REAL

Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 294.

A

A. Gergely, András (1991) Politikai és mentális térképeinkről. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 129-134. ISSN 0237-7683

AL SALEH, IBRAHIM KHALIL and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ and SZABOLCS, ISTVÁN (1991) Kilúgzási modellkísérletek szíriai talajokon. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 371-390. ISSN 0002-1873

AL-ASHTAR, A.A. and SARKADI, JÁNOS and THAMM, FRIGYESNÉ (1991) A monokalciumfoszfát oldhatóságának és hatásának időbeli változása homoktalajokon. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 153-164. ISSN 0002-1873

ANDRES, E. (1991) Földrajzi információs-rendszereken alapuló, termőhely-specifikus K-műtrágyázási szaktanácsadás. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 272-284. ISSN 0002-1873

AZZAZY, M. (1991) A foszfátműtrágyázás hatása a kék--zöld algák biológiai N-kötésének eredményességére. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 515-522. ISSN 0002-1873

Andorka, Rudolf (1991) Egy "igazi" magyar falu, Átány népesedésének története a XVIII-XIX. században. ETHNOGRAPHIA, 102 (1-2). pp. 120-146. ISSN 0014-1798

Andorka, Rudolf (1991) Homo socio-oeconomicus. MAGYAR TUDOMÁNY, 36(98) (10). pp. 1161-1176. ISSN 0025-0325

Andorka, Rudolf (1991) Kelet-Középeurópai társadalmi perspektívák. LELKIPÁSZTOR, 66. (7-8). pp. 226-227. ISSN 0133-2821

Andorka, Rudolf (1991) Piac és/vagy erkölcs? = A közgazdaságtan és a szociológia emberképe és társadalomképe. DIAKONIA: EVANGÉLIKUS SZEMLE : A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA, 1991. pp. 7-13. ISSN 0139-1593

Andorka, Rudolf (1991) Szegénység a nyugdíjas életkorúak, a fiatal házasok és a gyermekek között. LELKIPÁSZTOR, 66 (2). pp. 50-51. ISSN 0133-2821

Aysawy, M. A. and Szász, András and Dankházi, Zoltán and Kertész, L. and Ahmed, M. A. (1991) The interdependence of electronic and thermal stability factors of Fe-B-Si metallic glasses. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 127 (2). pp. 130-135. ISSN 0022-3093

B

BACSA, IMRE (1991) Tornyi László (1927-1991). Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 369-370. ISSN 0002-1873

BIDLÓ, GÁBOR (1991) Dél-Dunántúli lösz-szelvényben levő foszilis talajok ásványtani vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 65-70. ISSN 0002-1873

Balog, Iván (1991) Tükör által homályosan : Csepeli György-Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek végén. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 1990, 198 o. REPLIKA, 2 (1). pp. 69-72. ISSN 0865-8188

Barta, Györgyi (1991) Az ipar szerepe a „szocialista” gazdaság- és területfejlesztési politikában. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 37-50. ISSN 0237-7683

Benda, Kálmán (1991) Unitáriusok a hódoltság-kori Dél-Baranyában. BARANYA: TÖRTÉNELMI ÉS HONISMERETI FOLYÓIRAT, 4 (1-2). pp. 87-97. ISSN 0864-8220

Benda, Kálmán (1991) A moldvai csángó magyarok története. Napjaink : az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság értesítője, 5 (1.). pp. 11-14. ISSN 1217-0909

Berente, Ágnes and Cserkuti, Csaba and Dorogi, Gábor and Kisádám, János and Kovács, Béla and Szabó, Katalin and Barsi, Béla (1991) Infarctus myocardii diagnosissal beutalt betegek utánkövetéses vizsgálata. MAGYAR MENTÉSÜGY, 11 (2). pp. 26-30. ISSN 0209-7060

Bondár, Mária (1991) Thoughts on Continuity : (The Baden Culture). Antaeus, 19-20. pp. 33-39.

Bondár, Mária (1991) A badeni kultúra telepe Balatonmagyaródon | Die Siedlung der Badener Kultur von Balatonmagyaród. Zalai Múzeum, 3. pp. 137-154. ISSN 0238-5139

Borzsák, István (1991) Széchenyi antikvitás-képe. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (98 (8). pp. 933-939. ISSN 0025-0325

BÁNSZKI, TAMÁS (1991) A N-trágyázás hatása a csomós ebír (Dactylis glomerata L.) termésére és tápelemtartalmára. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 173-181. ISSN 0002-1873

Béli, László and Toldi, Attila (1991) Új alternatíva a hólyagnyak adenoma nem sebészi kezelésében. Magyar Urológia, 3 (3). pp. 223-228. ISSN 0864-8921

Bíró, Péter (1991) Food resource partitioning between bream (Abramis brama) and razor fish (Pelecus cultratus) in Lake Balaton (Hungary). In: SIL Congress in Munnich 1989, 1989, Munnich.

Bökönyi, Sándor (1991) A mérési alap : a publikáció – mérce: a nemzetközi színvonal. MAGYAR TUDOMÁNY, 91 (7). pp. 840-843. ISSN 0025-0325

C

CSILLAG, JULIANNA and FILEP, GYÖRGY and PINTÉR, ISTVÁN (1991) A szabad Al3+ és az Al-hidroxokomplexek mennyiségének számítása savanyú talajok folyadékfázisában. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 203-217. ISSN 0002-1873

Csaba, György and Láng, Mária and Székely, Csaba (1991) Új fonálféreg, az Anguillicola crassus megjelenése Magyarországon. Halászat, 84 (2). pp. 66-67. ISSN 0133-1922

Cseh-Szombathy, László (1991) Zárszó a Népesedés és népesedéspolitika című tudományos konferenciához. DEMOGRÁFIA, 34 (1-2). pp. 290-295. ISSN 0011-8249

Csepeli, György (1991) Kritika és recepció : Válasz Balog Ivánnak. REPLIKA, 2 (1). pp. 73-75. ISSN 0865-8188

Cserbák, András (1991) Bericht über die ungarische volkskundliche Bibliographie mit einem geschichtlichen Rückblick. In: Internationale und nationale volkskundliche Bibliographien. Buchreiche der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde (9). Selbstverlag des Vereins für Volkskunde, Wien, pp. 51-56. ISBN 3-900358-06-0

D

DARAB, KATALIN (1991) A talaj agyagos részének szerepe a szikesedésben. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 31-39. ISSN 0002-1873

DEBRECZENI, BÉLA and CZECH, RUDOLF (1991) A műtrágyázás hatása a talajok könnyen oldható mikroelemtartalmára. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 140-152. ISSN 0002-1873

Dankházi, Zoltán and Szász, András and Kojnok, J. and Gál, M. and Torkos, Kornél and Solymos, K. (1991) Direct Measurement of the Cu Oxidation Number of Cuprate Superconductor Ceramics. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 219-225. ISSN 0896-1107

Dobránszky, János and Prohászka, János (1991) Soudage par résistence de ronds à béton après traitement thermique rapide. SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES, 45 (5-6). pp. 38-40. ISSN 0038-173X

Dobróka, Mihály and Gyulai, Ákos and Ormos, Tamás and Csókás, J. and Dresen, L. (1991) Joint inversion of seismic and geoelectric data recorded in an underground coal mine. Geophysical Prospecting, 39 (5). pp. 643-665. ISSN 0016-8025 (print), 1365-2478 (online)

Dugasz, J. and Szász, András (1991) Metallic Coatings on Nonwovens for Special Purposes. JOURNAL COATED FABRICS, 21. pp. 42-52. ISSN 0093-4658

Dulai, Sándor and Vojtkó, András (1991) Az egerbaktai tőzegmohásláp állapotfelmérése, összefüggésben az ökológiai adottságokkal. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 45-70. ISSN 0134-1243

Duró, Annamária (1991) Lakóhelyi differenciálódás. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 109-111. ISSN 0237-7683

F

FERENCZ, KÁLMÁN and ZVADA, MIHÁLY (1991) Újabb adatok a szennyvíziszap öntözés hatásáról karbonátos humuszos homoktalajain. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 469-476. ISSN 0002-1873

FILEP, GYÖRGY (1991) A talajok sav-bázis titrálási görbéinek és puffer-kapacitásának új értékelési módszere. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 195-202. ISSN 0002-1873

Faragó, László (1991) Posztmodern: a modernizáció kritikája avagy új kihívás. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 1-16. ISSN 0237-7683

Faragó, László (1991) Szempontok az irányítási rendszer modellváltásához. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 55-72. ISSN 0237-7683

Faragó, László (1991) A térszemlélet változó tartalma. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 103-109. ISSN 0237-7683

Faragó, T. and Führer, E. and Garbai, L. and Iványi, Zs. and Járó, Z. and Jászay, T. and Márkus, L. and Mika, J. and Molnár, Á. and Nováky, B. and Práger, T. and Szalai, S. and Szász, G. and Szentimrey, T. and Tóth, L. F. (1991) Az éghajlat változékonysága és változása II. : A légkör összetételének és az éghajlat jellemzőinek változása, a változások megfigyelése, modellezése, előrejelzése és hatásai = Climate Variability and Change II : Changes in Composition of Atmosphere and in the Climatic Characteristics, Detection, Modelling, Scenarios and Impacts of the Regional Changes. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium; Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest. ISBN 963-7702-44-X-Ö; 963-7702-45-8

Faragó, Tibor (1991) Quality of the Urban Air and the Climate Change. In: International Conference on "Cities and Global Change", 1991.06.12-1991.06.14, Toronto, Buffalo.

Faragó, Tibor (1991) Statement on the Future of Our Climate. In: HAS-MSC, 1991: Statement on the future of our climate. MTA Földtudományok Osztálya, Budapest, pp. 1-4. ISBN 963-7702-47-4

Faragó, Tibor and Iványi, Zs. and Szalai, S. (1991) Climate variability and change II. Summary / Az éghajlat változékonysága és változása II. Összefoglalás. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), Budapest. ISBN 963 7702 44 X

Farkas, József and Jármai, Károly (1991) Minimum cross-sectional area of centrally compressed struts of square section with longitudinal stiffeners. In: Stability of steel structures. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1073-1080. ISBN 963-05-6073-9

Farkas, József and Jármai, Károly (1991) A mérések szerepe a szerkezetoptimálásban. MÉRÉS ÉS AUTOMATIKA, 39 (3). pp. 155-160. ISSN 0025-9993

Fazekas, Imre (1991) A Mátra és a Bükk-hegység Crambinae faunája (Microlepidoptera: Pyralidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 75-94. ISSN 0134-1243

Fehér M., István (1991) Fakten und Apriori in der neueren Beschäftigung mit Heideggers politischem Engagement. In: Zur philosophischen Aktualität Heideggers: Symposium der Alexander von Humboldt-Stiftung vom 24.-28. April 1989 in Bonn – Bad Godesberg. Band 1: Philosophie und Politik. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, pp. 380-408.

Fehér M., István (1991) Heidegger und Lukács. Eine Hundertjahresbilanz. In: Wege und Irrwege des neueren Umganges mit Heideggers Werk: Ein deutsch-ungarisches Symposium. Philosophische Schriften (4). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 43-70. ISBN 3-428-07328-2

Fehér M., István (1991) Heidegger und Lukács. Überlegungen zu L. Goldmanns Untersuchungen aus der Sicht der heutigen Forschung. Mesotes - Zeitschrift für Philosophischen Ost-West-Dialog, 1991 (1). pp. 25-38. ISSN 1017-8279

Fehér M., István (1991) Identität und Wandlung der Seinsfrage. Eine hermeneutische Annäherung. In: Mesotes. Supplementband Martin Heidegger: Beiträge des Symposions "Tendenzen und Ergebnisse der Heidegger-Forschung in Ost- und Mitteleuropa". Braumuller, Wien, pp. 105-119.

Fehér M., István (1991) Vorwort des Herausgebers. In: Wege und Irrwege des neueren Umganges mit Heideggers Werk: Ein deutsch-ungarisches Symposium. Philosophische Schriften (4). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 7-11. ISBN 3-428-07328-2

Fleischer, Tamás (1991) Hazai, környezeti vonatkozású költség-haszon számítások áttekintése. KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS, 2 (2). pp. 27-28. ISSN 0865-8463

Fleischer, Tamás (1991) Kistelepülések térben és időben. In: Válság és kiút: Falukonferencia. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 88-96. ISBN 963-8371-61-7

Fleischer, Tamás and Pomázi, István and Tombácz, Endre (1991) Is there any remedy for the environmental crisis in the former socialist countries? In: Review on the Environment, Nature Conservation, Building and Regional Policy in Hungary. Ministry for Environmental and Regional Policy [of Hungary], pp. 16-19.

Fleischer, Tamás and Pomázi, István and Tombácz, Endre (1991) Van-e orvosság a környezeti válságra a volt szocialista országokban? KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS, 2 (3). pp. 25-28. ISSN 0865-8463

Fleischer, Tamás and Vargha, János (1991) Hungary Seeks to Lift Blight of Pollution. FORUM FOR APPLIED RESEARCH & PUBLIC POLICY, 6 (4). pp. 61-65. ISSN 0887-8218

Forray R., Katalin and Kozma, Tamás (1991) Hány plusz hány? Közkeletű félreértések az iskolai szerkezetváltásról. Kutatás közben, 155 . Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest.

Fuchs, J. and Skarek, P. and Varga, László Zsolt and Wildner-Malandain, E. (1991) Integration of Generalized KB-systems in Process Control and Diagnosis. In: Invited paper for the SEAS Conference, 1991.04.08-1991.04.13., Lausanne, Switzerland.

Fullér, Róbert (1991) Multiple fuzzy reasoning approach to fuzzy mathematical programming problems. In: Conference of the Operational Research Society, 1991.09.18-1991.09.20, Riva del Garda, Olaszország.

FÜLEKY, GYÖRGY and DEBRECZENI, BÉLA (1991) Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 119-130. ISSN 0002-1873

Földessy K., Marianna (1991) A Sár-hegy Heteroptera faunájának állatföldrajzi vizsgálata. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 71-73. ISSN 0134-1243

Fülöp, Tamás (1991) A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok (48). ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék; MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9634626718

Fűköh, Levente (1991) Examinations on faunal-history of the Hungarian holocene Mollusc fauna (Characterization of the succession phase). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 13-28. ISSN 0134-1243

G

GARO, R. (1991) Albániai szikes talajok és javításuk. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 477-483. ISSN 0002-1873

GEREI, LÁSZLÓ (1991) Talajásványtani Szimpóziumok a Nemzetközi Talajtani Társaság XIV. Kongresszusán. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 331-334. ISSN 0002-1873

GEREI, LÁSZLÓ and SZENDREI, GÉZA (1991) A Talajásványtani Szakosztály ötéves évfordulója. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 5-7. ISSN 0002-1873

GEREI, LÁSZLÓ and ZENTAY, TIBOR (1991) Karbonátos homoktalajok és ásványi összetételük jelentősége. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 60-64. ISSN 0002-1873

GYŐRI, DÁNIEL and PALKOVICS, MIKLÓSNÉ (1991) Talajok és talajjavító anyagok Ca-formáinak és Ca-aktivitásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 165-172. ISSN 0002-1873

Gajda, Tamás and Nagy, László and Burger, Kálmán (1991) A 2-(polihidroxialkin)-tiazolidin-4-karbonsavszármazékok protonálódása és cink(II)ion koordinációja. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 97 (2). pp. 82-90. ISSN 0025-0155

Gazda, István (1991) ELTE Fizikai Tanszékcsoport. Az egyetemi fizikaoktatás és tankönyvkiadás rövid története 1635–1985. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története 1635-1985. Szerk.: Priszter Szaniszló. ELTE, Budapest, pp. 73-88.

Gazda, István (1991) Széchenyi István felmenői, testvérei, iskolai évei, utazásai, gyermekei. In: Széchenyi és kora. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (21). Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 963 555 810 4

Gombos, Katalin (1991) From traditional fundamental rights to the modern concept of civil liberties. In: In memoriam dr. Kovács István akadémikus, egyetemi tanár. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 107-118. ISBN 9634819052

Gratzl, M. and Tarcali, J. and Pungor, Ernő and Juhász Gábor, Dénes (1991) Local depletion of monoamines induced with in vivo voltammetry in the cat brain. NEUROSCIENCE, 41 (1). pp. 287-293. ISSN 0306-4522

Grétsy, László (1991) A műsorcímek a televízióban. MAGYAR NYELVŐR, 115 (3). pp. 161-167. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1991) A tőkeszékek néprajzához. HÁZ ÉS EMBER, 7. pp. 155-162. ISSN 0230-0044

Györffy, György (1991) Újabb adatok a tatárjárás történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 33 (1-2). pp. 84-88. ISSN 0040-9634

Györffy, György (1991) A kazár kettõs királyság kérdéséhez. KELETKUTATÁS. pp. 15-19. ISSN 0133-4778

Gál, Susan and Kovács, Katalin (1991) A differenciálódás folyamata a politika lokális színterein: Baranya megyei példa. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 143-149. ISSN 0237-7683

H

H. Gyürky, Katalin (1991) Die Abtei von Kána. In: Budapest im Mittelalter. Braunschweigisches Landesmuseum, Braunschweig, pp. 404-408. ISBN 3-927939-04-8

H. Gyürky, Katalin (1991) A váci Széchenyi utca középkori üvegleletei. In: UNSPECIFIED Váci könyvek (5). UNSPECIFIED, Vác, pp. 109-128.

HARGITAI, LÁSZLÓ (1991) A Nemzetközi Humusz Társaság 5. Konferenciája. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 335-338. ISSN 0002-1873

HARGITAINÉ TÓTH, ÁGNES and KÓNYA, JÓZSEF (1991) Mikroelemek és talajkolloidok kölcsönhatásának vizsgálata radioindikációs módszerrel. IV. Különbözö vas(llI)-komplexek kölcsönhatása talajokkal. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 391-398. ISSN 0002-1873

Halmos, Károly (1991) Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők : A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század első felében. Magvető Kiadó, Budapest, 1989, 184 oldal. REPLIKA, 2 (1). pp. 55-63. ISSN 0865-8188

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Zrínyi Könyvtár (4). Zrínyi Kiadó, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Helmich, Dezső and Szántó, Zoltán and Tóth, Margit (1991) A racionális döntések és játékok elmélete (Magyar nyelvű irodalom). REPLIKA, 2 (4). pp. 103-104. ISSN 0865-8188

Herczegh, Géza Gábor (1991) Az ENSZ biztonsági rendszere az Öböl-háború után. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (9). pp. 1087-1093. ISSN 0025-0325

Herr, S. L. and Kamarás, Katalin and Tanner, D. B. (1991) Infrared properties of T'-phase R2CUO4 insulating compounds. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 43 (10). pp. 7847-7851. ISSN 0163-1829

Holl, Imre (1991) Die materielle Kultur im Mittelalter - die ungarische Mittelalterarchäologie. MEDIUM AEVUM QUOTIDIANUM, 22. pp. 68-73. ISSN 1029-0737

Holl, Imre (1991) Gotische Tonmodel in Ungarn. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 43. pp. 315-336. ISSN 0001-5210

Holl, Imre (1991) Középkori városi topográfia és a kézműves műhelyek. In: Régészet és várostörténet. Dunántúli dolgozatok, Történettudományi sorozat (3). Janus Pannonius Múzeum, Pécs, pp. 33-38. ISBN 963-7211-17-9

Holl, Imre (1991) Mittelalterliche Goldschmiede in Buda, Handwerk und Topographie. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich (7). UNSPECIFIED, pp. 79-91.

Holl, Imre (1991) Néhány szó a visegrádi kápolna keltezése kérdéséhez. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 118 (1-2). pp. 83-84. ISSN 0003-8032

Holl, Imre (1991) Stadtarchäologie in Budapest und in Ungarn. In: Budapest im Mittelalter. Braunschweigisches Landesmuseum, Braunschweig, pp. 71-94. ISBN 3-927939-04-8

Hoover, Dwight (1991) Zsidónak lenni Muncie-ban. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 91-104. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1991) Az európai integráció és a területi együttműködések hatása a piacgazdaságok regionális politikájára. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 51-68. ISSN 0237-7683

Horváth, Gyula (1991) Válaszút előtt a regionális politika. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 117-124. ISSN 0237-7683

Hubert, Ildikó (1991) Gvadányi József levele Nedeczky Elekhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 95 (4). pp. 457-459. ISSN 0021-1486

Hír, János (1991) Rétegazonosító ásatás a Pes-kő-barlangban. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 5-12. ISSN 0134-1243

I

IBRAHIM, AL-SZÁLEH (1991) Talajviszonyok és szikesedési folyamatok Szíriában. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 243-262. ISSN 0002-1873

J

Janjatović, Vera and Kabić, Dragica and Knežević, Aleksa (1991) Lepidium cartilagineum May.) Thell. na slatinama Bačke = Lepidium cartilagineum (May.) Thell. on salinas in the region of Bačka. ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE / PROCEEDINGS OF NATURAL SCIENCES, 80. pp. 141-155. ISSN 0352-4906

Janjatović, Vera and Kastori, Rudolf and Petrović, Novica and Knežević, Aleksa and Kabić, Dragica (1991) Uticaj olova na morfološko-anatomsku građu biljaka kukuruza (Zea mays L.) = Effect of lead on the morphology and anatomy of maize plants (Zea mays L.). ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA PRIRODNE NAUKE / PROCEEDINGS OF NATURAL SCIENCES, 80. pp. 121-129. ISSN 0352-4906

Jankovics, József (1991) Tobias Stranovius erdélyi kapcsolatai. Ars Hungarica (2). pp. 165-170.

Jármai, Károly (1991) Multicriteria optimization of stiffened box girders via stability constraints. In: Stability of steel structures. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1081-1088. ISBN 963-05-6073-9

K

KECSKÉS, MIHÁLY (1991) Vörös József (1929-1991). Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 367-368. ISSN 0002-1873

KERCSEV, G. and DILKOVA, R. (1991) A talajok fizikai sajátságainak változása az ipari szennyezést követő melioráció során. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 527-528. ISSN 0002-1873

KRISZTIÁN, JÓZSEF (1991) Környezetünk savasodása. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 351-354. ISSN 0002-1873

Kalla, Gábor (1991) Das ältere Mosaik des byzantinischen Klosters in Tell Bi’a. MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN ORIENT-GESELLSCHAFT ZU BERLIN, 123. pp. 35-39. ISSN 0342-118X

Kamarás, Katalin and Herr, S. L. and Porter, C. D. (1991) Temperature dependence of the phonon structure in the high-temperature superconductor BI2SR2CACU2O8 studied by infrared reflectance spectroscopy. PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER, 43 (13). pp. 11381-11383. ISSN 0163-1829

Kamarás, Katalin and Herr, S. L. and Porter, C. D. (1991) Vibrational structure in the infrared reflectance spectra of the high-temperature superconductor BI2SR2CACU2O8. VIBRATIONAL SPECTROSCOPY, 1 (3). pp. 273-276. ISSN 0924-2031

Kamarás, Katalin and Jacobsen, C. S. and Zelezny, V. (1991) Optical properties of N-propylquinolinium(TCNQ)2 through the phase transition. SYNTHETIC METALS, 42. pp. 1839-1842. ISSN 0379-6779

Kapás, Levente and Obál, Ferenc and Farkas, Ibolya and Payne, Linda C. and Sáry, Gyula and Rubicsek, György and Krueger, James M. (1991) Cholecystokinin promotes sleep and reduces food intake in diabetic rats. Physiology and Behavior, 50 (2). pp. 417-420. ISSN 0031-9384

Kertész, Róbert (1991) Preliminary report on the research of Early Holocene period in the NW part of Great Hungarian Plain. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 29-44. ISSN 0134-1243

Kiss, Lajos (1991) Földrajzi nevek a magyar középkorból. MAGYAR NYELVŐR, 115 (3). pp. 254-261. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1991) Huszonegy szlovák, szerbhorvát és kárpátukrán eredetű magyar tájszó. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 92 (1). pp. 113-123. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1991) Négy helységnév-magyarázat. MAGYAR NYELVŐR, 115 (1-2). pp. 123-125. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1991) Szalóka. MAGYAR NYELVŐR, 115 (1-2). pp. 133-134. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (1991) Magyar fordítástudomány a XIX. században : Brassai Sámuel nézetei a fordításról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből : [a Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai]. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 387-394. ISBN 9630559242

Klukovitsné Paróczi, Katalin and Rácz, Béláné (1991) Bartucz Lajos szakirodalmi munkássága: Bibliográfia. Acta Universitatis Szegediensis: Acta Bibliothecaria (Tom. X). JATE, Szeged. ISBN 963-482-006-9

Kosáry, Domokos (1991) Széchenyi és a nemzeti művelődés. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (6). pp. 649-657. ISSN 0025-0325

Kovács, Csaba (1991) A személyi jövedelemadó-rendszer térbeli vonatkozásai. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 23-40. ISSN 0237-7683

Kovács, Dezső and Dombi, Péter (1991) A rendszerváltás választása. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 105-127. ISSN 0237-7683

Kovács, Gábor and Fine, Richard N. and Worgall, Stefan and Schaefer, Franz and Hunziker, Ernst B. (1991) Growth hormone prevents steroid-induced growth depression in health and uremia. KIDNEY INTERNATIONAL, 40 (6). pp. 1032-1040. ISSN 0085-2538

Kovács, Ildikó and Béli, László and Ugocsai, Gyula (1991) A radikális cystectomia anaesthesiájáról. Magyar Urológia, 3 (3). pp. 239-241. ISSN 0864-8921

Kovács, Teréz (1991) Események és változások. A helyi átmeneti szakasz első lépései Kelet-Közép-Európában. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 105-108. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1991) A határmenti fekvés szerepe a falusi települések életében. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 41-54. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1991) A szerbiai parlamenti választások eredményei. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 95-103. ISSN 0237-7683

Kovács, Zoltán (1991) Tér–idő–társadalom. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 164-167. ISSN 0237-7683

Kristó, Gyula (1991) Németek és latinok együttes szereplése a magyar krónikákban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 1991 (Ksz.). pp. 19-24. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1991) Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (3-4). pp. 5-13. ISSN 0237-7934

Kristó, Gyula (1991) Öt pondust fizetők és várhospesek. ACTA HISTORICA (SZEGED), 92. pp. 25-35. ISSN 0324-6965

Krolopp, Endre and Varga, András (1991) A Pomatias elegans (O.E MÜLLER, 1774) újra felfedezett hazai lelőhelye (Mollusca: Pomatiasidae). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 95-103. ISSN 0134-1243

Kubinyi, András (1991) Két sorsdöntő esztendő. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 33 (1-2). pp. 1-54. ISSN 0040-9634

Kubinyi, András (1991) Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (2). pp. 26-46. ISSN 0237-7934

KÁDÁR, IMRE (1991) Sarkadi János 70 éves. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 1-2. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE (1991) A tartamtrágyázási kísérletek történetéről és jelentőségéről. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 285-296. ISSN 0002-1873

KÁDÁR, IMRE and CSATHÓ, PÉTER (1991) Újabb adatok a foszfor és kálium feltöltő-fenntartó műtrágyázáshoz. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 109-118. ISSN 0002-1873

KÁROLY, GABRIELLA and FERENCZI, MIKLÓSNÉ and OROSZ, FERENC and GYÖRFI, LÁSZLÓ (1991) Növényvédőszer-hatóanyagok talajban való mozgásának tanulmányozása. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 453-460. ISSN 0002-1873

KÓNYA, JÓZSEF (1991) Határfelületi reakciók talaj, agyagásvány/vizes oldat rendszerekben. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 40-46. ISSN 0002-1873

Kádár, Imre (1991) A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata. KTM; MTA TAKI, Budapest. ISBN 963-03-3314-7

Kálmán C., György (1991) Interpretáczió-mitológiák. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 3 (7). pp. 59-62. ISSN 0864-800X

Köpeczi, Béla (1991) II. Rákóczi Ferenc mint Pallas és a Múzsák tisztelője. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (2). pp. 198-205. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1991) Magyar európaiság, avagy a körülmények hatalma. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (2). pp. 121-122. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1991) Nemzetképkutatás Eckhardt Sándor műveiben. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (6). pp. 757-760. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1991) Széchenyi István emlékezete. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (8). pp. 897-899. ISSN 0025-0325

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1991) Debreczeni Béla (1930-1991). Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 365-366. ISSN 0002-1873

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1991) X. Műtrágyázási Világkongresszus. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 339-350. ISSN 0002-1873

LIGETVÁRI, FERENC and HUZIÁN, LÁSZLÓ (1991) A tápláló öntözés időszerűsége. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 443-452. ISSN 0002-1873

Ladányi, János (1991) Leszakadók - A gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái. REPLIKA, 2 (4). pp. 1-39. ISSN 0865-8188

Ladányi, János (1991) Szabadságvesztés-büntetésüket töltők lakóhelyeinek térbeni elhelyezkedése Budapesten. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 17-35. ISSN 0237-7683

Lakatos, Gy. and Ács, Éva and Buchtijarova, L. N. (1991) Study on reed-periphyton in Lake Velence. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 83. pp. 187-197. ISSN 0521-4726

Lengyel, Imre (1991) A házépítések (anti)szociális támogatásának krónikája. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 1-22. ISSN 0237-7683

Lovász, György and Kránicz, János and Schmidt, Béla and Moró, Zsuzsa (1991) Varus térdarthrosis kezelése magas tibia osteotomiával. Magyar Traumatológia, Orthopaedia és helyreállító sebészet, 34 (3). pp. 167-173. ISSN 0025-0317

LÁSZTITY, BORIVOJ (1991) Az NPK-tápanyagellátás hatása az őszi búza kéntartalmának és -felhalmozásának dinamikájára. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 131-139. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1991) Az őszi árpa vízellátása és a műtrágyázás. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 97-108. ISSN 0002-1873

LÁSZTITY, BORIVOJ (1991) A feltöltő adagú foszfor- és kálium-műtrágyázásutóhatásának vizsgálata karbonátos, gyengén humuszos homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 419-430. ISSN 0002-1873

Láng, István (1991) Folyamatos és következetes reformok. MAGYAR TUDOMÁNY, 98 (6). pp. 674-684. ISSN 0025-0325

M

M. NAGY, NOÉMI (1991) Határfelületi részrekaciók elemzése talaj, agyagásvány/elektrolitoldat rendszerekben. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 47-52. ISSN 0002-1873

MAKÓ, ANDRÁS and MÁTÉ, FERENC (1991) Szerves folyadékok kapilláris emelkedése a talajban. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 182-194. ISSN 0002-1873

MALKOMES, H.P. (1991) A peszticidek mellékhatásainak vizsgálata a talajmikroorganizmusokra a német engedélyezési előírások szempontjából. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 523-526. ISSN 0002-1873

MEZŐSI, GÁBOR and RICHTER, G. (1991) Az EPIC (Erosion-Productivity Impact Calculator) modell tesztelése. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 461-468. ISSN 0002-1873

Makó, Csaba (1991) Begriffe und Kategorien vergleichender Forschung. Einige kritische Bemerkungen. In: International vergleichende Organisationsforschung. Westdeutscher Verlag, Opladen, pp. 67-70. ISBN 3-531-12202-9

Makó, Csaba (1991) How and What Can We Learn From Each Other? In: Work and Social Innovation in Europe. University of Tampere - Work Research Centre, Tampere, pp. 381-383. ISBN 951 44 2996 6

Makó, Csaba (1991) Organizational Innovation, and Social Relatives of the Labour Process. Work and Welfare, Papers from the Second Karlstad Symposium on Work (7). pp. 151-158. ISSN 0282-5309

Makó, Csaba (1991) Workers’ Behaviour and Interests in Socialist Society. In: Comrades and Brothers: Communism and Trade Unions in Europe. Frank Cass and Company Limited, London, pp. 179-189. ISBN 07146 34212

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter and Ishikawa, Akihiro (1991) Tudásfelhasználás és munkaköri mobilitás összehasonlító vizsgálata. TÁRSADALOMKUTATÁS, 9 (4). pp. 21-35. ISSN 0231-2522

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1991) The Need for an Integrated Approach: Lessons form the New Technology Debate. In: Work and Social Innovation in Europe. University of Tampere - Work Research Centre, Tampere, pp. 15-30. ISBN 951 44 2996 6

Miklóssy, Endre (1991) Államszocializmus és regionális gazdaságtan. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 111-114. ISSN 0237-7683

Molnár, Kálmán and Székely, Csaba and Baska, Ferenc (1991) Mass mortality of eel in Lake Balaton due to Anguillicola crassus infection. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 11 (6). pp. 211-212. ISSN 0108-0288

Monok, István (1991) Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16–17. Jahrhundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 1990 (5). pp. 81-88. ISSN 0238-2156

MÁTÉ, FERENC (1991) Filep György: Talajkémia (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 359-360. ISSN 0002-1873

MÜLLER, G. (1991) Az agroökológia talajmikrobiológiai kérdései és az intenzív mezőgazdasági termelés. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 263-271. ISSN 0002-1873

N

NAVARRO, N. and VALDES, M. (1991) Oldatok összes sókoncentrációjának becslése elektromos vezetőképességi értékükből. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 512-514. ISSN 0002-1873

NEMECZ, ERNŐ (1991) A talajban végbemenő ásvány-átalakulási folyamatok. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 8-16. ISSN 0002-1873

Nagy, Endre (1991) Struktúra vagy ideológia : Válasz bírálóimnak. REPLIKA, 2 (1). pp. 3-13. ISSN 0865-8188

Nemes Nagy, József (1991) Regionális politika új feltételek között. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 89-101. ISSN 0237-7683

Nemes Nagy, József (1991) A hazai regionális gazdaságtan és társadalmi környezete. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 115-116. ISSN 0237-7683

Nikodémus, Antal and Cséfalvay, Zoltán (1991) Két századvég Magyarországon. Gyorsjelentés a gazdaság regionális átrendeződéséről. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 69-89. ISSN 0237-7683

NÉMETH, TAMÁS and BUZÁS, ISTVÁN (1991) Kalibrációs N-trágyázási kisérlet őszi káposztarepce jelzönövénnyel. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 409-418. ISSN 0002-1873

NÉMETH, TAMÁS and BUZÁS, ISTVÁN (1991) Nitrogéntrágyázási tartamkísérlet humuszos homok- és mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 399-408. ISSN 0002-1873

NÉMETH, TAMÁS and PÁRTAY, GÉZA and BUZÁS, ISTVÁN and MIHÁLYNÉ H., GYÖNGYI (1991) Bolygatatlan szerkezetű talajoszlopok készítése. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 236-242. ISSN 0002-1873

Némedi, Dénes (1991) Kongresszus utáni jegyzetek. REPLIKA, 2 (2-3). pp. 171-175. ISSN 0865-8188

Németh, G. Béla (1991) Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 95 (5-6). pp. 579-587. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1991) Három Széchenyi-arckép a 20. század első feléből. MAGYAR TUDOMÁNY, 36 (8). pp. 964-972. ISSN 0025-0325

Németh S., Katalin (1991) Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból (recenzió). Irodalomtörténet, 72. pp. 394-396.

P

Pach, Zsigmond Pál (1991) Széchenyi, Metternich és az Al-Duna-szabályozás 1833-34-ben. MAGYAR TUDOMÁNY, 98 (10). pp. 1196-1208. ISSN 0025-0325

Padisák, Judit (1991) Relative frequency, seasonal pattern and possible role of species rare in the phytoplankton (Lake Balaton, Hungary). Proceedings- International Association of Theoretical and Applied Limnology, 24. pp. 989-992. ISSN 0368-0770

Padisák, Judit (1991) Use of algae for monitoring rivers in Hungary. In: International Symposium, 1991. május 26-28., Düsseldorf, Germany.

Papp, Ferenc (1991) A magyar főnév esetragos alakjainak automatikus szintéziséről. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTION LINGUISTICAE HUNGARICAE ET LITERATURISTICAE (1991) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELV, AZ IRODALOM KÖRÉBŐL, 20. pp. 3-5. ISSN 2039-1422

Paál, Zsuzsanna (1991) Árucsere és migráció. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 115-119. ISSN 0237-7683

Pesek, A. and Hingerl, K. and Riesz, Ferenc and Lischka, K. (1991) Lattice misfit and relative tilt of lattice planes in semiconductor heterostructures. SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, 6 (7). pp. 705-708. ISSN 0268-1242

Petrányi, Gyula (1991) Az elkerülhető, idő előtti halál megelőzése. ORVOSI HETILAP, 132 (36). pp. 1993-1995. ISSN 0030-6002

Prohászka, J. and Dobránszky, János (1991) Quality Improvement of Low Carbon Reinforcing Steel by Rapid Heat Treatment. JOURNAL OF HEAT TREATING, 9. pp. 63-67. ISSN 0190-9177

Prohászka, J. and Dobránszky, János (1991) A gyorshőkezelés hatása a bórral mikroötvözött ZF-acél tulajdonságaira. In: XIV. Kohászati Anyagvizsgáló Napok, 1991.05.07-1991.05.09., Balatonaliga, Magyarország.

Puky, Miklós (1991) The role of technology in solving a man-made barrier-corridor problem in Hungary's parks and reserves: The conflict between roads and amphibians. In: Proceedings: Resource Technology 90.: Second International Symposium on Advanced Technology in Natural Resource Management/Stock. Second International Symposium on Advanced Technology in Natural Resource Management, Bethesda, pp. 353-359. ISBN 094442645X

Purger, Jenő (1991) Prilog poznavanju rasprostranjenosti ridje voluharice, Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 (Arvicolidae, Rodentia) u Bačkoj [New data on distribution of Bank Vole, Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 (Arvicolidae, Rodentia) in Bačka]. BULLETIN DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE DE BELGRADE - SÉRIE B SCIENCES BIOLOGIQUES, B 46. pp. 205-206. ISSN 0373-2134

Purger, Jenő and Karanović, T. (1991) First Data on Small Mammal Fauna from Krnjeuša (Bosanska Krajina), as Obtained by Barn Owl, Tyto alba (Scop., 1769) Pellet Analysis. BIOLOSKI VESTNIK, 39 (3). pp. 41-44. ISSN 0520-1969

Purger, Jenő and Kryštufek, B. (1991) Feral Coypu Myocastor coypus (Rodentia, Mammalia) in Yugoslavia. BIOLOSKI VESTNIK, 39 (4). pp. 19-24. ISSN 0520-1969

PÁRTAY, GÉZA (1991) A szemcsemérés időszerű problémái. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 53-59. ISSN 0002-1873

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1991) Effect of Iodine on Platinum-Catalyzed Combustion of Residual Hydrogen in Nuclear Power Plants. In: Catalytic Science and Technology Vol. 1.: Proceedings of the First Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology. Kodansha-VCH, Tokyo, New York, Paris, pp. 491-492. ISBN 978-4-06-205163-7

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1991) Ni-catalyzed ring-opening reactions of alkyl-substituted cyclopropanes; role of unreduced Ni species. Journal of Molecular Catalysis, 68 (2). pp. 237-241. ISSN 0304-5102 (print); 1873-3131 (online)

Pálinkó, István and Notheisz, Ferenc and Bartók, Mihály (1991) Reactivity and regioselectivity in the hydrogenative ring-opening of ethylcyclopropane and methyloxirane over preoxidized and reduced transition metal catalysts. In: Heterogeneous Catalysis: Proceedings of the Seventh International Symposium on Heterogeneous Catalysis. Bulgarian Academy of Sciences, pp. 769-774.

Péli, Gábor (1991) Reflexiók a méréselméleti körkérdésre. REPLIKA (2-3). pp. 63-67. ISSN 0865-8188

Péli, Gábor and Léderer, Pál and Róna-Tas, Ákos and Rudas, Tamás and Krémer, Balázs and Szegedi, Péter (1991) Körkérdés a társadalomtudományi mérés természetéről. REPLIKA, 2 (2-3). pp. 30-62. ISSN 0865-8188

R

REMÉNYI, MIKLÓSNÉ and ZSUPOSNÉ OLÁH, ÁGI and GEREI, LÁSZLÓ (1991) Különböző lösz-szelvényekben lévő, azonos genetikájú fosszilis talajok ásványi összetétele. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 71-76. ISSN 0002-1873

Regulska, Joanna and Timár, Judit (1991) Interjú Joanna Regulskával. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 129-133. ISSN 0237-7683

Ritoókné Szalay, Ágnes (1991) Egy ideális fejedelem és ideális városa a morva reneszánsz kezdetén. In: Annales de la Galerie Nationale Hongroise. Etudes sur l’histoire de l’art en honneur du soixantième anniversaire de Miklós Mojzer = A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve. Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 79-82.

Roboz, Péter (1991) Tízéves az online információkeresés Magyarországon. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 38 (1-2). pp. 3-9. ISSN 0041-3917

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1991) A Nemzetközi Talajtani Társaság XIV. Kongreszusa. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 319-330. ISSN 0002-1873

RÖMER, W. and SCHILLING, G. (1991) Gondolatok a gazdaságilag hatékony és ökológiailag elviselhető P-trágyázásról. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 529-540. ISSN 0002-1873

Rácz, Lajos (1991) Jerikótól Mexikóig: Városok és gazdaságok a történelemben. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 135-140. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos (1991) A társadalomelmélet új nézőpontja. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 168-169. ISSN 0237-7683

S

S. Nagy, Katalin (1991) A XX. Társadalomtudományi Szekció munkájáról s ezen belül kiemelten a szociológia-alszekcióról. REPLIKA, 2 (4). pp. 109-113. ISSN 0865-8188

SARKADI, JÁNOS (1991) Szerves- és műtrágyák hatása a búza és a kukorica termésére. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 87-96. ISSN 0002-1873

SIMON, LÁSZLÓ and KISS, FERENC and KÁDÁRNÉ PAPP, KLÁRA and VASS, ANDRÁS and BALOGH, ÁRPÁD (1991) Gallium hatása a paradicsom növekedésére és szénhidráttartalmára. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 218-224. ISSN 0002-1873

STEFANOVITS, PÁL (1991) Az agyagásvány-összetétel ismeretének talajtani alkalmazási lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 17-30. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1991) Development of K-Fertilizer Recommendations (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 355-356. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1991) J. Lag (ed.): Excess and defficiency of trace elements in relation to human and animal health in arctic and subarctic regions (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 357-358. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1991) Magyarország Nemzeti Atlasza (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 543-545. ISSN 0002-1873

SZABOLCS, ISTVÁN (1991) World map of the status of human induced soil degradation (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 541-542. ISSN 0002-1873

SZABÓ, LAJOS (1991) Agrotechnikai védekezés a ferralitos talajok eróziója ellen Délnyugat Afrikában (Angola). Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 303-318. ISSN 0002-1873

SZABÓ, PÉTER (1991) A talajok ólomszennyezettsége Nagytétény környékén. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 297-302. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1991) Az ásványok előfordulása a talajokban. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 77-86. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1991) R. Brewer,J. R. Sleeman: Soil stucture and fabric (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 361-363. ISSN 0002-1873

SZENDREI, GÉZA (1991) A mikromorfológia talajtani felhasználási lehetőségei. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 493-511. ISSN 0002-1873

SZODFRIDT, ISTVÁN (1991) Genetikai talajtípusok és növénytársulások kapcsolata. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 484-492. ISSN 0002-1873

Saliga, Lászlóné and Monok, István (1991) Tanyai Híradó, 1939–1943. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus, 2. . JATE, Szeged. ISBN 963-482-007-7

Schmidt, Béla and Kránicz, János and Montskó, Péter and Novák, László (1991) A széndioxid laser alkalmazása a csontsebészetben. Magyar Traumatológia, Orthopaedia és helyreállító sebészet, 34 (4). pp. 331-336. ISSN 0025-0317

Schmidt, Thomas and Blau, Joachim and Kázmér, Miklós (1991) Large-scale strike-slip displacement of the Drauzug and the Transdanubian Mountains in early Alpine history: evidence from Permo-Mesozoic facies belts. Tectonophysics, 200 (1-3). pp. 213-232. ISSN 0040-1951

Simonovits, Miklós and T. Sós, Vera (1991) Szemerédi's partition and quasirandomness. RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS, 2 (1). pp. 1-10. ISSN 1042-9832

Solti, Béla (1991) Sarlósfecskék /Apus apus (L.)/ költése a Mátrában, faodvakban. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. pp. 105-108. ISSN 0134-1243

Somlai, Péter (1991) Belebeszéd : Gondolatok Kuczi Tibor című írásáról. REPLIKA, 2 (2-3). pp. 81-84. ISSN 0865-8188

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Kozlov, A. V. and Szász, András and Kojnok, J. (1991) On the Electronic Structure of Phosphorus in Nickel. PHYSICA STATUS SOLIDI, 163. pp. 139-150. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András (1991) Molecular Dynamics of the Frozen-In Glassy State of Ni80P20. PHYSICA STATUS SOLIDI, 164. pp. 395-400. ISSN 0031-8957

Stepanyuk, V. S. and Katsnelson, A. A. and Szász, András and Kozlov, A. V. (1991) On the electronic states of metalloid atoms in metal-metalloid systems. PHYSICA B - CONDENSED MATTER, 168. pp. 278-284. ISSN 0921-4526

Stepanyuk, V. S. and Szász, András and Katsnelson, A. A. and Trushin, O. S. (1991) On the characteristic structural clustering in metal-metalloid amorphous systems. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 130. pp. 311-318. ISSN 0022-3093

Szabó, György and Schmidt, Béla (1991) Csontpótlás félszintetikus és természetes apatittal. Magyar Traumatológia, Orthopaedia és helyreállító sebészet, 34 (4). pp. 337-342. ISSN 0025-0317

Szaló, Péter (1991) Van-e regionális közgazdaságtan? Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 125-127. ISSN 0237-7683

Szamosi, Tamás and Mihai, K. and Pető, Judit and Makary, A. and Kramer, Judit (1991) Potential markers of the atherosclerotic process in high-risk children. CLINICAL BIOCHEMISTRY, 24 (2). pp. 185-187. ISSN 0009-9120

Szarvas, Zsuzsa (1991) Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 113-114. ISSN 0237-7683

Szántó, Zoltán (1991) Rétegződés vagy/és struktúra? REPLIKA, 2 (2-3). pp. 3-17. ISSN 0865-8188

Szász, András (1991) An Electronically Driven Instability: The Living State (Does the Room-Temperature Superconductivity Exist?). PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY AND PHYSICS AND MEDICAL NMR, 23. pp. 43-50. ISSN 0748-6642

Szász, András (1991) Electronically Driven Short-Range Lattice Instability: Cluster Effects in Superconductors. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 17-27. ISSN 0896-1107

Szász, András (1991) Electronically Driven Short-Range Lattice Instability: Possible Role in Superconductive Pairing. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 3-15. ISSN 0896-1107

Szász, András (1991) On the electronic stability of amorphous alloys. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 127. pp. 121-129. ISSN 0022-3093

Szász, András and Dankházi, Zoltán and Kojnok, J. and Trager, T. and Mátrai, J. and György, I. (1991) On the Oxygen Deficiency of High-Tc Y1Ba2Cu3O7-m Ceramics. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 233-242. ISSN 0896-1107

Szász, András and DasGupta, A. (1991) Some General Remarks on Metastability and High-Tc Superconductivity. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY, 4. pp. 1-3. ISSN 0896-1107

Szász, András and Kertész, L. and Aysawy, M. A. (1991) Correlation between the structural and electronic stabililty factors. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 130. pp. 211-216. ISSN 0022-3093

Szász, András and Kopaev, Yu. A. and DasGupta, A. (1991) On the electronic structure-driven pairing mechanism in high-Tc superconductors. PHYSICS LETTERS A, 91. pp. 361-366. ISSN 0375-9601

Székely, Csaba and Láng, Mária and Csaba, György (1991) First occurrence of Anguillicola crassus in Hungary. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 11 (4). pp. 162-163. ISSN 0108-0288

Székely, Csaba and Molnár, Kálmán (1991) Praziquantel (Droncit) is effective against diplostomosis of grasscarp Ctenopharyngodon idella and silver carp Hypophthalmichthys molitrix. Diseases of Aquatic Organisms, 11 (2). pp. 147-150. ISSN 0177-5103 (print), 1616-1580 (online)

Sántáné-Tóth, Edit (1991) Survey of Hungarian KBS tools and applications in the engineering field. Engineering Application of Artificial Intelligence, 4 (6). pp. 409-416.

Sáringer, Gyula (1991) A kísérletes ökológia és szerepe a növényvédelmi entomológiában. MTA VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTESÍTŐJE, 1991. pp. 15-23. ISSN 0133-4948

T

T. Mérey, Klára (1991) Kőröshegy, Szemes, Szárszó. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 141-142. ISSN 0237-7683

Tarnai, Andor (1991) Képes Géza (1909–1989). Irodalomtörténet, 73. pp. 249-250.

Tarnai, Andor (1991) Tolnai Gábor (1910–1990). Irodalomtörténet, 73. pp. 635-636.

Terplán, Zénó (1991) Széchenyi István szerepe a hazai gépipar megalapozásában. MAGYAR TUDOMÁNY, 98 (8). pp. 1000-1011. ISSN 0025-0325

Timár, Lajos (1991) A professzionális társadalom felemelkedése: Anglia 1880 óta. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 161-163. ISSN 0237-7683

Toldi, Attila and Csenke, Zoltán and Béli, László (1991) Infravesicalis obstructio nélküli idős férfiak vizelési panaszainak urodynamiás vizsgálata. Magyar Urológia, 3 (3). pp. 213-217. ISSN 0864-8921

Tolvaj, László (1991) A diffúz reflexión alapuló infravörös spektroszkópia alkalmazása az át nem világítható anyagok felületi változásának vizsgálatánál. ERDÉSZETI ÉS FAIPARI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 147-157. ISSN 0209-9306

Trubin, V. A. and Szász, András (1991) Analysis of the Broadening of X-Ray Diffraction Line Profiles of Polycrystallilne Tungsten. PHYSICA STATUS SOLIDI, 125. pp. 459-467. ISSN 0031-8957

Trubin, V. A. and Szász, András (1991) Modified Statistical Regularization in X-Ray Line Profile Analysis. PHYSICA STATUS SOLIDI, 124. pp. 387-391. ISSN 0031-8957

Trubin, V. A. and Szász, András (1991) On the Evaluation of X-Ray Diffraction Experiments by the Regularization Method. PHYSICA STATUS SOLIDI, 125. pp. 91-96. ISSN 0031-8957

Tátrai, István and Padisák, Judit and Aschot, Simonian (1991) Impact of juvenile cyprinid fish predation on the food availability and zooplankton community. In: Congress in Munich 1989, 1989, München, Germany.

Tóth, József (1991) Magyarország történeti földrajza. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 142-143. ISSN 0237-7683

Tóvári, Judit (1991) Szemere Bertalan és kora. Szemere Bertalan Alapítvány, Miskolc.

Tóvári, Judit (1991) Vezető Szemere Bertalan életének és pályájának forrásaiban és irodalmában. Borsod-abaúj-zempléni történelmi évkönyv, 2 (7). Szemere Bertalan Alapítvány, Miskolc. ISBN 963 7197 07 9 (2. k.)

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Győr. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 65.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Hevenesi Gábor. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 181.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Kolozsvár. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 601-602.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Kopcsányi Márton. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 640-641.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Revitalisierung zwischen Barockfrömmigkeit und Massenreligiosität. Ein ungarischer Versuch. In: Papers II. SIEF 4th Congress, Bergen June 19th-23rd 1990. European Culture Foundation, Bergen, pp. 645-674.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1991) Der Kult der Katakombenheiligen in Ungarn. Ein Kapitel aus der Geschichte der Heiligenverehrung im Barock. Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, 19. pp. 67-88. ISSN 0082-755X

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1991) Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a barokk kori zarándoklatok tükrében = Relations interethniques autrichiennes-hongroises dans le miroir des pèlerinages de l'époque baroque. SZÁZADOK, 125 (1-2). pp. 517-566. ISSN 0039-8098

U

URFI, PÉTER (1991) Tápanyaghatások értékelhetősége táblatörzskönyvi adatok alapján. Agrokémia és talajtan, 40 (1-2). pp. 225-235. ISSN 0002-1873

Ujváry, Gábor (1991) Egyetemek képviselete az országgyűlésen. In: Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből (14). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 7-69. ISBN 963-462-631-9

V

Valentiny, Pál (1991) Pártok fogságában : Az állami holdingok privatizálása Olaszországban. Közgazdasági Szemle, 38 (5). pp. 461-480. ISSN 0023-4346

Varga, András (1991) Régi könyveink és kézirataink katalógusai : Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae (1). JATE, Szeged. ISBN 963-481-866-8

Varga, András (1991) A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-10-6

Vastag, Gyula and Whybark, DC. (1991) MANUFACTURING PRACTICES - DIFFERENCES THAT MATTER. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, 23 (1-3). pp. 251-259. ISSN 0925-5273

Vizi E., Szilveszter and Szelényi, Iván and Tamás, Pál and Hoch, Róbert and Lovász, László and Marx, György and Venetianer, Pál (1991) A tudományos kutatók kiáramlásának megelőzése. MAGYAR TUDOMÁNY, 98 (6). pp. 727-735. ISSN 0025-0325

Vojtkó, András (1991) Légybangó (Ophrys insectlfera L. em. GRUFBY in. L.) az Északi-Középhegységben. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 16. p. 74. ISSN 0134-1243

VÖRÖS, IBOLYA and SZEGI, JÓZSEF (1991) A rekultiváció során spontán betelepült endomikorrhiza gombaflóra tanulmányozása visontai hányóföldeken. Agrokémia és talajtan, 40 (3-4). pp. 431-442. ISSN 0002-1873

Vásáry, Ildikó (1991) A rendszerváltás csendes folyamatai. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 151-159. ISSN 0237-7683

Vértesy, Gábor and Pust, L. and Tomas, I. and Paces, J. (1991) DIRECT MEASUREMENT OF DOMAIN-WALL COERCIVE FIELD. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 24 (8). pp. 1482-1485. ISSN 0022-3727

W

Wirth, Lajos (1991) Boyle, a kétkedő kémikus. Természet Világa, 122 (11). pp. 518-520. ISSN 0040-3717

Z

Zalai K., László (1991) Úton a történeti informatika felé. Jel-Kép, 12 (1-2). pp. 131-139.

Zellei, Gábor (1991) Bemutatjuk a BM Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézetet. SZAKOKTATÁS : A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA, 41. pp. 13-15. ISSN 0237-5338

Zátonyi, Sándor (1991) A reformáció kori csepregi kollégium : 1557-1643. Magyar Pedagógia, 91 (3-4). pp. 215-230. ISSN 0025-0260

Á

Ács, Éva and Kiss, Keve Tihamér (1991) Investigation of periphytic algae in the Danube at Göd (1669 river km, Hungary). ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE SUPPLEMENTBAND ALGOLOGICAL STUDIES, 62 (Suppl.). pp. 47-67. ISSN 0342-1120

Ö

Örkény, Antal (1991) Félúton : Megjegyzések a társadalmi mobilitás magyarországi kutatásának elmúlt két évtizedéről. REPLIKA, 2 (1). pp. 14-24. ISSN 0865-8188

This list was generated on Tue May 21 22:59:25 2024 CEST.