REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BD Speculative Philosophy / rendszeres filozófia > BD2 Philosophy of nature / természetfilozófia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | G | H | K | L | M | P | S | T | Z
Number of items at this level: 37.

B

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Apóriák, avagy természettudomány és teológia párbeszédben. A SZÍV, 102 (9). pp. 28-31. ISSN 0866-1707

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Bodnár M., István (2011) Arisztotelészi és peripatetikus természetfilozófia: Az égi természet problémaköre = Aristotelian and Peripatetic natural philosophy: The problem of celestial nature. Project Report. OTKA.

Boros, János (2010) A tudomány, a tudás és az egyetem. Iskolakultúra könyvek, 37. . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 058 5

Bárdos, Dániel and Zemplén, Gábor Áron (2017) The Shape of Biology to Come? The Account of Form and Form of Account in Hoffmeyer’s Biosemiotics. TRADITION AND DISCOVERY, 43 (1). pp. 32-50. ISSN 1057-1027

F

Farkas, Attila Márton (2002) Az emberi test jelentése és szimbolikája az európai alkímiában. In: Mikrokozmosz, makrokozmosz. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 132-151. ISBN 963-5064-35-7

Fazekas, Péter (2011) Causation at different levels : Tracking the commitments of mechanistic explanations. Biology and Philosophy, 26. pp. 365-383. ISSN 0169-3867

Fazekas, Péter (2013) The Extended Mind Thesis and Mechanistic Explanations. In: Mind, Language and Action. Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel.

Földvári, Sándor (1997) Dohovics Basil — az első ruszin természetfilozófus. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO PHILOSOPHICA, 25. pp. 105-114. ISSN 1789-8064

G

Goldziher, Ignác (1909) M. Horten : Die Metaphysik Avicennas enthaltend die Metaphysik, Theologie, Kosmologie und Ethik, übersetzt und erläutert (Halle a. S., New-York, R. Haupt, 1907-1909)X und 799 S. 8°.M.26. Bespr.v. I. Goldziher, Budapest. Orientalistische Literaturzeitung, 4. pp. 167-170.

Gyenis, Balázs (2020) Determinism, Physical Possibility, and Laws of Nature. Foundations of Physics, 50 (6). pp. 568-581. ISSN 0015-9018

Gyenis, Balázs (2013) Determinizmus és interpretáció. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (2). pp. 85-100. ISSN 0025-0090

H

Hofer-Szabó, Gábor (2018) Bell's local causality is a d-separation criterion. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. pp. 1-15. ISSN 2194-1009 (Unpublished)

Hofer-Szabó, Gábor (2014) EPR correlations, Bell inequalities and common cause systems. In: Probing the Meaning of Quantum Mechanics: Physical, Philosophical and Logical Perspectives. World Scientific.

Hofer-Szabó, Gábor (2017) How human and nature shake hands: the role of no-conspiracy in physical theories. Studies in the History and Philosophy of Modern Physics, 57. pp. 89-97. ISSN 1355-2198

Hofer-Szabó, Gábor (2014) Noncommutative causality in algebraic quantum field theory. In: The Philosophy of Science in European Perspective, Lausanne, 2012 November.

K

Kocsis, László and Tuboly, Ádám Tamás (2021) The liberation of nature and knowledge: a case study on Hans Reichenbach’s naturalism. SYNTHESE. ISSN 0039-7857

L

Láng, Benedek (2016) Why magic cannot be falsified by experiments. In: Magic: Frontiers and Bounderies. Penn State University Press, Pennsylvania, pp. 1-24.

M

Molnár, Dávid (2023) The first public debate in the history of Hungarian philosophy? Ioannes Pannonius' letter to Marsilio Ficino on divine providence. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (S). pp. 1-14. ISSN 0236-6568

P

Palágyi, Menyhért (2017) Kopernikusz és a relativitás elmélete. A német eredetiből fordította és magyarázó jegyzetekkel, kommentárokkal ellátta: Székely László. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

Palágyi, Menyhért (2017) Palágyi Menyhért: Lénárd és Einstein. A német eredetiből fordította és magyarázó jegyzetekkel, kommentárokkal ellátta: Székely László. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Palágyi, Menyhért (2017) A tér és az idő új elmélete. Egy metageometria alapfogalmai. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)

S

Smrcz , Ádám (2016) A természet géptelenítése : A kora modern atomista elméletek hatása a mechanisztikus és vitalista természetfilozófiákra. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (3). pp. 48-64. ISSN 0025-0090

Szabó, Gábor (2017) Julian Barbour időtlen világa. In: Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. (In Press)

Szabó, Gábor (2018) A kvantumelmélet nehéz öröksége. KÜLÖNBSÉG. ISSN 1785-7821 (In Press)

Szabó, Gábor (2013) A valószínűség interpretációi. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-279-790-8

Szegedi, Péter and Kampis, György and Kutrovátz, Gábor and Rédei, Miklós and Ropolyi, László and Szabó, László and Szabó, Gábor and Szigeti, András and Zágoni, Miklós and Zemplén, Gábor (2007) Tudásformák - a tudás különböző formái, ezek alapjai, közös és különböző vonásai = Forms of Knowledge - different forms of knowledge, their foundations, shared and different characteristics. Project Report. OTKA.

Szegedi, Péter and Ropolyi, László (2011) A tudománytörténet természetfilozófiai dimenziója = Natural philosophy in the history of science. Project Report. OTKA.

Székely, László (2013) Interpretációk a fizikában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (2). pp. 67-84. ISSN 0025-0090

Székely, László (2016) Kopernikusz „Commentariolus”-a és a kopernikuszi fordulat az európai gondolkodás történetében. In: A Kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. (In Press)

Székely, László (2017) Palágyi Menyhért a gondolkodás történetében és jelenében. In: Észlelés és fantázia: Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. (In Press)

Székely, László (2013) A fizikai megismerés határairól és határtalanságáról: a Higgs-bozon és a fizika „végső elmélet”-e. Pannonhalmi Szemle, 21 (4). pp. 20-34. ISSN 1216-9188

T

Tuboly, Ádám Tamás (2018) Egység és tolerancia: A logikai empirizmus tudományos világfelfogása. MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-104-2

Z

Zemplén, Gábor Áron (2017) Diagrammatic carriers and the acceptance of Newton’s optical theory. SYNTHESE. pp. 1-17. ISSN 0039-7857

Zemplén, Gábor Áron (2017) Most akkor vannak sötétségsugarak? Az aluldeterminált elméletek drámájának új felvonásáról. MŰÚT (ONLINE). http://www.muut.hu/?p=24798. ISSN 1789-2635

Zemplén, Gábor Áron (2017) Structure and Advancement in Goethe’s Morphology. In: Marking Time: Romanticism and Evolution. University of Toronto Press, Toronto, pp. 147-171. ISBN 1442644303

This list was generated on Fri Jul 12 19:36:25 2024 CEST.