REAL

GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval) = GeLexi project (lexicalist grammar and discourse representation semantics with computational implementation)

Alberti, Gábor and Balogh, Katalin and Kleiber, Judit and Viszket, Anita (2006) GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval) = GeLexi project (lexicalist grammar and discourse representation semantics with computational implementation). Project Report. OTKA.

[img]
Preview
PDF
38386_ZJ1.pdf

Download (74kB)

Abstract

A projektben elméleti és alkalmazott nyelvészeti célok fonódtak össze, elválaszthatatlanul: a felépítendő grammatikát a számítógépes implementálhatóság volt hivatva legitimálni, míg másfelől minden nyelvészeti ötlet azt a célt is szolgálta, hogy minél jobb, minél többféle célra felhasználható nyelvelemző rendszerünk legyen. Az elméleti kutatások egy része a Kamp-féle DRT diskurzusszemantikai megközelítésének a továbbfejlesztésére irányult. Sikerült kidolgozni egy ReALIS nevű elméletet (kölcsönös és élethossziglani interpretációs rendszer), amelynek előnyös vonásai mellett számos publikációban érveltünk sokféle leírási területen (hatóköri többértelműségek, koreferencia, az igazságértékelés általánosíthatósága, vonzatszerkezet-változás, aspektus). A másik elméleti pillért a totális lexikalizmus ötletének a kidolgozása jelentette; a kifejlesztett GASG (generatív / általánosított argumentumszerkezet-nyelvtan) előnyös vonásait szintén számos leírási területen bemutattuk (kompozicionális kompatibilitás a DRT-vel, magyar morfológia, szabad szórend és scrambling, "eltűnő" névelők). Ami az alkalmazási területet illeti, több számítógépes nyelvészeti feladat esetében megmutattuk, hogy elméleti ötleteink életképesek (mondatelemzés, jelentésábrázolás, gépi és géppel segített fordítás, információ-feltárás). | In this project theoretical and applied linguistics aims have been combined: on the one hand, the grammar to be worked out has been intended to be legitimized by computational implementability, and on the other hand, each linguistic idea has been devoted to serve the purpose of creating parsers and different parser-based linguistic softwares. The one pillar that our theoretical researches rely on is developing the discourse-semantic approach of Kamp?s DRT. We could work out a theory called ReALIS (REciprocal And Lifelong Interpretation System) whose advantageous features we have argued for in several areas of linguistic description (scopal ambiguities, coreference, generalizability of truth-conditional evaluation, argument-structure changes, aspect). The other theoretical pillar is the principle of ?total lexicalism?: we have worked out a grammar called GASG (Generative / Generalized Argument Structure Grammar) as its model. We have also published our results in different areas of linguistic description (compositional compatibility with DRT, Hungarian morphology, free word order and scrambling phenomena, ?disappearing? articles). As for applications, we have pointed out in the case of more computational linguistics tasks that our theoretical ideas are viable (parsing, representing meaning, machine (-aided) translation, information extraction).

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Nyelvészet
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika > QA76 Computer software / programozás
Depositing User: Mr. Andras Holl
Date Deposited: 08 May 2009 11:00
Last Modified: 30 Nov 2010 22:26
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/574

Actions (login required)

Edit Item Edit Item