REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BD Speculative Philosophy / rendszeres filozófia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | N | P | T | V
Number of items at this level: 42.

B

Bartók, György (1926) Az erkölcsi értékeszme története I : Az erkölcsi értékeszme története a görög philosophiában. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae. Sectio philologica (2). A „M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUD. EGYETEM BARÁTAINAK EGYESÜLETE", Szeged.

Boros, János (2009) Filozófia! Iskolakultúra könyvek . Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-693-177-3

Boros, János (1998) Pragmatikus filozófia. Dianoia . Jelenkor, Pécs. ISBN 963-676-129-9

Boros, János (2014) Szenvedély és szükségszerűség : Filozófiai vázlatok. Iskolakultúra könyvek, 47 . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 257 2

Boros, János (2009) A megismerés talánya. Áron kiadó, Budapest. ISBN 978 963 9210 67 7

Boros, János (2010) A tudomány, a tudás és az egyetem. Iskolakultúra könyvek, 37. . Gondolat, Budapest. ISBN 978 963 693 058 5

C

Csató, Péter (2022) Faith and Interpretation: Religious Belief as an Epistemic and Hermeneutic Concept in Neo-Pragmatist Philosophy and Literary Theory. EGER JOURNAL OF AMERICAN STUDIES, 17. pp. 41-60. ISSN 1786-2337

D

Deczki, Sarolta (2014) Meredek sziklagerincen: Husserl és a válság problémája. Aspecto Könyvek . L'Harmattan, Budapest. ISBN 9789632367750

F

Fehér, M. István (2008) Az intencionális léte. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 52 (1–2). pp. 1-47. ISSN 0025-0090

Fehér, M. István (2008) Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers. WIENER JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE, 39/200. pp. 141-164. ISSN 0083-999X

Fehér M., István and Kiss, Andrea-Laura and Lengyel, Zsuzsanna Mariann and Nyírő, Miklós (2015) Szerkesztői előszó. In: Vitában egymással: Filozófusok disputái, kontroverziái. A filozófia útjai (16). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 7-21. ISBN 978-963-414-033-7

Fehér M., István and Lengyel, Zsuzsanna Mariann and Nyírő, Miklós and Olay, Csaba (2013) Szerkesztői előszó. In: "Szót érteni egymással": Hermeneutika, tudományok, dialógus. A filozófia útjai (15). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 7-18. ISBN 978-963-236-056-0

G

Glatz, Ferenc (1983) Marxi elmélet és történeti szaktudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 26 (3-4). pp. 353-366. ISSN 0040-9634

Gyarmathy, Éva (2013) Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában : Egy tranziens korszak dilemmái. MAGYAR TUDOMÁNY. pp. 1086-1094. ISSN 0025-0325

H

Hofer-Szabó, Gábor (2014) EPR correlations, Bell inequalities and common cause systems. In: Probing the Meaning of Quantum Mechanics: Physical, Philosophical and Logical Perspectives. World Scientific.

Hofer-Szabó, Gábor (2014) Noncommutative causality in algebraic quantum field theory. In: The Philosophy of Science in European Perspective, Lausanne, 2012 November.

K

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2023) Inconsistency in Conceptual Metaphor Theory. COGNITIVE SEMANTICS, 9 (3). pp. 387-417. ISSN 2352-6408 (print); 2352-6416 (online)

L

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2015) Cassirer és Heidegger. Egy filozófiai vita hermeneutikai nézőpontból. In: Vitában egymással: Filozófusok disputái, kontroverziái. A filozófia útjai (16). L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 65-95. ISBN 978-963-414-033-7

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2017) Hermeneutical Circle and Prejudices. Heidegger – Gadamer Dialogue On the Original Link between Hermeneutics and Logics. In: Annual Conference of the International Society for Hermeneutics and Science (ISHS), 2017. augusztus 22-24, Baden, Austria.

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2018) Hermeneutical Circle in Understanding. On an Original Link Between Hermeneutics and Logic in the Gadamer-Heidegger Dialogue. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 23 (1). pp. 95-108. ISSN 1224-7448

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2018) Hermeneutika és kritikai filozófia : Kant, Heidegger, Gadamer. A filozófia útjai, 19 . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-491-5

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2016) Király V. István: Halál és történelem. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 28 (1-2). pp. 79-83. ISSN 0865-4247

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2018) Phenomenology and Imagination in Heidegger’s Interpretation of Kant. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA, 63 (2018/1). pp. 59-80. ISSN 1221-8138

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2015) A "határsértő" mozzanatról (transzgresszió) - Filozófia és teológia Heidegger gondolkodásában. SAPIENTIANA, 8 (2015/1). pp. 17-35. ISSN 2060-3231

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2017) A hermeneutika nagy kérdései - Oxfordi kézikönyv. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (4). p. 5. ISSN 1453-0961

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2017) A hermeneutikai kör és az előítéletek problémája. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (4). p. 19. ISSN 1453-0961

Lovász, Ádám (2020) F. A. Hayek demográfiai érve a piaci liberalizmus mellett : egy kritika és egy védelem. In: Tavaszi Szél – Spring Wind 2020. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 388-400. ISBN 978-615-5586-72-9

N

Nagy, József (2015) Az Edgar Morin filozófiai kutatóközpontról. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2014) Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere. In: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere, 2014.03.07, Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. L’Alighieri, 42. pp. 170-173. ISSN 0516-6551

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2013) Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (1). pp. 192-197. ISSN 0025-0090

Nagy, József (2012) Tradizione e modernità nella filosofia di Benedetto Croce. Complessità (2).

Nagy, József (2013) The philosophy of history and the duty of freedom; Historicism and fascism in modern Italy. Libro aperto, 74 (3). pp. 166-168. ISSN 1121-9661

P

Pethő, Bertalan (2009) Korunk filozófiájának logikája és mentalitása = Logic and mentality of philosophy of our age. Project Report. OTKA.

T

Tussay, Ákos (2021) Tarentumi Arkhütasz a nomosz-phüszisz antitézisről. In: Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére : Ut vocatio scientia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 525-532. ISBN 9789635314669

V

Varga, Péter András (2016) Az ignorabimus-vita és a korai fenomenológiában. A fenomenológia keletkezésének egy feltáratlan fejezetéről. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 60 (1). pp. 1-33. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Veres, Ildikó (2014) "Amit tovább kell gondolni" - az eredetiség és a hazai filozófia szegmensei. In: A bölcsesség koszorúja. Pro Philosophia, Kolozsvár, pp. 198-212.

Veres, Ildikó (2010) Az a priori értelmezésének problémái Zalai Béla és Brandenstein Béla rendszer-koncepciójában. In: Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében, 2009.november 20-21, Bükkszentkereszt.

Veres, Ildikó (2011) "Az igazság ma már pusztán a hazugság egy momentuma” – avagy hogyan gondolkodtak a hiányról és igazságról a magyar filozófusok? Nagyerdei Almanach (3). ISSN 2062-3305

Veres, Ildikó (2011) Brandenstein Béla "nyelvi játékai". In: Hiány-Filozófia_kritika. A magyar nyelvű filozófia irodalom forrásai (13). Pro-Philosophia, Kolozsvár-Szeged, pp. 237-257. ISBN 978-606-8074-03-014

Veres, Ildikó (2014) Mikrokozmosz a Makrokozmoszban: Brandenstein Béla filozófiájának szegmensei 1944-ig = Mikrokosmos im Makrokosmos: Segmente der Philosophie Béla Brandensteins bis 1944. MITTELEUROPA-STUDIEN (25). Integratio, Wien. ISBN 978-3-9501662-5-5

This list was generated on Fri Jul 12 19:19:22 2024 CEST.