REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan > CD922 Diplomatics / oklevéltan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | G | J | L | M | N | P | S | T | W
Number of items at this level: 31.

B

Bessenyei, József (2013) Litterae ad Cameram exaratae. A Magyar Kamarához intézett levelek, különös tekintettel a magyar nyelvűekre. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 245-255. ISBN 978-963-87475-3-2

Bátoriné Halász, Éva (2017) Zágráb vagy Körös? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 142. pp. 61-75. ISSN 0324-6965

Bátoriné Halász, Éva and Miljan, Suzana (2014) Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium (1274-1439). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (6). MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest. ISBN 978-963-508-761-7

C

C. Tóth, Norbert (2013) A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425-ben. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 101-123. ISSN 0324-6965

C. Tóth, Norbert (2015) A püspök és a prépost: a két Bacskai Miklós. TURUL, 88 (4). pp. 144-146. ISSN 1216-7258

C. Tóth, Norbert and Mikó, Gábor and Lakatos, Bálint (2017) Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok (55). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 243 5

G

Gulyás, Borbála (2020) Bocskay György kalligráfus művészete. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5133-17-6

Gulyás, Borbála (2016) Previously Unknown Charters in Booklet Form by the Calligrapher George Bocskay. Acta Historiae Artium, 57. pp. 105-130. ISSN 0001-5830

J

Juhász, Csaba (2019) Zágrábi arengák és narratiok a 13. század első feléből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 279-306. ISSN 0025-0171

L

Lakatos, Bálint (2013) Ingatlanforgalmi ügyek a késő középkori magyarországi mezővárosokban és falvakban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 139-164. ISSN 0324-6965

M

Mikó, Gábor (2011) A Corpus Juris Hungarici és 16. századi törvényhozásunk okleveles emlékei. In: Micae mediaevales : Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 63-81. ISBN 978-963-284-223-3

N

Novák, Ádám (2017) Bevezetés a Fontes Memoriae Hungariae sorozat Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek című kötet első füzetéhez (1350–1386). In: Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1350–1386). Fontes Memoriae Hungariae (1). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, pp. 1-10. ISBN 978-963-508-851-5

Novák, Ádám (2019) Főpapi pecsétek az 1439 és 1457 között kelt sokpecsétes okleveleken. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 90. pp. 79-88. ISSN 0418-4513

Novák, Ádám and Tóth, Orsolya and Tóth, Péter (2019) Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1439-1489). Fontes Memoriae Hungariae (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában” Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-490-160-0 (nyomtatott); 978-963-490-161-7 (elektronikus)

P

Piti, Ferenc (2017) Anjou-kori Oklevéltár XLVI. (1362). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978 963 306 552 5

Piti, Ferenc (2017) Anjou-kori Oklevéltár XLVII. (1363). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978 963 306 553 2

Piti, Ferenc (2017) Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXVII. kötetéhez (1343). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 142. pp. 31-59. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2018) Árpád-házi uralkodók oklevelei XIII-XIV. századi okiratokban. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 400-404. ISBN 978-963-7097-87-4

Pomázi-Horváth, Viktória (2020) Pápai bulla a középkori Bánhegyes falu területéről. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 145. pp. 195-206. ISSN 0003-8032

S

Steller, Lea-Katharina (1994) II. Ulászló (1456-1516) magyar király 1507 virágvasárnapján (március 28.), Budán kelt latin nyelvű pergamen oklevele (címereslevél, 366X738 mm.): melyben bélteki Drágffy (Drághffy de Belthewk) Györgynek és Jánosnak bárói címet adományoz. Documentation. Borda Antikvárium, Budapest, Hungary.

Szentgyörgyi, Rudolf (2014) A tihanyi apátság alapítólevele 1.: Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 284 546 3

Szentpétery, Imre and Zsoldos, Attila (2008) Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta ducum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae critico-diplomatica. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok (45). Magyar Országos Levéltár; MTA Történettudományi Intézete, Budapest. ISBN 9789636311568

Szőcs, Tibor (2014) A nádori intézmény korai története 1000–1342. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 5 . Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest. ISBN 978-963-508-697-9

T

Teiszler, Éva (2014) Anjou-kori oklevéltár – harminc év, harminc kötet. Az Anjou-kori oklevéltár története. = Anjou-kori Oklevéltár: 30 Years, 30 Volumes. The History of the Series. BELVEDERE MERIDIONALE, 26 (3). pp. 146-154. ISSN 1419-0222

Tringli, István and C. Tóth, Norbert and Csukovits, Enikő (2008) Anjoukori okmánytár 8-9. kötet = Charters of the Age of the Hungarian Angevins 8-9. Project Report. OTKA.

Tóth, Ferenc (2015) Réflexions sur la politique et la diplomatie d'un prince éclairé avant les Lumières. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE, 2015 (3). pp. 225-243. ISSN 0035-2365

Tóth, Krisztina (2016) Két uralkodói oklevél a 13. századból. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 87. pp. 209-218. ISSN 0024-1512

Tóth, Krisztina (2015) A szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején : 1936-1944 = The history of the diocese of Szombathely under the church governance of József Grősz : 1936-1944. Collectanea studiorum et textuum. Classis, 1 (2). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-248-5

Tóth, Péter and Novák, Ádám (2017) Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1350–1386). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-851-5

Tóth, Péter and Novák, Ádám (2018) Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen. ISBN 978-963-508-888-1

W

W. Kovács, András (2017) Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Erdélyben? CERTAMEN IV : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. pp. 271-285. ISSN 2393 – 4328

This list was generated on Sat Oct 23 17:39:15 2021 CEST.