REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P40 Sociolinguistics / szociolingvisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Ü | Đ | Г
Number of items at this level: 321.

A

Andor, József (2022) Studies on Budapest Speech, Based on the Budapest Sociolinguistic Interview. Acta Linguistica Academica, 69 (3). pp. 392-398. ISSN 2559-8201

B

Bajzát, Tünde (2007) ESP and general English requirements and usage by engineers. In: Kalba ir kontekstai = Language in different context. Research papers (2). Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius, pp. 390-399.

Bajzát, Tünde (2010) Interkulturális kompetencia elvárások és (kreatív) felkészítés a mérnökök körében. In: Kreativitás és a nyelv, 2009.09.23-2009.09.24, Budapest.

Bajzát, Tünde (2012) Munkahelyi nyelvhasználat az észak-magyországi régió vállalatainál = Communication at the workplace in North-Hungarian campanies. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 41-50. ISSN 1788-9979

Bajzát, Tünde (2012) What does intercultural competence mean for engineers and how can we develop it? In: Intercultural Horizons: Best practices in intercultural competence development. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 109-122. ISBN 978-1-4438-3964-8

Balogh, Andrea (2022) A videójátékok nyelve. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (4). pp. 166-167. ISSN 2060-0623

Balogh, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2019) Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban − pragmatikai szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 88-116. ISSN 0025-0236

Balogh, Magdolna (2017) Krádez jazyka : Jazyka totalitarismus. In: Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalitĕ. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom, pp. 23-43. ISBN 978-963-89709-1-6

Balázs, Andrea and Krizsai, Fruzsina and Babarczy, Anna (2019) Beszédaktusok megértése óvodás korban. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 311-325. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2016) Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0236

Baló, András Márton (2017) Oláh cigány dialektusok Magyarországon. In: Romológia „akkor és most”. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 1-8.

Bartha, Csilla (2024) Egy országos többnyelvűségi összehasonlító vizsgálat elméleti és kutatásmódszertani alapjai = The Theoretical and Methodological Foundations of a National Comparative Study on Multilingualism. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 11-53. ISBN 978-615-6678-04-1

Bartha, Csilla (2001) Kétnyelvűség, nyelvcsere : a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei. In: Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma : konferenciakötet, 2001. október 25-26. Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 6 . PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 14-32. ISBN 9636418551

Bartha, Csilla (2015) Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok (2). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 28-45. ISBN 978-963-284-615-6

Bartha, Csilla (1992) Sztenderdizáció és/vagy nyelvi asszimiláció? : Megjegyzések az erdélyi menekültek nyelvhasználatban észlelhető változásokról. In: Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Linguistica : Series A : Studia et dissertationes, 9 . MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, pp. 19-28. ISBN 9638461667

Bartha, Csilla and Borbély, Anna (2006) Dimensions of Linguistic Otherness : Prospects of Minority Language Maintenance in Hungary. LANGUAGE POLICY, 5 (3). pp. 335-363. ISSN 1568-4555

Bartha, Csilla and Holecz, Margit (2017) Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 205-212. ISBN 978-606-739-085-8

Bartha, Csilla and Holecz, Margit and Romanek, Péter Zalán (2016) Bimodális kétnyelvűség, nyelvi-szociokulturális változatosság és hozzáférés. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 337-370. ISBN 978 963 05 9861 3

Bartha, Csilla and Holecz, Margit and Varjasi, Szabolcs (2016) The SIGNificant Chance Project and the Building of the First Hungarian Sign Language Corpus. In: 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining, 2016.05.28, Portoroz.

Bartha, Csilla and Márku, Anita (2016) Kreatív nyelvhasználat: a kárpátaljai magyarok digitális kommunikációjának néhány példája. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 61-77. ISBN 978-617-7132-49-2

Bartha, Csilla and Tima, Péter and Tücsök, Dorottya (2020) Cigány nyelvek, közösségek és kultúrák Magyarországon : Multidiszciplináris bibliográfia. Edulingua tematikus füzetek (5.). Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Holecz, Margit (2016) A magyar jelnyelvi korpusz létrehozásának és annotálásának kihívásai. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 207-219. ISBN 978-963-306-450-4

Bańczerowski, Janusz (2016) Néhány reflexió a hallgatás szemantikájáról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 261-266. ISSN 0025-0236

Benyovszky, Krisztián (2018) Szerepjáték, álnévhasználat és irodalmi fikció = Role-playing games, the use of pseudonyms and literary fiction. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 119-127. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Benő, Attila (2016) Relatív kontaktusjelenségek és szociológiai változók. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 83-90. ISSN 0025-0228

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Róka fogta csuka? In: Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 180-190. ISBN 978 963 9902 64 0

Berán, Eszter (2022) Recenzió : Tanulmányok a budapesti beszédről – a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 77 (4). pp. 567-571. ISSN 0025-0279

Bodó, Csanád (2019) Kinek a hangján? : A kisebbségi oktatás nyelvi dilemmái. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 269-280. ISSN 0025-0236

Bodó, Csanád and Fazakas, Noémi and Lajos, Veronika (2022) Részvételi szociolingvisztika. In: A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. Termini Association; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, Törökbálint, pp. 68-81. ISBN 9786158183475

Bogárdi, Dóra and Lakatos, Péter (2017) „De nem lehet romaniul beszélni, mert a gázsók megszólják a romákat” – A nemzetiségi nyelv, mint közösség összetartó tényező. In: III. Fiatalok EUrópában Konferencia. Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 19-36. ISBN 978-615-80444-4-8

Bonyai, Gábor (2017) Müller Márta "Ein unermäβliches Land von Begriffen" : Dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0228

Borbély, Anna (2017) Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. In: Simpozion. Institutul de Cercetari al Romanilor din Ungaria, Gyula, pp. 197-209. ISBN 978-615-5369-12-4

Borbély, Anna (2016) Fenntartható kétnyelvűség. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 63-73. ISSN 0025-0228

Borbély, Anna (2017) Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 27-37. ISBN 978-606-739-085-8

Borbély, Anna (2016) Pozitív nyelvészet és nyelvi változatosság : Esettanulmány az élethosszig tartó tévhitekről és ezek nyelvhasználati következményeiről. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 67-87. ISBN 978 615 5428 52 4

Borbély, Anna (2024) Román nemzetiség : Nyelvi gyakorlatok, nyelvtudás, attitűdök, fenntartható kétnyelvűség = Naţionalitatea română : Practici şi cunoştinţe lingvistice atitudini faţă de limbă sustenabilitatea bilingvismului. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 184-245. ISBN 978-615-6678-04-1

Borbély, Anna (2016) Sustainable bilingualism and language shift : Longitudinal research in Romanian– Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 23-61. ISSN 1216-8076

Borbély, Anna (2024) Összehasonlító elemzések nemzetiségi közösségekben : Nyelvi gyakorlatok, kétnyelvűség és nyelvi tájkép. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 343-395. ISBN 978-615-6678-04-1

Bárth M., János (2018) Névföldrajzi térképlapok Erdélyből : A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-18-9

Bárányné Komári, Erzsébet (2016) Іштван Ковтюк як діалектолог. In: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Випуск 21. Uzhgorodskij Nacionalnyj Universitet, Uzhgorod, pp. 29-34.

Bárányné Komári, Erzsébet (2010) Угорсько-українська міжмовна інтерференція на Закарпатті (гунгаризми у творах закарпатський українських письменників). In: Діалектологічні студії 9. Institut ukrainoznavstva im. I. Kripakevica NAN Ukraini, Lviv, pp. 59-67.

Bárányné Komári, Erzsébet (2018) Мельник Світлана, Черничко Степан: Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 211-213. ISBN 9786177404841

Bárányné Komári, Erzsébet (2012) Социально-исторические предпосылки развития восточнославянских и венгерских межъязыковых контактов. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY (2). pp. 18-24.

Bátyi, Szilvia (2023) „Szeretném megkérni, hogy tudna-e abban segíteni...” : Kérési stratégiák használata a hollandiai magyarok körében. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 420-439. ISSN 0025-0228

Bátyi, Szilvia (2019) Tódor-Erika Mária – Tankó Enikő – Dégi Zuzsanna (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I–II. (Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2018.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2019 (2). ISSN 1587-1061

Bátyi, Szilvia (2022) A beszédfolyamatosság és a szókincsgazdagság vizsgálata a hollandiai magyarok körében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 1-21. ISSN 1587-1061

Bíró, Bernadett (2018) A terepmunka hozadéka 2. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 133-142. ISSN 0029-6791

Bíró, Tamás (2024) Raus hasono, davenolás, Söma Jiszroél! : Kutatási kérdések a magyarországi zsidó religiolektus és a zsinagógai nyelvhasználat terén = Raus Hasono, Davenoling, Söma Jiszroél! : Findings on Religiolect and Language Use in Synangogues of Hungarian Jews. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY (KSZ1). pp. 1-21. ISSN 1587-1061 (nyomtatott); 2498-4442 (elektronikus)

C

Chali, Keresa Kumera and Parapatics, Andrea (2023) Az alapfokú anyanyelvi oktatás helyzete napjaink Etiópiájában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). pp. 107-116. ISSN 2060-0623

Csata, Zsombor (2016) A nyelvhasználat gazdasági vonatkozásai kisebbségben. In: Nyelvében él a nemzet – Konferenciakötet. ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány, Budapest, pp. 120-128. (In Press)

Csata, Zsombor and Marácz, László (2018) Regulatory Environment, Linguistic Inequalities, and New Opportunities for Hungarian Minority Interest Representation in Romania. In: Language Policy and Linguistic Justice. Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches. Spinger, Cham, pp. 393-430. ISBN 978-3-319-75261-7

Csernicskó, István (2018) Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? STRATEHICNI PRIORYETY (KIEV), 46 (1). pp. 97-101. ISSN 2306-5664

Csernicskó, István (2016) A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 3 (3). pp. 91-105. ISSN 0866-6628

Csernicskó, István (2016) A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 50-62. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2022) The competition of languages in the Lingusitic landscape of Transcarpathia in Czechoslovak Republic (1919-1939): a partial analysis. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE / FORUM SOCIAL SCIENCE REVIEW, 24 (5). pp. 17-30. ISSN 2729-9740

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES, 5. p. 33. ISSN 2471-965X

Csernicskó, István and Márku, Anita (2020) Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). pp. 1-18. ISSN 1587-1061

Csrepka, Máté Barnabás (2022) Hungarians and their dual identity in São Paulo. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 126-145. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Csrepka, Máté Barnabás (2022) Linguistic Landscape of the most important Hungarian institutions in São Paulo. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 143-158. ISSN 1587-1061

D

Deli, Zsolt Pál (2020) Analytical structures in the language use of Hungarians in the United Kingdomand Ireland. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Deme, Andrea and Gugán, Katalin and Sass, Bálint and Mády, Katalin (2017) Towards capturing implicit innovative language attitude using an auditory Implicit Association Test. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 6 (1). pp. 3-40. ISSN 2063-8825

Demeter, Gáborné (2023) Kutatási eredményekre épülő pedagógiai módszertan az olvasástanításban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 16 (1). pp. 43-61. ISSN 2060-0623

Domonkosi, Ágnes (2020) Roles of social deixis in distance education during the quarantine period. In: Language and Literacy Section. Conference Proceedings. Selye János Egyetem; Univerzita J. Selyeho, Komárno, pp. 45-56. ISBN 9788081223761

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2020) Az életkori szerepek diszkurzív alakítása a hallgató–oktató e-mailezés gyakorlatában. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). pp. 1-25. ISSN 1587-1061

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2018) Írásbeli kapcsolattartás a hallgató-oktató viszonyban: szokásrendek és problémák a nyelvi reflexiók tükrében. ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XLIV. SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (44). pp. 89-107. ISSN 1785-6906

Dormán, András (2016) A Franciaországon kívüli európai frankofón államok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 73-79. ISSN 2060-0623

Drjenovszky, Zsófia and Hegedűs, Rita (2021) Ikrek beszédfejlődését befolyásoló tényezők, különös tekintettel a személyközi kommunikációra. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (3). pp. 63-75. ISSN 0209-584X

Dudics, Katalin (2021) Kárpátaljai magyar iskolások nyelvjárási attitűdjének alakulása egy megismételt kérdőíves gyűjtés alapján. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 346-354. ISSN 0025-0228

Duray, Zsuzsanna and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). JOURNAL DE LA SOCIETE FINNO OUGRIENNE, 96. pp. 21-54. ISSN 0355-0214

E

E. Nagy, Katalin (2022) Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 147-151. ISSN 0139-2190

E. Nagy, Katalin (2020) Névszociológiai analízis Szentpéterszeg helynevei alapján 2. rész = A Sociological Analysis based on the Toponyms of Szentpéterszeg. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 213-225. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Erb, Maria (2024) Német nemzetiség : Nyelvi gyakorlatok, nyelvtudás, nyelvi attitűdök, sztereotípiák, etnikai és nyelvi identitás = Deutsche Nationalität : Sprachgebrauch, Sprachkompetenzen, Sprachattitüden, Stereotype, ethnische und sprachliche Identität. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 115-183. ISBN 978-615-6678-04-1

F

Failasofah, Failasofah (2019) Wang, Danping: Multilingualism and Translanguaging in Chinese Language Classrooms. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Falyuna, Nóra (2016) Az arcvédő hazugság : A szívességkérés elutasításában megjelenő hazugság vizsgálata. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 3. pp. 21-48. ISSN 2064-9940

Fazakas, Noémi (2016) Erdélyi magyar egyetemisták nyelvi és nyelvhasználati attitűdjei. In: Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 55-64.

Fazakas, Noémi (2017) Nyelvjárások fordítása és tolmácsolása. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-99. ISBN 978-606-739-085-8

Fazakas, Noémi and Bodó, Csanád and Nagy, Noémi and Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Borbély, Anna and Hatoss, Anikó and Bánfi, Mariann and Márku, Anita and Filipović, Jelena and Csernicskó, István and Baló, András Márton and Lakatos, Péter and Kovács, Magdolna and Takkinen, Ritva and Suni, Minna and Heltai, János Imre and Takács, Zsófia K. and Swart, Elise K. and Horváth, Csilla and Pachné Heltai, Borbála and Hargitai, Evelin Gabriella and Romanek, Péter Zalán (2017) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. - A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 28 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9861 3

Fedinec, Csilla (2018) Az őslakos státusz Ukrajnában. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 20 (2). pp. 75-86. ISSN 1335-4361

Fejes, László (2022) Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján [Studies on Budapest speech based on the Budapest Sociolinguistic Interview]. Edited by Miklós Kontra and Anna Borbély. Gondolat, Budapest, 2021. 355 l. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 331-356. ISSN 0029-6791

Ferenczi, Gábor (2023) Paths and opportunities: geolinguistic methods in dialectology. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (2). pp. 20-35. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Ferenczi, Gábor (2021) Some conclusions on the geography of historical surnames in Vas County. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (2). pp. 253-270. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Ferenczi, Gábor (2021) Tájszójegyzék Szombathely környékéről. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 211-222. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Ferenczi, Gábor (2023) Vázlatpontok a nyelvi változatosság és nyelvi változás elméleti kérdéseihez. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 3 (1). pp. 23-43. ISSN 2786-3522

Fábián, Beáta (2015) A legnépszerűbb internetes közösségi oldalról gyűjtött írások nyelvhasználati szempontú elemzése. In: Nyelv és művészet 2. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 9-22. ISBN 978-80-558-0787-4

Fábián, Zsuzsanna (2016) Nomi italiani nel mondo. Studi internazionali per i 20 anni della »Rivista Italiana di Onomastica«. Italian Names in the World. International Studies for the 20 Years of »Rivista Italiana di Onomastica« = Olasz nevek a világban. Nemzetközi tanulmányok a Rivista Italiana di Onomastica 20. évének köszöntésére Quaderni Internazionali di RIOn 5. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 38. pp. 233-237. ISSN 0139-2190

Földvári, Sándor (1996) A Baltikum nyelveinek areális (és tipológiai) kapcsolatairól. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 193-198. ISBN 963 7170 86 3

G

Galántai, Júlia and Pápay, Boróka and Kubik, Bálint György and Szabó, Martina Katalin and Takács, Károly (2018) A pletyka a társas rend szolgálatában - Az informális kommunikáció struktúrájának mélyebb megértéséért a computational social science eszközeivel. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (7). pp. 964-976. ISSN 0025-0325

Gazdag, Vilmos (2022) Lektórium. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 212-216. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2018) A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 132-138. ISBN 978-617-7404-84-1

Gazdag, Vilmos (2019) A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 57. pp. 101-121. ISSN 0541-9298

Gazdag, Vilmos (2018) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv kölcsönszavak alakváltozatainak létrejöttéről. HUNGARO-RUTHENICA, 2018 (8). pp. 69-77. ISSN 1586-0736

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2018) A hallható levegővétel és a néma szünetek összefüggése gyermekek spontán beszédében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (4). pp. 37-54. ISSN 2060-0623

Győrffy, Erzsébet (2016) BAUKO JÁNOS, Bevezetés a szocioonomasztikába. Oktatási segédlet Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2015. 170 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 38. pp. 242-246. ISSN 0139-2190

Gábrity, Eszter (2013) A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 118-130. ISSN 0237-7683

Gáspár, Attila and Pető, Rita (2022) Személynevek a kvantitatív társadalomtudományokban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 9-24. ISSN 0139-2190

Gärtner, Hans-Martin (2017) Root Infinitivals and Modal Particles. In: Discourse Particles. De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 115-143. ISBN 978-3-11-049715-1

Gósy, Mária (2020) A kitöltött szünetek és a töltelékszók használatának összefüggései kétnyelvűeknél. In: Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus / Bilingualism: Hungarian and non-Hungarian context. Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 91-102. ISBN 9789633961490

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2017) A BEA beszélt nyelvi adatbázis tízéves fejlesztése és kutatási eredményei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 70-82. ISSN 0025-0236

H

H. Tomesz, Tímea (2021) Sólyom Réka, Kommunikációs gyakorlatok. KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM. L’HARMATTAN KIADÓ. BUDAPEST. 2020. 119 OLDAL. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (3). pp. 66-70. ISSN 2060-0623

Hauber, Kitti (2021) I. M. Nick: Personal Names, Hitler and the Holocaust. A SocioOnomastic Study of Genocide and Nazi Germany = Személynevek, Hitler és a holokauszt. A népirtás és a náci Németország névszociológiai vizsgálata. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (43). pp. 237-241. ISSN 0139-2190

Heltai, János Imre (2023) From (In)securitisation to Conviviality: The Reconciliatory Potential of Participatory Ethnography. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE, 2023 (283). pp. 1-23. ISSN 0165-2516 (print); 1613-3668 (online)

Heltai, János Imre (2022) (In)szekuritizáció és felebaráti szeretet. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 24 (3). pp. 125-145. ISSN 1335-4361 (In Press)

Heltai, János Imre (2021) Szociolingvisztika és részvételiség. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2021 (2). pp. 21-34. ISSN 1587-1061

Heltai, János Imre (2020) Transzlingválás. Elmélet és gyakorlat. Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-556-051-6

Heltainé Nagy, Erzsébet (2016) A nyelvi tanácsadás mint az anyanyelvi nevelés és közművelődés lehetősége. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 247-256. ISBN 9789639074644

Hires-László, Kornélia (2017) Etnikai kategóriák a beregszásziak mindennapi diskurzusaiban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 121-136. ISBN 978-617-7404-27-8

Hodeib, Christina (2020) On the discursive expression of politeness in Syrian Arabic: The case of apologies. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Holecz, Margit and Bartha, Csilla (2017) A MAGYAR JELNYELVI KORPUSZ: A (SZOCIOLINGVISZTIKAI) KUTATÁSOK ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 241-251. ISBN 978-606-739-085-8

Holecz, Margit and Ökrös, Ferenc and Bartha, Csilla (2017) A siketek és nagyothallók munkaerőpiaci és személyes sikerének nyelvi és nyelvi szocializációs tényezői. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 5-21. ISSN 2060-0623

Hollóy, Zsolt (2021) A szleng mint nyelvváltozat tanítása digitális eszközökkel. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (1). pp. 75-89. ISSN 2060-0623

Horváth, Csilla (2018) Schmidt Éva terepmunka-módszertanának tanulságai a nyugat-szibériai városi nyelvészeti kutatásokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. ISSN 0029-6791

Horváth, Lilla (2020) Eva Vetter and Ulrike Jessner (eds.): International Research on Multilingualism: Breaking with the Monolingual Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Horváth, László (2018) Egy nyelvjárástörténeti elemzés margójára. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Horváth, Viktória (2017) Közlések grammatikai szerkesztettsége 6–9 éves gyermekek narratíváiban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 5-18. ISSN 2060-0623

Hsu, Hsiu-ling (2023) The effects of time duration and bilingualism/trilingualism on second-language production. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (1). pp. 64-108. ISSN 2559-8201

I

Illés, Attila (2017) Illés Attila, Kétnyelvűség: szociolingvisztikai és kontaktusnyelvészeti aspektusok. Névadás és anyakönyvezés kétnyelvű körülmények között. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 39. pp. 200-203. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Istók, Béla (2017) Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. L’Harmattan, Buda - pest, 2017, 385 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 509-512. ISSN 0025-0236

Istók, Béla and Lőrincz, Gábor (2022) A vírusveszélyre utaló feliratok nyelve Dél-Szlovákiában. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 175-191. ISSN 0025-0228

J

Jenei, Kamilla (2022) Kontra Miklós – Borbély Anna (szerk.) Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján (Jenei Kamilla). ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). pp. 112-118. ISSN 2060-0623

Jeong, Seong Eun (2022) A Study on the language ideologies of Distant Central Language learners through language portraits. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 159-176. ISSN 1587-1061

K

Karmacsi, Zoltán (2015) Мовна соціалізація в етнічно змішаних сім’ях. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 1. pp. 67-75. ISSN 2415-8828

Karmacsi, Zoltán (2014) Мовна соціалізація в етнічно гетерогенному родинному середовищі. In: Студії з філології та журналістики. Випуск 2, 2014.04.10-2014.04.11, Ungvár.

Karmacsi, Zoltán (2016) Az etnikailag heterogén családok nyelvi szocializációja a tannyelv-választás tekintetében. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 4 (1). pp. 212-221. ISSN 2063-9945

Karmacsi, Zoltán (2016) Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának jellemzői Nyitra és Párkány környékén. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 89-101. ISBN 978 615 5428 52 4

Karmacsi, Zoltán (2012) Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 1-2. pp. 33-41. ISSN 1587-1061

Karmacsi, Zoltán (2012) Nyelvi szocializáció és a gyermeki nyelvhasználat etnikailag heterogén családokban. Acta Beregsasiensis : a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 1. pp. 69-79.

Karmacsi, Zoltán (2014) Ukrajnai és szlovákiai szláv-magyar etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermek nyelvhasználatának jellemzői. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 45/15 (4). pp. 90-101. ISSN 0350-2430

Karmacsi, Zoltán (2016) Zápszony és Mezőkaszony nyelvi tájképének változása. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 239-241. ISBN 978-966-176-094-2

Kiss, Anita (2019) Határon túli magyar egyetemisták nyelvhasználatának megítélése. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019 : XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 92-103. ISBN 9789639074811

Kiss, Anita (2020) Kódváltáshoz és nyelvjárási jelenségekhez kapcsolódó attitűdök kárpátaljai magyar egyetemi hallgatók körében. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 77-92. ISBN 9789639074880

Kiss, Anita (2021) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat megítélése ügynökmódszeres vizsgálattal. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 285-307. ISBN 9789639074941

Kiss, Jenő (2016) Standarddeutsch im 21. Jahrhundert a lexandra n. l enz , M anfred M. G launinGer Hg. Vienna University Press, Göttingen, 2015. Wiener Arbeiten zur Linguistik. Band 1. 250 lap. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 227-229. ISSN 0025-0228

Klaudy, Kinga (2007) Sociolinguistics of Translation. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 52 (1-2). pp. 229-234. ISSN 0039-3363

Kocsis, Zsuzsanna (2017) Fancsaly Éva – Gúti Erika – Kontra Miklós – Molnár Ljubić Mónika – Oszkó Beatrix – Siklósi Beáta – Žagar Szentesi Orsolya, A magyar nyelv Horvátországban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 238-243. ISSN 0025-0228

Konczosné Szombathelyi, Márta (2003) Globális világ, nyelvi és kulturális hatások. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 117-129. ISSN 0237-7683

Kontra, Miklós (2017) A vernakuláris nyelvváltozat tisztelete. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 100-107. ISSN 0025-0228

Korvin, Gábor (2018) Nyelvcsúfoló – egy Kmoskó-idézet ürügyén. KELETKUTATÁS, 2018 (tavasz). pp. 141-146. ISSN 0133-4778

Kovács, Alexandra Kitti (2020) Sjak Kroon & Jos Swanenberg (eds.): Language and Culture on the Margins. Global/Local Interactions. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Kovács, László (2019) Márkák, asszociációk és fogyasztás – változások a társadalom átalakulásának tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Kovács, Tímea (2018) Code-switching and optimality : An Optimality-Theoretical Approach to the Socio-Pragmatic Patterns of Hungarian-English Code-Switching. Collection Károli. Collection of papers . KRE; L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest. ISBN 9782343150505

Kresztyankó, Annamária (2021) Hogyan beszéljünk a beszédről? Narratív és vizuális gyakorlatok az osztályteremben = How to talk about speech? Narrative and visual activities in the classroom. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (2). pp. 23-37. ISSN 2060-0623

Kuna, Ágnes (2022) Az orvos-beteg kommunikáció kutatása és a nyelvészet. In: Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 41-71.

Kuna, Ágnes and Bochatay, Naike and Kim, Sara and Csabai, Márta (2022) Being in the same boat, in two ways : Conflict metaphors in health care. In: Figurative Thought and Language in Action. Figurative Thought and Language (16). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 259-284. ISBN 978 90 272 1139 2

Kuna, Ágnes and Csontos, Nóra (2023) A konfliktus mint narratív újrakonstruálás. A KÖZLÉS hozzáférhetővé tétele az egészségügyi dolgozók konfliktushelyzeteinek elbeszéléseiben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2023 (1(SI)). pp. 35-51. ISSN 1587-1061

Kuna, Ágnes and Domonkosi, Ágnes (2022) Társas deixis és kapcsolatépítés orvos-beteg konzultációk oktatóvideóiban. In: Tanulmányok a deixisről. Diagram Könyvek (5). Eötvös Collegium, Budapest, pp. 251-278. ISBN 978-615-5897-51-1

Kuna, Ágnes and Hámori, Ágnes (2019) „Hallgatom, mi a panasz?” A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban. In: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Eötvös Collegium, Budapest, pp. 215-239.

Kuna, Ágnes and Markó, Alexandra (2023) Betegközpontú és paternalisztikus kapcsolatépítés az orvos-beteg viszonyban. A kapcsolatépítés pragmatikai és szupraszegmentális jellemzői. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY (1). pp. 96-115. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Kádár, Zoltán Dániel (2016) The role of ideology in evaluations of (in)appropriate behaviour in student-teacher relationships in China. PRAGMATICS, 2017 (1). &. ISSN 1018-2101

Kádár, Zoltán Dániel and Ning, Puyu and Ran, Yongping (2018) Public ritual apology – A case study of Chinese. DISCOURSE CONTEXT & MEDIA, 26. pp. 21-31. ISSN 2211-6958

Kádár, Zoltán Dániel and Terkourafi, Marina (2016) Convention and Ritual (Im)politeness. In: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 183-202.

Kárpáti, László (2023) Some Thoughts Regarding Generation Z’s Social Characteristics and Their Likely Effects. FILOLÓGIA.HU, 14 (1-4). pp. 84-101. ISSN 2062-7858

L

Lantay, Gyula (2022) Az általános birtoklásjelölő morféma viselkedése a magyar pc-játékosok nyelvhasználatában. MAGYAR NYELV, 138 (2). pp. 192-202. ISSN 0025-0228

Liu, Amy H. and Shair-Rosenfield, Sarah and Vance, Lindsey and Csata, Zsombor (2018) Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 32 (1). pp. 82-108. ISSN 0891-2432

Ludányi, Zsófia (2020) Misad Katalin: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Ludányi, Zsófia (2018) A hallgató-oktató írásbeli kapcsolattartás nyelvi problémái internetes fórumok metadiskurzusaiban : Language problems in written student-teacher interaction in meta-discourses on online forums. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 13 (2). pp. 76-97. ISSN 1788-9979

Ludányi, Zsófia (2021) A szaknyelvek helyesírásának szabályozásáról. In: Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. KRE; L'Harmattan (Budapest); L'Harmattan Publishing, Budapest, pp. 147-174. ISBN 9789634147886

Lázár Lakatos, Aliz (2023) Román Ilona: A kétnyelvűség és a kognitív képességek fejlődésének összefüggései romániai magyar tanulóknál. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 405-409. ISSN 0029-6791

M

M. Pintér, Tibor (2020) Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Bóna Judit – Gráczi Tekla Etelka – Markó Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás III. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Fonetika). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Makkos, Anikó and Csapóné Horváth, Andrea (2022) Interkulturális különbségek pragmatikai szempontú értelmezése politikai beszédekben (1. rész). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 104-114. ISSN 1587-1061

Makkos, Anikó and Csapóné Horváth, Andrea (2022) Interkulturális különbségek pragmatikai szempontú értelmezése politikai beszédekben (II. rész). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 1-17. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Marsden, Liz and Kádár, Zoltán Dániel (2017) The pragmatics of mimesis. SCANDINAVIAN JOURNAL OF INTERCULTURAL THEORY AND PRACTICE, 4 (1). https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/view/2434. ISSN 1894-5988

Mendrey, Zsófia (2021) Digitális és nyomtatott szövegek olvasásértésének mérése középiskolai diákok körében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (3). pp. 31-46. ISSN 2060-0623

Misad, Katalin (2020) The use of Hungarian as a minority language in municipal offices in Southern Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 133-146. ISSN 0236-6568

Molnár, Katalin (2021) Online könyvbemutató Komáromban. In: Online oktatás – kontaktoktatás. J. Selye Univerzity, Komárom, pp. 236-240. ISBN 978-80-8122-408-9

Morauszki, András and Letenyei, László (2020) Who Reaps The Benefits Of Permeable Borders? : Mental Maps, Networks And Language Skills In The Hungarian-Slovakian Border-Region. In: Mental Mapping. Schenk Verlag, Passau, pp. 71-92. ISBN 783944850788

Mácsai, Boglárka (2017) Létezik-e városkutatás az uralisztikában? FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 91-114. ISSN 0239-1953

Mády, Katalin (2015) A fogadodban sok a vendég : hosszú magánhangzók egy mezőségi nyelvjárásban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szent István Társulat, Budapest, pp. 196-210. ISBN 978-963-277-545-6

Mády, Katalin and Beňuš, Štefan (2018) Entrainment profiles: Comparison by gender, role, and feature set. SPEECH COMMUNICATION, 100. pp. 46-57. ISSN 0167-6393

Márku, Anita (2019) Outi Tánczos, Magdolna Kovács & Ulriikka Puura (Eds.): Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Márku, Anita (2014) "Po násomu" Szolidaritás és kizárás: a kódváltás mint nyelvi játszma. In: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére. Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, Budapest, pp. 225-235.

Máté, Réka (2014) The language repertoire of Transcarpathian Hungarian teenagers. In: LIMES. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár, pp. 45-55. ISBN 978-966-387-090-8

Mészáros, Henrietta Flóra (2020) François Grosjean and Krista Byers-Heinlein: The Listening Bilingual: speech perception, comprehension and bilingualism. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

N

Nemes, Gyöngyi (2016) A nyelvi hátrányos helyzet és az anyanyelvi olvasás diagnosztikus értékelése – elméletek, módszerek. Iskolakultúra, 26 (7-8). pp. 47-53. ISSN 1215-5233

Nemesi, Attila László (2018) Kontra Miklós et al.: Szeged nyelve a 21. század elején. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 166-172. ISSN 0029-6791

Nemesi, Attila László (2015) A nyelv a nyilvánosságban: versengő és társdiskurzusok. REPLIKA (95). pp. 97-111. ISSN 0865-8188

Neuberger, Tilda (2022) Effects of L2 exposure on the perception of the singleton/geminate contrast in Hungarian. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 191-207. ISSN 1587-1061

Nshiwi, Darin (2020) Anas Hajar: International Students' Challenges, Strategies and Future Vision: A Socio-Dynamic Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Nyomárkay, István (2020) Egy időszerű szociolingvisztikai kérdés: a megszólítás és üdvözlés. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 104-112. ISBN 978-963-508-924-6

Németh, Dániel (2016) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 478-484. ISSN 0025-0228

Németh, Zoltán (2021) Levels of transculturalism and bilingualism in the Hungarian literature of Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (1). pp. 107-117. ISSN 0236-6568

O

Orsós, Anna (2024) Beás nemzetiség : Nyelvek ismerete, kétnyelvűség, attitűdök és oktatás = Kum kunastyé lyimbilye áré dauă lyimbé o nu, sjé gîngyesté dă lyimbé, dă învăcálá băjási în Ungureme. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 54-114. ISBN 978-615-6678-04-1

Oszkó, Beatrix and Ponomareva, Larisza (2017) Kudymkar nyelvi tájképe. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 147-162. ISSN 0239-1953

P

P. Kocsis, Réka (2017) Benő Attila – T. Szabó Csilla szerk., Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 243-246. ISSN 0025-0228

Pachné Heltai, Borbála (2017) Multilingualism and Seasonal Migration : Linguistic Practices of Finnish House Owners in a German Minority Village in Southern Hungary. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 163-178. ISSN 0239-1953

Pap, Kinga (2021) A nyelvi agresszió formai és funkcionális jellemzőinek empirikus vizsgálata az osztálytermi diskurzusokban = Empirical research of the formal and functional characteristics of language aggression in classroom discourses. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 4 (1). pp. 20-44. ISSN 2063-2991

Pap, Kinga (2021) A nyelvi agresszió kutatásának aktualitása és társadalmi jelentősége = The relevance and social significance of the research of language aggression. ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS, 4 (1). pp. 3-19. ISSN 2063-2991

Parapatics, Andrea (2023) Az Új magyar nyelvjárási atlasz projekt szociolingvisztikai interjúiról. In: Az Új magyar nyelvjárási atlasz. Előzmények és anyaggyűjtés. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 1-12. (In Press)

Parapatics, Andrea (2021) Az óceán feneke. Szitakötő (53). ISSN 1789-4972

Parapatics, Andrea (2020) Balaton vidéki fiatalok tájszókészletéről egy kérdőíves vizsgálat tükrében. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 337-351. ISSN 0025-0228

Parapatics, Andrea (2023) Dialect identity in a standard based culture. In: A múltban gyökerező identitás jelene és jövője // The Present and Future of Identity Rooted in the Past. Akadémiai Kiadó (MeRSz), online, pp. 1-17. (In Press)

Parapatics, Andrea (2021) Mindennapi nyelvjárásunk. Magyaróra, III (3). pp. 96-102. ISSN 2676-976X

Parapatics, Andrea (2021) Nyelvi hasonmások. Szitakötő (55). ISSN 1789-4972

Parapatics, Andrea (2020) Nyelvi-nyelvjárási tudat és regionális nyelvhasználat Magyarországon: Élőnyelvi kutatások és tanulságaik. Habilitációs tézisek. Other thesis, Pannon Egyetem.

Parapatics, Andrea (2022) Nyugat-magyarországi beszélők nyelvi-nyelvjárási attitűdjei. Részeredmények. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, I (1). pp. 85-105. ISSN 2786-6726

Parapatics, Andrea (2021) Pannon Egyetemen tanuló hallgatók nyelvi-nyelvjárási tudata. In: Humán tudományok: pedagógusképzés és tananyagfejlesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Parapatics, Andrea (2023) Robin Phelps-Ward – Wonjae Phillip Kim (Eds.) The Power of Names in Identity and Oppression – Narratives for Equity in Higher Education and Student Affairs (recenzió) = A nevek ereje az identitásban és az elnyomásban – Narratívák a méltányosságért a felsőoktatásban és hallgatói ügyekben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 45. ISSN 0139-2190 (In Press)

Parapatics, Andrea (2022) Szinkronszínészek nyelvi attitűdjei és tapasztalatai a magyar szinkronról. ARGUMENTUM, 18. pp. 58-69. ISSN 1787-3606

Parapatics, Andrea (2020) Szó szót követ: Nyelvjárás az iskolában. Édes Anyanyelvünk, 43 (5). p. 8. ISSN 0139-0457

Parapatics, Andrea (2019) Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség. Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Parapatics, Andrea (2022) Változásmenedzsment a szociolingvisztikai szemlélet intézményes alakításában. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (1). pp. 115-128. ISSN 1587-1061

Parapatics, Andrea (2016) A magyar nyelvjárásokról a XXI. században. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 88-92. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea (2023) The sociolinguistic survey of the New General Atlas of Hungarian Dialects project and its partial results. Linguistica Silesiana, 44 (1). pp. 105-120. ISSN 0208-4228

Parapatics, Andrea (2021) A területi nyelvváltozatok nyelvhelyességéről. Magyaróra, 3 (3). pp. 348-351. ISSN 2676-976X

Parapatics, Andrea and Bereczk, Zsófia Mirtill (2023) A nyelvjárási tudat fejlesztésének útjain I. Nyugat-dunántúli középiskolások nyelvjárási tudata. ANYANYELV-PEDAGÓGIA : SZAKFOLYÓIRAT MAGYAR NYELVEN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOKNAK, 16 (2). pp. 18-36. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea and Bunta, Ferenc and Fürész-Mayernik, Melinda and Bóna, Judit and Navracsics, Judit and Bátyi, Szilvia (2023) The past and present of natural and instructional bilingualism and multilingualism in Hungary. In: Multilingual Acquisition and Learning: Towards an Eco-systemic View of Diversity. John Benjamins Publishing. (In Press)

Parapatics, Andrea and Chali, Keresa Kumera (2023) Mother tongue-based primary education in contemporary Ethiopia. ARGUMENTUM, 19. pp. 51-61. ISSN 1787-3606

Parapatics, Andrea and Chali, Keresa Kumera (2023) The history of language policy in the education system of Ethiopia. In: Humán tudományok: Jövőbe vezető utak. Akadémiai Kiadó (MeRSz).

Parapatics, Andrea and Lengyel, Zsófia (2021) A regionális nyelvi háttér és a második nyelv elsajátításával kapcsolatos motivációk vizsgálata: egy kísérlet tanulságaiból. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, XIV (1). ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea and Salah, Rania (2023) Attitudes and motivation of Tunisian youth towards learning English as a foreign language. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH, 8 (5). pp. 2295-2303. ISSN 2455-8834

Parapatics, Andrea and Yalcinkaya, Ali Can and Szentgyörgyi, Szilárd (2023) Adaptation Rates of West Old Turkic Loanwords in Hungarian: A Quantitative Study : Macarcadaki Eski Batı Türkçesi Ödünçleme Sözcüklerin Uyum Oranları: Bir Nicel Analiz. Turkish Studies - - Language and Literature, 18 (2). pp. 1395-1427. ISSN 2667-5641

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Poreisz, Veronika and Szabó, Piroska Gabriella and Ürmösné Simon, Gabriella (2020) Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból II. Studia Doctorandorum Alumnae . Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, p. 6.

Porkoláb, Ádám (2015) Az iskolában elsajátított írott nyelvi norma presztízse az internetes kommunikációban. ISKOLAKULTÚRA, 11. pp. 75-89. ISSN 1215-5233

Presinszky, Károly (2018) Vargha Fruzsina Sára, A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai : Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 363-366. ISSN 0025-0228

Pál, Helén (2021) Péntek János – Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 226-229. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Pál, Helén (2023) Péntek János: Kalotaszegi tájszótár. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 3 (1). pp. 138-141. ISSN 2786-3522

Pál, Helén (2023) Some reasons behind the change of languages and dialects in a South Transdanubian area of Hungary, with special regard to Völgység. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 3 (2). pp. 69-88. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Pállné Lakatos, Ilona (2018) Két könyv Szeged nyelvéről. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 102-110. ISSN 0025-0228

Pápay, Boróka and Kubik, Bálint György and Galántai, Júlia (2018) Gossip is more than just story telling : Topic modeling and quantitative analysis on a spontaneous speech corpus. In: Text2Story. CEUR-WS.org, Grenoble, pp. 33-40.

Pávai, Gyopár and Rakitai, Réka (2017) Anyanyelvünk megélése Manchesterben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 80-88. ISSN 2060-0623

Pékné Sinkó, Csenge (2022) A nyelvi képességek és a családi háttér kapcsolata [The relationship between language abilities and family background]. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10 (4). pp. 93-106. ISSN 2064-1060

R

Romanek, Péter Zalán (2017) A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 5-15. ISSN 2060-0623

Rosenberg, Mátyás (2019) The Language of Bayash Communities in Central and Eastern Hungary. Documentation. Brill, Hollandia. (Submitted)

Rosenberg (Arató), Mátyás (2021) „Csak a kéró százhúsz és akkor még se kaja, se pia” – romani kölcsönzések használata és jelentésváltozása a magyar nyelvben. In: XV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, 2021.02.05, Budapest.

Rosenberg (Arató), Mátyás (2020) Romani eredetű szavak a magyar anyanyelvű fiatalok nyelvhasználatában. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 123-136. ISBN 9789634295341

Rosenberg (Arató), Mátyás (2015) A héber nyelv vizsgálata egy budapesti zsidó gimnáziumban. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Film-Virage Egyesület, Pécs, pp. 30-36. ISBN 9789636427634

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

Ránki, Sára (2021) Nyelvi profilalkotás = Linguistic profiling. BELÜGYI SZEMLE, 69 (12). pp. 2155-2166. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Réger, Zita (1978) Cigányosztály, "vegyes" osztály : a tények tükrében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 21 (8). pp. 77-89. ISSN 0324-7228

Réger, Zita (1999) Gypsy Children’s Language Problems and Their Chances to Manage at School. In: The Roma Education Resource Book Vol. 1. Educational Issues Methods and Practice Language and Culture. Open Society Institute – Institute for Educational Policy, Budapest, pp. 169-173.

Réger, Zita (1999) Gypsy Classes and “Mixed Classes” – In View Of the Facts. In: The Roma Education Resource Book Vol. 1. Educational Issues Methods and Practice Language and Culture. Open Society Institute – Institute for Educational Policy, Budapest, pp. 155-168.

Réger, Zita (1973) Joshua A. Fishman, Robert L. Cooper, Roxana Ma et al.: Bilingualism in the Barrio. ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 23 (3-4). pp. 406-412. ISSN 0001-5946

Réger, Zita (1974) Kétnyelvű cigánygyermekek az iskoláskor elején. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 17 (1). pp. 50-62. ISSN 0324-7228

Réger, Zita (1982) A "Kétnyelvűség" című kerekasztal összefoglalása. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYIREGYHÁZIENSIS. pp. 160-163. ISSN 0133-882X

Réger, Zita (1988) Language groups among the Gypsies in Hungary and some aspects of their oral culture. In: The less widely taught languages of Europe: proceendings of the UNESCO/AILA/IRAAL symposium. University College Dublin Applied Language Centre; Irish Association for Applied Linguistics, Dublin, pp. 111-131.

Réger, Zita (1982) Lovari-magyar cigánygyermekek nyelvi problémái az iskoláskor kezdetén. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYIREGYHÁZIENSIS. pp. 131-132. ISSN 0133-882X

Réger, Zita (1987) Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat a magyarországi cigány nyelvi közösségekben. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL (3). pp. 31-89. ISSN 0237-4226

Réger, Zita (1998) Orális kultúra és nyelvi szocializáció magyarországi cigány nyelvi közösségekben. In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Tanítók kiskönyvtára (9). IFA, Budapest, pp. 303-314. ISBN 9638323256

Réger, Zita (1990) Social settings of acquisition. In: Hungarian child language research. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 24-26.

Réger, Zita (1998) Szempontok a cigány gyermeknyelvi szövegkorpusz elemzéséhez. BESZÉDKUTATÁS. pp. 135-150. ISSN 1218-8727

Réger, Zita (1982) A "Társadalmi rétegződés és nyelvi magatartás" című kerekasztal összefoglalása. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE NYIREGYHÁZIENSIS. pp. 154-160. ISSN 0133-882X

Réger, Zita (2002) Utak a nyelvhez : nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Soros Alapítvány; Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963 9074 32 2

Réger, Zita (1974) A lovári-magyar kétnyelvű cigánygyermekek nyelvi problémái az iskoláskor elején. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 76 (1-2). pp. 229-255. ISSN 0029-6791

S

Schirm, Anita (2018) Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-16. ISSN 1587-1061

Schirm, Anita (2017) A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 55. pp. 5-23. ISSN 0541-9298

Sebestyén, Zsolt (2020) Győrffy Erzsébet, Helynév-szociológia. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (42). pp. 253-255. ISSN 0139-2190

Siklósi, Beáta (2018) Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 366-371. ISSN 0025-0228

Simon, Gabriella (2011) A nemek közötti lingvisztikai különbségek. In: Tavaszi Szél 2011 : Tanulmánykötet = Spring Wind 2011. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Pécs, pp. 347-352. ISBN 9786155001338

Sinkovics, Balázs (2018) Sándor Klára: Nyelv és társadalom. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 61-63. ISSN 2060-0623

Sipos, Mária (2018) Bilingualism and text edition. VESTNIK UGROVEDENIA, 8 (1). pp. 86-97. ISSN 2220-4156

Sipőcz, Katalin (2018) A terepmunka hozadéka 1. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 123-132. ISSN 0029-6791

Skaperné Embersics, Erzsébet and Merkliné Doncsecz, Ibolya (2018) PRIMERJALNI GLAGOLSKI FRAZEMI V PORABSKEM GOVORU. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 79-91. ISSN 1216-0016

Somfalvi, Zita (2020) The impact of social and cultural capital on the success of language exams. Hungarian Educational Research Journal, 10 (1). pp. 66-73. ISSN 2064-2199

Suba, László (2021) Úton a közérthetőség felé. In: Tradíció, tudomány, minőség : 30 éves a Vám-és Pénzügyőri Tanszék. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata, Budapest, pp. 92-104. ISBN 978-615-81879-6-1

Szabó, Gergely (2022) Tanulságok és dilemmák a magyar főváros nyelvének vizsgálatában. REPLIKA : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (126). pp. 111-118. ISSN 0865-8188

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 7. rész. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 279-302. ISSN 0025-0236

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Ring, Orsolya and Üveges, István and Vit, Eszter and Samu, Flóra and Gulyás, Attila Elemér and Galántai, Júlia and Szvetelszky, Zsuzsanna and Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka and Takács, Károly (2021) StaffTalk: magyar nyelvű spontán beszélgetések korpusza. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2021. január 28-29., Szeged.

Szabó, Panna (2016) A keleti és nyugati régiók nyelvföldrajzi összehasonlítási lehetőségeiről a nyelvatlaszok alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 172-182. ISSN 0025-0228

Szabó, Ágnes (2016) Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0228

Szczygłowska, Tatiana (2018) Gender and learning target-language culture: A study with Polish students of English. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-16. ISSN 1587-1061

Szczygłowska, Tatiana (2019) Piotr Romanowski, Małgorzata Jedynak (Eds.): Current Research in Bilingualism and Bilingual Education. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Szeverényi, Sándor (2020) Mi az, hogy "arktikus" és mi az, hogy "sarkvidéki"? Őshonos és egyéb szempontok. Documentation. Nyelvtudományi Intézet. (Unpublished)

Szili, Katalin (2016) Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylacium-áról). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 325-332. ISSN 0025-0228

Szilágyi, Levente (2016) Nyelvi tájkép a magyar-román-ukrán hármas határ térségben. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, XXXII (II). pp. 331-339. ISSN 2067-6948

Sándor, Klára (2015) Diktatúra a nyelvben. In: Nyelvészet, művészet, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 263-275. ISBN 978-615-5455-27-8

Sándor, Klára (2016) Szöllősy, Éva. 2015. A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban ('The Image of Men and Women in Modern Hungarian Dictionaries'). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kiadó. 201 pp. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION, 9. pp. 308-311.

Sándor, Klára (2008) Vissza természeteshez. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 117-127. ISBN 978 963 7356 77 3

Sándor, Klára (2016) A soha meg nem hallott ima : A katolikus egyház szerepe a csángók nyelvcseréjében. FOLKMAGAZIN, 23 (1). pp. 8-13. ISSN 1218-912X

Sándor, Klára (2021) A török‒magyar nyelvi kapcsolatok újraértelmezésének lehetőségei. In: Párhuzamos történetek – Parallel stories. PPKE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, pp. 77-101. ISBN 9786156388056

T

Tamás, Ildikó (2016) "Tallót subál, polyót vet" - A halandzsa mint nyelvi humor. In: A humor nagyítón keresztül. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (188). Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 42-50. ISBN 978-963-409-061-8

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Az anyaország és a külső régiók, a határtalanítás. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 150-163. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Bevezetés : A jelen tapasztalati tere: nyelv és nyelvközösség. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 19-31. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2020) Postcolonialism in Central Europe : (A linguistic perspective). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 47-59. ISSN 0236-6568

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelv és nyelvközösség Európában. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 49-63. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelvközösség kommunikációs rendszere 1945 után. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 137-149. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar standard helyzete. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 222-238. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyarországi helyzet. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-178. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2012) A stílus szociokulturális tényezőinek kognitív nyelvészeti megalapozása. In: A stílus szociokulturális tényezői. ELTE, Budapest, pp. 19-49. ISBN 978-963-284-304-9

Tolnai Varga, Piroska (2018) Diskurzusszervező elemek a diákesszékben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 28-39. ISSN 2060-0623

Tuska, Tünde and Uhrin, Erzsébet (2024) Szlovák nemzetiség : Nyelvek ismerete, kétnyelvűség, attitűdök és nyelvi tájkép = Dimenzie jazykovej inakosti: Možnosti zachovania slovenského jazyka v slovenskom Komlóši. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 283-342. ISBN 978-615-6678-04-1

Tátrai, Patrik (2011) Anyanyelv és nemzetiség mint az interetnikus kapcsolatok mutatója Erdély magyar lakosságának példáján. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 48-68. ISSN 0237-7683

Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor (2012) A stílus szociokulturális tényezői : Kognitív stilisztikai tanulmányok. ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-30-4-9

Tóth, Enikő (2014) Borbély Anna: Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 1-2. pp. 128-132. ISSN 1587-1061

Tóth, Enikő (2018) Egy Beregszászi járási település, Csoma nyelvi tájképe. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 165-173. ISBN 978-617-7404-84-1

Tóth, Enikő (2017) Katona Hajnal Tünde: Nyelvi attitűd és jogismeret erdélyi magyar közösségekben. Szociolingvisztikai vizsgálat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 205-209. ISSN 0029-6791

Tóth, Enikő (2014) Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés. In: «Актуальні проблеми філології та журналістики» , 2014.04.10-2014.04.11, Ungvár.

Tóth, Enikő (2013) Márku Anita: Beszél Ön "kárpátaljai magyarul"? KISEBBSÉGKUTATÁS, 22 (4). pp. 194-197. ISSN 1215-2684

Tóth, Péter (2022) Gazdag Vilmos, Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 225-229. ISSN 0025-0228

Tóth, Sándor János (2008) Germanizmy v slovenčine v Maďarsku. In: Slovenčina v menšinovom prostredí 2. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 189-195. ISBN 9789638734259

Tóth, Sándor János (2005) O slovenskom jazyku v školách v Békešskej župe. In: Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 182-202. ISBN 9638657332

Tóth, Sándor János (2003) Osud germanizmov v slovenčine. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CHATHOLICAE IN RUZOMBEROK, 3 (4). pp. 60-78. ISSN 1335-9185

Tóth, Sándor János (2004) Pitvaroš, Albert, Ambróz - školstvo a cirkev. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 103-110. ISBN 9638657324

Tóth, Sándor János (2007) Postoj k dvojjazyčnosti v Slovenskom Komlóši. In: Aktuálne problémy slovakistiky. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 166-171. ISBN 9789634639367

Tóth, Sándor János (2005) Slovenčina v cirkvi v Békešskej župe. In: Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 168-182. ISBN 9638657332

Tóth, Sándor János (2008) Szlovák nyelvhasználat az iskolákban. In: Slovensky jazyk v Madarsku: Bibliografia a štúdie 1. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba, pp. 244-262. ISBN 9789638734242

Tóth, Sándor János (2004) Vplyv slovenskej školy na identitu absolventa. In: Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách. UCM v Trnave, Trnava, pp. 117-123. ISBN 8089034519

Tóth, Sándor János (2009) Železničná terminológia a názvy staníc pri vzniku ČSD. In: Varia XVIII. Prešovská Univerzita, Presov, pp. 670-675. ISBN 9788055500836

Tóth, Sándor János (2008) A magyarországi szlovák nyelv kutatásának elméleti és módszertani alapjai = Teoretické a metodické východiská výskumu slovenského jazyka v Maďarsku. In: Slovensky jazyk v Madarsku: Bibliografia a štúdie I. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba, pp. 17-30. ISBN 9789638734242

Tóth, Sándor János (2007) A szlovák nyelv használata a Pilis hegység iskoláiban. In: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia. SZIE; MANYE, Pécs, Gödöllő, pp. 539-545. ISBN 9789639483781

Tölgyesi, Beatrix (2012) Lexikai russzicizmusok a litván internetes fórumok nyelvéban. In: Nyelv és kutúra - kulturális nyelvészet, 2010. 11. 23-24, ELTE BTK.

Tücsök, Dorottya (2016) Kábítószerek megnevezései egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében. In: Anyanyelvünk évszázadai 2. Studia Iuvenum Chronolinguistica (2). ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék, Budapest, pp. 165-172. ISBN 978 963 284 765 8

Tücsök, Dorottya (2024) Szerb nemzetiség : Nyelvek ismerete, kétnyelvűség, attitűdök és identitás = Serbian Nationality : Knowledge of Languages, Bilingualism, Attitudes and Identity. In: Többnyelvűség Magyarországon : Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 246-282. ISBN 978-615-6678-04-1

Tücsök, Dorottya (2019) A tanárképzésben részt vevő hallgatók nyelvi ideológiái: a (nyelvi) másság konstruálódása = Linguistic Ideologies of Students in Teacher Training: the Construction of (Linguistic) Diversity. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 12 (2). pp. 5-15. ISSN 2060-0623

V

Vančo, Ildikó (2020) The “we” vs. “they” distinction in Slovakia Hungarians' discourse. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 73-84. ISSN 0236-6568

Vargha, András and Borbély, Anna (2017) Application of modern classification methods in the study of bilingualism. Glottotheory, 8 (2). pp. 203-216. ISSN 2196-6907

Vargha, Fruzsina Sára (2021) Tánczos Vilmos moldvai gyűjtésének nyelvészeti feldolgozása. In: A moldvai magyarság kutatása a 21. században. BTK Néprajztudományi Intézet, pp. 190-202.

Vashchenko, Darja and Plotnikova, Anna (2021) Hungarian cultural and linguistic borrowings in the folk tradition of Burgenland Croats in Hungary and Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 35 (1). pp. 97-106. ISSN 0236-6568

Vincze, Veronika and Üveges, István and Szabó, Martina Katalin and Takács, Károly (2021) A magyar beszélt és írott nyelv különböző korpuszainak morfológiai és szófaji vizsgálata. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2021. január 28-29., Szeged.

Virág, Ágnes (2022) The Parliament above the clouds: Motivational factors of metaphoric hybrids = Parlament a felhők fölött: Motivációs tényezők a metaforikus hibridekben. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 11 (2). pp. 1-24. ISSN 0209-584X

Vukov Raffai, Éva (2022) „Tudom, hogy bolgár vagyok, de magyarnak érzem magam.”. A székelykevei bolgárok kétnyelvűsége és nyelvcseréje. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 343-355. ISSN 0025-0228

Várnai, Zsuzsa (2022) „Ki vagyok én?ˮ Őslakos identitás sarkvidéki városi közösségekben. Szociolingvisztikai interjúk Dugyinkában (II. rész). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 22 (2). pp. 18-29. ISSN 1587-1061 (nyomtatott), 2498-4442 (online)

Várnai, Zsuzsa (2020) Who am I?” Indigenous identity in arctic urban communities. Sociolinguistic interviews in Dudinka. In: Minority languages in the process of urbanization: A comparative study of urban multilingualism in Arctic indigenous communities. Nyelvtudományi Intézet, pp. 1-20. (Unpublished)

Várnai, Zsuzsa (2020) The place of the research: Dudinka. Documentation. Nyelvtudományi Intézet. (Unpublished)

Ü

Ürmösné Simon, Gabriella (2010) Bodnár Ildikó-Simigné Fenyő Sarolta-Kegyesné Szekeres Erika : Sokszínű nyelvészet : Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 10 (1-2). pp. 176-179. ISSN 1587-1061

Ürmösné Simon, Gabriella (2017) A Case Study Based on a Spontaneous Discourse of Greek–Hungarian Bilinguals in Respect of Interjections, Swear Words and Syntactical Mistakes, as Regards Gender. MAGYAR RENDÉSZET, 17 (4). pp. 193-210. ISSN 1586-2895

Ürmösné Simon, Gabriella (2012) Társadalmi nem és nyelvhasználat. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (2). pp. 107-117. ISSN 1788-9979

Ürmösné Simon, Gabriella (2014) A bilingvizmus pszicho- és neurolingvisztikai aspektusai, határtudományai és oktatáspolitikai szerepe. MAGYAR RENDÉSZET, 14 (2). pp. 117-125. ISSN 1586-2895

Ürmösné Simon, Gabriella (2015) Érák, szubkultúrák, szocializáció, férfi-kontra női agy a gendernyelvészet tükrében. MAGYAR RENDÉSZET, 15 (2). pp. 151-161. ISSN 1586-2895

Đ

Đelatović, Sonja (2022) Kommunikáció és nyelv IV. Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 122-126. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Г

Громенко, Е. С. and Павлова, А. С. and Приёмышева, М. Н. (2020) О «ковидно-коронавирусных» процессах в русском языке 2020 года. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 65 (1). pp. 51-70. ISSN 0039-3363

This list was generated on Sat Jul 13 19:18:51 2024 CEST.