REAL

A nem-emberi spontaneitása a biopolitikán innen és túl