REAL

Items where Year is 1956

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 188.

A

Arató, Mátyás (1956) Megjegyzések a „késés-függvénnyel” kapcsolatban. MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 217-221. ISSN 0541-9514

B

B. VARGA, MAGDOLNA (1956) Néhány borsófajta gyökerének auxinérzékenysége. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 457-460.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) K. SCHARRER-R. BÜRKE: Fortschritte der Agrikulturchemie (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 5 (4). p. 488.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) Korszerû nézetek a foszfor szerepérõl a talajban és a növények foszforral való ellátottsága terén. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 375-384.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) A Nemzetközi Talajtani Társaság VI. Kongresszusának Kiadványai. Agrokémia és talajtan, 5 (4). p. 488.

BALLENEGGER, RÓBERT (1956) Újabb talajtani munkák a Német Demokratikus Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 295-296.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and STEFANOVITS, PÁL (1956) Néhány hazai talajtípus szervesanyagának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 157-164.

Batsányi, János (1956) Batsányi János válogatott művei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Benda, Kálmán and Németh, Balázs (1956) Értelmiségi családok levéltárának rendezése. LEVÉLTÁRI HÍRADÓ, 6 (4). pp. 53-69. ISSN 0200-240X

Benedek, Marcell (1956) Dániel Anna: Ibsen (Művelt Nép kiadása, 1955). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 229-231.

Benedek, Marcell (1956) Schiller válogatott művei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 228-229.

Benedek, Marcell (1956) Turóczi-Trostler József: Lenau. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 195-198.

Benedek, Pál and Szepesy, László (1956) Folytonos üzemű gázkromatográfia : Tiszta acetilén előállítása kis acetiléntartalmú gázelegyekből. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 11 (10). pp. 299-304. ISSN 0025-0163

Berkov, V.P. and Jersov, B.A. (1956) Kísérletek fordítógép készítésére. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 41-47.

Bognár, Rezső and Nánási, Pál (1956) Nitrogén-glükozidok III. Izomer glükozilamin-tetraacetátok előállítása. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 62 (1). pp. 31-37. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál (1956) Nitrogén-glükozidok IV. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 62 (3). pp. 88-94. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál and Nánásiné Nemes, Éva (1956) Nitrogén-glükozidok V. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 62 (8). pp. 271-275. ISSN 0025-0155

Borzsák, István (1956) Tacitus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 3 (4). pp. 241-256. ISSN 0003-567X

Budagov, R. A. (1956) A nyelvtudomány történetéből (Saussure és a saussureizmus). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 59-32.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1956) A fulvósavak minõségi és mennyiségi meghatározása a molibdénkék rekació alapján. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 245-256.

BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN (1956) Az erdeifenyõ csemeték ásványi táplálkozása. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 75-88.

Bóka, László (1956) Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály munkásságáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 245-267.

Bóta, László (1956) Horváth János : »Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái« című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 305-319.

C

CSAPÓ, M. JÓZSEF (1956) A talajok vízgazdálkodására vonatkozó adatok. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 405-410.

CSONTOS, ÉVA (1956) Néhány kristályos vegyület telített oldatának egyensúlyi relatív páratartalma. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 425-432.

Cseh-Szombathy, László (1956) I. Rákóczi György 1644-es hadjárata. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 43-76. ISSN 0017-6540

Csáki, Frigyes (1956) 44 000 kV-es turbogenerátor vizsgálata aszinkron üzemben. ELEKTROTECHNIKA, 49 (8). pp. 229-239. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1956) Szinkron generátorok önszinkronozása. ELEKTROTECHNIKA, 49 (2). pp. 36-45. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1956) Turán György, Kisfeszültségű fázisjavító berendezések. Bp. 1955. ELEKTROTECHNIKA, 49 (3). p. 93. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN and KISS, KÁROLY and MEDVEGY, JUDIT (1956) A talajoldat vizsgálatának módszerei tiszántúli szikes talajainknál. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 395-404.

DEZSÕ, IMRÉNÉ (1956) Vitatható kérdések Lammel Kálmán: Homoktalajok gépi mûvelése c. könyvében. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 292-293.

Debreczeni, Ferenc (1956) A Thália történetének legújabb irodalma. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 347-352.

Deme, László and Imre, Samu (1956) Megjegyzések Gáldi Lászlónak "A magyar nyelvatlasz munkamódszere" című tanulmánygyűjteményünkről írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 232-241.

Devecseri, Gábor (1956) Hésiodos: Munkák és napok. Trencsényi-Waldapfel Imre fordításával és magyarázatával. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 185-195.

Décsy, Gyula (1956) Karel Horalek: Bevezetés a szláv nyelvek tanulmányozásába (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 84-91.

E

Elekfi, László (1956) M.N. Alekszejev és B.V. Kolsanszkij: A logikai és a nyelvtani kategóriák összefüggéséről (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 48-52.

Erdey-Grúz, Tibor and Zimmer, Károly (1956) Katalitikus hidrálások sebességéről. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 62 (9). pp. 302-308. ISSN 0025-0155

Esze, Tamás (1956) Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 219-227.

F

Fekete, Lajos (1956) A Siyáqat-írás típusa török pénzügyigazgatásban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 1-86.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1956) Hazai talajok adszorpciós vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 325-334.

Fábián, Pál (1956) A földrajzinév-írás további szabályai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 427-438.

G

GEREI, LÁSZLÓ (1956) Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas és aluminium tartalmának vizsálatához és jelentõségéhez. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 171-182.

Garas, Klára (1956) A Rubens-család ismeretlen képmása Van Dyck egy művén. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 5 (2-3). pp. 116-121. ISSN 0027-5247

Gergely, Pál (1956) Vörösmarty Mihály ismeretlen kéziratai a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 183-193.

Grétsy, László (1956) Leledzik. MAGYAR NYELV, 52 (3). pp. 354-355. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1956) Nyelvművelő. MAGYAR NYELVŐR, 80 (4). pp. 489-494. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1956) A Nyelvtörténeti Szótár egy téves adatáról. MAGYAR NYELV, 52 (4). pp. 500-501. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1956) Topánka. MAGYAR NYELV, 52 (1). pp. 74-76. ISSN 0025-0228

GÁSPÁR, LÁSZLÓ (1956) Búza csíranövények foszforfelvétele. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 213-220.

Gáldi, László (1956) Horváth János: Vitás verstani kérdések. Nyelvtudományi Értekezések. 7. sz. Akadémiai Kiadó 1955. 104 lap. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 197-212.

Gáldi, László (1956) Szabédi László: A magyar ritmus formái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 198-207.

Gárdonyi, Zoltán (1956) Szabolcsi Bence: Népzene és történelem : Akadémiai Kiadó, Budapest : 1954. 173 oldal, 5 lapnyi műmelléklet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 212-217.

H

H. Molnár, Ilona (1956) G.Sz. Knabe: Az összehasonlító történeti módszer alkalmazása a mondattanban (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 58-60.

HORVÁTH, PÉTER (1956) V. Sz. ROZANOV: A tõzeg felhasználása a mezõgazdaságban (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 5 (2). p. 294.

Hadrovics, László (1956) Szláv jövevényszavaink kérdéséhez. (Hozzászólás Kniezsa István „A magyar nyelv szláv jövevényszavai" című könyvéhez) : Előadás a Nyelv- és Irodalomtörténeti Osztály 1956. június 18-án tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 133-168.

Hajdu, Péter (1956) A marxizmus vulgarizálása ellen a régészetben (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 61-67.

Hajdú, Péter (1956) Sz. Kispál Magdolna "A manysi igenév mondattana" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 421-425.

Harmatta, János (1956) Az ión név az örményben és a középperzsában. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 3 (1-3). pp. 81-82. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1956) A durai párthus ostrakonok. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 3 (1-3). pp. 117-166. ISSN 0003-567X

Hazai, György (1956) L. Fekete, Die Siyäqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 217-224.

Herczegh, Géza Gábor (1956) Az önrendelkezési jog és az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 11 (9). pp. 525-533. ISSN 0021-7166

J

Jakucs, Pál (1956) Karrosodás és növényzet I. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 80 (3). pp. 241-248. ISSN 0015-5411

Juhász, József (1956) A.I. Szmirnyickij: Az összehasonlító-történeti módszer és a nvelvi rokonság meghatározása (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 53-57.

JÁMBOR, BÉLA (1956) Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 111-116.

JÁMBOR, BÉLA (1956) Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 89-98.

JÁMBOR, BÉLA (1956) Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 99-110.

JÁMBOR, BÉLA (1956) A tetrazolium-vegyületek enzimológiája. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 147-152.

JÁMBOR, BÉLA and BAJUSZ, EÖRS (1956) Ditetrazolium-sók polarográfiás vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 117-126.

JÁMBOR, BÉLA and KISS, JENÕ (1956) Hidroxilamin mikromeghatározása fotometriával. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 135-146.

JÁMBOR, BÉLA and MESTER, LÁSZLÓ (1956) Cukortetrazoliumszármazékok és cukorformazánok polarográfiás vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 127-134.

K

K. Sal, Éva (1956) Björn Collinder: Fenno-ugric Vocabuiary, An Etymological Dictionary of the Uralic languages (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 80-84.

KIRÁLY, ZOLTÁN and FARKAS, GÁBOR (1956) A feketerozsdával (Puccinia graminis var. tritici) fertõzött búza terminális oxidációjának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 233-240.

KUTHY, SÁNDOR (1956) Nikolaj Gavrilovics Potapov. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 1-4.

Kardos, Tibor (1956) Dante alkotó képzelete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 87-131.

Keresztury, Dezső (1956) Az elveszett alkotmányról. IRODALOMTÖRTÉNET, 44 (2). pp. 189-199. ISSN 0324-4970

Keresztury, Dezső (1956) Horváth János előadásai és tanulmányai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 169-175.

Kiss, Lajos (1956) Adalékok az orosz 'házaló kereskedő' szóhoz. MAGYAR NYELVŐR, 80 (4). pp. 480-481. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1956) Lajtha László: Népzenei monográfiák I-III. (Zeneműkiadó). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 352-362.

Klaniczay, Tibor (1956) Jelentés az irodalomtörténeti kongresszusról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 321-332.

Klaniczay, Tibor (1956) Tinódi Sebestyén emlékezete. In: Tinódi-emlékkönyv. Sárvári Községi Tanács, Sárvár, pp. 39-53.

Klaniczay, Tibor (1956) A magyar irodalomtörténeti kutatások második ötéves terve (1956-1960). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 60 (2). pp. 242-244. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1956) A magyar irodalomtörténeti kutatások második ötéves terve (1956–1960). Irodalomtörténeti Közlemények, 60. pp. 242-244.

Klaniczay, Tibor (1956) A realizmus kérdései és a régi magyar irodalom. A realizmus kérdései a magyar irodalomban. pp. 60-72.

Koltay-Kastner, Jenő (1956) Bornemissza Péter: Ördögi kísértetek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 224-229.

Kosáry, Domokos (1956) Pest-Buda és a Kereskedelmi Bizottság 1791-ben. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 11. pp. 127-152. ISSN 0238-5597

Kovalovszky, Miklós (1956) A.I. Jefimov: A nyelvművelés kérdései (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 91-94.

Kubinyi, András (1956) Adatok Újpest 1848 előtti történetéhez = Beiträge zur Geschichte von Újpest (Neupest) vor 1848. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 11. pp. 277-306. ISSN 0238-5597

KÉGL, LÁSZLÓ (1956) Újabb vizsgálatok a talajszerkezet néhány sajátságának és a talajmûvelõgépek munkájának összefüggésérõl. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 335-350.

KÚTHY, SÁNDOR (1956) A belgrádi nemzetközi mikroelem kongresszus. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 385-392.

KÚTHY, SÁNDOR (1956) A magyarországi növényi mikroelem kutatásról. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 273-280.

Köpeczi, Béla (1956) Hogyan látta Rákóczi 1705 elején a szabadságharc helyzetét. SZÁZADOK, 90 (1-2). pp. 211-220. ISSN 0039-8098

Köpeczi, Béla (1956) A francia felvilágosodás : válogatás Diderot és az enciklopédisták műveiből. Szerkesztette, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Gyergyai Albert, Művelt Nép Könyvkiadó, 1954. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 363-365.

Köpeczi, Béla (1956) A román novella-irodalom klasszikusa: Ioan Slavici. IRODALOMTÖRTÉNET, 44 (1). pp. 123-125. ISSN 0324-4970

L

LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1956) Az öntözés hatása a talaj fizikai sajátságaira szikes vidéken. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 307-324.

Lakó, György (1956) Zsirai Miklós emlékezete (1892-1955). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 293-298.

Ligeti, Lajos (1956) A magyar orientalisztika időszerű kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 71-79.

Lutter, Tibor (1956) Ungvári Tamás: Henry Fielding. Művelt Nép, Kultúra Mesterei sorozat. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 366-368.

LÁNG, ISTVÁN (1956) A kálcium növényélettani szerepérõl. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 283-288.

M

Marx, György (1956) Az atommag nélküli atom: a pozitrónium. FIZIKAI SZEMLE, 6 (1). pp. 3-9. ISSN 0015-3257

Marót, Károly (1956) Beszámoló a VIII. Nemzetközi Vallástörténeti Kongresszusról : Róma, 1955. IV. 17-23. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 181-190.

Marót, Károly (1956) Kik voltak a múzsák? Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 1955 szeptember 19-i jelolvasó ülésén bemutatott élőadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 85-86.

Mezey, László (1956) A "Báthory-biblia" körül - a mű és szerzője. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 191-221.

Mezey, László (1956) Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 175-185.

Mezey, László (1956) Róna Éva "Piers the Plowman" és az 1381-es parasztforradalom című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 403-406.

Miklós, Gyula and Pécsi, Márton (1956) Az I. Magyar Földrajzi Kongresszus. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 80 (1). pp. 81-97. ISSN 0015-5411

Moravcsik, Gyula (1956) Gyóni Mátyás emlékezete (1913-1955). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 299-303.

MÁTÉ, FERENC and MOLNÁR, FERENC (1956) Foszfátmegkötõdési kísérletek réti talajon. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 165-170.

Mérei, Gyula (1956) Mezőgazdasági árutermelés és a parasztság helyzete Magyarországon a feudalizmus válságának elmélyülése idején. SZÁZADOK, 90 (4-6). pp. 591-616. ISSN 0039-8098

Mócsy, András (1956) Die Entwicklung der Sklavenwirtschaft in Pannonien zur Zeit des Prinzipates. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (1-4). pp. 221-250. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1956) A rabszolgatartás alakulása Pannóniában a principátus időszakában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 83 (2). pp. 139-151. ISSN 0003-8032

N

NAGYMIHÁLY, FERENC and LESZEK, ÉVA and ROTKÓ, CECIL (1956) Permetezõ trágyázás hatása a cukorrépára III. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 203-212.

Nagy, János and Tarján, Imre (1956) Megjegyzések mesterséges kvarckristályok előállításával kapcsolatban. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 4 (4). pp. 301-307. ISSN 0025-0104

Németh, G. Béla (1956) Nyelvünk a reformkorban. MAGYAR NYELVŐR, 80 (2). pp. 262-270. ISSN 0025-0236

Németh, G. Béla (1956) A magyar szimbolizmus kezdeteinek kérdéséhez. IRODALOMTÖRTÉNET, 44 (3). pp. 265-287. ISSN 0324-4970

Németh, Gyula (1956) Bulgária török nyelvjárásainak felosztásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 1-69.

P

POPATOV, N.G. (1956) A hõmérséklet hatása a tölgy-csíranövények gyökerének növekedésére. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 69-74.

POPATOV, N.G. and CSEH, EDIT (1956) A gyökérkönnyezés törvényszerûségi és a nitrogén átalakulása. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 17-26.

POPATOV, N.G. and FEJÉR, DOMOKOS (1956) A kén szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 37-46.

POPATOV, N.G. and FEJÉR, DOMOKOS (1956) A kén szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 47-52.

POPATOV, N.G. and FEJÉR, DOMOKOS (1956) A kén szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 53-56.

POPATOV, N.G. and MARÓTI, MIHÁLY (1956) Nukleinfoszforsav szintézise a bab csíranövény gyökerében és hajtásában. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 57-68.

POPATOV, N.G. and MOLNÁRNÉ KERESZTES, ILDIKÓ (1956) Foszfor formák a kultúrnövények könnyezési nedvében. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 27-36.

POPATOV, N.G. and NAGY, ZSIGMOND and GUJDI, BARNA (1956) A kukorica ásványi táplálkozása aljtrágyázásal javított homoktalajon. Agrokémia és talajtan, 5 (1). pp. 5-16.

Papp, István (1956) Hegedűs Lajos "Eszközfonetikai vizsgálatok a magyar nyelvjárások és köznyelv köréből" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 407-413.

Petrovic, Emil (1956) A román fonémarendszer rövid vázlata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 1-25.

Pirnát, Antal (1956) Klaniczay Tibor "Zrínyi Miklós" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 391-401.

Polinszky, Károly and Halászy, Jenő (1956) Vegyészeti laboratóriumok. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 11 (8). pp. 226-232. ISSN 0025-0163

Polinszky, Károly and Halászy, Jenő (1956) Vegyészeti laboratóriumok II. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 11 (9). pp. 261-265. ISSN 0025-0163

PÁNTOS, GYÖRGY (1956) A búza rizoszféra-baktériumainak hatása a növényre monobakteriális körülmények között. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 351-358.

Pákozdi, Endre (1956) Az osztályvezetőség beszámolójának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 268-276.

Pécsi, Márton (1956) Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutam kutatási eredményeiről. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 5 (4). pp. 474-482. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1956) Hozzászólás Láng Sándor: “A hidrogeográfiai kutatások módszertani kérdései” c. előadásához. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 5 (4). pp. 471-472. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1956) Újabb gerinces faunaleletek teraszkavicsokból. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 5 (2). pp. 261-263. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1956) Újabb völgyfejlődéstörténeti és morfológiai adatok a Duna völgy Pozsony (Bratislava)–Budapest közötti szakaszáról. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 7 (1). pp. 21-41. ISSN 0015-5403

R

Rejtő, István (1956) Sziklay László: Gáspár Imre című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 385-390.

S

SIROKMÁN, KORNÉLNÉ (1956) Permetezõ trágyázás hatása borsóra és babra. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 367-372.

STEFANOVITS, PÁL (1956) Hozzászólás Gerei László "Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas és aluminium tartalmának vizsgálatához és jelentõségéhez" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 373-374.

STEFANOVITS, PÁL (1956) KREYBIG LAJOS 1879-1956. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 153-156.

SZABOLCS, ISTVÁN (1956) A kultúrtalajok kérdése a VI. Nemzetközi Talajtani Kongresszuson. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 485-487.

SZABOLCS, ISTVÁN (1956) Összszövetségi talajtani konferencia Moszkvában. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 289-292.

SZABOLCS, ISTVÁN and MÁTÉ, FERENC and MOLNÁR, FERENC and KOCH, LEHELNÉ (1956) Szikesedési folyamatok vizsgálata modell-kísérletekben. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 297-306.

SZABÓ, ISTVÁN (1956) Adatok a magyarországi talajok sugárgomba flórája antibiotikus aktvitásának ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 433-456.

SZABÓ, ISTVÁN and OROSZLÁN, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1956) A talajmikróbák gócszerû településének okairól. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 183-192.

SZEKERES, LÁSZLÓ and KELLNER, ÁGNES (1956) Ammónia meghatározása arzenometriásan. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 241-244.

SZOLNOKI, JÁNOS (1956) Az istállótrágya enzimes szaharózbontásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 461-470.

SZÁSZ, GÁBOR (1956) Talajkülönbségek hatása az õszi árpa állományéghajlatára. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 471-484.

SZÛCS, LÁSZLÓ (1956) Talajföldrajz kutatások újabb eredménye. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 267-272.

Sulán, Béla (1956) Király Péter "A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 415-419.

Szabolcsi, Bence (1956) Mozart és a népi színjáték. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 279-301.

Szabolcsi, Bence (1956) Zenei tanulmányúton Kínában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 223-239.

Szabolcsi, Miklós (1956) Ady Endre összes művei I-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 208-219.

Szabó, Árpád (1956) Achilleus, der Tragische Held der Ilias. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (1-4). pp. 55-108. ISSN 0044-5975

Szabó, Árpád (1956) Wie ist die Mathematik zu einer Deduktiven Wissenschaft Geworden? ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (1-4). pp. 109-152. ISSN 0044-5975

Szauder, József (1956) Waldapfel József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1954. 336. l.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 333-347.

Sziklay, László (1956) A szláv népek irodalma és irodalomtudománya a "Filológiai Közlöny"-ben és az "Irodalmi Figyelő"-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 439-446.

Szász, Ferenc Andor (1956) On cyclic groups. FUNDAMENTA MATHEMATICAE, 43. pp. 238-240. ISSN 0016-2736

Szász, Ferenc Andor (1956) Two ring-theoretic problems. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 6. pp. 213-218. ISSN 0025-035X

Szász, Ferenc Andor (1956) Über Gruppen, deren sämtliche nicht-triviale Potenzen zyklische Untergruppen der Gruppe sind. ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM - SZEGED, 17. pp. 83-84. ISSN 0001-6969

Szász, Ferenc Andor (1956) A characterization of the cyclic groups. J Math Pures Appl (9), 1 (2). pp. 13-16.

Szépe, György (1956) V.l. Georgiev: Az indoeurópai nyelvek keletkezésének problémája (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 67-75.

SÁROSI, DEZSÕNÉ (1956) Klorózisos szõlõtõkék levél- és gyökéranalízise. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 221-232.

Sőtér, István (1956) Jókai és Rab Ráby. IRODALOMTÖRTÉNET, 44 (1). pp. 1-39. ISSN 0324-4970

Sőtér, István (1956) Madách Imre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 129-180.

Sőtér, István (1956) Madách Imre. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei, 8. pp. 135-180.

T

Tarján, Imre (1956) Radioaktív izotópok. ORVOSI HETILAP, 97. (34). pp. 925-930. ISSN 0030-6002

Tarján, Imre and Gergely, Rezső and Voszka, Rudolf and Botár, György (1956) Altatással kapcsolatos robbanási veszélyek. ORVOSI HETILAP, 97. (36). pp. 993-996. ISSN 0030-6002

Tarnai, Andor (1956) Fischer Dániel és az első hazai folyóirat terve. Magyar Könyvszemle. pp. 32-49.

Temesi, Mihály and Elekfi, László and Újváry, Lajos and Takács, József and Ligeti, Lajos and Kéz, Andor and Fábián, Pál and Wéger, Imre and Dienes, Gedeon and Tompa, József and Deme, László and Miklós, Róbert and Egedy, Mária and Czitrom, László and Bárczi, Géza and Tompa, József (1956) Vita a "Helyesírásunk időszerű kérdései" című tanulmánykötetről a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Főbizottságában 1955. október 27-én. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 91-150.

Tompa, József (1956) Készülő leíró nyelvtanunk vitás kérdéseiről : Tompa József vitaindító referátuma. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (3-4). pp. 303-383.

Turóczi-Trostler, József (1956) Heine-problémák. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 27-89.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1956) Sugárzó foszforizotópot tartalmazó foszformûtrágyák elõállítására alkalmas eljárások ismertetése. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 281-282.

TÖRÖK, LÁSZLÓ (1956) A szén elketrometriás meghatározása. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 257-266.

Török, Endre (1956) Az „Orosz Remekírók" c. sorozat 1955-ben megjelent könyvei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (1-2). pp. 229-235.

Tőkei, Ferenc (1956) Notes prosodiques sur quelques chants de travail chinois. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 6. pp. 54-63. ISSN 0001-6446

Tőkei, Ferenc (1956) Régi kínai munkadalok. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 2. pp. 275-281. ISSN 0015-1785

V

VAS, KÁROLY and CSONTOS, ÉVA (1956) A hidratúra mérésérõl és jelentõségérõl. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 411-424.

VEZEKÉNYI, ERNÕ (1956) SZENTANNAI SÁMUEL 1876-1956. Agrokémia és talajtan, 5 (4). pp. 393-394.

Vargha, Kálmán (1956) Vita Bóka László Ady-monográfiájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 9 (1-2). pp. 151-160.

Vargyas, Lajos (1956) A duda hatása a magyar népi tánczenére. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 8 (1-4). pp. 241-291.

Voit, Pál and Holl, Imre (1956) Hunyadi Mátyás budavári majolikagyártó műhelye. Budapest Régiségei, 17. pp. 73-150. ISSN 0133-1892

VÁMOS, REZSÕ (1956) Összefüggés a szikesedés,a bruzone és a talaj nitrogén bõsége között. Agrokémia és talajtan, 5 (2). pp. 193-202.

VÁNDOR, ERVIN (1956) A csírázó kukoricanövény szervei összes nitrogén és fehérjenitrogén tartalmának változása a csírázás során. Agrokémia és talajtan, 5 (3). pp. 359-366.

Vértes, Edit (1956) B.A. Szerebrennyikov: A Volga-Oka vidékének toponimikája a Szovjetunió európai részén. A finnugor őstörténet kérdéseihez (recenzió). А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 7 (1). pp. 76-80.

Z

Zambó, János (1956) Bányaművelésünk fejlődésének elvi irányvonalai a II. ötéves tervben. BÁNYÁSZATI LAPOK, 89 (4). pp. 194-202. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1956) A feszültségeloszlás alapösszefüggései. BÁNYÁSZATI LAPOK, 89 (1). pp. 11-18. ISSN 0365-9003

Á

Ábrahám, Ambrus (1956) Über die Probleme in der Histologie des vegetativen Nervensystems. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 2 (4). pp. 111-135. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus and Biczók, Ferenc and Horváth, Andor and Megyeri, János (1956) Hydrobiologische und faunistische Studien im südwestlichen Teile des Bükk-Gebirges. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 2 (1-4). pp. 137-154. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus and Horváth, Andor and Megyeri, János (1956) Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás patak vízgyűjtő területén. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 45 (3-4). pp. 13-24. ISSN 0002-5658

This list was generated on Tue May 21 22:57:06 2024 CEST.