REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HN Social history and conditions. / társadalomtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ü | Č | Š | Ż
Number of items at this level: 598.

A

Ablonczy, Balázs (2023) "Budapest nem tud méltó elhelyezést biztosítani" : Első világháború utáni menekült tisztviselők Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében = "Budapest Cannot Provide the Accomodation They Deserve" : Refugee Officials in the County of Pest-Pilis-Solt-Kiskun After World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (2). pp. 275-290. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Adde, Éloïse (2024) “The Good, the Bad, and the Ugly” – The Impossible Term “Propaganda” and Its Popular and Anti-Royal Uses in Luxembourg Bohemia (ca. 1390–1421). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 235-260. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Andorka, Rudolf (1991) Egy "igazi" magyar falu, Átány népesedésének története a XVIII-XIX. században. ETHNOGRAPHIA, 102 (1-2). pp. 120-146. ISSN 0014-1798

Andorka, Rudolf (1977) A cambridge-i Népesség és Társadalmi Struktúra Történeti Csoport munkája. ETHNOGRAPHIA, 88 (4). pp. 606-609. ISSN 0014-1798

Andorka, Rudolf (1981) A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben (XVIII-XIX. század). ETHNOGRAPHIA, 92 (1). pp. 94-110. ISSN 0014-1798

András, Edit (2014) Vigorous Flagging in the Heart of Europe: The Hungarian Homeland under the Right-Wing Regime. e-Flux journal (57). ISSN 2164-1625

Arruzza, Cinzia and Bhattachary, Tithi and Fraser, Nancy and Kovács, Janka (2022) A 99% feminizmusa. Egy kiáltvány. SIC ITUR AD ASTRA (77). pp. 47-74. ISSN 0238-4779

Artner, Annamária (2017) Role of Indonesia in the evolution of ASEAN. JOURNAL OF EAST ASIAN AFFAIRS, 31 (1). pp. 1-38. ISSN 1010-1608

Artner, Annamária (2014) Tőkemegtérülés, bérmunka és demokrácia. KÖZ-GAZDASÁG, 9 (2). pp. 101-118. ISSN 1788-0696

B

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2015) Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (3). pp. 381-410. ISSN 0040-9634

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor and Koloh, Gábor and Magyarosi, Ádám and Pénzes, János and Pinke, Zsolt and Szilágyi, Adrienn and Szilágyi, Zsolt and Túri, Zoltán (2022) Holdfogyatkozás : Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok. Történeti Térinformatikai Tanulmányok (12). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978–963–416–362–6

Bagi, Zoltán Péter (2021) The 1596 draft on a Future Fleet on Dnieper. In: Politics and Society in Central and South-East Europe. Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15th–16th centuries). Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 125-130. ISBN 9786060203599

Bali, Lóránt (2021) A MAGYAR NEMZETISÉG ÖNRENDELKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA TERÜLETÉN JUGOSZLÁVIÁBAn. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 1789-6339 (Submitted)

Balizs, Dániel (2021) A nyelvi tájkép és a társadalmi folyamatok összefüggései Észak-Macedóniában. MODERN GEOGRÁFIA, 16 (2). pp. 1-20. ISSN 2062-1655

Balog, Iván (2019) Coercion, Fear and Seeking for Amends in The Work’s of Bibó’s. BELVEDERE MERIDIONALE, 31 (4). pp. 65-72. ISSN 1419-0222

Balog, Iván (2020) Hogyan hatott Szeged Bibó Istvánra és Bibó István Szegedre? In: A szegediség változásai. Mora Ferenc Museum, Szeged, pp. 124-133. ISBN 9789639804647

Balogh, Judit (2017) Apafi Mihály erdélyi fejedelem portai diplomatáinak felekezeti hovatartozása és kapcsolatrendszere. In: Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Universitas, pp. 1-24. ISBN 978-963-9671-63-8 (In Press)

Balogh, Judit (2018) Protestáns és katolikus elit a Székelyföldön. Egyháztörténeti Szemle. ISSN 1585-7476 (Submitted)

Balogh, Judit (2017) REFORMA PROTESTANTĂ LA SECUI. RELAȚII CONFESIONALE ȘI DE VECINĂTATE SPECIALE. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 24. pp. 25-40. ISSN 1223–1088 (In Press)

Balogh, Judit (2017) Reformáció a Székelyföldön. Egyháztörténeti Szemle, 18 (3). pp. 1-7. ISSN 1585-7476 (Unpublished)

Balogh, Judit (2005) A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK, 254 . Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-8231-48-5

Balogh, Róbert (2021) Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future. By Kate Brown.New York: WW Norton, 2020. 420 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 409-412. ISSN 2063-8647

Balázs, Eszter (2018) « Illusion d’optique » Les révolutions russes selon les écrivains et les intellectuels hongrois en 1917. Slavica Occitania. ISSN 1245-2491 (Submitted)

Balázs, Eszter (2019) The Image of the Jewish Soldier-Intellectual in Múlt és Jövő, the Hungarian Review promoting Jewish Cultural Renaissance (1914-1918). In: Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe. Böhlau Verlag. (Submitted)

Balázs, Eszter (2018) „Szinte csodás krízis”. A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE. ISSN 0040-9634 (Submitted)

Baranyi, Béla (1997) Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963). Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 99-103. ISSN 0237-7683

Barna, Ildikó (2020) Hungarian Jewish Holocaust Survivors Registered in Displaced Persons Camps in Apulia: An Analysis Based on the Holdings of the Arolsen (International Tracing Service) Digital Archive. In: Beyond Camps and Forced Labour : Proceedings of the Sixth International Conference. Palgrave Macmillan, London, pp. 165-184. ISBN 978-3-030-56391-2

Barnóczki, Zsuzsa and Kante, Awa and Szentirmai, Éva and Tarrósy, István (2018) Kína elöregedő társadalma – Belső kihívások, lehetséges megoldások. MODERN GEOGRÁFIA, 13 (2). pp. 1-22. ISSN 2062-1655

Bartha, Eszter (2017) Transforming Labour: From the Workers’ State to the Post-Socialist Re-Organization of Industry and Workplace Communities : Carl Zeiss Jena (East Germany) and Rába in Győr (Hungary). JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE, 58 (2). pp. 413-438. ISSN 0075-2800

Bartha, Ákos (2013) A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriuma (1931–1951). Tér és Társadalom, 27 (1). pp. 149-157. ISSN 0237-7683

Bassi, Syrine and Kolos, Krisztina (2024) Study-abroad decision-making : Combining marketing and behavioral economics perspectives = Hogyan hoznak döntéseket a hallgatók a külföldi tanulmányaikról? : Marketing és viselkedési közgazdaságtan együttes alkalmazása. VEZETÉSTUDOMÁNY, 55 (5). pp. 33-45. ISSN 0133-0179

Bauer, Zsófia (2014) Sarkadi kistérség: A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2014. MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok, 2014/1 . MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Bedők, Péter (2021) The City Left Behind: Changes in the Ethnic Composition of Vilnius During and After World War II. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 71-91. ISSN 2732-0456

Beke, Zsolt (2022) Szűkülő tér – Vándorlási és letelepedési minták az 1945 utáni budapesti orthodox hitközségi tagok köréből = Shrinking Space – Migration and Settlement among Orthodox Jews in Budapest after 1945. TARGUM : INTERPRETÁCIÓ - KOMMENTÁR - DISKURZUS (2). pp. 192-225. ISSN 2939-5976

Beluszky, Pál (1996) Kompország városai. (Történeti régiók és városok). Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 23-41. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál (1990) A polgárosodás törékeny váza – Városhálózatunk a századfordulón I. (Városhierarchia – vázlat, tényképekkel). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 13-56. ISSN 0237-7683

Benda, Gyula (2002) Írni tudás és iskola. ACTA PAPENSIA, 2 (1-2). pp. 173-182. ISSN 1587-6292

Benda, Kálmán (1977) Az uszkokok Tiszántúlra telepítésének terve 1605-1608-ban. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE (58.). pp. 195-200. ISSN 0418-4513

Benda, Kálmán (1984) A Habsburg-abszolutizmus és a magyar nemesség a 16. és 17. század fordulóján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27. (3.). pp. 445-479. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1973) Társadalom, nemzet és kultúra a keletközép-európai felvilágosodásban. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (4). pp. 477-481. ISSN 0017-999X

Benda, Kálmán (1974) A magyar nemesi mozgalom 1790-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (1/2). pp. 183-210. ISSN 0040-9634

Benda, Kálmán (1988) A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. MAGYAR TUDOMÁNY, 95/33 (7-8). pp. 535-551. ISSN 0025-0325

Berecz, Ágoston (2023) How to Study Early Popular Engagement with Nationalism: Sources, Strategies, Research Traditions. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 12 (1). pp. 3-36. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bershady, Isaac and Vámos, Péter (2023) „Tanulni jöttek Magyarországra.” Kínai vendégmunkások Győrben, 1987–1990. VILÁGTÖRTÉNET, 13(45) (3). pp. 387-408. ISSN 0083-6265

Bertalan, Péter (2017) Nyitás Kelet felé = Opening Towards the East. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 411-416. ISSN 1786-6553

Bertényi, Iván (2023) A delegáció főrendiház által választott tagjainak társadalmi háttere. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (1). pp. 99-121. ISSN 0040-9634

Birher, Nándor Máté and Bertalan, Péter Tamás and Jezsó, Ákos (2022) Közép-Európa nem „meteorológiai fogalom”, hanem „szellemi királyság” = Central Europe is not Just a ’Meteorological Concept’, but a ’Spiritual Kingdom’. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 113-125. ISSN 1786-6553

Biró, Annamária (2019) Der Einfluss der Freimaurerei auf siebenbürgische gelehrte Gesellschaften. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit, 229 (229). de Gruyter, Berlin/Boston, pp. 332-347. ISBN 978-3-11-063375-7

Biró, Annamária (2017) A tudomány mint szabadság. Szépirodalmi Figyelő, 2017 (1). pp. 42-49. ISSN 1585-3829

Bodnár, Barbara (2022) Tér és társadalom a diósgyőri vasgyárban : 1868–1919. In: Doktorandusz hallgatók X. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 37-55.

Bogdándi, Zsolt (2014) Az erdélyi ítélőmesterek társadalmi helyzetéről. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 281-292. ISBN 978-963-473-767-4

Bognár, Bulcsu (2015) Az elektronikus és digitális médiumok a világtársadalomban : A tömegmédia és a nyilvánosság szerepe a társadalmi kommunikációban. REPLIKA (95). pp. 131-152. ISSN 0865-8188

Bognár, Bulcsu (2015) A könyvnyomtatás és a nyilvánosság szerepe a modern társadalom kialakulásában. REPLIKA (95). pp. 13-30. ISSN 0865-8188

Bognár, Szabina (2022) Két jogtörténészi életmű néprajztudományi hozadékáról : Csizmadia Andor (1910–1985) és Kajtár István (1951–2019). In: A jog kulturális holdudvara : A magyar jogtörténet, jogi kultúrtörténet európai kontextusai. Jogtörténeti Értekezések, 56 . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 53-63. ISBN 9789635562640

Bognár, Szabina (2013) Nagy Janka Teodóra: Népi jogélet a Dél-Alföldön egy jogtörténeti és történeti forrás tükrében (1781–1821). Mindennapi jegyzőkönyvek a Makó Városában előfordúlt ügyes bajos állapotokról. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2012. 272 p. (Documenta et Monographiae Universitas Quinqueecclesiensis Faculta de Illyés Gyula Nominata 1.). ETHNOGRAPHIA, 124. pp. 402-403. ISSN 0014-1798

Bolgár, Dániel (2018) Az erőmérési táblák: keletkezéstörténet, forráskritika, leírás : A Puhány zsidók vagy részrehajló tornatanárok? A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon című tanulmány függeléke. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 19 (74). pp. 1-16. ISSN 1586-2410

Bolgár, Dániel (2011) Egy ágyban a politikai ellenséggel. HOLMI, 23 (7). pp. 923-930. ISSN 0865-2864

Bolgár, Dániel (2023) Felületes magyarosodás? : A hitszónoklat nyelve a régi magyar statisztikában = Superficial Assimilation? : The Language of Sermons in Old Hungarian Statistics. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 38 (2). pp. 98-120. ISSN 0237-7934

Bolgár, Dániel (2021) Ki mint vet, úgy arat: A zsidó siker régi magyarázatai (I). SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2016) Kíméletlen uzsorásokból kaftános puritánok : A zsidó páriakapitalizmus elméletének története. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (66). pp. 164-195. ISSN 1586-2410

Bolgár, Dániel (2015) Mítoszok a zsidó jólétről - a Horthy-kori statisztikáktól a mai magyar történetírásig. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (4). pp. 112-163. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Bolgár, Dániel (2019) Ortodox és neológ zsidók a pápai polgári leányiskolában (1875-1878). ACTA PAPENSIA, 19 (1-2). pp. 39-48. ISSN 1587-6292

Bolgár, Dániel (2021) Senkiföldje bölcsei: A zsidó siker régi magyarázatai (III). A hűtlenségi elmélet. SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2016) Viszonválasz Ungváry Krisztiánnak. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 1-19. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Bolgár, Dániel (2011) A hatalom mindennapjai. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 23 (11). pp. 3-13. ISSN 0864-800X

Bolgár, Dániel (2021) A kiválasztódott nép: A zsidó siker régi magyarázatai (II). Genetikai elméletek. SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2011) A kuláküldözés fogalomtörténeti vetülete. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (2). pp. 51-61. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Bolgár, Dániel (2021) Élenjáró migránsok: A zsidó siker régi magyarázatai (IV). A törpe és közvetítő kisebbségek gazdaságtana. SZOMBAT. ISSN 0865-3844

Bolgár, Dániel (2015) „A számokkal való felelőtlen dobálódzás” - Ungváry Krisztián bizonyítási kísérletének ellenőrzése. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (4). pp. 1-13. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Borbély, Sándor (2022) Gazdasági adaptáció és egyéni boldogulási stratégiák egy szatmári sváb faluban a posztszocializmus éveiben. In: „A föld nem tud futni” : Rendszerváltás vidéken. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár; Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, pp. 693-735. ISBN 9786158131193

Borbély, Sándor (2016) A szovjet politikai diktatúra által konstituált történeti múlt – a lokális időtapasztalat intézményes átalakítása Kárpátalján, az 1960-1980-as években. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (2). pp. 187-224. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Borsodi, Csaba (2013) A herceg Esterházy-hitbizomány kismartoni uradalmának tisztviselői, alkalmazottai, szolgái 1770–1780 között. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 689-705. ISBN 978-963-87475-3-2

Borsos, Balázs (2015) Fejezetek egy magyar környezettörténethez [Horváth Gergely Krisztián (szerk.) Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi, 2014. 725 p.]. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 509-515. ISSN 0014-1798

Boruzsné Bűdi, Katinka and Ferkó, Enikő and Losoncziné Munkácsi, Edit and Mucsi, László and Óváry, Zoltán and Rébay, Magdolna and Támba, Renátó (2017) "…szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”: Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX–XX. században. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-74-2

Bottlik, Zsolt (2018) Vendégszerkesztői előszó = Editorial. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 3-6. ISSN 2062-9923

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Berlin, pp. 189-213. ISBN 978-3-412-22253-6

Brown, Karl (2023) Luxury and the Ruling Elite in Socialist Hungary: Villas, Hunts, and Soccer Games. By György Majtényi. Translated by Thomas Cooper.Studies in Hungarian History Series. Bloomington: Indiana University Press, 2021. 366 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (1). pp. 166-168. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bruckner, Éva (2019) Az első magyar orvosnők nyomában = In the Footsteps of the First Hungarian Female Doctors. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 381-398. ISSN 1786-6553

Bálint, Petra (2016) Többneműség és/vagy ruhacsere: egy 18. századi álhermafrodita esete. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (66). pp. 100-115. ISSN 1586-2410

Bányai, Viktória (2021) Artifacts from Uzhhorod in the Jewish Museum in Presov. In: Treasures of the Jewish Museum in Presov III. Menorah - NF židovského kultúrneho dedičstva, Bratislava, pp. 51-67. ISBN 9788097365219

Bányai, Viktória (2022) Shattered Lives, Lost Identities. In: Where do we go from here? Holocaust Documentation Center and Memorial Collection Public Foundation, Budapest, pp. 38-49. ISBN 9786155132247

Bányai, Viktória (2021) Széttört életek – elveszett önazonosságok. In: Hogyan tovább? Zsidó családok Magyarországon a háború után. Holokauszt Emlékközpont, Budapest, pp. 38-49. ISBN 9786155132230

Bárdi, Nándor (2015) A népszolgálat genezise és tartalomváltozása. In: Népszolgálat. Regio könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 11-48. ISBN 978-80-8101-891-6

Báti, Anikó (2020) Egy munkáskerület, Pesterzsébet társasházi konyháinak változó világa. In: Munkás-kultúra-örökség : Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Kronosz Könyvkiadó Kft., Pécs, pp. 333-354. ISBN 9786156048813

Báti, Anikó (2020) Menzareformok és szabályozások lehetőségei ma Magyarországon. SIC ITUR AD ASTRA : FIATAL TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA, 72. pp. 25-47. ISSN 0238-4779 (print); 2732-009X (online)

Báti, Anikó (2013) The Return of the Wood-fired Baking Oven in Hungary. In: The Return of Traditional Food. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences (1.). Lund University, Lund, pp. 118-127. ISBN 978-91-7267-357-1

Báti, Anikó (2013) A bor felhasználása az ételkészítésben. Ünnepi ételek, nemes hozzávalók. In: Szőlő-Bor-Termelés-Fogyasztás-Társadalom: Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 358-366. ISBN 978-963-08-5828-1

Bátoriné Halász, Éva (2024) A szlavón várnemesek családi kapcsolatai és családi hálózata a 15. század végén és a 16. század elején. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 66 (1). pp. 23-34. ISSN 0040-9634

Bódy, Zsombor (2022) A World Lifted off Its Hinges: The Social Impact of World War I on Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11. (4.). pp. 702-732. ISSN 2063-8647

Bóné, Dalma and Rébay, Magdolna (2016) Az Esterházy és a Festetics család néhány tagjának neveltetése a dualizmus korában. In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, pp. 17-29. ISBN 978-963-473-929-6

Bökönyi, Sándor (1990) A honfoglaló magyarok állattartása. MAGYAR TUDOMÁNY, 90 (3). pp. 303-309. ISSN 0025-0325

C

C. Tóth, Norbert (2017) A „mályuszi modell” érvényessége: vissza az alapokhoz? In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 11-34. ISBN 978 615 5579 15 8

Carolan, Sinéad (2023) „Válsággondolkodás” és a társadalomelmélet átalakulása a posztsztálinista Magyarországon és Lengyelországban. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (4). pp. 122-152. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Cay, Furkan and Deregözü, Murat (2022) From the Late Ottoman Empire to the Single-Party Era. VEZETÉSTUDOMÁNY, 53 (5). pp. 96-104. ISSN 0133-0179

Cora, Zoltán (2005) "A magyar szociálpolitika alakulása a 20. században hazai és európai szemszögből" (Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában. Budapest: Századvég Kiadó, 2003. 185. oldal). BELVEDERE MERIDIONALE, 17 (5-6). pp. 119-121. ISSN 1419-0222

Csapai, János (2022) Háztörténetek a Sárközből. WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 44. pp. 409-443. ISSN 0865-5464

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor and Bottlik, Zsolt (2015) Etnic maps as instruments of nation-building on the Balkans (1900-1914). The Austro-Hungarian experirnce. In: БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР. Institut za Nacionalna Istorija, Skopje, pp. 89-108. ISBN 978-9989-159-68-8

Csepregi, Zoltán (2005) A mezőváros és a földesúr diskurzusa vallási kérdésekben Brandenburgi György kelet-magyarországi és felső-sziléziai uradalmaiban 1523-1543. In: Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század). Historia Litteraria (18). Universitas, Budapest, pp. 27-32. ISBN 963 9104 93 0

Csernicskó, István (2014) Мовна політика і мовний ландшафт сучасного Закарпаття в історичному плані (1900–1944 рр.). In: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Vydavnyctvo V. Padjaka, Ungvár, pp. 48-66. ISBN 978-966-387-094-6

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2012) Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті. TEKA KOISJI POLSKO-UKRAINSKICH ZWIAZKOW KULTUROWYCH, VII. pp. 27-38. ISSN 1733-2249

Csikós, Gábor (2020) Játszmák a szervezetben : Egy jászsági termelőszövetkezet példája (1963–1972). In: Az árnyékos oldalon : vidéki Magyarország a rövid hatvanas években. Magyar vidék a 20. században, 5 . NEB; MTA BTK, Budapest, pp. 205-236. ISBN 9789634162117

Csikós, Gábor (2020) Panaszok a Jászságból. Jászsági évkönyv, 2020. pp. 59-68. ISSN 1217-7954

Csizmadia, Zoltán (2001) Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 267-268. ISSN 0237-7683

Csizmady, Adrienne and Bagyura, Márton and Olt, Gergely (2022) From a Small Village to an Exclusive Gated Community: Unplanned Suburbanisation and Local Sovereignty in Post-Socialist Hungary. URBAN PLANNING, 7 (3). pp. 115-129. ISSN 2183-7635

Czikkely, Márton (2017) URBANIZÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÍZGAZDÁLKODÁSRA = URBANISATION AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE POINT OF WATER MANAGEMENT. Studia Mundi – Economica, 4 (5). pp. 21-30. ISSN 2415-9395

D

De Baets, Antoon (2024) Historians Resisting Tyranny: A Preliminary Evaluation. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 39-58. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Demeter, Gábor (2016) A Balkán és az Oszmán Birodalom III. : Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig : Szerbia, Macedónia, Bosznia. MTA BTK TTI, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-6058-8

Demeter, Gábor (2012) Sztefka Parveva: a Balkán társadalmának hétköznapjai a XVIII. században - megélhetési stratégiák és életszínvonal az ottomán vidéken és a városokban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT (4). pp. 13-23. ISSN 1216-2965

Demeter, Gábor (2013) Szvetla Janeva: A bolgár adóbérlők (csorbadzsik) szerepének újraértékelése a bolgár szakirodalomban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 22 (2). pp. 92-99. ISSN 1216-2965

Demeter, Gábor (2016) A szpáhiktól a tömeghadseregig : Adalékok az oszmán haderő 1826 utáni reformjának társadalmi-gazdasági hátteréhez. In: Kelet-európai sorsfordulók. L'Harmattan; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, pp. 105-115. ISBN 978-963-414-139-6

Demeter, Gábor (2018) A történelem nyomai a mai térszerkezetben – belső törésvonalak az európai posztszovjet térségben = The impact of history – persistent fault lines in the post-Soviet region. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 7-30. ISSN 2062-9923

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2017) TRACING THE TRANSFORMING URBAN ELITE – METHODS TO ANALYZE SPATIAL PATTERNS, SOCIAL COMPOSITION AND WEALTH BASED ON CENSUS DATA (NORTHEASTERN HUNGARY, 1870). In: THE ROLE OF THE ELITES IN THE PROCESSES OF NATIONAL CONSOLIDATION AND NATIONAL CONSTRUCTION. PROCEEDING OF INSTITUTE FOR HISTORICAL STUDIES (34). Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, pp. 246-275.

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2016) A társadalom differenciáltságának és térbeli szervezödésének vizsgálata Sátoraljaújhelyen 1870-ben. Kapitális, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-12-5029-9

Demeter, Gábor and Bottlik, Zsolt and Karácsonyi, Dávid (2022) Phantom Borders in Eastern Europe : The Historical Roots of Regional Inequalities and Their Relationship with Present–Day Peripheries and Conflict Zones (1897–2010). GIStorical Studies (3). UNSPECIFIED, Budapest. ISBN 978-963-416-313-8

Demeter, Gábor and Mikle, György (2022) Regionális különbségek Erdélyben az 1750-es összeírás alapján. ERDÉLYI MÚZEUM, 2022 (1). pp. 101-120. ISSN 1453-0961

Demeter, Gábor and Radics, Zsolt (2007) A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásai. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 74 (2). pp. 65-83. ISSN 0238-9266

Demeter, Gábor and Tompa, László (2024) Az úrbéres lakosság életkörülményeinek differenciái a 18. századi birtoktípusokon = Differences in the Living Conditions of the Serf Population on 18th Century Estates. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 66 (1). pp. 85-120. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Dimény, Attila and Jakab, Albert Zsolt (2018) A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750-1944). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-00-1

Dobszay, Tamás (2010) Emlék, felidézés, önéletírás. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 11 (41). pp. 35-50. ISSN 1586-2410

Dominkovits, Péter and D. Szakács, Anita (2017) Adalékok és források a soproni evangélikus városvezető és szellemi elit 17–18. századi társadalomtörténeti kutatásokhoz. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Domokos, Áron (2016) A könyv mint dísztárgy, ajándéktárgy, fétis. International Research Institute s.r.o., Komárno. ISBN 978-80-89691-33-3

Domschitz, Mátyás (2021) Tudásalapú emberi rendszerek. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (3). pp. 1-23. ISSN 0209-584X

Duguma, Daba Moti and Kompuok, Chuol R. (2021) The Implementation of Good Governance Practices in Service Provisions to the Citizens in Addis Ababa City Administration : The Case of Yeka Sub-City. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 7-27. ISSN 0866-6628

Dupcsik, Csaba (2015) Képek, keretek, korszakok - vázlat a magyarországi cigányok történetéhez. In: A romológia alapjai. Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, Pécs, pp. 49-78. ISBN 978-963-642-821-1

Dupcsik, Csaba (2014) Mint egy Russzó Budapesten. SOCIO.HU (2). pp. 62-71. ISSN 2063-0468

Dupcsik, Csaba (2015) A cigányok társadalomtörténete a 19-20. század fordulóján. In: Alapirodalmak a hazai cigány, roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok, 36 . PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 295-328. ISBN 978-963-642-867-9

Duró, Annamária (1997) Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963). Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 93-98. ISSN 0237-7683

Dávid, Péter (2005) Kísérlet egy erdélyi nemzeti narratíva megalkotására a XVIII. század végén. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Dévényi, Anna (2020) Nemzetnevelés-parafrázisok : A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig. Kronosz Kiadó, Pécs. ISBN 9786156048592

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

E

E. Kovács, Péter (1985) Kassa város egyházi kiváltságai a 13. században. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 35 (4). pp. 35-41. ISSN 0457-6047

Egry, Gábor (2015) Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944. Napvilág, Budapest. ISBN 9789633383858

Eperjesi, Zoltán (2023) A Bánság német ajkú népessége a 19. és 20. század fordulóján. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 14 (2). pp. 66-84. ISSN 2062-0292

Erdei, Ferenc (1948) A 48-as jobbágyfelszabadítás. FORUM : IRODALMI, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 3. pp. 182-190.

Erdei, Ferenc (1947) A parasztság politikai fejlődése. FORUM : IRODALMI, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 2. pp. 195-200.

Erdélyi, Gabriella (2006) The Register of a Convent Controversy (1517-1518). Pope Leo X, cardinal Bakócz, the Augustinians and the observant Franciscans in Contest = A körmendi kolostorper jegyzőkönyve : 1517-1518 : X. Leó pápa, Bakócz bíboros, az ágostonosok és az obszerváns ferencesek vitája. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (1). MTA TTI; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9206-08-3

Eszik, Veronika (2023) Válaszok a modernizáló állam behatolására a vidéki térbe. Az 1883-as horvátországi parasztmozgalmakról másképp. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 521-543. ISSN 0040-9634

F

F. Romhányi, Beatrix (2021) Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 161-191. ISSN 0040-9634

Fabó, Edit and Bacher-Tuli, Andrea (2023) Szent István-ünnepségek az 1880-as évek fordulóján. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 5-22. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Farkas, Dániel (2023) A vallási jelenségek és közösségek megítélése a perui baloldal folyóiratában. Amauta, 1926–1930. VILÁGTÖRTÉNET, 13(45) (1). pp. 35-52. ISSN 0083-6265

Fazekas, Csaba (2017) Protestantizmus és közélet a 19. századi Bihar vármegyében: Szilágyi Lajos életútja. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Fedinec, Csilla (2010) Cum să fie autonomia rusinilor? Cauza voievodatului subcarpatic. In: 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 159-177. ISBN 978 606 92512 8 7

Fedinec, Csilla (2009) A dél-szlovákiai telepesek története és egykori életének egyéb vonatkozásai. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 382-387. ISSN 1215-2684

Feischmidt, Margit (2020) Memory-politics and neo-nationalism: Trianon as mythomoteur. NATIONALITIES PAPERS. pp. 1-16. ISSN 0090-5992 (print); 1465-3923 (online)

Fejős, Zoltán (2020) "Kaper kóntri" : Magyar rézbányászok Amerikában. Korall Társadalomtörténeti Monográfiák (11). Korall Egyesület, Budapest. ISBN 9786158115629

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Az egyiptomi munkásmozgalom az 1919-es forradalomban. A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL 2019, 2020. pp. 24-35. ISSN 0133-476X

Ferwagner, Péter Ákos (2022) Diverzitás és homogenitás a modern libanoni társadalomban. In: DIH: Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 9-16.

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Hilu, Faradzsallah el- (1906-1959). A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉBŐL 2019, 46. pp. 198-209. ISSN 0133-476X

Fontaine, Jacques (2016) Klasszikus és keresztény értékek a nagybirtokos arisztokrácia lelkiségében a 4. század végi latin Nyugaton. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 37-68. ISSN 0083-6265

Frang, Gizella (2013) "A vasfüggöny két oldalán". GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 132-135. ISSN 0865-7823

Frisnyák, Zsuzsa (2016) Utazás vonattal : a személyforgalom jellemzői a 19. század végén. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 170-178. ISSN 2064-390X

Fóti, Miklós and Szepesiné Simon, Éva (2023) Balkáni népességelemek integrációja a hódoltságban: vlahok a szegedi és a koppányi szandzsákban a 16. században. In: A RÁC/BALKÁNI NÉPESSÉG TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE ÉS ANYAGI KULTÚRÁJA A HÓDOLTSÁGKORI DÉL-DUNÁNTÚLON. A Wosinsky Mór Múzeumban 2021. szeptember 21-én rendezett konferencia előadásai. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, pp. 159-185. ISBN 9789637209499

Földiné Irtl, Melinda and Komár, Lajos (2017) Az indo-tibeti hatások és a két világháború közötti magyar életreform. In: Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Gondolat, Budapest, pp. 190-208. ISBN 9789636937386

Földvári, Sándor (2014) Rusyns in the aspect of security policies. CULTURAL RELATIONS QUARTERLY REVIEW, 1 (2). pp. 43-54. ISSN 2064-4051

G

Gagyi, Ágnes and Gerőcs, Tamás (2017) Book Review - The Value of Labor: The Science of Commodification in Hungary, 1920‐1956, by Martha Lampland, Chicago: University of Chicago Press, 2016, 368 pages. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI SOCIOLOGIA, 62 (1). pp. 129-136. ISSN 1224-8703

Garami, Erika (2020) Kölcsönjegy Budapest élelmezéséért. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (4). ISSN 2939-6921

Gaucsík, István (2015) A csehszlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a két világháború között. Szél-járás (1). pp. 36-44. ISSN 2060-3886

Gaucsík, István (2014) „Áldemokrácia” vagy „lenti és fenti”találkozása? A magyarországi szövetkezeti rendszer (1886–1918). Eruditio - Educatio (4). ISSN 1336-8893 (In Press)

Gaucsík, István (2013) A szenci szövetkezetek története (1905–1948). In: Szenc : egy város évszázadai : tanulmánykötet. Mesto Senec, Szenc, pp. 195-211. ISBN 978-80-971518-6-7

Gecser, Ottó (2020) Fuir ou bien faire une procession? Peste, religion et peur de la contamination à Pérouse au xve siècle. In: TEXTES ET PRATIQUES RELIGIEUSES DANS L'ESPACE URBAIN DE L'EUROPE MODERNE. Champion; Éditions Honoré Champion, Párizs, pp. 51-72. ISBN 9782745355317

Gellérfi, Gergő (2020) Nubit amicus: Same-sex weddings in Imperial Rome. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 25 (1). pp. 89-100. ISSN 1803-7402

Gidó, Attila (2016) Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-057-5

Glatz, Ferenc (2000) Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. HISTÓRIA, 22 (3). pp. 8-14. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2013) Az európai társadalmi változások néhány új vonása (1960-2010). KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1–2). pp. 7-12. ISSN 1789-6339

Glatz, Ferenc (1974) Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (1-2). pp. 248-260. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2009) Romák Európában. PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT, 1 (2). pp. 3-5. ISSN 2061-0009

Glatz, Ferenc (1984) Zene, politikai közgondolkodás, nemzeti eszmények. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27 (1-4). pp. 165-171. ISSN 0040-9634

Glässer, Norbert (2023) Felekezet-, társadalom- és helytörténetről másként… : Ács Péter – Kovács Anita: Egy filantróp nemes a 19. század zsidóságának soraiban: dr. Várhelyi Rósa Izsó, Szegedi Zsidó Hitközség, Szeged, 2023. HURBÁN: EGYÜTTÉLÉS, ÖSSZEOMLÁS, ÚJRAKEZDÉS, 1 (2). pp. 96-97. ISSN 3004-023X

Glässer, Norbert (2015) Orthodox Jewish Pilgrimages by Train before 1944 in Hungary. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 213-229.

Glässerné Nagyillés, Anikó (2016) "Megvigasztalom őket minden szenvedésükben." : A jezsuiták válaszkísérletei a két világháború közötti társadalmi változásokra. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-), 3. pp. 293-300. ISSN 2064-8480

Goldziher, Ignác (1893) Ibn Hûd, the Mohammedan Mystic, and the Jews of Damascus. The Jewish Quarterly Review, 6 (1). pp. 218-220.

Goldziher, Ignác (1895) Über Geheimehen bei den Arabern. Globus, 68. pp. 32-33.

Gráfik, Imre and Domokos, Mariann and Füreder, Balázs Gábor and Gyanó, Szilvia and Kemény, Márton and Schleicher, Veronika (2009) Balaton az ezredfordulón - Jankó János nyomában = Lake Balaton in the 21th century - in the track of János Jankó. Project Report. OTKA.

Gyurgyák, János (2019) Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában = Twilight of Europe? Ways and Wrong Ways in the European History and Politics. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (2). pp. 89-103. ISSN 1416-6151

Gyáni, Gábor (2024) Multicultural Cities of the Habsburg Empire 1880–1914. Imagined Communities and Conflictual Encounters. By Catherine Horel. Budapest–Vienna–New York: CEU Press, 2023. 556 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 330-335. ISSN 2063-8647

Gyáni, Gábor (2023) Szocializáció az arisztokrata családokban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (1). pp. 123-138. ISSN 0040-9634

Gyáni, Gábor (1993) A polgárosodásról. REPLIKA (11–12). pp. 82-84. ISSN 0865-8188

Gyáni, Gábor (1994) A társadalomtörténet mint retrospektív kulturális antropológia? REPLIKA (15–16). pp. 191-198. ISSN 0865-8188

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Hatások és emlékek. Segédlelkészek a csongrádi hívek perspektívájából. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42., MTA-SZTE A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 10. (42, 10). SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 129-136. ISBN 978-963-306-260-9

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Vallási társulatok - társadalmi folyamatok : A társulati élet változó dinamikája Csongrádon a 19. században. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 39. MTA-SZTE A Vallási Kultúrakutatás Könyvei 7. (39, 7). SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 31-48. ISBN 978-963-306-257-9

Gyöngyössy, Orsolya (2015) A vallási élet konfliktusai Csongrádon a 19. század elején. Reakciók és megoldási kísérletek. In: Oppidum Csongrád 2015. Oppidum Csongrád Alapítvány, Csongrád, pp. 70-82.

Györffy, György (1972) Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 15 (3-4). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1967) A XII. századi dalmáciai városprivilégiunok kritikájához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 10 (1). ISSN 0040-9634

Györffy, György (1973) A tízes és százas szervezet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-2). pp. 57-64. ISSN 0025-0376

Gál, Judit (2021) Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku = Time of development, time of destruction: Croatian lands in the late Middle Ages. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (4). pp. 800-802. ISSN 2063-8647

Gálfi, Emőke (2018) The Society of the Residence of the Transylvanian Princes in the Second Half of the Sixteenth Century. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (4). pp. 760-784. ISSN 2063-8647

Gángó, Gábor (2023) Leibniz levélváltása Christobal de Rojas y Spinolával a felekezeti reunióról Magyarországon. KÜLÖNBSÉG, 23 (1). pp. 105-139. ISSN 1785-7821

Gáspár, Gabriella (1993) Polgárosodás és még valami... REPLIKA (11-12). pp. 79-81. ISSN 0865-8188

Géra, Eleonóra (2013) Don Thomaso Raspassani, a vízivárosi „magyar” vikárius leleplezése. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 645-672. ISBN 978-963-87475-3-2

H

H. Németh, István (2019) A városi reformáció kezdetei : Egy tematikus hungarika körút eredményei és tanulságai. LEVÉLTÁRI SZEMLE : A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR (MNL), A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE (MLE) ÉS A MAGYAR LEVÉLTÁRAK VEZETŐINEK TANÁCSA (MLVT) FOLYÓIRATA, 69 (1). pp. 61-75. ISSN 0457-6047 (nyomtatott); 1588-1040 (elektronikus)

H. Sas, Judit (2007) A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe, különös tekintettel a filmszemléken díjazott,illetve a legmagasabb nézőszámot elért játék és dokumentumfilmekre. = The images of the Society in the Hungarian movie after the System change with he special emphasis on the awarded and the most popular art and documentary films. Project Report. OTKA.

Hajdú, Zoltán (1989) Az első „szocialista” településhálózat-fejlesztési koncepció formálódása Magyarországon (1949–1951). Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 86-96. ISSN 0237-7683

Hajtó, Vera (2024) “The Past Must Be Given a Place”: Migration, Intergenerational Transfer, and Cultural Memory Practices in Belgian Families of Hungarian Descent. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 555-575. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Halmos, Károly (2017) A csődök társadalma. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 177-185. ISBN 978-615-5626-12-8

Harcsa, István (2021) A társadalmi tagolódás sémájának újragondolása. A tagolódás rendszereken átívelő trendjei : Az Andorka-séma nyomdokain. REPLIKA (121). pp. 251-275. ISSN 0865-8188

Hargittai, István (2019) Mozaikokból egy élet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 454 358 9

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2018) Moszkvai séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9928 3

Harvey, David (2009) A városhoz való jog. FORDULAT (7). pp. 116-133. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Hasanovic-Kolutácz, Andrea (2010) A boszniai háború hatása Tuzla kanton társadalmi – etnikai viszonyaira. MODERN GEOGRÁFIA, 5 (1). pp. 24-52. ISSN 2062-1655

Havasréti, József (2024) „Független” bölcsészlapok Pécsen a nyolcvanas évek második felében. LITERATURA, 50 (1). pp. 3-15. ISSN 0133-2368

Hegyi, Ádám Alex (2023) Die Schaffung von Kulturlandschaft im Südosten Ungarns. Die Rolle des Tabakanbaus 1749–1819. Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe, 5.. 48-62.. ISSN 2707-6091

Hegyi, Ádám Alex (2018) Református kertészközségek megszervezése a Dél-Alföldön a 18–19. század fordulóján. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 73-84. ISSN 2416-223X

Hegyi, Ádám Alex (2021) Siedler als Akteure: Die Entfaltung von regionalen religiösen Merkmalen unter den deutschen und ungarischen Reformierten im Banat an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Regionsmacher in Ostmitteleuropa. Fibre, Osnabrück, pp. 135-149.

Heka, László and Hekáné Szondi, Ildikó (2022) Drávaszög (és Bácska) elcsatolása a népszámlálás(ok) tükrében. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (4). pp. 22-43. ISSN 1788-0386

Hermann, Veronika (2020) Dicsőség a kószálónak. Megjegyzések a flâneur társadalomtörténetéhez. APERTÚRA, 15 (4). pp. 1-13. ISSN 1787-7245

Herrera Crespo, Manuel (2024) Challenging Systematization in Romania: Human Rights, Transnationalism, and Dissidents in Campaigns by Opérations Villages Roumains (OVR), 1989–1990. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 576-598. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Hilbert, Bálint (2021) Városi kormányzás történeti perspektívában? A dualizmuskori Bécs és Budapest példája (1867-1918) = Urban governance in a historical perspective? The case studies of Vienna and Budapest during the period of the Austro–Hungarian Monarchy (1867-1918). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (1). pp. 136-157. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Holló, Szilvia Andrea (2008) Mészárosok és pékek a budai Vízivárosban. ACTA PAPENSIA, 8 (3-4). pp. 115-149. ISSN 1587-6292

Hooijsma, Marianne and Kisfalusi, Dorottya and Huitsing, Gijs and Dijkstra, Jan Kornelis and Flache, Andreas and Veenstra, René (2021) Crossing ethnic boundaries? A social network investigation of defending relationships in schools. GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS. ISSN 1368-4302 (print); 1461-7188 (online)

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Agrarverfassung und Gesindewesen im Komitat Wieselburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Gesinde im pannonischen Raum vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf (41). Land Steiermark, Graz, pp. 121-129.

Horváth, Gergely Krisztián (2022) Anyagi kultúra egy elárvult uradalomban. A mosonszentmiklósi uradalom inventáriuma 1843-ból. ARRABONA (60). pp. 143-200. ISSN 0571-1304

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollégium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. Sárospatak, Hernád Tiszáninneni Református Kiadó, 2013 (Nemzet, egyház, művelődés 8.). ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 313-315. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2013) Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-909-5

Horváth, Gergely Krisztián (2017) "Laendlicher Raum" in einer Agrargesellschaft? Überlegungen zur Sozialgeschichte in Ungarn. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 65 (1). pp. 107-121. ISSN 0044–2194

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 1-13. ISSN 0040-9634 (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához. Történelmi Szemle. ISSN 0040-9634

Horváth, Gergely Krisztián (2022) „Szerepkör nélkül” : Falvak a Kádár-kor településpolitikájában. In: Ellenszélben : Településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben. Magyar vidék a 20. században, 9 . Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, pp. 123-152. ISBN 9789634163541

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Terményből piac. Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. L’Harmattan, Budapest, 2014. 335 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31. (1.). pp. 250-256. ISSN 0237-7934

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Vidék egy agrártársadalomban? A rurális társadalomtörténet lehetőségei. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Rendi Társadalom - Polgári Társadalom (28.). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 978-963-89463-4-8

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Örökségünk és adósságaink. A rurális társadalomtörténet lehetőségei Magyarországon. ETHNOGRAPHIA, 126. (3.). pp. 417-433. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2017) A "torlódott szerkezettől" a "zsilipelésig": történelemszemlélet és fogalomhasználat Tóth Zoltán életművében. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 13-34.

Horváth, Gergely Krisztián and Demeter, Gábor (2022) Áttekintés a Tíz nemzedék és ami utána következik… Vidéki társadalom az úrbérrendezéstől a vidék elnéptelenedéséig (1767–2017) MTA Lendület-projekt első hároméves működéséről. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM.

Horváth, Sándor (2022) Száz év magány? A magyarországi munkáskutatások nézőpontjai a 20. században. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (1). pp. 19-37. ISSN 2063-0468

Horváth, Zsolt K. (2018) Köznevelés és demokratikus értékpolitika. Emancipáció és igazságosság a második világháború utáni oktatáspolitikában. Új Egyenlőség.

Horváth, Zsolt K. (2018) Művészet, terápia és hermetikus beavatás. Menedék a tüdőszanatóriumban. Prae. ISSN 1585-5112

Horváth, Zsolt K. (2018) The Production of Creativity. The politics of Ferenc Mérei’s psychological and educational approach. In: Creativity Exercises. Sternberg Press, Berlin - Leipzig. (Submitted)

Horváth, Zsolt K. (2017) A devianciától a prevencióig. A gyermeki világ társas szempontú értelmezése a magyar pszichológiában: Mérei Ferenc. Sic Itur ad Astra : fiatal történészek folyóirata, 66 (.). pp. 309-346. ISSN 0238-4779

Horváth, Zsolt K. (2019) Új iskola – új társadalom: Mérei Ferenc és a demokratikus iskola kísérlete Magyarországon, 1945–1948. In: A szerkesztés alatt álló kötet címe számomra egyenlőre ismeretlen. A szerkesztés alatt álló kötet kiadója számomra egyenlőre ismeretlen., Budapest. (Submitted)

Háberman, Zoltán (2023) Haim Sperber: The Plight of Jewish Deserted Wives, 1851–1900. A Social History of East European Agunah Eastbourne: Sussex Academic Press, 2023. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 19 (1). pp. 225-230. ISSN 1786-4062

Héjjas, Flóra (2021) A naplók helye a történettudományban. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18 (3-4). pp. 203-219. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

Hörcher, Ferenc (2020) Philosophers and the City in Early Modern Europe. In: The Routledge Handbook of the Philosophy of the City. Routledge, Abingdon, New York (NY). ISBN 9781138928787; 9781315681597

I

I. Tóth, Zoltán (2021) Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. 1. rész. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 289-314. ISSN 0040-9634

Ignácz, Ádám (2013) A populáris zene megítélésének változásai a kádári Magyarország ifjúsági sajtójában – az első 15 év (1957–1972). Médiakutató, 2013 (tél). pp. 7-17. ISSN 1586-8389

Ignácz, Ádám (2016) A szórakoztató zene szovjet követei Magyarországon a klasszikus sztálinizmus időszakában. Századvég (79). pp. 77-95. ISSN 0237-5206

Illés, Péter (2022) Landscape Change and the Transformation of the Socio-Cultural Environment on the Small-Plot Cultivated Vine-Growing Hills of South-West Transdanubia. SAVARIA : A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE, 44. pp. 177-190. ISSN 0230-1954

Illés, Tamás and Bottlik, Zsolt (2018) A moldáv identitás rétegei = The layers of Moldavian identity. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 84-105. ISSN 2062-9923

Imre, Anna (1992) A paraszti polgárosodás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Tér és Társadalom, 6 (1-2). pp. 129-131. ISSN 0237-7683

Ispán, Ágota (2013) Életmódváltozás a tudomány és az ideológia tükrében. In: Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon. Kapitális, Hajdúnánás, pp. 141-156. ISBN 978-963-89351-2-0

Ispán, Ágota Lídia (2019) Letters of complaint and reports of public interest written to the People's Control Committee. In: Listy do władzy 1945–1989 : Studia przypadków. Oficyna Wydawnicza ASPRA; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, pp. 207-237. ISBN 978-83-7545-933-3; 978-83-65880-51-2

Iványi, Márton Pál (2014) Világrendszer és világháló : Facebook-forradalom, mint orientalista belelátás? JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 3 (4). pp. 75-99. ISSN 0209-584X

J

J. Újváry, Zsuzsanna (2021) Zimányi Vera (1930-2021). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 315-317. ISSN 0040-9634

Jakab, Albert Zsolt (2018) Funcțiile sociale ale memoriei în Cluj (1440–2012) = The Social Functions of Memory in Cluj between 1440 and 2012. In: Terenuri noi, metode noi. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucuresti, pp. 121-138. ISBN 9786061609413

Jancsó, Katalin (2022) Az identitás változásai a független Latin-Amerikában : Az argentin példa (1810-1910). In: DIH: Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 51-61.

Jaschitz, Mátyás (2010) Elzárt múlt-határtalan jövő? – Esztergom vonzáskörzete a huszadik században és az ezredfordulón. Tér és Társadalom, 24 (3). pp. 93-118. ISSN 0237-7683

Jenei, György (2020) Magyar etnikai identitás és magyar állami szuverenitás. Történeti adalékok az eredetről, a történeti trendekről és a külső megítélésről = Hungarian Ethnic Identity and the Sovereign Hungarian State. Historical Contribution to the Origin of, Historical Trends and the External Assessments on Hungarian Ethnicity and State Sovereignty. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 159-185. ISSN 1786-6553

Jenei, György (2020) State Sovereignty and National Identity in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 171-193. ISSN 1786-6553

Juhász, Péter (2019) A 9. századi szláv vándorlás. Horvátok, szerbek és morvák honfoglalása. In: "...ugy irhassak, mint volt..." Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 20-41. ISBN 9789633067017

Juhász, Péter (2020) Egy példa a népességcserére. A délvidék pusztulása a török háborúkban. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) (1). pp. 7-30. ISSN 0350-4158

Jánosi, Csongor (2019) Arisztokrata sors a kommunista rendszerben : Gróf Bethlen Béla (1888-1979). PRO MINORITATE. pp. 3-31. ISSN 1216-9927

Jánosi, Csongor (2023) Exploatări forestiere și căi ferate industriale în România regală : „Tișița” și societățile pe acțiuni legate de interesele acesteia (1907–1940). REVISTA ROMÂNĂ DE ISTORIE ECONOMICĂ (2). pp. 117-146. ISSN 2821-7578

Jánosi, Csongor (2017) Romániai református elit a hatalom szolgálatában : Hírszerzés, pozitív befolyásolás, kapcsolatépítés a protestáns világszervezetek értekezletein az 1960-as években. PRO MINORITATE (2017.). pp. 146-170. ISSN 1216-9927

K

K. Horváth, Zsolt (2009) Szubkultúrák forrásvidékén : Népi kultúra, munkáskultúra és baloldali közösségiség Vajda Lajos életműve körül. FORDULAT (7). pp. 46-64. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Kalavszky, Zsófia (2023) A szocreál nevetés és a neheztelés kultúrája : Új irányok a nevetés kutatásában. HELIKON, 69 (3). ISSN 0017-999X

Kalla, Zsuzsa (2010) „Szabálytalan” női életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 197-226.

Kalmár, György (2015) Sporty, traumatised men: Masculinity and the bodily inscriptions of cruelty in Szabolcs Hajdu's White Palms. Studies in Eastern European Cinema. (Submitted)

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2015) Média, szellemi termelés, késő kapitalizmus. In: Határtalan médiakultúra. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 1-33. ISBN 9789632954967

Kappanyos, András (2017) Az ellenkultúra domesztikálása. In: Populáris zene és államhatalom. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, pp. 64-81. ISBN 9786155062346

Karácsonyi, Dávid (2018) Felosztás vagy felemelkedés? Ukrajna, Európa „nagy tortája” = Partition or rise? Ukraine, Europe's "big cake". Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 54-83. ISSN 2062-9923

Katona, Csaba (2015) Háború után. Egy esztergomi ügyvéd és katonatiszt sorsa a második világháború utá¬ni években. TURUL, 88 (1). pp. 1-8. ISSN 1216-7258

Katona, Csaba (2014) Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (4). pp. 81-89. ISSN 2064-6410

Katona, Csaba (2014) Naplók és emlékiratok az első világháborúból. TEMPEVÖLGY, 6 (4). pp. 69-75. ISSN 1789-9265

Katona, Csaba (2015) A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. ÉLETÜNK, 53 (6). pp. 51-59. ISSN 0133-4751

Kebirungi, Destiny Mugasha and Forster, Alex and Watkinson, Erin (2021) Indigenous Tribes in Brazil and the Increasing Attack from Business Interests. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 77-88. ISSN 0866-6628

Kecskés D., Gusztáv (2022) A Cold War Humanitarian Action: The Western Admission of 1956 Hungarian Refugees. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (4). pp. 869-891. ISSN 2063-8647

Kelényi, Borbála (2014) Hungarian Aristocratic Women's Last Wills from the Late Middle Ages (1440-1526). In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 133-154. ISBN 978-963-473-767-4

Kelényi, Borbála (2012) Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorból. In: MICAE MEDIAEVALES II. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 159-175. ISBN 978-963-284-300-1

Kelényi, Borbála (2012) Kanizsai Dorottya végrendelete és társadalmi kapcsolatai. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 451-458. ISBN 978 963 312 095 8

Kengyel, Judith Gabriella and Mircse, Andrea and Kántás, Éva Magdolna and Treuer, Tamás (2024) A nőgyűlölet eredete a patriarchális társadalomban : Pszichodinamikai és kulturális megfontolások. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 15 (1). pp. 128-150. ISSN 2062-0292

Keresztély, Krisztina (1995) A várospolitika változása és az elővárosok helyzete Párizsban és Budapesten (1850–1949). Tér és Társadalom, 9 (1-2). pp. 83-103. ISSN 0237-7683

Király, Gábor and Miskolczi, Péter (2017) Elméleti útvonalak : Oksági térképek használata a szociológiatörténet oktatásában. EDUCATIO, 26 (3). pp. 457-466. ISSN 1216-3384

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Kiss, József (1990) A nagy átalakulás Budapest környékén a 19–20. században. Egy empirikus társadalomtörténeti kutatás tapasztalatai. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 67-78. ISSN 0237-7683

Kiss, Lajos (1976) Temető. MAGYAR NYELVŐR, 100. 458-461.. ISSN 0025-0236

Kiss, Rita (2022) Az 1956-os magyar menekültek beilleszkedése Bajorországban. TÖRTéNELMI SZEMLE, 64 (3). pp. 513-531. ISSN 0040-9634

Kiss, Zsuzsanna (2020) Az egyedüli tér : Társas élet és közélet Zala megyében a neoabszolutizmus korában. Compass Társadalomtörténeti Tanulmányok (1). Kijárat Kiadó, Budapest. ISBN 9786155160721

Klaniczay, Tibor (1971) A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Kritika (1963-1971), 9 (8). pp. 1-6. ISSN 0023-4818

Klement, Judit (2014) Az őrlési forgalom jelentősége a fővárosi malomvállalatok nézőpontjából. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom - polgári társadalom (26). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 211-220. ISBN 978-963-89463-2-4

Klenner, Zoltán (2020) Menekültek Magyarországon a második világháborút követő és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (9). pp. 63-79. ISSN 2062-9494

Klestenitz, Tibor István (2019) Katolikus sajtó és nyilvánosság a második világháború éveiben. In: Útkeresés két korszak határán. Közi Horváth József Népfôiskola, Agyagosszergény, pp. 39-52. ISBN 978-615-805-828-5

Knoll-Csete, Edit (2023) A német egység és a regionális felzárkóztatás társadalmi gazdasági jellegzetességei. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 14 (1). pp. 90-107. ISSN 2062-0292

Kocsis, Károly (2014) Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. In: Autonomies in Europe. Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) : L' Harmattan, Budapest, pp. 83-121. ISBN 9789632368672

Kocsis, Károly (1996) A magyar etnikai térszerkezet változásai a honfoglalástól napjainkig. Tér és Társadalom, 10 (1). pp. 79-94. ISSN 0237-7683

Kolosi, Tamás and Szelényi, Iván (2022) A magyar társadalom és politika változásai 2004 és 2022 között. In: Társadalmi Riport 2022. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 509-519.

Konrád, Miklós (2013) Demográfiai változások. In: Zsidók Kárpátalján. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 15-26. ISBN 9786155056376

Konrád, Miklós (2007) The Jewish Woman as an Allegory: The Portrayal of Jewish Women in Hungarian Literature at the Turn of the Century. In: Gender, memory, and Judaism. Balassi Kiadó; Gabriele Schäfer Verlag, Budapest, Herne, pp. 193-212. ISBN 9783933337559

Konrád, Miklós (2002) La femme juive de Budapest comme allégorie. L'image de la femme juive dans la littérature hongroise au tournant du siècle dernier. REVUE DES ETUDES JUIVES, 161 (1–2). pp. 159-178. ISSN 0035-2055

Konrád, Miklós (2012) Wahrmann Mór és gyermekei : Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (3). pp. 441-468. ISSN 0040-9634

Konrád, Miklós (2015) Zsidók az utcasarkon. MÚLT ÉS JÖVŐ, 26 (3). pp. 82-94. ISSN 0864-8646

Koudela, Pál (2020) A Chicago-szimbólum története. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (1-2). pp. 53-70. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kovács, Gábor (2018) Az írástudó és a hatalom: értelmiségi szerep-víziók Németh Lászlónál és Bibó Istvánnál. LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 31 (5). pp. 66-103. ISSN 0238-7565

Kovács, Janka (2022) Mítoszok, sztereotípiák, diagnózisok. SIC ITUR AD ASTRA (77). pp. 267-274. ISSN 0238-4779

Kovács, Éva (2019) Die Träume der Grenzpolizisten - Der Verzauberte Wald von Kőszeg. In: Imaginäre Räume in Zentraleuropa: Kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale Identitätsentwürfe. Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas (14). Gabriele Schäfer Verlag, Herne, pp. 297-315. ISBN 978-3-944487-66-3

Kovács, Éva (2019) Talkin’ ’bout a revolution : On the social memory of 1989 in Hungary. In: From Revolution to Uncertainty : The Year 1990 in Central and Eastern Europe. Routledge Histories of Central and Eastern Europe . Routledge (Taylor & Francis Group), London, pp. 103-116. ISBN 9780815351788

Kovács, Éva and Szapor, Judith (2020) Introduction to the English Edition: The Storyteller of the Shoah: Éva Fahidi and Anima Rerum. In: The Soul of Things : Memoir of a Youth Interrupted. University of Toronto Press, Toronto, pp. 9-22. ISBN 978-1-4875-3625-1

Kovács, Éva and Szász, Anna Lujza (2021) Ich höre nicht, was ich nicht weiß. Der Dokumentarfilm Die Zigeuner und sein Nachleben. In: Visuelle Dimensionen des Antiziganismus. Heidelberg University Publishing, Heidelberg, pp. 387-412. ISBN 978-3-96822-072-7

Kozma, Gábor (1996) A népesség számának, összetételének és területi eloszlásának változása Debrecenben 1939 és 1990 között. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 123-132. ISSN 0237-7683

Kristó, Gyula (1991) Öt pondust fizetők és várhospesek. ACTA HISTORICA (SZEGED), 92. pp. 25-35. ISSN 0324-6965

Kubinyi, András (1966) Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 37 (2). pp. 227-291. ISSN 0024-1512

Kubinyi, András (1968) Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és Jagelló-korban. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 39 (2). pp. 205-231. ISSN 0024-1512

Kubinyi, András (1971) A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 42 (2). pp. 203-269. ISSN 0024-1512

Kurucz, Ildikó (2023) Paraszti mentalitástöredékek a helyi társadalmakban : Társadalomtörténeti látkép vidéki településekről és helyi vezetőikről = Traditional elements in rural self-government. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (2). pp. 44-59. ISSN 2676-9468

Kállai, Ernő (2015) Bevezetés a magyarországi romák társadalomtörténetébe. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978-615-5509-36-0

Kállai, Ernő (2022) A cigány/roma közösségekkel kapcsolatos politikai törekvések az 1989–90-es rendszerváltozás utáni Magyarországon. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 4 (2). pp. 57-68. ISSN 2676-9468

Káposzta, József and Pongrácz, Zsófia and Daróczi, Miklós (2023) A 21. század világválságainak gazdasági hatásai Magyarországon. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 10 (2). pp. 40-50. ISSN 2415-9395

Kásler, Miklós (2018) Ignaz Semmelweis, the Saviour of Mothers. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 385-410. ISSN 1786-6553

Köblös, József (2001) A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején. ACTA PAPENSIA, 1 (3-4). pp. 215-252. ISSN 1587-6292

Köpeczi, Béla (1999) Románok és magyarok : Honnan jövünk, mik vagyunk és hová tartunk? TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 53 (3). pp. 69-78. ISSN 0133-1167

Körmendy, Kinga (2016) „Jól esik köztetek lenni…” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében, szerk. Kiss Gábor, Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 373-376. ISSN 0025-0171

Kürti, László (2022) A Másik Kalotaszeg: demográfia, kulturális reprezentáció és nemzetpolitika. In: Jászkunság : A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület évkönyve. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, pp. 290-310.

Kőszegi, Margit and Berki, Márton and Barta, Géza (2018) A liminalitás terei és idői az európai posztszovjet térben az orosz és szovjet expanziós törekvések tükrében = Spaces and times of liminality in Russian and Soviet expansion endeavours. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 31-53. ISSN 2062-9923

L

L. Balogh, Béni (2022) Mintatartomány vagy kifosztott terület? Transznisztria román uralom alatt, 1941‒1944. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (4). pp. 171-178. ISSN 0865-557X

Laczlavik, György (2013) Várday Pál esztergomi érsek egyházfői tevékenységének vázlata. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 479-500. ISBN 978-963-87475-3-2

Lajtai, László (2021) Empty Signs, Historical Imagineries: The Entangled Nationalization of Names and Naming in a Late Habsburg Borderland. By Ágoston Berecz. New York-Oxford: Berghahn, 2020. XIV + 335 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 398-401. ISSN 2063-8647

Lajtai, Mátyás (2013) Könczei Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. Magyar Kisebbség, 18 (1). pp. 220-227. ISSN 1224-2292

Lajtai, Mátyás (2013) Roma történelem másképp. BUKSZ (2). pp. 134-139. ISSN 0865-4247

Lantos, Edit (2016) „Szabad vallásgyakorlatot biztosít alkotmányunk minden becsületes dolgozónak” : Az egyházi építkezésekre vonatkozó kérelmek, érvelések, azok alapja és háttere 1957 és 1960 közt. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 64. pp. 90-109. ISSN 1586-2410

Lencsés, Gyula (2020) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma külföldi kapcsolatairól. In: A szegediség változásai. Mora Ferenc Museum, Szeged, pp. 134-145. ISBN 9789639804647

Lengyel, Ákos (2024) Komárom városában élő nemesek vagyoni és jogi variabilitása a 19. században. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (20). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 119-140. ISBN 978-963-496-264-9

Lennert, József (2015) Bosworth, G., Somerville, P. (eds.): Interpreting rurality – Multidisciplinary approaches. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 29 (1). pp. 203-207. ISSN 0237-7683

Ligeti, Dávid Ádám (2016) A visegrádi remete utolsó útja : Görgei Artúr halálának társadalmi visszhangja 1916-ban. In: Natio est semper reformanda. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 407-414. ISBN 9789634141983

Lénárt, András (2022) Az ibériai olvasztótégely : a diverzitás különböző felfogásai a spanyol nemzettudat és identitás alakulásában. In: DIH : diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Dimenziók (3). Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 9-17. ISBN 9789639987999

Lénárt, András (2020) A Nuestra Manera: 1989-1990 Y La Transformación Democrática en Hungría Desde La Perspectiva Del Presente = Our Way: 1989-1990 and the Democratic Transformation in Hungary From the Perspective of the Present. REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS, 2020 (76). pp. 193-207. ISSN 1132-7170

Lőrincz, Lajos (1999) Közigazgatás: tegnap, ma, holnap. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 3-18. ISSN 0237-7683

Lőrincz, Árpád (2017) A kecsői evangélikusok a 19. században egy püspöki látogatás tükrében. Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány, Rudabánya. ISBN 978-963-89609-5-5

M

Maczák, Ibolya (2023) V. László Zsófia: Példás asszonyok – Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711–1825) című könyvéről = Thoughts on V. László Zsófia’s book Példás asszonyok – Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711–1825) [Exemplary Women – Changes in Women’s Roles in the Light of Protestant Funeral Orations (1711–1825)]. Egyháztörténeti Szemle, 24 (1). pp. 141-143. ISSN 1585-7476

Magyar, Márton (2020) Oroszlánok, sárkányok, zene és fegyverek – a kínai előadó-művészet sokszínűsége = Lions, Dragons, Music and Weapons – Diversity of Chinese performing Arts. recreation, 10 (3). pp. 36-38. ISSN 2064-4981

Magyar, Zoltán (2018) Szilágyi Ferenc: Visszanézek életemre. Documentatio epica, 1 . Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5197-05-5

Majtényi, Balázs and Majtényi, György (2013) Mi a cigány, mi a magyar, és van-e történelmü(n)k? Reflexió Lajtai Mátyás recenziójára. BUKSZ, 25 (3). pp. 199-200. ISSN 0865-4247

Majtényi, György (2009) Die Deutung der Macht und die Macht der Deutung. Zur Terminologie der ungarischen Sozialgeschichte nach 1945. Kakanien Revisited.

Majtényi, György (2008) TORWÄCHTER. Die Herrschaftselite in Ungarn in den 1950er und 1960er Jahren. Kakanien Revisited.

Majtényi, György (2014) Texts, Structures and Experiences : The Society of State Socialist Hungary in Historical Perscpective. SOCIO.HU (Spec). ISSN 2063-0468

Majtényi, György (2011) Transition and Democratization: The History, Context, and Interpretation of the Constitutional Revolution of 1989 in Hungary. In: Political Science. An Overview of the Fields. KendallHunt, Dubuque, pp. 184-193.

Majtényi, György (2013) What Made the Kádár Era? HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (3.). pp. 639-691. ISSN 2063-8647

Marchut, Réka (2014) Asszimiláció és disszimiláció a magyarországi németeknél a két világháború közötti időszakban (1920-1941). In: "Fenn és lenn". Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat, Pécs, pp. 47-61. ISBN 978-615-5497-06-3

Marchut, Réka (2023) Törekvések a moldvai csángók „hazatelepítésére” a második világháború éveiben. PRO MINORITATE. pp. 91-111. ISSN 1216-9927

Markója, Csilla (2017) "A dolgok lényegének megragadása" - Hauser Arnold, a kritikus. Enigma, 24 (91). pp. 168-188. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Zuh, Deodáth and Hauser, Arnold and Fülep, Lajos and H. Borus, Rózsa (2017) Hauser Arnold olvasókönyv. Meridián-2000 Kiadói, Oktatási és Művészeti Bt., Budapest. ISBN 1218-8069

Mihalik, Béla Vilmos (2013) Egyházi adatok a Jászságról Heinrich von Kageneck német lovagrendi komtur 1703. évi vizitációs jelentésében. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 629-644. ISBN 978-963-87475-3-2

Mihaljević, Josip (2024) Jakša Kušan’s Forgotten Struggle for Freedom and Democracy in Croatia. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 107-132. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Miklós, Alpár (2022) Parajd-képek a hosszú 19. században (1780–1918). Emberek és Kontextusok, 22 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 9786067392265

Miklós, Dániel (2020) Megfigyelések egy tűrtté vált sportágról : Carlo Passalacqua és a rögbi meghonosítása Magyarországon a belügyi iratok tükrében. BETEKINTŐ, 14 (1). pp. 69-81. ISSN 1788-7569

Molnár, Dávid (2022) A konzervatív munkásmozgalom kialakulása és korai időszaka Egerben 1860 és 1890 között : Tóth István tevékenysége. In: Doktorandusz hallgatók X. konferenciájának tanulmányai. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 15-36.

Monok, István (2005) A közgyűjteményi tudományos napok. In: Közgyűjteményi tudományos napok I., Sopron. Nemzeti Téka . OSZK - Gondolat, Budapest, pp. 7-13. ISBN 963 200 496 5

Morelli, Serena (2019) Társadalom és hivatalok Dél-Itáliában a 13-15. században = Society and Offices in Southern Italy, Thirteenth to Fifteenth Centuries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 361-383. ISSN 0040-9634

Mravik, Patrik Tamás and Papp, Viktor (2023) "Korallosodás" : Kísérlet a hazai társadalomtörténeti szcéna hálózatelemzésére = "Korallosodás" : An Attempt at a Network Analysis of the Hungarian Social Historian Community. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (1). pp. 34-51. ISSN 2063-0468

Murádin, János Kristóf (2019) „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt Története 1940 és 1944 között. Sapientia könyvek. Tudománytörténet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-024-7

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Mátay, Mónika (2023) Egy reformkori író-celeb: Nagy Ignác [A celebrity author from the reform era: Ignác Nagy]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 337-357. ISSN 0025-0171

Máthé, Áron (2020) A kommunista szervezésű polgárőrségek mint a „demokratikus” rendőrség előfutárai. BETEKINTŐ, 14 (1). pp. 43-65. ISSN 1788-7569

Máté, Gábor (2023) Kik a rácok? Az etnicitás kérdései a 16–17. században. In: A RÁC/BALKÁNI NÉPESSÉG TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE ÉS ANYAGI KULTÚRÁJA A HÓDOLTSÁGKORI DÉL-DUNÁNTÚLON. A Wosinsky Mór Múzeumban 2021. szeptember 21-én rendezett konferencia előadásai. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, pp. 203-225. ISBN 9789637209499

Mészáros, Csaba (2016) A tavak és az emberek kapcsolata. Az animizmus jelensége Jakutiában. ETHNOGRAPHIA, 127 (3). pp. 391-411. ISSN 0014-1798

Mészáros, Gábor (2022) Societies of Scholars and Patronage in Late Eighteenth Century Hungary Ferenc Széchényi as a Patron of Ádám Pálóczi Horváth. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Praesens Verlag, Wien, pp. 313-323. ISBN 9783706911504

Mócsy, András (1966) Dekentoi. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13. pp. 242-245. ISSN 0003-567X

Müller, Markus Christopher (2024) Alterity and Self-Understanding: Inclusion and Exclusion Strategies of Southern German Estates in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (2). pp. 195-212. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

N

Nagy, Andor (2020) Data on the social network of peregrines from Brasov on occasional printed papers from the early modern era. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (2). pp. 147-162. ISSN 0236-6568

Nagy, János (2020) A budai bíró sikkasztási ügye. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (1). ISSN 2939-6921

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Amit az evangélium ígér, azt váltsa valóra a demokrácia.” A társadalmi változások teológiai reflexiói és a belső nyilvánosság nyelvének átalakulása a Magyarországi Református Egyházban 1945 és 1948 között. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon. MTA BTK - NEB, Budapest, p. 417. (In Press)

Nagy, Péter (2022) Párválasztás a régi és új világ határán : A bányászok, üzemi munkások és iparosok házasodási szokásai Rozsnyó környékén 1880 és 1895 között. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 163-183. ISSN 0864-960X

Nagy, Péter (2014) Tomcsányi Lajos: A tánc. In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Táncművészet és tudomány (VIII). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 77-90. ISBN 9789638984210

Nagy, Péter and Valuch, Tibor (2023) Egy öntörvényű, politizáló munkás a 20. századi ózdi gyári társadalomban. : Fejezetek Antalköz József történetéből. KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TÖRTÉNELMI TANULMÁNYOK / EAST CENTRAL EUROPEAN HISTORICAL STUDIES, 1 (2023/2). pp. 33-58. ISSN 3004-0981

Nagy, Veronika (2016) The Welfare Ban-opticon. Financial Sorting of Low-Income Migrants from Central and Eastern Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (4). pp. 74-94. ISSN 1216-2051

Nagy, Ádám and Bán, Dóra and Folmeg, Balázs and Schmidt, Richárd (2017) Ifjúsági esélyek, ifjúságpolitika. In: Magyar társadalom- és szociálpolitika (1990-2015). A mai Magyarország . Osiris Kiadó, Budapest, pp. 1-21. ISBN 978-963-276-283-8

Nagy, Ágoston and Tamás, Máté (2022) „Brüder Heinrich und Bernhard Lackenbacher von Salamon” : Vallásváltás, nemességszerzés és egy társadalmi csoport víziója a 19. századi Magyar Királyságban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (87). pp. 42-70. ISSN 1586-2410

Neumer, Katalin (2014) Magyar filozófia, osztrák filozófia, filozófia II. BUKSZ, 26 (3). pp. 230-264. ISSN 0865-4247

Niederhauser, Emil (1976) Ju. A. Tyihonov: Pomescsics'i kresztyjane v Roszszii. Feodal'naja renta v XVII - nacsale XVIII v. = A földesúri parasztok Oroszországban. A feudális a XVII. században és a XVIII. század elején. Moszkva, 1974 : [könyvismertetés]. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 18 (1). pp. 245-248. ISSN 0002-1105

Niederhauser, Emil (1982) Les problèmes de l'identité nationale en Europe de l'Est. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (3-4). pp. 395-405. ISSN 0567-7661

Niederhauser, Emil (1976) A társadalomtörténet az újabb lengyel történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (4). ISSN 0040-9634

Németh, András (2014) Lebensreform,Reformpädagogik und Lehrerberuf. Novalis, 4 . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 545 0

Németh, András (2005) A századelő magyar életreform törekvései. ISKOLAKULTÚRA (2). pp. 38-51. ISSN 1215-5233

Németh, István (2017) Felekezetváltás vagy együttélés. A szabad királyi városok katolikus egyházainak sorsa. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 157-174. ISBN 978 615 5579 15 8

Németh, István (1997) Kassai polgárok és katonák a 16. században : a hadsereg beköltözésével járó társadalmi és közigazgatási jelenségek a felsőmagyarországi városok életében a Mohácsot követő évtizedek során. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 68 (1-2). pp. 143-197. ISSN 0024-1512

Németh, István (2013) Neue Wege in der frühneuzeitlichen ungarischen Stadtgeschichtsschreibung an der Wende zum 21. Jahrhundert. In: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Documenta Pragensia . Scriptorium, Praha, pp. 471-492.

Németh, István (2009) Pre-Modern State Urban Policy at a Turning Point in the Kingdom of Hungary: The Elections to the Town Council. In: Urban Elections and Decision Making in Early Modern Europe, 1500-1800. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 276-299. ISBN 1-4438-1327-3

Németh, István (2022) Profesionalizácia uhorského meštianstva a začiatky bildungsbürgertumu v mestách uhorského kráľovstva. HISTORICKY CASOPIS, 70 (4). pp. 609-637. ISSN 0018-2575 (print); 2585-9099 (online)

Németh, István (2011) Régi-új szabad királyi városok: várospolitika az újszerzeményi területeken a 17-18. század fordulóján. In: Várospolitika és közigazgatás. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, pp. 11-28. ISBN 9637234231

Németh, István (2012) Venerable Senators or Municipal Bureaucrats? The Beginnings of the Transformation of the Estate of Burghers at the Turn of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1. (1-2.). pp. 49-78. ISSN 2063-8647

Németh, István (2007) Városi tisztújítások a királyi Magyarországon a 16–17. században. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 45 (2). pp. 57-96. ISSN 0571-1304

Németh, István (2012) Városok a csőd szélén. A magyarországi szabad királyi városok eladósodásának hátteréhez. In: A történettudomány szolgálatában. Magyar Országos Levéltár, Budapest; Győr, pp. 167-185. ISBN 978-963-7228-34-6

Németh, István (2014) Városok, várospolitika a 17. század eleji Magyarországon. Tendenciák és következményeik. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 95-122. ISBN 978-963-8327-38-3

Németh, István (2012) Várospolitika új utakon: az abszolutista jellegű várospolitika jellemzői a Magyar Királyságban a 17-18. század fordulóján. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 7.. pp. 283-308. ISSN 1787-6753

Németh, István (2011) A bezárkózó polgároktól a feljelentőkig. Állami várospolitika - széthulló rendi város? LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 82.. pp. 124-145. ISSN 0024-1512

Németh, István (2008) A bécsi udvar várospolitikájának főbb jellemzői az osztrák tartományokban. In: Redite ad cor : Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 79-92. ISBN 978-963-284-008-6

O

Oborni, Teréz and Nagy, Béla (2013) A hadviselés alól felmentett székely települések a 17. században. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 593-610. ISBN 978-963-87475-3-2

Odorige, Catherine Enoredia (2017) Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 365-374. ISSN 1786-6553

Oross, András (2013) A magyarországi kamarák területi illetékessége a 17–18. század fordulóján. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadván (13.). A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai, Budapest, pp. 611-628. ISBN 978-963-87475-3-2

Orosz, László (2022) A „civitas fidelissima”, mely „[…] nyelvi és faji különbség nélkül az ezeréves magyar államhoz való tántoríthatatlan hűségéről tett bizonyságot.”. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 2022 (3). pp. 226-236. ISSN 0865-557X

Orosz, Tímea (2019) A német civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények a német nyelvterületen. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 340-360. ISSN 1786-6553

Osvát, Krisztina (2015) What is known about Australian Aboriginals and New Zealand Maoris social integration? MODERN GEOGRÁFIA, 10 (3). pp. 1-15. ISSN 2062-1655

P

Pach, Zsigmond Pál (1964) A nacionalizmus elleni harc történettudományunkban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 7 (2). ISSN 0040-9634

Pakot, Levente (2016) Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 1850–1939. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (63). pp. 130-157. ISSN 1586-2410

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Paládi-Kovács, Attila (2016) Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig. Budapest, Gondolat Kiadó. 2015. 422 p. illusztrált Paládi-Kovács Attila. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 322-324. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Magyar népismeret a 19. században - Előfutárok és klasszikusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9732 6

Paládi-Kovács, Attila (2016) Tagányi Zoltán: A közép-kelet-európai faluközösség genezise. Válogatott tanulmányok. Budapest, L’Harmattan 2015. 360 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 309-311. ISSN 0014-1798

Pap, József (2016) Eger választópolgárai a 19. század közepén. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (1). pp. 149-164. ISSN 0040-9634

Papp, Bendegúz (2018) A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? = The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact? Testnevelés, sport, tudomány, 3 (3-4). pp. 30-35. ISSN 2560-0346 (nyomtatott); 2498-7646 (online)

Papp, István (2012) A magyar népi mozgalom története 1920-1990. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5235-11-5

Papp, Júlia (2014) Bevezetés. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 9-41. ISBN 978-963-9401-98-3.

Papp, Viktor (2023) Az ügyvédjelöltek professzionalizációja a dualizmus időszakában. In: XXVI. Tavaszi Szél Konferencia 2023 - Tanulmánykötet II. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 284-291. ISBN 9786156457387

Papp, Viktor (2016) Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan – Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Budapest– Veszprém, [2014]. 322 oldal. CD-melléklettel. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (66). pp. 215-220. ISSN 1586-2410

Papp, Viktor (2021) Szellemi műhely a piedesztálon: így (is) ünnepel az Atelier. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (86). pp. 278-285. ISSN 1586-2410

Papp, Viktor (2019) Válaszreakció a gazdasági-társadalmi kihívásra: az antiszemitizmus története a dualizmus derekán. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (75). pp. 213-220. ISSN 1586-2410

Patakfalvi-Czirják, Ágnes and Zahorán, Csaba (2016) Identitáspolitikák és hétköznapok Nagy-Romániában és Csehszlovákiában (könyvismertető). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 268-281. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Petráš, René (2022) The Czech Concepts of East Central European Integration. In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 157-175. ISBN 9786156474049

Pintz, Katalin (2019) Puskás Julianna hagyatéka – Hivatás és identitástudat az amerikai magyar közösségek szolgálatában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 315-319. ISSN 0865-557X

Pohl, Walter (2018) Ethnonyms and Early Medieval Ethnicity: Methodological Reflections. Hungarian Historical Review - New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7 (1). pp. 5-17. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Polyák, Petra (2022) Hallgatók a diktatúrában: Fegyelmi eljárások a Rákosi-korszak felsőoktatási intézményeiben (1948–1956). Korall Társadalomtörténeti Monográfiák (12). Korall Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest. ISBN 9786158115667

Povedák, István (2016) Exemplary Romas and their Identification Patterns. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 116-133.

Pákozdi, Márta and Bárdos, György (2021) A Magyar Honvédség szerepvállalása a Covid-19 idején munkanélkülivé váltak körében. HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 149 (4). pp. 79-96. ISSN 2060-1506

Pécout, Thierry (2019) Elitek az Anjou-kori Provence-ban = The Elites in Angevin Provence. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 397-410. ISSN 0040-9634

Péteri, Lóránt (2013) Magyar zenészek az 1950-es évek második felében – emigráció és jövedelmi viszonyok. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (51). pp. 161-185. ISSN 1586-2410

R

R. Nagy, József (2015) Adalékok Krasznokvajda ezredforduló utáni életmódjához. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 158-174.

R. Nagy, József (2020) A munkáskép változásai médiaeseményekben -. In: Munkás–kultúra–örökség : Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 355-376.

Rambousková, Barbora and Martykánová, Darina (2023) Social Class in the Czech Physicians’ Quest for Professional Authority and Social Acknowledgement, 1830s–1930s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (3). pp. 363-394. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Rao, Riccardo (2019) Anjou-elitek az itáliai communékban : Nemesek, hivatalnokok, idegenek = Angevin Elites in the Italian Communes: Nobles, Officials, Foreigners. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 385-396. ISSN 0040-9634

Rapali, Vivien (2020) „Operatív szempontból nem használható” : Töréspontok és pártállami érdekek egy tudós karrierútjában. BETEKINTŐ, 14 (1). pp. 25-41. ISSN 1788-7569

Rácz, Lajos (1990) Kisvárosok a középkortól napjainkig. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 104-106. ISSN 0237-7683

Rácz, Lajos (1989) Louis Henry-Alain Blum: Techniques d’analyse en démography historique. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 126-127. ISSN 0237-7683

Rácz, Nóra (2020) Veszprém dualizmuskori városi fejlődése. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (3-4). pp. 191-210. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

Rákai, Orsolya (2016) A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (6). pp. 65-73. ISSN 0350-9079

Ránki, György (1990) Budapesti polgárság. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Rébay, Magdolna (2015) Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában. In: Nem ismert. Nem ismert. (Unpublished)

Rébay, Magdolna (2016) A Batthyány és a Zichy család egyes tagjainak neveltetése a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (In Press)

Rébay, Magdolna (2016) Gróf Széchényi Dénes (1828–1892) gyermekeinek nevelése a családi levelezés tükrében. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) Négy erdélyi arisztokrata család/nemzetség (Jósika, Klebelsberg, Majthényi, Mikes) tagjai a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban a dualizmus korában. In: A PEDAGÓGUSKÉPZÉS XXI. SZÁZADI PERSPEKTÍVÁI. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) A nevelés-oktatás három arisztokrata (Teleki, Vay, Wesselényi) családban a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rétvári, László (2000) Természeti erőforrások. A (tudomány-)politika hullámverésében. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (3-4). pp. 112-122. ISSN 0865-7823

Rózsa, Márton (2023) Augsburgi Brúnó és Szent István. Esettanulmány a személyi helyváltoztatás hatalmi aspektusainak vizsgálatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (4). pp. 615-637. ISSN 0040-9634

S

Sallai, János (2022) A rendészettudomány gondolatának eredete – a Belügyi Szemle múltja, ősforrásai. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (11). pp. 2395-2398. ISSN 2062-9494

Salló, Szilárd and Jakab, Albert Zsolt (2018) A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 9786069015018

Sasfi, Csaba (2006) Az oktatás társadalomtörténete. In: Zsombékok. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 509-539. ISBN 963 7340 21 1

Sasfi, Csaba (2001) Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy nemesifjú kiművelése a reformkorban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 3-4. pp. 20-52. ISSN 1586-2410

Schindler, József and Róna, Tamás and Kántás, Balázs and Szabó, Piroska and Somos, Péter (2023) Vidéki Rabbikar Körlevele 1954. Jewish Prayer Association of Hungary, Budapest. ISBN 978-615-82154-3-5

Schindler, József and Róna, Tamás and Kántás, Balázs and Szabó, Piroska and Somos, Péter (2023) Vidéki Rabbikar Körlevele 1955. Jewish Prayer Association of Hungary, Budapest. ISBN 978-615-82154-4-2

Seres, Attila (2024) A kárpátaljai magyarok tömeges áttelepedése Magyarországra 1979-1990 között. KÁRPÁT-HAZA SZEMLE - A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGKUTATÁS INTERDISZCIPLINÁRIS SZAKMAI FOLYÓIRATA, 5 (1). pp. 6-42. ISSN 2732-1789

Shanshan, Liu (2024) The First Generation of Architectural Historians in Modern China: Their Studies and Struggles. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 13 (1). pp. 59-79. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Sik, Domonkos (2023) Empty satisfaction—a social phenomenology of late modern enjoyment. Continental Philosophy Review. ISSN 1387-2842 (print), 1573-1103 (online)

Simon, Katalin (2021) „Bárki, aki imádkozik és könyörög, e ház felé tárja ki tenyerét” : 200 éves az óbudai zsinagóga. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (20). ISSN 2939-6921

Simon, Katalin (2021) Felekezeti, etnikai, társadalmi határok – és azok elmosódása a 18. századi Óbudán. In: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2020. évi, pécsi vándorgyűlése: Határ - Határhelyzet - Határátlépés, 2020. augusztus 27-29., Pécs. (Submitted)

Simon, Katalin (2020) „Ég a város, ég a ház is...”. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK. ISSN 2939-6921

Slachta, Krisztina (2019) Társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban (1956-1989). In: Magyarország a 20. században. Árkádia Kiskönyvtár - Történelem (2). Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 90-109.

Sonkoly, Gábor (2015) Cultural Heritage. In: Bridge over troubled waters? Publications Office of the European Union Luxembourg, Luxembourg, pp. 14-19. ISBN 9789279469077

Sonkoly, Gábor and Vahtikari, Tanja (2018) Innovation in Cultural Heritage Research. Publications Office of the European Union Luxembourg, Luxembourg. ISBN 9789279780202

Staničić, Frane (2021) The Legal Regulation of Religious Symbols in the Public Sphere in Slovenia. In: Religious Symbols in the Public Sphere. Studies of the Central European Professors’ Network . Ferenc Mádl Institute of Comparative Law; Central European Academic Publishing, Budapest, Miskolc, pp. 211-244. ISBN 9786156356062; 9786156356079; 9786150130057; 9786150130064

Stipta, István (2016) Adalék a Horthy-korszak szociális igazgatásának történetéhez: az Egri Norma. In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (79). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 599-606. ISBN 978-963-306-479-5

Surányi, Dezső (2014) Az alföldi tanyák történeti gyökeréről — másképpen. GRADUS, 1 (2). pp. 179-183. ISSN 2064-8014

Sz. Kristóf, Ildikó (1990) "Pestis pestise': Járvány és lázadás Debrecenben 1739-40-ben. RUBICON, 6 (6). pp. 20-23. ISSN 0865-6347

Szabolcsi, Miklós (1979) Értelmiség és forradalom. LITERATURA, 6 (2-3). pp. 122-127. ISSN 0133-2368

Szabó, Andrea (2022) Pénzügyőrként a Belügyi Szemléről. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (11). pp. 2415-2418. ISSN 2062-9494

Szabó, András Péter (2014) Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom: Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban. ELTE. Budapest, 2011. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 180-187. ISSN 1586-2410

Szabó, Balázs (2021) Tanárok vagy kormánytisztviselők? TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (2). pp. 1-27. ISSN 2060-9655

Szabó, Lajos (2016) Döntéshozatal és a gyülekezet közösségi élete. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 452-481. ISBN 9789633800904

Szabó, Lajos (2016) Mikro- és makroközösségek szerepe az egyházi és a társadalmi életben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 188-205. ISBN 9786158045902

Szabó, Regina (2019) A palesztin–izraeli konfliktus története és a béke lehetősége a Szentföldön = The Palestinian–Israeli Conflict – Chances of Reconciliation in the Holy Land. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 7 (1). pp. 66-84. ISSN 2064-3756

Szabó, Róbert Károly (2023) Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán [From War to Peace: Hungarian Society after 1918. Conflicts, Challenges, Changes following the War and the Collapse]. Edited by Zsombor Bódy. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 245-247. ISSN 2786-0930

Szabó-Turákné Póka, Ágnes (2021) Adattár. A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 259-287. ISSN 0040-9634

Szabó-Turákné Póka, Ágnes (2021) A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 193-206. ISSN 0040-9634

Szakál, Gyula (2010) A győri elit értékrendszere és magatartása az 1870 és 1945 közötti gazdasági és politikai válságok idején. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 31-43. ISSN 0237-7683

Szarka, László (2017) Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái. Az 1867. évi kiegyezés nemzetiségpolitikai következményeinek történetéhez. KISEBBSÉGKUTATÁS, 20 (3). pp. 7-34. ISSN 1215-2684

Szarka, László (2017) Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek). MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (12). pp. 1564-1577. ISSN 0025-0325

Szarka, László (2008) Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csőjde. HISTÓRIA, 30 (9). pp. 16-19. ISSN 0139-2409

Szeghy-Gayer, Veronika (2022) Négy új szlovák (társadalom)történelmi monográfia. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 30 (1). pp. 203-208. ISSN 0865-557X

Szekeres, Diána (2012) Romani Cris és a roma kultúra tradicionális konfliktusmegoldása. In: Büntetőjogi Tanulmányok XIII., 2012.00.00, Veszprém.

Szente-Varga, Mónika (2018) A bolíviai gazdaság és társadalom jellegzetességei, konfliktusai, 1890-1930 = Characteristics and conflicts of Bolivian economy and society, 1890–1930. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 22 (2). pp. 110-125. ISSN 1219-5448

Szenyéri, Zoltán (2019) Dombóvár környéki települések német nemzetiségű lakosságának létszámváltozása 1941-2011 között. MODERN GEOGRÁFIA, 14 (2). pp. 1-34. ISSN 2062-1655

Szerbhorváth, György (2016) SZENVEDÉS ÉS LEGITIMÁCIÓ. PRO MINORITATE (tél). pp. 123-147. ISSN 1216-9927

Szerbhorváth, György (2015) A jugoszláviai holokauszt emlékezete Szerbiában. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 23 (1). pp. 152-166. ISSN 0865-557X (nyomtatott); 2415-959X (online)

Szikra, Dorottya (2017) A magyar nyugdíjrendszer a rendszerváltás óta. In: Magyar társadalom- és szociálpolitika (1990-2015). A mai Magyarország . Osiris Kiadó, Budapest, pp. 288-309. ISBN 978-963-276-283-8

Szilágyi, Zsolt (2017) Városlakó nomádok 2.0. A mongóliai terepmunka új perspektívái a 21. században. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 9 (1). pp. 125-148. ISSN 2060-9655

Szirmai, Viktória (2015) Poszt-szocialista jól-lét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében. In: Otthon a Kárpát-medencében : Területfejlesztési Szabadegyetem 2011–2015. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 93-114. ISBN 9789633342763

Szirmay, Antal (2022) Notitia montium et locorum viniferorum Zempleniensis, 1798. A tokaji, vagy is hegyalljai szőllőknek ültetéséről, 1810. Europica varietas Tokajensis. Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Fontes (4). L’Harmattan; Tokaj-Hegyalja Egyetem, Budapest; Sárospatak. ISBN 978-963-414-939-2

Szirtes, Zsófia (2018) Katonaság és polgárság Nagyszebenben a Habsburg-uralom kezdetén. Vázlat = Military and Citizenry in Sibiu at the Beginning of the Habsburg Rule. A Schema. In: Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700 : Várostörténeti tanulmányok. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 401-406. ISBN 978-606-739-102-2

Szombati, Kristóf (2018) The Revolt of the Provinces : Anti-Gypsyism and Right-Wing Politics in Hungary. Berghahn Books, New York (NY). ISBN 9781785338960

Sztankai, Krisztián (2021) A migrációs válság hatása társadalmunkra = The Impact of the Migration Crisis on Our Society. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (4). pp. 69-81. ISSN 2060-0437

Szulovszky, János (2015) Egy kiállítóhely a politikai tűréshatáron. A DOTE Galéria története 1976-1989. Plusz Könyvek, Budapest. ISBN 978-963-8257-09-3

Szulovszky, János (2015) A társadalmi munkamegosztás és a településhierarchia szintjei Magyarországon a 19. század utolsó harmadában. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 108-131. ISSN 2064-390X

Szántó, Iván (2015) Bahāʼ al-Dīn al-‘Āmilī and the visual arts. In: From Aṣl to Zā’id: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás. Acta et Studia (13). Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, Piliscsaba, pp. 259-274. ISBN 978-615-5343-03-2

Szász, Anikó (2020) Nemesek Désen (1541–1600). In: Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-144-2

Széchenyi, Ágnes (2015) Az asszimiláció kérdései a dualizmus (1867-1918) korában a magyar irodalom tükrében. In: Az asszimiláció kérdése a dualizmus (1867 - 1919) korában a magyar irodalom tükrében. rec.iti, Budapest, pp. 29-52. ISBN 978-615-5478-20-8

Székely, Miklós (2013) A magyarországi ipari szakoktatási rendszer a századfordulón, különös tekintettel Erdélyre. In: Fiatal Művészettörténészek III. Konferenciája, 2011. október 28-29, Marosvásárhely.

Szépe, András (2009) Hatvannyolc(ak)ról kicsit másképp : Balázs Eszter, Földes György, Konok Péter (szerk.): A moderntől a posztmodernig: 1968. Tanulmányok (Napvilág kiadó, 2008). FORDULAT (6). pp. 52-58. ISSN 1585-0560 (nyomtatott); 2498-9347 (elektronikus)

Szögi, László (2013) Hanyatlás és átalakulás. A magyarországi peregrináció Mohácstól a 16. század végéig. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai . Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 501-520. ISBN 978-963-87475-3-2

Sáfrány, Tímea (2020) Csongrád vármegye nemességének és tisztviselőinek társadalomtörténeti vizsgálata 1825 és 1848 között (Historiográfia, módszertan és források). In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 229-254. ISBN 978-963-496-172-7

T

T. Mérey, Klára (1989) Erdei Aranka: Békés megye társadalma és gazdasága 1928-ban. Tér és Társadalom, 3 (1). p. 112. ISSN 0237-7683

T. Orgona, Angelika (2023) A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 417-439. ISSN 0040-9634

T. Szabó, Levente (2022) International Exhibitions, Literary Capitalism, and the Emergence of Comparative Literature. JOURNAL OF WORLD LITERATURE, 7 (3). pp. 332-347. ISSN 2405-6472 (print); 2405-6480 (online)

T. Szabó, Levente (2022) A magyar irodalmi-színházi filantrokapitalizmus kezdetei a 19. század közepén. In: Adomány, díj, jutalom, segély A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). Reciti, Budapest, pp. 109-136. ISBN 978 615 6255 58 7

Takács, Judit (2018) Az intézményesített homofóbia állambiztonsági alkalmazása az 1960-as évek Magyarországán. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 8 (1). pp. 180-198.

Takács, Judit (2015) Disciplining gender and (homo)sexuality in state socialist Hungary in the 1970s. European Review of History: Revue européenne d'histoire, 22 (1). pp. 161-175. ISSN 1350-7486 (Print), 1469-8293 (Online)

Takács, Judit (2023) Homosexual Male Prostitution in Early Twentieth Century Hungary. In: Histories of Prostitution in Central, East Central and South Eastern Europe. FOKUS (11). Brill Publishers, Leiden, pp. 125-143. ISBN 978-3-506-79047-7 (print); 978-3-657-79047-0 (online)

Takács, Judit (2018) Homosexuals and the labour service system in Horthy’s Hungary. In: Queer in Europe during the Second World War. Council of Europe, Strasbourg, pp. 79-87. ISBN 978-92-871-8464-1

Takács, Judit (2017) Homoszexuálisok listázása a 20. századi Magyarországon. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat (66). pp. 5-31. ISSN 1586-2410

Takács, Judit (2017) Les homosexuels et le travail forcé dans la Hongrie de Horthy. In: Homosexuelles en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nouveau Monde, Paris, pp. 105-116. ISBN 9782369425564

Takács, Judit (2017) Listing Homosexuals since the 1920s and under State Socialism in Hungary. In: Gender in 20th-Century Eastern Europe and the USSR. Palgrave Macmillan, London, pp. 157-170. ISBN 978-1-137-52802-5 (In Press)

Takács, Judit (2023) A homoszexuális cselekmények 1961-es magyarországi dekriminalizációja egy tudományos tanácskozás tükrében. In: 1961, 1962, 1963 : A konszolidáció évei. Kronosz Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 175-194. ISBN 9786156604170

Takács, Judit and Csiszár, Gábor (2015) Fiúlányok és nőimitátorok. Nemváltás-reprezentációk Az Estben 1910 és 1930 között. In: Test a társadalomban. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 79-92. ISBN 978-963-89463-3-1

Takács, Judit and Csiszár, Gábor (2017) Homoszexuális bűnügyek Az Estben a 20. század első felében. Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata, 66. pp. 77-98.

Takács, Judit and Csiszár, Gábor (2014) Nemváltások és nemiszerep-áthágások reprezentációi Az Estben 1910 és 1939 között. In: Replika 85-86 (2014/1-2): 209-225. REPLIKA, 85-86 (1). pp. 209-225. ISSN 0865-8188

Takács, Judit and Kuhar, Roman and P. Tóth, Tamás (2017) Unnatural Fornication Cases under State-Socialism: A Hungarian–Slovenian Comparative Social-Historical Approach. Journal of Homosexuality. pp. 1-18. ISSN 0091-8369 (Print) 1540-3602 (Online (In Press)

Takács, Judit and Kurimay, Anita (2017) Emergence of the Hungarian Homosexual Movement in Late Refrigerator Socialism. Sexualities, 20 (5-6). pp. 585-603.

Takács, Judit and P. Tóth, Tamás (2016) Az „Idegbizottság” szerepe a homoszexualitás magyarországi dekriminalizációjában. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle (2). pp. 207-223.

Takács, Judit and P. Tóth, Tamás (2023) Disintegration and Social Exclusion : Gay Life Under State-Socialism in Hungary. In: Rural Society, Power and Social Integration : Festschrift for the Seventieth Birthday of Imre Kovách. Centre for Social Sciences; Debrecen University Press; LADYSS – Social Dynamics and Recomposition of Spaces Laboratory, Budapest; Debrecen; Párizs, pp. 75-88. ISBN 978-963-418-055-5

Takács, Judit and P. Tóth, Tamás (2021) Liberating Pathologization? The Historical Background of the 1961 Decriminalization of Homosexuality in Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 267-300. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Takács, Judit and P. Tóth, Tamás (2017) Megbélyegzett kapcsolatok az államszocialista Magyarországon. SOCIO.HU, 7 (3). pp. 63-85. ISSN 2063-0468

Takács, Róbert (2016) A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (65). pp. 137-163. ISSN 1586-2410

Tamás, Máté (2021) Családi vállalkozás és vallásváltás: multireligionális rokoni kapcsolatok a 19. század eleji Habsburg Monarchiában. In: Anyák és apák : szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a patriarchális családban (1500-1918). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 133-148. ISBN 9789634162452

Tamás, Máté (2016) Zsidó zsellérből zsidó polgár? : Jakab Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748–1848. L’Harmattan Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, h. n. Budapest] – [Veszprém], 2014. 324 oldal + CD melléklet. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31 (3). pp. 184-187. ISSN 0237-7934

Tamás, Ágnes (2017) Selbstbilder und gegenseitige Stereotype der Slowaken und Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Acta historica Neosoliensia, 20 (2). pp. 67-86. ISSN 1336-9148

Tamáska, Máté (2019) Orte der Mobilität : Eine architektursoziologische Skizze zum Wandel von „Eisenbahnlandschaften“ im 19./20. Jahrhundert. In: Orte und Landschaften der Mobilität. Archäologie – Geschichte – Geographie 36 (2019), 35 . Arbeitskreises für Historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa ARKUM, Bonn, pp. 165-199. (In Press)

Tamáska, Máté (2017) Templom és identitás: Nagy- és Kistoronya (Szlovákia) Két református múltú, ma vegyes felekezetű falu történeti szociográfiája. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 60 (9). pp. 92-108. ISSN 0324-7228

Tarján, Gábor (2016) Az első lépések. Adalékok a budapesti rendőrség 1945. évi működéséhez. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 64 (5). pp. 20-39. ISSN 2062-9494

Telenkó, Bazil Mihály (2014) Gondolatok a görögkatolikus ruszinság kultúrtörténete kapcsán. Ruszin identitáselemek a vallási hagyomány és nemzeti kultúra tükrében. In: Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 276-286.

Timár, Lajos (1990) Osztály és tér. A városi társadalom formálódása. Tér és Társadalom, 4 (2). pp. 97-100. ISSN 0237-7683

Timár, Lajos (1991) A professzionális társadalom felemelkedése: Anglia 1880 óta. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 161-163. ISSN 0237-7683

Tringli, István (2022) Erőszak és társadalom a középkori Magyarországon • Violence and Society in Medieval Hungary. MAGYAR TUDOMÁNY, 183 (2 (12.). pp. 1509-1517. ISSN 0025-0325

Tumanova, Anastasija (2023) Добровольные ассоциации имперской России и формирование публичной сферы в Западной Европе = Voluntary Associations of Imperial Russia and the Formation of the Public Sphere in Western Europe. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (1). pp. 133-157. ISSN 2677-0660

Tuza, Csilla (2013) A céhes intézmény kereteinek bomlása: az 1761-es céhrendelet előzményei. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 673-688. ISBN 978-963-87475-3-2

Tófalvy, Tamás (2019) "Van egy összefüggés, amit nehéz számszerűsíteni, de nem lehet tagadni a létét" - üzleti modellek a magyar online média korai szakaszában. IN MEDIAS RES, 8 (1). pp. 130-144. ISSN 2063-6253

Tófalvy, Tamás (2020) ‘We have never been part of the journalistic profession’ – Self-perception and professionalization of online journalists in the early era of Hungarian digital media. Media History. ISSN 1368-8804 (In Press)

Tófalvy, Tamás (2019) Összeköthető-e a magyar tartalomszolgálatás társadalomtörténete és az angolszász médiatörténeti hagyomány? Médiakutató. ISSN 1586-8389 (In Press)

Tóth, Antal (1996) Hajdúböszörmény településmorfológiai képződményeinek változásai a XIX–XX. században. Tér és Társadalom, 10 (2-3). pp. 111-121. ISSN 0237-7683

Tóth, Ferenc (2018) Amitié dans l'exil: nobles hongrois dans l'entourage du roi Stanislas en Lorraine. In: Les dynamiques du changement dans l'Europe des Lumières. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, Poznan, Paris, pp. 81-100. ISBN 978-83-6330-561-1

Tóth, Ferenc (2000) Ascension sociale et identité nationale : Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692-1815). Officina Hungarica, 1 (9). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 12 1

Tóth, Ferenc (2022) Philippe-Auguste de Sainte-Foy d’Arcq et Gabriel-François Coyer, Noblesse commerçante contre noblesse militaire. Une querelle des Lumières (1756- 1759), édition de Christian Cheminade, Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », 2021. DIX-HUITIEME SIECLE, 54. pp. 653-654. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2022) Tamás Szemethy, Katonabárók és hivatalnok grófok [Barons militaires et comtes administrateurs], Budapest, MNL – BTK TTI, 2020. DIX-HUITIEME SIECLE, 54. pp. 823-824. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (1990) Táplálkozás és történelem. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1990 (3). pp. 124-129. ISSN 0237-7934

Tóth, Gergely (2018) Evangélikusként a király hűségén : A felekezeti identitás szerepe Lackner Kristóf soproni polgármester életművében. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 72 (3). pp. 240-247. ISSN 0133-0748

Tóth, Péter (2010) A cigányok és környezetük kapcsolatai a 18. századig. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Cigány Néprajzi Tanulmányok (15). Szent István Egyetemi Kiadó, Budapest; Gödöllő, pp. 215-223. ISBN 978-963-88169-1-7

Tóth, Zoltán and Czoch, Gábor and Heilig, Balázs and Pozsgai, Péter (2007) A történeti Abaúj, Torna, Zemplén megye társadalma a 19. század második felében. Mikroszintű regionális történeti-szociológiai vizsgálat = The society of the historical Abaúj, Torna, Zemplén counties in the second half 19th century. Project Report. OTKA.

Tóth, Zsombor (2020) Hosszú reformáció, konfesszionális pluralitás és felekezet(köz)iség. In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. Reciti konferenciakötetek (8). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 11-50. ISBN 978 615 5478 97 0

Tóth, Ágnes (2021) Freies Leben (1954 - 1956). Repertórium. Centre for Social Sciences Institute for Minority Studies, Budapest.

Tóth, Ágnes (2021) Gerhard Seewann, Michael Portmann: Donauschwaben. Deutsche Siedler in Südosteuropa. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 16 (1). pp. 103-105. ISSN 1862-4995

Tóth, Ágnes (2016) Integráció elméletben - diszkrimináció a gyakorlatban : németek Magyarországon, 1948-1956. PRO MINORITATE, 2016 (nyár). pp. 47-55. ISSN 1216-9927

Tóth, Ágnes (2016) Möglichkeiten der Familienzusammenführung der in die DDR vertriebenen deutschen Familien aus Ungarn (1948-1950). In: Verordnete Nachbarschaften. Thelem, Dresden, pp. 181-205. ISBN 978-3-945363-50-8

Tóth, Árpád (2009) Társadalmi stratégiák egy stagnáló középvárosban. Pozsony társadalomtörténete, 1784-1848 = Social strategies in a stagnating provincial capital. The social history of Pozsony, 1784-1848. Project Report. OTKA.

Tóvári, Judit (1997) Az elit Miskolc város társadalmában 1872-1917. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei . Stúdium Kiadó, Nyíregyháza. ISBN 9637988629

Tózsa, István (2019) Innovation and Identity. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 385-392. ISSN 1786-6553

Tózsa-Rigó, Attila (2012) Bécsi kereskedők keleti irányú kapcsolatrendszere és pozsonyi partnerei a 16. században. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. A Magyar Országos Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Budapest-Győr, pp. 333-345. ISBN 978-963-7228-34-6

Tózsa-Rigó, Attila (2015) Házassági stratégiák az augsburgi bankárcsaládok körében, mint a történeti hálózatelemzés lehetséges tárgyköre. A Manlich család társadalmi hálózatai a 16. század első felében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS. SECTIO PHILOSOPHICA, 19 (1). pp. 369-384. ISSN 1219-5448

Tózsa-Rigó, Attila (2008) A pozsonyi Tiltáskönyv (1538-1566) információs bázisa (Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére) = The Information Data Basis of the Prohibition Book of Pozsony (1538-1566) [With Special Regard to the Upper and Middle Layers of Urban Society and Their Extra-Urban Network]. SZÁZADOK, 142 (5). pp. 1135-1186. ISSN 0039-8098

Tózsa-Rigó, Attila (2007) A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 14 (2). pp. 187-277. ISSN 1217-8020 (print); 1588-0516 (online)

Tózsa-Rigó, Attila (2012) A pozsonyi városvezető elit politikai, rokoni és lakóhelyi hálózata. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 19 (3). pp. 279-319. ISSN 1217-8020 (print); 1588-0516 (online)

Török, Zsuzsa (2022) Külön mítoszvilág: Tanulmányok alkotó nőkről, női alkotásokról, Szerkesztette Mercs István, Modus Hodiernus 10, Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2021, 308 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 126 (3). pp. 422-424. ISSN 0021-1486

Tüskés, Gábor (2018) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Internationale Tagung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Humboldt-Collegs vom 11. bis 15. Oktober 2017 in Budapest. Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung, 20 (40). pp. 124-129.

Tüskés, Gábor (1997) A dömölki zarándoklatok társadalomtörténeti tanulságai. VASI SZEMLE, 51 (4). pp. 405-413. ISSN 0505-0332

Tüskés, Gábor (1987) A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. In: Népi Kultúra – Népi Társadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 215-233.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Mirakelliteratur als sozialgeschichtliche Quelle: barockzeitliches Wallfahrtswesen in Ungarn. SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE, 84. pp. 79-103. ISSN 0036-794X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1997) A barokk kori társulati élet forrása. SZÁZADOK. pp. 923-936. ISSN 0039-8098

U

Ugrai, János (2022) Reformkori akadémikusok foglalkozása, különös tekintettel a papokra és tanárokra = The Occupations of the Academicians of the Reform Era: With Particular Attention to Priests and Teachers. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (90). pp. 5-25. ISSN 1586-2410

Ugrai, János (2022) Ágensek, struktúrák és a párhuzamos életvilágok. Miért szükséges az iskolavárosok és a felekezeti kultúrrégiók neveléstörténeti vizsgálata? In: Keresni az újat szüntelen… Tanulmánykötet Halász Gábor tiszteletére. Metszéspontok . ELTE PPK – L’ Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 80-95. ISBN 978-963-414-918-7

Uhrin, Dorottya (2016) Az istenítéletek társadalomtörténeti elemzése a Váradi Regestrum alapján. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton 1215-2015. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Kunszentmárton, pp. 28-43. ISBN 978-963-12-6168-4

Ujvári, Hedvig (2023) A Bécsi Keringő recepció- és társadalomtörténeti kontextusa Bécsben és Budapesten. TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 4 (1). pp. 55-68. ISSN 2732-1002

Ujvári, Hedvig (2023) The Viennese Waltz Reception and Social Historical Context in Vienna and Budapest. TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 4 (1). pp. 69-82. ISSN 2732-1002

Ujváry, Gábor (1995) Klebelsberg Kuno tudománypolitikája. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (15-16). pp. 179-188. ISSN 1215-5233

V

Vaderna, Gábor (2022) The Culture of the Aristocracy : A Central European Perspective. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750-1820. Praesens Verlag, Wien, pp. 11-23. ISBN 9783706911504

Vaderna, Gábor (2022) The Culture of the Aristocracy. A Central European Perspective. In: The Culture of the Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750–1820. Praesens Verlag, Wien, pp. 11-23. ISBN 9783706911504

Vaderna, Gábor (2017) A költészet születése : A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben. Universitas Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-61-4

Valuch, Tibor (2023) Az ipari munka társadalma Magyarországon a XX. század második felében. In: Gyöngyök : Tanulmányok a 60 esztendős Romsics Imre tiszteletére. Kalocsai Múzeumi Értekezések (23). Kalocsai Múzeumbarátok Köre, Kalocsa, pp. 45-58.

Valuch, Tibor (2014) Soziale Veränderung in der ungarischen und österreichischen Gesellschaft der K(reisky) und K(ádár) Ära und danach. In: Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Collegium Hungaricum, Bécs, pp. 281-298.

Valuch, Tibor (2023) A jelenkortörténetről és az államszocializmus társadalmáról tárgyilagosan : Megjegyzések Horváth Gergely Krisztián írása kapcsán. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (4). pp. 781-790. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Valuch, Tibor (2023) A kispolgári és a középosztályi lét határán : Zaveczky Mihály irodatiszt története. In: Tanulmányok Cseh Zita, Kovács Melinda és Szabó Jolán tiszteletére. Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára, Eger, pp. 439-452. ISBN 9789636313364

Valuch, Tibor (2014) A rendszerváltás hatásai a magyar társadalom térbeliségére. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 3 (2014/2). pp. 110-118. ISSN 2063-6415

Valuch, Tibor and Völgyesi, Zoltán (2006) A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében = A history of everyday life in Hungary after the Second World War period. Project Report. OTKA.

Varga, Balázs (2010) Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg származási-foglalkozási összetétele és mobilitási tendenciái. Tér és Társadalom, 24 (2). pp. 45-61. ISSN 0237-7683

Varga, Zsuzsanna (2021) A magyar parasztság esete a szovjet kolhozzal : Átalakuló életvilágok falun az ötvenes-hatvanas években. Humaniórák . L’Harmattan, Budapest. ISBN 9789634148999

Vargáné Balogh, Judit (2009) Der Szekleradel im Fürstentum Siebenbürgen. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Siebenbürgisches Archiv. Dritte Folge (40). Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, pp. 172-194. ISBN 978-3-412-20240-8

Vargáné Balogh, Judit (2006) Egy székely nemesi karrier a 17. században. SZÁZADOK, 140 (4). pp. 973-984. ISSN 0039-8098

Vargáné Balogh, Judit (2008) Székely nemesi karrierlehetőségek II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején. In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei (53.). Sárospataki Rákóczi Múzeum, Sárospatak, pp. 243-250. ISBN 978-963-7061-57-8

Vargáné Balogh, Judit (2008) Székelyudvarhely városi elitjének kialakulása a 16-17. század fordulóján. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV , 3 (1). pp. 313-316. ISSN 1787-6753

Vargáné Balogh, Judit (2003) A kollektív nemességtől a személyes nemességig. DEBRECENI SZEMLE, 2003/3. pp. 372-394. ISSN 1218-022X

Vargáné Balogh, Judit (2001) A székely nemesség és a vallási hovatartozás kérdése a 17. században. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 2001/2. pp. 87-92. ISSN 1585-7476

Vargáné Balogh, Judit (2009) A székely társadalom Báthory Gábor korában. In: Báthory Gábor és kora. Erdély-történeti Alapítvány ; Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 153-173. ISBN 978-963-473-272-3

Vehrer, Adél (2021) Associations and Communities in Hungary in the Second Half of the 19th Century. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (Spec.). pp. 431-444. ISSN 1786-6553

Vehrer, Adél (2022) Egyesületi élet hazánkban a 19. század második felében = Societies in Hungary in the second Half of the 19th Century. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (4-6). pp. 203-216. ISSN 1786-6553

Vekerdi, László (2007) Amit Dániából láttam (látok) [1947(-2007)]. ÚJ FORRÁS, 39 (9). pp. 64-81. ISSN 0133-5332

Veres, Pál (2018) A magyar falu múltja és jövője a részt vevő megfigyelő szemével = The Past and Future of Hungarian Villages from the Participant Observer's Perspective. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 213-225. ISSN 1786-6553

Vesztróczy, Zsolt (2018) Megmaradni vagy beolvadni? : A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében. PRO MINORITATE. pp. 123-126. ISSN 1216-9927

Vigvári, András and Gerőcs, Tamás (2017) The Concept of ‘Peasant Embourgeoisement’ in the Perspective of Different Historical Conjunctures. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI SOCIOLOGIA, 62 (1). pp. 85-104. ISSN 1224-8703

Véghseő, Tamás (2009) „…MELIOREM VIVENDI ORDINEM INTRODUCERE…” Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis-levél tanulságai. Athanasiana, 2009 (30). pp. 85-118. ISSN 1219-9915

Várkonyi-Nickel, Réka Zsuzsanna (2017) Rimaiak a gyárak völgyében : Egy salgótarjáni munkáskolónia társadalma az államosítás előtt. Néprajzi Értekezések (6). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-2-5

Véghseő, Tamás (2023) A magyar görögkatolikus mozgalom és a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapításának hatása a magyar–román viszonyra a trianoni békeszerződést megelőző években. In: A magyar katolicizmus és Trianon : Tanulmányok. Collectanea Studiorum et Textuum (I/5). Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Gondolat Kiadó, pp. 154-185. ISBN 978-963-416-364-0

Vörös, Boldizsár (2017) „ÚJ, BOLDOGABB KORSZAK KÖVETKEZIK REÁNK”: UTÓPISZTIKUS JÖVŐELKÉPZELÉSEK A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁGBAN. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 293-303. ISBN 978-615-5626-12-8

Vörös, Boldizsár (2016) Terek, tömegek, filmek : Rendezvények magyar híradókban 1915-ben és 1919-ben. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 303-312. ISBN 978-963-200-660-4

W

W. Kovács, András (1998) Pál Engel, A nemesi társadalom a középkori Ung megyében', (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 25), MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1998, 179 p. MEDIAEVALIA TRANSILVANICA, 2 (2). pp. 333-334. ISSN 1453-8520

Wolski, Aleksander and Jankowski, Grzegorz (2019) Riverside space and local communities. Selected theoretical aspects. ECOCYCLES, 5 (2). pp. 33-38. ISSN 2416-2140

Z

Zahorán, Csaba (2021) “Towns in captivity”. Transformation of the Towns of Transylvania in the Interwar Period: The Hungarian Point of View. CENTRAL EUROPEAN HORIZONS, 2 (1). pp. 93-125. ISSN 2732-0456

Zombory, Máté (2017) Conceptions of the Catastrophe. Discourses on the Past before the Rise of Holocaust Memory. HOLOCAUST STUDIES : A JOURNAL OF CULTURE AND HISTORY, 23 (1-2). pp. 176-198. ISSN 1750-4902

Zombory, Máté and Lénárt, András and Szász, Anna Lujza (2013) Elfeledett szembenézés: Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében. BUKSZ, 25 (3). pp. 245-256. ISSN 0865-4247

Zsoldos, Attila (2013) Üres honor. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 455-477. ISBN 978-963-87475-3-2

Zsugyel, János (2000) Az európai integráció és intézményeinek története. Bíbor Kiadó, Miskolc.

É

Éberhardt, Gábor (2021) A humán migráció és a spiritualitás kapcsolata. In: Honestas, Humanitas, Humilitas. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 30-37. ISBN 9789634147930

Ü

Üveges, Bence (2021) Gazdaság és felekezet Pápán a XIX. században : Kísérlet a páriakapitalizmus-elmélet empirikus vizsgálatára. ACTA PAPENSIA, 21 (1-2). pp. 1-82. ISSN 1587-6292

Č

Čolović, Ivan and Szerbhorváth, György (2021) Vírus a szövegben – Politikai antropológiai tanulmányok. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 29 (3). pp. 45-80. ISSN 0865-557X

Š

Šmidrkalová, Michaela and Michela, Miroslav (2024) Czech Anesthesiologists on Their Way to the Netherlands: Motives, Expectations, and (Dis) Engagement (1968–1970). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 599-625. ISSN 2063-8647 (nyomtatott); 2063-9961 (online)

Švoger, Vlasta and Tvrtković, Tamara (2015) Hungarian-Croatian water-painting: The richness of nuance in the image of Hungarians in the Croatian public imagination from the 16th century to the 19th. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 157-178. ISSN 0236-6568

Ż

Żaliński, Adam (2024) The Evolution of Migrant Mobilization in One Polish Diaspora Community : A Case Study of the Polish Catholic Society Eindhoven. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (4). pp. 676-699. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

This list was generated on Sun Jul 14 16:50:13 2024 CEST.