REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BT Doctrinal Theology / dogmatika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | N | P | S | T | V | Ö
Number of items at this level: 68.

B

Bagyinszki, Péter Ágoston (2012) A Dei Verbum és a Hagyomány teológiája. VIGILIA, 77 (9). pp. 660-669. ISSN 0042-6024

Blázy, Árpád and Batka, L’ubomír (2019) Luther kontra Augustinus. LELKIPÁSZTOR, 94 (2). pp. 60-63. ISSN 0133-2821

C

Csepregi, Zoltán (2019) "Nyilvános teológia”-e az Asztali beszélgetések? In: Teológia és nyilvánosság. Luther Kiadó; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 109-121.

D

Deák, Viktória Hedvig (2014) Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 107-125. ISSN 2060-3231

F

Falvay, Dávid and Konrád, Eszter (2014) Osservanza francescana e letteratura in volgare dall’Italia all’Ungheria: ricerche e prospettive. In: Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento: Italia e Ungheria a confronto. Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma. Studia (4). Viella, Róma, pp. 161-186. ISBN 9788867282951

Fazakas, Sándor (2017) Egy új erkölcsi maxima: ne szégyeníts és ne szégyenkezzél! : A szégyen teológiai értelmezése és szociáletikai relevanciája. In: A szégyen reprezentációi. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 23-47. ISBN 9789633186862

Fazakas, Sándor (2010) Karl Barth im Ost-West-Konflikt. In: Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935–1950). Theologischer Verlag Zürich, Zürich, pp. 267-286. ISBN 978329017531

Fazakas, Sándor (2009) Kálvin szociáletikája. In: Kálvin időszerűsége : Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Kálvin Kiadó, Budapest, pp. 104-139. ISBN 9789635581313

Fazakas, Sándor (2017) Vétkeztünk... Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében. Ad Marginem, 4 . L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-284-3

Fazakas, Sándor (2015) Was leistet Aufarbeitung der Vergangenheit? : Einsichten und Erfahrungen aus ungarischer Sicht. In: Geschichte Erinnern als Auftrag der Versöhnung : Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung. Forschungen zur Reformierten Theologie (5). Neukirchener Verlagsgesellschaft, Neukirchen, pp. 14-34. ISBN 9783788729738

Fila, Béla and Lázár Kovács, Ákos (2004) Az erőtlenség paradoxona. VIGILIA, 69 (3). pp. 172-181. ISSN 0042-6024

Fila, Béla and Lázár Kovács, Ákos (2003) "A második halál". VIGILIA, 68 (9). pp. 642-650. ISSN 0042-6024

Frenyó, Zoltán (2017) Autentikus élet és Dekalógus : Szent Ágoston Tízparancsolat-értelmezése. In: A Természetjog Napja. Tanulmányok (41). Pázmány Press, Budapest, pp. 185-192. ISBN 978-963-308-323-9

Förköli, Gábor (2016) A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. In: Útmutató. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (14). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-287-4

Füsti-Molnár, Szilveszter (2000) „Csak a hasonló ismerheti meg a hasonlót” : Ágoston illumináció tana mint a megismerés legmagasabb formája. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 4 (1). pp. 94-115. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2014) Eritis sicut Deus : Betekintés K álvin teológiájának a keresztyén lelkiséggel kapcsolatos összefüggéseibe. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 18 (4). pp. 29-38. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2010) Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához, A Magyarországi Református Egyház Kálvin Kiadója, Budapest, 2009. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 14 (1). pp. 133-136. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2009) Szempontok az ecclesia semper reformanda elvének érvényesítéséhez a Magyarországi Református Egyházban, különös tekintettel Kálvin teológiájára. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 13 (2). pp. 91-106. ISSN 1416-9878

G

Goldziher, Ignác (1903) A. de Vlieger, Kitâb al-Qadr. Matériaux pour servir à l'étude de la doctrine de la prédestination dans la théologie musulmane. Leyde (Brill) 1902. XI und 213 S. 8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 57. pp. 392-402.

Goldziher, Ignác (1907) Die dogmatische Partei der Sālimijja. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 61. pp. 73-80.

H

Hegedüs, Béla (2013) "Állat-béli által-változás". STUDIA LITTERARIA, 3-4. pp. 226-237. ISSN 0562-2867

K

Korányi, András (2004) Keresztség. In: Ablaknyitás. Luther Kiadó, Budapest, pp. 47-63. ISBN 963-9571-25-3

Korányi, András (2014) A Megfeszített képmása. In: Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, pp. 137-146. ISBN 978-963-380-037-9

Kovács, Nándor Erik (2019) Eszkatológia mint propagandaeszköz az Oszmán Birodalomban a 18. század hajnalán. Adalékok Ibrahim Müteferrika polemikus értekezésének értelmezéséhez = Eschatology as an instrument of propaganda in the early 18th-century Ottoman Empire. Some remarks on the polemical treatise of İbrahim Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 79-96. ISSN 0133-4778

Kőszeghy, Miklós (2016) A vándorló arámi nyomában. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 13-26. ISBN 9786158045902

L

Lukács, László (2005) Biográfia és doxográfia. VIGILIA, 69 (1). pp. 16-26. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2002) Szívbéli szókkal. VIGILIA, 67 (6). pp. 433-444. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2014) A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 1-32. ISSN 2060-3231

Luther, Martin (2013) Levelek. Luther válogatott művei (7). Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-380-027-0

N

Nagy, József (2015) A Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies tevékenységéről. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2015) Commentare Dante oggi. Itadokt.hu.

Nagy, József (2015) Cronaca. Attività della Società Dantesca Ungherese [2015]. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 228-231. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere. In: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere, 2014.03.07, Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. Quaderni d Italianistica, 34 (2). pp. 169-171. ISSN 0226-8043

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. L’Alighieri, 42. pp. 170-173. ISSN 0516-6551

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2015) «De sono humano in sermone». Lessico e idee musicali nella letteratura medievale italiana. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 215-223. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Due romanzi danteschi. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 195-207. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Il canto I dell’Inferno. Bibliotheca Phoenix, 1/33 (81). pp. 13-38.

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Nagy, József (2015) «Per le note di questa comedía, lettor, ti giuro...». Il linguaggio autoriflessivo in Dante. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907 (In Press)

Nagy, József (2015) Teológia és politika a francia ellenforradalomban. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Nagy, József (2018) The tyranny of the majority. History, concepts, and challenges. Fronesis, 28. pp. 150-153. ISSN 1825-3628

Nagy, Károly Zsolt (2017) Nyomot hagyni : Az emlékezés református tájai. In: Mellékzörej. Károli Könyvek tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 239-250. ISBN 9789634143130

Nemeshegyi, Péter (2005) Feltámadás és élet. VIGILIA, 70 (4). pp. 297-302. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2004) Yves Congar. VIGILIA, 69 (11). pp. 810-821. ISSN 0042-6024

P

Pásztori-Kupán, István (2012) Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. pp. 99-108. ISSN 2069-0991

Pásztori-Kupán, István (2014) A Growing Need for a Common Moral Vision: A Cry for Humble Co-operation between Theology and Other Disciplines. In Academia for the Church: Eastern and Central European Theological Perspectives. pp. 63-75.

Pásztori-Kupán, István (2013) Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asu-pra lui Teodoret de Cir. Revelatii ale unitatii la Sf Parinti Capadocieni. pp. 173-182.

Pásztori-Kupán, István (2015) Is there a crown without a cross? Two models describing the duty of Christians in the world. In: Langham Nemzetközi Konferencia, 2015. április 11–15., Berekfürdő, Magyarország. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István (2014) Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása I. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrecen. ISBN 978-963-88961-4-8

Pásztori-Kupán, István (2015) Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása III. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont DRHE, Debrecen. (Unpublished)

Pásztori-Kupán, István (2012) Pásztori-Kupán István, Review of John Behr: The Case Against Diodore and Theodore. The Journal of Theological Studies. pp. 737-739.

Pásztori-Kupán, István (2013) St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus. Studia Universitatis Babeș-Bolyai: Theologia Orthodoxa, 58 (1). pp. 125-134.

Pásztori-Kupán, István (2014) Tanító és tanítvány kapcsolata Küroszi Theodorétosznál: Tekintélyelv és bizalom a mindenkori pedagógiában. In: Magyar Ókortudományi Konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014. május 22–24., Budapest, Magyarország. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István (2013) Teológiai és filozófiai vonatkozások Arius hitvallásában. Studia Doctorum Theologiae Protestantis, 4 (1). pp. 147-166. ISSN 2069-0991

Pásztori-Kupán, István (2014) Ugyanaz, de nem ugyanolyan. A test feltámadása Ikoniumi Amphilokhiosz értelmezésében. In: Magyar Patrisztikai Társaság XIV. országos konferenciája, 2014. június 26-28., Esztergom, Magyarország. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István (2015) A tanítók eszményítése. Diodórosz és Theodórosz alakja az antiochiai szerzők munkáiban. In: Magyar Patrisztikai Társaság Éves Konferenciája, 2015. június 24-28., Pécs, Magyarország. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István and Gúdor, Kund Botond (2012) The Teaching Concerning the Lord’s Supper in the 1559 Hungarian Reformed Confession of Marosvásárhely. Studies in Reformed Theology, 22.

Pásztori-Kupán, István and Petruccione, John (2015) The Correspondence of Theodoret of Cyr: The Collectio Sirmondiana - Introduction. Library of Early Christianity . The Catholic University of America Press, Washington D.C.. (Submitted)

S

Sawyer, Frank and Füsti-Molnár, Szilveszter (2000) Filozófia és teológia. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 4 (2). pp. 97-105. ISSN 1416-9878

Schwarz, Karl (2002) Házasság a megtűrtség és a kicsikart ígéret között. LELKIPÁSZTOR, 77 (4). pp. 122-125. ISSN 0133-2821

Steller, Lea-Katharina (2002) Teológiai szakkifejezések szemantikai struktúrája. VILÁGOSSÁG, XLII (4-7). pp. 210-214. ISSN 0505-5849

T

Tóth, Zsombor (2015) Calvinian Anthropology’ and the Early Modern Hungarian Devotion.The Case of István Nagy Szőnyi, the First Hungarian Martyrologist. In: Anthropological Reformations - Anthropology in the Era of Reformation. Refo500 Academic Studies (28). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 415-428. ISBN 978-3-525-55058-8 (Submitted)

Tóth, Zsombor (2015) How to Comfort a Dying Family Member? The Practice of an Early Modern Hungarian Calvinist -A case study-. In: Preparing for Death, Remembering the Dead. Refo500 Academic Studies (22). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 265-280. ISBN 978-3-525-55082-3

V

Várnai, Sándor Jakab (2017) Isten Igéje a katolikus teológiában. VIGILIA, 82 (6). pp. 402-411. ISSN 0042-6024

Ö

Ötvös, Csaba (2017) Creation and Epiphany? Theological Symbolism in the Creation Narrative of On the Origin of the World (NHC II 5). In: The First Two Centuries; Apocrypha and Gnostica. Studia Patristica XCIII, 19 (93). Peeters Publishers, Leuven; Paris; Bristol, pp. 325-333. ISBN 978-90-429-3589-1

This list was generated on Thu Oct 21 06:01:11 2021 CEST.