REAL

Items where Year is 1957

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 172.

B

BABOS, IMRE (1957) Hozzászólás Szekrényi Béla. Agrokémia és talajtan, 6 (1). p. 86.

BIDLÓ, GÁBOR (1957) A telkibányai kálitrachit mállási vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 137-142.

BOTVAY, KÁROLY (1957) Megjegyzések a vízgazdálkodási index erdõgazdasági alkalmazásához. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 89-92.

Beke, Ödön (1957) Az urali és indoeurópai duális történetléhez : A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 1956. május 11-i jelolvasó ülésén tartott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 347-366.

Benda, Kálmán (1957) Martinovics Ignác: Filozófiai írások. Ford. Kolozsvári Grandpierre Emil. A fordítást ellenőrizte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Mátrai László. Budapest, 1956. SZÁZADOK, 91 (1-4). p. 472. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1957) A magyar történelem forrásai a merseburgi állami levéltárban. SZÁZADOK, 91 (5-6). pp. 917-918. ISSN 0039-8098

Benedek, Marcell (1957) Goldoni válogatott vígjátékai (A világirodalom klasszikusai. Új Magyar Könyvkiadó, 1955.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 478-479.

BÉRES, TIBOR (1957) Huminsavak elõállítása emberi bélsárból. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 93-96.

BÉRES, TIBOR and FLORIÁN, EDE (1957) A fulvosavak meghatározása fungisztatikus hatásuk alapján. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 163-166.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1957) Adatok a fulvosavak redukciós reakcióihoz és kromatográfiás vizsgálatához. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 55-64.

BÉRES, TIBOR and KIRÁLY, ILONA (1957) A fulvósavak vassal képzett vegyületeirõl. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 167-176.

Bóka, László (1957) Ányos Pál emlékezete : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1957. VI. 17-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 73-94.

Bóna, István (1957) Az ürbőpusztai avar temető. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 84 (2). pp. 155-174. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1957) R. Pittioni, Urgeschichte des österreichischen Raumes. Franz Deutiko, Wien 1954. 854 lap, 536 kép, 12 térkép. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 84 (2). pp. 230-232. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1957) A lebői 1956-os ásatás gerinces faunája. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1956-1992, 2 (1). pp. 61-78. ISSN 0563-0525

C

Castiglione, László (1957) Griechisch-Ägyptische Studien. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 5 (1-4). pp. 209-228. ISSN 0044-5975

Cseh-Szombathy, László (1957) I. Rákóczi György 1644-es hadjárata. II. rész. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1-2). pp. 179-203. ISSN 0017-6540

Cseh-Szombathy, László (1957) I. Rákóczi György 1645-évi hadjárata. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4 (3-4). pp. 101-135. ISSN 0017-6540

Csáki, Frigyes (1957) Szinkron generátorok gyorsgerjesztése. ELEKTROTECHNIKA, 50 (5-6). pp. 167-179. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1957) A soros kondenzátor hatása a szinkron gép üzemére. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1957 (21). pp. 157-161. ISSN 0375-9423

Csáki, Frigyes and Frigyes, Andor (1957) Klasszikus kapcsolású mágneses erősítők. ELEKTROTECHNIKA, 50 (8-9). pp. 294-308. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN (1957) Rádióaktív izotópok alkalmazása talajtani vizsgálatoknál. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 245-250.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1957) BALLENEGGER RÓBERT 75 éves. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 97-98.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1957) Izotópok alkalmazása trágyázástani kutatásokban. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 237-244.

DVORACSEK, MIKLÓS (1957) Különféle szervesanyagok hatása a fejérmegyei löszhát talajaira. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 1-28.

DVORACSEK, MIKLÓS and DVORACSEK, MIKLÓSNÉ (1957) Õsgyepek és mûvelés alatt álló talajok mikroaggregátumainak minõsége. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 283-296.

DZUBAY, MIKLÓS (1957) A rizsöntözés néhány talajvonatkozású kérdése. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 345-354.

Deme, László (1957) Imre Samu: "A Sabác Viadala mint nyelvi emlék" című kandidátusi disszertációjának vitája 1956. június 19-én. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 241-244.

Décsy, Gyula (1957) Sipos István: „A bükki Huták és Hámorok település- és nyelvjárás-története" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 389-392.

E

EGERSZEGI, SÁNDOR and LÁNG, ISTVÁN and T. VÁGÓ, ÉVA (1957) Gyökerek talajbahatolási sebességének vizsgálata P32 -vel aljtrágyázott homokn. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 205-210.

Elekfi, László (1957) A logika állítmány-fogalma és az állítmányi névszó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 95-149.

Erdei, Ferenc (1957) Az Agrártudományok Osztályának tevékenysége a mezőgazdaság időszerű kérdéseivel kapcsolatban. MAGYAR TUDOMÁNY, 2 (64) (5-6). pp. 197-204. ISSN 0025-0325

Erdei, Ferenc (1957) A termelőszövetkezeti munkadíjazás és jövedelemelosztás kérdéséhez. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 4 (7). pp. 731-744. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc and Pataky, Ernő (1957) Termelői szervezetek a magyar mezőgazdaság kapitalista fejlődésében. 1. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 1 (3-4). pp. 165-182. ISSN 0002-1105

Erdey, László and Szabadváry, Ferenc (1957) Variaminkék mint kolorimetriás reagens III. : Vanádium- és krómmeghatározás. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 63 (6-7). pp. 153-158. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Kugler, Elvira and Reich, Antónia (1957) A hidrogén- és hidroxilion vándorlási mechanizmusáról I. : Sósav, káliumhidroxid és káliumklorid vezetőképessége, valamint viszkozitása metanol—víz elegyekben 5 és 25 C°-on. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 63 (9). pp. 242-251. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Safarik, Imre (1957) Kationok hatása platina anódok polarizációs potenciáljára, illetve az oxigéntúlfeszültségre. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 63 (8). pp. 221-229. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Safarik, Imre (1957) Váltóáram hatása az oxigéntúlfeszültségre platina anódon kénsavoldatban I. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 63 (9). pp. 237-242. ISSN 0025-0155

F

FEKETE, BÉLA and HARGITAI, LÁSZLÓ and MAYERNÉ KISS, TERÉZ (1957) Adatok különbözõ kezelésû szerves trágyák értékeléséhez. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 337-344.

Fekete, Gábor and Jakucs, Pál (1957) Néhány karsztbokorerdő-faj elterjedési adatainak katalógusa Magyarországról. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI, 49. pp. 181-195. ISSN 0521-4726

Fekete, Lajos (1957) Beszámoló az 1956. évi török történelmi kongresszusról (Ankara, 1956. ápr. 12-17.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 405-413.

G

GEREI, LÁSZLÓ and MÁTÉ, FERENC (1957) Vas- és mangántartalmú kiválások néhány hazai talajban. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 43-50.

Garamvölgyi, József (1957) Kispéter András: "Juhász Gyula" c. kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 245-252.

Grétsy, László (1957) Az összetétel meghatározásának kérdéséhez. MAGYAR NYELV, 53 (1-2). pp. 69-76. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1957) Megjegyzések Szabédi László verseiről. MAGYAR NYELVŐR, 81 (3). pp. 285-290. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1957) Tallózás és tarlózás. MAGYAR NYELV, 53 (3-4). pp. 494-498. ISSN 0025-0228

Gunda, Béla (1957) A totemizmus maradványai a magyar táltoshagyományban. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1957 (44.). pp. 63-72. ISSN 0418-4513

GÁL, DEZSÕ and T. VÁGÓ, ÉVA (1957) A kinetikus izotóp módszer (KIM) alkalmazása baktériumok által történõ anyagszálítás vizsgálatában. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 223-232.

GÁSPÁR, LÁSZLÓ (1957) Sugárzás hatása a növényekre. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 251-258.

Gáldi, László (1957) Lutter Tibor: „John Milton, az angol polgári forradalom költője" című doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 378-388.

Gáldi, László (1957) Vekerdi József: „Abundcntia praesentis az ó-indben" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 367-373.

Gáldi, László and Wacha, Imre (1957) Mutatvány az Akadémiai Nagyszótárból. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 151-172.

H

Hakulinen, Lauri (1957) A jelentéstan szerepe a lexikológiában (A finn nyelvészet szempontjából) : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1956. IX . 18-i felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 335-345.

Harmatta, János (1957) The Parthian Parchment from Dura-Europos (Dura Parchment No. 12). ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 5 (1-4). pp. 261-308. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1957) A durai párthus pergamen II. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (3-4). pp. 238-249. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1957) A durai párthus pergamen. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (1-2). pp. 61-88. ISSN 0003-567X

Hegedűs, Nándor and Kovalovszky, Miklós (1957) Az Ady-kutatás új feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 257-263.

Herczegh, Géza Gábor (1957) A nemzetközi jog elméleti alapkérdései Hans Kelsen megvilágításában. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 12 (7-9). pp. 293-304. ISSN 0021-7166

Herman, József (1957) A que (francia, spanyol stb. que, olasz che) alárendelő kötőszó etimológiája. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3. pp. 67-88. ISSN 0015-1785

Horlai, Györgyné (1957) Somogyi Sándor: Arany László (Irodalomtörténeti tanulmányok. Művelt Nép. Budapest, 1956.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 469-474.

Horváth, Károly (1957) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Bisztray Gyula. Akadémiai Kiadó. 1954. 644. lap. A Magyar Irodalmi T á r sorozatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 464-468.

J

JANCOVICI, BRUNO and MAIANU, ALEXANDRU (1957) Talajjavítási feladatok a Román Népköztársaságban. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 363-368.

Jakucs, Pál (1957) Ökologische Untersuchung der Mosaikkomplexe von Quellmoor- und Sumpfgesellschaften durch Wasserfärbung. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 3 (1-2). pp. 19-25. ISSN 0236-6495

Jakucs, Pál and Fekete, Gábor (1957) Der Karstbuchwald des Nordöstlichen Ungarischen Mittelgebirges (Quercus pubescens-Prunus mahaleb nova ass.). ACTA BOTANICA HUNGARICA, 3 (3-4). pp. 253-259. ISSN 0236-6495

JÁRÓ, ZOLTÁN (1957) Hozzászólás Szekrényi Béla "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához. Agrokémia és talajtan, 6 (1). p. 88.

K

KABAR, ZOLTÁN (1957) Tõzeghuminsavak mennyiségi meghatározása. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 189-192.

KEMÉNY, ARMAND and PETHES, GYÖRGY (1957) Sugárzó izotópok alklamazása az állatélettanban. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 271-280.

KISS, ISTVÁN (1957) A gilisztaürülék és hangyabolyföld invertázaktivitása. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 65-68.

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1957) Hozzászólás Szekrényi Béla "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához. Agrokémia és talajtan, 6 (1). p. 87.

KLIMES-SZMIK, ANDOR and GÖDE, FERENC (1957) A Solakrol talajmorzsa tartósító hatásáról. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 109-128.

KLIMES-SZMIK, ANDOR and KAZÓ, BÉLA (1957) Hazai mûanyag (Solakrol) alkalmazása öntözöt talajon. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 297-310.

KRÁMER, MIHÁLY (1957) HALL,A. d. and SMITH,A. M.: Fertilizers and Manures (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 382-383.

Kardos, Tibor (1957) Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez I. rész. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3 (2). pp. 210-232. ISSN 0015-1785

Kardos, Tibor (1957) Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez II. rész. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3 (3-4). pp. 303-338. ISSN 0015-1785

Keresztury, Dezső (1957) Adalék Jókai forrásaihoz. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE (1). pp. 384-391. ISSN 0524-8868

Kiss, Lajos (1957) Huligán. MAGYAR NYELVŐR, 81 (3). pp. 324-325. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1957) Karácsony szavunk őstörténetéhez. MAGYAR NYELVŐR, 81 (2). pp. 247-251. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1957) Tschech., slovak. pinka. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 3. 404-405.. ISSN 0039-3363

Kiss, Lajos (1957) Ukrán. MAGYAR NYELVŐR, 81 (4). pp. 489-492. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1957) Válasz Rajeczky Benjaminnak „A Magyar Népzene Tára III/A és III/B kötetére írt bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 355-361.

Klaniczay, Tibor (1957) Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 265-338.

Klaniczay, Tibor (1957) Pázmány Péter [Utószó]. In: Pázmány Péter, Válogatott írásai. Magvető Könyvkiadó, Budapest, pp. 340-360.

Klaniczay, Tibor (1957) A magyar reformáció irodalma. Irodalomtörténeti Közlemények (61). pp. 12-47.

Klaniczay, Tibor (1957) A magyar reformáció irodalma. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 61 (1-2). pp. 12-47. ISSN 0021-1486

Kodály, Zoltán (1957) Bartók Béláról : Elnöki megnyitó a Magyar Bartók Béla Emlékbizottság 1956. szeptember 25-án tartott díszülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 11-12.

Komlós, Aladár (1957) A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 263-319.

Kovalovszky, Miklós (1957) Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 339-344.

Kubinyi, András (1957) A kincstári személyzet a XV. század második felében = Le personnel de la trésorerie à la fin du XVe siècle. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 12. pp. 25-49. ISSN 0238-5597

Kubinyi, András (1957) A vármegyék támadása Móricz Zsigmond ellen 1931-ben. IRODALOMTÖRTÉNET, 45 (3). pp. 337-342. ISSN 0324-4970

KÚTHY, SÁNDOR (1957) A. JACOB: Magnesia der fünfte Pflanzenhauptnabrstoff (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 380-381.

KÚTHY, SÁNDOR (1957) DOBI GÉZA 80 éves. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 281-282.

KÚTHY, SÁNDOR (1957) Sh. MITSUI: Inorganic nutrition,fertilization and soil amelioration for lowland rice (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 381-382.

KÚTHY, SÁNDOR (1957) Sugárzó izotópok alkalmazásának néhány példája a biokémiai kutatásban. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 259-270.

Kákosy, László (1957) Egy kopt varázsszöveg magyarázatához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (1-2). pp. 99-100. ISSN 0003-567X

Kákosy, László (1957) Ipu, a Főrangú intelmei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (3-4). pp. 323-334. ISSN 0003-567X

Károly, Sándor (1957) Soltész Katalin: „Az ősi magyar igekötők" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 235-240.

Köpeczi, Béla (1957) Francia klasszikusok magyar kiadása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 373-380.

L

LÁNG, ISTVÁN (1957) Aljtrágyázott õszi gabonafélék zöld levélfelülete és összlevélfestékének vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 69-78.

LÁSZLÓ, GYULA (1957) A borsó és bükköny Rhizobium törzseinek nitrogénkötõ képessége és virulenciája a gazdanövény különbözõ fejlõdési szakaszaiban. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 177-188.

M

MARTON, MÁRIA and SZABÓ, ISTVÁN (1957) A Nocardia uniformis n. sp. morfológiája és fiziológiája. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 355-362.

MOLNÁR, FERENC and MÁTÉ, FERENC and KENDE, IMRE (1957) A talaj 32P4-3 felvételének kinetikájához. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 211-222.

Marx, György (1957) Kollokvium az elemi részek fizikájáról. FIZIKAI SZEMLE, 7. pp. 130-133. ISSN 0015-3257

Marx, György (1957) Relativisztikus hidrodinamika. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 5 (2). pp. 91-104. ISSN 0025-0104

Marx, György (1957) Tükrözésszimmetrikus-e a természet? FIZIKAI SZEMLE, 7 (5). pp. 156-164. ISSN 0015-3257

Marx, György (1957) A kvantumfizika elemei I. FIZIKAI SZEMLE, 7 (1). pp. 21-27. ISSN 0015-3257

Marx, György (1957) A kvantumfizika elemei II. FIZIKAI SZEMLE, 7 (2-3). pp. 62-73. ISSN 0015-3257

Marx, György (1957) A kvantumfizika elemei III. FIZIKAI SZEMLE, 7 (4). pp. 120-128. ISSN 0015-3257

Marót, Károly (1957) A szirének : Székfoglaló előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1957. április 29-i ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 15-72.

Mezey, László (1957) Libri manuseripti Graeci in Bibliotheois Budapestinensibus asservati - Descripsit Maria Kubinyi, Budapestini, MCMLVI. Akadémiai Kiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 475-477.

Mócsy, András (1957) Római sírkő Magyarszerdahelyről. FOLIA ARCHAEOLOGICA, 9. pp. 83-90. ISSN 0133-2023

N

Nemeskéri, János (1957) A Petőfi eltűnése körülményeinek tisztázására kiküldött magyar - román akadémiai munkaközösség jelentése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 237-255.

Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség Magyar Nemzeti, Bizottsága (1957) Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának Közleménye. Agrokémia és talajtan, 6 (4). p. 384.

Németh, G. Béla (1957) Komlós Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1956. — Irodalomtörténeti Füzetek, 7. szám. 116 lap.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 361-369.

Németh, G. Béla (1957) Néhány fordítói stílusprobléma. MAGYAR NYELVŐR, 81 (4). pp. 428-434. ISSN 0025-0236

Németh G., Béla (1957) Komlós Aladár: Vajda János c. doktori disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 393-404.

O

OSVÁTH, JÁNOS (1957) A talaj nedvességtartalma és vízáteresztése közötti összefüggés. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 321-336.

Oltványi, Ambrus (1957) Komlós Aladár: Tegnap és ma (Bp. 1956. Szépirodalmi Könyvkiadó. 357 l.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 369-373.

P

PRETTENHOFFER, IMRE (1957) HERKE SÁNDOR 75 éves. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 193-194.

Pach, Zsigmond Pál (1957) Kiadatlan Görgey-iratok 1849 augusztusából. SZÁZADOK, 91 (1-4). pp. 198-226. ISSN 0039-8098

Papp, Ferenc (1957) Mit tudott Lomonoszov a magyar nyelvről és a finnugor nyelvrokonságról? MAGYAR NYELVŐR, 81 (4). pp. 463-468. ISSN 0025-0236

Petrányi, Gyula (1957) Glomerulonephritis chronica. ORVOSI HETILAP, 98 (36). pp. 973-979. ISSN 0030-6002

Pákozdi, Endre (1957) Décsy Gyula: „Egy XVII . századi orvosi kézirat mint szlovák nyelvemlék" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 253-256.

Pécsi, Márton (1957) Kalocsa és Kecel-Kiskőrös környékének geomorfológiai kérdései. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 7 (1-4). pp. 421-442. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1957) A Magyar Meteorológiai Társaság III. Vándorgyűlése. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 81 (4). pp. 364-366. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1957) A magyarországi Duna-teraszok párhuzamosítása a Bécs környéki és a Vaskapu teraszokkal (+ német nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 81 (3). 259-279, 279. ISSN 0015-5411

R

Rajeczky, Benjamin (1957) A Magyar Népzene Tára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 344-355.

S

SARKADI, JÁNOS (1957) Adatok a talaj szervesanyagáról. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 311-320.

STEFANOVITS, PÁL (1957) Humuszanyagok vizsgálata DTA görbék alapján. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 129-136.

SZABOLCS, ISTVÁN (1957) STEFANOVITS PÁL: Magyarország talajai (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 377-379.

SZABOLCS, ISTVÁN and LÁNG, ISTVÁN and KOCH, LEHELNÉ (1957) Növény kalciumfelvétele Ca45-el jelzett javítóanyagokkal kezelt szikes talajból. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 195-204.

SZABOLCS, ISTVÁN and SZEDER, ANDOR (1957) Újabb módszer a talaj 5%-os lúgos kivonatának elemzésére. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 51-54.

SZABOLCS, ISTVÁN and ÁBRAHÁM, LAJOS (1957) A Fertõ-tó menti szikes talajok. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 99-108.

SZABÓ, ISTVÁN and MARTON, MÁRIA (1957) Az antibiotikumot termelõ mikroszervezetek földrajzi ellterjedésének kérdésérõl. Agrokémia és talajtan, 6 (4). pp. 369-376.

SZEKRÉNYI, BÉLA (1957) Vízgazdálkodási index. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 79-85.

SZOLNOKI, JÁNOS (1957) Jelzett P hatása az istállótrágya mikrobáira. Agrokémia és talajtan, 6 (3). pp. 233-236.

Simonyi, Károly and Pócs, Lajos (1957) A szabályozható fúziós energiatermelés megvalósításának lehetőségéről. FIZIKAI SZEMLE, 7 (2-3). pp. 39-53. ISSN 0015-3257

Steinitz, Wolfgang (1957) A finnugor rokonsági elnevezések rendszere : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1956. május 7-én tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 321-334.

Szabolcsi, Bence (1957) A 75 éves Kodály Zoltán. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 1-4.

Szabolcsi, Miklós (1957) Weöres Sándor költészetéről. IRODALOMTÖRTÉNET, 45 (2). pp. 183-192. ISSN 0324-4970

Szabó, Vince and Bognár, Rezső and Puskás, Mária (1957) A japán akác (Sophora japonica L.) glükozidjainak vizsgálata V. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 63 (12). pp. 341-347. ISSN 0025-0155

Szabó, Árpád (1957) Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá? I. MATEMATIKAI LAPOK, 8 (1-2). pp. 8-36. ISSN 0025-519X

Szabó, Árpád (1957) Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá? II. MATEMATIKAI LAPOK, 8 (3-4). pp. 232-247. ISSN 0025-519X

Szamosi, Géza and Marx, György (1957) Variációs elvek a relativisztikus dinamikában. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 5 (6). pp. 511-522. ISSN 0025-0104

Szauder, József (1957) A romantika útján : adalékok Kölcsey Ferenc emberi és írói egyéniségének kialakulásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 173-205.

Szilágyi, János György (1957) Maróti Egon: "A kalózkodás szerepe a római polgárháborúkban" című kandidátusi disszertációjának vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 374-377.

Szilágyi, János György (1957) A görög irodalom kezdetei : megjegyzések Marót Károly könyvéhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 415-450.

Szász, Ferenc Andor (1957) Les anneaux ne contenant que des sous-anneaux propres cycliques. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL, 7 (82). pp. 21-25. ISSN 0011-4642

Szász, Ferenc Andor (1957) Note on rings in which every proper left-ideal is cyclic. FUNDAMENTA MATHEMATICAE, 44. pp. 330-332. ISSN 0016-2736

Szász, Ferenc Andor (1957) Über die homomorphen Bilder des Ringes der ganzen Zahlen und über eine verwandte Ringfamilie. MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK, 61 (1). pp. 37-41. ISSN 0026-9255

Sőtér, István (1957) Imre Madách : 1823-1864. Acta Litteraria, 1. pp. 29-85.

Sőtér, István (1957) Madách Imre. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1957 (1). pp. 27-85. ISSN 0567-7661

T

T. Sós, Vera (1957) On the theory of diophantine approximations I. (on a problem of A. Ostrowski). ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 8 (3-4). pp. 461-472. ISSN 0001-5954

TOLNAY, PÁL (1957) Dohánykivonatok ammóniatartalmának meghatározása mikrodiffúziós technikával. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 155-162.

Terplán, Zénó (1957) Az Ajtai-Korbuly-féle kaparólánc-hajtómű hatásfokvizsgálata. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 173-178. ISSN 0540-3413

Tompa, József (1957) Temesi Mihály — Rónai Béla — Vargha Károly : Anyanyelvünk : Szerkesztette : Temesi Mihály. Bp., 1955. Művelt Nép Könyvkiadó. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 459-463.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1957) Aristophanés pályakezdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 207-234.

Tőkei, Ferenc (1957) H. Franke: ORIENTALISTIK I. TEIL, SINOLOGIE. Bern 1953. A Francke AG. Verlag 216 lap. Wissenschaftliche Forschungsberichte. Bd. 19. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 4 (1-2). pp. 138-139. ISSN 0003-567X

Tőkei, Ferenc (1957) Megjegyzések egy régi kínai esztétikához. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 3 (1). pp. 123-131. ISSN 0015-1785

Tőkei, Ferenc (1957) Sur le rythme du Chou king. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 7. pp. 77-104. ISSN 0001-6446

U

Ujfalussy, József (1957) Kodály Psalmusa. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 11 (1-4). pp. 5-10.

V

Végh, Ferenc (1957) Tolnai Gábor: Vázlatok és tanulmányok (Irodalomtörténeti tanulmányok 6. sz. Budapest, 1955.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 451-453.

W

WALGER, JÁNOS and TAKÁCS, IMRE and SZÁSZI, JÁNOS (1957) A tápérték változása a kukoricanövény szárában és csövében a viaszéréstõl a teljesérésig. Agrokémia és talajtan, 6 (2). pp. 143-154.

Wéber, Antal (1957) Szauder Jószef: Kölcsey Ferenc (Művelt Nép Kiadó, 1955). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 10 (3-4). pp. 454-458.

Z

Zambó, János (1957) Az akna helyének kiválasztása. BÁNYÁSZATI LAPOK, 90 (2). pp. 78-84. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1957) Az akna telepítési helye, az aknamező alakja és kiterjedése. BÁNYÁSZATI LAPOK, 90 (9). pp. 437-450. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1957) Az aknaüzem kapacitásának megválasztásáról. BÁNYÁSZATI LAPOK, 90 (12). pp. 577-581. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1957) Az irányvágatok telepítése. BÁNYÁSZATI LAPOK, 90 (6). pp. 289-294. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1957) A beszálló akna helye és a személyközlekedés idővesztesége. BÁNYÁSZATI LAPOK, 90 (3). pp. 145-161. ISSN 0365-9003

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1957) A hortobágyi halastavak és víztárolók hatása a szikes talajra. Agrokémia és talajtan, 6 (1). pp. 29-42.

Ábrahám, Ambrus and Biczók, Ferenc and Megyeri, János (1957) Hydrobiologische Untersuchungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 3 (1-2). 55-79 + 1 melléklet. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus and Erdélyi, Lajos (1957) Über die Struktur und die Innervation des Reizleitungssystems im Herzen der Säugetiere. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 3 (3-4). pp. 275-308. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Ambrus and Stammer, Aranka (1957) Die mikroskopische Innervation des Vogelherzens. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 3 (3-4). pp. 247-273. ISSN 0563-0592

This list was generated on Tue May 21 17:22:21 2024 CEST.