REAL

Items where Author is "Tolcsvai Nagy, Gábor"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Kisebbségiek államnyelvoktatása: amit a nyelvtudomány tehet. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 324-339. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Poétikai modernség Arany balladáinak alkotott nyelvében. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 394-405. ISSN 0025-0228

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Prototípuselv és kategóriaszerkezet a szövegtipológiában. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 276-289. ISSN 0025-0228

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A határon túliak államnyelvoktatásáról. Az államnyelv oktatása a határon túli magyar régiókban. Nyelvpedagógiai elemzés. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 269-271. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) „Élő mesterünk” – diszkurzusban Arany János nyelvi világával. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 125-126. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 143-163. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A múltak átalakulása : Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 10-26. ISSN 0025-0228

Tolcsvai Nagy, Gábor (2016) Posztkoloniális korszak a magyar nyelv és nyelvközösség történetében. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 387-406. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2016) Van: változatok a létezés nyelvi konstruálására. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 7-22. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) Mi köze van a diáknak a nyelvtanhoz, avagy a tárggyá tett nyelv visszahumanizálása az oktatásban. ISKOLAKULTÚRA, 15 (7-8). pp. 18-27. ISSN 1215-5233

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) A nyelvi megformáltság diszkurzív beágyazottsága. Műhelykonferencia az ELTE Stíluskutató csoport szervezésében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 173-174. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) A nyelvi megformáltság szerepe a kultúra autopoietikus és önreflexív folyamataiban. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 174-182. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor and Ladányi, Mária (2010) Guest editors’ note. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Tolcsvai Nagy, Gábor (2010) The auxiliary + infinitive construction in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 143-164. ISSN 1216-8076

Tolcsvai Nagy, Gábor and Ladányi, Mária (2009) Guest editors’ note. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 337-339. ISSN 1216-8076

Book Section

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Az anyaország és a külső régiók, a határtalanítás. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 150-163. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Bevezetés : A jelen tapasztalati tere: nyelv és nyelvközösség. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 19-31. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Kommunikációelméleti és tudományfilozófiai feszültségek a tudományközi diszkurzusban. In: A határok átlépése. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 13-39. ISBN 978 963 693 836 9

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Tervezés, (ön)értelmezés, fenntartás. A magyar nyelvstratégia lehetőségei és kötelességei. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 487-507. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelv és nyelvközösség Európában. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 49-63. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelvközösség kommunikációs rendszere 1945 után. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 137-149. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar standard helyzete. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 222-238. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyarországi helyzet. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-178. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A nyelv emberi lényege. A magyarázat látóköralkotó változatai a nyelvtudományban. In: Megértés és megértetés. A humán tudományok alapkérdései (1). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 38-62. ISBN 9789636938086

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A nyelv kulturális, ideológiai értelmezése. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 32-45. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Összefoglalás. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 511-513. ISBN 978 963 693 824 6

Monograph

Tolcsvai Nagy, Gábor and Csontos, Nóra and Dér, Csilla Ilona and Hámori, Ágnes and Imrényi, András and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kothencz, Gabriella and Kugler, Nóra and Laczkó, Krisztina Renáta and Ladányi, Mária and Modrián-Horváth, Bernadett and Papp, Kornélia and Schultz, Judit and Tanos, Bálint and Tátrai, Szilárd (2012) Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás = Functional cognitive linguistics research. Project Report. OTKA.

Szathmári, István and Aczél, Petra and Antalné dr. Szabó, Ágnes and Boda, Istvánné and Czetter, Ibolya and Csekéné dr. Jónás, Erzsébet and Fábián, Pál and Gáspári, László and Heltainé Nagy, Erzsébet and Jenei, Teréz and Kincses Kovács, Éva and Kocsány, Piroska and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kornyáné Szoboszlay, Ágnes and Kozocsa, Sándor and Minya, Károly and Mózesné Kabán, Annamária and Nagy, János and Nagyné dr. Lorincz, Julianna and Némethné Varga, Andrea and Pethő, József and Pintér Miklósné dr. Eőry, Vilma and Róka, Jolán and Rozgonyiné dr. Molnár, Emma and Sájter, Laura and Szikszainé dr. Nagy, Irma and Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor and Tuba, Márta and Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2008) Alakzatkutatás = Research of Figures. Project Report. OTKA.

Tolcsvai Nagy, Gábor and Andó, Éva and Czetter, Ibolya and Dobi, Edit and Fehér, Erzsébet and Gáspári, László and Kocsány, Piroska and Pintér Miklósné dr. Eory, Vilma and Tátrai, Szilárd (2008) Szövegtipológiai kutatás = Theoretical and empirical questions of text types. Project Report. OTKA.

Book

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (181). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-040-3

This list was generated on Wed Apr 25 10:04:43 2018 CEST.