REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HM Sociology / társadalomkutatás > HM4 Social processes / társadalmi folyamatok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items at this level: 260.

A

Agwu, Prince and Okoye, Uzoma and Ebimgbo, Samuel and Agbawodikeizu, Uju and Ijeoma, Igwe (2018) Adopting an Ecological Health Model to Harmful Alcohol Use in Nigeria’s Niger Delta. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 13 (2). pp. 211-222. ISSN 1788-7119

Ament-Kovács, Bence (2018) Kéz-Mű-Remek : Nemzeti Szalon, 2018. Népművészet. HONISMERET, 46 (5). pp. 34-35. ISSN 0324-7627

Antal Z., László (2019) A társadalmi klíma változása Magyarországon. Egészségtudomány, 63 (3-4). pp. 41-65. ISSN 0013-2268

Arega, Mulatu (2014) State of malnutrition and its fast growing wing in developing countries. Studia Mundi – Economica, 1 (1). pp. 79-86. ISSN 2415-9395

Artner, Annamária (2012) Globális munkaerő-piaci és profittendenciák. In: A Változó Világgazdaság - útkeresések, tapasztalatok és kilátások I. kötet - Globális kérdések. A Változó Világgazdaság, 1 . MTA KRTK Világgazdasági Intézet : Világgazdasági Kutatásokért Alapítvány, Budapest, pp. 140-156. ISBN 978-963-301-588-9

Artner, Annamária (2013) Is Youth Unemployment Really the Major Worry? Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 21 (2). pp. 183-205. ISSN 0965-156X

Artner, Annamária (2010) Public or private? Role of state and SMEs in China. Development and Finance, 8 (3). pp. 72-79. ISSN 1589-3596

Artner, Annamária (2013) Youth Unemployment or NEETs? Reasons and Treatment in Europe. Centre for Economic and Regional Studies HAS Institute of World Economics, Budapest, pp. 1-21. ISBN 978-963-301-598-8 (Unpublished)

Artner, Annamária (2014) A feltétel nélküli alapjövedelem relevanciája és kérdőjelei. Eszmélet, 2014 (102). pp. 109-130. ISSN 0865-2139

Au, Anson (2017) The Sociological Study of Stress: An Analysis and Critique of the Stress Process Model. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 1 (12). pp. 53-72. ISSN 1788-4934

B

Bakacsi, Gyula and Bíró, Kata and Gelei, András and Primecz, Henriett and Takács, Sándor and Toarniczky, Andrea (2008) Gazda(g)ság és kultúra - a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján) = Economy/Wealth and culture - Impact of cultural pattern on future oriented competitiveness (by GLOBE research). Project Report. OTKA.

Bali, Lóránt (2021) Nekoliko aspekata prekograničnih društveno-gospodarstvenih, rodbinskih veza pripadnika hrvatske, srpske i slovenske nacionalnosti u Mađarskoj od 1918. do 1945. PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA. ISSN 1333-5286 (Unpublished)

Balogh, Lilla Sarolta (2018) A tudás geopolitikája. A tudásalapú gazdaság értelmezése geopolitika kontextusban = Geopolitics of Knowledge Understanding the Knowledge-Based Economy in a Geopolitical Context. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 404-415. ISSN 1786-6553

Balogh, Róbert (2008) Migráció, mint anomália - a bevándorló-kérdéstől a bevándorló-veszélyig. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2008 (2). p. 2. ISSN 1789-0446

Banyár, József (2019) Az önvezető autók lehetséges hatásai az életmódra és a gazdaságra. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 132-152. ISSN 1786-6553

Banyár, József (2019) The Problems Underlying the Pension Scheme and Low Birth Rates Can Only Be Resolved Together – A Complex Proposal for Linking Pensions to Parenting. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 289-300. ISSN 1786-6553

Barsi, Boglárka (2021) TÉR Műhely : Beszélgetések térről, társadalomról, elméletről és kutatói gyakorlatokról = SPACE horizontal research group. Open discussion on society, space, theory and praxis. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (1). pp. 175-176. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Bartha, Eszter and Tóth, András (2016) Workers' attracted by the far right: Narratives of exploitation and the need for affirmation. In: Nationalizing post-postsocialism: historical legacy or structurally driven shift in Hungary? Indiana University Press. (Submitted)

Bartók, László (2019) Climate Change and the Hungarian Fiscal and Monetary Policy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 329-333. ISSN 1786-6553

Bene, Bence (2020) Hajléktalan emberek térbeli mobilitása - térképalapú elemzés a Práter utcai nappali melegedőben felvett kérdőívek alapján = Spatial Mobility of Homeless People - Map analysis based on questionnaires from the Práter street’s day center. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 193-223. ISSN 0237-7683

Benkő, Lívia (2017) Az adattudatosság szintjei és útjai. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 17 (4). pp. 54-73. ISSN 1587-8694

Bereczk, Ádám (2013) Létszámváltozás és Meghatározó Tényezői a Magyar Gazdaság Négy Ágazatában. E-CONOM, 2 (1). pp. 2-15. ISSN 2063-644X

Beregszászi, Anikó (2005) „Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 158-163. ISBN 963-508-474-9

Berki, Boglárka and Málovics, György (2020) Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai = The Role of Social Capital in Urban Desegregation Processes. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 35-66. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Berlinger, Edina and Megyeri, Krisztina (2015) Mélyszegénységből a felsőoktatásba. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (6). pp. 674-699. ISSN 0023-4346

Berényi, Eszter (2021) Különleges oktatási időszakok: felvételizők és szüleik tapasztalatai a digitális tanrendről. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 32 (1). pp. 112-132. ISSN 0865-0810

Berényi, László (2017) A lakókörnyezeti sajátosságok és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 200-213. ISSN 2062-9923

Bocsi, Veronika and Ceglédi, Tímea and Kocsis, Zsófia and Kovács, Karolina Eszter and Kovács, Klára and Müller, Anetta and Pallay, Katalin and Szabó, Barbara Éva and Szigeti, Fruzsina and Tóth, Dorina Anna (2018) A pedagógus hallgatók késleltetett diplomaszerzésének okainak feltárása interjúk alapján. In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Oktatáskutatás a 21. században (6). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 63-90. ISBN 978-963-318-754-8

Bodor, Ákos and Grünhut, Zoltán and Ragadics, Tamás (2019) Kapcsolati hálók és bizalom a vidéki Magyarországon Baranyai kistelepülési polgármesterek társadalmi tőkéje = Networks and trust in the Hungarian countryside Social capital of mayors of small settlements in Baranya. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 20-40. ISSN 2062-9923

Bodó, Barna (2005) Kistérségek, civilek, szerkezetek. Tér és Társadalom, 19 (1). pp. 115-139. ISSN 0237-7683

Bogárdi, Tünde (2014) Dél-Heves egy speciális marginális térség szociális válságkezelési lehetőségei. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Bolgár, Judit (2019) A büntetés alakváltozásai a társadalmi érdekmotivációk tükrében = The Metamorphosis of Punishment in the Light of Social Interest Motivations. Belügyi Szemle, 67 (9). pp. 7-21. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Boros, Lajos and Fabula, Szabolcs and Horváth, Dániel and Kovács, Zoltán (2016) Urban diversity and the production of public space in Budapest. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN, 65 (3). pp. 209-224. ISSN 2064-5031 (In Press)

Botos, Balázs (2019) Review of the Book Entitled the Preservation of Values in the 1950’s. The Story of Gyurka (György Rozgonyi) and His Youth Movement. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 426-432. ISSN 1786-6553

Botos, Katalin (2018) Az elöregedő társadalom problémái = Problems in an Aging Society. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 95-104. ISSN 1786-6553

Botos, Katalin (2019) Egy pénzügyes közgazda gondolatai A közgazdaságtan megváltásáról = Redeeming Economics: A Financial Expert’s Views. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3). pp. 133-144. ISSN 1786-6553

Bródy, Luca Sára and Pósfai, Zsuzsanna (2020) Household debt on the peripheries of Europe : New constellations since 2008. Periféria Working Papers = Periféria Tanulmányok, 3 . Periféria Policy and Research Center = Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-8223-3

Bródy, Luca Sára and Pósfai, Zsuzsanna (2020) A háztartások eladósodása Magyarországon. Periféria Tanulmányok, 2 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-7742-0

Buchman-Wildbaum, Tzipi and Paksi, Borbála and Sebestyén, Edit and Kun, Bernadette and Felvinczi, Katalin and Schmelowszky, Ágoston and Griffiths, Mark D. and Demetrovics, Zsolt and Urbán, Róbert (2018) Social rejection towards mentally ill people in Hungary between 2001 and 2015: Has there been any change? Psychiatry Research, 267. pp. 73-79. ISSN 1872-7123

Bukowski, Paweł and Clark, Gregory and Gáspár, Attila and Pető, Rita (2021) Social Mobility and Political Regimes: Intergenerational Mobility in Hungary, 1949–2017. JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS. pp. 1-38. ISSN 0933-1433 (print); 1432-1475 (online)

Burdzik, Tomasz (2013) Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. Horyzonty Wychowania, 12 (24). pp. 59-73. ISSN 1643-9171

Burdzik, Tomasz (2013) Socjalizacja prawna — nastawienia wobec prawa a jego skuteczność. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 14. pp. 156-168. ISSN 2299-7725

C

Chronowski, Nóra (2015) Alaptörvény és etnicitás – avagy az alkotmányozás viharaiban részekre szakadt nemzetünk. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 3-18. ISSN 0002-564X

Csatlós, Judit (2016) Részvételi gyakorlatok szerepe a kortárs művészetben. REPLIKA (100). pp. 151-165. ISSN 0865-8188

Csepeli, György and Molnár, Gábor and Prazsák, Gergő (2014) Szerelmünk, Balaton. Liget, 27 (19). pp. 51-54.

Cseres-Gergely, Zsombor (2015) A 2000-es évek magyarországi nyugdíjkorhatár-emeléseinek azonnali hatása az érintett nők munkavállalására. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (6). pp. 652-673. ISSN 0023-4346

Csicsmann, László (2020) A szíriai polgárháború vége? Az újjáépítés gazdasági és politikai lehetőségei = End of the Syrian Civil War? The Economic and Political Opportunities of the Reconstruction. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (2). pp. 4-23. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Csiszár, Csilla Margit (2012) Fogyasztóvédelmi intézményrendszerek és lakossági megítélésük Európában. VEZETÉSTUDOMÁNY, 43.. pp. 108-116. ISSN 0133-0179

Csizmadia, Zoltán (2005) Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-dunántúli régióban = Grenzüberschreitende Gesellschaftsbeziehungen in der Region West-Transdanubien. Tér és Társadalom, 19 (2). pp. 47-63. ISSN 0237-7683

Csizmady, Adrienne and Csurgó, Bernadett (2017) Consumption and authenticity: relationships between built heritage and local society. In: REHAB 2017 - Procedings of the 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures. Green Lines Institute, Lisboa. ISBN 978-989-8734-24-2

Csoba, Judit (2017) A kertkultúra és a háztartásgazdaság szerepe a vidéki szegények társadalmi integrációjában – 25 éves a Szociális Földprogram. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 85-102. ISSN 2062-9923

Csordás, László (2020) Magánüdülők építése Magyarországon, különös tekintettel az Alföldre = The Built of Leisure-Time Private Homes in Hungary with Special Regard to the Great Hungarian Plain. GRADUS, 7 (2). pp. 283-296. ISSN 2064-8014

Csurgó, Bernadett (2020) „Mezőtúr értéke, közösségünk ereje”. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 11 (2). pp. 23-34. ISSN 0133-2597

Csurgó, Bernadett (2019) Vállalkozók, nők és vállalkozónők vidéken. Elméleti keretek a vidéki vállalkozónők kutatásához. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (4). pp. 25-41. ISSN 2063-0468

Csurgó, Bernadett and Hindley, Clare and Smith, Melanie Kay (2019) Imagined Idylls and Nostalgic Idealization: Gastronomic Tourism in Rural Hungary. JOURNAL OF GASTRONOMY AND TOURISM, 4 (1). pp. 13-28. ISSN 2169-2971

Csurgó, Bernadett and Kovách, Imre (2018) A szegénység elleni projektek haszna. A kisvárosi szociális földprogram példája. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (6). pp. 902-911. ISSN 0025-0325

Csurgó, Bernadett and Légmán, Anna (2015) Lokális közösség, megtartó közösség. SOCIO.HU (4). pp. 49-66. ISSN 2063-0468

Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár (2016) Csurgó Bernadett, Megyesi Boldizsár: Területi integráció és fejlesztéspolitika: Esettanulmány a Vértesi Natúrpark példáján. Metszetek, 5 (3). pp. 41-63. ISSN 2063-6415

Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár (2016) Képzelt különbségek. A városi és vidéki közösségek, társas kapcsolatok kvantitatív vizsgálata. SOCIO.HU, 2016 (4). pp. 48-65. ISSN 2063-0468

Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár (2016) THE ROLE OF SMALL TOWNS IN LOCAL PLACE MAKING. European Countryside, 2016 (4). pp. 427-443. ISSN 1803-8417

Császi, Lajos (2007) A média tabloidizációja és az új kulturális nyilvánosság sajátosságai Magyarországon = The tabloidisation of the media and the characteristics of the new cultural public sphere in Hungary. Project Report. OTKA.

Czibik, Á. and Hajdu, M. and Németh, Nándor and Nyírő, Zs. and Tóth, István János (2014) A migráció és a magyar migránsok jellemzői 1999-2011. Műhelytanulmányok = Discussion Papers, 2014 (4). pp. 1-76. ISSN 1785 - 377X

Czuba, Michal (2019) Effects of initiatives related to the sharing economy on the ecological security of urban residents - Polish experiences. ECOCYCLES, 5 (1). pp. 1-6. ISSN 2416-2140

D

Dabasi-Halász, Zsuzsanna and Lipták, Katalin and Horváth, Klaudia (2017) „Különlegesnek lenni.” Középiskolások tanulási célú mobilitását meghatározó attitűdök, motivációk. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 53-75. ISSN 2062-9923

Daniela Elena, Marinescu (2017) The effects of international migration on the pension systems in Europe. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 40-52. ISSN 2062-9923

Daniela Elena, Marinescu and Ioana, Manafi (2017) A nemzetközi migráció hatása az európai nyugdíjrendszerekre. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 27-39. ISSN 2062-9923

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2018) Tracing the Transforming Urban Elite and Methods to Analyze Spatial Patterns, Social Composition and Wealth Based on Census Data (Northeast-Hungary, 1870). GIStorical Studies (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160977

Demeter, Gábor and Bagdi, Róbert (2018) A sátoraljaújhelyi társadalom mobilitásának, differenciáltságának és térszerveződésének vizsgálata 1870-ben. In: Mozgás és átalakulás. HIK "Rendi társadalom - Polgári társadalom (30). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 275-304. ISBN 9789638946362

Drabancz, Áron (2020) A globális népességnövekedés mozgatórugói és a várható jövőbeli folyamatok = Drivers of the Global Population Growth and Expected Future Processes. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (4). pp. 7-23. ISSN 1416-6151 (nyomtatott); 2560-287X (elektronikus)

Dupcsik, Csaba and Szabari, Veronika (2015) Elméleti bevezető az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatáshoz. SOCIO.HU (3). pp. 44-63.

E

Egedy, Tamás and Kovács, Zoltán and Kondor, Attila Csaba (2017) Metropolitan region building and territorial development in Budapest: the role of national policies. INTERNATIONAL PLANNING STUDIES, 22 (1). pp. 14-29. ISSN 1356-3475 (print); 1469-9265 (online)

Egyed, Szilárd (2018) Az internet demokratizáló hatása = The Democratizing Effect of the Internet. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 57-76. ISSN 1786-6553

Elaine, Fultz (2015) Augusztinovics Mária és az ILO együttműködése – Budapest, 1999–2007. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (6). pp. 704-706. ISSN 0023-4346

Elekes, Zsuzsanna (2008) Európai iskola vizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 2007 - Magyarországon = European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 2007 - Hungary. Project Report. OTKA.

F

Falus, Orsolya (2020) Piae Causae Foundations, Waqfs, Trusts. Legal-Historical Interactions. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 353-360. ISSN 1786-6553

Faragó, László (2016) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek = Sociospatial disparities. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 118-123. ISSN 2062-9923

Farkas, Zoltán (2014) A piaci és a teljes társadalmi viszonyok. TÁRSADALOMKUTATÁS, 32 (2). pp. 99-116. ISSN 0231-2522

Fazekas, M. and Tóth, István János and King, L. P. (2014) Anatomy of grand corruption. Műhelytanulmányok = Discussion Papers, 2014 (3). pp. 1-51.

Fedinec, Csilla (2008) A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete (1944–1946). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 220-223. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 346-353. ISBN 978 963 693 082 0

Fehér, Katalin (2014) Egy szegregált bérlakástömb státuszváltozásai egy alföldi kisvárosban. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Fehér, Katalin and Németh, Krisztina and Zsibók, Zsuzsanna (2016) Társadalmi egyenlőtlenségek városi terekben. Beszámoló a Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely panelkonferenciájáról = Social differences in urban spaces. A report on the Panel conference of the Socio-spatial inequalities horizontal research network. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 153-160. ISSN 2062-9923

Fekete, Márta and Hegedűs, Judit (2016) Education for Sentenced Minors and Young Adults - Introduction to an Ongoing European Project and Results of a Questionnaire = Oktatás a fiatalkorú bűnelkövetők reintegrációjáért — részvétel egy Erasmus-projektben, és egy kérdőív eredményeinek bemutatása. MAGYAR RENDÉSZET, 16 (2). pp. 79-91. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Fleischer, Tamás (1992) Cápafogsor a Dunán: a dunai vízlépcső esete. TÁRSADALOMKUTATÁS, 10 (2-3). pp. 28-47. ISSN 0231-2522

Fleischer, Tamás (2006) Innováció, növekedés, kockázat. In: Fenntartható fejlődés Magyarországon: Jövőképek és forgatókönyvek. Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 (5). Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, pp. 275-284. ISBN 963 9609 38 2

Fleischer, Tamás (1993) Jaws on the Danube: Water Management, Regime Change and the Movement Against the Middle Danube Hydroelectric Dam. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, 17 (3). pp. 429-443. ISSN 1468-2427

Fodor, Éva and Horn, Dániel (2015) “Economic Development” and Gender Equality: Explaining Variations in the Gender Poverty Gap after Socialism. Social Problems, 62 (2). pp. 286-308.

Fodor, Éva and Horn, Dániel (2015) "Economic development” and gender equality: explaining variations in the gender poverty gap after socialism. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP ). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5447-80-8

Forgács, Katalin (2009) A magyar gazdaság személyi tényezőinek minőségi reprodukciója = Quality reproduction of personal significants in the hungarian economy. Project Report. OTKA.

Forrai, Judit (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK Prostitúcióról szóló diskurzus a századfordulón multidiszciplináris megközelítésben = Discourse in multi-disciplinary terms about the prostitution at the turn of the 19th – 20th centuries. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 305-327. ISSN 20622597

Fricz, Tamás (2019) Civilitika – A civil társadalom kialakulása Nyugat- és Közép-Európában, illetve Magyarországon. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 284-297. ISSN 1786-6553

Fülöp, Márta (2011) The Enthusiasism and/or the Fear Concerning the Globalization among the Post-Socialist Youth : The Case of the Hungarian University Students. Citizenship Teaching & Learning, 6 (2). pp. 155-174. ISSN 17511917

G

Gadár, László and Kosztyán, Zsolt Tibor and Telcs, András and Abonyi, János (2020) A multilayer and spatial description of the Erasmus mobility network. SCIENTIFIC DATA, 7. ISSN 2052-4463

Garai-Fodor, Mónika (2020) Az önkéntességre motiváló tényezők és az értékrend összefüggése a hazai Z generáció körében = Correlation between Drivers of Volunteering and the Moral Code among Generation Z Hungarians. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 298-305. ISSN 1786-6553

Gecse, Annabella (2014) Gömör szíve. Tanulmányok a dél-szlovákiai Gömör népi vallásosságáról. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen. (Unpublished)

Gecse, Annabella (2014) Salus animarum suprema lex esto. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014 (2). pp. 103-130. ISSN 1335-4361

Giday, András and Szegő, Szilvia (2019) Double Coverage for the Pension Scheme – Pensions Require Both Children and Wages. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 264-288. ISSN 1786-6553

Giday, András and Szegő, Szilvia (2018) Towards the “Child-to-Parent” Based Pension Allowance (“C2P”). Proposal for the Reduction of the Population and the Finance Twin-Deficit. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 302-319. ISSN 1786-6553

Golotov, Szergej (2015) Orthodoxy and methodism as viewed by Russian teenagers. Studia Mundi – Economica, 2 (1). pp. 110-114. ISSN 2415-9395

Grosz, András (2005) Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből = Unternehmenskooperationen entlang der Grenze aus ungarischer Perspektive. Tér és Társadalom, 19 (2). pp. 31-45. ISSN 0237-7683

Grünhut, Zoltán and Bodor, Ákos (2020) A bizalom kultúrájának próbatétele. A fizikai és lelki egészség, továbbá a társas kapcsolatok és a szubjektív anyagi helyzet összefüggései a bizalommal járványidőszakban = The culture of trust is on trial. Links among physical and mental health, social relations, subjective welfare and trust during pandemic. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 26-45. ISSN 2062-9923

Gyorgyovichné Koltay, Elvira (2018) Egy település, öt lakópark. Esettanulmány a szuburbanizáció hatásairól egy agglomerációs településen = One settlement, five residential parks. Case study on the effects of suburbanisation in an agglomeration settlement. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 111-127. ISSN 2062-9923

Gyöngyössy, Orsolya (2017) Látomásélménytől a vallási társulatig. A csíkmenasági Szent Család Társaság működésének tanulságai. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10., 2014. május 20-23., Veszprém.

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 48; A vallási kultúrakutatás könyvei 16. . Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Szeged. ISBN 978-963-306-332-3

Győrffy, Zsuzsa and Girasek, Edmond (2015) Kiégés a magyarországi orvosok körében. Kik a legveszélyeztetettebbek? ORVOSI HETILAP, 156 (14). pp. 564-570. ISSN 0030-6002

Győrffy, Zsuzsa and Girasek, Edmond (2014) Munkamegterhelés, munkával való elégedettség és kiégés a magyarországi női rezidensek körében – reprezentatív, online felmérés eredményei alapján. ORVOSI HETILAP, 155 (46). pp. 1831-1840. ISSN 0030-6002

Győrffy, Zsuzsa and Susánszy, É. and Susánszky, A. and Szántó, Zs. (2015) Az orvosi pályaválasztás átalakulása - esélyek és lehetőségek Magyarországon. LEGE ARTIS MEDICINAE, 25 (4-5). pp. 211-219. ISSN 0866-4811

Győri, Ágnes and Balogh, Karolina (2020) Hogyan függ össze a társadalmi integráció az iskolai végzettség szintjének generációk közötti eltérésével? = How Does Social Integration Correlate with Intergenerational Differences in Educational Attainment? SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (1). pp. 1-24. ISSN 2063-0468

Gál, Róbert Iván and Szabó, Endre and Vargha, Lili (2015) A láthatatlan transzferek korprofilja. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 62 (6). pp. 621-637. ISSN 0023-4346

H

Halmai, Péter (2018) Az európai növekedési modell kifulladása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 65 (2). pp. 122-160. ISSN 0023-4346

Hamar, Anna (2014) "Mi lenne nélkülük...?": Külföldi és hazai napszámosok egy Dél-Pest megyei kistérségben. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Hamarics, Eszter and Nagy, Ádám (2020) „Vajon, s mikor leszön jó Budában lakásom?” Hajléktalan fiatalok a fővárosban. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 11 (1). pp. 47-57. ISSN 0133-2597

Hegedűs, Judit and Molnár, Katalin (2015) VIII. kerületi rendőrök attitűdvizsgálata – különös tekintettel a szomszédsági járőri szolgálatot vállaló kollégákra. Project Report. RÉV8. (Submitted)

Hegedűs, Judit and Molnár, Katalin (2015) A szomszédsági járőrszolgálatban részt vevő rendőrök képzésének szakmai tapasztalatai. Project Report. RÉV8. (Unpublished)

Hegyi-Kéri, Ágnes and Horváth, Klaudia (2017) Vándorlási helyzetkép 2016-ban egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településről. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 214-230. ISSN 2062-9923

Hoppál, Bulcsú (2019) Scruton konzervativizmusa. A szemantikai higiénia kívánalma = Scruton’s Conservatism The Requirement of Semantic Hygiene. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 271-283. ISSN 1786-6553

Horbulák, Zsolt (2019) Munkanélküliség Szlovákia déli régióiban. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 296-310. ISSN 1786-6553

Hornyik, Zsuzsanna (2020) Bűnmegelőzés-alapú társadalom : Prevenció a XXI. században = Crime prevention-based society : Prevention in the 21st century. Belügyi Szemle, 68 (12). pp. 119-122. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Horváth, Péter and Sarudi, Csaba (2014) A bevándorlás társadalmi, gazdasági és területi jellemzői Spanyolországban = The social, economic and regional characteristics of immigration in Spain. Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 155-172. ISSN 2062-9923

Horváth, Veronika (2020) A határon átnyúló tanulmányi célú ingázás mint az intergenerációs társadalmi mobilitás eszköze = Cross-border school commuting as a tool for intergenerational social mobility. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 46-67. ISSN 0237-7683

Horányi, Özséb and Korpics, Márta and P. Szilczl, Dóra and Wildmann, János (2006) A szakrális kommunikáció helye és funkciója a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A participációs kommunikációs szemlélet kiterjesztése = The position and function of sacral communication in the context of religion, church and society. Expanding the communication participatory approach. Project Report. OTKA.

Háda, Béla (2020) A 2020. évi thaiföldi belpolitikai válság háttere. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Elemzések (28). pp. 1-8. ISSN 2063-4862

Hárs, Ágnes and Neumann, László (2008) A nemzetközi és a belső vándorlás kapcsolata = International and internal migration. Project Report. OTKA.

I

Illés, Tamás (2018) A kulturális globalizáció földrajzi vonásai = The geographical dimensions of cultural globalisation. Tér és Társadalom, 32 (2). pp. 3-20. ISSN 2062-9923

Imbeah, Nicholas and Bujdoso, Zoltan (2018) Tourist safety and security in the Central Region of Ghana -overview and case study. ECOCYCLES, 4 (2). pp. 33-45. ISSN 2416-2140

J

Jakab, Albert Zsolt (2014) The Social Functions of Memory in Cluj between 1440 and 2012. In: À QUI APPARTIENT LA TRADITION? / WHO OWNS THE TRADITION? Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj-Napoca, Romania, pp. 117-135. ISBN 978-606-8178-69-1

Jelinek, Csaba and Pósfai, Zsuzsanna (2020) A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon. Periféria Tanulmányok, 1 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-7740-6

K

Kapitány, Zsuzsa and Molnár, György (2008) Egyenlőtlenség, szegénység, mobilitás és stabilitás Magyarországon, 2003-2005 = Inequality, Poverty, Mobility and Stability in Hungary, 2003-2005. Project Report. OTKA.

Kiss, Anna and Popp, József and Oláh, Judit and Lakner, Zoltán (2019) The Reform of School Catering in Hungary: Anatomy of a Health-Education Attempt. NUTRIENTS, 11 (4). p. 716. ISSN 2072-6643

Kiss, Máté Attila (2021) Álhírek bűvöletében : A dezinformációk elleni fellépés kilátásai = Under the Spell of Fake News : Prospects for Action against Disinformation. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE, 9 (2). pp. 20-28. ISSN 2064-3756

Kiss, Éva and Jankó, Ferenc and Bertalan, Laura and Mikó, Eszter (2018) Nyugat és Kelet határán: Sopron a belföldi migrációban = Sopron: a border town attracting internal migration. Tér és Társadalom, 32 (4). pp. 151-166. ISSN 2062-9923

Kitzinger, Dávid (2000) A morális pánik elmélete. REPLIKA (40). pp. 23-48. ISSN 0865-8188

Kopátsy, Sándor (2018) A három születésnapi kívánságom = My Three Birthday Wishes. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 354-360. ISSN 1786-6553

Kovai, Cecília and Vigvári, András (2020) Befejezetlen proletarizáció? A vidéki munkaerő-tartaléksereg Magyarországon a 2008-as válságot követően = Incomplete proletarization? Rural reserve army of wage labour in Hungary after the 2008 crisis. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 68-89. ISSN 0237-7683

Kovách, Imre and Csite, András and Csurgó, Bernadett and Kristóf, Luca and Laki, László (2007) A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés = The knowledge society and rural development in Hungary. Project Report. OTKA.

Kovách, Imre and Szabari, Vera and Kristóf, Luca and Légmán, Anna and Tóth, Ágnes and Vékás, János and Papp Z., Attila and Mészáros, Magdolna and Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár and Fényes Zs., Hajnalka and Bányai, Borbála and Girst, Noémi and Keil, András and Czibere, Ibolya and Lampl, Zsuzsanna and Márton, János (2011) Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Argumentum, MTA Politikatudományi Intézet, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. ISBN 978-963-446-605-5

Kovács, András Donát and Farkas, Jenő Zsolt (2019) Tájváltozások társadalmi hátterének vizsgálata alföldi példákon = Social driving factors of landscape changes in the Great Hungarian Plain. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 157-176. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Kovács, Eszter and Kelemen, Eszter and Kiss, Gabriella and Kalóczkai, Ágnes and Fabók, Veronika and Mihók, Barbara and Megyesi, Boldizsár and Pataki, György and Bodorkós, Barbara and Balázs, Bálint and Bela, Györgyi and Margóczi, Katalin and Roboz, Ágnes and Molnár, Dániel (2017) Evaluation of participatory planning: Lessons from Hungarian Natura 2000 management planning processes. Journal of Environmental Management, 204 (1). pp. 540-550. ISSN 0301-4797

Kovács, Klára (2020) A sportoló közösségek. In: Nevelésszociológia. Elméletek és kontextusok. DUPRESS. (In Press)

Kovács, Klára and Ludescher, Gabriella and Dusa, Ágnes Réka (2018) Globalizáció, lokalizáció és individualizáció nyíregyházi középiskolások körében. Acta Medicinae et Sociologica, 9 (26). pp. 45-62. ISSN 2062-0284

Kovács, Zoltán and Wiessner, R. and Zischner, R. (2015) Beyond gentrification: Diversified neighbourhood upgrading in the inner city of Budapest. GEOGRAFIE-SBORNIK CESKE GEOGRAFICKE SPOLECNOSTI, 120 (2). pp. 251-274. ISSN 1212-0014

Kovály, Katalin and Erőss, Ágnes and Tátrai, Patrik (2017) „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után = "So we try to strive": livelihood strategies in transition after the Euromaidan in Transcarpathia, Ukraine. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 3-22. ISSN 2062-9923

Koós, Bálint (2020) A koronavírus-járvány társadalmi-területi aspektusai Magyarországon = Socio-Spatial Aspects of the Covid-19 Pandemic in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 171-177. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Krankovits, Melinda (2020) Felvidéki magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók oktatási célú migrációja: motivációs felmérés = Higher Education Mobility of ethnic Hungarian students from Slovakia: a motivational survey. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 171-192. ISSN 0237-7683

Kuczi, Tibor (1996) The split sociological mind in East-European societies. Comments on György Lengyel's article. REPLIKA (1996 S). pp. 53-57. ISSN 0865-8188

Kulcsár, László (2020) Vidékfejlesztés Magyarországon: mérföldkövek egy göröngyös úton = Rural development in Hungary: milestones on a rugged road. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (4). pp. 165-171. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Kulcsár, László and Kulcsár, J. László (2019) „A burdus élet a legszebb a világon.” A „nagy háború” előtti amerikai kivándorlás regionális, gazdasági és szociológiai háttere = The boarding house is the life for me”. Regional and socioeconomic dynamics of emigration to America before the Great War. Tér és Társadalom, 33 (2). pp. 83-107. ISSN 2062-9923 (online); 0237-7683 (print)

Kurai, Marianna and Suhajda, Csilla Judit (2015) Együtt vagy egymás mellett a munkaerőpiacon: generációs különbségek a munka világában. Studia Mundi – Economica, 2 (3). pp. 174-187. ISSN 2415-9395

Kállai, Ernő (2014) A nemzetiségi joganyag 2011-es módosításának vélhető okai és hatásai. Barátság, 21 (1). pp. 15-19. ISSN 1218-0149

L

Ladányi, János (2008) Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában = Migration in Hungary during Market transition. Project Report. OTKA.

Lajos, Veronika (2015) MOZGÁSBAN A VILÁG. A TÖBB SZÍNTERŰ ETNOGRÁFIA (MULTI-SITED ETHNOGRAPHY) KÉRDÉSE. In: ARANYKAPU Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, pp. 163-172. ISBN 978-973-8439-80-1 és 978-963-7376-62-7

Lajos, Veronika (2008) "Megváltodzott..." A moldvai szociokulturális életvilág új tényezői. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA, 18. pp. 356-362. ISSN 9013-8104

Lajos, Veronika (2018) Mi az a részvételi akciókutatás (RAK)? Kik azok a részvételi akciókutatók? Ötféle élmény és értelmezés (szerkesztett interjú). KOVÁSZ, 1-4.. pp. 53-83. ISSN 1418-5040

Langergraber, Guenter and Castellar, Joana A. C. and Andersen, Theis Raaschou and Andreucci, Maria-Beatrice and Baganz, Gösta F. M. and Buttiglieri, Gianluigi and Canet-Martí, Alba and Carvalho, Pedro N. and Finger, David C. and Griessler Bulc, Tjaša and Junge, Ranka and Megyesi, Boldizsár and Milošević, Dragan and Oral, Hasan Volkan and Pearlmutter, David and Pineda-Martos, Rocío and Pucher, Bernhard and van Hullebusch, Eric D. and Atanasova, Nataša (2021) Towards a Cross-Sectoral View of Nature-Based Solutions for Enabling Circular Cities. Water, 13 (17). p. 2352. ISSN 2073-4441

Langerné dr. Rédei, Mária (2010) Tanulási célú migráció = Student mobility. Project Report. OTKA.

Lehoczki, Bernadett and Paragi, Beáta (2018) A menekülttábor: politikai megoldás és/vagy társadalmi probléma? = The refugee camp: Political solution and/or social problem? Tér és Társadalom, 32 (3). pp. 77-95. ISSN 2062-9923

Lennert, József (2020) A távmunka széleskörű elterjedésének lehetséges hatása a magyarországi vándormozgalmi mintázatokra = The Possible Future Effects of Widespread Home Office on the Hungarian internal Migration Patterns. TÉR ÉS TARSADALOM, 34 (2). pp. 178-182. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Lentner, Csaba (2020) People Who Will Leave Their Mark on the 21st Century. Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 5-8. ISSN 1786-6553

Lábadi, Károly (2008) Etnikai, néprajzi és kulturális jelenségek a horvátországi magyarság körében az 1991-es déli szláv háború után = Ethnic, ethnological and cultural phenomena among Hungarians in Croatia after the war in 1991. Project Report. OTKA.

M

Makó, Csaba and Kuczi, Tibor (2000) A vállalkozók társadalmi erőforrásai és a vállalkozások növekedési képessége. VEZETÉSTUDOMÁNY, 31 (1). pp. 46-54. ISSN 0133-0179

Makó, Csaba and Moerel, Hans and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2007) Economic Modernisation in Hungary: Between Path Dependency and Path Creation. In: Working It Out? The Labour Process and Employment Relations int he New Economy. Globalisation and Labour . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 47-63. ISBN 978 963 05 8575 0

Makó, Csaba and Moerel, Hans and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2007) Introduction - Challenges in the „New Economy”: Transformation of the Labour Process and Employment Relations. In: Working It Out? The Labour Process and Employment Relations int he New Economy. Globalisation and Labour . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11-26. ISBN 978 963 05 8575 0

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1990) Az emberi együttműködés szabályozó mechanizmusai a társadalom különböző tereiben. TÁRSADALOMKUTATÁS, 8 (1-2). pp. 5-25. ISSN 0231-2522

Mala, József (2008) Kutatások a társadalmi választás elméletében, a többségi szavazás és az implementációelmélet területén = Research in social choice theory, in majority voting and implementation theory. Project Report. OTKA.

Megyesi, Gergely Boldizsár (2016) A Zalaszentgróti kistérség agrárszereplői. In: Földből élők. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 268-291. ISBN 978-963-446-773-1

Melegh, Attila (2001) Tiltott határátlépés : Be­ve­ze­tő. REPLIKA (43-44). pp. 109-112. ISSN 0865-8188

Mihály, Melinda (2019) Újratermelődő „gettók”? A helyi fejlesztés lehetőségei és korlátai egy szélsőségesen marginalizált kistelepülésen = Reproducing “ghettos”? – Development in a village undergoing advanced peripheralisation. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 132-156. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Mihály, Nikolett and Komáromi, Nándor and Rónai, Ramóna and Bruder, Emese (2017) Demográfiai és szociálpszichológiai hatások az életszínvonal minimális és ideális szintjének megítélésében = Demographic and Socio-Psychological Effects in Judging the Minimum and Ideal Standard of Living. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 160-172. ISSN 1786-6553

Molnár, Attila Károly (2019) A kultúrpolitika és a modus vivendi esélye = The Cultural Politics and the Chance of Modus Vivendi. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 255-270. ISSN 1786-6553

Molnár, György and Kapitány, Zsuzsa (2014) Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 61 (6). pp. 637-671. ISSN 0023-4346

Málovics, György and Mihók, Barbara and Pataki, György and Szentistványi, István and Roboz, Ágnes and Balázs, Bálint and Nyakas, Szabolcs (2014) Részvételi akciókutatással a társadalmi kirekesztés ellen: egy szegedi példa tanulságai = Participatory action research and social integration: conclusions of a case study in Szeged. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 66-84. ISSN 2062-9923

Mátyás, Szabolcs and Sallai, János and Szarvák, Tibor and Tihanyi, Miklós and Vári, Vince (2019) Új paradigma felé: bizalom és biztonság a térben : A rendészeti szervezet működését meghatározó társadalmi keretek kapcsolatának néhány kérdése. Belügyi Szemle, 67 (2). pp. 22-44. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

N

Nagy, Erika and Timár, Judit (2007) A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon - szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában = Urban space in transition: Suburbanisation and gentrification in Hungarian country towns in the period of transformation. Project Report. OTKA.

Nagy, Erika and Virág, Tünde (2015) A tér szerepe az egyenlőtlenségek kutatásában. Jegyzetek az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelyének megalakulásához = The role of space in studying inequalities. Notes on the formation of the new horizontal group on socio-spatial inequalities at the Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 172-177. ISSN 2062-9923

Nagy, Gábor and Dudás, Gábor and Bodnár, Gábor (2016) „Megfogyva bár…” Egy tanyafelmérés tanulságai Békés megyében = "Diminishing, although..." Lessons from a survey of the outskirts in Békés county. Tér és Társadalom, 30 (1). pp. 93-111. ISSN 2062-9923

Nagy, Károly Zsolt (2014) Tolle, lege! : Bibliaolvasási szokások és vallásosság összefüggései kárpátaljai református középiskolások között. In: Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére. Hernád Kiadó, Sárospatak, pp. 397-430. ISBN 978-963-89817-9-0

Novák, Attila (2019) Vázsonyi Vilmos és kora – a recepciós törvények idején. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 365-380. ISSN 1786-6553

Novák, Attila (2019) Vázsonyi Vilmos és kora – recepciós küzdelmek. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 241-257. ISSN 1786-6553

Nyírő, Zsanna and Durst, Judit (2018) Soul Work and Giving Back: Ethnic Support Groups and the Hidden Costs of Social Mobility. Lessons from Hungarian Roma Graduates. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 4 (1). pp. 88-108. ISSN 2416-089X

Németh, Krisztina (2020) “Cseberből vederbe” – Lakásmobilitás-mintázatok egy marginalizált térben = „From bad to worse” – Patterns of housing mobility in a marginalised space. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 90-113. ISSN 0237-7683

Németh, Krisztina (2017) Idegenségtapasztalat és megszelídített tér. Transznacionális migráció gyerekperspektívából = Transnational migration from children's perspective: being a stranger and taming space. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 103-124. ISSN 2062-9923

P

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Paksi, Veronika and Géring, Zsuzsanna and Király, Gábort (2013) A globalizáció különböző arcai: dezorganizáció, hálózat és bizonytalanság. In: Struktúrafordulók. Üdvözlő kötet Róbert Péter 60. születésnapjára. MTA TK PTI, Budapest, pp. 194-208.

Patakfalvi-Czirják, Ágnes (2017) Nacionalista szubkultúra és közösségépítés - a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Erdélyben. REPLIKA (5). pp. 210-236. ISSN 0865-8188

Pethesné Dávid, Beáta and Huszti, Éva and Barna, Ildikó and Yang-chih, Fu (2016) Egocentric contact networks in comparison: Taiwan and Hungary. SOCIAL NETWORKS, 44. pp. 253-265. ISSN 0378-8733

Peti, Lehel (2014) The changes of rural farming in a Transylvanian settlement = Schimbări în agricultura rurală într-o localitate din Transilvania. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (56). Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Cluj-Napoca.

Piskóti, István and Molnár, László and Gulyásné Kerekes, Rita and Nagy, Szabolcs and Dankó, László and Karajz, Sándor and Bartha, Zoltán and Orloczki, Mónika (2015) Termékek piacképessége, márkázása és társadalmi marketing támogatása - a térségi fejlesztés dimenziójában. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, XII. (2.). pp. 94-106. ISSN 1786-1594

Pokol, Béla (2018) A századközép után. A technológiai munkanélküliség kiteljesedésének kérdései = After the Mid-Century. Questions of the Unfolding of Technological Unemployment. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 28-43. ISSN 1786-6553

Polónyi, István (2021) A felvételi követelmény megváltozásának hatása a felsőoktatás területi rekrutációjára = The impact of change in admission requirements on the territorial recruitment of higher education. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (2). pp. 110-124. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Pusztai, Gabriella and Fónai, Mihály and Bocsi, Veronika (2019) A társadalmi státus transzmissziója és a felsőoktatási lemorzsolódás = The transmission of social status and dropping out from higher education. ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA, 10 (28). pp. 5-24. ISSN 2062-0284

Péter, Zsolt Szabolcs (2018) A társadalmi vállalkozások és tevékenységeik ismertsége, illetve az előttük álló feladatok egy kérdőíves felmérés eredményei alapján = Visibility of social enterprises and their activities and duties based on the results of a questionnaire. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2018 (2). pp. 124-132. ISSN 1789-6339

Pólya, Éva and Szűcs, Róbert Sándor (2013) Examining the role of family members in family buying center in adult Hungarian population. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 9 (19). pp. 1-8. ISSN 1857-7881, ESSN: 1857-7431

Pósfai, Zsuzsanna (2020) Polarizáció a magyar lakáspiacon : Lakásfinanszírozás függő gazdasági helyzetben. Periféria Tanulmányok, 4 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-9023-8

R

Rechnitzer, János (2005) Az osztrák–magyar határ menti együttműködés múltja, jelene = Vergangenheit und Gegenwart der grenzüberschreitenden Kooperation im Österreichisch–Ungarischen Grenzraum. Tér és Társadalom, 19 (2). pp. 7-29. ISSN 0237-7683

Rimler, Judit (2008) Foglalkozás és kreativitás = Occupation and creativity. Project Report. OTKA.

Róbert, Péter and Medgyesi, Márton (2008) Munkaattitűdök időbeli változása és nemzetközi összehasonlítása = Temporal changes in work attitudes and international comparison. Project Report. OTKA.

S

Samu, Flóra and Takács, Károly (2021) Evaluating mechanisms that could support credible reputations and cooperation: cross-checking and social bonding. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B - BIOLOGICAL SCIENCES, 376 (1838). pp. 1-9. ISSN 0962-8436 (print); 1471-2970 (online)

Sasvári, Péter László (2013) Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és boszniai-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében. In: Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején. Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején . International Research Institute s.r.o., Štúrovo, Szlovákia, pp. 69-78. ISBN 978-80-971251-4-1

Sasvári, Péter László (2010) The development of information and communication technology: An empirical study. Miskolci Egyetem, Miskolc. ISBN 978-963-661-905-3

Sik, Domonkos (2018) Válaszok a szenvedésre : a hálózati szolidaritás elmélete. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-284-958-4

Simonovits, András (2014) Gyermektámogatás, nyugdíj és endogén/heterogén termékenység - egy modell. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 61 (6). pp. 672-692. ISSN 0023-4346

Siskáné Szilasi, Beáta and Halász, Levente and Vadnai, Péter (2017) Az emigráns magyarok életkörülményei és -stratégiái a legfontosabb európai migrációs célországokban. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 148-163. ISSN 2062-9923

Smith, Melanie Kay and Csurgó, Bernadett (2018) Tourism, Wellbeing and Cultural Ecosystem Services: A Case Study of Őrség National Park, Hungary. In: Tourism, Health, Wellbeing and Protected Areas. CABI, pp. 26-38.

Soltész, Béla (2015) Politikai átmenetek – migrációs átmenetek? Kelet-Európa és Latin-Amerika migrációs folyamatainak összehasonlítása. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 5-26. ISSN 2062-9923

Szabó, Balázs (2020) Daniel Kiss (2019): Modeling Post-Socialist Urbanization. The Case of Budapest (Birkshäuser, Basel, p. 206). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 160-163. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Szabó, Zsolt Péter and László, János (2014) A nemzettel való azonosulás magyar kérdőíve. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 69 (2). pp. 293-318. ISSN 0025-0279

Szabó-Morvai, Ágnes and Horn, Dániel and Lovász, Anna and De Witte, Kristof (2017) Human capital effects of kindergarten and school enrolment timing. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP 20). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-31 -9

Szirmai, Viktória and Schuchmann, Júlia and Halász, Levente (2016) Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében = Post-socialist well-being and spatial inequalities in the Carpathian Basin. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 110-128. ISSN 2062-9923

Szívós, Mihály (2013) Tudományos, tapasztalati és szakértői tudás, valamint a szakpolitika és tudásgazdálkodás viszonya Kelet-Közép-Európában. In: Tudás és Politika : a közpolitika-alkotás gyakorlata. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 23-60. ISBN 978-963-236-651-7

Szűcs, Gábor (2019) Sentiment Analysis of Customers. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (2). pp. 101-116. ISSN 2498-5392

Szűcs, Róbert Sándor (2012) Ki a felelős – Áttekintés a gyermekkori elhízásról. E-CONOM, 1 (1). pp. 92-103. ISSN 2063-644X

Szűcs, Róbert Sándor (2010) A gyermekkori elhízás és élelmiszercímke összefüggéseinek marketing szempontú vizsgálata. GAZDÁLKODÁS, 54 (7). pp. 773-777. ISSN 0046-5518

Szűcs, Róbert Sándor (2012) The responsibility of marketing and legislation in childhood obesity. APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE, 6 (5). pp. 87-92. ISSN 1789-221X

Szűcs, Róbert Sándor and Csapó, Zsolt (2010) The effect of childhood obesity on social welfare. In: 120th EAAE Semina, 2010.09.02-2010.09.04, Chania.

Szűcs, Róbert Sándor and Máté, Zoltán and László, Éva and Földi, Kata (2013) A pályakezdő diplomásokkal szemben támasztott nyelvi elvárások felmérése kvantitatív kutatással. Szolnoki Tudományos Közlemények XVII., 17. pp. 125-139. ISSN 1419-256X

Szűcs, Róbert Sándor and Széll, Enikő (2013) THE MOTHER’S ROLE IN HEALTH CONSCIOUS CONSUMER SOCIALIZATION OF CHILDREN | Az anyai szerepkör a gyermekek egészségtudatos fogyasztói szocializációjában. ECONOMICA (SZOLNOK), 6 (Különs). pp. 58-66. ISSN 1585-6216

Szűcs, Róbert Sándor and Széll, Enikő (2013) The mother’s role in health conscious consumer socialization of children. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 9 (22). pp. 289-300. ISSN 1857-7881, ESSN: 1857-7431

Szűcsné Markovics, Klára (2015) A társadalmi vállalkozások finanszírozási lehetőségei. In: II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2015. augusztus 27. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, pp. 676-680. ISBN 978-615-5192-34-0

Sági, Judit and Lentner, Csaba and Tatay, Tibor (2018) Family Allowance Issues. Hungary in Comparison to Other Countries. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 290-301. ISSN 1786-6553

Síposné Nándori, Eszter (2017) „Hatás és ellenhatás” – A fiatalok európai mobilitásának hatása a gazdaságra és a munkaerőpiacra. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 9-26. ISSN 2062-9923

Sükösd, Miklós and Fonyó, Attila and Kollár, Eszter (2008) A genetikailag módosított szervezetek bevezetésének politikai tényezői összehasonlító perspektívában = The factors of GMO-policy in comparative perspective. Project Report. OTKA.

T

Takács, Károly and Balogh, Eszter and Bartus, Tamás and Csabina, Zoltán and Eranus, Eliza and Janky, Béla and Kovács, Benedek and Lorincz, László and Siklós, Viktória and Tardos, Róbert (2009) Társadalmi kudarcok - társadalmi megoldások. Kooperációs és koordinációs normák keletkezése, érvényesítése és a normák megszegéséből adódó konfliktusok kezelése = Social failures - social solutions. The evolution and maintenance of norms of cooperation, and the handling of conflicts deriving from contraventions of norms. Project Report. OTKA.

Takács, Olga (2021) Nemek közötti bérkülönbségek Magyarországon: a véletlenerdő- és az OLS-becslésen alapuló Blinder–Oaxaca-dekompozíció eredményeinek összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 99 (1). pp. 5-45. ISSN 0039-0690

Takács-Sánta, András (2017) Egy új világ építése egészen alulról? - Komplex ökologikus életmód-alternatívát megvalósító helyi közösségek a vidéki Magyarországon. SOCIO.HU. ISSN 2063-0468 (In Press)

Takács-Sánta, András (2016) Mit szóljunk ahhoz, hogy süllyed a hajónk? - Négyféle hozzáállás kultúránk válságához. In: Ökológiai lábnyom és fenntarthatatlanság. L'Harmattan Kiadó. (In Press)

Takács-Sánta, András (2017) A közlegelők komédiája - A közösségek újrafelfedezése mint kiút az ökológiai válságból. L'Harmattan Kiadó. (In Press)

Takács-Sánta, András and Bódi, Balázs (2016) Tikopia társadalma, amely elkerülte a közlegelők tragédiáját. SOCIO.HU. ISSN 2063-0468 (In Press)

Timár, Judit (2019) „Államosított tértermelés” a kiszorítottak perspektívájából egy dzsentrifikálódó városrészben = The “nationalised production of space” from the perspective of displaced people in an urban district undergoing gentrification. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 38-60. ISSN 0237-7683

Trenka, Magdolna (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK Imparitas Factorok. Esélyegyenlőtlenségi Tényezők, a nők vezetővé válása előtt = Imparity Factors. Inequality Factors, prior to women becoming senior leader. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 349-376. ISSN 20622597

Tálas, Péter and Szente-Varga, Mónika (2017) A 2017. augusztusi spanyolországi terrortámadásokról = On the 2017 Spain Terror Attacks. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 9 (5). pp. 70-78. ISSN 1789-5286

Tátrai, Patrik and Pálóczi, Á. and Pásztor, I. Z. and Pénzes, János (2017) Etnikai besorolási gyakorlatok. A cigányság külső kategorizálását befolyásoló tényezők. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 7 (2). pp. 45-65.

Tóth, Janka and Méreiné Berki, Boglárka and Málovics, György and Juhász, Judit and Boros, Lajos (2017) „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 62-84. ISSN 2062-9923

Tóth, Judit Gabriella (2015) A láthatóvá tett láthatatlan : Az asszimiláció folyamatának vizsgálata Kétvölgyön. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (3). pp. 107-119. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Tózsa, István and Sallai, János (2018) Geostratégia az EU délkeleti kapujában = Geostrategy at the EU's South-Eastern Gate. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6.). pp. 240-254. ISSN 1786-6553

Tőzsér, Anett (2019) A magyar társadalom mentális egészségi állapotának bemutatása. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 370-382. ISSN 1786-6553

U

Uzzoli, Annamária (2019) Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon – Beszámoló a Társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely szakmai találkozójáról = Health Inequalities in Hungary – Report on the Workshop of the Social Inequalities Horizontal Research Network. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 209-216. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

V

Vaderna, Gábor (2018) Egyházi karrier és társadalmi mobilitás a 18–19. század fordulóján. Johann Ladislaus Pyrker és Kis János példája. Egyháztörténeti Szemle, 19 (4). pp. 22-38. ISSN 1585-7476

Varga, Sándor (2014) Bevezető. Szociokulturális változások egy erdélyi faluban. In: Széki lakodalom. Hagyományok Háza, Budapest, pp. 7-12. ISBN 978-963-7363-76-4

Varga, Zoltán (2015) Integrálódik-e az EU? Studia Mundi – Economica, 2 (3). pp. 149-157. ISSN 2415-9395

Vehrer, Adél and Papp, Bálint (2020) Területi alapon szerveződő közösségek a Rábavidéken = Communities Organised on a Geographic Basis in the River Rába Region. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 315-326. ISSN 1786-6553

Velkey, Gábor (2014) A helyi foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás legfontosabb jellemzői egy empirikus kutatás tükrében. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Velkey, Gábor (2019) A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében = Spatial-social inequalities and their reproduction in the Hungarian primary school system. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 104-131. ISSN 0237-7683

Veres, Anita and Nagy, Andrea Magda (2016) Az EU csatlakozás előtt álló országok és a magyarországi felsőoktatási intézmények tudományos kapcsolatainak vizsgálata publikációs teljesítményük alapján. In: Fiatalok Európában konferencia 2015.: II. Fiatalok EUrópában konferencia, 2015. november 13-14., Pécs.

Vidra, Zsuzsanna (2013) Local Governments and Benefit Recipients under Pressure by Workfare. In: The Effects of Reducing the Social Allowance in Rural Hungary. Pro-Cserehát Association, Budapest. ISBN 978-963-08-7334-5

Vidra, Zsuzsanna (2013) Rethinking Roma Migration in the Light of Recent Flow of Refugees to Canada from Three Central Eastern European Countries the Czech Republic, Hungary and Slovakia. International Journal of Arts and Sciences, 6 (3). pp. 529-540. ISSN 1944-6934

Vidra, Zsuzsanna (2013) Roma Migration to and from Canada : The Czech, Hungarian and Slovak Case (edited volume). CEU CPS, Budapest. ISBN 978-963-88538-7-5

Vidra, Zsuzsanna (2013) A szakképzetlen bérmunka szerepe falusi romák megélhetési stratégiáiban. In: Hátrányban vidéken. Argumentum, Budapest, pp. 57-74. ISBN 978-963-446-682-6

Virág, Tünde (2014) Élet a pusztán. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Vysotskaya, Volha (2017) Youth transition to the labour market during employment mobility. Employment and inequality of young people in Europe. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 118-130. ISSN 2062-9923

Vysotskaya, Volha (2017) A fiatalok átlépése a munka világába foglalkoztatási mobilitással, esélyhátrányok Európában. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 105-117. ISSN 2062-9923

Váradi, Mónika Mária (2020) Az (im)mobilitás dinamikái vidéki terekben - szakirodalmi kitekintés, empirikus kiegészítésekkel = The dynamics of (im)mobility in rural areas – literature review and some empirical comments. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 114-141. ISSN 2062-9923

Váradi, Mónika Mária (2014) Szegénység és projektvilág. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Váradi, Mónika Mária (2015) Szegénység, projektek, közpolitikák. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 69-96. ISSN 2062-9923

Vértesy, László (2018) A nyugdíjrendszer helyzete és finanszírozhatósága. Pénzügyi műhelytanulmányok . Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-421-797-8

Völgyi, Katalin (2015) A sikeres államkapitalizmus példája - Szingapúr. VGI Műhelytanulmányok (110). MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-629-9

Vörös, Tünde (2017) A sportolási hajlandóság növelésében rejlő lehetőségek Kelet-Közép-Európa társadalmi-gazdasági fejlődése tükrében = Social and economic development opportunities in East Central Europe provided by increasing physical activity. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 83-103. ISSN 2062-9923

W

Weninger, Sándor (2019) Városarculati megközelítések a 21. századi magyar városok településmarketingjében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 427-436. ISSN 1786-6553

Wisnovszky, Gábor György (2018) A szuverenitás valódi forrásának feltérképezése a nyugati államfejlődésen és a magyar rendszerváltáson keresztül = Mapping the Genuine Source of Sovereignty Through Western European State Development and the Change of Regime in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 44-56. ISSN 1786-6553

Z

Zeleny, Klaudia and Molontay, Roland and Szabó, Mihály (2021) A kollégiumi lét egyetemi teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata. Statisztikai Szemle, 99 (1). pp. 46-79. ISSN 0039-0690

É

Éber, Márk Áron (2015) Következtetések – a „magyar társadalom” tagolódásának megértése felé. REPLIKA (94). pp. 147-159. ISSN 0865-8188

This list was generated on Wed Oct 27 13:19:47 2021 CEST.