REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés > HV1551 People with disabilities / fogyatékkal élők"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 25.

Article

Berszán, Lidia (2009) Chances of Coping with Having Disabled Children for Families in Romania = Eine rumänische Untersuchung über die Chancen für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit Behinderung. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 4 (1). pp. 27-39. ISSN 1788-4934

Bihariné Kalászdi, Beáta (2021) Systematic literature research on disability-related publications in Hungary from 1959 to the present. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 11 (2). pp. 254-261. ISSN 2062-9737

Bojtor, Zsuzsa and Pogány, Gábor and Dupcsik, Csaba (2023) A ritka betegséggel élők társadalmi megítélése és elfogadottsága. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, 64 (3). pp. 45-52. ISSN 1786-2434 (nyomtatott); 2498-6666 (elektronikus)

Cserháti, Péter and Kullmann, Lajos and Dénes, Zoltán (2023) Integrált rehabilitációs ellátás I. – hazai előzmények, erősségek, gyengeségek. IME: INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY / INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 22 (2). pp. 16-22. ISSN 1588-6387

Csillag, Sára and Győri, Zsuzsanna and Svastics, Carmen (2020) Vaktában vállalkozni? Fogyatékossággal élő vállalkozók a hazai munkaerőpiacon. VEZETÉSTUDOMÁNY, 51 (3). pp. 26-39. ISSN 0133-0179

Csillag, Sára and Toarniczky, Andrea and Primecz, Henriett (2018) Dolgoznánk, ha hagynátok... : megváltozott munkaképességű emberek és a HR-rendszerek. VEZETÉSTUDOMÁNY, 49 (6). pp. 33-45. ISSN 0133-0179

Farkas, Jácint and Petykó, Csilla (2019) Utazás az akadálymentesség, a fogyatékosság és a fenntarthatóság multidiszciplináris és bölcseleti dimenzióiba. TURIZMUS BULLETIN : A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 19 (4). pp. 13-22. ISSN 1416-9967 (nyomtatott); 1587-0928 (elektronikus)

Farkas, Jácint and Raffay, Zoltán and Dávid, Lóránt Dénes (2022) Az akadálymentesítés és az akadálymentesség az utazói létezés dimenzióiban – két világ paradigmaváltó találkozása = Fundamental Accessibility and Technical Accessibility in the Dimensions of Existence in Travels – The Meeting of Two Worlds Leading to a Paradigm Shift. TURIZMUS BULLETIN : A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 22 (4). pp. 46-54. ISSN 1416-9967 (nyomtatott); 1587-0928 (elektronikus)

Forgács, Attila and Jekli, Tünde (2015) Vakok és gyengénlátók munkaerő-piaci esélyei, különös tekintettel a személyiséglélektani tényezőkre. VEZETÉSTUDOMÁNY, 46 (4). pp. 55-64. ISSN 0133-0179

Félix, Péter (2022) A cselekvőképességet korlátozó gondnokság, mint stigmatizáló jogintézmény. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (3). pp. 57-76. ISSN 1788-0386

Gergely, Roland H. and Rusu, Alina S. (2022) Linguistic Validation of the Romanian and Hungarian Translations of the Attitudes About Sexuality for People with Disabilities Questionnaire. EDUCATIA 21 (23). pp. 86-91. ISSN 1841-0456 (print); 2247-8671 (online)

Győri, Zsuzsanna and Csillag, Sára (2019) Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: Külön múlt – közös jövő? : 1. rész: A kapcsolódó politikák fejlődése az EU-ban és Magyarországon. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 50 (6). pp. 14-23. ISSN 0133-0179

Koncz, Hédy (2023) A természetes támogatói hálózat – mint társadalmi tőke és bizalom – a támogatott lakhatásban = The natural wave of supporters in supported living house – a social capital and trust. MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 5 (3). pp. 43-59. ISSN 2676-9468

Kullmann, Lajos and Cserháti, Péter and Dénes, Zoltán (2023) Integrált rehabilitációs ellátás II. : Nemzetközi tapasztalatok és tanulságok = Integrated services in rehabilitation medicine II. : International experiences and lessons. IME: INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY / INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 22 (3). pp. 5-11. ISSN 1588-6387

Orbán-Sebestyén, Katalin and Farkas, Judit and Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna and Ökrös, Csaba (2022) Az értelmi fogyatékossággal élő emberek inklúziójával kapcsolatos hazai kutatások elemzése, II. rész : Inklúzió a sportban. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 23 (95). pp. 47-59. ISSN 1586-5428

Orbán-Sebestyén, Katalin and Farkas, Judit and Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna and Ökrös, Csaba (2021) Az értelmi fogyatékossággal élő emberek inklúzióval kapcsolatos hazai kutatások összehasonlító elemzése. MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (94). pp. 54-67. ISSN 1586-5428

Paulovics, Anita (2022) Segítő kutyák az ember szolgálatában. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 315-324. ISSN 1788-0386

Petri, Gábor and Hruskó, Erika (2023) A fogyatékosügyi mozgalom részvétele a szakpolitikákban 1998 óta Magyarországon = The participation of the disability movement in policy-making in Hungary since 1998. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 33 (4). pp. 24-49. ISSN 1216-2051

Rékasi, Nikolett and Dózsáné Spanga, Zsuzsanna (2023) Hallgatók támogatása a Wesley-n: egy kérdőíves vizsgálat eredményeinek bemutatása. Opuscula Theologica et Scientifica, 1 (1). pp. 107-118. ISSN 2939-8398

Svastics, Carmen and Hidegh, Anna Laura and Csillag, Sára and Győri, Zsuzsanna (2023) A fogyatékosság és a vállalkozói identitás kapcsolata az interszekcionalitás lencséjén keresztül = The relationship between disability and entrepreneurial identity through the lens of intersectionality. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (10). pp. 29-39. ISSN 0133-0179

Book Section

Bernát, Anikó and Petri, Gábor and Vajda, Dorina and Kozma (Turnpenny), Ágnes (2022) A fogyatékossággal élő emberek jogaival és társadalmi részvételével kapcsolatos lakossági attitűdök. In: Társadalmi Riport 2022. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 347-367.

Farkas, Jácint and Raffay, Zoltán (2023) Az akadálymentességtől mentes helyek veszélyei az utazói létformára, avagy egy 2022 nyarán megvalósult madridi utazás "hermeneutikája". In: A turizmus válságjelenségei. Turizmus Akadémia (12). Kodolányi János Egyetem; CSFK Földrajztudományi Intézet; Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár; Budapest, pp. 45-61. ISBN 978-615-5075-74-2

Giczi Barnabásné Fehér, Ágnes (2023) A család a nevelésszociológia szemszögéből, a fogyatékosság és az integráció kontextusában. In: Neveléstudományi kaleidoszkóp : A Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének tanulmánykötete. Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 141-149. ISBN 978-963-334-500-9 (nyomtatott); 978-963-334-504-7 (pdf)

Kozma, Ágnes and Petri, Gábor and Bernát, Anikó (2020) Kiszolgáltatottság és stagnálás: fogyatékos emberek társadalmi helyzete a 2010-es években. In: Társadalmi Riport 2020. TÁRKI, Budapest, pp. 381-403.

Book

Bartha, Csilla and Hattyár, Helga (2022) A siketség társadalmi konstrukciói, jelelői változatosság és oktatás Magyarországon. Edulingua Kiadványok . Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 28 07:42:57 2024 CET.