REAL

Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában

Bauko, János (2019) Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Magyar Névtani Értekezések, 8 . ELTE BTK -- Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-489-109-3

[img]
Preview
Text
08_MNÉ_Bauko_Tars_es_nevhaszn_v6_korr_final_190704.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

A kötet célja, hogy betekintést nyújtson a magyar vonatkozású névtani kutatásokba Szlovákiában, a társadalom és névhasználat kapcsolatrendszerébe, a szlovákiai magyarok névhasználatába, a magyar és szlovák nyelv érintkezéséből adódó kontaktusjelenségekbe a tulajdonnevek világában. A kötet tíz fejezetet foglal magában, melyek tematikusan összefüggnek egymással, de különböző aspektusokból tárgyalják a társadalom és tulajdonnév-használat témakörét, a szlovákiai magyarok névhasználatát, a kétnyelvű magyar–szlovák környezetnek a tulajdonnevekre gyakorolt hatását, valamint tudománytörténeti és névtani terminológiai kérdéseket is érintenek. Az első fejezetben az onomasztika helyét jelöljük ki a nyelvtudomány és a társtudományok rendszerében, s röviden áttekintjük a társadalom és névhasználat összefüggéseivel foglalkozó szocioonomasztika kutatási területeit. A második fejezetben bemutatjuk a szlovákiai (a szlovák és a szlovákiai magyar) onomasztikai kutatások történetét. Szólunk a szlovákiai magyar névkutatás feladatairól, és hangsúlyozzuk a névtudománynak a filológiai irányultságú egyetemi képzésben is megjelenő létjogosultságát. A harmadik fejezetben terminológiai kérdéseket érintünk, a magyar és szlovák (szláv) névtani terminológiát vetjük össze. A negyedik fejezetben tárgyaljuk a szlovákiai kisebbségi névpolitika jellemzőit a rendszerváltozást követően. Ismertetjük a szlovákiai kisebbségi névtörvényeket, melyek a hivatalos személy-, hely- és intézménynév-használatot befolyásolják. Az ötödik fejezetben a tulajdonnevek standardizálásával és az anyanyelvi névtervezéssel foglalkozunk Szlovákiában. Beszámolunk az általunk készülő magyar–szlovák keresztnévszótárral kapcsolatos munkálatokról, amely útmutatóként szolgálhat az anyanyelvi névtervezéshez, a szlovákiai magyarok személyneveinek anyanyelven történő anyakönyvezéséhez. A hatodik fejezetben a tulajdonnév identitásjelölő funkcióját, a név és identitás közti összefüggést mutatjuk be. A tulajdonnevek etnikai szimbólumként funkcionálhatnak, utalhatnak az egyén, illetve közösség etnikai hovatartozására. Ebben a fejezetben foglalkozunk a nyitrai egyetemisták személynevek iránti attitűdjével is. A szlovákiai keresztnévdivat változását tárgyaló hetedik fejezetben kitérünk a magyar–szlovák kétnyelvű környezetben jelentkező névadási, névviselési, névhasználati sajátosságokra. A nyolcadik fejezetben tárgyaljuk a szlovákiai magyarok személynév-használatában előforduló kontaktusjelenségeket. A kilencedik fejezetben Szlovákia magyarlakta településeinek névszemiotikai tájképét, a vizuális személy-, hely- és intézménynév-használatot vizsgáljuk. A tizedik fejezetben a magas-tátrai magyar–szlovák hegynévpárokat elemezzük a kétnyelvűség és fordítás tükrében.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: onomasztika/névtudomány, névtani terminológia, tulajdonnév, társa¬dalom, kétnyelvűség, magyar–szlovák kétnyelvű környezet, kisebbségi névhasználat, szlovákiai magyarok névhasználata, magyar–szlovák névpárok, névpolitika, névstandardizálás, névtervezés, identitás, névattitűd, névdivat, névszemiotikai tájkép
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P321.8-P323.5 Etimology, Onomastics / etimológia, onomasztika (névtan)
P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PH Finno-Ugrian, Basque languages and literatures / finnugor és baszk nyelvek és irodalom > PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
Depositing User: Dr. János N. Fodor
Date Deposited: 17 Sep 2019 07:11
Last Modified: 17 Sep 2019 07:11
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/99620

Actions (login required)

Edit Item Edit Item