REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BV Practical Theology / gyakorlati teológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | S | T | V
Number of items at this level: 41.

B

Bagyinszki, Péter Ágoston (2016) A húsvéti gyertya fényjátéka. PRAECONIA: LITURGIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 11 (2). pp. 32-41. ISSN 1416-8359

Bak, Ágnes (2016) Az Út repertóriuma : 1915-1944, 2001-2006. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár. ISBN 978 606 93498 5 4

Bíró, Csilla (2015) Elements of Late Stoic Philosophy in György Rajcsányi's Spiritual Work Laurus Tuta. In: Zrod a cesty knihy, 2015. május 9., Martin (Szlovákia).

Bíró, Csilla (2016) Seneca Christianus a nagyszombati Sarlós Boldogasszony Társulat kiadványai között. In: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport IX. Lelkiségtörténeti Konferenciája (Barokk vallásos közösségek), 2016. április 1-2., Budapest. (Submitted)

C

Cziczka, Katalin (2017) Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei. Recenzió a Reformáció, államhatalom, politika című kötetről = The Legal and Political Philosophy of Luther and Calvin. Review by Book Entitled Reformation, State Power and Politics. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 417-423. ISSN 1786-6553

D

Déri, Balázs (2015) Erdő Péter bíboros-érsek igehirdetésének retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 22. pp. 417-418. ISSN 1217-7768

Déri, Balázs (2015) Kovács Ervin Gellért húsvéthétfői prédikációjának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 22. pp. 197-198. ISSN 1217-7768

F

Fazakas, Sándor (2020) Reflexió a reflexiókra : Tanulságok és megfontolásra váró szempontok az online istentiszteletek körüli vita kapcsán. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 24 (1). pp. 237-249. ISSN 1416-9878

Fazakas, Sándor (2020) Távistentiszteletek gyülekezet nélkül? SÁROSPATAKI FÜZETEK, 24 (1). pp. 63-74. ISSN 1416-9878

Földváry, Miklós István (2009) Ordinarius Strigoniensis. Monumenta Ritualia Hungarica (2). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 9789634465188

Földváry, Miklós István (2014) A római rítus változatainak kutatása V. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). pp. 227-260. ISSN 1217-7768

Förköli, Gábor (2020) Loci communes theologici : Egy melanchthoniánus modell interkonfesszionális használata? In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. reciti, Budapest, pp. 87-103. ISBN 978-615-5478-97-0 (pdf)

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? SÁROSPATAKI FÜZETEK, 17 (4). pp. 45-56. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Nélkülözhető-e a Heidelbergi Káté a Magyar Református Egyház életéből? SÁROSPATAKI FÜZETEK, 17 (4). pp. 31-45. ISSN 1416-9878

G

Goldziher, Ignác (1869) Avodat Yisra'el : Beiträge zur Geschichte der synagogalen Gebete. Von Dr. M. H. Friedländer, Rabbiner in Kanitz. Wien, 1869. 8°. 121 S. Izraelita közlöny, 6. pp. 356-357.

Goldziher, Ignác (1916) Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften. Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1915 (8). pp. 3-46.

H

Hegyi, Ádám Alex (2016) Miért csalódott Szőnyi Benjámin a fiziko-teológiában? In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 354-362. ISBN 978-963-318-575-9

Hoványi, Márton and Nagy, Fruzsina (2014) Olvasható kapcsolat. Avilai Szent Teréz levelei. In: Avilai Szent Teréz Levelei I. Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, Székesfehérvár, pp. 4-11. ISBN 9786155218019

K

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) Krisztus közössége. In: Közösségben. Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-21. ISBN 9789633801178

Korányi, András (2013) Egyháztörténeti távlatok az igehirdetésben. In: Homiletika ökumenikus palettán. Luther Kiadó, Budapest, pp. 37-44. ISBN 978-963-380-024-9

L

Lukács, László (2014) A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében. SAPIENTIANA, 7 (2). pp. 1-31. ISSN 2060-3231

M

Maczák, Ibolya (2017) Szép, eleven, újuló kútforrás - 18. századi magyar nyelvű prédikációk Kalazanci Szent Józsefről. In: Hitre, tudásra - a piaristák és a magyar művelődés. Piarista Rend Magyar Tartománya. ISBN 9786158051750

Madas, Edit (2016) Dobszay László és a liturgikus latin nyelv. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 23 (1). pp. 73-75. ISSN 1217-7768

N

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, Károly Zsolt (2017) "Itt van Isten köztünk..." : Térhasználati kérdések a református egyházban. In: A "Homo liturgicus" ünnepi szimpozion előadásainak anyaga, 2017. szeptember 29-30. Liturgikus örökségünk (21). Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, Nyíregyháza, pp. 339-364. ISBN 978-615-5073-58-8

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2017) A test a Szentlélek temploma : Normaszegő szexualitás? In: A normán innen és túl. ELTE BTK Történeti Kollégium, Budapest, pp. 227-247. ISBN 978-963-284-882-2

O

Orosz, Gábor (2016) Eutanázia és halandóság. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 68-93. ISBN 9789633800904

P

Papp, Miklós (2014) Az ortodox egyházak teológiai és gyakorlati viszonyulása az újraházasodás kérdéséhez. SAPIENTIANA, 7 (2). pp. 61-80. ISSN 2060-3231

Papp, Ágnes (2018) Cantionalia ‒ von retrospektivem Inhalt gekennzeichnete liturgische Bücher aus dem spätmittelalterlichen Ungarn. In: Notated Sources from Medieval Europe / Medieval Hungary: Transregional Research and Online Database Building. SAV, Bratislava. (Submitted)

Papp, Ágnes (2013) Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert. De musica disserenda, 9 (1-2). pp. 99-121. ISSN 1854-3405

Papp, Ágnes (2013) Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban: a 17. századi Medvedics-rituále. Magyar Zene, 51. pp. 384-399. ISSN 0025-0384

Pavlovits, Tamás (2020) Perspektíva a határtalanra, perspektíva a végtelenre : A transzcendens mutatkozásáról. In: A transzcendens mutatkozása : Tanulmányok. Újdonság . Jezsuita Kiadó, Budapest, pp. 13-22. ISBN 9789634420286

Pavlovits, Tamás (2020) A végtelen észlelése Fénelonnál. In: Megújító újdonság : Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról. Szent István Társulat, Budapest, pp. 39-50. ISBN 978-963-277-855-6

S

Schwarz, Karl (2002) Házasság a megtűrtség és a kicsikart ígéret között. LELKIPÁSZTOR, 77 (4). pp. 122-125. ISSN 0133-2821

Steller, Lea-Katharina (2002) Teológiai szakkifejezések szemantikai struktúrája. VILÁGOSSÁG, XLII (4-7). pp. 210-214. ISSN 0505-5849

Steller, Lea-Katharina (1996) Virághalmi Ferenc. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, XXXV (1-2). pp. 261-276. ISSN 0571-1304

Szabó, Csaba (2016) Temetők, istentiszteleti helyek, védőszentek és imakönyvek jelentősége a rendőrségi lelkipásztori ellátás tekintetében. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 64 (2). pp. 96-108. ISSN 2062-9494

Szabó, Lajos (2016) Döntéshozatal és a gyülekezet közösségi élete. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 452-481. ISBN 9789633800904

T

Tóth, Beáta (2015) A szeretet helyének problémái. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 36-54. ISSN 2060-3231

Török, Csaba (2009) Predestináció-változatok: Szt. Pál, Szt. Ágoston, Kálvin. In: Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) konferenciája, "Pál apostol éve és a Kálvin-évforduló", 2009.09.17., Budapest.

V

Várnai, Sándor Jakab (2016) A teológia a társadalomban. SAPIENTIANA, 9 (2). pp. 25-36. ISSN 2060-3231

This list was generated on Wed Oct 27 16:02:18 2021 CEST.