REAL

Items where Subject is "N Fine Arts / képzőművészet > N Visual arts (General) For photography, see TR / vizuális művészet általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 351.

A

András, Edit (2015) Képzelt közösségek, magánképzetek / Imagined Communities, Personal Imaginations. Other. Közelítés Művészeti Egyesület, Pécs.

András, Edit (2013) One must keep open the wound. Institutional critique from the sideline, from a woman's perspective. In: Dilemma.Three Central-European Versions of Ilona Németh’s Exhibition. Kalligram, Bratislava, pp. 181-191. ISBN 978-80-8101-738-4

András, Edit (2013) "Parancsra álmodom vagy szabadon?" Képzeletbeli maszkulinitás a szocialista Magyarországon. In: A meztelen férfi. Tanulmányok. Verlag für moderne Kunst, Nürnberg, pp. 83-98.

András, Edit (2015) Vigorous Flagging in the Heart of Europe: The Hungarian Homeland under a Right-wing Regime. In: Csaba Nemes: When Politics Enters Daily Life. Gdy polityka wchodzi w codzienność. MOCAK, Museum of Contemporary Art, Krakow, pp. 60-72. ISBN 978-83-62435-98-2

András, Edit (2015) Wer ist der Fremde, wer der Andere in der postsozialistischen, nationalistischen ungarishen (Kunst-)Szene? Springerin (3). pp. 28-35. ISSN 2029-1830

András, Edit (2016) What Does East-Central European Art History Want? Reflections on the Art History Discourse in the Region since 1989. In: Extending the Dialogue. Essays by Igor Zabel Award Laureates, Grant Recipients, and Jury Members, 2008–2014. Archive books, Igor Zabel Association, Erste Foundation, Berlin, Ljubljana, Vienna, pp. 52-77. ISBN 978-3-943620-52-8

András, Edit (2013) A test reprezentációja a kilencvenes évek magyar művészertében / Representation of the Body in Contemporary art in the nineties. In: Testobjektív. Művészetmalom kiadványai (2). Ferenczy Múzeum, Szentendre, pp. 6-11.

András, Edit (2015) Żywiołowe naznaczanie w sercu Europy. Ojczyzna Węgrów we władzy prawicowego reżimu. In: Csaba Nemes: When Politics Enters Daily Life. Gdy polityka wchodzi w codzienność. MOCAK, Museum of Contemporary Art, Krakow. ISBN 978-83-62435-98-2

András, Edit and Hornyik, Sándor (2013) Kritikai elméletek és lokalitás. Ars Hungarica, 39 (3). pp. 273-278. ISSN 0133-1531

Angyalosi, Gergely (2019) A modernség két változata: az impresszionizmus és a szecesszió. In: Terminusok: Idők, mértékek, alakzatok : Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára. Nagyerdei Almanach Könyvek (10). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 281-297. ISBN 9789633188095

B

Balázs, Eszter (2017) Antimilitarism and Avant-Garde: the Hungarian journal A Tett (Nov. 1915-Oct. 1916). In: Signal to the World. War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák. Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-12-5971-1 (Unpublished)

Balázs, Eszter (2017) Artist and Public Intellectual - Artist or Public Intellectual? Polemics of the Hungarian Avant-Garde on ‘New Art’, Writer’s Role and Responsibility during WWI. In: Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Journals in East-Central Europe. Kassák Alapítvány, Budapest. ISBN 978-963-12-5972-8 (Unpublished)

Bardoly, István (2015) A „Falak Is Szenvednek” – Épület(Sorsok) És Kutató(Sorsok) 1945–1963. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 69-114. ISSN 0027-5247

Barki, Gergely (2013) La premiére avant-garde hongroise : du fauvisme au groupe des Huit. In: ALLEGRO BARBARO – Béla Bartók et la modernité hongroise, 1905-1920. Musée d’Orsay, Édition Hazan, Párizs, Franciaország, pp. 73-84. ISBN 978-2-35433-132-0 ; 9782754107129

Barral i Altet, Xavier and Bollók, Ádám and Boreczky, Anna and Büchsel, Martin and Bernabo, Massimo and Foletti, Ivan and Guardia, Milagros and Kessel, Grigory and Kessler, Herbert L. and Lovino, Francesco and Németh, András and Orofino, Giulia and Szakács, Béla Zsolt (2016) Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. Convivium, 3 (1). Masarykova Univerzita, Brno.

Bibó, István and Sisa, József (2018) In memoriam Komárik Dénes (Kecskemét, 1929–Budapest, 2017). Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 117-130. ISSN 0027-5247

Boda, Zsuzsanna (2013) Lukáts Sámuel (1767–1789) rajzairól. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 329-335. ISSN 0027-5247

Boda, Zsuzsanna (2015) A Lőcsei Baumerth Festő-Fivérekről. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 217-221. ISSN 0027-5247

Borgos, Anna (2017) „Kerted tele van virággal'. Lesznai Anna és Gyömrői Edit barátsága. In: Alkotás és élettörténet. Pszichobiográfia a kreativitáskutatásban. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 272-284.

Buzinkay, Péter (2016) Fidelis Pannonia : Politikai programkép 1792-ből Ignaz Pfeilhauer üveghátlap-festményén. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 137-150. ISSN 0027-5247

Buzási, Enikő (2013) Nádasdy Ferenc mecénás-életművének elpusztult emléke: a sopronkeresztúri kerti palota. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 233-245. ISSN 0027-5247

Buzási, Enikő (2016) A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16–19. századból. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 43-98. ISSN 0027-5247

Bács, Tamás (2017) Bevezetés az ókori Egyiptom művészetébe. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 791 1

Bánfi, Szilvia (2016) Binder János Fülöp metszetei a máriaradnai kegyképről a budai Landerer-nyomda kiadványaiban (1762–1771). Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 99-111. ISSN 0027-5247

Bódi, Katalin (2013) Comment voir avec les yeux? (La vue comme activité dans la théorie artistique et scientifique de Diderot et de Winckelmann). In: Traduire Diderot. Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung (2). JATEPress, Szeged, pp. 21-30. ISBN 978-963-315-161-7

Bódi, Katalin (2015) Et in Arcadia ego és felboncollak. A vörös postakocsi: online művészeti, tudományos, közéleti folyóirat. ISSN 1789-4697

Bódi, Katalin (2016) Kazinczy Ferenc „görög értelemben” vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-17. ISSN 0021-1486 (In Press)

Bódi, Katalin (2021) Lá­tás­gya­kor­la­tok: Kon­tex­tu­sok Ka­zin­czy Fe­renc kép­ző­mű­vé­szeti tár­gyú írá­sa­i­hoz. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek (184). reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 12 9

Bódi, Katalin (2014) A médiumváltás és a hagyományfelejtés paradoxonjai a neoklasszicista művészetben – a belvederei Apollón példáján. In: Olvasható kép, látható szöveg. Déri Múzeum, Debrecen, pp. 35-45. ISBN 9789637218903

C

Csengel-Plank, Ibolya (2017) BUDAÖRS AIRPORT AND ITS PHOTOMONTAGE – SYMBOLS OF MODERNISM. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 58. pp. 167-275. ISSN 0001-5830

Cságoly, Ferenc (2013) Három könyv az építészetről 1. : A szépség. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 978-963-05-9428-8

Cságoly, Ferenc (2014) Három könyv az építészetről 2. : A hasznosság. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 9789630594295

Cságoly, Ferenc (2014) Három könyv az építészetről 3. : A tartósság. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 9789630594301

Csáki, Tamás (2017) Játékszer – áruház – építészet a budapesti Árkád-bazár, a vágó fivérek műve 1909-ből. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 217-241. ISSN 0027-5247

D

Deczki, Sarolta (2021) A hiba művészete. PANNONHALMI SZEMLE (29). pp. 94-102. ISSN 1216-9188

Dudás, Barbara (2012) Wschodzący artyści z Węgier – możliwości i problemy. Arteon: magazyn o sztuce, 141 (1). pp. 24-26. ISSN 1508-3454

Dánél, Mónika (2016) 1989/Románia: újrajátszás, archívum, történelmi esemény. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (5). pp. 5-30. ISSN 0350-9079

Dánél, Mónika (2016) Széthangzó forradalom. Az 1989-es romániai történések újrajátszásai, remedializációi. Metropolis. ISSN 1416-8154

Dánél, Mónika (2018) VÁNDORHEGYEK – POLITIKAI HATÁROK, MEDIÁLIS TRANSZFORMÁCIÓK, SZIMBOLIKUS KISAJÁTÍTÁSOK KissPál Szabolcs: Szerelmes földrajz (2012–2016). KORUNK (KOLOZSVÁR) (9). pp. 14-22. ISSN 1222-8338

Dánél, Mónika (2018) A (meg)hallgatás képessége – kép és hang törésvonalai, ekphraszisz és hangkölcsönzés Radu Jude és Tompa Andrea műveiben. PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT. ISSN 1585-5112 (Submitted)

Dánél, Mónika and Sándor, Katalin (2018) Intermedialitás. In: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 283-287.

Dánél, Mónika and Vincze, Ferenc (2018) Tér. In: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 173-193.

E

Ecsedy, Anna (2014) Adatok Johann Jacob Khün „érseki udvari festő” működéséhez, Lippay György pozsonyi nyaralókastélyának újonnan előkerült keleti látképe (1663) kapcsán. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ Különlenyomat, 63 (1). pp. 129-142.

Ecsedy, Anna (2014) Adatok Johann Jacob Khün „érseki udvari festő” működéséhez, Lippay György pozsonyi nyaralókastélyának újonnan előkerült keleti látképe (1663) kapcsán. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 129-142. ISSN 0027-5247

Ecsedy, Anna (2013) “Castellum Rákosiense nobiliter exstructum”: A fertőrákosi kastély átépítése gróf Zichy Ferenc püspöksége idején, a levéltári források tükrében. In: Kő kövön : Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Vince kiadó, Budapest, pp. 557-588. ISBN 978-963-303-044-8

Ecsedy, Anna (2013) Henszlmann Imre grafikai gyűjteménye. In: Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából. MTA Művészeti Gyűjtemény 2013. október 15. – 2013. december 13. Katalógus. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5133-09-1

Ecsedy, Anna (2013) Plenus Sapientia: Lippay György Esztergomi Érsek Pozsonyi Kertjének Látványosságai. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 171-232. ISSN 0027-5247

Ecsedy, Anna (2013) Plenus sapientia: Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertjének látványosságai. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 171-232. ISSN 0027-5247

Endrődi, Gábor (2021) Der Architekt Anton von Brünn genannt Pilgram und der Bildhauer Meister MT. In: Meister Ludwig - Peter Parler - Anton Pilgram. Architekt und Bildhauer? Zu einem Grundproblem der Mediävistik. Kompass Ostmitteleuropa. Kritische Beiträge zur Kulturgeschichte (3). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern, pp. 211-298. ISBN 9783799515153

Entz, Géza Antal (2017) Hogyan indult a magyar műemléki topográfia? Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 85-116. ISSN 0027-5247

F

F. Orosz, Sára (2015) Fény – Élmény. Studia Mundi – Economica, 2 (3). pp. 64-75. ISSN 2415-9395

F. Tóth, Tibor (2020) A Rákóczi-emigráció Rodostóban = Tekirdağ’da Rákóczi Mültecileri. Acta Publica Kiadó, Budaörs. ISBN 9786155205001

Faludy, Judit (2015) A testkép szerepe a kreativitásban – Egy tárgycsoport kontextualizálási kísérlete. PSYCHIATRIA HUNGARICA, 30 (2). pp. 167-177. ISSN 0237-7896

Farbakyné Deklava, Lilla (2018) „A Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom Schulek Frigyes-féle »restaurálása« a korabeli műemlékvédelmi gyakorlat tükrében” című PhD-disszertációjának vitája. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 325-336. ISSN 0027-5247

Farbakyné Deklava, Lilla (2016) A budavári koronázó főtemplom mint királyi temetkező hely : III. Béla és Antiochiai Anna sírja és síremléke a Mátyás-templomban. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 241-280. ISSN 0027-5247

Farkas, Gábor Farkas and M.Horváth, Mária and Körmendy, Kinga and Szebelédi, Zsolt (2017) Andrássy Ignác Biblia Pauperuma. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 321-328. ISSN 0027-5247

Fekete, Valéria Gertrud (2011) Életmű és Töredék : Gellér B. István Növekvő Városáról és Hajdu István monográfiájáról. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 2. pp. 182-186. ISSN 0447-6425

Fodor, Péter (2019) Elhallgatás, nyilvánosság, emlékezet. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 70 (5). pp. 96-104. ISSN 0401-3174

Fodor, Péter (2019) Fából ötkarika. Varasdy Dezső: Nehéz kesztyűk. IRODALMI SZEMLE. ISSN 1336-5088 (Submitted)

Fodor, Péter (2020) Keccsölő bokszolók. Rényi Tamás: K. O. IRODALMI SZEMLE Online. ISSN 1336-5088

Fodor, Péter (2020) Leblokádolt a libamáj. Megjegyzések a Taxidermia értelmezéstörténetéhez. IRODALMI SZEMLE Online. ISSN 1336-5088

Fodor, Péter (2019) Sport, emlékezet, politika: irodalmi és filmes változatok. Other thesis, Debreceni Egyetem.

Fodor, Péter (2020) Sör lesz, szendvics lesz. Gazdag Gyula: Hosszú futásodra mindig számíthatunk. IRODALMI SZEMLE Online. ISSN 1336-5088

Fodor, Péter (2020) Volt vagy kell? Mándy, futball, mozgókép. In: Egy ember álma. Libra Librorum . Ráció, Budapest. (In Press)

Fodor, Péter (2020) Újrajátszás : Adalékok a sport mozgóképi és irodalmi emlékezetéhez. Új Alföld Könyvek, 4 . Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen. ISBN 978-963-9946-10-1

Fodor, Péter (2020) A mémektől a Puskás Arénáig. Néhány megjegyzés a TrollFoci történetéhez. In: A magyar internet történetei. Typotex, Budapest. (In Press)

Fodor, Péter (2019) A tabuizálástól a kultuszig. Adalékok az Aranycsapat 1957 utáni mozgóképes emlékezetéhez. In: Hallgatás - poétika, politika, performativitás. Prae.hu, Budapest, pp. 247-272. (In Press)

Fodor, Péter and Vigh, Levente (2020) Átmozgatott emlékezet. Interjú Fodor Péter kultúrakutatóval. Kulter.

Frommel, Sabine (2016) An welchem Ort huldigt man dem neugeborenen Christus? Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (1). pp. 83-104. ISSN 0001-5830

Földes, Györgyi (2018) Avantgárd triptichon (Kassákizmus 1-2-3.). Műértő, 69 (2). pp. 1-4. ISSN 1419-0567

G

Galavics, Géza (2013) Az oszlopos körtemplom és az angolkert — az antikvitás vágyképe és aktualitása. Kerttörténet és művészettörténet. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 273-294. ISSN 0027-5247

Gaul, Emil and Kárpáti, Andrea (2018) Innováció a vizuális nevelésben a Bauhaus-pedagógia alapján. EDUCATIO, 27 (2). pp. 278-290. ISSN 1216-3384

Gayer, Zoltán (1997) A Híradó képi retorikájának néhány jellegzetessége. REPLIKA (26). pp. 69-80. ISSN 0865-8188

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gerevich, József (2019) SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Szexualitás a művészetben = SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Art and Sexuality. Kaleidoscope history, 10 (18). pp. 189-209. ISSN 20622597

Gerevich, József (2018) Személytelen és személyes művészet = Impersonal and personal arts. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 39-56. ISSN 20622597

Glässer, Norbert (2020) Löw ablakai. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS MAGAZIN, 32 (12). pp. 51-52. ISSN 0239-1384

Gosztonyi, Ferenc (2019) Művészet és valóság. Megjegyzések Fülep Lajos ,,első" művészetfilozófiájához = Art and Reality. Comments on Lajos Fülep's "First'' Art Philosophy. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 68 (1-2). pp. 209-222. ISSN 0027-5247 (print); 1588-2802 (online)

Gosztonyi, Ferenc (2014) A „Pasteiner-tanszék” vége. Az 1917–1918-as tanszéki pályázat története és iratai. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 67-93. ISSN 0027-5247

Grotte, András (2016) Adatok a magyarországi ötvösség történetéhez IX. Miskolc. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 151-172. ISSN 0027-5247

Grotte, András (2015) Kísérlet Néhány Magyarországi Ötvösjegy Feloldására XVI. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 177-198. ISSN 0027-5247

Grotte, András (2013) Kísérlet néhány magyarországi ötvösjegy feloldására XIV. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 67-82. ISSN 0027-5247

Grotte, András (2014) Kísérlet néhány magyarországi ötvösjegy feloldására XV. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 143-158. ISSN 0027-5247

Grotte, András (2017) Kísérlet néhány magyarországi ötvösjegy feloldására XVII. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 117-134. ISSN 0027-5247

Grotte, András (2018) Kísérlet néhány magyarországi ötvösjegy feloldására XVIII. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 277-295. ISSN 0027-5247

Gulyás, Borbála (2018) “Achtet Casten, darinnen allerleÿ Büecher” Prints and Manuscripts in the Kunstkammer of Ferdinand of Tyrol. In: Collecting Prints and Drawings. Collecting Histories . Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 105-120. ISBN 978-1-4438-2272-5

Gulyás, Borbála (2014) Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai. All’antica reprezentáció I. Ferdinánd bécsi udvarában. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 265-306. ISSN 0027-5247

Gulyás, Borbála (2017) Bocskay György kalligráfus végrendelete. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 313-320. ISSN 0027-5247

Gulyás, Borbála (2015) Inscriptions "all'antica" of the Sepulchral Monument of Emperor Maximilian I in Innsbruck by the Calligrapher George Bocskay. Frühneuzeit-Info, 26 (2015). pp. 219-227. ISSN 0940-4007

Gulyás, Borbála (2016) Previously unknown charters in booklet form by the calligrapher George Bocskay. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (1). pp. 105-130. ISSN 0001-5830

Gulyás, Borbála (2014) „gegen den Bluedthunden und Erbfeindt der Christenhait”, Thematisierung der Türkengefahr in Wort und Bild an den höfischen Festen der Habsburger in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Robert Born–Sabine Jagodzinski Hgg., Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (Studia Jagellonica Lipsiensia 14.), Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2014. In: Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 2014. 02. 26., GWZO, Leipzig.

Gyenes, Zsolt (2018) CT a művészetben. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (5). pp. 313-318. ISSN 2631-0376

Gyenes, Zsolt (2020) „Szignál kultúra” – Látható hangzások. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (7). pp. 351-356. ISSN 2631-0376

Gyenge, Zoltán (2017) Kép és valóság(?). In: A műalkotás mint látvány. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht., Szeged, pp. 13-23. ISBN 978-963-88394-9-7

Győri, Zsolt (2019) Kísérleti kísértetek: beszélgetés Lichter Péterrel. Debreceni Szemle. ISSN 1218-022X

Győri, Zsolt (2021) Ruralising Masculinities and Masculinising the Rural in Márk Kostyál’s Coyote and Bogdan Mirică’s Dogs. In: Postsocialist Mobilities: Studies in Eastern European Cinema. Cambridge Scholars Publishing. (In Press)

Győri, Zsolt (2019) Wir sterben nie – Sose halunk meg (1992). In: Klassiker des ungarischen Films. Schüren, pp. 161-168. ISBN 978-3-7410-0328-8

Győri, Zsolt (2020) Young Mothers, Concrete Cages: Representations of Maternity in Hungarian Housing Films from the 1970s and 1980s. In: Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture. Brill-Rodopi. ISBN 978-90-04-44255-9 (In Press)

Gács, Anna (2017) Amatőr testünk : a profi és a laikus Jo Spence és Horváth M. Judit betegséget dokumentáló fotósorozataiban. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (3). pp. 321-328. ISSN 0447-6425

Gács, Anna (2015) "Everyone I have ever slept with": Az önéletrajzi megnyilatkozások kortárs formáinak kutatásáról. In: Emlékezet, identitás, diszkurzus. L'Harmattan, Budapest, pp. 69-89. ISBN 9879632369617

Gács, Anna (2016) Hasonló a hasonlónak: A "saját" problémája Nádas Péter Saját halál című önéletrajzi szövegében és Forgács Péter filmadaptációjában. In: Filozófus a műteremben: Írások Radnóti Sándor 70. születésnapjára. ELTE Eötvös, Budapest, pp. 231-238. ISBN 9789632847511

H

H. Sas, Judit (2007) A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe, különös tekintettel a filmszemléken díjazott,illetve a legmagasabb nézőszámot elért játék és dokumentumfilmekre. = The images of the Society in the Hungarian movie after the System change with he special emphasis on the awarded and the most popular art and documentary films. Project Report. OTKA.

Haba, Péter (2015) Nimbusz és identitás. Az Iparterv tevékenységének recepciója a korai Kádár-korszakban. Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 387-409. ISSN 0027-5247

Havasi, Krisztina (2015) A Kácsi Bencés Apátság Román Kori Kőfaragványai. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 5-43. ISSN 0027-5247

Hessky, Orsolya (2018) Az alkalmazott és autonóm rajz összefonódása a képzőművészet határterületein: Liezen-Mayer Sándor két színházi függönytervéről. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 27-38. ISSN 0027-5247

Horn, Ildikó (2013) Hendrick Goltzius: somlyói Báthory Boldizsár képmása, 1583. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 295-301. ISSN 0027-5247

Hornyik, Sándor (2015) Aesthetics in the Shadow of Politics: Surnaturalism and Magical Socialist Realism in Hungary in the Early Sixties. Acta Historiae Artium, 56. pp. 323-332. ISSN 0001-5830

Hornyik, Sándor (2014) Alternative Time Travelers: Post-Communism, Figurativeness, and Decolonization. In: Exhibiting the “Former East”. Identity Politics and Curatorial Practices after 1989. Vector, Iasi, pp. 70-79.

Hornyik, Sándor (2014) The Archeology of Knowledge on the Dissection Table = A tudás archeológiája a proszektúrán. In: Tamás Komoróczky: Alkalom / Occasion. Zsolnay Központ, Pécs, pp. 114-135.

Hornyik, Sándor (2020) Creativity, Collaboration, and Enlightenment: Miklós Erdély's Art Pedagogy. In: Creativity Exercises. Sternberg Press, Berlin, pp. 183-203.

Hornyik, Sándor (2015) Deconstructing Dreamworlds. Acta Historiae Artium, 56. pp. 105-116. ISSN 0001-5830

Hornyik, Sándor (2015) Eike Berg: Kinematographisches Sein. Eike, Budapest - München.

Hornyik, Sándor (2013) Emberi természet. Gyenis Tibor. In: Magyar fotóművészet az új évezredben. Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 1-3. ISBN 978-615-5304-04-0

Hornyik, Sándor (2015) The Materialization of Mathematics: Bernar Venet and the Highest Degree of Abstraction. In: Bernar Venet: MetaMetria. Művészetek Háza, Veszprém, pp. 43-49.

Hornyik, Sándor (2014) Mladen Miljanović: At the Edge. Artmargins. online. ISSN 2162-2574, ESSN: 2162-2582

Hornyik, Sándor (2015) Mérési problémák az absztrakt művészet körül: Gyarmathy Tihamér művészetének helye. Artmagazin, 13 (9). pp. 36-41.

Hornyik, Sándor (2013) Natura Mortifera. A Post-Humanist Perspective. In: Halálos természet. Naturalizmus és humanizmus a 21. században. Modem, Debrecen, pp. 9-15. ISBN 978-963-89750-2-7

Hornyik, Sándor (2015) Párhuzamos univerzumok: Absztrakt, konkrét és konstruktív művészet a Vass Gyűjteményben. Artmagazin, 13 (5). pp. 50-55.

Hornyik, Sándor (2013) Reprezentatív találkozások. Gerhes Gábor. In: Magyar Fotóművészet az új évezredben. Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 141-152. ISBN 978-615-5304-04-0

Hornyik, Sándor (2014) The Spirit of Montage: The “Surrealist” Mineshafts of Hungarian Visual Arts = A montázs szelleme: A magyar képzőművészet "szürrealista" tárnái. In: Dada and Surrealism: Rearranged Reality. Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 7-21.

Hornyik, Sándor (2015) Sputnik versus Apollo: Science, Technology, and Cold War in the Hungarian Visual Arts, 1957-1975. Acta Historiae Artium, 56. pp. 165-172. ISSN 0001-5830

Hornyik, Sándor (2014) Vertigo. The Object of Desire and Analysis in Márta Czene’s Art = Vertigo. A vágy és a vizsgálat tárgya Czene Márta festészetében. In: Márta Czene: Fade In. Inda Galéria, Budapest, pp. 14-29.

Hornyik, Sándor (2014) A képek és a dolgok. A vizuális kultúra archeológiája a fotográfia mentén. Disegno, 1 (1). pp. 62-77. ISSN 2064-777

Horváth, György (2015) Fejezetek a Képzőművészeti Alap történetéből: a Tavaszi Tárlat és a három „T” a dokumentumok tükrében. Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 327-386. ISSN 0027-5247

Horváth, György (2016) Fejezetek a Képzőművészeti Alap történetéből: a Tavaszi Tárlat és a „három T“ a dokumentumok tükrében. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 345-371. ISSN 0027-5247

Horváth, Hilda (2013) Iparművészeti tárgyak a gr. Vigyázó család gyűjteményében. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 17-32. ISSN 0027-5247

Horváth, Hilda (2016) A Perlmutter-gyűjtemény. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 27-42. ISSN 0027-5247

I

Ilkó, Krisztina (2013) Vincenzo Dandini Szent Zoerard-András és Borromeo Szent Károly-oltárképe az arezzói Santa Maria in Gradi-templomban. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 47-53. ISSN 0027-5247

J

Jernyei Kiss, János (2017) Johann Nepomuk Schöpf (1733–1798) Magyarországon Nagyvárad, Pécel, Buják. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 191-200. ISSN 0027-5247

Juhász, Sándor (2017) Adalék Neményi Bertalan képzőművészeti gyűjteményéhez. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 135-159. ISSN 0027-5247

Jávor, Anna (2016) Anyakönyvi adatok „pozsonyi Dorfmeister Istvány” (Stephan Anton Dorffmaister, Pozsony 1741 — Sopron 1797) származásához és pályakezdéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 129-136. ISSN 0027-5247

Jávor, Anna (2017) Garas Klára (Rákosszentmihály, 1919–Budapest 2017). Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 361-365. ISSN 0027-5247

Jávor, Anna (2015) Mojzer Miklós (1931–2014). Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 223-227. ISSN 0027-5247

Jávor, Anna (2015) A Szobafestő Szerződése Fabricius Jakab Ignác Edelényben (1780), Johann Binnerth És Joseph Lerch Márkusfalván (1788, 1792). Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 209-216. ISSN 0027-5247

Jóvér, Vanda (2020) Hatalmi játszma a falakon, avagy az utcai művészet „alkímiája” = Power relations on the walls – the „alchemy” of street art. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 264-280. ISSN 0237-7683

K

Kaszap-Asztalos, Emese (2017) A magyar politikai-kulturális karikatúra ismeretlen kezdete: Petrichevich Horváth János rajzmappái. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 53-67. ISSN 0027-5247

Kaszás, Gábor (2015) „Pleinair Erfunden …” Adalékok Csontváry Plein Air-Tanulmányaihoz (1897–1903). Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 45-67. ISSN 0027-5247

Katona, Csaba (2015) A füredi fotós. Talabér Gyula (1924–1962). TEMPEVÖLGY, 7 (3). pp. 49-61. ISSN 1789-9265

Katona, Júlia (2018) A tudás útja: A másolattól az eredetiig a Budapest Székesfővárosi iparrajziskola (1886–1945) egykori gipszgyűjteményének kutatása. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 39-48. ISSN 0027-5247

Katona, Ágnes (2014) II. Ferdinánd Habsburg főherceg (1529–1595) portréja az Esztergomi Keresztény Múzeumban. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 119-127. ISSN 0027-5247

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Király, Erzsébet (2014) Sinkó Katalin (1941–2013). Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 401-406. ISSN 0027-5247

Király, Erzsébet (2017) Szemle. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 177-188. ISSN 0027-5247

Király, Erzsébet (2018) Székely Miklós: Nemzet, ipar, művészet – A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum (1887–1918) MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, Budapest 2017. 174 oldal, színes és fekete-Fehér fotók. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 163-166. ISSN 0027-5247

Király, Judit (2013) “Szeretem a Kérdésfelvető, Bátor Diákokat.” Maurer Dóra a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 311-321. ISSN 0027-5247

Kisantal, Tamás (2016) A felejtés helyének monumentumai. APOKRIF ONLINE. ISSN 2060-3223

Klestenitz, Tibor István (2016) Tisza István alakja a karikatúrák tükrében. In: Tisza István, két korszak határán. Országgyűlés Hivatala, Budapest, pp. 175-200.

Kondor, Boglárka (2019) A művészeti megjelenítés mint a természettudományos ismeretterjesztés módszere. FILOLOGIA.HU, 10 (1-2). pp. 45-55. ISSN 2062-7858

Konkoly, Ágnes (2014) Felszabadítom magamat. ARTMAGAZIN, 12 (6). pp. 38-43. ISSN 1785-3060

Koppány, Tibor (2014) Padányi Bíró Márton veszprémi püspök művész- és mesterköre (adalékok a 18. század középső évtizedeinek dunántúli művészetéhez). Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 39-66. ISSN 0027-5247

Koppány, Tibor (2015) A kastély részei, berendezése és tartozékai a 16–17. századi Dunántúlon. Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 297-326. ISSN 0027-5247

Korhecz Papp, Zsuzsanna (2015) „Akit A Sors Kiemelt A Többi Festő Közül” Schervitz Mátyás (†1771) Budai Festő Oltárképei. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 157-175. ISSN 0027-5247

Kovács, Gergely (2018) Egy 14. századi oltármenza elméleti rekonstrukciója. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 245-266. ISSN 0027-5247

Kovács, Gergely (2017) Szemle. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 165-176. ISSN 0027-5247

Kérchy, Anna (2016) Alice in Transmedia Wonderland. Curiouser and Curiouser New Forms of a Children's Classic. McFarland, Jefferson. ISBN ISBN-10: 1476666687 ISBN-13: 978-1476666686

Kérchy, Anna (2016) Queering the gaze in the museal space. Orshi Drozdik’s feminist (post)concept art. In: Space, Gender, and the Gaze in Literature and Art. Cambridge Scholars Press, Newcastle upon Thyne, pp. 63-86.

Kérchy, Anna (2018) “Transmedia Commodification.” Routledge Companion to Transmedia Studies, Eds. Gambarato Rampazzo Renira, Matthew Freeman. New York: Routledge, 2018. In: Routledge Companion to Transmedia Studies. Routledge. (In Press)

Kérchy, Anna (2018) Vegetal Visions. Ecocritical Encounters with Plant Kin in Transmediated Fairy Tales. Americana - E-Journal of American Studies in Hungary. ISSN 1787-4637

Kérchy, Anna (2016) Átlátszó helyek. A láttatott láthatatlan mint női térélmény Drozdik Orsolya konceptuális művészetében. Balkon (11-12). pp. 22-30.

Kérchy, Anna and McAra, Catriona (2017) Interview with Liliane Louvel for Feminist interventions in Intermedial Studies. European Journal of English Studies, 21 (3). pp. 222-226. ISSN 1382-5577, ESSN: 1744-4233 (In Press)

Kérchy, Anna and McAra, Catriona (2017) Interview with Mieke Bal for Feminist Interventions in Intermedial Studies special issue of EJES. European Journal of English Studies. pp. 217-221. ISSN 1382-5577, ESSN: 1744-4233 (In Press)

L

Ladous, Régis (2016) La crucifixion transportée. L’Exemple de l’art contemporain Hongrois (1900–1980). Hungarian Studies, 30 (1). pp. 111-124. ISSN 0236-6568

Lantos, Edit (2014) 1945 utáni iskolatervezés Magyarországon. Típustervek és egyedi épületek. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 373-396. ISSN 0027-5247

Lantos, Edit (2016) Bauhaus? Modern barokk? Árkay Bertalan Horton (1954) és Taksonyban (1958) épült templomainak építéstörténetei és tervei. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 319-343. ISSN 0027-5247

Lantos, Edit (2017) Enumeratio és ékesség Árkay Bertalan 1945 utáni (usque) 12 temploma. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 243-272. ISSN 0027-5247

Lipp, Mónika (2013) Szent remeték mint a szerzetesi élet példaképei: az egri irgalmas rendház 18. századi ablaktáblái Fr. Huetter Lukácstól. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 55-66. ISSN 0027-5247

Lukács, Laura Klára and Maksa, Gyula (2021) L’affiche rencontre la bande dessinée. Les œuvres d’Exem. SYNERGIES ESPAGNE, 14. pp. 77-90. ISSN 1961-9359

Lázár Kovács, Ákos (2007) Nyitva hagyott ég : Művészet mint vallásos kommunikáció. VIGILIA, 72 (9). pp. 712-720. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2018) A másikkal megoszthatatlan kép. VIGILIA, 83 (10). pp. 729-736. ISSN 0042-6024

Lővei, Pál (2015) Középkori Sírkőtöredék Kácsról. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 199-208. ISSN 0027-5247

Lővei, Pál (2013) Nagymonográfia, emlékezethely és keresztkockás pulóver. Ferkai András: Molnár Farkas. HOLMI, 25 (6). pp. 813-815. ISSN 0865-2864

Lővei, Pál (2018) Szemle. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 131-142. ISSN 0027-5247

M

Maksa, Gyula (2018) Elvégzendő feladatok és ígéretes lehetőségek : Képregénytudomány magyar nyelven. In: Intézményesülés, elbeszélések, médiumok : Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II. Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, pp. 13-25. ISBN 9789638798459

Maksa, Gyula (2019) Geopolitical Approach in Media and Comics Studies. In: People and their values in the society. Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, Großpetersdorf, pp. 101-117. ISBN 978-3-903317-03-1

Maksa, Gyula (2019) Kertvárosi tréfacsinálók és márkatudatos iskolások : A frankofón kölyökképregény. STUDIA LITTERARIA, 58 (1-2). pp. 220-226. ISSN 0562-2867

Margitházi, Beáta (Beja) (2018) Embodying Sense Memory: Archive Image and Traumatic Experience in Eastern European Post-Cinema (Regina, Warsaw Uprising, Son of Saul). Studies of Eastern European Cinema. (Submitted)

Margitházi, Beáta (Beja) (2017) „Ez itt a táj, kapitulálj, beljebb...” Képzeletbeli paraterek az ezredforduló utáni Budapest-szkeccsfilmekben. In: Nemek és etnikumok terei a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó. (Submitted)

Margitházi, Beáta (Beja) (2015) Hibrid karakterek. Új képfajták és kísérteties arcok a digitális kor filmjeiben. Pannonhalmi Szemle, XXIII (2). pp. 96-105. ISSN 1216-9188

Margitházi, Beáta (Beja) (2017) Hybrid Creatures and Uncanny Faces in Digital Cinema. In: Face in Trouble. From Physignomics to Facebook. Peter Lang Editions.

Margitházi, Beáta (Beja) (2015) Kamera–szoftver hibridek. Franchise-ok és digitális effektjeik. Filmvilág (9). pp. 16-19. ISSN 0428-3872

Margitházi, Beáta (Beja) (2012) “Last night I was in the Kingdom of Shadows…” The Role of Body and Senses in Various “First Contact” Narratives. APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, 2012 (ősz). ISSN 1787-7245

Margitházi, Beáta (Beja) (2016) Reflektált rekonstrukciók. A múlt újraírása kortárs nénamfilmekben. In: Filozófus a műteremben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 113-120.

Margitházi, Beáta (Beja) (2012) See more. Think big. The IMAX brand before and since digital remastering. In: Film in the Post-Media Age. Cambridge Scholars Publishing, pp. 143-158.

Margitházi, Beáta (Beja) (2017) A jelenlét minősége. Minimalista arc- és játékstílus kortárs magyar játékfilmekben. SZÍNHÁZ (BUDAPEST). pp. 19-22. ISSN 0039-8136

Markója, Csilla (2014) Axis mundi. Enigma, 20 (77). pp. 5-10. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2013) Az értelem álma. In: Vancsó Zoltán - Szunnyadó értelem. Közelkép/Close up . Artphoto Galéria, Budapest, pp. 6-9. ISBN 978-963-08-79-62-0

Markója, Csilla (2020) Megelőlegezett gyász. Szavak pandémiáról, Farkas Istvánról, Kertész Imréről, Pedro Costáról, Agambenről és Lav Diazról. Enigma (101). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2016) Nosztalgiaromok ornamentikája - Vancsó Zoltán legújabb albumáról. Enigma, 23 (89). pp. 138-150. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2020) The Tolnay–Panofsky affair or, loyalty to the youth: Max Dvořák, the Vienna School, and the Sunday Circle. Journal of Art Historiography. ISSN 2042-4752 (In Press)

Markója, Csilla (2013) A belső embert lefotografáló mozgás. Enigma (76). pp. 5-10. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2017) "A dolgok lényegének megragadása" - Hauser Arnold, a kritikus. Enigma, 24 (91). pp. 168-188. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2014) A halál árnyékának völgye. Nádas Péter és Vancsó Zoltán fotográfiái. Enigma, 20 (77). pp. 50-72. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2019) Farkas István levele apjának. Enigma. Művészetelméleti folyóirat (98). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) "Kegyetlenebb, mint bármelyik országban". Wilde Margit és Ferenc Wilde Jánosnak írt párhuzamos levélnaplói 1944-ből. Enigma, 23 (86). pp. 17-140. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Wilde és a Bécsi Iskola 4. Meridián, Budapest.

Markója, Csilla and Bardoly, István and Benova, Katarina and Kiss-Szemán, Zsófia (2019) Ladislav Mednyánszky Denníky 1877 — 1918. Výber z umelcových zachovaných denníkov a listov. Slovak National Galerie, Bratislava. ISBN 978-80-8059-2271

Markója, Csilla and Vancsó, Zoltán (2016) "A képek úgyis megtalálnak" - Markója Csilla kérdezi Vancsó Zoltánt. Enigma, 23 (89). pp. 151-163. ISSN 1218-8069

Marosi, Ernő (2016) Szakács, Béla Zsolt: The Visual World of the Hungarian Angevin Legendary. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (1). pp. 195-200. ISSN 0001-5830

Marosi, Ernő and Németh, István and Bibó, István and Mikó, Árpád (2018) Szemle. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 305-324. ISSN 0027-5247

Matuska, Ágnes (2016) Producing the Reverend: Performing the Political and the Spiritual on the Global Stage. In: Iconicity, History and the Cultural Imageries of Body and Soul. JATEPress, Szeged. (In Press)

Mikó, Árpád (2018) Arckép és önarckép Verancsics Antal (1504–1573) és a művészetek. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 5-25. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2014) Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének (Cod. Ital. 1.) eredeti kötéséről. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 397-400. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2016) Sudár Balázs: Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 2014. 653 lap, 225 kép. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 395-399. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2018) Veszprém, Esztergom, Pest. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 267-275. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2014) [Válasz az opponensi véleményekre] Mikó Árpád "A reneszánsz művészet története Magyarországon" című akadémiai doktori értekezésének vitájá[n]. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 195-200. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2018) Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom. Reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben. Martin Opitz Kiadó, Brassó–Budapest 2018. 319 lap, 188 kép. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 157-161. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2015) A nyírbátori stallum (1511). Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 269-295. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád and Galavics, Géza (2015) Szemle. Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 415-432. ISSN 0027-5247

Milián, Orsolya (2019) Remediation and Mediamachia in Ekphrases. PRIMERJALNA KNJIZEVNOST, 42 (2). pp. 15-34. ISSN 0351-1189

Mátyás, Dénes (2017) Vizuális anyagok a magyarórán. EDULINGUA, 3 (2). pp. 39-50. ISSN 2415-945X

N

Nagy, Eszter (2017) Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. (Ex Bibliotheca Corviniana 2, Supplementum Corvinianum 3.) Hg. von Edina Zsupán unter Mitarbeit von Christian Heitzmann. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014. 319 p. Ars Hungarica, 43 (3). ISSN 0133-1531

Nagy, Eszter (2018) A Myth in the Margin: Interpreting the Judgment of Paris Scene in Rouen Books of Hours. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 24. pp. 129-144. ISSN 1219-0616

Nagy, Veronika (2016) „Maulbertsch sümegi »műhelye«. Falfestészet a Dunántúlon a 18. század derekán” című PhD-disszertációjának vitája. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 201-209. ISSN 0027-5247

Nagyillés, Anikó (2019) Vallási ábrázolások és népi-nemzeti motívumvilág. „Íme a Szív, amely téged annyira szeret...” : A­ Jé­zus ­Szí­ve-áb­rá­zo­lá­sok­ sze­re­pe­ a ­val­lá­sos ­gyer­mek­ne­ve­lés­ben. In: Vallás – nép – művészet : Egyházművészeti tanulmányok. Műhelytanulmányok (6). Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, pp. 65-74. ISBN 978-615-5869-54-9

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2016) Andachtsgraphik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn. In: Arbeitskreis Bild Druck Papier. Arbeitskreis Bild Druck Papier (20). Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 27-39. ISBN 978-3-8309-3464-6

Neumer, Katalin (2013) Magyar filozófia, osztrák filozófia, filozófia I. BUKSZ, 25 (4). pp. 314-334. ISSN 0865-4247

Németh, Nóra and Virág, Zsolt (2017) A keszthelyi Festetics-kastély építéstörténete az új kutatások tükrében. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 5-33. ISSN 0027-5247

Nótári, Tamás (2015) Lélek- és sorsmérés Homérosnál és Vergiliusnál. In: Studia Caroliensia : A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es évkönyve. STUDIA CAROLIENSIA . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 11-22.

O

Orshi, Drozdik (2015) Some thoughts on guilt and blame. Eurozine.

P

Palkovics, Brigitta Éva (2018) Képtelen képregénytörténet : Képregények a könyvtárakban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 444-456. ISSN 0025-0171

Pallag, Márta (2016) Variációk egy témára : Oskar Kokoschka litográfia-sorozata a Hatvany Lajos Múzeum gyűjteményében. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 387-394. ISSN 0027-5247

Pap, Zoltánné and Balla, Teréz and Felhosné dr. Csiszár, Sarolta and Kiss, Antónia and Sápy, Szilvia and Szabóné Hegedűs, Gyöngyi and Szaszák, Malvina and Szászfalvi, Márta (2013) A szlovákiai magyar református egyházközségek tárgyi emlékeinek felmérése = Registration of the slovakian hungarian protestant relics. Project Report. OTKA.

Papp, Júlia (2019) Az 1526. évi mohácsi csata 16 – 17. századi képzőművészeti recepciója. In: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 149.-193..

Papp, Júlia (2009) Blaschke János (1770-1833) rézmetsző életrajzának, pályaképének és oeuvre-katalógusának összeállítása = Biographie, Career view and Oeuvre-catalogue of Johann Blaschke (1770-1833). Project Report. OTKA.

Papp, Júlia (2016) Előszó. In: John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory. John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 73-74. ISBN 978-615-5133-10-7

Papp, Júlia (2014) John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory in the Hungarian National Museum. Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art. (191).

Papp, Júlia (2016) Preface. In: John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory. John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 7-8. ISBN 978-615-5133-10-7

Papp, Júlia (2020) “Present of Ferencz Pulszky” Engraving, Plaster Cast, Photograph – Chapters from the History of Artwork Reproduction. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-218-6

Papp, Júlia (2016) „Present of Ferencz Pulszky”. John Brampton Philpot’s Photographs of Fictile Ivory in the Hungarian National Museum. In: John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory. John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 9-28. ISBN 978-615-5133-10-7

Papp, Júlia (2020) „Pulszky Ferencz ajándoka.” Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből. Új sorozat. C-sorozat . Evangélikus Országos Gyűjtemény, Budapest. ISBN 978-615-00-7886-1

Papp, Júlia (2016) „Pulszky Ferencz ajándoka”. John Brampton Philpot elefántcsont faragványok másolatairól készített fényképsorozata a Magyar Nemzeti Múzeumban. In: John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory. John Brampton Philpot fényképsorozata elefántcsont faragványok másolatairól. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, Budapest, pp. 75-94.

Papp, Júlia (2013) „…‘S haragszik, szenved, mint a ’Tragicus Schiller' büsztje…“. Önreprezentáció és kanonizáció Batsányi János és Gabriele von Baumberg portréiban. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 33-46. ISSN 0027-5247

Papp, Júlia (2017) „Végy társadnak a harczba…” A vitéz szigetvári nő(k) a 19. századi képzőművészetben. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 35-51. ISSN 0027-5247

Papp, Júlia (2014) A másolatok másolata. John Brampton Philpot elefántcsont faragvány- másolatokról készített 19. századi fényképsorozata a Magyar Nemzeti Múzeumban. Fotóművészet, 57 (2). pp. 80-91. ISSN 1418-1606

Papp, Júlia (2014) „...A nőket sehol sem látjuk valami vérengző foglalkozásban...” Székely Bertalan egri nők című festményének történeti forrásai. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 325-344. ISSN 0027-5247

Papp, Júlia (2020) A szigetvári hadi táj képzőművészeti ábrázolása a 16–17. században. In: Turbék. Szulejmán szultán zarándokvárosa. Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Pécsi Tudományegyetem, Budapest, Pécs, 451.-534.. ISBN 9789634295358

Papp, Sára Írisz (2019) Ember-kép. Interjú Bódi Katalin irodalomtörténésszel. KULTer.hu.

Papp, Sára Írisz (2016) A zene átfordíthatóságának a dilemmája. KULTer.hu.

Patay-Horváth, András (2014) Visualizing the History and Analyzing the Sculptural Decoration of the Temple of Zeus at Olympia in Virtual Reality. MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOMETRY, 14 (4). pp. 45-54. ISSN 1108-9628

Pattantyús, Manga (2018) Pattantyús Manga: Szobrászati alkotások szerződései az Itáliai reneszánszban. különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400–1530) című doktori (PhD) értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 167-186. ISSN 0027-5247

Perenyei, Monika (2020) Creative Acts : Az udvarhölgyek megelevenítése Pablo Picasso és Thomas Struth munkáiban. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2020 (7). pp. 11-18. ISSN 1222-8338

Perenyei, Monika (2013) The Image in the Maelstrom of Photography. In: Hungarian Art Photography in the New Millennium: Exhibition in the Hungarian National Gallery, 11 May – 11 August 2013. (2013). Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 8-19. ISBN 9786155304057

Perenyei, Monika (2020) Las Meninas-metamorfózisok. Picasso kalandozása festészet és film között. Ars Hungarica, 46 (3). pp. 299-318. ISSN 0133-1531

Perenyei, Monika (2015) Pszichiátria és művészet találkozása a boncasztalon. PSYCHIATRIA HUNGARICA, 2015 (2). pp. 145-165. ISSN 0237-7896

Perenyei, Monika (2016) Wunderkammer és kamera. A magyar elmeügy vizuális reprezentációjához I. HÍD: irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 80 (12). pp. 85-103. ISSN 0350-9079

Perenyei, Monika (2014) A jó pásztor. Bálint Endre kései fotómontázsaihoz. Magyar Fotográfiai Múzeum.

Perenyei, Monika (2013) A kép a fotográfia örvényében. In: Magyar fotóművészet az új évezredben. Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 9-21. ISBN 978-615-5304-04-0

Perenyei, Monika (2012) A médiumok velünk vannak : Technikai képhasználat a kortárs művészetben = The Media are with us : The Use of Technical Images in Contemporary Art. Modern Művészetért Közalapítvány, Dunaújváros. ISBN 978-963-87772-3-2

Perenyei, Monika (2017) A titkos nyelv : Képek és jegyzetek a hetvenes évek "kreatív" fotóhasználatainak mélylélektani aspektusaihoz = The Secret Language. Ars Hungarica, 43 (4). pp. 479-498. ISSN 0133-1531

Perenyei, Mónika (2014) A téboly múzeuma. Artmagazin, 2014 (10). pp. 58-63. ISSN 1785-30-60

Poszler, Györgyi (2015) Kutatás-módszertani gyakorlat: új források, új gondolatok a kisszebeni Keresztelő Szent János-főoltár oromzatával kapcsolatban. Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 239-267. ISSN 0027-5247

Prakfalvi, Endre (2017) Két sírkápolna a történelmi Veszprémi Egyházmegyében: Békás és Szőlőskislak – Ybl Miklós és Ágoston József Művei. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 201-216. ISSN 0027-5247

Prakfalvi, Endre (2016) A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium egykori palotája a budai várban. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 297-318. ISSN 0027-5247

Pálffy, Géza (2014) Mocenská a umelecká reprezentácia: Korunovácie uhorských panovníkov v Bratislave v období ranného novoveku. In: Coronatus Posonii... Bratislavské korunovačné medaily a žetóny (1563–1830) / Coronatus Posonii... A pozsonyi magyar uralkodókoronázások érmei (1563–1830). Szlovák Nemzeti Múzeum -Történeti Múzeum; Magyar Nemzeti Múzeum, Pozsony; Budapest, pp. 7-19.

Pálffy, Géza (2016) A prágai Szent Vitus-székesegyház királyi oratóriumának címersora közép-európai összefüggésben. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 213-228. ISSN 0027-5247

Pásztor, Emil (2008) Koponyaábrázolás a művészetben. Magyar Tudomány, 168. pp. 53-65. ISSN 0025 0325

Péteri, Éva (2018) Dante Gabriel Rossetti Macbeth-illusztrációja. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (3). pp. 46-53. ISSN 0015-1785

R

R. Nagy, József (2000) Képek és kultúra : Vizuális antropológiai megközelítések. EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ, 32-33. pp. 33-38. ISSN 1215-7546

Radványi, Orsolya (2018) Trompe-l’oeil vagy stúdium? A gipszminták használata a hazai festészeti oktatásban, avagy egy ismeretlen magángyűjteményi darab meghatározásának tanulságai. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 49-59. ISSN 0027-5247

Radák, Judit (2014) Vajda Lajos „térrajzai” az antik egyiptomi és perzsa térfogalom értelmezései alapján. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 345-359. ISSN 0027-5247

Ragó, Lóránt (2017) Metaképek és Farkas Antal Jama munkái. GRADUS, 4 (1). pp. 107-116. ISSN 2064-8014

Reich, Szabina and Kulcsár, Mihály and Lángi, József and Bartos, György and Lővei, Pál (2016) Leletek Székesfehérvár középkori Szent Péter-plébániatemplomából. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 373-381. ISSN 0027-5247

Ritoókné Szalay, Ágnes (2009) Andrea Mantegna és Janus Pannonius. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 58 (1). pp. 1-16. ISSN 0027-5247 (print); 1588-2802 (online)

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Andrea Mantegna és Janus Pannonius. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 70-92. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Flava Thalia : Egy kép és egy Janus-vers. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI /BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS, 97. pp. 151-159. ISSN 0133-5545

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Flava Thalia : Un quadro e una poesia di Janus Pannonius. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI /BULLETIN DU MUSÉE HONGROIS DES BEAUX-ARTS, 97. pp. 33-42. ISSN 0133-5545

S

Salamon, Gáspár (2017) A „Steindl-füzetek”. Egy forrás a dualizmus kori építészképzés történetének historiográfiai megközelítéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 66 (1). pp. 69-84. ISSN 0027-5247

Sarkadi Nagy, Emese (2016) „Az Boldog Aszszony képet radiusba vegyem” : Szempontok a csíksomlyói Madonna művészettörténeti elemzéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 229-240. ISSN 0027-5247

Serfőző, Szabolcs (2020) Das Regnum Hungaricum in der Repräsentation Maria Theresias. In: Die Repräsentation Maria Theresias: Herrschaft und Bildpolitik im Zeitalter der Aufklärung. Böhlau, Wien, pp. 341-350.

Serfőző, Szabolcs (2015) „Sola Scriptura” Az Aszódi Podmaniczky-Kastély Dísztermének Kifestése És Ikonográfiai Programja Az Evangélikus Erénytanok Összefüggésében. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 139-156. ISSN 0027-5247

Serfőző, Szabolcs (2020) Themen und Formen der Repräsentation Maria Theresias in Ungarn. In: Die Repräsentation Maria Theresias: Herrschaft und Bildpolitik im Zeitalter der Aufklärung. Böhlau, Wien, pp. 311-322.

Simon, Melinda (2014) 20. századi magyar tiposzignetek. MAGYAR GRAFIKA, 58 (1). pp. 74-79. ISSN 0479-480X

Simon, Tünde (2015) A vizuális kommunikáció képességcsoportjának értelmezése és fejlődése 10-12 éves korban. ISKOLAKULTÚRA, 25 (2). pp. 32-47. ISSN 1215-5233

Simor, Kamilla (2019) Hollywood "zöld" meséi - a tömegfilmek ökokritikai olvasata. Hódosy Annamária. Biomozi. Ökokritika és populáris film. Szeged: Tiszatáj, 2018, 414 lap. LITERATURA, 45 (2). pp. 225-232. ISSN 0133-2368

Somogyvári, Virág (2018) “Laugh, My Love, Laugh:” Mottos, Proverbs and Love Inscriptions on Late Medieval Bone Saddles. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU, 24. pp. 113-128. ISSN 1219-0616

Somogyvári, Virág and Bognár, Zsófia (2011) Ismeretlen 19. századi magyar festő: Eötvös József portréja. In: Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. ELTE Eötvös Collegium, Budapest, pp. 39-44. ISBN 978-963-89326-3-1

Szabó, Ferenc János (2014) Doktoranduszok a zenéről. Muzsika, 57 (8). pp. 20-22. ISSN 0027-5336

Szabó, Ferenc János (2013) Francia zenetörténet Liszt szemszögéből : Kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban. Muzsika, 56 (1). pp. 34-35. ISSN 0027-5336

Szabó, Ferenc János (2014) „Weißt du, was du sahst?": Wagner – csak haladóknak. Muzsika, 57 (4). pp. 34-36. ISSN 0027-5336

Szabó-Reznek, Eszter (2019) A szocializmus muzealizált tárgyai Bukarestben : A Román Giccs Múzeuma. DISEGNO: A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 4 (1-2). pp. 150-158. ISSN 2064-7778

Szalai, Béla (2017) Szakáll János ismeretlen Kolozsvár látkép-metszete 1752-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 352-357. ISSN 0025-0171

Szalay, Olga and Farbakyné Deklava, Lilla (2015) Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013). Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest-Vári Nagyboldogasszony Fôplébánia. ISBN 978-615-5341-18-2

Szilágyi, András and Terdik, Szilveszter (2018) Szilárdfy Zoltán, a művészettörténész. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 297-303. ISSN 0027-5247

Szilárdfy, Zoltán (2015) Dávid és Jónátán : A szerelem és a barátság allegóriája. Művészettörténeti Értesítő, 64 (2). pp. 411-413. ISSN 0027-5247

Szilárdfy, Zoltán (2017) Eddig ismeretlen különleges, aktualitásuk miatt jelentős művészeti tárgyak Szilárdfy Zoltán gyűjteményében. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 357-360. ISSN 0027-5247

Szilárdfy, Zoltán (2015) Grafikatörténeti Érdekességek Manierista Krisztus-Típusok Fényében. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 201-208. ISSN 0027-5247

Szilárdfy, Zoltán (2013) A Megváltó vérrel éltető Szentháromság. Egy különleges képtípus közép-Európában. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 121-123. ISSN 0027-5247

Szovák, Kornél (2018) A középkori magyar művészet történetének hazai írott forrásai. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 221-234. ISSN 0027-5247

Szulovszky, János (2016) Az etno-art ölelésében. Velényi Rudolf művészetéről. Szókimondó, 21 (5). pp. 2-4. ISSN 1416-2636

Szulovszky, János (2016) Áttekintés 3. – Velényi Rudolf kiállítása elé. Szókimondó, 21 (4). p. 12. ISSN 1416-2636

Szántó, Iván (2015) Bahāʼ al-Dīn al-‘Āmilī and the visual arts. In: From Aṣl to Zā’id: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás. Acta et Studia (13). Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, Piliscsaba, pp. 259-274. ISBN 978-615-5343-03-2

Szántó, Iván (2017) Béla Rakovszky and the Import of Islamic Arts in Bosnia and Herzegovina. In: Islamic Art in Bosnia and Herzegovina. Bosniak Institute, Sarajevo. (In Press)

Szántó, Iván (2015) Mīrzā Muḥammad Naṣīr Furṣat al-Dawla and the Archaeology of Iranian Archaeology. Journal of Islamic Archaeology, 2 (1). pp. 73-92. ISSN 2051-9710

Szász, Anna Lujza (2014) „Amikor minket összeszedtek, fényképeztek. ... És én [ezt a képet] őtőle vettem el, ezelőtt tizenöt, tizenhat éve.”. APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT. pp. 1-24. ISSN 1787-7245

Székely, Miklós (2015) A Capital in the Margins: Concepts for a Budapest Universal Exhibition between 1867 and 1917. In: Cultures of International Exhibitions 1840–1940 Great Exhibitions in the Margins. Ashgate, London, pp. 21-42. ISBN 978-1-4724-3281-0

Székely, Miklós (2014) Contemporary Art Museums in Central Europe Between International Discourse and Nation (Re)building Strategies. Études du CEFRES. pp. 1-37.

Székely, Miklós (2013) Gondolatok az innovatív múzeumról. Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve., 2 (1). pp. 90-96. ISSN 2063-4331

Székely, Miklós (2013) A mit, a hogyan és a miért kérdése a művészettörténész-muzeológus képzésben. In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület, Budapest, pp. 225-234. ISBN 978-963-88825-4-7

Szücs, György (2018) „Klasszikus” új művészet. A gipszminták szerepe a szocreálban. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 61-75. ISSN 0027-5247

T

Takács, Péter (2011) Az illusztrációkról [Nemes Csaba képeiről]. Pro Publico Bono. Állam- és Közigazgatás¬tudomá¬nyi Szemle, 1 (klsz). pp. 207-209. ISSN 2062-7165

Tamás, Ágnes (2015) The Faces of the Enemy in the Two World Wars. A Comparative Analysis of German and Hungarian Caricatures. In: War matters. L'Harmattan (Budapest), Budapest, pp. 108-127. ISBN 978-2-343-07233-3

Tamás, Ágnes (2020) A parlamentarizmus válsága karikatúrákon. ACTA HISTORICA (SZEGED), 145. pp. 138-154. ISSN 0324-6965

Tatai, Erzsébet (2015) THE CASE OF A REJECTED DIPLOMA WORK. ILDIKÓ VÁRNAGY, EVE’S FLIGHT FROM PARADISE. ART EDUCATION IN SOCIALIST HUNGARY IN THE SIXTIES FROM A FEMINIST POINT OF VIEW. Acta Historiae Artium, 56. pp. 263-269. ISSN 0001-5830

Tatai, Erzsébet (2013) The Re- and Dematerialization of the Object (of Art) Through the Analysis of Hungarian Examples from the Late 20th and 21st Century. In: The challenge of the object: 33rd congress of the International Committee of the History of Art, Nuremberg, 15th - 20th July 2012 = Die Herausforderung des Objekts: 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress/ CIHA 2012, Nürnberg. Germanisches Nationalmu. Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, vol. 32, 4 . Verlag des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg, pp. 1283-1286. ISBN 978-3-936688-64-1

Tatai, Erzsébet (2019) A Szépség-mítosztól az úttörő nyakkendőig : Gyermekábrázolás az utóbbi 30 év magyar művészetében = From Beauty Myth to Pioneer Tie. Representation of Children in Hungarian Art in the Last 30 Years. In: Gyerek/kor/kép – Gyermek a magyar képzőművészetben = Picturing Childhood – The Child in Hungarian Art – Past and Present, 2017. február 17-18., Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma.

Tatai, Erzsébet (2020) Túlélési gyakorlatok : Szabics Ágnes munkáiról. Fókuszpont . ÚjMűvészet, Budapest. ISBN 978-963-7792-46-5

Tatai, Erzsébet (2013) A művészettörténet találkozása a társadalmi nemek tudományával. Háztartási munkát reprezentáló kortárs műalkotások. The Meeting of Art History and Gender Studies. Contemporary Hungarian artworks representing housework. Ars Hungarica, 39 (3). pp. 279-301. ISSN 0133-1531

Tatai, Erzsébet (2017) A nemzet kora. Knoll Galéria, Budapest 2016. szeptember 9 – november 5. Balkon. Kortárs művészeti folyóirat, 25 (1). pp. 10-12. ISSN 1216-8890

Tatai, Erzsébet (2017) A nők terei a kortárs magyar képzőművészetben. A térhasználat Eperjesi Ágnes két köztéri projektjében és Czene Márta festészetében. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris e Folyóirat, 7 (1). pp. 56-72. ISSN 2062-7084

Tatai, Erzsébet (2017) Üzennek-e még a médiumok? Új Művészet, 28 (12). pp. 18-27. ISSN 0866-2185

Telek-Nay, Ágnes (2013) Fotók a múzeumban. Falsh Art, II (4). pp. 32-33. ISSN 0394-1493

Timea, Junghaus (2013) Tímea Junghaus: Auschwitz Schläft Nur – Die Kunst Der Ceija Stojka in Ceija Stojka, (1933-2013). In: Sogar Der Tod Hat Angst Vor Auschwitz. Aufbau Verlag, Berlin, pp. 251-263. ISBN 978-3-86984-083-3

Turgonyi, Zoltán (2017) "Lo schiaffo wilsoniano alle leggi naturali". Diritto di autodeterminazione e principio di nazionalitá nel pensiero cattolico alla fine della Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 331-349. ISBN ISBN 978-963-416-075-5

Tusor, Péter (2013) A legkorábbi Pázmány-portré „rejtélye“. Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 303-310. ISSN 0027-5247

Tímár, Árpád (2014) Kernstok Károly gyűjteményes kiállítása 1917-ben. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 95-105. ISSN 0027-5247

Tímár, Árpád (2016) Kortársak a Galimberti házaspár mûvészetérôl. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 281-296. ISSN 0027-5247

Tóth, Boglárka (2017) Az almakeréki szárnyasoltár dendrokronológiai kormeghatározása. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 351-356. ISSN 0027-5247

Tüskés, Gábor (1982) Mestersége a szépre, jóra ihletés. Ősze András művészete. MŰVÉSZET: A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK FOLYÓIRATA, 23 (7). pp. 48-50. ISSN 0580-3608

U

Uhrin, Dorottya (2018) Antiochiai Szent Margit legendája a szalonnai református templom falképein. Művészettörténeti Értesítő, 67 (2). pp. 235-244. ISSN 0027-5247

Ujfaludi, László (2021) Fantáziaképek az Univerzumról : Űrművészet (Space Art). Mesterséges Intelligencia, 3 (1). pp. 19-31. ISSN 2676-9611

V

V. Ecsedy, Judit (2016) Egy pozsonyi könyvkiadó és rézmetsző: Johann Nepomuk Schauff (1757–1827). Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 113-127. ISSN 0027-5247

Vancsó, Zoltán and Markója, Csilla (2016) "The pictures will surely find me." Csilla Markója asking Zoltán Vancsó = "A képek úgyis megtalálnak." Markója Csilla kérdezi Vancsó Zoltánt. In: Zoltán.Pictures Facebook - The Debut Years 2010-2015 - A Photographer's Diary on Social Media. Vancsó Zoltán, Budapest, pp. 5-21. ISBN 978-963-89871-2-9

Varga, Bernadett (2017) Még egyszer a Todoreszku–Horváth könyvtárról. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 329-350. ISSN 0027-5247

Varga, Ágota (2018) Sarkadi Nagy Emese: A Keresztény Múzeum középkori magyarországi, a német és osztrák tartományokból származó tárgyainak online katalógusa. Esztergom 2017. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 149-155. ISSN 0027-5247

Vargyas, Zsófia (2015) A Pétervásárai Keglevich-Kastély Dísztermének Freskói. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 115-137. ISSN 0027-5247

Veres, András (2015) Előhívott emlékeim. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 45 (5-6). p. 25. ISSN 0324-7775

Vincze, Teréz (2018) Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema: Spaces, Bodies, Memories. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. A Biannual Online Journal, 3 (1). pp. 64-71. ISSN 2498-8901

Vincze, Teréz (2016) Feminizmusok: Bevezetés a "Nőfigurák a kortárs populáris filmben" című összeállításhoz. Metropolis, 20 (1). pp. 6-8. ISSN 1416-8154

Vincze, Teréz (2016) Historical Portrait of a European Director. The Cinema of István Szabó. Studies in Eastern European Cinema, 7 (1). pp. 87-90. ISSN 2040-350X

Vincze, Teréz (2018) Historical exercises: Hungarian sports films as political commentary and historical memory. Apparatus: Film, Media, and Digital Cultures in Central and Eastern Europe, 7. pp. 1-12. ISSN 2365-7758 (In Press)

Vincze, Teréz (2017) My Space – Sieranevada. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. A Biannual Online Journal, 2 (2). pp. 5-7. ISSN 2498-8901

Vincze, Teréz (2016) The Phenomenology of Trauma – Sound and Haptic Sensuality in Son of Saul. Acta Universitatis Sapientiae Film and Media Studies, 13 (2). pp. 107-126. ISSN 2065-5924

Vincze, Teréz (2016) Remembering Bodies: Picturing the Body in Hungarian Cinema After the Fall of Communism. Studies in Eastern European Cinema, 7 (2). pp. 153-167. ISSN 2040-350X

Vincze, Teréz (2015) Testek táguló keretben – Térkoncepciók a modernista magyar filmben. In: Tér, hatalom és identitás kérdései a magyar filmben. ZOOM – a kortárs filmtudomány kulcskérdései (4). Debreceni Egyetemi Könyvkiadó, Debrecen, pp. 24-40. ISBN 9789633185513

Vincze, Teréz (2015) A lelkiismeret hangja: Hang és haptikus érzékelés a Saul fia című filmben. Metropolis, 19 (2). pp. 58-70. ISSN 1416-8154

Virág, Ágnes (2017) Forceville monomodális és multimodális metaforaelmélete. KÉPI TANULÁS MŰHELYE FÜZETEK, 1 (5). pp. 3-28. ISSN 2498-7441

Virág, Ágnes (2017) A kortárs képelemzés kognitív szempontú megközelítése. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 123-142.

Vukoszávlyev, Zorán (2012) Racionálisan puritán: Alcalá Egyetem Kémiai Labor, Alcalá de Henares, Spanyolország. METSZET, 2012 (6). pp. 22-25. ISSN 2061-2710

Váraljai, Anna (2013) Górcsövi Alakzatok. Mokry Mészáros Dezső mikroszkopikus látványra építő munkáiról. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 83-98. ISSN 0027-5247

Végh, János (2017) Andacht und Identität. Zur Darstellung Christi in der Malerei der Florentiner Frührenaissance. Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 58 (1). pp. 277-282. ISSN 0001-5830

Végh, János (2018) Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 143-148. ISSN 0027-5247

Végh, János (2013) Rostás Péter: Mágnások lakberendezője. A Friedrich Otto Schmidt lakberendezőház története (1858–1918). Geopen, Budapest, 2010. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 128-132. ISSN 0027-5247

Végh, János and Kovalovszky, Márta (2015) Szemle. Művészettörténeti Értesítő, 64 (1). pp. 229-235. ISSN 0027-5247

W

Wehli, Tünde (2016) Megjegyzések a középkori zágrábi székeskáptalan néhány liturgikus kódexéhez. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 5-25. ISSN 0027-5247

Wehli, Tünde (2014) Árpád-házi Szent Margit ábrázolása egy lombard reneszánsz metszeten és Juan de Borgoña egy táblaképén. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 107-117. ISSN 0027-5247

Z

Zsupán, Edina (2017) A corvina könyvtár „első címerfestője”: stílushűség és imitáció*. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2). pp. 273-302. ISSN 0027-5247

Zsupán, Edina and Mikó, Árpád and Kiss, Erika and Jávor, Anna and Ugry, Bálint (2016) Suzanne Reynolds: A catalogue of the manuscripts in the library at Holkham hall. Volume 1. Manuscripts from italy to 1500, part 1. Shelfmarks 1–399. Brepols, turnhout 2015. 389 oldal. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 173-200. ISSN 0027-5247

Zwickl, András (2009) „A modern művészet háza”. In: A Művészház 1909-1914. Modern kiállítások Budapesten. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai (2009/2). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 13-25.

Á

Ács, Pál (2012) Holbein Halott Krisztusa és a radikális reformáció. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 118 (4). pp. 325-334. ISSN 1222-8370

Árvai, Mária (2013) Ország Lili itáliai vázlatfüzetei. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 99-114. ISSN 0027-5247

Árvai, Mária (2014) Ország Lili: Rekviem. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 361-372. ISSN 0027-5247

This list was generated on Wed Oct 27 08:04:40 2021 CEST.