REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés > HV1551 People with disabilities / fogyatékkal élők"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | K | L | O | P | R | S
Number of items at this level: 30.

B

Bartha, Csilla and Hattyár, Helga (2022) A siketség társadalmi konstrukciói, jelelői változatosság és oktatás Magyarországon. Edulingua Kiadványok . Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport, Budapest.

Bernát, Anikó and Petri, Gábor and Vajda, Dorina and Kozma (Turnpenny), Ágnes (2022) A fogyatékossággal élő emberek jogaival és társadalmi részvételével kapcsolatos lakossági attitűdök. In: Társadalmi Riport 2022. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 347-367.

Berszán, Lidia (2009) Chances of Coping with Having Disabled Children for Families in Romania = Eine rumänische Untersuchung über die Chancen für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit Behinderung. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 4 (1). pp. 27-39. ISSN 1788-4934

Bihariné Kalászdi, Beáta (2021) Systematic literature research on disability-related publications in Hungary from 1959 to the present. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (2). pp. 254-261. ISSN 2062-9737

Bojtor, Zsuzsa and Pogány, Gábor and Dupcsik, Csaba (2023) A ritka betegséggel élők társadalmi megítélése és elfogadottsága. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 64 (3). pp. 45-52. ISSN 1786-2434 (nyomtatott); 2498-6666 (elektronikus)

C

Cserháti, Péter and Kullmann, Lajos and Dénes, Zoltán (2023) Integrált rehabilitációs ellátás I. – hazai előzmények, erősségek, gyengeségek. IME: INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY / INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 22 (2). pp. 16-22. ISSN 1588-6387

Csillag, Sára and Győri, Zsuzsanna and Svastics, Carmen (2020) Vaktában vállalkozni? Fogyatékossággal élő vállalkozók a hazai munkaerőpiacon. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (3). pp. 26-39. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára and Toarniczky, Andrea and Primecz, Henriett (2018) Dolgoznánk, ha hagynátok... : megváltozott munkaképességű emberek és a HR-rendszerek. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (6). pp. 33-45. ISSN 0133-0179

D

Dorogi, Kiara Dominika and Hegedűs, Roland (2023) Kiket és hogyan fogadnak el a pedagógusok? : Sajátos nevelési igényű gyermekek, felnőttek elfogadása a többségi pedagógusok és gyógypedagógusok körében = Who and How Are Teachers Accepted? : Acceptance of Children and Adults with Special Educational Needs by Mainstream Teachers and Special Needs Teachers. ESÉLY : TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 34 (4). pp. 20-38. ISSN 0865-0810 (nyomtatott); 2064-2822 (elektronikus)

F

Farkas, Jácint and Petykó, Csilla (2019) Utazás az akadálymentesség, a fogyatékosság és a fenntarthatóság multidiszciplináris és bölcseleti dimenzióiba. TURIZMUS BULLETIN : A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 19 (4). pp. 13-22. ISSN 1416-9967 (nyomtatott); 1587-0928 (elektronikus)

Farkas, Jácint and Raffay, Zoltán (2023) Az akadálymentességtől mentes helyek veszélyei az utazói létformára, avagy egy 2022 nyarán megvalósult madridi utazás "hermeneutikája". In: A turizmus válságjelenségei. Turizmus Akadémia (12). Kodolányi János Egyetem; CSFK Földrajztudományi Intézet; Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár; Budapest, pp. 45-61. ISBN 978-615-5075-74-2

Farkas, Jácint and Raffay, Zoltán and Dávid, Lóránt Dénes (2022) Az akadálymentesítés és az akadálymentesség az utazói létezés dimenzióiban – két világ paradigmaváltó találkozása = Fundamental Accessibility and Technical Accessibility in the Dimensions of Existence in Travels – The Meeting of Two Worlds Leading to a Paradigm Shift. TURIZMUS BULLETIN : A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 22 (4). pp. 46-54. ISSN 1416-9967 (nyomtatott); 1587-0928 (elektronikus)

Forgács, Attila and Jekli, Tünde (2015) Vakok és gyengénlátók munkaerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (4). pp. 55-64. ISSN 0133-0179

Félix, Péter (2022) A cselekvőképességet korlátozó gondnokság, mint stigmatizáló jogintézmény. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (3). pp. 57-76. ISSN 1788-0386

G

Gergely, Roland H. and Rusu, Alina S. (2022) Linguistic Validation of the Romanian and Hungarian Translations of the Attitudes About Sexuality for People with Disabilities Questionnaire. EDUCATIA 21 (23). pp. 86-91. ISSN 1841-0456 (print); 2247-8671 (online)

Gergely, Roland H. and Rusu, Alina S. (2024) Predictors of Parental Attitudes Towards Sexual Health Education for Persons with Special Needs. EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION. pp. 1-10. ISSN 0885-6257 (print); 1469-591X (online)

Giczi Barnabásné Fehér, Ágnes (2023) A család a nevelésszociológia szemszögéből, a fogyatékosság és az integráció kontextusában. In: Neveléstudományi kaleidoszkóp : A Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének tanulmánykötete. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 141-149. ISBN 978-963-334-500-9 (nyomtatott); 978-963-334-504-7 (pdf)

Gonda, Tibor (2023) A fogyatékossággal élők esélyei a turisztikai élményszerzésre = Opportunities for People with Disabilities to Experience Tourism. ESÉLY : TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 34 (2). pp. 52-66. ISSN 0865-0810 (nyomtatott); 2064-2822 (elektronikus)

Győri, Zsuzsanna and Csillag, Sára (2019) Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: Külön múlt – közös jövő? : 1. rész: A kapcsolódó politikák fejlődése az EU-ban és Magyarországon. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 50 (6). pp. 14-23. ISSN 0133-0179

K

Koncz, Hédy (2023) A természetes támogatói hálózat – mint társadalmi tőke és bizalom – a támogatott lakhatásban = The natural wave of supporters in supported living house – a social capital and trust. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (3). pp. 43-59. ISSN 2676-9468

Kozma, Ágnes and Petri, Gábor and Bernát, Anikó (2020) Kiszolgáltatottság és stagnálás: fogyatékos emberek társadalmi helyzete a 2010-es években. In: Társadalmi Riport 2020. TÁRKI, Budapest, pp. 381-403.

Kullmann, Lajos and Cserháti, Péter and Dénes, Zoltán (2023) Integrált rehabilitációs ellátás II. : Nemzetközi tapasztalatok és tanulságok = Integrated services in rehabilitation medicine II. : International experiences and lessons. IME: INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY / INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 22 (3). pp. 5-11. ISSN 1588-6387

L

Lengyel, Júlia (2018) A védett munkahelyek jogi és pszichológiai hatása a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában, egy érintett szemszögéből = The juristic and psychologic effect of the protected workplaces in theemployment of disadventaged workers, from the aspect of an involved author. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 59 (5). pp. 78-83. ISSN 1786-2434

O

Orbán-Sebestyén, Katalin and Farkas, Judit and Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna and Ökrös, Csaba (2022) Az értelmi fogyatékossággal élő emberek inklúziójával kapcsolatos hazai kutatások elemzése, II. rész : Inklúzió a sportban. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (95). pp. 47-59. ISSN 1586-5428

Orbán-Sebestyén, Katalin and Farkas, Judit and Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna and Ökrös, Csaba (2021) Az értelmi fogyatékossággal élő emberek inklúzióval kapcsolatos hazai kutatások összehasonlító elemzése. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (94). pp. 54-67. ISSN 1586-5428

P

Paulovics, Anita (2022) Segítő kutyák az ember szolgálatában. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 315-324. ISSN 1788-0386

Petri, Gábor and Hruskó, Erika (2023) A fogyatékosügyi mozgalom részvétele a szakpolitikákban 1998 óta Magyarországon = The participation of the disability movement in policy-making in Hungary since 1998. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 33 (4). pp. 24-49. ISSN 1216-2051

R

Rékasi, Nikolett and Dózsáné Spanga, Zsuzsanna (2023) Hallgatók támogatása a Wesley-n: egy kérdőíves vizsgálat eredményeinek bemutatása. Opuscula Theologica et Scientifica, 1 (1). pp. 107-118. ISSN 2939-8398

S

Sipos, Borbála and Máté, Tünde (2024) Nemzetközi parasportrendezvények stratégiai tervezése = Strategic Planning of International Parasport Events. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 55 (4). pp. 31-45. ISSN 0133-0179

Svastics, Carmen and Hidegh, Anna Laura and Csillag, Sára and Győri, Zsuzsanna (2023) A fogyatékosság és a vállalkozói identitás kapcsolata az interszekcionalitás lencséjén keresztül = The relationship between disability and entrepreneurial identity through the lens of intersectionality. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (10). pp. 29-39. ISSN 0133-0179

This list was generated on Fri Jul 19 16:41:09 2024 CEST.