REAL

Items where Year is 1952

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 112.

Article

UNSPECIFIED (1952) Beszámoló a Művészettörténeti Állandó Bizottság munkájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 201-208.

UNSPECIFIED (1952) Fejlesszük ki a tudományban a bírálatot és a vélemények harcát. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 229-232.

UNSPECIFIED (1952) J. V. Sztálin "Marxizmus és nyelvtudomány" című munkája és a történettudomány a népi demokratikus országokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 363-365.

UNSPECIFIED (1952) A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Állandó Bizottságának határozatai a néprajzi kiállítások kérdésében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 443-445.

UNSPECIFIED (1952) A Régészeti Állandó Bizottság munkájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 377-382.

Arató, Mátyás and Freud, Géza (1952) Módosított egycentrumú kölcsönhatási integrálok számítása. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 369-375. ISSN 0541-9433

BABARCZY, JÓZSEF and SÁROSI, DEZSÕNÉ (1952) Szõlõtalajok kötöttségének vizsgálata farinográffal. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 511-522.

BALLENEGGER, RÓBERT (1952) H. Stremme: A Német Demokratikus Köztársaság talajai. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 524.

BALLÁNÉ KORNIS, HEDVIG and SARKADI, JÁNOS (1952) Foszforittal és apatittal érlelt istállótrágyák laboratóriumi vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 471-478.

Barannyikov, A. P. (1952) Nemzeti és államnyelvek a mai Indiában. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 159-161.

Barta, János (1952) Eredmények és feladatok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmának kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 99-119.

Barta, János (1952) Eredmények és feladatok az utolsó század irodalmának kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 122-175.

Beke, Ödön (1952) Néhány permi névszóképző eredete: Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. március 17-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 57-94.

Bernstejn, Sz. B. (1952) A. A. Sahmatov nyelvtani szisztémája. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 21-52.

Blagoj, D. and Makogonyenko, G. and Majlah, B. (1952) A klasszikusok példás kiadásáért. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 45-52.

Borzsák, István (1952) Stygias detrusus in oras. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 459-470. ISSN 0044-5975

Bárczi, Géza (1952) Török jövevényszavaink legrégibb rétegének kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 347-371.

Bóka, László (1952) A lírikus Arany : Előadás u Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. január 21-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 95-177.

Castiglione, László (1952) A Terracotta Box from Roman Egypt. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 471-494. ISSN 0044-5975

Csáki, Frigyes (1952) Soros kondenzátorok alkalmazásának kérdései. ELEKTROTECHNIKA, 45 (9). pp. 274-288. ISSN 0367-0708

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1952) A talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata erdeti szerkezetû talajmintán,laboratóriumban. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 321-338.

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR and B. FEJÉR, SÁRA (1952) Adatok magyarországi talajok szerkezeti állapotáról. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 479-494.

DWORAK, LAJOS (1952) A trágya-táplálóanyag megválasztásának útjai. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 373-384.

Dégh, Linda (1952) A munkásság néprajzi kutatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 283-323.

Fogarasi, Béla (1952) A fizikai idealizmus bírálata (Vázlat). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 115-132.

GARAY, ANDRÁS and ANTAL, ERVIN (1952) Tájékozódó kísérletek a gyapot terméselrúgásának növényélettani és biokémiai okairól. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 353-368.

GIMESI, N. and GARAY, A. and POZSÁR, B. and FARKAS, G. (1952) Az antociánok képzõdésének élettanáról. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 339-346.

GUBA, FERENC (1952) Néhány fibrilláris protein szerkezetének elektronmikroszkópos vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 431-436.

Garas, Klára (1952) A magyar történelmi festészet a XVII. században. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 1. pp. 59-68. ISSN 0027-5247

Gornung, B. V. and Levin, V. D. and Szidorov, V. N. (1952) A nyelvcsaládok kialakulásának és fejlődésének kérdése. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 110-139.

Györffy, György (1952) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 325-362.

Hajdú, Péter (1952) Az ugor kor helyének és idejének kérdéséhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 264-269. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Mathias Aleksanteri Castrén. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 3-9. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Pápai Károly szelkup szójegyzéke. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 141-184. ISSN 0029-6791

Hanák, Péter (1952) Csehek, szlovákok, magyarok 1848-1849-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 383-407.

Harmatta, János (1952) Párducz Mihály: A szarmatakor emlékei Magyarországon I-III. Archaeologica Hungarica XXV., XXVIII., XXX. Budapest, I. k. 1941. II. k. 1944./1947. III. k. 1951.; I. k. = 75 l. + I-XXXII. t., II. k. = 83 l. + I-LVII t., III. k. = 261 l. + I-CXLI t. Az I. és II. k. az Országos Magyar Történeti Múzeum, a III. k. a Magyar Tudományos Akadémia kiadása. Nagy 4°, magyarul és németül. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 213-228.

Harmatta, János (1952) A hun birodalom felbomlása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 147-192.

Heller, Ágnes (1952) Hegel: Esztétika. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 209-212.

Holl, Imre (1952) HASZNÁLATI ÉS DÍSZKERÁMIA A BUDAI VÁRPALOTÁBÓL. Archaeologiai Értesítő, 79. pp. 179-185.

I. Tóth, Zoltán (1952) A Szemere-kormány nemzetiségi politikája (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1952. március 24-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 69-91.

Jarceva, V. N. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényei I. V. Sztálin nyelvtudományi munkáinak tükrében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 290-306.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1952) A. Sz. Vorobjev,E. V. Jegorov és V. A. Kiszelyev: Földmûveléstani laboratóriumi gyakorlatok útmutatója. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 533-534.

KRISZTINKOVICH, BÉLA (1952) M. Ullmann: A mérsékelt égöv értékes kaucsuknövényei szovjet tapasztalatok alapján összeállítva. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 398-399.

KROLL, LÁSZLÓ and ERDEI, SÁNDORNÉ (1952) Azotobakter oltási kísérlet takarmányrépával és lucernával. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 369-372.

KRÁMER, MIHÁLY (1952) Talajmorzsák vízállóságának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 495-510.

KUTHY, SÁNDOR and FERENCZ, VILMOS and BÁRTFAY, TIBORNÉ and MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) Nitrogén fejtrágyázás hatása a gabona terméshozamára. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 437-446.

KUTHY, SÁNDOR and FERENCZ, VILMOS and MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) Permetezõ trágyázás hatása cukorrépára. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 425-430.

Kardos, Tibor (1952) A huszita Biblia keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 127-177.

Keresztury, Dezső and Tarnai, Andor (1952) Batsányi és Baróti Szabó. Irodalomtörténet, 40. pp. 69-93.

Keresztury, Dezső and Tarnai, Andor (1952) Batsányi és Baróti Szabó. IRODALOMTÖRTÉNET, 40 (1). pp. 69-93. ISSN 0324-4970

Király, István (1952) Mikszáth Kálmán. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 279-310.

Klaniczay, Tibor (1952) Eredmények és feladatok a régi magyar irodalom kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 43-97.

Kniezsa, István (1952) A honfoglalás előtti szlávok nyelve a Dunántúlon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 373-397.

Kodály, Zoltán (1952) Magyar táncok 1729-ből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 17-22.

Kodály, Zoltán (1952) A népzenekutatás jövője. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 59 (491). pp. 21-22. ISSN 0200-0326

Kovács, István (1952) A Jogi Állandó Bizottság munkájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 93-101.

Köpeczi, Béla (1952) I. L. Garagiale karcolatai — magyarul. IRODALOMTÖRTÉNET, 40 (1). pp. 114-117. ISSN 0324-4970

Lukács, György (1952) Heine mint nemzeti költő. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 179-237.

Lőrincze, Lajos (1952) A nyelvművelés elvi kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 402-449.

Marx, György (1952) Atommagok dilatációs rezgései. FIZIKAI SZEMLE, 2 (4-5-6). pp. 111-112. ISSN 0015-3257

Moravcsik, Gyula (1952) A klasszika-filológiai kutatás helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 453-490.

MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) A kloroplasztisz pigmentjeinek papírkromatográfiás analízise. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 291-298.

Mátrai, László (1952) Adatok a kopernikuszi világkép térhódításáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 233-247.

Nádor, György (1952) A Filozófiai Állandó Bizottság munkájáról : A filozófia fejlődése Magyarországon az Akadémia újjászervezése óta. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 367-375.

Nádor, György (1952) Megjegyzések egy magyar tudománytörténeti munkához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 447-452.

Németh, G. Béla (1952) Egy kiadatlan vers Komjáthy Jenő kéziratos hagyatékából. IRODALOMTÖRTÉNET, 40 (3-4). pp. 534-537. ISSN 0324-4970

Németh, Gyula (1952) A kevert nyelvrendszer kérdéséhez : Az oszmán-török nyelv kettős rendszere. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 313-345.

PATAKI, BÉLA (1952) Adszorpciós vizsgálatok lángfotométeren. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 461-470.

PATAKI, BÉLA (1952) A lángfotométerrel mért Ca-koncentrációk értékelésének egyszrûsítése. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 523.

PRETTENHOFFER, IMRE (1952) Különbözõ irányú mûtrágyázási kísérletek eredményei (1942-1949). Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 447-460.

PROKOFJEV, A.A. (1952) A. A. Prokofjev: A kaucsuk elhelyezkedése,keletkezése és állapota a növényben. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 536.

Pach, Zsigmond Pál (1952) A majorsági gazdálkodás és a parasztság kisajátítása a XVII. századi Magyarországon (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. szeptember 26-án tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 39-67.

Pach, Zsigmond Pál (1952) A szovjet történettudomány segítsége a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkájában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 193-199.

Polinszky, Károly (1952) Tudományos kutatás és vegyészképzés vegyiparunk szolgálatában a veszprémi tapasztalatok alapján. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 7 (1). pp. 1-14. ISSN 0025-0163

Rusznyák, István and Fogarasi, Béla (1952) Sztálin elvtárs és a magyar tudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). I-V.

SARKADI, JÁNOS (1952) A talaj szervesanyagának szerepe a talaj termõképessége szempontjából. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 529-532.

SELMECI, ZOLTÁN (1952) Trágyázási konferencia a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 535-536.

SELMECI, ZOLTÁN (1952) V. G. Alekszandrov: A felvehetõ kálium dinamikája a Turkmén SzSzK szerozjom (szürkeföld) talajában. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 399-400.

SIK, KÁROLY (1952) A szovjet mûtrágyázási technika és elvi alapjai. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 390-398.

SIK, KÁROLY and SCHÖNFELD, SÁNDOR (1952) A talajsajátságok idõszakos változásairól. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 269-290.

STEFANOVITS, PÁL (1952) Andezittufán kialakult talajok a Börzsöny hegységben. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 309-320.

STEFANOVITS, PÁL (1952) I. Ja. Ladigin: Sztyep és erdõssztyep övezetek trágyázási rendszere. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 534-535.

STEFANOVITS, PÁL (1952) Öntésterületeink talajainak kialakulása a viljamszi elmélet szerint. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 525-528.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1952) A nógrádmegyei "apokás" vidék terméketlenségének okáról. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 347-352.

Saradzenyidze, T. Sz. (1952) A nyelvi differenciáció és integráció folyamata I. V. Sztálin tanításának fényében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 140-158.

Szabolcsi, Bence (1952) A nagy magyar népdalgyűjtemény. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 179-181.

Szabó, Imre (1952) A magyar pozitivista jogbölcselet bírálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 249-282.

Szabó, Árpád (1952) Beiträge zur Geschichte der Griechischen Dialektik. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 377-410. ISSN 0044-5975

Székely, Endréné (1952) Az egyetemi és főiskolai pedagógia- és neveléstörténeti jegyzetek és programmok megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 409-442.

Sándor, Vilmos (1952) Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790-1848. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 107-114.

Tamás, Gyula and Tarján, Imre (1952) Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 2 (3). pp. 75-79. ISSN 0015-3257

Tarján, Imre (1952) Vizsgálatok mesterséges kvarckristályok előállításával kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 2 (4-5). pp. 124-127. ISSN 0015-3257

Tompa, József (1952) A magyar helyesírás szabályai : Kilencedik, átdolgozott és bővített kiadás. Bp., 1950. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 202-211.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1952) Az irodalmi nyelv és forma kérdései Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952 február 25-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 1-43.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1952) Bellerophontés. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 491-552.

Turóczi-Trostler, József (1952) Petőfi Sándor összes művei I-III : Akadémiai kiadó. Budapest 1951. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 182-202.

V. Waldapfel, Eszter (1952) Magyar Történeti Bibliográfia 1825-1867. Bpest, 1950-1952. I.-III. 118, 260, 407 l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 103-106.

VARGA, LAJOS (1952) A talaj mikrofaunája a talajmikrobiológia keretében. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 385-390.

VAS, KÁROLY (1952) Néhány szerves sav papírkromatográfiás elválasztása kénessavas butanollal. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 299-308.

Vas, Tibor (1952) A. J. Visinszkij: »A perbeli bizonyítás elmélete a szovjet jogban«. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 453-458.

Világhy, Miklós (1952) A szocialista gazdaság fejlődésének feltételei a szovjet és a magyar jog tükrében : A Magyar Szovjet Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Jogi Állandó Bizottsága rendezésében 1952 márc. 18-án tartott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 3-26.

Vinogradov, V. V. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényeinek fogalma a marxista nyelvtudomány általános rendszerében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 235-289.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KERESZTÉNY, BÉLA (1952) Különbségek és biológiai változások a taaj könnyen oldható táplálóanyag-tartalmában. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 401-424.

Waldapfel, József (1952) Irodalomtörténetírásunk helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 23-39.

Waldapfel, József (1952) Madách Imre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 240-278.

Zsirai, Miklós (1952) A magyar nyelvtudomány helyzete és feladatai I. V. Sztálin útmutatásai alapján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 7-16.

Zvegincev, V. A. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényeinek fogalmához. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 1-20.

Zádor, Imre (1952) A materialista lélektan jelentősége és helye (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1952. február 18-án tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 27-37.

Ábrahám, Ambrus (1952) A Goltz-féle átkaroló reflex receptorainak helye és szerkezete. MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 27-39. ISSN 0025-0333

Ábrahám, Ambrus (1952) Vérnyomás és periferikus idegrendszer. MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (4). pp. 439-475. ISSN 0025-0333

Ágoston, György (1952) A kommunista nevelés fogalma és szerepe a szocializmus építésében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 133-146.

Book Section

Klaniczay, Tibor (1952) Végvári vitézek, szegénylegények. In: Szemelvények a magyar történelem tanításához. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, pp. 67-68.

This list was generated on Tue Apr 23 22:24:18 2024 CEST.