REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PB Modern European Languages / modern európai nyelvek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T
Number of items at this level: 75.

A

Arany, János and Hász-Fehér, Katalin (2016) Arany János: Lapszéli jegyzetek, Folyóiratok I. S. a. r., bevezető, jegyzetek: Hász-Fehér Katalin (Arany János Munkái, kritikai kiadás, szerk. Korompay H. János), Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2016. Arany János Munkái, Lapszéli jegyzetek, I. . Universitas Kiadó--MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9671-55-3

B

Baló, András Márton and Lakatos, Péter (2016) Morfológiai kölcsönzés és újrahasznosítás a romani nyelvben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. pp. 1-39. ISSN 0569-1338

Bárdosi, Vilmos and Barta, Péter and Faluba, Kálmán and Hessky, Pálné and Klaudy, Kinga and Náray-Szabó, Márton and Rhorerné dr. Fábián, Zsuzsanna (2007) Európai frazeológia univerzálék. Az európai frazeológiakincs közös elemei. = European Phraseological Universals. Project Report. OTKA.

Bódi, Katalin (2014) Jöjj, de hogyan láss? A látás mint tevékenység Diderot és Winckelmann teóriáiban. Irodalomtörténet, 95 (3). pp. 293-310. ISSN 0324-4970

D

Deczki, Sarolta (2014) Alice a Kihaénnem téren. In: A Nemzet Kalogánya. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 73-80. ISBN 978-963-7341-98-4

Deczki, Sarolta (2014) Beszél hozzánk. IRODALOMISMERET (3). pp. 97-104. ISSN 0865-6886

Deczki, Sarolta (2014) Egerek és galambok. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (10). pp. 1249-1253. ISSN 0447-6425

Deczki, Sarolta (2013) Egy darabka tenger. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (3). ISSN 0401-3174

Deczki, Sarolta (2014) Egy kiismerhetetlen életmű. LITERATURA, XL. (3). pp. 304-311. ISSN 0133-2368

Deczki, Sarolta (2014) Egy közép-európai gondolkodó portréja. In: Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 91-98.

Deczki, Sarolta (2014) Elveszett és megkerült világok. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (7). pp. 70-77. ISSN 0401-3174

Deczki, Sarolta (2014) História vpísana do tela. World Literature Studies, 6 (23). pp. 110-119. ISSN 1337-9275

Deczki, Sarolta (2014) Távoli csatlakozásra. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (10). pp. 105-109. ISSN 0401-3174

Deczki, Sarolta (2013) Vészterhes emberöltők: Körmendi Ferenc három regénye. In: "Zsidó" identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 81-90. ISBN 978-963-284-420-6

Deczki, Sarolta (2014) Wilhelm Fluck: A kulturális imaginárius. Helikon Irodalomtudományi Szemle, LIX. (2). pp. 241-258. ISSN 0017-999X

Deczki, Sarolta (2014) A falu hallgat. ÚJ FORRÁS (4). pp. 4-12. ISSN 0133-5332

Deczki, Sarolta (2014) A testbe íródó történelem. Magyar Lettre Internationale (94). pp. 64-67.

Dikken, Marcel den (2018) An incomplete disquisition against ‘incomplete acquisition’ : With particular reference to changes in the distribution of the subjunctive in Spanish. In: Questioning Theoretical Primitives in Linguistic Inquiry. John Benjamins Publishing Company, Philadelphia (PA), Amsterdam, pp. 269-290. ISBN 978-90-2726-334-6

Dékány, Éva Katalin and Gugán, Katalin and Tánczos, Orsolya (2020) Contact-induced change in Surgut Khanty relative clauses. FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE, 54 (1). pp. 1-43. ISSN 0165-4004

den Dikken, Marcel (2009) Comparative correlatives and successive cyclicity. In: Correlatives cross-linguistically. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 263-306.

F

Fazakas, Noémi and Sarosi-Mardirosz, Krisztina (2021) Bevezetés a tolmácsolás elméletébe. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-042-1

Fischer, Márta (2022) Horizontal and vertical terminology work in the context of EU translations. PORTA LINGUA (1). pp. 7-15. ISSN 1785-2420

Fórizs, Gergely (2013) Berzsenyi ismeretlen prózai töredéke és levélfogalmazványa. In: Az ideál mindazonáltal megőrződik: Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Gondolat, Budapest, pp. 93-100.

Földes, Györgyi (2023) Játék a tűzzel, avagy mennyire fordíthatatlanok az Oulipo-művek? HÍD (1-2). pp. 33-44. ISSN 0350-9079

G

Garbacik-Balakowicz, Magdalena (2023) Individual, Society, and System: Philosophy of History in Sándor Márai’s Late Fiction. Central European Cultures, 3 (2). pp. 79-98.

Gere, Zsolt (2013) Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei. Irodalomtörténeti füzetek, 174 . Argumentum, Budapest. ISBN 978-963-446-707-6

H

H. Varga, Márta (2017) Az élő ~ élettelen kategória néhány európai nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 33-50. ISSN 0025-0236

Hajdu, Péter (2014) Bel Ami in the Austro-Hungarian Empire: Sándor Bródy's Novel The Knight of the Day as a Maupassant Adaptation. In: Echilibrul între antiteze: Studii oferite profesorului Paul Cornea cu ocazia celei de 90-a aniversări. Editura universităţii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 215-224. ISBN 978-606-16-0502-6

Hajdu, Péter (2013) Linear Narrative-Did It ever Exist? : Traditional narratives read as fragmentary vs. fractured post-colonial ones read as linear. Theoretical Studies in Literature and Art, 33 (3). pp. 155-163. ISSN 0257-0254

Hermann, Zoltán and Kalavszky, Zsófia (2021) Válogatott bibliográfia (Irányok a gyerekirodalom-kutatásban). HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE (4). pp. 679-688. ISSN 0017-999X

Hites, Sándor (2019) Hogyan legyünk idegenek? George Mikes és az emigráció antropológiája. In: Narratíva, kánon, fordítás: Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Kalligram, Budapest, pp. 245-266. ISBN 978-963-468-098-7

Hites, Sándor Balázs (2015) A pénz mint papír és írás: Jókai esete a bankjegyekkel 1848-ban. In: Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. (Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből; 1.) . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 63-81. ISBN 978-963-9627-98-7

K

Kalavszky, Zsófia (2021) Дж. Б. Платт. Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика и русский национальный поэт. Перевод Подольный Яков. Эстетика и политика 4.Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 352. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE (4). pp. 694-700. ISSN 0017-999X

Kalavszky, Zsófia (2021) Illusztratívvá romlani: két kora szovjet verses mese Magyarországon (Marsak és Majakovszkij). HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE (4). pp. 663-677. ISSN 0017-999X

Kalavszky, Zsófia (2021) „Robog a gép, remekül”: a kora szovjet (avantgárd) gyerekkönyvek. HELIKON IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI SZEMLE (4). pp. 645-662. ISSN 0017-999X

Kalavszky, Zsófia (2021) О трансформации одной украинской песни на венге-роязычных землях в первой половине XIX в. Славянский альманах (1-2). pp. 420-451.

Kalavszky, Zsófia (2022) A nagy kis Puskin (Danyiil Harmsz Puskinról és Puskin című műveinek összeolvasási kísérlete). In: Valós és virtuális terek. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában XII. Szláv Történeti és Filológiai Társaság, Szombathely, pp. 51-62. ISBN 978-615-5819-06-3

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kelemen, Pál (2013) The Epistemology of the Arbour. On the Intersection of Nature and Technology in Adalbert Stifter. In: Discourses of Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 198-225. ISBN 978-1-4438-4971-5

Kincses-Nagy, Éva (2010) 15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, 2010. Augusztus 20-22. KELETKUTATÁS, 2010 (tavasz). pp. 131-133. ISSN 0133-4778

Klaudy, Kinga (2021) Fordításelméleti vizsgadolgozatok korpusznyelvészeti elemzése. MODERN NYELVOKTATÁS, 27 (3-4). pp. 31-42. ISSN 1219-638X

Kálai, Sándor (2018) La première phase de la culture médiatique en Hongrie (1840-1920). Belphégor - Littérature populaire, culture médiatique. ISSN 1499-7185 (In Press)

Kálai, Sándor (2016) Médiakultúra Közép-Kelet-Európában. Letöltés . Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Kálai, Sándor (2016) A magyar (kelet-európai) médiakultúra első szakasza (1840-1920). In: Médiakultúra Közép-Kelet-Európában. Letöltés . Erdélyi Múzeum-Egyesület, pp. 25-38.

L

Laczházi, Gyula (2018) Allegória és érzelmi hatás Gyöngyösi István Kemény-eposzában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 0021-1486 (Submitted)

Laczházi, Gyula (2018) Dialogikusság, érzelemreprezentáció és érzelmi hatás Petrőczi Kata Szidónia költészetében. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. (Submitted)

Laczházi, Gyula (2017) Zrinyi Miklós Syrena-kötete mint líraelméleti és -történeti probléma. In: Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái. Ráció, Budapest, pp. 43-55. ISBN 978-615-5675-08-9

Laczházi, Gyula (2017) A szenvedélyek szerepe Bethlen Miklós önéletírásának sorsértelmezésében. In: Hírnév és emlékezet. ELTE, Budapest. (Submitted)

Laczházi, Gyula (2018) A szubjektivitás alakzatai és az érzelmi hatás kérdése a kora újkori magyar irodalomban. In: Textológia és interpretáció. ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest. (Unpublished)

M

Mezei, Gábor (2016) Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 9786155047947

Mihalovics, Árpád and Ablonczyné dr. Mihályka, Lívia and Cowderoy, Natália and Cowderoy, Andrew Blair and Laczik, Mária and Ortutay, Katalin and Pápai, Vilma and Révay, Valéria and Szabolcsi, Zsuzsanna Judit (2009) Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban = Language of politics and economy in the EU. Project Report. OTKA.

N

Nagy, József (2018) Dante és a jog határai. JOGELMÉLETI SZEMLE (4). pp. 275-281. ISSN 1588-080X

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2018) Scienza e divulgazione scientifica nell’Italia del Sei e Settecento. Libro aperto, 95 (4). pp. 197-199. ISSN 1121-9661

Nagy, József (2015) Sul dibattito tra Bettinelli e Gozzi, su Dante. In: L'Italia e la cultura europea. Franco Cesati, Firenze, pp. 69-76. ISBN 978-88-7667-520-1

Nagy, József (2018) A bilincs a szabadság legyen. Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezése. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT (3). pp. 99-101. ISSN 0133-1167

Németh, Zsuzsanna (2022) Implikatúrák kutatása a konverzációelemzés elméleti keretének segítségével. In: Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 1-15. (In Press)

P

Paraizs, Júlia (2013) N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára. Irodalomtörténet (3). pp. 447-453. ISSN 0324-4970 (Unpublished)

Paraizs, Júlia (2015) Shakespearean Rhapsody: A Midsummer Night’s Dream at the National Theatre in Budapest (1864). In: Shakespeare Jubilees: 1769-2014. Lit Verlag, pp. 14-40. (Submitted)

Paraizs, Júlia (2016) Tallián Tibor:Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei (Budapest, Balassi Kiadó, 2015, 670 l.). IRODALOMISMERET, 2016 (3). pp. 117-120. ISSN 0865-6886

Paraizs, Júlia (2015) "Táblabírói jellemű leczkék". Egressy Gábor és Kossuth Lajos vitája az 1842-es Coriolanus-bemutató tükrében. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (1). pp. 108-137. ISSN 0021-1486

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

R

Rehm, Georg and Uszkoreit, Hans and Dagan, Ido and Goetcherian, Vartkes and Dogan, Mehmet Ugur and Váradi, Tamás (2014) An update and extension of the META-NET Study “Europe’s Languages in the digital age”. In: Proceedings of the Workshop on Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked OpenData Era, 2014, Reykjavík.

Rosenberg (Arató), Mátyás (2018) Identificación y diferenciación lingüísticas de los gitanos boyash de Hungría. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 19 (1-2). pp. 99-117. ISSN 1585-079X

Rózsa, Mária (2013) Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években. Irodalomtörténeti füzetek, 173 . Argumentum, Budapest. ISBN 978-963-446-698-7

S

Seláf, Levente (2021) The Image of East Central Europe in Medieval European Literature. In: Oxford Handbook of Medieval East Central Europe. Oxford University Press. (In Press)

Simon, Zsolt (2020) The Anatolian Stop System and the Indo-Hittite Hypothesis – Revisited. In: Dispersals and Diversification. Brill Academic Publishers, Leiden, Boston (MA), pp. 236-250.

Simon, Zsolt (2022) Die kleinste Trümmersprache Altanatoliens. ANTIKE WELT: ZEITSCHRIFT FÜR ARCHÄOLOGIE UND KULTURGESCHICHTE, 52 (6). pp. 6-7. ISSN 0003-570X

Szabó, Noémi (2018) Danuta Gabryś-Barker (ed.): Third Age Learners of Foreign Languages (Bristol: Multilingual Matters. 2017. 248 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-5. ISSN 1587-1061

T

T. Szabó, Levente (2020) Frédéric Mistral és az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2019 (11). pp. 3-11. ISSN 1222-8338

T. Szabó, Levente (2020) Imaginarul literaturii maghiare din România. In: Enciclopedia imaginariilor din România. I. Imaginar literar. Enciclopedia imaginariilor din România, 1. . Polirom, Bukarest, pp. 325-341. ISBN 978-973-46-8184-6

T. Szabó, Levente (2022) International Exhibitions, Literary Capitalism, and the Emergence of Comparative Literature. JOURNAL OF WORLD LITERATURE, 7 (3). pp. 332-347. ISSN 2405-6472 (print); 2405-6480 (online)

Takács, László (2015) Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja. Studia Litteraria, 54 (1-2). pp. 138-147. ISSN 0562-2867

Tölgyesi, Beatrix (2012) Lexikai russzicizmusok a litván internetes fórumok nyelvéban. In: Nyelv és kutúra - kulturális nyelvészet, 2010. 11. 23-24, ELTE BTK.

This list was generated on Wed Jul 24 10:45:33 2024 CEST.