REAL

Items where Year is 1962

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 200.

A

Arató, Mátyás (1962) Estimation of the parameters of a stationary Gaussian Markov process. DOKLADY AKADEMII NAUK, 145. pp. 13-16. ISSN 0869-5652

Arató, Mátyás (1962) Néhány megjegyzés az I-divergencia fogalmával kapcsolatban. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (4). pp. 325-327. ISSN 0025-035X

Arató, Mátyás (1962) Néhány újabb eredmény az ergod-elméletben. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (4). pp. 335-338. ISSN 0025-035X

Arató, Mátyás and Kolmogorov, A.N. and Sinai, Ya.G. (1962) Evaluation of the parameters of a complex stationary Gauss-Markov process. DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR, 146. pp. 747-750. ISSN 0002-3264

B

BACSÓ, ALBERT and MAUL, FERENC and SZABÓ, BÉLA (1962) Adatok a Kemeneshát barna erdőtalajainak tanulmányozásához. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 1-12.

BALLA, ALAJOSNÉ (1962) Az istállótrágyázás és a műtrágyázás hatásának összehasonlítása vetésforgó trágyázási kísérletben. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 89-96.

BOCSKAI, JÓZSEF (1962) Különböző mennyiségű javítóanyaggal végzett kísérletek erősen szolonyeces réti talajon. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 323-334.

BOCSKAI, JÓZSEF (1962) A szikkutatás és javítás legújabb eredményi Ukrajnában. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 273-276.

Balázs, János (1962) Benkő Loránd „A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszában" című doktori értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 289-294.

Benda, Kálmán (1962) II. Rákóczi Ferenc török politikájának első évei 1702—1705. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 5 (2). pp. 189-209. ISSN 0040-9634

Bereczki, Gábor (1962) Radanovics Károly: " Névutós határozószók a komi nyelvben" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 301-303.

Bereczki, Gábor (1962) Vikár László "A Volga vidéki mari népzene" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 317-320.

Berényi, József (1962) Az elosztás formáinak változása a szocializmus építésének előrehaladásával. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 270-275.

Bognár, Rezső and Makleit, Sándor (1962) Szteroidalkaloid-glikozidok, V. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (10). pp. 432-437. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál (1962) Nitrogén-glükozidok, XI. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (10). pp. 444-452. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál and Puskás, Mária (1962) Nitrogén-glükozidok, X. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (1). pp. 37-40. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Rákosi, Miklós and Litkei, György (1962) Flavonoidok, VII. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (7). pp. 305-310. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Stefanovsky, Jurii (1962) Flavonoidok, VI. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (7). pp. 296-305. ISSN 0025-0155

Borzsák, István (1962) Caesars Funeralien und die christliche Passion. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 23-31. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1962) Die Tacitus-Handschriften der Bibliotheca Corviniana. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 1. 141-156, 2 t. ISSN 0524-9066

Borzsák, István (1962) Perneszith György könyvjegyzékéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (5). ISSN 0021-1486

Bulla, Béla (1962) Magyarország tájai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 1-20.

Burger, Kálmán (1962) Polivitamin-készítmények analitikai ellenőrzéséről. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 68 (11). pp. 474-479. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmánné (1962) Szolgáltatások árpolitikai sajátosságai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 281-285.

Buza, László (1962) Szabó Imre: A jogszabályok értelmezése (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 57-70.

Bóka, László (1962) Líra és realizmus. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 45-64.

Bóna, István (1962) Drieliaus, J., Die Altheimer Gruppe und das Jung - neolithikum in Mitteleuropa. Mainz 1900. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Kommission bei Rudolf Habelt Verlag, Bonn. 245 lap, 17 kép, 55 rajzos és 4 fényképes tábla. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 89 (2). pp. 276-278. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1962) Schmidt, В., Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Halle (Saale). 1961 Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Heft 18. Veb Max Niemeyer Verlag. 236 lap, 64 kép, 86 tábla, 4 térkép. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 89 (1). pp. 128-129. ISSN 0003-8032

Bökönyi, Sándor (1962) A lengyeli kultúra lelőhelyeinek gerinces faunája II. JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1961. pp. 91-104. ISSN 0553-4429

D

D. Szabó, József (1962) A Szovjetunió fölényének fő közgazdasági tényezői az Egyesült Államokkal folytatott gazdasági versenyben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 301-307.

DARAB, KATALIN (1962) Kationkicserélődés a talajban a különböző minőségű öntözővizek hatására. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 29-40.

DARAB, KATALIN (1962) A Nemzetközi Öntözési és Belvízrendezési Szövetség 1961. évi intézőbizottsági ülése a Szovjetúnióban. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 133-134.

DEBRECZENI, BÉLÁNÉ (1962) A hazai kettős műtrágya (NIFOSZ) hatékonyságának vizsgálata a foszfortartalmának oldhatóságától függően. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 335-344.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1962) Ballenegger Róbert 80 éves. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 293-294.

DI GLÉRIA, JÁNOS (1962) A Magyar Agrártudományi Egyesület fennállásának 10 éves évfordulója. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 137-138.

Dille, Denijs (1962) A Bartók-kutatás problémái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 7-14.

Dobossy, László (1962) Komor Ilona "Comenius-tanulmányok" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 303-306.

Domé, Györgyné (1962) A termelőszövetkezetek megszilárdításának főbb jogi kérdései (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 347-374.

Dégh, Linda (1962) Manga János "A dunántúli pásztorművészet másfél százada" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 313-317.

E

Erdei, Ferenc (1962) Novoe položenie organizacii proizvodstva i truda v sel’skohozâjstvennyh kooperativah. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 11 (3-4). pp. 191-215. ISSN 0001-513X

Erdei, Ferenc (1962) A mezőgazdasági termelés belterjességének elméleti és gyakorlati kérdései. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 9 (10). pp. 1162-1181. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc (1962) A termelőszövetkezeti gazdaságok állami irányítása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 9 (4). pp. 420-440. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc (1962) A tudomány szerepe és jelentősége a XXII. kongresszus tükrében. MAGYAR TUDOMÁNY, 7 (2). pp. 63-93. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Horányi, György and Vajasdy, Irma (1962) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XII. : Szinuszáram hatása a platinakatódon nagy áramsűrűségeknél fellépő túlfeszültségre. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 68 (9). pp. 373-376. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Horányi, György and Vajasdy, Irma and Mészáros, Lajos (1962) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, IX. : A váltóáram által higanyelektródon előidézett hidrogén túlfeszültség-csökkenés modellezése. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 68 (4). pp. 143-145. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Szegedi, Róbert (1962) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, VIII. : Váltóáram hatása a polarizált Zn-elektródok között folyó egyenáram erősségére. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 68 (4). pp. 140-142. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Szegedi, Róbert (1962) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, XI. : Váltóáram hatása a Hg-Zn-fémpár korróziójára vegyes vezérlésű folyamat esetén. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 68 (5). pp. 190-193. ISSN 0025-0155

Erdey-Grúz, Tibor and Dévay, József and Vajasdy, Irma (1962) Szinuszáram hatása elektródfolyamatokra, X. : Szinuszáram hatása a hidrogéntúlfeszültségre platinakatódon. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 68 (5). pp. 185-190. ISSN 0025-0155

Erdélyi, István (1962) László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 143-147.

Eörsi, Gyula (1962) Részvételünk „összehasonlító jogi" rendezvényeken. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 105-115.

F

FRANK, MELANIE (1962) Esőszerű öntözési kísérletek kukoricával, cukorrépával és füvesherével. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 375-390.

Fekete, Lajos (1962) A Fethnáméról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 65-117.

Fenyő, István (1962) Tamás Anna "Életképek – a Fiatal Magyarország irodalmi orgánuma" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 310-313.

Fletcher, H. and Philbin, E. M. and Wheeler, T. S. and Bognár, Rezső and Rákosi, Miklós (1962) Flavonoidok, IX. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (11). pp. 465-474. ISSN 0025-0155

Friss, István (1962) A Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. Kongresszusa és a magyar közgazdaságtudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 228-241.

FÓRIZS, JÓZSEFNÉ (1962) Az OMMI genetikus talajtérképezési tanfolyamáról. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 496-498.

FÖLDVÁRI, GYÖRGY (1962) A magyar talajok genetikus osztályozásának egyes kérdései. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 455-468.

Fábián, Pál (1962) A Helyesírási Bizottság újabb határozata : 1959. december — 1961. június. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 277-287.

G

GEREI, LÁSZLÓ (1962) Az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet genetikus talajtérkép kiadványai. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 493-495.

Garas, Klára (1962) Sebastiano Ricci egy eddig ismeretlen főműve. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 11 (4). pp. 246-252. ISSN 0027-5247

Garay, András and Sági, Ferenc (1962) The importance of phenols in the "adaptive" formation and action of auxin oxidase. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 8. (1-2.). pp. 51-57. ISSN 0236-6495

Grétsy, László (1962) Beszámoló a Nyelvművelő Munkabizottság 1961. november 8-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 86 (2). pp. 259-261. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1962) Cikázik - cékázik. MAGYAR NYELV, 58 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1962) Még egyszer a szavak "egybeolvasztás"-áról. MAGYAR NYELV, 58 (4). pp. 469-470. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1962) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1962. április 2-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 86 (4). pp. 499-500. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1962) Árutárda, BEMÉK, Önkuli és egyebek. MAGYAR NYELVŐR, 86 (4). pp. 381-393. ISSN 0025-0236

Györffy, György (1962) Kampaluk. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 413-415. ISSN 0044-5975

Göncöl, György (1962) A piacprobléma jelentősége a két rendszer versenyében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 293-301.

H

HARMATI, ISTVÁN (1962) HERKE SÁNDOR 80 éves. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 141-142.

HELMECZI, BALÁZS (1962) Az Azotobacter oltóanyagként történő felhasználásának lehetőségei kukoricánál. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 481-492.

HORVÁTH, IMRÉNÉ and NOVÁK, ANDRÁS (1962) Vegyszeres permetezés hatása a katalázaktivitásra. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 129-132.

Hahn, István (1962) Herodes provinciális szolgálata. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 9 (3-4). pp. 219-227. ISSN 0003-567X

Hahn, István (1962) A XI., stockholmi Nemzetközi Történész Kongresszus kiadványairól: a stockholmi történészkongresszus ókortörténeti előadásai. SZÁZADOK, 96 (1-2). pp. 293-300. ISSN 0039-8098

Harmatta, János (1962) Bizánc és a türkök kapcsolatainak kezdetei. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 9 (1-2). pp. 39-53. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1962) Byzantinoturcica. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 131-150. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1962) Die frühen Forschungsreisen Pál Kitaibels = Kitaibel Pál korai kutatóútjai. I. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 49 (3-4). pp. 334-345. ISSN 0006-8144

Havas, László (1962) Quintus Horatius Flaccus összes versei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 368-372.

Herczegh, Géza Gábor (1962) Goa felszabadításának kérdése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 17 (5). pp. 254-257. ISSN 0021-7166

Hoch, Róbert (1962) Az áruforgalom köre a szocializmus és a kommunizmus építésének időszakában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 275-281.

Hoffmann, Alfred and Missir, Nicolae (1962) Liszt Ferenc 1846—47. évi hangversenykörútja Bánátban, Erdélyben és Romániában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 33-43.

Holl, Imre and Nováki, Gyula and Sz. Póczy, Klára (1962) Városfal maradványok a soproni Fabricius-ház alatt. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (89). pp. 47-67. ISSN 0003-8032

Horn, Artúr (1962) A magyar állattenyésztés fejlődése (recenzió). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 3-4.. ISSN 0002-1105

Horváth, Károly (1962) A klasszikából a romantikába : irodalmi irányzatok Vörösmarty pályakezdése idején. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 231-266.

Horváth, Tibor (1962) Tanulmányúton Mongóliában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 137-142.

I

Imre, Samu (1962) Molnár József "A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására a XVI. században 1527—1576 között" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 298-301.

J

JASSÓ, FERENC (1962) A püspökladányi Szikfásító Kísérleti Állomás talajviszonyi. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 13-28.

Jakucs, Pál (1962) A domborzat és a növényzet kapcsolatáról. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 11 (2). pp. 203-217. ISSN 0015-5403

K

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1962) A talaj pórusterének beosztása a víz mozgása alapján. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 41-54.

KLIMES-SZMIK, ANDOR and KULLMANN, ANTON (1962) A talaj porozitásának közvetlen meghatározását befolyásoló tényezők. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 55-72.

KRASSILNIKOV, N.A. (1962) A mikroorganizmusok szerepe a növények életében. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 413-436.

KRÁMER, MIHÁLY (1962) Adatok az észak-afrikai (Hyper) és izraeli (Cyklon) foszfátok műtrágyahatásáról. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 345-354.

KRÁMER, MIHÁLY and PEKÁRY, KÁROLY (1962) A műtrágyák hatása gabonafélék tápanyagfelvételére és termésük minőségére csernozjom-barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 191-202.

Kassel, Rudolf (1962) Unbeachtete Renaissance-Emendationen zur aristotelischen poetik. In: Rheinisches Museum für Philologie. J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt, pp. 111-121.

Katona, Imre (1962) A népi epika újkori átalakulása egy társadalmi csoport körében : a magyar kubikosok elbeszélő költészete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 188-230.

Kelemen, Zoltán (1962) A mezőgazdaság anyagi-műszaki ellátásának kérdése hazánkban az SZKP XXII. kongresszusának tükrében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 264-270.

Kiss, Lajos (1962) Mikulás, télapó, krampusz. MAGYAR NYELVŐR, 86 (1). pp. 92-94. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1962) Notesz; Pillér. MAGYAR NYELVŐR, 86 (3). pp. 329-332. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1962) Pópa; Kalugyer. MAGYAR NYELVŐR, 86 (4). pp. 453-457. ISSN 0025-0236

Kiss, Árpád (1962) Az ipar fejlődése és a műszaki fejlesztés. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 241-247.

Klaniczay, Tibor (1962) Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. 1-3. köt. Bp, 1959, Akadémiai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 19. (6 (3). ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1962) Az irodalomtörténeti szintézis néhány elvi kérdése. Irodalomtörténeti Közlemények, 66. pp. 59-73.

Klaniczay, Tibor (1962) Az irodalomtörténeti szintézis néhány elvi kérdése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (1). pp. 59-73. ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1962) Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. Redigit: A. Palla. 1-22.köt. Bp,1955-1961,Medicina. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (5). ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1962) Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Bp. 1958. Akadémiai K. 472 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (1). ISSN 0021-1486

Klaniczay, Tibor (1962) Egy irodalomtörténeti kongresszus és tanulságai. Kortárs, 6 (1). pp. 123-130.

Klaniczay, Tibor (1962) Probleme der ungarischen Spätrenaissance (Stoizismus und Manierizmus). In: Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Akademie Verlag, Berlin, pp. 61-94.

Klaniczay, Tibor (1962) Vita a könyv margóján. Magyar Könyvszemle, 78 (1). pp. 52-55.

Klaniczay, Tibor (1962) Vita a könyv margóján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 78 (1). pp. 52-55. ISSN 0025-0171

Klaniczay, Tibor (1962) A népies konzervativizmus nemzetfelfogásáról. Kortárs, 6 (2). pp. 266-279.

Klaniczay, Tibor (1962) A textológiai munka problémái. A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei (19). pp. 339-349.

Klaniczay, Tibor and Rejtő, István (1962) Edutes historiques. 1–2. Comité de Rédaction: Gy. Ember, E. Mályusz, E. Molnár, P.Zs. Pach, E.Pamlényi, Gy. Ránki, L. Zsigmond. Bp. 1960. Akadémiai K. 825; 765. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (2). ISSN 0021-1486

Kollár, Lajos (1962) Vékonyfalú görbe rudak (héj-ívek) elcsavarodó kihajlása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (1). pp. 89-100. ISSN 0423-278X

Kosáry, Domokos (1962) Egy gazdasági utazás a II. József - kori Magyarországon. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 4 (1-2). pp. 208-233. ISSN 0002-1105

Kosáry, Domokos (1962) Széchenyi az újabb külföldi irodalomban. SZÁZADOK, 96 (1-2). pp. 275-292. ISSN 0039-8098

Kovacsics, József (1962) A fiatalkorúak bűnözése okaira vonatkozó reprezentatív megfigyelés módszertani kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 21-44.

Kovács, Győző (1962) Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok. Akadémiai Kiadó - Bp., 1962, 539. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 353-357.

Kovács, Kálmán (1962) Gergely Gergely "Tolnai Lajos pályája" című kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 306-309.

Kristó, Gyula (1962) A tartalom és forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. ACTA IUVENUM SECTIO PHILOLOGICA ET HISTORICA, 2. pp. 211-218. ISSN 0563-05764

Kristó, Gyula (1962) A „társadalom” fogalmának magyar nyelvi kifejezései. ACTA IUVENUM SECTIO PHILOLOGICA ET HISTORICA, 2. pp. 89-108. ISSN 0563-0576

Kubinyi, András (1962) A király és a királyné kúriái a XIII. századi Budán. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 89 (2). pp. 160-171. ISSN 0003-8032

Kárpáti, István and Pécsi, Márton and Varga, György (1962) A vegetáció és az ártéri szintek fejlődésének kapcsolata a Dunakanyarban. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 49 (3-4). pp. 299-308. ISSN 0006-8144

L

LAMBERGER, ILONA and MÁTÉ, FERENC (1962) Savanyú talajjavítási kísérletek Karácsondon. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 355-368.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1962) Adatok a kukorica műtrágyázásához. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 185-190.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1962) A magyar szikes talajok műtrágyázása II. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 81-88.

LITYNSKI, TADEUSZ (1962) A lengyel agrokémia időszerű kérdései. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 285-289.

Lakó, György and Rédei, Károly (1962) Mutatvány a készülő finnugor etimológiai szótárból. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 267-276.

Lehmann, Dieter (1962) Megjegyzések a XIX. század negyvenes és ötvenes éveinek oroszországi Liszt-recepciójához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 23-26.

Lukács, László (1962) A gazdaságossági szemlélet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 248-254.

M

MANNINGER, ERNŐ (1962) Babagaron tenyésztett rhizobiumbaktériumok morfológiája. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 237-246.

MARTON, MÁRIA (1962) Adatok a csermozjomszerű rétitalajok mikrobiológiájához. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 123-128.

MIHÁLYFALVY, ISTVÁN (1962) Az öntözött talajok zöldtrágyázásának jelentősége. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 257-270.

Marx, György (1962) Lev Davidovics Landau. FIZIKAI SZEMLE, 12. pp. 374-376. ISSN 0015-3257

Mérei, Gyula (1962) A "nemzetekfölötti állam" eszméje a nyugat-német és az osztrák burzsoá történetírásban : 2. rész. SZÁZADOK, 96 (1-2). pp. 150-182. ISSN 0039-8098

Mócsy, András (1962) A Flavius név mint rangjelző a későantik időben. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 4. pp. 47-53. ISSN 2064-4574

Mócsy, András (1962) Hivatali jelvény a sárszentmiklósi kocsisírban. FOLIA ARCHAEOLOGICA, 14. pp. 35-39. ISSN 0133-2023

Mócsy, András (1962) Plus est provinciam retinere quam facere. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 9. pp. 191-201. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1962) Ubique res publica. Zu dem Autonomiebestrebungen und Uniformierungstendenzen am Vorabend des Dominats. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10. pp. 367-384. ISSN 0044-5975

N

Nánási, Pál and Bognár, Rezső (1962) Nitrogén-glükozidok, IX. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 68 (1). pp. 32-36. ISSN 0025-0155

Németh, G. Béla (1962) Az ifjú Péterfy lelkivilága. IRODALOMTÖRTÉNET, 50 (1). pp. 62-77. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1962) A drámabíráló Péterfyről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (4). pp. 421-438. ISSN 0021-1486

Németh G., Béla (1962) Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk. Akadémiai Kiadó - Bp. 1961. 508. l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 357-361.

Németh G., Béla (1962) Zilahy Károly: Válogatott művei : Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1961. 472 1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 366-368.

O

O. Nagy, Gábor (1962) Helyesírási Tanácsadó Szótár. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 351-353.

Oroszlán, Zoltán and Kalicz, Nándor and Bóna, István (1962) A Magyar Nemzeti Múzeum (Történeti Múzeum) új régészeti kiállítása. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ, 89 (2). pp. 241-250. ISSN 0003-8032

Očadlik, Mirko (1962) A radikális demokraták - Liszt és Smetana. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 27-31.

P

POLGÁR, SÁNDOR (1962) A rizstermesztésnél legjobban érvényesülő nitrogén műtrágyaadagok és a talaj nitrogéntartalma közötti összefüggés. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 391-402.

Pach, Zsigmond Pál (1962) Az ellenforradalmi történetszemlélet kialakulása Szekfű Gyula Három nemzedékében (Tanulmányrészlet) = Оформление Контрреволюционной Исторической Концепции в «Трех Поколениях» Дюлы Секфю. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 5 (3-4). pp. 387-425. ISSN 0040-9634

Petrov, Sztojan (1962) Bartók Béla és a bolgár zenekultúra. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 15-21.

Pécsi, Márton (1962) Geomorfológiai térképezési konferencia. MAGYAR TUDOMÁNY, 7 (10). pp. 660-661. ISSN 0025-0325

Pécsi, Márton (1962) A Kisalföld geomorfológiai képe (+ orosz nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 86 (2). 113-140, 141. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1962) Tíz év természeti földrajzi kutatásai. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 11 (3). pp. 305-366. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1962) A magyarországi pleisztocénkori lejtős üledékek és kialakulásuk. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 11 (1). pp. 19-39. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton and Simon, László and Szabó, Pál Zoltán (1962) Az 1962. évi jubileumi földrajzi konferencia. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 10(86) (4). pp. 355-362. ISSN 0015-5411

Péter, Zoltán (1962) A jubiláló Ráday-Könyvtár. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 78 (4). pp. 303-316. ISSN 0025-0171

R

Reichart, Gábor and Sáringer, Gyula and Szalay-Marzsó, László (1962) Adatok a magyarországi kosárfûztelepeken elõforduló kabócák ismeretéhez. FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA, 15. pp. 465-501. ISSN 0373-9465

S

SALLAK, ANDOR (1962) A talajminősítés (bonitáció) néhány kérdése és javaslat a genetikus talajosztályozásra épülő talajminősítés alapelveire. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 469-480.

SARKADI, JÁNOS (1962) Hozzászólás Mihályfalvy István: "Az öntözött talajok zöldtrágyázásának jelentősége" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 271-272.

SARKADI, JÁNOS (1962) A szovjet agrokémiai kuattaómunkáról. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 135-136.

STEFANOVITS, PÁL and RÓZSAVÖLGYI, JÁNOS (1962) Újabb paleopedológiai adatok a paksi szelvényről. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 143-160.

SVÁB, JÁNOS (1962) Trágyázási és egyéb agrotechnikai kísérletek értékelése kumulatív terméselemzéssel. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 219-236.

SZABOLCS, ISTVÁN (1962) Vízoldható sók felhalmozódása finnországi talajokban. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 295-310.

SZABOLCS, ISTVÁN and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1962) A magyar szikes talajok műtrágyázása I. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 73-80.

SZABOLCS, ISTVÁN and SZONDY, GYÖRGY and TÖRÖK, LÁSZLÓ (1962) Lignitporral kiegészített istállótrágya komposztálásának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 97-104.

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY and MIKLAY, FRIGYES (1962) A dunántúli szikesek. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 161-184.

SZABÓ, ISTVÁN and SZEGI, JÓZSEF and ERDEI, SÁNDORNÉ (1962) Rendszertani tanulmányok cellulózbontó sugárgombákon. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 115-122.

SZEGI, JÓZSEF (1962) A Szovjetúnió néhány tudományos intézetének talajmikrobiológiai kutató munkájáról. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 277-280.

SZEGI, JÓZSEF (1962) A nedvesség hatása a cellulóz lebomlására egyes hazai talajainkban. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 105-114.

SZENDE, KÁLMÁN (1962) Általános mikrobiológiai kutatások Moszkva és Leningrád néhány tudományos kutató intézetében. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 281-284.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1962) Szabolcs István: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 499-500.

SZÜCS, LÁSZLÓ and ELEK, ÉVA (1962) Adatok a hazai csernozjom talajok mikroelemtartalmáról. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 311-322.

Sipos, István (1962) Fogarasi Miklós „Adalékok az orosz nyelv nemzetközi eredetű képzőinek történetéhez" c. kandidátusi értekezésének vitája. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 294-298.

Szabadváry, Ferenc (1962) A budai ásványvizek első vizsgálata. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 17 (5). pp. 217-220. ISSN 0025-0163

Szabolcsi, Miklós (1962) A Szépség Koldusa kötet. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (5). pp. 549-563. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós and Illés, László (1962) A magyar szocialista irodalom fejlődésének problémái és kapcsolatai a német szocialista irodalommal. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (2). pp. 137-150. ISSN 0021-1486

Szabó, Árpád (1962) ANAΛΟΓΙΑ (Analogia). ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 10 (1-3). pp. 237-245. ISSN 0044-5975

Szigeti, István (1962) A fogyasztási alap elosztása hazánkban a falu és a város közötti különbségek csökkenése idején. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 286-293.

Szász, Ferenc Andor (1962) Die Ringe, deren endlich erzeugbare echte Unterringe Hauptrechtsideale sind. ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 13 (1-2). pp. 115-132. ISSN 0001-5954

Szász, Ferenc Andor (1962) A topológikus algebrákról és gyűrűkről I. = On topological algebras and rings. I. MATEMATIKAI LAPOK, 13. pp. 256-278. ISSN 0025-519X

Szépe, György (1962) Die Technik hilft der wissenschaftlichen Arbeit. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 364-366.

Sándor, Pál (1962) Hegel és a magyar filozófia. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 71-88.

Sőtér, István (1962) Polgárosodás és nemzetiség. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 119-186.

Sőtér, István (1962) A népiesség elméletének kialakulása Erdélyi János az 1840-es években. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 66 (1). pp. 1-21. ISSN 0021-1486

T

TAKÁTS, TAMÁS (1962) A Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztályának tudományos ülésszaka Sopronban. Agrokémia és talajtan, 11 (1). pp. 139-140.

Tarnai, Andor (1962) Die vergleichende Literaturgeschichte und Wissenschaftsgeschichte in Mitteleuropa im 16–18. Jahrhundert. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 5. pp. 338-341.

Tarnai, Andor (1962) Révész Imre: Sinai Miklós és kora: Adalékok a XVIII. századvég magyar társadalomtörténetéhez (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 66. pp. 254-255.

Timár, István (1962) A kodifikáció néhány kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 315-345.

Turchányi, György and Horváth, T and Tarján, Imre (1962) Néhány tapasztalat a NaCI kristályok hőkezelésével kapcsolatban. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 10 (2). pp. 81-90. ISSN 0025-0104

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1962) Adatok a növényi maradványok talajban történő elbomlásához. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 437-442.

TÍMÁR, MÁTYÁSNÉ (1962) D. PARKINSON,J.S. WAID: Ecology of Soil Fungi (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 290-292.

TÖLGYESI, GYÖRGY (1962) Vadontermő növények mikroelemtartalma. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 203-218.

Tőkei, Ferenc (1962) A propos du redoublement des mots dans la poésie chinoise. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 15. pp. 337-342. ISSN 0001-6446

V

V. Kovács, Sándor (1962) Csanda Sándor: A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. Bp. 1961. Akadémiai Kiadó. 223 1. 4 t. (Irodalomtörténeti Füzetek, 32. sz.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 19 (1-4). pp. 361-364.

VARGA, GYULA (1962) Radioaktív izotópokkal jelzett műtrágyák előállítása. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 369-374.

VARGA, LAJOS (1962) Egyszerű módszer a talajlakó mikrofauna vizsgálatához. Agrokémia és talajtan, 11 (2). pp. 247-256.

Vagif, Ferenc (1962) A szocializmus építésének befejezése és a kommunizmus építésére való átmenet kérdései a mezőgazdaságban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (3-4). pp. 254-264.

W

WALGER, JÁNOS and SZÁSZI, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ (1962) A kukoricaszem összetétel-változása a fejlődés során. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 403-412.

WALGER, JÁNOS and THURÁNSZKY, ATTILÁNÉ (1962) Egyszerű módszer zöldnövények és szénák karotintartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 11 (3-4). pp. 443-454.

Z

Zambó, János (1962) Bányaüzemek termelési kapacitása kamatos amortizáció esetében. BÁNYÁSZATI LAPOK, 95. (11). pp. 701-703. ISSN 0365-9003

Zibolen, Endre (1962) Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1960 (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 12 (1-2). pp. 149-156.

Á

Ábrahám, Ambrus (1962) Über die Struktur der Ganglien des Säugetierherzens. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 8 (1-4). pp. 123-134. ISSN 0563-0592

This list was generated on Tue May 21 23:04:20 2024 CEST.