REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ö | Ü | Đ | Š | Ž | А | Б | В | Г | Д | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Ч | Ю
Number of items at this level: 5312.

A

A. Jászó, Anna (2002) Comments on the history of non-finite verb forms in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 95-105. ISSN 1216-8076

A. Jászó, Anna (2022) Grétsy László 90 éves : „azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek a munkájuk egyúttal a hobbijuk is”. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 122-127. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

A. Molnár, Ferenc (2014) A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 305-321. ISSN 0025-0228

Abumathkour, Hani (2021) Conceptualizations of Hand in Jordanian Spoken Arabic: A Cognitive Perspective. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 7-23. ISBN 9789639074941

Abusch, Dorit (2008) Focus presuppositions. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 319-330. ISSN 1216-8076

Acedo-Matellán, Víctor and Real-Puigdollers, Cristina (2015) Location and locatum verbs revisited: Evidence from aspect and quantification. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 111-140. ISSN 1216-8076

Ackerman, Farrell (2003) Lexeme derivation and multi-word predicates in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 7-32. ISSN 1216-8076

Aczél, Petra (2015) Retorika és kommunikációkutatás. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 311-318. ISSN 0025-0228

Adamik, Béla (2009) Bonae Memoriae József Herman: „Du latin épigraphique au latin provincial” Symposium zur Sprachwissenschaft der Lateinischen Inschriften. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49. pp. 1-9. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2009) In Memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 11-22. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2014) In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 641-661. ISBN 978-88-6642-160-3

Adamik, Béla (2012) In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence. In: Biville, Fr. (ed.) et al. Latin vulgaire - latin tardif IX. Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 6 - 9 septembre 2009. Publications de la Maison de l’Orient e la Méditerranée, Lyon, pp. 123-139. ISBN 9782356680303

Adamik, Béla (2010) In memoriam Herman József: A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig. Antik Tanulmányok, LIV (2). pp. 311-321. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2012) A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége. Antik Tanulmányok, LVI (1). pp. 91-105. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2023) A latin nyelv dialektológiai helyzete a késő császárkori és kora középkori Itáliában a feliratok tükrében. In: A szavak értelme: tanulmányok Tegyey Imre emlékére. Hereditas Graeco-Latinitatis (12). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológiai És Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 139-163. ISBN 978-963-490-547-9

Adamik, Béla (2017) A study on the dialectology of Vulgar Latin vocalic mergers: the interaction between confusion of vowel quality, syncope and accent. In: Latin vulgaire - latin tardif XI: XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014). Olms-Weidmann, Hildesheim; Zürich; New York, pp. 183-194. ISBN 978-3-487-15615-6

Adamik, Béla (2015) A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szent István Társulat, Budapest, pp. 11-24. ISBN 978-963-277-545-6

Adamikné Jászó, Anna (2022) About the Delivery Style : Verbal and non-verbal technics. URANIA: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC JOURNAL : THEATRE, CINEMATOGRAPHY, MEDIA, 2 (2). pp. 6-33. ISSN 2786-3263

Adamikné Jászó, Anna (2022) Az előadásmódról : Verbális és nem verbális technikák. URÁNIA: INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT : SZÍNHÁZ, MOZGÓKÉP, MÉDIA, 2 (2). pp. 6-33. ISSN 2786-3255

Adamikné Jászó, Anna (2018) Az érvelés és a stílus humora Gárdonyi regényeiben I. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 5-23. ISSN 2060-0623

Adamikné Jászó, Anna (2018) Az érvelés és a stílus humora Gárdonyi regényeiben II. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (4). pp. 5-23. ISSN 2060-0623

Adamikné Jászó, Anna (2018) Chaïm Perelman, A retorika birodalma. Retorika és érvelés. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 238-245. ISSN 0025-0228

Adamikné Jászó, Anna (2021) Forradalmi és csataképek : Jókai novelláskötete a szabadságharc után = Revolutionary and battle pimages : The short story collection by Mór Jókai after the war of independence. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 5-22. ISSN 2060-0623

Adamikné Jászó, Anna (2017) Humor, derű és bölcsesség az érvelésben Arany János epikája alapján. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 426-465. ISSN 0025-0236

Adamikné Jászó, Anna (2015) Retorikai kutatások Magyarországon. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 257-271. ISSN 0025-0228

Adamikné Jászó, Anna (2019) A stilisztikai kategóriákról. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 1-24. ISSN 0025-0236

Adorján, Mária (2022) Self-assessment of academic writing in an online learning environment. PORTA LINGUA (1). pp. 115-121. ISSN 1785-2420

Afshar, Naeimeh (2021) Carley Paul and Inger M. Mees: American English Phonetics and Pronunciation Practice. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). pp. 1-7. ISSN 1587-1061

Afshar, Naeimeh (2022) Hans Van de Velde, Nanna Haug Hilton & Remco Knooihuizen (eds.): Language Variation – European Perspectives VIII (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2021. 316 pp). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 276-280. ISSN 1587-1061

Afshar, Naeimeh and van Heuven, Vincent J. (2022) Does consistency in perceptual assimilation reflect language dominance in early bilinguals? ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 30-48. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Agyagási, Klára (2016) Э. Е. Лебедев: Акционсартовые значения сложно-вербальных аналитических форм в чувашском языке = The Aktionsart functions of analytic verb forms in Chuvash. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 414-420. ISSN 0029-6791

Agyagási, Klára (2016) On some oriental elements in Old Novgorodian and other Old Russian dialects. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (4). pp. 391-396. ISSN 0001-6446

Agyagási, Klára (2021) A központi kazányi tatár nyelvjárás volgai bulgár elemeinek kontaktusnyelvészeti státuszához = On the Contact Linguistic Status of Some Volga-Bulgarian Words in Kazan Tatar Dialects. KELETKUTATÁS : A KŐRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. pp. 25-34. ISSN 0133-4778

Agyagási, Klára and Dékány, Éva Katalin (2019) Ótörök hatás a magyar osztályozószók kialakulásában. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest ; Piliscsaba, pp. 41-75. ISBN 9789633083611

Agyagási, Klára and Vásáry, István (2013) Book Reviews. Acta Linguistica Hungarica, 60 (4). pp. 469-480. ISSN 1216-8076

Ahmanova, O. Sz. (1955) A nyelvi kategóriák "Izomorfizmusának" fogalmáról ("a szókincstani kutatások módszertani problémáival kapcsolatosan). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 302-320.

Al-Sawalha, Mohammad and Parapatics, Andrea (2022) Az arab és az angol nyelv helyzetéről Jordániában = On the Situation of Arabic and English in Jordan. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (1). pp. 90-97. ISSN 2060-0623

AlKhrisheh, Hazim (2021) The Unicode Cookbook for Linguists by Steven Moran and Michael Cysouw. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). pp. 1-4. ISSN 1587-1061

AlKhrisheh, Hazim and De Bot, Kees (2019) The effect of maturity and gender on verbal fluency: in Jordanian University students. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Albeker, András Zsigmond (2021) A sino-japán írásrendszer hatása a gyorsírásra. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (2). pp. 29-47. ISSN 2060-9655

Albert, Sándor (2019) "Ez így semmit nem jelent…" – formális megfelelés és szövegekvivalencia a nyelvfilozófia felől. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 15-30. ISBN 9789635089109

Albert, Sándor (2018) Vilmos Bárdosi: Du phrasème au dictionnaire. Études de phraséographie franco-hongroise. Eötvös Kiadó, Budapest, 2017, 396 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 101-102. ISSN 0025-0236

Albert, Sándor (2022) A „nem nyilvánvaló értelmetlenség” – avagy minek a tükre a nyelv(használat)? In: A nyelv mint lelkünk tükre. Nyomárkay István-emléksorozat (2). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 9-21. ISBN 9789635089833

Albert, Sándor (2020) A "szellem" főnév etimológiája és jelentésváltozásai néhány indoeurópai nyelvben. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 9-21. ISBN 978-963-508-924-6

Alberti, Gábor (2006) Changes in argument structure in the course of derivation in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 1-39. ISSN 1216-8076

Alberti, Gábor and Balogh, Katalin and Kleiber, Judit and Viszket, Anita (2006) GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval) = GeLexi project (lexicalist grammar and discourse representation semantics with computational implementation). Project Report. OTKA.

Alberti, Gábor and Bódis, Zoltán and Burányi, Péter and Cserhátiné Ohnmacht, Magdolna and Farkas, Judit and Károly, Márton and Kilián, Imre and Kleiber, Judit and Szilágyi, Éva and Viszket, Anita (2012) Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja = A ''real'' interpretation system and its computational implementation. Project Report. OTKA.

Alberti, Gábor and Farkas, Judit (2013) Syntax of Dutch, Nouns and Noun Phrases Vol. 1-2. LINGUA, 133 (1-2). pp. 375-384. ISSN 0024-3841

Alberti, Gábor and Farkas, Judit and Szabó, Veronika (2017) HATNÉK-nominalization: Two subtypes of a highly verbal Hungarian deverbal nominalization. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 169-190. ISSN 1216-8076

Alberti, Gábor and Kiefer, Ferenc and Lois, Márta and Szalontai, Ádám (2008) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 427-453. ISSN 1216-8076

Alberti, Gábor and Kleiber, Judit (2024) Lifelong (mind) representationalism in dynamic semantics. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 87-116. ISSN 2559-8201

Alberti, Gábor and Kleiber, Judit (2012) Where are possible worlds? (arguments for REALIS). Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 3-26. ISSN 1216-8076

Alkhrisheh, Hazim (2020) Jens Braarvig, Markham J. Geller: Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Almási, Gábor and Kiss, Farkas Gábor (2017) In search of Sambucus : His philology, publications and friends. In: Johannes Sambucus / János Zsámboki / Ján Sambucus (1531–1584). Singularia Vindobonensia (6). Praesens Verlag, Bécs, pp. 35-126. ISBN 978-3-7069-0968-6

Almási, Gábor and Kiss Farkas, Gábor (2015) Johannes Sambucus. Europa Humanistica : Humanistes du bassin des Carpates (2). Brepols Publishers, Turnhout. ISBN 978-2-503-53162-5

Altakhaineh, Abdel Rahman Mitib (2016) Identifying Arabic compounds other than the Synthetic Genitive Construction. Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 277-298. ISSN 1216-8076

Altorjay, Tamás (2015) A hangképzés és kutatásának legújabb eredményei a 10. PEVOC nemzetközi konferencia előadásainak tükrében = Recent Results of Phonation and Voice Science in Reflection of the Presentations of 10th PEVOC International Conference. GRADUS, 2 (1). pp. 120-126. ISSN 2064-8014

Ambrus, L. Ferenc (2014) Mérnöki szemmel az orvosi nyelv magyaros írásmódjáról. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 6-8. ISSN 1588-3191

Andor, József (2005) Cognitive Grammar: The State of the Art and Related Issues: An Interview with Ronald M. Langacker. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 341-366. ISSN 1216-8076

Andor, József (2017) Gondolatok a szövegtípus és a szövegműfaj fogalmáról és egymáshoz való viszonyáról. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 302-310. ISSN 0025-0228

Andor, József (2016) Paradigmaváltás felé? : Tradíciók és aktualitások a pszicholingvisztikában. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0228

Andor, József (2022) Studies on Budapest Speech, Based on the Budapest Sociolinguistic Interview. Acta Linguistica Academica, 69 (3). pp. 392-398. ISSN 2559-8201

Andor, József (2009) Words in culture: An interview with Anna Wierzbicka. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 315-335. ISSN 1216-8076

Andor, József (2019) A generatív nyelvész. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 9-31. ISSN 0029-6791

Andor, József (2020) A magyar nyelv első kognitív szemléletű grammatikája : Kritikai áttekintés = The First Cognitively-Based Grammar of the Hungarian Language: A Critical Review. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 139-155. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Andrási, Krisztina (2015) Approaches to Hungarian, Volume 14, Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 463-467. ISSN 0029-6791

Angyalosi, Gergely (2014) Irányzatok a 20.századi irodalomkritikában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (márc.). pp. 38-43. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2017) Szöveg - valóság - dekonstrukció. In: Könyv, kontextus, medialitás. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-27. ISBN 978-615-5621-38-3

Antal, László (1959) Herman József "Az újlatin nyelvek alárendelő kötőszórendszerének kialakulása" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 168-171.

Antalné Szabó, Ágnes (2022) A 15 éves folyóirat szerkesztőségének a felhívása az olvasókhoz. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 110-111. ISSN 2060-0623

Antalné Szabó, Ágnes (2022) Az anyanyelvi órák zárása retorikai és szakpedagógiai nézőpontból. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (4). pp. 98-124. ISSN 2060-0623

Antalné Szabó, Ágnes (2024) Fülöp Lajos (1932–2024). MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 108-110. ISSN 0025-0228

Antalné Szabó, Ágnes (2022) Fülöp Lajos 90 éves. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 375-378. ISSN 0025-0228

Antalné Szabó, Ágnes (2024) Fülöp Lajosra emlékezünk. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 17 (1). pp. 113-116. ISSN 2060-0623

Antalné Szabó, Ágnes (2022) A Simonyi helyesírási verseny 25 évének emlékezetes pillanatai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (3). pp. 119-121. ISSN 2060-0623

Antalné Szabó, Ágnes (2016) Szövegszemlélet a helyesírás-fejlesztésben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 63-75. ISSN 2060-0623

Antalné Szabó, Ágnes (2020) A megújuló Simonyi Zsigmond helyesírási verseny = Simonyi Zsigmond Spelling Competition Renewed. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (3). pp. 96-103. ISSN 2060-0623

Apatóczky, Ákos Bertalan (2017) 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference : Book of Abstracts. Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), Budapest.

Apatóczky, Ákos Bertalan (2019) Early Mandarin profanity and its Middle Mongolian reflection in the vocabulary of the Wu Bei Zhi (武備志). ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY, 71 (2). pp. 9-38. ISSN 0080-3545

Apatóczky, Ákos Bertalan (2020) Kitan szavak listája Ligeti Lajos MTA-ra hagyott jegyzeteiben – számnevek. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2019 (2). pp. 31-45. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan (2021) Preliminary Report on Louis Ligeti's Khitan Wordlist: The Numerals. In: Studies in Asian Historical Linguistics, Philology and Beyond. Brill, Leiden, Boston, pp. 160-174. ISBN 978-90-04-44855-1

Apor, Éva (2005) A perzsa taẕkira és a kontinuitás. In: Bolor-un gerel : kristályfény = Crystal-splendour. Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Belső-Ázsiai Tanszék; Magyar Tudományos Akadémia Altajisztikai Kutatócsoport, Budapest, pp. 35-43. ISBN 9634637671

Apostolopoulou, Eirini (2022) Place of articulation shifts in sound change: A gradual road to the unmarked. Acta Linguistica Academica, 69 (1). pp. 17-35. ISSN 2559-8201

Appah, Clement Kwamina Insaidoo (2019) Analytical issues in the study of verb–noun compounds: How does Akan fit in? Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 1-29. ISSN 2559-8201

Appah, Clement Kwamina Insaidoo (2015) On the syntactic category of Akan compounds. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 361-394. ISSN 1216-8076

Aradi, Csenge Eszter (2019) Diskurzusok emberről és Istenről: kognitív metaforaelméleti elemzések Pascal és La Rochefoucauld munkáiban. Modern Filológiai Füzetek (65.). Ráció Kiadó Kft, Budapest. ISBN 9786155675331

Arató, Balázs (2023) Fogalmi zavarok az adó- és illetékjogban = Conceptual confusion in tax and duty law. GLOSSA IURIDICA, 10 (3). pp. 215-226. ISSN 2064-6887

Arató, Mátyás (2016) Az alsószentmártoni muncsánok nyelvváltozatának dialektális háttere. In: Horizontok és dialógusok. V. Romológus konferencia : Tanulmánykötet. Cigány tanulmányok (38). Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 94-104.

Arkhangelskiy, Timofey and Georgieva, Ekaterina (2018) Sound-aligned corpus of Udmurt dialectal texts. In: Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages (IWCLUL 2018). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg (PA), pp. 26-38.

Arkhangelskiy, Timofey and Serdobolskaya, Natalia and Usacheva, Maria (2017) Corpus-oriented lexicographic database for Beserman Udmurt. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 397-415. ISSN 2559-8201

Arthi, R. and Bhuvaneswari, V. (2023) Mitigation of human-nature estrangement through pro-environmental behavior in Barbara Kingsolver’s Prodigal Summer. ECOCYCLES, 9 (2). pp. 26-31. ISSN 2416-2140

Arthur, Frigyes Viktor and Csapó, Tamás Gábor (2022) Deep learning alapú agyi jel feldolgozás és beszédszintézis előkészítő munkálatai. In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 185-198. ISBN 9789633068489

Asztalos, Anikó (2019) A tanulói szóátadások vizsgálata. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 5-20. ISBN 9789639074811

Asztalos, Erika (2021) From Head-Final Towards Head-Initial Grammar: Generational and Areal Differences Concerning Word Order Usage and Judgement Among Udmurt Speakers. In: Language Contact in the Territory of the Former Soviet Union. IMPACT: Studies in Language, Culture and Society (50). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam; Philadelphia, pp. 1-74.

Ausensi, Josep and Bigolin, Alessandro (2023) On the argument structure realization of result verbs: A syntactic approach. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (1). pp. 139-160. ISSN 2559-8201

Auszmann, Anita (2017) Gyermekek magánhangzói 7 és 13 éves kor között. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 183-202. ISBN 978 963 284 002 4

Auszmann, Anita (2016) Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői. Beszéd – Kutatás – Alkalmazás (9). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 978-963-312-296-9

Auszmann, Anita (2017) Megakadásjelenségek 40 évvel ezelőtti és mai beszélők spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 135-149. ISSN 1218-8727

Auszmann, Anita (2014) Zöngétlen explozívák időszerkezete siket beszélők szövegfelolvasásában. In: Alknyelvdok8. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-12. ISBN 978-963-9074-61-3

Avanyeszov, R. I. (1955) Az össznépi nyelv és a helyi nyelvjárások a társadalmi fejlődés különféle szakaszaiban. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (2). pp. 139-159.

Avanyeszov, R. I. (1951) I. V. Sztálin a nyelvek és nyelvjárások fejlődéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 41-60.

Avrorin, V. A. and Budagov, R. A. and Gyeserijev, Ju. D. and Szerebrennyikov, B. A. and Ubrjatova, Je. I. and Svedova, N. Ju. (1953) A leíró nyelvtanok készítésének problémái. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (3). pp. 357-380.

Ayano, Seiki (2007) Adjectival and verbal nouns in Japanese and multi-level nominalization. Acta Linguistica Hungarica, 54 (3). pp. 237-262. ISSN 1216-8076

Ayed, Wijdene (2021) Tunisian teachers’ perceptions of the compulsory English education, language policies, and the future of TEFL : An interview study. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 47-79. ISBN 9789639074941

Aziez, Feisal (2019) Muriel Saville-Troike & Karen Barto: Introducing second language acquisition (3rdEdition). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Aziez, Feisal (2020) Ofelia García, Angel M. Y. Lin, & Stephen May (Eds): Bilingual and Multilingual Education (Third Edition). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

B

B. Gergely, Piroska (2002) Über einige innersprachliche Zusammenhänge zur Steuerung von Sprachwandel. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 7-21. ISSN 1216-8076

B. Lőrinczy, Éva (1961) Grétsy László „A szóhasadás" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 318-322.

B. Lőrinczy, Éva (1963) Ruzsiczky Éva "A szókincs különféle rétegeinek szerepe Kazinczy nyelv- és stílusújításában" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 361-366.

B. Orosz, Dorottya (2020) Beszámoló a Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig konferenciáról = Report on the Conference Language Development from Infancy to Adolescence. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (1). pp. 100-105. ISSN 2060-0623

B. Papp, Eszter and Fóris, Ágota and Bölcskei, Andrea (2014) Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. Porta Lingua. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek, 2014. pp. 205-212. ISSN 1785-2420

Babarczy, Anna (2009) Analógikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben = Analogical generalisation processes in language acquisition. Project Report. OTKA.

Babarczy, Anna and Balázs, Andrea (2016) A kognitív kontroll és a preverbális fókusz értelmezése. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 151-164. ISBN 978-963-9074-64-4

Bacskai-Atkari, Julia (2014) Structural case and ambiguity in reduced comparative subclauses in English and German. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 363-378. ISSN 1216-8076

Bacskai-Atkari, Julia and Cser, András (2016) Book reviews [Farrell Ackerman and Irina Nikolaeva: Descriptive typology and linguistic theory: A study in the morphosyntax of relative clauses]. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 97-119. ISSN 1216-8076

Badal, Manuel (2023) The reanalysis of /ɡ/ as a verb class marker: An exaptation case within the Catalan 2nd conjugation. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 339-354. ISSN 2559-8201

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2022) Az alapfrekvencia változásának mértéke spontán magyar kijelentő mondatok eső dallamaiban. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 317-327. ISSN 0025-0228 (In Press)

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2020) El español porteño y el italiano meridional : Simetrías en la entonación prelingüística de las oraciones declarativas neutras. ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE (Sup 2). pp. 773-783. ISSN 1416-7263

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2021) Előretolt dallamcsúcsok és emelkedő dallamok a magyar eldöntendő kérdések hanglejtésében. MAGYAR NYELVŐR, 145 (4). pp. 460-477. ISSN 0025-0236

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2019) Hesitation strategies in the Spanish Spontaneous Speech of Hungarian learners of Spanish. In: Proceedings of DiSS 2019. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, pp. 35-38. ISBN 9789634890638

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2020) La aplicación de modelos entonativos en la descripción de las interlenguas: el caso del húngaro-español. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. ISBN 9789633154625

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2021) La percepció dels patrons ascendents en les interrogatives pronominals del català. ACTA HISPANICA - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE (Sup 3). pp. 37-47. ISSN 1416-7263

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2022) Las características prosódicas del acento en la interlengua húngaro–española. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 23 (1). pp. 69-88. ISSN 1585-079X

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2020) Magyar ajkú spanyol nyelvtanulók kiejtése spanyol anyanyelvűek szemével. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 13-18. ISBN 9789634545392

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2021) Utterance-initial F0 movements in the spontaneous speech of Hungarian learners of Spanish. In: 3rd International Symposium on Applied Phonetics (ISAPh 2021), 2022.06.08, Tarragona, Spain.

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2020) The duration of filled pauses and prolongations in northern and southern dialects of Spanish. LINGUISTICA: REVISTA DE ESTUDIOS LINGUÍSTICOS DA UNIVERSIDADE DO PORTO, 15. pp. 71-93. ISSN 1646-6195

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2021) A hezitálás prozódiája a félszigeti spanyol nyelvváltozatokban. In: Irodalmi és nyelvészeti vizsgálódások. The Dean of the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, pp. 77-90. ISBN 9789634893547

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2019) A megnyúlások és kitöltött szünetek mintázatai küszöbszinten álló magyar ajkú spanyol nyelvtanulók spontán beszédprodukciójában. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Bagi, Anita and Gosztolya, Gábor and Szalóki, Szilvia and Szendi, István and Hoffmann, Ildikó (2019) Szkizofrénia azonosítása spontán beszéd temporális paraméterei alapján -- egy pilot kutatás eredményei. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 189-201. ISBN 9789633153932

Bajkó, Edina (2022) Az írott és hallott anyanyelvi szövegértés vizsgálata harmadik osztályban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 41-56. ISSN 2060-0623

Bajzek Lukáč, Marija (2017) Razvoj besedilnih vrst in jezika pri prekmurskih evangeličanskih pisateljih 18. stoletja. In: Slovenistika 10. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 217-229. ISBN 978-963-284-885-3

Bajzát, Tímea Borbála and Szemes, Botond and Szlávich, Eszter (2022) Adalékok a birtokos szerkezetekbe sűrített hasonlatok számítógépes azonosításához. In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : Szeged, 2022. január 27–28. SZTE TTIK Informatikai Intézet, Szeged, pp. 93-104. ISBN 9789633068489

Bajzát, Tünde (2024) Hasznos-e egy tolmácsolás kurzus jogász, közgazdász és mérnökhallgatók számára? PORTA LINGUA (1). pp. 113-119. ISSN 1785-2420

Bajzát, Tünde (2006) Multiple intelligence in the classroom. In: Актуальные проблемы лингвистического образования: теоретический и методологический аспекты, 2005.11.14-2005.11.16, Samara.

Bakaja, Zoltán (2020) Az indiai vallási irodalomban használatos beszélőjelölő igéjének magyar fordítása. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 229-260. ISBN 978-615-00-7338-5

Bakina, M. A. (1961) A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Irodalmi és Nyelvi Osztályának közgyűlése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 172-174.

Bakró Nagy, Mariann (2014) Honti László 70 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 245-250. ISSN 0025-0228

Bakró-Nagy, Marianne (2004) Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 1-3. ISSN 1216-8076

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Bakró-Nagy, Marianne and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Várnai, Zsuzsa (2021) A nyelvi veszélyeztetettségről közérthetően: az INNET projekt. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 67-80. ISBN 9789639074903

Bakti, Mária (2021) Besznyák Rita, Fischer Márta, Szabó Csilla (eds) Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 23 (1). pp. 152-154. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) Source language-related erroneous stress placement in the target language output of simultaneous interpreters. Interpreting, 16 (1). pp. 34-48. ISSN 1384-6647

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) The effect of source language disfluencies on the target language output of simultaneous interpreters. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 121-129. ISBN 978-963-693-540-5

Bakti, Mária and Erdei, Tamás and Juhász, Valéria (2021) Students’ perception of CLIL in higher education : Preliminary results of the CLIL HET project. PORTA LINGUA (1). pp. 77-86. ISSN 1785-2420

Bakti, Mária and Szabó, Csilla (2022) Tolmácsoláskutatás a tolmácsolásoktatás szolgálatában. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 5-16. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Bakó, Alexandra Vivien and Marshall, Barbara Alexandra (2023) Experiences in teaching written intercultural communication (ICC) to healthcare students. PORTA LINGUA (1). pp. 89-97. ISSN 1785-2420

Bakó, Eszter Bernadett (2021) Felnőtt analfabéta bevándorlók nyelvi integrációja Németországban – Oktatási tapasztalatok az írás-olvasás kurzuson. PORTA LINGUA (1). pp. 9-20. ISSN 1785-2420

Balajthy, Ágnes (2017) Térkép nélkül : Utazási irodalom a két világháború között. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 101-111. ISSN 0015-1785

Balaskó, Mária (2020) Korpuszalapú fordítástudomány, és ami mögötte van. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 55-77. ISBN 978-615-00-7338-5

Balla, Fanni (2019) Az auditív és a vizuális ingerek hatása a szövegértésre. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (3). pp. 31-37. ISSN 2060-0623

Balla, Georgina and Törteli Telek, Márta and Szűts, Zoltán (2023) Helyettesíthető a nonverbális kommunikáció szimbólumokkal? SZABAD PIAC: GAZDASÁG- TÁRSADALOM- ÉS BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (1). pp. 109-118. ISSN 2677-1616

Balla, Nóra (2018) A jegyzetelés pszicholingvisztikai vonatkozásai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 40-60. ISSN 2060-0623

Ballagó, Júlia (2022) A tematikus weboldalak hálózatos szerveződése = Network Structure of Thematic Websites. In: A magyar mondat és kontextuális környezete. DiAGram Könyvek (6). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 331-354.

Balogh, Andrea (2021) Gaming és nyelvészet: a videójátékok nyelvi környezetének vizsgálata. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 10 (1). pp. 13-26. ISSN 2063-6253

Balogh, Andrea (2018) Magyari Sára (főszerk.) – Bartha Krisztina – Balogh Brigitta (szerk.): Oktatás határhelyzetben. Paritum Kiadó. Nagyvárad. 2017. 219 p. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 93-97. ISSN 2060-0623

Balogh, Andrea (2019) A játéknyelvi szókincset befolyásoló tényezők. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 21-33. ISBN 9789639074811

Balogh, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2019) Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban − pragmatikai szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 88-116. ISSN 0025-0236

Balogh, Dorka (2023) Jogi szövegtípusok és közérthetőség = A text type-specific approach to plain legal language. GLOSSA IURIDICA, 10 (3). pp. 177-196. ISSN 2064-6887

Balogh, Jenő (1904) Helynevek. MAGYAR NYELVŐR, 33 (1). p. 63. ISSN 0025-0236

Balogh, Jenő (1902) Közmondások. MAGYAR NYELVŐR, 31 (1). pp. 48-49. ISSN 0025-0236

Balogh, Jenő (1902) Szólások. MAGYAR NYELVŐR, 31 (9). pp. 530-531. ISSN 0025-0236

Balogh, Jenő and Szánthó, Gábor and Lauffert, Károly (1901) Tájszók. MAGYAR NYELVŐR, 30 (9). pp. 443-445. ISSN 0025-0236

Balogh, Kitti and Fülöp, Nóra and Szabó, Martina Katalin (2017) A 2016-os tanártüntetések szövegeinek feldolgozása és adatvizualizációja interaktív dashboard segítségével. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 299-307. ISBN 9789633065181

Balogné Bérces, Katalin (2015) Consonant lenition inside and outside the “minimal foot” : A Strict CV Phonology analysis. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 141-155. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin (2010) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). p. 355. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin and Honeybone, Patrick (2020) Representation-based models in the current landscape of phonological theory. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 3-27. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin and Honeybone, Patrick (2012) Splitting ‘intervocalic’: Expanding the typology of lenition environments. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 27-48. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin and Ulfsbjorninn, Shanti (2020) Guest editors’ note. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Balásné Szalai, Edit (2011) A tárgyas szószerkezetek a magyar és a mordvin nyelvben. Pandora Könyvek (25). EKF Líceum Kiadó, Eger.

Balázs, Andrea and Babarczy, Anna (2014) A felnőttek és a négyévesek ige előtti fókuszos mondat értelmezése. In: XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2014.05.25-2014.05.29, Balatonalmádi.

Balázs, Boglárka and Bóna, Judit (2016) Életkori sajátosságok a beszédképzésben és a beszédfeldolgozásban. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 7-18.

Balázs, Géza (2022) The Ancient Genres of Verbal Art : Simple Forms and Instinctive Manifestations. URANIA: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC JOURNAL : THEATRE, CINEMATOGRAPHY, MEDIA, 2 (1). pp. 6-27. ISSN 2786-3263

Balázs, Géza (2015) Az álmok embertana, nyelvi világa. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 9-20. ISSN 1588-3191

Balázs, Géza (2017) Balassa Iván nyelvészeti munkássága. Száz éve született Balassa Iván. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 387-389. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2021) The Birth of the Language of Art : An artistic and linguistic approach. URANIA: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC JOURNAL : THEATRE, CINEMATOGRAPHY, MEDIA, 1 (1). pp. 6-23. ISSN 2786-3263

Balázs, Géza (2016) Herman Ottó nyelvészeti munkássága. MAGYAR NYELVŐR, 140 (41). p. 51. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2016) Horváth Gizella:Túlélőkészlet az esztétikához. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 252-255. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2017) Hálózatkutatás és nyelvtudomány. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 20-32. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2018) Implicit tudás, anyanyelvi hallgatólagos tudás : Szívós Mihály könyve Polányi Mihály elméletéről. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 238-242. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2023) Internet - kultúra - társadalom. In: Új kihívások, új módszerek. Nyomárkay István-emléksorozat (3). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 20-30. ISBN 9786156448231

Balázs, Géza (2015) Interretorika, e-retorika. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 328-334. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2020) Keszler Borbála 80 éves. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 123-127. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Balázs, Géza (2019) Kulturális sokféleség és fordítás = Cultural Diversity and Translation. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 44-54. ISBN 9789635089109

Balázs, Géza (2022) A Magyar Nyelvőr viharos története (1872-2022). Iku-kiskönyvtár (4). MNYKNT - IKU, Budapest. ISBN 9786158206815

Balázs, Géza (2015) Mesebeli lény neve vagy német jövevényszó? Rostáloszlop. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 456-458. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2018) A "Mátra-vidék mindenese" : Fülöp Lajos 85 éves. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 116-117. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2019) Thaly Kálmán, a gyűjtő, hamisító, rejtőzködő = Kálmán Thaly, collector, forger, and a man in hiding. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 461-480. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Balázs, Géza (2017) Török Gábor visszhangtalan stíluselmélete. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 340-349. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2017) Wacha Imre: Kvaterkázás. Anekdoták a XX. század második felének nyelvészeiről, nyelvmű - velőiről. Anyanyelvápolók Szövetsége, 2016. 296 lap. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 122-124. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2018) Állatalakú emberek és beszélő állatok. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 355-369. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2021) A művészet nyelvének születése : Művészet- és nyelvelméleti megközelítés. URÁNIA : INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 6-23. ISSN 2786-3255 (nyomtatott); 2939-5291 (elektronikus)

Balázs, Géza (2014) Érvényes, hasznos szocioszemiotika. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 3 (4). pp. 101-103. ISSN 0209-584X

Balázs, Géza and Bódi, Zoltán and Minya, Károly (2008) A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások = Hungarian in the Age of Informatics. Project Report. OTKA.

Balázs L, Gábor (2016) К морфологической типологии славянских языков. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 20-29. ISSN 1216-0016

Balázsi, József Attila (2015) Kóser vagy tréfli? : Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 250-254. ISSN 0025-0228

Baló, A. Márton (2021) Variation in the Nominal Morphology of Northern Vlax Romani. WORD STRUCTURE, 14 (1). pp. 25-58. ISSN 1750-1245 (print); 1755-2036 (In Press)

Baló, András Márton (2017) Oláh cigány dialektusok Magyarországon. In: Romológia „akkor és most”. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 1-8.

Baló, András Márton and Rosenberg (Arató), Mátyás (2021) A szintó cigányok társadalmi és nyelvi azonosítása írott forrásokban és a közösségek gyakorlatában. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 23 (3). pp. 151-162. ISSN 1335-4361

Baló, Márton A. (2020) Romani Phonology. In: The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 119-153. ISBN 978-3-030-28104-5 (print); 978-3-030-28107-6 (print); 978-3-030-28105-2 (e-book)

Baló, Márton András (2015) The nominal morphology of Lovari from an analogical perspective. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 395-414. ISSN 1216-8076

Banczerowski, Janusz (2013) Nazwy <niebo> i <świat> we frazeologii polskiej i węgierskiej. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 86-93. ISSN 1216-0016

Banczerowski, Janusz and Nyomárkay, István and Pátrovics, Péter and Várnai, Dorota and Vig, István (2009) A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében = The linguistic image of the world in the light of cognitive linguistic paradigm. Project Report. OTKA.

Barabás, Jenő (1963) Gunda Béla "életmód és anyagi műveltség" c. doktori értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 357-361.

Barannyikov, A. P. (1952) Nemzeti és államnyelvek a mai Indiában. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 159-161.

Baranyiné Kóczy, Judit (2018) Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok folyó-reprezentációiban. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 156-168. ISSN 0025-0228

Baranyiné Kóczy, Judit (2018) A SZEM konceptualizációjáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 7-28. ISSN 0029-6791

Baranyiné Kóczy, Judit (2021) A testrésznevek metaforikus kiterjesztésének kulturális varianciája. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 257-277. ISSN 0025-0228

Bari, Diána Éva (2020) Visszajelzések a nyelvórán a nyelvmenedzsment-elmélet megközelítésén keresztül. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 429-441. ISBN 978-963-496-168-0

Barić, Ernest (2013) U kojoj mjeri mogu dvojezični rječnici pratiti promjene društvenih zbivanja. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 94-99. ISSN 1216-0016

Barna, Ferenc (2021) Pénzek és pénznevek a Panegyrici Latini dicsőítő beszédeiben. ACTA NUMISMATICA HUNGARICA (Suppl.). pp. 67-82. ISSN 2677-0598

Barnucz, Nóra (2021) Book Review. Uricska Erna’s COVIDICTIONARY: Words and Phrases Related to the Global Pandemic. Papers in Arts and Humanities, 1 (2). pp. 142-147. ISSN 2784-143X

Barnucz, Nóra (2020) A kiterjesztett valóság alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre. EDUCATIO, 29 (4). pp. 644-652. ISSN 1216-3384

Bart, István and Klaudy, Kinga (1996) Translation, translators and the study of translation in Hungary. In: Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, pp. 1-10. ISBN 9638528125

Barta, Andrea (2009) The Language of Latin Curse Tablets from Pannonia: A New Curse Tablet from Aquincum. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 23-29. ISSN 0044-5975

Bartha, Blanka (2022) Grammatikatanítás magyar szakos tanárjelöltek szemszögéből. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). ISSN 2060-0623

Bartha, Blanka and Gyenei, Kornélia (2024) VIII. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 17 (1). pp. 108-112. ISSN 2060-0623

Bartha, Csilla (2005) Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language mantenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ). In: Bilingual socialization and Bilingual language acquisition. Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism, 2002, Vigo. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, pp. 21-33. ISBN 9788481582802

Bartha, Csilla (2010) „Hasznosnyelvészeti” adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez. In: Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 206-216. ISBN 978 963 9902 64 0

Bartha, Csilla (2002) Nyelvhasználat, nyelvmegtartás, nyelvcsere amerikai magyar közösségekben. In: Tér és terep. Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve (1). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 111-136. ISBN 963 05 7932 4

Bartha, Csilla (1995) Social and linguistic characteristics of immigrant language shift : the case of Hungarian in Detroit. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (3-4). pp. 405-431. ISSN 1216-8076

Bartha, Csilla (2009) Út a többnyelvűség felé? In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (101). MTA Nyelvtudományi Intézet; Gramma Nyelvi Iroda; Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest; Dunaszerdahely; Nyitra, pp. 141-155. ISBN 978-963-9074-51-4

Bartha, Csilla (1996) A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 120. pp. 263-282. ISSN 0025-0236

Bartha, Csilla and Hattyár, Helga (2022) A siketség társadalmi konstrukciói, jelelői változatosság és oktatás Magyarországon. Edulingua Kiadványok . Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport, Budapest.

Bartha, Csilla and Holecz, Margit (2017) Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 205-212. ISBN 978-606-739-085-8

Bartha, Csilla and Holecz, Margit (2017) Jelnyelvi-élőnyelvi szótárépítés a 21. században : A korpusznyelvészet új perspektívái. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 213-225.

Bartha, Csilla and Holecz, Margit and Tóth, Etelka (2020) Az ujjbetűzés (daktil) komplex szerepe a siket gyermekek nyelvi fejlődésében és tanulástámogatásában. In: Beszédkutatás – Speech Research 2020, 2020.12.14-2020.12.15, Budapest.

Bartha, Csilla and Hámori, Ágnes (2010) Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. MAGYAR NYELVŐR, 134 (3). pp. 298-321. ISSN 0025-0236

Bartha, Csilla and Kontra, Edit (2010) Foreign language education in Hungary. SOCIOLINGUISTICA, 24. pp. 61-84. ISSN 0933-1883

Bartha, Csilla and Laihonen, Petteri and Szabó, Tamás Péter (2013) Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben. PRO MINORITATE, 22 (3). pp. 13-28. ISSN 1216-9927

Bartha, Csilla and Pachné Heltai, Borbála (2017) Ideologies and practices in a kindergarten offering early education in Northern Sámi outside the Sámi homeland. APPLES: JOURNAL OF APPLIED LANGUAGE STUDIES, 11 (3). pp. 7-28. ISSN - ; ESSN: 1457-9863

Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Holecz, Margit (2016) A magyar jelnyelvi korpusz létrehozásának és annotálásának kihívásai. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 207-219. ISBN 978-963-306-450-4

Bartha, Katalin Ágnes (2020) Színészkonstrukció és szerepkör: a szalonszínésznőség szubjektivitásai. Certamen VII. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. Kolozsvár 2020, ISSN 2393-4328. 149-170. In: Magyar Tudomány Napja (2018), 23-24 Nov 2018, Kolozsvár. (In Press)

Bartos, Huba (2006) Conditions on conditional mood. Acta Linguistica Hungarica, 53 (3). pp. 227-248. ISSN 1216-8076

Bartos, Huba (2015) Does Mandarin dou ever have rightward associates? In: The 6th CASS-IL International Roundtable of Linguistics, 2015.11.05-2015.11.08, Suzhou.

Bartos, Huba (2021) Mártonfi Ferenc halálának 30. évfordulójára. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (2). pp. 181-185. ISSN 2060-9655

Bartos, Huba (2019) The V-copy construction in Mandarin: A case temporarily reopened. In: Interfaces in Grammar. Language Faculty and Beyond (15). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 167-205. ISBN 9789027202482

Bartók, György (1911) Dr. Hermann Lüdemann: Das Erkennen und die Werturteile. Leipzig, 1910. Athenaeum : philosophiai és államtudományi folyóirat, 20 (1). pp. 129-135.

Bartók, István (2012) Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, Ediderunt Enikő Békés et Emericus Tegyey, Debrecini–Budapestini, Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis–Institutum Doctrinae Litterarum Academiae Scientiarum Hungariae, 2012 (Classica–Mediaevalia–Neolatina, 6), 278 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 224-228. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 5-10. ISSN 1588-3191

Bartók, István (2013) Lojalitás vagy Habsburg-ellenesség?: Kuruckodó jezsuiták a 18. században. In: Kuruc(kodó) irodalom: Konferencia a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 22-32. ISBN 978-963-87917-7-1

Bartók, István (2013) Regionalitás és nyelvhasználat: Élő és holt nyelvek a 16–17. század irodalomelméleti kézikönyveiben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. A VII. Memzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai . Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 430-440. ISBN 978-606-8145-45-7

Bartók, István (2013) „Tamen”: Die (anzunehmend existierende) lateinisch-ungarische Grammatik von Janus Pannonius. In: Matthias rex 1458–1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance: Proceedings of the International Conference, May 20-25, 2008. Budapest. ELTE BTK, Budapest.

Bartók, Miklós and Birtalan, Iván and Bistoni, Francesco and Egyed-Zsigmond, Imre and Frati, Luigi and Gaspar, Ludovit and Kondora, István and Kiss, Jenő and Nagy, Melinda and Paládi-Kovács, Attila and Péntek, János and Sótonyi, Péter and Surányi, Dezső and Szabó, István and Szél, Ágoston and Tonk, Márton and Varga, Benedek and Váradi, Tamás and Zaccaria, Giuseppe (2013) Köszöntések. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 62-77. ISSN 1588-3191

Bartók, Márton (2019) Érzelmi tartalmak észlelése a magyar beszédben. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 34-44. ISBN 9789639074811

Bartók, Márton (2019) A zöngeképzés változásai egy érzelemindukciós számítógépes játék során. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 7-29. ISSN 1218-8727

Bat-El, Outi (2018) Hebrew stress: Back to the future. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 3-27. ISSN 2559-8201

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Bauer, Laurie (2003) English prefixation–a typological shift? Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 33-40. ISSN 1216-8076

Bauko, János (2015) Anyanyelvi névtervezés. Magyar–szlovák keresztnévszótár. MÉG NINCS (kéziratról van szó). (Unpublished)

Bauko, János (2015) Bevezetés a szocioonomasztikába. Europica Varietas , 51 . Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. ISBN 978-80-558-0806-2

Bauko, János (2021) Fordítás és kétnyelvű névszemiotikai tájkép = Translation and the Bilingual Name Semiotic Landscape. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 81-100. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Bauko, János (2015) Komparácia slovenských a maďarských onomastických termínov. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 2013.4.22–23., Bratislava. (Submitted)

Bauko, János (2013) Kontaktusjelenségek a szlovákiai magyarok személynévhasználatában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek, 2013. június 13., Dunaszerdahely.

Bauko, János (2015) Kétnyelvű névszemiotikai tájkép. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK. (Submitted)

Bauko, János (2015) Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép : Kisebbségi névtörvények és vizuális tulajdonnév-használat Szlovákiában = Bilingualism and the name-semiotic landscape : The laws of minority name use and the visual use of proper names in Slovakia. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 179-194. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Bauko, János (2013) Közösségi ragadványnevek használata a szlovákiai magyarok körében. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, Szeged.

Bauko, János (2015) Magyar névkutatás a határokon túl. In: Magyar névkutatás a 21. század elején, ELTE, Budapest.

Bauko, János (2020) Magyar tulajdonnevek a cseh és szlovák névszótárakban = Hungarian Proper Names in Czech and Slovakian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 199-207. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Bauko, János (2015) Rodné mená na Slovensku v 21. storočí. In: 19. slovenská onomastická konferencia, 2014. április 14-30., Bratislava.

Bauko, János (2012) Society and name use. In: Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia 2..

Bauko, János (2015) Sztenderd és kétnyelvű tulajdonnév-használat. In: 18. Élőnyelvi Konferencia, 2014. 09.18–20., Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. (Submitted)

Bauko, János (2015) Tulajdonnév – kép – hatalom. In: MÉG NEM TUDOM. MÉG NEM TUDOM. (Submitted)

Bauko, János (2012) Társadalom és névhasználat. In: A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom.

Bauko, János (2013) A keresztnevek használata magyar–szlovák kétnyelvű környezetben. In: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

Bauko, János (2015) A keresztnévadást befolyásoló tényezők Szlovákiában a rendszerváltást követően. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok., 2014.11.20–21., Pozsony. (Submitted)

Bauko, János (2012) A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése. Névtani Értesítő (34). pp. 157-166. ISSN 0139-2190

Bauko, János (2013) A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája. In: A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben, 2012. szeptember 28-30., Eger.

Bauko, János (2014) A tulajdonnév identitásjelölő funkciója. In: A nevek szemiotikája, Nyitra.

Bauko, János (2014) The use of personal names among Slovakia Hungarians. Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza, 21 (1). pp. 107-118. ISSN 1233-8672

Baunaz, Lena (2016) French “quantifiers” in questions: interface strategies. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 125-168. ISSN 1216-8076

Bańczerowski, Janusz (2017) Néhány gondolat a nyelvhasználat alapegységéről. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 29-41. ISBN 9789632848594

Bańczerowski, Janusz (2016) Néhány reflexió a hallgatás szemantikájáról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 261-266. ISSN 0025-0236

Bańczerowski, Janusz (2021) Przyłowia polskie i węgierskie o Polakach i Węgrach. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 79-84. ISBN 9789635089680

Bańczerowski, Janusz (2019) Van-e szerepe az etimológiának a világ nyelvi képének elemzésében? In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 43-49. ISBN 9789634890669

Bańczerowski, Janusz (2019) A fordítás kognitív megközelítésének egyes kérdései. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 55-61. ISBN 9789635089109

Bańczerowski, Janusz (2019) A pletyka mint a manipuláció eszköze. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 14-23. ISBN 978-963-489-163-5

Behrens, Heike (2003) Verbal prefixation in German child and adult language. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 41-59. ISSN 1216-8076

Beke, András and Gósy, Mária (2014) Phonetic Analysis and Automatic Prediction of Vowel Duration in Hungarian Spontaneous Speech. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES : An International Journal, 8 (4). pp. 301-314. ISSN 1872-4981

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2013) Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: 6th Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań, Poland.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2013) Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, November 17-19, 2017, Poznań, Poland.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya and Neuberger, Tilda (2014) Disfluencies in Spontaneous Narratives and Conversations in Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Beke, András and Horváth, Viktória (2015) Hidden Markov model-based approach for nasalized vowels recognition in spontaneous speech. In: International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), 10-14 August 2015, Glasgow.

Beke, András and Horváth, Viktória (2015) Kisiskolások alaphangmagasságának variabilitása. BESZÉDKUTATÁS, 23. pp. 133-147. ISSN 1218-8727

Beke, András and Horváth, Viktória (2012) A hezitációs jelenségek gépi osztályozása a spontán beszédben. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban : Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 169-177. ISBN 978-615-5219-17-7

Beke, András and Neuberger, Tilda (2013) Automatic laughter detection in Hungarian spontaneous speech using GMM/ANN hybrid method. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43., 2013.03.18-2013.03.20., Koppenhága.

Beke, András and Szaszák, György (2010) Automatic recognition of schwa variants in spontaneous Hungarian speech. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 329-353. ISSN 1216-8076

Beke, András and Szaszák, György and Váradi, Viola (2013) Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2013, December 2-5, 2013., 2013.12.02-2013.12.05., Budapest.

Beke, Ödön (1957) Az urali és indoeurópai duális történetléhez : A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 1956. május 11-i jelolvasó ülésén tartott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 347-366.

Beke, Ödön (1959) Névszó és ige : Székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. április 20-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 59-69.

Beke, Ödön (1954) Újabb finnugor alaktani kutatások : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. február 16-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 39-70.

Bellók, Bernadett (2024) Diákok hibajavítással kapcsolatos preferenciái az angolórákon. PORTA LINGUA (1). pp. 81-87. ISSN 1785-2420

Belz, M. and Reichel, Uwe (2015) Pitch characteristics of filled pauses. In: Proc. DiSS 2015, 2015, Edinburgh.

Bencze, Lóránt (2015) Ratio - oratio. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 335-337. ISSN 0025-0228

Bencze, Norbert (2021) Önbemutatás, önreflexió : Megismerkedési diskurzusok első személyű megnyilatkozásai. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 80-107. ISBN 9789639074941

Bencze, Norbert (2020) Önkonstruálás és benyomáskeltés az első találkozás során. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 6-20. ISBN 9789639074880

Benczes, Réka (2019) Korszakváltás a nyelvészetben. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 263-266. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Benczes, Réka (2005) Metaphor- and metonymy-based compounds in English: a cognitive linguistic approach. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 173-198. ISSN 1216-8076

Benczes, Réka and Tóth-Czifra, Erzsébet (2014) The Hungarian colour terms piros and vörös : A corpus and cognitive linguistic account. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 123-152. ISSN 1216-8076

Benda, Mihály (2017) Dátum nélkül íródott naplószerű jegyzetek, avagy diszkontinuitás, töredezettség és csend Illyés Gyula Franciaországi válozatok című műveiben. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Selye János Egyetem, Komárno, pp. 162-173. ISBN 978-80-8122-206-1

Benda, Mihály (2022) Mallarmé Kockadobás című verse, mint az olvasás kritikája. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3-4. pp. 58-66. ISSN 0015-1785

Bende-Farkas, Ágnes (2015) The landscape of universal quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 223-261. ISSN 1216-8076

Bene, Annamária (2009) What is really the function of the verbal particle in Hungarian. SUVREMENA LINGVISTIKA-ZAGREB, 35 (68). pp. 207-220. ISSN 0586-0296

Bene, Sándor (2015) Reanissance Sources in Medieval Mirrors for Princes: Petrarch and Andreas Pannonius. In: Essays in renaissance thought and letters: In honour of John Monfasani. Brill Academic Publishers, Leiden-Boston, pp. 134-178. ISBN 9789004294479

Benedek, Enikő (2020) Fordítók és fordítóhallgatók terminusválasztásai egy angol nyelvű pakisztáni hivatalos dokumentum magyar fordításában – esettanulmány. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 21-31. ISBN 9789639074880

Benedek, Enikő (2022) LITHME 2. Language in the Human-Machine Era. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 24 (2). pp. 181-183. ISSN 1419-7480

Benedek, Enikő (2020) Mariachiara Russo, Claudio Bendazzoli, Bart Defrancq: Making Way in Corpus-based Interpreting Studies (Szingapúr: Springer, 2018. 215 pp. ISBN: 978-981-10-6198-1). In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 351-358. ISBN 978-615-00-7338-5

Benedek, Enikő (2019) A hivatalos dokumentum útja a hatóságtól a fordítóig – előtanulmány angol nyelvű pakisztáni hivatalos iratok magyar fordításáról. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 21 (2). pp. 17-31. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Benedek, Gergely and Zoltán, András (2022) Komlóska ruszin nyelvjárása. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai (241). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 9786155061219; 9786155061226

Bengi, László (2017) History, Philology, Literature. RLC: REVUE DE LITTERATURE COMPAREE, 91 (2). pp. 179-188. ISSN 0035-1466

Bengi, László (2018) A filológiai tudás mint határtapasztalat : Kosztolányi dezső publikálási gyakorlatáról. STUDIA LITTERARIA, 57 (1-2). pp. 42-51. ISSN 0562-2867

Benkő, Elek (2022) Benkő Loránd székely kapcsolatai = Loránd Benkő’s Connections with the Szeklers. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 4-12. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Benkő, Loránd (1955) Megjegyzések Derne Lászlónak „A magyar nyelvjárások néhány kérdése" című tanulmányához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 500-523.

Benkő, Loránd (1995) Régi magyar iskolai Georgica-fordítás (recenzió). Antik Tanulmányok, 39 (1-2). pp. 154-157.

Benkő, Loránd (1951) A nyelvtani szerkezet és a nyelvtan kérdései. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 36-63.

Benkő, László (1961) A Juhász-szótár próbafüzete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 307-320.

Benkő, Ágnes and Patay, Fanni Zsófia (2019) Neutrális magánhangzók variabilitása a magyar magánhangzó-harmóniában. In: LingDok 18. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 9-24.

Benyeda, Ivett Zsuzsanna and Koczka, Péter and Váradi, Tamás (2016) Creating seed lexicons for under-resourced languages. In: Proceedings of GLOBALEX2016, 2016.05.24, Portoroz.

Benyovszky, Krisztián (2021) A név mint paratextus a műfordítás gyakorlatában = Names as a Paratext in the Practice of Literary Translation. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 45-67. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Benő, Attila (2014) Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 479-483. ISSN 0025-0228

Benő, Attila (2020) Magyar tulajdonnevek a román névszótárakban = Hungarian Proper Names in Romanian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 187-197. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Benő, Attila (2021) Román intézménynevek magyarítása Erdélyben = Translation of Romanian Institutional Names to Hungarian in Transylvania. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 101-111. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Benő, Attila and Péntek, János (2023) A terminológiastratégia szintjei és feltételei Erdélyben. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 237-252. ISBN 9789639074958

Berbić Kolar, Emina (2023) Hungarizmi u sičanskome govoru [Hungarisms in sičan speech]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 21-28. ISSN 2064-1060

Berecz, Ágoston (2017) Gyarmati nyelvpolitikák az első globalizáció idején. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (4). pp. 253-281. ISSN 0865-557X

Berecz, Ágoston (2022) Peter Jordan – Přemysl Mácha – Marika Balode – Luděk Krtička – Uršula Obrusník – Pavel Pilch – Alexis Sancho ReInoso, Place-Name Politics in Multilingual Areas. A Comparative Study of Southern Carinthia (Austria) and the Těšín/Cieszyn Region (Czechia) = Helynévpolitika többnyelvű vidékeken. Dél-Karintia és a csehországi Těšín/Cieszyn régió összehasonlító vizsgálata. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 44. pp. 199-203. ISSN 0139-2190 (print), 2064-7484 (online)

Bereczki, Gábor (1965) Búcsú Beke Ödön akadémikustól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 411-413.

Bereczki, Gábor (1961) Gulya János: A „XVIII. századi kéziratos vogul szójegyzék" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 315-318.

Bereczki, Gábor (1962) Radanovics Károly: " Névutós határozószók a komi nyelvben" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 301-303.

Bereczki, Ildikó (2023) Az anyanyelv és a matematika kapcsolódásának a lehetőségei. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 80-91. ISSN 2060-0623

Bereczky, Klára (2023) Informatikai angol Moodle tananyagfejlesztés a Budapesti Gazdasági Egyetemen. PORTA LINGUA (2). pp. 95-104. ISSN 1785-2420

Beregszászi, Anikó (2003) Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних контактів. In: Молодь, освіта і культурна самосвідомість. Európai Egyetem Kiadó, Kiev, pp. 20-22.

Beregszászi, Anikó (1997) Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 356-361. ISBN 963 7530 26 6

Beregszászi, Anikó (1999) Nyelvi változók vizsgálata kérdőíves felmérés alapján. HATODIK SÍP, 11 (1-4). pp. 66-77. ISSN 0865-1590

Beregszászi, Anikó (2011) An additive approach of the Transcarpathian Hungarian mother-tongue education : possibilities offered by the new curriculum. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, ХХХІХ (1). pp. 129-132.

Beregszászi, Anikó (2014) Új témák, változó szemlélet. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2014 (1). ISSN 2060-0623

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 1 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 2011 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2002) A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvi tervezés szemszögéből. KISEBBSÉGKUTATÁS, 11 (2). pp. 368-375. ISSN 1215-2684

Beregszászi, Anikó (2012) A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (141). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9786155219184

Beregszászi, Anikó (2012) A nyelvi változatosságnak mint ösztönös nyelvi tapasztalatnak a szerepe a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, XI (1). pp. 63-68.

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов. In: Язык и общество в современной России и других странах = Language and society in present-day Russia and other countries. Rossijskaya Akademiya Nauk, Moszkva, pp. 227-230. ISBN 9785984211031

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Hiába repülsz te akárhová... PoliPrint, Ungvár, pp. 7-96.

Beregszászi, Anikó and Dudics Lakatos, Katalin (2023) Huszonkettő - A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története. Termini Association, Törökbálint. ISBN 9786158183468

Beregszászi, Anikó and Dudics Lakatos, Katalin (2022) A nyelvi tolerancia alakításának lehetőségei : Nyelvi nevelés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán = Opportunities for the Formation of Language Tolerance : Linguistic Education at Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 407-418. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Berkes, Tamás (2014) A népiség eszménye a cseh reformkor irodalmában. In: A Nemzet Kalogánya. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 32-43. ISBN 978-963-7341-98-4

Berkling, K. and Lavalley, R. and Reichel, Uwe D. (2015) Systematic acquisition of reading and writing. An Exploration of Structure in Didactic Elementary Texts for German. In: GSCL, 2015, Duisburg.

Berkling, K. and Reichel, Uwe D. (2016) Progression in Materials for Learning to Read and Write - a Cross-Language and Cross-Century Comparison of Readers. In: 5th Workshop on Child Computer Interaction. International Speech Communication Association (ISCA), San Francisco, pp. 1-9.

Berkov, V.P. and Jersov, B.A. (1956) Kísérletek fordítógép készítésére. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 41-47.

Bernjak, Elizabeta (2013) Etnonimi v slovenski in madžarski frazeologiji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 100-110. ISSN 1216-0016

Bernstejn, Sz. B. (1952) A. A. Sahmatov nyelvtani szisztémája. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 21-52.

Berta, József Tibor (2012) Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben = Iberoromance Historical Syntax. Project Report. OTKA.

Berényi, Mihály (2015) Mondatcsiszolás. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 74. ISSN 1588-3191

Berényi, Mihály and Büky, László and Csernátonyi, Zoltán and Fráter, Lóránd and Varga, Csaba (2013) A szerkesztőség levelesládájából. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 2-4. ISSN 1588-3191

Berényi, Mihály and Bősze, Péter (2015) Az orvos szavunk szóösszetételekben és szószerkezetekben - hogyan írjuk? MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 72-73. ISSN 1588-3191

Bese, Lajos (1961) Rövid beszámoló egy mongóliai tanulmányútról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 346-349.

Besznyák, Rita (2023) Egy örökzöld klasszikus újra olvasva - Daniel Gile alapfogalmai és modelljei három évtized távlatából. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 25 (2). pp. 132-144. ISSN 1419-7480

Besznyák, Rita (2022) Vezérfonal a tolmácsvizsgák optimalizálásához. PORTA LINGUA (1). pp. 83-94. ISSN 1785-2420

Besznyák, Rita (2019) A stressz hatása a szóbeli nyelvi közvetítés minőségére tolmácsvizsgákon. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 21 (2). pp. 80-100. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Betkó, János (2014) Régi magyar szemészeti szakkifejezések Fabini János 1837-ben megjelent könyve alapján. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 26-28. ISSN 1588-3191

Beták, Patrícia (2022) A Tolmács esete a Szóval, avagy „x nyelve van, mégis megbotlik”. PORTA LINGUA (1). pp. 95-100. ISSN 1785-2420

Bezeczky, Gábor (2013) The Course, of course. In: Ferdinand de Saussure. Routledge of Taylor and Francis Group, London; New York, pp. 25-45. ISBN 978-0-415-46548-9

Beöthy, Zsolt (1888) Rhetorika és rhetorikai olvasókönyv. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 12 (3). pp. 316-318. ISSN 0200-9285

Beňuš, Štefan and Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2014) Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian. In: Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian, 2014.06.05-2014.06.07, Olomouc.

Bibok, Károly (2004) Word meaning and lexical pragmatics. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 265-308. ISSN 1216-8076

Bibok, Károly and Coryell, Julia and Xia, Saihua (2005) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 117-128. ISSN 1216-8076

Bidaud, Samuel (2015) Book Review [Emanuele Banfi & Nicola Grandi: Lingue d’Europa. Elementi di storia e di tipologia linguistica. Roma: Carocci editore, 2012. pp 262.]. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 219-222. ISSN 1216-8076

Bihari, Judit (2012) Grundlagen der Pragma-Dialektik. Teil 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (1). pp. 55-65. ISSN ISSN 1218-5736

Bihari, Judit (2012) Grundlagen der Pragma-Dialektik. Teil 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 123-135. ISSN ISSN 1218-5736

Bindrim, Yvonne and Pantermöller, Marko (2015) Semanttisten differentiaalien roolista kieliasenteiden arvioinnissa monikielisessä kontekstissa = On the role of semantic differentials in the evaluation of language attitudes in a multilingual context. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 237-253. ISSN 0029-6791

Birescu, Mihaela (2021) Bilingualism and Creativity = Kétnyelvűség és kreativitás. OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (4). pp. 31-37. ISSN 2676-8771

Birtić, Matea Andrea (2015) Nominals with the suffix -ač in Croatian. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 415-445. ISSN 1216-8076

Biró, Adrienn (2024) A mesterséges intelligencia mint globális kihívás a nyelvi közvetítésben : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi Közvetítés Intézete, Budapest, 2023. november 27. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 26 (1). pp. 127-131. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Biró, Tamás (2021) The Jewish Mind. In: Hit, tudomány és társadalom = Faith, Science and Community. Szent István Társulat, Budapest, pp. 279-288. ISBN 9789632779287

Biró, Tamás (2012) Két nyelv, két világ határán : A szombati kakaós kalácsról, Pollák Kaim héber szótára kapcsán. In: "A szívnek van két rekesze" : Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Studia Hebraica Hungarica; MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő (2; 19). Magyar Hebraisztikai Társaság; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Judaisztikai Kutató Csoport; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 377-391. ISBN 978-963-236-608-1

Biró, Tamás (2017) OT grammars don’t count, but make errors : The consequences of strict domination for simulated annealing. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-30. ISBN 978-963-9074-73-6

Biró, Tamás (2017) Optimalitáselmélet és gyorsbeszéd : Egy nyelvtanmodelltől a beszéd modellezéséig, sőt a kísérletekig. In: Kísérletes nyelvészet. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (29). Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, pp. 127-153. ISBN 9789634540724

Biró, Tamás (2003) Quadratic Alignment Constraints and Finite State Optimality Theory. In: 10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2003.04.12-2003.04.17, Budapest.

Biró, Tamás (1998) Some Statistical Games with Written Texts. In: DOXIMP 3: Graduate Students' Third Linguistics Symposium, 1998. június 5., Budapest.

Biró, Tamás (2017) Uncovering structure hand in hand: Joint Robust Interpretive Parsing in Optimality Theory. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 191-212. ISSN 1216-8076

Biró, Tamás (2004) Weak Interactions : Yiddish influence in Hungarian, Esperanto and Modern Hebrew. In: On the Boundaries of Phonology and Phonetics. University of Groningen Department of Linguistics, Groningen, pp. 123-145. ISBN 9036719305

Biró, Tamás and Gervain, Judit (2011) Optimality Theory as a General Cognitive Architecture. In: Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 2011.07.20-2011.07.23, Boston, Massachusetts.

Bisetto, Antonietta and Scalise, Sergio (2007) Selection is a head property. Acta Linguistica Hungarica, 54 (4). pp. 361-380. ISSN 1216-8076

Blaho, Sylvia and Rice, Curt (2014) Overgeneration and falsifiability in phonological theory. In: La phonologie de français: normes, périphéries, modélisation. Presses Universitaires de Paris Quest, Paris, pp. 101-120. ISBN 978-2-84016-203-2

Blankó, Miklós (2019) Beke József: Bánk bán szótár. Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete. Szerk. Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége - Inter. Bp.,2019, 375 lap. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 127-131. ISSN 0025-0236

Blankó, Miklós (2023) Levélírói profil- és attitűdvizsgálat az Édes anyanyelvünk című rádióműsor hallgatói leveleiben. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 335-345. ISSN 0025-0228

Blankó, Miklós and Némethné Balázs, Katalin (2023) Mozaikok az 57. magyar nyelv hetéről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (3). pp. 138-143. ISSN 2060-0623

Blazsetin, István (2013) Kiklop Ranka Marinkovića na mađarskom jeziku. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, & (1). pp. 124-130. ISSN 1216-0016

Blažeka, Mihaela and Blažeka, Đuro (2022) O naglasnim inačicama u govoru preloga kao stilskim sredstvima [Different Variants of Stress in the Speech of Prelog as a Means of Style]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 31-44. ISSN 2064-1060

Blažeka, Đuro (2022) Pseudoanalogonimija između preloške skupine međimurskog dijalekta i prekomurskog književnog jezika [Pseudoanalogy between the prelog group of dialects of Međimurje and the prekmurje literary language]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 19-30. ISSN 2064-1060

Blažeka, Đuro (2016) „Razlikovni rječnici“ između 2 bliska mjesna govora. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 57-71. ISSN 1216-0016

Blažeka, Đuro (2013) Temeljna načela u izradi razlikovnih rječnika bliskih mjesnih govora. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 111-123. ISSN 1216-0016

Blažeka, Đuro and Blažeka, Mihaela (2023) Vulgarizmi i vulgarnosti u govoru preloga [Vulgar expressions and vulgarism in the speech of prelog]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 29-52. ISSN 2064-1060

Blom, Corrien and Booij, Geert (2003) The diachrony of complex predicates in Dutch: a case study in grammaticalization. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 61-91. ISSN 1216-8076

Bockovac, Timea (2016) Aktualni zadaci jezične politike Hrvata u Mađarskoj. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 72-77. ISSN 1216-0016

Boda, László (2013) A biológiai illetékességű tudományok szaknyelve és a filozófia. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 11-13. ISSN 1588-3191

Bodnár, Gábor and Horváth, Ildikó (2018) Zene és fordítás: a német Lied szövegének fordítási kérdései. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-9. ISSN 1587-1061

Bodnár, Ildikó (2023) Schirm Anita, Diskurzusjelölők szövegeken innen és túl. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 466-471. ISSN 0025-0228

Bodnár, Noémi (2019) Atipikus beszélők beszédének megítélése kisiskolás korban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (4). pp. 24-36. ISSN 2060-0623

Bodnár, Noémi (2019) Bóna Judit –Horváth Viktória (szerk.): Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 2019. 338 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Bodnár, Noémi (2020) Hogyan készül egy jelnyelvi (szleng)szótár? OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 87-96. ISSN 2676-8771

Bodnár, Noémi (2018) Journal of Child Language. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 87-89. ISSN 2060-0623

Bodnár, Noémi (2018) Merre tart a gyermeknyelvkutatás? : Bóna Judit szerk.: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 2017. 243 p. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 78-81. ISSN 2060-0623

Bodnárová, Zuzana and Wiedner, Jakob (2015) Analogical extension of vowel length in Vend Romani. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 157-170. ISSN 1216-8076

Bodor, Viktória (2019) Óvodapedagógusok és tanítók viszonyulása a nyelvi diverzitáshoz. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (2). pp. 86-89. ISSN 2060-0623

Bodrožić, Marica (2017) A szem mögötti szem : A szó térbeli megjelenéséről. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (3). pp. 5-9. ISSN 0015-1785

Bodó, Csanád (2021) Bevezetés: nyelvészeti etnográfia és antropológia. REPLIKA (119-20). pp. 133-140. ISSN 0865-8188

Bodó, Csanád (2014) Nyelvi ideológiák a magyar nyelvi változók kutatásában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 266-284. ISSN 0025-0228

Bodó, Csanád and Heltai, János Imre (2018) Mi a kritikai szociolingvisztika? MAGYAR NYELVŐR, 142 (4). pp. 505-523. ISSN 0025-0236

Bodó, Csanád and Szabó, Gergely and Turai, Katalin Ráhel (2023) A politikailag korrekt nyelv regisztrálása budapesti kollégiumi társalgásokban. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 109-125. ISBN 978-615-6678-01-0

Bodó, Ágnes and L. Simon, Péter (2018) Control of epidemic propagation on networks by using a mean-field model : Dedicated to Professor László Hatvani on the occasion of his 75th birthday. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (41). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Boginskaya, Olga (2024) The Effect of Rhetorical Styles on Metadiscourse Choices of Culturally Diverse Authors. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 12 (1). pp. 1-26. ISSN 2063-7330

Bogomolets, Ksenia (2021) Morphology-phonology interplay in lexical stress assignment: Ichishkiin Sɨnwit. Acta Linguistica Academica, 68 (1-2). pp. 77-102. ISSN 2559-8201

Bojowald, Stefan (2016) Einige Randbemerkungen zum Verständnis des ägyptischen Wortes „3W.t“ „Altar“. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 83-86. ISSN 0001-6446

Bojtár, Endre and Balogh, Magdolna and Berkes, Tamás and Krasztev, Péter and Laczházi, Aranka (2007) A magyar kultúra a közép- és kelet-európai régió kontextusában = The Hungarian Culture in Context of Central and Eastern European Region. Project Report. OTKA.

Bolonyai, Gábor (2011) Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán. In: Margarita poetica. OSzK – Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 66-68.

Bolvári-Takács, Gábor (2015) A nyelvtudós és teológus Ballagi Mór. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 92-94. ISSN 1585-7182

Bombitz, Attila (2021) Pompásan vonulunk 2. B-oldalak, remixek és ritkaságok. Filológiai Közlöny, 67 (1). pp. 190-207. ISSN 0015-1785

Bondaruk, Anna (2012) Person case constraint effects in Polish copular constructions. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 49-84. ISSN 1216-8076

Borbás, Andrea (2023) Textológia, interpretáció, elmélet és gyakorlat, elmélet a gyakorlatban - Szénási Zoltán. Textológia és interpretáció: Filológiai és szövegkritikai vizsgálódások Babits Mihály 1916 és 1920 között keletkezett versei kapcsán. Budapest: Universitas Kiadó, 2022, 378 lap. LITERATURA, 49 (3). pp. 382-385. ISSN 0133-2368

Borbély, Anna (2017) Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. In: Simpozion. Institutul de Cercetari al Romanilor din Ungaria, Gyula, pp. 197-209. ISBN 978-615-5369-12-4

Borbély, Anna (2021) Cercetare sociolingvistică longitudinală asupra identităţii româneşti din Ungaria. STUDIA ROMANICA ET ANGLICA ZAGRABIENSIA, 65. pp. 253-259. ISSN 0039-3339

Borbély, Anna (2015) Egyéni fenntartható kétnyelvűség. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 7-33. ISSN 0029-6791

Borbély, Anna (2017) Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 27-37. ISBN 978-606-739-085-8

Borbély, Anna (2016) Kétnyelvűek a kétnyelvűségről. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 39-50. ISBN 978-963-9074-64-4

Borbély, Anna (2014) Kétnyelvűség : Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Constructions and Discourses of Multilingualism in East-Central Europe, 2 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-723-1

Borbély, Anna (2013) Limbă română şi identitate românească în Ungaria – Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice –. Dürer, Gyula. ISBN 978-615-5369-00-1

Borbély, Anna (2022) Nyelvi tájkép pozitív nyelvészeti aspektusból. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 289-308. ISSN 0029-6791

Borbély, Anna (2013) Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român–maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010). In: Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora: Simpozion internaţional., 2010.09.22-2010.09.24., Iasi, Románia.

Borbély, Gábor and Makrai, Márton and Nemeskey, Dávid and Kornai, András (2016) Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation. In: Proceedings of the 1st Workshop on Evaluating Vector-Space Representations for NLP. Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, pp. 83-89. ISBN 978-1-945626-14-2

Borise, Lena (2021) Tone and Intonation in Languages of the Caucasus. In: The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-32. ISBN 9780190690694

Borise, Lena (2021) Word Stress in Languages of the Caucasus. In: The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-30. ISBN 9780190690694

Borise, Lena and Burukina, Irina and Dékány, Éva (2022) Guest Editors' Note. Acta Linguistica Academica, 69 (1). pp. 1-3. ISSN 2559-8201

Borise, Lena and Georgieva, Ekaterina (2023) The role of Lowering and non-cyclic heads in Udmurt stress placement. In: NELS 53: Proceedings of the Fifty-Third Annual Meeting of the North East Lingusitic Society. Graduate Linguistics Student Association, Amherst (MA), pp. 105-118.

Boronkai, Dóra (2017) „MÉDIA-SZÖVEG-ÉRTÉS” : Újmédia az anyanyelvtanításban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 49-60. ISSN 2060-0623

Boronkai, Dóra (2006) A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd. MAGYAR NYELVŐR, 130 (1). pp. 73-83. ISSN 0025-0236

Boronkai, Dóra (2006) A „genderlektusokról” egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 16. (4.). pp. 41-59. ISSN 1216-2051

Boronkai, Dóra (2006) A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében. In: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról., 2005.10.29-2005.10.30, Eger.

Borszéki, Judit (2021) Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei. In: Studia Doctorandorum Alumnae I. (2021). Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 11-323.

Borszéki, Judit (2017) The Definition of Specific-Purpose English Language Competences Needed in Border Control and their Development Potentials I. The Issues of Defining SpecificPurpose Language Competences. MAGYAR RENDÉSZET, 2017 (4). pp. 123-141. ISSN 1586-2895

Borszéki, Judit (2021) The Definition of Specific-Purpose English Language Competences Needed in Border Control and Their Development Potentials : III. English for Border and Coast Guards: Specific-Purpose English Language Skills and the FRONTEX Purpose English Language Skills and the FRONTEX Courses Designed for Their Development – Level B2Courses Designed for Their Development – Level B. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (1). pp. 13-25. ISSN 1586-2895

Borszéki, Judit (2021) The Development of E-Learning Tools Used for Teaching English for Law Enforcement. INTERNAL SECURITY, 13 (1). pp. 181-200. ISSN 2080-5268

Borzsák, István (1983) Ausoniustól Rimay Jánosig. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 241-247. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1981) Avicennas Qanun im Westlichen Ärztekanon = Avicenna 'Canon' and Western Medicine. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29 (1-4). pp. 65-72. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1975) Az antik manierizmus kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (2). pp. 233-246. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1982) Az új Horatius Teubnerianus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 29 (1). pp. 21-30. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1976) Curtius Rufus és Tacitus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). pp. 36-44. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (2001) Dézentor és társai. MAGYAR NYELV, 97 (4). pp. 487-489. ISSN 0025-0228

Borzsák, István (1983) Fabius Pictor és a Nagy Sándor-hagyomány. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 199-205. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1968) Gioan Battista Comazzi Annales-kommentárja. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (1). pp. 47-58. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1979) Graecia capta ferum victorem cepit. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (1). pp. 49-56. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1985) Klasszikus kéziratok másolási hibái mint a vulgáris latin megismerésének egyik forrása. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 211-216. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1977) Lucanus-tanulmányok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 24 (2). pp. 163-181. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Lucanus-tanulmányok III. A viharjelenet: Phars. V. 476 skk. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). pp. 77-84. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1997) Melanchthon születésének ötszázadik évfordulójára. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 3 (3–4). ISSN 1219-6800

Borzsák, István (1979) Non usitata, nec tenui ferar. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (2). pp. 219-227. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1978) Palaeographico-hermeneutica Horatiana. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1972) Sambucus Horatius-kódexe. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 19 (1). pp. 39-51. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1976) Semiramis Közép-Ázsiában,. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (2). pp. 213-222. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1982) Spicilegium biblio-biographicum. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 29 (1). pp. 81-84. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1984) Tacitus Dialogus-a és Cicero Brutus-a. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 37-42. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1969) Tacitus Germanicus-portréja. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 16 (1). pp. 45-53. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1975) Tacitustól Ammianusig. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (1). pp. 20-29. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1974) Thukydidéstől Tacitusig. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 21 (1). pp. 40-46. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1984) A hellénisztikus történetírás műhelyéből III. A kardiai Hieronymos és Tacitus IV. Antigonos aranyvetése V. "Attila sírjának" historiográfiájához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 215-235. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1976) A nyelvi szubsztrátum nyomai a horatiusi szöveghagyományban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). pp. 82-90. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1980) A tacitizmus kérdéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 26 (3). pp. 277-288. ISSN 0015-1785

Borzsák, István (1985) A tacitusi Agricola szöveghagyományához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 203-209. ISSN 0003-567X

Borzsák, István and Kecskeméti, Gábor (1993) Régi magyar iskolai Georgica-fordítás. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (199). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Bozsik, Gabriella (2018) Ismét Kárpát-medencei helyesírási verseny az egri egyetemen. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 90-97. ISSN 2060-0623

Bozsik, Gabriella (2017) Jubileumi visszatekintés a Nagy J. Béla helyesírási verseny történetére. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 87-94. ISSN 2060-0623

Božić Bogović, Dubravka (2016) Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 78-84. ISSN 1216-0016

Bradley, Jeremy (2015) A Corpus-Based Analysis of Syntactic Structures: Postpositional Constructions in Mari. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 255-275. ISSN 0029-6791

Bradley, Jeremy (2017) Transcribe.mari-language.com : Automatic transcriptions and transliterations for ten languages of Russia. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 369-382. ISSN 2559-8201

Brassai, Sámuel (2016) Mondattani tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (195). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-079-3

Brattico, Pauli (2016) Is Finnish topic prominent? Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 299-330. ISSN 1216-8076

Bredemann, Sebastian (2022) The role of phonology in Vata adjectival agreement. Acta Linguistica Academica, 69 (1). pp. 36-58. ISSN 2559-8201

Brody, Michael (2019) Some biolinguistic remarks. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 335-347. ISSN 2559-8201

Broekhuis, Hans (2013) Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 9789089645494

Broekhuis, Hans (2013) Syntax of Dutch: Adpositions and Adpositional Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 9789048522255

Broekhuis, Hans and Dikken, Marcel den (2018) Tot (aan) het einde ((aan) toe): The internal syntax of a Dutch complex PP. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS, 3 (1). pp. 1-19. ISSN 2397-1835

Brosig, Benjamin and Apatóczky, Ákos Bertalan (2023) Große Kitan-Schrift = Kitan Large Script. In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. De Gruyter, Berlin; Boston, pp. 1-5.

Budagov, R. A. (1954) A nyelv nyelvtani rendszere. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (2-3). pp. 135-167.

Budagov, R. A. (1956) A nyelvtudomány történetéből (Saussure és a saussureizmus). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 59-32.

Budagov, R. A. (1951) A szókészlet állandó és változó elemeinek problémájához. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (5). pp. 28-40.

Budai, László (2006) Az angol ige valenciája nyelvpedagógiai perspektívából. Pandora Könyvek, 6 . EKF Líceum Kiadó, Eger.

Budenz, József (1890) Adalék a jurák-szamojéd nyelv ismeretéhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 22 (2). pp. 81-112. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) Az 1775-diki cserevisz grammatika. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 191-213. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) Az ime végű eszköznevekről a finn nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 175-190. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1883) Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 18 (2). pp. 164-319. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (2). pp. 251-305. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (3). pp. 401-466. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1883) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Igeképzés. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 18 (3). pp. 456-471. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1880) Az öt altaji nyelvcsoport alapszámnevei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 16 (1). pp. 153-157. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) Az „az ez” mutató névmásokról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1). pp. 29-41. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1864) Cseremisz tanulmányok I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 3 (3). pp. 397-470. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1865) Cseremisz tanulmányok II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 48-105. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1862) Csuvas közlések és tanulmányok I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1 (2). pp. 200-268. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1862) Csuvas közlések és tanulmányok II:. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1 (3). pp. 353-433. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1863) Csuvas közlések és tanulmányok III. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2 (1). pp. 14-68. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1871) Denominativ igék az ugor nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 1-66. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1864) Erdei cseremiszség. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 97-156. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1871) Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezéséről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 67-135. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1865) Khivai tatárság. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 269-331. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1876) Moksa- és erza-mordvin nyelvtan. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 13 (1). pp. 1-133. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1866) Mordvin közlések I-III. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 81-238. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1865) Nehány magyar igeképzőről (aszt, ad; ít, úl; t, l; tat). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 145-174. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1864) Némely látszólagos képtelenségek a csuvas-török hangviszonyokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 3 (2). pp. 234-248. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1863) Reguly csuvas példamondatai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). pp. 189-201. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1875) Svéd-lapp nyelvmutatványok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 12 (2). pp. 161-220. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1866) Szintén valami az a ki, a mi-röl. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 19-36. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) Szótaglalások és valami a magyar szóképzés iskolai tanításáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1). pp. 16-28. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) Török szófejtegetések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1). pp. 58-69. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1879) Zürjén nyelvmutatványok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 15 (3). pp. 407-461. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1880) A főbb testrészek elnevezései az öt altáji nyelvcsoportban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 16 (1). pp. 144-153. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1887) A harmadik személynévmás az ugor nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 21 (3). pp. 190-199. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) A magas-magnus-féle magyar-árja hasonlat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1). pp. 51-57. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1864) A magyar el igekötőről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 73-96. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1863) A magyar meg igekötőről. Bevezetésül: az árja nyelvek néhány állítólagos hatásáról a magyar nyelvre. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). pp. 161-188. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) A magyar szókincs eredetéhez - szóegyezési adatok, főleg a keleti altáji nyelvcsoportokból. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (1). pp. 147-160. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1867) A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (3). pp. 374-478. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1868) A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 1-62. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1866) A magyar úgynevezett igekötők s az árja praefixumok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 5 (1). pp. 1-18. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) A mandsu nyelv alaktana I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (2). pp. 307-319. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) A mandsu nyelv alaktana II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (3). pp. 380-400. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1863) A török hangutánzó igékről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2 (3). pp. 338-361. ISSN 0029-6791

Budenz, József and Simonyi, Zsigmond (1890) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 22 (5). pp. 377-403. ISSN 0029-6791

Bulahovszkij, L. A. (1953) Az összehasonlító-történeti módszer és a szláv nyelvek kutatása. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (2). pp. 248-274.

Bulahovszkij, L. A. (1951) A szláv nyelvek összehasonlító-történeti tanulmányozásának néhány kérdéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 49-60.

Bunta, Ferenc and Bóna, Judit and Gósy, Mária (2016) HU-LARSP: Assessing Children's Language Skills in Hungarian. In: Profiling Grammar: More Languages of LARSP. Multilingual Matters Ltd, Bristol, pp. 80-98.

Burján, Ágnes (2020) Az átváltozás terei. Pilinszky és Rilke. Filológiai Közlöny, 66 (1). pp. 111-119. ISSN 0015-1785

Burkhard, Felix and Reichel, Uwe D. (2016) A Taxonomy for Specific Problem Classes in Text-to-Speech Synthesis Comparing Commercial and Open Source Perfomance. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 744-749. ISBN 978-2-9517408-9-1

Burukina, Irina (2023) Nominalized antipassive constructions in Kaqchikel (Mayan). In: Proceedings of the Workshop on Structure and Constituency in the Languages of the Americas 24. University of British Columbia, Vancouver, pp. 15-29.

Burukina, Irina (2022) On a connection between comitative conjunction, pro-drop, and Person licensing. In: Proceedings of the 24th Seoul International Conference on Generative Grammar. National Research Foundation of Korea, Seoul, pp. 181-191.

Burukina, Irina (2021) On a silent P licensing dative subjects and possessive markers in infinitival clauses. In: Proceedings of the 23rd Seoul International Conference on Generative Grammar 2021-08-11 [Seoul, South Korea]. National Research Foundation of Korea, Seoul, pp. 1-11.

Burukina, Irina (2022) On the syntax of the Russian control verbs pomoč ' 'help' and pomešat' 'hinder'. Journal of Slavic Linguistics, 30 (2). pp. 157-194. ISSN 1543-0391

Burukina, Irina and Borise, Lena and Dékány, Éva (2021) Guest Editors' Note. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LINGUISTICS, 68 (4). pp. 383-384. ISSN 2559-8201 (print); 2560-1016 (online)

Bába, Barbara (2021) Az ë ~ ö szembenállás területi és kronológiai sajátosságai a korai ómagyar korban = Geographical and Chronological Aspects of the Opposition ë ~ ö in Early Old Hungarian. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 301-324. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Bába, Barbara (2020) A Magyar földrajzi köznevek táráról = On the Dictionary of Hungarian Geographical Common Nouns. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 223-230. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Bácsi, Enikő (2021) Mihez kötődik a kötőmód? Kötőmódhasználat a Nádasdy-levelezésben = What is the Subjunctive Mood Subjoined To? The Use of the Subjunctive Mood in the Nádasdy Correspondence. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 281-300. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Bácskai-Atkári, Júlia (2013) Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. In: Approaches to Hungarian 13: Papers from the 2011 Lund Conference. Benjamins, Amsterdam, pp. 1-23. ISBN 9781299865259

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2021) Cyclic changes in Hungarian relative clauses. In: Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-22. ISBN 9780198832584

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva and Bende-Farkas, Ágnes and Egedi, Barbara and É. Kiss, Katalin and Gugán, Katalin Orsolya and Hegedűs, Veronika and Kádár, Edit and Kenesei, István (2015) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. - Diakrón mondattani kutatások. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9671 8

Bácskay, András (2014) Betegségek az ókori Mezopotámiában. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 13-25. ISSN 1588-3191

Bácskay, András (2015) A „gyógyító kezelés” (bultu) fogalma a mezopotámiai orvosi szövegekben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 93-98. ISSN 1588-3191

Bánhegyi, Mátyás (2020) Federico M. Federici, Christophe Declercq (eds): Intercultural Crisis Communication: Translation, Interpreting and Languages in Local Crises. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 22 (2). pp. 128-136. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Bánhegyi, Mátyás and Bocz, Zsuzsanna and Fajt, Balázs (2023) Gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók intézményválasztási és nyelvtanulási motivációi EU-s és hazai kontextusban. PORTA LINGUA (2). pp. 81-93. ISSN 1785-2420

Bánhegyi, Mátyás and Fajt, Balázs (2021) A BGE első évfolyamos egyetemi hallgatóinak intézményválasztási és nyelvtanulási motivációi. PORTA LINGUA (1). pp. 87-98. ISSN 1785-2420

Bánki, Tímea (2024) A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása fordítástechnikai szempontok alapján. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : TANULMÁNYOK AZ ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI NYELVI KÖZVETÍTÉS ELMÉLETE, GYAKORLATA ÉS OKTATÁSA TÉMAKÖRÉBŐL, 26 (1). pp. 40-58. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Bánréti, Zoltán (2023) Emlékezés Kálmán Lászlóra (1957-2021) : Szerkesztőségi bevezető. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 215-221. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Bánréti, Zoltán (2003) On the syntax of coordinate constructions. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 265-340. ISSN 1216-8076

Bánréti, Zoltán (2023) A beszélő nézőpontjai és kötőszavai : A többszörös kötőszók. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 275-303. ISSN 0029-6791

Bánréti, Zoltán (2024) Öntudat és belső beszéd. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 13-23. ISBN 978-615-6678-05-8

Bánréti, Zoltán and Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika (2015) RECURSIVE SUBSYSTEMS IN APHASIA AND 1 ALZHEIMER’S DISEASE : 2 CASE STUDIES IN SYNTAX AND THEORY OF MIND. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. ISSN 1664-1078 (Submitted)

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva (2017) Aritmetika afáziában. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-31. ISBN 978-963-9074-73-6

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva (2012) Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok = Consortional assoc.: An interdisciplinary study of recursion in language. The neurolinguistic foundations. Project Report. OTKA.

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva and Hoffmann, Ildikó and Őrley, Zita (2012) Recursion in language, theory-of-mind inference, and arithmetic. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban = Mental procedures in language processing : Pszicholingvisztikai tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 3 (140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 20-28. ISBN 978-615-5219-17-7

Bánréti, Zoltán and Pajkossy, Péter and Kemény, Ferenc and Zimmer, Márta (2017) Mesterséges nyelvtan elsajátítása – viselkedéses és szemmozgáskövetéses vizsgálatok eredményei. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX. Akadémiai Kiadó.

Bányai, Alexandra (2017) A lámpás fénye – A Milindapanyha újjászületés metaforáinak vizsgálata kognitív nyelvészeti eszközökkel. KERÉKNYOMOK (11). pp. 96-114. ISSN 1788-3865

Bányai, Viktória (2022) Bányai Viktória véleménye a héber szövegről. In: Arany-emlékeink II. avagy furulyaszó a fűzfa alatt. Arany János halálának 140. évfordulóján. Helytörténeti füzetek (43). Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, Kisújszállás, pp. 44-46. ISBN 9786150158617

Bárczi, Géza (1951) Sztálin cikkei és az általános nyelvtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 21-39.

Bárczi, Géza (1954) A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (1-2). pp. 59-115.

Bárdos, Judit (2017) Dante ihlette filmek. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (1). pp. 101-110. ISSN 0015-1785

Bárdosi, Vilmos (2023) Knipf-Komlósi Erzsébet 70 éves. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 119-122. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Bárkányi, Zsuzsanna (2011) Gradient phonotactic acceptability a case study from Slovak. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 353-390. ISSN 1216-8076

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2010) A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése = Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology. Project Report. OTKA.

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2018) Can you teach me to speak? Oral practice and anxiety in a language MOOC. In: Innovative language teaching and learning at university: integrating informal learning into formal language education. Research-publishing.net, pp. 9-16. ISBN 9782490057108

Bárkányi, Zsuzsanna Judit and Kiss, Zoltán (2014) Phonological categoricality vs. phonetic gradience. In: Proc. Old World Conference in Phonology, 2014.00.00, Leiden.

Bárth, János (2019) Nyelvjárásiasság és norma az írott névhasználatban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 57. pp. 79-88. ISSN 0541-9298

Bárány, Erzsébet (2020) ЕМІЛЬ БАЛЕЦЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ЗАКАРПАТСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ. In: Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин / Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár. II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász - Ungvár, pp. 21-40. ISBN 9786177868353

Bárány, Erzsébet (2019) Використання двомовних українсько-угорських та угорсько-українських словників як ефективного засобу навчання у процесі вивчення державної мови. Науковий вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, педагогіка, психологія. Збірник наукових праць (38). pp. 183-189. ISSN 2411-5991

Bárány, Erzsébet (2018) З історії українсько-угорської та угорсько-української лексикографії. In: IX Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. NANU IMFE im. Rilszkovo, Kijev, pp. 578-587.

Bárány, Erzsébet (2018) Сабадош І. В., Миголинець О. М., Пискач О. Д. (упор.) Закарпатський діалект. Бібліографічний покажчик. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (IV). RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 214-218. ISBN 9786177404841

Bárány, Erzsébet (2018) Мовознавець зі світовим іменем. In: Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. Kárpáti Kiadó, Uzhhorod, pp. 17-22. ISBN 9789666714810

Bárány, Erzsébet (2019) Шандор Мокань (1932–2010). STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 64 (1). pp. 248-250. ISSN 0039-3363

Bárány, Erzsébet (2019) Наталя Хобзей (1964–2018). STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 64 (1). pp. 241-242. ISSN 0039-3363

Bárány, Erzsébet (2019) Наукові вершини Андраша Золтана (до 70-річчя від дня народження). VOLINJ ZHITOMIRSHCHINA, 30. pp. 104-106. ISSN 2220-7996

Bárány, Erzsébet (2018) Початки українсько-угорського та угорсько-українського словникарства = The Beginnings of Hungarian-Ukrainian and Ukrainian-Hungarian dictionary writing. In: Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус. Institut ukrainoznavstva im. I. Kripakevica NAN Ukraini, Lviv, pp. 52-64. ISBN 9789660286931

Bárány, Erzsébet (2018) Bonkáló Sándor – az ukrán nyelv kutatója, dialektológus, néprajzkutató. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (IV). RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 122-131. ISBN 9786177404841

Bárány, Erzsébet (2016) Dezső László, a magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója = László Dezső - researcher of Hungarian-Ukrainian language contacts. In: VI. Dialektológiai Szimpozion. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara; Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Szombathely; Nyitra, pp. 267-277. ISBN 978-80-558-1186-4

Bárány, Erzsébet (2019) Emìl' Balec'kij – doslìdnik zakarpats'kih ukraïns'kih govorìv [Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів] = Emil Baleczki - Researcher of Transcarpatian Ukrainian Dialects (The First Stage of the Scientific Activity). In: Dialogul Slavistilor la Inceputul Secolului Al 21-Lea: Lucrarile Simpozionului International. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Litere Departamentul de Limbi şi literaturi slave, Cluj-Napoca, pp. 466-474.

Bárány, Erzsébet (2019) З історії лінгвоукраїністики в Угорщині (діяльність Еміля Балецького та Шандора Моканя) = From the History of the Ukrainian Linguistic in Hungary (Based on the Scientific Activity of Emil Baleczky and Sándor Mokány). In: Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon = Україністика в Угорщині та поза її межами. RIK-U Kiadó, Nyíregyháza, pp. 37-46. ISBN 9786177692637

Bárány, Erzsébet (2017) Magyar szavak az óukránban. In: A magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete. PTE BTK Szláv Filológia Tanszék, Pécs, pp. 27-35. ISBN 978-963-429-110-7

Bárány, Erzsébet (2018) Novij etap u rozvitku ukraïns'ko-ugors'kogo ta ugors'ko-ukraïns'kogo slovnikarstva (z seredini HH stolìttâ do naših dnìv) [Новий етап у розвитку українсько-угорського та угорсько-українського словникарства (з середини ХХ століття до наших днів)]. In: Hungaro-Ruthenica VIII. Hungaro-Ruthenica . SZTE BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szláv Intézet, Szeged, pp. 29-41.

Bárány, Erzsébet (2017) Nyelvi interferencia a kárpátaljai ukrán irodalmi művekben. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. "RIK-U", Ungvár, pp. 172-177. ISBN 978-617-7404-27-8

Bárány, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2017) Magyar/ukrán szótárak a 21. században = Hungarian-Ukrainian and Ukrainian-Hungarian dictionaries in the 21st century. In: Szótárírás a Kárpát-medencében : A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai. Lexikográfiai Füzetek (8). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 42-64.

Bárány, István (2021) My Eye Alone : On Two Recent Greek-English Dictionaries. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (2). pp. 223-230. ISSN 1786-4062

Bárány, K. and Huszti, I. (2020) Learning Foreign Languages in Berehove: Language School Experience. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНҐВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ВІСНИК. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ, 33. pp. 75-87. ISSN 2412-9283

Bárányné Komári, Erzsébet (2021) A budapesti szlavisztikai iskola hatása a Kárpátaljáról érkezett hallgatók tudományos világlátására a XX. század 40-es éveinek első felében. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 85-96. ISBN 9789635089680

Bárányné Komári, Erzsébet and Beregszászi, Anikó and Gazdag, Vilmos (2022) Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 2022 (№2). pp. 169-177. ISSN 2415-8828

Bárányné Komári, Erzsébet and Csernicskó, István (2013) Вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання. TEORIA I PRAKTYKA VYKLADANNA UKRAINSKOI MOVY IAK INOZEMNOI / THEORY AND PRACTICE OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, 2013 (8). pp. 72-78. ISSN 2078-5119

Bárányné Komári, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2020) Búcsú Kótyuk Istvántól (1934-2020). MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 495-498. ISSN 0025-0228

Bárányné Komári, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2023) Szemelvények az ukrán-magyar és magyar-ukrán kétnyelvűség- és kölcsönszókutatás XX. századi történetéből. In: Új kihívások, új módszerek. Nyomárkay István-emléksorozat (3). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 31-43. ISBN 9786156448231

Báthory, Orsolya (2022) „Deákúl írtam” – Pázmány Péter latinsága. In: PÁZMÁNY PÉTER 450: Tanulmányok Pázmány Péter születésének 450. évfordulója alkalmából. Universitas Kiadó, Budapest, pp. 65-94. ISBN 978-963-9671-85-0

Báthory, Orsolya (2013) A lúd, a hattyú és a Felelet. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft, Vác, pp. 41-47. ISBN 978-963-87596-6-5

Bátyi, Szilvia and Farran, Bashar and Ismail, Anna and Popova, Mariia and Sa'ed, Hala (2019) ECOC2023 - Are we ready? The linguistic landscape of the high street of Veszprém. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Bátyi, Szilvia and Kemppainen, Airi (2022) A második nyelv hatásai az anyanyelvre eltérő nyelvtanulási kontextusokban = The Impact of the Second Language on the Mother Tongue in Different Language Learning Contexts. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (1). pp. 24-40. ISSN 2060-0623

Békési, Imre (2017) Nagy L. János hetvenéves. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 118-120. ISSN 0025-0228

Bérces, Katalin (2017) A News Feedem a Facebookon: fonológiaalapú laringális nyelvtipológia. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 147-166. ISSN 0029-6791

Bérces, Katalin and Ulfsbjorninn, Shanti (2021) Olts, oltódj, oltass, oltakozz: A felszólító módú alakok palatalizációjának templatikus elemzése autoszegmentális elem és elrendezés típusú modellben = A Templatic Analysis of Hungarian Imperative Palatalisation in an Autosegmental Item-and-Arrangement Model. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 351-378. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Bíró, Csilla (2015) Szerző – scriptor – kiadó: Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának készülő kritikai kiadásáról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2014. november 25., Budapest. (Submitted)

Bódi, Zoltán (2023) A magyar hivatali nyelv és a nyelvi identitás kapcsolata = The Relationship Between the Hungarian Official Language and Linguistic Identity. In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 43-65.

Bódi, Zoltán and Eőry, Vilma and Katona, József Álmos and Strausz, Péter and Tóth, Attila and H. Tóth, Tibor (2018) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet reflexiói A magyar nyelv jelene és jövője című kötetre. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 135-155. ISSN 0025-0228

Bóka, László (1956) Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály munkásságáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 245-267.

Bóka, László (1951) Sárosi Gyula: Ponyvára került Arany Trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta — Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Bisztray Gyula. Budapest, 1951. Akadémia Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 412-417.

Bóna, Judit (2014) Az életkor, a nem és a beszédtípus hatása a diskurzusjelölők használatára. In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (160). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 388-397. ISBN 9786155219641

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bóna, Judit (2015) Bizonytalansági megakadások különböző életkorú idősek beszédében. In: Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Kodolányi János Főiskola : Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár : Budapest, pp. 30-37.

Bóna, Judit (2016) Characteristics of pausing in normal, fast, and cluttered speech. Clinical Linguistics and Phonetics. ISSN 0269-9206 (In Press)

Bóna, Judit (2016) Hiba típusú megakadások különböző életkorú felnőttek beszédében. In: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Tinta Könyvkiadó. (In Press)

Bóna, Judit (2015) Ismétlések mint megakadások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. In: Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9074-63-7

Bóna, Judit (2014) Kisiskolások spontán beszédének temporális sajátosságai különböző beszédtípusokban. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 79-89. ISBN 978-963-693-540-5

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2016) Különböző életkorú idősek beszédének temporális sajátosságai. In: Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Inter; Magyar Szemiotikai Társaság; ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, pp. 221-231.

Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 123-143. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2013) Narrative recall in the elderly: Content, fluency and speech errors in the narrative speech of young, young-old and old-old speakers. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 123-142. ISSN 1216-8076

Bóna, Judit (2015) Nonverbális hangjelenségek fiatalok és idősek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 23. pp. 106-119. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2016) Nyelvtudományi Értekezések 167. - Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések , 167 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések, 167 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2 (In Press)

Bóna, Judit (2017) Szántó Anna: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 74-77. ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2016) Temporális sajátosságok a beszédben. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 159-173.

Bóna, Judit (2014) Voice onset time and speakers’ age: Data from Hungarian. Clinical Linguistics and Phonetics, 28 (5). pp. 366-372. ISSN 0269-9206

Bóna, Judit (2015) Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 149-161. ISSN 1587-1061

Bóna, Judit (2015) A kitöltött szünetek jellemzői különböző életkorú idősek és fiatalok beszédében. In: Első- és második nyelv: Interdiszciplináris megközelítések. First and second language: Interdisciplinary approaches. Tinta Könyvkiadó, pp. 239-251.

Bóna, Judit (2016) A zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje különböző életkorú felnőttek beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 24. pp. 5-20. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit and Bakti, Mária (2014) A beszédtervezés és -kivitelezés temporális sajátosságai szinkrontolmácsok beszédprodukcióiban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 41 (1). pp. 16-28. ISSN 1419-7480

Bóna, Judit and Bakti, Mária (2021) A kognitív terhelés hatása a beszédben megjelenő temporális és diszfluens mintákra : A konszekutív tolmácsolás és blattolás bizonyítékai. TARGET-INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION STUDIES, 32 (3). pp. 482-506. ISSN 0924-1884

Bóna, Judit and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Váradi, Viola and Gósy, Mária (2014) GABI – Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 246-251. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit and Kohári, Anna (2020) Rate vs. rhythm characteristics of cluttering with data from a “syllable-timed” language. JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS. ISSN 0094-730X

Bóna, Judit and Vakula, Tímea (2018) Durational Patterns and Functions of Disfluent Word-repetitions: The Effect of Age and Speech Task. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 169-184. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Bölcskei, Andrea (2015) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. In: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. -. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2016) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Kézirat. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2015) Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól. Helynévtörténeti Tanulmányok, 11. ISSN 1417-958X (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2013) Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről. Névtani Értesítő, 35. pp. 11-21. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization. Magyar Terminológia, 6 (2). pp. 153-168. ISSN 1789-9486

Bölcskei, Andrea (2014) Changes of Toponyms Reflecting Ecclesiastical Possession in Medieval Hungary [Egyházi birtoklást tükröző helynevek változásai a középkori Magyarországon]. In: Proceedings of the XXV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. University of Glasgow. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2013) Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega –Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 243-253. ISBN 978-606-543-343-4

Bölcskei, Andrea (2015) Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Határtalan névföldrajz. UMIZ. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2014) Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures) [Kultúrafüggő helynévtípusok. A TELEPÜLÉS fogalma különböző kultúrákban]. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, pp. 1010-1018. ISBN 978-84-393-9162-3

Bölcskei, Andrea (2015) The Findings of Onomastic Field Research on Synchronic Hungarian Toponyms used in Transylvanian Settlements [Egy névtani terepmunka eredményei: jelenkori magyar helynevek erdélyi településeken]. In: Challenges in synchronic toponymy / Défis de la toponymie synchronique. Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Tübingen, pp. 65-79.

Bölcskei, Andrea (2014) Hajdú Mihály (1933–2014). Nyelvtudományi Közlemények, 110. pp. 371-375. ISSN 0029-6791

Bölcskei, Andrea (2015) Helyesírás- és hangtörténeti változások vizsgálata az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek adatbázisa segítségével. In: MANYE XXV. Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. MANYE. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2014) Indigenous Perspectives on the Landscape of North America [Az őslakosok felfogása az észak-amerikai tájról]. In: Indigenous Perspectives of North America: A Collection of Studies. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 322-335. ISBN 978-1-4438-5915-8

Bölcskei, Andrea (2019) Két monográfia a régi magyar helynévadásról. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 189-195. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő, 35. pp. 303-306. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő, 37. pp. 320-322. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Place names reflecting ecclesiastical possession in Late Medieval Hungary = [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a késő középkori Magyarországon]. In: Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional / Unconventional in Onomastics. Mega-Argonaut. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2015) Toponyms reflecting ecclesiastical possession in the Medieval Kingdom of Hungary = [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a középkori Magyar Királyságban]. Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 49. ISSN 0078-463X, eISSN 1783 -1644 (In Press)

Bölcskei, Andrea (2013) A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9. pp. 169-184. ISSN 1789-0128

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2013) Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés. Névtani Értesítő, 35. pp. 9-10. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2022) A névtudomány, a nevezéktan és a terminológia viszonya, érintkezési pontjai. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 59-78. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Holpert, Adrienn (2014) The Great Toponymic Divide : Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms (Paul Woodman ed.). Névtani Értesítő, 36. pp. 245-249. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2016) The new Hungarian translation of the Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. A Working Paper Submitted by Hungary. United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 87/10. Twenty-ninth Session, Bangkok, 25–29 April 2016. Item 10 of the Provisional Agenda: Activities Relating to the Working Group on Toponymic Terminology. Project Report. United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Bús, Ágnes (2023) Az oktatásnyelvészeti kutatások sokszínűsége. Beszámoló a PeLiKon 2023 : A nyelv megújuló szerepe az oktatásban című konferenciáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 124-127. ISSN 2060-0623

Bückins, Alexandra and Greisbach, Reinhold and Hermes, Anne (2018) Larynx Movement in the Production of Georgian Ejective Sounds. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 127-138. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Büky, László (2018) Benő Attila - Fazakas Annamária (szerk.): Stilus virum arguit - A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. (Egyetemi füzetek 34.). MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 242-243. ISSN 0025-0236

Büky, László (2020) Egy Karinthy-halandzsa nyelvi háttere = The organization of a nonsense text by Karinthy. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 64-70. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Büky, László (2018) Jakab László-Hlavacska Edit: Csokonai-szókincstár III.- Csokonai költeményeinek szótára I-II. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 13.) Debrecen; Debreceni Egyetemi Kiadó. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 111-114. ISSN 0025-0236

Büky, László (2018) Pöse. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 223-225. ISSN 0025-0228

Büky, László (2014) A tűzvető acél mibenlétérő. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 349-352. ISSN 0025-0228

Błaszczak, Joanna (2018) Guest editor’s note. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 197-200. ISSN 2559-8201

Bősze, Péter (2015) Az egyetemes orvosi nyelv az orvos szemével. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 80-92. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2015) Helyesírási megfontolások az orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 76. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2014) Könyvbe foglalt életszemlélet: Gaál Csaba: Egy életút gondolatai. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 66-67. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) Mindenki könyvecskéje : Kiss Jenő: A magyar nyelv és nyelvközösség. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 52-55. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2023) Válogatás az (orvosi) fizika területéről. MAGYAR ORVOSI NYELV, 23 (1). pp. 37-56. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) Zárszó. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 138-139. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) A magyar orvos-biológiai szakírás: magyarosítás, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra : Nyelvészeti megfontolások az orvos szemével. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 43-51. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2019) A magyar orvosi nyelv szükségtelen idegen szavainak kérdésköréhez - Unnecessary non-native words in the Hungarian medical language. Kaleidoscope history, 10 (18). pp. 329-353. ISSN 20622597

Bősze, Péter (2015) A szaknyelvi csoportnevek írása a magyar orvosi nyelvben - javaslat megvitatásra. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 47-71. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Duray, Gábor and Gaál, Csaba and Gulyás, Péter and Hacki, Tamás and Laczkó, Krisztina and Schlammadinger, József and Wittmann, István (2014) A szerkesztőség levelesládájából. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 2-5. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Kapronczay, Katalin (2013) Bugát Pál munkássága. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 104-123. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Laczkó, Krisztina (2014) A felsorolások, a táblázatok és az ábrák helyesírási és szerkesztési megfontolásai a magyar orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 53-59. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Szabó T., Attila (2013) A félezer éves magyar orvosi nyelv: Lencsés György-emlékelőadások : Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2013. október 18. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 58-59. ISSN 1588-3191

C

C. Vladár, Zsuzsa (2021) A Demonstratio kutatásmódszertanáról = About the Research Methodology of Demonstratio. In: 250 éves a Demonstratio : Tanulmánykötet Sajnovics János műve megjelenésének 250. évfordulója alkalmából. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 127-140.

C. Vladár, Zsuzsa (2015) Zsilinszky Éva 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 494-495. ISSN 0025-0228

C. Vladár, Zsuzsa (2016) A korai magyar grammatikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (191). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-070-0

Caha, Pavel and Ziková, Markéta (2016) Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech. Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 331-377. ISSN 1216-8076

Camilleri, Maris and ElSadek, Shaimaa and Sadler, Louisa (2014) A cross dialectal view of the Arabic dative alternation. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 3-44. ISSN 1216-8076

Campbell, Nick (2018) Redefining Concatenative Speech Synthesis for Use in Spontaneous Conversational Dialogues; A Study with the GBO Corpus. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 157-167. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Chali, Keresa Kumera (2021) Indika Liyanage and Tony Walker (Eds.): Multilingual Education Yearbook. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). pp. 1-5. ISSN 1587-1061

Chali, Keresa Kumera (2021) Jan Gube – Fang Gao (eds.): The Multilingual Education: Education, Ethinicity and Equity in Multilingual Asian Context : A többnyelvű oktatás aktuális kérdéseiről ázsiai kontextusban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 98-101. ISSN 2060-0623

Chali, Keresa Kumera and Parapatics, Andrea (2022) The Linguistic Landscape of Commercial Shop Signs of Nekemte town, Oromiya, Ethiopia. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 89-104. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Chang, Chen-An (2022) Self-addressed questions and honorifications: The case of Japanese daroo-ka/desyoo-ka. Acta Linguistica Academica, 69 (1). pp. 74-103. ISSN 2559-8201

Chang, Xiangyu and Mao, Tiaoyuan (2023) Samuel Schindler, Anna Drozd, Zowicz and Karen Brøcker (eds.). (2020).: Linguistic intuitions. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (1). pp. 161-169. ISSN 2559-8201

Chen, Xinren (2019) ‘Family-culture’ and Chinese politeness. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 251-270. ISSN 2559-8201

Chuprinko, Kirill and Magomedova, Varvara and Slioussar, Natalia (2023) Gender variation in indeclinable inanimate nouns and gender markedness in modern Russian. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 317-338. ISSN 2559-8201

Clarke, Jonathan E. M. (2005) Speech report constructions in Russian. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 367-381. ISSN 1216-8076

Constantinovits, Milán and Vladár, Zsuzsa and Constantinovits, Miklós (2023) „A túlélő brigád”. A közös gyógyulás konceptualizálása a Covid19-járványt túlélt férfiak egy csoportjának elbeszélésében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY (1). pp. 52-75. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Constantinovits, Milán András (2020) Bóna Judit – Horváth Viktória szerk., Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 370-372. ISSN 0025-0228

Constantinovits, Milán András (2020) Új folyóirat indult, a Magyaróra. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 486-488. ISSN 0025-0228

Constantinovitsné Vladár, Zsuzsanna (2022) Adamikné Jászó Anna 80 éves. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 378-380. ISSN 0025-0228

Cornilescu, Alexandra and Nicolae, Alexandru (2016) Romanian adjectives at the syntax-semantics interface. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 197-240. ISSN 1216-8076

Crişan, Greta (2022) Magyari Sára – Bartha Krisztina (szerk.) Nyelvi közösségek – közösségi perspektívák (Crişan Greta). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 119-122. ISSN 2060-0623

Cs. Jónás, Erzsébet (2019) Női közelítés – adekvát közelítés (Az orosz klasszikusok magyar tolmácsolói a huszadik században). In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 74-90. ISBN 9789635089109

Cs. Kiss, Lajos (2022) A Társadalompoétika társadalomtudományi státusa: alapvetések. REPLIKA (124). pp. 199-215. ISSN 0865-8188

Csabai, Sarolta (2014) Magyar-német filológiai kapcsolatok a Grimm-fivérek tevékenységének hatása tükrében. GRADUS, 1 (1). pp. 48-55. ISSN 2064-8014

Csalog, Eszter (2022) „Szolgád vagyok én...” A szolgára vonatkozó kifejezések a héber és görög Bibliában. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 39-59. ISSN 2676-9166

Csalog, Eszter (2020) A tevepárductól a hangyaoroszlánig - Állatnév-fordítások a Szeptuagintában = Cameleopard and Antlion: Translation of the Animal Names in the Septuagint. STUDIA BIBLICA : BIBLIAI TANULMÁNYOK, 2 (1). pp. 103-112. ISSN 2676-9166

Csapó, Gerda (2019) A Language Teaching Research folyóirat = Language Teaching Research. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (2). pp. 63-66. ISSN 2060-0623

Csapó, Tamás Gábor (2022) Audiovizuális beszédszintézis nyelvultrahang alapon. BESZÉDTUDOMÁNY / SPEECH SCIENCE, 3 (1). pp. 273-291. ISSN 2732-3773

Csapó, Tamás Gábor (2023) Is Dynamic Time Warping of speech signals suitable for articulatory signal comparison using ultrasound tongue images? In: Proceedings of the 1st Workshop on Intelligent Infocommunication Networks, Systems and Services (WI2NS2). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Budapest, pp. 65-70. ISBN 9789634219026

Csapó, Tamás Gábor (2022) A nyelvmozgás ultrahangos vizsgálata és az automatikus elemzés alkalmazási lehetőségei a beszédtechnológiában. In: Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről. Beszéd - kutatás - alkalmazás, 12 . ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 197-219. ISBN 9789634895206; 9789634895213

Csapó, Tamás Gábor and Arthur, Frigyes Viktor and Nagy, Péter and Boncz, Ádám (2023) Comparison of acoustic-to-articulatory and brain-to-articulatory mapping during speech production using ultrasound tongue imaging and EEG. In: SMM23, Workshop on Speech, Music and Mind 2023. ISCA, pp. 16-20.

Csapó, Tamás Gábor and Arthur, Frigyes Viktor and Nagy, Péter and Boncz, Ádám (2023) Towards Ultrasound Tongue Image prediction from EEG during speech production. In: INTERSPEECH 2023. ISCA, pp. 1164-1168.

Csapó, Tamás Gábor and Arthur, Frigyes Viktor and Nagy, Péter and Boncz, Ádám (2023) A beszéd artikulációs mozgásának predikciója agyi jel alapján – kezdeti eredmények. In: XIX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY-2023. SZTE, Szeged, pp. 357-368. ISBN 9789633069127

Csapó, Tamás Gábor and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Honarmandi Shandiz, Amin and Markó, Alexandra (2022) Optimizing the Ultrasound Tongue Image Representation for Residual Network-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping. SENSORS, 22 (22). No-8601. ISSN 1424-8220

Csapó, Tamás Gábor and Grósz, Tamás and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Markó, Alexandra (2017) DNN-based ultrasound-to-speech conversion for a silent speech interface. In: 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2017, 2017.08.20-2017.08.24, Stockholm.

Csapó, Tamás Gábor and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Markó, Alexandra (2021) Speech Synthesis from Text and Ultrasound Tongue Image-based Articulatory Input. In: Proceedings of SSW 2021 (11th ISCA Speech Synthesis Workshop). ISCA, Gárdony, pp. 31-36.

Csapó, Tamás Gábor and Xu, Kele and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2021) Transducer Misalignment in Ultrasound Tongue Imaging. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 166-169.

Csapóné Horváth, Andrea (2017) Mennyi nyelvtanra van szüksége egy leendő német szakos nyelvtanárnak, nyelvtanítónak? = How much grammar do prospective teachers of german need? GRADUS, 5 (1). pp. 58-65. ISSN 2064-8014

Csata, Zsombor and Compton, Betty and Liu, Amy H. and Papp Z., Attila (2023) Linguistic Diversity in Media and State Language Proficiencies: Evidence from Hungarian Minority Regions in Central-Eastern Europe. REGIONAL AND FEDERAL STUDIES. pp. 1-26. ISSN 1359-7566 (print); 1743-9434

Csatlós, Krisztina (2017) Alice Walker és Toni Morrison művei fordításainak összehasonlítása angol - magyar - német- orosz párhuzamos korpuszok vizsgálatának módszerével. GRADUS, 4 (1). pp. 131-143. ISSN 2064-8014

Csatár, Péter (2022) Extended conceptual metaphor theory. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 69 (2). pp. 263-270. ISSN 2559-8201

Csatár, Péter (2024) Humán fordító és gépi fordítás 8 leckében. Változások a 21. századi nyelvi közvetítő szerepében. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 26 (1). pp. 145-150. ISSN 1419-7480

Csatár, Péter (2021) Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 23 (1). pp. 132-138. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Csatár, Péter and Majoros, Krisztián (2011) Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez. In: A szaván fogott gondolat. Printart Press, Debrecen, pp. 281-298. ISBN 978-963-08-3047-8

Csatár, Péter and Németh T., Enikő and Vecsey, Zoltán (2015) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban [Bevezető]. In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 7-17. ISBN 978-963-89655-3-0

Cseh, Lilla Zsófia (2022) A mangafordítás szemiotikai kérdései és Mona Baker új ekvivalenciaelmélete. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (2). pp. 131-149. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Cseh, Lilla Zsófia (2021) Össznyelvész Konferencia 2020 (ELTE BTK Nyelvelméleti Kutatóközpont, online konferencia, 2020. december 22.). FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 23 (1). pp. 105-106. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Cseh, Lilla Zsófia and Galac, Ádám (2021) CLIC 2021. The Third Cultural Linguistics International Conference. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (2). pp. 123-124. ISSN 1419-7480

Csehy, Zoltán (2024) Virágnak virága : Az Ómagyar Mária-siralom mint ihletforrás a modern és a kortárs költészetben [Flowers of flowers : The Old Hungarian Lamentations of Mary as a source of inspiration in modern and contemporary poetry]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 29-43. ISSN 0025-0228

Csekéné Jónás, Erzsébet (2022) Jelentésképzés és fordítás (Petőfi Sándor: Pató Pál úr). In: A nyelv mint lelkünk tükre. Nyomárkay István-emléksorozat (2). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 68-77. ISBN 9789635089833

Csekéné Jónás, Erzsébet (2021) Kognitív pragmatika és fordításstilisztika. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 130-140. ISBN 9789635089680

Csekéné Jónás, Erzsébet (2023) Orosz fordítástudomány a 20. századi filológiában. In: Új kihívások, új módszerek. Nyomárkay István-emléksorozat (3). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 111-119. ISBN 9786156448231

Cseppentő, Krisztina (2021) Nyelvszakválasztási hallgatói preferenciák változása a bolognai rendszer tükrében. PORTA LINGUA (1). pp. 99-107. ISSN 1785-2420

Cseppentő, Krisztina (2023) Transzverzális készségek fejlesztése idegennyelvi képzésben : egy angol-holland összehasonlítás. PORTA LINGUA (1). pp. 99-106. ISSN 1785-2420

Csepregi, Márta (2015) Egy új magyar-orosz kontrasztív nyelvtan: А. П. Г уськова , Сопоставительная грамматика венгерского и русского языков Издательство Москов с кого университета 2012. 269 p. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 101-103. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta (2017) Evdokija Ivanovna Rombandeeva (1928-2017). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 193-198. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2021) Hans-Hermann Bartens, Lars-Gunnar Larsson, Katja Matisson, Judit Molnár, Tiina Savolainen (Hrsg.): Kīel joug om šīld. Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Winkler. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Band 94. Harrassowitz Verlag, Viesbaden, 2020. 441 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 455-462. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Csepregi, Márta (2023) Honti László 80 éves. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 496-501. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta (2014) Hoporcsos. In: Kozmács értelmező szótár. SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, pp. 89-95. ISBN 9789633063316

Csepregi, Márta (2019) Igeneves szerkezetek a déli hanti nyelvjárásokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 33-83. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2016) Infinitivus a szurguti hantiban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 133-170. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2021) K. F. Karjalainen szibériai kutatóútja. In: A grammatikától a retorikáig. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 142-149. ISBN 9789634893752

Csepregi, Márta (2019) Maticsák Sándor (szerk.): Voigt Vilmos: Finnugrisztika – filológia – folklorisztika. Válogatott tanulmányok. Studia Folkloristica et Ethnographica 70. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 359-361. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2021) O. E. Balalayeva - E. P. Surlomkina - E. O. Unget: Golosa Yugana. Sbornik Folklora Yaven-Yah. Ooo «Pechatnyiy mir g. Surgut», Surgut 2021, 138 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 449-454. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Csepregi, Márta (2010) A tárgyas ragozás kialakulásának történetéhez. In: „Végetlen a tér, mely munkára hív”. A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai (2). Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém, pp. 50-58. ISBN 9789639696976

Csepregi, Márta and Bacskai-Atkari, Julia and Tóth, Enikő (2017) Szemle, ismertetések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 193-209. ISSN 0029-6791

Csepregi, Zoltán (2014) Reformáció és istentiszteleti kultúra. HISTORIA ECCLESIASTICA, 5 (1). pp. 3-15. ISSN 1338-4341

Csepregi, Zoltán (2014) A reformáció nyelve : hitváltók és hitvédők. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 101. pp. 12-22. ISSN 0865-2163

Cser, András (2003) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 475-478. ISSN 1216-8076

Cser, András (2008) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Cser, András (2008) Pál Pereszlényi and the development of morphological analysis in the early grammars of Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 3-21. ISSN 1216-8076

Cser, András (2013) Segmental identity and the issue of complex segments. Acta Linguistica Hungarica, 60 (3). pp. 247-264. ISSN 1216-8076

Cser, András (2023) Sound patterns, frequency and predictability in inflection. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 397-409. ISSN 2559-8201

Cser, András (2015) A latin inflexiós allomorfiák morfofonológiája. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 35-62. ISSN 0029-6791

Cser, András (2015) The nature of phonological conditioning in Latin inflectional allomorphy. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 1-34. ISSN 1216-8076

Cser, András (2024) A számítógép és a latin igék. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 24-27. ISBN 978-615-6678-05-8

Cser, András and Oszkó, Beatrix and Várnai, Zsuzsa (2024) A chapter from the history of labial harmony in Hungarian: A curious case of alternation and variability. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 190-201. ISSN 2559-8201

Cser, András and Oszkó, Beatrix and Várnai, Zsuzsa (2023) A magyar kerekségi harmónia kialakulásáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 87-107. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Cserey, György (2024) Születésnapodra. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 200-201. ISBN 978-615-6678-05-8

Cserey, Miklós (2022) A Szülőnek lenni program a gyerekekért. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 134-139. ISSN 2060-0623

Csernicskó, István (2005) Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. In: Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, pp. 153-165. ISBN 966-7966-27-5

Csernicskó, István (2012) Языковая политика Украины как фактор этнолингвистических кофликтов. In: Individualna in kolektivna dvojezicnost. Filozofski fakultet, Ljubljana, pp. 62-72. ISBN 978-961-237-557-7

Csernicskó, István (2009) Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Mednarodna knjižna zbirka Zora (68). Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Maribor, pp. 295-303. ISBN 978-961-6656-42-9

Csernicskó, István (2004) Az anyanyelv oktatásának nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémáiról. KÖZOKTATÁS (4-5). pp. 12-14. ISSN 1787-6184

Csernicskó, István (2009) Az oktatáspolitika a nyelv- és nemzetpolitika szolgálatában. In: Közös Gondolatok. PoliPrint, Ungvár, pp. 56-71. ISBN 978-966-7966-80-5

Csernicskó, István (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. KORUNK (KOLOZSVÁR) (2). pp. 33-40. ISSN 1222-8338

Csernicskó, István (2015) Az ukrán mint államnyelv oktatása Kárpátalján: helyzet, problémák és feladatok. In: Nyelvtanulás - nyelvtanítás. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 11-22. ISBN 978-80-558-0762-1

Csernicskó, István (2018) Egy nyelvi jogi probléma lehetséges vonatkozásai: két tanulmány a kisebbségek anyanyelvi oktatásáról. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 26 (3). pp. 62-68. ISSN 0865-557X

Csernicskó, István (2019) Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből. Autdor-Shark, Ungvár.

Csernicskó, István (2006) Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés. In: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 123-132.

Csernicskó, István (2002) Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 274-279. ISBN 963 9372 28 5

Csernicskó, István (2013) Kolláth Anna: A magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2013 (4). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=487. ISSN 2060-0623

Csernicskó, István (2005) Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 101-114. ISBN 963-508-474-9

Csernicskó, István (1999) Lingvicizmus Ukrajnában. VÉLETLEN BALETT, I (1). pp. 73-83. ISSN 1585-0846

Csernicskó, István (2012) Lingvikóka. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU.

Csernicskó, István (2008) Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. MAGYAR NYELV, CIV. pp. 353-354. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2012) Megtanulunk-e ukránul? PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 2595 28 4

Csernicskó, István (2011) Narancsos kacsa: a narancsos forradalom nyelvi ideológiája. In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (130). Tinta Könyvkiadó; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Beregszász; Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-963-9902-94-7

Csernicskó, István (2009) Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PoliPrint Kft., Ungvár, pp. 26-33. ISBN 978-966-7966-81-2

Csernicskó, István (2015) Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XV (1-2). pp. 71-84. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István (2019) Rol' gromads'kyh aktyvistiv u formuvanni movnogo landshaftu ta movnoji polityky [Роль громадських активістів у формуванні мовного ландшафту та мовної політики]. In: A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (5). Autdor-Shark, Ungvár, pp. 125-134. ISBN 9786177132980

Csernicskó, István (2015) Teaching Ukrainian as a State Language in Subcarpathia: situation, problems and tasks. In: Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Constantine the Philosopher University, Nitra, pp. 11-23. ISBN 978-80-558-0761-4

Csernicskó, István (2019) Ukraine’s international obligations in the field of mother-tongue-medium education of minorities. In: Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн вишеградської групи. Soroka, Lviv, pp. 111-120. ISBN 9786177593194

Csernicskó, István (2008) Ukrajna összhangra törekszik : Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 302-315. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István (2008) „ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Acta Beregsasiensis : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos évkönyve, 7. pp. 7-19.

Csernicskó, István (2012) Új nyelvtörvény Ukrajnában. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU, 2012.

Csernicskó, István (2014) Új nyelvtörvény Ukrajnában : a lehetőségek tárháza vagy politikai szemfényvesztés? In: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 84-95. ISBN 978 615 5219 92 4

Csernicskó, István (2003) A kisebbségi nyelvváltozatok esete a hivatásos nemzetőrökkel. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 1. pp. 44-49. ISSN 0133-2066

Csernicskó, István (1997) A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége. SZIVÁRVÁNY: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI SZEMLE, XVIII (2). pp. 117-124. ISSN 0270-5508

Csernicskó, István (1995) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 129-145. ISBN 963-8461-94-2

Csernicskó, István (1996) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 76-84. ISBN 963-8352-80-9

Csernicskó, István (2011) The linguistic aspects of the Ukrainian educational policy. ESUKA – JEFUL, 2-1. pp. 75-91. ISSN 1736-8987

Csernicskó, István (2013) Államok, nyelvek, államnyelvek. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636932534

Csernicskó, István (2006) A magyar nyelv használata Kárpátalján: a jogok és a gyakorlat. ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, IV. pp. 51-62. ISSN 1583-7335

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv helyzete Ukrajnában. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 1997.10.09-1997.10.11, Ada.

Csernicskó, István (2002) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Magyarok és nyelvtörvények. A Magyarságtudomány könyvtára 26. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-86291-3-4

Csernicskó, István (2001) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 4. pp. 65-73. ISSN 0133-2066

Csernicskó, István (2011) A nyelvek státusa és a hivatalos kétnyelvűség a mai Kárpátalja területén 1867 és 2010 között. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 3. pp. 45-62. ISSN 1335-4361

Csernicskó, István (2009) A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben. In: Tanulmányok a kétnyelvűségről. Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, pp. 11-27.

Csernicskó, István (2013) A végek dicsérete. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2013 (4). pp. 62-65.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2012) Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті. TEKA KOISJI POLSKO-UKRAINSKICH ZWIAZKOW KULTUROWYCH, VII. pp. 27-38. ISSN 1733-2249

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, 29-31. pp. 237-241.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? MAGYAR NYELV, C (2). pp. 195-203. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2007) A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája – ukrajnai módra. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 251-261. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) ... itt mennyit ér a szó? PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 26 7

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2006) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 36 4

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről. MAGYAR NYELVŐR, 135 (4). pp. 414-422. ISSN 0025-0236

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A nyelvjárások és az iskola. In: A csitári hegyek alatt. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 23-29. ISBN 978-80-8094-852-8

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó and Molnár, Anita and Molnár, József (2010) Nyelvek, emberek, helyzetek. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 2595 02 4

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó and Orosz, Ildikó (2001) Nyelv, oktatás, politika. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász.

Csernicskó, István and Braun, László and Molnár, József (2010) Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 7966 980

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2010) Csehszlovákia nyelvpolitikai törekvései (1918 - 1939). In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 572-584. ISBN 978-963-446-596-6

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2015) Nyelvpolitika határon. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 206-238. ISBN 978-617-7132-21-8

Csernicskó, István and Ferenc, Viktória (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 25-40. ISBN 978 973 26 0974 3

Csernicskó, István and Gazdag, Vilmos (2023) Kárpátaljai magyarok nyelvi tapasztalatai Magyarországon = Language Experiences of Transcarpathian Hungarians in Hungary. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 215-225. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Csernicskó, István and Hires, Kornélia (2008) Hangtan : Előadások gyűjteménye magyar szakos hallgatók számára. Rákóczi-füzetek, 41 . PoliPrint Kft., Beregszász.

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Molnár, D. István and Máté, Réka and Tóth-Orosz, Enikő (2023) Hungarians and the Hungarian language in Transcarpathia. Termini Association, Törökbálint. ISBN 9786158183482

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka and Tóth-Orosz, Enikő (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában. Termini Egyesület, Beregszász. ISBN 9786158091442

Csernicskó, István and Karmacsi, Zoltán (2008) Szófajtan és morfológia. Rákóczi-füzetek, 42 . PoliPrint Kft., Beregszász.

Csernicskó, István and Laihonen, Petteri (2016) Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION, 35 (1). pp. 1-30. ISSN 0167-8507

Csernicskó, István and Melnyik, Szvetlana (2010) Етнiчне та мовне розмаїття України. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 7966 980

Csernicskó, István and Márku, Anita and Máté, Réka (2022) The (online) dictionary of pluricentric Hungarian. In: Pluricentric languages in different theoretical and educational contexts. Pluricentric languages worldwide. Series 1: Pluricentric theory (4). PCL-PRESS, Graz/Berlin, pp. 145-154. ISBN 0401384769

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2011) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 163-194. ISBN 978-80-969556-4-0

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2023) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 199-235. ISBN 9789639074958

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2015) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: a jogharmonizáció. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, XIV. pp. 15-26. ISSN 2310-1954

Csernih, P. Ja. (1951) A nyelv fejlődésének és a nép történetének összefüggése I. V. Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (5). pp. 41-62.

Csernjak, Valentina Danilovna (2016) О чем говорят названия словарей? (Социокультурные аспекты современной лексикографии). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 85-90. ISSN 1216-0016

Csernyák, Hajnalka and Szabó M., Helga (2024) Konvencionális, mégis transzparens? In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 28-31. ISBN 978-615-6678-05-8

Csiborné Horváth, Andrea (2023) Anthony Pym: Translation Solutions for Many Languages: Histories of a Flawed Dream. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 25 (1). pp. 125-128. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Csiborné Horváth, Andrea (2022) Milena Houžvičková, Jana Hoffmannová: Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 142-145. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Csikobava, A. Sz. (1953) I. V. Sztálin tanítása a nyelvről mint társadalmi jelenségről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (2). pp. 275-309.

Csikobava, A. Sz. (1951) A szovjet nyelvtudomány fejlődésének sztálini szakasza és a historizmus problémája. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 1-11.

Csikobava, A. Sz. (1951) A szovjet nyelvtudomány állapota és feladatai L. V. Sztálin útmutatásainak fényében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 36-48.

Csillik, Éva (2019) David Singleton and Larissa Aronin (Eds.): Twelve Lectures on Multilingualism, Bristol, UK: Multilingual Matters. 2019. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Csillingh, Erika (2020) Roberto R. Heredia and Anna B. Cieślicka (eds.): Bilingual Figurative Language Processing. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Csirmaz, Aniko (2015) Re Hungarian again. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 263-295. ISSN 1216-8076

Csirmaz, Anikó (2004) Edwin Williams: Representation Theory - Book review. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 419-435. ISSN 1216-8076

Csirmaz, Anikó (2009) Multiplicatives, frequency and quantification adverbs. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 131-168. ISSN 1216-8076

Csirmaz, Anikó (2006) A typology of Hungarian time adverbs. Acta Linguistica Hungarica, 53 (3). pp. 249-289. ISSN 1216-8076

Csonka, Veronika (2019) The conceptualising function of Scottish Gaelic preposed adjectives. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 31-68. ISSN 2559-8201

Csontos, Nóra (2023) Az idézés működése a magyar nyelvben : funkcionális kognitív közelítés. Károli könyvek. Monográfia . L'Harmattan; KRE, Budapest. ISBN 9789636460693

Csontos, Nóra (2020) Az idézés működése az egyetemi tankönyvekben. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 209-223. ISBN 978-963-496-168-0

Csontos, Nóra (2021) A szövegszerveződésre irányuló metapragmatikai reflexiók a tudomány szakszövegeiben. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 278-297. ISSN 0025-0228

Csontos, Nóra and Dér, Csilla Ilona and Furkó, Péter (2019) Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében = Citation, self-citation, citation from ego: The role of mondom ‘I say’ in marking citation. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 481-494. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Csontos, Tamás (2014) What is Alignment Syntax? GRADUS, 1 (1). pp. 83-89. ISSN 2064-8014

Csrepka, Márton Bertalan (2023) Anyanyelvi nevelés és kultúraközvetítés a diaszpórában – egy Kőrösi Csoma-ösztöndíjas tollából. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (2). pp. 115-117. ISSN 2060-0623

Csrepka, Máté Barnabás (2020) A São Pauló-i magyar közösség nyelvmegőrzésének nyomában "Kőrösi lencséin" keresztül = In the Footsteps on the Language Preservation of the Hungarian Community in São Paulo Through the Lenses of Kőrösi. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (3). pp. 107-109. ISSN 2060-0623

Csurgay, Árpádné Ildikó (2024) Kedves emlékem Prószéky professzor úrról. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 202-203. ISBN 978-615-6678-05-8

Csurgó, Nóra (2017) Külföldön, de mégis itthon – avagy milyen is lehet egy Bécsben eltöltött szakmai gyakorlat? = Abroad But Still at Home – About a Professional Traineeship in Vienna. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 10 (3). pp. 118-120. ISSN 2060-0623

Csurman-Puskás, Anikó (2022) Gazdag Vilmos Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Csurman-Puskás Anikó). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 86-89. ISSN 2060-0623

Csurman-Puskás, Anikó (2022) Szláv kölcsönszók Kárpátalján = Slavic Loanwords in Transcarpathia. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (1). pp. 86-89. ISSN 2060-0623

Csák, Éva (2017) Anglo-neologizmusok asszimilációs folyamatai német nyelvi kontextusban az aktív turizmus fogalomkörének példáin szemléltetve = Assimilation Processes of Angloneologisms in the German-Speaking Context, Illustrated By Examples from the Field of Active Tourism. GRADUS, 4 (2). pp. 11-17. ISSN 2064-8014

Csák, Éva (2023) Neologizmus-lexikográfiai helyzetelemzés az aktuális német szótárprojektek tükrében. PORTA LINGUA (1). pp. 37-45. ISSN 1785-2420

Csák, Éva (2017) Német és orosz helyzetmondatok kontrasztív vizsgálata. GRADUS, 4 (1). pp. 123-130. ISSN 2064-8014

Csányi, Eszter (2024) Frazeodidaktikai körkép. PORTA LINGUA (1). pp. 89-98. ISSN 1785-2420

Csárdás, László (2019) Az Applied Linguistics Research Journal folyóirat = Applied Linguistics Research Journal. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (3). pp. 72-76. ISSN 2060-0623

Csárdás, László (2021) Bóna Judit (szerk.): (Dis)fluencies in children’s speech : A beszéd folyamatossága kisgyermekkortól kamaszkorig. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (4). pp. 95-97. ISSN 2060-0623

Csárdás, László Bence and Tücsök, Dorottya (2022) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 2. – az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport szakmai konferenciája. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 104-109. ISSN 2060-0623

Császár, Judit and Jámbor, Márk and Keresztélyné Barta, Andrea and Végh, András and Fogarasi, Katalin (2024) How to use History and Physical Examination (H&P) in teaching English medical terminology and documentation skills in Hungary? PORTA LINGUA (1). pp. 37-46. ISSN 1785-2420

Császári, Éva (2017) Családnév magyarosítások Répáshután. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-18. ISBN 9789632849249

Császári, Éva (2021) Ján Kollár és a cseh népnév etimológiája. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 9-17. ISBN 9789634893875

Császári, Éva (2019) A humor mint a dialektológia segédeszköze. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 24-31. ISBN 978-963-489-163-5

Császári, Éva (2019) Élettörténetek és kétnyelvűség. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-20. ISBN 9789634891628

Csépe, Valéria (2017) The Multilingual Brain – Implications for the Future. In: Future Research Directions for Applied Linguistics. Multilingual Matters Ltd., Bristol, pp. 33-51. ISBN 978-1-78309-712-8

Csépe, Valéria and Ragó, Anett (2022) Versengés a jelentésért – Szöveg, kontextus és a kognitív sémák. In: A szövegértés kérdései. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 99-120. ISBN 9789635562114

Csépes, Ildikó (2016) A Teaching Scotland folyóirat. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 82-85. ISSN 2060-0623

Csépány, Nikoletta (2016) Major Hajnalka, Retorika és szövegalkotás. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 82-86. ISSN 2060-0623

Cséve, Anna and Kalcsó, Gyula and Mihály, Eszter (2021) Stylometric Analysis of the Correspondence of Zsigmond Móricz = Móricz Zsigmond levelezésének stilometriai elemzése. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 137-147. ISSN 2631-0198

Csörsz, Rumen István (2013) Mehrsprachigkeit in der populären Dichtung Ungarns im 18. Jahrhundert. GERMANISTISCHE STUDIEN, 9. pp. 33-51. ISSN 1732-680X

Csúcs, Sándor (2021) Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága. Gondolat Kiadó, Budapest, 2020. 590 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 438-448. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Csúcs, Sándor (2015) Voltak-e a finnugor alapnyelvben hosszú magánhangzók? = Did long vowels exist in Proto-Finno-Ugric? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 277-309. ISSN 0029-6791

Csúri, Károly (2021) Wolfgang Borchert történeteinek szerkezetéről. Filológiai Közlöny, 67 (1). pp. 121-135. ISSN 0015-1785

Culpeper, Jonathan and Haugh, Michael and Kádár, Zoltán Dániel (2016) Introduction. In: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 1-6.

Cyran, Eugeniusz (2017) ‘Voice’ languages with no [voice]? Some consequences of Laryngeal Relativism. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 477-511. ISSN 2559-8201

Czeglédi, Csaba (2007) Issues in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds in English. Pandora Könyvek, 8 . Líceum Kiadó, Eger.

Czeglédi, Sándor (2022) The Language Policies of the American Civil War (1861–65). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 49-65. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Czeglédy, Károly (1959) A korai kazár történelem forrásainak kritikájához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 107-128.

Czeglédy, Károly (1963) Čoray-quzi, Qara-qum, Kök-Öng. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 279-294.

Czellér, Mária and Nagyné Bodnár, Klára and Domonyi, Renáta (2023) Hogyan feleljünk meg a 21. század munkaerőpiaci kihívásainak a felnőttek idegen nyelvi képzésében? PORTA LINGUA (1). pp. 139-146. ISSN 1785-2420

Czentnár, András (2022) Klára Agyagási: Chuvash historical phonetics: An areal linguistic study. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 357-381. ISSN 0029-6791

Czifra, Mariann (2016) A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 1810 – 1830. Documentation. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Czifra, Mariann (2015) Szógyűjtemények és szótárkezdemények a nyelvújítás korában. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 25. pp. 47-54. ISSN 0237-6237

Czifra, Mariann (2014) A szöveg történeti feltárásának materiális feltételeiről. In: textológia – filológia – értelmezés Klasszikus magyar irodalom. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 57-74.

Czoller, Viktória (2020) A bullying témakörének feldolgozása multimédiás eszközökkel az anyanyelvi órán = Discussing the Topic of Bullying with the Help of Multimedia Tools in First Language Classes. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (2). pp. 49-60. ISSN 2060-0623

Czétány, György (2021) A nyelvelméletek dialektikája vagy architektonikája. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 65 (3). pp. 223-226. ISSN 0025-0090 (nyomtatott); 1588-1024 (elektronikus)

D

Dabouis, Quentin and Enguehard, Guillaume and Fournier, Jean-Michel and Lampitelli, Nicola (2020) The English “Arab Rule” without feet. Acta Linguistica Academica, 67 (1). pp. 121-134. ISSN 2559-8201

Dalmi, Grete (2018) Az ember és társai (avagy: Következetes üres alanyt engedélyező nyelv-e a magyar?). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 29-44. ISSN 0029-6791

Dalmi, Gréte (2019) Null Subjects in Generative Grammar. Diachronic and synchronic perspective. Edited by Federica Cognola & Jan Casalicchio. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 345-353. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Dan, Han (2019) Karen Grainger and Sara Mills: Directness and indirectness across cultures. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 299-304. ISSN 2559-8201

Danka, Balázs (2022) Marek Stachowski: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache. Księgarnie Akademicka, Kraków, 2019. 379 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 91-94. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Dankó, Szilvia (2020) Szógyakoriság korpuszalapú vizsgálata: autentikus és célnyelvi magyar szórakoztató irodalmi szövegek összevetése. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 177-198. ISBN 978-615-00-7338-5

Danon, Gabi (2012) Nothing to agree on: Non-agreeing subjects of copular clauses in Hebrew. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 85-108. ISSN 1216-8076

Dančo Jakab, Veronika (2021) Eltérő nyelvszemléletek egy szlovákiai magyar középiskola anyanyelvóráin. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 108-130. ISBN 9789639074941

Dančo Jakab, Veronika (2023) Szlovákiai magyar tanulók nyelvtanórával kapcsolatos véleménye. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3 ksz.). pp. 47-64. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Daphne Liao, Hsiu-Chen (2018) Domains and CauseP in a unified semantics of Chinese adverbial ziji ‘self’. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 597-650. ISSN 2559-8201

Darai, Zsuzsanna and Rákosi, Csilla (2011) Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie. ARGUMENTUM, 7. pp. 203-226. ISSN 1787-3606

Debreczeni, Attila (2021) Genetikus elv, medialitás és kommentár. HELIKON : IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 71-83. ISSN 0017-999X (nyomtatott); 2786-1066 (elektronikus)

Deli, Zsolt Pál (2020) Analytical structures in the language use of Hungarians in the United Kingdomand Ireland. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Deli, Zsolt Pál (2021) The lexical analysis of two works by Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald. PORTA LINGUA (1). pp. 199-209. ISSN 1785-2420

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. In: Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014.05.05-2014.05.08, Köln.

Deme, Andrea (2013) Function of the singing voice. PHONETICIAN, 105-06. pp. 101-102. ISSN 0741-6164

Deme, Andrea (2014) Intelligibility of Sung Vowels: The Effect of Consonantal Context and the Onset of Voicing. JOURNAL OF VOICE, 28 (4). 523.e19-523.e25. ISSN 0892-1997

Deme, Andrea (2016) Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben. Beszéd - Kutatás - Alkalmazás, 1 (1). ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-312-261-7

Deme, Andrea (2013) On the Hungarian sung vowels. PHONETICIAN, 1-2 (105-6). pp. 73-87. ISSN 0741-6164

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2021) Acoustic and articulatory vowel variation as quality shift and increased variance in anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation. In: 12th International Seminar on Speech Production, 2020. december 14-18., virtual meeting.

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2019) Gemináták artikulációs szerveződése a magyarban. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 54-74. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2020) Intervocalic voicing of Hungarian /h/. In: Approaches to Hungarian. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 47-71. ISBN 9789027204905; 9789027261601

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2019) V-to-V Coarticulation Induced Acoustic and Articulatory Variability of Vowels: The Effect of Pitch-Accent. In: The 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). ISCA-INT SPEECH COMMUNICATION ASSOC, Graz, pp. 3317-3321. ISBN 9781510896833

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2019) A mondathangsúly hatása a magánhangzók megvalósulásának változatosságára. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 199-232. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Deme, Andrea and Kohári, Anna and Reichel,, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin (2019) A magánhangzós hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 27 (1). pp. 221-242. ISSN 1218-8727

Deme, László (1960) Készülő helyesírási szótárunkról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 375-394.

Deme, László (1955) Néhány reflexió Benkő Lorándnak „A magyar nyelvjárások néhány kérdése" című munkámról írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 523-535.

Deme, László (1958) A nyelv működésének és fejlődésének objektív dialektikája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 309-327.

Deme, László and Imre, Samu (1956) Megjegyzések Gáldi Lászlónak "A magyar nyelvatlasz munkamódszere" című tanulmánygyűjteményünkről írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 232-241.

Demeter, Gábor (2023) A jobbágyvilág problémái és diverzitása a reformkor előestéjén egy regionális összeírás tapasztalatai alapján. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 61. pp. 165-182. ISSN 0541-9298

Demjén, Izabella (2014) Bura László: A többszólamúság ösvényein. Nyelvészeti tanulmányok. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 257-259. ISSN 0139-2190

Demjén, Izabella (2015) Pesti János, Hosszúhetény nyelvi kincseiről. Névtani és dialektológiai tanulmányok. Hosszúhetényi Honismereti Füzetek 7. Nemes János Általános Művelődési Központ, Hosszúhetény, 2014. 164 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 37. pp. 303-304. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Dezső, László (1964) Bihari József: „Az orosz igeaspektusrendszer" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 374-377.

Dezső, László (1964) A szókincs és nyelvtan statisztikai vizsgálata : ukrán nyelvtörténeti anyagon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 215-233.

Deák, Magdolna (2018) Szónokverseny Erdélyben = Debating competition in Transylvania. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 75-82. ISSN 2060-0623

Deák-Takács, Szilvia (2018) TUDOK – Középiskolások kutatási és előadási lehetőségéről a humántudományok területen = Opportunities for high school students in the humanities to do research and give presentations. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 104-108. ISSN 2060-0623

Deé-Kovács, Katalin (2020) Zweisprachigkeit im Spiegel der Fehleranalyse und der Fehlerkorrektur in der Gesprochenen und Geschriebenen Sprache. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 257-278. ISSN 2630-9513

Dikken, Marcel den (2019) The Attractions of Agreement: Why Person Is Different. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 10. ISSN 1664-1078

Dikken, Marcel den (2018) Boundaries crossed, at the interfaces of morphosyntax, phonology, pragmatics and semantics Introduction to the volume. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 13-25. ISBN 9783319907093

Dikken, Marcel den (2018) Dependency and directionality. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 978-1-316-82282-1

Dikken, Marcel den (2023) High and Low Applicatives of Unaccusatives: Dependent Case and the Phase. LINGUISTIC INQUIRY. pp. 1-25. ISSN 0024-3892

Dikken, Marcel den (2018) An Integrated Perspective on Hungarian Nominal and Verbal Inflection. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Springer International Publishing, Cham (Svájc). ISBN 9783319907093

Dikken, Marcel den (2022) Low and multiple definiteness in the history of Romanian: the role of predication. In: A Life in Linguistics. A Festschrift for Alexandra Cornilescu on her 75th Birthday. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucharest, pp. 161-172. ISBN 9786061613557

Dikken, Marcel den (2019) ‘Not’: Not Non-projecting. ARGUMENTUM, 15 (2). pp. 504-533. ISSN 1787-3606

Dikken, Marcel den (2019) Review of: J. Coon, D. Massam, L. deMena Travis (eds.). The Oxford Handbook of Ergativity. Oxford: Oxford University Press, 2017. 1296 p. ISBN: 978-0-19-873937-1. VOPROSY JAZYKOZNANIJA (2). pp. 151-159. ISSN 0373-658X

Dikken, Marcel den (2018) An incomplete disquisition against ‘incomplete acquisition’ : With particular reference to changes in the distribution of the subjunctive in Spanish. In: Questioning Theoretical Primitives in Linguistic Inquiry. John Benjamins Publishing Company, Philadelphia (PA), Amsterdam, pp. 269-290. ISBN 978-90-2726-334-6

Dikken, Marcel den (2023) A phonosyntactic representation of Hungarian ‘lowering’. In: Segmental structure and representations. Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 307-326. ISBN 9783110735000

Dikken, Marcel den and Dékány, Éva (2023) The morphosyntax of the Hungarian sociative and dissociative suffixes. JOURNAL OF URALIC LINGUISTICS, 2 (1). pp. 75-97. ISSN 2772-3720 (print); 2772-3739 (online)

Dikken, Marcel den and Hulst, Harry van der (2020) On some deep structural analogies between syntax and phonology. In: Morpheme-internal Recursion in Phonology. Walter de Gruyter, pp. 57-116. ISBN 9781501512582

Dikken,, Marcel den (2018) Infinitivus pro participio, active versus passive. EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS, 13 (1). pp. 1-22. ISSN 1218-8808

Dikken,, Marcel den and Larson, Richard and Ludlow, Peter (2018) Intensional transitive verbs and abstract clausal complementation. In: Non-Propositional Intentionality. Oxford University Press, Oxford, pp. 46-94. ISBN 9780198732570

Dimitriadis, Alexis and Everaert, Martin (2014) How many theta roles in a reflexive verb? Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 247-269. ISSN 1216-8076

Dimitriadis, Alexis and Windhouwer, Menzo and Saulwick, Adam and Goedemans, Rob and Bíró, Tamás (2009) How to Integrate Databases Without Starting a Typology War: The Typological Database System. In: The Use of Databases in Cross-Linguistic Studies. Empirical Approaches to Language Typology (41). Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 155-207. ISBN 9783110193084 (hardcover); 9783110198744 (e-Book)

Dobi, Edit (2021) A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában. Nyelvtudományi Értekezések (170). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 454 688 7

Dobos, Csilla (2023) Az inter- és az intralingvális ekvivalencia jellemzői a szakfordításban. PORTA LINGUA (2). pp. 9-22. ISSN 1785-2420

Dobos, Csilla (2023) Az intralingvális fordítás jogi aspektusa : Fordítástudományi szempontok a jogi-közigazgatási területen = The Legal Aspect of Intralingual Translation : Translational viewpoints in legal and administrative fields. GLOSSA IURIDICA, 10 (3). pp. 105-132. ISSN 2064-6887

Dobos, István (2015) Az olvasás esemény. Kalligram, Pozsony-Budapest. ISBN 978-615-5603-04-4

Dobos, István (2015) Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 84-105. ISBN 978-963-508-814-0

Dobos, István and Takács, László and Szilágyi, Zsófia and Bengi, László and Győrei, Zsolt and Dobás, Kata and Pintér, Borbála and Parádi, Andrea and Zákány Tóth, Péter and Bucsics, Katalin and Hutvágner, Éva and Varga, Kinga (2017) Kosztolányi színpadi művei: Tanulmányok. MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-839-3

Dobosy, Antal (2021) Nyelvünk és a gondolkodás. ZEN TÜKÖR, 11 (20(1)). pp. 33-36. ISSN 1218-0726

Dobrocsi, Szilvia (2023) A büntetőjog nyelve – változások a változatlanságban = The language of criminal law – cracks in the permanence. GLOSSA IURIDICA, 10 (3). pp. 79-91. ISSN 2064-6887

Dodé, Réka (2017) Doménspecifikus korpusz építése és validálása. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 17-27. ISBN 978-963-9074-70-5

Dodé, Réka and Ludányi, Zsófia and Falyuna, Nóra and Kuna, Ágnes (2018) Poétika és korpusz. In: Nyelv, poétika, kogníció. Líceum Kiadó, Eger, pp. 175-196.

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Domonkosi, Ágnes (2021) Megszólítási gyakorlatok és stratégiák az oktató-hallgató viszonyban = Address Practices and Strategies in University Teacher-Student Relationship. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 13-21. ISSN 2631-0198

Domonkosi, Ágnes (2020) Roles of social deixis in distance education during the quarantine period. In: Language and Literacy Section. Conference Proceedings. Selye János Egyetem; Univerzita J. Selyeho, Komárno, pp. 45-56. ISBN 9788081223761

Domonkosi, Ágnes (2018) Társas deixis – társas jelentés: az attitűdj elölő deiktikus elemek többértelműségének lehetőségei. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához . Tinta Kiadó, Budapest, pp. 61-67. (In Press)

Domonkosi, Ágnes (2010) Variability in Hungarian address forms. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 29-52. ISSN 1216-8076

Domonkosi, Ágnes (2024) A megszólítás gyakorlatai : Tegezés, magázás, szólítás a társas viszonyok alakításában. Gondolat-Jel, 9 . Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-6617-08-8

Domonkosi, Ágnes (2017) A nyelvi kapcsolattartás alapformái. Megszólítások és köszönések. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 279-298. ISBN 978 963 693 824 6

Domonkosi, Ágnes (2018) A nyelvi udvariasság és kapcsolattartás helye és lehetőségei az anyanyelvi nevelésben = Opportunities for teaching about linguistic politeness in Hungarian L1 classrooms. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia, pp. 14-28. ISBN 978-80-8122-278-8

Domonkosi, Ágnes and Imrényi, András and Jánk, István and Kalcsó, Gyula and Ludányi, Zsófia and Rási, Szilvia and Takács, Judit and H. Tomesz, Tímea (2022) Problémaalapú nyelvi nevelés - használatalapú gyakorlatok. In: A DIGITÁLIS OKTATÁS NYELVI DIMENZIÓI : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból. Liceum, Eger, pp. 13-34. ISBN 978-963-496-247-2

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2021) Address forms and age roles in emailing practices between university students and their teachers. In: Text Sentence Word: Studies in English Linguistics IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 26-38. ISBN 9788379968398

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2021) „Üdvözlettel, jó munkát és hozzá jó egészséget kívánva”. A felsőoktatás e-mailezési gyakorlatai a járványhelyzet idején. In: Online oktatás – kontaktoktatás. J. Selye Univerzity, Komárom, pp. 11-23. ISBN 9788081224089

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2019) A nyelv perspektívája az oktatásban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 1-6. ISSN 1587-1061

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2022) A nyelvi napló mint problémaalapú gyakorlat. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (3). ISSN 2060-0623

Domány, Barbara (2019) Magyar helynevek olasz térképeken és útleírásokban = The appearance of the toponyms of the Carpathian Basin in Italian sources. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 41-50. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Don, Jan and Bergsma, Fenna and Merkuur, Anne and Smith, Meg (2023) Inflectional classes without class features. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 355-371. ISSN 2559-8201

Donáth, Tibor (2014) A magyar orvosi szaknyelv megteremtője: Mihálkovics Géza. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 29-32. ISSN 1588-3191

Dončec Merkli, Ibolya and Emberšič Škaper, Elizabeta (2013) Slovenska hišna imena na Gornjem Seniku in v Števanovcih. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 174-184. ISSN 1216-0016

Dormán, András (2018) Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár (Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2017. [sic] 746 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-5. ISSN 1587-1061

Dormán, András (2019) A célnyelvi civilizáció oktatása és az interkulturális kompetencia fejlesztése a MID tankönyvekben – kitekintéssel az Origó B1-es nyelvvizsgára. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV, 20 (1). pp. 26-47. ISSN 1585-9673

Doró, Katalin and Habók, Anita and Magyar, Andrea (2018) Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-0599-23-8

Dočekal, Mojmír (2012) Atoms, groups and kinds in Czech. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 109-126. ISSN 1216-8076

Dočekal, Mojmír (2017) Upper bounded and un-bounded ‘no more’. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 213-231. ISSN 1216-8076

Dridi, Taysir and Salah, Rania and Parapatics, Andrea (2020) Nyelvhasználat és (anya)nyelvi nevelés Tunéziában I. = Language Use and (First)language Education in Tunesia I. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (2). pp. 77-87. ISSN 2060-0623

Driussi, Paolo (2020) Funkcionális megközelítés a nyelvtanításban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 27-40. ISBN 978-963-496-168-0

Drjenovszky, Zsófia and Hegedűs, Rita (2021) Ikrek beszédfejlődését befolyásoló tényezők, különös tekintettel a személyközi kommunikációra. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (3). pp. 63-75. ISSN 0209-584X

Drávucz, Fanni and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika (2017) Szentiment- és emóciószótárak eredményességének mérése emóció- és szentimentkorpuszokon. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 228-239. ISBN 9789633065181

Dudics, Katalin (2023) Az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica folyóirat. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). pp. 117-120. ISSN 2060-0623

Dudics, Katalin (2020) Dudics Lakatos Katalin írja. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 382-383. ISSN 0025-0228

Dudics, Katalin (2018) „…én is nyelvjárásban beszélek”. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 112-114. ISSN 2060-0623

Dudics Lakatos, Katalin (2021) A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás lehetőségeiről, céljairól = On the Opportunities and Aims of Hungarian Language Education in Trans-Carpathia. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 14 (4). pp. 98-102. ISSN 2060-0623

Dudás, Előd (2019) 18. századi bácskai bunyevác szövegek nyelvi elemzése. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 21-33. ISBN 9789634891628

Dudás, Előd (2019) Hrvatski govor Temerja u svjetlu narodnih pjesama. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 30-36. ISBN 978-615-00-7021-6

Dudás, Előd (2011) Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice = Hungarian linguistic influence in the vocabulary of the Martjanci hymnal. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 17 (1). pp. 35-72. ISSN 0354-0448

Dudás, Előd (2011) Madžarski kalk hištvo in sorodno v stari knjižni prekmurščini = The Hungarian Calque hištvo ‘Marriage’ and Similar Calques in the Prekmurje Slovene Literary Language. SLOVENSKI JEZIK / SLOVENE LINGUISTIC STUDIES, 8. pp. 35-43. ISSN 1408-2616

Dudás, Előd (2017) Magyar hatás a 16. századi kaj-horvát helyesírásban. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 19-28. ISBN 9789632849249

Dudás, Előd (2016) Mađarski utjecaj na razvoj kajkavske grafije. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 108-112. ISSN 1216-0016

Dudás, Előd (2015) Morfonološko prilagajanje madžarskih izposojenk prekmurskega knjižnega jezika in njihove besedotvorne značilnosti = Morphophonological adaptation of Hungarian loanwords in standard Prekmurje Slovenian and their word-formation characteristics. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 21 (2). pp. 85-98. ISSN 0354-0448

Dudás, Előd (2021) Székesfehérvár és más magyar helynevek egy kaj-horvát krónikáb. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 19-30. ISBN 9789634893875

Dudás, Előd (2014) Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik = Timing of Hungarian Loanwords into Standard Prekmurje Slovenian. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 20 (1). pp. 135-144. ISSN 0354-0448

Dudás, Előd (2019) A horvát és magyar sportterminológia. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 190-198. ISBN 978-963-489-163-5

Dudás, Mária (2019) Két tűz között a magyar és bolgár frazeológiában. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 37-50. ISBN 978-615-00-7021-6

Dudás, Mária (2019) Magas labda és a többiek a magyar és bolgár nyelvben. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 199-209. ISBN 978-963-489-163-5

Dudás, Mária (2017) Színesen szólnak a magyar és bolgár frazémák. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 29-46. ISBN 9789632849249

Dudás, Mária (2016) A harag koncepciója a magyar és a bolgár frazeológiában. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 113-119. ISSN 1216-0016

Dudás, Mária (2018) A jó pap is holtig tanul, avagy magyar és bolgár frazémák pap kifejezéssel. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 193-201. ISBN 978-963-489-061-4

Dudás, Mária (2021) A nő nyelvi képe a magyar frazeológiában. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 141-148. ISBN 9789635089680

Dudás, Mária (2021) A nő ábrázolása a magyar és bolgár nyelvben a frazeológiai kifejezések tükrében. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 31-44. ISBN 9789634893875

Dudás, Mária (2019) Öröm és bánat kifejezése a magyar és bolgár frazeológiában. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 34-43. ISBN 9789634891628

Duha, Alsayed Ahmad (2023) Studying Flow in Writing Tasks from Different Genres: A Pilot Study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3). pp. 65-88. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Duray, Zsuzsa (2016) Az északi számi vizuális nyelvhasználata a finnországi Hettában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 35-56. ISSN 0239-1953

Duray, Zsuzsa (2015) Changes in the norms of language use and language attitudes in Enontekiö (2003–2013). FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 22. pp. 29-46. ISSN 0239-1953

Duray, Zsuzsa (2018) ”If you don’t speak the language, you’re excluded. You’re a tough one, so to say.” – Conceptions of being a Sámi today as reflected in interviews on language and identity with Sámi people in Enontekiö, Finland. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen (42). Helmut Buske Verlag GmbH, Hamburg, pp. 1-51. ISBN 978-3-87548-898-2

Duray, Zsuzsa (2014) La situation des Sames du nord dans les communautés d’Enontekiö et de Sodankylä en Finlande = Az északi számi helyzete Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben, Finnországban. ÉTUDES FINNO-OUGRIENNES (44). pp. 1-22. ISSN 0071-2051 (print); 2275-1947 (online)

Duray, Zsuzsa (2014) Language Attitudes in a Minority Language Context: The Case of Sodankylä and Enontekiö. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen (38). Helmut Buske Verlag GmbH, Hamburg, pp. 35-57. ISBN 978-3-87548-724-4

Duray, Zsuzsa (2014) Nyelvi attitűdök kisebbségi közösségben: Sodankylä és Enontekiö. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 110. pp. 149-164. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Duray, Zsuzsa (2014) On a longitudinal study of Finnish-Sami language change in Northern Sami speech communities in Finland (2002–2012). In: Dangers and Developments : On Language Diversity in a Changing World. Studies in European Language Diversity (34). Research consortium ELDIA; Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB); Johannes Gutenberg-­‐Universität, Mainz; Wien; Helsinki; Tartu; Mariehamn; Oulu; Maribor, pp. 57-72.

Duray, Zsuzsa and Georgieva, Ekaterina and F. Gulyás, Nikolett and Koczka, Péter and Mus, Nikolett and Németh, Szilvia (2015) XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 213-225. ISSN 0029-6791

Duray, Zsuzsa and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (96). pp. 21-74. ISSN 0355-0214

Duray, Zsuzsanna (2013) Nyelvi attitűdök Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben. NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA, 5-6. pp. 55-86. ISSN 1786-7428

Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsanna (2013) INNET : Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben.

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Magyar mint idegen nyelv tankönyvek nyelvi anyagának számítógépes elemzése. THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 1. pp. 81-92. ISSN 1787-1417

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Using Automatic Morphological Tools to Process Data from a Learner Corpus of Hungarian. APPLES: JOURNAL OF APPLIED LANGUAGE STUDIES, 8 (3). pp. 39-54.

Dyekiss, Emil Gergely (2010) Ellentmondások kiküszöbölése a diskurzusból kérdések segítségével. In: LingDok9., 2008.00.00, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Finite state automatons in information states. In: Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest, 2010.11.25-2010.11.27, Budapest.

Dyekiss, Emil Gergely (2011) Hivatkozás nem létező diskurzus-referensekre? In: LingDok10: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2011.11.18-2011.11.19, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2014) Információs állapotok véges ábrázolása dialógusokban. In: LINGDOK 13., 2012.11.29-2012.11.30, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal. In: LingDok 11., 2010.11.30-2010.12.01, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2013) Nem teljesen megbízható információkat hordozó dialógusok értelemzése véges állapotú súlyozott automaták segítségével. In: LingDok12., 2011.11.17-2011.11.18, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Szövegek értelmezése elnagyolt szintaktikai elemzés alapján. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain, 2010.10.07-2010.10.08, Budapest.

Dziewonska-Kiss, Dorota (2019) Węgierskie kulinaria w książce Krzysztofa Vargi pt. Gulasz z turula. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-19. ISBN 9789634890669

Dziewońska-Kiss, Dorota (2013) Językowy obraz czterech żywiołów w polskiej i węgierskiej frazeologii. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 185-197. ISSN 1216-0016

Dziewońska-Kiss, Dorota (2016) A nő és a férfi nyelvi képe a magyar és a lengyel nyelvben (a frazeológiai kapcsolatok tükrében). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 120-126. ISSN 1216-0016

Dziewońska-Kiss, Dorota and Fábián, Krisztina (2012) A szem fogalma az angol, a lengyel, a magyar, az olasz és az orosz nyelv frazeológiai kapcsolatainak tükrében. FILOLÓGIA.HU, 3 (1). pp. 23-40.

Dános, Valér (2021) A tökéletlen tökéletesség, avagy a Rendészettudományi szaklexikonnal kapcsolatos reflexiók margójára. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 69 (2). pp. 321-327. ISSN 2062-9494

Dávid, Mária and Faragó, Boglárka and Kecskeméti-Székely, Katalin Zsuzsa and Taskó, Tünde Anna (2019) Kutatás az expresszív szókincs fejlettségének és az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának az összefüggéseiről kora gyermekkorban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (4). pp. 119-123. ISSN 2060-0623

Dávid, Péter (2005) Kísérlet egy erdélyi nemzeti narratíva megalkotására a XVIII. század végén. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Dávid, Péter (2005) „Ligatis natibus” : Egy romlatlan szöveghely tanulságai. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Dávidházi, Péter (2014) A Tribute to the Great Code. In: Northrop Frye 100: A Danubian Perspective / Northrop Frye 100: Dunai távlatok. Károli könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 109-139. ISBN 978-963-236-869-6

Dávidházi, Péter (2011) „Van-e balzsam Gileádban?” Egy Poe-fordítás százéves vitájához. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 295-309. ISBN 978-963-284-204-2

Dávidovics, Anna (2021) Szaknyelvoktatás és gamifikáció. PORTA LINGUA (1). pp. 21-33. ISSN 1785-2420

Décsy, Gyula (1956) Karel Horalek: Bevezetés a szláv nyelvek tanulmányozásába (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 84-91.

Décsy, Gyula (1957) Sipos István: „A bükki Huták és Hámorok település- és nyelvjárás-története" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 389-392.

Dékány, Éva (2014) Argument structure and functional projections in Old Hungarian verbal gerunds. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 317-361. ISSN 1216-8076

Dékány, Éva (2019) Chomsky nyelvészeti radikalizmusa. In: Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. A humán tudományok alapkérdései (6). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 27-53. ISBN 978-963-693-924-3

Dékány, Éva (2021) Classifiers for Nouns, Classifiers for Numerals. In: North East Linguistic Society 52, 2021.10.29. - 2021.10.31., New Brunswick (NJ).

Dékány, Éva (2019) Foundations of generative linguistics. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 309-334. ISSN 2559-8201

Dékány, Éva (2019) Guest Editor's Note: Chomsky 90. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 305-307. ISSN 2559-8201

Dékány, Éva (2021) The Hungarian Nominal Functional Sequence. Studies in Natural Language and Linguistic Theory (100). Springer Nature Switzerland AG. (Springer Nature), Cham. ISBN 978-3-030-63439-1 (print); 978-3-030-63441-4 (e-book)

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva (2023) Two sources of numeral modification in Southern Hokkaido Ainu. MIT WORKING PAPERS IN LINGUISTICS, 94. ISSN 1049-1058 (In Press)

Dékány, Éva (2017) The position of case markers relative to possessive agreement : Variation within Hungarian. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY, 36 (2). pp. 365-400. ISSN 0167-806X

Dékány, Éva and Georgieva, Ekaterina (2020) Three ways of unifying participles and nominalizations: The case of Udmurt. In: Nominalization : 50 Years on from Chomsky's Remarks. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-27. ISBN 9780198865582

Dékány, Éva and Hegedűs, Veronika (2021) Postpositions: Formal and Semantic Classification. In: Syntax of Hungarian : Postpositions and Postpositional Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 11-191.

Dékány, Éva Katalin (2018) Approaches to head movement. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS, 3 (1). 10.5334/gjgl.316. ISSN 2397-1835

Dékány, Éva Katalin (2022) Auto-classifiers in Thai: a post-syntactic reduplication account. In: The 13th Generative Linguistics in the Old World in Asia (GLOW in Asia XIII) 2022 Online Special, 2022.08.04-2022.08.07, Online kiadás.

Dékány, Éva Katalin and Csirmaz, Anikó (2017) Numerals and quantifiers. In: Syntax of Hungarian. Nouns and noun phrases. Comprehensive grammar resources . Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 1044-1150. ISBN 978-9462982703

Dékány, Éva Katalin and Dikken, Marcel den (2021) Rethinking ‘defective goal’: Clitics and noun incorporation. In: Syntactic architecture and its consequences III. Language Science Press, Berlin, pp. 457-488.

Dénes, József and Hazai, György (1964) A matematikai nyelvészeti vonatkozásainak bibliográfiájához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 329-359.

Dér, Csilla Ilona (2023) Az idézésjelölő hogy aszongya kialakulásáról a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 5. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék; Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest, pp. 11-26. (In Press)

Dér, Csilla Ilona (2002) Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinung des Sprachwandels. Acta Linguistica Hungarica, 49 (2). pp. 149-178. ISSN 1216-8076

Dér, Csilla Ilona (2022) Háthogy esetleg netalántán azt gondolnátok rólam… A szóval és a hát diskurzusjelölővel álló hogy kötőszós mellékmondatokról. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 9 (1). pp. 43-57. ISSN 2064-9940

Dér, Csilla Ilona (2019) Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben = Insubordination in spoken and in written spoken Hungarian. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 206-220. ISSN 1218-8727

Dér, Csilla Ilona (2010) On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 3-28. ISSN 1216-8076

Dér, Csilla Ilona (2023) Types and Functions of Insubordinate Complement Clauses with hogy ‘that’ in Hungarian. JOURNAL OF PRAGMATICS, 208. pp. 115-137. ISSN 0378-2166 (print); 1879-1387 (online)

Dér, Csilla Ilona (2022) Ó, hogy azt tsak a’ szerelmek ’s a’ lágy szellök hajtsák! : Az indulatszókat követő, illetve a nélkülük álló "hogy" kötőszós inszubordinált mondatok megjelenéséről. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 45-57.

Dér, Csilla Ilona (2022) Ó, hogy azt tsak a’ szerelmek ’s a’ lágy szellök hajtsák! Az indulatszókat követő, illetve a nélkülük álló hogy kötőszós inszubordinált mondatok megjelenéséről. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. (In Press)

Dér, Csilla Ilona and Csontos, Nóra and Furkó, Péter (2020) A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 1. rész. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 40-48. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Dér, Csilla Ilona and Csontos, Nóra and Furkó, Péter (2020) A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 2. rész = A Variationist Pragmatic Analysis of the Discourse Marker mondván ‘Having Said’. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 156-165. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Dér, Csilla Ilona and Horváth, Viktória and Huszár, Anna and Krepsz, Valéria (2024) The Relationship Between Breathing and Backchannel Responses in Spontaneous Conversations: Pilot Study. STUDIES IN GREEK LINGUISTICS, 43. pp. 133-143. ISSN 1106-9325

Déri, Balázs (2012) Gálity Vojiszláv homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (2). pp. 197-198. ISSN 1217-7768

Dóczi, Brigitta (2021) Heltai Pál: Hungarian–English Contrastive Linguistic Studies. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (2). pp. 125-128. ISSN 1419-7480

Döbrössy, Bálint and Makrai, Márton and Tarján, Balázs and Szaszák, György (2019) Investigating Sub-Word Embedding Strategies for the Morphologically Rich and Free Phrase-Order Hungarian. In: 4th Workshop on Representation Learning for NLP (RepL4NLP-2019), 2019.08.02, Florence, Italy.

Dömény, Diána (2018) Ahogy a tanító nénik versenyeznek. Beszámoló a XXII. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyről = How primary school teachers compete. Report on the 22nd National First Language Teaching Competition. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 115-117. ISSN 2060-0623

Dömötör, Adrienn (2014) A kihalt kötőszók történetének egyik fejezete: a hogyki típus létrejötte és használata. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 40-52. ISSN 0025-0236

Dömötör, Adrienne (2003) Structural synonomy and formal variants: relative clauses and their parallels in six Early Hungarian translations of the Bible. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 341-369. ISSN 1216-8076

Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin and Novák, Attila and Varga, Mónika (2017) Kiútkeresés a morfológiai labirintusból : korpuszépítés ó- és középmagyar kori magánéleti szövegekből. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 87-114. ISSN 0029-6791

Dömötör, Éva (2023) Az azért demonstratívum pragmatikalizálódott használatai konstrukciós megközelítésben II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 261-273. ISSN 0029-6791

Dömötör, Éva (2022) Demonstratívumok pragmatikai és pragmatikalizálódott használatai konstrukciós megközelítésben: az azért konstrukciói. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 231-255. ISSN 0029-6791

den Dikken, Marcel (2024) Agreeable predicate nominals. In: A Cartesian dram. A geometrical account of syntax. In honor of Andrea Moro. Lingbuzz Press, pp. 183-190. ISBN 9782839941969

den Dikken, Marcel (2023) Associative plurals and their associates : An integrated approach to the nominal plural markers of Hungarian. JOURNAL OF URALIC LINGUISTICS, 2 (1). pp. 50-73. ISSN 2772-3720

den Dikken, Marcel (2021) Canonical and reverse predication in the syntax of the active/passive diathesis alternation. In: Smuggling in Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-33. ISBN 9780197509869

den Dikken, Marcel (2017) Clausal subordination and the structure of the verbal phrase. LANGUAGES, 2 (2). pp. 1-12. ISSN 2226-471X

den Dikken, Marcel (2020) Differential object marking and the structure of transitive clauses. In: Linguistic Variation: Structure and Interpretation. Studies in Generative Grammar (132). Walter de Gruyter GmbH, Berlin, pp. 217-229. ISBN 9781501514340 (print); 9781501505201 (electronic)

den Dikken, Marcel (2019) Norbert Hornstein, Howard Lasnik, Pritty Patel-Grosz and Charles Yang (eds.): Syntactic Structures after 60 years. The impact of the Chomskyan revolution in linguistics. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 429-444. ISSN 2559-8201

den Dikken, Marcel (2014) On feature interpretability and inheritance. In: Minimalism and beyond: Radicalizing the interfaces. John Benjamins, Amsterdam.

den Dikken, Marcel (2010) On the functional structure of locative and directional PPs. In: Mapping spatial PPs. Oxford University Press, Oxford, pp. 74-126.

den Dikken, Marcel (2015) On the morphosyntax of (in)alienably possessed noun phrases. In: Approaches to Hungarian. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 121-145. ISBN 9789027204844

den Dikken, Marcel (2017) Overtly Marked Wh-Paths. In: The Blackwell Companion to Syntax (second edition). Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 10.1002/9781118358733.wbsyncom010. ISBN 978-1-118-35872-6

den Dikken, Marcel (2013) Predication and specification in the syntax of cleft sentences. In: Cleft structures. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 35-70.

den Dikken, Marcel (2017) Predication in the syntax of hyperraising and copy raising. Acta Linguistica Academica, 64 (1). pp. 3-43. ISSN 2559-8201

den Dikken, Marcel (2017) Pseudoclefts and other specificational copular sentences. In: The Blackwell Companion to Syntax (second edition). Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 10.1002/9781118358733.wbsyncom001. ISBN 978-1-118-35872-6

den Dikken, Marcel (2017) Quantifier float and predicate inversion. In: Elements of comparative syntax: Theory and description. Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 47-55.

den Dikken, Marcel (2015) Raising The Subject Of The ‘Object-Of’ Relation. MIT Working Papers in Linguistics, 77. pp. 85-98. ISSN 1049-1058

den Dikken, Marcel (2018) Secondary predication and the distribution of raising to object. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 87-117. ISSN 2559-8201

den Dikken, Marcel (2017) Stacking up for the long way down. In: Crossroads Semantics. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 207-225. ISBN 9789027212481

den Dikken, Marcel (2019) What would you rather me say? In: Mapping linguistic data : Essays in honour of Liliane Haegeman. Universiteit Gent, Ghent, pp. 99-104.

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva (2019) Adpositions and Case: Alternative Realisation and Concord. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 7 (2). pp. 39-75. ISSN 2063-8825

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva (2023) Functional Architecture of Prepositional Phrases. In: The Cambridge Handbook of Comparative Syntax. Cambridge University, Cambridge, pp. 1-32. (In Press)

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva (2021) On the Internal and External Syntax of Depictive Secondary Predication. In: The International Workshop on Secondary Predication 2021, 2021.10.30. - 2021.10.31., Tokyo (Japan).

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva (2023) Silent Nouns in the Syntax of Personal Proper Names in Reference to Works of Art. In: North East Linguistic Society 53 (NELS 53), 2023.01.12. - 2023.01.14., Göttingen (Germany).

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva Katalin (2018) A restriction on recursion. SYNTAX, 21 (1). pp. 1-30. ISSN 1368-0005

den Dikken, Marcel and O'Neill, Theresa (2017) Copular constructions in syntax. In: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-31.

den Dikken, Marcel and Surányi, Balázs (2017) Contrasting Contrastive Left-Dislocation Explications. LINGUISTIC INQUIRY, 48 (7). pp. 543-584. ISSN 0024-3892

E

E Bártfai, László and Kiss, Gábor (2017) Szóbeszéd, búbánat, csicseriborsó. A rokon értelmű főnevekből összetett szavak. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 342-350. ISSN 0025-0228

Efthymiou, Angeliki and Fragaki, Georgia and Markos, Angelos (2015) Exploring the meaning and productivity of a polysemous prefix. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 447-476. ISSN 1216-8076

Egas López, José Vicente and Gosztolya, Gábor (2022) Identification of Subjects Wearing a Surgical Mask from Their Speech by Means of X-vectors and Fisher Vectors. In: Modeling Decisions for Artificial Intelligence. Springer International Publishing, Cham, pp. 1-11.

Egas López, José Vicente and Kiss-Vetráb, Mercedes and Tóth, László and Gosztolya, Gábor (2021) Identifying Conflict Escalation and Primates by Using Ensemble X-Vectors and Fisher Vector Features. In: Proceedings of Interspeech 2021. ISCA, Brno, pp. 476-480.

Egas-López, José Vicente and Balogh, Réka and Imre, Nóra and Tóth, László and Vincze, Veronika and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János and Hoffmann, Ildikó and Gosztolya, Gábor (2021) Enyhe kognitív zavar detektálása beszédhangból x-vektor reprezentáció használatával. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 147-156. ISBN 978-963-306-781-9

Egedi, Barbara (2009) Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin – New York, pp. 103-132. ISBN 978-3-11-021480-2

Egedi, Barbara (2009) Attribution vs. possession in Coptic : The origin and development of an opposition. Lingua Aegyptia, 17. pp. 65-79. ISSN 0942-5659

Egedi, Barbara (2011) Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 35-47. ISBN 978-963-306-115-2

Egedi, Barbara (2012) Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 34-54. ISBN 978-963-308-076-4

Egedi, Barbara (2014) The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics (11). Oxford University Press, Oxford, pp. 56-82. ISBN 9780198709855

Egedi, Barbara (2014) Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-127. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2005) Genitive constructions in Coptic. In: Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Studies in Generative Grammar (83). Mouton de Gruyter, Berlin, New York, pp. 137-159. ISBN 978-3-11-018550-8

Egedi, Barbara (2013) Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series (133). John Benjamins, Amsterdam, pp. 367-390.

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Egedi, Barbara (2015) Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 81-98. ISBN 9789632775456

Egedi, Barbara (2014) Határozottsági ciklus a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 63-83.

Egedi, Barbara (2010) Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 33-48. ISBN 978-963-308-004-7

Egedi, Barbara (2011) Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 110-127. ISBN 978-606-8178-35-6

Egedi, Barbara (2010) Possessive Constructions in Egyptian and Coptic. Distribution, definiteness, and the construct state phenomenon. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 137. pp. 1-12. ISSN 0044-216X

Egedi, Barbara (2015) Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-132. ISSN 0569-1338

Egedi, Barbara (2018) Word order change at the left periphery of the Hungarian noun phrase. In: Word Order Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 88-103. ISBN 978-0-1987-473-0-7

Egedi, Barbara (2014) A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 281-286. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2009) A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 67-85. ISBN 978-963-306-001-8

Egedi, Barbara and Hegedűs, Veronika (2022) The role of functional heads in syntactic change. In: Functional Heads Across Time: Syntactic Reanalysis and Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-18. ISBN 9780198871538

Egey, Emese (2021) Fordítói dilemmák a Magyar Táncművészeti Egyetemen. TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 2 (2). pp. 31-44. ISSN 2732-1002 (nyomtatott); 2732-1703 (elektronikus)

Egey, Emese (2021) Translation Dilemmas at the Hungarian Dance University. TÁNC ÉS NEVELÉS / DANCE AND EDUCATION, 2 (2). pp. 45-60. ISSN 2732-1002 (nyomtatott); 2732-1703 (elektronikus)

Egyed, Csilla and Fekete, Judit Diána and Herold, Róbert and Hambuchné, Kőhalmi Anikó (2023) How can a corpus analysis tool help describe mentalizing skills in the speech of individuals with schizophrenia? PORTA LINGUA (1). pp. 9-17. ISSN 1785-2420

Ehmann, Bea and Erős, Ferenc and László, János and Pólya, Tibor (2009) A temporális reprezentáció narratív szerveződése: Pszichikus időélmény mintázatok spontán és indukált módon elbeszélt élettörténeti epizódokban = Narrative Organization of Temporal Representation: Patterns of Psychological Time Experience in Spontaneous and Induced Autobiographical Episodes. Project Report. OTKA.

Ehmann, Bea and Lendvai, Piroska and Miháltz, Márton and Vincze, Orsolya and László, János (2013) Szemantikus szerepek a narratív kategoriális elemzés (NARRCAT) rendszerében. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 121-123. ISBN 978-963-306-189-3

Einhorn, Ágnes (2021) A szaknyelvoktatáshoz szükséges tanári kompetenciák fejlesztése. PORTA LINGUA (1). pp. 35-48. ISSN 1785-2420

Ekler, Péter (2014) Adatok Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) életéhez I. In: Esemény és narratíva. Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban, 2013. január 21., Budapest, Hungary.

Ekler, Péter (2014) Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: Investigatio Fontium. Antiquitas - Byzantium - Renascentia (10). ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 159-169. ISBN 978-615-5371-33-2

Ekler, Péter (2006) Egy lakodalmi köszöntő magyar vonatkozása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122. pp. 491-496. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter (2012) George of Trebizond’s grammar on the basis of Priscian’s Institutiones. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52. pp. 45-57. ISSN 0044-5975

Ekler, Péter (2006) Georgius Trapezuntius nyelvtani kompendiuma Priscianus Institutiones-e alapján. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 50. pp. 315-322. ISSN 0003-567X

Ekler, Péter (2011) "Margarita poetica". A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Nemzeti Téka . Gondolat - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978 963 693 315 9

Ekler, Péter (2009) Methodological Problems in 15th Century Latin Grammar Books Used in Hungary: saepes – faex – pecus. CAMOENAE HUNGARICAE, 4. pp. 65-78. ISSN 1786-5484

Ekler, Péter (2007) „Newe Zeitung auß Ungern…”. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 7-19. ISSN 0865-0632

Ekler, Péter (2013) Papias’ Ars and George of Trebizond’s Compendium: Two Grammars Based on the Institutiones Grammaticae of Priscian. In: Byzanz und das Abendland. Antiquitas, Byzantium, Renascentia, 1 (5). Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 327-337. ISBN 978-615-5371-15-8

Ekler, Péter (2014) Péter Ekler: Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 24., Budapest.

Eklics, Kata and Fekete, Judit and Halász, Renáta and Hambuch, Anikó and Szalai-Szolcsányi, Judit (2023) Feedback-based approach in teaching medical interviewing. PORTA LINGUA (1). pp. 119-125. ISSN 1785-2420

Eklics, Kata and Fekete, Judit and Szalai-Szolcsányi, Judit (2023) Improving Assertive Communication Skills in Simulated Medical Encounters. PORTA LINGUA (2). pp. 23-28. ISSN 1785-2420

Elekfi, László (1956) M.N. Alekszejev és B.V. Kolsanszkij: A logikai és a nyelvtani kategóriák összefüggéséről (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 48-52.

Elekfi, László (1955) P. Sz. Popov: Sztálin tanítása а nyelv, és a gondolkodás egységéről - és a logika feladatai (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 61-63.

Elekfi, László (1957) A logika állítmány-fogalma és az állítmányi névszó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 95-149.

Emberšič Škaper, Elizabeta and Dončec Merkli, Ibolya (2016) Kmetijsko izrazje na samooskrbovalni porabski kmetiji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 127-135. ISSN 1216-0016

Embick, David (2023) Smaller syntax for English stative passives: A first report. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 285-316. ISSN 2559-8201

Emonds, Joseph (2012) The single morpheme -ed/-en of the English past/passive. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 127-152. ISSN 1216-8076

Endreiné Szemők, Ildikó (2020) www.szotar.net. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 22 (1). pp. 131-136. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Endriss, Cornelia and Hinterwimmer, Stefan (2008) Direct and indirect aboutness topics. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 297-307. ISSN 1216-8076

Endrédy, István (2015) Corpus based evaluation of stemmers. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 234-239. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István (2024) Endrédy István köszöntő írása. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 204-205. ISBN 978-615-6678-05-8

Endrédy, István (2014) Hungarian-Somali-English Online Dictionary and Taxonomy. In: 2014 LREC Workshop: Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked Open Data Era (CCURL 2014). European Language Resources Association (ELRA), Lisszabon, pp. 38-43.

Endrédy, István (2015) Improving chunker performance using a web-based semi-automatic training data analysis tool. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 80-84. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István and Indig, Balázs (2015) HunTag3, a general-purpose, modular sequential tagger - chunking phrases in English and maximal NPs and NER for Hungarian. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 213-218. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István and Novák, Attila (2015) Szótövesítők összehasonlítása és alkalmazásaik. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 7-27. ISSN 1587-1061

Endrédy, István and Prószéky, Gábor (2016) A Pázmány Korpusz. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 191-205. ISSN 0029-6791

Engel, Pál and Fehértói, Katalin (1996) Egy 1525. évi bácskai jobbágynévsor családnevei. MAGYAR NYELV, 92 (2). pp. 242-246. ISSN 0025-0228

Engelberth, István and Csongrádi, Gyöngyi and Tóth, Arnold and Kálmán, Botond Géza (2024) KÜLFÖLDI TŐKEBEFEKTETÉSEK ÉS AZOK REGIONÁLIS JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL NÓGRÁD VÁRMEGYÉRE. In: GAZDASÁG, POLITIKA ÉS NYELV. Aposztróf Kiadó, Budapest, pp. 21-36. ISBN 9789636250447

Enguehard, Guillaume (2018) Strict CV without government. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 29-45. ISSN 2559-8201

Enguehard, Guillaume and Luo, Xiaoliang (2020) A note on the strength of vowels. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 109-120. ISSN 1216-8076

Erdélyi-Szabó, Miklós and Kálmán, László and Kurucz, Ági (2008) Towards a natural language semantics without functors and operands. JOURNAL OF LOGIC LANGUAGE AND INFORMATION, 17 (1). pp. 1-17. ISSN 0925-8531

Erschler, David (2012) Suspended affixation in Ossetic and the structure of the syntax-morphology interface. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 153-175. ISSN 1216-8076

Eslami, Zohreh R. and Mirzaei, Azizullah and Farnia, Maryam (2023) Exploring (non-)ritual patterns of phatic interaction (small talks) at different phases of social encounters in Persian linguaculture. Acta Linguistica Academica, 70 (4). pp. 419-444. ISSN 2559-8201

Espán, Margaréta (2017) "Édes és ékes" – Nyelvhasználati versenyek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében = "Sweet and glorious" ["Édes és ékes"] – Language Use Competitions organized by the Association of Hungarian Teachers in Transcarpathia and the Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 10 (3). pp. 115-117. ISSN 2060-0623

Esteban, Avelino (2014) An analysis of transitivity in Cheyenne. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 379-422. ISSN 1216-8076

Eszenyi, Réka and Koch, Márta (2019) Fordítástudomány tegnap és ma : A XXI. TransELTE konferencia krónikája. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 21 (2). pp. 106-110. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Eszéki, Aliz (2018) A modális partikulák megjelenése és didaktizálása német nyelvkönyvekben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-21. ISSN 1587-1061

Evellei, Kata (2018) Főnév-melléknév konverzió magyar háziállatok megnevezésében = Noun-adjective conversion in Hungarian names of domestic animals. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 58-72. ISSN 0025-0236

Ezzaouya, Hanae (2023) Validating a Qualitative Interview Schedule on Multilingualism and Second Language Vocabulary Attrition and Maintenance. PÁZMÁNY PAPERS, 1 (1). pp. 324-341. ISSN 3004-1279

Eőry, Vilma (2017) Navracsics Judit főszerk. Alkalmazott Nyelvtudomány. Az MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága. Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. 2001– : Az Alkalmazott Nyelvtudomány tizenhat évének áttekintése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 75-82. ISSN 2060-0623

F

F. Csanak, Dóra (1994) Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság. In: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 200 éve (1793-1993). Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 18-22. ISBN 0839000374831

Fabó, Gábor (2024) Fabó Gábor köszöntő írása. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 180-181. ISBN 978-615-6678-05-8

Fahrion, F. and Cormier, D. and Bigiel, F. and Hony, S. and Abel, N.P. and Csengeri, Tímea (2017) Disentangling the ISM phases of the dwarf galaxy NGC 4214 using [CII] SOFIA/GREAT observations. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 599. ISSN 0004-6361

Failasofah, Failasofah (2020) Indika Liyanage & Tony Walker (editors): Multilingual Education Yearbook. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Failasofah, Failasofah (2021) Jan GUBE and Fang GAO (Editors): Education, Ethnicity, and Equity in the Multilingual Asian Context. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (1). pp. 1-5. ISSN 1587-1061

Fajt, Anita (2022) Héber betűkkel magyarul : Daniel Klesch nyelvelméleti nézeteiről és költői kísérleteiről = Hungarian Text in Hebrew Letters: On Daniel Klesch’s Linguistic Theories and Poetic Experiments. MAGYAR KÖNYVSZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 138 (1). pp. 1-40. ISSN 0025-0171

Fajt, Balázs and Bereczky, Klára (2021) Blended learning az angol nyelvoktatásban: egy tankönyv online tananyagának bemutatása. PORTA LINGUA (1). pp. 49-57. ISSN 1785-2420

Fajt, Balázs and Vékási, Adél (2022) Videójátékok és nyelvtanulás: véletlenszerű (szak)szókincs-elsajátítás videójátékokon keresztül. PORTA LINGUA (1). pp. 131-138. ISSN 1785-2420

Faluvégi, Katalin and Pléh, Csaba (2020) Thienemann és Fónagy: két magyar változat a tudattalan megtalálására a nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 299-324. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Falvay, Dávid (2007) Teorie contemporanee della memoria storica e gli studi medievali. Nuova Corvina, 19. pp. 69-77. ISSN 1218-9472

Falvay, Dávid and Tóth, Péter (2015) L'autore e la trasmissione delle Meditationes Vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani. ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 108. pp. 403-430. ISSN 0004-0665

Fancsaly, Éva and Gúti, Erika and Kontra, Miklós and Molnár Ljubić, Mónika and Oszkó, Beatrix and Siklósi, Beáta and Žagar Szentesi, Orsolya (2016) A magyar nyelv Horvátországban. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, V . Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék. ISBN 978 963 693 701 0

Fanselow, Gisbert (2008) In need of mediation: The relation between syntax and information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 397-413. ISSN 1216-8076

Farkas, Imola-Agnes (2023) Nem mind arany, ami fénylik : Vélt és valós belső tárgyas szerkezetek a magyarban 1. rész. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 68-75. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Farkas, Imola-Agnes (2023) Nem mind arany, ami fénylik : Vélt és valós belső tárgyas szerkezetek a magyarban 2. rész = All That Glitters is Not Gold: Fake and True Cognate Object Constructions in Hungarian. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 180-190. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Farkas, Imola-Agnes (2019) Sóhajtott egyet, mélyet, hangosat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 173-198. ISSN 0029-6791

Farkas, Imola-Agnes and Kardos, Éva (2019) A végpontosság mint szituációs aspektuális jegy jelölése a magyar nyelvben. 1. rész. MAGYAR NYELV, 115 (2). pp. 176-185. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Farkas, Judit (2015) Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-216. ISBN 9786067390230

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2013) The Finnish Voice Continuum. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Farkas, Judit and Alberti, Gábor and Szabó, Veronika (2020) Dilemmák az anyanyelvi nevelésben az igei, igenévi és főnévi szerkezetek tanítása kapcsán. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 55-68. ISBN 978-963-496-168-0

Farkas, Tamás (2015) Changing names as abolishing the difference. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 45 (3). pp. 27-39. ISSN 0350-4158

Farkas, Tamás (2015) Családnév és etnikum. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan nyelvföldrajz. Savaria University Press, pp. 187-211.

Farkas, Tamás (2014) Családnév-történeti vizsgálatok. Névtani Értesítő, 36. pp. 201-204. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) Dimenzionális szemlélet a névkutatásban : Általános kérdések és a családnévkutatás példája = The dimensional approach in Onomastics : General questions and the example of family-name research. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 9-22. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Farkas, Tamás (2015) Hungarian Names by Tamás Farkas. In: The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press. (In Press)

Farkas, Tamás (2014) In memoriam Hajdú Mihály (1933–2014). Névtani Értesítő, 36. pp. 313-320. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2024) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2023. évet záró közgyűlése. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 99-103. ISSN 0025-0228

Farkas, Tamás (2019) Történelemkonstruálás – névkonstruálás. Névtani Értesítő (41). pp. 70-90. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2016) Végső búcsú Ördög Ferenctől. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0228

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV. ISSN 0025-0228 (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnévanyag névtörténeti és névrendszertani vizsgálata. Kézirat. (Unpublished)

Farkas, Tamás (2015) The most frequent Hungarian surnames. In: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega. (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 23-47.

Farkas, Tamás (2015) A névtan a felsőoktatásban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, pp. 358-367.

Farkas, Tamás (2020) A tulajdonnevek szótári feldolgozásának alapkérdései = The Fundamental Questions of Processing Proper Names in Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 11-36. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Farkas, Tamás (2014) The typology of Changes in the History of Hungarian Surnames. In: Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. ICOS. (In Press)

Farran, Bashar and Hortobágyi, Ildikó and Fábián, Gyöngyi (2020) Testing English as a Foreign Language in Palestine: A Case Study of INJAZ (GCSE) 2018 English Exam. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Fata, Ildikó (2020) Dróth Júlia (szerk): Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 113-117. ISSN 1419-7480

Faust, Noam (2020) The inflection of Tigre weak-final and strong verbs. Acta Linguistica Academica, 67 (1). pp. 135-154. ISSN 2559-8201

Fazakas, Emese (2022) Katona Csilla, Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 183-185. ISSN 0139-2190

Fazakas, Noemi and Sarosi-Mardirosz, Krisztina (2015) Born or Made? An Overview of the Social Status and Professional Training of Hungarian Interpreters in Romania. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7 (3). pp. 1-18. ISSN 2391-8179

Fazakas, Noémi (2014) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 113-121. ISSN 1216-8076

Fazakas, Noémi (2014) ÚJABB FEJLEMÉNYEK A NYELVI REVITALIZÁCIÓ KUTATÁSÁBAN. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, LVIII (2). pp. 155-164. ISSN 0567-6223

Fazakas, Noémi (2014) REVITALIZE OR NOT? MINORITY COMMUNITIES AND ENDANGERED LANGUAGES IN A GLOBALIZING WORLD. In: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI), 29-30 May 2014, Targu Mures.

Fazakas, Noémi and Bodó, Csanád and Nagy, Noémi and Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Borbély, Anna and Hatoss, Anikó and Bánfi, Mariann and Márku, Anita and Filipović, Jelena and Csernicskó, István and Baló, András Márton and Lakatos, Péter and Kovács, Magdolna and Takkinen, Ritva and Suni, Minna and Heltai, János Imre and Takács, Zsófia K. and Swart, Elise K. and Horváth, Csilla and Pachné Heltai, Borbála and Hargitai, Evelin Gabriella and Romanek, Péter Zalán (2017) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. - A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 28 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9861 3

Fazakas, Noémi and Sarosi-Mardirosz, Krisztina (2021) Bevezetés a tolmácsolás elméletébe. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-042-1

Fazekas, István (2021) The Dramatic Power of Language : Approaches to Active Understanding. URANIA: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC JOURNAL : THEATRE, CINEMATOGRAPHY, MEDIA, 1 (1). pp. 24-43. ISSN 2786-3263

Fazekas, István (2021) A nyelv drámai ereje : Közelítések a cselekvő értelemhez. URÁNIA : INTERDISZCIPLINÁRIS FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 24-43. ISSN 2786-3255 (nyomtatott); 2939-5291 (elektronikus)

Federico, Martelli and Roberto, Navigli and Simon, Krek and Jelena, Kallas and Polona, Gantar and Lipp, Veronika and Váradi, Tamás and Győrffy, András and Simon, László (2021) Designing the ELEXIS Parallel Sense-Annotated Dataset in 10 European Languages. In: Electronic lexicography in the 21st century: post-editing lexicography. Lexical Computing, Brno, pp. 377-395.

Fedinec, Csilla (2000) Tömbösített Kárpátalja. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 3. pp. 259-272. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2021) The Informal Use of Time as a Component of Multicultural Regional Identity in Transcarpathia (Ukraine). EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST, 48 (1). pp. 73-102. ISSN 0094-3037

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2012) Nyelvtörvény Saga Ukrajnában : A lezáratlan 2012-es fejezet | The Saga of Language Law in Ukraine: the Unaccomplished : Chapter of the Year 2012. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (3). pp. 568-609. ISSN 1215-2684

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2019) The People of the “Five Hundred Villages”. In: Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 160-195. ISBN 9789004407978

Fedinec, Csilla and Gönczi, Andrea (2010) Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1918-ig. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 563-571. ISBN 978-963-446-596-6

Fedor, Anna and Varga, Máté and Szathmáry, Eörs (2012) Semantics boosts syntax in artificial grammar learning tasks with recursion. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION, 38 (3). pp. 776-782. ISSN 0278-7393

Fedoszov, Oleg (2019) Földrajzi nevek és frazeológia. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 44-52. ISBN 9789634891628

Fedoszov, Oleg (2017) Szláv jövevényfrazémák Bárdosi Vilmos új szótárában (magyar-szláv frazeológiai párhuzamok). In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 47-63. ISBN 9789632849249

Fehér, Bence (2023) Kétszavas > végű közlések: zamárdi tanulságok = Two-word > ended entries: lessons from Zamárdi. In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 9-29. ISBN 9786156117717

Fehér, Bence (2022) New Runiform Inscription from Dombó = Egy új rovásfelirat Dombóról. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATŐ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 43-58. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Fehér, Judit (2023) A páli nyelv alapjai : Páli nyelvtan. Keleti nyelvek (1). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest. ISBN 978-615-6408-05-1

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik der Verständigung und Intersubjektivität im Systemansatz der Phänomenologie Hegels. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 237-249. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik und praktische Philosophie. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 61-80. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2014) Hermeneutika és humanizmus : Hermeneutika humanista és humanizmus hermeneutikai nézőpontból. TÖBBLET, VI (2014/1). pp. 10-109. ISSN 2067-2268

Fehér, M. István (2015) Hermeneutika és nyelvfilozófia – minden nyelvtudomány nyelvisége. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2015/2). pp. 191-200. ISSN 0025-0236

Fehér, M. István (2014) Kunst und Wahrheit bei Heidegger und Gadamer. PHILOBIBLON, XIX (Number). pp. 538-556. ISSN 1224-7448

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. VILÁGOSSÁG, 50 (2009 ő). pp. 63-93. ISSN 0505-5849

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció: A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái. In: Filológia, interpretáció, médiatörténet. Filológia (1). Ráció, Budapest, pp. 56-151. ISBN 978-963-9605-83-1

Fehér, M. István (2013) »A szavak szeretete« – »a bölcsesség szeretete«. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból. VILÁGOSSÁG, LIV (2013 ő). pp. 3-23. ISSN 0505-5849

Fehérvári, Luca (2023) Über die Grammatikalisierung epistemischer Ausdrücke – Der Fall der deutschen glauben-Konstruktionen. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : GERMANISTISCHE STUDIEN, 13. pp. 47-61. ISSN 2630-9513

Fejes, L. (2018) Vowel harmony in the Volga–Kama region: an areal phenomenon? In: Языковые контакты народов Поволжья и Урала XI Международный симпозиум, Чебоксары, 21-24 мая 2018 г. : сборник статей Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образовани. Čuvašskij gosudarstvennyj universitet imeni I.N. Ul'janova, Ceboksary, pp. 16-28. ISBN 9785767726806

Fejes, László (2006) Карпова, Л. Л.: Среднечепецкий диалект удмуртского языка. Образцы речи. Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, Ижевск. 2005. 581 о. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 103. pp. 227-234. ISSN 0029-6791

Fejes, László (2020) Кельмаков , В . К.: Образцы удмуртской речи 3. Южные говоры I. «Удмуртия», Ижевск [Kel'makov, V. K.: Obraztsy udmurtskoy rechi 3. Yuzhnyye govory I. «Udmurtiya», Izhevsk] 2015. 422 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 334-348. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Fejes, László (2008) Az agglutinációról. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok (18). ELTE BTK Finnugor Tanszék; Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest, pp. 185-198. ISBN 978-963-463-962-6

Fejes, László (2004) “Compound verbs” in Komi: grammaticalisation without a grammatical morpheme? Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 5-43. ISSN 1216-8076

Fejes, László (2017) Dől a fa? MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 54. pp. 95-120. ISSN 0541-9298

Fejes, László (2021) Erzya stem-internal vowel-consonant harmony: A new approach. Acta Linguistica Academica, 68 (1-2). pp. 158-174. ISSN 2559-8201

Fejes, László (2004) Jukka Mäkisalo: Grammar and Experimental Evidence in Finnish Compounds. University of Joensuu, Joensuu. 2000. 179. o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 101. pp. 240-256. ISSN 0029-6791

Fejes, László (2007) Lehetett volna... NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 104. pp. 276-292. ISSN 0029-6791

Fejes, László (1998) Lembit VABA: Uurimusi läti-eesti keelesuhetest (Kutatások a lett-észt nyelvi kapcsolatok területéről). Eesti Keele Instituut - Tampereen Yliopisto, Tallinn - Tampere, 1997.547 o. és 22 térképvázlat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 254-264. ISSN 0029-6791

Fejes, László (2001) Magyar grammatika. Szerkesztette: Keszler Borbála. Szerzők: Balogh Judit, Haader Lea, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Laczkó Krisztina, Lengyel Klára. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2000. 577 o. Egyetemi tankönyv. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 98. pp. 264-289. ISSN 0029-6791

Fejes, László (2019) Mari hatás a krasznoufimszki udmurt nyelvjárás magánhangzó-harmóniájában? In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest - Piliscsaba, pp. 167-187. ISBN 9789633083611

Fejes, László (2021) N. G. Zaycheva: Ocherki vepsskoj dialektologii (lingvogeograficheskiy aspekt). Karelskiy nauchniy Chentr RAN, Petrozavodsk, 2016. 339 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 463-472. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Fejes, László (2021) A Never-Published Atlas of Udmurt Dialects. In: The Seventh International Workshop on Computational Linguistics of Uralic Languages : Proceedings of the Workshop. Proceedings of the Seventh International Workshop on Computational Linguistics of Uralic Languages . Association for Computational Linguistics, Syktyvkar, pp. 1-11.

Fejes, László (2020) Усачёва М. Н. – Архангельский Т. А. – Бирюк О. Л. – Иванов В. А. – Идрисов Р. И.: Тезаурус бесермянского наречия. Имена и служебные части речи (говор деревни Шамардан) Издательские решения, Москва [Usachova M. N. – Arkhangel'skiy T. A. – Biryuk O. L. – Ivanov V. A. – Idrisov R. I.: Tezaurus besermyanskogo narechiya. Imena i sluzhebnyye chasti rechi (govor derevni Shamardan) Izdatel'skiye resheniya, Moskva], 2017. 532 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 349-356. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Fejes, László (2020) Utalhatnak-e a permi–magyar tipológiai párhuzamok areális kapcsolatokra? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 71-95. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Fejes, László (2018) Utilization of Nganasan digital resources: a statistical approach to vowel harmony. In: Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages (IWCLUL 2018). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg (PA), pp. 121-140.

Fejes, László (2003) A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 100. pp. 143-148. ISSN 0029-6791

Fejes, László and Molnár, Cecília Sarolta and Sass, Bálint (2024) Strange a construction: The “A egy N” in Hungarian. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 18-66. ISSN 2559-8201

Fejes, László and Ruttkay Miklián, Eszter and Sipos, Mária (2011) Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok = Ob-Ugric morphological analyzers and corpora. Project Report. OTKA.

Fejős, Edina (2004) A -kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik); -lkod(ik)/-lked(ik)/-lköd(ik); -skod(ik)/-sked(ik)/-sköd(ik) képzős igék. MAGYAR NYELVŐR, 128 (3). pp. 339-346. ISSN 0025-0236

Fejős, Edina (2005) A mediális ige kategóriája a régebbi magyar nyelvtanokban. In: LingDok 4: Nyelvészeti doktoranduszok dolgozatai. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 69-87.

Fekete, István (2013) Hungarian Gyerekestül versus Gyerekkel (‘with [the] kid’). AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 6. pp. 1-25. ISSN 1936-8879

Fekete, István and Babarczy, Anna (2013) Kognitív templátumok és a valóság illesztése környezeti hangokra utaló nyelvi megértés során. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXV. pp. 411-439. ISSN 0569-1338

Fekete, István and Gerőcs, Mátyás and Babarczy, Anna and Surányi, Balázs (2014) Logical and Pragmatic Meaning in the Interpretation of Connectives: Scalar Implicatures and “Shallow” Processing. In: Language Use and Linguistic Structure. Language Use and Linguistic Structure . Palackỳ University Press, Olomouc, pp. 171-180. ISBN 978-80-244-4060-6

Fekete, István and Pléh, Csaba (2011) Bidirectional and unidirectional comitative constructions in Hungarian: A psycholinguistic investigation at the interface of argument structure and semantics. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 3-23. ISSN 1216-8076

Fekete, Lajos (1957) Beszámoló az 1956. évi török történelmi kongresszusról (Ankara, 1956. ápr. 12-17.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 405-413.

Fekete, Lajos (1959) Egy vidéki török úr otthona a XVI. században : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1959. május 18-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 87-106.

Fekete, Lajos (1956) A Siyáqat-írás típusa török pénzügyigazgatásban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 1-86.

Feldmann, Ádám and Hajdu, Róbert and Indig, Balázs and Sass, Bálint and Makrai, Márton and Mittelholcz, Iván and Halász, Dávid and Yang, Zijian Győző and Váradi, Tamás (2021) HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 29-36. ISBN 978-963-306-781-9

Fellegi, Zsófia and Vadász, Noémi (2018) Digitálisbölcsészet-oktatás Magyarországon. In: Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 168-180. ISBN 9789634890126

Ferenczi, Gábor (2020) A Müncheni kódex olvasata. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 234-237. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Ferenczi, Gábor (2023) Szubjektív beszámoló egy nyelvföldrajzi kutatás terepmunkájának tapasztalatairól. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 381-383. ISSN 0025-0228

Ferenczi, Gábor (2020) A kukorica bajusza: az elnevezés területi változatainak kognitív szemantikai elemzése = A kukorica bajusza ‘corn tassel’: a cognitive semantic analysis of its territorial variability. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 82-91. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Ferenczi, Gábor and Pál, Helén (2020) Két sajátos(an nagy) tájszótárról. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 108-115. ISSN 0025-0228

Ferenczi, Zsanett and Mittelholcz, Iván and Simon, Eszter (2018) Automatic Generation of Wiktionary Entries for Finno-Ugric Minority Languages. In: Proceedings of the Fourth International Workshop on Computatinal Linguistics of Uralic Languages, 2018.01.08-2018.01.09, Helsinki.

Ferenczi, Zsanett and Mittelholcz, Iván and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2018) Evaluation of Dictionary Creating Methods for Finno-Ugric Minority Languages. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA), Paris, pp. 1989-1994. ISBN 9791095546009

Fernández-Alcalde, Héctor (2014) Two types of datives in Spanish: Caused possession vs. possessor raising. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 69-90. ISSN 1216-8076

Ficsor, Tamás and Cserháti, Réka and Novák, Attila and Mihajlik, Péter and Zainkó, Csaba and Berend, Gábor (2022) Charmen ELECTRA - Tokenizációmentes diszkriminatív nyelvi modellezés. In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 45-58. ISBN 9789633068489

Filó, Alexandra and Vígh-Szabó, Melinda (2019) IKT-eszközökkel támogatott anyanyelvi nevelés. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (4). pp. 37-53. ISSN 2060-0623

Finta, Szilvia (2022) „Az apokalipszis fullánkja”, avagy a héber nyelv metafizikai és eszkatológiai dimenziói. STUDIA BIBLICA - BIBLIAI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 9-37. ISSN 2676-9166

Fischer, Márta (2023) Honosítsunk vagy idegenítsünk? : Fordítási stratégiák a szövegszinttől a terminusig. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 25 (1). pp. 5-25. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Fischer, Márta (2023) Nyelvtervezés, fordítás és a magyar EU-terminológia. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 165-184. ISBN 9789639074958

Fischer, Márta (2021) Szoták Szilvia (szerk.): A hiteles fordítás mint közfeladat. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 23 (1). pp. 139-144. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Flih, Zahia (2023) Michael Hornsby and Wilson McLeod (Eds.): Transmitting Minority Languages: Complementary Reversing Language Shift Strategies (Palgrave Macmillan. 2022. 389 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (1). pp. 167-170. ISSN 1587-1061

Flumbort, Ábel (2020) Bodó Csanád: Nyelvi ideológiák és különbségek. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Fodor, István (1958) Antal László: „A fonéma fogalmának tisztázásához" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 361-370.

Fodor, István (1958) Dezső László: „Adalékok a délmármarosi u-zó nyelvjárás XVI—VIII. századi fejlődéséhez" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 354-361.

Fodor, István (2017) Hajdú Péter őstörténeti munkássága. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 5-36. ISSN 0029-6791

Fodor, István (1958) Papp Ferenc: „Jelzős szerkezetek főbb kérdései a mai orosz irodalmi nyelvben" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 349-354.

Fodor, István and Forgács, Tamás and Moravcsik, Edith and Alekseevna Shipulina, Ludmila (2005) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 315-338. ISSN 1216-8076

Fodor, Krisztina (2009) Changes of the Latin Language in Aquitaine as Reflected by the Inscriptions. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 39-50. ISSN 0044-5975

Fodorné Balthazár, Enikő and Tiboldi, Timea (2021) Projektmunka: Diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek kidolgozása hat nyelven. PORTA LINGUA (1). pp. 59-73. ISSN 1785-2420

Fogarasi, Béla (1951) Az alap és felépítmény kérdése Sztálin újabb munkáinak megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. ÉS II. OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 109-127.

Fogarasi, György (2018) Kísértet, elmélet : Coleridge és Luther. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (1). pp. 65-87. ISSN 0015-1785

Fogarasi, Katalin and Schneider, Philipp and Bajnóczky, István (2014) Helyes szakkifejezéseket tartalmazó látleletek jelentősége a büntetőeljárásban. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 78-81. ISSN 1588-3191

Fogarasi, Katalin and Varga, Éva Katalin (2022) Szaknyelvoktatás nulláról? Gyakorlatorientált szaknyelvi kurzusok a Semmelweis Egyetemen. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 22-39. ISSN 1587-1061

Fokos, Dávid (1954) Helyreigazító észrevételek a finnugor szövegkiadványokkal kapcsolatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 629-632.

Fokos, Dávid (1958) Lakó György: Északi-mariysi nyelvtanulmányok. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 437-440.

Forgács, Tamás (2020) Alaki hasonlóságon alapuló komponenscserék frazeológiai egységekben. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 462-466. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2022) Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest 2020. 468 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 94-101. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Forgács, Tamás (2018) Balázsi József Attila, Hasonlatszótár. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 227-236. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2022) Bárdosi Vilmos 70 éves. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 380-383. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2024) Forgács Tamás: Szólásmagyarázatok a kemencetájékáról [Explanations of idioms around kemence ‘oven’]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 71-81. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2004) Grammaticalisation and preverbs. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 45-84. ISSN 1216-8076

Forgács, Tamás (2020) Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2015) Még egyszer a dz fonémastátuszáról. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 421-432. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2023) Nyakába rántja a büdös berhét : Adalékok néhány régi szólásunk értelmezéséhez = On the Interpretation of a Hungarian Idiom nyakába rántja a büdös berhét ‘pull the foul berhe up to someone’s neck’. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 76-87. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Forrai, Gábor and Ambrus, Gergely and Bognár, László and Farkas, Katalin and Gáspár, Csaba László and Huoranszki, Ferenc and Jacsóné Mészáros, Magdolna and Mezei, Balázs and Nyírő, Miklós and Schmal, Dániel and Schwendtner, Tibor and Szegedi, Nóra and Veres, Ildikó (2008) A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában = The Issue of Meaning and Understanding in Analytic Philosophy, Phenomenology and Hermeneutics. Project Report. OTKA.

Fradin, Bernard (2007) Three puzzles about denominal adjectives in- EUX. Acta Linguistica Hungarica, 54 (1). pp. 3-32. ISSN 1216-8076

Franco, Ludovico (2013) Before strikes back:An ABA constraint on temporal expressions. Acta Linguistica Hungarica, 60 (3). pp. 265-301. ISSN 1216-8076

Frang, Gizella (2020) Anyanyelvfejlesztés nyelvjárási háttérrel. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 135-143. ISSN 1589-519X

Frank, Tibor (2020) Angol-amerikai történeti kifejezések jelentésfejlődése. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 42-47. ISBN 978-963-508-924-6

Frank, Tibor (2019) Az angol-amerikai történeti szövegek fordítási problémáiról. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 91-99. ISBN 9789635089109

Frank, Tibor (2021) A budapesti Angol Tanszék indulásai. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 164-172. ISBN 9789635089680

Freytag, Georg Wilhelm Friedrich (1830) Georgii Wilhelmi Freytagii Lexicon Arabico-Latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum operibus adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum. C. A. Schwetschkeet Tilim, Halis Saxonum.

Fried, Ilona (2007) Le „armi” del palcoscenico. Nuova Corvina, 19. pp. 183-206. ISSN 1218-9472

Fried, Ilona (2015) Una „vecchia vicenda della guerra fredda”. Nuova Corvina, 28. pp. 200-210. ISSN 1218-9472

Fröhlich, Ida (2015) "Rettegés","megrettenés" (pahad) az ókori zsidó szövegekben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 107-113. ISSN 1588-3191

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. (2016) On the relation between pointing gestures and speech production in German counting out rhymes. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, A. (2015) Changes in speech and breathing rate while speaking and biking. In: Proceedings of 18th ICPhS. University of Glasgow, Glasgow, pp. 1005-1009. ISBN 978-0-85261-942-1

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, Amélie (2016) F0 declination and speech planning in face to face dialogues. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 145-152. ISBN 978-3-95908-040-8

Fuchs, S. and Savin, E. and Reichel, Uwe D. and Ebert, C. and Krifka, M. (2017) Letter replication as prosodic amplification in social media. In: Proceedings Phonetik und Phonologie im deutschsprachigen Raum, 2017.00.00, München.

Fuchs, Susanne and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, Amélie (2017) How different motions affect lexical access and linguistic structure in a spontaneous speech task. In: Proc. Abstraction, Diversity, and Speech Dynamics, 2017.05.03-2017.05.05, Herrsching am Ammersee.

Furka, Ildikó (2021) Planning needs analysis research for international students in higher education. PORTA LINGUA (1). pp. 109-118. ISSN 1785-2420

Furkó, Bálint Péter (2020) Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd szerk., Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 366-369. ISSN 0025-0228

Furkó, Bálint Péter and Tóth, Ágoston (2023) Mit tud a mesterséges intelligencia a diskurzusjelölőkről: esettanulmányok a USAS és a BERT egyértelműsítési módszereiről. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 85-107. ISBN 9786156678010

Furkó, Péter and Kertész, András and Abuczki, Ágnes (2018) Discourse Markers in Different Types of Reporting. In: Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (19). Springer, Cham, pp. 243-276. ISBN 978-3-319-78770-1 (print); 978-3-319-78771-8 (online)

Furuya, Kaori (2017) (Under)specification of the person feature in relative clauses. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 281-311. ISSN 1216-8076

Futász, Réka (2006) Analysis of theoretical research article introductions written by undergraduate students: a genre-based approach. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 97-116. ISSN 1216-8076

Fábián, Pál (1962) A Helyesírási Bizottság újabb határozata : 1959. december — 1961. június. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 277-287.

Fábián, Pál (1959) O. Nagy Gábor: Mi fán terem? (Magyar szólásmondások eredete) Gondolat Kiadó, Bp., 1957. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 258-260.

Fábián, Pál (1956) A földrajzinév-írás további szabályai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 427-438.

Fábián, Pál (1964) A mai magyar nyelv rendszere (Leíró nyelvtan) II. kötet: Mondattan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 383-385.

Fábián, Pál (1961) A mai magyar nyelv rendszere (Leíró nyelvtan)n : I. kötet: Bevezetés - Hangtan - Szótan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 351-358.

Fábián, Zsuzsanna (2012) Il Dizionario giuridico ungherese-italiano di Luigi Pauletig. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 47-58. ISSN 2064-1346

Fábián, Zsuzsanna (2020) Tulajdonnevek az olasz–magyar szótárakban = Proper Names in Italian-Hungarian Bilingual Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 95-107. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Fáy, Tamás (2023) Mascha Dabić: Dolmetschen in der Psychotherapie: Prekäres Gleichgewicht. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 25 (1). pp. 115-121. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Féry, Caroline (2008) Information structural notions and the fallacy of invariant correlates. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 361-379. ISSN 1216-8076

Féry, Caroline and Fanselow, Gisbert and Krifka, Manfred (2008) Introduction. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 231-241. ISSN 1216-8076

Fésű, Anna Magdolna (2020) A pápaság és a császárság küzdelme – a fogalmi terminologizálódás egy tankönyvcsaládban = The Struggle of the Papacy and the Empire – The Conceptual Terminology Transformation in a Textbook Series. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (4). pp. 50-68. ISSN 2060-0623

Fónagy, Iván (1951) F. Saussure nyelvtudományi alapelvei. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 77-101.

Fóris, Ágota (2021) Alkalmazott nyelvészet, korpuszok és adatbázisok : A nyelvtechnológia és a korpusznyelvészet a terminológiaoktatásban. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 91-101. ISBN 9789639074903

Fóris, Ágota (2020) Alkalmazott nyelvészeti periodikumok (folyóiratok és kiadványsorozatok) Magyarországon – a tudományos dokumentáció aktuális kérdései. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Fóris, Ágota (2020) Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 22 (2). pp. 137-144. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Fóris, Ágota (2024) Prószéky Gábor, az alkalmazott nyelvész. In: Prószéky Gábor 70. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 126-129. ISBN 9786156678058

Fóris, Ágota (2021) Terminológiaoktatás és -kutatás a fordítóképzésben. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (2). pp. 5-23. ISSN 1419-7480

Fóris, Ágota (2018) Tudományos kommunikáció a lézerfizikában : A nagy energiájú, atto-és femtoszekundumos, impulzusüzemű lézerek terminológiai harmonizációja = Scientific communication is laser physics. Terminology harmonization of high energy, atto- and femtosecond pulse lasers. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 187-205. ISSN 0025-0236

Fóris, Ágota (2023) A terminológiastratégia szempontjai a jogi-közigazgatási területen = Aspects of the terminology strategy in the legal-administrative area. GLOSSA IURIDICA, 10 (3). pp. 35-64. ISSN 2064-6887

Fóris, Ágota and B. Papp, Eszter and Bölcskei, Andrea (2023) Válogatott terminológiastratégiai bibliográfia. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 331-348. ISBN 9789639074958

Fóris, Ágota and Bölcskei, Andrea (2023) Ajánlások a magyar terminológiastratégiához. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása : Zöld könyv. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 75-105. ISBN 9789639074958

Fóris, Ágota and Prószéky, Gábor (2023) A zöld könyv: a magyar terminológiastratégiai munkák megalapozása és elindítása. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 11-22. ISBN 9789639074958

Földvári, Miklós (2022) Szöveg és zene viszonyrendszere szöveges zeneművekben. In: A nyelv mint lelkünk tükre. Nyomárkay István-emléksorozat (2). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 90-105. ISBN 9789635089833

Földvári, Miklós (2021) A Varázsfuvola magyar fordításairól. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 150-163. ISBN 9789635089680

Földvári, Sándor (1997) Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA, 4-5. pp. 71-76. ISSN 9013-8104

Földvári, Sándor (2005) Modus Obliquus -- areális nyelvészet és alapnyelvi rekontsrukció = «Modus Obliquus» - Areal Linguistics and Reconstruction of the Protolanguage. In: Észt-magyar összevetés 4. Savaria University Press, Szombathely, pp. 52-70. ISBN 963 9531 44 8

Földvári, Sándor (2000) The »Modus Obliquus« In The Baltic Language Union: A Review of The Literature on The Field. In: Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai III,. Klaipeda University, Klaipeda, pp. 10-13.

Földvári, Sándor (2006) Normann ‘piactér’ a svéd Segels torget-től a cseh Uhelný trh-ön át az illír Trieste-ig. In: Régészet, történelem, nyelvészet : A 75 éves Erdélyi István köszöntése. Őstörténeti füzetek (5). Magyar Tudomány a Világban Alapítvány, Göd, pp. 73-77. ISBN 963 210 3890

Földvári, Sándor (1997) Rot Sándor — Šandor Rot 1921 1996. SLAVICA, 28. pp. 225-226. ISSN 0583-5356

Földvári, Sándor (2007) A cirill betűs könyvek magyar tudósa : Ojtozi Eszter (1936-2006). SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 42 (1). pp. 105-109. ISSN 1216-092X

Földváry, Miklós István (2016) Előszó. In: Anyaszentnyelvünk : A „szent nyelvek” és a fordítás. Műhelytanulmányok, 3 . Argumentum Kiadó; ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport; Pápai Református Teológiai Akadémia, Budapest, I-IV. ISBN 9789632847443

Förköli, Gábor (2020) Loci communes theologici : Egy melanchthoniánus modell interkonfesszionális használata? In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. reciti, Budapest, pp. 87-103. ISBN 978-615-5478-97-0 (pdf)

Förköli, Gábor (2023) Színpadiasság, emblematika és meggyőzés. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 32 (7-8). pp. 46-63. ISSN 1335-1826

Fülekiné Joó, Anikó (2018) Kiskamaszok olvasási attitűdjének nemek közötti különbségei – a szülői olvasói magatartás mint lehetséges magyarázó tényező = The Gender Differences in Subteeners’ Reading Attitude - The Impact of Parental Reading Behaviour. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 37-51. ISSN 2060-0623

Fülöp, Károly (2017) Esszészövegek grammatikai elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 32-46. ISSN 2060-0623

Fülöp, Károly (2017) Esszészövegek szerkezetének kvantitatív elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 28-38. ISSN 2060-0623

Fülöp, Zsófia (2022) Ildikó Vančo, Rudolf Muhr, István Kozmács, Máté Huber (Eds.): Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2022 (2). pp. 162-166. ISSN 1587-1061

Fürész-Mayernik, Melinda (2023) Anat Stavans – Ulrike Jessner-Schmid (eds.) The Cambridge Handbook of Childhood Multilingualism (Fürész-Mayernik Melinda): A gyermekkori többnyelvűségről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 103-109. ISSN 2060-0623

Fődi, Attila (2015) Farmakognózia az ősi Kínában gyógyszerkönyvi példák alapján. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 120-126. ISSN 1588-3191

G

Gaeta, Livio and Ricca, Davide (2003) Italian prefixes and productivity: a quantitative approach. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 93-112. ISSN 1216-8076

Gajdos, Srdan and Korpaš, Olivera (2020) Using multi-player computer/mobile games as a supplement to speaking and improving oral fluency – a short case study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Gajdos, Zsuzsanna (2019) Agócs Károly: Hablando en plata – Magyarán szólva. Spanyol-magyar kifejezés-, szólás- és közmondásszótár. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Gajdóné Gődény, Andrea (2019) Petres Csizmadia Gabriella: Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara. Nyitra. 2015. 256 oldal. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (1). pp. 95-102. ISSN 2060-0623

Galac, Ádám (2020) Semantischer Wandel von Wahrnehmungsverben: Eine Kontrastive Analyse. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 157-172. ISSN 2630-9513

Galambos, Dalma Györgyi (2021) Marie Nedregotten Sørbø: Jane Austen Speaks Norwegian. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (2). pp. 146-150. ISSN 1419-7480

Gallasy, Magdolna (2022) Helynévtörténeti Tanulmányok 16. (2020). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 44. pp. 207-210. ISSN 0139-2190 (print), 2064-7484 (online)

Galuska László, Pál (2017) A Hős útjai. GRADUS, 4 (1). pp. 48-57. ISSN 2064-8014

Garai, Luca (2023) Acoustic characteristics of nasal and oral flaps. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (2.klsz). pp. 3-20. ISSN 1587-1061

Garai, Luca (2021) Influencing Factors of Nasal Flapping in English. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 151-175. ISBN 978-963-9074-94-1

Gawełko, Marek (2006) Remarques sur les constructions causatives du type faire + infinitif dans les langues romanes et quelques autres. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 117-138. ISSN 1216-8076

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 1. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (11). pp. 379-382. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 2. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (12). pp. 408-411. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2012) A tudománytörténész id. Szily Kálmán. FIZIKAI SZEMLE, 62 (7-8). pp. 221-226. ISSN 0015-3257

Gazdag, Vilmos (2012) Використання мов (рідної та державної) угорськомовними учнями Закарпаття. In: Prolínání Slovanských Prostředí. Russia Altera, Prague, pp. 185-194. ISBN 978-80-7465-024-6

Gazdag, Vilmos (2013) Вплив української мови на лексичну систему закарпатських угорських говірок. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 2013. (4.). pp. 9-19.

Gazdag, Vilmos (2017) Фонетичні модифікації східнослов'янських лексичних елементів у закарпатських угорських говорах. In: Науковий вісник інноваційних технологій. "CP "Komprint" Ltd., Kiev, pp. 122-132. ISBN 978-966-929-509-5

Gazdag, Vilmos (2022) Українські та російські запозичення з професійної лексики в закарпатських угорських говорах. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 2022 (№2). pp. 5-12. ISSN 2415-8828

Gazdag, Vilmos (2013) Az anyanyelv használati körének módosulásai Kárpátalján. In: Határhelyzetek IV. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 94-120. ISBN 978-963-87423-7-7

Gazdag, Vilmos (2011) Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára. In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 130. . Tinta Könyvkiadó : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Beregszász ; Budapest, pp. 355-363. ISBN 978-963-9902-94-7

Gazdag, Vilmos (2017) Az államnyelvi hatás tükröződése a kárpátaljai magyar hírportálok nyelvhasználatában. In: Kölcsönös átszövődések, 2016.03.04-2016.03.04, Debrecen.

Gazdag, Vilmos (2012) A Beregszászi járás ukrán tannyelvű iskoláiban tanuló magyar diákok nyelvhasználati sajátosságai. HUNGARO-RUTHENICA, VI. pp. 77-91. ISSN 1586-0736

Gazdag, Vilmos (2013) Braun László, Csernicskó István és Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 15. (1). pp. 154-157. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2015) Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали міжнародної наукової конференції/Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. V. Pagyak Kiadója, Ungvár, 2014, 360 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 176-179. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2019) Csernicskó István: Fények és árnyak. Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár, Autdor-Shark,2019, 240p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 21 (2). pp. 165-170. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2014) Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010). FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16. (1). pp. 188-192. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2020) Egy szovjetizmus története: kolhoz és származékai. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 473-480. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2012) Főhajtás Udvari István emléke előtt. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21. (3). pp. 659-665. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2013) Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 22. év (2. szá). pp. 66-101. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2021) Magyar néprajz ukrán nyelven. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2021 (4). pp. 63-67.

Gazdag, Vilmos (2021) Magyar-ukrán nyelvészeti szakszótár (Угорсько-український словник лінгвістичних термінів). II. RF KMF - "RIK-U" Kft., Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177868964

Gazdag, Vilmos (2014) Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár, 2013, 244 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 159-162. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2012) Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában. In: A szótól a szövegig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (137). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 75-85. ISBN 978-615-5219-07-8

Gazdag, Vilmos (2018) Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban = Second-language homonyms in Transcarpathian Hungarian dialects. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 347-359. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2013) Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban. In: Acta Academiae Beregsasiensis. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 229-238. ISBN 978-617-596-115-5

Gazdag, Vilmos (2013) Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtóban. In: Nyelvhasználat a médiában. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (155). Kodolányi János Főiskola ; Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár; Budapest, pp. 33-39. ISBN 978-615-5219-44-3

Gazdag, Vilmos (2020) Семантичні модифікації східнослов'янських лексичних елементів у закарпатських угорських говорах [Semantičnì modifìkacìï shìdnoslov'âns'kih leksičnih elementìv u zakarpats'kih ugors'kih govorah]. In: Ucrainica IX : Současná ukrajinistika problémy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 44-52. ISBN 978-80-244-5744-4 (print); 978-80-244-5745-1 (CD)

Gazdag, Vilmos (2021) Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Monográfia = Східнослов’янські Лексичні Елементи В Угорських Говірках Берегівського Району Закарпатської Області [Skhidnoslovyanski Leksychni Elementy v Uhorskykh Hovirkakh Berehivskoho Rayonu Zakarpatskoyi Oblasti]. Termini Egyesület, Törökbálint. ISBN 978-615-80914-9-7

Gazdag, Vilmos (2010) Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). In: Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig. Határhelyzetek (3). Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 124-160. ISBN 978-963-88739-4-1

Gazdag, Vilmos (2019) Ukrán kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereken. In: Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon = Україністика в Угорщині та поза її межами. RIK-U Kiadó, Nyíregyháza, pp. 47-54. ISBN 9786177692637

Gazdag, Vilmos (2021) Ukrán–magyar és magyar–ukrán terminológiai szótárak Kárpátalján. BARÁTSÁG – KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI FOLYÓIRAT: MAGYARORSZÁG NÉPEI KÖLCSÖNÖS MEGISMERKEDÉSÉT SZOLGÁLÓ FOLYÓIRAT, 28 (4). pp. 26-29. ISSN 1218-0149 (nyomtatott); 2061-0718 (elektronikus)

Gazdag, Vilmos (2021) A katonai szolgálat hatása a kárpátaljai magyar férfiak nyelvhasználatára. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 187-199. ISBN 9789635089680

Gazdag, Vilmos (2021) A katonai szolgálat során jelentkező államnyelvi hatás tükröződése Vári Fábián László Tábori posta című regényében. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA (1). pp. 41-53.

Gazdag, Vilmos (2019) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat archaizálódó szovjetizmusai egy kérdőíves felmérés adatai alapján. In: A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (5). Autdor-Shark, Ungvár, pp. 54-64. ISBN 9786177132980

Gazdag, Vilmos (2015) A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz/ukrán kölcsönszavai. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 113-128. ISBN 978-617-7132-21-8

Gazdag, Vilmos (2014) A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátos lexikai elemei : Keleti szláv (orosz/ukrán) kölcsönszók. In: Élő tájnyelvek. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, pp. 77-85. ISBN 978 963 08 5642 3

Gazdag, Vilmos (2016) A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 43-50. ISBN 978-617-7132-50-8

Gazdag, Vilmos and Kordonets, Oleksandr (2021) Російські лексичні елементи з військового побуту в романі «Табірна пошта» Ласло Варі-Фабіана [Rosiysʹki leksychni elementy z viysʹkovoho pobutu v romani «Tabirna poshta» Laslo Vari-Fabiana] = Russian lexical elements from military life in Lászlo Vári-Fábian’s novel «Camp Post». ФІЛОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС [FILOLOHICHNYY CHASOPYS] = PHILOLOGICAL REVIEW, 17 (1). pp. 22-33. ISSN 2415-8828 (print); 2664-4495 (online)

Gaál, Csaba (2014) Hogyan nem szabad írni? MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 114-115. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2013) Nerriére J. P. - Hon D.: Globish az egész világ : Nyelvi gondolatok egy könyvértékelés kapcsán. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 14-15. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2014) További gondolatok a tudomány és a filozófia összefüggéséről. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 60-61. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2013) A magyar orvosi nyelv jelene. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 133-137. ISSN 1588-3191

Gaál, Péter (2020) Középiskolás tanulók szótárhasználati szokásai – egy vas megyei kérdőíves felmérés eredményei. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Gaál, Zsuzsanna (2021) Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a Pelikon 2018 Oktatásnyelvészeti Konferencia előadásaiból. Líceum Kiadó, Eger, 2020. 528 lap. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 171-188. ISSN 2631-0198

Gecsei, Edit (2021) Nyelvtörténeti séta = A language history walk. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (4). pp. 131-133. ISSN 2060-0623

Geisler, Michael (2004) Can 'nothing' be grammaticalised? Comments on Permian vowel ~ zero alternations. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 85-94. ISSN 1216-8076

Gennari, Silvia P. (2018) Indexical time references and attitude reports. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 227-258. ISSN 2559-8201

Genzel, Susanne and Ishihara, Shinichiro and Surányi, Balázs (2015) The prosodic expression of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian. LINGUA (165). pp. 183-204. ISSN 0024-3841

Georgiev, V. (1954) Az ABC keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 1-13.

Georgiev, V. (1954) A bolgár nyelvtudomány új útjai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 15-26.

Georgieva, Ekaterina (2016) The case-marking of subjects in Udmurt, Komi-Zyryan and Meadow Mari non-finites clauses. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 77-107. ISSN 0029-6791

Gercsák, Gábor (2021) Kettős névrajz a magyar atlaszokban. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 200-213. ISBN 9789635089680

Gercsák, Gábor (2015) Magyar tónevek angol fordítása = English translations of Hungarian lake names. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 77-81. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Gercsák, Gábor and Tóth, Mária Franciska (2019) Angol–magyar fordítói szemináriumok Marosvásárhelyen. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 100-112. ISBN 9789635089109

Gergelyi, Katalin (2018) Szavaink = Our words. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 109-112. ISSN 2060-0623

Gerstner, Károly (2022) Benkő Loránd és az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen = Loránd Benkő and the Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 44-51. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Gerstner, Károly (2012) Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen. In: Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 2012.03.25-2012.03.27, Berlin.

Gerstner, Károly (2018) Kemény Gábor 70 éves. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 250-254. ISSN 0025-0228

Gerstner, Károly (2014) Phraseme als Ausdrücke der volkstümlichen Denkweise im Neuen ungarischen Dialektwörterbuch. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 121-128. ISBN 978-963-236-885-6

Gerstner, Károly (2022) Posgay Ildikó (1947-2022). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 249-251. ISSN 0139-2190

Gerstner, Károly (2020) Tulajdonnevek a történeti és etimológiai szótárakban = Proper Names in Historical and Etymological Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 39-52. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Gervain, Judit (2003) Syntactic microvariation and methodology: problems and perspectives. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 405-434. ISSN 1216-8076

Gerőcs, Mátyás (2012) Book Review. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 487-495. ISSN 1216-8076

Gerőcs, Mátyás and Babarczy, Anna and Surányi, Balázs (2014) Exhaustivity in Focus: Experimental Evidence from Hungarian. In: Language Use and Linguistic Structure. Language Use and Linguistic Structure . Palackỳ University Press, Olomouc, pp. 181-195. ISBN 978-80-244-4060-6

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2015) A gyerekek mindig "pontosan" értik a számneveket? In: Lingdok 14. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 45-60.

Ghanmi, Rabeb and Navracsics, Judit (2021) The relationship of metalinguistic awareness with motivation and proficiency in bi- and multilingual learners of Hungarian as an additional foreign language. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). pp. 136-154. ISSN 1587-1061

Ghorbanpour, Amir and Kambuziya, Aliyeh K. Z. and Dabir-Moghaddam, Mohammad and Agha-Golzadeh, Ferdows (2019) Hiatus resolution in Persian: The case of [ɟ]-epenthesis. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 69-84. ISSN 2559-8201

Giannakidou, Anastasia (2018) A critical assessment of exhaustivity for Negative Polarity Items : The view from Greek, Korean, Mandarin, and English. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 503-545. ISSN 2559-8201

Gimpl, Ádám (2023) The Representation of the Scottish Accent in Hollywood Movies and TV Series = A skót akcentus megjelenítése hollywoodi filmekben és tévésorozatokban. FOLIA HUMANISTICA ET SOCIALIA : BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1 (2). pp. 47-64. ISSN 3004-1260

Glavor Petrović, Petra (2013) Analiza kulinarskog leksika u jeziku gradišćanskih Hrvata : Nazivi jela i slastica. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 203-210. ISSN 1216-0016

Gnitiev, Sergei (2021) "Because two languages live in me at the same time" The relationship between language and identity among Russian immigrants in Hungary. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). pp. 80-95. ISSN 1587-1061

Gnitiev, Sergei (2019) Monika S. Schmid and Barbara Köpke (Eds.): The Oxford Handbook of Language Attrition. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Gocsál, Ákos (2017) Az artikulációs tempó és az átlagos alaphang szerepe a beszélő életkorának megbecslésében. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 151-167. ISSN 1218-8727

Gocsál, Ákos (2018) Speaker Age Estimation by Musicians and Non-musicians. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 185-205. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Gocsál, Ákos (2019) A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél = The temporal structure of read speech of male speakers of different ages. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 259-271. ISSN 1218-8727

Gocsál, Ákos and Marusenko, Svetlana and Galambosné Tiszberger, Mónika (2019) Listener differences in speaker age estimation. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Goldziher, Ignác (1904) A. S. Yahuda [Dr.], Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Kitāb al-hidāja 'ila farā'iḍ al-qulūb (חובות הלבבות) von Bachja ibn Josef ibn Paqūda aus dem 'Andalus nebst einer grösseren Textbeilage. Darmstadt, Druck von C. F. Winter [1904]. VIII, 43u. 49 (arab.) S. 8°. Deutsche Literaturzeitung, 25 (31). pp. 1933-1935.

Goldziher, Ignác (1894) A. Seidel. Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache ägyptischen Dialektes. Mit zahlreichen Übungsstücken und einem ausführlichen ägypto-arabisch-deutschen Wörterbuche. Berlin, Gergone [1894]. VI u. 310 S. 8°. Globus : illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 66. p. 131.

Goldziher, Ignác (1915) Abū ǵād : (Zu ZA XXIX, S. 202, Anm. 4). Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 30. p. 106.

Goldziher, Ignác (1880) Adalékok a keleti tanúlmányok magyar bibliographiájához a múlt században. Egyetemes Philologiai Közlöny, 4. pp. 113-129.

Goldziher, Ignác (1911) Az X az algebrában. Magyar Nyelvőr, 40. pp. 45-46.

Goldziher, Ignác (1870) Berichtigung. Izraelita Közlöny, 7 (18). pp. 143-144.

Goldziher, Ignác (1899) Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémi­tique et le génie aryen dans l'Islam. Paris (Honoré Champion) 1898 ; 232 SS. in 8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 380-387.

Goldziher, Ignác (1874) Die Sprachwissenschaft. W. D. Whitney’s Vorlesungen über die Principien der Sprachforschung ; für das deutsche Publikum bearbeitet und erweitert von Dr. Julius Jolly. München, 1874. 80. XXIX. és 713. lap, ára 3 tallér 10 gar. Magyar Tanügy, 3. pp. 603-612.

Goldziher, Ignác (1880) Endogamy and Polygamy among the Arabs. The Academy (London), 18 (Július). p. 26.

Goldziher, Ignác (1877) George Smith : (Három közlemény). Egyetemes Philologiai Közlöny, 1.

Goldziher, Ignác (1898) Gri. Magyar Nyelvőr, 27. p. 321.

Goldziher, Ignác (1876) Grundriss der Sprachwissenschaft von Dr. Friedrich Müller I. Band. 1. Abtheilung : Einleitung in die Sprachwissenschaft. (Wien 1876, Alfr. Hölder,) VIII. és 177. lap. Ára 1 frt 80 kr. Magyar Tanügy, 5. pp. 130-133.

Goldziher, Ignác (1899) Hintó. Magyar Nyelvőr, 28. pp. 86-87.

Goldziher, Ignác (1892) Hyperbolische Typen im Arabischen. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 7, 17.

Goldziher, Ignác (1869) Ismét a bibliaforditásról. Izraelita közlöny, 6 (24). p. 163.

Goldziher, Ignác (1916) Kitāb al-idāh fi-l-chejr almaḥid héber fordításának összehasonlítása az arab eredetivel. Az Országos Rabbiképző Intézet Értesítője. pp. 7-9.

Goldziher, Ignác (1880) Külföldi irodalom : Héber nyelvészeti újabb kézikönyvek. Egyetemes Philologiai Közlöny, 4.

Goldziher, Ignác (1884) Mecset-e vagy mosé? Magyar Nyelvőr, 13. pp. 22-24.

Goldziher, Ignác (1869) Mit nyertünk a beduin élet ismerete által az ó testamentum megértésére nézve? Protestáns Tudományos Szemle, 1. pp. 353-357.

Goldziher, Ignác (1877) Moabita régiségek. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1. pp. 219-221.

Goldziher, Ignác (1877) Mythologiai kézikönyvek. Magyar Tanügy, 6. pp. 44-53.

Goldziher, Ignác (1900) Müller Miksa. Nyelvtudományi Közlemények, 30. pp. 458-468.

Goldziher, Ignác (1885) Salavári. Magyar Nyelvőr, 14. pp. 130-131.

Goldziher, Ignác (1894) Szómagyarázatok : Díj, díja. Magyar Nyelvőr, 23. pp. 193-194.

Goldziher, Ignác (1884) Teleki Mihály erdélyi kanczellár és Leusden János utrechti tanár. Egyetemes Philologiai Közlöny, 8. pp. 666-667.

Goldziher, Ignác (1879) Ujabb mythologiai áramlatok. Egyetemes Philologiai Közlöny, 3.

Goldziher, Ignác (1885) Vendég. Magyar Nyelvőr, 14. pp. 241-246.

Goldziher, Ignác (1870) Zur Frage über den Sexualunterschied der Pflanzen. Izraelita Közlöny, 7 (9). p. 68.

Goldziher, Ignác (1907) Über Zahlenfiguren. (Zu Zeitschr. Bd. 61, S. 460, Z. 15 ff.), Nachtrag zu S. 757. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 61. 756, 951-757, 951.

Goldziher, Ignác (1883) A keleti tanulmányok történetéhez hazánkban a XVII. században. Egyetemes Philologiai Közlöny, 7. pp. 42-44.

Goldziher, Ignác (1907) A nemzetközi segédnyelv kérdése. Akadémiai Értesítő, 19. pp. 334-335.

Gombocz, Zoltán and Melich, János (1912) Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szótárból. 1. MAGYAR NYELV, 8 (6). pp. 241-248. ISSN 0025-0228

Gombocz, Zoltán and Melich, János (1912) Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szótárból. 2. MAGYAR NYELV, 8 (7). pp. 292-300. ISSN 0025-0228

Gombos, Péter and Látics, Barbara (2023) A betűtípus és a szövegértés összefüggésének vizsgálata felső tagozatos tanulók körében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (2). pp. 1-17. ISSN 2060-0623

Gonda, Zsuzsa (2024) Beszámoló az ELTE Tanárképző Központjának Mester és Tanítvány országos tanárképzési konferenciájáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 17 (1). pp. 100-107. ISSN 2060-0623

Gonda, Zsuzsa (2018) Digitális szövegfeldolgozás. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 66-77. ISSN 2060-0623

Gonda, Zsuzsa and Takács, Judit (2023) Beszámoló a XI. országos anyanyelvtanítási versenyről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2023 (2). pp. 108-114. ISSN 2060-0623

Gornung, B. V. (1960) A nyelvtudomány strukturális módszerei és a matematikai és alkalmazott nyelvészet kérdésének megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 369-373.

Gornung, B. V. and Levin, V. D. and Szidorov, V. N. (1952) A nyelvcsaládok kialakulásának és fejlődésének kérdése. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 110-139.

Gorter, Durk (2017) A nyelvi tájkép tanulmányozása: bevezetés a tudományterületbe. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 25 (3). pp. 31-49. ISSN 2415959X

Gosztolya, Gábor (2022) Estimating the degree of conflict in speech by employing Bag-of-Audio-Words and Fisher Vectors. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 205. pp. 1-11. ISSN 0957-4174

Gosztolya, Gábor (2019) Posterior-thresholding feature extraction for paralinguistic speech classification. KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 186. ISSN 0950-7051

Gosztolya, Gábor (2020) Using the Fisher Vector Representation for Audio-based Emotion Recognition. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 17 (6). pp. 7-23. ISSN 1785-8860

Gosztolya, Gábor and Bagi, Anita and Szalóki, Szilvia and Szendi, István and Hoffmann, Ildikó (2018) Identifying Schizophrenia Based on Temporal Parameters in Spontaneous Speech. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 3408-3412.

Gosztolya, Gábor and Beke, András and Neuberger, Tilda and Tóth, László (2016) Laughter Classification Using Deep Rectifier Neural Networks with a Minimal Feature Subset. ARCHIVES OF ACOUSTICS, 41 (4). pp. 669-682. ISSN 0137-5075

Gosztolya, Gábor and Grósz, Tamás and Tóth, László and Beke, András and Neuberger, Tilda (2017) Neurális hálók tanítása valószínűségi mintavételezéssel nevetések felismerésére. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 136-145. ISBN 978-963-306-518-1

Gosztolya, Gábor and Grósz, Tamás and Tóth, László and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2020) Applying DNN Adaptation to Reduce the Session Dependency of Ultrasound Tongue Imaging-based Silent Speech Interfaces. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 17 (7). pp. 109-128. ISSN 1785-8860

Gosztolya, Gábor and Hoffmann, Ildikó and Tóth, László and Vincze, Veronika and Pákáski, Magdolna (2018) Az enyhe kognitív zavar és korai Alzheimer-kór automatikus azonosítása spontán beszédből akusztikus jellemzők segítségével. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-230. ISBN 978-963-306-578-5

Gosztolya, Gábor and Pintér, Ádám and Tóth, László and Grósz, Tamás and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2019) Autoencoder-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping for Ultrasound Silent Speech Interfaces. In: 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, Piscataway (NJ). ISBN 9781728119854

Gosztolya, Gábor and Tóth, László (2017) DNN-based Feature Extraction for Conflict Intensity Estimation from Speech. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS, 24 (12). pp. 1837-1841. ISSN 1070-9908

Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Svindt, Veronika and Bóna, Judit and Hoffmann, Ildikó (2022) Sclerosis Multiplex hangalapú felismerése akusztikai alapú beágyazások használatával. In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 151-160. ISBN 9789633068489

Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Svindt, Veronika and Bóna, Judit and Hoffmann, Ildikó (2022) Using Acoustic Deep Neural Network Embeddings to Detect Multiple Sclerosis From Speech. In: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). s. n., pp. 6927-6931. ISBN 9781665405409

Gottner, Richárd Gábor (2022) A karate megismerésének tíz cikkelye : Itosu Ankō levelének fordítása és elemzése. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 14 (2). pp. 137-174. ISSN 2060-9655

Grabovac, Beata and Pléh, Csaba (2014) Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian-Serbian bilinguals from Serbia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 423-441. ISSN 1216-8076

Grabovac, Beáta and Pléh, Csaba (2014) Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian-Serbian bilinguals from Serbia. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 423-441. ISSN 1216-8076

Gregor, Ferenc (1959) I. Sipos: Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor-Gemeinden des Bükk-Gebirges. Budapest, 1958. Akadémiai Kiadó, 344 l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 246-252.

Gregor, Ferenc (2023) A szlovák nyelv magyar elemei. Kairosz Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9789635141579

Grezsa, István Bence (2016) Legújabb viták az altaji nyelvek rokonságáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 323-337. ISSN 0029-6791

Griffiths, James and Dikken, Marcel den (2022) English VP ellipsis in unusual subject configurations : Reviving the spec-head agreement approach. In: The Derivational Timing of Ellipsis. Oxford University Press, pp. 97-130. ISBN 9780198849490; 9780191883613

Grigorjev, V. P. (1961) A strukturális és a matematikai nyelvvizsgálati módszerek fejlesztéséről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 169-171.

Grund, Ágnes (2019) Az anyanyelvi érettségi Olaszországban = First Language Exam in the School-Leaving Examination in Italy. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (2). pp. 61-68. ISSN 2060-0623

Grund, Ágnes (2017) A tanulói portfólió mint motiváló eszköz az anyanyelvi nevelésben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 60-74. ISSN 2060-0623

Gráczi, Tekla Etelka (2013) Explozívák és affrikáták zöngésségének időviszonyai. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 94-120. ISSN 1218-8727

Gráczi, Tekla Etelka and Bata, Sarolta (2010) The effect of familiarization on temporal aspects of turn-taking: A pilot study. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 307-328. ISSN 1216-8076

Gráczi, Tekla Etelka and Bárkányi, Zsuzsanna (2013) Voiced fricatives in Hungarian. In: Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Markó, Alexandra (2020) Az /s/ és /∫/ hangok akusztikai és artikulációs elkülönítése gyermekeknél: két longitudinális esettanulmány. In: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 45-66. ISBN 9789634892380

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Juhász, Kornélia and Markó, Alexandra (2021) Tongue root position in VC sequences with regard to the phonetic realization of obstruent voicing: A preliminary study on Hungarian. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 198-201.

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Juhász, Kornélia and Markó, Alexandra (2020) A réshangok zöngésségével összefüggő nyelvpozíciós jellemzők a megelőző magánhangzóban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 155-190. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Gráczi, Tekla Etelka and Fejes, Attila and Krepsz, Valéria and Huszár, Anna (2022) Speaker recognition over the course of 10 years and across speech styles. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY (SI). pp. 94-109. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Gráczi, Tekla Etelka and Krepsz, Valéria (2018) Intervokális réshangok akusztikai szerkezete tinédzser- és felnőttkorban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-19. ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Krepsz, Valéria and Markó, Alexandra and Huszár, Anna and Száraz, Bettina (2019) Az f0-jellemzők felolvasásban és spontán beszédben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Ludányi, Zsófia (2023) Vendégszerkesztői előszó. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (2.klsz). pp. 1-2. ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2018) Word-initial Glottal Marking in Hungarian as a Function of Articulation Rate and Word Class. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 75-98. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra and Takács, Karolina (2017) Az irreguláris zönge megjelenése mondatfelolvasásban: tizenéves és felnőtt beszélők adatainak összehasonlítása. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 17 (1). pp. 1-15. ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Siptár, Péter (2013) Degemináció? BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 7-25. ISSN 1218-8727

Gréczi-Zsoldos, Enikő (2018) Molnár Zoltán Miklós 70 éves. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 248-250. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1969) Adalékok az utónévválasztáshoz. MAGYAR NYELVŐR, 93 (4). pp. 438-450. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1954) Ady Versmondatai. IRODALOMTÖRTÉNET, 42 (3). pp. 302-319. ISSN 0324-4970

Grétsy, László (1970) Anyanyelvünk szolgálatában. MAGYAR NYELV, 66 (4). pp. 396-404. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1966) Az idéző mondat és az idézet mondatzáró írásjeléről. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). pp. 241-250. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1996) Az orvosi szaknyelvről - az orvosi szaknyelvért. MAGYAR TUDOMÁNY, 41. (9). pp. 1140-1141. ISSN 0025-0325

Grétsy, László (1957) Az összetétel meghatározásának kérdéséhez. MAGYAR NYELV, 53 (1-2). pp. 69-76. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (2019) Balázs Géza hatvanéves. HONISMERET, 47 (5). pp. 105-107. ISSN 0324-7627

Grétsy, László (1958) Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. MAGYAR NYELVŐR, 82 (3). pp. 381-386. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1961) Beszámoló a Nyelvművelő Bizottság 1960. december 14-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 85 (2). pp. 249-250. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1961) Beszámoló a Nyelvművelő Bizottság 1960. november 2-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 85 (1). pp. 131-134. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1962) Beszámoló a Nyelvművelő Munkabizottság 1961. november 8-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 86 (2). pp. 259-261. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1973) Bizottsági életünk - dióhéjban. MAGYAR NYELVŐR, 97 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1994) Búcsú Lőrincze Lajostól. MAGYAR NYELVŐR, 118 (1). pp. 1-3. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1962) Cikázik - cékázik. MAGYAR NYELV, 58 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1969) Egy emberöltő nyelvünk védelmében. MAGYAR NYELVŐR, 93 (4). pp. 504-508. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (2020) Egy figyelemre méltó családtörténeti könyvről. HONISMERET, 48 (2). pp. 125-127. ISSN 0324-7627

Grétsy, László (1967) Fajcsek Magda-Szende Aladár: Miről vallanak a magyar szavak? MAGYAR NYELVŐR, 91 (3). pp. 370-374. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1959) Fosztóképzős alakpárjaink és a nyelvszokás. MAGYAR NYELVŐR, 83 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1965) Gondolatok a magyar nyelvről felszabadulásunk huszadik évfordulóján. MAGYAR NYELVŐR, 89 (1). pp. 1-2. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1955) Guggol, gúnyol. MAGYAR NYELV, 51 (3). pp. 318-323. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (2004) Hangsúlyeltolódások a nyelvművelésben. MAGYAR NYELVŐR, 128 (4). pp. 381-389. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1959) Hexendorf Edit: Szótanulmányok a szellemi élet középkori magyar kifejezésanyagának köréből. MAGYAR NYELVŐR, 83 (2). pp. 238-243. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1998) Hányféleképpen veszekszik a magyar ember? HONISMERET, 26 (2). pp. 87-90. ISSN 0324-7627

Grétsy, László (1965) Intézménynevek, intézménytípusok. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 12 (5-6). pp. 462-470. ISSN 0041-3917

Grétsy, László (1963) Kossa János: Így írunk mi. MAGYAR NYELVŐR, 87 (2). pp. 259-262. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1981) Kovalovszky Miklós 70 éves. MAGYAR NYELV, 77 (1). pp. 125-126. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1956) Leledzik. MAGYAR NYELV, 52 (3). pp. 354-355. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1996) Lőrincze Lajos nyelvművelő munkássága. MAGYAR NYELVŐR, 120 (1). pp. 1-6. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (2005) Lőrincze Lajos és a humor. MAGYAR NYELVŐR, 129 (különs). pp. 28-31. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1957) Megjegyzések Szabédi László verseiről. MAGYAR NYELVŐR, 81 (3). pp. 285-290. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (2012) Megnyitó. MAGYAR NYELVŐR, 136 (4). pp. 369-370. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1979) Munkavédelem vagy munkásvédelem? BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT, 112 (6). pp. 425-427. ISSN 0522-3512

Grétsy, László (1963) Még egyszer a "dokumentációs" műszóról. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 10 (1). pp. 39-41. ISSN 0041-3917

Grétsy, László (1997) Még egyszer a PhD-ról. MAGYAR TUDOMÁNY, 42 (11). pp. 1372-1374. ISSN 0025-0325

Grétsy, László (1962) Még egyszer a szavak "egybeolvasztás"-áról. MAGYAR NYELV, 58 (4). pp. 469-470. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1963) Műszaki nyelvi tanácskozás. MAGYAR TUDOMÁNY, 8. (70 (8). pp. 553-555. ISSN 0025-0325

Grétsy, László (1963) Műszaki nyelvi tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémián. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 10 (6-7). pp. 503-507. ISSN 0041-3917

Grétsy, László (1960) Műszaki nyelvünk védelmében. MAGYAR NYELVŐR, 84 (4). pp. 409-417. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1993) Nemzetközpontú nyelvművelés. MAGYAR NYELVŐR, 117 (4). pp. 402-404. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1993) Nemzetközpontú nyelvművelés. MAGYAR NYELVŐR, 117 (1). pp. 1-4. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1998) Nyelvhasználat és nemzeti tudat. MAGYAR NYELV, 94 (1). pp. 31-37. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (2006) Nyelvhasználati töprengések. NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA, 11 (2). pp. 122-124. ISSN 1219-9079

Grétsy, László (1968) Nyelvi hibáztatások és ami mögöttük van. MAGYAR NYELV, 64 (2). pp. 220-226. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1967) Nyelvi játékok - nyelvi nevelés. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 171-182. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1973) Nyelvművelésünk és az Anyanyelvi Bizottság. MAGYAR TUDOMÁNY, 18 (80 (7-8). pp. 468-476. ISSN 0025-0325

Grétsy, László (1956) Nyelvművelő. MAGYAR NYELVŐR, 80 (4). pp. 489-494. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1956) A Nyelvtörténeti Szótár egy téves adatáról. MAGYAR NYELV, 52 (4). pp. 500-501. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1966) Sestakert. MAGYAR NYELV, 62 (2). pp. 216-220. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1965) Szende Aladár: Szóról szóra. MAGYAR NYELVŐR, 89 (4). pp. 497-499. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1964) Szóképek és képzavarok. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 19 (7). p. 389. ISSN 0025-0163

Grétsy, László (1975) Szónokok, előadók kézikönyve. MAGYAR NYELVŐR, 99 (1). pp. 83-87. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1957) Tallózás és tarlózás. MAGYAR NYELV, 53 (3-4). pp. 494-498. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1958) Tegyünk-e névelőt a birtokosjelzőként álló családnevek elé? MAGYAR NYELV, 54 (2). pp. 360-364. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1958) Tompa József: A névszói kötőhangzó szófaj-megkülönböztető szerepe. MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 240-243. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1956) Topánka. MAGYAR NYELV, 52 (1). pp. 74-76. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1969) Tájékoztató a Helyesírási Bizottság és a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. január 21-i együttes üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 93 (2). pp. 308-309. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1961) Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának május 17-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 85 (3). pp. 382-384. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1962. december 11-i és 1963. január 29-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 87 (2). pp. 275-277. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1962) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1962. április 2-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 86 (4). pp. 499-500. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1964) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1963. november 4-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 88 (1). pp. 84-85. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1965) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1965. március 3-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 89 (3). pp. 411-412. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1966) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1965. november 23.-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 113-115. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1966) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1966. február 22-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). pp. 334-335. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1966. november 10-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 109-110. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1967. január 24-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 262-263. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1968) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1968. január 16-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 92 (1). pp. 142-143. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1969) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1968. október 11-i és november 19-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 93 (1). pp. 163-165. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1970) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. október 9-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 94 (1). pp. 124-125. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1964) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság február 27-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 88 (3). pp. 345-347. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1965) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság május 27-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 89 (3). pp. 413-414. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1967) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság április 13-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 91 (2). pp. 263-264. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság április 2.-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 87 (3). pp. 395-396. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) Tájékoztató a nyelvművelő munkabizottság 1962. október 31-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 87 (1). pp. 156-157. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1975) Van-e eredménye a nyelvművelésnek? MAGYAR NYELVŐR, 99 (3). pp. 270-283. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1968) A lézer védelmében. MAGYAR NYELVŐR, 92 (4). pp. 417-419. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1968) A magyar erdészeti szaknyelv kialakulása. MAGYAR NYELVŐR, 92 (2). pp. 156-165. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (2012) A magyar erdészeti szaknyelv kialakulása. ERDÉSZETI LAPOK, 147 (5). pp. 135-140. ISSN 1215-0398

Grétsy, László (1977) A magyar nyelv hete Budapesten. MAGYAR NYELVŐR, 101 (3). pp. 381-383. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1991) A műsorcímek a televízióban. MAGYAR NYELVŐR, 115 (3). pp. 161-167. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1961) A műszaki nyelv művelésének útjai. MAGYAR NYELVŐR, 85 (1). pp. 1-14. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1963) A nyelvi ismeretterjesztés gazdáinak tanácskozása Budapesten. MAGYAR NYELVŐR, 87 (3). pp. 396-397. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1994) A nyelvművelés halhatatlanjainak városa: Veszprém. MAGYAR NYELVŐR, 118 (4). pp. 398-405. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1959) A párhuzamos alak- és jelentésmegoszlásról. MAGYAR NYELV, 55 (2). pp. 198-207. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1959) A párhuzamos alak- és jelentésmegoszlásról. MAGYAR NYELV, 55 (3). pp. 362-373. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1962) Árutárda, BEMÉK, Önkuli és egyebek. MAGYAR NYELVŐR, 86 (4). pp. 381-393. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (2002) A szaknyelvek megújításáért. MAGYAR NYELVŐR, 126 (3). pp. 275-283. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1961) A "szangok"-ról és a "szang miatyánk"-ról. MAGYAR NYELV, 57 (1). pp. 82-84. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1984) A számítógépek iskolai alkalmazásáról - nyelvészszemmel. MAGYAR TUDOMÁNY, 29 (91 (9). pp. 725-727. ISSN 0025-0325

Grétsy, László (1959) A székely duga és családja. MAGYAR NYELV, 55 (1). pp. 117-122. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1964) A szótévesztés lélektanáról. MAGYAR NYELV, 60 (3). pp. 321-331. ISSN 0025-0228

Grétsy, László and Kovalovszky, Miklós (1965) Hogyan beszél a mai ifjúság? MAGYAR NYELVŐR, 89 (1). pp. 138-142. ISSN 0025-0236

Grósz, Tamás and Gosztolya, Gábor and Tóth, László (2017) Mély neuronhálós beszédfelismerők GMM-mentes tanítása. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 170-180. ISBN 9789633065181

Gugán, Katalin (2017) Diakrón rondó: tagadás -- hogy-törlés -- igemódosítók -- tagadás. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 71-80. ISBN 978-963-315-329-1

Gugán, Katalin (2002) Syntactic synonymy: a case study. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 23-49. ISSN 1216-8076

Gugán, Katalin (2005) The grammaticalization of temporal subordinating conjunctions in Surgut Ostyak. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 383-396. ISSN 1216-8076

Gulgowski, Piotr and Błaszczak, Joanna (2018) Stroop-like interference of grammatical and visual number : Experimental evidence from Polish speakers. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 259-291. ISSN 2559-8201

Gulya, János (1961) Beke Ödön: Mar szövegek. III. kötet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 359-361.

Gulya, János (1965) Egy és más a -ni főnévi igenév körül. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 281-287.

Gulyás, Judit (2019) Oral Tradition and Book Culture Edited by Pertti Anttonen, Cecilia af Forselles, Kirsti Salmi-Niklander Studia Fennica Folkloristica 24 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/ Finnish Literature Society, 2018), 176 l. Doromb. pp. 471-482.

Gulyás, László Szabolcs (2014) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében I. : Személynévadás és migráció = Relations of migration and industrial history and medieval urban development in Hungary in the light of historical anthroponymy I. : Giving personal names and migration. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 43-62. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Gulyás, Márk (2022) Szerencsegyökér. Berniczky Éva novellájának retorikai elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 67-76. ISSN 2060-0623

Gumbrecht, Hans Ulrich (2014) 1926 – Élet az idő peremén. Figura . Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-34-9

Gunda, Béla (1966) Azt se mondta, cseréljünk acélt. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 90-91. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1945) Farkasgégén eresztett... ; Székely tájszók a XVIII. század végéről. ERDÉLYI MÚZEUM, 50 (1). pp. 101-104. ISSN 1453-0961

Gunda, Béla (1985) Hajdúsági kántálók egy bükki faluban. MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI, 1985 (23.). ISSN 0540-3391

Gunda, Béla (1959) Handabasa. MAGYAR NYELVŐR, 83. (2). pp. 221-222. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1965) Magyar-szláv szó- és tárgytörténeti kapcsolatok. MAGYAR NYELVŐR, 89 (4). pp. 476-479. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1976) Néhány megjegyzés a szláv eredetű magyar gombanevekhez. ETHNOGRAPHIA, 87 (1-2). pp. 226-228. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1982) Terelőszavak és óeurópai pásztormigrációk = Treibwörter und alteuropäische Hirtenmigrationen. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 84. (1.). pp. 189-202. ISSN 0029-6791

Gunda, Béla (1969) Ujjat húz valakivel. MAGYAR NYELVŐR, 93 (2). pp. 281-282. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1945) A csép régi magyar elnevezése; A felmentőm éhrajokról szóló erdélyi mondák. ERDÉLYI MÚZEUM, 50 (2). pp. 234-235. ISSN 1453-0961

Gunčaga, Ján and Kružliaková, Stanislava and Sztakovics, Erika and Tóth, Sándor János and Uhrinová-Hornoková, Alžbeta (2016) Lesnyánszky András (1795-1859) a jeho spôsob modelovania vo vyučovaní matematiky v komparácii s teóriou Víta a Milana Hejného. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 9786155330087

Guricseva, M. Sz. and Szerebrennyikov, B. A. (1954) Az alapszókincs tanulmányozásának feladatai. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 5 (1). pp. 37-55.

Gussenhoven, Carlos (2008) Notions and subnotions in information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 381-395. ISSN 1216-8076

Gyarmathy, Dorottya (2017) Anyanyelvi és idegennyelvi szünettartási stratégiák. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 17 (2). pp. 1-18. ISSN 1587-1061

Gyarmathy, Dorottya (2013) Hungarikum a nyelvben. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gyarmathy, Dorottya (2018) The functions of silent pauses in spontaneous Hungarian speech. PHONETICIAN, 115. pp. 53-71. ISSN 0741-6164

Gyarmathy, Dorottya (2017) A néma szünetek funkciói a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 67-92. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya (2020) A néma szünetek sajátosságai az életkor és a beszédtípus függvényében. Beszédtudomány - Speech Science. ISSN 1218-8727 (In Press)

Gyarmathy, Dorottya (2019) A néma szünetek és a hallható levegővétel viszonya a spontán beszédben = The relation of silent pauses and audible breathing in spontaneous speech. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 154-186. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya (2019) A néma szünetek és a hallható levegővételviszonya a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya and Auszmann, Anita and Neuberger, Tilda (2016) Az anyanyelvi és az idegen nyelvi spontán beszéd temporális jellemzői. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 5-19. ISSN 2060-0623

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2019) Characteristics of silent pauses in the spontaneous speech of kindergarten and primary school children. In: A nyelv – tanítás, tanulás, reprezentáció, feldolgozás. = Language – teaching, learning, representation, processing. Pszicholingvisztikai tanulmányok = Studies in Psycholinguistics (6). Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém. (In Press)

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2019) Pausing strategies with regard to speech style. Proceedings of DiSS, 2019. pp. 27-30.

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2018) A hallható levegővétel és a néma szünetek összefüggése gyermekek spontán beszédében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (4). ISSN 2060-0623

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2018) A néma szünetek sajátosságai óvodások és kisiskolások spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 26 (1). pp. 134-155. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya and Huszár, Anna (2019) The realization of silent pauses with regard to age in conversations and narratives. In: Speech Research (SR 2019), 5–7 December 2019., Zagreb, Croatia.

Gyarmathy, Dorottya and Krepsz, Valéria and Huszár, Anna and Horváth, Viktória (2021) Dynamic changes of pausing in triadic conversations. Proceedings of DiSS 2021. pp. 105-110. (In Press)

Gyarmathy, Zsófia and Recski, Gábor (2009) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 56 (1). pp. 115-125. ISSN 1216-8076

Gyarmathy, Zsófia and Szalontai, Ádám (2011) Book Reviews. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 467-480. ISSN 1216-8076

Gyarmati, Péter (2022) Gondolatok a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás kapcsán II. rész. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 4 (2). pp. 9-25. ISSN 2676-9611

Gyenei, Kornélia (2023) A fogalmazásalkotás folyamatának vizsgálati lehetőségei. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 43-58. ISSN 2060-0623

Gyulai, Lívia (2021) Az igekötők legjellemzőbb argumentumszerkezet-változtató hatásainak korpuszalapú vizsgálata. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 176-201. ISBN 9789639074941

Gyulai, Lívia (2019) Nem kompozicionális igekötős igék argumentumszerkezetének korpuszalapú vizsgálata. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 45-60. ISBN 9789639074811

Gyuricza, Katalin (2016) Az intertextualitás vizsgálata nyelvészeti szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 71-95. ISSN 0025-0236

Gyuris, Beáta (2021) Information Structure. In: The Wiley Blackwell Companion to Semantics. Wiley-Blackwell, [Hoboken, N.J.], pp. 1-48. ISBN 9781118788516

Gyuris, Beáta (2011) Interpretáció, diskurzusszerkezet és intonáció = Interpretation, discourse structure, and intonation. Project Report. OTKA.

Gyuris, Beáta (2013) Megjegyzések a pragmatika tárgyáról és hasznáról. MAGYAR NYELV, 109 (2). pp. 162-170. ISSN 0025-0228

Gyuris, Beáta (2017) New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian -e. INTERNATIONAL REVIEW OF PRAGMATICS, 9 (1). pp. 1-55. ISSN 1877-3095

Gyuris, Beáta (2017) Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 96. pp. 18-26. ISSN 0084-4144

Gyuris, Beáta (2023) Szerkesztői bevezetés. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXV. Tanulmányok a jelentéstan köréből. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, pp. 7-10. ISBN 9789634549949

Gyuris, Beáta (2018) Ugye in Hungarian: towards a unified analysis. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 199-212. ISBN 9783319907093

Gyuris, Beáta (2017) The interpretation of a "contrast-marking" particle. In: Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. Springer International Publishing, Berlin, pp. 83-100. ISBN 978-3-319-10106-4

Gyuris, Beáta and Jackson, Scott R (2018) Scope marking and prosody in Hungarian. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS, 3 (1). pp. 1-32. ISSN 2397-1835

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta (2016) Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki? In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 179-198. ISBN 978-963-9074-64-4

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta and Mády, Katalin (2017) A magyar eldöntendő kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérletes módszerekkel. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 53-75. ISBN 9789634540724

Gyuró, Monika (2021) Temporal references in pain narratives: The cognitive perspective. PORTA LINGUA (1). pp. 135-146. ISSN 1785-2420

Gyói, Renáta (2017) Hendrik J. Kockaert – Frieda Steurs eds., Handbook of Terminology. Volume 1. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 485-489. ISSN 0025-0228

Gyöngyösi, Lívia and Kampó, Ilidikó and M. Pintér, Tibor (2020) A magyar kiejtés tanítása. Károli könyvek. Jegyzet . KRE; L'Harmattan (Budapest), Budapest. ISBN 9789634146360

Györffy, György (1970) Becket Tamás és Magyarország. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 16 (1-2). pp. 153-158. ISSN 0015-1785

Györffy, György (1962) Kampaluk. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 413-415. ISSN 0044-5975

Györffy, György (1948) A kun és a román népnév eredetének kérdéséhez. Antiquitas Hungarica, 1-2. pp. 158-176.

Györfi, Beáta (2016) Развитие синтаксического статуса местоимений это и то. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 155-162. ISSN 1216-0016

György, Lakó (1951) Sztálin elvtárs nyelvtudományi cikkei, a Sztálin cikkek előzményei. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 1-11.

Győrffy, Alexandra (2020) A nyelvi humor szerepe a sport oktatásában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 369-377. ISBN 978-963-496-168-0

Győrffy, Erzsébet (2014) Beszámoló a XXV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 491-492. ISSN 0025-0228

Győrffy, Erzsébet (2016) Mental mapping in socio-onomastics. Rivista Italiana di Onomastica, 22 (1). pp. 65-78.

Győrffy, Erzsébet (2019) Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift (2018). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 273-274. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2019) Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift (2018) Szerkesztők: Mats Wahlberg – Staffan Nyström. Ortnamnssällskapet i Uppsala, Uppsala. 125 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 273-274. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2015) The Toponymic Competence: A Case Study In The Hungarian Settlement Tépe. Voprosy onomastiki/Problems of Onomastics (19). pp. 83-100. ISSN 1994-2400

Győrffy, Erzsébet (2015) Tépe helynevei. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 131-144. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) A helynévismeretről. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 5-33. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) A mentális térképezés helynév-szociológiai alkalmazásáról = The use of mental mapping in socio-onomastics. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 99-117. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Győrffy, Erzsébet (2015) The role of the mental map in socio-onomastic research. In: Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”.

Győrfi, Lívia (2005) A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig : Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Győri, Gábor (2005) The adaptive nature of "meaning as understanding". Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 199-220. ISSN 1216-8076

Győry, Hedvig (2013) Az Ebers papirusz r3-jb könyve és az esettanulmányok (šsȜw) műfaja. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 16-25. ISSN 1588-3191

Győry, Hedvig (2015) Óegyiptomi szemészeti receptek. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 99-106. ISSN 1588-3191

Gáldi, László (1959) Dobossy László "Romain Rolland" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 162-168.

Gáldi, László (1958) Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelö Társaság iratai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 445-451.

Gáldi, László (1955) A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Bárczi Géza. Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 485-499.

Gáldi, László (1957) Vekerdi József: „Abundcntia praesentis az ó-indben" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 367-373.

Gáldi, László (1958) A szlavisztikai jövevényszókutatás néhány problémája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 125-159.

Gáldi, László and Wacha, Imre (1957) Mutatvány az Akadémiai Nagyszótárból. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 151-172.

Gáldi, László and Wacha, Imre (1958) Mutatvány az Akadémiai Nagyszótárból. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 329-353.

Gárdos, Bálint and Komáromy, Zsolt and Péti, Miklós and Timár, Andrea (2017) Szerzői körök Az angol irodalom magyar történetében. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 78-81. ISSN 0015-1785

Gärtner, Hans-Martin (2013) The Biolinguistic Enterprise. THE QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY, 88 (4). pp. 343-344. ISSN 0033-5770

Gärtner, Hans-Martin (2022) Copies from "Standard Set Theory"? : A Remark on Chomsky, Gallego & Ott (2019). JOURNAL OF LOGIC LANGUAGE AND INFORMATION. pp. 1-11. ISSN 0925-8531 (print); 1572-9583 (online) (Unpublished)

Gärtner, Hans-Martin (2021) Montague-Grammatik. In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online, Syntax. Walter de Gruyter, Berlin.

Gärtner, Hans-Martin (2016) A Note on the Rich Agreement Hypothesis and Varieties of "Embedded V2". Working papers in Scandinavian syntax, 97. pp. 1-13. ISSN 1100-097X

Gärtner, Hans-Martin (2015) On Infinitivals Hosting Logophors: The Case of Icelandic. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS, 38. pp. 365-370. ISSN 0332-5865

Gärtner, Hans-Martin (2019) On the Rich Agreement Hypothesis and Varieties of Embedded V2. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS, 42 (2). pp. 209-225. ISSN 0332-5865

Gärtner, Hans-Martin (2021) On the Utility of Commissive Signals and the "Promissive Gap.". In: CLS 56., 2020.09.29, Online konferencia.

Gärtner, Hans-Martin (2017) Root Infinitivals and Modal Particles. In: Discourse Particles. De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 115-143. ISBN 978-3-11-049715-1

Gärtner, Hans-Martin (2014) Strange Loops: Phrase-Linking Grammar Meets Kaynean Pronominalization. LINGUISTISCHE BERICHTE, 239. pp. 1-13. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin (2014) Überlegungen zur versteckten Modalität infiniter Hauptsatzstrukturen. LINGUISTISCHE BERICHTE, 237. pp. 81-92. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin and Eyþórsson, Þórhallur (2020) Varieties of Dependent V2 and Verbal Mood: A View from Icelandic. In: Rethinking Verb Second. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-34. ISBN 9780198844303

Gärtner, Hans-Martin and Gyuris, Beáta (2017) On delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. LINGUISTISCHE BERICHTE, 251. pp. 293-315. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin and Gyuris, Beáta (2012) Pragmatic markers in Hungarian: Some introductory remarks. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 387-426. ISSN 1216-8076

Gärtner, Hans-Martin and Michaelis, Jens (2014) In Defense of Generalized Wh-Clustering. In: CLS 46, 2013.04.18-2013.04.20, Chicago.

Gärtner, Hans-Martin and Michaelis, Jens (2020) V2-Declaratives, Assertion, and Disjunction Revisited. In: Rethinking Verb Second. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-16. ISBN 9780198844303

Gärtner, Hans-Martin and Steinbach, Markus (2018) Szkeptikus megjegyzések a beszédaktusok és a nézőpont szintaxisához. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 45-59. ISSN 0029-6791

Gärtner, Hans-Martin and Steinbach, Markus (2019) Zum Verhältnis von Satztyp- und Illokutionstypinventaren. In: 50 Jahre Speech Acts. Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 227-247. ISBN 9783823383475

Gärtner,, Hans-Martin and Gyuris, Beáta (2023) On further delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. LINGUISTISCHE BERICHTE, 275. pp. 359-362. ISSN 0024-3930

Gécseg, Zsuzsanna (2006) Topic, logical subject and sentence structure in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 139-174. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2017) Anyanyelv-elsajátítás: kutatási irányok, módszerek, lehetőségek. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 9-33. ISBN 978-963-284-002-4

Gósy, Mária (2021) Beszédtervezési nehézségek következményei narratívákban = Consequences of Speech Planning Difficulties in Narratives. In: Ювiлeйний збiрник Пeтра Лизaнця [Yubileyny Zbirnik Petra Lizanchya]. Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár, pp. 125-133.

Gósy, Mária (2002) Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 253-255. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2010) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 165-166. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2021) Hangtan, fonetika, beszédtudomány. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 214-226. ISBN 9789635089680

Gósy, Mária (2018) Hiátusos kontextusok temporális mintázata gyermekek beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 26. pp. 110-133. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária (2017) Morfémaidőzítési sajátosságok az anyanyelv-elsajátításban. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 141-167. ISBN 978 963 284 002 4

Gósy, Mária (2019) Narratívák temporális mintázata tinédzserkortól időskorig = Temporal patterns of narratives across the lifespan. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 105-133. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária (2022) On the History of Palatography in Hungarian Phonetics. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION. pp. 1-12. ISSN 0025-1003 (print); 1475-3502 (online)

Gósy, Mária (2002) Speech perception deficits and the underlying nature of developmental dysphasia. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 363-383. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2019) Szabályok és érvényesülésük a magánhangzók kapcsolódásaiban = Rules and realizations in hiatus resolution in spontaneous Hungarian speech. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 383-394. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Gósy, Mária (2020) Szótagszám és szóhosszúság gyermekek mondatismétlésében = The number of syllables and duration of words in childrens’s sentence repetitions. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634545378

Gósy, Mária (2020) Tanítás, hogy átadjuk – kutatás, hogy megszerezzük az ismereteket. Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program az ELTE-n. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (3). pp. 92-95. ISSN 2060-0623

Gósy, Mária (2020) Temporal and disfluency patterns of narratives in old age. In: Text Sentence Word: Studies in English Linguistics IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 51-61. ISBN 9788379968398

Gósy, Mária (2013) Vannak-e reáliák a spontán beszédben? In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gósy, Mária (2010) Variability in the articulation and perception of a word. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 239-267. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2020) A kitöltött szünetek és a töltelékszók használatának összefüggései kétnyelvűeknél. In: Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus / Bilingualism: Hungarian and non-Hungarian context. Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 91-102. ISBN 9789633961490

Gósy, Mária (2008) Önellenőrzési folyamatok a beszédben. MAGYAR NYELV, 104 (4). pp. 402-426. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária (2014) A palatális közelítőhang kétféle funkcióban. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 17-40. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Abari, Kálmán (2023) Későn beszélni kezdő gyermekek beszédfeldolgozási sajátosságai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 5-18. ISSN 2060-0623

Gósy, Mária and Bahr, Ruth and Gyarmathy, Dorottya and Beke, András (2018) Dichotic listening and sentence repetition performance in children with reading difficulties. Clinical Linguistics and Phonetics, 32 (9). pp. 787-803. ISSN 0269-9206

Gósy, Mária and Bahr, Ruth Huntley (2021) Dichotic Listening. In: Manual of Clinical Phonetics. Routledge (Taylor&Francis Group), London, pp. 480-494.

Gósy, Mária and Beke, András and Gyarmathy, Dorottya and Neuberger, Tilda and Auszmann, Anita (2016) Magánhangzók (a, e, u, i) mintázata elsődleges progresszív afáziában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 325-332. ISBN 978-963-9074-64-4

Gósy, Mária and Beke, András and Vago, Robert M. (2010) Anticipatory coarticulation in Hungarian VnC sequences. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 189-209. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 5–8. May 2014., Köln, Németország.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Eklund, Robert (2018) Language-specific patterns of segment prolongation in Hungarian. PHONETICIAN, 115. pp. 36-52. ISSN 0741-6164

Gósy, Mária and Eklund, Robert (2017) Segment Prolongation in Hungarian. In: DiSS 2017, 2017.08.18-2017.08.19, Stockholm.

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2017) A BEA beszélt nyelvi adatbázis tízéves fejlesztése és kutatási eredményei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 70-82. ISSN 0025-0236

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2018) A beszédindulás késésének hatása a beszédfeldolgozásra. BESZÉDKUTATÁS, 26. pp. 186-219. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2013) A progresszív afázia akusztikai-fonetikai vonatkozásai (esettanulmány). BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 173-193. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Beke, András (2017) Phonetic analysis of filled pauses based on a Hungarian-English learner corpus. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNER CORPUS RESEARCH, 3 (2). pp. 151-176. ISSN 2215-1478

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2012) Impromper activation and monitoring failures in speech planning. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU. ISSN 0352-7565

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2013) Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 91-121. ISSN 1587-1061

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória and Gráczi, Tekla Etelka and Beke, András and Neuberger, Tilda and Nikléczy, Péter (2012) BEA: Beszélt nyelvi adatbázis. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó.

Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2015) Speech processing in children with functional articulation disorders. Clinical Linguistics & Phonetics.

Gósy, Mária and Kovács, Magdolna (2002) The mental lexicon: Results of some word association experiments. Acta Linguistica Hungarica, 49 (2). pp. 179-224. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária and Krepsz, Valéria (2018) Dichotic word recognition across ages. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU, 35 (1). pp. 3-26. ISSN 0352-7565

Gósy, Mária and Krepsz, Valéria (2018) Phrase-final Lengthening of Phonemically Short and Long Vowels in Hungarian Spontaneous Speech Across Ages. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 99-126. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Gósy, Mária and Krepsz, Valéria (2019) Stem and suffix durations in words of increasing length across the lifespan. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 1-23. ISSN 1587-1061

Gósy, Mária and Pregitzer, Márta (2019) Beszédészlelés és beszédmegértés ikreknél és nem ikreknél. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (3). pp. 5-17. ISSN 2060-0623

Gósy, Mária and Pregitzer, Márta (2019) Ikergyermekek beszédfeldolgozási folyamatairól. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 72-87. ISSN 0025-0236

Gósy, Mária and Silber-Varod, Vered (2021) Attached Filled Pauses: Occurrences and Durations. In: Disfluency in Spontaneous Speech (DiSS 2021), 2021. augusztus 25-27., Paris, France.

Görgey, Eszter and Jékel, Pál and Papp, Ferenc (1976) Automatikus szövegelemzés a legalsó nyelvi szinteken. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 11 (1). pp. 115-125. ISSN 0569-1338

Götz, Andrea (2020) Diskurzusjelölők és kötőelemek a magyar szinkrontolmácsolt és eredeti diskurzusban. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 329-350. ISBN 978-615-00-7338-5

Götz, Andrea (2022) Kovács Tímea, Adorján Mária (szerk.): Korpusznyelvészet és nyelvi közvetítés. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 133-136. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Götz, Andrea (2022) Tolmácsolási korpuszok az önálló tanulásban és a távolléti oktatásban: egy magyar intermodális korpusz oktatási lehetőségeinek bemutatása. In: A digitális oktatás nyelvi dimenziói : Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból (Kálmán László emlékére). Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 265-275.

Götz, Andrea (2022) A hozzáadott diskurzusjelölők stratégiai szerepe a magyar-angol tolmácsolásban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 17-31. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Gürses, Beyza Nur (2023) Kutlay Yagmur and Fons J. R. van de Vijver: Multidisciplinary Perspectives on Acculturation in Turkish Immigrant’s Identity, Language and Education Across Generations (Switzerland: Springer International Publishing. 2022. 162 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (1). pp. 156-159. ISSN 1587-1061

Gürses, Beyza Nur and Bátyi, Szilvia (2022) A törökök anyanyelv-megőrzése: európai és magyarországi kitekintés = Turkish Mother Tongue Preservation: The European and Hungarian Perspective. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (4). pp. 135-145. ISSN 2060-0623

H

H. Molnár, Ilona (1956) G.Sz. Knabe: Az összehasonlító történeti módszer alkalmazása a mondattanban (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 58-60.

H. Tomesz, Tímea (2021) Anyanyelvi nevelés az online térben : Beszámoló a PeLiKon2020 – A digitális oktatás nyelvi dimenziói című konferenciáról = Mother tongue education in the online space : Report on the conference PeLiKon2020 – Linguistic Dimensions of Digital Education. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 102-107. ISSN 2060-0623

H. Tomesz, Tímea (2021) Digitális pedagógia az anyanyelvoktatás szolgálatában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (1). pp. 91-95. ISSN 2060-0623

H. Tomesz, Tímea (2020) Sportnyelven mondva. A szaknyelvismeret és szaknyelv-elsajátítás jellemzői a sportoktatásban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 359-367. ISBN 978-963-496-168-0

H. Tóth, István (2017) Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár. Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 64-68. ISSN 2060-0623

H. Varga, Márta (2015) Singulare tantum és plurale tantum. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 185-209. ISSN 0029-6791

H. Varga, Márta (2016) A „nem” (sexus, genus) fogalma néhány európai nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 299-322. ISSN 0029-6791

H. Varga, Márta and Klettenberg, Reet (2015) A reduplikáció funkciói a magyar és az észt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 407-425. ISSN 0029-6791

H.Tomesz, Tímea and Balázs, László (2022) Kommunikáció tudatosan. Emlékezés H. Varga Gyulára = Communication with Awereness. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (1). pp. 98-103. ISSN 2060-0623

Haader, Lea (2024) Az Ómagyar Mária-siralom scriptoráról – avagy következtetések egy „biografikus tárgy” nyomán [The scribe of the Old Hungarian Lamentations of Mary: insights from a “biographical object”]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 7-16. ISSN 0025-0228

Haader, Lea (2002) Mikrodiachronie und Sprachwandel in den zusammengesetzten Sätzen. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 51-83. ISSN 1216-8076

Hadrovics, László (1951) A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása : Székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. április 14-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 164-173.

Hadrovics, László (1979) A magyar nyelvtudomány Délkelet-európai eredményei és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 28 (1-3). pp. 21-26. ISSN 0025-0376

Hahn, István (1984) Nimród alakja a szír mondai hagyományban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 81-99. ISSN 0003-567X

Haider, Hubert (2023) SVO – Attractor in the declarative-to-procedural shift in grammar evolution. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (2). pp. 195-218. ISSN 2559-8201

Hajba, Renáta (2019) Nyelvi sokszínűség és sokszínű nyelv az óvodai és az iskolai nevelésben. Beszámoló a VI. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (4). pp. 111-118. ISSN 2060-0623

Hajba, Renáta (2021) Tanulástámogató anyanyelvi nevelés. Beszámoló a VII. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciáról = Mother Tongue Education to Support Learning. Report on the 7th András Vályi Conference on First Language Education. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (4). pp. 111-115. ISSN 2060-0623

Hajba, Renáta and Tóth, Péter (2022) Vörös Ottó 80 éves. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 510-511. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Hajdu, Péter (1958) N. Sebestyén Irén: „Szamojéd jelzős szerkezetek" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 322-330.

Hajdu, Péter (1956) A marxizmus vulgarizálása ellen a régészetben (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 61-67.

Hajdu, Zita and Lázár, Tímea and Farkas, János and Tar, Ildikó and Czellér, Mária (2023) Hogyan járulhatnak hozzá a szaknyelvi kurzusok a munkaerőpiacon elvárt puha készségek fejlesztéséhez? PORTA LINGUA (2). pp. 159-168. ISSN 1785-2420

Hajdu, Zita and Tar, Ildikó and Lázár, Tímea and Czellér, Mária and Farkas, János (2022) Az interkulturális kompetencia szerepe a gazdaságtudományi szakfordítói programban = The Role of Intercultural Competence in a Business Technical Translation Program. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 145-152. ISSN 2064-3381

Hajdó, Péter (1958) Kálmán Béla: "A manysi nyelv orosz jövevényszavai" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 417-419.

Hajdú, Anna (2015) Névtan, fordítás és terminológia. Névtani Értesítő, 37. pp. 245-248. ISSN 0139-2190

Hajdú, Péter (1951) Adalékok a magyar magánhangzók rendszeréhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 53. pp. 220-225. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1961) Andrássyné Kövesi Magda „Finnugor (uráli) elemek a komi képzőrendszerben" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 347-349.

Hajdú, Péter (1975) Arealógia és urálisztika. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 77. pp. 147-152. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1987) Budenz-problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 89. pp. 125-166. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1960) D. R. Fokos-Fuchs: Syrjänisches Wörterbuch : Budapest 1959, Akadémiai Kiadó. I—II. k. 1564 l., 1 térkép. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 422-427.

Hajdú, Péter (2001) Egy vitás paleolingvisztikai teória. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 39 (39). pp. 3-12. ISSN 0541-9298

Hajdú, Péter (1958) Etimológiai megjegyzések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. pp. 47-50. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1955) Etimológiai megjegyzések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 57. pp. 250-259. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1976) L. Gy. a finnugor hangjelölés jellegéről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 322-327. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1961) Lativus és infinitivus kapcsolata a szamojédban. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 14 (Klnsz). pp. 119-131. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1979) N. Sebestyén Irén emlékezete. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 81. pp. 161-174. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1980) Nyelvi kontaktusok Északnyugat-Szibériában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 82. pp. 251-259. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1947) Nyelvtudományi munkásság a Szovjetunióban. MAGYAR NYELVŐR, 71. pp. 138-141. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1953) Reguly Antal. MAGYAR NYELVŐR, 77 (5-6). pp. 327-330. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1978) Rekonstrukció az urálisztikában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 15-29. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1964) Samojedica. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 66 (2). pp. 397-405. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1956) Sz. Kispál Magdolna "A manysi igenév mondattana" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 421-425.

Hajdú, Péter (1977) Szembesítés. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 21. pp. 221-234. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1981) Turkui tapasztalatok. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 83. pp. 169-178. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1973) Uráli vagy finnugor? MAGYAR TUDOMÁNY, 18 (7-8). pp. 507-512. ISSN 0025-0325

Hajdú, Péter (1970) Urálisztika 1945–1970. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 72. pp. 3-9. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1982) Vers - folklór - zene - nyelvi változás. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 28 (4). pp. 400-435. ISSN 0015-1785

Hajdú, Péter (1969) Új hazát találtak, őshazát keresnek. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 13. pp. 9-15. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1950) A jobb és bal fogalom elnevezései. MAGYAR NYELVŐR, 74. pp. 285-288. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1959) A jurák-szamojéd nyelvtan két kérdéséről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. pp. 223-246. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1976) A kamassz -saη többesjel eredetéről. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 1975 (19-20). pp. 145-153. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1970) A nemek megkülönböztetése a nyenyec névadásban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 72. pp. 45-57. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1976) "A nyelvi műveltség kialakításában az eddigieknél változatosabb lehetőségek és feladatok várnak reánk". MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (4-5). pp. 257-259. ISSN 0025-0325

Hajdú, Péter (1984) A nyelvi változásnak egy különleges esetéről. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 15 (1). pp. 49-56. ISSN 0569-1338

Hajdú, Péter (1970) A nyenyec "nomen-verbumok"-ról. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 70 (14). pp. 5-9. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1953) A paleoszibériai népek és nyelvek. MAGYAR NYELVŐR, 77. pp. 71-78. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1972) A sumér mítosz és a valóság. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 26 (5). pp. 29-34. ISSN 0133-1167

Hajdú, Péter (1948) Észak és az északi népek a Szovjet irodalomban. MAGYAR NYELVŐR, 72. pp. 168-174. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1976) Északi szamojéd epikus énekek. ETHNOGRAPHIA, 87 (4). pp. 488-495. ISSN 0014-1798

Hajdú, Péter (1969) A szamojéd konnektív-reciprok képző genetikai és areális-tipológiai összefüggései. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71. pp. 61-78. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (2001) A szamojéd nyelvek története. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 41 (1). pp. 101-110. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1949) A szamojéd népek és nyelvek 1. MAGYAR NYELVŐR, 73 (1). pp. 9-13. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1949) A szamojéd népek és nyelvek 2. MAGYAR NYELVŐR, 73 (2). pp. 64-68. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1949) A szamojéd népek és nyelvek 3. MAGYAR NYELVŐR, 73 (3). pp. 225-231. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1949) A szamojéd népek és nyelvek 4. MAGYAR NYELVŐR, 73 (4). pp. 336-340. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1960) A szamojéd sámánok kategóriáiról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 62. pp. 51-71. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1978) A szamojéd tagadó segédige mondattanához. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 12 (1). pp. 121-131. ISSN 0569-1338

Hajdú, Péter (1968) A tomszki szamojéd kutatásokról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 70. pp. 245-248. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter and Rumohr-Norio, L. and Tervonen, Viljo (1994) Budenz József a Kalevaláról. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 35. pp. 25-45. ISSN 0586-3716

Hajičová, Eva and Hajič, Jan (2024) Congratulations, Thanks and Best Wishes from Prague. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 130-131. ISBN 978-615-6678-05-8

Hajnóczi, Kristóf (2017) Színjáték újra. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (1). pp. 139-142. ISSN 0015-1785

Hajszan Panonski, Robert (2013) Jezična obilježja u „gradišćanskohrvatskim pričama” Antona Leopolda. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 211-215. ISSN 1216-0016

Hakulinen, Lauri (1957) A jelentéstan szerepe a lexikológiában (A finn nyelvészet szempontjából) : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1956. IX . 18-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 335-345.

Halm, Tamás (2019) The semantics of weak imperatives revisited: Evidence from free-choice item licensing. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 445-489. ISSN 2559-8201

Halm, Tamás (2016) The syntactic position and quantificational force of FCIs in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 241-276. ISSN 1216-8076

Halm, Tamás and Huszár, Anna (2021) Expletive negation in exclamatives – Evidence from Hungarian. Acta Linguistica Academica, 68 (4). pp. 553-583. ISSN 2559-8201

Halm, Tamás András (2023) Az akár- és a bár- névmási paradigmák diakrón szemantikája. In: Nyelvelmélet és Diakrónia 5. PPKE Bölcsészettudományi Kar, Budapest. (In Press)

Halm, Tamás András (2023) Az érzékelés-, (fel)ismerés- és diszpozicionális igék inherens modalitása. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXV. A formális jelentéstanról. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.

Halm, Tamás András (2018) From possessive suffix to affective demonstrative suffix in Hungarian: a grammaticalization analysis. MORPHOLOGY, 28 (4). pp. 359-396. ISSN 1871-5621

Halm, Tamás András (2022) Modified pronouns and split agreement: the syntax of virtual performatives. In: NELS 52: Proceedings of the Fifty-Second Annual Meeting of the North East Linguistic Society. GLSA, Amherst (MA), pp. 319-329. ISBN 9798362474294; 9798362474461; 9798362474096

Halm, Tamás András (2023) Reconstructing the decoupling of case and agreement in Old Hungarian: Evidence from epithets and names as syntactic fossils. DIACHRONICA. ISSN 0176-4225 (In Press)

Halm, Tamás András (2023) Why almost and almost are not even approximately the same: The diachronic semantics of approximatives in Hungarian. In: Language Change: Theoretical and Empirical Perspectives. Jerusalem Studies in Philosophy and History of Science . Springer, Cham. (In Press)

Halm, Tamás András and Coppock, Elisabeth and Surányi, Balázs (2022) Approaches to Hungarian 17. JOURNAL OF URALIC LINGUISTICS, 1 (2). pp. 152-153. ISSN 2772-3720

Halász, Béla and Lőrincze, Lajos and Keresztury, Dezső (1988) Az MTA Helyesírási Bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében. ORVOSI HETILAP, 129 (25). pp. 1325-1326. ISSN 0030-6002

Halász, Béla and Lőrincze, Lajos and Keresztury, Dezső (1989) Állásfoglalás az orvosi helyesírás ügyében. MAGYAR NYELVŐR, 113 (1). pp. 16-18. ISSN 0025-0236

Ham, Sanda (2016) Sklonidba brojeva u jeziku Josipa Kozarca. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 168-178. ISSN 1216-0016

Haniczko, Anna (2017) Nyelvjárási jelenségek hatása általános iskolai tanulók írásgyakorlatára Tornalján. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 479-484. ISSN 0025-0228

Hantó, Réka (2020) Bóna Judit – Krepsz Valéria (szerk.): Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Hantó, Réka (2017) Gyorsított és normál tempójú szövegek megértése látássérülteknél. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 92-101. ISSN 0025-0236

Hardi, Judit (2020) Anyanyelvhasználat idegennyelv-órán. GRADUS, 7 (3). pp. 71-78. ISSN 2064-8014

Hardi-Magyar, Tamara (2017) Ferenc pápa beszédeinek nyelvészeti bemutatása: a politikai, egyházpolitikai nyelvhasználat lenyomata = The linguistic presentation of Pope Francis’s speeches, the reflection of the ecclesiastical language use. GRADUS, 5 (1). pp. 50-57. ISSN 2064-8014

Harmatta, János (1967) Ahhiyawā és az achájok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 14 (1). pp. 17-24. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1977) Anonymus a magyarok kijöveteléről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 24 (2). pp. 206-220. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2001) Augewas damokoros. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 45 (1-2). pp. 5-11. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) Avar rovásírásos edényfeliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 272-284. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Avar rovásírásos tárgyfeliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32. pp. 57-72. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1982) Az 1982. évi Ábel Jenő Emlékérem. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 29 (2). pp. 272-273. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) Az avar rovásírásos edényfeliratok Haithabuban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 261-271. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Az avarok nyelvének kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 71-84. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1956) Az ión név az örményben és a középperzsában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 3 (1-3). pp. 81-82. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1968) Az ősiráni fonémrendszer kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (1). pp. 59-61. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) A Budapesti Történeti Múzeum avar rovásírások feliratai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (1). pp. 46-56. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1962) Byzantinoturcica. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 131-150. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1984) Egy anatóliai eredetű vándorszó. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 1-6. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Egy avar méltóságviselő pecsétgyűrűje. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 249-256. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1997) Egy ismeretlen nyelvű felirat Észak-Bulgáriából. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 13-24. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1975) Egy párthus edényfelirat. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (1). pp. 113-114. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Egy párthus gazdasági dokumentum i. e. 151-ből. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (2). pp. 219-223. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) Egy újabb elymaisi felirat Bard-e Nešandeh-ről. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 167-172. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1954) Egy újabb óperzsa feliratról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 1 (1-3). pp. 29-40. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1989) Eltünt nyelvek és írások nyomában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 34 (2). pp. 109-118. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Európa nyelvei és népessége a középkori paleolithikumban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 244-248. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (2002) Gombocz Zoltán mellszobra előtt. MAGYAR NYELV, 98 (2). pp. 238-240. ISSN 0025-0228

Harmatta, János (1968) Görög nevek a hettita forrásokban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 15 (2). pp. 181-189. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1999) Herodotos és az óperzsa novella. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 43 (1-2). pp. 39-51. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1955) Irano-Elamica. III. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 2. pp. 199-206. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1953) Iráni nyelvi adatok a kenyér történetéhez. ETHNOGRAPHIA, 64 (1-4). pp. 167-196. ISSN 0014-1798

Harmatta, János (1979) Kréta görögök előtti lakossága nyelvének kérdéséhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 26 (2). pp. 133-145. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1965) Két baktriai felirat. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 12. pp. 47-66. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1999) Lilybaeum. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 43 (1-2). p. 277. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1960) Munkácsi Bernát, mint a finnugor-iráni kapcsolatok kutatója. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 392-397.

Harmatta, János (1966) Neolitkori írásbeliség Közép-Európában? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 235-236. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1975) Oeconomica Iranica. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (1). pp. 1-12. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1965) Pelasgok, görögök, hettiták. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 12. pp. 77-81. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1967) Régészet, nyelvtudomány és őstörténet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 94 (2). pp. 215-216. ISSN 0003-8032

Harmatta, János (1997) Szemerényi Oszvald tudományos életműve. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 226-229. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1980) Társadalmi terminológia és szövegtörténet. Hérodotos szöveghagyományozásához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 27 (1). pp. 1-7. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1983) Türk rovásírásos feliratok Kelet-Európában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 30 (1). pp. 85-99. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Venetica I. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 187-201. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1989) Venetica III. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 34 (1). pp. 1-9. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1978) A földrajzi nevek gyűjtésének helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 30. pp. 165-169. ISSN 0025-0368

Harmatta, János (1983) A földrajzinév-tanácskozás elé. MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (21). pp. 1-3. ISSN 0540-3391

Harmatta, János (1999) A hunok eredete. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 43 (1-2). pp. 227-238. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1970) Új baktriai nyelvemlékek Közép-Ázsiában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 17 (1). pp. 17-23. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1985) Újabb avar rovásirásos tárgyfeliratok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 32 (2). pp. 217-226. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1984) A környei avarkori rovásírásos felirat. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (1). pp. 100-113. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1975) A középlatin lexikológiai kollokvium elé. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (2). pp. 285-286. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1975) A középperzsa edényfeliratok magyarázatához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (1). pp. 140-147. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1989) The language of the Southern Sakas. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 32. pp. 299-307. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1975) Óperzsa Suguda. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (1). pp. 106-107. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1981) A párthus írásbeliség kezdetei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 28 (2). pp. 134-138. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1964) A rejtélyes nyugatpamíri felirat magyarázatához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 11. pp. 116-122. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1982) A szogd „régi levelek” : A levélírás kezdetei Közép-Ázsiában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 33. pp. 3-19. ISSN 0025-0368

Harmatta, János (1997) A türk rovásírás legkorábbi emlékei (A hun rovásírás). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 159-174. ISSN 0003-567X

Harsányi, Mihály (2023) Deonymische Wortbildungskonstruktionen auf -august im Deutschen Referenzkorpus. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : GERMANISTISCHE STUDIEN, 13. pp. 31-45. ISSN 2630-9513

Harsányi, Mihály (2020) Deonymische Wortbildungskonstruktionen auf -fritze im Deutschen Referenzkorpus. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 131-155. ISSN 2630-9513

Harsányi, Mihály (2023) A köznevesült utónevet tartalmazó szóösszetételek szemantikai sajátosságai a német és a magyar nyelvben = Semantic Characteristics of Compound Nouns Containing Appellativised First Names in German and Hungarian Languages. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA, 48. pp. 47-66. ISSN 2631-0198

Hartmann, Jutta M. (2011) Predicate inversion and English there-sentences. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 221-240. ISSN 1216-8076

Hartmann, Jutta M. and Hegedűs, Veronika and Surányi, Balázs (2013) Pseudoclefts in Hungarian. In: Approaches to Hungarian Volume 13: Papers from the 2011 Lund conference. John Banjamins, Amsterdam, pp. 67-96. ISBN 978-90-272-0483-7

Hartmann, Katharina (2008) Focus and tone. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 415-426. ISSN 1216-8076

Haser, Verena and Auer, Anita and Botma, Bert and Elenbaas, Marion and Gyuris, Beáta (2014) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 93 (1). pp. 1-174. ISSN 0084-4144

Hauber, Kitti (2019) A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Név és társadalom a magyar nyelvterület peremén IX. / Od geografske lingvistike do geografske onomastike IX. Ime i društvo na periferiji mađarskog govornog podučja. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 207-210. ISSN 0139-2190

Haugh, Michael and Kádár, Zoltán Dániel (2017) Intercultural (im)politeness. In: The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 601-632. ISBN 978-1-137-37507-0

Havadi-Nagy, Marian (2020) Az atipikus nyelés és a beszédhangejtés vizsgálata palato­grá­fiá­val gyermekeknél. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 32-50. ISBN 9789639074880

Havas, Ferenc (2004) Objective conjugation and medialisation. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 95-141. ISSN 1216-8076

Havasi, Zsuzsanna (2022) Hatósági kontrollt tükröző kérdések – a jogi nyelv történetéből kiindulva. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2022 (Ksz.). pp. 8-22. ISSN 1587-1061

Havasi, Zsuzsanna (2023) Metaforikusság és szövegértés: metaforaazonosítás magyar mint idegen nyelvi érettségi vizsgaszövegekben = Metaphoricity and Reading Comprehension: Metaphor Identification in Hungarian as a Foreign Language Maturity Exam Texts. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3). pp. 125-142. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Haverling, Gerd (2003) On prefixes and actionality in Classical and Late Latin. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 113-135. ISSN 1216-8076

Hazai, György (1963) Kiss Lajos "A suffixum nélküli deverbális főnevek az orosz nyelvben" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 366-370.

Hazai, György (1956) L. Fekete, Die Siyäqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 217-224.

Hegedüs, Béla (2018) (Anya)nyelvelmélet és tudománytörténet : Aranka György a nyelvről. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, 2017.05.18-2017.05.20, Kolozsvár.

Hegedüs, Béla (2012) Ein poetologischer Vergleich von drei Mikes-Werken. In: Literaturtransfer und Interkultralität im Exil - Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile - Transmission de la littérature et interculturalité en exil. Peter Lang Verlag, Bern, pp. 364-374. ISBN 978-3-0343-12178-9

Hegedüs, Béla (2011) Kalmár György Művei: digitális kritikai kiadás = Works of George Kalmár: a digital critical edition. Project Report. OTKA.

Hegedüs, Béla (2023) Pietista ismeretelmélet : Kalmár György nyelvelméletének ideológiai alapjaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (6). pp. 731-752. ISSN 0021-1486

Hegedüs, Béla (2022) Szavak piaca : A nyelv és a szavak metaforái a kora újkortól a magyar irodalmi megújulásig. In: Kapitalizmus és irodalomtörténet. Reciti konferenciakötetek (15). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 133-140. ISBN 9786156255433

Hegedüs, Béla (2015) A megértés metaforái : kép és pecsét az elmében. kézirat. (Unpublished)

Hegedüs, Béla (2015) Érzékeny érzékenység. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 181-196. ISSN 0021-1486

Hegedüs, Béla (2015) A szimbolikus gondolkodás és az irodalom születése. In: Stephanus noster. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 383-393. ISBN 978-615-5478-16-1

Hegedüs, Lajos (1955) O. Sz. Ahmanova: Fonológia (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 47-51.

Hegedűs, Attila (2002) Zur Wandlung des Systems der kurzen Vokale des Ungarischen in der urungarischen und der altungarischen Zeit. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 85-94. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Attila (2020) feʒe. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 204-207. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hegedűs, Gabriella (2020) Contemporary language motivation theory – 60 years since Gardner and Lambert (1959). Hungarian Educational Research Journal, 10 (2). pp. 176-179. ISSN 2064-2199

Hegedűs, Irén (2020) Számnévi osztályozószók a nurisztáni nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 221-261. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Hegedűs, József (2008) Johannes Sylvester’s Grammatical legacy (1539) and its European background. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 41-57. ISSN 1216-8076

Hegedűs, József (2014) Nyelvrokonságunk felismerésének útvesztői. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 358-366. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Lajos (1951) A nyelv és gondolkodás. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 48-63.

Hegedűs, Rita (2016) Auf der Suche nach dem tertium comparationis : Reminiszenzen einer Konferenz über kleine Sprachen, Ziele und Methoden ihres Unterrichts. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 19. pp. 164-173. ISSN 0238-2156

Hegedűs, Rita Mária (2018) Tradíció és modernség az Ungarische Jahrbücher nyelvészeti írásaiban. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 77-86. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2020) Back to restitutives (again) : A syntactic account of restitutive and counterdirectional verbal particles in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (3). pp. 319-345. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2015) Book review [Gábor Zólyomi: Copular clauses and focus marking in Sumerian. Warsaw/ Berlin: De Gruyter Open, 2014, pp. 200.]. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 353-360. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2015) Book review of Gábor Zólyomi: Copular clauses and focus marking in Sumerian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA. pp. 353-361. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2014) The Cyclical Development of Ps in Hungarian. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 122-147.

Hegedűs, Veronika (2015) The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Syntax over Time. Oxford University Press, Oxford, pp. 72-85. ISBN 9780199687923 (In Press)

Hegedűs, Veronika (2014) A névutós kifejezések grammatikalizációja és belső szerkezeti változásai. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-176.

Hegedűs, Veronika (2015) A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. pp. 179-200. ISSN 0569-1338

Hegedűs, Veronika and Dékány, Éva (2021) The Internal Syntax of PPs. In: Syntax of Hungarian : Postpositions and Postpositional Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 193-249.

Hegedűs, Veronika and Dékány, Éva Katalin (2017) Two positions for verbal modifiers. In: Approaches to Hungarian 15: Papers from the 2015 Leiden Conference. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 10.1075/atoh.15.03heg. ISBN 9789027204851

Hegyi, Laura (2020) Helyesírás, nyelvfelfogás a köznyelvben és az orvosi szaknyelvben = Spelling, language attitude in everyday language and in the use of medical jargon. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 13 (1). pp. 57-61. ISSN 2060-0623

Heinrich, Gusztáv (1887) 3. Német nyelvtan középtanodák és hasonszervezetű iskolák számára. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 11 (6-8). pp. 568-570. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1887) Die deutsche Sprache von Dr. Otto Behaghel. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 11 (1). pp. 77-78. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1882) Die sprachgeschichtliche Stellung des Chinesischen. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 6 (10). pp. 888-890. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1888) Grimm törvénye. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 12 (5). pp. 507-510. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1887) Német mondattan tanodai és magánhasználatra. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 11 (6-8). pp. 566-568. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1887) Német olvasókönyv a középtanodák alsó osztályai számára. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 11 (6-8). pp. 570-573. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1887) Rendszeres német nyelvtan. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 11 (6-8). pp. 563-565. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1882) A német helyesírás szabályai gyakorlatokkal és helyesírási szótárral ellátva. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 6 (3). pp. 252-257. ISSN 0200-9285

Heller, Gábor (2022) Történetmesélő verseny a középiskolákban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (4). pp. 164-165. ISSN 2060-0623

Heltai, János Imre (2020) Dinamika és komplexitás romák etnikai és nyelvi (ön)definícióiban 1. rész. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 49-54. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Heltai, János Imre (2020) Dinamika és komplexitás romák etnikai és nyelvi (ön)definícióiban 2. rész = Dynamics and Complexity in the Linguistic and Ethnic Self-Identification of the Roma. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 166-179. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Heltai, János Imre (2023) From (In)securitisation to Conviviality: The Reconciliatory Potential of Participatory Ethnography. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE, 2023 (283). pp. 1-23. ISSN 0165-2516 (print); 1613-3668 (online)

Heltai, János Imre (2022) (In)szekuritizáció és felebaráti szeretet. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 24 (3). pp. 125-145. ISSN 1335-4361 (In Press)

Heltai, János Imre (2014) Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (242). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-04-2

Heltai, János Imre (2020) Transzlingválás. Elmélet és gyakorlat. Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-556-051-6

Heltai, János Imre and Tarsoly, Eszter and Jenei, Kamilla and Turó, Zoltán and Ábri, Izabella and Kerekesné Lévai, Erika and Lakatos, Elisabeth and Lakatos Józsefné Balogh, Róza and Lakatos, Sára Zsanu and Lakatos, Mária and Makula Attiláné Rostás, Melinda and Opre Csabáné, Ica and Tokár Zoltánné, Katalin and Szabóné Balázs, Beáta and Szántóné, Erika (2023) Sibbolethek: beszédünk társadalmi tétjei. Egy részvételi etnográfiai kutatás eredményeiből. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 187-213. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Heltai, Pál (2020) Fordítási normák és fordítási eljárások magyar‒angol szakfordításban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 27-45. ISSN 1419-7480

Heltai, Pál (2023) Hungarian-English Linguistic Contrasts : A practical approach. Károli könyvek. Monográfia . L'Harmattan Kiadó, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Párizs. ISBN 978-2-336-40504-9

Heltai, Pál and Bártfainé dr. Károly, Krisztina and Dróth, Julianna (2009) Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szövegek jellemzői és értékelése = English-Hungarian technical translation: characteristic operations, translated text, evaluation. Project Report. OTKA.

Heltainé Nagy, Erzsébet (2021) Nyelvművelés és nyelvi tanácsadás : Vázlatos áttekintés a hetvenes évek közepétől máig. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 23-34. ISBN 9789639074903

Heltainé Nagy, Erzsébet (2013) Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.

Hende, Fanni (2020) Egy erdélyi antifonále provenienciájának kérdései. In: „Mestereknek gyengyének". Országos Széchényi Könyvtár; Szent István Társulat, Budapest, pp. 79-91. ISBN 9789632778662

Herczeg, Gyula (1955) Észrevételek Koltay-Kastner Jenőnek az Olasz-magyar szótárról írt bírálatához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 184-192.

Herman, József (1970) Afázia-kutatás és nyelvelmélet. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 7 (1). pp. 125-140. ISSN 0569-1338

Herman, József (1963) Az alak és a jelentés kapcsolatának kérdéséhez. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 1 (1). pp. 125-142. ISSN 0569-1338

Herman, József (1969) Beszámoló a magyarországi alkalmazott nyelvtudomány helyzetéről = Compte rendu sur la situation de la linguistique appliquée en Hongrie. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71 (2). pp. 243-260. ISSN 0029-6791

Herman, József (1967) Fodor István: The Rate of Linguistic Change. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 5 (1). pp. 309-313. ISSN 0569-1338

Herman, József (1965) László Antal: Questions of Meaning, Mouton, 1963. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 3 (1). pp. 242-258. ISSN 0569-1338

Herman, József (2000) Nyelvi tudat, nyelvi változás, nyelvi politika. MAGYAR TUDOMÁNY, 45 (4). pp. 385-396. ISSN 0025-0325

Herman, József (1978) Nyelvszerkezet és idő: a nyelvtörténet néhány elméleti kérdése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 80. pp. 3-13. ISSN 0029-6791

Herman, József (1950) Nyelvészet és valóság. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 52. pp. 83-106. ISSN 0029-6791

Herman, József (1978) A Romania születése. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 12 (1). pp. 133-143. ISSN 0569-1338

Herman, József (1982) Szociolingvisztika és nyelvtörténet. MAGYAR NYELV, 78 (1). pp. 1-8. ISSN 0025-0228

Herman, József (1976) A francia /E/, /Œ/, /O/ archifonémák és a klasszikus fonológia néhány elméleti kérdése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 328-337. ISSN 0029-6791

Herman, József (1984) A latin nyelv fejlődése a római-birodalom provinciáiban: problémák és távlatok. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 15 (1). pp. 57-63. ISSN 0569-1338

Herman, József (1957) A que (francia, spanyol stb. que, olasz che) alárendelő kötőszó etimológiája. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3. pp. 67-88. ISSN 0015-1785

Herman, József (1951) A szókincs és fejlődése. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 21-35.

Hesz, Ágnes (2005) Halotti rítusok és társadalom Gyimesben. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Hetényi, Zsuzsa (2021) Kutatás és házkutatás : Bulgakov „Kutyaszív”-ének szovjet és magyar kiadási kálváriája. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 227-234. ISBN 9789635089680

Hetényi, Zsuzsa (2018) Két sima, egy fordított. A fordító Nabokov, az önfordító Nabokov és a Nabokovot fordít paradoxonai. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, LXIV (1). pp. 25-34. ISSN 0015-1785

Hetényi, Zsuzsa and Krasnopolskaya, Antonia (2021) «изебровая бикса» и «золотой дукат». О гендерно значимой лексике в языке каторги и лагерей гулага. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 235-244. ISBN 9789635089680

Hexendorf, Edit (1954) A nyomatékosítás és tagadás mondatbeli összeszövődésének kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 379-408.

Hiba, Dóra (2024) Hiba Dóra köszöntő írása. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 182-183. ISBN 978-615-6678-05-8

Hidas, Gergely (2008) A Nagyszerű Amulett, a Varázsigék Nagy Királynője : Megjegyzések a Pancsaraksá egyik szövegének készülő kritikai kiadásához. In: Orientalista Nap 2005, 2007. MTA Orientalisztikai Bizottság; ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest, pp. 59-65. ISBN 9789632840048

Hidegh, Anikó (2021) Egy jó gyakorlat bemutatása: a szövegértés fejlesztésének lehetőségei a felső tagozaton, avagy megértetni, tehát érteni = Presenting a good practice: opportunities for developing comprehension at upper primary. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (4). pp. 126-130. ISSN 2060-0623

Hild, Gabriella and Németh, Timea and Csongor, Alexandra (2021) Magyar orvostanhallgatók angol nyelvi kommunikációs hajlandóságának fejlesztése szaknyelvi órákon. PORTA LINGUA (1). pp. 147-160. ISSN 1785-2420

Hillier, Dániel (2024) Egy játékos, szabad elme. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 206-207. ISBN 978-615-6678-05-8

Hlavacska, András and Krizsai, Fruzsina (2018) A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében = The genre of diary in Bram Stoker’s Dracula. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 45-57. ISSN 0025-0236

Hodeib, Christina (2020) On the discursive expression of politeness in Syrian Arabic: The case of apologies. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Hodeib, Christina (2022) The Sociopragmatics of Attitude Datives in Levantine Arabic. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 69 (2). pp. 256-262. ISSN 2559-8201

Hoffmann, Béla (2020) Giacomo Leopardi Holdnyugta című költeményéről. Filológiai Közlöny, 66 (1). pp. 20-34. ISSN 0015-1785

Hoffmann, Ildikó (2011) Demencia és nyelv - az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei = Dementia and Language - Prosodic features of speech in Alzheimer’s disease (Theoretical and diagnostic aspects). Project Report. OTKA.

Hoffmann, Ildikó (2015) A tudatelmélet korlátozódása Alzheimer-kórban – esettanulmány. In: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, 2015. április 17., Szeged SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék - Pragmatika Centrum. (Unpublished)

Hoffmann, Ildikó and Balogh, Réka and Kálmán, János and Pákáski, Magdolna and Gosztolya, Gábor and Imre, Nóra (2022) The Role of Silence in Verbal Fluency Tasks – A New Approach for the Detection of Mild Cognitive Impairment. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY. pp. 1-13. ISSN 1355-6177

Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Kálmán, János (2016) Mit jelez a nyelvi képességek változása Alzheimer-kórban? In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 165-178. ISBN 978-963-9074-64-4

Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Szatlóczki, Gréta and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Bánréti, Zoltán and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) An internet-based screening test for Mild Cognitive Impairment (MCI) from spontaneous speech. Current Alzheimer Research. ISSN 1567-2050 (Unpublished)

Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Szatlóczki, Gréta and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) An internet-based screening test for Mild Cognitive Impairment (MCI) from spontaneous speech. Current Alzheimer Research. ISSN 1567-2050 (Unpublished)

Hoffmann, István (2020) Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 385-401. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István (2022) Elindult a Magyar Nemzeti Helynévtár Program. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 125-129. ISSN 0139-2190

Hoffmann, István (2016) A Kiss Lajos - díj 2016. évi nyertese: dr. Póczos Rita. Névtani Értesítő, 38. pp. 209-210. ISSN 0139-2190

Hoffmann, István (2022) Kiss Lajos születésének centenáriumára. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 356-359. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István (2018) Könyv a magyar nyelv jelenéről és jövőjéről. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 129-134. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István (2023) A Magyar Nemzeti Helynévtár Program. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 471-478. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István (2014) Nyirkos István (1933–2013). MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 119-121. ISSN 0025-0228

Holecz, Margit (2018) Cochlearis implantáció – Lehetőségek és korlátok = Cochlear Implantation – Opportunities and Constraints. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (2). pp. 20-36. ISSN 2060-0623

Holecz, Margit and Bartha, Csilla (2017) A MAGYAR JELNYELVI KORPUSZ: A (SZOCIOLINGVISZTIKAI) KUTATÁSOK ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 241-251. ISBN 978-606-739-085-8

Holecz, Margit and Bartha, Csilla (2017) Vizuális fonológia: Jelnyelvek fonológiája és a vizuális annotáció támogatása. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 205-221. ISSN 1218-8727

Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs (2016) Új paradigma vagy térfoglalás? – Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 73-90. ISBN 978 963 05 9861 3

Holl, András and Prószéky, Gábor and Váradi, Tamás and Laki, László János (2023) Repozitóriumi gyűjtemény mint adatkorpusz. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 70 (2). pp. 164-167. ISSN 0041-3917

Hollós, Zita (2009) NÉMET SZÓkapcsolatTÁR: újtípusú didaktikus szótár elmélete és gyakorlata = German collocation dictionary: theory and carrying out of a new learner's dictionary. Project Report. OTKA.

Hollóy, Zsolt (2018) Módszertani ötletek a szleng tanításához. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (4). pp. 66-71. ISSN 2060-0623

Hollóy, Zsolt (2023) A diskurzusjelölők használata és a hozzájuk kötődő attitűdök régen és ma. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 92-98. ISSN 2060-0623

Holopainen, Sampsa (2023) Klima László – Türk Attila (szerk.), Párhuzamos történetek: Interdiszciplináris őstörténeti konferencia a PPKE Régészettudományi Intézetének szervezésében, Budapest, 2020. november 11–13. Nyelvészet. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 392-398. ISSN 0029-6791

Homoki, Ildikó (2024) Prószéky Gábor születésnapjára. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 185. ISBN 978-615-6678-05-8

Honarmandi Shandiz, Amin and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2021) Improving Neural Silent Speech Interface Models by Adversarial Training. In: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision (AICV2021). Springer International Publishing, Cham, pp. 430-440.

Honarmandi Shandiz, Amin and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2021) Neural Speaker Embeddings for Ultrasound-Based Silent Speech Interfaces. In: Proceedings of Interspeech 2021. ISCA, Brno, pp. 1932-1936.

Honbolygó, Ferenc and Kóbor, Andrea and Csépe, Valéria (2019) Cognitive components of foreign word stress processing difficulty in speakers of a native language with non-contrastive stress. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, 23 (2). pp. 366-380. ISSN 1367-0069 (nyomtatott); 1756-6878 (online)

Honbolygó, Ferenc and Kóbor, Andrea and German, Borbála and Csépe, Valéria (2020) Word stress representations are language‐specific: Evidence from event‐related brain potentials. PSYCHOPHYSIOLOGY, 57 (5). pp. 1-12. ISSN 0048-5772 (print); 1469-8986 (online)

Honti, László (2021) Az engëm(et) és a tégëd(et) g-jének rejtélyéről. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 28. pp. 131-152. ISSN 0239-1953

Honti, László (2013) Comments on Uralic historical phonology. Acta Linguistica Hungarica, 60 (1). pp. 1-68. ISSN 1216-8076

Honti, László (2008) József Szinnyei (1857–1943). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 81-99. ISSN 1216-8076

Honti, László (2020) Látlak, nézlek – minek nevezzelek? MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 402-416. ISSN 0025-0228

Honti, László (2021) Némely uráli nyelvek állítólagos tárgyragjairól = On Putative Object Markers in Some Uralic Languages. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 117. pp. 7-28. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Honti, László (2006) On the historical background of habitive and izafet constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 41-51. ISSN 1216-8076

Honti, László (2008) Zsigmond Simonyi (1853–1919). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 59-79. ISSN 1216-8076

Honti, László (2020) A magyar nyelv 3. személyeket jelölő morfémái. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 7-69. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Honti, László (2017) A magyar és a nyugati ótörök szókészlet kapcsolatairól. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (196). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-114-1

Hopp, Lajos (1959) A Törökországi levelek műfaji problémái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (1-2). pp. 129-152.

Hordós, Marianna and Newson, Mark and Szécsényi, Krisztina (2017) Guest Editors’ Note. Acta Linguistica Academica, 64 (2). p. 167. ISSN 1216-8076

Horenko, Olena (2020) Advanced english for mathematiсians : Textbook. Transcarpathian Hungarian College – “RIK-U” LLC, Berehove–Uzhhorod. ISBN 9786177868421

Hornyákné Huber, Ágnes (2014) Gombocz, Eszter, Kontrastive Wortfamilienanalyse Deutsch–Ungarisch. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 111-113. ISSN 0025-0228

Horváth, Csaba (2017) Politeness in oral interviews of the “Progetto di Pavia” database. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 14. pp. 1-17. ISSN 2064-1346

Horváth, Csilla (2016) Hanti-manszijszki nyelvi tájkép. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 69-85. ISSN 0239-1953

Horváth, Csilla (2018) Schmidt Éva terepmunka-módszertanának tanulságai a nyugat-szibériai városi nyelvészeti kutatásokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. ISSN 0029-6791

Horváth, Csilla and Mus, Nikolett (2023) Two Nominal Clause-Types in Northern Mansi: An Experimental Study of Language Variation. LINGUISTICA URALICA, 59 (4). pp. 272-285. ISSN 0868-4731

Horváth, Géza (2021) A szövegvilág szerkezete és jelentése Hermann Hesse A pusztai farkas című művében. Filológiai Közlöny, 67 (1). pp. 82-97. ISSN 0015-1785

Horváth, Ildikó (2020) Fordítás és tolmácsolás a digitális korban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 5-16. ISSN 1419-7480

Horváth, Ildikó (2017) Hivatásos két- és többnyelvűség. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 102-112. ISSN 0025-0236

Horváth, Ildikó (2021) Tolmácsolásetika a 21. században. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 23 (1). pp. 5-20. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Horváth, Katalin (2020) Lizanec Péter 90 éves. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 243-246. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Horváth, Kornélia (2020) A visszatérés alakzatai : Leopardi Il passero solitario (A remete rigó) című verse. Filológiai Közlöny, 66 (1). pp. 9-19. ISSN 0015-1785

Horváth, Lilla (2020) Eva Vetter and Ulrike Jessner (eds.): International Research on Multilingualism: Breaking with the Monolingual Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Horváth, Lilla (2020) Philip Herdina, Elisabeth Allgäuer-Hackl, and Emese Malzer Papp (eds.) Mehrsprachensensibel? Monolinguale Sprachpolitik trifft auf mehrsprachige Praxis; Multilingual sensibility? Monolingual policies meet multilingual practice. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Horváth, Lilla (2021) Simone Montanari, and Suzanne Quay (eds.): Multidisciplinary Perspectives on Multilingualism: The Fundamentals(Boston/Berlin: De Gruyter. 2019. 429 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (1). pp. 1-4. ISSN 1587-1061

Horváth, Lilla (2022) The validation process of questionnaires to assess motivation for and attitudes towards German as a learning a third language. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 66-88. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Horváth, Lilla and Jessner-Schmid, Ulrike (2023) Multilingual awareness-raising as a pedagogical tool in the initial stage of L3 teaching. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (1). pp. 73-96. ISSN 1587-1061

Horváth, László (2022) Egyeztetési esetek ifjúsági regényekből : 1. rész. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 436-443. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Horváth, László (2023) Egyeztetési esetek ifjúsági regényekből : 2. rész = Agreement Phenomena in Juvenile Fiction. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 49-55. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Horváth, László (2020) A Toldi tőkészletének eredetéről. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 417-428. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2023) A hogy nélküli lehet használatáról. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 306-317. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) A két seb ügyében. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 458-464. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2012) Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., 2012. március 29-30., Szeged.

Horváth, László (2019) Óvodások beszéde etimológiai megközelítésben = Nursery-school children’s speech in an etymological perspective. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 299-310. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Horváth, Márta (2021) Lehetőségérzék és morálkritika : Az esszéregény poétikája Robert Musilnál. Filológiai Közlöny, 67 (1). pp. 98-109. ISSN 0015-1785

Horváth, Péter (2019) Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.). Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 378-380. ISSN 0025-0236

Horváth, Péter (2017) Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai . Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2016. 274 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 384-386. ISSN 0025-0236

Horváth, Péter (2020) Nyelvtudományi Értekezések 168. - A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. Nyelvtudományi Értekezések (168). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 454 594 1

Horváth, Péter (2016) A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 230-247. ISSN 0025-0236

Horváth, Péter (2017) A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja. ÖSVÉNYEK, 2017 (1). pp. 76-79.

Horváth, Péter and Kundráth, Péter and Indig, Balázs and Fellegi, Zsófia and Szlávich, Eszter and Bajzát, Tímea Borbála and Sárközi-Lindner, Zsófia and Vida, Bence and Karabulut, Aslihan and Timári, Mária and Palkó, Gábor (2022) ELTE Poetry Corpus : A Machine Annotated Database of Canonical Hungarian Poetry. In: Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference. European Language Resources Association (ELRA), Paris, pp. 3471-3478. ISBN 9791095546726

Horváth, Péter Iván (2022) Mire (nem) jók a párhuzamos szövegek? FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (2). pp. 116-130. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR (138/1). pp. 68-82. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 68-83. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2010) Filled pauses in Hungarian: Their phonetic form and function. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 288-306. ISSN 1216-8076

Horváth, Viktória (2014) Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. Beszéd - Kutatás - Alkalmazás (3). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-312-205-1

Horváth, Viktória (2016) Kisiskolás gyermekek spontán beszédének jellemzői. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 1587-1061

Horváth, Viktória (2017) Közlések grammatikai szerkesztettsége 6–9 éves gyermekek narratíváiban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 5-18. ISSN 2060-0623

Horváth, Viktória (2017) Megakadásjelenségek és időzítési sajátosságaik 6–9 éves gyermekek spontán narratíváiban. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 97-120. ISBN 978 963 284 002 4

Horváth, Viktória (2014) Szóidőtartamok gyermekek és felnőttek spontán narratíváiban. BESZÉDKUTATÁS. pp. 87-97. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2013) Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 144-159. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2013) Temporális szerveződés kilencévesek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS. pp. 144-159. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2016) A hallássérülés hatása a beszédre. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE BTK Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 105-118. ISBN 978-963-284-668-2

Horváth, Viktória (2012) A hezitációs jelenségek percepciós szempontból. In: Beszédtudomány. ELTE BTK; MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 158-170. ISBN 978-963-284-235-6

Horváth, Viktória (2014) A hezitációs jelenségek vizsgálata kisiskolás gyermekek spontán beszédében. In: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 67-76. ISBN 978 963 312 205 1

Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya (2012) Téves kezdések magyarázó elvei a spontán beszédben. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 138-153. ISBN 978 963 05 9295 6

Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya and Krepsz, Valéria and Hámori, Ágnes (2020) A társalgások szünetezése – különböző funkciók és realizációk. Nyelvi közösségek – közösségi perspektívák. pp. 99-114.

Horváth, Viktória and Gósy, Mária (2012) Születési rizikótényező hatása az anyanyelv-elsajátításra. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE. ISSN 0133-1108

Horváth, Viktória and Huszár, Anna and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya (2023) Online és offline társalgások időzítési jellemzői – elemzés dinamikus keretben. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 145-163. ISBN 978-615-6678-01-0

Horváth, Viktória and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya and Hámori, Ágnes and Bóna, Judit and Dér, Csilla Ilona and Weidl, Zsófia (2019) Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívások. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 255-274. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Horváth, Vivien (2015) A személy- és állatnevek rendszere, funkciója és fordíthatósága A tűz és jég dala című fantasyciklusban = The system, function and translatability of personal and animal names in the fantasy series entitled A Song of Ice and Fire. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 49-66. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Horváth, Zsuzsanna (2024) Mit írjak, mit mondjak? Hogyan írjam, hogyan mondjam? – egy érettségire felkészítő kötetről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 17 (1). pp. 67-73. ISSN 2060-0623

Horváth, Ágnes (2023) Betegbiztonság és hatékony kommunikáció multikulturális és többnyelvű egészségügyi intézményekben - Nemzetközi jó gyakorlatok haza adaptálásának lehetőségei. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY (1). pp. 5-34. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Horváth, Ágnes (2021) Egészségtudományi szakfordítóképzés a Semmelweis Egyetemen. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (1). pp. 63-81. ISSN 1419-7480

Horváth, Ágnes and Székács, Anna Júlia and Csorvási, Ágnes (2021) Egészségtudományi tolmácsolás. Tolmácsolás és betegbiztonság Ausztrália és Új-Zéland egészségügyi rendszerében. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (2). pp. 45-65. ISSN 1419-7480

Hosszú, Gábor and Zelliger, Erzsébet (2020) Kiegészítés a Bodrog-alsóbűi székely-magyar rovás írásemlék átírásához. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 61-63. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hosszú, Gábor László (2023) Az írások mint sajátos mintarendszerek evolúciója = The evolution of scripts as specific pattern systems. In: Ősi írásaink III. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai, 59 . Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 31-60. ISBN 9786156117717

Hosszú, Gábor László (2013) A grafémák leszármazási elemzése. In: ASZPK 2012, Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Hosszú, Gábor László and Zelliger, Erzsébet (2014) Többnyelvű feliratok a Nagyszentmiklósi aranykincsen. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 177-195. ISSN 0025-0228

House, Juliane and Kádár, Dániel Z. (2022) Analysing phatic interaction through speech acts – A discussion note. Acta Linguistica Academica, 69 (3). pp. 381-391. ISSN 2559-8201

House, Juliane and Kádár, Dániel Z. (2023) Studying Small Talk from a pragmatic angle: An introduction. Acta Linguistica Academica, 70 (4). pp. 411-418. ISSN 2559-8201

House, Juliane and Kádár, Dániel Z. (2020) T/V pronouns in global communication practices: The case of IKEA catalogues across linguacultures. JOURNAL OF PRAGMATICS, 161. pp. 1-15. ISSN 0378-2166

House, Juliane and Kádár, Dániel Z. and Simoes, Laura (2023) Small Talk in English and Chinese – A contrastive case study. Acta Linguistica Academica, 70 (4). pp. 503-523. ISSN 2559-8201

House, Juliane and Kádár, Zoltán Dániel and Apatóczky, Ákos Bertalan (2022) Tegezés és magázás a globális kommunikációs gyakorlatban : Esettanulmány különböző nyelvkultúrák IKEA-katalógusai alapján (2. rész). MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 426-435. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

House, Juliane and Kádár, Zoltán Dániel and Apatóczky, Ákos Bertalan (2022) Tegezés és magázás a globális kommunikációs gyakorlatban : Esettanulmány különböző nyelvkultúrák IKEA­-katalógusai alapján (1. rész). MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (3). pp. 328-342. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Hoványi, Márton (2013) Egy fogalom határátlépései: a parabasis. In: "Visszhangot ver az időben". Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 502-509. ISBN 978-80-8101-724-7

Hoványi, Márton (2014) Ki a barbár? VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, & (3-4). pp. 137-146. ISSN 1786-4062

Hoványi, Márton (2022) Miért nem fizetett Teisziasz Koraxnak a retorikai stúdiumokért? : A retorikaelmélet történetének kezdeteiről = Why Tisias Did Not Pay Corax for Rhetoric Studies? : On the Beginnings of the History of the Theory of Rhetoric. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 489-495. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Hoványi, Márton and Nagy, Fruzsina (2014) Olvasható kapcsolat. Avilai Szent Teréz levelei. In: Avilai Szent Teréz Levelei I. Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, Székesfehérvár, pp. 4-11. ISBN 9786155218019

Hrenek, Éva (2023) A tulajdonképpeni (elsődleges) jelentés fogalmának újradefiniálása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 109-143. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and T Litovkina, Anna and Vargha, Katalin and Aleksa Varga, Melita and Keglević, Ana (2018) Aki másnak vermet ás…. In: Humorstílusok és -stratégiák. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 262-286. ISBN 9789634091691

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and T. Litovkina, Anna and Barta, Péter and Vargha, Katalin (2018) A közmondásferdítések ma. UNSPECIFIED. ISBN 9789634091493

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and Varga, Melita Aleksa and T. Litovkina, Anna and Vargha, Katalin (2020) The visual representations of a Biblical proverb and its modifications in the Internet space. EUROPEAN JOURNAL OF HUMOUR RESEARCH, 8. (2.). pp. 87-112. ISSN 2307-700X

Hsu, Hsiu-ling (2023) The effects of time duration and bilingualism/trilingualism on second-language production. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (1). pp. 64-108. ISSN 2559-8201

Huber, Dániel and Balogné Bérces, Katalin (2010) [voice] And/versus [spread glottis] in the modified Leiden model. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 444-457. ISSN 1216-8076

Huhmarniemi, Saara (2019) The movement to SpecFinP in Finnish. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 85-113. ISSN 2559-8201

Huhmarniemi, Saara and Brattico, Pauli (2013) On primary and secondary movement. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 173-216. ISSN 1216-8076

Hujber, Szabolcs (2023) A "modern" magyar nyelvű dalszövegek megközelítésének (tév)útjai. In: Olvasatok és módszerek. IrKa Könyvek - Tanulmányok a magyartanítás módszertanáról (2). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 169-188.

Huntley Bahr, Ruth and Gier, Terry and Conover, Laura (2018) Covert Contrast in the Early Development of Speech Sounds in Children using Cochlear Implants. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 139-156. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Hunyadi, L. and Váradi, T. and Kovács, Gy. and Szekrényes, I. and Kiss, H. and Takács, K. (2018) Human-human, human-machine communication: on the HuComTech multimodal corpus. In: CLARIN Annual Conference 2018, 2018.10.08-2018.10.10., Pisa, Italy.

Hunyadi, László (2024) A digitális bölcsészethez közös bölcsesség is kell. In: Prószéky Gábor 70. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 132-135. ISBN 9786156678058

Hunyadi, László and Bánréti, Zoltán and Bódog, Alexa and Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Jolsvai, Hajnal and Mészáros, Éva and Tóth, Enikő (2012) A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben = An interdisciplinary study of recursion in language. Project Report. OTKA.

Hunyadi, László and Szekrényes, István (2021) Hangok, hangulatok, gesztusok: magyar nyelvű dialógusok multimodális vizsgálata. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 81-89. ISBN 9789639074903

Hunyadi, László and Szekrényes, István (2023) A kommunikáció multimodális mintázatainak időszerkezete. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 67-83. ISBN 9786156678010

Hunyadi, László and Váradi, Tamás and Szekrényes, István (2016) Language technology tools and resources for the analysis of multimodal communication. In: Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH 2016). University of Tübingen, Tübingen, pp. 117-124. ISBN 978-4-87974-708-2

Huszti, Ilona (2009) The use of learner reading aloud in the english lesson: a look at the micro and macro levels of oral reading. PoliPrint Kft., Ungvár. ISBN 9789667966874

Huszti, Ilona and Fábián, Márta and Lechner, Ilona and Bárány, Erzsébet (2023) Online language teaching in Transcarpathia (2020-2022) : Aid for studying the discipline "Methodology of Foreign Language Teaching" for English major BA students. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

Huszti, Ilona and Fábián, Márta and Lechner, Ilona and Bárány, Erzsébet and Kacsur, Annamária (2021) Language Teaching and Learning in Tertiary Education in the Time of a Pandemic. In: KOTESOL Proceedings 2021: Re-envisioning ELT Altogether, All Together : Proceedings of The 28th Korea TESOL International Conference February 19–28, 2021. Korea TESOL, Seoul, pp. 73-83.

Huszár, Anna (2020) Az anyanyelv-elsajátítás jellemzői születéstől a felnőttkor kezdetéig = Characteristics of First Language acqisition from Birth to the Beginning of Adulthood. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (4). pp. 69-72. ISSN 2060-0623

Huszár, Anna (2019) A karakterábrázolás alapfrekvencia-jellemzői. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-73. ISBN 9789639074811

Huszár, Anna and Dér, Csilla Ilona (2023) A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 195-210. ISBN 978-615-6678-01-0

Huszár, Anna and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2021) Beszédjellemzők és időzítés háromfős társalgások beszélőváltásaiban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (1). pp. 93-112. ISSN 1587-1061

Huszár, Anna and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2021) Beszédjellemzők és időzítés háromfős társalgások beszélőváltásaiban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (1). pp. 93-112. ISSN 1587-1061

Huszár, Erika and Hamsovszki, Szvetlana (2023) A startup vállalkozások terminológiája angol–orosz internetes glosszáriumokban. PORTA LINGUA (1). pp. 57-74. ISSN 1785-2420

Hámori, Ágnes (2017) Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A "vicc" műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakcióban. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 311-329. ISSN 0025-0228

Hámori, Ágnes (2010) Illocutionary force, salience and attention management—a social cognitive pragmatic perspective. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 53-74. ISSN 1216-8076

Hámori, Ágnes (2016) Konferencia a grammatikakutatás és a grammatikaoktatás kérdéseiről. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 107-113. ISSN 2060-0623

Hámori, Ágnes (2020) "Mi lehet az oka ennek, mit gondoltok?” A metakognitív nyelvhasználat elemzése az osztálytermi diskurzusban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 273-295. ISBN 978-963-496-168-0

Hámori, Ágnes and Bóna, Judit (2023) A beszélőváltások időzítése 5 és 9 éves gyermekek társalgásában: a milliszekundumok változásai a nyelvi fejlődés során. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 245-276. ISBN 978-615-6678-01-0

Hámori, Ágnes and Horváth, Viktória (2019) Társalgás, beszélőváltás és diskurzusszerveződés új megközelítésben – fonetikai jellemzők és pragmatikai tényezők összefüggései magyar társalgásokban = Conversation, turn-taking and discourse organization: new insights on the interface of phonetics and pragmatics in a Hungarian conversation. A pilot study. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 134-153. ISSN 1218-8727

Hámori, Ágnes and Nagyné Kiss, Anna and Romanek, Péter Zalán and Tarr, Zoltán and Tücsök, Dorottya (2017) JELNYELVI HOZZÁFÉRÉS ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG: A JELESÉLY SZÓTÁR ÉS JELKINCSTÁR TARTALMI JELLEMZŐI ÉS TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁSA – KÉPEKKEL. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 226-240.

Házas, Nikoletta (2019) Érosz/Mítosz/Logosz. In: A szöveg kijáratai. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 249-264.

Héja, Enikő (2021) Az EFNILEX első szakasza. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 51-58. ISBN 9789639074903

Héja, Enikő and Gábor, Kata and Győrffy, András and Ligeti-Nagy, Noémi and Simon, László and Lipp, Veronika (2024) Melléknevek disztribúciós és szemantikai mintázatai. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 44-51. ISBN 978-615-6678-05-8

Héja, Enikő and Ligeti-Nagy, Noémi (2022) A proof-of-concept meaning discrimination experiment to compile a word-in-context dataset for adjectives – A graph-based distributional approach. Acta Linguistica Academica, 69 (4). pp. 521-548. ISSN 2559-8201

Héja, Enikő and Ligeti-Nagy, Noémi and Simon, László and Lipp, Veronika (2023) An Unsupervised Approach to Characterize the Adjectival Microstructure in a Hungarian Monolingual Explanatory Dictionary. In: Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023): Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference. Brno, 27–29 June 2023. Lexical Computing, Brno, pp. 160-177.

Héja, Enikő and Takács, Dávid (2013) Automatikusan generált online szótárak. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 59-61. ISBN 978-963-306-189-3

I

Iancu, Laura (2015) Ki lehet a Religio és Nevelés-ben megjelent (1844–45) moldvai vonatkozású cikkek szerzője? MOLDVAI MAGYARSÁG, XXV. (1). pp. 1-5. ISSN 1222-3794 (Unpublished)

Ibrahimov, Ibrahim and Gosztolya, Gábor and Csapó, Tamás Gábor (2023) A Comparison of Data Augmentation Methods on Ultrasound Tongue Images for Articulatory- to-Acoustic Mapping towards Silent Speech Interfaces. In: Proceedings of the 1st Workshop on Intelligent Infocommunication Networks, Systems and Services (WI2NS2). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Budapest, pp. 59-64. ISBN 9789634219026

Ibrahimov, Ibrahim and Gosztolya, Gábor and Csapó, Tamás Gábor (2023) Data Augmentation Methods on Ultrasound Tongue Images for Articulation-to-Speech Synthesis. In: 12th ISCA Speech Synthesis Workshop (SSW2023). ISCA, [s.l.], pp. 230-235.

Ihász, Petra (2019) Chie Muramatsu: Portraits of Second Language Learners – An L2 Learner Agency Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Ihász, Petra (2020) John W. Schwieter: The Handbook of the Neuroscience of Multilingualism. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Ihász, Petra (2020) Monica Karlsson: Idiomatic Mastery in a First and Second Language. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Ihász, Petra (2023) Word Superiority Effect in Bilingual Lexical Decision. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (2.klsz). pp. 97-117. ISSN 1587-1061

Ihász, Petra and Benyhe, András and Sáry, Gyula and Juhász, Zoltán and Navracsics, Judit (2023) Magyar–angol kétnyelvűek vizuális szófelismerési mintái. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). pp. 23-43. ISSN 2060-0623

Ihász, Petra and Benyhe, András and Sáry, Gyula and Juhász, Zoltán and Navracsics, Judit (2023) Visual Word Recognition Patterns of Hungarian-English Bilinguals – Homograph Effect in Bilingual Language Decision. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (1). pp. 36-58. ISSN 1587-1061

Illés, László (1960) Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei (Bibliotheca, 1958. 416 l.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 15 (3-4). pp. 430-434.

Imre, Attila (2019) Amikor a feliratozó elalszik... In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 113-130. ISBN 9789635089109

Imre, Attila (2011) A Cognitive Approach to the Romanian “deasupra”. In: Constructions of Identity (VI). Publishing House NAPOCA STAR, Cluj-Napoca, pp. 45-52. ISBN 978-973-647-809-3

Imre, Attila (2012) Communication through translation. In: Communication, Context, Interdisciplinarity. Communication, Context, Interdisciplinarity (2). Petru Maior University, Târgu-Mureş, pp. 1051-1055.

Imre, Attila (2015) Contact Ethics for Translators. JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, 6. pp. 119-124.

Imre, Attila (2015) Cultural and specialized skills of a subtitler. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 7 (3). pp. 109-118. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2014) Difficulties of creating a legal term base. In: Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue: Section Language and Discourse. Editura Arhipelag XXI, Marosvásárhely, pp. 276-284. ISBN 978-606-93691-9-7

Imre, Attila (2014) Fordítások menedzsmentje vagy fordításmenedzsment. In: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (159). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 65-72. ISBN 978-615-5219-63-4

Imre, Attila (2014) How (Not) to Fail as a Multimedia Translator. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 6 (2). pp. 249-259. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2014) Jogi szakszövegek és terminológiai adatbázisok. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 2014 (4). pp. 13-23. ISSN 0350-2430

Imre, Attila (2014) Kommunikáció a fordító segítségével. In: Új média-terek: Konferencia. Új média . Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 119-132. ISBN 978-973-1970-67-7

Imre, Attila (2013) Machine Translation Reloaded. In: Specialized Languages and Conceptualization. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 135-154.

Imre, Attila (2015) Machine Translation and CAT-tools. In: Nyelvi sokszínűség Európában. Scientia Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. 187-203. ISBN 978-973-1970-87-5

Imre, Attila (2009) Metaforikus keresztül-viszonyok. NYELV INFÓ - A NYELVTANÁROK LAPJA, 1. pp. 21-35. ISSN 1216-9641

Imre, Attila (2009) Metaphorical Expressions with peste. In: The Proceedings of the International Conference "European Integration between Tradition and Modernity" 3, 2009.10.22-2009.10.23, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) Metaphorical Expressions with “prin”. In: Challenges in Translation. Editura Universitatii de Vest, Timisoara, pp. 83-96. ISBN 978-973-125-294-0

Imre, Attila (2010) Metaphors in Cognitive Linguistics. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, X. pp. 71-82. ISSN 1786-5638

Imre, Attila (2013) Módbeli segédigék adatbázisa. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (149). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 239-246. ISBN 978 615 5219 32 0

Imre, Attila (2013) Módbeli segédigék fordítása. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, LVII (1). pp. 65-72. ISSN 0567-6223

Imre, Attila (2014) Módbeli segédigék fordításának perspektívái. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 503-508. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Imre, Attila (2012) The Never-ending Story of Bible and Qur'an Translations. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 13. pp. 293-302. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2021) Politikai és politikával érintkező szakterületek terminusai. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 245-262. ISBN 9789635089680

Imre, Attila (2011) Possibilities for should in Translation Environments. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 10. pp. 215-221. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2011) A Practical Approach to Translating Modal Verbs. The Case of need. In: Terminology and translation studies. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 235-244. ISBN 978-973-1970-63-9

Imre, Attila (2015) Quality translations with the help of term bases. In: Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication. Editura Arhipelag XXI, Tirgu-Mures, pp. 82-93. ISBN 978-606-8624-21-1

Imre, Attila (2012) Space in Cognitive Linguistics. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 4 (2). pp. 247-260. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2011) Szótárszerkesztés és terminológiai adatbázisok. In: Terminology and translation studies. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 153-160. ISBN 978-973-1970-63-9

Imre, Attila (2011) Term Base for Modal Verbs in Translation Environments. In: Term Base for Modal Verbs in Translation Environments, 2011.10.27-2011.10.29, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2013) Term Bases Reloaded. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 2013 (14). pp. 204-210. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2013) Terms and Technology. In: Specialized Languages and Conceptualization. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 123-134.

Imre, Attila (2010) Translating Modal Verbs with Translation Environment. Should and ought to. In: Research, Education, Development. International Symposium Târgu-Mureș, 2010.10.29-2010.10.30, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) Translating Subtitles with Translation Environment. In: Language, Culture and Change, 2010.04.06-2010.04.08, Iasi.

Imre, Attila (2012) Translating the English could. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 12. pp. 141-148. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2015) Trends in dealing with term bases. In: Proceedings of the 2nd CommScie International Conference “Challenges for Sciences and Society in Digital Era”, 2015.12.04-2015.12.05, Iasi.

Imre, Attila (2014) Ways to enhance legal dictionaries. In: COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY, 2014.10.23-2014.10.24, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) The above-over meanings of the Romanian deasupra. In: Communication, Context, Interdisciplinarity, 2010.11.19-2010.11.20, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2013) A cognitive approach to the Hungarian preverb végig. In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…”. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-198. ISBN 978-606-8178-72-1

Imre, Attila (2015) The efficiency of a professional translator. JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, 7. pp. 175-182.

Imre, Attila (2014) A fordító újabb kihívásai. In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában - Összefoglalók. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, pp. 188-194. ISBN 978 606 739 019 3

Imre, Attila (2015) The future of dictionaries and term bases. BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV : SERIES IV: PHILOLOGY CULTURAL STUDIES, 8(57) (2). pp. 15-24. ISSN 2066-768X

Imre, Attila (2013) A túl viszony jelentésszerkezete. In: Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 169-182. ISBN 978-606-8145-41-9

Imre, Attila and Barabás, Blanka (2015) Legalese term base. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 18. pp. 68-73. ISSN 1582-9960

Imre, Attila and Benő, Attila (2012) Translating modal verbs with the help of translation environment. In: Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 373-381. ISBN 978-973-1970-69-1

Imre, Samu (1958) B. Lőrinczy Éva: "Az -s, -cs képző és a vele alakult képzőbokrok története az ómagyar kor végéig" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 425-429.

Imre, Samu (1958) Hexendorf Edit: „ A szellemi műveltségre vonatkozó magyar nyelvi kifejezéskészlet kialakulásának kezdetei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 370-374.

Imre, Samu (1963) Kovács Ferenc "A magyar jogi terminológia kialakulása" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 375-379.

Imre, Samu (1961) Nyelvtudományi Értekezések 19—21. szám. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 17 (1-4). pp. 378-383.

Imre, Samu (1963) Rácz Endre "A magyar nyelv következményes mondatai" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 379-382.

Imre, Samu (1963) Sebestyén Árpád "Névutórendszerünk főbb kérdései" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 20 (1-4). pp. 370-373.

Imre, Samu (1958) Végh József: "Őrségi és hetési nyelvatlasz" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 435-440.

Imreh, Réka (2019) The Political Life of Urban Streetscapes. Naming, Politics, and Place [Városi utcaképek politikai élete. Névadás, politika és hely] Szerkesztők: Reuben Rose-Redwood – Derek Alderman – Maoz Azaryahu. Routledge, London – New York, 2018. 334 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 198-203. ISSN 0139-2190

Imreh, Réka (2015) A helynevek szerepe az alternatív ideologikus gondolkodásban II. : Tudálékos helynév-etimológiák és új helynevek a Pilis-kultuszból = The role of place names in an alternative ideological mindset II. : Pedantic place name etymologies and new place names from the Pilis Cult. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 119-136. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Imreh, Réka (2017) A laikus nyelvrokonítási kísérletekkel kapcsolatos oktatásmódszertani kérdések. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 22-33. ISSN 2060-0623

Imreh, Réka (2019) A modern tudomány előtti és azon kívüli név- és szófejtések alkalmazott vonatkozásai. Névtani Értesítő, 41. pp. 51-47. ISSN 0139-2190

Imrényi, András (2022) Az iskolai mondatelemzés: helyzetkép és problémafelvetés. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (1). pp. 57-66. ISSN 2060-0623

Imrényi, András (2022) Az iskolai mondatelemzés: hogyan tovább? ANYANYELV-PEDAGÓGIA. ISSN 2060-0623 (In Press)

Imrényi, András (2022) Az iskolai mondatelemzés: hogyan tovább? ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (3). pp. 21-35. ISSN 2060-0623

Imrényi, András (2019) Brassai, Elekfi és a mondat dimenziói = Brassai, Elekfi and the multidimensional analysis of sentences. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 395-404. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Imrényi, András (2021) Egy dalszöveg a pedagógiai nyelvészet szolgálatában. Quimby: Magam adom = Lyrics in Support of Pedagogical Linguistics. ’Magam adom’ by Quimby. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 23-34. ISSN 2631-0198

Imrényi, András (2022) 'My enemy's enemy is my friend'. Similarities motivated by contrasts in Hungarian sentence structure. In: Analogy and contrast in language: Perspectives from cognitive linguistics. Human Cognitive Processing . John Benjamins, Amsterdam. (In Press)

Imrényi, András (2021) Topik? Fókusz? Javaslatok a szórend tanításának megújításához. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (3). pp. 19-30. ISSN 2060-0623

Imrényi, András (2009) Toward a unified functional account of structural focus and negation in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 341-374. ISSN 1216-8076

Imrényi, András (2021) Versengő metaforák: a mondat forrástartományai. ARGUMENTUM, 17. pp. 294-312. ISSN 1787-3606 (In Press)

Imrényi, András (2022) The metaphorical bases of constituency and dependency. In: Word Grammar, cognition and dependency. Cambridge University Press. (Submitted)

Imrényi, András (2021) A monarchy without subjects: on Brassai’s (almost) subject-free dependency grammar. In: Sixth International Conference on Dependency Linguistics, 2022. március 21-25., Szófia / online.

Imrényi, András (2022) A mondat kognitív nyelvészeti megközelítése. Magyaróra, 4 (2). pp. 122-126. ISSN 2676-976X

Imrényi, András and Jánk, István (2022) A helyesírási hiba mint pedagógiai erőforrás. Utak a kiejtés elvének túláltalánosításától a tananyagig. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 15 (2). pp. 7-22. ISSN 1788-9979

Indig, Balázs (2018) Közös crawlnak is egy korpusz a vége - Korpuszépítés a CommonCrawl .hu domainjából. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 125-134. ISBN 978-963-306-578-5

Indig, Balázs (2017) Less is More, More or Less... Finding the Optimal Threshold for Lexicalization in Chunking. COMPUTACION Y SISTEMAS, 21 (4). pp. 637-646. ISSN 1405-5546; e-ISSN: 2007-9737

Indig, Balázs (2017) Mosaic n-grams: Avoiding combinatorial explosion in corpus pattern mining for agglutinative languages. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Adam Mickiewicz University, Poznan, pp. 147-151. ISBN 978-83-64864-94-0

Indig, Balázs (2013) PureToken: egy új tokenizáló eszköz. In: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Ninth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 305-309. ISBN 978-963-306-189-3

Indig, Balázs (2015) Towards recognizing thematic roles for verbal frames by linking two independent language resources for a parser based on the supply and demand paradigm. PHD PROCEEDINGS ANNUAL ISSUES OF THE DOCTORAL SCHOOL FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND BIONICS, 10. pp. 159-161. ISSN 2064-7271

Indig, Balázs and Laki, László János and Prószéky, Gábor (2016) Mozaik nyelvmodell az AnaGramma elemzőhöz. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 260-270. ISBN 978-963-306-450-4

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2015) Exploiting Linked Linguistic Resources for Semantic Role Labeling. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 140-144. ISBN 978-83-932640-8-7

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2016) Mapping Ontologies Using Ontologies: Cross-lingual Semantic Role Information Transfer. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2425-2430. ISBN 978-2-9517408-9-1

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2018) Methods of Linking Linguistic Resources for Semantic Role Labeling. In: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Lecture Notes in Computer Science (10930). Springer International Publishing, Cham, pp. 183-197. ISBN 978-3-319-93781-6

Indig, Balázs and Prószéky, Gábor (2013) Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal. In: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Ninth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 310-317. ISBN 978-963-306-189-3

Indig, Balázs and Sass, Bálint and Mittelholcz, Iván (2020) The xtsv Framework and the Twelve Virtues of Pipelines. In: Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020). European Language Resources Association (ELRA), Párizs, pp. 7044-7052. ISBN 9791095546344

Indig, Balázs and Sass, Bálint and Simon, Eszter and Mittelholcz, Iván and Kundráth, Péter and Vadász, Noémi (2019) emtsv – Egy formátum mind felett. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, Szeged, pp. 235-247. ISBN 9789633153932

Indig, Balázs and Sass, Bálint and Simon, Eszter and Mittelholcz, Iván and Vadász, Noémi and Makrai, Márton (2019) One format to rule them all – The emtsv pipeline for Hungarian. In: The 13th Linguistic Annotation Workshop, 2019.08.01, Florence, Italy.

Indig, Balázs and Vadász, Noémi and Kalivoda, Ágnes (2016) Decreasing Entropy : How Wide to Open the Window? In: Theory and Practice of Natural Computing. Lecture Notes in Computer Science, 1 (10071). Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 137-148. ISBN 978-3-319-49000-7

Iordan, Iorgu (1955) A román nyelv kialakulása és alkotóelemei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 371-404.

Islamova, Yu. V. and Baksheeva, M. G. and Vykhrystyuk, M. S. and Várnai, Zsuzsa (2022) Роль пространственных апеллятивов в гидронимической системе Обь-Иртышского междуречья = The role of spatial appellatives in the hydronymic system of the Ob-Irtysh interfluve. VESTNIK UGROVEDENIYA-BULLETIN OF UGRIC STUDIES, 12 (4). pp. 650-659. ISSN 2220-4156

Ismail, Anna (2021) Liming Yu and Terence Odlin: New Perspectives on Transfer in Second Language Learning (Bristol: Multilingual Matters. 2016. 256 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). pp. 1-4. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Ismail, Anna and Navracsics, Judit (2019) The case of Jasmin. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

István, Anna (2017) Jozef Ignác Bajza és Faludi Ferenc. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 65-76. ISBN 9789632849249

István, Anna (2021) Ján Kollár első útirajzának magyar vonatkozásai. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 55-65. ISBN 9789634893875

István, Anna (2019) Régi magyar képversek szlovák vonatkozásai. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 53-64. ISBN 9789634891628

Istók, Béla (2017) Dürscheid, Christa – Frick, Karina 2016. Digitális írás. Az internet hatása a mindennapi kommunikációra [Schreiben digital. Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert] (Einsichten 3). Alfred Kröner Verlag, Stuttgart. 156 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 262-267. ISSN 0025-0236

Istók, Béla (2017) Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. L’Harmattan, Buda - pest, 2017, 385 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 509-512. ISSN 0025-0236

Istók, Ilona and Istók, Béla (2021) „Hangulatkeltő” nyelvészet? Emodzsik a nyelvtantanításban = Emotive Linguistics? Emojis in Lessons of Grammar. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 35-49. ISSN 2631-0198

Ittzés, Dániel and Szabó, Mária and Zalatnai, Attila and Fogarasi, Katalin (2022) Arányi Lajos és a kórboncolási jegyzőkönyvek az 1860-as években = Lajos Arányi and Post-Mortem Reports in the 1860s. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 45-64. ISSN 2064-3381

Ittzés, Dániel and Szabó, Mária and Zalatnai, Attila and Fogarasi, Katalin (2023) A szaknyelvi standardtól eltérő angol terminusok a 21. századi kórbonctani diagnózisokban. PORTA LINGUA (2). pp. 43-55. ISSN 1785-2420

Ittzés, Gábor (2013) A Commentariustól a Liberig: Melanchthon a lélek halhatatlanságáról. Egyháztörténeti Szemle, 14 (1.). pp. 46-67. ISSN 1585-7476

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Ittzés, Máté (2017) Funkcióigés szerkezetek és nyelvészeti rekonstrukció. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 111-146. ISSN 0029-6791

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

Ittzés, Nóra (2019) Az eltűnt szakmaiság nyomában. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 503-513. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Ittzés, Nóra (2017) Az igekötői szófaj nagyszótári feldolgozásáról, különös tekintettel az el igekötőre. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 81-93. ISBN 978-963-315-329-1

Ittzés, Nóra (2019) Igék és igei szerkezetek ábrázolása A magyar nyelv nagyszótárában = The representation of verbs and verbal constructions in the Comprehensive Dictionary of Hungarian. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 450-460. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Iványi, Márton (2016) Máltai nyelv: arab nyelvjárás és/vagy "nyelvötvözet"? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 339-363. ISSN 0029-6791

J

Jakab, Albert Zsolt (2007) Firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron. In: Csoportok és kultúrák. Kriza Könyvek (29). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 161-193. ISBN 9789738439313

Jakab, Dorottya (2022) Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.). A nyelv perspektívája az oktatásban: Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (3). pp. 84-90. ISSN 2060-0623

Jakab, Dorottya and Ludányi, Zsófia (2023) A „makarónikifejezések” helyesírási problémái. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). pp. 137-139. ISSN 2060-0623

Jakab, Dorottya and P. Tóth, Teodóra (2023) A rapid review módszerének kísérleti alkalmazása a nyelvtudományban : Szakirodalmi áttekintés az iskolai szövegalkotással kapcsolatos magyar nyelvű empirikus kutatásokról = Experimental Application of the Rapid Review Method in Linguistics. Literature Review of Empirical Research in Hungarian on Text Production in Schools. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 79-97. ISSN 2060-0623

Jakab, Elek (1891) Erdély déli határai kijárásáról irt Napló 1741-ből : befejező közlemény. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (5). pp. 369-378.

Jakab, Elek (1891) Erdély déli határai kijárásáról írt Napló 1741-ből : első közlemény. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (3). pp. 185-202.

Jakab, Elek (1888) Erdély ország-nevei. SZÁZADOK, 22 (1). pp. 65-71. ISSN 0039-8098

Jakovljević, Dragan (2021) Székesfehérvár jelentősége a szerb kultúrában. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 67-79. ISBN 9789634893875

Jakovljević, Dragan (2019) Univerzalna dimenzija humora Branislava Nušića. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 66-75. ISBN 978-963-489-163-5

Jakovljević, Dragan (2019) A szerb irodalomkritika kialakulása és sajátosságai a Habsburg Monarchia korában. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 65-77. ISBN 9789634891628

Jakubovich, Emil (1923) A Tihanyi alapítólevél olvasásához : felolvastatott a Magy. Nyelvtud. Társaság 1922 márc. 21-én tartott ülésén. MAGYAR NYELV, 19 (5/6). pp. 78-87. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil and Pais, Dezső (1930) Ó-magyar olvasókönyv. ERDÉLYI MÚZEUM, 35 (4-6). pp. 199-201. ISSN 1453-0961

Jakusné Harnos, Éva (2023) Az EUSecure nemzetközi tananyagfejlesztő projekt. PORTA LINGUA (2). pp. 105-110. ISSN 1785-2420

Janiec-Nyitrai, Agnieszka Joanna (2019) Az alkotói folyamat önreflexiója Karel Čapek válogatott műveiben. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 78-90. ISBN 9789634891628

Janiec-Nyitrai, Agnieszka Joanna (2019) O tym, co niezbyt istnieje. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 164-174.

Janiec-Nyitrai, Agnieszka Joanna (2017) A mindennapok csapdájában. Egzisztenciális elemek Karel Čapek és Milan Kundera válogatott elbeszéleseiben. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 77-87. ISBN 9789632849249

Jankovics, Julianna (2019) Alaphangjellemzők vizsgálata enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő felnőttek beszédében = Fundamental frequency characteristics of mild and moderate intellectual disabled adults’ speech. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 314-330. ISSN 1218-8727

Jankovics, Julianna (2021) Enyhe értelmi fogyatékossággal élő férfiak felolvasásának temporális jellemzői. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 227-256. ISBN 9789639074941

Jankovics, Julianna (2019) Kérdő funkciójú megnyilatkozások enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok felolvasásában. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 74-91. ISBN 9789639074811

Jankovics, Julianna and Garai, Luca (2020) Ismétlések enyhe értelmi fogyatékossággal élők spontán beszédében. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 51-63. ISBN 9789639074880

Jankovics, Julianna and Kalóné Gyenes, Réka (2018) Gyermeknyelvi kutatások Magyarországon : Beszámoló Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után című konferenciáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 98-103. ISSN 2060-0623

Jankovics, József (2013) A bethleni Bethlenek szerepe Erdély íráshasználatában. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 384-391.

Jankovics, Mária (2013) Новые переводческие концепции в первой половине 19 века = Novye perevodčeskie koncepcii v pervoj polovine 19 veka. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 1-2. pp. 216-223. ISSN 1216-0016

Jarceva, V. N. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényei I. V. Sztálin nyelvtudományi munkáinak tükrében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 290-306.

Jarovinszkij, Alekszandr and Bartha, Csilla and Harlig, J. and Kassai, Ilona and Pléh, Csaba and Réger, Zita and Reményi, Andrea Ágnes (1997) Nyelvészek a nyelvtörvényről. MAGYAR TUDOMÁNY, 42 (9). pp. 1068-1076. ISSN 0025-0325

Jaszai, László (2016) О роли суффиксов -к(а) и -ик в образовании имен существительных. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 203-210. ISSN 1216-0016

Jefimov, A. I. (1953) A XIX. századi és XX. század eleji orosz irodalmi nyelv fejlődésének kérdéséhez. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 451-474.

Jekl, Ágnes (2018) Cambiamenti fonetici del latino nella provincia della Scythia Minor. In: Classical Languages and linguistics. Collección de Estudios . UAM Ediciones, Madrid, pp. 33-41. ISBN 978-84-8344-631-7

Jekl, Ágnes (2014) Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 63-78. ISBN 978-88-6642-160-3

Jelencsik-Mátyus, Kinga (2021) A CLARIN és a HunCLARIN. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 109-114. ISBN 9789639074903

Jenei, Kamilla (2022) Kontra Miklós – Borbély Anna (szerk.) Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján (Jenei Kamilla). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 112-118. ISSN 2060-0623

Jeong, Seong Eun (2022) A Study on the language ideologies of Distant Central Language learners through language portraits. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 159-176. ISSN 1587-1061

Jeremiás, Éva M. (2008) Zsigmond Telegdi (1909–1994). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 101-120. ISSN 1216-8076

Jesenšek, Marko (2013) Kardošev pomen za ohranitev prekmurskego jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 237-243. ISSN 1216-0016

Jhean-Larose, Sandra and Lecoutre, Bruno and Denhière, Guy (2011) From production to selection of interpretations for novel conceptual combinations: A developmental approach. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 391-416. ISSN 1216-8076

Jian, Hua-Li (2015) Prosodic challenges faced by English speakers reading Mandarin. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 35-62. ISSN 1216-8076

Jiménez-Fernández, Ángel L. and Rozwadowska, Bożena (2017) On subject properties of datives in psych predicates: A comparative approach. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 233-256. ISSN 1216-8076

Jin, Dawei and Chen, Jun (2022) Towards the copular status of clefts—Evidence from diachrony. Acta Linguistica Academica, 69 (3). pp. 301-333. ISSN 2559-8201

Jobbágy, Zoltán (2021) Adaptáció és ami mögötte van... = Adaptation and what is beyond... HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 31 (1). pp. 75-86. ISSN 1215-4121

Jordanidisz, Ágnes (2017) Beszámoló az International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech című konferenciáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 90-93. ISSN 2060-0623

Jordanidisz, Ágnes and Auszmann, Anita and Bóna, Judit (2015) Voice onset time of the voiceless alveolar and velar stops in bilingual Hungarian-English children and their monolingual Hungarian peers. In: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete.

Jorroch, Anna (2023) Individuelle deutsch-polnische zweisprachigkeit in masuren unter ihren soziolinguistischen umständen. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 107-114. ISSN 2064-1060

Josić, Ljubica (2016) Poetizmi u jednojezičnim općeleksičkim rječnicima hrvatskoga jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 221-227. ISSN 1216-0016

Josić, Ljubica (2013) Propitivanje održivosti trovrsnih kriterija lingvostilističke analize književnoga teksta. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 244-248. ISSN 1216-0016

Juhász, Dezső (2022) Benkő Loránd és a Magyar Nyelv = Loránd Benkő and Magyar Nyelv. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 52-60. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Juhász, Dezső (2016) Erdélyi magyar nyelvészek. Egy új tudománytörténeti sorozat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 277-284. ISSN 0029-6791

Juhász, Dezső (2023) Hoffmann István 70 éves. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 377-380. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2017) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 112. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 114-118. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2018) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 113. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 115-122. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2020) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 115. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 116-121. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Juhász, Dezső (2023) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2023. június 28-i közgyűlése. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 367-370. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2021) Szabó József (1940-2021). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 277-278. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Juhász, Dezső (2020) Tulajdonnevek a tájszótárakban = Proper Names in Hungarian Dialect Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Juhász, József (1956) A.I. Szmirnyickij: Az összehasonlító-történeti módszer és a nvelvi rokonság meghatározása (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 53-57.

Juhász, József (1955) B. A. Szerebrennyikov: A nyelvek kölcsönhatásáról. A szubsztrátum-kérdés (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (1). pp. 51-56.

Juhász, Kornélia (2023) Atonális és tonális nyelvek dallammeneteinek összehasonlítása = The comparison of f0 patterns in atonal and tonal languages. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (2.klsz). pp. 21-46. ISSN 1587-1061

Juhász, Kornélia (2023) Az anyanyelv és célnyelv egymásra hatása a beszéd prozódiai megvalósításában = Prosodic Interaction Between L1 and L2. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (3). pp. 143-163. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Juhász, Kornélia (2020) Mandarin frikatívák produkciója kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek körében. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. MTA NYTI ; Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 64-76. ISBN 9789639074880

Juhász, Kornélia (2021) A mandarin explozívák ejtése magyar anyanyelvűeknél. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 257-284. ISBN 9789639074941

Juhász, Kornélia (2020) A mandarin illabiális veláris magánhangzó [ɤ], illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Juhász, Milán (2022) A lingvicizmus megjelenése az iskolai fogalmazásértékelésben = The Emergence of Linguicism in School Essay Assessment. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 15 (1). pp. 112-115. ISSN 2060-0623

Juhász, Milán (2023) A szövegalkotási kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptantervekben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (2). pp. 67-81. ISSN 2060-0623

Juhász, Valéria (2019) Nemzetközi Olvasáskonferencia 2019, Koppenhága. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (4). pp. 79-86. ISSN 2060-0623

Juhász, Valéria and Kálló, Veronika (2017) A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 34-48. ISSN 2060-0623

Juhász, Zoltán (2013) A gyökrendszer számítógépes vizsgálata. In: II. Czuczor - Fogarasi Konferencia, 2012.01.06-2012.01.06, Budapest.

Jujukin, Makszim Anatoljevics (2016) Этимология топонима Череповец. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 239-243. ISSN 1216-0016

Jung, Dagmar and Klessa, Katarzyna and Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsa and Váradi, Tamás (2014) Languagesindanger.eu - Including Multimedia Language Resources to disseminate Knowledge and Create Educational Material on less-Resourced Languages. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 530-535. ISBN 978-2-9517408-8-4

Jákfalvi, Magdolna and Kékesi-Kun, Árpád (2022) Magyarról magyarra. In: Egy filozófus Székelyvárosból. L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 7-9. ISBN 9789634149293

Jámbor, Emőke (2023) Angolul vagy spanyolul? A spanyol startup világ nyelvezete. PORTA LINGUA (1). pp. 47-56. ISSN 1785-2420

Jánk, István (2021) Egy anyanyelvi mentorálással kapcsolatos projekt (nyelvi) tapasztalatairól = Linguistic Experiences of a Mother Tongue Mentoring Project. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE : SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (47). pp. 51-60. ISSN 2631-0198

Jánk, István (2023) Hangjából a bőrszínét : Esettanulmány a nyelvi előítéletességről egy internetes cikk nyomán = Inferring Skin Colour from Voice : A Case Study on Linguistic Prejudice. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 87-97. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Jánk, István (2019) Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál = Linguistic discrimination among practising Hungarian teachers and teacher trainees of four countries in the Carpathian Basin. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 31-46. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Jánk, István (2020) Magyarországi és határon túli magyartanárok és tanítók nyelvi ideológiái. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 137-146. ISBN 978-963-496-168-0

Jánk, István (2024) The current state and main problems of Hungarian native language education. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 219-234. ISSN 2559-8201

Jánk, István (2022) A különféle nyelvváltozatok helye, szerepe az anyanyelvi nevelésben: régi problémák, új megközelítések. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 2 (1). pp. 21-38. ISSN 2786-3522

Jánk, István (2018) A nyelvi alapú diszkrimináció vizsgálatának módszertani korlátai és lehetőségei = Limits and possibilities of investigating linguistic discrimination. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 150-169. ISSN 0025-0236

Jászay, László (2023) Gondolatok a nyelvleírás kiindulópontjának kérdéséről (A nyelvi formától a jelentés felé vagy a jelentéstől a forma felé?). In: Új kihívások, új módszerek. Nyomárkay István-emléksorozat (3). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 120-130. ISBN 9786156448231

Jászay, László (2013) Nyelvészeti szempontú megjegyzések a vid-használat tanításának kérdéséhez (К лингвистическим основам преподавания глагольного вида). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 224-236. ISSN 1216-0016

Jászay, László (2021) Néhány aspektuselméleti kérdésről alkalmazott nyelvészeti megközelítésben. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Nyomárkay István-emléksorozat (1). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 263-272. ISBN 9789635089680

Jászay, László (2019) Némely orosz imperfektívum folyamatjelentésének magyar megfeleltetéséről. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 131-142. ISBN 9789635089109

Jászay, László (2020) Zoltán András 70 éves. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 250-253. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Jászay, László (2022) A cselekvés grammatikai interpretálásának kérdéséről (orosz nyelvű példák alapján). In: A nyelv mint lelkünk tükre. Nyomárkay István-emléksorozat (2). MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 131-142. ISBN 9789635089833

Jászay, László (2020) A jelentés megváltozásáról orosz példák tükrében (régi és új esetek). In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 63-74. ISBN 978-963-508-924-6

Jászó, Anna (2018) Balázs Géza: Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 102-105. ISSN 0025-0236

Józan, Ildikó (2021) „Idegen szülöttet […] csempész a családi név alá” : Név és nevek a fordítás irodalmi megközelítéseiben = “Smuggling an illegitimate child […] into the family”. Name and Names in Literary Approaches to Translation. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 43. pp. 31-43. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Józsa, György Zoltán (2019) Концепция Горького о разрушении индивида и судьба «лишнего человека». In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 175-187.

K

K. Németh, András (2013) Regenkes vel Koppankes. A Koppány folyónév keltezéséhez. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 9. pp. 31-41. ISSN 1789-0128

K. Németh, András (2013) Ráctemplom, Pusztaszentegyház, Templomhely. Elpusztult középkori templomok emléke földrajzi neveinkben – különös tekintettel Tolna megyére. In: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 159-171. ISBN 978-615-5219-37-5

K. Palló, Margit (1960) Munkácsi Bernát jelentősége a magyar turkológiában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 397-402.

K. Sal, Éva (1956) Björn Collinder: Fenno-ugric Vocabuiary, An Etymological Dictionary of the Uralic languages (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 80-84.

Kaivapalu, Annekatrin and Martin, Maisa (2007) Morphology in transition: Plural inflection of Finnish nouns by Estonian and Russian learners. Acta Linguistica Hungarica, 54 (2). pp. 129-156. ISSN 1216-8076

Kaján, Anna and Deme, Andrea (2020) Nyelvi attitűdvizsgálat iskolások körében = Language Attitude Test Among Fifth-Grade and Twelfth-Grade Students. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (3). pp. 23-48. ISSN 2060-0623

Kalcsó, Gyula (2016) Bíró Ferenc 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 117-119. ISSN 0025-0228

Kalivoda, Ágnes (2017) Az igekötők gépi annotálásának problémái. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 100-108. ISBN 978-963-9074-70-5

Kalivoda, Ágnes (2018) Hilde Hasselgård – Jarle Ebeling – Signe Oksefjell Ebeling (szerk.): Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-9. ISSN 1587-1061

Kalivoda, Ágnes (2022) PrevDistro: An open-access dataset of Hungarian preverb constructions. Acta Linguistica Academica, 69 (4). pp. 549-563. ISSN 2559-8201

Kalivoda, Ágnes (2019) Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 331-344. ISBN 9789633153932

Kalivoda, Ágnes and Prószéky, Gábor (2024) Hungarian auxiliaries revisited. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 202-218. ISSN 2559-8201

Kalivoda, Ágnes and Prószéky, Gábor (2023) Infinitívuszi szerkezetek a magyarban: adatvezérelt megközelítés. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 223-245. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Kalivoda, Ágnes and Vadász, Noémi and Indig, Balázs (2018) Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian. In: Text, Speech, and Dialogue. Lecture Notes in Computer Science (11107). Springer Nature, Cham (Svájc), pp. 135-143. ISBN 978-3-030-00793-5

Kallulli, Dalina (2020) Book review of “Person, Case, and Agreement: The Morphosyntax of Inverse Agreement and Global Case Splits” by András Bárány. Acta Linguistica Academica, 67 (2). pp. 247-260. ISSN 2559-8201

Kallulli, Dalina and Trommer, Jochen (2011) Closest c-command, agree and impoverishment: The morphosyntax of non-active voice in Albanian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 277-296. ISSN 1216-8076

Kanizsai, Mária (2016) A zalai kaj-horvát ragadványnevek (Kutatási téma ismertetése). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 252-257. ISSN 1216-0016

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2015) Az ember és a táj szemiotikája. In: Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 11-32. ISBN 978-615-5597-00-8

Kaposi, Márton (2020) "Az egyik tudása a másikéra épül" : Segítő magyarázatok Dante olvasásához. Filológiai Közlöny, 66 (1). pp. 131-136. ISSN 0015-1785

Kappanyos, András (2021) Denaturált beszéd: Tézisek a versfordításról. In: A műfordítás-oktatás kérdései. Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez . Kontraszt Plusz Kft., Pécs, pp. 175-205. ISBN 978-615-80252-9-4

Kappanyos, András (2022) Feladat és feladás? In: Megalkuvások a fordításban : A 2021. március 10-i pozsonyi fordítástudományi konferencia előadásai. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, pp. 150-173. ISBN 9788097342586

Kappanyos, András (2021) Fordítás és recepció. In: Klasszikus művek újrafordítása. Károli könyvek - Tanulmánykötetek . L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest, pp. 201-213. ISBN 978-963-414-773-2

Kappanyos, András (2015) Kontextusok között. In: Átmenetdiskurzusok. RHT Kiadó, Bukarest; Sepsiszentgyörgy, pp. 117-122. ISBN 978-606-93872-3-8

Kappanyos, András (2023) Mesterséges intelligencia és műfordítás. HÉVÍZ, 30 (2). pp. 7-14. ISSN 1216-8181

Kappanyos, András (2021) Túl a sövényen. BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786156255204

Kappanyos, András (2023) A fordítási hiba anatómiája. In: „a szépség fűszere és forrása – a hiba”. Hely & Mérték (4). Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, Tatabánya, pp. 114-149. ISBN 9786158140584

Kappanyos, András (2023) A stilisztikai elemek fordíthatóságáról. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS : SECTIO PHILOSOPHICA, 27 (1). pp. 21-29. ISSN 1219-5448

Kapronczay, Katalin (2015) Földi János és a természettudományi szaknyelv. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 29-34. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Katalin (2013) Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) és a régi magyar orvosi nyelv. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 26-29. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Katalin (2014) Zsoldos János, Veszprém megye főorvosa és a nyelvészet. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 82-86. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Károly (2013) Magyar orvosi nyelv a XVII. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 101-103. ISSN 1588-3191

Kara, György (2020) Az új Etimológiai szótár néhány létező és hiányzó szócikkéről. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 207-212. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kara, György (1960) Jelentés egy Kínában tett mongolista tanulmányútról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 423-427.

Kara, György and U. Kőhalmi, Katalin and Róna, Tas András (1958) Jelentés mongóliai tanulmányutunkról : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1957. IX. 16-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 409-414.

Kardos, László (1965) A műfordítás kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (1-4). pp. 63-92.

Kardos, Tamás (2019) Nyelvi közönségszolgálat, nyelvművelés az MTA Nyelvtudományi Intézetében. In: Nyelvhasználati változások napjainkban. The Linguistic Association for the Hungarian Language “Szarvas Gabor”, Ada, pp. 11-13.

Kardos, Tibor (1971) Műfordítás és modern filológia. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 17 (1-2). pp. 266-276. ISSN 0015-1785

Kardos, Éva (2019) Situation aspectual properties of creation/consumption predicates. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 491-525. ISSN 2559-8201

Kardosné Balogh, Judit (2014) Bugát Pál orvosi szavai. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 9-12. ISSN 1588-3191

Kardosné Balogh, Judit (2014) Bugát Pál orvosi szavai II. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 71-77. ISSN 1588-3191

Kardosné Balogh, Judit (2018) C. Vladár Zsuzsa, A korai magyar grammatikák. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 236-238. ISSN 0025-0228

Karmacsi, Zoltán (2021) Beregszászi Anikó: Alkalmi mondatok zongorára. A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. MAGYAR NYELVŐR, 145 (3). pp. 367-371. ISSN 0025-0236 (nyomtatott); 1585-4515 (elektronikus)

Karmacsi, Zoltán (2005) Etnikailag vegyes házasság — „vegyes” nyelvhasználat? ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 4 (4). pp. 127-152. ISSN 2310-1954

Karmacsi, Zoltán (2012) Hasznos nyelvészet?! Hogyan lehet hasznos az egyszerű ember számára a nyelvészet? (Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 235.). KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 1-2.. p. 33.

Karmacsi, Zoltán (2006) Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében. In: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai (3). Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, pp. 166-176. ISBN 9789738514266

Karmacsi, Zoltán (2007) Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Rákóczi-füzetek, 25 . PoliPrint Kft., Ungvár.

Karsa, Róbert and Négyesi, Imre (2024) A nagy nyelvi modellek alkalmazhatóságának áttekintése a katasztrófavédelmi hatósági eljárások során. VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 9 (2). pp. 41-49. ISSN 2498-6194

Karádi, Gerda (2022) Csikai Zsuzsa, Kóbor Márta (szerk.): Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez. A műfordítás-oktatás kérdései. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 156-161. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Karádi, Gerda and Robin, Edina (2022) TransELTE 2022 Konferencia (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi Közvetítés Intézete, Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, 2022. április 7–8.). FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (2). pp. 172-182. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Karáth, Tamás (2017) Középkori angol dráma és színház. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 26-53. ISSN 0015-1785

Kas, Bence and Lukács, Ágnes (2013) Focus sensitivity in Hungarian adults and children. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 217-245. ISSN 1216-8076

Kas, Bence and Lukács, Ágnes and Szentkuti-Kiss, Katalin (2016) A szórend és az esetjelölés szerepe specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek mondatfeldolgozásában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 367-381. ISBN 978-963-9074-64-4

Kas, Bence and Lőrik, József and Bertalan, Regina Frida (2017) A korai nyelvi ‐ kommunikációs fejlettség új mérőeszköze, a MacArthur ‐ Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA–3) alapjai és gyakorlati alkalmazási lehetőségei. LOGOPÉDIA, 2 (1). pp. 41-56. ISSN 2498-8960

Kashkin, Egor (2019) Book Review. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 137-148. ISSN 2559-8201

Kashkin, Egor and Nikiforova, Sofya (2015) Verbs of sound in the Moksha language: a typological account. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 341-362. ISSN 0029-6791

Kasza, Péter (2018) Lazius-kéziratok : Filológiai alapvetés egy kritikai kiadás elé = Les manuscrits Lazius : Éclaircissements philologiques précédant l’édition critique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 148-169. ISSN 0025-0171

Kaán Miklósné Keszler, Borbála (2018) Bősze Péter (szerk.): Magyar orvosi nyelv. Helyesírási útmutató. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. 256 lap. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 398-399. ISSN 0025-0236

Kaán Miklósné Keszler, Borbála (2013) Magyar orvosi nyelv a XVII. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 95-100. ISSN 1588-3191

Kaán Miklósné Keszler, Borbála (2023) Párhuzamok az ókori mezopotámiai orvoslás és a magyar orvosi emlékek szókincse között. MAGYAR ORVOSI NYELV, 23 (2). pp. 58-60. ISSN 1588-3191

Kecskeméti, Gábor (1993) Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar prózafordítások. In: Római szerzők 17. századi magyar fordításai. Balassi Kiadó, pp. 577-613.

Kecskeméti, Gábor (2014) Electronic Textual Criticism : A Challenge to the Editor and to the Publisher. In: New Publication Cultures in the Humanities. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 91-98. ISBN 978 90 8964 5647

Kecskeméti, Gábor (1994) Genus dicendi – genus docendi: Sermo és doctrina a 17. századi protestáns prédikációirodalomban. Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. pp. 50-76.

Kecskeméti, Gábor (2019) A humán tudományok alapkérdései. MAGYAR TUDOMÁNY, 180 (3). pp. 355-362. ISSN 0025-0325

Kecskeméti, Gábor (1999) A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo) (recenzió). Hungarológia (1-2). pp. 229-234.

Kecskeméti, Gábor and Szilágyi, Márton and Debreczeni, Attila and Bodrogi, Ferenc Máté and Czifra, Mariann and Granasztói, Olga and Orbán, László and S. Varga, Pál and Hajdu, Péter and Orosz, Beáta and Labádi, Gergely and Porkoláb, Tibor and Gábori Kovács, József and Steinmacher, Kornélia and Balogh, Piroska and Bátori, Anna and Völgyesi, Orsolya and Biró, Annamária and Csonki, Árpád and Doncsecz, Etelka and Hermann, Zoltán (2014) Textológia – filológia – értelmezés Klasszikus magyar irodalom. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 55 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Kecskeméti, Judit (1999) Viri humanissimi. Lectura (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-61-0

Kecskes, Istvan (2004) The role of salience in processing pragmatic units. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 309-324. ISSN 1216-8076

Kelemen, Ivett (2023) Anders Porsanger 1770-es jelentése a magyar helyesírás alkalmazhatóságáról az északi számi nyelvre. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 171-186. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Kelemen, János (2020) Leopardi filozófiájáról. Filológiai Közlöny, 66 (1). pp. 52-61. ISSN 0015-1785

Kelemen, János (2008) Prohibition, Bounderies and Excludion in the Divine Comedy. DANTE FÜZETEK, 3 (3). pp. 3-17. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2009) A filozófus Chomsky. MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (9). pp. 1082-1086. ISSN 0025-0325

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kelemen, Pál and Niebisch, Arndt and L. Varga, László and Horn, Éva and Süess, Martina and Mezei, Gábor and Tóth-Czifra, Júlia and Vehlken, Sebastian and Smid, Róbert and Vásári, Melinda (2014) Kittler-blokk. In: Partitúra: Irodalomtudományi folyóirat. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 3-57.

Kelemen, Réka (2023) Szóbeli érvelés az országos anyanyelvtanítási versenyen. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (4). pp. 128-132. ISSN 2060-0623

Keller, Péter and Nagy, János Ádám (2022) Az Egri csillagok szövegváltozatai. MAGYAR NYELVŐR, 146 (3). pp. 371-400. ISSN 0025-0236

Kemény, Gábor (2014) Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 257-265. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2020) Az irodalmi impresszionizmus nyelvi sajátosságai és Krúdy Gyula stílusának impresszionista jellege. In: Bonarum Cultores Artium. Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, pp. 305-314.

Kemény, Gábor (2020) Linguistic Characteristics of Literary Impressionism and the Impressionistic Character of Gyula Krúdy’s Style. In: BONARUM CULTORES ARTIUM RESEARCH ALMANAC. University of Miskolc, Miskolc, pp. 287-296.

Kemény, Gábor (2019) Stilisztika és nyelvművelés Elekfi László munkásságában = Stylistics and language cultivation in László Elekfi’s work. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 418-428. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kemény, Gábor (2015) Újabb törekvések a nyelvi kép fajtáinak csoportosítására. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 409-420. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2014) A rajongók – Rajongók. MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 140-167. ISSN 0025-0236

Kemény, Gábor and Grétsy, László (1983) Címek a mérlegen. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 4 (2). pp. 106-115. ISSN 0209-584X

Kenesei, István (1998) Adjuncts and Arguments in VP-focus in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 45 (1). pp. 61-88. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (2008) Az ellipszis szabályai a szóösszetételekben. In: A morfológiától a pragmatikáig. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 63-77. ISBN 9789634829003

Kenesei, István (2009) Chomsky's century. In: Kultúrán innen és túl : írások Rozsnyai Bálint tiszteletére. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 155-162. ISBN 9789634829768

Kenesei, István (2001) Criteria for auxiliaries in Hungarian. In: Argument structure in Hungarian. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 73-106. ISBN 9630578131

Kenesei, István (2024) Előszó. Prószéky Gábor 70. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 9-10. ISBN 978-615-6678-05-8

Kenesei, István (2006) Focus as identification. In: The architecture of focus. Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 137-168. ISBN 9783110185782

Kenesei, István (2008) Funkcionális kategóriák. In: Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 601-637. ISBN 9789630586658

Kenesei, István (2017) Főnév vagy igenév? Egy újabb adalék a vitához. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest. ISBN 978-963-9074-73-6

Kenesei, István (2007) Hungarian as a pluricentric language. In: European Federation of National Institutions for Language Annual Conference 2006, 2006.11.19-2006.11.21, Madrid.

Kenesei, István (2002) Hányféle igazság van? MAGYAR NYELV, 98 (1). pp. 39-49. ISSN 0025-0228

Kenesei, István (1989) Logikus-e a magyar szórend? ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 17. pp. 105-152. ISSN 0569-1338

Kenesei, István (2012) Negation in syntactic dialects in Hungarian. In: Discourse and grammar. Lunds universitet, Lund, pp. 373-386. ISBN 9789163704116

Kenesei, István (2019) Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. In: Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. A humán tudományok alapkérdései (6). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 7-25. ISBN 978-963-693-924-3

Kenesei, István (1995) On Bracketing Paradoxes in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (1-2). pp. 153-173. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (2014) On a multifunctional derivational affix : Its use in relational adjectives or nominal modification and phrasal affixation in Hungarian. WORD STRUCTURE, 7 (2). pp. 214-239. ISSN 1750-1245

Kenesei, István (1986) On the role of the agreement morpheme in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 36 (1-4). pp. 109-120. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (1984) On what really figures in a non configurational language. GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK, 24. pp. 28-54. ISSN 0924-655X

Kenesei, István (2007) Semiwords and affixoids: The territory between word and affix. Acta Linguistica Hungarica, 54 (3). pp. 263-293. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (1994) Subordinate Clauses. In: The syntactic structure of Hungarian. Academic Press, New York (NY), San Diego (CA), pp. 275-354. ISBN 0126135274

Kenesei, István (2004) Szavak, morfémák, toldalékok. MAGYAR NYELVŐR, 128. pp. 441-445. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kenesei, István (2000) Szavak, szófajok, toldalékok. In: Strukturális magyar nyelvtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 75-136. ISBN 963-05-7737-2

Kenesei, István (2000) Van-e segédige a magyarban? : Esettanulmány a grammatikai kategória és a vonzat fogalmáról. In: Igei vonzatszerkezet a magyarban. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 157-196. ISBN 9633799694

Kenesei, István (2005) Why indefinite pronouns are different. In: Organizing grammar. Mouton de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 310-318. ISBN 9783110188509

Kenesei, István (2003) A filozófia a nyelvészetben, avagy hová tűnt a nyelvfilozófia? In: Bölcselet és analízis. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 100-117. ISBN 9634636292

Kenesei, István (2013) A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme. In: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 17-42. ISBN 978-963-05-9427-1

Kenesei, István (2020) A magyar mondattan 50 éve. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 1-18. ISSN 0025-0228

Kenesei, István (2017) A mondattól a szóig. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (6). pp. 708-722. ISSN 0025-0325

Kenesei, István (2013) The role of creativity in the cognitive turn in linguistics. INTERNATIONAL REVIEW OF PRAGMATICS, 5. pp. 270-291. ISSN 1877-3095

Kenesei, István (1996) A szintagma alapú képzésekről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 95 (1-2). pp. 101-118. ISSN 0029-6791

Kenesei, István (2016) A szófaj fogalmáról és meghatározásáról. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 81-92. ISBN 9789639074644

Kenesei, István (1998) A toldalékmorfémák meghatározásáról. MAGYAR NYELVŐR, 122. pp. 67-80. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kenesei, István and Lipták, Anikó (2016) K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. LANGUAGE, 92 (4). pp. 997-1000. ISSN 0097-8507

Kenesei, István and Vogel, Irene (1989) Prosodic phonology in Hungarian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 39. pp. 149-193. ISSN 1216-8076

Kenesei, István and Vogel, Irene (1998) A fókusz fonológiai szerkezete. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 19. Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 79-119. ISBN 9630575019

Kenyeres, Attila Zoltán and Szűts, Zoltán (2024) A fake news nyelvi jelei. MAGYAR NYELVŐR, 1. ISSN 0025-0236 (In Press)

Kerekes, Barnabás (2021) Soha többé! ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 113-116. ISSN 2060-0623

Keresztes, László and Bartos, Huba (2003) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 245-262. ISSN 1216-8076

Keresztury, Dezső (1974) Arany János és a magyar nyelv. MAGYAR NYELVŐR, 98 (1). pp. 1-4. ISSN 0025-0236

Keresztury, Dezső (1981) Helyesírásunk gondja. MAGYAR TUDOMÁNY, 26 (88 (2). pp. 81-83. ISSN 0025-0325

Keresztury, Dezső (1943) A magyar költészet és a klasszikus kultúra. Budapesti szemle (1873-1944), 71 (265/79). pp. 158-170. ISSN 0201-0410

Kerner, Anna (2017) Helyesírási történet. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 110-114. ISSN 2060-0623

Kertész, András (2022) Alethikus relativizmus és abszolutizmus a nyelvtudományban. In: A TÉNYEK UTÁNI VILÁG MÍTOSZA. Gondolat Publishers, Budapest, pp. 51-138.

Kertész, András (2012) Die Parakonsistenz Deutscher Grammatiken. In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik, 15 . Peter Lang, Frankfurt am Main etc., pp. 173-178. ISBN ISBN 978-3-631-63215-4 (geb.) ISBN 978-3-653-02608-5 (eBook)

Kertész, András (2010) From 'scientific revolution' to 'unscientific revolution': an analysis of approaches to the history of generative linguistics. Language Sciences, 32 (5). pp. 520-527. ISSN 0388-0001

Kertész, András (2012) The ‘Galilean Style in Science’ and the Inconsistency of Linguistic Theorising. Foundations of Science, 17 (1). pp. 91-108. ISSN 1233-1821 (Print), 1572-8471 (Online)

Kertész, András (2012) Inconsistency and the dilemma of intuitionistic research in generative syntax. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 157-175. ISSN 1218-5736

Kertész, András (2015) Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Elméleti és kísérleti nyelvészet, 6 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-518-6

Kertész, András (2020) Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634544654

Kertész, András (2016) Poor vs. Good Thought Experiments in Pragmatics: A Case Study. In: Pragmemes and Theories of Language Use. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (9). Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, pp. 643-677. ISBN 978-3-319-43490-2

Kertész, András (2014) The Puzzle of Thought Experiments in Conceptual Metaphor Research. Foundations of Science. ISSN 1233-1821, 1572-8471 (online)

Kertész, András (2012) Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: Deutsch – grenzenlos. Budapester Beiträge zur Germanistik (58). ELTE Germanistisches Institut, Budapest, pp. 200-215. ISBN 9632842448, 9789632842448

Kertész, András (2010) Two Notions of ‘research program’ and the Historiography of Generative Linguistics. Historiographia Linguistica, 37 (1-2). pp. 165-191. ISSN ISSN 0302-5160, Online ISSN: 1569-9781

Kertész, András and Bódog, Alexa and Csatár, Péter and Jámbor, Ágnes and Lakatos, Dániel and Nagy, Katalin and Pelyvás-Ferenczik, Péter and Rákosi, Csilla and Schwarz-Friesel, Monika and Tóth, Enikő and Vecsey, Zoltán (2011) Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben = Data structure in cognitive semantic theories. Project Report. OTKA.

Kertész, András and Darai, Zsuzsanna and Rákosi, Csilla (2009) Plauzíbilis érvelés a nyelvészetben = Plausible reasoning in linguistics. Project Report. OTKA.

Kertész, András and Kiefer, Ferenc (2013) From thought experiments to real experiments in pragmatics. In: Perspectives on Philosophy and Pragmatics. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (1). Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 53-86. ISBN 978-3-319-01010-6 (Print) 978-3-319-01011-3 (Online)

Kertész, András and Pelyvás, Péter (2005) Guest editors' note. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 129-133. ISSN 1216-8076

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2020) ADATOK ÉS PLAUZIBILIS ÉRVELÉS A NYELVÉSZETBEN. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634544647

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2013) Az adattípusok integrációjának tudománymódszertani problémái az elméleti nyelvészetben. In: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (157). Tinta Kiadó, Budapest, pp. 63-74. ISBN 978-615-521-953-5

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Conclusions. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS) (153). Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 309-313. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2019) Conclusions: On the use of the comparison of syntactic theories. In: Current Approaches to Syntax : A Comparative Handbook. Comparative Handbooks of Linguistics (3). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; Boston, pp. 573-581. ISBN 978-3-11-053821-2; 978-3-11-054025-3 (pdf); 978-3-11-053837-3 (epub)

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2015) Gondolatkísérletek és valódi kísérletek a pragmatikában: két esettanulmány. In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika (4). Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 81-122. ISBN 978-963-89655-3-0

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Introduction. The state of the art and the structure of the book. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS) . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 1-12. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2011) Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban. In: A szaván fogott gondolat. Printart Press, Debrecen, pp. 299-318. ISBN 978-963-08-3047-8

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2020) Megjegyzések a generatív szintaxis parakonzisztenciájához. In: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 137-153. ISBN 9789634545927

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2016) On the Inferential Structure of Indirect Reports. In: Indirect Reports and Pragmatics. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology, 5 (5). Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht and London, pp. 435-470. ISBN 978-3-319-21394-1, 978-3-319-21395-8

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2013) Paraconsistency and Plausible Argumentation in Generative Grammar: A Case Study. Journal of Logic, Language and Information, 22 (2). pp. 195-230. ISSN 0925-8531

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2005) Remarks on the cognitive base of pragmatic principles. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 5-40. ISSN 1216-8076

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Thought experiments and real experiments as converging data sources in pragmatics. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 221-269. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2005) Whole-part and part-whole inferences in generative and cognitive linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 221-280. ISSN 1216-8076

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) The p-model of data and evidence in linguistics. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 15-48. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2019) The uncertainty of syntactic theorizing. In: Current Approaches to Syntax : A Comparative Handbook. Comparative Handbooks of Linguistics (3). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; Boston, pp. 469-492. ISBN 978-3-11-053821-2; 978-3-11-054025-3 (pdf); 978-3-11-053837-3 (epub)

Kertész, András and Rákosi, Csilla and Csatár, Péter (2012) Data, problems, heuristics and results in cognitive metaphor research. Language Sciences, 34 (6). pp. 715-727. ISSN 0388-0001

Kertész, András and Schwarz-Friesel, Monika and Consten, Manfred (2012) Introduction: converging data sources in cognitive linguistics. Language Sciences, 34 (6). pp. 651-655. ISSN 0388-0001

Kertész, Krisztina (2023) Pusztay János: És a magyar nyelv? EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 129-132. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Keszler, Borbála (2016) Hőnyi Ede 80 éves. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 119-120. ISSN 0025-0228

Keszler, Borbála (2021) Szathmári István, a tudós tanár. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (1). pp. 108-111. ISSN 2060-0623

Keszte, Bálint (2018) A Google Tanterem által nyújtott lehetőségek a nyelvjárástani ismeretek tanításában = The possibilities of Google Classroom for teaching dialectology. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (4). pp. 103-107. ISSN 2060-0623

Keszy-Harmath, Dániel Lóránd (2018) Empirikus vizsgálatok A Tanár című televíziós sorozat kapcsán = Empirical studies about the TV show Teacher (A Tanár). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (3). pp. 40-49. ISSN 2060-0623

Khalykov, Kabyl (2016) Communication and dialogue of the art texts as the philosophical problem. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 258-265. ISSN 1216-0016

Khamaiseh, Maram Emad (2023) Communication in Intercultural Online University Classrooms : An Interview Study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (2.klsz). pp. 142-156. ISSN 1587-1061

Khan, Abdul Qadir (2017) The tonal system of Pahari. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 313-324. ISSN 1216-8076

Khanina, Olesya (2017) Digital resources for Enets : A descriptive linguist’s view. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 417-433. ISSN 2559-8201

Khelifa, Alaeddine and Bátyi, Szilvia (2022) Dynamic motivation of international students in a Hungarian language classroom: longitudinal case studies. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 105-125. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Kicsi, András and Pusztai, Péter and Szabó, Endre and Vidács, László (2020) Szaknyelvi annotációk javításának statisztikai alapú támogatása. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 115-127. ISBN 9789633067192

Kicsi, András and Szabó Ledenyi, Klaudia and Németh, Péter and Pusztai, Péter and Vidács, László and Gyimóthy, Tibor (2020) Elírások automatikus detektálása és javítása radiológiai leletek szövegében. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 191-204. ISBN 9789633067192

Kicsi, András and Szabó Ledenyi, Klaudia and Pusztai, Péter and Németh, Péter and Vidács, László (2020) Entitások azonosítása és szemantikai kapcsolatok feltárása radiológiai leletekben. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 15-27. ISBN 9789633067192

Kicsi, Sándor András (2014) Antal László a szófajok kontinuumáról. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 465-471. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2014) Jakabb Oszkár, Madárnévkalauz. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 241-243. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2018) Keresztnévből származó madárnevek és a rejtett hangutánzás. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 208-215. ISSN 0025-0228

Kiefer, Ferenc (2010) Areal-typological aspects of word-formation. In: Variation and Change in Morphology. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series IV, Current issues in linguistic theory, ISSN 0304-0763 (310). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 145-163. ISBN 978-90-272-4826-8

Kiefer, Ferenc (2008) Gyula Laziczius: A Hungarian structuralist. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 121-130. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2004) Morphopragmatic phenomena in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 325-349. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2003) Preface. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 1-6. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2012) Some observations on the Hungarian adverbial particle majd. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 427-438. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2009) Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). De Gruyter, Berlin, pp. 241-262. ISBN 978-3-11-021480-2

Kiefer, Ferenc (2002) Wolfgang U. Dressler–Oskar E. Pfeiffer–Markus Pöchträger–John R. Rennison (eds): Morphological analysis in comparison. Current Issues in Linguistic Theory Vol. 201. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 125-129. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2019) A hatvanas évek magyar nyelvtudománya : Az elméleti nyitás korszaka. In: Elméletek vonzásában : A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban. A humán tudományok alapkérdései (5). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 19-49. ISBN 978-963-693-707-2

Kiefer, Ferenc and Honti, László (2003) Verbal 'prefixation' in the Uralic languages. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 137-153. ISSN 1216-8076

Kincer, Szilvia and Simon, Szabolcs (2017) A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő variológiai kutatócsoport VII. tankönyvkutató szimpóziuma. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 74-78. ISSN 2060-0623

Kincses-Nagy, Éva (2020) Nine Gifts. In: Ottomans - Crimea - Jochids. University of Szeged, Department of Altaic Studies, Szeged, pp. 215-227. ISBN 9789633067475; 9789633067482

Kirchknopf, Andrea (2017) A kortárs történelmi regény : A neoviktoriánus irodalom. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 116-131. ISSN 0015-1785

Kirchmeier, Sabine (2021) Tamás Váradi and META-NET. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 43-49. ISBN 9789639074903

Kirkham, Victoria and Maggi, Armando (2018) Petrarca – Kalauz az életműhöz. Kortárs Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-435-033-0

Király, Flóra (2017) A tanári kérdezési stratégiák egyéni sajátosságai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 19-31. ISSN 2060-0623

Király, Péter (1961) A Nyelvtudományi Intézet feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 29-168.

Király, Tímea (2020) Nyelv – társadalom – elme. 27. Egyetemi Nyelvészeti Napok az újvidéki Magyar Tanszéken = Language – Society – Mind. 27th University Language Days at the Hungarian Department in Novi Sad. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRAT KUTATÓKNAK, OKTATÓKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, 13 (1). pp. 86-91. ISSN 2060-0623

Kis, Balázs (2024) Kis Balázs köszöntő írása. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 186-187. ISBN 978-615-6678-05-8

Kis, Balázs (2024) Ne dobjunk el tudást! In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, p. 179. ISBN 978-615-6678-05-8

Kis, Balázs and Moirón, Begona Villada and Biró, Tamás and Bouma, Gosse and Pohl, Gábor and Ugray, Gábor and Nerbonne, John (2004) Methods for the Extraction of Hungarian Multi-Word Lexemes. In: Computational Linguistics in the Netherlands 2003. Universiteit Antwerpen, Antwerpen, pp. 47-61.

Kisdi, Klára (2003) Virgilius Maro Grammaticus: Opera omnia. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 43 (3-4). pp. 497-500. ISSN 0044-5975

Kisler, T. and Reichel, Uwe D. and Schiel, F. and Draxler, C. and Jackl, B. (2016) BAS Speech Science Web Services - an Update of Current Developments. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 3880-3885. ISBN 978-2-9517408-9-1

Kisler, T. and Schiel, F. and Reichel, Uwe D. and Draxler, C. (2015) Phonetic/linguistic Web Services at BAS. In: Interspeech 2015 - 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Kisler, Thomas and Reichel,, Uwe D. and Schiel, Florian (2017) Multilingual processing of speech via web services. COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 45 (326). pp. 326-347. ISSN 0885-2308

Kiss, Angelika (2022) The Hungarian question tag mi? As characterized by dependent and independent commitments. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 69 (2). pp. 206-234. ISSN 2559-8201

Kiss, Annamária (2023) Albert Costa: The Bilingual Brain: And What It Tells Us about the Science of Language (New York: Penguin Random House, 2020, p. 176, ISBN 978-0241391518). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 23 (1). pp. 160-162. ISSN 1587-1061

Kiss, Balázs (2022) A nemzetiségi nyelven való egyéni névhasználat helyzete Magyarországon. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 97-116. ISSN 0139-2190

Kiss, Csilla (2020) Hungarian Dictionary : egy mobil applikációs online szótár bemutatása. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 22 (1). pp. 137-140. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Kiss, Farkas Gábor (2018) A második magyar filológus, Joannes Baptista Novosoliensis = Joannes Baptista Novosoliensis, the second philologist in Hungary. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 136-147. ISSN 0025-0171

Kiss, Farkas Gábor (2018) A második magyar filológus, Joannes Baptista Novosoliensis. In: /HI70/Tanítványok. Q. E. D. Kiadó, Budapest, pp. 1-70. ISBN 978-615-80924-8-7

Kiss, Jenő (2022) Benkő Loránd emléktáblája előtt. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 120-122. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kiss, Jenő (2022) Benkő Loránd, a tanszékvezető = Loránd Benkő, the Head of Department. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 61-65. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kiss, Jenő (2020) Búcsú Balogh Lajostól (1933–2020). MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 241-243. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kiss, Jenő (2022) Búcsú Pusztai Ferenctől (1940–2021). MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 118-120. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kiss, Jenő (2014) Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867─2010). Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. ISBN 978 963 693 253 4. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 230-231. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) Emlékezés a 80 évvel ezelőtt elhunyt Gombocz Zoltánra. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 465-473. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2019) Emlékező szavak Elekfi Lászlóról. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). p. 382. ISSN 0025-0236

Kiss, Jenő (2023) A Gombocz-legendáriumhoz. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 364-366. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2022) The Handbook of Dialectology. Edited by Charles Boberg, John Nerbonne, and Dominic Watt. Willey Blackwell, Oxford. 2018. 600 oldal. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 495-497. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kiss, Jenő (2018) Honti László, A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 225-227. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2014) Interjú Hajdú Mihállyal. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 325-343. ISSN 0139-2190

Kiss, Jenő (2024) A Magyar Nyelvőr és a Magyar Nyelv 1905 és 1925 közötti történetéhez [The history of the periodicals Magyar Nyelvőr and Magyar Nyelv between 1905 and 1925]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 84-86. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2020) Megjelent a cívis lexikon. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 225-228. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kiss, Jenő (2020) Pusztai Ferenc 80 éves. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 498-500. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2023) A -hat/-het képzős igék és a tud + főnévi igeneves szintagmák versengése : Észrevételek egy nyelvi változás jelen állapotáról = Competition Between Verbs with the Suffix -hat/-het and Constructions of tud ‘can’ + Infinitive : Remarks on the Current Stage of an Ongoing Change. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 225-228. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kiss, Jenő (2017) Új szaknyelvi folyóirat: Magyar Jogi Nyelv. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 501-502. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 385-394. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2013) A magyar orvosi nyelv a XIX. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 125-127. ISSN 1588-3191

Kiss, Jenő (2018) Ősmagyar kori latin és (elő)újlatin jövevényszavak a magyar nyelvben? MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 201-208. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő and Bősze, Péter (2014) Lőrincze-díj 2013.: Bősze Péter nyelvészkitüntetése. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). p. 68. ISSN 1588-3191

Kiss, Katalin (2008) Topic and focus: Two structural positions associated with logical functions in the left periphery of the Hungarian sentence. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 287-296. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin (2014) Ways of licensing Hungarian external possessors. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 45-68. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin (2008) A pioneering theory of information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 23-40. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin and Gerőcs, Mátyás and Zétényi, Tamás (2013) Preschoolers’ interpretation of doubly quantified sentences. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 143-171. ISSN 1216-8076

Kiss, Lajos (1956) Adalékok az orosz 'házaló kereskedő' szóhoz. MAGYAR NYELVŐR, 80 (4). pp. 480-481. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Afrik; Alpakka; Csajka; Egyöntetű; Firlefánc; Mumus. MAGYAR NYELVŐR, 88 (4). p. 471. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Amerikázik; Ukáz. MAGYAR NYELVŐR, 87 (4). pp. 472-474. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Az V. nemzetközi szlavista kongresszus. MAGYAR NYELVŐR, 88 (1). pp. 87-88. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1993) Az erdélyi gyógyi feredő és a gyógyfürdő. MAGYAR NYELVŐR, 117 (1). pp. 86-89. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1969) Az újabb szláv víznévkutatás. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71. 165-176.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1985) Barangolás földrajzi neveink világában. MAGYAR NYELVŐR, 109 (3). pp. 359-366. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1961) Baráber. MAGYAR NYELVŐR, 85. 92-93.. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1960) Bekecs. MAGYAR NYELVŐR, 84 (4). pp. 477-479. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (2003) Benderli Gün - GüIen Yllmaz - Kakuk Zsuzsa - Tasnádi Edit: Magyar-török szótár. MAGYAR NYELV, 99 (1). pp. 92-93. ISSN 0025-0228

Kiss, Lajos (1987) Berrár Jolán - Károly Sándor (szerk.) : Régi magyar glosszárium. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 89 (1). pp. 219-225. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1996) Béna. MAGYAR NYELVŐR, 120 (1). pp. 119-120. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1977) Cseribarát. MAGYAR NYELVŐR, 101 (2). pp. 228-231. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) Csurják; Dusánka; Krapacs; Plankács. MAGYAR NYELVŐR, 103 (1). pp. 82-84. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) Egy állítólagos tájnév: Apoka. MAGYAR NYELVŐR, 103 (3). pp. 364-368. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1986) Ferenc Gregor: Die alte ungarische und slowakische Bergbauterminologie mit ihren deutschen Bezügen. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 88 (1). pp. 370-372. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1991) Földrajzi nevek a magyar középkorból. MAGYAR NYELVŐR, 115 (3). pp. 254-261. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1967) Görvély. Kuka. MAGYAR NYELVŐR, 91. pp. 71-72. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1986) Hadrovics László (főszerk.): a ciril betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 88 (1). pp. 390-392. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (2009) Helynévmagyarázatok. MAGYAR NYELV, 105 (1). ISSN 0025-0228

Kiss, Lajos (2008) Helynévmagyarázatok. MAGYAR NYELV, 104 (1). ISSN 0025-0228

Kiss, Lajos (1964) Historia osadnictwa i organizacja społeczna pasterstwa oraz słownictwo paster-skie Tatr Polskich i Podhala. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 66. 246-247.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1957) Huligán. MAGYAR NYELVŐR, 81 (3). pp. 324-325. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1984) Hungaro-Slavica 1983. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (2). pp. 459-460. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1991) Huszonegy szlovák, szerbhorvát és kárpátukrán eredetű magyar tájszó. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 92 (1). pp. 113-123. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1973) Huszonhárom magyar szófejtés. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 75. 41-56.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1959) Idegen szavak kéziszótára. MAGYAR NYELVŐR, 83 (4). pp. 495-499. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1985) Ismerem még szilvafa korából. MAGYAR NYELVŐR, 109 (4). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1987) Joachim Herrmann (szerk.) : Die Slawen in Deutschland. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 89 (1). pp. 251-253. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1959) Kahanyec. MAGYAR NYELVŐR, 83 (4). pp. 489-490. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1957) Karácsony szavunk őstörténetéhez. MAGYAR NYELVŐR, 81 (2). pp. 247-251. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Kies, kietlen. MAGYAR NYELVŐR, 102 (4). pp. 470-472. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1965) Kniezsa István (1898-1965). MAGYAR NYELVŐR, 89 (3). pp. 409-410. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1986) Komárom megye földrajzi nevei. MAGYAR NYELVŐR, 110 (1). pp. 121-123. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1986) Kontra Miklós: Ferenc Fabricius-Kovács Bibliography. Compiled by Miklós Kontra. [könyvismertetés]. MAGYAR NYELVŐR, 110 (1). pp. 123-124. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1960) Kucséber. MAGYAR NYELVŐR, 84 (1). pp. 101-103. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1996) A Kárpát-medence régi helynevei. MAGYAR NYELVŐR, 120 (4). pp. 440-450. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Kátrány. MAGYAR NYELVŐR, 82 (3). pp. 373-376. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1961) Kétkulacsos. MAGYAR NYELVŐR, 85 (2). pp. 225-227. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1982) Különös földrajzi nevek. MAGYAR NYELVŐR, 106 (2). pp. 219-233. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1976) Lajos. MAGYAR NYELVŐR, 100 (4). pp. 454-461. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Lejt, lejtő. MAGYAR NYELVŐR, 102 (1). pp. 109-110. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1969) A Magyar Nyelvjárások Atlasza I. MAGYAR NYELVŐR, 93 (2). pp. 169-176. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1975) A Magyar Nyelvjárások Atlasza IV. MAGYAR NYELVŐR, 99 (2). pp. 219-224. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) A Magyar Nyelvjárások Atlasza V. MAGYAR NYELVŐR, 102 (1). pp. 111-112. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) A Magyar Nyelvjárások Atlasza VI. MAGYAR NYELVŐR, 102 (4). pp. 480-482. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1971) A Magyar Nyelvjárások Atlasza, II. MAGYAR NYELVŐR, 95 (3). pp. 262-269. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1987) Magyar helységnevek a Keleti-Kárpátokon túl. MAGYAR NYELVŐR, 111 (2). pp. 215-233. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Magyar jövevényszavak egy szepesi lengyel falu szókincsében. MAGYAR NYELVŐR, 82 (1). pp. 111-112. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1973) A Magyar nyelvjárások atlasza III. MAGYAR NYELVŐR, 97 (4). pp. 468-475. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1969) Magyar-lengyel szótár. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 71 (2). pp. 430-432. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1986) Magyar-szlovák helységnév-magyarázatok. MAGYAR NYELVŐR, 110 (4). pp. 489-499. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) Magyarország földrajzinév-tára II. MAGYAR NYELVŐR, 103 (4). pp. 493-495. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Melich János (1872-1963). MAGYAR NYELVŐR, 88 (1). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Melich János, Dolgozatok II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 66 (2). pp. 460-462. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1962) Mikulás, télapó, krampusz. MAGYAR NYELVŐR, 86 (1). pp. 92-94. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1985) Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (1). pp. 262-263. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1959) Mordályégető. MAGYAR NYELVŐR, 83 (3). pp. 339-343. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1973) Mutatvány a Földrajzi nevek etimológiai szótárából. MAGYAR NYELVŐR, 97 (1). pp. 81-90. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1981) Mutató a Magyar Nyelvjárások Atlasza I-VI. kötetéhez. Összeállította: Balogh Lajos, Deme László, Imre Samu. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980. 196 oldal (könyvismertetés). MAGYAR NYELVŐR, 105 (3). pp. 374-375. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1984) Mátra - Hernád. MAGYAR NYELVŐR, 108 (1). pp. 98-101. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1969) Még egyszer a kuká-ról. MAGYAR NYELVŐR, 93 (1). pp. 136-137. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1959) Móva. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 61. 106-107.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1966) Narancs szavunk eredete. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 12. 209-214.. ISSN 0015-1785

Kiss, Lajos (1958) Naszád. MAGYAR NYELVŐR, 82 (4). pp. 486-488. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1977) Naszály vagy Nagy-szál. MAGYAR NYELVŐR, 101 (1). pp. 102-104. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1958) Nem a törökből származik-e a sisak szavunk? MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 233-235. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1962) Notesz; Pillér. MAGYAR NYELVŐR, 86 (3). pp. 329-332. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1991) Négy helységnév-magyarázat. MAGYAR NYELVŐR, 115 (1-2). pp. 123-125. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1996) Okučani és ami körülötte van. MAGYAR NYELVŐR, 120 (2). pp. 183-187. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1996) Opponensi vélemény Mező András: Magyarország patrociniumi helységnevei (11-15. század) című doktori értekezéséről (361 oldal). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (18). pp. 98-111. ISSN 0139-2190

Kiss, Lajos (1989) Oroszlánnal kapcsolatos földrajzi neveink. MAGYAR NYELVŐR, 113 (1). pp. 110-115. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1992) P. Stepanocić: A taxonomic description of the dialects of Serbs and Croats in Hungary : The Štokavian dialect. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 93 (1). pp. 231-233. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1987) Paczolay Gyula: Magyar-észt-német--angol-finn-latin közmondások és szólások cseremisz és zürjén függelékkel. MAGYAR NYELVŐR, 111 (4). pp. 502-504. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1994) Patrick Hanks and Flavia Hodges: A Dictionary of Surnames. Special consultant for Jewish Names: Dávid L. Gold. Oxford—New York. Oxford University Press. 1991. 826 oldal : [könyvismertetés]. MAGYAR NYELVŐR, 118 (2). pp. 253-254. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Pravil'ost' russkoj reči. MAGYAR NYELVŐR, 87 (2). pp. 262-263. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1975) Péter László: Szeged utcanevei. MAGYAR NYELVŐR, 99 (1). pp. 87-89. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1962) Pópa; Kalugyer. MAGYAR NYELVŐR, 86 (4). pp. 453-457. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1966) Rohadt sarok. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Rozmár. MAGYAR NYELVŐR, 88 (3). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1990) Röcsöge és Csajág-Röcsöge. MAGYAR NYELVŐR, 114 (1-2). pp. 116-117. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1978) Sajmeggy; Szőrszálhasogató, hajszálhasogató; Tákol, ták; Rönk. MAGYAR NYELVŐR, 102 (2). pp. 229-233. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1966) Secko jedno. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). p. 311. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1967) Slownik staropolskich nazw osobowych; "Bezprzem, Bezprzym. MAGYAR NYELVŐR, 91 (1). pp. 79-80. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Stanislaw Szober: Słownik poprawnej polszczyzny. MAGYAR NYELVŐR, 88 (3). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1980) Sumák, sumákol - Sumár - sumárerdő. MAGYAR NYELVŐR, 104 (1). pp. 106-109. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1991) Szalóka. MAGYAR NYELVŐR, 115 (1-2). pp. 133-134. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1980) Szavak és nevek. MAGYAR NYELVŐR, 104 (3). pp. 362-368. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1981) Szilágysági hegynevek. MAGYAR NYELVŐR, 105 (1). pp. 97-101. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1981) Szilágysági helységnevek. MAGYAR NYELVŐR, 105 (3). pp. 354-361. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1973) Szlavisztika és magyar nyelvtudomány. MAGYAR NYELVŐR, 97 (3). pp. 257-265. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1959) Szláv eredetű tájszavainkhoz. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (5). pp. 147-152. ISSN 0541-9298

Kiss, Lajos (1979) Székelyföldi víz- és helységnevek. MAGYAR NYELVŐR, 103 (4). pp. 468-472. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1968) Szófejtő szótár, értelmező szótár. MAGYAR NYELVŐR, 92 (1). p. 119. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Szótárírás és nyelvművelés. MAGYAR NYELVŐR, 87 (4). pp. 415-421. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1968) Szőlő- és borfajtáink szláv eredetű nevei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 70. 397-408.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1985) Szőlőmunkák magyar megnevezései 1520-21-ben. MAGYAR NYELVŐR, 109 (1). pp. 112-113. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1976) Temető. MAGYAR NYELVŐR, 100. 458-461.. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1984) Teuscher, Und Reussischer Dictionarium (Dictionarium Vindobonense). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 87 (2). pp. 451-459. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1958) Trezina. MAGYAR NYELVŐR, 82 (2). pp. 258-259. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1957) Tschech., slovak. pinka. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 3. 404-405.. ISSN 0039-3363

Kiss, Lajos (1993) Udvari István: Ruszinok a XVIII. században (Történeti és művelődéstörténeti tanulmányok) [könyvismertetés]. MAGYAR NYELVŐR, 117 (2). pp. 259-260. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1957) Ukrán. MAGYAR NYELVŐR, 81 (4). pp. 489-492. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1963) Ulánus. MAGYAR NYELVŐR, 87 (3). pp. 350-351. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1984) Vas megye földrajzi nevei. Bárdosi János vezetésével gyűjtötték a Vas megyei pedagógusok és más önkéntes munkatársak. MAGYAR NYELVŐR, 108 (1). pp. 102-105. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1964) Vladimír Šmilauer: Úvod do toponomastiky. MAGYAR NYELVŐR, 88 (4). pp. 486-490. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1972) A földrajzi köznevek és a földrajzi nevek. MAGYAR NYELVŐR, 96 (2). pp. 250-251. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1989) A göcseji Csömödér helységtől a Gyimesi-szoros fölött emelkedő Csülemér hegycsúcsig. MAGYAR NYELVŐR, 113 (3). pp. 348-349. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1979) A halász a szláv nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 81. 135-142.. ISSN 0029-6791

Kiss, Lajos (1985) Újonnan községgé alakított településeink: Sátorhely és Szárliget. MAGYAR NYELVŐR, 109 (2). pp. 243-245. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1970) A magyar nyelv szóvégmutató szótára. MAGYAR NYELVŐR, 94 (1). pp. 112-116. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos and Imre, Samu (1966) Fórozás. MAGYAR NYELVŐR, 90 (2). pp. 197-198. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos and O. Nagy, Gábor (1958) Csehül van I-II. MAGYAR NYELVŐR, 82 (1). pp. 101-107. ISSN 0025-0236

Kiss, László (2014) Horvát József (1794-1849), az első vidéki orvos akadémikus hozzájárulása a Tudós Társaság nyelvművelő céljának eléréséhez. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 87-90. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2015) Markusovszky Lajos és az Orvosi Hetilap szerepe a magyar orvosi szaknyelv megteremtésében. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 35-38. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2014) Wertner Mór (1849-1921) - a magyar nemzetségek és a magyar nyelv kutatásának napszámosa. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 33-37. ISSN 1588-3191

Kiss, Magdaléna (2022) Névadás a rendszámtáblákon. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 117-124. ISSN 0139-2190

Kiss, Margit (2017) Hitetlenek: mi köze a gyaur-nak a kaffer-hez? MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 80-87. ISSN 0025-0228

Kiss, Margit and Kozmács, István (2023) Helyesírás – szövegértés – világismeret. In: Helyesírás és tehetséggondozás a digitális térben : XXVI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Nagykőrös, pp. 54-59. ISBN 978-615-6637-16-1

Kiss, Renáta and Mokri, Dóra and Csapó, Benő (2019) A fonológiai tudatosság online mérése óvodás gyermekek körében = Online Assessment of Phonological Awareness from Kindergartener. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (4). pp. 35-54. ISSN 1419-872X

Kiss, Sándor (2009) Tendances évolutives du latin tardif dans la Britannia romaine (d’après les inscriptions). Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 69-75. ISSN 0044-5975

Kiss, Zoltán and Bárkányi, Zsuzsanna (2006) A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 175-226. ISSN 1216-8076

Kiss, Zoltán G. and Szigetvári, Péter (2017) Guest editors’ note. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 475-476. ISSN 2559-8201

Kiss Farkas, Gábor (2016) Latin és népnyelv a késő-középkori magyarországi domonkos kolostorokban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (2). pp. 225-247. ISSN 0021-1486

Kiss Szemán, Róbert (2019) Eszmei koncepciók alakváltozatai Ján Kollár gondolkodásában. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 209-218.

Kiss Szemán, Róbert (2019) Régiségek és hamisítások a 19. század eleji szláv kultúrákban. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 91-104. ISBN 9789634891628

Kiss Szemán, Róbert (2019) A humor a szláv nemzeti emblematizmus eszköztárában Ján Kollár szláv paradicsomának példái alapján. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 87-101. ISBN 978-963-489-163-5

Kiss Szemán, Róbert (2021) A magyar, szlovák, szlovén és horvát vidék és város térpoétikai megjelenítése Kollár Útirajzában. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 81-95. ISBN 9789634893875

Kiss-Vetráb, Mercedes and José Vicente, Egas López and Balogh, Réka and Imre, Nóra and Hoffmann, Ildikó and Tóth, László and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János and Gosztolya, Gábor (2022) Enyhe kognitív zavar automatikus felismerése szekvenciális autoenkóder használatával. In: XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 175-184. ISBN 9789633068489

Kitao, Yasuyuki (2011) The presence of head-raising and resumptive-stranding in Japanese relative clauses. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 313-335. ISSN 1216-8076

Klaniczay, Tibor (1967) Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéröl Franciaországban. Magyar Tudomány, 74 (9). pp. 614-615.

Klaniczay, Tibor (1947) Szerencse. Magyar Nyelv. pp. 38-43.

Klaniczay, Tibor (1989) A magyar filológia helyzete külföldön. HUNGAROLÓGIAI ISMERETTÁR, 1. pp. 11-25. ISSN 0865-1949

Klaniczay, Tibor (1990) A magyar filológia helyzete külföldön. HUNGAROLÓGIAI ISMERETTÁR, 5. pp. 59-65. ISSN 0865-1949

Klaniczay, Tibor (1966) A régi magyar családnevek helyesírása. Magyar Nyelv, 62. pp. 480-486.

Klaniczay, Tibor and Béládi, Miklós (1984) A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság javaslata a külföldi felsőfokú magyar oktatás továbbfejlesztésére. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK (54). pp. 15-23. ISSN 0133-2066

Klaudy, K. (2020) Közös nyelvet beszélünk? Ami a 123 fordítástudományi terminusból kimaradt. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben I.: Terminológia, lexikográfia, fordítás. A MANYE Kongresszusok Előadásai (12/1). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-16. ISBN 978-963-454-535-4

Klaudy, K. (2019) A társadalmi megrendelés szerepe a fordítástudomány fejlődésében: Az OFFI és a fordítóképzés kapcsolatának kezdetei. In: Az állami fordítószolgálat 150 éve. OFFI Zrt., Budapest, pp. 1-15. ISBN 978-615-00-4774-4

Klaudy, Kinga (2004) Az EU-szakszövegek fordításának oktatása. In: Miskolci Nyelvi Mozaik. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-9316-90-3

Klaudy, Kinga (2005) Az EU-szövegek "kemény" és "rugalmas" részei. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai 1-2. Bessenyei György Könyvkiadó; MANYE, Pécs, Nyíregyháza, pp. 244-250. ISBN 9637336141; 963733615X

Klaudy, Kinga (2021) Az alkalmazott nyelvészek szakmai közösséggé formálódása a 20. század végén és a 21. század elején. MODERN NYELVOKTATÁS, 27 (1-2). pp. 27-38. ISSN 1219-638X

Klaudy, Kinga (2001) Az aszimmetria hipotézis. In: A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Kodolányi János Főiskola (KJF), Székesfehérvár, pp. 371-378. ISBN 9630064006

Klaudy, Kinga (2018) Az aszimmetria hipotézis kiterjesztése a honosítás/idegenítés dichotómiára. In: Aszimmetrikus kommunikáció - aszimmetrikus viszonyok. SZAK Kiadó, Bicske, pp. 448-463. ISBN 9789639863576

Klaudy, Kinga (1999) Az explicitációs hipotézisről. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 1 (2). pp. 5-18. ISSN 1419-7480

Klaudy, Kinga (2004) Az implicitációról. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Generalia Kiadó, Szeged, Veszprém, pp. 70-74. ISBN 963-9167-90-8

Klaudy, Kinga (2018) Az átváltási műveletek rendszere. MODERN NYELVOKTATÁS, 24 (2-3). pp. 1-10. ISSN 1219-638X

Klaudy, Kinga (1996) Back-Translation as a Tool for Detecting Explicitation Strategies in Translation. In: Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, pp. 1-16. ISBN 9638528125

Klaudy, Kinga (1997) Barátságtalan nyelvpárok : A jelzős főnévi csoport viselkedése a fordításban. In: Könyv Dezső Lászlónak. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 87-105.

Klaudy, Kinga (2018) Bevezetés a fordítás elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634541936

Klaudy, Kinga (2018) Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634541943

Klaudy, Kinga (2008) Compensation in Translation. In: "... mit den beiden Lungenflügeln atmen". Zu Ehren von János Kohn : Jahrbuch der ungarischen Germanistik. LINCOM GmbH, München, pp. 1-15. ISBN 9783895861482

Klaudy, Kinga (2003) Dinamikus kontrasztok. In: Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón : 30 éves az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja. Jubileumi évkönyv. Scholastica, Budapest, pp. 11-22. ISBN 9638614137

Klaudy, Kinga (2019) Dr. Zeyk Adéle Agatha Christie fordítója. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései : Tiszteletkötet Papp Andrea emlékére. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 1-8. ISBN 9789635089109

Klaudy, Kinga (2017) Egyirányú interdiszciplinaritás: a fordítástudomány kapcsolata a terminológiával és a pragmatikával. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 5-20. ISSN 1419-7480

Klaudy, Kinga (1992) Empirical Research in Translation Studies. In: 8th International Congress on Translation and Interpreting, 1992.10.20.-1992.10.22., Praha.

Klaudy, Kinga (2012) Empirikus kutatások a fordító láthatatlanságáról. In: Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), Budapest, Sopron, Szombathely, pp. 137-141. ISBN 9789633340523

Klaudy, Kinga (2018) Eredeti magyar szakszöveg vs. fordított magyar szakszöveg. In: Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (202). Tinta Kiadó; Magyar Nyelvstratégiai Intézet; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, Budapest, pp. 1-12. ISBN 9789634091486

Klaudy, Kinga (2000) Explicitation Strategies within Lexical and Grammatical Translational Operations. APPLIED RUSSIAN STUDIES IN HUNGARY, 1. pp. 101-112. ISSN 1586-3735

Klaudy, Kinga (1994) Fordítás és nyelvi norma. In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 57-61. ISBN 9638461721

Klaudy, Kinga (1999) Fordítóképzés és fordítástudomány Magyarországon az ezredfordulón. In: A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Scholastica, Budapest, pp. 9-22. ISBN 9638591250

Klaudy, Kinga (2001) Grammatical Specification and Generalisation in Translation. In: Színes eszmék nem alszanak….Szépe György 70. születésnapjára. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 679-690. ISBN 9636418152; 9636418187; 9636418195

Klaudy, Kinga (2007) Hipotézisalkotás a fordítástudományban. In: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia. SZIE; MANYE, Pécs, Gödöllő, pp. 173-181. ISBN 9789639483781

Klaudy, Kinga (2020) Jelentések és jelenségek a magyar fordítástudományi terminológiában. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 1-7. ISBN 978-963-508-924-6

Klaudy, Kinga (1996) Jelentésfelbontás és jelentésösszevonás a fordításban és a kétnyelvű szótárakban. In: Nyelv, nyelvész, társadalom. Keraban Kiadó, Budapest, pp. 146-158. ISBN 9638146427

Klaudy, Kinga (2003) Languages in translation. Scholastica, Budapest. ISBN 963-8591-27-7

Klaudy, Kinga (2006) Mi történik a mondatkezdő tematikus alannyal a fordításban? In: Tanulmánykötet a nyolcvanéves Hegedűs József születésnapjának tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont, Budapest, pp. 39-47.

Klaudy, Kinga (2014) Milyen értelemben alkalmazott nyelvészet a fordítástudomány? In: Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 297-303. ISBN 9786155219641

Klaudy, Kinga (2001) Mindennapos nyelvi közvetítés. NYELVI MÉRCE: NYELVVIZSGÁZTATÓK ÉS NYELVTANÁROK LAPJA, 1 (1-2). pp. 20-24. ISSN 1589-2573

Klaudy, Kinga (2001) Mit tehet a fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért”? MAGYAR NYELVŐR, 125 (2). pp. 1-13. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (2013) Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 85-92. ISBN 9786155219320; 615521932X

Klaudy, Kinga (1993) On explicitation hypothesis. In: Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory : In honour of György Radó on his 80th birthday. Dániel Berzsenyi College, Szombathely, pp. 1-5. ISBN 9637173811

Klaudy, Kinga (2002) Opponensi vélemény Pápai Vilma „Az explicitációs hipotézis vizsgálata angol-magyar és magyar-angol párhuzamos korpuszok egybevetésével” című doktori értekezéséről. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 4 (1). pp. 1-5. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Klaudy, Kinga (2001) Opponensi vélemény Valló Zsuzsa „A drámafordítás pragmatikai aspektusai” című doktori értekezéséről. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 3 (2). pp. 1-6. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Klaudy, Kinga (2010) Optional Word-Order Shifts in Translation into and from Hungarian. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 55 (2). pp. 307-318. ISSN 0039-3363

Klaudy, Kinga (1993) Optional additions in translation. In: Translation the vital link. Institute of translation and interpreting, London, pp. 373-381. ISBN 9780952205623

Klaudy, Kinga (2011) Papp Ferenc fordítással kapcsolatos gondolatainak utóélete. In: Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció : MANYE XX. University of Debrecen; MANYE, Budapest, Debrecen, pp. 248-253. ISBN 9786155075094

Klaudy, Kinga (2005) Párhuzamos korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: Nyelvészetről – változatosan. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, pp. 153-183. ISBN 8096955608

Klaudy, Kinga (2012) Szószintű műveletek szövegszintű hatása a fordításban. In: A szótól a szövegig. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 153-160. ISBN 9786155219078

Klaudy, Kinga (2006) Szövegszintű műveletek a fordításban. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. SZEK JGYF Kiadó, Szeged, pp. 204-211. ISBN 9637356266

Klaudy, Kinga (1999) The Theory of Dynamic Contrasts. Translational Behaviour of Languages. Friendly and Unfriendly Language-Pairs. In: Proceedings of the Vigo Conference I. University of Vigo, Vigo, pp. 1-10. ISBN 9788481581393

Klaudy, Kinga (2007) Tizenöt tézis a fordítástudományról. In: Kommunikáció az információs technológia korszakában. Kodolányi János Főiskola (KJF), Pécs, Székesfehérvár, pp. 41-49. ISBN 9789630645126

Klaudy, Kinga (2020) Visszatekintés egy korai korpuszelemzésre. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 25-54. ISBN 978-615-00-7338-5

Klaudy, Kinga (2000) A fordítás oktatásának elvi kérdései, 25 év után. In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 87-93. ISBN 963472440X

Klaudy, Kinga (2005) A fordítási hibák értékelése az életben, a képzésben és a vizsgán. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 7 (1). pp. 76-84. ISSN 1419-7480

Klaudy, Kinga (2002) A fordítási univerzálékról. In: A nyelv nevelő szerepe: a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 481-485. ISBN 9789636418731

Klaudy, Kinga (2009) A fordításkutatásról egyes szám első személyben. In: A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 121-137. ISBN 9789634829423

Klaudy, Kinga (2021) A fordításspecifikus explicitációról húsz év után. In: Tudományterületek találkozása : Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 1-11. ISBN 978-963-429-642-3

Klaudy, Kinga (2014) A fordítástudomány neve, természete és terminológiája. In: Transzdiszciplináris üdvözletek. Gondolat Publishers, Budapest, Veszprém, pp. 9-19. ISBN 9789636935412

Klaudy, Kinga (2013) A fordítástudományi doktori program tíz éve. In: Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 19-30. ISBN 9789633121641

Klaudy, Kinga (1988) A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. MAGYAR NYELVŐR, 112 (3). pp. 305-314. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (2014) Újabb kutatások az aszimmetria hipotézis bizonyítására. In: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 113-120. ISBN 9786155219634

Klaudy, Kinga (2004) A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben. MAGYAR NYELVŐR, 128 (4). pp. 389-407. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (2005) Általános fordítástechnika idegen nyelvről magyarra : Módszertani útmutató a tantárgy oktatásához. MODERN NYELVOKTATÁS, 11 (1). pp. 57-64. ISSN 1219-638X

Klaudy, Kinga (2005) A műveleti aszimmetria fogalma a fordításkutatásban. In: A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. Miskolci Egyetem; MANYE, Pécs, Miskolc, pp. 414-419. ISBN 9636616973

Klaudy, Kinga (2015) A nyelvi és kulturális aszimmetria hatása a fordításra. In: Nyelvészet, művészet, hatalom. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó; Szegedi Egyetemi Kiadó; MANYE, Szeged, pp. 70-77. ISBN 9786155455278

Klaudy, Kinga (2022) A párhuzamos szerkesztés kohéziós szerepének megőrzése emberi és gépi fordításokban = Preserving the Cohesion Role of Parallel Structures in Human and Machine Translations. In: A nyelv mint lelkünk tükre. Szavak, szövegek, gondolatok. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 1-13.

Klaudy, Kinga (2021) A párhuzamos szerkesztés megőrzése a fordításban mint kohézióteremtő eszköz. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 273-281. ISBN 9789635089680

Klaudy, Kinga and Gulyás, Róbert (2014) Terminusok és reáliák az európai uniós kommunikációban. In: Transfert nec mergitur. Albert Sándor 65. születésnapjának tiszteletére. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 75-84. ISBN 9789633151778

Klaudy, Kinga and Heltai, Pál (2020) Re-domestication, repatriation, and additional domestication in cultural back translation. ACROSS LANGUAGES AND CULTURES, 21 (1). pp. 43-65. ISSN 1585-1923

Klaudy, Kinga and Kovács, Marietta (2016) Frazeologizmusok a szótárban és a fordításban - a fordítói kreativitásról. In: Frazeológia. Az emberi világkép tükrözője. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 119-128. ISBN 9789634090557

Klaudy, Kinga and Károly, Krisztina (2005) Implicitation in translation. ACROSS LANGUAGES AND CULTURES, 6 (1). pp. 13-28. ISSN 1585-1923

Klaudy, Kinga and Károly, Krisztina (2002) A lexikai ismétlés szövegalkotó szerepe a fordításban. In: Szöveg az egész világ: Petőfi S. János 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 318-328. ISBN 9639372307

Klemm, Imre (1954) Simonyi Zsigmond mondattani munkásságának értékelése és hatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 5 (1-4). pp. 483-502.

Klenk, Márk (2020) Claudio Fantinuoli és Federico Zanettin (eds.): New directions in corpus-based translation studies (Berlin: Language Science Press. 2015. 175 pp. ISBN: 978-3-944675-83-1). In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 359-365. ISBN 978-615-00-7338-5

Klenk, Márk (2019) EAFT Summit 2018. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 21 (2). pp. 101-105. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Klenk, Márk (2019) Lexikai kohéziós eszközök változása egy sajtószöveg fordítása és lektorálása során. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 21 (2). pp. 32-45. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Klenk, Márk (2019) Terminológiai változtatások az Alaptörvény különböző, angol nyelvű változataiban. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 104-116. ISBN 9789639074811

Klima, László (2022) Muszlim geográfusok és utazók Arṯā városáról és az Arṯānīya népről = Muslim Geographers’ and Travellers’ Accounts of the Town of Arṯā and the Arṯānīya People. In: Hadak útján : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciája. Budapest, 2019. november 15-16. Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok; Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Kutatócsoport; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet; Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 463-479.

Klima, László (2020) Pusztay János 70 éves. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 121-123. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Klimek-Jankowska, Dorota and Czypionka, Anna and Witkowski, Wojciech and Błaszczak, Joanna (2018) The time course of processing perfective and imperfective aspect in Polish : Evidence from self-paced reading and eye-tracking experiments. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 293-351. ISSN 2559-8201

Klinčić, Ivana and Rezo, Vladimira (2013) Posmrtni govori na hrvatskom kajkavskom književnom jeziku. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 280-285. ISSN 1216-0016

Klivényi, Péter and Németh, Dezső and Sefcsik, Tamás and Janacsek, Karolina and Hoffmann, Ildikó and Háden, Gábor and Londe, Zsuzsa and Vécsei, László (2012) Cognitive Functions in Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 2. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 3. p. 125. ISSN 1664-2295

Klumpp, Gerson (2005) Aspect markers grammaticalized from verbs in Kamas. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 397-409. ISSN 1216-8076

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (2007) Mátyás király "firenzei oroszlánjai" Janus Pannonius négy epigrammájának 18. századi kiadástörténetéhez. IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 210-218.

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Kniezsa, István (1958) A magyar szlavisztika problémái és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 69-124.

Kniezsa, István (1955) A magyar állami és jogi terminológia eredete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (3-4). pp. 237-266.

Knipf-Komlósi, Erzsébet and Müller, Márta (2022) Magyarországi bajor beszélők nyelvi attitűdje = Language Attitudes of Bavarian Speakers in Hungary. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 385-406. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Koch, Márta and Sereg, Judit (2023) Shakespeare, Austen and Audiovisual Translation. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 25 (1). pp. 99-102. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Kochovska, Slavica (2011) Clitics and direct objects in Macedonian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 241-260. ISSN 1216-8076

Kocsis, Mihály (2013) Harkov és az ukrán helyesírás-történet. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 286-293. ISSN 1216-0016

Kocsis, Mihály (2016) Megjegyzések a modern ukrán helyesírás születéséhez. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 266-273. ISSN 1216-0016

Kocsis, Réka (2018) „Tekintsétek az égi mennyei repöső madarakat…”. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 215-222. ISSN 0025-0228

Kocsis, Zsuzsanna (2014) Bene Annamária szerk., A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban I–III. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 378-383. ISSN 0025-0228

Kocsis, Ágnes and Osváth, Dorottya (2021) Nemzetközi konferencia a nyelvi menedzselésről : 7th International Language Management Symposium, Standardization as language management. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (2). ISSN 1587-1061

Kocsis, Ágnes and Varga-Sebestyén, Eszter (2021) Ludányi Zsófia - Jánk István - Domonkosi Ágnes (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. Líceum Kiadó, Eger, 2020. 530 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 145 (3). pp. 372-376. ISSN 0025-0236

Koeva, Svetla (2021) Serving Multilingual Europe. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 59-65. ISBN 9789639074903

Kohári, Anna (2018) Időzítési mintázatok a magyar beszédben. Beszéd • Kutatás • Alkalmazás (8). ELTE Eötvös Kiadó - MTA, Budapest. ISBN 978-963-312-295-2

Kohári, Anna (2017) A magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának egyensúlya. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 119-134. ISSN 1218-8727

Kohári, Anna and Deme, Andrea and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin (2019) A dajkanyelv temporális jellemzői 4 és 8 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédben = The temporal characteristics of motherese directed to 4 and 8 month old children. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 243-258. ISSN 1218-8727

Kohári, Anna and Deme, Andrea and Reichel,, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin (2020) A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben. In: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 195-208. ISBN 9789634892380

Koleva-Zlateva, Zsivka (2016) Об одной группе славянских названий картофеля. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 274-281. ISSN 1216-0016

Kolláth, Anna (2013) Többnyelvűség és munkaerőpiac. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 295-304. ISSN 1216-0016

Koltay, Tibor (2021) Referátumkészítés: egy elfelejtett készségegyüttes? OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (3). pp. 9-16. ISSN 2676-8771

Kolyvek, Léna (2014) Makuka. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 209-212. ISSN 0025-0228

Komlósiné Knipf, Erzsébet and Müller, Márta (2018) LexikoNet 2017. Diatopikus német tájszótárműhelyek találkozója. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 245-247. ISSN 0025-0228

Komári, Elizaveta (2012) Дослідження Шандора Моканя в галузі українського мовознавства [Doslìdžennâ Šandora Mokanâ v galuzì ukraïns'kogo movoznavstva]. In: Hungaro-Ruthenica VI. Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, pp. 43-53.

Komári, Erzsébet (2010) A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a ruszinban : Lexikográfiai munkák és szépirodalmi művek tükrében = Morphological adaptation of Hungarian loanwords in Ruthenian. MAGYAR NYELV, 106 (2). pp. 182-196. ISSN 0025-0228

Kontra, Miklós (2018) A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 1-22. ISSN 0025-0228

Kontra, Miklós and Bartha, Csilla and Borbély, Anna and Hattyár, Helga and Váradi, Tamás (2011) Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok = The study of spoken language in Budapest. Project Report. OTKA.

Kopcsák, Róbert (2023) Kritika és annotálás: a kattintásvadászat sűrűsödési pontjai = Annotation and Critical Theory: The Assemblages of Clickbait Headlines. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY (KSZ2). pp. 194-211. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

Kormos, Judit (2006) The structure of self-repairs in the speech of Hungarian learners of English. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 53-76. ISSN 1216-8076

Kornai, András (2019) Az ellenforradalmár. In: Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. A humán tudományok alapkérdései (6). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 1-10. ISBN 978-963-693-924-3

Kornai, András (2024) Dyadic negation in natural language. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 235-257. ISSN 2559-8201

Kornai, András (2023) Kálmán László Frege-felfogása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 247-259. ISSN 0029-6791

Korompay, Klára (2020) 125 éve született Bárczi Géza. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 351-362. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2024) Az Ómagyar Mária-siralom és ami körülötte lehetett : Emlékezés Pais Dezső óráira [The Lamentations of Mary and what could be behind it : Remembering the lectures of Dezső Pais]. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 17-28. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2023) E. Abaffy Erzsébet (1928–2023). MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 370-372. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015). MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 113-115. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2023) Slíz Mariann, Szentkultusz és személynévadás Magyarországon. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 346-349. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Szathmári István, A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005). MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 368-370. ISSN 0025-0236

Korondi, Ágnes (2020) Mária kis zsolozsmájának népnyelvi fordításai és a Festetics-kódex. In: „Mestereknek gyengyének". Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); Szent István Társulat, Budapest, pp. 259-284. ISBN 9789632778662

Kostadinova, Viktorija and Wiemann, Marco and Dreschler, Gea and Bouso, Tamara and Gyuris, Beáta and Zhong, Ai and Scott, Maggie and Anderwald, Lieselotte and Ahlers, Wiebke and Vida-Mannl, Manuela and Al-Thubaiti, Kholoud A and Ting, Shawnea Sum Pok and Parise, Ida and Cogo, Alessia and Reber, Elisabeth (2023) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 102 (1). pp. 1-142. ISSN 0084-4144

Kostadinova, Viktorija and Yáñez-Bouza, Nuria and Dreschler, Gea and Gregersen, Sune and Gyuris, Beáta (2019) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 98 (1). pp. 1-166. ISSN 0084-4144

Kostadinova, Viktorija and Yáñez-Bouza, Nuria and Wiemann, Marco and Dreschler, Gea and Gregersen, Sune and Gyuris, Beáta (2020) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 99 (1). pp. 1-155. ISSN 0084-4144 (print); 1471-6801 (online)

Kosáry, Domokos (1993) A nemzeti nyelv történeti útja. SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE, 5. pp. 7-16. ISSN 0237-6237

Kovalik-Deák, Szilvia (2021) Dróth Júlia (szerk.): Fordítási és szaknyelvi gyakorlatok távoktatásban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 23 (2). pp. 135-140. ISSN 1419-7480

Kovalovszky, Miklós (1956) A.I. Jefimov: A nyelvművelés kérdései (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 91-94.

Kovács, Alexandra Kitti (2020) Sjak Kroon & Jos Swanenberg (eds.): Language and Culture on the Margins. Global/Local Interactions. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Kovács, György and Tóth, László (2017) Mély neuronhálóba integrált spektro-temporális jellemzőkinyerési módszer optimalizálása. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 158-169. ISBN 978-963-306-518-1

Kovács, György and Váradi, Tamás (2017) A különböző modalitások hozzájárulásának vizsgálata a témairányítás eseteinek osztályozásához a HuComTech korpuszon. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 193-204. ISBN 978-963-306-518-1

Kovács, Gábor (2014) Idegennyelv-elsajátítás. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 593-674. ISBN 978 963 05 9499 8

Kovács, Kálmán and Bitskey, István and Kemper, Hans Georg and Lichtmann, Tamás and Szendi, Zoltán and Walter, Erhart (2007) Az irodalmi formák ideológiája = Ideology of the Literary Forms. Project Report. OTKA.

Kovács, László (2019) Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban = Brands in the mental lexicon: brand names evoked by phonetic similarities in word association databases. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 344-360. ISSN 1218-8727

Kovács, László and Dragaschnig, Edina and Hutterer, Claus Michael (2020) Egy csoportos fordítási projekt tapasztalatai. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-10610

Kovács, Réka (2013) Rikaichan. MAGYAR TERMINOLÓGIA, 6 (1). pp. 129-132. ISSN 1789-9486

Kovács, Tibor Attila (2023) Új nézőpontok az anyanyelvi nevelés „hallgatói műhelyében”. Beszámoló a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában a Magyar nyelv és irodalom pedagógiája tagozat munkájáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (2). pp. 103-107. ISSN 2060-0623

Kovács, Tímea (2024) Comparative analysis of lexical simplification in Hungarian-English translated and interpreted texts. PORTA LINGUA (1). pp. 47-56. ISSN 1785-2420

Kovács, Tímea (2022) Human and machine translation: a comparative analysis of neural machine- and human-translated EN-HU and HU-EN legal texts. PORTA LINGUA (1). pp. 49-57. ISSN 1785-2420

Kovács, Tímea (2023) Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 25 (1). pp. 129-138. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Kovács, Tímea (2020) Korpusznyelvészet és nyelvi közvetítés. Fordításoktatási szakmai nap. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 107-117. ISSN 1419-7480

Kovács, Tímea (2020) Szabó M., Vinnai E. (szerk.): A törvény szavai. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 118-124. ISSN 1419-7480

Kovács, Viktória (2019) Az elérhetőségi elmélet névmási anaforafeloldásra gyakorolt hatása. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 117-125. ISBN 9789639074811

Kovács, Árpád (2017) A prózanyelvi identitás Turgenyev antropológiájában : Egy felesleges ember naplója. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (4). pp. 30-64. ISSN 0015-1785

Kovács, Éva (2020) A történeti helynévszótárak = Historical Place Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Kozar-Mukič, Marija (2013) Prevzete besede v porabskih ljudskih pesmih. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 378-381. ISSN 1216-0016

Kozmács, István (2019) A magyar bemegy és az udmurt pšršnš ’bemegy/bejön’ igék tipológiai tanulsága = The typological lesson of Hungarian bemegy ‘enter’ and Udmurt pšršnš ‘enter/exit’. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 117-123. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kozmács, István (2016) A magyar nyelv többközpontúsága = The pluricentrismus of the hungarian language. GRADUS, 3 (1). pp. 85-91. ISSN 2064-8014

Košinaga, Jelena (2020) Innovations and Challenges in Language Learning Motivation. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 20. pp. 117-120. ISSN 1786-5638 (print); 2060-9159 (online)

Krause, Stephan (2017) A kortárs líra testpoétikájáról : Ranga-Drawert-Somogyi. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (3). pp. 52-67. ISSN 0015-1785

Krekić, Tomislav (2016) Bunjevačke fraze i poslovice u Gari. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 292-296. ISSN 1216-0016

Krekić, Tomislav (2013) Preporodni pokušaji bačkih i gradišćanskih Hrvata u drugoj polovici 19. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 323-326. ISSN 1216-0016

Krepsz, Valéria (2019) Frázisok időzítési sajátosságai az életkor függvényében = Timing characteristics of spontaneous speech across lifespan. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 87-104. ISSN 1218-8727

Krepsz, Valéria (2017) Morfémák időzítési mintázatai tizenévesek és felnőtt beszélők megnyilatkozásaiban. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 37-53. ISSN 1218-8727

Krepsz, Valéria (2023) A légzési sajátosságok alakulása a közlés hosszának függvényében. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 277-292. ISBN 978-615-6678-01-0

Krepsz, Valéria and Gósy, Mária (2018) A dichotikus szóészlelés életkorspecifikus jellemzői. BESZÉDKUTATÁS, 26. pp. 156-185. ISSN 1218-8727

Krepsz, Valéria and Horváth, Viktória and Gósy, Mária and Huszár, Anna (2018) Magánhangzók temporális mintázata az anyanyelv-elsajátításban. In: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. ELTE Eötvös Kiadó. (Submitted)

Krepsz, Valéria and Huszár, Anna and Horváth, Viktória (2023) Acoustic realization of prosodic cues in boundary and non-boundary functions in Hungarian. In: Studies in Greek Linguistics 42. Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Philosophy,, Thessaloniki, pp. 231-239. ISBN 9789602312100

Krepsz, Valéria and Huszár, Anna Laura and Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya and Hámori, Ágnes (2023) A beszélőváltások jellemzői a társalgási struktúrában: univerzális vonások és dinamikus változások. MAGYAR NYELV, 119 (1). pp. 1-20. ISSN 0025-0228

Kresztyankó, Annamária (2017) Cigány tanulók és tanáraik nyelvi attitűdjei. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 49-59. ISSN 2060-0623

Kresztyankó, Annamária (2019) A szociokulturális nyelvi portfólió mint a nyelvi tudatosság módszertana. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (3). pp. 18-30. ISSN 2060-0623

Krifka, Manfred (2008) Basic notions of information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 243-276. ISSN 1216-8076

Kriston, Renáta (2023) Hessky Regina 80 éves. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 376-377. ISSN 0025-0228

Kristó, Gyula (1993) Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához a X-XI. század fordulója táján. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (15). pp. 200-205. ISSN 0139-2190

Kristó, Gyula (1970) Az Exordia Scythica. Regino és a magyar krónikák. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 16 (1-2). pp. 106-115. ISSN 0015-1785

Kristó, Gyula (2004) Benkő Loránd: Beszélnek a múlt nevei : Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. SZÁZADOK, 138 (2). pp. 522-524. ISSN 0039-8098

Kristó, Gyula (1999) Előd és Ölyved. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 21 (21). pp. 61-62. ISSN 0139-2190

Kristó, Gyula (1980) Hanenburch = Kakasd? NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (4). pp. 3-7. ISSN 0139-2190

Kristó, Gyula (1986) A Kárpát-medence -grad -grád utótagú helyneveiről. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (11). pp. 31-41. ISSN 0139-2190

Kristó, Gyula (1981) Nyíregyháza kialakulástörténetének problémái. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (6). pp. 27-39. ISSN 0139-2190

Kristó, Gyula (1980) A magyar névtudomány és az objektív kritika. MAGYAR NYELVŐR, 104 (2). pp. 250-256. ISSN 0025-0236

Kristó, Gyula (2003) A székely népnév első vokálisának milyenségéről. MAGYAR NYELV, 99 (4). ISSN 0025-0228

Kristó, Gyula (1962) A „társadalom” fogalmának magyar nyelvi kifejezései. ACTA IUVENUM SECTIO PHILOLOGICA ET HISTORICA, 2. pp. 89-108. ISSN 0563-0576

Kristó, Gyula and Makk, Ferenc and Szegfű, László (1974) Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez II. ACTA HISTORICA (SZEGED), 48. pp. 1-54. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyuláné (2006) A szegedi nyelvhasználat jellegzetességei az ezredfordulón = The Characteristics of Language Use in Szeged at the Millennium. Project Report. OTKA.

Kruk, Mariusz and Mahmoodzadeh, Masoud (2018) Motivational dynamics of language learning in retrospect: Results of a study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). ISSN 1587-1061

Kruppa, Tamás (2011) Respublica vagy egyeduralom? Viták Erdély kormányzásának módjáról és formájáról. Erdélyi múzeum, 73 (3-4). ISSN 1453-0961

Krutilla, Zsolt and Kovari, Attila (2022) Géppel történő természetes nyelvfeldolgozás üzleti alkalmazása = Business applications of natural language processing. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 12 (4). pp. 1-10. ISSN 2560-5429

Kruták, Anita (2023) Latin alapú orvosi terminológia: tanulási szokások és nehézségek a magyar és a külföldi orvostanhallgatók körében. PORTA LINGUA (2). pp. 111-117. ISSN 1785-2420

Kruzslicz, Tamás (2018) Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán - a magyar mint idegen nyelv szempontjából. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 370-381. ISSN 0025-0236

Kruzslicz, Tamás (2018) Netnyelvészet és digilektus. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 110-115. ISSN 0025-0228

Krynicki, Grzegorz and Michalski, Grzegorz and Weckwerth, Jarosław and Kaźmierski, Kamil and Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna (2022) Are Polish affricates retroflex? A cross-linguistic electropalatographic study with a redesigned Reading-type palate. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 223-242. ISSN 1587-1061

Kránicz, Rita and Hambuch, Anikó and Halász, Renáta and Makszin, Lilla and Sárkányné Lőrinc, Anita (2022) Háziorvosi és szakorvosi távkonzultációk nyelvi és kommunikatív vizsgálata = Linguistic and Communicative Analysis of Teleconsultations Between General Practitioners and Specialists. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 7-15. ISSN 2064-3381

Krániczné Szabó, Ágnes (2023) 4-6 éves gyermekek félspontán narratíváinak grammatikai szerkesztettsége = Grammatical Complexity of 4-6-year-old Children′s Semi-Spontaneous Narratives. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (3). pp. 27-46. ISSN 2060-0623

Kubinyi, András (1958) Rabok feliratai a budai Csonkatoronyban. BUDAPEST RÉGISÉGEI, 18. pp. 519-525. ISSN 0133-1892

Kubinyi, László (1958) Nyelvművelő. Szerkesztette Lőrincze Lajos. „Művelt Nép" tudományos és ismeretterjesztő kiadó. Budapest, 1956. — 412 lap. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-4). pp. 467-471.

Kubitsch, Rebeka (2019) Az evidencialitás és az első személy kapcsolata az udmurt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 85-108. ISSN 0029-6791

Kubitsch, Rebeka (2022) Review of discourse markers in Udmurt from a quantitative point of view. In: Актуальные проблемы удмуртоведения в контексте компаративистики, контактологии и типологии языков и литератур посвященной 80-летию доктора филологических наук, профессора Валея Кельмаковича Кельмакова, 2022.02.10-2022.02.11, Izsevszk.

Kubitsch, Rebeka (2022) The Semantic Profile of the Past Evidential in Udmurt in Contemporary Texts. In: Aspects of Tenses, Modality, and Evidentiality. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 262-287. ISBN 9789004465855; 9789004468184

Kubitsch, Rebeka (2020) A létige múlt idejű alakjai mint modális partikulák az udmurt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 97-137. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Kubitsch, Rebeka and Szeverényi, Sándor (2023) Az evidencialitás fogalma uralisztikai szempontból. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FOLYÓIRATA, 119. pp. 7-53. ISSN 0029-6791 (nyomtatott); 2060-7644 (elektronikus)

Kubínyi, Kata and Simoncsics, Péter (2023) Tálos Endre (1949-2023). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 379-391. ISSN 0029-6791

Kuffart, Hajnalka (2023) La Gloriosissimi Geminiani Vita di Giovanni Maria Parente, a cura di Anna Spiazzi, Milano, Ledizioni, 2021, 164 p., ill. (Biblioteca di Carte Romanze, 12). CHIESA E STORIA : RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI STORIA DELLA CHIESA, 13. pp. 375-378. ISSN 2239-1975

Kugler, Nóra (2015) Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (179). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978 963 409 037 3

Kugler, Nóra (2010) Modal adverbs in Hungarian (The case of talán ‘perhaps’). Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 75-98. ISSN 1216-8076

Kugler, Nóra (2020) Szükséges-e mérni a modális erőt, és ha igen, hogyan? MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 429-441. ISSN 0025-0228

Kugler, Nóra and Modrián Horváth, Bernadett (2018) Péteri, Attila, Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 95-102. ISSN 0025-0228

Kugler, Nóra and Modrián-Horváth, Bernadett (2009) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 469-480. ISSN 1216-8076

Kugler, Nóra and Pomázi, Bence (2024) Imrényi, András – Mazziotta, Nicolas szerk., Chapters of Dependency Grammar : A historical survey from Antiquity to Tesnière. MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 92-98. ISSN 0025-0228

Kugler, Nóra and Tolcsvai Nagy, Gábor and Imrényi, András and Kocsis, Ágnes and Kodácsi, Boglárka and Palágyi, László (2021) A funkcionális kognitív nyelvszemlélet érvényesítése (digitális) nyelvtanórán. In: A PeLi II. oktatásnyelvészeti konferenciája – PeLiKon 2020 A digitális oktatás nyelvi dimenziói, 2020. november 6–7., Eszterházy Károly Egyetem, Eger. (online videókonferencia). (Submitted)

Kulcsár Szabó, Ernő (2021) Hangnem – műalkotás – hatástörténet. Filológiai Közlöny, 67 (1). pp. 7-20. ISSN 0015-1785

Kuna, Ágnes (2023) Az orvos-beteg konzultáció mint társalgás – Spontán és tervezett diskurzusok. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 211-244. ISBN 9786156678010

Kuna, Ágnes (2016) Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 385-400. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes (2024) Fejezetek a receptirodalom történetéből : A 16–17. századi magyar orvosi recepthagyomány nyelvészeti megközelítése. Gondolat-Jel, 8 . Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest. ISBN 978-615-6617-09-5

Kuna, Ágnes (2014) "Húzza össze a görcs!", avagy a "Pickwick-szindróma szálljon rá!": A régi és a modern betegségneveink jellegzetességei. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 91-94. ISSN 1588-3191

Kuna, Ágnes (2019) Nyelv, meggyőzés, gyógyítás : A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (210). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-207-0

Kuna, Ágnes (2016) Személydeixis és önreprezentáció az orvos-beteg találkozáson. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 316-332. ISSN 0025-0236

Kuna, Ágnes (2020) Változás az orvos-beteg kommunikációban. Változó szemlélet, módszer és gyakorlat. Magyar Nyelvőr, 144 (3). pp. 280-303. ISSN 1585-4515

Kuna, Ágnes and Csontos, Nóra (2023) A konfliktus mint narratív újrakonstruálás. A KÖZLÉS hozzáférhetővé tétele az egészségügyi dolgozók konfliktushelyzeteinek elbeszéléseiben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (1(SI)). pp. 35-51. ISSN 1587-1061

Kuna, Ágnes and Domonkosi, Ágnes (2020) Social meanings of the Hungarian politeness marker tetszik in doctor-patient communication. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA, 12 (3). pp. 88-104. ISSN 2067-5151 (print); 2068-2956 (online)

Kuna, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2023) Terminológiai elvek az orvosi szaknyelvben és a gyógyító kommunikációban. Problémák, tendenciák, ideológiák. In: A magyar terminológiastratégia kialakítása. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 109-134. ISBN 9789639074958

Kuna, Ágnes and Mány, Dániel (2021) „Rák, tumor, NPL”. A betegtájékoztató szövegtípusának terminológiai kérdései. In: Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 361-386.

Kuna, Ágnes and Simon, Gábor (2017) Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 257-275. ISSN 0025-0228

Kurylowicz, I. (1955) Megjegyzések a szó jelentéséről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 6 (3). pp. 290-301.

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra = The equivalents of biblical Hebrew names in national Bible translations and the latest Hungarian Protestant Bible translations in particular. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kuun, Géza (1892) Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történetéhez: 1. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 27 (1). pp. 7-11. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1893) Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történetéhez: 2. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 28 (1). pp. 14-22. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1894) Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történetéhez: 3. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 29 (2). pp. 69-74. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1883) Egy fejezet a keleti tanulmányok történetéből Magyarországon. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 18 (6). pp. 358-372. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1867) A gyökök elméletéről: székfoglaló előadás. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1). pp. 111-124. ISSN 0029-6791

Kuun, Géza (1868) A sémi névszó számviszonyai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 63-118. ISSN 0029-6791

Kuznetsova, Nadežda and Usenkova, Eleonora (2014) Comparative constructions of similarity in Northern Samoyedic languages. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 177-223. ISSN 1216-8076

Kuznyecov, P. Sz. (1953) Bevezetés az alaktanba. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (3). pp. 381-394.

Kádár, Dániel Z. (2019) Introduction: Advancing linguistic politeness theory by using Chinese data. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 149-164. ISSN 2559-8201

Kádár, Dániel Z. and Ning, Puyu (2019) Ritual public humiliation. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 189-208. ISSN 2559-8201

Kádár, Dániel Z. and Szalai, Andrea (2020) The socialisation of interactional rituals : A case study of ritual cursing as a form of teasing in Romani. PRAGMATICS, 30 (1). pp. 1-25. ISSN 1018-2101 (print); 2406-4238 (online)

Kádár, Dániel Z. and Zhang, Sen (2019) (Im)politeness and alignment. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 229-249. ISSN 2559-8201

Kádár, Edith (2011) Environmental copula constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 417-447. ISSN 1216-8076

Kádár, Edith and Peredy, Márta (2014) Discourse meets grammar : The case of Hungarian verbal particles. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 153-176. ISSN 1216-8076

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Historical intercultural socio-pragmatics: A study on ritualisation. JOURNAL OF HISTORICAL PRAGMATICS, 16. ISSN 1566-5852

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Pre-modern Chinese terms of address. In: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Brill.

Kádár, Zoltán Dániel (2012) A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése - A késő XIX. és a XX. századi kínai nyelvi udvariasság kutatása = The Collapse and Birth of Linguistic Politeness Systems - Research of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness. Project Report. OTKA.

Kádár, Zoltán Dániel and De La Cruz, Melvin (2016) Rituals of outspokenness and verbal conflict. PRAGMATICS AND SOCIETY, 7. ISSN 1878-9714 (In Press)

Kádár, Zoltán Dániel and Haugh, Michael (2015) Understandings of politeness. In: Linguistic Politeness and Language Education. Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 667-684.

Kádár, Zoltán Dániel and Marquez Reiter, Rosina (2015) Im)politeness and (im)morality: Insights from intervention. JOURNAL OF POLITENESS RESEARCH-LANGUAGE BEHAVIOUR CULTURE, 11. ISSN 1612-5681

Kádár, Zoltán Dániel and Robinson Davies, Sian (2015) Ritual, aggression and participatory ambiguity : A case study of heckling. JOURNAL OF LANGUAGE AGGRESSION AND CONFLICT, 3. ISSN 2213-1272

Kákosy, László (1972) Az egyiptomi öröklét fogalom. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 19 (2). pp. 165-174. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1958) Egyiptomi források a Ptolemaiosok történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 5 (3-4). pp. 330-339. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1989) Germanicus in Theben. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 32 (1-2). pp. 129-136. ISSN 0044-5975

Kákosy, László (1957) Ipu, a Főrangú intelmei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (3-4). pp. 323-334. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1975) Pannonia dekánja. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 22 (2). pp. 278-280. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1968) Zu einer Etymologie von Philä: Die „Insel der Zeit”. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 16. pp. 39-48. ISSN 0044-5975

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2018) Linguistic exhaustivity inference is context dependent : A visual-world eye-tracking study on Hungarian focus. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 547-595. ISSN 2559-8201

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2016) A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák : egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 333-346. ISBN 978-963-9074-64-4

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2021) A szórend és a munkamemória‐folyamatok kapcsolatának vizsgálati lehetőségei. Logopédia, 5. pp. 125-141. ISSN 2498-8960

Kállay, Géza (2006) Az irodalom filozófiai alapjai - A filozófia irodalmi gyökere = The philosophical basic of literature - the literary roots of philosophy. Project Report. OTKA.

Kálmán, Béla (1951) Aurélien Sauvageot: Esquisse de la Langue Hongroise. Páris Klincksieck, 1951. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 407-411.

Kálmán, Béla (1960) Munkácsi Bernát emlékezete : születésének 100. évfordulójára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 16 (1-4). pp. 381-391.

Kálmán, Béla (1958) Rövid beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 453-456.

Kálmán, Béla (1951) A történeti-összehasonlító módszer. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 2 (6). pp. 64-76.

<