REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D0 History (General) / történelem általában > D13-D15 Historiography / történetírás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 91.

B

B. Kádár, Zsuzsanna (2018) Centrum és periféria a történetírásban, avagy hol helyezkedett el a Párttörténeti Intézet folyóirata. EDUCATIO, 27 (1). pp. 74-83. ISSN 1216-3384

Balázs, Mihály and Monok, István (1987) Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-262. ISBN 963-281-796-6

Baranyi, Tamás Péter (2019) Az enyhülés meghatározása a hidegháború historiográfiájában. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (3). pp. 331-356. ISSN 0083-6265

Barta, Róbert (2019) A Hunyadiak a Magyarországról szóló angol nyelvű történetírásban - Carlile Aylmer Macartney és Brian Cartledge. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 442-458. ISBN 978-963-508-961-1

Berkes, Tamás (2010) František Palacký, the Father Figure of Czech Historiography and Nation Building. In: History of the Literary Cultures of East-Central Europe. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 193-210. ISBN 9789027234582

Berkes, Tamás (2017) A huszita mozgalom František Palacký értelmezésében. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 9-19. ISBN 978-963-89709-3-0

Berkhofer, Robert F. (2001) Nézőpont a történetírói gyakorlat nézőpontjairól. In: Narratívák 4. : A történelem poétikája. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 147-167.

Bodovics, Éva (2019) Újabb fordulat a láthatáron? Egy környezettudatosabb történetírás felé. In: "Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt" : Tanulmányok Kövér György születésnapjára. RODOSZ Bihar; Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, pp. 35-50. ISBN 978-606-8307-88-6

Burke, Peter (2019) Történelem és folklór : Történeti áttekintés. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok (7). reciti, Budapest, pp. 17-24.

Bácsatyai, Dániel (2021) Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI–XIII. század közepe) [The writing and writers of history in Árpád-era Hungary, from the eleventh century to the middle of the thirteenth century]. By László Veszprémy. Budapest: Line Design, 2019. 464 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 155-159. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

C

Csaplár-Degovics, Krisztián (2018) A műfaj, amelyben a magyar történetírás már felzárkózott a nemzetközi elvárásokhoz. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (2). pp. 259-271. ISSN 0864-960X

Csatáry, György (2014) Történetírásunk mecénása volt — Bay Ilona portréja. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 19 (1-2). pp. 18-19.

Csákó, Judit (2021) Az Altaichi Évkönyv és a magyar krónikáshagyomány : Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára = The annals of altaich and the hungarian chronicle tradition Remarks on the Margin of a Historiographical Debate. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 5-23. ISSN 0040-9634

D

Dénes, Iván Zoltán (2019) Értelmiségi minták. Kalligram Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-112-0

E

Erős, Vilmos (2019) Szellemtörténet versus népiségtörténet : Szekfű Gyula és Szabó István különböző értelmezései a nemzetiségek magyarországi történetéről az 1940-es évek első felében = Intellectual History [Geistesgeschichte] Versus People’s History [Volksgeschichte] : The Divergent Interpretations of Gyula Szekfű and István Szabó in the early 1940s regarding the Non-Hungarian Ethnic Groups in Historical Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 479-498. ISSN 0040-9634

F

F. Molnár, Mónika (2016) Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között: L. F. Marsigli és kortársai. reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-26-0

Fedinec, Csilla (2016) Szalagok, hősök, szobrok. KOMMENTÁR (6). pp. 29-47. ISSN 1787-6974

Fábián, Máté (2018) Some Historiographical and Methodological Issues of 20th Century Hungarian Biography Writing. Pro&Contra (1). pp. 5-27. ISSN 2630-8916

Földvári, Sándor (2015) Lutskay Mihály „Historia Carpatho-Ruthenorum” című krónikája és helye a magyarországi reformkori értelmiség irodalmában = The Source of Reception of Anonymus and the Origin of his Reputation in the Russian Historiography: Michajlo Luchkaj's Historia Carpato-Ruthenorum. ELEINK - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, 14 (2). pp. 3-16. ISSN 1588-8487

G

Glatz, Ferenc (1971) Historiography, Cultural Policy and the Organisation of Scholarship in Hungary in the 1920s. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 273-293. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc (1981) Historiográfia és a történettudomány elméleti kérdései. MAGYAR TUDOMÁNY, 88 (7-8). pp. 526-534. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2012) A Három nemzedék története a hetedik nemzedék szemével: Szekfû Gyuláról, hanyatlásról, liberalizmusról, asszimilációról,Trianonról 1989-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (2). pp. 247-277. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2010) Hóman Bálint és Szekfű Gyula párhuzamos életrajzai. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 52 (4). pp. 467-499. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1975) Legújabbkori helytörténetírásunk néhány kérdéséhez. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0457-6047

Glatz, Ferenc (2002) Regionale Geschichtsbetrachtung in Ostmitteleuropa Die Ungarn und ihre Nachbarn in der Zeit der Staatsgründung. In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (15). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-35. ISBN 963-202-773-6

Glatz, Ferenc (1974) Szaktudományos kérdésfeltevés és történetpolitikai koncepció. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (3). pp. 396-420. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2000) Trianon öröksége. Négy térkép. História, 22 (4). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1976) Történeti kultusz és történetírás : Reflexiók Szekfű Száműzött Rákóczi-jához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 64-102. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1981) Történeti-politikai gondolkodás a felszabadulás után. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (2). pp. 146-158. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2011) Történetírás Magyarországon, 1949–1990. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 53 (3). pp. 315-334. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1976) Történetíró, jelenkor, interpretáció: történetpolitikai koncepció és "történetfilozófiai irányzat Szekfű Gyula: Der Staat Ungarn című művében. SZÁZADOK, 110 (2). pp. 183-222. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1979) A "bécs" magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1979) A „bécsi” magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 86 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1997) A gyermek. Az emberszemléletű történetírásért. HISTÓRIA, 19 (5-6). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1970) A kortörténetírás kérdése a magyar polgári történetírásban. SZÁZADOK, 104. pp. 579-583. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1980) A szóbeli források és kritikájuk. SZÁZADOK, 114 (6). pp. 1009-1018. ISSN 0039-8098

Gombocz, Eszter (2017) Az emlékezet mint konstrukció. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 23-32. ISBN 9786150006475

Gyarmati, Enikő (2015) Alan Kramer: Az első világháború legújabb historiográfiája (Recent Historiography of the First World War). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 81-94. ISSN 1216-2965

Gyáni, Gábor (2015) A történetírás és a történelemtanítás konfliktusa. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 62-67. ISSN 1215-5233

Gáll, Erwin (2007) Történetírás a XXI. század elején. Megjegyzések a “A románok története” III. kötetének kora-középkori fejezetében foglaltakhoz. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 11/12. pp. 78-110. ISSN 1453-3871

Günsberger, Dóra (2021) Gándhí ábrázolása Pakisztánban. „Hivatalos” történetírás és percepciók. VILÁGTÖRTÉNET, 11(43) (1). pp. 53-76. ISSN 0083-6265

H

Hajdú, Attila (2015) AΠOΛOΓIA AΘHNAIΩN — Nikolaos beszéde Diodórosnál (D. S. XIII, 20,1 – 27,6). Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 1-19. ISSN 0003-567X

I

Iordachi, Constantin and Trencsényi, Balázs (2000) A megújulás esélyei: a román történetírás tíz éve (1989-1999). REPLIKA (41-42). pp. 165-194. ISSN 0865-8188

K

Kincses, Katalin Mária (2013) Szellemtörténet és hadtörténetírás. A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (2). pp. 377-412. ISSN 0017-6540

Kiss, Endre (2019) A történelem varázsa és varázstalanítása. Jacob Burckhardtról = Enchantentment and Disentchantment in the History. On Jacob Burckhardt. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 122-136. ISSN 20622597

L

Ligeti, Dávid Ádám (2009) Takács Levente: M. Furius Camillus. Egy római hős a római történetírás tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 53 (2). pp. 301-303. ISSN 0003-567X

Ligeti, Dávid Ádám (2006) Titus Livius, az alternatív történetírás atyja. ELSŐ SZÁZAD, 1. pp. 20-34. ISSN 1419-5127

M

Mersich, Zsuzsanna and Njari, Denis (2018) "OJKONIMI NA PODRUČJU KOROĐANSKOGA VLASTELINSTVA U SREDNJEM VIJEKU". STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 151-161. ISSN 1216-0016

Mester, Béla (2019) Catholic and Protestant Narratives of the Historiography of the Hungarian Philosophy. In: Religion as a Factor of Intercultural Dialogue. LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien, Zürich, pp. 127-134. ISBN 978-3-643-91014-1 (pb); 978-3-643-96014-6 (PDF)

Mester, Béla (2020) A magyar filozófiatörténet-írás múltja és jövője = Past and Future of the Historiography of the Hungarian Philosophy. In: Feltáruló jövőképek - Lezáratlan akták. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, pp. 73-93. ISBN 978-615-6032-11-9

Mikó, Gábor (2013) Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? : Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55. pp. 1-22. ISSN 0040-9634

Molnár, Dávid (2018) On the innocence of historiography: Johannes Sambucus’ emblem about the difference between grammar, dialectics, rhetoric, and history. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 27-36. ISSN 0236-6568

Molnár, Dávid (2016) A történetírás ártatlanságáról Zsámboky János egyik emblémája kapcsán. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 373-383. ISBN 978-963-318-575-9

Monok, István (1989) Csongrád megye évszázadai. [Szerk.: Blazovits László]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1989 (1-4.). pp. 170-172. ISSN 0237-3742

Mészáros, Tamás (2016) Laonikos a magyar nép nevéről. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 284-294. ISSN 0025-0228

Mészáros, Tamás (2015) Megjegyzések Prokopios „perzsa történeteihez” (De bellis I, 2–6). Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 21-36. ISSN 0003-567X

N

Nagy, Kornél (2018) Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. században), Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0171

Nagy, Ádám (2020) „Az emlékezet forrásai” : Historiográfiai áttekintés a kollektív emlékezet, emlékezetpolitika, public history jelentőségéről, mint az emlékezetet befolyásoló, alakító és irányát meghatározó tényezőkről. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 181-196. ISBN 978-963-496-172-7

O

Orosz, László (2007) Die Verbindungen der deutschen Südostforschung zur ungarischen Wissenschaft zwischen 1935 und 1944 : Ein Problemaufriss anhand des Briefwechsels zwischen Fritz Valjavec und Elemér Mályusz. In: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Geschichte . Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 126-167. ISBN 3-515-08428-2

Orosz, László (2001) Fritz Valjavec (1909-1960) és a Délkelet-Európa-kutatás. SZÁZADOK, 135 (3). pp. 635-647. ISSN 0039-8098

Orosz, László (2003) Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütközőpontjában : A két világháború közötti tudománypoltika Fritz Valjavec és Mályusz Elemér kapcsolatában = Völkisch Historiography in the Grip of National Interests. SZÁZADOK, 137 (1). pp. 43-99. ISSN 0039-8098

Orosz, László (2015) Tudomány a politika szolgálatában. A német "völkisch" történetírás magyarországi kapcsolatrendszerének néhány problémája = Science in the Service of Politics. Some Problems Associated with the Hungarian Network of German “Völkisch” Historiography. In: Veritas Évkönyv 2014. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 195-222.

Orosz, László (2004) A két világháború közötti német "délkelet-kutatás" és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (1. rész) = On the Relation of the German Southeast-Research Between the Two World Wars and the Hungarian Science. The Correspondence of Fritz Valjavec and Elemér Mályusz. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1). pp. 105-137. ISSN 0024-1512

Orosz, László (2004) A két világháború közötti német "délkelet-kutatás" és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (2. rész) = On the Relation of the German Southeast-Research Between the Two World Wars and the Hungarian Science. The Correspondence of Fritz Valjavec and Elemér Mályusz. (Part 2). LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (2). pp. 117-154. ISSN 0024-1512

P

Papp, Júlia (2016) A vitéz szigetvári nő(k) a 16–17. századi hazai irodalomban és történetírásban. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 384-393.

Postma, Ferenc (2011) In tantis mundi tumultibus... : De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624). Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2). pp. 343-355. ISSN 2069-0991

Postma, Ferenc (2003) Száműzöttként az Amstel fedélzetén... : Nyolc magyar gályarab prédikátor bejegyzése Johannes Albertus Zaunschlifer albumában. Amszterdam, 1676. október 27. Református Szemle (6). pp. 582-591. ISSN 0254-4458

R

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Galeotto Marzio és Bonfini történeti művének kiadása. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 207-211. ISBN 963-506-432-2

Rácz, Emese (2016) Benkő József nagyenyedi hungarika könyvjegyzéke. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 284-297. ISSN 0025-0171

S

Simon, Zoltán Boldizsár (2012) Az aszimmetrikus ellenfogalmak fogalmának történetisége. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat (49). pp. 145-152. ISSN 1586-2410

Simon, Zoltán Boldizsár (2013) Az újra mozgásba lendült történelem. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 25 (9). pp. 64-74. ISSN 0864-800X

Simon, Zoltán Boldizsár (2012) Egy régi-új történetfilozófia: historizmus a nyelvben? KOMMENTÁR (6). pp. 121-127. ISSN 1787-6974

Simon, Zoltán Boldizsár (2015) Interpretáció és történetiség. AETAS, 30 (2). pp. 172-187. ISSN 0237-7934

Simon, Zoltán Boldizsár (2013) Tapasztalat, jelenlét, történelem. AETAS, 28 (1). pp. 160-177. ISSN 0237-7934

Simon, Zoltán Boldizsár (2011) A történetelmélet önigazolása. AETAS, 26 (4). pp. 174-184. ISSN 0237-7934

Slachta, Krisztina (2017) Capitalul colaborationist - transformarea capitalurirol. In: După 25 de ani : Evaluări şi reevaluări istoriograflee privind comunismul. Polirom, Bucuresti, pp. 75-99. ISBN 978-973-46-7070-3

Szabados, György (2017) Hagyomány, emlékezet és kritika a korai magyar történetírásban. In: Közvetítő : tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 259-274. ISBN 978-963-8769-67-1

Szem, Géza (2019) A hadtörténetírás néhány alapkérdéséről = On Some Fundamental Questions in Writing Military History. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 303-317. ISSN 2060-0437

Sztyber, Radosław (2019) 400 Years After the Battle of Humenné a Polish Source on the Siege of Vienna and its Aftermath (1619-21). Hungarian Studies, 33 (2). pp. 317-336. ISSN 0236-6568

Szulovszky, János (2015) In memoriam Csiffáry Gergely (1948-2014). NÉPRAJZI HÍREK, 44 (4). pp. 65-67. ISSN 0133-8021

Szulovszky, János (2015) Rómer Flóris emlékezete 2015-ben. NÉPRAJZI HÍREK, 44 (4). pp. 21-25. ISSN 0133-8021

Sághy, Marianne (2016) Sulpicius Severus Szent Márton-életrajza : Történeti kontextus, szerzetesi püspökmodell, historiográfiai értelmezések. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 3-36. ISSN 0083-6265

Sánta, Sára (2019) Az első magyar városmonográfia kiadása Schönvisner István és Szily János levelezésének tükrében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 202-218. ISSN 0025-0171

T

Takács, Ádám (2020) Normativitás és emancipáció Foucault-nál. In: Emancipáció – Tegnap és ma. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-27. ISBN 978-963-496-165-9

Tóth, Gergely (2019) Ex-jezsuiták : Önkép, önreprezentáció és a rend 1773. évi megszüntetésének emléke Palma Károly Ferenc, Pray György és Katona István történeti munkáiban. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (11). META Egyesület, Pécs, pp. 411-425. ISBN 978-615-81278-5-1

Tóth, Tamás (2015) A Katolikus Egyház történelmének oktatása Rómában. In: Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. Seria historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (XII). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 67-82. ISBN 978-615-5579-04-2

U

Ujváry, Gábor (2018) Hóman Bálint 1918–1919-ben = Bálint Hóman in 1918-1919. In: Universitas – Historia : Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (15). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 589-601. ISBN 978-615-5622-01-4

V

Vaderna, Gábor (2017) Dessewffyek : A konzervativizmus három útja. SZÁZADOK, 151 (3). pp. 481-498. ISSN 0039-8098

W

Wieser, Veronika (2016) Sulpicius Severus Krónikája és a 4. századi világvégevárás. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 87-118. ISSN 0083-6265

Z

Z. Varga, Zoltán (2019) Önéletírás és fikció között:történelmi történetek : 20. századi történelmi és társadalmi traumák irodalmi és önéletrajzi reprezentációi. L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-323-9 (Submitted)

This list was generated on Sun Oct 24 10:23:08 2021 CEST.