REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P140 Historical linguistics / nyelvtörténet, történeti nyelvtan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | É | Г
Number of items at this level: 382.

A

A. Jászó, Anna (2023) Kunoss Endre, Gyalulat. Az eredeti kiadás: Pest, Landerer, 1835.; a reprint: Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2022. Kiss Gábor utószavával. XVIII + 116 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 228-231. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Adamik, Béla (2016) Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: Search and Charting Modules. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen, pp. 13-27. ISBN 978-963-284-796-2

Adamik, Béla (2017) First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7–8, 2016, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 7-10. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2017) Potential Greek influence on the Vulgar Latin sound change [b] > [β]: Dialectological evidence from inscriptions. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 11-33. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2017) Second International Workshop on Computational Latin Dialectology. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 283-285. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2019) The Transformation of the Case System in African Latin as Evidenced in Inscriptions. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 13-36. ISSN 0418 – 453X

Adamik, Béla (2023) A latin nyelv dialektológiai helyzete a késő császárkori és kora középkori Itáliában a feliratok tükrében. In: A szavak értelme: tanulmányok Tegyey Imre emlékére. Hereditas Graeco-Latinitatis (12). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológiai És Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 139-163. ISBN 978-963-490-547-9

Adamik, Béla (2017) A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Szt. István Társulat, Budapest – Piliscsaba, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-299-7

Adamik, Béla (2017) The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 5-21. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2018) A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 62 (1). pp. 31-53. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2020) The transformation of the vowel system in African Latin with a focus on vowel mergers as evidenced in inscriptions and the problem of the dialectal positioning of Roman Africa. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 9-25. ISSN 0418-453X

Adamik, Béla (2016) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának esetleges görög hátteréhez: dialektológia a kontaktológia szolgálatában. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat. Budapest–Piliscsaba, Piliscsaba, pp. 11-24. ISBN 978 963 277 629 3

Adamik, Béla (2017) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának össze-függése a magánhangzóközi /w/ kiesésével a feliratos anyag tükrében. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 128-144. ISBN 978-963-473-962-3

Ajkay, Alinka (2017) „A’ Magyar Nyelvnek polgári nyelvvé emelése felől” : Kazinczy pályaművének kiadás-, kutatás- és recepciótörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 213-236. ISSN 0025-0171

Antal, Gergely (2022) Szófejtések Rédei Károly tiszteletére. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 71-87. ISSN 0029-6791

Antal, Gergely and Czentnár, András and Németh, Dániel (2022) Nyelvi és nyelvjárási kölcsönhatások kutatásának lehetőségei és korlátai az etimológiában: a serke, csíra, sarjú, (gyógy)ír szavak etimológiája. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 7-69. ISSN 0029-6791

Antalné Szabó, Ágnes (2024) Fülöp Lajos (1932–2024). MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 108-110. ISSN 0025-0228

Apatóczky, Ákos Bertalan (2017) Egy késő-Ming kétnyelvű glosszárium helyreállításának tanulságai. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2016 (1). pp. 1-14. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan (2020) Kitan szavak listája Ligeti Lajos MTA-ra hagyott jegyzeteiben – számnevek. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2019 (2). pp. 31-45. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan and Brosig, Benjamin (2023) Kleine Kitan-Schrift = Kitan Small Script. In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. De Gruyter, Berlin; Boston, pp. 1-5.

Apatóczky, Ákos Bertalan and Róna-Tas, András (2019) A new comprehensive monograph on Khitan : Chinggeltei [Qingge’ertai] 清格尔泰, WU Yingzhe 吴英喆 and JIRUHE 吉如何:Qidan xiaozi zai yanjiu 契丹小字再研究 [Further research on Khitan Small Script]. Vols. I–III, Beijing, 2017, 2336+20 pp. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 72 (2). pp. 259-268. ISSN 0001-6446 (print); 1588-2667 (online)

Apatóczky, Ákos Bertalan and Szilágyi, Zsolt (2021) A magyarországi kitankutatás első százada. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 12. pp. 151-165. ISSN 2060-9655

Asztalos, Erika Éva (2023) The expression of constituent negation in Udmurt: From scope-ambiguous to scope-transparent constructions. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (2). pp. 248-283. ISSN 2559-8201

B

Bajzát, Tímea Borbála (2022) A (pre)modális tartományokkal összefüggő főnévi igeneves mintázatok klaszterezésének lehetősége a történetiség perspektívájában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 25-43. ISBN 9789633069097

Bakró-Nagy, Marianne (2010) Az adat a történeti nyelvészetben: megnyilatkozás, forrás, megbízhatóság. ARGUMENTUM, 6. pp. 124-167. ISSN 1787-3606

Bakró-Nagy, Marianne (2016) Mansi loanword phonology: Tipology of repair strategies - A historical approach. In: 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europeae, 2016.08.31-2016.09.03, Nápoly.

Bakró-Nagy, Marianne (2001) Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 98. pp. 71-118. ISSN 0029-6791

Banai, Miklós and Lukács, Béla (2012) Az andronovói bronzkori civilizáció és a rovásírás keletkezése = The Andronovo Bronze Age civilization and the formation of the Rovash script. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Barta, Andrea (2015) Ito Pater, Eracura and the Messenger: A Preliminary Report on a New Curse Tablet from Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 51. pp. 101-113. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) Ito Pater, Eracvra és a kézbesitő: Előzetes jelentés egy újabb aquincumi átoktábláról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 81-91. ISSN 0003-567X

Barta, Andrea (2017) A Letter to the Underworld: A Research Report on the Curse Tablet Aq-2. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 45-56. ISSN 0044-5975

Barta, Andrea (2017) Levél az alvilágba. Az Aq-2 átoktábla (Előzetes jelentés). In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 145-160. ISBN 978-963-473-962-3

Barta, Andrea (2019) Mala bestia foras dato. Spelling Mistakes and Loan Phrases as Means of Interpretation of a Latin Magical Text. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 37-48. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) New Remarks on the Latin Curse Tablet from Savaria. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies, 63-69 (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen. ISBN 978-963-284-796-2

Barta, Andrea (2020) Parallel phrases and interaction in Greek and Latin magical texts. The Pannonian set of curse tablets. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 56. pp. 27-36. ISSN 0418-453X

Barta, Andrea (2017) The Siscia curse tablet from a linguistic point of view : a new autopsy. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 23-41. ISSN 1803-7402

Barta, Andrea (2020) Túlvilági praktikák a nyelvtörténet szolgálatában. Édes Anyanyelvünk, 42 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Bartók, István (2017) „Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek” : Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (1). pp. 23-60. ISSN 0021-1486

Bartók, Zsófia Ágnes (2023) „Mestereknek gyengyének”: Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára (Szerkesztette Hende Fanni, Kisdi Klára és Korondi Ágnes. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Szent István Társulat, 2020, 684+XXXII l.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 110-113. ISSN 0021-1486

Beke, Ödön (1955) Ismeretlen és ritka névszóképzők a mari és a permi nyelvekben : A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 1953. december 21-i felolvasó ülésén tartott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 7 (1-2). pp. 1-8.

Beke, Ödön (1952) Néhány permi névszóképző eredete: Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. március 17-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 57-94.

Beke, Ödön (1953) Válasz mari szövegeim I. kötetének bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 308-320.

Benei, Bernadett (2022) A Magyar Krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634163435

Biró, Tamás (2018) A bibliai héber határozói accusativus és az -a directivus : Néhány gondolat nyelvtörténeti hipotézisekről és narratívákról. In: Tíz évhét : Tanulmánykötet Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, pp. 19-33. ISBN 978-963-277-748-1

Bollobás, Enikő (2019) Az első nyelvi fordulat Magyarországon. In: Elméletek vonzásában. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 113-155. ISBN 9789636937072

Bradley, Jeremy and F. Gulyás, Nikolett (2023) Between East and West: Hungarian and the Volga-Kama Sprachbund. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 123-139. ISSN 0236-6568

Bárczi, Géza (1952) Török jövevényszavaink legrégibb rétegének kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 347-371.

Bárány, Erzsébet (2020) З історії лінгвоукраїністики в Угорщині (мовознавча діяльність Ласлова Чопея). Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 65 (1). pp. 1-13. ISSN 0039-3363

Bátoriné Halász, Éva (2023) II. András király Aranybullájának újabb magyar fordítása. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 61. pp. 299-308. ISSN 0541-9298

Büky, László (2018) Varancsica. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 463-467. ISSN 0025-0228

C

Csaplár-Degovics, Krisztián and Jusufi, Lumnije (2017) The Birth of the First Albanian-Hungarian Dictionary (1913). Relations between Albanians and Austro-Hungary (Austria) by mid XIX century to our days: Marrëdhëniet e popullit shqiptar me Austro-Hungarinë (Austrinë) nga mesi i shek. XIX deri në ditët tona.. pp. 87-102.

Csepregi, Márta (2023) Az északi hanti énekes folklór metrikájának alapjai (a verssoron belüli szint) (1995). In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 191-218. ISBN 9789634163916

Csepregi, Márta (2014) Hoporcsos. In: Kozmács értelmező szótár. SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, pp. 89-95. ISBN 9789633063316

Csepregi, Márta (2022) Reguly öröksége – egy tudományág születése. FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK, 21. pp. 66-72. ISSN 0237-3483

Csepregi, Márta (2023) A hasonlítás kifejezése a hanti nyelvjárásokban : Esettanulmány a nyelvi kapcsolatok köréből. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 30. pp. 37-51. ISSN 0239-1953

Csepregi, Márta (2023) A verselés és a dallam összefüggése az északi obi-ugoroknál (1982). In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 167-169. ISBN 9789634163916

Csepregi, Márta (2023) A zene, a verselés és a stílus kölcsönhatása az északi hantik népköltészetében (1985). In: Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből. Schmidt Éva Könyvtár (6.). HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont; HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 171-178. ISBN 9789634163916

Csepregi, Zoltán (2013) A reformáció nyelve. Humanizmus és Reformáció (34). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-729-9

Cser, András and Oszkó, Beatrix and Várnai, Zsuzsa (2024) A chapter from the history of labial harmony in Hungarian: A curious case of alternation and variability. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 71 (1-2). pp. 190-201. ISSN 2559-8201

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2018) A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. In: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter" "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul". RIK-U Kiadó, Beregszász - Ungvár, pp. 141-182. ISBN 978-617-7692-17-0

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csikó, Anna (2022) Bizonyítható-e, hogy a kínai írás a Shang-kor előtt alakult ki? TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 14 (2). pp. 15-45. ISSN 2060-9655

Csiszár, Zoltán (2016) A középkori hóstátok. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 365-366. ISSN 0025-0236

Czeglédi, Csaba (2007) Issues in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds in English. Pandora Könyvek, 8 . Líceum Kiadó, Eger.

Czifra, Mariann (2016) KISFALUDY SÁNDOR ÉS A NYELVÚJÍTÁS: AVAGY KÖZELÍTÉSEK A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NYELVI MOZGALMÁHOZ. In: A két Kisfaludy - Tudományos és emlékkonferencia Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly munkásságáról, 2015. október 23-24., Balatonfüred. (In Press)

Czifra, Mariann (2015) KISFALUDY SÁNDOR ÉS A NYELVÚJÍTÁS: AVAGY KÖZELÍTÉSEK A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NYELVI MOZGALMÁHOZ. TEMPEVÖLGY, 7 (4). pp. 82-90. ISSN 1789-9265

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás dokumentumai az interneten* http://deba.unideb.hu/deba/nyelvujitas. Múzsák Kertje, 4. (In Press)

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 307-314. ISSN 0025-0228

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus…-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). ISSN 0025-0228 (In Press)

D

Deme, László (1957) Imre Samu: "A Sabác Viadala mint nyelvi emlék" című kandidátusi disszertációjának vitája 1956. június 19-én. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 241-244.

Dudich, Endre (1958) A magyar állatnevek kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA V. OSZTÁLYA BIOLÓGIAI CSOPORTJÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 157-179.

Dudás, Előd (2012) Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa = Comparative historical development of Prekmurje spelling. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 18 (2). pp. 149-165. ISSN 0354-0448

Dömötör, Adrienne (2020) Előtagos és előtag nélküli vonatkozó névmások versengése a középmagyar kor első félévszázadában = Competing Relative Pronouns with and without a Prefix in the First Half Century of the Middle Hungarian Era. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 180-195. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2016) Jobbágylevelek a 16. századból. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0228

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2017) Jobbágylevelek a 16. századból 2. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 379-383. ISSN 0025-0228

E

Egedi, Barbara (2016) Az első névelő nyomában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 1-14. ISSN 0029-6791

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Egedi, Barbara and Hegedűs, Veronika (2022) The role of functional heads in syntactic change. In: Functional Heads Across Time: Syntactic Reanalysis and Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-18. ISBN 9780198871538

Egedi-Kovács, Emese (2018) Prolégomènes à l’édition critique de la version grecque du manuscrit d’Iviron de Barlaam et Joasaph (cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta] (55). pp. 127-140. ISSN 0584-9888

F

Fazakas, Emese (2022) Katona Csilla, Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (44). pp. 183-185. ISSN 0139-2190

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2022) Історично-Структурні Чинники Мовного Розвитку Закарпаття в Період Австро-Угорської Монархії [Istorychno-Strukturni Chynnyky Movnoho Rozvytku Zakarpattya v Period Avstro-Uhorskoyi Monarkhiyi] = Historical-Structural Analysis of Linguistic Development of Transcarpathia During the Austro-Hungarian Monarchy (1867–1918). УКРАЇНА : КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ, ДЕРЖАВНІСТЬ [UKRAYINA : KULTURNA SPADSHCHYNA, NATSIONALNA SVIDOMIST, DERZHAVNIST], 35. pp. 63-77. ISSN 2223-1196

Fehér, Bence (2022) De administrando imperio vagy de pronuncianda lingua turcica? In: A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2021. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (53). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 111-133.

Fehér, Bence (2021) Gondolatok a nagyszentmiklósi írások megfejthetőségének korlátairól. In: A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2020. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (38). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 137-158.

Fehér, Bence (2022) Írásos emlékeink az ősmagyar korból. In: Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés II. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (55). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 161-173. ISBN 9786156117663

Fejes, László (2022) Újfent a permi–magyar érintkezések lehetőségének kérdéséről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 163-174. ISSN 0029-6791

Fejes, László (2023) A prófán mókus, avagy a módszer védelmében. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 119. pp. 355-377. ISSN 0029-6791

Forgács, Tamás (2022) Adalékok csörc ~ csörsz szavunk történetéhez = On the History of the Hungarian Doublet csörc ~ csörsz. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 470-480. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Forgács, Tamás (2023) Adalékok régi bospor(os) ételnevünk történetéhez = On the History of the Old Food Name bospor(os). MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 195-205. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Forgács, Tamás (2023) Elfelejtett szólások az üszög komponenssel. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 450-460. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2020) Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228

Földvári, Sándor (1996) Contributions to The Contacts Between Finno-Ugric and Slavic Linguistics in The Late 18th and Early 19th Century. In: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars IV. Sessiones sectionum. University of Jyväskylä, Jyväskylä, pp. 276-278. ISBN 9529073712

Förköli, Gábor (2020) Les théories de l’extrait dans la Hongrie prémoderne: du latin au vernaculaire. In: Journée d'étude - L'argument d'autorité, un aspect de la réception des Anciens à la Renaissance, 2020. március 5., Tours.

G

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gecsei, Edit (2021) Nyelvtörténeti séta = A language history walk. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (4). pp. 131-133. ISSN 2060-0623

Gonda, Attila (2017) The Aquincum–Salona–Aquileia Triangle: Latin language in the Alps–Danube–Adria region. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 99-123. ISSN 0044-5975

Gonda, Attila (2017) Az Aquincum–Aquileia–Salona három-szög: latin nyelv a római birodalom Alpok–Duna–Adria régiójában. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 161-195. ISBN 978-963-473-962-3

Gonda, Attila (2017) Changes in the consonant system of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 165-181. ISSN 1803-7402

Gonda, Attila (2016) Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete. Budapest 2007. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 93-107. ISSN 0003-567X

Gonda, Attila (2020) Frameworks of reference in the identification of Latin dialects. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 73-97. ISSN 0418-453X

Gonda, Attila (2019) Phonetic Changes in the Latin of Noricum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 75-96. ISSN 0418 – 453X

Gréczi-Zsoldos, Enikő (2021) Egy palóc misszilis a 17. századból. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 375-382. ISSN 0025-0228

Gugán, Katalin and Varga, Mónika (2024) A nyelvtörténész és a korpusz: diakrón a-Pró-ságok. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 38-43. ISBN 978-615-6678-05-8

H

H Bottyánfy, Éva (2016) Az Apor-kódex töredéklapjai. 15.század első fele/15. század vége. Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), Budapest. ISBN 978 615 5061 09 7

Haader, Lea (2022) Benkő Loránd és A magyar nyelv történeti nyelvtana = Loránd Benkő and the Historical Grammar of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 36-43. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Haader, Lea (2021) Szegek és torkok – avagy ismét a feʒe. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 332-336. ISSN 0025-0228

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Hadrovics, László (1956) Szláv jövevényszavaink kérdéséhez. (Hozzászólás Kniezsa István „A magyar nyelv szláv jövevényszavai" című könyvéhez) : Előadás a Nyelv- és Irodalomtörténeti Osztály 1956. június 18-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 133-168.

Hadrovics, László (1951) A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása : Székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1950. április 14-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 164-173.

Hajdó, Péter (1958) Kálmán Béla: "A manysi nyelv orosz jövevényszavai" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 417-419.

Hajdú, Péter (1952) Az ugor kor helyének és idejének kérdéséhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 264-269. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1953) Beke Ödön mari szövegkiadványainak I. kötetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 302-308.

Hajdú, Péter (1956) Sz. Kispál Magdolna "A manysi igenév mondattana" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 421-425.

Harmatta, János (1960) Adatok az avar hring kérdéséhez. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 87 (1). pp. 63-64. ISSN 0003-8032

Havasi, Zsuzsanna (2022) Kísérlet egy boszorkányperes kérdéstipológia kialakítására. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 113-133. ISBN 9789633069097

Havasi, Zsuzsanna (2018) Olvasói elvárások és nyelvi adatok ütközése történeti szövegek elemzésekor : Felvetések Grice maximáinak alkalmazásához – diakrón szempontból. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 428-446. ISSN 0025-0228

Hegedüs, Béla (2022) Szavak piaca : A nyelv és a szavak metaforái a kora újkortól a magyar irodalmi megújulásig. In: Kapitalizmus és irodalomtörténet. Reciti konferenciakötetek (15). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 133-140. ISBN 9786156255433

Hegedűs, Andrea (2016) Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 163-171. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 74-80. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria, Régi magyar helynévadás : A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 229-234. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hegedűs, Attila (2018) Módszertani megjegyzések. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 330-333. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2018) Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates. In: Word Order Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 107-122. ISBN 9780198747307

Hegedűs, Veronika (2018) The Rise of the modifier Suffix -i with PPs. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Studies in Natural Language and Linguistic Theory (94). Springer, Cham, pp. 107-122. ISBN 9783319907093

Heinrich, Gusztáv (1890) Az ófelnémet bölcsődal. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 14 (10). pp. 796-803. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1882) Gót irodalom : II. Ulfilas és a gót nyelvemlékek. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 6 (6). pp. 527-541. ISSN 0200-9285

Hoffmann, István (2022) Benkő Loránd, az Anonymus-kutató = Loránd Benkő, the Scholar of Anonymus. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 28-35. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Holler, László (2010) Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása : Javaslat a lacus segisti és a bagat mezee határú birtok elhelyezkedésére. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (5). pp. 47-82. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Holler, László (2016) Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő "lólegelő melletti" birtok lokalizálása : Egy jelentős "új" helynévtörténeti forrás a 11. századból = An Important "Newly Discovered" Source Regarding 11th Century Place-Names: Identifying the Location of the Real Estate "situated Next to a Horse Pasture" in the 1055 Tihany Charter. ERDÉLYI MÚZEUM : AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK, BÖLCSÉSZET-, NYELV-, ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI, VALAMINT JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLÖNYE, 78 (3). pp. 51-96. ISSN 1453-0961

Holler, László (2011) Az 1055. évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (6). pp. 67-110. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Holler, László (2012) Az agg és az ó szócsaládjai összetartozásának kérdéséről = Do the word-families of Hung. agg and ó have common origin or not? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 108. pp. 253-266. ISSN 0029-6791 (print), 2060-7644 (online)

Holler, László (2013) „Ki miatt ördögök szörnyülének és csodálkodván úgy szólának” : Kronológia és szövegrekonstrukció : a 120 éve felfedezett Königsbergi Szalagok alapkérdéseiről = Chronology and textual reconstruction : revisiting the Königsberg fragments, discovered 120 years ago. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 109. pp. 267-336. ISSN 0029-6791 (print), 2060-7644 (online)

Holler, László (2015) Legkorábbi szövegemlékeink keletkezési idejéről és az Ómagyar Mária-siralom kyniuhhad kifejezésének új értelmezéséről = Chronology of the Earliest Hungarian Text Records and the Explanation of the Expression kyniuhhad Occurring in the Old Hungarian Lament of the Virgin Mary. ERDÉLYI MÚZEUM, 77 (3). pp. 117-134. ISSN 1453-0961

Holler, László (2017) Mi a jelentése az Ómagyar Mária-siralom ualallal szavának? = What is the Meaning of the Word ualallal as it Appears in the Old Hungarian Lament of the Virgin Mary? ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (3). pp. 11-50. ISSN 1453-0961

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2023) Rejtélyes hisz igénk eredetéről = On the Origin of hisz ‘believe’, a Mysterious Hungarian Verb. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 191-194. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Honti, László (2016) Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 7-75. ISSN 0029-6791

Honti, László (2018) Ősmagyar hangtörténeti talányok 2. : U/FU/Ug *-t- ősm. *-δ- á *-z- > m. -d(-) ~ -z(-). MAGYAR NYELV, 114. pp. 23-43. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2018) Egy nyelvjárástörténeti elemzés margójára. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2023) A ragadott : ragadt kettősség történetéhez. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 440-449. ISSN 0025-0228

Huszthy, Bálint (2017) Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Pécs, pp. 82-91. ISBN 978-963-88289-3-4

I

Imre, Samu (1958) B. Lőrinczy Éva: "Az -s, -cs képző és a vele alakult képzőbokrok története az ómagyar kor végéig" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 425-429.

Imre, Samu (1953) A Nyelvtudományi Bizottság vitája Bárczi Géza: A tihanyi apátság alapító levele, mint nyelvi emlék című könyvéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 436-439.

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Ittzés, Máté (2016) Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben. Other thesis, ELTE BTK.

Ittzés, Máté (2015) The Interpretation of práti … mucāte in R̥gveda 10,27,11c. Indo-Iranian Journal, 58 (3). pp. 203-215. ISSN 0019-7246

Ittzés, Máté (2013) Light Verb Constructions vs. Simple Verbs in Vedic: vimócanam krṇute (RV 3,30,12d). In: CEENIS Current Research Series. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, pp. 107-123.

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

J

Jakubovich, Emil (1924) Adalékok legrégebbi nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez. MAGYAR NYELV, 20 (7/8). pp. 129-132. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1925) Adalékok legrégebbi nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez. [folyt.]. MAGYAR NYELV, 21 (1/4). pp. 25-38. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1916) A Königsbergi szójegyzék : paleografiai vélemények. MAGYAR NYELV, 12 (6). pp. 244-248. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1915) Neste. MAGYAR NYELV, 11 (9). pp. 385-387. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1915) Régi magyar női nevek. MAGYAR NYELV, 11 (8). pp. 365-369. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1924) A Tihanyi alapítólevél olvasásához : felolvastatott a Magy. Nyelvtudományi Társaság 1922 márc. 21-én tartott ülésén. [folyt.]. MAGYAR NYELV, 20 (1/3). pp. 9-21. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1925) A legrégibb magyar missilis levél. MAGYAR NYELV, 21 (5/6). pp. 114-120. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1906) A madi határjáró-levél 1404-ből. MAGYAR NYELV, 2 (4). pp. 152-157. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1935) A székely rovásírás legrégibb ábécéi. MAGYAR NYELV, 31 (1-2). pp. 1-17. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1926) A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke 2. MAGYAR NYELV, 22 (7-8). pp. 298-301. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1926) A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke 3. MAGYAR NYELV, 22 (9-10). pp. 357-363. ISSN 0025-0228

Jakubovich, Emil (1926) A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke. MAGYAR NYELV, 22 (5-6). pp. 220-223. ISSN 0025-0228

Jingyi, Gao (2021) A proto-hun és hsziungnu lehetőségéről magyar és jenyiszeji közös etimológiák alapján. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 19-26. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Juhász, Dezső (2022) Füves kertecske avagy vigasztaló szók : Dialektusok és idiolektusok egy 16. századi német könyv magyar fordításaiban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 159-174. ISBN 9789633069097

Juhász, Dezső (2016) Interpretációs szintek a nyelvemlékek olvasásában és értelmezésében. In: Az ember és a nyelv - térben és időben : emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 183-190. ISBN 9786067390476

Juhász, Dezső (2020) Tulajdonnevek a tájszótárakban = Proper Names in Hungarian Dialect Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Juhász, Dezső (2016) A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar történeti dialektológia korszakai. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 17-31. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső and Terbe, Erika (2018) 16. századi magyar nyelvű folyamodványok a Pozsonyi Kamara levéltárából. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 372-383. ISSN 0025-0228

K

Kalcsó, Gyula (2009) A névszóragozás egységesülése a XVI. századi magyar nyomtatványokban. Pandora Könyvek (21). EKF Líceum Kiadó, Eger.

Kalmár, Elek and Melich, János and Molecz, Béla and Tóth, Béla (1904) Mi hasznát vettük a nyelvtörténeti szótárnak? MAGYAR NYELVŐR, 33 (4). pp. 213-221. ISSN 0025-0236

Kara, György (2018) Emészt és enyészik. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 467-470. ISSN 0025-0228

Kardos, Tibor (1952) A huszita Biblia keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 127-177.

Kardos, Tibor and Koltay-Kastner, Jenő and Mezey, László (1954) Mezey László: "Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei és a középkori laikus mozgalmak" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 467-493.

Katona, Csilla (2020) A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ. pp. 232-237. ISSN 0139-2190

Kelényi, Borbála (2013) Magyar kifejezések késő középkori női nemesi végrendeletekben. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 181-217. ISBN 978-963-284-365-0

Kenesei, István (2024) 1984 – A magyar nyelvészetben. In: Prószéky Gábor : PG70 - Ünnepi kötet. HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 52-60. ISBN 978-615-6678-05-8

Kenesei, István (1995) Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat. MAGYAR NYELV, 91. pp. 281-291. ISSN 0025-0228

Keszler, Borbála (2016) A régi magyar (15–17. századi) orvosi szavakat és kifejezéseket tartalmazó források és olvasóközönségük. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 305-316. ISSN 0025-0236

Kilián, István (2021) Régi magyar Mária-siralmak. THEATRON: SZÍNHÁZTUDOMÁNYI PERIODIKA, 15 (3). pp. 201-212. ISSN 1418-9941

Kiss, Jenő (2021) Jochen A. Bär – Anja Lobenstein-Reichmann – Jörg Riecke Hrsg., Handbuch Sprache in der Geschichte. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 363-366. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2016) Péntek János, Történések a nyelvben a keleti végeken [Szerk. Biró Annamária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015. I.: 404 lap, II.: 348 lap]. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) A magyar nyelvtörténeti korszakolás kérdésköréhez. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 129-145. ISSN 0025-0228

Kiss, Margit (2020) Egy nyelvújítási szó rejtőzködő élete: a burkony. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 329-336. ISSN 0025-0228

Kiss, Margit and Roskó, Mira and Szlávich, Eszter (2022) Adalékok a való szó történeti vizsgálatához. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 301-316. ISSN 0025-0228

Klaniczay, Tibor (1987) Hungaria és Pannonia a reneszánsz korban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 91-92 (1-2). pp. 1-19. ISSN 0021-1486

Klaudy, Kinga (1991) Magyar fordítástudomány a XIX. században : Brassai Sámuel nézetei a fordításról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből : [a Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai]. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 387-394. ISBN 9630559242

Kniezsa, István (1952) A honfoglalás előtti szlávok nyelve a Dunántúlon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 373-397.

Kocsis, Mihály (2020) Kocsis Mihály írja. MAGYAR NYELV, 116 (2). p. 254. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kocsis, Réka (2022) Kódexeink marginálisai mint olvasmánytörténeti fogódzók. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 215-227. ISBN 9789633069097

Kocsis, Réka (2017) Marginálistípusok az ómagyar nyelvemlékkódexekben. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 42-58. ISSN 0025-0228

Kocán, Béla (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 542 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 357-371. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Kocán, Béla (2017) A helynévrendszer változása az ugocsai Hontpázmány-birtoktesten = Changes in the Toponymic System in the Hontpázmánys’ Estate in Ugocsa County. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 39. pp. 87-98. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Korompay, Eszter (2017) Szőke Melinda: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 39. pp. 225-227. ISSN 0139-2190

Korompay, Klára (2016) Haader Lea 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2014) Kenyhercz Róbert: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 36. pp. 231-233. ISSN 0139-2190

Korompay, Klára (2023) Mit kezdjünk a szövegromlás eseteivel egy olvasóbarát kiadásban? – Gondolatok az Apor-kódex alapján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (139). pp. 141-153. ISSN 0025-0171

Korompay, Klára (2021) Nyelvhasonlítás és nyelvtörténet: a Halotti beszéd a Demonstratióban = Language Comparison and Language History: The Funeral Sermon and Prayer (Hungarian: Halotti beszéd és könyörgés) in the Demonstratio. In: 250 éves a Demonstratio : Tanulmánykötet Sajnovics János műve megjelenésének 250. évfordulója alkalmából. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 69-80.

Korompay, Klára (2023) Szóbeliség és írásbeliség viszonya a korai ómagyar korban = Relationships Between Orality and Literacy in Old Hungarian. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 153-170. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Kovács, Helga (2017) A középkori várnevek keletkezéstörténeti vizsgálata = Examining the Formation of Medieval Names for Castles. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 39. pp. 67-86. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kovács, Éva (2016) A Százdi alapítólevél nyelv- és névtörténeti forrásértékéről = The Foundation Deed of Százd Abbey as a source for historical linguisticsand onomastics. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 38. pp. 143-156. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kovács, Éva (2020) A történeti helynévszótárak = Historical Place Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Kristóf, Ibolya (2023) Egy 18. századi orvosi recept két lejegyzése. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 507-510. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes (2017) Az orvosi recept mint szövegtípus a 16-17. században 2. rész. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 27-41. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes (2022) Persuasion in Hungarian Medical Recipes. In: Genre in English Medical Writing, 1500–1820 Sociocultural Contexts of Production and Use. Studies in English Language . Cambridge University Press, Cambridge, pp. 231-253. ISBN 9781009105347 (In Press)

Kuna, Ágnes and Kocsis, Zsuzsanna and Ludányi, Zsófia (2017) A Magyar orvosi nyelvi korpusz 16-17. századi alkorpusza. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 239-253. ISBN 978-963-306-545-7

Kálmán, Béla and Hajdu, Péter and Endrődi, József (1954) Endrődi József: "Az alany és állítmány egyeztetése, valamint a pluralitás kérdése a mari nyelv történeti mondattanában" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6 (3-4). pp. 433-465.

Károly, Sándor (1957) Soltész Katalin: „Az ősi magyar igekötők" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 235-240.

Köteles-Szőke, Melinda (2020) A latinizálás és hiánya a pécsváradi apátság alapítólevelében. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 42. pp. 29-46. ISSN 0139-2190

Köteles-Szőke, Melinda (2023) The source value of early charters of uncertain chronological status in historical linguistics and onomastics. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 36 (1-2). pp. 197-211. ISSN 0236-6568

L

Lesfalvi, Tibor (2020) A szlovák nyelv(oktatás)fejlődés és az egyletek kapcsolata a történelmi Magyarországon a 18. századtól a dualizmus végéig. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 86-103. ISBN 978-963-508-924-6

Ligeti, Lajos (1953) Afganisztán mongol és török nyelvei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 231-248.

M

M. Nagy, Ilona (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 120-126. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2016) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 500-511. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. 3. rész. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 248-254. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Kiss, Sebestyén (2022) Egy domonkos rendi breviárium mint forrás a Domonkos-kódexben, kitekintéssel a Cornides-kódexre. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 147-158. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Kiss, Sebestyén (2022) Egy domonkos rendi breviárium mint forrás a Domonkos-kódexben, kitekintéssel a Cornides-kódexre. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 276-288. ISSN 0025-0228

Maticsák, Sándor (2015) Az erza-mordvin absztrakt főnévképzők történeti produktivitása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 87-112. ISSN 0029-6791

Melich, János (1933) Adalékok az egyszerejtéshez. MAGYAR NYELV, 29 (9-10). pp. 269-275. ISSN 0025-0228

Melich, János (1906) Adatok hazánk honfoglaláskori s X-XII. századi helyneveinek értelmezéséhez : [felolvastatott a M. Nyelvt. Társaság 1906. évi január 16-án tartott közgyűlésén]. MAGYAR NYELV, 2 (2). pp. 49-58. ISSN 0025-0228

Melich, János (1906) Adatok hazánk honfoglaláskori s X-XII. századi helyneveinek értelmezéséhez. 2. : befejező közlemény : [felolvastatott a M. Nyelvt. Társaság 1906. évi január 16-án tartott közgyűlésén]. MAGYAR NYELV, 2 (3). pp. 97-106. ISSN 0025-0228

Melich, János (1931) Két állítólagos honfoglaláselőtti német helynévről. Güns - Tadten. MAGYAR NYELV, 27 (7-8). pp. 217-226. ISSN 0025-0228

Melich, János (1903) Kódexeink zsoltárfordításaihoz. MAGYAR NYELVŐR, 32 (6). pp. 311-314. ISSN 0025-0236

Melich, János (1904) Laikusok évada : A Nyelvtörténeti Szótár bírálatáról. MAGYAR NYELVŐR, 33 (3). pp. 121-133. ISSN 0025-0236

Melich, János (1933) A Madách név és család szlávságához. MAGYAR NYELV, 29 (3-4). pp. 84-87. ISSN 0025-0228

Melich, János (1925) Néhány megjegyzés a székely írásról. MAGYAR NYELV, 21 (7/8). pp. 153-159. ISSN 0025-0228

Melich, János (1932) Néhány szó az -ár, -ér képzőről. MAGYAR NYELV, 28 (1-2). pp. 11-22. ISSN 0025-0228

Melich, János (1933) Radla. MAGYAR NYELV, 29 (7-8). pp. 206-212. ISSN 0025-0228

Melich, János (1931) Régi helyesírásunk iu jegyéről. MAGYAR NYELV, 27 (3-4). pp. 89-93. ISSN 0025-0228

Melich, János (1908) Révai Miklós első magyarázata a Halotti Beszédről. 1. MAGYAR NYELV, 4 (1). pp. 1-12. ISSN 0025-0228

Melich, János (1908) Révai Miklós első magyarázata a Halotti Beszédről. 2. MAGYAR NYELV, 4 (2). pp. 54-62. ISSN 0025-0228

Melich, János (1929) Szepes és Poprád. MAGYAR NYELV, 25 (1-2). pp. 34-46. ISSN 0025-0228

Melich, János (1902) Szëg, szög. MAGYAR NYELVŐR, 31 (9). pp. 496-500. ISSN 0025-0236

Melich, János (1932) Veznemut. MAGYAR NYELV, 28 (9-10). pp. 295-300. ISSN 0025-0228

Melich, János (1929) Zobor. MAGYAR NYELV, 25 (7-8). pp. 244-252. ISSN 0025-0228

Melich, János (1934) Zoerardus. MAGYAR NYELV, 30 (5-6). pp. 129-135. ISSN 0025-0228

Melich, János (1900) A baskir-magyar rokonság. MAGYAR NYELVŐR, 29 (10). pp. 455-461. ISSN 0025-0236

Melich, János (1937) A főnévi igenévképzőről. MAGYAR NYELV, 33 (3-4). pp. 65-76. ISSN 0025-0228

Melich, János (1933) A jövevényszavak átvételének módjáról. MAGYAR NYELV, 29 (1-2). pp. 1-10. ISSN 0025-0228

Melich, János (1934) A pokol szóról. MAGYAR NYELV, 30 (3-4). pp. 72-76. ISSN 0025-0228

Melich, János (1935) A tábor szóról. MAGYAR NYELV, 31 (5-6). pp. 168-177. ISSN 0025-0228

Melich, János (1931) A veszprémi görög oklevélbeli πωλοσνικου. MAGYAR NYELV, 27 (5-6). pp. 151-154. ISSN 0025-0228

Melich, János and Moravcsik, Gyula (1934) A Konstantinos Porphyrogennetos-féle γuλâς olvasásáról. MAGYAR NYELV, 30 (9-10). pp. 267-271. ISSN 0025-0228

Miklós, Pál (1961) Csongor Barnabás „Idegen írásos kínai szövegek és szórványok a 7—10. századból" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18 (1-4). pp. 329-330.

Mohay, Zsuzsanna (2022) A regiszter szerepe a múlt idők variációjában Wathay Ferenc emlékirata és egykorú úriszéki perek alapján. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 175-207. ISSN 0029-6791

Mágocsi, Nyina and Varga, Éva Katalin (2022) Az orosz pénznemek nominációja = The Nomination of Russian Currency Units. PORTA LINGUA : CIKKEK, TANULMÁNYOK A HAZAI SZAKNYELVOKTATÁSRÓL (2). pp. 65-70. ISSN 2064-3381

N

N. Fodor, János (2015) Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 159-167.

N. Fodor, János (2012) A magyar magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai. Az északkeleti nyitódó kettőshangzók kialakulásának lehetséges módjáról. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 136-153. ISBN 978-963-308-076-4

N. Fodor, János (2020) A történeti személynévszótárak. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 145-164.

Nagy, Levente (2017) Túlvilágjárás a Syrena-kötetben. In: Határok fölött :tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 461-475.

Nemesi, Attila László (2022) Forgács Tamás, Történeti frazeológia. A történeti szólás- és közmondáskutatás kézikönyve. MAGYAR NYELV, 118 (2). pp. 220-225. ISSN 0025-0228

Négyesy, László (1917) Arany és a magyar nyelv. MAGYAR NYELV, 13 (5). pp. 129-141. ISSN 0025-0228

Négyesy, László (1915) A gyulafehérvári nyelvemlék olvasásához. MAGYAR NYELV, 11 (5). pp. 226-227. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2018) Adalékok a Σάβαρτοι ̓άσφαλοι szintagma kutatástörténetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 87-94. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2023) Régi és új etimológiák = Old and New Etymologies. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 205-215. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Németh, Dániel (2018) Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2017. 179 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 499-503. ISSN 0025-0228

Németh, Miklós (2022) Dömötör Adrienne (szerk.), Gugán Katalin Varga Mónika (társszerk.): Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2022. pp. 321-330. ISSN 0029-6791

Németh, Miklós (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 385-391. ISSN 0025-0228

P

Paulus, Nóra (2019) The Vivo Suo Formula, as a Possible Manifestation of the Interconnection of the Greek and Latin Languages in Moesia Inferior. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 113-126. ISSN 0418 – 453X

Paulus, Nóra (2020) A study on the weakening of the word final –s compared to –m in the epigraphic corpus. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 125-143. ISSN 0418-453X

Pecsuk, Ottó (2018) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950 után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem és Magyar Bibliatársulat Alapítvány.

Pelczéder, Katalin (2023) A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás. Habilitációs értekezés összefoglalója = Census of the Abbey of Bakonybél as Source of Language History. A Summary of a Habilitation Dissertation. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 45. pp. 151-155. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Pelczéder, Katalin (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve (szerk. Kiss Jenő – Pusztai Ferenc). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-4. ISSN 1587-1061

Pelczéder, Katalin (2021) A séd és ami körülötte folyik. A séd földrajzi köznév etimológiai és történeti vizsgálata. MAGYAR NYELV, 117 (3). pp. 336-346. ISSN 0025-0228

Pelczéder, Katalin (2021) A séd és ami körülötte folyik. A séd földrajzi köznév etimológiai és történeti vizsgálata. 2. rész. MAGYAR NYELV, 117 (4). pp. 473-482. ISSN 0025-0228

Pomozi, Péter (2023) Egy törökkanizsai napsoroló és Kárpát-medencei változatai – Nyelvtörténeti érvek a kora Árpád-kori datálhatóság mellett. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 297-310. ISBN 9786156117724

Pomázi, Bence (2022) A ditranzitív forráskonstrukciójú szerkezetek a -nak/-nek rag grammatikalizációjában. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 341-350. ISBN 9789633069097

Pozsgai, István (2016) Употребление дательного самостоятельного в Зографском Евангелии. DIALOGUL SLAVISTILOR LA INCEPUTUL SECOLULUI AL 21-LEA: LUCRAARILE SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL, 2016 (1). pp. 36-50. ISSN 2284-9270

Pozsgai, István (2018) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМ В УПОТРЕБЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В СОЧЕТАНИИ С ОТНОСЯЩИМИСЯ К НИМ СЛОВАМИ В СТАРОСЛАВЯНСКИХ И ДРЕВНЕРУССКИХ КОДЕКСАХ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 184-195. ISSN 1216-0016

Pusztay, János (2020) A magyar nyelv néhány jegyének eredetéről = On the Origin of Some Features of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 196-204. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Pákozdi, Endre (1957) Décsy Gyula: „Egy XVII . századi orvosi kézirat mint szlovák nyelvemlék" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 253-256.

R

Richter, Borka (2023) The world in one country: English in South Africa. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (1). pp. 87-102. ISSN 2064-1060

Rumi, Tamás (2012) A latin betűs írás hatása a székely-magyar rovásra = Influence of the Latin script on the Székely-Hungarian Rovas. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Rácz, János (2018) A csukák neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 382-397. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2019) A tokfélék neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 359-372. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Rágyanszki, György (2018) A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 117-128. ISBN 978-963-489-061-4

Réger, Zita (1978) A nyelv keletkezése. In: Tanulmányok a nyelvről. OPI, Budapest, pp. 10-20. ISBN 9637801936

Révay, Valéria (2018) Az északkeleti nyelvjárási régió kései középmagyar kori hangállapotáról Barkóczy Krisztina levelei alapján. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 59-67. ISSN 0025-0228

Révész, Béla (2020) Draft for Understanding the Historical Background of Changes in the Ideological Language and Communication of Secret Services in 20th Century’s Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW - REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE, 33. pp. 855-898. ISSN 0952-8059 (print); 1572-8722 (online)

S

S. Hámori, Antónia (1959) Mutatvány a Nyelvtörténeti Adattár próbagyűjtéséből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14 (1-4). pp. 313-332.

Sarnyai, Vivien (2022) Szent István veszprémi püspökségnek írt adománylevele mint nyelvtörténeti forrás (1. rész). MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (3). pp. 289-300. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Sarnyai, Vivien (2022) Szent István veszprémi püspökségnek írt adománylevele mint nyelvtörténeti forrás : 2. rész = St. Stephen’s Donation Charter of the Episcopate of Veszprém as a Source of the History of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 444-459. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Sarnyai, Vivien (2022) Élményalapú nyelvtörténet : Gyakorlatok az ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely Nyelvtörténet az oktatásban kutatócsoportjának tollából. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 15 (2). ISSN 2060-0623

Saáryné Kelemen, Ivett (2022) A koppenhágai Demonstratio. Sajnovics János, Bizonyítás: a magyar és a lapp nyelv azonos. 1770. MAGYAR NYELV, 118 (3). pp. 366-370. ISSN 0025-0228

Schön, Zsófia and Gugán, Katalin (2022) The locative-marked agent in Yugan Khanty active sentences : a data-driven pilot study. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 89-135. ISSN 0029-6791

Senga, Toru (2016) „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. 2. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 183-205. ISSN 0025-0228

Sherwood, Peter (2020) Kossuth Lajos és az angol solidarity szó története. SZÁZADOK, 154 (2). pp. 379-398. ISSN 0039-8098

Simon, Eszter and Vincze, Veronika (2016) Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016). Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 118-127. ISBN 978-1-945626-09-8

Simon, Zsolt (2023) Carian ś(j)as and σοῦα(ν). GEPHYRA. ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE UND KULTUREN DES ANTIKEN ÖSTLICHEN MITTELMEERRAUMS, 25. pp. 1-7. ISSN 1309-3924

Simon, Zsolt (2023) Once again on the original name of Emperor Zeno of Isauria. BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT, 116. pp. 279-284. ISSN 0007-7704

Simon, Zsolt (2016) Zur Bedeutung von karisch eri. MUNCHENER STUDIEN ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 70 (2). pp. 259-264. ISSN 0077-1910

Slíz, Mariann (2018) Tulajdonnév-történet. In: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 284-307. ISBN 9789634091189

Steinitz, Wolfgang (1957) A finnugor rokonsági elnevezések rendszere : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1956. május 7-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 321-334.

Sulán, Béla (1956) Király Péter "A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 415-419.

Szentgyörgyi, Rudolf (2022) Greek Place Names in the Charter of Foundation of the Abbey of Tihany = Görög helynevek a Tihanyi alapítólevélben. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 2 (2). pp. 85-99. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) KOVÁCS ÉVA, A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 38. pp. 249-252. ISSN 0139-2190

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) Szőke Melinda, A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. MAGYAR NYELV, 2017 (3). pp. 369-374. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2017) Fazakas Emese, A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 227-234. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2016) Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylacium-áról). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 325-332. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1906) Aachs Mihály széljegyzetei. MAGYAR NYELV, 2. pp. 321-322. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1918) „Az ket Samvel konyuei" I. MAGYAR NYELV, 14. pp. 96-98. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A Bécsi codex-beli kisebb próféták prologusai. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1921) Bélády István följegyzései. MAGYAR NYELV, 17. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) A Döbrentei-codex viszonya a Münchenivel. MAGYAR NYELV, 8. pp. 49-54. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1915) Gyöngy Tört. és Sam: Agend? MAGYAR NYELV, 11. pp. 79-80. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A Halotti Beszéd nyelvjárásáról. MAGYAR NYELV, 7. pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1913) Helyreigazító adatok Calepinus Latin-Magyar szótárához. MAGYAR NYELV, 9. pp. 229-233. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1917) Hogyan ejtsük ki a „Czech-codex” nevet? MAGYAR NYELV, 13. pp. 14-16. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1920) Három régi codexünk újabbkori történetéhez. MAGYAR NYELV, 16. pp. 29-30. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Kassai József Magyar-Diák Szókönyve történetéhez. MAGYAR NYELV, 8. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1924) Kazinczy Ferenc egy ismeretlen levele. MAGYAR NYELV, 20. pp. 88-89. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1915) Két igeképzőnk történetéhez. MAGYAR NYELV, 11. pp. 97-100. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A Königsbergi Töredék fölfödözéséhez. MAGYAR NYELV, 7. pp. 376-377. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1921) Latin szövegkritika magyar fordítás alapján. MAGYAR NYELV, 17. pp. 175-176. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1923) A M. Tud. Akadémia helyesírási szabályainak története. MAGYAR NYELV, 19. pp. 22-27. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1902) Marhahús. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 254-255. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) Neologia és nyelvújítás. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 570-574. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) A Nyelvtörténeti Szótárhoz. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 564-565. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1922) Pótlékok a Nyelvtörténeti Szótárhoz. MAGYAR NYELV, 18. pp. 128-130. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1914) Régi Nyelvemlékeink. MAGYAR NYELV, 10. pp. 451-452. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Révai Miklós „Elaboratior Gramm. Hung.”-ja történetéhez. MAGYAR NYELV, 8. pp. 277-278. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1913) Suki István magyar menedéklevele 1508-ból. MAGYAR NYELV, 9. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Tamás és Bálint: a Biblia első magyar fordítói. MAGYAR NYELV, 7. pp. 441-445. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1917) Több, plusieurs mehrere. MAGYAR NYELV, 13. pp. 85-86. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1920) A Virginia-codex. MAGYAR NYELV, 16. pp. 131-134. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1913) XVI. századi ráolvasás süly ellen. MAGYAR NYELV, 9. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) A -kod és -kodik igeképzők történetéhez. MAGYAR NYELV, 8. pp. 328-329. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1902) A nyelvújítás történetéhez. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 75-77. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1913) A -nyi melléknév-képző történetéhez. MAGYAR NYELV, 9. pp. 233-234. ISSN 0025-0228

Szilágyiné Kósa, Anikó (2019) Két monográfia és egy névszótár a középkori magyar személynévadásról. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 212-218. ISSN 0139-2190

Szilárdi, Réka (2018) Feltalált hagyomány - használható múlt : A nyelvtörténet és eredetmítosz polemikus reprezentációi. In: Okok és okozat : A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. A humán tudományok alapkérdései (10). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 111-138.

Szőke, Melinda (2023) Szent István király hamis okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálatáról : 1. rész. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Szőke, Melinda (2023) Szent István király hamis okleveleinek nyelvtörténeti vizsgálatáról : 2. rész = On the Historical Linguistic Analysis of the Forged Charters of St. Stephen. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (2). pp. 171-179. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Sándor, Klára (1996) A gelencei rovásírásos felirat. MAGYAR NYELV, 92 (1). pp. 80-82. ISSN 0025-0228

Sándor, Klára (2016) A honfoglalók nyelve. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet (4). Helikon; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 145-148. ISBN 9789632277554

Sándor, Klára (2023) A korai török–magyar nyelvi kapcsolatok újraértelmezésének szükségességéről. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 403-410. ISSN 0025-0228

Sándor, Klára (2017) Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme. In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri. Türk Dil Kurumu, Ankara, pp. 103-113. ISBN 978-975-16-3268-5

Sándor, Klára (2021) A török‒magyar nyelvi kapcsolatok újraértelmezésének lehetőségei. In: Párhuzamos történetek – Parallel stories. PPKE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest, pp. 77-101. ISBN 9786156388056

Sárközy, Miklós (2020) A magyarországi jászok nyelvemlékei – források, problémák, új adatok. KELETKUTATÁS, 2020 (tavasz). pp. 89-110. ISSN 0133-4778

Sárosi, Zsófia (2023) Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében. Szerkesztette Dömötör Adrienne. Társszerkesztők Gugán Katalin, Varga Mónika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2021. 180 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 97-101. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

T

T. Somogyi, Magda (Tiner Tiborné) (2024) Grétsy László (1932–2024). MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 105-108. ISSN 0025-0228

Takács, Judit (2021) A nyelveredet-nyelvrokonság témakör oktatása projekttel. Módszertani lehetőségek és tanári tapasztalatok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 14 (3). pp. 47-57. ISSN 2060-0623

Tamás Gáborné Póczos, Rita (2018) Szent István kori szórványok névtani vizsgálata. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 392-410. ISSN 0025-0228

Tantimonaco, Silvia (2020) Consonantal Degemination in Latin Inscriptions of the Roman Empire: A Dialectological and Sociolinguistic Perspective. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 165-178. ISSN 0418-453X

Tantimonaco, Silvia (2019) The Role if Archaisms in the Latin Inscriptions of the Roman Empire: Some New Considerations in Light of Computerized Dialectology. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 147-169. ISSN 0418 – 453X

Telegdi, Zsigmond (1958) Harmatta János: "A durai párthus nyelvemlékek" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 13 (1-4). pp. 429-435.

Terbe, Erika (2018) Fejezetek a 19. századi nyelvemlékkiadás történetéből. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 471-482. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2016) Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 140-150. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2016) A misszilisek a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 191-200. ISBN 978-606-739-047-6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A múltak átalakulása : Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 10-26. ISSN 0025-0228

Toru, Senga (2018) Achilles alkancellár Halicsban 1246-ban : Adalék a magyar vice szó történetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 44-58. ISSN 0025-0228

Tverdota, György (2018) „egy, kit a szó nevén szólít”. József Attila névvarázs-elmélete és névtani ihlete. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 257-277. ISSN 0025-0228

Tánczos, Vilmos (2023) Egy csíki parasztgazdaság tárgyai és a tárgyakkal kapcsolatos nyelvi kifejezések (igavonás, teherszállítás, szántás). In: A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 2022. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve; A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (62). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 447-479.

V

Varga, Mónika (2022) Boszorkányos lelemények: 18. századi tanúvallomás-kéziratok írásos, lejegyzői, valamint nyelvjárás-történeti kontextusa. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118. pp. 209-230. ISSN 0029-6791

Varga, Mónika (2018) „Egyik sem jár az ördögséggel, édes jó Uraim” – Boszorkány-kihallgatások kommunikációs kontextusáról. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 411-427. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2019) Feltételes jelentéstartalmú határozói igeneves szerkezetek történeti–társadalmi kontextusáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 149-172. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Varga, Mónika (2017) Feltételes jelentéstartalmú mondatszerkezetek alakulásáról középmagyar szövegekben. In: Nyelvelmélet és diakrónia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 137-162. ISBN 978-963-308-299-7

Varga, Mónika (2020) Rontás van a szövegen? : A lejegyzési gyakorlatról boszorkányperekben. In: Fideliter servanda : II. Scriptorium konferencia, Pannonhalma, 2018. május 7-8. Szent István Társulat, Budapest, pp. 283-301. ISBN 9789632778617

Varga, Mónika (2019) Tudományos asszonyok, kanboszorkányok és módszertani szempontok a boszorkányperek pragmatikai vizsgálatában. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 326-358. ISSN 0025-0236

Varga, Mónika (2017) A grammatikalizáció néhány esetéről boszorkányperekben. In: LingDok 16. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 101-120.

Varga, Mónika (2016) „Érsekújvári Kódex. 1529–1531. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel”. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 347-352. ISSN 0025-0228

Vargha, Fruzsina Sára (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 151-162. ISSN 0025-0228

Vig, István (2018) Nyelvhasználat a 16. századi Dalmáciában. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 15-27. ISBN 978-963-489-061-4

Vig, István (2017) Pünkösd, barát, mise, ádvent. Megjegyzések a magyar keresztény terminológia néhány szavának eredetével kapcsolatban. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 177-188. ISBN 978-963-284-924-9

Vágási, Tünde (2017) Iupiter Dulcenus. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (4). pp. 95-111. ISSN 1786-4062

Vágási, Tünde (2020) Minitrae et Numini eius. A Celtic deity and the Vulgar Latin in Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 179-193. ISSN 0418-453X

Vígh-Szabó, Melinda (2020) Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Z

Zelliger, Erzsébet (2022) Egy nyelvtörténész gondolatai a rovás kutatásáról egy 2021-ben megjelent könyv kapcsán = A Linguistic Historian’s Reflections on Rovash Research Apropos of a Book Published in 2021. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (4). pp. 460-469. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Zelliger, Erzsébet (2019) Módszertani kérdések a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratai kapcsán. In: Rovás kerekasztal-konferencia, 2018. január 25., MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Zelliger, Erzsébet (2016) Nyelvjárásgyűjtő tanulmányutak az ELTE magyar nyelvtörténeti tanszékén. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 110-115. ISSN 2060-0623

Zelliger, Erzsébet (2023) A Peer-kódex és története : Újabb kérdések és válaszok a Peer-kódex keletkezéséről. A bevezető tanulmányt írta, a nyelvemléket közzéteszi Németh Dániel. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2021. 224 lap. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 119 (1). pp. 104-107. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Zelliger, Erzsébet (2012) Írásrendszerek, hangrendszerek = Writing systems – Phonetic structures. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Zoltán, András (2020) Egy kérdéses ősszláv rekonstrukció: *starati sę. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 159-171.

Zoltán, András (2024) Hollós Attila (1933–2023). MAGYAR NYELV, 120 (1). pp. 103-105. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2019) A Kárpát-medencei szlávok nyelve a honfoglalás korában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Charta XXI Egyesület; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 27-40. ISBN 978-963-693-792-8

Zoltán, András (1998) “Régi” szavak új szótárakban : A keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága. HUNGARO-RUTHENICA, 1. pp. 163-168. ISSN 1586-0736

Zoltán, András (2015) Szláv–magyar nyelvi kapcsolatok a 11. században. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (11). pp. 35-44. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Zoltán, András (2023) Szláv–magyar nyelvi kölcsönhatás a honfoglalás előtt. MAGYAR NYELV, 119 (4). pp. 411-419. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2018) Westrussisch-großrussicher Sprachkontakt im 15. Jahrhundert. In: Linguistik als diskursive Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt. Studienreihe Schriften zur Slavistik (42). Dr Kovac, Hamburg, pp. 87-102. ISBN 978-3-8300-9459-3

Zoltán, András (1996) A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai. ÉLETÜNK, 1996 (6-7). pp. 634-648. ISSN 0133-4751

Zoltán, András (2016) A szláv–magyar nyelvi kapcsolatok korai szakasza. KISEBBSÉGKUTATÁS, 25 (4). pp. 110-125. ISSN 1215-2684

Zsirai, Miklós (1953) A Szovjetunióban élő finnugor és szamojéd nyelvrokonaink népnevének használata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 249-250.

É

É. Kiss, Katalin (2017) Az -ik kiemelőjel eredetéről. In: Nyelvelmélet és diakrónia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 75-90. ISBN 978-963-308-299-7

Г

Гарбуль, Людмила (2020) В дополнение к списку межславянских лексических заимствований в русском приказном языке XVII в. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 65 (1). pp. 39-49. ISSN 0039-3363

This list was generated on Mon Jul 15 09:37:24 2024 CEST.