REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P119.3 Language and languages. Political aspects / nyelvpolitika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | S | T | V | W
Number of items at this level: 148.

A

Andrássy, György (2016) Nyelvek és nyelvi jogok a térben. ISKOLAKULTÚRA, 26 (1). pp. 9-19. ISSN 1215-5233

Apatóczky, Ákos Bertalan (2017) Egy késő-Ming kétnyelvű glosszárium helyreállításának tanulságai. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2016 (1). pp. 1-14. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan and Szilágyi, Zsolt (2021) A magyarországi kitankutatás első százada. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 12. pp. 151-165. ISSN 2060-9655

B

Bartha, Csilla (2011) Nyelvpolitika Magyarországon : Középpontban a nyelvi kisebbségek. In: Towards a Language Rich Europe. British Council, Berlin, pp. 44-50.

Bartha, Csilla and Borbély, Anna (2006) Dimensions of Linguistic Otherness : Prospects of Minority Language Maintenance in Hungary. LANGUAGE POLICY, 5 (3). pp. 335-363. ISSN 1568-4555

Bartos-Elekes, Zsombor (2023) Encountering Toponymic Geopolitics. Place Names as a Political Instrument in the Post-Soviet States [Találkozások helynévpolitikákkal. A helynév mint politikai eszköz a posztszovjet államokban] Szerkesztő: Sergei Basik. Routledge, Abingdon – New York, 2022. 204 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZETE ÉS A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LEKTORÁLT FOLYÓIRATA (45). pp. 180-183. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Bauko, János (2020) Minority language policy and bilingual name semiotic landscape in Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 60-72. ISSN 0236-6568

Bauko, János (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 489-491. ISSN 0025-0228

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2016) Boundary markers in spontaneous Hungarian speech. In: Human Language Technology: Challenges for Computer Science and Linguistics. Springer International Publishing, pp. 1-14.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2013) Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: 6th Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań, Poland.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2013) Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, November 17-19, 2017, Poznań, Poland.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya and Neuberger, Tilda (2014) Disfluencies in Spontaneous Narratives and Conversations in Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Beke, András and Horváth, Viktória (2015) Hidden Markov model-based approach for nasalized vowels recognition in spontaneous speech. In: International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), 10-14 August 2015, Glasgow.

Beke, András and Horváth, Viktória (2012) A hezitációs jelenségek gépi osztályozása a spontán beszédben. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban : Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 169-177. ISBN 978-615-5219-17-7

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2020) Nyelvpolitika: harc a hatalomért (az ukrán államnyelvi törvény apropóján). MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 257-274. ISSN 0025-0228

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Róka fogta csuka? In: Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 180-190. ISBN 978 963 9902 64 0

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2016) A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 16 (1). pp. 1-23. ISSN 1587-1061

Beregszászi, Anikó and Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Статус української, угорської та інших мов на території сучасного Закарпаття: порівняльний аналіз [Status ukrayinsʹkoyi, uhorsʹkoyi ta inshykh mov na terytoriyi suchasnoho Zakarpattya: Porivnyalʹnyy analiz]. In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення : монографія [Uhorsʹko-ukrayinsʹke pohranychchya: etnopolitychni, movni ta relihiyni kryteriyi samoidentyfikatsiyi naselennya : Monohrafiya]. Інститут українознавства НАН України [Instytut ukrayinoznavstva NAN Ukrayiny], Lviv, pp. 254-267.

Beregszászi, Anikó and Gazdag, Vilmos and Csernicskó, István (2020) Мовна політика і мовний ландшафт: Польська мова на банкнотах чехословацької республіки 1919–1938 рр. Українська полоністика, Випуск. pp. 13-29. ISSN 2220-4555

Beregszászi, Anikó and Gazdag, Vilmos and Csernicskó, István (2020) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ = RESEARCH METHODS IN THE FIELD OF LANGUAGE POLICY. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (3). pp. 20-32. ISSN 2521-1293

Borbély, Anna (2016) Sustainable bilingualism and language shift : Longitudinal research in Romanian– Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 23-61. ISSN 1216-8076

Brenzovics, László and Zubánics, László and Orosz, Ildikó and Tóth, Mihály and Darcsi, Karolina and Csernicskó, István (2020) The continous restriction of language right sin Ukraine. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Beregszász.

Bárány, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2021) Берегсасі Аніко – Черничко Степан: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Pénz és (nyelv)politika. А nyelvpolitika vizuális konstrukciója a bankjegyeken a mai Kárpátalja területén. Termini Egyesület, Törökbálint 2020. 120 lap. MAGYAR NYELVŐR, 145 (2). pp. 249-251. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Bárányné Komári, Erzsébet (2010) Угорсько-українська міжмовна інтерференція на Закарпатті (гунгаризми у творах закарпатський українських письменників). In: Діалектологічні студії 9. Institut ukrainoznavstva im. I. Kripakevica NAN Ukraini, Lviv, pp. 59-67.

Báthory, Orsolya (2024) Works of Péter Pázmány in Latin. In: Péter Pázmány (1570–1637). Universitas, Budapest, pp. 113-123.

Bódi, Zoltán (2022) Promotion of Multilingualism and Preservation of the Hungarian Language in the Cyberspace = A többnyelvűség előmozdítása és a magyar nyelv megőrzése a kibertérben. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 27-42. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

C

Csata, Zsombor (2016) Linguistic Justice and English as a Lingua Franca from a Minority Perspective – The Case of Hungarians in Transylvania. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES, 9 (1). pp. 83-94. ISSN 2066-639X

Csata, Zsombor (2016) Reflections on the economic aspects of multilingualism in Transylvania. BELVEDERE MERIDIONALE, 28 (2). pp. 51-65. ISSN 1419-0222

Csata, Zsombor and Hlatky, Roman and Liu, Amy H. (2022) Ethnic Polarization and Human Development: The Conditional Effects of Minority Language Recognition. STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT. pp. 1-24. ISSN 0039-3606 (print); 1936-6167 (online)

Csata, Zsombor and Marácz, László (2018) Regulatory Environment, Linguistic Inequalities, and New Opportunities for Hungarian Minority Interest Representation in Romania. In: Language Policy and Linguistic Justice. Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches. Spinger, Cham, pp. 393-430. ISBN 978-3-319-75261-7

Csepregi, Zoltán (2016) A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai viszonyai a 16-17. század fordulóján. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 91-106. ISBN 9786158045902

Csernicskó, István (2017) Дискриминация учащихся школ Украины с венгерским языком обучения. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 223-233. ISBN 978-617-7404-27-8

Csernicskó, István (2018) Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? STRATEHICNI PRIORYETY (KIEV), 46 (1). pp. 97-101. ISSN 2306-5664

Csernicskó, István (2016) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere. In: Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 87-96. ISBN 978-617-7404-01-8

Csernicskó, István (2020) Hogyan váljanak többnyelvűvé a kisebbségek? : Egy (nyelv)pedagógiai kérdés (nyelv)politikai vonatkozásai. In: Kétnyelvűség: Magyar és nem magyar kontextus = Bilingualism: Hungarian and Non-Hungarian Context. Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 67-80. ISBN 9789633961490

Csernicskó, István (2021) Languages in Conflict Situations in the Context of the Law of Ukraine “On Education” (2017). In: Language Politics, Language Situations and Conflicts in Multilingual Societies : Case Studies from Contemporary Russia, Ukraine and Belarus. Interdisziplinäre Studien zum östlichen Europa : Schriftenreihe des Gießener Zentrums Östliches Europa (GiZo) (12). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 137-152.

Csernicskó, István (2016) NYELVPOLITIKA A HÁBORÚS UKRAJNÁBAN. Autdor-Shark, Ungvár. ISBN 978-617-7132-40-9

Csernicskó, István (2022) Nyelvi (emberi) jogok, jogsértések és biztonságpolitika összefüggései Oroszország Ukrajna elleni háborúja tükrében = Language (Human) Rights, Violations and Security Policy in the Context of Russia's War Against Ukraine. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (2). pp. 3-30. ISSN 1335-4361

Csernicskó, István (2019) Nyelvi konfliktusok a 21. századi Európában a „nemzetközi normák” és az „európai standardok” tükrében. PRO MINORITATE (2). pp. 3-26. ISSN 1216-9927

Csernicskó, István (2020) Nyelvi konfliktusok a 21. századi Európában a „nemzetközi normák” és az „európai standardok” tükrében. In: Nemzetpolitika a változó világban. Méry Ratio Kiadó, Budapest, pp. 147-172. ISBN 978-615-5700-82-8

Csernicskó, István (2023) Nyelvpolitikai rezsimek a Kárpát-medencében 1920–2022 (a magyar nyelv státusának változásai tükrében). In: A magyar kisebbségek 100 éve: a Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Komp-Press, Kolozsvár, pp. 57-67. ISBN 9786067730357

Csernicskó, István (2016) Nyelvtörvények Ukrajnában (1989–2014). In: Értékek és kihívások I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 9-24. ISBN 978-617-7132-50-8

Csernicskó, István (2019) SusanGal: A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 1-12. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István (2018) Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai a kisebbségek nyelvén folyó oktatás területén a Keretegyezmény és a Karta alkalmazásáról készült jelentések tükrében. KISEBBSÉGI SZEMLE, 3 (4). pp. 27-46. ISSN 2498-8049

Csernicskó, István (2016) Veszélyben az anyanyelvi oktatáshoz való jog Ukrajnában? KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 21 (3-4). pp. 7-9.

Csernicskó, István (2016) A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 3 (3). pp. 91-105. ISSN 0866-6628

Csernicskó, István (2019) A kutatói etika és a politikai meggyőződés. In: A nyelvészet műhelyeiből : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 188-211.

Csernicskó, István (2016) A magyar (nyelv)politika és a ruszin sztenderd Kárpátalján, 1939–1944. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 153-163. ISBN 978 615 5428 52 4

Csernicskó, István (2017) A (nyelvi) kompromisszum esélyei a "háborúba ájult" Ukrajnában. In: Szélrózsa. Termini Egyesület, Budapest, pp. 17-28. ISBN 978-615-80914-0-4

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2016) Four Language Laws of Ukraine. INTERNATIONAL JOURNAL ON MINORITY AND GROUP RIGHTS, 23 (4). pp. 560-582. ISSN 1385-4879

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2015) Language and Language Policy in Transcarpathia between the Two World Wars. MINORITY STUDIES: DEMOGRAPHY, MINORITY EDUCATION, ETHNOPOLITICS, 18. pp. 93-113. ISSN 2064-227X

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka (2021) A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Termini Egyesület, Törökbálint. ISBN 9786158091480

Csernicskó, István and Márku, Anita (2020) Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). pp. 1-18. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István and Tóth, Mihály (2017) Нові засади мовного регулювання в Україні у дзеркалі конституційно-правового аналізу національного законодавства та міжнародних зобов’язань України. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 84-99. ISBN 978-617-7404-27-8

Czeglédi, Sándor (2020) Languages and the U.S. Federal Congress: Attitudes, Policies and Practices between 1789 and 1815. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 20. pp. 91-107. ISSN 1786-5638 (print); 2060-9159 (online)

D

Dimény, Hajnalka (2021) A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című sorozat utolsó kötete = The Last Volume of the Book Series The Hungarian Language in the Carpathian Basin at the End of 20th Century. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 14 (4). pp. 103-110. ISSN 2060-0623

Dobos, Edgár and Vizi, Balázs (2018) Does subsidiarity make for more comprehensive language policies? In: Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. MIME Project, Geneva, pp. 78-79. ISBN 978-2-839-92402-3

E

Engel, Izolda (2022) OFFI Akadémia XXIV. Fordítástudományi Konferencia. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (2). pp. 167-171. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

F

Fazakas, Noémi (2017) Nyelvjárások fordítása és tolmácsolása. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-99. ISBN 978-606-739-085-8

Fedinec, Csilla (2015) Некоторые языково-политические аспекты русинско-украинского дискурса. SOVREMENNAYA EVROPA (6). pp. 139-152. ISSN 0201-7083

Fedinec, Csilla (2018) Az őslakos státusz Ukrajnában. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 20 (2). pp. 75-86. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2021) Milyen lett Kárpátalja 2021-re? : Visszatekintés az előretekintésre. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 25 (1-2). pp. 3-4.

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2016) Декоммунизация в современной Украине: поиск путей в области истории, идентичности и языковой политики = Decommunization in modern Ukraine: the search of paths in the field of history, identity and language policy. ISTORICHESKAYA EXPERTIZA (4). pp. 67-88. ISSN 2409-6105

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Jazyk ako labyrint etnopolitických vzťahov na Podkarpatskej Rusi = Language as labyrinth of ethnopolitical relations in Carpathian Ruthenia. DEJINY (2). pp. 54-72. ISSN 1337-0707

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Language Policy and National Feeling in Context Ukraine´s Euromaidan, 2014-2016. CENTRAL EUROPEAN PAPERS (1). pp. 81-100. ISSN 2336-3312

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2017) Mi lesz velünk, magyarokkal? : Új oktatási törvény Ukrajnában. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 22 (4). pp. 5-11.

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2021) Мова, політика, ексклюзиви в сучасній Україні [Mova, polityka, eksklyuzyvy v suchasniy Ukrayini]. «Аутдор-Шарк» [«Autdor-Shark»], Ужгород [Uzhhorod]. ISBN 978-617-7796-23-6

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Nyelvi jogok Ukrajnában: parlamenti és alkotmánybírósági jogforrások, 1997–2019. PARLAMENTI SZEMLE, 5 (2). pp. 79-103. ISSN 2498-597X

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2020) Nyelvi kirakós Kárpátaljáról : Történeti és politikai dimenziók (1867-2019). Társadalomtudományi Kutatóközpont; Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-556-081-3

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2016) Széljegyzet egy hivatalos lap margójára : kárpátaljai közlöny (1939–1944). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 18 (2). pp. 73-88. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2022) A területiség elvének megjelenése a pénzjegyeken: két közép-kelet-európai példa = The Appearance of the Principle of Territoriality on the Banknotes: Two Examples from Central and Eastern Europe. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 24 (3). pp. 107-123. ISSN 1335-4361

G

Gazdag, Vilmos (2016) Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 107-110. ISSN 0025-0236

Gazdag, Vilmos (2017) A kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereket ért keleti szláv hatásról. In: A magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete. Pécsi Tudományegyetem BTK Szláv Filológia Tanszék, Pécs, pp. 63-72. ISBN 978-963-429-110-7

Gazdag, Vilmos (2019) A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 57. pp. 101-121. ISSN 0541-9298

Gazdag, Vilmos and Csatáry, György (2022) Барань Єлизавета: Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти [’Bárány Erzsébet: Hungaro-Ucrainica. Magyar–ukrán kapcsolatok: nyelvi interferenciák és nyelvészeti kapcsolatok’]. ТОВ «РІК-У», Ужгород, 2021. 310 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 110-117. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Gerencsér, Balázs Szabolcs (2022) Együtt élő nyelvek joga - a nyelvhasználat szabályozásának négy sarkalatos területe. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 10 (1). pp. 9-18. ISSN 0866-6628

Gerencsér, Balázs Szabolcs (2021) The Law of Coexisting Languages Examining the Quartet of Language Policy Fields. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 88-102. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Glatz, Ferenc (1997) Anyanyelvünk az Ezredfordulón. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (2). pp. 19-20. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2001) Az Európai Unió és a nyelvek. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (2). pp. 22-27. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2002) Die Europaische Union und die Sprachen (Weltsprachen, regionale Linguae francae, Muttersprachen und die deutsche Sprache). In: Die deutsche Sprache und die EU aus ungarischer Sicht. Begegnungen (14). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-20.

Glatz, Ferenc (2002) Die Europaische Union und die Sprachen. Weltsprachen, regionale Lingua franca, Muttersprachen und die deutsche Sprache. In: „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt”. Budapester Beiträge zur Germanistik (39). ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, pp. 513-522. ISBN 963-463-554-7

Glatz, Ferenc (2001) Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről. MAGYAR TUDOMÁNY, 46 (7). pp. 853-860. ISSN 0025-0325

Grin, François (2019) A kulturális sokféleség áráról. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 5-27. ISSN 0865-557X

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2018) A néma szünetek sajátosságai óvodások és kisiskolások spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 2018. pp. 134-154. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2012) Impromper activation and monitoring failures in speech planning. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU. ISSN 0352-7565

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória and Gráczi, Tekla Etelka and Beke, András and Neuberger, Tilda and Nikléczy, Péter (2012) BEA: Beszélt nyelvi adatbázis. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó.

Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2015) Speech processing in children with functional articulation disorders. Clinical Linguistics & Phonetics.

H

Harmatta, János (1965) Egy új középiráni nyelv felfedezése (A Surkh Kotal-i feliratok megfejtése). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 169-265.

Horváth, Viktória (2018) Óvodás és kisiskolás gyermekek beszédéről. Édes Anyanyelvünk. ISSN 0139-0457

Horváth, Viktória and Gósy, Mária (2012) Születési rizikótényező hatása az anyanyelv-elsajátításra. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE. ISSN 0133-1108

I

Iszlai, Ede (2020) Az ukrán nyelvpolitika aktuális kérdései. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 376-381. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

J

Jánk, István (2016) Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.): Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 509-511. ISSN 0025-0236

K

Karmacsi, Zoltán (2014) Vizuális kétnyelvűség: az új nyelvtörvény adta lehetőségek. In: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Vydavnyctvo V. Padjaka, Ungvár, pp. 120-131. ISBN 978-966-387-094-6

Karmacsi, Zoltán (2012) Éljünk jogainkkal! „…ha egyik Nemzetnek nyelve ott vagyon, az másiké is legyen ott.” (Csernicskó István szerk.: Nyelvek, emberek, helyzetek). Acta Beregsasiensis: a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 1. pp. 143-147.

Kertész, Krisztina (2023) Pusztay János: És a magyar nyelv? EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 129-132. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Kocsis, Károly (2015) A muravidéki népesség nyelvi-etnikai térszerkezetének átalakulása az elmúlt évezredben. In: Geográfus körút 60. Virágmandula Kft., Pécs, pp. 145-160. ISBN 978-615-5497-44-5

Kontra, Miklós (2022) (Nyelvi) emberi jogok és/vagy biztonságpolitika. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 10 (1). pp. 19-28. ISSN 0866-6628

Korhecz, Tamás (2023) A magyar jogi szaknyelv helyzete Szerbiában : büszke múlt, küzdelmes jelen, bizonytalan jövő = The position of the hungarian legal language in Serbia : proud past, difficult present, fragile future. GLOSSA IURIDICA, 10 (3). pp. 133-150. ISSN 2064-6887

Krepsz, Valéria and Horváth, Viktória and Gósy, Mária and Huszár, Anna (2018) Magánhangzók temporális mintázata az anyanyelv-elsajátításban. In: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. ELTE Eötvös Kiadó. (Submitted)

Káldi, Tamás and Madarász, Levente and Babarczy, Anna (2020) Contextual triggers of the Hungarian pre-verbal focus structure. In: Approaches to Hungarian 16. J. Benjamins, Amsterdam, pp. 74-96. ISBN 9789027204905; 9789027261601

Kálmán, László and Molnár, Cecília Sarolta (2009) A nyelvi nevelés módszertana. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

L

Liu, Amy H. and Shair-Rosenfield, Sarah and Vance, Lindsey and Csata, Zsombor (2018) Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 32 (1). pp. 82-108. ISSN 0891-2432

Láncos, Petra Lea (2021) The Role of Language Technologies in Promoting the Participation of Linguistic Minorities in Social, Political and Economic Life. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 73-87. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

M

Makkos, Anikó and Csapóné Horváth, Andrea (2022) Interkulturális különbségek pragmatikai szempontú értelmezése politikai beszédekben (1. rész). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 104-114. ISSN 1587-1061

Makkos, Anikó and Csapóné Horváth, Andrea (2022) Interkulturális különbségek pragmatikai szempontú értelmezése politikai beszédekben (II. rész). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 1-17. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Mambetaliev, Askar (2020) István Csernicsko, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, & Enikő Tóth-Orosz: Ukrainian Language Policy Gone Astray. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Misad, Katalin (2020) The use of Hungarian as a minority language in municipal offices in Southern Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 133-146. ISSN 0236-6568

Mádi, Gabriella (2020) Markian Prokopovych – Carl Bethke – Tamara Scheer (szerk.): Language Diversity in the Late Habsburg Empire. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

N

Nagy, Károly (2023) Understanding political concepts through Critical Discourse Analysis: Ideologies concerning Turkish National Identity in the speeches of Mustafa Kemal Ataturk and Recep Tayyip Erdogan. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (2.klsz). pp. 212-231. ISSN 1587-1061

Nagy, Noémi (2022) Érték, identitás, konfliktus, részvétel és emberi jogok – a nyelvi jogok többszempontú megközelítése. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 10 (1). pp. 29-37. ISSN 0866-6628

Neuberger, Tilda and Gyarmathy, Dorottya and Gráczi, Tekla Etelka and Horváth, Viktória and Gósy, Mária and Beke, András (2014) Development of a large spontaneous speech database of agglutinative Hungarian language. In: 17th International Conference, TSD 2014, September 8-12, 2014., Brno.

Nádor, Orsolya (2023) A kelet-közép-európai nyelvi térség. Károli könyvek. Monográfia . KRE; L'Harmattan, Budapest. ISBN 9789636460686

Nánási-Molnár, Anita (2016) Az óvodai nevelési nyelv megválasztásáról Kárpátalján. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 20-35. ISSN 2060-0623

P

Papp Z., Attila and Márton, János (2014) Peremoktatásról varázstalanítva : A Csángó Oktatási Program értékelésének tapasztalatai. MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 72 (2). pp. 7-32. ISSN 1224-2292

Pesti, János (2017) Beszédművelésünk fél évszázadáról. Wacha Imre, A szöveg és hangzása. Cikkek, tanulmányok a beszédről. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 498-500. ISSN 0025-0228

Petres, László (2017) A hintáról = About the Swing. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 10 (4). pp. 106-110. ISSN 2060-0623

Pomozi, Péter and Földesi, Eszter (2016) Az észt névtervezés az észt nyelvpolitikai modell tükrében = The name management in the mirror of the Estonian LPP-model. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 38. pp. 193-207. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Q

Qechai, Saber (2021) Linguistic Rights of Indigenous Peoples in Canada. PRO&CONTRA : CENTRAL EUROPEAN STUDIES IN HUMANITIES, 5 (2). pp. 57-79. ISSN 2630-8916

S

Seidl-Péch, Olívia (2017) Elvárások és versenyelőny: a technológiai kompetencia fejlesztése. In: Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez. Kontraszt Plusz Kft., Pécs, pp. 123-141. ISBN 9786158025256

Smari, Ibtissem and Hortobágyi, Ildikó (2020) Language Policies and Multilingualism in Modern Tunisia. BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV. SERIES IV: PHILOLOGY CULTURAL STUDIES, 13 (62). pp. 207-232. ISSN 2066-768X (print); 2066-7698 (electronic)

Somogyi, Zoltán (2020) Fóris Ágota – Bölcskei Andrea szerk., Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 362-366. ISSN 0025-0228

Szabó, Lilla Petronella (2020) Én és a pártom : A politikai kommunikáció perszonalizációja a személyes névmások tükrében. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 106-115. ISBN 9789639074880

Szabó, Miklós (2018) Linguistic Conditions of Access to Law and Fair Process. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES : A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC, 14 (1). pp. 5-17. ISSN 1588-6735

Szabó, Orsolya Katalin (2021) A kisebbségi nyelvvédelem normatív fejlődése Olaszországban = Normative Development of Minority Language Protection in Italy. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (3). pp. 227-248. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Szakál, Imre (2017) „… rendeletek szóról-szóra lefordítassanak…”. Hivatali nyelvhasználat Beregszászban 1919–1920-ban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 61-72.

Szente-Varga, Mónika (2012) Katalán nyelvpolitika. MEDITERRÁN VILÁG, 21. pp. 53-63. ISSN 1787-7350

T

T. Szabó, Levente (2022) International Exhibitions, Literary Capitalism, and the Emergence of Comparative Literature. JOURNAL OF WORLD LITERATURE, 7 (3). pp. 332-347. ISSN 2405-6472 (print); 2405-6480 (online)

Takács, Judit (2020) A kvének önreprezentációja és identitáskonstrukciója. In: Emancipáció – Tegnap és ma. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 275-282. ISBN 978-963-496-165-9

Takács, Péter (2020) On the Names of States: Naming System of States Based on the Country Names and on the Public Law Components of State Titles. GERMAN LAW JOURNAL, 21 (6). pp. 1257-1282. ISSN 2071-8322

Tantimonaco, Silvia (2017) Applied Computational Latin Dialectology: first results from the Conventus Pacensis (South Portugal). Acta Antiqua, 57 (1). pp. 125-138. ISSN 0044-5975

Thomázy, Gabriella and Thomázy, Timea (2020) The Impact of Liaison and Support on the Teaching of Hungarian and Language Maintenance in the Diaspora: A Case Study of Brazil and Chile. LIMES: A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA TUDOMÁNYOS ÉVKÖNYVE, 7 (2). pp. 183-198. ISSN 2411-4081

Thomázy, Tímea (2021) Passado - Presente - Futuro? A Manutenção da Língua Húngara no Brasil = Past - Present - Future? Maintenance of the Hungarian Language in Brasil. REVISTA DE LETRAS NORTE@MENTOS : ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 14 (37). pp. 283-304. ISSN 1983-8018

Tolcsvai Nagy, Gábor (2021) The Indigenous Status of the Hungarian Language Community in the Carpathian Basin : A Historical and Contemporary Interpretation. FOREIGN POLICY REVIEW (2). pp. 47-61. ISSN 1588-7855 (print); 2064-9428 (online)

Tolcsvai Nagy, Gábor (2023) Nyelvstratégia és terminológia. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 23-38. ISBN 9789639074958

Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor (2012) A stílus szociokulturális tényezői : Kognitív stilisztikai tanulmányok. ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-30-4-9

Tóth, Enikő (2017) A 2012-es nyelvtörvény adta jogok és lehetőségek gyakorlati megvalósulása Kárpátalja Beregszászi járásának önkormányzati hivatalaiban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 45-53. ISBN 978-617-7404-27-8

Tóth, Enikő (2015) A 2012-es nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása: Mezőgecse példája. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 186-205. ISBN 978-617-7132-21-8

Tóth, Enikő (2016) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény demográfiai háttere a Beregszászi járásban. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 245-247. ISBN 978-966-176-094-2

Tóth, Enikő (2016) A Beregszászi járás közigazgatási egységeinek internetes kommunikációja. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 163-170. ISBN 978-617-7132-49-2

Tóth, Enikő (2013) Márku Anita: Beszél Ön "kárpátaljai magyarul"? KISEBBSÉGKUTATÁS, 22 (4). pp. 194-197. ISSN 1215-2684

Tóth, Enikő (2016) Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 230-238. ISBN 978-617-7132-50-8

Tóth, Enikő (2014) Nyelvhasználati útmutató a kárpátaljai magyaroknak (recenzió). EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 5. pp. 54-56.

V

Vančo, Ildikó (2020) The “we” vs. “they” distinction in Slovakia Hungarians' discourse. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 73-84. ISSN 0236-6568

Varga, Éva Katalin and Márton, Emese and Indig, Balázs and Sárközi-Lindner, Zsófia and Palkó, Gábor (2023) Erdélyi és anyaországi orvosi terminológia pandémia idején. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, Különs. pp. 76-95. ISSN 1587-1061

Vasas, Tamás (2024) Szókratész igazmondása, vagyis a „parrhészia” mint negyedik retorikai kategória Michel Foucault vizsgálódásaiban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 77-84. ISSN 2060-4580

Vizi, Balázs (2022) Területi elv és a kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó nemzetközi normák. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 10 (1). pp. 39-63. ISSN 0866-6628

Vizi, Balázs (2018) Why is the visible recognition (e.g. road signs, etc.) of a minority language important? In: Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. MIME Project, Geneva, pp. 76-77. ISBN 978-2-839-9240-2-3

W

Wickström, Bengt-Arne and Nagy, Noémi and Rieger-Roschitz, Anneliese and Vizi, Balázs (2023) Language (re)vitalization: What characterizes a sensible policy? LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING, 47 (2). pp. 113-135. ISSN 0272-2690

This list was generated on Mon Jul 22 06:16:35 2024 CEST.