REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D2 Ancient History / ókor története > D25 History of ancient Rome / Római Birodalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 135.

A

Adamik, Béla (2006) A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban = History of the official use of Latin language in the Roman Empire. Project Report. OTKA.

Agócs, Nándor (2021) Dignitas, Auctoritas, Maiestas és Potestas Pannoniában. Ókor - Történet - Írás, 7. . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-574-5

Agócs, Nándor and Mosoni, Molki and Szabó, Ernő (2023) Új római oltár Győrből. In: ARRABONA, Regionális Tudományos Évkönyv. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, pp. 43-57.

B

Bencze, Ágnes (2017) Comunicazione per raccconto e per immagine simbolica: modi di lettura dei rilievi narrativi dei sarcofagi romani di età imperiale e tardoantica. Accademia Nazionale dei Lincei. Classe delle scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti, IX/28 (3-4). pp. 327-351.

Bencze, Ágnes (2017) Egy hullámzó világ képei. Reális, irreális, szürreális tájkép a korai római császárkorban. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról, XVI (1). pp. 65-74.

Borhy, László and Czajlik, Zoltán and Bödőcs, András (2013) Neue Wege der Erforschung des Siedlungs- und Wegenetzes im römischen Pannonien. In: Leben auf dem Lande. ’Il Monte’ bei San Gimignano: Ein römischer Fundplatz und sein Kontext. Phoibos Verlag, Wien. ISBN 9783851610925

Borzsák, István (1962) Caesars Funeralien und die christliche Passion. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 23-31. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1938) Ornamenta : A római császárkori címe k kialakulása. *. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 62. pp. 172-182. ISSN 0200-9285

Borzsák, István (1954) Res Gestae Divi Augusti. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (4). pp. 323-332. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1956) Tacitus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 3 (4). pp. 241-256. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1940) Veterum norma : Az augustusi reformkor hagyománykultusza. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 64. pp. 167-181. ISSN 0200-9285

Bödőcs, András (2016) Denkmäler der Römischen Strassen in Ungarn. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestinensis provenientes (4). ELTE Institute for Archaeological Sciences, Budapest. ISBN 978-963-414-149-5

Bödőcs, András (2014) Földmérők Savariaban. Javaslat a savariai centuriatio újabb elméleti modelljére. In: Firkák. Firkák III, Fiatal Római Koros Kutatók III. konferenciakötete, 3. . Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely, pp. 361-372. ISBN ISBN 978 963 9827 21 9

C

Castiglione, László (1954) N. A. Maskin, Augustus principatusa, kialakulása és társadalmi lényege (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953. 551. l. Fordította: Borzsák István). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 197-208.

Castiglione, László (1952) A Terracotta Box from Roman Egypt. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 471-494. ISSN 0044-5975

Csehes, András (2024) Tiberius Sempronius Gracchus bukásának jogi aspektusai. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 113-124. ISSN 2060-4580

Csiky, Gergely (2020) Az avar – bizánci háborúk Pannonia Secunda és Felső Moesia tartományokban. In: Fiatal hadtörténészek országos konferenciája 2018. Fejezetek a hadtörténelemből . Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs. (Submitted)

Csákó, Judit (2020) A rómaiak pannóniai legelője. Megjegyzések egy hagyomány keletkezéséhez (II. rész). FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 27 (2). pp. 119-156. ISSN 1217-8020

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2007) Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 47 (4). ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2012) Die möglichen Quellen der Mahnungen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52 (3). pp. 235-247. ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2010) Emperor and Priest. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 50 (4-5). pp. 419-430. ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2014) In memoriam Havas László. Orpheus Noster, 2014 (VI.2). pp. 134-137. ISSN 2061-456X

Csízy, Katalin (2010) Über die Relation der Tugenden eines Priesters und eines Herrschers. Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. In: Pietas non sola Romana. Typotex - Eötvös Collegium, Budapest, pp. 121-130.

Csízy, Katalin (2014) A humanitas-eszme problematikájának megközelítésmódjai. Hereditas Graeco-Latinitatis, I. . Kapitális Kft. Debrecen, Debrecen. ISBN 978-963-473-755-1

Csízy, Katalin (2014) A keresztény uralkodói ideál formálódása Themistios beszédei alapján - különös tekintettel Nagy Konstantin császárra. In: HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA, II. (28.). Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 80-92.

D

Dobosi, Linda (2016) Animal and Human Footprints on Roman Tiles from Brigetio. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE, 3 (4). pp. 117-133. ISSN 2064-4574

Dobosi, Linda (2021) Building Techniques and Building Materials in Brigetio : With the Virtual Reconstruction of House I/a of the Civil Town of Brigetio. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE, 3 (9). pp. 313-335. ISSN 2064-4574

Dobosi, Linda (2022) Living and Working in Brigetio : The Architectural Frame of Life in the Roman Civil Town. In: Pannonia Underground : Proceedings of the International Conference held at Szombathely, 25-26 November 2021. Savaria Museum, Szombathely, pp. 141-178.

Dobosi, Linda and Kázmér, Miklós (2022) Late Roman Earthquake in Brigetio? In: Pannonia Underground : Proceedings of the International Conference held at Szombathely, 25-26 November 2021. Savaria Museum, Szombathely, pp. 179-207.

Dévai, Kata (2020) Finds and Remains of Furnaces related to Glass Workshops in Pannonia = Funde und Reste von Öfen aus Glaswerkstatten in Pannonien. In: Tagung „Römische Glasöfen: Befunde, Funde und Rekonstruktionen in Synthese“. Ministerium für Bildung und Kultur – Landesdenkmalamt, Saarbrücken, pp. 61-73.

Dévai, Kata (2017) Glass Vessels from Late Roman Graves in the Hungarian Part of the Roman Province Pannonia. In: Annales du 20e Congrés de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre. Verlag Marie Leidorf GmbH; Leidorf; M. Leidorf; VML Verlag Marie Leidorf GmbH, Freiburg, pp. 222-230. ISBN 9783867570244

Dévai, Kata (2016) Glass vessels from Late Roman times found in Pannonia. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 67 (2). pp. 255-286. ISSN 0001-5210

Dévai, Kata (2019) Re-Used Glass Fragments from Intercisa. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 3.7. pp. 187-204. ISSN 2064-4574

F

Forisek, Péter and Patay-Horváth, András (2009) Alföldi András tudományos éltműve = Life and work of an outstanding Hungarian scholar of 20th century. Project Report. OTKA.

G

G. Szilágyi, Imre and Gazda, István (1979) Egy fejezet az ókor technikájából. Ktészibiosz, Philón, Hérón. Technikatörténeti Szemle, 11. pp. 181-189. ISSN 0497-056X

Gedeon, Magdolna (2022) Gondolatok a sport fogalmáról, kitekintéssel az ókori római „sporttevékenységekre”. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (1). pp. 64-77. ISSN 1788-0386

Gellérfi, Gergő (2019) Epic Meals: Who should read Epic Poetry in Rome. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 55 (2). pp. 195-202. ISSN 0418-453X

Gesztelyi, Tamás (2015) Sempronius Marcellinus Sírköve Savariában. Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 91-99. ISSN 0003-567X

Goldziher, Ignác (1903) A. J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and the last thirty years of the Roman Dominion. Oxford (Clarendon Press) 1902. XXXIV, 563 S. 8°. Byzantinische Zeitschrift, 12. pp. 604-608.

Goldziher, Ignác (1894) Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima, scripsit Comes Géza Kuun. Vol. I. (Kolozsvár, "Közmüvelődés" irodalmi és műnyomdai részvénytársaság 1892). Westöstliche Rundschau, 1. pp. 77-79.

Grüll, Tibor (2022) Róma eszkhatológiai szerepe Tertullianusnál. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 61-71. ISSN 2676-9166

Grüll, Tibor (2017) A Római Birodalom gazdasága. Electa . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 785 0

Grüll, Tibor (2023) Rómaiak, zsidók, keresztények a karthágói Tertullianus életművében. Electa . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789635562787

Gábor, Olivér (2023) Sopianae és Lugio a markomann-szarmata háborúk idején (Kr.u. 166–180). JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 56. pp. 77-90. ISSN 0553-4429

H

Hahn, István (1974) A plebejusok és a nemzetségi társadalom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 21 (2). pp. 150-176. ISSN 0003-567X

Hahn, István (1960) A római adószedés terminológiája egy rabbinikus szövegben. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 7 (1-2). ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1969) Bizánc és a Sāsānidák kapcsolatainak történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (1). pp. 66-82. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Bizánc és az arab hódítás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (2). pp. 262-266. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1970) Gótok, hunok és alánok Pannoniában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 17 (2). pp. 282-286. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1974) Két római edényfelirat Pannoniából. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 21 (1). pp. 65-68. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1972) Landed property in early Roman Pannonia. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (1-2). pp. 123-132. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1972) Landed property in late Roman Pannonia. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 20 (3-4). pp. 389-393. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1974) Tacitus történetszemléletéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 21 (2). pp. 239-249. ISSN 0003-567X

Hegyi W., György (2018) Mos és res publica : Politikai kultúra a köztársaságkori Rómában. Electa . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636938949

Hoppál, Krisztina (2022) Rome and China : Endpoints of the Ancient Silk Roads. ORIENTATIONS, 53 (2). pp. 112-120. ISSN 0030-5448

Horváth J., József (1985) Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. In: Ókori lexikon. Tudománytár, 4 . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest.

J

Jakab, Éva (2018) Ein fideicommissum aus der Praxis des Javolenus Priscus: D. 36,1,48(46) (11 epist.). In: Interpretationes iuris antiqui. Dankesgabe für Shigeo Nishimura. Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen (60). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 67-84. ISBN 978-3-447-11065-5

Jakab, Éva (2015) Land, land and exploitation of natural resources : Property rights in ancient Rome. In: Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World. Oxford University Press, Oxford, pp. 107-131. ISBN 9780198728924

Jakab, Éva (2018) Prozess um eine entlaufene Sklavin (P.Cair.Preis.2 1). Vertrag in der provinzialen Rechtskultur. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. ROMANISTISCHE ABTEILUNG, 135. pp. 474-526. ISSN 0323-4096

Jakab, Éva (2006) Vertragsformulare im Imperium Romanum. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. ROMANISTISCHE ABTEILUNG, 123. pp. 71-101. ISSN 0323-4096

K

Kató, Péter and Lindner, Gyula and Szilágyi, Sándor and Sólyom, Márk (2017) Hunok és rómaiak. Priskos rhétór összes töredéke. Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő. ISBN 978-615-5601-37-8

Kelemen, Miklós (2022) A birodalom utolsó próbatétele : A 382-es Foedus jelentősége a Római Birodalom identitásának átalakulásában = The Final Test of the Empire – The Significance of the Foedus of 382 in the Transformation of the Identity of the Roman Empire. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 72-81. ISSN 2063-9058

Kertész, István (2014) A hódító Róma. Pandora Könyvek, 35 . Líceum Kiadó, Eger.

Kovács, István (2022) „Meretrix” mint „questus inhonetus” cselekmény, valamint a „lenocinium” büntetőjogi szabályozása. GLOSSA IURIDICA, 9 (3-4). pp. 193-214. ISSN 2064-6887

Kovács, Péter (2018) Et semper habitatio imperatorum est - Notes on the Imperial Residences in Pannonia in the Late Roman Period. ANTAEUS : COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 35-36. pp. 13-38. ISSN 0238-0218

Kovács, Tamás (2020) 410: Honorius, his Rooster, and the Eunuch (Procop. Vand. 1.2.25–26). GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 25 (2). pp. 131-148. ISSN 1803-7402 (print); 2336-4424 (online)

Kozák, Dániel (2016) Két (rom)város története. ÓKOR: Folyóirat az antik kultúráról, 15 (4). pp. 26-34. ISSN 1589-2700

Kozák, Dániel (2017) Művészet, hatalom, illúzió. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 16 (1). pp. 52-64. ISSN 1589-2700

Költő, László and Szentpéteri, József and Bernert, Zsolt and Pap, Ildikó (2014) Families, finds and generations: an interdisciplinary experiment at the early medieval cemetery of Vörs–Papkert B. In: Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. People, Settlement and Landscape on Lake Balaton over the millennia. Castellum Pannonicum Pelsonense (CPP4). Verlag Marie Leidorf GmbH, Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf,, pp. 361-390. ISBN 978-3-89646-154-4

L

Ligeti, Dávid Ádám (2009) Takács Levente: M. Furius Camillus. Egy római hős a római történetírás tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 53 (2). pp. 301-303. ISSN 0003-567X

Lindner, Gyula (2014) Megjegyzések a Római Birodalom tűzvédelméhez. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 67-74. ISSN 1216-6774

M

Magyar, Zsolt (2009) How and to what extent were the imperial cult and emperor worship thought to preserve stability in the Roman world? ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 60 (2). pp. 385-395. ISSN 0001-5210

Magyar, Zsolt (2007) Sopianae. BULETINUL CERCURILOR STIINTIFICE STUDENTESTI: ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 13. pp. 41-58. ISSN 1454-8097

Magyar, Zsolt (2015) A pécsi késő római temető X. számú sírkamrája. MAGYAR RÉGÉSZET (15). pp. 1-9. ISSN 2416-0288

Miklósity Szőke, Mihály (2006) Késo római mázas kerámia Brigetio legiotáborából. Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Közleményei, 12. pp. 159-196. ISSN 1215-7457

Miklósity Szőke, Mihály (2001) Két szarvasagancs amulett Brigetio polgárvárosából. Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Közleményei, 8. pp. 105-123. ISSN 1215-7457

Mócsy, András (1965) Adalékok Pannonia történetéhez és topográfiájához. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 7. pp. 26-31. ISSN 2064-4574

Mócsy, András (1963) Az életkor ismerete a Római Birodalomban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 10. pp. 201-211. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1965) Die Origo CASTRIS und die Canabae. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 13. pp. 425-431. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1966) Die Unkenntnis des Lebensalter im Römischen Reich. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 387-421. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1965) Későrómai helynévváltoztatások a Duna-vidéken. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 12. pp. 103-105. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1968) Latrones Dardaniae. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16. pp. 351-354. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1962) Plus est provinciam retinere quam facere. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 9. pp. 191-201. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1962) Ubique res publica. Zu dem Autonomiebestrebungen und Uniformierungstendenzen am Vorabend des Dominats. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 367-384. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1987) A dunai-balkáni térség romanizációja. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (3). pp. 3-17. ISSN 0083-6265

Mócsy, András (1976) A határtartományok szerepe a Római Birodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 175-182.

Mócsy, András (1974) A pannon vezérszerep okai és következményei (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1). pp. 67-83. ISSN 0025-0376

Mócsy, András (1956) A rabszolgatartás alakulása Pannóniában a principátus időszakában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 83 (2). pp. 139-151. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1965) A római polgár nevéről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 12. pp. 39-45. ISSN 0003-567X

N

Nótári, Tamás (2014) Handling of Facts and Forensic Tactics in Cicero's Defence Speeches. Schenk Verlag, Passau. ISBN 978-3-944850-22-1

Nótári, Tamás (2014) Handling of facts in Cicero’s speech in defence of Quintus Ligarius. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES, 55 (2). pp. 107-124. ISSN 1216-2574

Nótári, Tamás (2014) Law and Rhetorics in Cicero's Speech in Defence of Cnaeus Plancius. ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD), 48 (1). pp. 317-335. ISSN 0550-2179

Nótári, Tamás (2014) Legal and Rhetorical Aspects of Cicero's Murder Trials. C. H. Beck, Bukarest. ISBN 978-606-18-0384-2

Nótári, Tamás (2014) Quintus Tullius Cicero kampánystratégiai kézikönyve angolul. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 41-47. ISSN 1216-2965

Nótári, Tamás (2013) Remarks on two aspects of patria potestas in Roman law. FIAT IUSTITIA, 7 (2). pp. 29-49. ISSN 1224-4015

Nótári, Tamás (2014) A consuli hivatal az ókori Rómában. Hans Beck–Antonio Dupla–Martin Jehne–Francisco Pina Polo (szerk.). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (2). pp. 51-55. ISSN 1216-2965

Nótári, Tamás (2015) A magánjogi és büntetőjogi felelősség kérdése az iniuria tényállásának tükrében az ókori Rómában. GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT, 2 (1-2). pp. 161-175. ISSN 2064-6887

P

Pozsonyi, Norbert (2023) A vas, a vadari és a vadimonium eljárásjogi szakkifejezések Plautus műveiben: adalékok a római perjog történetéhez. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 64 (2). pp. 67-93. ISSN 0002-564X

Prohászka, Péter (2015) Észrevételek néhány délnyugat-szlovákiai császárkori leletegyütteshez = Remarks About Some Finds of the Roman Period from Southwest Slovakia. In: Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, 2014. november 4. - 2014. november 6., Esztergom (Magyarország).

Pásztori-Kupán, István (2015) Restitutio ad institutionem : A milánói rendelet meglepően tanulságos időszerűsége. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. pp. 177-191. ISSN 2069-0991

Pókecz Kovács, Attila (2022) A principátus kormányzása és igazgatása Augustus uralmának idején (kr.e. 27-kr.u.14). GLOSSA IURIDICA, 9 (3-4). pp. 75-89. ISSN 2064-6887

R

Rodler, Alexandra S. and Matthys, Sarah M. and Brons, Cecilie and Artioli, Gilberto and Snoeck, Christophe and Debaille, Vinciane and Goderis, Steven (2021) Investigating the provenance of Egyptian blue pigments in ancient Roman polychromy. ARCHEOMETRIAI MŰHELY, 18 (2). pp. 97-108. ISSN 1786-271X

Rung, Ádám (2022) Romulus és Remus Veiiben. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 48 (2). pp. 215-226. ISSN 0133-2368

Réfi Oszkó, Dániel (2021) Róma mindig győztes : Sólyom Márk: Festus: A római nép viselt dolgainak breviáriuma. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő. 2020. 230 o. POLYMATHEIA: MŰVELŐDÉS ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18 (3-4). pp. 269-273. ISSN 2732-2092

S

Sidonius, Apollianris and T. Horváth, Ágnes (2022) Caius Sollius Modestus Sidonius Apollinaris levelei / Tanulmányok a Sidonius-levélgyűjteményhez. JGYF Kiadó; JGYTF Kiadó, Szeged. ISBN 9786155946714

Siklósi, Iván (2015) Custodia-felelősség és dologrongálás a klasszikus római jogban. JURA, 21 (1). pp. 121-135. ISSN 1218-0793

Siklósi, Iván (2016) Egy nehéz jogi eset a kincstalálás római jogi témakörében — a Paul. D. 41, 2, 3, 3 töredék elemzése. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (2). pp. 3-21. ISSN 2060-4580

Siklósi, Iván (2015) Quelques questions de l’inexistence et l’invalidité des actes juridiques dans le droit romain. In: Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 327-336. ISBN 978-963-312-240-2

Siklósi, Iván (2015) Treasure trove in Roman law, in legal history, and in modern legal systems. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 6 (2). pp. 97-102. ISSN 2042-6402

Siklósi, Iván (2015) A haszonkölcsönbe vevő felelősségének problémáihoz a klasszikus római jogban. JURA, 21 (2). pp. 109-122. ISSN 1218-0793

Szabó, Árpád (1938) Lustrum. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 62. pp. 374-385. ISSN 0200-9285

Szekeres, Csilla and Takács, Levente (2011) Korszakváltás - paradigmaváltás. Etikai fogalmak változása a Kr.e. 1. és a Kr.u. 1. század római filozófiájában és történetírásában = Beginning of a New Era - Beginning of a New Paradigm. Changes in the Ethics of the Roman Philosophy and Historiography in the 1st century B.C. and A.D. Project Report. OTKA.

Szlávik, Gábor and Sarkady, János (2007) Görög városok a római Nyugat-Kis-Ázsiában: Asia Provincia és Bithynia-Pontus nyugati fele az antoninusok idején = Greek cities in the Roman Western Asia Minor: Asia Province and the Western part of Bithynia-Pontus under the Antonines. Project Report. OTKA.

Szécsi, József (2018) Az abortusz az ókori zsidó-, római-és a korai keresztény forrásokban 2. rész = Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 2. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 256-266. ISSN 20622597

T

T. Horváth, Ágnes (2016) Augustus Foruma Rómában. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-963-9573-63-5

Takács, Levente (2014) De subsicivis - A maradványföldek sorsa a Római Birodalomban. In: Universitas „unius rei”. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium Art, Debrecen, pp. 297-308. ISBN 978-963-473-707-0

Takács, Levente (2015) Economic Strategies of a Roman Landowner – Pliny the Younger. Melita Classica, 2. pp. 37-51.

Takács, Levente (2016) Egy római földbirtokos gazdálkodási kultúrája - Az ifjabb Plinius. Táj és kultúra 1. Studia Folkloristica et Ethnographica., 1 (1). (Submitted)

Takács, Levente (2014) Elvárások és változások a 4. századi földmérők hivatásában. In: Hereditas Graeco-Latinitatis I.: Studia moralia. DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, Debrecen, pp. 194-205.

Takács, Levente (2017) Földmérés és földhasználók a Római Birodalomban. In: Városok és területük az antikvitásban. AGATHA (XXIX). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 69-77. ISBN 978-963-318-662

Takács, Levente (2016) A földmérők (ön)reprezentációja és jogi felelőssége. Ókor-Történet-Írás, 6. (Submitted)

Takács, Levente (2016) Üres földek a Római Birodalomban. Történeti Tanulmányok, 24. ISSN 1217-4602 (Submitted)

Takács, László (2015) Kosztolányi és a császárok. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 214-231. ISBN 978-963-508-814-0

Takács, László (2008) Nero és kora = Nero and his age. Project Report. OTKA.

Titus, Livius (2018) Róma története a város alapításától I. kötet : I-XX. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-270-6

Titus, Livius (2019) Róma története a város alapításától II. kötet : XXI-XXX. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-271-3

Titus, Livius (2019) Róma története a város alapításától III. kötet : XXXI-XL. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-272-0

Titus, Livius (2019) Róma története a város alapításától IV. kötet : XLI-CXLII. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-273-7

Tóth, László (2016) A földrajzi tér és a háború sajátosságai – a Szeleukida Syria összeomlása. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 26 (E-szám). pp. 139-156. ISSN 1215-4121

Tóthné Horváth, Ágnes (2023) Supplements to the ancestry of Sidonius Apollinaris. CHRONICA: ANNUAL OF THE INSTITUTE OF HISTORY UNIVERSITY OF SZEGED, 22. pp. 154-163. ISSN 1588-2039

Tóthné Horváth, Ágnes (2022) Tanulmányok a Sidonius-levélgyűjteményhez. In: Caius Sollius Modestus Sidonius Apollinaris levelei. JGYF Kiadó; JGYTF Kiadó, Szeged, pp. 243-300. ISBN 9786155946714

U

Urbán, Erika (2024) Numen, auctoritas, imperium : A római tekintélyfogalom egyes aspektusainak értelmezése és azok megjelenése a jungi archetípusok tükrében. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 125-136. ISSN 2060-4580

V

Vágási, Tünde (2023) Roman Religion in the Danubian Provinces: Space Sacralisation and Religious Communication during the Principate (1st–3rd Century AD). By Csaba Szabó. Oxford: Oxbow Books, 2022. 312 pp. https://doi.org/10.2307/j.ctv2v6pcph. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 211-219. ISSN 2786-0930

Vér, Ádám (2020) Az "asszírok tábora" és Jeruzsálem ostroma. In: A sokoldalú Josephus. Selye János Egyetem Református Teológiai Kar Josephus Kutatóintézet, Komárom, pp. 9-25. ISBN 978-80-8122-358-7

This list was generated on Mon Jul 22 21:58:59 2024 CEST.