REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HM Sociology / társadalomkutatás > HM3 Subsystems of global societies / társadalmi alrendszerek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | V | É
Number of items at this level: 40.

A

Artner, Annamária (2013) Is youth unemployment really the major worry? (AOM). Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 21 (2-3). pp. 183-205. ISSN 0965-156X

Artner, Annamária (2005) Production Technology and Competitiveness In the Hungarian Manufacturing Industry. Acta Oeconomica, 55 (3). pp. 317-340. ISSN 0001-6373

B

Balcsók, István (2000) Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek az Északkelet-Alföld határ menti térségeinek munkaerőpiacán. Tér és Társadalom, 14 (2-3). pp. 285-294. ISSN 0237-7683

Banyár, József (2023) A magyar nyugdíjrendszer pontrendszerre való áttérésének vizsgálata. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (9). pp. 964-1000. ISSN 0023-4346

Berszán, Lidia (2017) Positive Coping And Resilience: Questions and Conclusions Drawn From A Longitudinal Study. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 12 (2). pp. 187-203. ISSN 1788-7119

Bálity, Csaba and Duráczky, Bálint (2017) Fertility Desires of Adolescents and Young Adults Living in Large Families: The Role of the Family of Origin and the Cultural Stereotypes. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1 (12). pp. 41-52. ISSN 1788-4934

C

Csala, Elvira (2019) Megfelelő alapok? Motiváció- és attitűdkutatás egy roma nemzetiségi iskola tanulóinak körében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 324-343. ISSN 1786-6553

Csata, Zsombor (2017) Helyzetkép a határon túli magyar fiatalok munkaerőpiaci és gazdasági helyzetéről. In: Változó kisebbség : Kárpát-medencei Magyar fiatalok : A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Mathias Corvinus Collegium Tihanyi Alapítvány, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 367-387. ISBN 978-615-80718-3-3

D

Daniela Elena, Marinescu and Ioana, Manafi (2017) A nemzetközi migráció hatása az európai nyugdíjrendszerekre. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 27-39. ISSN 2062-9923

G

Giday, András and Szegő, Szilvia (2019) Double Coverage for the Pension Scheme – Pensions Require Both Children and Wages. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 264-288. ISSN 1786-6553

Győry, Csaba (2019) The institutional context of financial fraud in a post-transition economy: The Quaestor scandal. European Journal of Criminology, 17 (1). pp. 31-49. ISSN 1477-3708

H

Hegedus, Rita (2008) Vallás mint társadalom? = Religion as society? Project Report. OTKA.

Horváthné Kökény, Annamária and Mátó, Netta (2011) Állami részvétel az otthonteremtésben. ECONOMICA (SZOLNOK), IV. (11). pp. 44-56. ISSN 1585-6216

J

Juhász, Zita (2013) A nonprofit szektor: szerepeltérések a világban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 39-57. ISSN 0865-7823

K

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kovács, Zoltán and Wiessner, R. and Zischner, R. (2015) Beyond gentrification: Diversified neighbourhood upgrading in the inner city of Budapest. GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI, 120 (2). pp. 251-274. ISSN 1212-0014

L

Lengyel, György and Bartha, Attila (1997) Bankárok: a magyar gazdasági elit domináns csoportja? REPLIKA (25). pp. 67-86. ISSN 0865-8188

M

Makó, Csaba (2006) Changes in Job Structure and Trade Union Priorities. In: Work and Employee Representation. Workers, Firms and Unions, 3 . Chuo University Press, Tokyo, pp. 9-19. ISBN 4-8057-6161-X

Makó, Csaba and Moerel, Hans and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2007) Economic Modernisation in Hungary: Between Path Dependency and Path Creation. In: Working It Out? The Labour Process and Employment Relations int he New Economy. Globalisation and Labour . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 47-63. ISBN 978 963 05 8575 0

Makó, Csaba and Moerel, Hans and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2007) Introduction - Challenges in the „New Economy”: Transformation of the Labour Process and Employment Relations. In: Working It Out? The Labour Process and Employment Relations int he New Economy. Globalisation and Labour . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11-26. ISBN 978 963 05 8575 0

Makó, Csaba and Tahin, Tamás (1978) Intensive Patient Care as Nurses view it. In: Santé, médecin et sociologie: Colloque international de sociologie médicale, Paris, 6-9 juillet 1976. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale , Paris, pp. 181-201. ISBN 2 222 02271 1

Mrázik, Julianna (2017) Migráció és oktatás : Szakirodalmi körkép. EDUCATIO, 26 (3). pp. 365-376. ISSN 1216-3384

O

Orosz, Tímea (2020) Az osztrák civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények = Austrian Civil Society. Tendencies and Historical Consequences. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 343-352. ISSN 1786-6553

P

Péter, Katalin and Benda, Borbála and Horn, Ildikó and Koltai, András and Várkonyi, Gábor (2008) A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században = The family network of the Hungarian aristocracy in the sixteenth and seventeenth centuries. Project Report. OTKA.

R

Rákai, Orsolya (2017) Gerhard Plumpe: A modern irodalom korszakai. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 63 (3). pp. 393-406. ISSN 0017-999X

Rákai, Orsolya (2013) Hatalom és hegemónia: a felemás társadalmi modernizálódás leírása Schöpflinnél. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach könyvek (2.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 361-378. ISBN ISBN 978-963-318-323-6

Rákai, Orsolya (2016) Irodalom és társadalom (alap)viszonyai: még egyszer Horváth János és Thienemann Tivadar koncepciójáról. In: Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok: Írások születése 125. évfordulójára. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 47-60. ISBN 978 615 5497 74 4

Rákai, Orsolya (2017) Sokarcú modernség és irodalomtörténet-írás. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE, 63 (3). pp. 341-358. ISSN 0017-999X

Rákai, Orsolya (2018) A spanyolviasz: Affirmativitás és reflexivitás mint az újdonságigény két nyelve a modernség diskurzusában. In: A feltalálás vágya és ígérete: Tanulmányok az invencióról. L'Harmattan, Budapest, pp. 103-119. (In Press)

Rákai, Orsolya (2013) A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége. Klasszikusok: az Irodalomtudomány és kritika társsorozata . EditioPrinceps Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-89214-1-3

S

Setényi, János and Fóris Ferenczi, Rita and Mandel, Kinga and Papp, Z. Attila (2006) Minőségkoncepciók a romániai középfokú oktatásban = Quality concepts in the Hungarian secondary education in Romania. Project Report. OTKA.

Szécsi, Gábor (2016) Mediated communication and mediated communities in the information age. The Journal of Community Informatics, 12 (1). pp. 157-167. ISSN 1721-4441

Széman, Zsuzsa and Tróbert, Anett Mária (2017) Social Innovation in the Provision of Services in Long-term Care. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 12 (2). pp. 204-217. ISSN 1788-7119

Szívós, Mihály (2015) Acoustic Tacit Knowledge. Reconsidering and Enlarging the Epistemological Part of the Theory of Tacit Knowledge. Polanyiana, 23 (1-2). pp. 31-39. ISSN 1215-6582

Szívós, Mihály (2014) Az innovációs nyitottságról és mérhetőségéről, különös tekintettel a felsőoktatási intézmények innovativitására. In: Kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítmények mérési és értékelési módszerei. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, pp. 101-120. ISBN 978-963-396-033-2

Szívós, Mihály (2015) ​A Practice-oriented Classification of Tacit Knowledge for the Research into Creativity and Innovation. Polanyiana, 23 (1-2). pp. 21-30. ISSN 1215-6582

V

Veres, Valér (2016) Identitás, Magyarországhoz való viszony. In: „Kincses Kolozsvár 2015” Erdélyi magyar fiatalok. Kutatási jelentés. NSKI, Budapest, pp. 31-50. ISBN 978-615-5639-03-6

Veres, Valér (2017) A kolozsvári egyetemi hallgatók szakválasztási motivációi és munkavállalása nemzetiség és társadalmi háttér szerint. In: Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. MTA TK Kisebbségkutató Intézet – Tihanyi A, Budapest, pp. 411-440.

É

Éber, Márk Áron (2022) A „középosztály” eszménye és a köztes-közvetítő osztályok : Osztályhelyzetek és mozgósító ideálok a félperifériás magyar társadalomban. REPLIKA : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (125). pp. 35-53. ISSN 0865-8188

Éber, Márk Áron and Gregor, Anikó (2022) Osztály/szerkezet: mit tudunk ma a magyar társadalom osztályszerkezetéről? : Bevezető. REPLIKA : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (125). pp. 7-10. ISSN 0865-8188

This list was generated on Mon Dec 4 00:44:02 2023 CET.