REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HN Social history and conditions. / társadalomtörténet > HN2 Social reform / társadalmi változás, reform"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | H | J | K | L | M | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 52.

B

Balassa, Bence and Bezsenyi, Tamás (2018) The Organisation of Accelerating Economic Offenses During the Change of Regime. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 320-336. ISSN 1786-6553

Biró, Annamária (2019) Der Einfluss der Freimaurerei auf siebenbürgische gelehrte Gesellschaften. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit, 229 (229). de Gruyter, Berlin/Boston, pp. 332-347. ISBN 978-3-11-063375-7

Bródy, Luca Sára and Pósfai, Zsuzsanna (2020) Household debt on the peripheries of Europe : New constellations since 2008. Periféria Working Papers = Periféria Tanulmányok, 3 . Periféria Policy and Research Center = Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-8223-3

C

Csurgó, Bernadett and Kovách, Imre (2015) The LEADER Programme in Hungary - Bottom-up Development with Top-down Control? In: Evaulating the European Approach to Rural Development. Ashgate, Surrey, pp. 53-77. ISBN 9781472443762

D

Demeter, Gábor (2013) Szvetla Janeva: A bolgár adóbérlők (csorbadzsik) szerepének újraértékelése a bolgár szakirodalomban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (2). pp. 92-99. ISSN 1216-2965

Demeter, Gábor and Horbulák, Zsolt (2021) Regional Socio-Economic Inequalities Before and After the Collapse of the Hungarian Kingdom - Modernization, “Magyarization” and Economic Exploitation from a Different Perspective. HISTORICKÝ ČASOPIS : VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY, 69 (5). pp. 889-919. ISSN 0018-2575 (print); 2585-9099 (online)

F

Fleischer, Tamás and Várkonyi, Miklós (1986) Magyar tervezők regionális terve az algériai Skikdában: II. Fejlesztési célok, rendezés és stratégia. VÁROSÉPÍTÉS, 22 (2). pp. 32-35. ISSN 0505-0294

Fülep, Zoltán (2020) Elképzelés a jövő tűzoltóságáról a várható társadalmi és technikai változások szellemében = Ideas about the Fire Brigade of the future under consideration of anticipated social and technical changes. Belügyi Szemle, 68 (8). pp. 85-91. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Fülöp, Tamás (2021) The Effects of Administrative Reforms on the Development of a Settlement in the Great Plains During the Era of Dualism. GRADUS, 8 (1). pp. 139-146. ISSN 2064-8014

H

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. Sárospatak, Hernád Tiszáninneni Református Kiadó, 2013 (Nemzet, egyház, művelődés 8.). ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 313-315. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2013) Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-909-5

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Terményből piac. Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. L’Harmattan, Budapest, 2014. 335 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31. (1.). pp. 250-256. ISSN 0237-7934

Horváth, Gergely Krisztián (2016) A „torlódott szerkezettől” a „zsilipelésig”. Történelemszemlélet és fogalomhasználat Tóth Zoltán életművében. In: Tóth Zoltán emlékkönyv. Miskolci Egyetem. (In Press)

J

Jelinek, Csaba and Pósfai, Zsuzsanna (2020) A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon. Periféria Tanulmányok, 1 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-7740-6

Járosi, Katalin (2008) Változó regionális identitás - átalakuló helyi társadalom: helyi lakosok és nyugati migránsok kommunikációs hálózatai két nyugat-magyarországi településen = Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages. Project Report. OTKA.

K

Katona, Csaba (2015) A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. ÉLETÜNK, 53 (6). pp. 51-59. ISSN 0133-4751

Kirov, Vassil (2021) Social Innovation in Bulgaria: an Ambiguous Concept with Fragmented Practice. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES, 17 (2). pp. 15-19. ISSN 1588-6735

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kovách, Imre and Csite, András and Csurgó, Bernadett and Kristóf, Luca and Laki, László (2007) A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés = The knowledge society and rural development in Hungary. Project Report. OTKA.

Kovács, Gábor (2019) Burghers, Intellectuals, and Gentries. The Utopia of Alternative Modernization in the Interwar Hungarian Populist Movement: László Németh, Ferenc Erdei, and István Bibó. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE SOCIAL ANALYSIS, 9. pp. 71-84. ISSN 2069-7449 (print); 2248 0854 (online)

Krajnc, Zoltán and Forray, László János (2009) CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA. HADMÉRNÖK, IV. év (3). pp. 408-419. ISSN 1788-1919

Káposzta, József and Szeiner, Zsuzsanna (2023) Társadalmi egyenlőtlenségek hatása a területi különbségek kialakulására. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 33 (246). pp. 93-102. ISSN 1215-315X

Körtvési, Dorina (2023) CSR and fashion SMEs: Do sustainable development goals matter? PROSPERITAS, 10 (2). No.-2. ISSN 2064-759X

L

Ladányi, János (2008) Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában = Migration in Hungary during Market transition. Project Report. OTKA.

M

Murádin, János Kristóf (2019) „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt Története 1940 és 1944 között. Sapientia könyvek. Tudománytörténet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-024-7

Mózes, András (2021) A szülőföld üzenete. Dr. Mózes András: Adatok Sáromberke történetéhez I-II. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 40 . Magyarságkutató Intézet, Budapest. ISBN 978-615-6117-48-9

P

Pakot, Levente (2016) Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (63). pp. 130-157. ISSN 1586-2410

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.

Pintér, Tibor (2019) A természetes termékenységi ráta gazdasági meghatározói, különös tekintettel az európai uniós és magyar viszonyokra. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 306-323. ISSN 1786-6553

Plébán, János Kristóf and Muhoray, Árpád (2017) Mentőszervezeti fejlesztési keretek az európai uniós polgári védelmi szakpolitika tükrében [Development Frameworks of the Rescue Organizations in the Field of the European Union Civil Protection Policy]. BOLYAI SZEMLE, 26 (2). pp. 125-142. ISSN 1416-1443

Pálné dr. Kovács, Ilona and A. Gergely, András and Bodor, Ákos and Gál Zoltánné Schmidt, Andrea and Hajdú, Zoltán and Kákai, László and Kern, Tamás and Koller, Inez and Nagy, Gábor Dániel and Zikkert, András (2009) A politika új dimenziója, a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon) = The new dimension of policy, the region (Regional cohesion in Southern Transdanubia). Project Report. OTKA.

Pósfai, Zsuzsanna (2020) Polarizáció a magyar lakáspiacon : Lakásfinanszírozás függő gazdasági helyzetben. Periféria Tanulmányok, 4 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-9023-8

R

Rákai, Orsolya (2013) Hatalom és hegemónia: a felemás társadalmi modernizálódás leírása Schöpflinnél. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Nagyerdei Almanach könyvek (2.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 361-378. ISBN ISBN 978-963-318-323-6

Rákai, Orsolya (2013) A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége. Klasszikusok: az Irodalomtudomány és kritika társsorozata . EditioPrinceps Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-89214-1-3

S

Sarıipek, Doğa Başar (2021) Social Innovation Strategy in Hungary : An Evaluation from the Point of Welfare Provision. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES, 17 (2). pp. 7-14. ISSN 1588-6735

Sebestyén, Géza (2018) Proactivity and Innovation as a Means of Central Bank Renewal. Thoughts on the National Bank of Hungary’s Book Entitled The Hungarian Way - Targeted Central Bank Policy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 435-443. ISSN 1786-6553

Smid, Bernadett (2018) Vallásos áhítat, olvasás és inkvizíció. Egy 1557-ben kiadott, katalán nyelvű Szent Ciprián ima és kontextusa. Ethographia (129.). pp. 297-325. ISSN ISSN 0014-1798

Szerbhorváth, György (2020) Granica i transnacionalizam: graničari i prelaznici granica i prelaznici granica. Interkulturalnost, - (19). pp. 37-44. ISSN 2217-4893

Szűcs, Róbert Sándor (2015) A vasárnapi zárva tartás a fogyasztók szemszögéből. ECONOMICA (SZOLNOK), 8 (4). pp. 53-58. ISSN 1585-6216

Szűcs, Róbert Sándor and Dávid, Éva (2012) Product placement in Hungary. JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE, 3 (3). pp. 26-30. ISSN 2043-085X

T

Tabares, Sabrina (2021) A Public Policy for Social Innovation: Lessons From Colombia in a Nutshell. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES, 17 (2). pp. 51-63. ISSN 1588-6735

U

Ura, Karma (2023) Az Össznemzeti Boldogság: teljességre törekvő fejlődés. KERÉKNYOMOK (15). pp. 137-167. ISSN 1788-3865

V

Vajda, András (2019) Falusi közösségek, változó életterek, átalakuló lokalitások. In: Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Kriza Könyvek, 45. . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 11-29. ISBN 978-606-9015-04-9.

Vajda, András (2019) Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása. Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ . L'Harmattan-Kriza János Néprajzi Társaság, Budapest-Kolozsvár. ISBN 978-963-414-614-8; 978-606-9015-14-8

Valuch, Tibor (2014) Social transformation and changes in daily life in Hungary, during the period of the change of system. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 3 (2014/1). pp. 205-214. ISSN 2063-6415

Valuch, Tibor (2014) A rendszerváltás hatásai a magyar társadalom térbeliségére. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 3 (2014/2). pp. 110-118. ISSN 2063-6415

Várkonyi, Miklós and Fleischer, Tamás (1984) Magyar tervezők regionális terve az algériai Skikdában: I. Társadalmi-gazdasági háttér, felépítés és helyzetértékelés. VÁROSÉPÍTÉS, 20 (2). pp. 27-29. ISSN 0505-0294

Végh, Zsuzsanna (2015) „... részesei voltunk az átalakulásnak...”. BELÜGYI SZEMLE, 63 (1). pp. 34-41. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Vértesy, László (2020) Exploring the Media Industry: a Comprehensive Overview on Europe and Hungary. Gazdaságelemző Intézet - Institute of Economic Analysis, Budapest. ISBN 978-615-82444-3-5

Z

Zachar, Péter Krisztián (2018) Institutioneller Wandel der ungarischen Wirtschaftskammern: die historische Rolle der ungarischen Industrie- und Handelskammern in der Wirtschaftsentwicklung. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Zachar, Péter Krisztián (2012) Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, V. (2.). pp. 29-41. ISSN 1789-6339

This list was generated on Mon Jul 22 16:22:35 2024 CEST.