REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában > PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z
Number of items at this level: 69.

A

Ambrus, Gergely (1999) Színház és szöveg: a tudatosság metaforái. REPLIKA (36). pp. 45-57. ISSN 0865-8188

B

Bartha, Katalin Ágnes (2019) Újraképzelt színház: A színész írónő és író színésznő énjei. In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Reciti konferenciakötetek (4). reciti, Budapest, pp. 135-151. ISBN 978-615-5478-76-5

Bartha, Katalin Ágnes (2019) A „szemtelen párisi grisette”, „frivol, léha dolgok” és az erényes nőkép között (Színésznői imázs és a színházi szerepkör viszonyáról a 19. században). In: Magyar Tudomány Napja, 2017, Kolozsvár.

Bednanics, Gábor (2015) Emlékezet és tár Gárdonyi költészetében. In: Mesterkönyvek faggatása. Ráció-Tudomány (20). Ráció, Budapest, pp. 379-392. ISBN 978-615-5047-70-1

Bethlenfalvy, Ádám (2017) Színházi nevelési programok - nemzetközi kitekintés. In: Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv. InSite Drama, Budapest, pp. 112-145. ISBN 978-963-12-9754-6

Bodolay, Géza (2019) A "színházrendező" fogalmának, hivatásának, lehetőségeinek átalakulása az elmúlt 35 esztendőben - Egy gyakorló színházrendező megjegyzései = The Changes of the Profession of the Hungarian “Theatre-Directors” During the Last 35 Years - The Comments of A Practicing Theatre-Director. GRADUS, 6 (2). pp. 122-128. ISSN 2064-8014

Bodó A., Ottó (2019) Egy paradigmaváltás körülményei. Vlad Mugur kolozsvári előadásai = The Circumstances of A Paradigm Shift. GRADUS, 6 (2). pp. 183-190. ISSN 2064-8014

Bognár, László (2014) Filmidő, Arisztotelész, Zénon – közelítés. Többlet, VI (1). pp. 274-312. ISSN 2067-2268

Bolvári-Takács, Gábor (2015) "Szilenciumomat hatályon kívül helyezni szíveskedjék". KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 45 (9-10). pp. 14-16. ISSN 0324-7775

Bolvári-Takács, Gábor (2015) "Szilenciumomat hatályon kívül helyezni szíveskedjék". In: Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 - A 20. századi (színész)nő választásai. Raszter Kiadó Kft., Budapest, pp. 171-179. ISBN 978-963-8013-79-8

Békéssy, Lili Veronika (2018) A Nemzeti Színház ünnepei : Az intézmény és a Habsburg-dinasztia. In: Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Budapest, pp. 187-208.

C

Cziboly, Ádám and Bethlenfalvy, Ádám (2013) Színházi nevelési programok kézikönyve : Magyarország 2013. L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-236-738-5

Czibula, Katalin (2016) Theater und Öffentlichkeit : Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Protea Kulturverein, Budapest. ISBN 978-615-80503-1-9

D

Darida, Veronika (2019) A dehumanizáció színpadai. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 65 (1). pp. 96-104. ISSN 0017-999X

Darida, Veronika (2019) A tanúságtétel színpadai. In: VIII. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, 2019. február 23., Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete.

Dobos, István and Takács, László and Szilágyi, Zsófia and Bengi, László and Győrei, Zsolt and Dobás, Kata and Pintér, Borbála and Parádi, Andrea and Zákány Tóth, Péter and Bucsics, Katalin and Hutvágner, Éva and Varga, Kinga (2017) Kosztolányi színpadi művei: Tanulmányok. MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-839-3

Doktorcsik, Noémi (2020) A drámai cselekményt szervező elemek: Biológiai és társadalmi determináció Pintér Béla darabjaiban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 35-43. ISSN 2676-959X

E

Enyedi, Éva (2020) A Szürke Galamb Evangéliuma: intertextualitás és parafrázis. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 83-94. ISSN 2676-959X

F

Fried, Ilona (2010) Culture Teatrali negli Anni dei Totalitarismi – Il Convegno Volta sul Teatro Drammatico del 1934. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 141-167. ISBN 978-963-284-025-3

Fried, Ilona (2012) Identita italiana e cultura europea – il teatro negli anni ’30. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 2. pp. 135-158. ISSN 2064-1346

Fried, Ilona (2014) Marinetti in feluca. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 8. pp. 231-262. ISSN 2064-1346

Fried, Ilona (2018) Teatri Fra Due Paesi: Luigi Pirandello e Ferenc Molnár Tra Budapest e Roma. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 369-401. ISSN 2064-1346

Fried, Ilona (2016) Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-081-8

Földes, Györgyi (2018) „A pódium akrobatája” - Simon Jolán előadóművészete". LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 44 (1). pp. 77-90. ISSN 0133-2368

G

Galuska, László Pál (2019) Bábjáték a gyermekkultúrában...dramaturgiai nézőpontból = Puppet Play in Children's Culture… From A Dramaturgy Perspective. GRADUS, 6 (4.). pp. 28-37. ISSN 2064-8014

Gumbrecht, Hans Ulrich (2014) 1926 – Élet az idő peremén. Figura . Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-34-9

I

I. G. Teleki, Domokos (2019) A Spanyolok Mexicóba : Szomorú Játék. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-137-4

Imre, Zoltán (2018) Az idegen színpadra állításai : A magyar színház inter-és intrakulturális kapcsolatai. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5675-18-8

Imrényi, András (2020) A Tündöklő Középszer rímei. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 57-67. ISSN 2676-959X

J

Jakovljević, Dragan (2019) Univerzalna dimenzija humora Branislava Nušića. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 66-75. ISBN 978-963-489-163-5

János, Szabolcs (2020) Graf Benjowsky: ungarischer Magnat, miteleuropäischer Held und empfindsame Bühnenfigur. In: Erinnerungsorte und Kulturtransferprozesse im südosteuropäischen Raum. Praesens Verlag, Wien. (In Press)

János, Szabolcs (2020) Színház és lokális emlékezet: Taub János A róka meg a szőlő című előadása a nagyváradi színpadon (1958). In: Erdélyi magyar színháztörténet. Philtther-elemzések (2). EIKON – UartPress, Bukarest-Marosvásárhely. (In Press)

K

Katona, József (2020) Három színjáték : A' Lutza Széke; Aubigny Clementia; A Rózsa (1812-1814). Katona József korai drámái (2). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-065-4

Kiss, Zsuzsanna (2016) William Shakespeare: Leár. Lear király. ReTextum (5). Reciti Kiadó, Budapest. ISBN 9786155478215

Knapp, Éva (2012) Azonos történelmi tárgyú iskoladrámák a német és magyar jezsuita színpadon: összevetési kísérlet. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 116 (2). pp. 119-150. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2011) Díszletterv-gyűjtemény Sopronból – soproni jezsuita díszlettervek? In: Festett egek: a jezsuita iskoladráma és a színpadi világ. Corvina Kiadó, Budapest, pp. 101-112. ISBN 9789639000308

Knapp, Éva (2010) A magyar történelem azonos eseményei a német és a magyar jezsuita színpadon: Szent István. In: Színház, dráma, irodalom. Pannónia könyvek . Pro Pannonia Kiadó, Pécs, pp. 106-121. ISBN 978 963 9893 37 5

Knapp, Éva (2003) A soproni jezsuita díszlettervgyűjtemény. In: A magyar színjáték honi és európai gyökerei. A régi magyar színház, 2 . Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 176-196. ISBN 963 661 567 5

Kollár, Zsuzsanna (2020) Politikum a Pintér Béla-drámákban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 15-23. ISSN 2676-959X

Kusper, Judit (2020) Az abszurditás realitása Pintér Béla Fácántánc című drámájában. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 45-56. ISSN 2676-959X

Kővári, Réka (2014) Népénekek a Régi magyar betlehemesjátékok c. kötetben. In: DRÁMÁK HATÁRHELYZETBEN I.: A 2012. szeptember 4–7-i nyitrai konferencia szerkesztett szövegei. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 97-112. ISBN 978-80-558-0644-0

L

Lengyel, Emese (2020) Sebestyén Mihály a Nyíregyházi Városi Színház igazgatójaként - Egy szerződés részletei (1932) = Mihály Sebestyén as a General Director - Details of a Contract (1932). GRADUS, 7 (2). pp. 311-315. ISSN 2064-8014

M

Maczák, Ibolya (2013) Inárcsi mérföldkövek : 25 év legfontosabb díjai, minősítései. Játékos, 2013 (12). pp. 30-31.

Maczák, Ibolya (2019) „...érzem őket és emlékezem” : Adalékok Szabó Magda Kiálts, város! című drámájának forráshasználatához és dramaturgiájához. In: Szabó Magda száz éve. Széphalom Könyvműhely, Orpheusz Kiadó, Budapest, pp. 278-287. ISBN 9786155886102

Magyar, Márton and Ipacs, Henriett and Horváth, Viktória and Jobbágy, Lilla (2018) A Pécsi Balett spanyolos világa, avagy a Carmen hatása = Spanish world of Ballet Pécs or the impact of Carmen. recreation, 8 (2). pp. 32-33. ISSN 2064-4981

Monok, István (1994) Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 98 (4). pp. 576-578. ISSN 0021-1486

N

Nagy, András (2020) Kis magyar patográfia: Pintér Béla drámái. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 7-13. ISSN 2676-959X

Nagy, József (2018) A bilincs a szabadság legyen. Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezése. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT (3). pp. 99-101. ISSN 0133-1167

O

Onder, Csaba (2020) A verses beszéd funkciójáról Pintér Béla drámáiban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 69-82. ISSN 2676-959X

P

Pintér, Béla (2020) Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög (dráma). Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 95-124. ISSN 2676-959X

Pintér, Márta Zsuzsanna (2016) Az ephemerides budenses szerepe a magyar drámatörténetben. In: A szövegtől a szcenikáig. Kutatások a korai dráma- és színháztörténet területén. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, pp. 456-473. (In Press)

Pintér, Tibor (2011) Megadni a hangot : A tragikus deklamáció a francia klasszicista színpadon: Racine és Lully. REPLIKA (77). pp. 205-214. ISSN 0865-8188

S

Szabó, Ferenc János (2014) Doktoranduszok a zenéről. Muzsika, 57 (8). pp. 20-22. ISSN 0027-5336

Szabó, Ferenc János (2018) A színpad bűvöletében = Under the Spell of the Stage. In: Egy magyar mester a modernitás és a hagyomány útján. Kodály Zoltán (1882–1967). A Hungarian Master on the Road of Modernity and Tradition. Zoltán Kodály (1882–1967). MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum, Budapest, pp. 21-24. ISBN 978-615-5167-13-3

Szabó, Zsófia (2019) A Bauhaus színpadi műhelye. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 17 (3-4). pp. 107-114. ISSN 1589-519X

Szabó-Reznek, Eszter (2018) Kettős centenárium Kolozsváron : Katona József és az erdélyi hivatásos színjátszás ünnepe 1892-ben. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 34 (3). pp. 55-67. ISSN 0586-3708

Szabó-Reznek, Eszter (2018) Mennyibe kerül egy színházi ünnep megszervezése? : Az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumának gazdasági vonatkozásai. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (4). pp. 62-72. ISSN 0865-6886

Szalisznyó, Lilla (2015) CSUPA CUKORBUL VAN Két prológus a Kelemen László-féle társulat emlékére. In: Kelemen László Szegeden.

Szalisznyó, Lilla (2015) „Mértéket vettem Kelemen László úrnak a lábárol”: Három alkalmi színmű a magyar színjátszás úttörőinek emlékére. IRODALOMTÖRTÉNET, 98 (3). pp. 279-306. ISSN 0324-4970

Szegedi, Eszter (2018) Balassi Szép magyar komédiája és olasz forrása, Castelletti Amarilli című pásztorjátéka. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-489-018-8

Szegedi, Eszter (2015) Dalla storiografia alla librettistica. Nicolò Beregan e la preistoria del Giustino goldoniano. In: Goldoni «avant la lettre»: Esperienze teatrali pregoldoniane (1650-1750). lineadacqua, Venezia, pp. 571-579. ISBN 978-88-95598-43-7

Szentesi, Zsolt (2020) A konfliktusalakítás sajátosságai Pintér Béla drámáiban. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat). Tanulmányok az irodalomtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Litterarum, 23. pp. 25-33. ISSN 2676-959X

T

Török, Tamara (2012) Il Teatro Due di Parma. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 383-394. ISSN 2064-1346

Török, Tamara (2018) Intersezioni e Divergenze Tra il Teatro Italiano e il Teatro Ungherese dei Nostri Giorni: Teatro di Regia, Gruppi Indipendenti e Drammaturgia Contemporanea. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 357-368. ISSN 2064-1346

Tüskés, Gábor (1996) Jezsuita iskoladrámák. Ismert szerzők. Bp. 1992; Ismeretlen szerzők. Bp. 1995. TÁVLATOK: A MAGYAR JEZSUITÁK FOLYÓIRATA, 32. pp. 804-808. ISSN 1215-282X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1993) Esterházy Pál és az iskolai színjátszás. In: Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Ethnica, Debrecen, pp. 19-46. ISBN 9634718698

V

Varga-Csikász, Csenge (2020) A drámapedagógia hatása a tanári kompetenciák alakulására. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 55-72. ISSN 2676-8771

Z

Zsávolya, Zoltán (2014) "Ötezrek színháza" : Max Reinhardt rendezői öröksége. SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA, II (1). pp. 75-83. ISSN 2064-2695

Zákány Tóth, Péter (2014) Szakralizáció és de(és vagy re)szakralizáció. (Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán). A vörös postakocsi: online művészeti, tudományos, közéleti folyóirat. ISSN 1789-4697

This list was generated on Sun Oct 25 23:44:14 2020 CET.