REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan > CD921 Archives / levéltár, levéltári gyűjtemény"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Đ
Number of items at this level: 146.

A

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – I. rész: Hadiállapot, forradalmak, konszolidáció = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part I: War, Revolution, Consolidation. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 144-175. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – II. rész: A közjogi provizórium első évtizede = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part II: The First Decade of the Public Law Interregnum. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 176-207. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Artner, Edgár and Szovák, Kornél and Török, József and Tusor, Péter (2004) "Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája" : a Vatikáni Levértárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak : cca 1214-1606 = "Hungary as propugnaculum of Western Christianity" : documents from the Vatican Secret Archives : ca 1214-1606. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (1). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9296-88-0

B

B. Halász, Éva and Piti, Ferenc (2019) Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái 1001-1387. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest - Szeged. ISBN 978-963-7235-53-5

Bagi, Zoltán Péter and Kocsis, Zsuzsanna (2016) A dél-dunántúli végvidék hétköznapjai : 1526-1568 Missilisek. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 66 (1). pp. 64-80. ISSN 0457-6047

Bandi, István (2021) Ion Mihai Pacepa szökése és hatása a román hírszerző szolgálatokra = The Escape of Ion Mihai Pacepa and his Impact on the Romanian Intelligence Services. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE, 8 (4). pp. 21-44. ISSN 2064-3756

Bessenyei, József (2013) Litterae ad Cameram exaratae. A Magyar Kamarához intézett levelek, különös tekintettel a magyar nyelvűekre. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 245-255. ISBN 978-963-87475-3-2

Bogdándi, Zsolt (2018) A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I. 1326-1590. Erdélyi Történelmi Adatok . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-098-8

Bogdándi, Zsolt (2021) A kolozsmonostori konvent és Kolozsvár a fejedelemség korában. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 15. pp. 123-136. ISSN 1787-6753

Bogdándi, Zsolt (2022) Ítélőmesteri jegyzetek és perfolyam a fejedelmi táblán a 16. század második felében. ERDÉLYI MÚZEUM. ISSN 1453-0961

Bolvári, Csaba and Knipl, István (2016) Császártöltés község történeti adattára 1918-1948. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 9-109. ISBN 978-963-12-6821-8

Bándi, András (2019) A Romániai Evangélikus Egyház Gyűjtőlevéltárának a reformációhoz kapcsolódó nyomtatványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 219-229. ISSN 0025-0171

Bátoriné Halász, Éva (2017) Zágráb vagy Körös? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 142. pp. 61-75. ISSN 0324-6965

C

C. Tóth, Norbert (2015) Az egri káptalan archontológiája 1387–1526. TURUL, 88 (2). pp. 48-71. ISSN 1216-7258

C. Tóth, Norbert (2019) Szilágyi Erzsébet debreceni uradalmának ispánjai és leveleik. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12.). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 120-135. ISBN 9789635089161

C. Tóth, Norbert (2019) A nyitrai székeskáptalan archontológiája 1111–1526 = Archontologia Nitrianskej sídelnej kapituly 1111–1526. Subsidia Ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (10). Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest. ISBN 978-963-508-914-7

C. Tóth, Norbert and Horváth, Terézia (2019) A győri székeskáptalan archontológiája 1200-1458. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai - Források, feldolgozások = Publikationen des Diözesanarchivs von Raab - Quellen, Studien (28). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr. ISBN 978-615-5035-16-6

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2020) Zsigmondkori oklevéltár XIV. (1427). Publicationes Archivi Hungariae Nationalis = A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai; Fontes = Forráskiadványok (2; 59). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-294-7

C. Tóth, Norbert and Mikó, Gábor and Lakatos, Bálint (2017) Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok (55). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 243 5

Ceccarelli, Maurizio (2018) A Charles de Tolnay Fond új része. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 33-40. ISBN 9789633581643

Ceccarelli, Maurizio (2017) Egy levelezés töredéke : Charles De Tolnay tevékenysége az American Council of Learned Societies Protection of Cultural Treasures in War Areas bizottságában. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2016. november 17.: Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 23-29. ISBN 978-963-358-125-4

Csepregi, Zoltán (2020) „…daß er uns einen Correspondenten in Wien ausmache“: Bécsi követségi prédikátorok jelentései = „…daß er uns einen Correspondenten in Wien ausmache“: Reports of Legation Chapels in Vienna. In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció Öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem; Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 186-204. ISBN 978-615-5961-38-0

D

Dreska, Gábor (2013) A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára IV. (1500-1526). A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 19 . Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr. ISBN 978-615-5035-08-1

Duchoňová, Diana and Martí, Tibor (2022) Az Esterházy család hatalmi reprezentációjához: Esterházy Miklós nádor temetésére meghívott személyek jegyzéke = The Representation of Power of the Esterházy Family: List of Persons Invited to Miklós Esterházy's Funeral. ARRABONA : REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYV, 60. pp. 57-96. ISSN 0571-1304

Dudás, Barbara (2021) A színek mestere. Bartha László festőművész és illusztrátor levelezéséből : Bartha László levelei első feleségének, Karácsonyi Irénnek és lányának, Bartha Ágnesnek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-963-416-292-6

Dávid, Géza and Kovács, Nándor Erik (2021) Pertev pasa három jelentése 1566-ból. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 163-177. ISSN 0133-4778

Dévényi, Anna (2020) Kornis Gyula: Napló : Forrásközlés = Gyula Kornis: Diary : Source Publication. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 301-326. ISSN 0040-9634

Dévényi, Kinga (2021) „Az Ön akaratlan személyes hatása indított el pályámon”. Goldziher Ignác és Duncan Black Macdonald levelezése = “Your Unconscious Personal Influence Started Me on My Course”: On the Correspondence of Ignaz Goldziher and Duncan B. Macdonald. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 129-144. ISSN 0133-4778

F

F. Romhányi, Beatrix (2019) A középkori magyar plébániák és a 14. századi pápai tizedjegyzék = The Medieval Hungarian Parishes and the Fourteenth-Century Papal Tithe Register. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 339-360. ISSN 0040-9634

Fajt, Anita (2019) Johann Bruckner Halléból Nagyszebenbe küldött levelei (1737–1739). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 467-506. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Fekete, Csaba (2019) Hodászi tételei (1610) : Megjegyzések az RMNy 1009 leírásához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (1). pp. 91-94. ISSN 0025-0171

Fuchs, György (2020) A Dolesch-Velich-ügy : Nyilas tisztviselők internálása Pest megye Kiskőrösi járásában 1944 nyarán = The Dolesch–Velich Affair : The Internment of Arrow Cross Officials in the Kiskőrös District of Pest County in the Summer of 1944. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 275-299. ISSN 0040-9634

Fóti, Miklós (2021) A zombori náhije Varjas nevű települései a török defterekben és azok középkori előzményei. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 115-126. ISSN 0133-4778

Fülöp, Tamás (2017) Levéltárak a tudományos kutatások szolgálatában. GRADUS, 4 (1). pp. 5-13. ISSN 2064-8014

Fülöp, Tamás (2017) A közművelődési tevékenységformák jellegzetességei a levéltárakban = Characteristics of Public Education Activities in the Hungarian Archives. GRADUS, 4 (2). pp. 84-90. ISSN 2064-8014

G

Galla, Ferenc and Fazekas, István (2005) Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században = Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17th and 18th Centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (2). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 9639296899

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gecsényi, Lajos and Kocsis, Katalin and Kovács, Ferenc and Kulcsár, Krisztina and Szakály, Orsolya (2012) Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. Múzeumokban őrzött kéziratos iratanyag. = Introduction to the Sources of and Secondary Literature on Hungarian History. Bibliography. Project Report. OTKA.

H

Hankiss, Ágnes (2012) Lejáratás és bomlasztás. A kommunista állambiztonság eszköztára (1). Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportja; Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Budapest.

Hankiss, Ágnes (2017) Terrorista hálózatok. A C-79-es dosszié. TERROR & ELHÁRÍTÁS, 6 (4). pp. 4-22. ISSN 2064-0374

Hegyi, Géza (2017) Terrae Christianorum. A "keresztény földre" telepedett románok dézsmáltatásának kezdetei. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (1). pp. 61-75. ISSN 1453-0961

Hegyi, Ádám Alex (2014) „…a bé küldött informationak vélünk való nem közlése…”. ÚJ JEL-KÉP: TELEVÍZIÓ RÁDIÓ SAJTÓ, 34 (3). ISSN 0209-584X

Horváth, István (2022) Szervezeti változások a levéltárügyben. KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY, 2 (1). pp. 85-98. ISSN 2786-1910

Horváth, István (2021) A közszolgáltatás-szervezés a levéltári igazgatás területén. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 9 (3). pp. 73-88. ISSN 0866-6628

Horváth, Richárd and C. Tóth, Norbert and Pálosfalvi, Tamás and Neumann, Tibor (2014) Németi Pál budai kanonok, majd bozóki prépost levelesládája. Magyar vonatkozású középkori oklevelek feltárása Morvaországban. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 85-116.

Hubert, Ildikó (1995) Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (1). pp. 95-102. ISSN 0021-1486

Hubert, Ildikó (1991) Gvadányi József levele Nedeczky Elekhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 95 (4). pp. 457-459. ISSN 0021-1486

J

Jakó, Klára (2014) A moldvai és havasalföldi vajdák és főtisztségviselők magyar nyelvű levelezésének kutatásáról. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (239). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 34-47. ISBN 978-615-5061-05-9

Jakó, Zsigmond (2016) Írás, levéltár, társadalom. Tanulmányok és források Erdély történelméhez. Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-033-5

K

Karlinszky, Balázs (2008) A veszprémi káptalani gazdaság szervezete a 19. század elején. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 79 (1-2). pp. 147-170. ISSN 0024-1512

Koi, Gyula and Schweitzer, Gábor (2020) A levéltári kutatás. In: Empirikus jogi kutatások. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 477-494. ISBN 9789632763842

Kozák, Petr and Beke, Márton (2022) Corvin János oklevelei cseh levéltárakban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (1). pp. 69-120. ISSN 0040-9634

Krahulcsán, Zsolt (2020) A Kádár-korszak állambiztonsági szervei. Szervezeti felépítés, működés, állami-és pártirányítás (1956–1990). In: Megvalósult szükségszerűség. Az állami rendőrség megszervezése. Rendészettörténeti Tanulmányok (3). Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, pp. 288-348. ISBN 978-615-81484-1-2

Kántás, Balázs (2017) Az archivisztika magyarországi szintézise : Megkésett megjegyzések a Levéltári kézikönyvről. HOLDKATLAN - SZÉPIRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 3.

Kántás, Balázs (2021) Milicisták, puccsisták, terrorfiúk. Művészeti és Irodalmi Jelen Kft., Budapest. ISBN 9786156285089

Kántás, Balázs (2021) Militiamen, Putschists, Terrorists an Outline of the History of the Activities of Radical Right-Wing Secret Organisations and Paramilitary Formations Connected to Them in the First Years of the Horthy Era in Hungary, 1919–1925. IPRPD International Journal of Arts, Humanities & Social Science, 1 (9). pp. 158-170. ISSN 2693-2547

Kántás, Balázs (2022) A gyilkosok ideje : Fejezetek az antiszemita indíttatású paramilitáris erőszak magyarországi történetéből, 1919-1925. Horthy-korszak Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-42-1

Kántás, Balázs and Szabó, Piroska (2019) A szabadkőműves dosszié : A Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938. Nagy Lajos Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5792-02-1

Károlyi, Bálint (2021) Tassy Gáspár ismeretlen levele Melith Péterhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (1). pp. 80-85. ISSN 0025-0171

L

Lakatos, Bálint (2013) Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. Die Urkunden und Briefen aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens. Nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel. Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 2012. 303 o. [Recenzió]. Történelmi Szemle, 55 (3). pp. 519-525. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint (2018) Regesta Supplicationum 1522–1523: A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott kérvények. The Supplications Relating to the Kigdom of Hungary Approved under Pope Hadrian VI. Collectanea Vaticana Hungariae, I. 16. . MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest–Róma. ISBN 978-963-508-875-1

M

M. Szabó, Miklós (2019) Reményi Gyula vezérőrnagy „Munkafüzete” Csehszlovákia megszállásának katonai előkészítéséről = The „Notebook” of General-Major István Reményi on the Military Preparation of the Occupation of Czechoslovakia. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 289-302. ISSN 2060-0437

Markója, Csilla (2015) Van az az ember. Bardoly István köszöntése. Enigma, 21 (82). pp. 184-188. ISSN 1218-8069

Martí, Tibor (2021) Aragóniai Beatrix hozománya : Újabb források Mátyás nápolyi kapcsolatainak történetéhez (1474–1476) = The Dowry of Queen Beatrix of Aragon. New Sources About the Neapolitan Connections of King Matthias Corvinus (1474–1476). TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 605-630. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Martí, Tibor (2020) Az 1625. évi soproni országgyűlés a Habsburg dinasztia spanyol ágának szemével: Ossona gróf bécsi spanyol követ jelentései. In: Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = Der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg 1625 = The Hungarian Diet and Coronation at Sopron in 1625. Annales Archivi Soproniensis (2). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Sopron-Budapest, pp. 1-96. (Submitted)

Martí, Tibor (2018) Esterházy Miklós nádor aranygyapjas rendi tagságával összefüggő levéltári források. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 211-243. ISSN 0865-0632

Martí, Tibor (2022) Gr. Esterházy László felvétele az alsó ausztriai rendek közé 1642-ben (forrásközlés). In: Emlékkönyv Dominkovits Péter 60. születésnapja tiszteletére. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, pp. 579-598.

Martí, Tibor (2019) Végrendeletek a pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltárából. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 205-247. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Mikó, Gábor (2020) Andrea Scolari váradi püspök végrendelete és annak hitelesítése : Adatok a hiteleshelyi és közjegyzői intézmények együttműködéséhez. In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 195-226. ISBN 9789730319965

Mikó, Árpád (2021) Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem címereslevelei. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 469-491.

Monok, István (2019) Esterhazyana, egy új ikersorozat. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. ISBN 9789630997249

Monok, István (2017) Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790 : Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 333-336.

Monok, István (2020) Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/03–1503/04), Vol. I, Essays, Vol. II, Transliteration and Facsimile „Register of Books” (Kitāb al-kutub, MTA Könyvtára, Keleti Gyűjtemény, MS Török F. 59), ed. by Gülru Necipoğlu, Cemal Kafadar, Corell H. Fleischer, Leiden–Boston, Brill, 2019 (Studies and Sources in Islamic Art and Architecture, Supplements to Muqarnas, XIV/I–II.), 1080, 242. 368 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 275-277. ISSN 0025-0171

Mátyás-Rausch, Petra (2011) A nagybányai bányakamara számadásai 1573-ból. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, XVII (3). pp. 361-388. ISSN 1217-8020

Mészáros, Gábor and Tamás, Máté (2021) Levélből ügyirat : Gróf Festetics János levele XX-nek a Somogy vármegyei tisztújításról (1813) és hivatali visszaélésekről. LYMBUS : MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 19 (1). pp. 615-633. ISSN 0865-0632 (nyomtatott); 2064-003X (elektronikus)

N

Nemes, Gábor (2021) Biagio Martinelli pápai szertartásmester naplójának magyar vonatkozású bejegyzései 1519-1525. In: Fidelitate et caritate : Ünnepi kötet Németh Ottó 60. születésnapjára. Árgyélus Kiadó; Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, pp. 169-179.

Nemes, Gábor (2011) Verancsics Antal győri irathagyatéka. In: „In labore fructus". A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (13). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 325-335. ISBN 978-615-5035-01-2

Németh, István (2008) Kassai kvártélyozási listák, 1708-1709. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 9 (33). pp. 81-119. ISSN 1586-2410

O

Oláh, Tamás (2020) A pataki diák esete az „üzletemberrel”, avagy Losonczi István volt királyhelmeci iskolamester panaszlevele. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 21 (1). pp. 134-141. ISSN 1585-7476

Orosz, László (2016) Adalékok a két világháború közötti erdélyi szász politikai gondolkodáshoz : Egy kiadatlan forrás és annak kontextusa. In: Historia est lux veritatis : Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. II. kötet. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 123-137.

P

Pakó, László (2022) Gyilkos útonállók. Rablók a kora újkori Kolozsvár bírái előtt = Murderous Highwaymen. Robbers at the Judicial Court of Early Modern Cluj. In: Certamen IX. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 283-304.

Pakó, László (2021) Mérgezés vagy orvoslás? Feleséggyilkossági vád 1572-ben Kolozsváron. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 561-571.

Papp, Kinga (2013) „Én penig vagyok igaz társad míg él” Kálnoki Sámuel és Lázár Erzsébet levelezése. In: Certamen I. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 67-80. ISBN 978-606-8178-78-3

Papp, Klára (2019) „csak az nagy Correspondentia foly köztünk…” Csáky Kata levelek a Bánffy levéltárból. Új Nézőpont, 6 (3). pp. 64-83. ISSN 2064-7042 (Submitted)

Peternák, Anna and Szabó, Ferenc János (2020) Romance "retrouvée". In: Newly Discovered Treasures: Unknown Manuscripts of Published Works by Liszt : Facsimile Edition of the New Manuscripts in the Holdings of the Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest. Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, pp. 141-178. ISBN 978‑963-7181-69-6

Piti, Ferenc (2014) Anjou-kori Oklevéltár XXX. (1346). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978-963-306-335-4

Povedák, Kinga (2020) Rejtett galériák: az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 115-117. ISSN 1786-4062

Prajda, Katalin (2010) Levelező üzletemberek. Századok, 196 (2). pp. 301-334. ISSN 0039-8098

Pázmándi, Ágnes (2021) Az 1665. évi Bécsbe menő török követség: diplomáciai események az oszmán források tükrében = Ottoman Embassy to Vienna in 1665: Diplomatic Events in the Light of Ottoman Sources. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 57-75. ISSN 0133-4778

R

Reisz, T. Csaba (2013) Külföldi mérnökök a magyarországi kataszteri felméréseknél. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 189-215. ISBN 978-963-87475-3-2

Rózsa, Mária (2020) Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában, közread. Mészáros Andor, Kovács Eszter, Marta Pató, Miloš Sládek, Budapest, ELTE BTK, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 84-89. ISSN 0025-0171

S

Schmelczer-Pohánka, Éva (2018) Egy ismeretlen pécsi egyházi könyvgyűjtemény történetének margójára : A pécsi növendékpapság könyvtárának kéziratos forrása a 19. század második harmadából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 457-463. ISSN 0025-0171

Sebestyén, Zsolt (2008) Kárpátalja településeinek történeti helynevei : A kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza.

Sipos, András (2020) Megkésett tisztelgés vagy szakmai aktualitás? A levéltártan alapművének első magyar kiadásáról = Belated obeisance or highly relevant for our times? The first Hungarian edition of the “Dutch Manual”. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 190-204. ISSN 20622597

Som, Krisztián (2018) Magyar magánútlevelek 1948-1955 között. In: Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (5). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 93-114. ISBN 978-615-80-3096-0

Suszta, Laura (2021) Beszámoló Az üldözött vallásosság képei a titkosszolgálati levéltárakban című előadásról Budapest, 2020. március 4. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 193-194. ISSN 1786-4062

Szabó, András Péter (2007) Beszterce város levéltárának történetéhez. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 78 (1). pp. 99-127. ISSN 0024-1512

Szabó, András Péter (2008) Esterházy Pál nádor néhány erdélyi vonatkozású iratmásolata. Ismeretlen források az 1658-1659. esztendők történetéhez. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 6. p. 63. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2020) Evangélikus lelkészcsaládok emlékei a tiszolci evangélikus levéltárban (1657-1719). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 215-299. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Szabó, András Péter (2010) A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból (59). Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján.

Szalma, István (2021) A Koháry I. Istvánnak címzett oszmán rabkereskedelemmel kapcsolatos iratok = Ottoman Letters About Captives Addressed to István (Stephanus) I. Koháry. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 57-73. ISSN 0133-4778

Szanto, Ivan (2017) A Kashmiri Manuscript of the Shahnama of Ferdowsi in Budapest. In: Proceedings of International Conference "Persian Manuscripts in the Balkans and Central Europe". Allameh Tabataba’i University, Tehran, pp. 249-261.

Szigeti Molnár, Dávid (2019) Radecius Bálint deák levele Daniel Mihályhoz = Valentin Radecke’s Letter to Daniel Mihály. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (4). pp. 376-379. ISSN 1222-8370

Szirtes, Zsófia (2017) Új levéltárismertető a brassói és a barcasági szászság történetéhez : Archivführer zur Geschichte der Deutschen in Kronstadt und dem Burzenland. Wegweiser durch die Bestände des Staatsarchivs Kronstadt/Braşov und des Archivs der Honterusgemeinde unter besonderer Berücksichtigung der Handschriften. Bearbeitet von Heigl, Bernhard – Rezac, Petra – Şindilariu, Thomas. München, De Gruyter Oldenourg, 2016 /Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschenim östlichen Europa, 58.), 714 o. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 88. pp. 468-472. ISSN 0024-1512

Szuromi, Szabolcs (2020) Egyházi anyakönyvek. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-6. ISBN 978-963-308-307-9

Szász, Anikó (2021) Nagyalmás, egy Kolozs vármegyei birtokközpont (1541–1600) = Almașu, an Administrative Centre in Cluj County (1541–1600). ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 83 (1). pp. 17-31. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

Szász, Anikó (2021) Szászrégen mezőváros 1540–1600 között. In: Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudomány Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Kolozsvár; Budapest, pp. 339-352.

Szőcs, Tibor (2020) Egy prépostállítás buktatói : A Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). pp. 142-154. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Szőcs, Tibor (2019) Kirendelt alországbírók : Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához. In: Szent Márton és Benedek nyomában. Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged; Debrecen, pp. 480-498. ISBN 978-963-306 709-3

Szőcs, Tibor (2019) Szabolcs megye archontológiájáról (1310-es évek) = On the Archontology of County Szabolcs in the 1310s. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA HISTORICA, 144. pp. 51-66. ISSN 0324-6965 (nyomtatott); 2676-9832 (online)

Szőcs, Tibor (2018) A királyi különös jelenlét bíróságának Árpád-kori előzményei. In: Urbs, civitas, universitas : Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Fontes et Libri (1). Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 283-289. ISBN 978-963-306-643-0

Szőke, Melinda (2021) 11. századi nyomok az 1019. évi hamis Zalavári oklevélben = Clues to the 11th Century from the 1019 Zalavár Charters. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 135-143. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Szűcs, Bernadett (2021) Beszámoló Hevesi Krisztina P. Stras. K 553 and 554: An Unpublished Coptic Magical Text for Agressive Purposes című előadásáról. Budapest, 2020. július 9. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (1). pp. 199-201. ISSN 1786-4062

Szűts-Novák, Rita (2019) Imre Sándor Csiky Kálmánnéhoz írott levele a századfordulós nőnevelés kontextusában. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 28-44. ISSN 2415-9093

Süli, Attila (2019) A Gábor család és a hőskultusz : Gábor Imre berecki polgármester levele a Székelyföld szerkesztőségéhez. Művelődés, 72 (11). pp. 13-16. ISSN 1221-8693

T

Teleki, Krisztina (2019) Inventories of Urga's Temples written in 1909. In: International academic conference 'Bogd Khan-150: History, culture, and heritage', 2019. október 11., Ulaanbaatar, Mongolia.

Teleki, Krisztina (2014) A Mongol Nemzeti Levéltár kolostori anyaga. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2012 (1-2). pp. 215-237. ISSN 2060-9655

Teleki, Krisztina (2018) A Tan örökké ragyogjon! - A Keleti Gyűjtemény egy tibet-mongol kézirata. In: A Tan örökké ragyogjon! Tanulmányok Sárközi Alice tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 165-178. ISBN 978-963-236-737-8

Teszelszky, Kees (2014) Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der Ungarischen Krone um 1608. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien,István Fazekas. publikationen der ungarischengeschichtsforschung in wien (X). Institut für Ungarische Geschichtsforschung - Balassi Institut – Collegium Hungaricum - Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 21-32. ISBN 978-615-5389-21-4

Tringli, István (2008) A Perényi család levéltára,1222-1526. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. Forráskiadványok (44). Magyar Országos Levéltár; MTA Történettudományi Intézete, Budapest. ISBN 978 963 631 155 1

Turgonyi, Zoltán (2020) Fra integralismo e "proto-aggiornamento" : Il rapporto tra la Chiesa e il mondo moderno nella stampa cattolica ungherese dell’epoca di Rákosi e nei documenti vaticani contemporanei. In: Italia e Ungheria tra pace e guerra fredda (1945-1955). Incroci fra Italia e Ungheria: Storia, Letteratura, Cultura, Idee (3). Centro Ricerche di Scienze Umanistiche, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-416-216-2

Tusor, Péter (2020) I. Lipót Szelepchény prímás bécsi házának kirablója? – Forráskritika, textuselemzés, archivisztikai és történeti kontextus. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 146-151. ISSN 0025-0171

Tusor, Péter (2004) Magyar történeti kutatások a Vatikánban = Hungarian Historical Researches in the Vatican. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (exc. 1). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9296-91-0

Tóth, Ferenc (2020) Egy lehetetlen küldetés iratai : A rodostói magyar emigráció utolsó magyarországi beavatkozási tervei az 1755–1757-es évekből. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 405-448. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Tóth, Krisztina (2018) Szécsi Dénes érsek építkezései Esztergomban. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 24 (1). pp. 3-29. ISSN 1217-8020 (In Press)

Tóth, Krisztina and Tusor, Péter (2016) Inventarium Vaticanum I. : a Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára : 1920-1939 = Inventarium Vaticanum I : the archives of the Apostolic Nunciature in Budapest : 1920-1939. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (14). Gondolat; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-693-660-0

Tózsa-Rigó, Attila (2008) A pozsonyi Tiltáskönyv (1538-1566) információs bázisa (Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére) = The Information Data Basis of the Prohibition Book of Pozsony (1538-1566) [With Special Regard to the Upper and Middle Layers of Urban Society and Their Extra-Urban Network]. SZÁZADOK, 142 (5). pp. 1135-1186. ISSN 0039-8098

Török, Enikő (2013) Néhány kataszteri irattípus. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 217-235. ISBN 978-963-87475-3-2

Török, Zsuzsa (2019) Wohl Janka Gyarmathy Zsigáné Hory Etelkának írt levelei. In: Lymbus 2019: Magyarságtudományi Forrásközlemények. Külgazdasági és Külügyminisztérium; Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Magyar Nemzeti Levéltár; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 615-629.

U

Ujvári, Hedvig (2020) Max Nordau és Goldziher Ignác levelezésének kontextualizálása II. KELETKUTATÁS, 2020 (ősz). pp. 55-84. ISSN 0133-4778

Ujváry, Gábor (2012) Requiescat In Pace. Levéltáros nekrológok 1923–2011. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 62 (3). pp. 77-81. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (2012) A levéltárak nemzeti hivatásáról. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 62 (2). pp. 17-23. ISSN 0457-6047

Ungváry, Krisztián (2014) Források és alulértékelésük. In: Az ügynök arcai. Libri Kiadó, Budapest, pp. 89-106.

V

Vezsenyi, Péter (2022) Dokumentumok Szabó Imre református esperes, Budapest-fasori lelkipásztor 1951-ben történt lemondatásáról = Documents About the Forced Resignation of Imre Szabó, Reformed Deacon, Pastor of the Budapest-Fasor Congregation in 1951. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 102-117. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Viskolcz, Noémi (2020) Az Esterházy hercegi levéltár 20. századi sorsa. In: Bonarum Cultores Artium. Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, pp. 697-703.

Viskolcz, Noémi (2020) The Fate of the Archives of Prince Esterházy Family in the 20th century. In: Bonarum Cultores Artium. Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, pp. 615-621.

Vér, Eszter Virág (2018) Vándorünnep. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 68 (3). pp. 69-75. ISSN 0457-6047

Vörös, Géza (2010) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. In: Csapdában. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; L' Harmattan, Budapest, pp. 281-333. ISBN 978-963-236-254-0

Vörös, Géza (2009) Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 59 (3). pp. 20-45. ISSN 0457-6047

W

W. Kovács, András (2022) Az alvajdák megyei bíráskodása Szentimrén = The Judicial Activity of Transylvanian Vice-Voivodes in Sântimbru/Szentimre as Counts (Comites) of Alba/Fehér County. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA, 84 (1). pp. 5-18. ISSN 1453-0961 (nyomtatott); 2668-4608 (elektronikus)

W. Kovács, András (2021) Posesiunile Ardelene ale lui Nicolae Csupor, Voievodul Transilvaniei (1468-1472). Câteva Documente Inedite = The Transylvanian Estates of the Voivode Nicholas Csupor (1468-1472). Some Unpublished Documents. BANATICA - ISTORIE, 31 (2). pp. 33-63. ISSN 1222-0612

W. Kovács, András (2017) Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Erdélyben? CERTAMEN IV : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. pp. 271-285. ISSN 2393 – 4328

W. Kovács, András (2015) A Wass család cegei levéltára (Lappangó középkori oklevelek a nagyszebeni Brukenthal-gyűjteményben. Levéltár-történeti adatok). Certamen, 2. pp. 194-216. ISSN 2393-4328

W. Kovács, András (2003) A levéltárrendező és családtörténész Huszti András. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 261-274. ISBN 973-8231-32-9

Z

Zsilák, Mária (2019) 19. századi katonahumor (Chovanyecz Mihály kéziratos katonai naplójából). In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 178-187. ISBN 978-963-489-163-5

Đ

Đukić, Dalibor (2021) The Legal Regulation of Religious Symbols in the Public Sphere in Serbia. In: Religious Symbols in the Public Sphere. Studies of the Central European Professors’ Network . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest, Miskolc, pp. 141-170. ISBN 9786156356062; 9786156356079; 9786150130057; 9786150130064

This list was generated on Mon Sep 26 20:37:59 2022 CEST.