REAL

Items where Author is "Báthory, Orsolya"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Báthory, Orsolya (2017) Batthyány József esztergomi érsek bíborosi kinevezése alkalmából tartott ünnepségek. In: Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Pázmány Irodalmi Műhely- Lelkiségtörténeti tanulmányok, 17 . MTA-PPKE Barokk irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 76-80. ISBN 978-963-508-856-0

Báthory, Orsolya (2017) Pázmány Péter Peniculus papporuma. In: A reformáció emlékezete a kora újkorban: Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. századi Magyarországon. Loci Memoriae Hungaricae . Debreceni Egyetemi Kiadó. (Submitted)

Pázmány, Péter and Báthory, Orsolya (2017) Pázmány Péter: Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és cégéres gyalázatokkal felhalmozott feleletinek, rövid és keresztyéni szelídséggel való megrostálása (1609). Pázmány Péter Művei, 9 (1). Universitas, Budapest. (Unpublished)

Báthory, Orsolya (2016) Adalék a Makula nélkül való tükör 18. századi recepciótörténetéhez. In: Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 13 (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 81-83. ISBN 978-963-508-808-9

Báthory, Orsolya (2016) Armamentarium Parochorum - Egy 17. századi Kalauz-kivonat. In: Útmutató: Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok , 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 187-196. ISBN 978-963-308-287-4

Báthory, Orsolya (2016) Batthyány József esztergomi érsek főispáni beiktatása. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok, 12 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 45-58. ISBN 978-963-508-815-7

Báthory, Orsolya (2016) Exemplumok a tisztítóhelyről: A Status animarum Purgatorii magyar fordítása. In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 39-57. ISBN 978-615-5478-25-3

Báthory, Orsolya (2016) Mutatók Pázmány Péter Megrostálás című vitairatának szövegkiadásához. In: Megrostálás. Universitas, pp. 1-26. (Unpublished)

Báthory, Orsolya (2016) Peniculus Papporum - szövegkritikai jegyzetek. In: Peniculus Papporum. Universitas, pp. 1-3. (Unpublished)

Báthory, Orsolya (2016) Peniculus Papporum - szövegközlés. In: Pázmány Péter: Peniculus Papporum. Universitas, pp. 1-79. (Unpublished)

Báthory, Orsolya (2015) Armamentarium Parochorum – Egy 17. századi Kalauz-kivonat. In: Útmutató – Műhelykonferencia Pázmány Péter Kalauzáról, 2015. december 3., Budapest. (Unpublished)

Báthory, Orsolya (2015) Az irodalmi reprezentáció műfajai: alkalmi költemények Batthyány József érsek tiszteletére. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 236-247. ISBN 978-615-5478-15-4

Báthory, Orsolya (2015) „Csak egy tánc volt…” Forgách Zsigmondné Pálffy Katalin és a kassai vértanúk. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 37-46. ISBN 978-963-308-234-8

Báthory, Orsolya (2015) Genres of Literary Representation: Occasional Poems to Achbishop József Batthyány. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 54 (2-3). pp. 297-307. ISSN 0044-5975

Báthory, Orsolya (2015) Pázmány Péter Megrostálás (1609) című vitairatának kritikai kiadása (szövegközlés és jegyzetek). Pázmány Péter Művei . Universitas, Budapest. (Unpublished)

Báthory, Orsolya (2014) Batthyány József esztergomi érsek beiktatása Nagyszombatban (1776). Magyar Sion, 8 (2). pp. 163-180. ISSN 1337-2491

Báthory, Orsolya (2014) Genres of literary representation: Occasional poems to Archbishop József Batthyány. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 54 (2-3). pp. 297-307. ISSN 0044-5975

Báthory, Orsolya (2013) Martín de Roa- Taxonyi János: A purgátóriumbeli lelkeknek állapottya. In: Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásokig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. (Submitted)

Báthory, Orsolya (2013) Faludi Ferenc ismeretlen latin nyelvű verse Batthyány József esztergomi érsekhez. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (2). pp. 201-205. ISSN 0021-1486

Báthory, Orsolya (2013) Dobsa Ferenc köszöntő verse Batthyány Józsefhez. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. ISSN 0865-0632 (Submitted)

Báthory, Orsolya (2013) Két gyűrű mind fölött: Képvers Batthyány-Strattmann Ádám és Illésházy Terézia esküvőjének alkalmából. In: Szín - játék - költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium Kiadó – Protea Egyesület – r e c i t i, Budapest - Nagyvárad, pp. 127-130. ISBN 978-606-8156-45-3

Báthory, Orsolya (2013) A lúd, a hattyú és a Felelet. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft, Vác, pp. 41-47. ISBN 978-963-87596-6-5

Szepessy, Tibor and Báthory, Orsolya (2008) Dudith András levelezésének kritikai kiadása = The critical edition of the correspondence. Project Report. OTKA.

Hargittay, Emil and Ajkay, Alinka and Bajáki, Rita and Báthory, Orsolya and Hortobágyi, Katalin and Kecskeméti, Gábor and Nagy, László (2007) Pázmány Péter kritikai kiadás = Critical edition of Péter Pázmány. Project Report. OTKA.

This list was generated on Tue Jun 19 01:04:48 2018 CEST.