REAL

Items where Subject is "N Fine Arts / képzőművészet > NE Print media / grafikai művészetek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 80.

Article

Bubryák, Orsolya (2020) Az Igazságosság és az Idő. Hans von Aachen birodalmi allegóriái. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 74 (3). pp. 277-293. ISSN 0133-0748

Bubryák, Orsolya (2019) Kunstkammer in Schrift und Bild. Johann Septimius Jörgers (1594–1676) „Kunststube” in Nürnberg. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 60. pp. 161-184. ISSN 0001-5830

Cosovan, Attila Róbert and Horváth, Dóra (2016) Emóció-Ráció: Tervezés-Vezetés: Designkommunikáció. VEZETÉSTUDOMÁNY, 47 (3). pp. 36-45. ISSN 0133-0179

Domokos, Áron and Molnár, Gábor (2022) Az ügynök: Harari, avagy hogyan (ne) tanítsunk történelmet képregénnyel : Első rész. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (2). pp. 49-68. ISSN 2063-2991

Ecsedy, Anna (2014) Adatok Johann Jacob Khün „érseki udvari festő” működéséhez, Lippay György pozsonyi nyaralókastélyának újonnan előkerült keleti látképe (1663) kapcsán. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ Különlenyomat, 63 (1). pp. 129-142.

Ecsedy, Anna (2013) Plenus sapientia: Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertjének látványosságai. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 171-232. ISSN 0027-5247

Faludy, Judit (2015) A testkép szerepe a kreativitásban – Egy tárgycsoport kontextualizálási kísérlete. PSYCHIATRIA HUNGARICA, 30 (2). pp. 167-177. ISSN 0237-7896

Farkas, Gábor Farkas (2021) Andrew Alchin, Buda, Ofen, Pesto, Buda, Pest, Budapest legkorábbi látképei: a XV. és XVI. századi Budát, Pestet és Óbudát ábrázoló fametszetek, réznyomatok és festmények, A könyvet tervezte Kassai Ferenc, Szombathely, Yeloprint, 2019. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 272-273. ISSN 0025-0171

Fazekas, Sándor (2022) Enter Sandman. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (2). pp. 28-36. ISSN 2063-2991

Fraknói, Vilmos (1891) Mátyás király arczképe Boroszlóban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 11 (2. (1). pp. 14-17. ISSN 0003-8032

Gombos, Péter (2022) A Rejtő-képregények evolúciója. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (2). pp. 37-48. ISSN 2063-2991

Gulyás, Borbála (2014) Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai All’antica reprezentáció I. Ferdinánd bécsi udvarában. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 265-306. ISSN 0027-5247 (Unpublished)

Gulyás, Borbála (2016) Previously Unknown Charters in Booklet Form by the Calligrapher George Bocskay. Acta Historiae Artium, 57. pp. 105-130. ISSN 0001-5830

Gulyás, Borbála (2017) Ünnepségek és lovagi tornák a 16. századi koronázásokon. RUBICON, 28 (302-3.). pp. 38-43. ISSN 0865-6347

Gyenes, Zsolt (2022) Valóság és virtualitás határán – Az elektrográfia kaposvári szálai. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, 8. pp. 287-298. ISSN 2631-0376

Jávor, Anna (2022) Andrea Czére: 18th-Century Italian Drawings in the Budapest Museum of Fine Arts. A Complete Catalogue. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 372-378. ISSN 0001-5830

Karakas, Alexandra (2022) A New Account of the Relation between Art, Science, and Design: Noam Andrews: The Polyhedrists. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 6 (1). pp. 126-130. ISSN 2064-7778

Kovács, Zoltán (2022) Jókai Mór és a magyar képregény előzményei. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (2). pp. 4-14. ISSN 2063-2991

Krén, Emil and Mázi, Béla Imre and Rozsondai, Béla (2001) Akvarellek az MTA Könyvtárában és a világhálón : Thomas Ender felvidéki tájképei. MAGYAR TUDOMÁNY, 46 (2). pp. 224-227. ISSN 0025-0325

Maksa, Gyula (2020) Aya de Yopougon et « l’émergence » de la bande dessinée d’Afrique francophone. SYNERGIES ESPAGNE, 13. pp. 145-155. ISSN 1961-9359

Mikó, Árpád (2016) Bánfi Szilvia-Pavercsik Iona-Perger Péter-V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század. 2. kötet. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 180-185. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2022) Szilvia Bodnár: German Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries in the Museum of Fine Arts, Budapest. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 357-363. ISSN 0001-5830

Nagyné Mandl, Erika (2022) Színház a magyar képregényben a két világháború között. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (2). pp. 15-27. ISSN 2063-2991

Papp, Júlia (2015) Gotische Bauelemente in den Buchillustrationen der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Der Einfluß Wiener Publikationen in Ungarn. Wiener Geschichtsblätter, 70 (2). pp. 163-173. ISSN 0043-5317

Papp, Júlia (2014) OPTIMO PRINCIPI RESTITURORI DACIAE. Adatok egy 18. századi politikai toposz képi ábrázolásához. Ars Hungarica, 40 (2). pp. 176-184. ISSN 0133-1531

Simon, Melinda (2023) Tótumfaktum. Johann Lorenz Haf és egy klisé, amiből sok jelvény lett. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 274-280. ISSN 0025-0171

Szulovszky, János (2016) Az etno-art ölelésében. Velényi Rudolf művészetéről. Szókimondó, 21 (5). pp. 2-4. ISSN 1416-2636

Szulovszky, János (2018) Hoppál Mihály és a képzőművészet. Mediárium, XII (1+2). pp. 122-127. ISSN 1789-0357

Szulovszky, János (2016) Áttekintés 3. – Velényi Rudolf kiállítása elé. Szókimondó, 21 (4). p. 12. ISSN 1416-2636

Takács, Anett and Csimáné Pozsegovics, Beáta (2022) A képregény használata az alapfokú oktatásban. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 5 (2). pp. 69-81. ISSN 2063-2991

Tamás, Ágnes (2018) Az 1917. évi oroszországi események karikatúrák tükrében = The Russian Events of 1917 in the Mirror of Caricature. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 479-498. ISSN 0040-9634

Tüskés, Anna (2010) Adatok a częstochowai kegykép kultuszához a 17-18. századi Magyarországon | Cult of the Devotional Picture of Our Lady of Częstochowa in 17th-18th-Century Hungary. Baroque | Barok | Baroko | Barokk. pp. 157-167.

Tüskés, Anna (2013) Ave Mária. Marian iconography in the collection of the Bratislava City Gallery: Catalogue of Exhibition. Authors: Jana Luková, Martina Vyskupová. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, 3. 9. 2013 – 3. 11. 2013. Zbornik za umetnostno zgodovino, 49. pp. 263-266. ISSN 1580-3767; ISSN 0351-224X

Tüskés, Anna (2015) Balaton a grafikában: Tüskés Tibor hagyatékából. IRODALMI MAGAZIN, 3 (1). pp. 114-115. ISSN 2063-8019

Tüskés, Anna (2004) Batthyány Tódor hajóinak képzőművészeti ábrázolásai. The Artistic Representations of Tódor Batthyány’s Ships. Művészettörténeti Értesítő (1-4). pp. 172-179. ISSN 0027-5247

Tüskés, Anna (2005) E. S. Mester-metszetek ismeretlen példányai a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. Unknown Copies of Engravings by Master E. S. at the University Library of Budapest. Művészettörténeti Értesítő (3-4). pp. 301-307. ISSN 0027-5247

Tüskés, Anna (2015) Pál József: Nézőpontok. (Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról.) Szeged, JATEPress Szegedi Egyetemi Kiadó, 2014, 230 l. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 61 (1). pp. 120-121. ISSN 0017-999X

Tüskés, Anna (2014) Representations of the Mary-Icon of Máriapócs in Engravings. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 18 (1). pp. 153-182. ISSN 1453-9306

Tüskés, Anna (2006) Two Unknown Fifteenth-century German Engravings in the University Library of Budapest. Print Quarterly (2). pp. 173-176. ISSN 0265-8305

Vasné Tóth, Kornélia (2021) Ex-libris, Colecția Mârza, red. Eva Mârza, Alexandru Ştirban, Florin Bogdan, Alba Iulia, Cognitiv, 2019. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 273-276. ISSN 0025-0171

Book Section

András, Edit (2013) A test reprezentációja a kilencvenes évek magyar művészertében / Representation of the Body in Contemporary art in the nineties. In: Testobjektív. Művészetmalom kiadványai (2). Ferenczy Múzeum, Szentendre, pp. 6-11.

Baranyi, Anna (2014) Zenei témájú grafikák Major Ervin hagyatékából. In: Zenetudományi Dolgozatok 1978—2012 : 35 éves jubileumi kötet. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 349-385.

Dudás, Barbara (2020) Hincz Gyula művészete: Egy életműkutatás nehézségei. In: Opus Mixtum VI. : A CentrArt Egyesület évkönyve 2020. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 148-158.

Dudás, Barbara (2018) A Távol-Kelet igézetében. Hincz Gyula ázsiai utazása(i)nak grafikai lenyomata. In: (Kevésbé) szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945 - 1961 között című konferencia kísérő kiadványa. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, pp. 19-25.

Ecsedy, Anna (2013) Henszlmann Imre grafikai gyűjteménye. In: Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából. MTA Művészeti Gyűjtemény 2013. október 15. – 2013. december 13. Katalógus. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5133-09-1

Gulyás, Borbála (2018) “Achtet Casten, darinnen allerleÿ Büecher” Prints and Manuscripts in the Kunstkammer of Ferdinand of Tyrol. In: Collecting Prints and Drawings. Collecting Histories . Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 105-120. ISBN 978-1-4438-2272-5

Gulyás, Borbála (2021) Festivities celebrating the coronations of the Habsburgs Maximilian and Rudolf as king of Hungary in Pozsony/Bratislava, 1563 and 1572. In: Eagles Looking East and West: Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain. Habsburg Worlds (4). Brepols Publishers, Turnhout, pp. 77-95. ISBN 9782503581330

Hornyik, Sándor (2013) Az apokalipszis motorosa. Káosz és rendszer Kondor Béla világában = Biker of the Apocalypse. Chaos and Systemacity in Béla Kondor’s World. In: Forradalmár, próféta, melós. Kondor Béla művészete. Modem, Debrecen, pp. 3-17. ISBN 978-963-89271-9-4

Knapp, Éva (1996) "Abgetrocknete Thränen": A pócsi Mária ikon bécsi kultuszának elemei 1698-ban. In: Ivancsó István (szerk.) Máriapócs 1696 - Nyíregyháza 1996: Történelmi konferencia a Máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. 1996. november 4-6. Konferencia helye, ideje: Máriapócs, Magyarország, 1996.11.04-1996.11.06. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 61-77. ISBN 963 04 7631 2

Knapp, Éva (2006) A Szent István-ikonográfia megújítási kísérletei a 17-18. századi sokszorosított grafikában. In: "Hol vagy István király?" A Szent István-hagyomány évszázadai. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 214-236. ISBN 963-9610-57-7

Knapp, Éva (2005) A Szent István-ikonográfia megújítási kísérletei a XVII-XVIII. századi sokszorosított grafikában. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 295-324.

Körmendy, Kinga (2001) Waldstein János és gyűjteménye. In: Johann Nepomuk Ender ( 1793 - 1854 ) Thomas Ender ( 1793 - 1875 ) emlékkiállítás. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (MKI), Budapest, pp. 31-40.

Maksa, Gyula (2020) Önéletrajzolás, rajzolt riportregény, „expat”-képregény. In: Képregénykultúrák, műfajok, gyakorlatok. Képregénytudomány (4). Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, pp. 155-178. ISBN 9786158132558

Markója, Csilla (2018) Az érzékelés szurdokaiban. In: Nagy István. Kieselbach, Budapest, pp. 47-61. (In Press)

Markója, Csilla (2015) Végjáték. In: 25 év Új Művészet. Tanulmányok, interjúk, szemelvények. Új Művészet Alapítvány, Budapest, pp. 129-130. ISBN 978 963 7792 41 0

Németh, András (2019) A Corvina görög nyelvű kódexeinek restaurálása Budán. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Országos Széchenyi Könyvtár, pp. 107-125. (Submitted)

Németh, András (2019) Négy kódex leírása "A Corvina Könyvtár budai műhelye" c. kiállítás katalógusában. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Országos Széchenyi Könyvtár. (Submitted)

Papp, Júlia (2013) Címlapelőzék Szent lstván, Szent László és Könyves Kálmán arcképével. In: István a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről. Magyar királyok és Székesfehérvár (4). Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, p. 355. ISBN 978-963-87898-6-0

Papp, Júlia (2021) On the Margin of Artwork Reproduction: Two Examples of the Use of Graphic Reproductions as Inspiration for Artworks in the Sixteenth Century. In: Engraving, Plaster Cast, Photograph : Chapters from the History of Artwork Reproduction. Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Eötvös Loránd Research Network, Budapest, pp. 29-40.

Papp, Júlia (2017) Szulejmán szultán halálának emlékezete a hazai képzőművészetben. In: Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. MTA BTK, Pécs, pp. 275-299. ISBN 978-963-12-8482-9

Rozsondai, Marianne (2004) [Fridolin, Stephan]: Schatzbehalter, oder Schrein der wahren Re ich tümer des Heils und ewiger Seligkeit (35. kép). In: Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, p. 108. ISBN 9639439312

Szulovszky, János (2018) A festő és grafikus Hoppál Mihály. In: Gondolat és forma. Hoppál Mihály festményei és grafikái (1960-1970). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 5-12. ISBN 978-963-8257-12-3

Székely, Miklós (2013) From Figure to Pattern : The Changing Role of Folk Tradition in Hungarian Representations at Universal Exhibitions (1867–1911). In: Competing Eyes: Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe. L'Harmattan, Budapest, pp. 190-212. ISBN 978-963-236-706-4

Tüskés, Anna (2011) E. S. mester metszetei Mo.-on. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : minden kor a főszerkesztő Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. rec.iti, Budapest, pp. 63-64. ISBN 978-963-7341-89-2

Tüskés, Anna (2014) Fametszet meseillusztrációk a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Gyűjteményében. In: A mese és kontextusai. VIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szabadka, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, pp. 132-142.

Tüskés, Anna (2013) Pilgrimage Art in Eighteenth Century Transylvania: Icons, Woodcuts and Engravings. In: Economy and Society in Central and Eastern Europe: Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013. Eds. Daniel Dumitran, Valer Moga. Lit Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, pp. 203-219. ISBN 978-3-643-90445-4

Tüskés, Anna (2010) A pócsi Mária-kegykép kisgrafikai ábrázolásai | Representations of the Mary-icon of Pócs in Engravings. In: Ars perennis : Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. 2nd Conference of Young Art Historians Budapest, 2009. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 267-284. ISBN 978-963-88825-0-9

Zsupán, Edina (2019) 11 kódex leírása "A Corvina Könyvtár budai műhelye" c. kiállítás katalógusában. In: A Corvina könyvtár budai műhelye. Országos Széchenyi Könyvtár. (Submitted)

Conference or Workshop Item

Gulyás, Borbála (2014) „gegen den Bluedthunden und Erbfeindt der Christenhait”, Thematisierung der Türkengefahr in Wort und Bild an den höfischen Festen der Habsburger in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Robert Born–Sabine Jagodzinski Hgg., Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Studia Jagellonica Lipsiensia 14.), Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2014. In: Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 2014. 02. 26., GWZO, Leipzig.

Tüskés, Anna (2013) A Mikes-ikonográfia csomópontjai. In: Fiatal Mővészettörténészek III. Konferenciája, 2011. 10. 18-20., Marosvásárhely.

Book

Gulyás, Borbála (2023) The Art of the Calligrapher George Bocskay. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 9786155133220

Gulyás, Borbála (2020) Bocskay György kalligráfus művészete. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5133-17-6

Gáncs, Nikolasz and Zsidákovits, Judit (2023) Shodō – Az ecset útja : A japán kalligráfia kézikönyve. Művészet és irodalom (2). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-6408-07-5

Hoppál, Mihály (2018) Gondolat és forma : Hoppál Mihály festményei és grafikái (1960–1970). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 1-86. ISBN 978-963-8257-12-3

Rényi, András and Wyss, Beat and Jeroen, Boomgard (2014) Rembrandt 2. Meridián, Budapest. ISBN 12188069

Szilárdfy, Zoltán and Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1987) Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről. Egyetemi Könyvtár, Budapest. ISBN 9630174812

Szuszámi, Zsuzsanna (2022) A művészeti útkeresés változatai a romániai magyar időszaki sajtóban (1965–1975). Sapientia könyvek : Tudománytörténet, 1 . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-070-4

Tüskés, Anna (2023) Bocz Gyula. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszék, Pécs. ISBN 978-963-626-113-9

Tüskés, Tibor (1988) Veress Pál. Mai Magyar Művészet . Képzőművészeti Kiadó, Budapest. ISBN 963 336 419 1

Újváriné Tüskés, Anna (2022) Bazsonyi Arany grafikái. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszék, Pécs. ISBN 9789634299516

This list was generated on Tue Feb 27 04:20:34 2024 CET.