REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | U | Z
Number of items at this level: 35.

B

Baráth, Magdolna (2004) Beszámoló a Klebelsberg Kuno ösztöndíj támogatásával végzett kutatómunkáról. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 269-279. ISSN 0865-0632

Bogdándi, Zsolt (2015) A fejedelmi tábla működése a 16. század második felében. Erdélyi Múzeum-Egyesület. (Unpublished)

Bogdándi, Zsolt (2018) A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I. 1326-1590. Erdélyi Történelmi Adatok . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-098-8

Bátoriné Halász, Éva (2018) Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. XXXXVII. 1353. Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978-615-80398-2-6

C

C. Tóth, Norbert and Mikó, Gábor and Lakatos, Bálint (2017) Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok (55). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 243 5

Cseh, Géza (2004) A Jászkunság történetének forrásai a Német Lovagrend Központi Levéltárában. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 235-248. ISSN 0865-0632

Czibula, Katalin (2004) Szilágyi András protestáns prédikátor naplója. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 123-185. ISSN 0865-0632

D

Dreska, Gábor (2014) Jegyzetkönyv, mintakönyv, tankönyv. A Magyi-formulárium. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Magyar Tudományos Akadémia; Debreceni Egyetem; Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest - Debrecen, pp. 43-51. ISBN 978-963-473-746-9

G

Garadnai, Zoltán (2004) Titkok és kincsek a francia Külügyminisztérium levéltárában. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 281-294. ISSN 0865-0632

Gulyás, Borbála (2020) Bocskay György kalligráfus művészete. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5133-17-6

Gálfi, Emőke (2016) Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1600-1613. Erdélyi Történelmi Adatok, VIII (2). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-064-3

H

Herner, János and Orlovszky, Géza (2004) Macskási Boldizsár levele Teleki Mihályhoz, a felesége hűtlenségéről. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 79-83. ISSN 0865-0632

J

Jankovics, József (2004) Pázmány Péter ismeretlen végrendelete 1637-ből. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 61-69. ISSN 0865-0632

K

Krisch, András (2004) Jakob Wittman, nagymartoni jegyző krónikája. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 205-221. ISSN 0865-0632

L

Lakatos, Bálint (2013) Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. Die Urkunden und Briefen aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 2012. 303 o. [Recenzió]. Történelmi Szemle, 55 (3). pp. 519-525. ISSN 0040-9634

Lővei, Pál (2014) Sárkányrendi jelvény, koronaliliom és országalma rajza a nagyváradi leletből; Báthori Miklós váci püspök címerköve. In: Szent István lovagjai. A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 137-139.

Lővei, Pál (2009) „…jelen levelünket …szokott pecsétjeinkkel meg is erősítettük …” - Sokpecsétes oklevelek megpecsételési folyamata. In: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza”. Írások Tímár Árpád tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; MissionArt Galéria, Budapest, pp. 109-117. ISBN 978-963-7381-95-9

M

Magyar, Zsolt (2010) Archives, Ancestors, Practices. EUROPEAN REVIEW OF HISTORY, 17 (6). pp. 930-931. ISSN 1350-7486

Mikó, Árpád (2013) A Corvinusok Budán. Római nevek a művészet játékterében. In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince, Budapest, pp. 565-574.

Molnár, Antal (2004) Három hódoltsági levél a Római Inkvizíció levéltárából. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 51-59. ISSN 0865-0632

P

Piti, Ferenc (2013) Adalékok az Anjou-kori Oklevéltár XXVI. kötetéhez (1342). ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 71-82. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2018) Anjou-kori Oklevéltár XLVIII. (1364). Szegedi Középkorász Műhely, BUDAPEST, Szeged.

Pálffy, Géza and Toifl, Leopold and Krenn, Peter and Vándor, László and Kovács, Gyöngyi and Gyöngyössy, Márton and Bartosiewicz, László and Gál, Erika (2002) Weitschawar - Bajcsa-vár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg. ISBN 963 204 621 8

R

Rábai, Krisztina (2014) Anjou-kori oklevéltár XL. (1356). Anjou-kori oklevéltár, XL . Quintus Kiadó, Szeged. ISBN 963 481 852 8Ö

S

Szőcs, Tibor (2020) Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta iudicum curiae regiae, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok = (58). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-289-3

Szőcs, Tibor (2017) Miből lett az országbíró? Az udvarispáni tisztségek kialakulása. Project Report. UNSPECIFIED. (In Press)

Szőcs, Tibor (2014) A nádori intézmény korai története 1000–1342. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 5 . Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest. ISBN 978-963-508-697-9

T

Teiszler, Éva (2014) Anjou-kori oklevéltár – harminc év, harminc kötet. Az Anjou-kori oklevéltár története. = Anjou-kori Oklevéltár: 30 Years, 30 Volumes. The History of the Series. BELVEDERE MERIDIONALE, 26 (3). pp. 146-154. ISSN 1419-0222

Teszelszky, Kees (2009) Az ismeretlen korona: Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. Historia Pro Futuro, 3 . Bences Kiadó, Pannonhalma. ISBN 978-963-9226-87-6

Teszelszky, Kees (2014) Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der Ungarischen Krone um 1608. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien,István Fazekas. publikationen der ungarischengeschichtsforschung in wien (X). Institut für Ungarische Geschichtsforschung - Balassi Institut – Collegium Hungaricum - Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 21-32. ISBN 978-615-5389-21-4

U

Ujvári, Hedvig (2020) Max Nordau és Goldziher Ignác levelezésének kontextualizálása II. KELETKUTATÁS, 2020 (ősz). pp. 55-84. ISSN 0133-4778

Z

Zakar, Péter (2004) A császári királyi tábori püspökség bécsi ügyiratai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 225-233. ISSN 0865-0632

Zatykó, Csilla (2004) Adatok egy 1460-as birtokmegosztó oklevélhez. In: „Es tu scholaris“ Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. Születésnapjára. Monumenta Historica Budapestiensia (13). Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 125-131. ISBN 963 9340 29 4

Zatykó, Csilla (2011) Lelőhely és település kapcsolata a középkori Nagyszakácsiban. In: Fél évszázad terepen. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Budapest, pp. 101-108. ISBN 978-963-9911-27-7

Zatykó, Csilla (2008) The medieval environment of the lake Baláta area in the light of geology and documentary sources. In: Human Nature. Studies in Historical Ecology and Environmental History. Institute of Botany of the ASCR, Brno, pp. 124-129. ISBN 978-80-86188-28-7

This list was generated on Thu Oct 28 00:41:40 2021 CEST.