REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan > BF05 Child psychology / gyermeklélektan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 72.

A

Auszmann, Anita (2017) Gyermekek magánhangzói 7 és 13 éves kor között. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 183-202. ISBN 978 963 284 002 4

B

Babos, Borbála (2016) Fejlesztési módszerek és ötletek óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Különleges Bánásmód, 2 (4). pp. 95-104. ISSN 2498-5368

Bacskai, Katinka (2015) Iskolák a társadalom peremén : Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-37-7

Bank, Éva (2016) Pszichés és viselkedési problémák megjelenése enyhén értelmi fogyatékos gyermekek körében. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE, 44 (1). pp. 15-30. ISSN 0133-1108

Barta, Bianka and Szűcs, Róbert Sándor (2015) Food-related television advertisements from the perspective of children. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 11 (13). pp. 34-44. ISSN 1857-7881

Barta, Bianka and Szűcs, Róbert Sándor (2016) Reklámozás, szlogen és szuperhősök - A gyermekek meggyőzésének eszközei. TÁPLÁLKOZÁSMARKETING, II. (2.). pp. 47-58. ISSN 2064-8839

Borsfay, Krisztina and Nguyen Luu, Lan Anh (2019) Significant negative transitions in Chinese immigrant children's life. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (3). pp. 53-79. ISSN 1419-872X

Bunford, Nóra and Kujawa, Autumn and Fitzgerald, Kate, D and Monk, Christopher, S and Phan, K Luan (2018) Convergence of BOLD and ERP measures of neural reactivity to emotional faces in children and adolescents with and without anxiety disorders. Biological Psychology, 134. pp. 9-19. ISSN 0301-0511

C

Catalano, Cristina (2017) Learning difficulties of children with emigrant parents. Különleges Bánásmód, 3 (1). pp. 87-93. ISSN 2498-5368

Constantinovits, Milán András (2020) Bóna Judit – Horváth Viktória szerk., Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 370-372. ISSN 0025-0228

Csépe, Valéria (2017) A zene hatása a fejlődésre és lehetőségei a gyermekgyógyászatban. Gyermekgyógyászati továbbképző szemle, 22 (4). pp. 83-88. ISSN 1585-4396

D

D. Molnár, Éva and Kovács, Dénes (2014) Tanulási stratégiák és motívumok daganatos betegségből gyógyult gyerekek és osztálytársaik körében. In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014. november 6-8. , Debrecen, Magyarország.

Danis, Ildikó and Bóné, Veronika and Hegedüs, Réka and Pilinszki, Attila and Szabó, Tünde and Dávid, Beáta (2020) Infancy in 21st Century Hungary - A Project Introduction : Policy, Theoretical and Methodological Framework and Objectives of the First National Representative Parent Survey on Infant and Early Childhood Mental Health. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 15 (2). pp. 111-144. ISSN 1788-7119

Dósa, Zoltán (2020) A gyermeki tanúvallomások és a felnőttek igazsága egy csalfa világban = Children’s Depositions and the Adult’s Verity in A Deceptive World. GRADUS, 7 (1). pp. 167-176. ISSN 2064-8014

E

Endrődy-Nagy, Orsolya (2018) Gyermekkortörténeti ikonográfia – orvostörténeti vonatkozások = Visual History of Childhood – Medical History Aspects. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 28-38. ISSN 20622597

F

Farkas, Johanna (2020) Igazságügyi gyermekpszichiátria – könyvismertetés. Belügyi Szemle, 68 (5). pp. 117-120. ISSN 1789-4689

G

Gaweł-Mirocha, Anna (2018) Separation anxiety and school phobia: A diagnostic analysis and propositions of the therapeutic work. Paideia, 6 (1). pp. 41-51. ISSN 2631-1666

Gervai, Judit and Birkás, Emma and Fenes, Ditte and Lakatos, Krisztina and Nemoda, Zsófia and Sasvári, Mária and Szöllosi, Ágnes and Tóth, Ildikó (2006) Genetikai és környezeti hatások kölcsönhatása a csecsemőkori kötődés alakulásában = Interaction of genetic and environmental influences in the development of infant attachment. Project Report. OTKA.

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2015) A gyerekek mindig "pontosan" értik a számneveket? In: Lingdok 14. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 45-60.

Gyarmathy, Éva (2018) A nyelvi fejlődés nehézségei és a diszlexia. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 6 (3). pp. 77-82. ISSN 2063-9945

Gyarmathy, Éva and Fülöp, Márta (2008) Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlődése: kognitív, személyiségbeli és környezeti akadályok = Development of the social-culturally disadvantaged gifted children: cognitive, personal and environmental impediments. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Bahr, Ruth and Gyarmathy, Dorottya and Beke, András (2018) Dichotic listening and sentence repetition performance in children with reading difficulties. Clinical Linguistics and Phonetics, 32 (9). pp. 787-803. ISSN 0269-9206

H

Herédi, Rebeka (2018) A mese és az identifikáció kapcsolata = The relationship between the tales and the identification. Paideia, 6 (1). pp. 149-156. ISSN 2631-1666

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 68-83. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2016) Kisiskolás gyermekek spontán beszédének jellemzői. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 1587-1061

Horváth, Viktória (2014) A hezitációs jelenségek vizsgálata kisiskolás gyermekek spontán beszédében. In: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 67-76. ISBN 978 963 312 205 1

Horváth, Viktória and Beke, András (2013) Ép halló és nem ép halló gyermekek spontán beszédének a jellemzői. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 6 (3). pp. 1-15. ISSN 2060-0623

Horváth, Zsolt K. (2018) The Production of Creativity. The politics of Ferenc Mérei’s psychological and educational approach. In: Creativity Exercises. Sternberg Press, Berlin - Leipzig. (Submitted)

Hámori, Eszter (2012) A csecsemő intencionális viselkedésének és az anyai attribúcióknak a szerepe a korai interakciós minták fejlődésében - koraszülött, Down szindrómás és atipikusan fejlődő csecsemők esetén = Infant intentionality and maternal attributions in the development of early interacitve patterns in preterm infants, atipically developing infants and infants with Down syndrome. Project Report. OTKA.

Hódi, Ágnes and Tóth, Edit and B. Németh, Mária and Dombi, Alice (2019) Óvodások IKT-használata otthon – szülői minta és szerepvállalás = Kindergarteners’ ICT Use at Home - Parental Role Modeling and Engagement. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 7 (2). pp. 22-41. ISSN 2063-9546

K

Kalmár, Magda and Csiky, Erzsébet and Gervai, Judit and Kovács, Anna and Kucseráné Gráf, Rózsa and Medgyesi, Patricia and Mlinkó, Renáta and Ney, Krisztina (2008) Az értelmi fejlődés, a viselkedésszervezés egyidejű és longitudinális összefüggésmintázatai a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében: koraszülött és időre született gyerekek követése iskoláskorig = Concurrent and longitudinal patterns of mental and behavioural development in function of perinatal risk and environmental background: follow-up of preterm and full-term children into school age. Project Report. OTKA.

Kampis, Dóra and Király, Ildikó and Topál, József (2014) Fidelity to cultural knowledge and the flexibility of memory in early childhood. In: Naturalistic approaches to culture. Neurocognitive development and impairments (7). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978 963 05 9496 7

Karászi, Orsolya (2017) Képzeletbeli barátok a gyermek életében = Imaginary Friends in Children’s Life. GRADUS, 4 (2). pp. 35-40. ISSN 2064-8014

Kas, Bence and Lőrik, József and Bertalan, Regina Frida (2017) A korai nyelvi ‐ kommunikációs fejlettség új mérőeszköze, a MacArthur ‐ Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA–3) alapjai és gyakorlati alkalmazási lehetőségei. LOGOPÉDIA, 2 (1). pp. 41-56. ISSN 2498-8960

Kasik, László and Gál, Zita (2016) Parents’ and teachers’ opinions of preschool children's social problem-solving and behavioural problems. Early Child Development and Care, 186 (10). pp. 1632-1648. ISSN 0300-4430 (Print) 1476-8275 (Online)

Kiss, Renáta and Mokri, Dóra and Csapó, Benő (2019) A fonológiai tudatosság online mérése óvodás gyermekek körében = Online Assessment of Phonological Awareness from Kindergartener. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (4). pp. 35-54. ISSN 1419-872X

Kiss, Szabolcs (2008) A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képességei = The child`s theory of mind and her pragmatic competence. Project Report. OTKA.

Korom, Ágnes (2019) TIC zavar: tüneti kezelés vagy pszichodinamikai folyamatok feltárása és oldása = TIC Disorder: Symptomatic Treatment or Uncovering and Dissolving Psychodynamic Processes. Különleges Bánásmód, 5 (3). pp. 65-89. ISSN 2498-5368

Kovács, Zsuzsanna and Kas, Bence and Pintye, Mária (2018) Szempontok a nyelv- és beszédfejlődési zavarok szűréséhez és állapotmegismeréséhez. Családbarát Ország Nonprofit Kft., Budapest. (In Press)

Kupán, Krisztina and Király, Ildikó and Kupán, Krisztina and Krekó, Kata and Miklósi, Ádám and Topál, József (2017) Interacting effect of two social factors on 18-month-old infants' imitative behavior: Communicative cues and demonstrator presence. JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY, 161. pp. 186-194. ISSN 0022-0965

Kóbor, Andrea and Takács, Ádám and Urbán, Róbert (2013) The Bifactor Model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 29 (4). pp. 299-307. ISSN 1015-5759

L

Lakatos, Krisztina (2009) A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával = Associations of childhood behaviour problems with genetic variations in dopaminergic and serotonergic neurotransmission. Project Report. OTKA.

Lodder, Annemarie and Papadopoulos, Chris and Randhawa, Gurch (2019) The Development of a Stigma Support Intervention to improve the Mental Health of Family Carers of Autistic Children : Suggestions from the Autism Community. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 14 (1). pp. 58-77. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

M

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka and Varjasi, Gergely (2017) A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 65-95. ISBN 978 963 284 002 4

Mogyoróssy, Anita and Nagy, Erika Beáta (2017) Factors of parental involvement in relation to children’s behavioral symptoms. Különleges Bánásmód, 3 (1). pp. 7-25. ISSN 2498-5368

N

Neuberger, Tilda (2017) A szókincs alakulása a beszédfejlődésben. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 121-140. ISBN 978 963 284 002 4

O

Orosz, Katalin and S. Nagy, Zita (2018) The Long-Term Effects of Foetal Life and Birth: A Theoretical Approach. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 13 (1). pp. 38-50. ISSN 1788-4934

P

Palágyi, Menyhért (2017) Tér és idő. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat, Budapest. ISBN ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

Pálfi, László (2018) Gyerekek az apjukról - Adorno békaperspektívából. EDUCATIO, 27 (3). pp. 516-519. ISSN 1216-3384

Pásztor, Enikő (2018) Erscheinungsformen von Fremdsprachen in den Kindergärten heute in Ungarn. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (3). pp. 75-85. ISSN 1589-519X

R

Ragó, Anett and Honbolygó, Ferenc and Róna, Zs. and Beke, Anna Mária and Csépe, Valéria (2014) Effect of maturation on suprasegmental speech processing in full- and preterm infants: A mismatch negativity study. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, 35 (1). pp. 192-202. ISSN 0891-4222

Reszegi, Katalin (2015) A tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban. Névtani Értesítő, 37. pp. 83-97. ISSN 0139-2190

Romanek, Péter Zalán (2017) A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 5-15. ISSN 2060-0623

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

S

Schéder, Veronika (2018) Ismeretek a szelektív mutizmusról = Introduction into Selective Mutism. Különleges Bánásmód, 4 (4). pp. 45-57. ISSN 2498-5368

Sebestyén, Nóra and Fülöp, Márta and Sándor, Mónika (2013) Primary school children's representation of the interpersonal relationship between competitive parties: the winner and the loser. RASSEGNA DI PSICOLOGIA, 30 (2). pp. 85-110. ISSN 1125-5196

Sipos, Lilla and Pers, Mengel Benedicte and Kalmár, Magda and Tóth, Ildikó and Krishna, Sandeep and Jensen, Mogens H. and Semsey, Szabolcs (2013) Comparative Network Analysis of Preterm vs. Full-Term Infant-Mother Interactions. PLOS ONE, 8 (6). pp. 1-10. ISSN 1932-6203

Szabó, Judit (2016) Psychologische Stressoren, kognitive Stimulatoren? Über FPS und die Killerspiel-Debatte. In: Adoleszenz in Medienkontexten : Literaturrezeption, Medienwirkung und Jugendmedienschutz. Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien (102). Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, pp. 217-236. ISBN 978-3-653-96228-4

Szabó-Morvai, Ágnes (2020) Szakirodalmi áttekintés a gyermekkori sokkok későbbi hatásairól. In: Munkaerőpiaci Tükör 2019. Munkaerőpiaci Tükör . Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 207-208.

Szabó-Morvai, Ágnes (2019) The role of early childhood shocks in the emergence of gender inequalities. In: The Hungarian Labour Market, 2018. Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 91-94.

Sándor, Mónika and Fülöp, Márta and Sebestyén, Nóra (2013) A PAIR rajzelemzési technika alkalmazása 8-9 éves gyermekek győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajzain. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 68 (2). pp. 169-199. ISSN 0025-0279

T

Taranu, Mihaela and Wimmer, Marina and Ross, Josephine and Farkas, Dávid and van Ee, Raymond and Winkler, István and Denham, Susan L. (2019) Children’s perception of visual and auditory ambiguity and its link to executive function and creativity. JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY, 184. pp. 123-138. ISSN 0022-0965

Tománé Mészáros, Andrea and Vingender, István (2019) A gyermekbántalmazás kutatásfejlődésének kiemelkedő lépései – A megrázott gyermek szindróma (Shaken Baby Syndrome - SBS) = Additive information and interesting facts about the history of child abuse – Shaken Baby Syndrome (SBS). Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 76-91. ISSN 20622597

Tudlik, Csilla (2019) Élettervezés és pályaválasztás. Hogyan segít a gyermekkori baleset a pályaválasztásban? = Life-Design Counceling and Career Orientation. How A Childhood Accident May Help in Career Orientation? Különleges Bánásmód, 5 (2). pp. 63-69. ISSN 2498-5368

Támba, Renátó (2016) Gyermekszemlélet és gyermekkor-narratívák a kritikai pedagógia, a gyermekkor-szociológia és a narratív pszichológia tükrében. Különleges Bánásmód, 2 (2). pp. 41-52. ISSN 2498-5368

Tóth, Ildikó (2020) Korai kötődés, társas kapcsolatok és lelki egészség - Legújabb fejlemények. In: A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I. : Fejlődéselméletek és empirikus eredmények. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet, Budapest, pp. 244-268. ISBN 978-615-5722-16-5

Tóth, Ildikó and Birkás, Emma and Danis, Ildikó and Fenes, Ditte and Lakatos, Krisztina and Ney, Krisztina and Szöllősi, Ágnes (2008) A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban = Stability of attachment relationships in childhood. Project Report. OTKA.

Tóth, Ildikó and Füleki, Alexandra and Szerafin, Ágnes Kata and Lakatos, Krisztina and Gervai, Judit (2017) Közös figyelem, atipikus anyai viselkedés és kötődés. Magyar Pszichológiai Szemle, 72 (1). pp. 69-89. ISSN 0025-0279

Tóth, Ildikó and Lakatos, Krisztina and Gervai, Judit (2013) Gender differences in children's responses to attachment story stems: True or artefacts? ISSBD BULLETIN, 2013/1 (serial). pp. 2-6. ISSN 2040-5235

V

Vajda, Zsuzsanna (2012) Fejlődnek a gyerekek, vagy csak nőnek? : Hozzászólás Bodor Péter: A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma című írásához. REPLIKA (78). pp. 159-166. ISSN 0865-8188

Z

Zsolnai, Anikó and Kasik, László (2016) COPING STRATEGIES AND SOCIAL PROBLEM SOLVING IN ADOLESCENCE. In: Open Spaces for Interactions and Learning Diversities. Sense Publishers, Rotterdam..

É

É. Kiss, Katalin and Zétényi, Tamás (2017) Why is children’s interpretation of doubly quantified sentences non-isomorphic? LINGUISTICS, 55 (6). pp. 1337-1381. ISSN 0024-3949

This list was generated on Sat Oct 23 12:05:35 2021 CEST.