REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > B1 Philosophy (General) / filozófia általában"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 349.

A

Almási, Zsolt (2007) Francis Bacon: Szöveg és szövegkörnyezet = Francis Bacon: Text and Context. Project Report. OTKA.

Ambrus, Gergely (2009) Carnap korai metafizika-kritikája. Magyar Filozófiai Szemle, 53 (3-4). pp. 605-629. ISSN 0025-0090

Ambrus, Gergely (2012) Gonosz démonok, agyak a tartályban és zombik: szkepticizmus és a dualizmus melletti elgondolhatósági érvek. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, XVII (1). pp. 129-137. (In Press)

Ambrus, Gergely (2011) Juhos' Antiphysicalism and his Views on the Psychophysical Problem. In: Máté, A., Rédei, M., Stadler, F. (Hrsg.), Der Wiener Kreis in Ungarn – The Vienna Circle in Hungary. Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis (16). Springer, Wien-New York, pp. 99-128. ISBN 978-3-7091-0176-6

Ambrus, Gergely (2009) Modal Empiricism and Two-Dimensional Semantics. In: Language and World. The 32nd International Wittgenstein Symposium. Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2009., August 9-15, 2009., Kirchberg am Wechsel, Austria.

Angyalosi, Gergely (2014) Az újrakezdés pátosza. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (11). pp. 110-115. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2014) "Imprégnation et évitement". In: Traces de l'être. Heidegger en France et en Hongrie. L'Harmattan Kiadó, Paris, pp. 119-129. ISBN 978-2-343-042582-5

Angyalosi, Gergely (2014) A fenséges kalandja. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (10). pp. 35-43. ISSN 0401-3174

B

Bacsó, Béla and Bartók, Imre and Bereczki, Péter and Darida, Veronika and Erdősi, Péter and Falvay, György Dávid and Haas, Lídia and K. Horváth, Zsolt and Kelemen, Pál and Kerekes, Amália and Kiss, Viktória and Lénárt, Tamás and Marsó, Paula and Nagy, Edina and Olay, Csaba and Seregi, Tamás and Sohajda, Ferenc and Takács, Ádám and Teller, Katalin and Varga, Zoltán (2011) A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a 20. században = Aesthetical, Historical and Social Concepts of Space Experience in the 20th Century. Project Report. OTKA.

Bagyinszki, Péter Ágoston (2011) A teológiai ismeretelmélet mai útjai. SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 30-43. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2012) Hit és ész Canterburyi Szent Anzelm gondolkodásában. SAPIENTIANA, 5 (1). pp. 14-32. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2011) A gondolkodás mint tapasztalás (Canterburyi Szent Anzelm és Martin Heidegger alapján). SAPIENTIANA, 4 (1). pp. 14-29. ISSN 2060-3231

Bakos, Tibor Gergely (2013) A metafizika fordulata avagy a fordulat metafizikája? : Weissmahr Béla Ontológiája és a lehetséges kortárs kutatási irányok áttekintése, különös tekintettel hazai bölcseletünkre. SAPIENTIANA, 6 (1). pp. 54-69. ISSN 2060-3231

Bene, Sándor (2013) Andreas Pannonius lélekfelfogásának forrásaihoz (Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum). In: Pázmány nyomában : tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. MondAT Kft, Vác, pp. 50-76. ISBN 978-963-87596-6-5

Boros, Gábor and Bizáczki Varga, Balázs and Blum, Paul Richard and Csejtei, Dezső and Dékány, András and Faragó-Szabó, István and Forrai, Gábor and Losonczi, Péter and Moldvay, Tamás and Pavlovits, Tamás and Schmal, Dániel and Trencsényi, Balázs and Visi, Tamás (2007) A filozófia története a XVI-XVII. században = A History of Early Modern Philosophy. Project Report. OTKA.

Boros, Gábor and Brown, Eric and Dékány, András and Faragó-Szabó, István and Joó, Mária and Komorjai, László and Losonczi, Péter and Mester, Béla and Mesterházi, Miklós and Moldvay, Tamás and Pavlovits, Tamás and Schmal, Dániel and Simon, József and Szalai, Judit (2012) Korai felvilágosodás a XVII-XVIII. század fordulóján = Early Enlightenment on the Threshold of 18th Century. Project Report. OTKA.

Boros, János (2006) Analitikus filozófia, kontinentális filozófia, pragmatizmus = Analytic philosophy, ""continental philosophy"", pragmatism. Project Report. OTKA.

Bujdosó, Ádám (2014) Aquinói Szent Tamás a világ örökkévalóságáról. In: Phyllobolia. Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, pp. 99-107. ISBN 978-615-5343-02-5

C

Comblé, José and Jeney, Éva (2013) A II. Vatikáni Zsinat – ötven év távlatából. Mérleg. ISSN 0026-0126 ; 1588-1407 (online változat)

Czakó, István (2014) Das Problem des religiösen Akosmismus in der Kierkegaard-Rezeption von Karl Jaspers. Kierkegaard Studies. Yearbook. pp. 285-300. ISSN 1430-5372

Czakó, István (2013) A vallási akozmizmus problémája Karl Jaspers Kierkegaard-recepciójában. Magyar Filozófiai Szemle, 57 (3). pp. 89-105. ISSN 0025-0090

D

Deczki, Sarolta (2013) Amire a játék kimegy. In: Kritikai mintázatok. Tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 44-51. ISBN 978-963-318-323-6

Deczki, Sarolta (2013) Az érzékiség dicsérete. Kalligram Kiadó, Budapest. ISBN 978-80-8101-689-9

Deczki, Sarolta (2014) Egy közép-európai gondolkodó portréja. In: Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 91-98.

Deczki, Sarolta (2014) Meredek sziklagerincen: Husserl és a válság problémája. Aspecto Könyvek . L'Harmattan, Budapest. ISBN 9789632367750

Deczki, Sarolta (2013) A földi szerelem. In: A szerelem. Lábjegyzetek Platónhoz, 1 (11). Pro Philosophie Szegediensi Alapítvány, MFT, SZTE BTK Filozófia Tanszék, Státus Kiadó, Szeged, pp. 78-86. ISBN 978-963-88812-5-0

Demeter, Tamás (2015) Ami _A szociologizáló hagyomány_ból kimaradt. KORUNK (KOLOZSVÁR). ISSN 1222-8338 (In Press)

Demeter, Tamás (2015) Anger and the Unity of Philosophy. In: Discourses of Anger. Brill Academic Publisher, Leiden. (In Press)

Demeter, Tamás (2015) Before the Two Cultures: Merging the Canon of the History of Philosophy and History of Science. Metaphilosophy, 46 (3). ISSN 1467-9973 (In Press)

Demeter, Tamás (2015) Georg Lukács und die Budapester Schule. In: Marx Handbuch. Metzler, Stuttgart. (In Press)

Demeter, Tamás (2013) Hume-értelmezések = Hume Interpretations. Project Report. OTKA.

Demeter, Tamás (2014) Morals, Standards and Communities. The Monist. (In Press)

Demeter, Tamás (2015) Scholarship and the Medium of Thought: On the Growing Interest in Communication in Fin-de-Siécle Hungary. In: Wissen – Vermittlung – Moderne: Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900. Böhlau, Wien. (In Press)

Demeter, Tamás (2015) Three Genres of Sociology of Knowledge and Their Marxist Origins. Studies in East European Thought. (In Press)

Demeter, Tamás (2015) What Mary Didn't Know. In: Downton Abbey and Philosophy. Open Court, Chicago, IL.. (In Press)

E

Ekler, Péter (2011) Gyarmati Bíró Miklós és Axiokhosz-kommentárja. Irodalomtörténeti Közlemények, 115 (2). pp. 225-228. ISSN 0021-1486

Eszes, Boldizsár and Tőzsér, János (2010) Analitikus filozófia és fenomenológia. Magyar Filozófiai Szemle, 54 (2). pp. 133-156. ISSN 0025-0090

F

Fazekas, Péter (2011) Causation at different levels : Tracking the commitments of mechanistic explanations. Biology and Philosophy, 26. pp. 365-383. ISSN 0169-3867

Fazekas, Péter (2011) Cognitive Architecture and the Epistemic Gap : Defending Physicalism without Phenomenal Concepts. Philosophia, 39. pp. 21-29. ISSN 0048-3893

Fehér, István M. (2001) Hermeneutics and Philology: "Understanding the Matter", "Understanding the Text". Continental Philosophy Review, 34 (3). pp. 269-285. ISSN 1387-2842 (print), 1573-1103 (online)

Fehér, M. István (2008) Az intencionális léte. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 52 (1–2). pp. 1-47. ISSN 0025-0090

Fehér, M. István (2008) Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers. WIENER JAHRBUCH FÜR PHILOSOPHIE, 39/200. pp. 141-164. ISSN 0083-999X

Fehér, M. István (2013) Fenomenológia mint szigorú tudomány. In: Kortársunk, Husserl. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 19-44. ISBN 978-963-312-167-2

Fehér, M. István (2014) Hazugság és rosszhiszeműség – fenomenológia és ideológiakritika. In: A hazugság. Lábjegyzetek Platónhoz (12). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 229-268. ISBN 978-963-88812-6-7

Fehér, M. István (2014) Heidegger und Sartre – Seinsphänomen und Sein des Phänomens : Zwei Spielarten phänomenologischer Ontologie. In: Traces de l'être. Heidegger en France et en Hongrie. L'Harmattan Kiadó, Paris, pp. 129-172. ISBN 978-2-343-042582-5

Fehér, M. István (2013) Heidegger’s Development up to 'Being and Time'. DASEINSANALYSE - JAHRBUCH FÜR PHÄNOMENOLOGISCHE ANTHROPOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE , 29. pp. 5-22. ISSN 0254-6221

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik der Verständigung und Intersubjektivität im Systemansatz der Phänomenologie Hegels. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 237-249. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik und praktische Philosophie. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 61-80. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2009) Hermeneutika és humanizmus. In: Hans-Georg Gadamer. A filozófia útjai . L'Harmattan, Paris; Budapest, pp. 43-117. ISBN 978-963-236-195-6

Fehér, M. István (2010) Jóra és rosszra való szabadság – a dulakodás szabadsága. HÍD, 74 (2). pp. 53-80. ISSN 0350-9079

Fehér, M. István (1996) Karl Rahner szellemi gyökereihez : Heidegger és a XX. századi teológia. In: Az Ige meghallója : Karl Rahner emlékülés. Szegedi Hittudományi Főiskola : Logos Kiadó, Szeged ; Budapest, pp. 43-91. ISBN 963-8159-06-5

Fehér, M. István (2014) Kunst und Wahrheit bei Heidegger und Gadamer. PHILOBIBLON, XIX (Number). pp. 538-556. ISSN 1224-7448

Fehér, M. István (2013) ‘Love of Words’ – ‘Love of Wisdom’: Philology and Philosophy from a Hermeneutical Perspective. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 10 (2). pp. 489-512. ISSN 1224-7448

Fehér, M. István (2009) Religion, Theology, and Philosophy on the Way to "Being and Time": Heidegger, the Hermeneutical, the Factical, and the Historical with Respect to Dilthey and Early Christianity. RESEARCH IN PHENOMENOLOGY, 39 (1). pp. 99-131. ISSN 0085-5553

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. VILÁGOSSÁG, 50 (2009 n). pp. 3-32. ISSN 0505-5849

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. VILÁGOSSÁG, 50 (2009 ő). pp. 63-93. ISSN 0505-5849

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció: A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái. In: Filológia, interpretáció, médiatörténet. Filológia (1). Ráció, Budapest, pp. 56-151. ISBN 978-963-9605-83-1

Fehér, M. István (2013) »A szavak szeretete« – »a bölcsesség szeretete«. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból. VILÁGOSSÁG, LIV (2013 ő). pp. 3-23. ISSN 0505-5849

Fehér, Márta and Békés, Vera and Füstöss, László and Gábor, Éva and Margitay, Tihamér (2007) Polányi Mihály tudományos és tudományfilozófiai életművének kutatása = Michael Polanyi`s scientific and philosophical oeuvre. Project Report. OTKA.

Fehér M., István (1999) Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage: István M. Fehér. In: Quo vadis Philosophie? Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage. Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, Reihe Monographien (28). Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen, pp. 100-104.

Fehér M., István (1982) Attack Against the Absolute: Lukács and Heidegger. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 16. pp. 185-190. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (2005) "Az eszme érzéki ragyogása". Esztétika, metafizika, hermeneutika (Gadamer és Hegel). In: Parlando: Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Atlantisz Kiadó, Budapest, pp. 123-200. ISBN 963 9165 77 8

Fehér M., István (2004) Bild und Sprache: Über den Zusammenhang zwischen Kunst- und Sprachauffassung in der philosophischen Hermeneutik Hans-Georg Gadamers. In: Spielarten der Sprache: Transgressionen des Medialen in der Literatur. Osiris, Budap, pp. 67-85. ISBN 963-389-692-4

Fehér M., István (1983) Croce e l'Ungheria. La Cultura, 21 (2). pp. 356-369. ISSN 0393-1560

Fehér M., István (2007) Der göttliche Gott. Hermeneutik, Theologie und Philosophie im Denken Heideggers. In: Das Spätwerk Heideggers: Ereignis – Sage – Geviert. Königshausen and Neumann, Würzburg, pp. 163-190. ISBN 3-8260-3522-4

Fehér M., István (1979) Dialectical Elements in Popper's Criticism of Dialectics. In: Wittgenstein, the Vienna Circle and Critical Rationalism: Proceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium. Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pp. 409-411.

Fehér M., István (1997) Die Hermeneutik der Faktizität als Destruktion der Philosophiegeschichte als Problemgeschichte: Zu Heideggers und Gadamers Kritik des Problembegriffes. In: The Critical Threshold for Thinking at the End of Philosophy. Heidegger Studies / Heidegger Studien / Etudes Heideggeriennes (13). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 47-68. ISBN 3-428-09215-5

Fehér M., István (1989) Die Unabgeschlossenheit von 'Sein und Zeit': erläutert am Ansatz der existenzialen Analytik in 'Sein und Zeit' und in den 'Prolegomena' sowie an der Entstehung des hermeneutischen Gedankenkreises in den frühen Freiburger Vorlesungen. Concordia - Internazionale Zeitschrift für Philosophie, 16. pp. 15-31. ISSN 0179-0846

Fehér M., István (2005) Die Verfassung und das Volk. Überlegungen im Anschluß an den Aufsatz Rüdiger Bubners. In: Eine Verfassung für Europa. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 107-117.

Fehér M., István (1996) Die Vernünftigkeit der Vernunft oder der 'Gegensatz zwischen begrifflicher Dialektik und anschauendem Entgegennehmen': Zu Heideggers Auseinandersetzung mit Hegel. In: Hegel-Jahrbuch: 1995. Akademie Verlag, Berlin, pp. 385-400. ISBN 3050027053

Fehér M., István (2005) "»Die geistige Gestalt Europas« – was ist das?" Idee und Tradition von Europa im Blick auf die europäische Einigung. In: Von der Idee zum Konvent: Eine interdisziplinäre Betrachtung des europäischen Integrationsprozesses. Andrássy-Schriftenreihe (3). Andrássy Gyula Deutschsprachige Universitat, Budapest, pp. 17-33.

Fehér M., István (1992) The Early Heidegger. Phenomenology, Hermeneutics, Lebensphilosophie on His Way to Being and Time: The Confrontation with Husserl, Dilthey, and Jaspers. Existentia, 2 (1-4). pp. 69-96. ISSN 1215-5950

Fehér M., István (1990) Eigentlichkeit, Gewissen und Schuld in Heideggers? Sein und Zeit? Eine Interpretation mit Ausblicken auf seinen spateren Denkweg. Man and World, 23 (1). pp. 35-62. ISSN 0025-1534

Fehér M., István (1994) Einleitung in die Philosophie als philosophisches Problem. Hermeneutische Interpretation eines Absatzes aus der 'Vorrede' von Hegels 'Phänomenologie des Geistes'. In: Idealismus mit Folgen: Die Epochenschwelle um 1800 in Kunst und Geisteswissenschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag von Otto Pöggeler. Wilhelm Fink Verlag, München, pp. 197-210.

Fehér M., István (1997) Emmanuel Lévinas' phänomenologische Konzeption des Anderen. Trumah - Zeitschrift der Hochschule fur Judische Studien Heidelberg, 6. pp. 19-35. ISSN 0935-1035

Fehér M., István (1991) Fakten und Apriori in der neueren Beschäftigung mit Heideggers politischem Engagement. In: Zur philosophischen Aktualität Heideggers: Symposium der Alexander von Humboldt-Stiftung vom 24.-28. April 1989 in Bonn – Bad Godesberg. Band 1: Philosophie und Politik. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, pp. 380-408.

Fehér M., István (2003) Filozófia, retorika, hermeneutika. Világosság, 44 (11-12). pp. 19-32. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (1992) Fundamental Ontology and Political Interlude: Heidegger As Rector of the University of Freiburg. In: Martin Heidegger. Critical Assessments. Routledge and Kegan Paul, London; New York, pp. 159-197.

Fehér M., István (1998) Gadamers Destruktion der Ästhetik im Zusammenhang seiner philosophischen Neubegründung der Geisteswissenschaften. In: Denkwege 1. : Philosophische Aufsätze. Reihe der Tübinger Gesellschaft für phänomenologische Philosophie (1). Attempto Verlag, Tübingen, pp. 25-54.

Fehér M., István (2006) Gestimmtes Verstehen. Wandlung des europäischen Menschenbildes mit Blick auf die phänomenologisch-hermeneutische Fassung der Stimmungen und ihre Bedeutung für die Psychotherapie. In: Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy (22). Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse - International Federation for Daseinsanalyse, Wien, pp. 49-63.

Fehér M., István (1996) Gibt es die Hermeneutik? Zur Selbstreflexion und Aktualität der Hermeneutik Gadamerscher Prägung. Internationale Zeitschrift fur Philosophie, 5 (2). pp. 236-259. ISSN 0942-3028

Fehér M., István (1998) Hat die Hermeneutik eine Sprachphilosophie? In: Das Phänomen und die Sprache: Mesotes. Jahrbuch für philosophischen Ost-West-Dialog Otterthaler Gespräche . Verlag Turia und Kant, Wien, pp. 97-116. ISBN 3851322061

Fehér M., István (1998) Heidegger and the Hermeneutic Turn of Philosophy. Kellék, 11-12. pp. 7-22. ISSN 1453-7400

Fehér M., István (1993) Heidegger und Kant – Heidegger und die Demokratie. In: Europa und die Philosophie. Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft (2). Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, pp. 105-127.

Fehér M., István (1991) Heidegger und Lukács. Eine Hundertjahresbilanz. In: Wege und Irrwege des neueren Umganges mit Heideggers Werk: Ein deutsch-ungarisches Symposium. Philosophische Schriften (4). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 43-70. ISBN 3-428-07328-2

Fehér M., István (1991) Heidegger und Lukács. Überlegungen zu L. Goldmanns Untersuchungen aus der Sicht der heutigen Forschung. Mesotes - Zeitschrift für Philosophischen Ost-West-Dialog, 1991 (1). pp. 25-38. ISSN 1017-8279

Fehér M., István (1981) Heidegger und das Traditionsproblem. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 15. pp. 189-204. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (1989) Heidegger útja a Lét és időig. In: Lét és idő. Gondolkodók (ISSN 0133-8617) . Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 5-84. ISBN 963-282-236-6

Fehér M., István (1996) Heidegger's Postwar Turn: The Emergence of the Hermeneutic Viewpoint of His Philosophy and the Idea of 'Destruktion' on the Way to Being and Time. In: Phenomenology and Beyond : Selected Studies in Phenomenology and Existential Philosophy. Philosophy Today, 21 (40/1). DePaul University, Chicago, pp. 9-35.

Fehér M., István (1995) Heidegger's Understanding of the Atheism of Philosophy: Philosophy, Theology, and Religion in his Early Lecture Courses up to Being and Time. American Catholic Philosophical Quarterly, 69 (2). pp. 189-228. ISSN 1051-3558 (print), 2153-8441 (online)

Fehér M., István (1999) Heidegger, Mitsein, Demokratie. Kellék, 13. pp. 35-52. ISSN 1453-7400

Fehér M., István (2000) Heideggers Kritik der Ontotheologie. In: Religion und Gott im Denken der Neuzeit. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn : München : Wien : Zürich, pp. 200-223.

Fehér M., István (1999) Heideggers Stellung zum Skeptizismus in "Sein und Zeit" und in den frühen Vorlesungen. In: Siebzig Jahre "Sein und Zeit": Wiener Tagungen zur Phänomenologie. Reihe der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie (3). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main : Berlin : Bern : New York : Paris : Wien, pp. 45-74. ISBN 3-631-34128-8

Fehér M., István (2005) Heideggers ontologische Neuinterpretation und Aufwertung der Stimmungen im Zusammenhang seiner phänomenologischen Radikalisierung der Lebensphilosophie und der hermeneutischen Destruktion der abendländischen Metaphysik. In: Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy (21). Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse - International Federation for Daseinsanalyse, Wien, pp. 49-69.

Fehér M., István (1985) Heideggers politisches Intermezzo: Rektor der Universität Freiburg. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 19. pp. 123-148. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (1999) Hermeneutics and the Sciences. In: Hermeneutics and Science: Proceedings of the First Conference of the International Society for Hermeneutics and Science. Boston Studies in the Philosophy of Science (206). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht : Boston : London, pp. 1-12. ISBN 0 7923 5798 1

Fehér M., István (1999) Hermeneutik und Philologie: "Verständnis der Sachen" , "Verständnis des Textes". In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin (11). Humboldt-Universitat, Berlin : Budapest, pp. 11-25.

Fehér M., István (2003) Hermeneutika, etika, nyelvfilozófia. Világosság, 44 (5-6). pp. 73-81. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (1986) Hermeneutische Notiz zu Poppers Dialektik-Begriff. In: Die Krise der Phänomenologie und die Pragmatik des Wissenschaftsfortschritts. Edition S, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien, pp. 215-218. ISBN 3-7046-0043-1

Fehér M., István (2001) The Humboldtian Idea of a University: The Bond between Philosophy and the Humanities in the Making of the Modern University. Neohelicon, 28 (2). pp. 33-37. ISSN 0324-4652 (print), 1588-2810 (online)

Fehér M., István (2007) Idea and Tradition of Europe in the Light of Its Own History. Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, 12. pp. 205-228. ISSN 1224-7448

Fehér M., István (1991) Identität und Wandlung der Seinsfrage. Eine hermeneutische Annäherung. In: Mesotes. Supplementband Martin Heidegger: Beiträge des Symposions "Tendenzen und Ergebnisse der Heidegger-Forschung in Ost- und Mitteleuropa". Braumuller, Wien, pp. 105-119.

Fehér M., István (2005) Il carattere pratico dell'ermeneutica quale filosofia della comunanza (esistenz comune/coesistenza) (Gemeninsamkeit). Comprendere, intesa, argomentare, comunita. In: Filosofia ed Etica. Studi in onore di Girolamo Cotroneo. Variazioni. Collana di Studi di Filosofia e altri saperi diretta da Giuseppe Gembillo e Giuseppe Giordano, 2 . Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, Catanzare, Soveria Mannelli, pp. 163-183.

Fehér M., István (1981) In cammino verso la Storia: Sviluppo e aspetti del pensiero filosofico di Lukács. Incontri Meridionali, 3. pp. 35-47. ISSN 0019-3488

Fehér M., István (2008) Irodalom és filozófia – irodalmi szöveg és filozófiai szöveg. Irodalomtörténet, 89 (2). pp. 155-187. ISSN 0324-4970

Fehér M., István (2002) Kunst und Wille zur Macht: Nietzsches Kunstdenken zwischen Ästhetik und Ontologie. In: Natur und Kunst in Nietzsches Denken. Collegium Hermeneuticum. Deutsch-italienische Studien zur Kulturwissenschaft und Philosophie (8). Böhlau Verlag, Köln : Weimar : Berlin, pp. 167-186.

Fehér M., István (1999) Kunst, Ästhetik und Literatur in der philosophischen Hermeneutik Hans-Georg Gadamers. In: Epoche – Text – Modalität: Diskurs der Moderne in der ungarischen Literaturwissenschaft. Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 1-49.

Fehér M., István (1989) L'interpretazione della filosofia classica tedesca in "Storia e coscienza di classe". DISCORSI - RICERCHE DI STORIA DELLA FILOSOFIA, 9 (1). pp. 41-60.

Fehér M., István (1992) Lask, Lukács, Heidegger: The Problem of Irrationality and the Theory of Categories. In: Martin Heidegger. Critical Assessments. Routledge and Kegan Paul, London, pp. 373-405.

Fehér M., István (1997) Lukács As a Precursor of 20th Century Existentialism. Hungarian Studies, 12 (1-2). pp. 73-83. ISSN 0236-6568 (print), 1588-2772 (online)

Fehér M., István (1983) Lukács e Sartre: Due itinerari filosofici a confronto. In: Il marxismo della maturita di Lukács. Prismi Editrice, Napoli, pp. 159-190.

Fehér M., István (1988) Lukács e la filosofia contemporanea: Il problema della ragione. Giornale di Metafisica, 10 (2). pp. 269-298. ISSN 0017-0372

Fehér M., István (2005) Lukács egzisztenciális döntése. Világosság, 45 (9). pp. 11-16. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (2006) Létezik-e szó szerinti jelentés? Világosság, 47 (8-9-10). pp. 185-196. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (2004) Metafizika és észkritika. A felvilágosodás kiteljesítése és önmeghaladása Kant gondolkodásában. Világosság, 45 (10-1-2). pp. 37-54. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (2009) Mündlichkeit und Schriftlichkeit aus hermeneutischer Sicht. In: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 117-145.

Fehér M., István (1992) Nemzet, filozófia, tudomány: A hazai filozófiai munkálkodás ágai és jelentősége. Existentia, 2 (1-4). pp. 495-540. ISSN 1215-5950

Fehér M., István (2008) A Nyugat és a filozófia. In: A Nyugat útjai – centenáriumi emlékülés, 2008. május 9., Budapest, Hungary. (Unpublished)

Fehér M., István (2009) A Nyugat és a filozófia. IRODALOMTÖRTÉNET, 90 (1). pp. 19-48. ISSN 0324-4970

Fehér M., István (2000) On The Hermeneutic Understanding of Language: Word, Conversation and Subject Matter. In: Language and Linguisticality in Gadamer's Hermeneutics. Rowman and Littlefield, Lanham : Boulder : New York : Oxford, pp. 59-66.

Fehér M., István (1993) Parallelen zwischen Heideggers und Lukács' Schelling-Interpretation. In: Philosophie der Subjektivität? Zur Bestimmung des neuzeitlichen Philosophierens. Schellingiana (3.1). Frommann-Holzboog, Stuttgart : Bad Cannstatt, pp. 391-402.

Fehér M., István (1994) Phenomenology, Hermeneutics, Lebensphilosophie: Heidegger's Confrontation with Husserl, Dilthey, and Jaspers. In: Reading Heidegger from the Start: Essays in His Earliest Thought. State University of New York Press, Albany, pp. 73-89.

Fehér M., István (1992) Philosophen und Philosophieprofessoren - Philosophie und Philosophiewissenschaft: Überlegungen im Anschluß an eine Unterscheidung Martin Heideggers. Mesotes - Zeitschrift für Philosophischen Ost-West-Dialog, 1992 (2). pp. 122-132. ISSN 1017-8279

Fehér M., István (2001) Philosophische Kontakte zwischen Deutschland und Ungarn um die Jahrhundertwende: Lukács, Lask, Weber, Heidegger, Simmel. In: Grenzen überschreiten: Beiträge zur deutsch-ungarischen Kulturwissenschaft. Verlag J. Stekovics, Halle, pp. 55-69. ISBN 3-932863-81-X

Fehér M., István (2003) Pietismus und Hermeneutik. In: A Szent Titok vonzásában: A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Studia Theologica Budapestinensia. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának sorozata (32). Új Ember Kiadó, Budapest, pp. 69-79. ISBN 963-9527-16-5

Fehér M., István (2002) Pietismus, Hermeneutik, Phronesis, praktisches Wissen: Kants "praktische" Lesart theologischer Sätze und Gadamers Akzentuierung der applicatio. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin (13). Humboldt-Universitat, Berlin : Budapest, pp. 31-48.

Fehér M., István (1983) Popper and Dialectics. I. Dialectical Elements in Popper's Criticism of Dialectics. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvós Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 17. pp. 251-272. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (1984) Popper and Dialectics. II. Dialectics and Historical Knowledge. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 18. pp. 67-92. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (2008) Religion, Theologie und Philosophie auf Heideggers Weg zu 'Sein und Zeit': Das Phänomenologische, das Hermeneutische, das Faktische und das Historische mit Blick auf Dilthey und das Urchristentum. In: Modern Homelessness, the Political and Art in Light of Machination - Revisiting the Question of Nihilism. Heidegger Studies / Heidegger Studien / Etudes Heideggeriennes (24). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 103-144. ISBN 978-3-428-12782-5

Fehér M., István (1995) Sartre and hermeneutics. Man and World, 28 (1). pp. 65-81. ISSN 0025-1534

Fehér M., István (2008) Schelling und die Humboldt'sche Universitätsidee – im Kontext des Idealismus. In: Philosophie und Gestalt der europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, vom 6. bis 9. November 2003. Schellingiana (18). Frommann-Holzboog, Stuttgart : Bad Cannstatt, pp. 169-210. ISBN 978-3-7728-2430-2

Fehér M., István (1999) Schelling, Kierkegaard, Heidegger hinsichtlich System, Freiheit und Denken: Gemeinsame Motive und Philosopheme der nachhegelschen Philosophie. In: Zeit und Freiheit: Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger. Akten der Fachtagung der Internationalen Schelling-Gesellschaft. Éthos Könyvek, Budapest, pp. 17-36.

Fehér M., István (2009) Schellings Hegel-Kritik und die Selbstüberwindung des Idealismus im Spätdenken Schellings. In: Negativität und Positivität als System: Internationale Tagung der Schelling-Forschungsstelle Berlin. Berliner Schelling Studien (9). Total Verlag, Berlin, pp. 103-129. ISBN 978 - 3 - 00 - 026763 - 5

Fehér M., István (2008) Simmels Kulturbegriff und sein Verständnis der Tragödie der Kultur: Gibt es einen Weg von der Kulturkritik zur Hermeneutik? In: Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaft. Wiener Arbeiten zur Literatur (24). Wilhelm Braumüller Universitätsverlag, Wien, pp. 1-10. ISBN 978-3-7003-1642-8

Fehér M., István (1982) Sistema, liberta e intuizione intellettuale in Kant e nell'idealismo tedesco. In: Per il Secondo Centenario della "Critica della Ragion Pura". Atti del Convegno Messina – Università 7–9 maggio 1981. Edizioni G.B.M., Messina, pp. 245-263.

Fehér M., István (1988) Sprachanalyse und Daseinsanalyse. Zum phanomenologisch–hermeneutischen Ansatz. In: Bewußtsein, Sprache und die Kunst. Metamorphosen der Wahrheit. Edition S, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien, pp. 178-186. ISBN 3-7046-0102-6

Fehér M., István (2008) Szóbeliség, írásbeliség, hermeneutika. Világosság, 49 (6). pp. 25-48. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (2005) Verstehen bei Heidegger und Gadamer. In: Dimensionen des Hermeneutischen: Heidegger und Gadamer. Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft (7). Klostermann, Frankfurt am Main, pp. 89-115.

Fehér M., István (1996) Verstehen, Verständigung, Argumentieren, Gemeinschaft: Zu den praktisch politischen Aspekten der Hermeneutik Gadamers. Existentia, 6-7 (1-4). pp. 65-78. ISSN 1215-5950

Fehér M., István (2008) Verständigung, Dialog, Gespräch. Zur Relevanz der Hermeneutik für eine Psychotherapie aus interkultureller Sicht. In: Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse, Bécs, pp. 172-185.

Fehér M., István (2003) Vorausspringende Fürsorge – Daseinsanalytik und Daseinsanalyse. Beziehungen zwischen Heideggers hermeneutischer Phänomenologie und der Psychotherapie. In: Zwischen Philosophie, Medizin und Psychologie: Heidegger im Dialog mit Medard Boss. Collegium Hermeneuticum. Deutsch-italienische Studien zur Kulturwissenschaft und Philosophie (9). Böhlau Verlag, Köln : Weimar : Berlin, pp. 183-204. ISBN 3-412-04003-7

Fehér M., István (1991) Vorwort des Herausgebers. In: Wege und Irrwege des neueren Umganges mit Heideggers Werk: Ein deutsch-ungarisches Symposium. Philosophische Schriften (4). Duncker/Humblot, Berlin, pp. 7-11. ISBN 3-428-07328-2

Fehér M., István (2003) Vorwort des Herausgebers: Kunst, Hermeneutik, Philosophie. Das Denken Hans-Georg Gadamers im Lichte des 20. Jahrhunderts. In: Kunst, Hermeneutik, Philosophie: Das Denken Hans-Georg Gadamers im Zusammenhang des 20. Jahrhunderts. Akten des Internationalen Symposiums Budapest, 19-22. Oktober 2000. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, pp. 7-10. ISBN 978-3-8253-1451-4

Fehér M., István (2004) Wort und Zeichen: Die strukturalistisch-semiotische Sprachauffassung aus hermeneutischer Sicht. In: Spielarten der Sprache: Transgressionen des Medialen in der Literatur. Osiris, Budapest, pp. 19-42. ISBN 963-389-692-4

Fehér M., István (1986) Zum Denkweg des jungen Heidegger. I. Die ersten Veröffentlichungen. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 20. pp. 163-184. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (1990) Zum Denkweg des jungen Heidegger. II. Unterwegs zu "Sein und Zeit": Die Auseinandersetzung mit Husserl. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Philosophica et Sociologica, 22-23. pp. 127-153. ISSN 0524-9023

Fehér M., István (2000) Zum Sprachverständnis der Hermeneutik: Wort, Gespräch und Sache. In: Hermeneutische Wege. Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 191-205.

Fehér M., István (1993) Zur Auseinandersetzung von Fichte und Schelling. Hermeneutische Überlegungen im Anschluss an die Untersuchungen R. Lauths. Mesotes - Zeitschrift für Philosophischen Ost-West-Dialog, 1993 (1). pp. 98-117. ISSN 1017-8279

Fehér M., István (2004) Zur Bildtheorie des Wortes – »so wahr, so seiend«. In: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, pp. 81-98.

Fehér M., István (1998) Zwölf Sätze über den Skeptizismus in Heideggers Sein und Zeit. In: Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft. Verlag Karl Alber, Freiburg : München, pp. 1-20. ISBN 3 495 45059 9

Fehér M., István (1993) Übersetzbarkeit philosophischer Texte und philosophische Probleme ihrer Übersetzung: Der Fall Heidegger. In: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen: Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung (8). Erich Schmidt Verlag, Berlin : Bielefeld : München, pp. 269-285.

Fehér M., István (2008) A filozófiába való bevezetés mint filozófiai probléma és 'A szellem fenomenológiájá'-nak önértelmezése az 'Előszó' egy bekezdésének tükrében. Világosság, 49 (3-4). pp. 9-35. ISSN 0505-5849

Fehér M., István (2003) Ästhetik, Hermeneutik, Philosophie. Das Hermeneutisch-Werden der Philosophie im 20. Jahrhundert. In: Kunst, Hermeneutik, Philosophie: Das Denken Hans-Georg Gadamers im Zusammenhang des 20. Jahrhunderts. Akten des Internationalen Symposiums Budapest, 19-22. Oktober 2000. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, pp. 15-31. ISBN 978-3-8253-1451-4

Fehér M., István and Bacsó, Béla and Kulcsár Szabó, Erno and Olay, Csaba and Szegedy-Maszák, Mihály (2008) Hermeneutika, esztétika, metafizika, nyelvfilozófia. Interdiszciplináris kutatások a humán tudományok elméletének és történetének köréből = Hermeneutics, Aesthetics, Metaphysics, Philosophy of Language. Interdisciplinary Research in the Theory and History of Humanities. Project Report. OTKA.

Fehér M., István and Bacsó, Béla and Kulcsár Szabó, Ernő and Szegedy-Maszák, Mihály (2013) Nyelv, kultúra, értelmezés. A humántudományok és a hermeneutika érintkezési pontjai és elágazásai = Language, Culture, Interpretation: Interconnections and Diversities between the Humanities and Hermeneutics. Project Report. OTKA.

Fehér M., István and Jacobs, Wilhelm G. (1999) Vorwort der Herausgeber. In: Zeit und Freiheit: Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger. Akten der Fachtagung der Internationalen Schelling-Gesellschaft, Budapest, 24. bis 27. April 1997. Éthos Könyvek, Budapest, pp. 7-8. ISBN 963 03 8155 9

Fehér M., István and Oesterreicher, Peter L. (2008) Vorwort. In: Philosophie und Gestalt der europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, vom 6. bis 9. November 2003. Schellingiana (18). Frommann-Holzboog, Stuttgart; Bad Cannstatt, pp. 9-11. ISBN 978-3-7728-2430-2

Forrai, Gábor and Ambrus, Gergely and Bognár, László and Demeter, Tamás and Gáspár, Csaba László and Huoranszki, Ferenc and Mezei, Balázs and Nyírő, Miklós and Schwendtner, Tibor and Szegedi, Nóra and Tőzsér, János and Veres, Ildikó (2013) A priori tudás és filozófiai megismerés = A priori knowledge and philosophical thought. Project Report. OTKA.

Frenyó, Zoltán (2014) Levelek Pauler Ákosnak. In: Pauler Ákos filozófiája. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 205-214. ISBN 9789635087860

Frenyó, Zoltán (2014) Pauler Ákos vallásfilozófiájának értelmezéséhez. In: Pauler Ákos filozófiája. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 63-75. ISBN 9789635087860

Frenyó, Zoltán (2014) A hazugság megítélése Szent Ágoston gondolkodásában. In: A hazugság. Lábjegyzetek Platónhoz (12). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 297-306. ISBN 978 963 88812 6 7

Frenyó, Zoltán (2014) A sírás és nevetés filozófiája. In: Mindennapi tudomány. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, pp. 67-76.

G

Gazda, István (2004) Albert Einstein 1905-ös speciális relativitáselméletének korai visszhangja a magyarországi fizikusok, fizikatanárok, bölcselők írásaiban (1907–1914). In: Einstein és a magyarok. Szakírók, bölcselők, publicisták a relativitáselmélet bűvöletében, 1905–1945. Összeáll.: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (38). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8016-0

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (1988) A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 293-298. ISSN 0025-0171

Gumbrecht, Hans Ulrich (2013) Szellemtudományok - Mi végre? Kijárat, Budapest.

Gyarmathy, Éva (2011) Kreativitás és beilleszkedési zavarok. In: A kreatvitás többszempontú vizsgálata. Debreceni Egyetem, Didakt Kiadó, Debrecen, pp. 13-45. ISBN 978-615-5212-01-7

Gyenge, Zoltán and Csejtei, Dezső and Csejteiné Juhász, Anikó and Pavlovits, Tamás and Simon, Ferenc and Sutyák, Tibor (2010) Ad hominem -- Modern filozófiai szakkönyvtár = Ad hominem -- Modern philosophical special library. Project Report. OTKA.

Gyenis, Balázs (2014) Determinism, physical possibility, and laws of nature. Erkenntnis. ISSN 0165-0106 (Submitted)

Gyenis, Balázs (2013) Determinizmus és interpretáció. Magyar Filozófiai Szemle, 2013/2. pp. 85-100. ISSN 0025-0090

Gyenis, Balázs (2014) Maxwell and the normal distribution: A colored story of probability, independence, and tendency toward equilibrium. Studies in the History and Philosophy of Modern Physics. ISSN 1355-2198 (Submitted)

Gángó, Gábor (2014) Eötvös József tudományfelfogása. In: Eötvös hite. Jezsuita könyvek. Agóra (18). JTMR Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, pp. 189-201. ISBN 978-963-8014-60-3

H

Heidl, György and Bugár, István and Juhász, Erika and Kézi, Zsuzsanna and Somos, Róbert (2011) Filozófiai elvek a korai keresztény exegézisben = Philosophical Principles in the Early Cristian Exegesis. Project Report. OTKA.

Hofer-Szabó, Gábor (2014) EPR correlations, Bell inequalities and common cause systems. In: Probing the Meaning of Quantum Mechanics: Physical, Philosophical and Logical Perspectives. World Scientific.

Hofer-Szabó, Gábor (2014) Noncommutative causality in algebraic quantum field theory. In: The Philosophy of Science in European Perspective, Lausanne, 2012 November.

Hylewski, Marcin and Burdzik, Tomasz (2014) Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej. Kultura-Historia-Globalizacja (15). pp. 115-137. ISSN 1898-7265

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

Hörcher, Ferenc (2014) Communal Values in the New Hungarian Fundamental Law. In: Verfassunggebung in konsolidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines Systems? [Constitution Building in Consolidated Democracies: a New Beginning or Decay of a Political System]. Nomos, Baden-Baden, pp. 346-364. ISBN 978-3-8487-0999-1

Hörcher, Ferenc (2014) Europe Reloaded. In: Transfigurations of the European Identity. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 1-20. ISBN 9781443856249

Hörcher, Ferenc (2013) Is a Contemporary Conservative Political Philosophy Based on the Aristotelian Concept of Phronesis Possible? MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 57. (4). pp. 109-120. ISSN 0025-0090

K

Kalinowski, Georges (2014) Az erkölcsi normák igazságértéke. In: Ratio Iuris. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei . Pázmány Press, Budapest, pp. 251-256. ISBN 978-963-308-202-7

Kampis, György and Kutrovátz, Gábor and Rédei, Miklós and Ropolyi, László and Szegedi, Péter (2010) Tudás és társadalom = Knowledge and Society. Project Report. OTKA.

Kappanyos, András (2014) Gegenmittel für kriegerische Ideologien. In: Parallelspuren/Párhuzamos nyomok. Österreichisches Kulturforum, Budapest; Wien, pp. 40-48. ISBN 978-963-89883-1-7

Kelemen, János (2007) Dante – Petrarca – Vico: Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből. Áron Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9210-51-6

Kelemen, János (2007) Eco visszhang: Kelemen János tanulmányai Umberto Ecóról. Világosság Könyvek, 3 . Világosság Alapítvány, Budapest. ISBN 978 963 87429 1 2

Kelemen, János (2008) Eyes Down. In: Purgatorio. A Canto-by-Canto Commentary. University of California Press, Berkeley - London, pp. 119-129. ISBN 9780520250567

Kelemen, János (2007) Irodalmi adalékok a személyes azonosság problémájához. VILÁGOSSÁG, XLII (6). pp. 27-32. ISSN 0505-5849

Kelemen, János (2005) Mandelstam Dantéja. In: "Szabad-ötletek...": Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola Szabő Lőrinc Kutatóhely, Miskolc, pp. 457-466. ISBN 963-661-668-X

Kelemen, János (2007) "Memeté" et "ipséité" dans La divine comédie. In: Le même et l'autre. Identité et différence: Actes du XXXIème Congrès International de l'Assocation des Sociétés de Philosophie de Langue française. Eötvös - Vrin, Budapest - Párizs, pp. 103-109. ISBN 978 963 463 957 2

Kelemen, János (2004) Nyelvfilozófiai tanulmányok. Áron Kiadó, Budapest. ISBN 963 9210 38 2

Kelemen, János (2008) Prohibition, Bounderies and Excludion in the Divine Comedy. DANTE FÜZETEK, 3 (3). pp. 3-17. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2005) A Purgatórium XII. éneke. In: Parlando: Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Atlantisz Kiadó, Budapest, p. 61. ISBN 963 9165 77 8

Kelemen, János (2006) Purgatórium, XII. ének. DANTE FÜZETEK (1). pp. 20-34. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2004) Rousseau nyelvelméletéről. In: Minden filozófia "nyelvkritika". I: Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 93-103. ISBN 963 9567 53 1; 963-9567-52-3

Kelemen, János (2007) Storia e lingua. Vico nella storia del pensiero linguistico. In: Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi. Pensa Multimedia, Lecce, pp. 141-154. ISBN 978-88-8232-512-1

Kelemen, János (2008) Történetek-narratívák. LIGET, 21 (2). pp. 37-49. ISSN 0238-7565

Kelemen, János (2004) Vico nyelvfilozófiája. In: Minden filozófia "nyelvkritika". I: Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 76-93. ISBN 963 9567 53 1; 963-9567-52-3

Kelemen, János (2005) Vázlat az analitikus történetfilozófia történetéről. KELLÉK (27-28). pp. 179-187. ISSN 1453-7400

Kelemen, János (2009) A filozófus Chomsky. MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (9). pp. 1082-1086. ISSN 0025-0325

Kelemen, János (2006) A nyelv fogalma Saussure előtt és után. MAGYAR NYELV, CII (4). pp. 391-400. ISSN 0025-0228

Kelemen, János and Kaposi, Márton and Mátyus, Norbert and Nagy, József and Szabó, Tibor and Takács, József (2010) Dante filozófiája = Dante's Philosophy. Project Report. OTKA.

Kendeffy, Gábor and Csigi, Péter and Heidl, György and Kárpáti, András and Ötvös, Csaba (2011) Filozófia, teológia és tudomány a késői antikvitásban = Philosophy, Theology and Science in Late Antiquity. Project Report. OTKA.

Kerekes, Erzsébet (2013) Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. Doktori dolgozatok (5). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-44-0

Kerekes, Erzsébet (2014) Kifordítom, befordítom... ERDÉLYI MÚZEUM, LXXVI (2014.3). pp. 124-128. ISSN 1453-0961

Kontler, László (2008) Atlantisz filozófiai könyvprogram = Atlantisz Publishing Project for Philosophy. Project Report. OTKA.

Kovács, Eszter (2014) Kommentár Diderot *Politikai hatalom Enciklopédia-szócikkéhez. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 58 (3). pp. 80-84. ISSN 0025-0090

Kovács, Gábor (2014) Az igazság, a politika és a valóság szövete. In: A hazugság. Lábjegyzetek Platónhoz (12). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 82-89. ISBN 978 963 88812 6 7

Kovács, Gábor (2014) Az értelmiség útja – hova is? LIGET, 27 (7). pp. 81-87. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2013) Bibó István politikum-fogalma. VILÁGOSSÁG, 52 (tavasz). pp. 203-208. ISSN 0505-5849

Kovács, Gábor (2013) Bibó István politikum-fogalma. TOLLE LEGE, 3 (1). pp. 1-8. ISSN 2062-9400

Kovács, Gábor (2013) Hannah Arendt és a világ szeretete. In: Lábjegyzetek Platónhoz 11: A szerelem. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Szeged, pp. 361-369. ISBN 978 963 88812 5 0

Kovács, Gábor (2014) Hannah Arendt és a weimari modernitás. KELLÉK, 51. pp. 25-40. ISSN 1453-7400

Kovács, Gábor (2014) How to create a nation? CREATIVITY STUDIES, 7 (1). pp. 46-54. ISSN 2345-0479

Kovács, Gábor (2014) „Nincs, de volna rá kereslet” – avagy az örök antiszemita esete a bolygó zsidóval. LIGET, 27 (8). pp. 67-72. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2013) Politika civilizáció, természet. Bibó István és az ökológia II. LIGET, 26 (7). pp. 67-81. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2013) Politika civilizáció, természet. Bibó István és az ökológia. I. LIGET, 26 (6). pp. 68-84. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2014) Szeretve gyűlölni, avagy gyűlölve szeretni. LIGET, 27 (11). pp. 37-44. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2014) Világ vadjai egyesüljetek, avagy a Gutenberg-galaxison innen és túl. LIGET, 27 (12). pp. 65-71. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2014) A nemzeti lényeg, a modernitás és a vereség kultúrája. In: A szabadság iskolája. L'Harmattan, Budapest, pp. 301-312.

Kovács, Gábor (2014) A politikai demokrácia sorsa az internet-galaxisban. In: Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 105-125. ISBN 978 963 295 386 1

Kutrovátz, Gábor (2009) A tudomány határai = The boundaries of science. Project Report. OTKA.

L

Laczkó, Sándor and Pintér, Éva and Zilahi, Tibor (2010) A magyar nyelvű filozófiai irodalom elektronikus adatbázisa és forrásai = Sources of philosophical literature in Hungarian language with an interactive database on internet. Project Report. OTKA.

Laki, János (2012) A tudományos közösségek szerkezete. Bizonyítások és meggyőzések. KELLÉK, 47. pp. 7-21. ISSN 1453-7400

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2009) Changed Experience of Time - Metaphysik versus Hermeneutics. In: MicroCAD 2009. International Scientific Conference. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 45-52. ISBN 978-963-661-882-7

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2012) Derrida Heidegger-olvasata az időtematika tükrében. In: Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida. A filozófia útjai (14). L'Harmattan Kiadó, Budapest, Hungary, pp. 150-171. ISBN 978-963-236-574-9

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2001) Gáspár Csaba László: Isten és a "semmi". Recenzió a tanulmánykötetről. VIGILIA, 66 (2001/5). pp. 398-399. ISSN 0042-6024

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2010) Idő, szubjektivitás, hermeneutika. Világosság, 51 (2010). pp. 187-200. ISSN 0505-5849

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2012) Kritika és interpretáció. Magyar Filozófiai Szemle, 2012/3 (56.). pp. 160-177. ISSN 0025-0090

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2004) Megjegyzések a phronészisz-gondolatról: Heidegger, Gadamer, Caputo. In: Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Osiris Könyvtár: Irodalomelmélet . Osiris Kiadó, Budapest, pp. 333-358. ISBN 963-389-694-0

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2012) Megértés a határokon: Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában. In: A másik igazsága: Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, Hungary, pp. 239-261. ISBN 978-963-236-513-8

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2013) Szilasi Vilmos és a husserli fenomenológia. In: Kortársunk, Husserl: Tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Hungary, pp. 265-275. ISBN 978-963-312-167-2

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2010) Transzcendencia és temporalitás: Kapcsolódási pontok Szilasi és Heidegger gondolkodásában. In: Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében: Pro Philosophia évkönyv 2010. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, pp. 48-57. ISBN ISSN 2060-100X

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2013) A "fordítás" mint hermeneutikai feladat - Gadamer és Heidegger. In: "Szót érteni egymással": Hermeneutika, tudományok, dialógus. A filozófia útjai (15). L'Harmattan - MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport, Budapest, Hungary, pp. 132-160. ISBN 978-963-236-056-0

Lengyel, Zsuzsanna Mariann (2011) A végesség hermeneutikája - Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában. Cogito Könyvek, VII . L'Harmattan Kiadó, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-236-443-8

Lengyel, Zsuzsanna Mariann and Varga-Jani, Anna (2012) Szerkesztői előszó. In: A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 7-15. ISBN 978-963-236-513-8

Ludassy, Mária (2007) Recta ratio vagy modus vivendi? MAGYAR TUDOMÁNY, 167 (3). pp. 283-290. ISSN 0025-0325

Ludassy, Mária and Miklósi, Zoltán and Pogonyi, Szabolcs (2009) Felvilágosodás és ellenfelvilágosodás = Enlightenment and Counter-Enlightenment. Project Report. OTKA.

Lurcza, Zsuzsanna (2011) Az identitás válsága és a válság identitása. In: Válságtapasztalatok és etikai távlatok. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, pp. 207-219. ISBN 978-973-595-334-8

Lurcza, Zsuzsanna (2012) Az identitás és az önmagaság létmódja. In: Lehetséges identitás-interpretációk. Egyetemi füzetek (15). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 65-94. ISBN 978-606-8145-33-4

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Cultural Identity and Deconstruction. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA, Vol. 5 (2014/3). pp. 65-78. ISSN 1221-8138

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Kicsoda Zarathustra? Kicsoda a "Ki"? - Korszerűtlenség és dekonstrukció. In: A megfordíthatóság értelemdimenziói: Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi füzetek (20). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 77-96. ISBN 978-606-8145-56-3

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Kulturális identitás és de(kon)strukció. Doktori dolgozatok. (9). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-65-5

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Kultúra a kísértetek korában ‒ Széljegyzetek egy hauntológiához. In: Megértés, értelmezés, kultúra. Presa Universitară Clujană, Kolozsvár, pp. 239-257.

Lurcza, Zsuzsanna (2009) Nietzsche és a távolság filozófiája. In: A távolság antinómiái: hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 171-184. ISBN 978-973-88620-7-1

Lurcza, Zsuzsanna (2014) Platón és a pharmakon, avagy túl igazságon és hazugságon? In: A hazugság. Lábjegyzetek Platónhoz (12). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó, Szeged, pp. 342-357. ISBN 978 963 88812 6 7

Lurcza, Zsuzsanna (2010) A kifordítottság hermeneutikája. In: A hozzátartozás struktúrái: hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Egyetemi füzetek . Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 187-207. ISBN 978-606-8145-08-2

Lurcza, Zsuzsanna (2008) A konszociációs demokrácia mint lehetőség. In: Az interkulturalitás - interdiszciplináris megközelítésben. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 227-239. ISBN 978-973-88620-6-7

Lurcza, Zsuzsanna (2014) A különbség etikája, politikája, gazdasága és joga Európa új konstellációjában. Többlet, 6 (2014/1). pp. 200-229. ISSN 2067-2268

Lurcza, Zsuzsanna (2011) Önmagaságunk végessége. In: A végesség tapasztalata. Egyetemi füzetek (12). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 65-79. ISBN 978-606-8145-14-3

Láng, Benedek (2007) A tudomány fogalmának változásai és a tanult mágia a középkor Nyugat- és Közép-Európájában: forrásfeltáró kutatómunka Learned Magic and its Readers in Central Europe című doktori disszertációm könyvformában való publikálása céljából a Pennsylvania State Univ. Press kiadónál = The Changes of the Notion of Science and Learned Magic in Medieval Western and Central Europe: Preparation of the text of my doctoral dissertation entitled Learned Magic and its Readers in Central Europe for publication at Pennsylvania State University Press. Project Report. OTKA.

M

Margitay, Tihamér and Fehér, Márta and Forrai, Gábor and Kutrovátz, Gábor and Laki, János and Tanács, János and Zemplén, Gábor (2006) Externális tényezők a tudományban és a tudásban = External Factors in Science and Knowledge. Project Report. OTKA.

Mester, Béla (2013) Az individualista értékfilozófiától az újidealista kollektivizmusig. TOLLE LEGE, 3 (1). ISSN 2062-9400

Mester, Béla (2013) Az individualista értékfilozófiától az újidealista kollektivizmusig. VILÁGOSSÁG, 52 (tavasz). pp. 319-325. ISSN 0505-5849

Mester, Béla (2014) Az önelsajátítás fogalmának újrafelfedezése a XIX. században. In: Teória és praxis. Acta Academiae Agriensis (Nova S). EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 151-162.

Mester, Béla (2013) Bűnös hangok: A gondolkodás elnémulása. In: Homályzónák: Felvilágosodás és liberalizmus: Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. 2000 - Sík Kiadó, Budapest, pp. 293-302. ISBN 978 963 9270 32 9

Mester, Béla (2010) Censorship as a Typographical Chimera: John Milton and John Locke on Gestures. SYNTHESIS PHILOSOPHICA, 25 (2). pp. 211-219. ISSN 0352-7875

Mester, Béla (2014) Lehetséges-e az emberi természet újradefiniálása? In: A szabadság iskolája. L'Harmattan, Budapest, pp. 77-88.

Mester, Béla (2014) Locke’s Theory of Education as a Philosophical Anthropology. METODIČKI OGLEDI, 21 (2). pp. 71-84. ISSN 0353-765X

Mester, Béla (2013) "System" in Philosophy as a Consequence of the Institutional Context of Universities. SYNTHESIS PHILOSOPHICA, 28 (1-2). pp. 97-105. ISSN 0352-7875

Mester, Béla (2014) Th. Hobbes' visible rhetoric. CREATIVITY STUDIES, 7 (2). pp. 98-107. ISSN 2345-0479

Mester, Béla (2012) Toward a Central-European Comparative History of Philosophy. SYNTHESIS PHILOSOPHICA, 27 (2). pp. 269-283. ISSN 0352-7875

Mezei, Balázs (2013) Brains, Memes, and Possible Worlds: New Perspectives in the Study of Religion. In: -. Bloomsbury, London. (Unpublished)

Miklós, Tamás (2007) Atlantisz filozófiai könyvprogram = Atlantisz publishing project for philosophy. Project Report. OTKA.

Márton, Miklós and Tőzsér, János (2013) Mental fictionalism as an undermotivated theory. The Monist, 96 (4). pp. 622-638. ISSN 0026-9662

Máté, András and Csaba, Ferenc and Rédei, Miklós and Simonyi, András and Szabó, László (2012) Matematikai formalizmus - érvek és ellenérvek = Mathematical formalism - arguments and counterarguments. Project Report. OTKA.

N

Nagy, József (2013) Baroque – on line. Nuova Corvina, 25. pp. 143-146. ISSN 1218-9472

Nagy, József (2014) Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere. In: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere, 2014.03.07, Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. Quaderni d Italianistica, 34 (2). pp. 169-171. ISSN 0226-8043

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. L’Alighieri, 42. pp. 170-173. ISSN 0516-6551

Nagy, József (2013) Giambattista Vico életműve a XVIII századi olasz irodalom kontextusában = The work of Giambattista Vico in the context of 18th Century's Italian literature. Project Report. OTKA.

Nagy, József (2013) Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában. Magyar Filozófiai Szemle, 57 (1). pp. 192-197. ISSN 0025-0090

Nagy, József (2014) Il canto I dell’Inferno. Bibliotheca Phoenix, 1/33 (81). pp. 13-38.

Nagy, József (2013) La persuasione e la rettorica. Nuova Corvina, 25. pp. 139-142. ISSN 1218-9472

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Nagy, József (2013) Pokol IX. ének : interpretáció, parafrázis, kommentár. DANTE FÜZETEK, 10. pp. 99-130. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Pokol XI. ének : interpretáció, parafrázis, kommentár. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 96-127. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Riflessioni sul motivo del sogno nella Divina Commedia. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 161-191. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2012) Tradizione e modernità nella filosofia di Benedetto Croce. Complessità (2).

Nagy, József (2014) Vico contra Hobbes. In: Normák, cselekvés, társadalom. Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 29-46. ISBN 978-963-312-197-9

Nagy, József (2013) The philosophy of history and the duty of freedom; Historicism and fascism in modern Italy. Libro aperto, 74 (3). pp. 166-168. ISSN 1121-9661

Neumer, Katalin (2013) Magyar filozófia, osztrák filozófia, filozófia I. BUKSZ, 25 (4). pp. 314-334. ISSN 0865-4247

Neumer, Katalin (2014) Nemzeti és nemzetközi fájdalmak. Töprengések Wittgenstein privátnyelvkritikájának magyar és az orosz fordítása kapcsán. In: Túl a nyelvfilozófián. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXVI . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 105-132. ISBN 978-963-05-9549-0

Neumer, Katalin (2010) Sind Tatsachen vom Sprachspiel konstituiert? Zu Wittgensteins Philosophie 1946-51. In: Language and World. Ontos, Frankfurt, pp. 315-326. ISBN 978-3-86838-079-8

Neumer, Katalin (2013) Szabálykövető morál, avagy lehetett-e a késői Wittgensteinnek etikája? In: Nehogy érvgyűlölők legyünk: Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára. L´Harmattan, Budapest, pp. 109-121. ISBN 978-963-236-423-0

Neumer, Katalin (2008) Verdächtige Bilder und Töne: Wittgenstein 1946–1951. In: Wittgenstein and the Philosophy of Information. Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series, I. (6). Ontos, Frankfurt, pp. 61-80. ISBN 9783868380019

Neumer, Katalin (2013) Wittgenstein mozizik. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, LXVII (3). pp. 112-126. ISSN 0133-1167

Neumer, Katalin (2014) Wittgenstein, Kalogány és a macskák. In: A Nemzet Kalogánya. Kálmán C. György 60. születésnapjára. reciti, Budapest, pp. 131-138. ISBN 978-963-7341-98-4

Neumer, Katalin and Demeter, Tamás and Forrai, Gábor and Gyenge, Zoltán and Kovács, Gábor and Laki, János and Lehmann, Miklós and Lukács, Mariann and Makk, Norbert and Máté, András and Mezei, Balázs and Nagy, József and Rathmann, János and Tőzsér, János and Weiss, János (2006) Minden filozófia "nyelvkritika". A XVII-XX. századi nyelvfilozófia történetéhez. = All philosophy is a "critique of language". On the history of philosophy of language in the 17th-20th centuries. Project Report. OTKA.

Nyusztay, Iván (2010) Az önazonosság konfigurációi az abszurd színházban és a modern tragikomédiában = Configurations of Identity in the Theatre of the Absurd and Modern Tragicomedy. Project Report. OTKA.

Nyírő, Miklós (2010) „Hermeneutika, nyelviség, szabadság”. In: A szabadság. Lábjegyzetek Platónhoz, 1 (8). Státus Kiadó, Szeged, pp. 295-308. ISBN 978-963-88812-0-5

Nyírő, Miklós (2013) Hermeneutika, szellemtudományok, dialógus. Az Igazság és módszer tematikus hangsúlyai Gadamer 1931-es habilitációs tézise fényében. In: "Szót érteni egymással". Hermeneutika, tudományok, dialógus. A filozófia útjai, 15 . L'Harmattan - MTA–ELTE Hermeneutika Kutatócsoport, Budapest, pp. 71-97. ISBN ISBN 978-963-236-056-0

Nyírő, Miklós (2010) „Rorty szótárfogalma – Heidegger-olvasata tükrében”. In: Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. A filozófia útjai (10). L'Harmattan, Budapest, pp. 139-153. ISBN 978-963-236-281-6

Nyírő, Miklós (2012) Rorty, Dewey, and Incommensurability. In: The First European Pragmatism Conference − The Relevance of American Philosophy, 2012, szeptember 19-21, Róma.

Nyírő, Miklós (2010) Rorty, Dewey, and the issue of metaphysics. Pragmatism Today. , 1 (1). pp. 1-9. ISSN 1338-2799

Nyírő, Miklós (2012) „Tartózkodás a radikalizmustól.” Gadamer – Heideggeren és Derridán innen. In: Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida. A filozófia útjai (14). L'Harmattan, Budapest, pp. 269-286. ISBN 978-963-236-574-9

Nyírő, Miklós (2012) A filozófia képzésfordulata – I.: Rorty és Dewey. In: A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István akadémikus tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, pp. 129-146. ISBN 978-963-236-513-8

Nyírő, Miklós (2009) A hermeneutikai fenoménről: képzés és ontológia. In: Hans-Georg Gadamer - egy 20. századi humanista. A filozófia útjai . L'Harmattan, Budapest, pp. 151-169. ISBN 978-963-236-195-6

O

Olay, Csaba (2014) Compréhension et histoire chez Dilthey. Lo Sguardo : rivista di filosofia. ISSN 2036-6558

Olay, Csaba (2014) Öffentlichkeit und Narrativität bei Hannah Arendt. In: Signaturen des Geschehens: Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz. Transcript, Bielefeld, pp. 367-387. ISBN 978-3-8376-2606-3

P

Papp, Miklós (2009) A „theószisz” (átistenülés) jelentősége a teológiai etikában. SAPIENTIANA, 2 (2). pp. 41-49. ISSN 2060-3231

Pavlovits, Tamás (2010) Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása = The philosophical reconstruction and the translation of Pascal's Pensées. Project Report. OTKA.

Perecz, László (2011) A "nemzeti filozófia" toposza a magyar filozófiatörténetben = The topos of 'national philosophy' in history of Hungarian philosophy. Project Report. OTKA.

Pitlik, László and Bunkóczi, László and Pásztor, Márta Zsuzsa and Peto, István (2009) Konzisztencia-alapú jövőkutatási modellek fejlesztése (KJM) = Development of consistency-based models for futurology. Project Report. OTKA.

Pléh, Csaba (2001) A feldühödött filozófus a majmok között. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 56 (4). pp. 647-651. ISSN 0025-0279

R

Rédei, Miklós and Szabó, Gábor and Szabó, László (2007) Korrelációk és magyarázataik = Correlations and their explanation. Project Report. OTKA.

Rózsa, Erzsébet (2008) „Glaube im Gefühl“. In: Viele Religionen, eine Vernunft? Böhlau Verlag - Akademie Verlag, Bécs; Berlin, pp. 135-154. ISBN 9783050045269

Rózsa, Erzsébet (2005) Versöhnung und System. Wilhelm Fink Verlag, München. ISBN 3-7705-4061-1

Rózsa, Erzsébet and Bóta, Péter and Drimál, István and Makk, Norbert and Novák, Zoltán (2007) Bevezetés a hegeli filozófiába = Introduction to Hegel`s Philosophy. Project Report. OTKA.

S

Schrödinger, Erwin (2014) Erwin Schrödinger válogatott írásai. Principia philosophiae naturalis (6). Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-279-392-4

Schwendtner, Tibor (2011) Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél. Dasein Könyvek . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978 963 236 481 0

Schwendtner, Tibor (2011) Megalapozás és genealógia. A történeti önmegismerés programja a fiatal Heideggernél. In: Az alap problémája Heideggernél. Gond - Cura, Budapest. (In Press)

Schwendtner, Tibor (2010) Nietzsche genealógiája. In: Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L'Harmattan, Budapest, pp. 59-93. ISBN 978 963 236 314 1

Schwendtner, Tibor (2013) A létmegértés módszertani jelentősége a heideggeri fenomenológiában. In: Filozófiai intuíciók - filozófusok az intuícióról. L'Harmattan, Budapest. (Unpublished)

Schwendtner, Tibor and Gedo, Éva and Margitay, Tihamér and Schmal, Dániel and Steiger, Kornél and Szegedi, Nóra (2009) Az emberi szabadság történeti és szisztematikus megközelítésben = The human freedom in historical and systematic approach. Project Report. OTKA.

Somos, Róbert (2008) Patrisztikus teológiai és filozófiai tudománymetodológia = Patristic Theology and Philosophical Science-Methodology. Project Report. OTKA.

Steiger, Kornél and Bene, László and Geréby, György and Ruzsa, Ferenc (2008) Klasszikus szanszkrit, ógörög, latin filozófiai szövegek magyar fordításának elektronikus kezelése = Electronic processing of Sanscritic, Greek and Latin philosophical works Hungarian translation. Project Report. OTKA.

Steller, Lea-Katharina (2002) Platóni hatások a szobornoszty-tanban. In: A szeretet, 2002.05.16-2002.05.17, Szeged.

Szabó, Ferenc János (2014) Doktoranduszok a zenéről. Muzsika, 57 (8). pp. 20-22. ISSN 0027-5336

Szabó, László (2014) The Laboratory Record Argument. In: The Problem of Open Future: Chance, Causality, and Determinism in Physics. Firefly Outdoor Media, pp. 215-224.

Szabó, László (2007) The measurement paradox. In: The Problem of Open Future: Chance, Causality, and Determinism in Physics. Firefly Outdoor Media, pp. 185-192.

Szegedi, Péter and Kampis, György and Kutrovátz, Gábor and Rédei, Miklós and Ropolyi, László and Szabó, László and Szabó, Gábor and Szigeti, András and Zágoni, Miklós and Zemplén, Gábor (2007) Tudásformák - a tudás különböző formái, ezek alapjai, közös és különböző vonásai = Forms of Knowledge - different forms of knowledge, their foundations, shared and different characteristics. Project Report. OTKA.

Szekeres, Csilla and Takács, Levente (2011) Korszakváltás - paradigmaváltás. Etikai fogalmak változása a Kr.e. 1. és a Kr.u. 1. század római filozófiájában és történetírásában = Beginning of a New Era - Beginning of a New Paradigm. Changes in the Ethics of the Roman Philosophy and Historiography in the 1st century B.C. and A.D. Project Report. OTKA.

Székely, László (2013) Interpretációk a fizikában. Magyar Filozófiai Szemle, 57 (2). pp. 67-84. ISSN 0025-0090

Székely, László (2013) LAJOS JÁNOSSY’S REFORMULATION OF RELATIVITY THEORY IN THE CONTEXTS OF „DIALECTICAL MATERIALISM” AND TRADITIONAL SCIENTIFIC RATIONALISM. In: Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultur / Yearbook for European Culture of Science. Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultur / Yearbook for European Culture of Science, 6 . Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 253-270.

Székely, László (2013) Melchior Palágyi and the Four-Dimensional Space-Time: A Philosophico-Hermeneutic Theory of Space-Time by a Philosopher from the Austro-Hungarian Monarchy at the Turn of the 19th-20th Century. In: Hermeneutics of Science and Technology - A Reconsideration, 28 July 2013, Vienna, Austria.

Székely, László (2013) A fizikai megismerés határairól és határtalanságáról: a Higgs-bozon és a fizika „végső elmélet”-e. Pannonhalmi Szemle, 21 (4). pp. 20-34. ISSN 1216-9188

Székely, László (2012) A tudományos forradalmak szerkezete és a kopernikuszi recepció - ötven év után. Kellék (47). pp. 51-75. ISSN 1453-7400

Székely, László (2014) A valószínűség titkai. MAGYAR TUDOMÁNY, 2014. (8.). pp. 1022-1023. ISSN 0025-0325

Székely, László and Békés, Vera and Kiss, Olga and Kondor, Zsuzsanna and Ropolyi, László and Tanács, János (2009) A tudománytörténet-írás és a tudományfilozófia perspektívái = Perspectives in History and Philosophy of Science. Project Report. OTKA.

T

Tóth, Beáta (2008) Theologia et Philosophia. SAPIENTIANA, 1 (1). pp. 2-16. ISSN 2060-3231

U

Ullmann, Tamás and Olay, Csaba (2010) Kontinentális filozófia a XX. században = Continental Philosophy in the 20th Century. Project Report. OTKA.

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2014) Apáczai Csere János műveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig : Online hivatkozásokkal. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 27 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Vajda, Mihály (2006) Intra- és interdiszciplináris vulgarizálódás a magaskultúrában = Intra- and Interdisciplinary Vulgarisation in High culture. Project Report. OTKA.

Varga-Jani, Anna (2014) Az újraértelmezés horizontjában. A SZÍV, 100 (4). pp. 45-49. ISSN 0866-1707

Varga-Jani, Anna (2011) Bevezető Edith Stein írásához. VIGILIA, 76. (4.). pp. 257-259. ISSN 0042-6024

Varga-Jani, Anna (2012) Die Suche nach der modernen Metaphysik. In: Edith Stein Jahrbuch 2012. Echter Verlag GmbH, Würzburg, pp. 81-109. ISBN 978-3-429-03493-1

Varga-Jani, Anna (2014) Folyamatos kezdet : Varga Péter András: A fenomenológia keletkezése. ERDÉLYI MÚZEUM, LXXXVI (3). pp. 102-107. ISSN 1453-0961

Varga-Jani, Anna (2013) Vallási tapasztalat mint fenomenológiai tapasztalat. In: "Szót érteni egymással". A filozófia útjai (15). L'Harmattan, Budapest, pp. 206-228. ISBN 978-963-236-056-0

Varga-Jani, Anna (2014) Wilhelm Dilthey: történetiség, individualitás, hermeneutika. TÖBBLET, 6 (1). pp. 144-160. ISSN 2067-2268

Varga-Jani, Anna (2009) A fenomenológiai mozgalom korai szakasza. In: Husserl és a logikai vizsgálódások. Dasein könyvek . L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 200-226. ISBN 978 963 236 235 9

Veres, Ildikó (2010) Az a priori értelmezésének problémái Zalai Béla és Brandenstein Béla rendszer-koncepciójában. In: Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében, 2009.november 20-21, Bükkszentkereszt.

Veres, Ildikó (2011) "Az igazság ma már pusztán a hazugság egy momentuma” – avagy hogyan gondolkodtak a hiányról és igazságról a magyar filozófusok? Nagyerdei Almanach (3). ISSN 2062-3305

Veres, Ildikó (2011) Brandenstein Béla "nyelvi játékai". In: Hiány-Filozófia_kritika. A magyar nyelvű filozófia irodalom forrásai (13). Pro-Philosophia, Kolozsvár-Szeged, pp. 237-257. ISBN 978-606-8074-03-014

Veres, Ildikó (2011) Hiány, Filozófia, Kritika: Válogatott tanulmányok a magyar filozófia történetéből. A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, 13 . Pro Philosophia : SZTE Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár : Szeged. ISBN 978 606 8074 03 0

Veres, Ildikó (2011) Lack and the Fullness of Being – Dilemmas and Solutions in the Hungarian Philosophical Thought. Philobiblon.

Veres, Ildikó (2012) Mikrokozmosz a Makrokozmoszban – Brandenstein Béla filozófiájának szegmensei 1944-ig = Mikrokosmos im Makrokosmos – Segmente der Philosophie Béla Brandensteins bis 1944. Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged. (In Press)

Veres, Ildikó (2009) Varga Béla, a filozófus. Erdélyi Múzeum, 72 (3-4). pp. 156-171. ISSN 1453-0961

W

White, Laurence and Snell, Annabel and Young, Craig and Benavides-Varela, Silvia and Mády, Katalin (2014) Is word-initial consonant lengthening a universal speech segmentation cue? In: Meeting of the Experimental Psychology Society, Kent, April 2014, 2014.04.15-2014.04.17, Kent.

Z

Zemplén, Gábor and Binzberger, Viktor and Fazekas, Péter (2007) Tudományfilozófiai és történeti kutatások. A reprezentáció problémájának kora újkori és modern kérdései = Case studies in the history and philosophy of science - contemporary and early modern problems of representation. Project Report. OTKA.

This list was generated on Tue Mar 31 19:37:12 2015 CEST.