REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Á | Ü | Š
Number of items at this level: 111.

A

Andor, Csaba (2018) A Szociális Jogok Európai Pilléréről = On European Pillar of Social Rights. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 59 (1). pp. 26-30. ISSN 1786-2434

B

Bartal, Anna Mária and Matus, Ágnes and Sziklai, István and Tardos, Katalin (2006) Az aktív szociálpolitikai megoldások hatásai és eredményei a rurális térségekben - a szociális földprogramok kedvezményezettjeinek helyzete alapján = Effects and Results of the Active Policy in Hungarian Rural Areas - a Case Study on the Beneficiaries of Social Agriculrure Programmes. Project Report. OTKA.

Bauer, Zsófia and Husz, Ildikó and Szontágh, Éva (2015) Handling Long-standing Inequalities with Short-term Projects: Some Results and Challenges of the Implementation of the “Give Kids a Chance” Programme. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 5-29. ISSN 1216-2051

Bazsik, István (2022) A szociális farmok helyzete és elméleti keretei. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 9 (2). pp. 12-23. ISSN 2415-9395

Bethlendi, András and Végh, Bernadett (2011) Termékfejlesztés a hazai életbiztosítási piacon = Life Insurance Product Innovation in Hungary in the Light of International Trends. GAZDASÁGI ÉLET ÉS TÁRSADALOM: A WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 2011 (I-II). pp. 25-40. ISSN 2060-7466

Bogdán, Péter (2011) Cigánygyerekek a Köznevelés című folyóirat tükrében (1978-1982). ISKOLAKULTÚRA, XXI (6-7). pp. 61-70. ISSN 1215-5233

Bogárdi, Tünde (2014) Dél-Heves egy speciális marginális térség szociális válságkezelési lehetőségei. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Bojić, Filip (2023) Serbia: Impact and Consequences of Demographic Challenges on Domestic Social Law and Social Security Systems. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 155-178. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Branyiczki, Réka (2015) In-work Poverty among Immigrants in the EU. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 86-106. ISSN 1216-2051

Bruder, Emese (2013) A jövedelmi szegénység és a nélkülözés kapcsolata = Income Poverty and Deprivation. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (4). pp. 97-108. ISSN 0865-7823

C

Csapucha, Bernadett (2022) Fókuszban a gyermek: A gyermekek érdekét sértő bűncselekmények büntetéskiszabási gyakorlata. SCIENTIA ET SECURITAS, 3 (3). pp. 146-154. ISSN 2732-2688

Csicsmann, László (2024) Fejlesztéspolitika a Közel-Keleten az átalakuló világrend és a regionális konfliktusok tükrében. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 126-141. ISSN 2676-9468

Csépe, Péter and Forrai, Judit and Solymossy, J. and Lökkös, A. (2007) Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. In: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid, pp. 77-81. ISBN 978 84 690 6450 4

Czenczer, Orsolya (2022) A letartóztatotti létszám alakulása a pandémia időszakában a biztonság és a környezettudatosság dimenziójában. MAGYAR RENDÉSZET, 22 (4). pp. 203-218. ISSN 1586-2895 (nyomtatott), 1787-050X (online)

D

Dolobáč, Marcel (2023) Slovakia: Seeking New Approaches to the Sustainability of the Social System in the Impact of Demographic Challenges. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 179-198. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Durst, Judit (2015) Juggling with Debts, Moneylenders and Local Petty Monarchs: Banking the Unbanked in ‘Shanty-villages’ in Hungary. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 30-57. ISSN 1216-2051

E

Ebimgbo, Samuel O. and Atama, Chiemezie S. and Onalu, Chinyere E. and Obasi-Igwe, Inyomoma A. and Aghedo, Gabriel U. (2021) Predictors of Loneliness among Older Adults in South-Eastern Nigeria : Implications for Social Workers. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 16 (1). pp. 3-19. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Erdei, Attila (2021) The protection of train crews during their work in the agglomeration of Budapest. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (4). pp. 17-26. ISSN 2415-9395

Erdős, Ákos (2021) Prekárius drog-klasszifikáció, avagy lehet-e egy drog „lágy” vagy „kemény”? Magyar Drogfigyelő, 1 (2). pp. 34-38. ISSN 2786-0906

Erdős, Ákos (2017) A Vám- és Pénzügyőrség kábítószer-ellenes tevékenysége a rendszerváltást követő első évtizedben. Rendvédelem-történeti Füzetek, 27 (54). pp. 15-24. ISSN 1216-6774

Erdős, Ákos (2021) Újszerű szerhasználati kockázatok a mai fiatalok körében: Generációs Addikciós Kockázatok (GAK). Interdiszciplináris Drogszemle, 2 (1). pp. 31-54.

Erdős, Ákos (2021) A pszichoaktív szerek fogyasztásának multikauzalitása– második rész = Multicausality of psychoactive substance use – Part II. Magyar Drogfigyelő, 1 (2). pp. 3-18. ISSN 2786-0906

F

Fantoly, Zsanett (2022) Az izlandi Barnahus-modell és annak hazai gyakorlata. MAGYAR RENDÉSZET, 22 (4). pp. 229-236. ISSN 1586-2895 (nyomtatott), 1787-050X (online)

Fejes, Zsolt and Mihók, Sándor (2019) A hadirokkant otthonok magyarországi története. Lélektan és hadviselés, 1 (1). pp. 59-72. ISSN 2676-9964

Fekete, Márta and Hegedűs, Judit (2022) A korrekciós kuruzslás jelenléte a büntetés-végrehajtásban. MAGYAR RENDÉSZET, 22 (4). pp. 237-246. ISSN 1586-2895 (nyomtatott), 1787-050X (online)

Fischl, Vilmos (2018) The Role of Churches in Hungary in Providing Pastoral Care and Humanitarian Help for Migrants. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 17 (2). pp. 17-28. ISSN 2498-5392

Frivaldszky, János (2024) A humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi fejlesztés nem legitimálhatja a háborúzás politikáját és hozhat létre újabb elnyomó viszonyokat. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 24-37. ISSN 2676-9468

Félix, Péter (2022) A cselekvőképességet korlátozó gondnokság, mint stigmatizáló jogintézmény. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (3). pp. 57-76. ISSN 1788-0386

G

Garami, Erika (2020) Kölcsönjegy Budapest élelmezéséért. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (4). ISSN 2939-6921

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Gibárti, Sára (2024) A humanitárius élelmiszer-segélyezés változó tendenciái és eszközrendszerei. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 38-55. ISSN 2676-9468

Glatz, Ferenc (2003) September 11 and Science. A diagnosis must be offered. In: Europa, Ungarn - heute und morgen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (19). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 135-149. ISBN 9789632106366

Győry, Csaba (2019) Büntetőpolitika. In: Itt van Amerika - Az amerikai politika hatása Magyarországon. Atheneum, Budapest, pp. 85-97.

Gábos, András and Kopasz, Marianna and Limani, Donika (2020) Európai gyermekszegénység: a szülői háttér és a családpolitika szerepe a gazdasági válságot követő időszakban. In: Társadalmi Riport 2020. TÁRKI, Budapest, pp. 309-331. ISBN 9771216656206

H

Hatvani, Erzsébet (2023) Zárt intézet – nyílt világ : Szociodráma a javítóintézetben = Closed institute – Open world : Sociodrama in a reformatory. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (3). pp. 132-141. ISSN 2676-9468

Hites, Sándor (2022) A mecenatúra ellen : Sir Walter Scott az írói jutalmakról és az irodalmi piacról. In: Adomány, díj, jutalom, segély : A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben. Reciti konferenciakötetek (19). reciti, Budapest, pp. 87-108.

Hoffman, István (2020) Структура системы социального обслуживания в Венгрии [Struktura sistemy sotsial'nogo obsluzhivaniya v Vengrii] = Structure of the Personal Social Services in Hungary. Теоретическая и прикладная юриспруденция [Teoreticheskaya i prikladnaya yurisprudentsiya], 2 (3). pp. 6-18. ISSN 2686-7834

Hoffman, István (2013) A területi szociális közszolgáltatások igazgatása - nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szabályozásának tükrében. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 51-72. ISSN 0865-0810

Hohmann, Balázs (2016) A túlfogyasztás jelensége középiskolás diákok körében. Öt pécsi középiskolában végzett kérdőíves vizsgálat eredményei (Overconsumption among secondary school students. Results of a survey performed in five secondary schools in Pécs). Szociális Szemle, 9 (1-2). pp. 129-142. ISSN 1789-6983

Hossain, A N M Zakir (2020) The Future of Refugee and Displaced People: A Post Covid-19 Perspective. Asian Social Science, 17 (1). pp. 21-33. ISSN 1911-2025

Huseynov, Ragif (2020) Estimation of Food and Nutritional Security in Azerbaijan: A Case Study of the Ganja-Gazakh Region. Studia Mundi – Economica, 7 (1). pp. 59-68. ISSN 2415-9395

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

J

Jackovics, Péter (2012) HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek megalakítása. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, 19 (2). pp. 53-56. ISSN 1218-2958

Jackovics, Péter (2012) Japán útinapló - földrengés, szökőár, reaktorbaleset. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, 19 (2). pp. 57-60. ISSN 1218-2958

Jackovics, Péter (2016) Robbanás a londoni metróban - EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 35-39. ISSN 2064-1559

Jackovics, Péter (2016) Standard of operation for cave rescue in Hungary. INTERNATIONAL FIRE FIGHTER, 2016 (9). pp. 84-86. ISSN 1744-5841

Jackovics, Péter and Herbák, Dóra (2016) Erős vár - sikeresek az önkéntes mentőszervezetek. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 23-25. ISSN 2064-1559

Jelinek, Csaba (2019) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2019. Habitat for Humanity Magyarország, Budapest.

Jobbágy, Zoltán (2016) Network Centric Warfare as Complex Optimization: An Evolutionary Approach. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 15 (2). pp. 93-105. ISSN 2498-5392

Juhász, Péter Gergő and Stelian, Tampu (2023) Tiszta vizet Kelet-Afrika nyomornegyedeibe! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat afrikai missziója. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 71 (3). pp. 407-428. ISSN 2062-9494 (nyomtatott), 2677-1632 (online)

K

Kaszó, Gyula (2006) Systemteoretische Überlegungen zur Situation der Gefängnisseelsorge im System "Gefängnis" = The Pastoral Counsellor at Work in the Prison: System Theory Considerations. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 2006 (1-2). pp. 91-108. ISSN 1788-4934

Kecskés D., Gusztáv (2020) Humanitárius akció globális méretekben. A Nemzetközi Vöröskereszt és az 1956-os magyar menekültek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, [Budapest]. ISBN 978-963-416-228-5

Kopasz, Marianna and Gábos, András (2018) A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására. In: Társadalmi Riport 2018. Társadalmi Riport . TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., Budapest, pp. 328-349. ISBN 5999033935777

Kovács, Eszter (2020) Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Hungarian Citizens Abroad. In: Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2.) : Comparing Consular Services and Diaspora Policies. Springer Nature Switzerland AG., Cham, pp. 245-258.

Kristó, Katalin (2015) Welfare theories in family politics. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 14 (1). pp. 45-52. ISSN 2498-5392

Kristó, Katalin (2015) A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (1789-0446 ): 9 2 pp 1-22 (2015), 9 (2). pp. 1-22. ISSN 1789-0446

L

Laki, Ildikó (2021) „Módszertani és szakmai összegzés, szakmai ajánlások az EFOP-5.2.2-17-2017-00029 azonosítószámú – „A társadalmi felelősségvállalás eszközeinek módszertani fejlesztése nemzetközi együttműködés keretében” - című projekthez. Documentation. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante), Budapest.

Lengyel, Imre (1991) A házépítések (anti)szociális támogatásának krónikája. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 1-22. ISSN 0237-7683

Lindner, Attila and Reizer, Balázs (2016) Frontloading the unemployment benefit : An Empirical Assessment. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2016/27) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-66-3

M

Makkos, Nándor (2020) Instruction in a holistic approach to discrimination. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (1 SPEC). pp. 79-93. ISSN 2062-9494

Marsai, Viktor (2024) Válságra ítélve? Humanitárius katasztrófa a Száhelben. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 75-87. ISSN 2676-9468

Menyhért, József and Török, Zsuzsanna and Süveges, Gábor (2023) The Opportunities for reaching Generation Z in Self-Care. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 13 (4). pp. 153-162. ISSN 2062-9737

Mihók, Sándor (2019) A szegények gondozása („hadigondozás”) az ókori Hellászban és a Római Birodalomban = Caring for the Poor (Military Solicitude) in Ancient Hellas and in the Roman Empire. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (3). pp. 113-134. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Mihók, Sándor and Fejes, Zsolt and Helyes, Marcell (2020) Mária Terézia pátensei a hadirokkant ellátásról – 1. rész. Lélektan és hadviselés, 2 (2). pp. 73-87. ISSN 2676-9964

Molnár, György (2016) Anyagi ösztönzés versus belső késztetés : A szegénységből kivezető utak lehetőségei egy szociális mikrohitelprogram példáján. In: Simonovits 70. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 279-301. ISBN 978-615-5594-72-4

Molnár, György (2014) A szociális mikrohitelezés hatása a szegénység csökkentésére és a versenyre. VERSENYTÜKÖR, 10 (1). pp. 91-98. ISSN 1787-5196

Molnár, György and Kapitány, Zsuzsa (2013) Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel?: a szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon. Műhelytanulmányok = Discussion Papers; 2013/47 . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5447-08-2

Molnár, Zoltán (2021) Karitatív tevékenység a Nagy Háború idején Magyarországon, valamint Nagy-Britanniában és Franciaországban = Charitable Activity during the Great War in Hungary as well as in Great Britain and France. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (3). pp. 119-130. ISSN 2060-0437

Mátyás, Szabolcs and Keller, Krisztina and Bói, László (2024) Impacts of settlement structure and urban development on crime types and distribution. ECOCYCLES, 10 (1). pp. 49-57. ISSN 2416-2140

N

Nagy, Krisztina (2021) Játékfüggőség : Gyermekvédelmi szempontok az addiktív elemeket tartalmazó videójátékok szabályozásához. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 10 (1). pp. 56-70. ISSN 2063-6253

Nagy, Veronika (2016) The Welfare Ban-opticon. Financial Sorting of Low-Income Migrants from Central and Eastern Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (4). pp. 74-94. ISSN 1216-2051

Nováky, Mónika (2022) Az európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási képességek magyarországi alkalmazásának jogi és műszaki fejlesztése a katasztrófavédelemben. In: Studia Doctorandorum Alumnae : Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból II. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 11-210.

Németh, Gábor (2024) EU Support to Strengthen Border Security in the Middle East, North Africa Region. In: II. Ludovika International Law Enforcement Research Symposium : Conference Proceedings. Hungarian Association of Police Science, Budapest, pp. 219-229. ISBN 978-615-6456-26-7

O

Orosz, Ágnes (2014) Szociális kiadások alakulása az egyes jóléti modellekben és szerepük a válságkezelésben. VGI Műhelytanulmányok (102). MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-607-7

P

Papp Z., Attila and Szepessy, Péter Donát (2015) A projekt eredményeinek időközi visszacsatolása. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (3-4). pp. 193-224. ISSN 2062-204X

Parádi, Ákos (2016) A CSERBA. (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja). Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Pásztor, Szabolcs (2019) Gondolatok a fejlesztési segélyek negatív hatásairól P. T. Bauer szellemi örökségének tükrében. Közgazdasági Szemle, 66 (10). pp. 1093-1120. ISSN 0023-4346

R

R., Arthi and Bhuvaneswari, V. (2022) Growing urban anxiety and eco-dystopia in Usha K. R.’s Monkey Man. ECOCYCLES, 8 (2). pp. 47-52. ISSN 2416-2140

Resperger, Richárd (2013) A helyi szociális ellátórendszer. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 127-132. ISSN 0865-7823

Resperger, Richárd (2011) A pénzbeli családtámogatás főbb formái Magyarországon = Family Aid, Work & Family, Main Forms of Family Cash Benefits in Hungary. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (3-4). pp. 166-184. ISSN 0865-7823

Rácz, Andrea (2017) Közösségi megközelítések gyermekvédelmi gyakorlatban való érvényesítése – nemzetközi trendek. Metszetek (3). pp. 70-86. ISSN 2063-6415

S

Schmidt, Laura (2023) Is It Appropriate to Use Restorative Justice in Cases of Domestic Violence? MAGYAR RENDÉSZET, 23 (1). pp. 219-230. ISSN 1586-2895 (nyomtatott), 1787-050X (online)

Serbakov, Márton Tibor (2022) Az incel mozgalom mint nőgyűlölő terrorfenyegetés = The incel movement as a misogynist terrorist threat. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (3.klsz). pp. 27-42. ISSN 2062-9494

Sik, Domonkos (2018) A szenvedés határállapotai : egy kritikai hálózatelmélet vázlata. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-284-957-7

Simonovits, András (2014) Optimal child allowances with heterogeneous fertilities. Műhelytanulmányok = Discussion Papers, 2014 (1). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5447-09-9

Simonovits, András (2020) A magyar nyugdíjrendszer középtávú feszültségei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (5). pp. 456-473. ISSN 0023-4346

Szamosi, Barna (2019) Public Health Concerns Regarding Reproduction Structured by Race/ Ethnicity and Class during State Socialism in Hungary. Pro&Contra, 3 (1). pp. 47-66. ISSN 2630-8916

Szijártó, István (2021) Állami áldozatsegítés: legjobb gyakorlatok a dél-dunántúli régióból = Victim Support: Best Practices from the Southern Transdanubia in Hungary. BELÜGYI SZEMLE : A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 69 (5). pp. 799-816. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (elektronikus)

Szpirulisz, Ildikó and Szőgyi, Lenke and Bőhm, Antal (1992) Rákosmente lakóinak szociális helyzete, állampolgári közérzete. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 163-177. ISSN 0237-7683

Szűcs, Róbert Sándor (2012) Regulation of “unhealthy food” advertisements according to health-care workers. JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 51-56. ISSN 2043-085X

Szűcs, Róbert Sándor (2013) A gyermekkori elhízás gazdasági és marketing aspektusai az egészségügyi szakemberek szerint | THE ECONOMIC AND MARKETING ASPECTS OF CHILDHOOD OBESITY ACCORDING TO HEALTH CARE EXPERTS. ÉLELMISZER, TÁPLÁLKOZÁS ÉS MARKETING, 9 (2/2013). pp. 9-15. ISSN 1786-3422

Szűcs, Róbert Sándor (2010) A gyermekkori elhízás és élelmiszercímke összefüggéseinek marketing szempontú vizsgálata. GAZDÁLKODÁS, 54 (7). pp. 773-777. ISSN 0046-5518

Szűcs, Róbert Sándor (2011) The “invisible hand” in case of foods with high level of fat, sugar and/or salt importance of fat tax. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 24. pp. 49-67. ISSN 1857-7881, ESSN: 1857-7431

Szűcs, Róbert Sándor and Csapó, Zsolt (2010) Reducing Consumption Of Food With High Level Of Fat, Sugar And/Or Salt Among Young Generation. APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE, 4 (1-2). pp. 85-91. ISSN 1789-221X

Szűcs, Róbert Sándor and Pólya, Éva (2011) Economic risk of childhood obesity. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 15. pp. 25-37. ISSN 1857-7881, ESSN: 1857-7431

T

Tarrósy, István (2024) „Olyan Afrika, amilyet mi akarunk magunknak” – Agenda 2063 : A fenntartható fejlődésről, segélyről és a függőségi szindrómáról – Wangari Maathai nyomán. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 174-187. ISSN 2676-9468

Tausz, Katalin and Darvas, Ágnes and Juhász, Gábor (2009) A helyi szociálpolitika működése = The functioning of local social policy. Project Report. OTKA.

Teknős, László and Ambrusz, József (2022) Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi szakpolitikájának bemutatása = Presenting the Humanitarian Aid and Civil Protection Policy of the European Union. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 70 (5). pp. 1039-1055. ISSN 2062-9494

U

Udvari, Beáta and Kiss, Gábor Dávid and Kis, Katalin and Pontet, Julianna and Halmosi, Péter (2017) Kuvait mint arab donor segélyezési motivációi = Aid Motivations Behind the Aid Allocation of Kuwait as an Arab Donor. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 61 (3-4). pp. 74-101. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Udvari, Beáta and Mező, Júlia (2018) Afrika fejlődésének új alapja? Az Európai Unió és Afrika kutatási együttműködése = A New Basis for the Development of Africa? The EU-Africa Research and Development Cooperation. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (7-8). pp. 56-89. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Udvari, Beáta and Vas, Zsófia Boglárka (2017) Nemzetközi fejlesztési segélyezés az innováció területén = International Development Cooperation in the Field of Innovation. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 61 (7-8). pp. 74-101. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

V

Vajda, Júlia and Kovai, Melinda (2006) Skizofrén narratívák = Shizophrenic narratives. Project Report. OTKA.

Vardanyan, Yevgine (2020) Theoretical Analysis of the Social Protection and Related Concepts. Acta Carolus Robertus : Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, 10 (1). pp. 159-166. ISSN 2062-8269 (nyomtatott) ; 2498-9312 (online)

Vincze, Enikő (2015) Precarization of Working Class Roma through Spatial Deprivation, Labor Destitution and Racialization. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 58-85. ISSN 1216-2051

Vinković, Mario (2023) Croatia: Social Rights in a Welfare State—Wandering Between Symbolism, Irrationality and Economic Sustainability. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 71-91. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

Vörös, Zoltán (2024) Kína nemzetközi segélyezési politikája. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 6 (2). pp. 142-158. ISSN 2676-9468

Y

Yarmaloyan, Marine (2020) The Social Protection System in Post-Soviet Armenia: Main Issues and Possible Solutions. Acta Carolus Robertus : Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, 10 (1). pp. 203-210. ISSN 2062-8269 (nyomtatott) ; 2498-9312 (online)

Z

Závecz, Szilvia (2012) Gazdasági válságból szociális válság? – Új kihívások és megoldásra váró kérdések a szociális ellátások területén = From Economic Crisis into Social Crisis? – New Challenges and Issues to be Resolved in the Field of Social Services. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 99-117. ISSN 0865-7823

Á

Árvai, Andrea and Bogárdi, Tünde (2022) Generációk a segélyezés csapdájában - Az ózdi járásban végzett kérdőíves felmérések eredményei = Generations Trapped in Aid - Results of the Questionnaire Surveys Conducted in the Ózd District. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK. GAZDASÁG-RÉGIÓ-TÁRSADALOM : TÉRGAZDASÁGTANI ÉS ÜZLETI KUTATÁSOK LEKTORÁLT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 19 (1). pp. 77-87. ISSN 1786-1594 (nyomtatott); 2560-2926 (elektronikus)

Ü

Ürmösné Simon, Gabriella and Kovács, Éva and Kudar, Mariann (2022) A Sokszínű Kar konferencia IV. előadásai. MAGYAR RENDÉSZET, 22 (4). pp. 171-186. ISSN 1586-2895 (nyomtatott), 1787-050X (online)

Š

Štefko, Martin (2023) Czech Republic: Social Law One Step Forward Two Steps Back. In: Sustainability of the Social Security System : Demographic Challenges and Answers in Central Europe. Legal Studies on Central Europe . Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 51-70. ISBN 978-615-6474-36-0; 978-615-6474-37-7; 978-615-6474-38-4

This list was generated on Mon Jul 22 19:19:29 2024 CEST.