REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CS Genealogy / genealógia > CS1 Families / családtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | S | T | V | Z
Number of items at this level: 69.

B

B. Halász, Éva and Piti, Ferenc (2019) Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái 1001-1387. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest - Szeged. ISBN 978-963-7235-53-5

Bagi, Zoltán Péter (2015) Die Karriere Alfonso Montecuccolis im Dienste der Familie Habsburg 1570-1593. PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA, 14 (28). pp. 73-83. ISSN 1333-5286

Barsi, Béla (2015) Új adatok a Rodriguez család történetéhez. Matrikula, 5 (1). pp. 43-44. ISSN 2063-0077

Bene, Sándor (2015) Constantinus i Victoria: Prića o prvom braku Nikole Zrinskoga. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 654-665. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria (Zrínyi Miklós első házasságának története). In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 618-629. ISBN 978-963-416-019-9

Bogár, Judit (2019) Cultural Transfer between Germany and Upper Hungary in the Early 18th Century : The Case of the Buchholtz Family. In: Kirche und Kulturtransfer : Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit. Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster, pp. 241-255. ISBN 978-3-402-14770-2; 978-3-402-14771-9 (E-book PDF)

Bordás, Beáta (2019) A kolozsvári Bánffy-palota : múlt és jelen. Polis Könyvkiadó - Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 9786065420779

Bódai, Dalma (2019) A családtörténet-kutatás új útjain. Stepfamilies in Europe, 1400-1800. Ed. Warner, Lyndan. New York, Routledge, 2018. 288 p. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (3). pp. 485-496. ISSN 0083-6265

C

C. Tóth, Norbert (2014) Bátori (I.) István országbíró második felesége és az erdélyi Bátori birtokok. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 49 (4). pp. 49-58. ISSN 1216-092X

Csepregi, Zoltán (2012) Thurzovci a počiatky reformácie. In: Thurzovci a ich historický význam. Pro Historia Society and Historical Institute of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 77-90. ISBN 978-80-89396-19-1

D

Dukkon, Ágnes (2016) Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 60-71. ISSN 0025-0171

Dáné, Veronka (2018) CUBICULARIUS, KÖVET, ÁRULÓ (?) : A marosjárai Bálintffyak a 17. század közepéig. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Erdélyi Tudományos Füzetek (287). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-42. ISBN 978-606-739-074-2

Dáné, Veronka (2019) Egy cubicularius klán ismeretlen ága: a kolozsvári Bornemiszák = The Unknown Branch of a Cubicularius Clan: the Bornemiszas of Cluj. ERDÉLYI MÚZEUM, 81. (1). pp. 79-90. ISSN 1453-0961

F

Fajt, Anita (2020) Otthon a hitben. Irodalomtörténeti adalékok a 17. század közepén Sopronban élő osztrák nemesi családok életéhez. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 74 (3). pp. 345-368. ISSN 0133-0748

Farkas, Judit Antónia (2018) Üldözöttek : A menekülés stációi a Demeter család élettörténetében. In: Zinner 70. Magyar Napló Kiadó, BUDAPEST, pp. 328-337. ISBN 9786155195532

Fekete, Csaba (2016) A Szákiak. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 47-59. ISSN 0025-0171

Fábián, Zsuzsanna (2018) Spazzacamini Italiani in Ungheria : Storia di un Mestiere, Storia di Famiglie, Storia dei Nomi. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 227-245. ISSN 2064-1346

Fülöp, Tamás (2019) Közösségek, társadalmi töke és családtörténet-kutatás = Communities, Social Capital and Family History Research. GRADUS, 6 (2). pp. 191-197. ISSN 2064-8014

G

Gazda, Klára (2020) Főnemesek a múló időben : A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre = High Aristocracy in the Passing of Time. The Ozun Branch and Relatives of the Family Count Mikes of Zăbala. Dissertationes Ethnographicae Transylvanicae . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-19-3

Granasztói, Olga (2018) A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában, Szerk. Gurka Dezső, Budapest, Gondolat Kiadó, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 243-247. ISSN 0025-0171

H

Horváth, Mónika (2020) Házassági stratégiák egy felső-magyarországi köznemesi családban. A Fáyak és rokonaik a 17. században. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 107-133. ISBN 978-963-496-172-7

J

Jánosi, Csongor (2018) "Hontalanul": védekezési technikák a két világháború között Nagy-Romániában : Gróf Mikes Ármin (1868-1944). PRO MINORITATE. pp. 3-32. ISSN 1216-9927

K

Katona, Csaba (2014) A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból (1850–1852, 1856). TURUL (2). pp. 55-62. ISSN 1216-7258

Katona, Csaba and Kovács, Eleonóra (2014) A személyes emlékezet dokumentumai. TURUL (2). pp. 41-47. ISSN 1216-7258

Király, Péter (2015) Die Schmidtbau(e)rs : Angaben zu Mitgliedern einer Musikerfamilie des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts. In: Joseph Haydn & die „Neue welt“. Hollitzer Wissenschaftsverlag, Wien, pp. 302-321. ISBN 9783990125724

Kis, Domokos Dániel (2017) A természetszerető Eötvös Loránd: Levéltári és kézirattári kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (116). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Kiss, Erika (2019) "Ami megvan, az megvan - No de mi lett a hozománnyal?" : Esterházy Pál és Orsolya kincsei. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 50-78. ISBN 9789630997249

Kozák, Petr and Rábai, Krisztina (2015) Mezi periferií a centrem jagellonského světa: Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510 = Between the Periphery and the Centre of the Jagiellonian World: The Register of Courtiers of Prince and King Sigismund I Jagiellon from 1493-1510. Slezské zemské muzeum, Opava. ISBN 978-80-87789-28-5

M

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Az iszlói Iszlay család útja a primori rétegbe. Erdélyi Múzeum, 77 (1). pp. 128-144. ISSN 1453-0961

Monok, István (2019) Esterhazyana, egy új ikersorozat. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. ISBN 9789630997249

Monok, István (2018) Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627-1629. HISTORICKE STUDIE, 52. pp. 57-64. ISSN 0440-9515

Monok, István (2008) Philippe le Beau (1478 – 1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (1). pp. 87-89. ISSN 0025-0171

Mészáros, Csaba (2014) A tinta nem válik vérré – vagy mégis? : Vezetéknevek és rokonsági kapcsolatok Közép-Jakutiában. In: Mwomboko. Köszönötó kötet Sárkány MIhály 70. születésnapjára. MAKAT - ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-615-800003-1-4

N

Neumann, Tibor (2014) Találkozó Konstanzban. TURUL, 87 (3). pp. 104-108. ISSN 1216-7258

Novák, Ádám (2015) Egy felső-magyarországi bárói család birtoklástörténete 1465-ig. A terebesi Perényiek. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE. pp. 1-49. ISSN 0002-1105

Novák, Ádám (2014) Rezidencia-választás kérdése a Perényi családban: Csorbakő szerepe. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, pp. 282-289. ISBN 978-963-89560-7-1

Novák, Ádám (2015) Rezidenciaalapítás és vallásosság kapcsolata a Perényiek példáján. In: A víz szakralitása. Vallási terek, vallási migráció és a vízkultusz. Ethnica Alapítvány, pp. 45-59. ISBN 978-963-124-897-5

Novák, Ádám (2019) A terebesi Perényi család familiárisi hálózata. In: Középkortörténeti tanulmányok. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 183-208.

O

Offner, Robert (2018) Handschriftliche Bibel-Einträge von Hans Jordan. Daten zur Familiengeschichte (1520-1545) und über die Klausenburger Stadtratswahlen von 1535. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 41. pp. 42-60. ISSN 0344-3418

Orbán, János (2017) Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáráról és gyűjteményeiről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 427-454. ISSN 0025-0171

P

Papp, Júlia (2016) Dokumentumok a Rumy család kettős serlegének történetéhez. I. rész. VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 41 (1). pp. 55-73. ISSN 1219-2783

Papp, Júlia (2016) Dokumentumok a Rumy család kettős serlegének történetéhez. II. rész. VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 41 (2). pp. 49-68. ISSN 1219-2783

Papp, Klára (2018) Erdélyi és Magyar Királyságbeli nemesi családok kapcsolatai a 17. század második felében = Relations of Transylvanian and Hungarian families in the second half of the 17th century. In: A nyíregyházi Jósa Andás Múzeum évkönyve. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, pp. 307-315.

Pálffy, Géza (2013) A Batthyány család és a dunántúli határvédelem a XVI–XVII. században. In: Batthyány I. Ádám és köre. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 41-66. ISBN 978-963-308-152-5

S

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2018) Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású botanikai és zoológiai könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 381-410. ISSN 0025-0171

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2020) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 105 (1-2). pp. 3-28. ISSN 0002-5658

Saïh, Elisabeth and Tóth, Ferenc (2020) Rodostótól Párizsig : Egy magyar származású család viszontagságai = From Rodosto to Paris : The Vicissitudes of a Family of Hungarian Origins. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 345-370. ISSN 0083-6265

Simon, Melinda (2012) Egy erdélyi származású bécsi antikvárius és műkereskedő dinasztia: a Kende család. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (4). pp. 494-496. ISSN 0025-0171

Szabó, András Péter (2020) Evangélikus lelkészcsaládok emlékei a tiszolci evangélikus levéltárban (1657-1719). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 215-299. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Szilágyi, Adrienn (2018) Az uradalom elvesztése : Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések - Magyar családtörténetek: Tanulmányok . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-120-2

T

Teiszler, Éva (2013) A Hathalmi család középkori genealógiája. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, CXXXV. pp. 83-100. ISSN 0324-6965

Tringli, István (2008) A Perényi család levéltára,1222-1526. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. Forráskiadványok (44). Magyar Országos Levéltár; MTA Történettudományi Intézete, Budapest. ISBN 978 963 631 155 1

Tóth, Ferenc (2018) Amitié dans l'exil: nobles hongrois dans l'entourage du roi Stanislas en Lorraine. In: Les dynamiques du changement dans l'Europe des Lumières. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, Poznan, Paris, pp. 81-100. ISBN 978-83-6330-561-1

Tóth, Gergely (2015) Egy koholmány hosszú árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 357-372. ISBN 978-963-7341-99-1

Török, Zsuzsa (2018) Biografikus tárgyak. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 9-12. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Családi és szociális kapcsolatok. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 109-113. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Forradalom és nemzeti szimbólumok. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 73-77. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Férfiak egymás között. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 133-138. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Hétköznapok Aranyéknál. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Nők a családban. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 87-93. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2015) A Wohl-nővérek emancipációja. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1. pp. 87-115. ISSN 0237-7934

Török, Zsuzsa (2018) Író, költő, hivatalnok. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 45-51. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa and Zeke, Zsuzsanna (2018) Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa and Zeke, Zsuzsanna (2018) Előszó. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 6-7. ISBN 978-615-5517-37-2

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

Vaderna, Gábor (2017) Dessewffyek : A konzervativizmus három útja. SZÁZADOK, 151 (3). pp. 481-498. ISSN 0039-8098

Vincze, János (2020) A Nobel-díjas nemes Békésy György magyarságtudata = The Hungarian Identity of the Nobel Prize Winner Georg von Békésy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 230-242. ISSN 1786-6553

Z

Zsilák, Mária (2016) Poslyšte mile, co chci spívati... produkty jarmočnej tlače - zbierka pútových piesní ako rodinná relikvia = Szeretettel hallgassátok, amit majd éneklek... a cérnakönyv, mint családi relikvia. Opera Slavica Budapestinensia : Litterae Slavicae . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest. ISBN 9789634638889

Zsoldos, Attila (2018) Az ártatlan oligarcha = The Innocent Oligarch. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-9. ISSN 0040-9634

This list was generated on Sat Mar 6 03:56:07 2021 CET.