REAL

Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a XVII-XVIII. században