REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BD Speculative Philosophy / rendszeres filozófia > BD3 Philosophy of mind and spirit / szellem filozófiája > BD31 Philosophy of cultura / kultúra filozófiája"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | G | H | J | K | L | M | N | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 50.

B

Bakacsi, Gyula and Bíró, Kata and Gelei, András and Primecz, Henriett and Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2008) Gazda(g)ság és kultúra - a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) = Economy/Wealth and culture - Impact of cultural pattern on future oriented competitiveness (by GLOBE research). Project Report. OTKA.

Balogh, Beatrix (2023) Puritán apokaliptika: amerikai küldetéstudat és történelemszemlélet. AXIS, 4 (1). pp. 129-143. ISSN 2064-7972

Bencze, Ágnes (2018) Book review: J.M. Wagner, F.W.J. Schelling, Report on the Aeginetan Sculptures. With Historical Supplements. Translated, edited and with an introduction by Louis A. Ruprecht Jr. Pp. xxvi + 318, ills. Albany, NY: State University of New York Press, 2017. The Classical Review, 68 (2). pp. 540-542. ISSN 0009-840X (print), 1464-3561 (online)

Berzsenyi, Emese (2015) A társadalmi gondoskodás és tanítás történelmi előképei. Iskolakultúra, 2015 (9). pp. 100-112. ISSN 1215-5233

Buka, Virág and Nagy, Kristóf and Szarvas, Márton (2022) Kultúra és kapitalizmus. FORDULAT, 15 (30). pp. 7-39. ISSN 1585-0560

F

Fehér, M. István (2014) Az európai egyetemeszme történetéből: Humboldt és a német idealizmus [From the History of the European Idea of a University: Humboldt and German Idealism]. In: Megértés, értelmezés, kultúra. Presa Universitară Clujană, Kolozsvár, pp. 203-223. ISBN 978-973-595-774-2

Fehér, Márta (1997) A paradigmától a lexikonig... Thomas S. Kuhn harmincöt év után. REPLIKA (27). pp. 29-36. ISSN 0865-8188

Frenyó, Zoltán (2017) A béke filozófiája. In: Oknyomozó tudomány. Tudományos Mozaik (13). Tomori Pál Főiskola, Budapest, pp. 177-191. ISBN 978-615-80727-0-0

Fábián, Gabriella (2015) The Sacrifice of Atonement in Roman Catholic Communities in the Székelyföld Region. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 58-86.

Földvári, Sándor (1993) Európa kultúrkörei és az algebrai struktúrák izomorfizmusa. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 37 (1). pp. 397-402. ISSN 0025-0090

G

Glatz, Ferenc (2012) Magyar tudományosság a Kárpát-medencében és az európai kulturális térben. In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, pp. 5-30. ISBN 978-86-88077-03-3

Glatz, Ferenc (2010) A világnézeti forrongás kora. Válság és megújulás. HISTÓRIA, 32 (9-10). pp. 15-19. ISSN 0139-2409

Gyarmathy, E. (2012) Diszlexia a digitális korszakban. Other. Műszaki Könyvkiadó.

Gyarmathy, Éva (2013) Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában : Egy tranziens korszak dilemmái. MAGYAR TUDOMÁNY. pp. 1086-1094. ISSN 0025-0325

Gyarmathy, Éva (2012) Egy átmeneti korszak nyűgei és dilemmái. In: Digitális_degeneráció 2.0. OFOE, Underground Kiadó, pp. 45-61.

Gábor, György (2013) Történeti tény-e Uránosz, Kronosz, Zeusz és a többiek? Avagy a Nautilus, a Titanic és az 1956–os évjáratú Citroën. REPLIKA (80). pp. 29-38. ISSN 0865-8188

Gángó, Gábor (2014) A mese mint felvilágosodás, kultúra és erőszak. In: A művészettől a tömegkultúráig. L'Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, Budapest, pp. 127-134.

H

Hegyi, Ádám (2015) Ateista, naturalista és egyéb felforgató személyek a Békési Református Egyházmegyében a 18. század végén. In: Bolyai Klub Tudományos Ülés, 2014. május 16., Szeged. (Unpublished)

Hidas, Zoltán (2017) Present Times Concerning Things Past : On Recent Conceptions of Memory. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 6 (4). pp. 7-31. ISSN 2063-8647

Horváth, Márta (2014) Evolúciós és kognitív kultúratudomány. In: A művészet eredete. Typotex Kiadó, Budapest, pp. 9-27. ISBN 978-963-2793-59-7

Hronszky, Imre (1997) Vannak-e "technológiai paradigmák"? REPLIKA (27). pp. 59-67. ISSN 0865-8188

J

Jeney, Éva (2017) A kisebbség nagysága Paul Ricoeur, a protestáns és a filozófus. PRO MINORITATE (2). pp. 3-15. ISSN 1216-9927

K

Kerekes, Erzsébet (2016) Rövidzárlatok : Slavoj Žižek – John Milbank: The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? KORUNK (KOLOZSVÁR), 27 (1). pp. 119-121. ISSN 1222-8338

Kiss, Balázs (1993) Baudrillard, a posztmodern. REPLIKA (9-10). pp. 36-39. ISSN 0865-8188

Kovács, Gábor (2019) Lewis Mumford és az ökológiai utópia születése. Korunk (Kolozsvár), 30 (2). pp. 68-77. ISSN 1222-8338

Kovács, Gábor (2015) Modernitáskoncepciók a két világháború közötti magyar nemzetkarakterológiákban. In: Identitások és médiák I. ergo . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 202-234. ISBN 978-963-693-611-2

Kovács, Gábor (2021) A kiborg szorongása járvány idején : Kiss Lajos András könyvéhez. LIGET, 34 (2). pp. 154-174. ISSN 0238-7565 (nyomtatott); 1789-4980 (elektronikus)

Kovács, Gábor (2021) A kiborg és az emberi állapot. Liget Műhely Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-5419-71-3

Kovács, Gábor (2021) A kultúrkritikus értelmiség szerepei: specialista helyett generalista. LIGET, 34 (8). pp. 42-67. ISSN 0238-7565 (nyomtatott); 1789-4980 (elektronikus)

Kállay, Géza (2006) Az irodalom filozófiai alapjai - A filozófia irodalmi gyökere = The philosophical basic of literature - the literary roots of philosophy. Project Report. OTKA.

L

Lovász, Ádám (2023) Az ökofeminista és a krokodil esete:A „hússá válás” mint extrofenomenológiai redukció. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT, 12 (2). pp. 80-103. ISSN 2062-7084

M

Mester, Béla (2018) Emergence of Public Philosophy in the East-Central European Urban(e) Cultures: a Hungarian Case. FILOSOFIJA-SOCIOLOGIJA, 29 (1). pp. 52-60. ISSN 0235-7186

Mester, Béla (2017) Eposz, kulturális emlékezet, nemzeti kultúra : A reformkor és a következő évtizedek nemzeti emlékezetkultúrájáról Arany János ürügyén. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 52 (4). pp. 32-43. ISSN 1216-092X

Mester, Béla (2018) Literati’s Health and Illness as Metaphors of the Reflections to the Modernity in the 19th- century Hungarian Intellectual History. ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES, 8. pp. 245-253. ISSN 2360-3445

Mester, Béla (2016) Locke’s Theory of Education as a Philosophical Anthropology. In: Perspektive filozofije / Perspectives of Philosophy. Hrvatsko Filozofsko Društvo, Zagreb, pp. 239-250. ISBN 978-953-164-176-0

Mester, Béla (2018) "Szellem" versus "józan ész" : A Sensus Communis fogalmának parasztossá tétele és elidegenítése a magaskultúrától a filozófia és a nemzeti kultúra viszonyáról folytatott 19. századi vitákban. In: Az idegen. Lábjegyzetek Platónhoz, 16 . Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 229-247. ISBN 9786155727016

N

Nagy, József (2013) Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57 (1). pp. 192-197. ISSN 0025-0090

Nagy, József (2013) The philosophy of history and the duty of freedom; Historicism and fascism in modern Italy. Libro aperto, 74 (3). pp. 166-168. ISSN 1121-9661

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) EXAMPLES, PATTERNS, MODELS : THE PRAYER BOOK AS A SOURCE OF FEMALE IDENTIFICATION MODELS. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-24.

S

Székely, László (2017) Palágyi Menyhért a gondolkodás történetében és jelenében. In: Észlelés és fantázia: Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. (In Press)

Székely, László (2023) A filozófiai alkotások értékelése mint módszertani probléma – különös tekintettel Palágyi Menyhértre és Lukács Györgyre. In: A magyar filozófia történetírása. ERGO . GONDOLAT, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, BTK, Filozófiai Intézet, Budapest - Somorja, pp. 228-258. ISBN 978 963 556 417 0

Szücs, László Gergely (2012) Feloldhatók-e a partikuláris kultúrák és a jogállam konfliktusai? SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 2012 (3). pp. 82-104. ISSN 1216-2051

Sándor, Klára (2017) A velünk élő turanizmus. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (2). pp. 210-222. ISSN 0865-557X

T

T. Kiss, Tamás and Tibori, Theodosia Tímea (2013) Kultúrkapuk : Tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-9573-93-2

Turai, Tünde (2013) The Institutional and Cultural Constructions of the Third Age: Shifts and Interactions. CALITATEA VIETII, 24 (4). pp. 423-440. ISSN 1018-0389

V

Vaderna, Gábor (2018) Esettörténet. In: Média- és kultúratudomány. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 250-253. ISBN 978-615-5675-19-5

Varga, Károly (2020) Világnézeti tolerancia. A vészhelyzet kiélezheti a kultúrharcot, de el is laposíthatja intenzitási görbéjét = Worldview Tolerance The Emergency Can Exacerbate the Culture War, But It Can Also Flatten the War’s Curve of Intensity. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 258-269. ISSN 1786-6553

W

Williams, Raymond (2022) Alap és felépítmény a marxista kultúraelméletben. FORDULAT, 15 (30). pp. 41-62. ISSN 1585-0560

Z

Zajac, Peter and Balogh, Magdolna (2019) A nemzeti és a közép-európai irodalom mint a kulturális emlékezet része. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 65 (3). pp. 307-318. ISSN 0017-999X

Zóka, Péter (2021) „Költő vagyok, és katolikus.” Pilinszky János művészetfilozófiájáról = „I am a Poet, and Catholic” – János Pilinszky’s Philosophy of Art. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 4 (2). pp. 28-33. ISSN 2063-2991

This list was generated on Fri Jul 19 16:54:28 2024 CEST.