REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BR Christianity / kereszténység"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | Í
Number of items at this level: 547.

B

Bacskai-Atkari, Juia (2017) Dömötör Adrienne és Haader Lea (szerk.) "Halandó, ezeket megmondjad!" : Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 198-205. ISSN 0029-6791

Bagyinszki, P. Á. and Mészáros, L. (2016) Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. Acta Pintériana, 2. pp. 39-53. ISSN 2416-2124

Bagyinszki, Péter Ágoston (2016) A húsvéti gyertya fényjátéka. PRAECONIA: LITURGIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 11 (2). pp. 32-41. ISSN 1416-8359

Bagyinszki, Péter Ágoston and Mészáros, Lukács (2016) Az evolúciós elv és a létezők hierarchiája : Illeszkedik-e egymáshoz a természettudományok evolúciós elve és a létezők hierarchiájának eszméje? SAPIENTIANA, 9 (1). pp. 1-13. ISSN 2060-3231

Bajáki, Rita (2021) Dialógus az imakönyvekben – a hitbéli vitákon történő felülemelkedés ünnepi pillanatai. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek (45). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 215-224. ISBN 978-606-8886-43-5

Bajáki, Rita (2020) Imaszövegek, felekezetek, imakönyvek. In: In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és iro­da­lom a kora új­kor­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek (8). reciti, Budapest, pp. 63-74. ISBN 978-615-5478-97-0 (pdf)

Bakos, Tibor Gergely (2017) "Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlanok" (Róm 11,29) : A zsidókkal való vallási kapcsolatokért felelős vatikáni bizottság új dokumentumáról. VIGILIA, 82 (2). pp. 148-149. ISSN 0042-6024

Balogh, Judit (2019) Női szerepkonstrukciók a magyar reformáció korában. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO HISTORIAE, 46. pp. 23-37. ISSN 2560-2144

Balogh, Margit (2014) Diplomatic Missions of the Holy See in Hungary and East-Central Europe after the Second World War. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 2 (1). pp. 88-114. ISSN 2336-3312

Balogh, Margit (2013) Lojalitás vagy szembenállás? KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (10). pp. 53-63. ISSN 1222-8338

Balogh, Margit (2010) Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945-1946-ban. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 111-126. ISSN 0865-5227

Balogh, Margit (2015) Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezése. ZALAI MÚZEUM: KÖZLEMÉNYEK, 22. pp. 247-258. ISSN 0238-5139

Balogh, Margit (2014) A magyar prímási méltóság közjogi szerepének történeti előzményei. In: Remény a reménytelenségben. METEM, Budapest, pp. 83-113. ISBN 978-963-9662-75-9

Balogh, Zsolt (2020) Kereszténység és emberi jogok – az emberi méltóság nézőpontjából. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 31-44. ISSN 0866-6628

Balázs, Zoltán (2020) Az emberi jogok mint politikai doktrína a lelkiismereti szabadság példáján. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 9-29. ISSN 0866-6628

Barna, Gábor (2014) Szent Margit ima-akciók a 20. század első felében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 208-223. ISBN 978-963-306-260-9

Bartók, Béla (2020) Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben = The Commemoration of Bishop Károly Eszterházy in Eger in 1925. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 229-243. ISBN 978-963-496-159-8

Bartók, István (2021) Szakadás vagy folytonosság? PANNONHALMI SZEMLE. pp. 115-121. ISSN 1216-9188

Bartók, Tibor (2015) Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 82-102. ISSN 2060-3231

Baán, Izsák (2015) "Mindenkitől külön és mindenkivel egységben". Szemlélődő szerzetesi élet ma az egyházban. VIGILIA, 80 (10). pp. 732-740. ISSN 0042-6024

Baán, Izsák (2021) Ízlelni a szeretet édességét : Szír Szent Izsák tanítása az imán túli imáról. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 70-87. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Baán, Zsolt Izsák (2015) Egy különös szöveg a nyugati szerzetesség bölcsőjénél. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 69-83. ISSN 2060-3231

Baán, Zsolt Izsák (2017) Egy sivatagi atya Galliában? Makáriosz Regulája. SAPIENTIANA, 10 (2). p. 86. ISSN 2060-3231

Baán, Zsolt Izsák (2016) Korai monasztikus aggiornamento: Az atyák második regulája. SAPIENTIANA, 9 (1). pp. 92-105. ISSN 2060-3231

Bencze, Mátyás and Drótos, Richárd (2015) A társadalmi tekintély szerepe az ítélkezésben – tradicionális keresztény egyházak jogai és érdekei a magyar bíróságok előtt. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 3-28. ISSN 0002-564X

Berki, Imre (2015) „Ecce ego christianus sum” (Én magam is keresztény vagyok). Szent Flórián vértanú, a védőszent. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 24-25 (47-50). pp. 281-286. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Bernád, Rita-Magdolna and Muckenhaupt, Erzsébet (2019) Pázmány Péter dedikált prédikációskönyve a székelyszenttamási plébánia régi könyvtárában I. Lustra (6). pp. 18-22. ISSN 2360-672X

Bernád, Rita-Magdolna and Muckenhaupt, Erzsébet (2020) Pázmány Péter dedikált préikációskönyve a székelyszenttamási plébánia régi könyvtárában II. Lustra (7). pp. 3-42. ISSN 2360-672X

Besenyő, János and Gömöri, Roland (2013) Arab tavasz, keresztény ősz? - A keresztény kisebbségek helyzete a Közel-Keleten az "Arab Tavasz" után. SZAKMAI SZEMLE: A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TUDOMÁNYOS-SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 5-23. ISSN 1785-1181

Birkás, Antal (2018) The Protestant Reformation: Origins, Impact and Heritage. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 424-434. ISSN 1786-6553

Biró, Tamás (2018) A neológ és a református szakrális tér átalakulása a 19. században : Egy strukturális-összehasonlító vallástörténeti ujjgyakorlat. In: Schöner Alfréd hetven éves = Essays in Honor of Alfred Schöner. Gabbiano Print Kft., Budapest, pp. 67-83. ISBN 978-615-5346-31-6

Bognár, Szabina (2017) Labádi Lajos (szerk.): Kiss Bálint református lelkipásztor élete és munkássága (1772–1853). A Kiss Bálint Tudományos Emléknap előadásai. ETHNOGRAPHIA, 128 (3). pp. 561-563. ISSN 0014-1798

Bollók, Ádám (2017) Christians, Christianity and the ‘Northern Barbarians’ in Late Antiquity and the Early Middle Ages. In: Dalle steppe al mediterraneo. Popoli, culture, integrazione. Guida Editori Srl, Napoli, pp. 423-442. ISBN 978-88-6866-357-5

Brosel Gavilá, José Jaime (2015) Mai folyamatok a zarándoklatok megújulásában. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 55-68. ISSN 2060-3231

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2006) Thesen des Pfarrkonvents in Nagyvárad (Großwardein), 1544. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 429-438. ISBN 978-3-7887-2197-8

Bácskai, Károly (2016) A nép és a nemzet fogalma az Újszövetségben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 50-56. ISBN 9786158045902

Bándi, Gyula (2020) A Teremtés védelme és az emberi jogok. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (4). pp. 9-33. ISSN 0866-6628

Bárány, Zsófia and Somorjai, Szabolcs (2020) Szakrális és politikai tér találkozása a nyilvánosságban : Lonovics József prédikációi a reformkori csanádi egyházmegyéből. In: „Mestereknek gyengyének.” : Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Országos Széchényi Könyvtár; Szent István Társulat, Budapest, pp. 617-626. ISBN 978-963-277-866-2

Báthory, Orsolya (2020) Cortonai Szent Margit tisztelete Magyarországon. In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok (26). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 7-28. ISBN 978-963-508-957-4

Báthory, Orsolya (2021) Egy széljegyzet margójára : Pázmány javítása és annak utóélete a Peniculus papporumban, avagy a szerző dialógusa önmagával. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek (45). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 83-100. ISBN 978-606-8886-43-5

Báthory, Orsolya (2019) Pázmány Vindiciae-je és Balásfi Refutatiója : Két röpirat a besztercebányai országgyűlés végzései ellen. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. reciti, Budapest, pp. 197-222. ISBN 978-615-5478-82-6

Bíró, Csilla (2014) Elements of the late stoic philosophy in György Rajcsányi's spiritual work Laurus tuta. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 2-3 (54). pp. 309-318. ISSN 0044-5975

Bíró, Csilla (2017) Szűz Mária alakja Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában. In: Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, pp. 94-103.

Bíró, Csilla (2016) The Work entitled Seneca Christianus among the Editions of the Congregation of Our Lady at Trnava. KNIHA. pp. 1-6. ISSN 1336-5436

Bíró, Csilla (2015) A késő sztoa filozófiájának elemei Rajcsányi György Laurus tuta című lelkiségi művében. In: I. Neolatin Konferencia, 2013. november 7-9., Szeged.

C

C. Tóth, Norbert (2015) Az esztergomi székeskáptalan a 15. században II. rész. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (8). MTA TKI, Budapest. ISBN 9789635088058

C. Tóth, Norbert (2016) A győri püspöki szék üresedése 1415-1417 között. In: Primus inter omnes. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 52-63. ISBN 978 615 5035 13 5

Comblé, José and Jeney, Éva (2013) A II. Vatikáni Zsinat – ötven év távlatából. Mérleg. ISSN 0026-0126 ; 1588-1407 (online változat)

Cseke, Ákos (2018) Jézus, a cinikus. Michel Foucault cinizmus-értelmezésének egy aspektusáról. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE. ISSN 1786-4062 (In Press)

Csepregi, András (2016) Zsidóság és kereszténység az evangélikus hitoktatásban. In: Értelmes szívvel. Luther Kiadó, Budapest, pp. 281-321. ISBN 9789633800904

Csepregi, Zoltán (2020) Bevezetés. In: Az Úr vacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás. Evangélikus Országos Gyűjtemény; Luther Kiadó, Budapest, pp. 13-23. ISBN 9786150071800

Csepregi, Zoltán (2010) Brüderlich verfeindet? Luthertum und Reformiertentum in der neu besiedelten Tolnau. In: Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum (1). LIT Verlag, Münster, pp. 99-113. ISBN 978-3-643-10045-0

Csepregi, Zoltán (2004) A Confessio Pentapolitana újabb datálási kísérletei. LELKIPÁSZTOR, 79. pp. 300-303. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2012) A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562) új kiadásának tanulságai. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 169-181. ISBN 978-963-506-871-5

Csepregi, Zoltán (2010) Der Pietismus in Ungarn und das Luthertum in der Tolnau. In: Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (40). Oldenbourg Verlag, München, pp. 173-194. ISBN 978-3-486-59750-9

Csepregi, Zoltán (2011) Die Anfänge der Reformation im Königreich Ungarn bis 1548. In: Die Reformation in Mitteleuropa. Srednjeevropska znanstvena knjižnica = Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek (4). Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wien, pp. 127-147. ISBN 978-961-254-289-4

Csepregi, Zoltán (2009) Die Confessio Pentapolitana: Fragen nach Autorschaft und Datierung. In: „Nezameniteľné je dedičstvo otcov...“. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis (10). University of Prešov, Presov, pp. 73-85. ISBN 978-80-8068-992-6

Csepregi, Zoltán (2013) Die neu begonnene ungarische Lutherausgabe. LUTHERISCHE KIRCHE IN DER WELT JAHRBUCH DES MARTIN-LUTHER-BUNDES, 60. pp. 217-233. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2018) Dunántúli prédikátorok a reformáció századában. Az Evangélikus Lelkészi Adattár első kötete (1522-1610) alapján. In: Folyamatosság és változás : Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém, Magyarország.

Csepregi, Zoltán (2006) „Es laufft auch der Lutter in alle sachen uberall mitt…”: Brandenburgi György őrgróf (1484-1543) szerepe Boroszló város reformációjában. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 54-62. ISBN 978-963-9634-39-8

Csepregi, Zoltán (2018) Félúton a felekezeti identitás megteremtése (1617) és elbúcsúztatása között (1817): : ünneplés és ünneprontás a 18. században = Unterwegs zwischen Erschaffung (1617) und Verabschiedung der konfessionellen Identitäten (1817): Feier und Spaßbremse im 18. Jahrhundert. In: A reformáció emlékezete. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 59-67. ISBN 9789633187517

Csepregi, Zoltán (2009) Hoffnung besserer Zeiten in und für Ungarn. In: Alter Adam und Neue Kreatur – Pietismus und Anthropologie. Hallesche Forschungen (28). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 179-186. ISBN 978-3-11-023009-3

Csepregi, Zoltán (2020) Ketzerakten, Glaubenswechsel, Kirchenvisitationen : Landpfarrer und ihre Gläubigen im Königreich Ungarn. In: Common Man, Society and Religion in the 16th century = Gemeiner Mann, Gesellschaft und Religion im 16. Jahrhundert : Piety, morality and discipline in the Carpathian Basin = Frömmigkeit, Moral und Sozialdisziplinierung im Karpatenbogen. Refo500 Academic Studies (67). Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen, pp. 151-172. ISBN 978-3-525-57100-2

Csepregi, Zoltán (2017) Luther szentírási elve. In: Teológia és reformáció. Evangélikus Hittudományi Egyetem; Luther Kiadó, Budapest, pp. 23-35. ISBN 9789633801154

Csepregi, Zoltán (2017) Luther tapasztalati házasságteológiája. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 141-149. ISBN 9786150006475

Csepregi, Zoltán (2011) Négynyelvű reformáció a Kárpát-medencében. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 92 (4). pp. 9-19. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2004) Pietismus in Ungarn 1700-1758. In: Der Pietismus und seine Nachwirkungen im östlichen Europa. Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (6). Verein für Ostdeutsche Kirchengeschichte ; Ostkirchen-Institut, Münster, pp. 25-38. ISBN 9783980853811

Csepregi, Zoltán (2020) Religious Literature and Reformation in the Territories Ruled by the Szapolyais (1526-1570). In: A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. Mohács 1526-2026. Reconstruction and Remembrance . Research Centre for the Humanities, Budapest, pp. 239-258. ISBN 978-963-416-236-0

Csepregi, Zoltán (2019) Szerkesztői előszó. In: Luther válogatott művei 4. : Felelősség a társadalomért. Luther válogatott művei (4). Luther Kiadó, Budapest, pp. 11-17. ISBN 9789633801048

Csepregi, Zoltán (2021) Südosteuropa. In: Pietismus Handbuch. Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Tübingen, pp. 310-318. ISBN 978-3-16-159909-5

Csepregi, Zoltán (2011) A bártfai reformáció Stöckel fellépése előtt. In: Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis (11). Vydavatel’stvo Prešovskej Univerzity, Presov, pp. 169-186. ISBN 978-80-555-0315-8

Csepregi, Zoltán (2013) The evolution of the language of the Reformation in Hungary (1522–1526). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (1). pp. 3-34. ISSN 2063-8647

Csepregi, Zoltán (2004) A magyarországi pietizmus jövőképe. LELKIPÁSZTOR, 79. pp. 402-406. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2019) Ároni ház – a nepotizmus protestáns változata? CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 25 (3-4). pp. 55-61. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (1996) A történelmi pietizmus és Luther. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 2 (1-2). pp. 15-18. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán (2009) A váradi vita 1544-ben. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-186. ISBN 978 963 693 090 5

Csepregi, Zoltán and Horváth, Orsolya (2015) Szerkesztői előszó. In: Luther válogatott művei. 6. Luther Kiadó, Budapest, pp. 11-35. ISBN 978-963-12-3520-3

Cserháti, Márta (2016) Jézus és a sziroföníciai asszony találkozása. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 57-64. ISBN 9786158045902

Csikós, Veronika (2013) The Bishop and His Chapel: The Hédervári Chapel in Győr and the Episcopal Chapels of Central Europe around 1400. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 363-386. ISSN 2063-8647

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2010) Emperor and Priest. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 50 (4-5). pp. 419-430. ISSN 0044-5975

Csízy, Katalin (2010) Über die Relation der Tugenden eines Priesters und eines Herrschers. Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. In: Pietas non sola Romana. Typotex - Eötvös Collegium, Budapest, pp. 121-130.

D

Deli, Gergely (2020) A lelkiismeret alkotmányossága. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 55-71. ISSN 0866-6628

Deák, Viktória Hedvig (2014) Az evangéliumi tanácsok sorrendjének értelme és miértje. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 107-125. ISSN 2060-3231

Deák, Viktória Hedvig (2005) Mária, aki anyja méhében megtisztult az eredeti bűntől. VIGILIA, 70 (7). pp. 536-545. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2003) A laikusok szerepe a középkori egyházban. VIGILIA, 68 (2). pp. 92-101. ISSN 0042-6024

Deák, Viktória Hedvig (2015) A szerzetesi élet teológiája. VIGILIA, 80 (10). pp. 722-731. ISSN 0042-6024

Dinnyés, Patrik (2020) Erzsébet-Bibliák az Eszterházy-gyűjteményben – Cirill betűs kiadványok az egri Főegyházmegyei Könyvtárban = Elizabeth Bibles in the Eszterházy Collection of the Eger Archdiocesan Library. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 25-53. ISBN 978-963-496-159-8

Déri, Balázs (2014) XVI. Benedek pápa vízkereszti homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (1). pp. 99-100. ISSN 1217-7768

Dóbék, Ágnes (2019) Szily János püspök irodalompártoló tevékenysége. In: Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában a 17-18. században. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (24). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 47-54. ISBN 978-963-508-927-7

de Montety, Henri (2019) Les sabbataires de Transylvanie: chrétiens – judaïsants – juifs. Hungarian Studies, 33 (1). pp. 73-90. ISSN 1588-2772

E

Emődi, András (2014) A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/4). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-215-9

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség javadalmazása, anyagi alapjának eredete. In: Múlt nélkül nincs jövő, 2012. november 15-16., Debreceni Egyetem.

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek célkeresztjében. A hegyen épült város . Károly Gáspár Református Egyetem, Budapest. (Submitted)

Entz, Géza (2012) A keresztény szociális korszak vége? GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (ksz.). pp. 26-38. ISSN 0865-7823

Erdő, Péter (2021) Egyházi hivatal. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-308-307-9

F

Fabiny, Tibor and Tóta, Péter Benedek (2012) Kora Tudor hitviták (1525-1535) = Early Modern Religious Controversies (1525-1535). Project Report. OTKA.

Falus, Orsolya (2020) Piae Causae Foundations, Waqfs, Trusts. Legal-Historical Interactions. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 353-360. ISSN 1786-6553

Farkas, László Róbert (2015) Hitoktatás a Csanádi Római Katolikus Egyházmegyében 1945 és 1956 között. ISKOLAKULTÚRA, 25 (1). pp. 68-97. ISSN 1215-5233

Fazakas, Sándor (2007) Teológia, mint az egyház tudománya a Református Szemle 100 évének tükrében. REFORMÁTUS SZEMLE, 100. pp. 1312-1319. ISSN 0254-4458

Fazakas, Sándor (2017) A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai és az erkölcsi meggyőződés kialakítása. In: A protestáns etika kézikönyve. Kálvin Kiadó; Luther Kiadó, Budapest, pp. 15-50. ISBN 9789633801079

Fazakas, Sándor and Kovács, Krisztián (2020) „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben..." : Az élet kezdetén felmerülő döntések keresztyén etikai megközelítése. Szociáletikai Intézet kiadványai (SzIK) (8). Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, Debrecen. ISBN 978-615-5853-32-6

Fazekas, István (2014) A reform útján : a katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások (20). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr. ISBN 978-615-5035-09-8

Fehér, M. István (1996) Karl Rahner szellemi gyökereihez : Heidegger és a XX. századi teológia. In: Az Ige meghallója : Karl Rahner emlékülés. Szegedi Hittudományi Főiskola : Logos Kiadó, Szeged ; Budapest, pp. 43-91. ISBN 963-8159-06-5

Fejérdy, András (2016) La Santa Sede e la definizione del nuovo testo del giuramento di fedeltà allo stato nel 1924. In: Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria (1920-2015). Atti e documenti (45). Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, pp. 139-167. ISBN 978-88-2099-860-8

Fejérdy, András (2016) Ottokár Prohászka, vescovo di Székesfehérvár e la Grande Guerra. In: "Inutile strage". I cattolici e la Santa Sede nella Prima guerra mondiale. Atti e documenti (44). Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, pp. 455-477. ISBN 978-88-2099-683-3

Fekete, Csaba (2016) A Szákiak. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 47-59. ISSN 0025-0171

Fekete, Dávid (2020) Szerzetesrendek szerepe a 21. században a társadalmi elvárások alapján : Egy magyar esettanulmány tanulságai = The Role of Monastic Orders in the 21st Century based on Social Expectations : Lessons from a Hungarian Case Study. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 254-273. ISSN 1786-6553

Finta, Gergely (2016) "Ha Krisztus lelke egyesít, bontsuk ki bátran színeit" : 20. századi szerzőink és szövegíróink énekei énekeskönyvünkben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 132-142. ISBN 9786158045902

Fischl, Vilmos (2019) The Opportunities of Hungary for Dialogue with North Africa and the Middle East, with Particular Regard to the Persecuted Christians = Magyarország párbeszéd-lehetőségei Észak-Afrikával és a Közel-Kelettel, különös tekintettel az üldözött keresztényekre. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (2). pp. 49-62. ISSN 2060-0437

Fodor, Pál (2016) Előszó. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 7-9. ISBN 9 789634 160472

Fontaine, Jacques (2016) Klasszikus és keresztény értékek a nagybirtokos arisztokrácia lelkiségében a 4. század végi latin Nyugaton. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 37-68. ISSN 0083-6265

Forgó, András (2021) Rebellious Priests? The Catholic Clergy and the Diet, 1764-1765. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 73-95. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Frang, Gizella (2021) Hitéletre nevelés a pedagógiában – egy új specializáció elé = Religious Education (RE) in the Pedagogy – Preface to a New Specialisation. KÉPZÉS ES GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 91-99. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

Frauhammer, Krisztina (2016) Andachtsgrafik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn. In: 35. Tagung des "Internationalen Arbeitskreises Bild Druck Papier", 2015. május 14-17. , Graz.

Frauhammer, Krisztina (2014) Die Rolle der Landschaftsbeschreibung in Martin von Cochems Christusbiografie. In: Symbolhaltige Naturlandschaften in historischen Siedlungsregionen mit Deutschen im östlichen Europa. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp. 185-194. ISBN 978-3-8309-2945-1

Frauhammer, Krisztina (2014) Egy öltöztetett Mária-szobor titkai. In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 82-96. ISBN 978 963 9938 15 1

Frauhammer, Krisztina (2015) Eine femina religiosa - Zur Spiritualität Antonia Werrs im Dienste der Frauen. Würzburger Diözesan Geschichtsblätter, 78. pp. 473-487. ISSN 0342-3093

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek : feltáratlan források. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (39, 7). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 67-89. ISBN 978-963-306-257-9

Frauhammer, Krisztina (2014) Imakönyvek a katolikus lány- és nőnevelés szolgálatában a 19. és 20. század fordulóján. In: A CSALÁD EGYKOR ÉS MA. OR-ZSE, Szeged; Budapest, pp. 157-166. ISBN 978-963-306-293-7

Frauhammer, Krisztina (2020) Longings, Letters and Prayers: Visitor’s Books at Hungarian Marian Shrines. Journal of Global Catholicism, 4 (1). pp. 18-41. ISSN 2475-6423

Frauhammer, Krisztina (2016) Sacrality Without Borders: Thoughts on Virtual Cult Sites. In: Experiencing Religion (SIEF-Working Group Ethnology of Religion), 2010. 06. 01-03., Varsó.

Frauhammer, Krisztina (2014) A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában. In: Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-közép-Európában (Spirituality and spiritual movements in Hungary and Easter Central Europe). Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár; A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (42, 10). SZTE BTK Néprajzi és Kultúrális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 137-146. ISBN 978-963-306-260-9

Frauhammer, Krisztina (2012) Írásba foglalt vágyak és imák : Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis (32). Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-182-4

Frecska, Ede and Kovács, Attila and Jeges, Balázs and Gajdos, Ágoston and Szatmári, Botond and Bognár, Szilvia and Voigt, Vilmos and Mezei, Balázs and Kovács, Ábrahám and Arató, György and Magyar, Zoltán and Birtalan, Ágnes and Dallos, Edina and Sipos, János and Tasnádi, Edit and Balázs, Géza and Lengyel, Ágnes and Limbacher, Gábor and Szulovszky, János and Szabados, György and Sárközi, Ildikó Gyöngyvér and Veres, Péter and Bolvári-Takács, Gábor and Beke, László and Fodor, István and Nádorfi, Lajos (2017) Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-7-1

Frenyó, Zoltán (2018) "Egyre inkább thomista leszek" : Aquinói Szent Tamás jelentősége Prohászka Ottokár keresztény filozófiájának kereteiben. In: A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei. Szent István Társulat, Budapest, pp. 119-127.

Frenyó, Zoltán (2017) Prohászka Ottokár eszmevilága a Nagy Háború idején : Római lelkület, keresztényszocializmus, magyar valóság. In: Prohászka-tanulmányok 2015-2017. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 374-384. ISBN 978-963-88071-7-5

Frenyó, Zoltán (2015) Saint Augustine on the Foundation of Morals and the Reason for a Normative Ethics. In: Is a Universal Morality Possible? HAS Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy; L'Harmattan, Budapest, pp. 94-103. ISBN 978-963-416-000-7

Frenyó, Zoltán (2017) Spirito romano, social-cristianesimo, realta ungherese : Il pensiero di Ottokár Prohászka durante la Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 207-220. ISBN 978-963-416-075-5

Frivaldszky, János (2020) Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (4). pp. 35-85. ISSN 0866-6628

Fábián, Gabriella (2016) Radio Maria Transylvania and its influence on Individual and Community Roman Catholic Prayer practice in the Székelyföld Region. In: Religion, Culture, Society 3. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 143-159.

Fábián, Gabriella (2015) The Sacrifice of Atonement in Roman Catholic Communities in the Székelyföld Region. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 58-86.

Földvári, Sándor (2018) Сльози Божої Матері як жертви: політична теологія Богородиці у Візантії і східнослов’янських «Русях» в домонгольській епосі (у Київській і Суздальській Русі). NAUKOVI ZAPYSKY BOGOSLOVSKO-ISTORYCHNOGO NAUKOVO-DOSLIDNOGO CENTRU IMENI ARCHIMANDRITA VASILIJA (PRONIJA), 5. pp. 362-374. ISSN 2617-1317

Földvári, Sándor (1995) Egy, a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban őrzött szerb kéziratos Oktoich provenienciája. In: Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, pp. 71-75. ISBN 963-482-086-7

Földvári, Sándor (2002) A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója, 1562–1819. HONISMERET, 30 (5). pp. 87-88. ISSN 0324-7627

Földvári, Sándor (1999) Ioann Kutka: Katihiszisz malüj… („Kis Katekizmus…“). IRODALOMTÖRTÉNET, 80 (4). pp. 646-648. ISSN 0324-4970

Földváry, Miklós István (2009) Ordinarius Strigoniensis. Monumenta Ritualia Hungarica (2). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 9789634465188

Földváry, Miklós István (2013) A római rítus változatainak kutatása II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 115-120. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István (2014) A római rítus változatainak kutatása V. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). pp. 227-260. ISSN 1217-7768

Földváry, Miklós István and Orbán, Csaba Frigyes (2020) Medieval Variants of the Mass Ordinary. In: Musica mediaeva liturgica III. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. – 7. mája 2019. Verbum, publisher of the Catholic universtity in Ruzomberok, Ruzomberok, pp. 91-101. ISBN 9788056107706

Földváry, Miklós István and Orbán, Csaba Frigyes (2020) Stredoveké varianty omšového ordinária. In: Musica mediaeva liturgica III. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. – 7. mája 2019. Verbum, publisher of the Catholic universtity in Ruzomberok, Ruzomberok, pp. 80-90. ISBN 9788056107706

Förköli, Gábor (2021) Lapszéli dialógus Enyedi György és Milotai Nyilas István között. In: A dialógus formái a magyar régiségben. Egyetemi füzetek (45). Egyetemi Műhely Kiadó; Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 143-159. ISBN 978-606-8886-43-5

Füsti-Molnár, Szilveszter (2007) Az "új prófétaság hatása" Tertullianusra : Az észak-afrikai keresztyénség ekkléziológiájának sajátos formálódása. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 11 (2). pp. 79-91. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2000) „Csak a hasonló ismerheti meg a hasonlót” : Ágoston illumináció tana mint a megismerés legmagasabb formája. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 4 (1). pp. 94-115. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2009) Posztmodern spiritualitás és a keresztyén lelkiség Kálvin teológiájának tükrében. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 13 (3). pp. 59-77. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2010) Posztmodern spiritualitás és a keresztyén lelkiség Kálvin teológiájának tükrében. COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA, 6. pp. 152-167. ISSN 1787-128X

Füsti-Molnár, Szilveszter (2009) Szempontok az ecclesia semper reformanda elvének érvényesítéséhez. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 11 (9). pp. 51-65. ISSN 1419-4082

Füsti-Molnár, Szilveszter (2009) Szempontok az ecclesia semper reformanda elvének érvényesítéséhez a Magyarországi Református Egyházban, különös tekintettel Kálvin teológiájára. COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA, 5 (1). pp. 101-114. ISSN 1787-128X

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Világokat összekötő Heidelbergi Káté. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, 9 (2). pp. 14-22.

Füsti-Molnár, Szilveszter (2007) A keresztség sákramentumának rendszeres teológiai kérdése. COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA, 3 (1). pp. 94-106. ISSN 1787-128X

G

Gallagher, Michael Paul (2014) Charles M. Taylor: útjelzők. A mai világban való keresztény tájékozódáshoz. VIGILIA, 79 (10). pp. 731-738. ISSN 0042-6024

Galli, Carlos María (2016) Az "Isten népe" fogalom visszatérése : Argentin egyháztan és az egyház megújítása. SAPIENTIANA, 9 (1). pp. 61-77. ISSN 2060-3231

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Gaál, Botond (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY Az életre hangolt világegyetem = The life-tuned Universe. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 153-158. ISSN 20622597

Gaál, Botond (2012) A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (ksz.). pp. 5-15. ISSN 0865-7823

Gianone, András (2015) Eucharisztikus világkongresszusok. Praeconia, 2015 (1). pp. 86-90. ISSN 1416-8359

Gianone, András (2014) Hagyomány és megújulás a XXIV. Országos Katolikus Nagygyűlésen. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (X). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, Pécs, pp. 431-448. ISBN 978-963-89536-6-7

Gianone, András (2015) Nyisztor Zoltán és az utolsó katolikus nagygyűlések. In: Litterarum radices amare, fructus dulces sunt. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 155-172. ISBN 978-963-9627-92-5

Gianone, András (2015) A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között. Válogatta, bevezette, sajtó alá rendezte Beke Margit. Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források I. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2015. 605 o. Századok. ISSN 0039-8098

Gianone, András (2014) A nyilvánosság és az Actio Catholica a katolikus nagygyűlések tükrében. In: Médiatudományi Könyvek – A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 83-96.

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2015) Szerény összejövetelből impozáns tömegrendezvény. Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Élet és Tudomány, 2015 (38). pp. 1206-1208. ISSN 0013-6077

Glatz, József (2006) Homályba borult kezdetek. Lelkipásztor, 81. (6.). pp. 221-224. ISSN 0133-2821

Glatz, József (2015) Kié az igazság? LELKIPÁSZTOR, 90. (6.). pp. 212-217. ISSN 0133-2821

Goldziher, Ignác (1900) Bemerkungen zu Huart's Ausgabe des Kitâb al-bad' wal-ta'rîch von al-Balchî. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 54. pp. 396-405.

Goldziher, Ignác (1888) Influences chrétiennes dans la littérature religieuse de l'Islam. Revue de l'Histoire des religions, 18. pp. 180-199.

Goldziher, Ignác (1869) Ismét a bibliaforditásról. Izraelita közlöny, 6 (24). p. 163.

Goldziher, Ignác (1913) Katholische Tendenz und Partikularismus im Islam : Vortrag, gehalten in der Festversammlung am Fehr-Rydberg-Tage, 21. September 1913. Beiträge zur Religionswissenschaft, 1. pp. 115-142.

Goldziher, Ignác (1902) Neutestamentliche Elemente in der Traditionslitteratur des Islam. Oriens Christianus, 2. pp. 390-397.

Goldziher, Ignác (1900) René Dussaud, Histoire et Religion des Noṣairîs, Paris, Émile Bouillon, 1900. XXXV u. 211 p. in 8°. 7 Frcs. Archiv für Religionswissenschaft, 3. pp. 85-95.

Goldziher, Ignác (1869) Schleiermacher-ünnepélyek Németországon. Protestans Egyházi és Iskolai Lap, 12. pp. 56-58.

Goldziher, Ignác (1902) Translation of the Chapter on Ḥadîth and the New Testament : From Muhammadanische Studien, Vol. II. Society for Promoting Christian Knowledge, London, pp. 3-48.

Goldziher, Ignác (1893) Ueber Bibelcitate in muhammedanischen Schriften. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 13. pp. 315-321.

Goldziher, Ignác (1904) Христiанское влiянiе : на мусульманскую религiозную литературу. Православный собесѣдник, 1. pp. 247-263.

Goldziher, Ignác (1907) [A "kenyér botjának eltörése", a fogaknak fejérséggel való megverése]. Magyar Nyelv, 3. p. 383.

Gyöngyössy, Orsolya (2017) Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához. In: A normán innen és túl : Tanulmányok a Torténeti Kollégium konferenciáj rínak elóadásaiből. ELTE BTK Történeti Kollégium, Budapest, pp. 215-226. ISBN 978-963-284-882-2

Gyöngyössy, Orsolya and Bara, Júlia and Béres, Mária and Kelemen, Éva (2016) Belsőváros ékköve. Szent Rókus-templom, Csongrád / Jewel of Belsőváros. Saint Roch Church Csongrád. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei, 24 . MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád-Szeged. ISBN 978-963-88570-2-6

Gönczi, Andrea (2007) Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején. PoliPrint, Ungvár-Beregszász.

H

Hamza, Gábor (2020) Áttekintés az állam és az egyház(ak) kapcsolatáról = Survey on the Relationship Between the State and the Church(es). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 247-253. ISSN 1786-6553

Hausmann, Jutta (2016) Visszautasítás - kiközösítés - elfogadás - befogadás. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 41-49. ISBN 9786158045902

Hegyi, Ádám (2018) Tárgykultúra vagy könyvkultúra? Református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén a 18. század második felében. In: A reformáció öröksége : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (24). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 544-560. ISBN 9786069349885

Hegyi, Ádám (2015) A református ésszerű ortodoxia svájci triumvirátusának szerepe a magyarországi felekezeti szembenállások csökkentésében a 18. század első felében. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon 1650-1750. SZTE, Szeged. (Unpublished)

Hegyi, Ádám (2015) Úri Sándor gyomai káplán heterodoxia pere 1802-ben. In: Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Plenáris Ülése. Egyháztörténeti Szekció, 2015. július 5-7., Pápa. (Unpublished)

Hegyi, Ádám (2014) A túlvilágról alkotott elképzelések a szentesi református gyülekezetben a 18. század végén. In: Menny és pokol a barokk kori ember életében. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti Tanulmányok (7.). MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 135-148. ISBN 978-963-308-190-7

Hegyi, Ádám Alex (2015) Vom Karpatenbecken zum Rheinknie. Zwingliana, 42. pp. 225-247. ISSN 0254-4407

Horváth, Balázs (2020) A miseorációk kutatása : Módszertan és előzetes eredmények. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (3). pp. 261-272. ISSN 1217-7768

Horváth, Gergely Krisztián (2016) "Megváltva" - Birtokok a veszprémi egyházmegyében az 1945. évi földosztást követően. In: "Nehéz időkben dönteni kell" A veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, pp. 85-104. ISBN 978-963-12-6132-5

Horváth, István and Tengely, Adrienn (2020) Az egri egyházmegyei Oltáriszentség Társulatok 1783-as regulája = The rules of the Eger diocesan Confraternity of the Holy Eucharist from 1783. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 65-75. ISBN 978-963-496-159-8

Hoványi, Márton (2016) Fogamzásgátlás és morál. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 81 (1). pp. 46-66. ISSN 1219-6800

Hoványi, Márton (2015) Háború a modernistákkal a modern háború alatt. In: Emlékezés egy nyár-éjszakára. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 219-226. ISBN 978-963-416-017-5

I

Iancu, Laura (2015) Lélekhit egy moldvai katolikus közösség vallásában. In: Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikácó. Tanulmányok a transzcendensről (VIII). Balassi Kiadó, Budapest, pp. 280-306. ISBN 9789635069613

Iancu, Laura (2015) Magyarfalu in the 1980s: Reflexions on My Childhood in a Csángó Village. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 137-158. ISSN 1797-3945

Iancu, Laura (2017) Speciális egyházi fórumok: prédikáció, püspöki körlevél. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 525-540. ISBN 978-963-9938-22-9

Iancu, Laura and Kovács, Magdolna (2015) Considering Insiders, Outsiders and In-between: Reflection on Fieldwork in Magyarfalu. URALICA HELSINGIENSIA, 8. pp. 159-181. ISSN 1797-3945

Ittzés, Gábor (2013) A Commentariustól a Liberig: Melanchthon a lélek halhatatlanságáról. Egyháztörténeti Szemle, 14 (1.). pp. 46-67. ISSN 1585-7476

Ittzés, Gábor (2013) Megtért-e Luther 1517 előtt? A „toronyélmény” mint reformációtörténeti probléma. In: Conversio. ΑΓΙΟΝ (1.). ELTE BTK VTK, Budapest, pp. 369-380. ISBN 978-963-284-363-6

Ittzés, Gábor (2012) Üdvképek, szentségek és a szentek közössége: Teológiai súlypontok Luther meghalásra felkészítő sermójában. Református Szemle, 105 (2). pp. 148-165. ISSN 0254-4458

J

Jedlik, Ányos (2015) Jedlik Ányos levelezéséből. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 76 . Jedlik Ányos Társaság, Budapest. (Submitted)

Judic, Bruno (2016) A tours-i zarándoklatok a 7-10. században. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 147-169. ISSN 0083-6265

Jánosi, Csongor (2020) Egyházszolgálat határon túl : Református püspöklátogatások az Amerikai Egyesült Államokban 1963–1967 között = Church Service Beyond Borders. Visits of Reformed Bishops to the United States of America Between 1963–1967. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2019. Reformáció Öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 417-463. ISBN 978-615-5961-36-6

K

Katona, Vilmos (2020) „Az Úr bevonul szentélyébe”. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632778860

Kerekes, Erzsébet (2015) Ismétlés és messiási időtapasztalat Giorgio Agamben Pál-interpretációjában. In: Ritmus és ismétlés. Interdiszciplináris párbeszéd 3. Egyetemi Füzetek (26). Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 175-194. ISBN 978-973-169-410-8

Kerekes, Erzsébet (2015) Keresztény gyökerek Heidegger gond fogalmában. Gond és idő. ERDÉLYI MÚZEUM, 2015 (4). pp. 12-21. ISSN 1453-0961

Kerekes, Erzsébet (2016) Rövidzárlatok : Slavoj Žižek – John Milbank: The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? KORUNK (KOLOZSVÁR), 27 (1). pp. 119-121. ISSN 1222-8338

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Igények és várakozások : A szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 89-100. ISBN 9 789633 062579

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Szemlélődő domonkos apácák Szegeden. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában : Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42.; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - A vallási kultúrakutatás könyvei (10). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 190-198. ISBN 978-963-306-260-9

Kevevári, István (2018) A világi és a spirituális hatalom kapcsolata a reformáció korában. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 77-89. ISSN 1786-6553

Kis, Norbert (2020) Az elveszett Paradicsom keresése : Posztkeresztény válság vagy keresztény társadalom? ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 73-98. ISSN 0866-6628

Kiss, Farkas Gábor (2019) Origin Narratives: Pier Paolo Vergerio and the Beginnings of Hungarian Humanism. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (3). pp. 471-496. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kiss Farkas, Gábor (2015) 'Mindent el kell hinnünk és meg kell tartanunk, ami a Bibliában van?' Gosztonyi János győri püspök kérdései és Iodocus Clichtoveus párizsi teológus válaszai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 17-44. ISSN 0865-0632

Klaniczay, Gábor (2013) Efforts at the Canonization of Margaret of Hungary in the Angevin Period. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 313-340. ISSN 2063-8647

Klestenitz, Tibor (2018) Az Egri Főegyházmegye katolikus sajtója a dualizmus korában. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, Eger, pp. 139-152. ISBN 9789638671974

Klestenitz, Tibor (2018) Az egri katolikus sajtó a két világháború között. In: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, Eger, pp. 181-195. ISBN 9789638671974

Klestenitz, Tibor (2015) Az újrakezdés reménye. In: Megmenekültem az oroszlán torkából. Szent István Társulat; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Budapest; Kolozsvár, pp. 177-216.

Klestenitz, Tibor (2015) "Hódító katolicizmus". VIGILIA, 80 (5). pp. 340-349. ISSN 0042-6024

Klestenitz, Tibor (2015) Mindszenty József, a katolikus sajtó harcosa. VASI SZEMLE, 69 (5). pp. 287-297. ISSN 0505-0332

Klestenitz, Tibor István (2015) Mellékszerepben. Prohászka Ottokár fellépése a katolikus nagygyűlések szakosztályi és egyesületi ülésein. In: Prohászka-tanulmányok 2012-2015. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 121-139. ISBN 978-963-88071-6-8

Klestenitz, Tibor István (2015) Prohászka Ottokár az 1921-es német katolikus nagygyűlésen. In: Prohászka-tanulmányok 2012-2015. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 144-165. ISBN 978-963-88071-6-8

Klestenitz, Tibor István (2020) A keresztény kurzus az észak-magyarországi régió keresztény sajtójában. In: Vörös és fehér. Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 125-138. ISBN 9789634961499

Kliszek Németh, Noémi (2019) Kritikus infrastruktúra védelem: a keresztény szent helyek védelme = Critical Infrastructure Protection: The Protection of Christian Sacred Sites. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (1). pp. 262-275. ISSN 2060-0437

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (1996) Jezsuita szentek emblematikus életrajzai a 17 — 18. században. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 112. pp. 320-355. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1996) "Abgetrocknete Thränen": A pócsi Mária ikon bécsi kultuszának elemei 1698-ban. In: Ivancsó István (szerk.) Máriapócs 1696 - Nyíregyháza 1996: Történelmi konferencia a Máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. 1996. november 4-6. Konferencia helye, ideje: Máriapócs, Magyarország, 1996.11.04-1996.11.06. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 61-77. ISBN 963 04 7631 2

Knapp, Éva (1995) Az ifjú Theodosius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1033-1044.

Knapp, Éva (2001) Beiträge zur Geschichte des Paulinerordens. Hrsg. von Kapspar Elm [...]. Berlin, 2000. Duncker und Humblot, 333 l. (Berliner Historische Studien, Bd. 32., Ordensstudien 14.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 117. pp. 264-267. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (1995) Demetrius. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 972-975.

Knapp, Éva (1997) Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 149-166. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1997) Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 282-298. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1999) Elfriede Grabner: Verborgene Volksfrömmigkeit. Frühe- und Volksbarocke Christus-apokryphen in Wort- und Bildzeugnissen. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag. 1997. SZÁZADOK, 133. pp. 431-433. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (2000) Emblematikus eszközök a XVII-XVIII. századi magyarországi prédikációirodalomban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 104. pp. 1-23. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2006) Et tu Hungaria cum Paulinis crescis - És Te Magyarország a pálosokkal virulsz: Kiállítás a pálos rend történetéről a budapesti Egyetemi Könyvtárban 2006. október 17. - december 22. - History of the Pauline Order: Exhibition in the University Library Budapest 17 October - 22 December 2006. Documentation. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Knapp, Éva (1995) Fridericus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1088-1093.

Knapp, Éva (1994) Gilgengart: Egy német nyelvű imádságoskönyv a 16. század elejéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110. pp. 130-154. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1993) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109 (1). pp. 3-36.

Knapp, Éva (1992) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. In: Egyházak a változó világban: a Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 427-430. ISBN 963-7631-45-3

Knapp, Éva (1995) Joannes Cantacuzenus. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 1058-1059.

Knapp, Éva (1982) Magyar egyházi gyűjtemények kincsei. VIGILIA, 47. pp. 790-791. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (1994) Pálos gazdálkodás a középkori Baranya megyében. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok: válogatás a Budapesten 1991. október 4-5-én rendezett II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából. Varia Paulina (1). Árva Vince OSP kiadása, Csorna, pp. 62-103.

Knapp, Éva (1992) Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. Sajtó alá rend. Varga Imre. Budapest 1990. Akadémiai Kiadó. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 96. pp. 707-708.

Knapp, Éva (1983) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. SZÁZADOK, 117. pp. 511-557. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Knapp, Éva (1995) Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Összeáll., szerk. H. Takács Marianna. Budapest 1994. MTA Könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111. pp. 111-113. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1993) Tamerlán (A lappangó pápai pálos iskoladráma magyar nyelvű programja 1761- ből). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (4). pp. 537-540.

Knapp, Éva (1995) Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a XVII-XVIII. században. SZÁZADOK, 129. pp. 791-814. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1997) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 123-160.

Knapp, Éva (1999) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. II. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 93-129.

Knapp, Éva (1995) A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 599-615. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (1992) A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. I.: Rekonstrukciós kísérlet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (3). pp. 193-216.

Knapp, Éva (1992) A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. II.: Rekonstrukciós kísérlet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (4). pp. 311-328. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2000) A nagyszebeni jezsuita iskolai színjátszás első szöveges emléke: Szent Alexius (1709). In: Demeter Júlia (szerk.): A magyar színház születése I. A régi magyar színház . Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 221-230. ISBN 963 661 407 5

Knapp, Éva (1995) A szeretet és erősség ritka példája. In: Jezsuita iskoladrámák. Ismeretlen szerzők: programok, színlapok. Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század (IV/2). Akadémiai Kiadó - Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 985-995.

Kodácsy-Simon, Eszter (2017) Krisztus közössége. In: Közösségben. Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-21. ISBN 9789633801178

Kodácsy-Simon, Eszter (2010) Technikai társadalmunk spirituális helyzete : Szempontok a környezetvédelem kérdéséhez Paul Tillich írásai alapján. EGYHÁZFÓRUM, 25 (1). pp. 8-13. ISSN 1215-0630

Kodácsy-Simon, Eszter (2013) Van-e helye a hitoktatásnak az iskolában? CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 19 (3). pp. 49-55. ISSN 1219-6800

Kodácsy-Simon, Eszter (2005) A hitoktatásban felmerülő kérdések logikai háttere. LELKIPÁSZTOR, 80 (7). pp. 258-261. ISSN 0133-2821

Kodácsy-Simon, Eszter and Busi, Etelka (2018) Merünk-e dicsérni? : A bátorító visszajelzések teológiai olvasatai és pedagógiai szempontjai. LELKIPÁSZTOR, 93 (5). pp. 180-183. ISSN 0133-2821

Koltay, András (2018) Blaszfémia és vallásgyalázás a magyar jogrendszerben. In: Budapest-Jelentés a keresztényüldözésről 2018. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 189-199. ISBN 9786155945106

Korondi, Ágnes (2018) Eucharisztikus imádságok a késő középkori magyar nyelvű imakönyvekben. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, BUDAPEST, pp. 133-150. ISBN 978-963-5088-98-0

Kotschy, Andrásné (2000) A keresztény pedagógus és iskola. VIGILIA, 64 (5). pp. 345-354. ISSN 0042-6024

Krenski, Thomas and Lázár Kovács, Ákos (2004) Hans Urs von Balthasar mint lelkipásztor. VIGILIA, 69 (10). pp. 753-763. ISSN 0042-6024

Kutasi, Csaba (2016) A torinói lepel és az arckendők – textiles szemmel = The Shroud of Turin - from the view of the textile science. Kaleidoscope history, 6 (12). pp. 155-169. ISSN 20622597

Kálmán, Péter Peregrin (2015) Intézményes üldözöttmenekítés 1944-1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartományban. SAPIENTIANA, 8 (1). pp. 1-16. ISSN 2060-3231

Kármán, Gábor (2014) Recenzió Kiss Réka "Egyház és közösség a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak tükrében" című könyvéről. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 209-212. ISSN 1586-2410

Kármán, Gábor (2013) A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: Egy paradigma margójára. In: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség: A Hajnal István Kör 2011. évi győri konferenciájának kötete. Hajnal István Kör, Budapest, 27–40.

Kóczy, Á. László and Sziklai, Balázs (2015) Electing the Pope. HOMO OECONOMICUS, 32 (1). pp. 101-116. ISSN 0943-0180

Kónya, Franciska (2011) Preparation for death in jesuit István Tarnóczy's book : Holtig-való barátság | [Friendship that lasts till death]. Studia Universitatis Babeş-Bolyai : Theologia Catholica Latina, 56 (1). pp. 67-79. ISSN 1582-2524

Kóré, András (2019) A nigériai keresztények biztonsági helyzete a negyedik generációs hadviselés során és az anómiás konfliktusokban = The Security Situation of Nigerian Christians during Anomic Conflicts in Fourth-Generation Warfare. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (4). pp. 61-79. ISSN 2060-0437

Kökényesi, Róbert and Lovas, Borbála (2021) Concio CXCII and CONCIO CXCIII. JOURNAL OF UNITARIAN UNIVERSALIST HISTORY, 44 (1). pp. 94-113. ISSN 1550-0195

Kőszeghy, Miklós (2016) A vándorló arámi nyomában. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 13-26. ISBN 9786158045902

Kővári, Réka (2020) Az Oltáriszentség tisztelete Kájoni János Cantionale Catholicum énekeskönyvében és erdélyi ferences kottás kéziratokban. In: „Leborulva áldlak...” : Az Oltáriszentség és az Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában. A Szent István Tudományos Akadémia Kiadványai - Értekezések (1). Szent István Társulat, Budapest, pp. 361-382. ISBN 978-963-277-910-2

Kővári, Réka (2020) Az oltáriszentség tisztelete a Kájoni Cantionalétól a ferences kéziratokon keresztül a néphagyományig. SZÉKELYFÖLD : KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 24 (8). pp. 130-139. ISSN 1453-3871

Kővári, Réka (2014) Halott melletti imádkozók Gyimesközéplok-Hidegség két pontján. In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében – Tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 243-265. ISBN 9789639938151

Kővári, Réka (2016) Kájoni énekeskönyv. In: Égi múzsa – Isten-élmény és Isten-hiány az irodalomban. Volkra Ottó János–Magyar Múzsa Alapítvány, Budapest, pp. 180-195. ISBN 9789638854216

Kővári, Réka (2014) Mária-énekek a XVII–XVIII. századi somlyói ferenceseknél. Csíksomlyó üzenete, 8 (3). pp. 8-9.

L

Labarre, Sylvie (2016) Szent Márton és a szerzetesség a Vita Martini prózai és verses változataiban. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 69-85. ISSN 0083-6265

Lauf, Judit (2016) Kovács Eszter, A Makula nélkül való tükör cseh forrásai, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014, 156 p. (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, 9). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 112-115. ISSN 0025-0171

Lauf, Judit (2016) Ujfalusi Judith, Makula nélkül való tükör, melly az üdvözitö Jesus Kristusnak, és szent Szüléinek életét, úgy keserves kinszenvedését, és halálát adgya elé. Melly Superiorok Engedelmébül Szüz, Szent Klára Szerzetében lévö Ujfalusi Judith által Cseh nyelvböl, Magyar nyelvre fordittatott. És a tekintetes és Nagysagos Ujfalui Ujfalusi Klára Aszszonynak, tekintetes, és Nagysagos Karancs Berényi György Uram, ö Nagysága kedves Házás-társának költségén ki-bocsáttatott Nagyszombatban, A Jesus Társasága Académiája bötüivel, 1712-Esztendöben [Fakszimile kiadás Frauhammer Krisztina utószavával: A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete, Pytheas Könyvmanufaktúra – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, é. n. 543 p.]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 115-118. ISSN 0025-0171

Lauf, Judit (2010) Verbindungen der mittelalterlichen liturgischen Praxis in Wien und Ödenburg. Codices Manuscripti (73-74). pp. 15-30. ISSN 0379-3621

Lipp, Mónika (2020) Eszterházy Károly püspök Szűz Mária iránti tisztelete - műalkotások tükrében = Bishop Károly Eszterházy’s veneration of the Virgin Mary – as reflected in works of art. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 215-225. ISBN 978-963-496-159-8

Lovas, Borbála (2017) Enyedi György prédikációi 2. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-852-2

Lovas, Borbála (2021) Sixteenth-century Unitarian Interpretations of Psalm 2 in Sermons by György Enyedi (1597). JOURNAL OF UNITARIAN UNIVERSALIST HISTORY, 44 (1). pp. 114-127. ISSN 1550-0195

Lovas, Borbála (2020) Tóbiás és Kána: Menyegző és házasság két bibliai történet tükrében. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 126 (1-2). pp. 38-63. ISSN 1222-8370

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – a kezdeti lépések. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – az egyházi, felekezeti oktatási intézményhálózat bővülése. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – az újraindulás problémái. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – előzmények rövid áttekintése. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lukács, István (2018) A horvátok szerepe az erdélyi vallási küzdelmekben a XVII. század első felében. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 203-212. ISBN 978-963-489-061-4

Lukács, László (2005) Az Igazság munkatársa. VIGILIA, 70 (11). pp. 876-887. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2005) Biográfia és doxográfia. VIGILIA, 69 (1). pp. 16-26. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2010) Newman és a II. Vatikáni zsinat. VIGILIA, 75 (9). pp. 650-659. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2012) Peritusból pápa. VIGILIA, 77 (10). pp. 722-730. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2002) Szívbéli szókkal. VIGILIA, 67 (6). pp. 433-444. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2014) A keresztény szabadság politikai dimenziói a felszabadítási teológia tükrében. SAPIENTIANA, 7 (2). pp. 1-31. ISSN 2060-3231

Luther, Martin (2015) Luther válogatott művei. 6. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-12-3520-3

Lánczi, András (2020) Szabadság és törvény : Régiek törvénye, modernek jogai. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 99-121. ISSN 0866-6628

László, Virgil (2016) Nemzeti identitás és Krisztusban lét : A nemzethez tartozás és a keresztény egyetemesség viszonya páli megközelítésben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 65-77. ISBN 9786158045902

Lázs, Sándor (2015) A kolláció a domonkos és ferences apácáknál. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 145-164. ISSN 0025-0171

Lázár Kovács, Ákos (2006) Emlékezet, szenvedés, esztétika. VIGILIA, 71 (6). pp. 418-424. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2003) Fila Bélával. VIGILIA, 68 (7). pp. 543-553. ISSN 0042-6024

Lázár Kovács, Ákos (2009) Pálos Antal jezsuita atyával. VIGILIA, 74 (3). pp. 210-220. ISSN 0042-6024

M

Maczák, Ibolya (2020) Az eltűnt idő nyomában. Padányi Biró Márton Firmamentum regnorum című beszédéről. In: Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 1-9. (In Press)

Maczák, Ibolya (2020) Egy országgyűlés – két hitszónok. Hunyadi Szabó Ferenc és Tormási János tevékenysége az 1790–91. évi diétán. In: Rendi országgyűlés - polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Magyar Nemzeti Levéltár; Eszterházy Károly Egyetem, Budapest; Eger, pp. 255-272. ISBN 978-963-631-283-1

Maczák, Ibolya (2020) Illyés András „olasz–magyar” prédikációi. In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok (26). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 105-116. ISBN 978-963-508-957-4

Maczák, Ibolya (2020) Kelemen Didák ismeretlen prédikációgyűjteménye? (Egy kézirat tanulságai). In: Fideliter servanda : II. Scriptorium konferencia, Pannonhalma, 2018. május 7-8. Szent István Társulat, Budapest, pp. 175-182. ISBN 9789632778617

Maczák, Ibolya (2020) Min­de­nek­nek ked­ves mé­hek : Tyu­ko­di Már­ton és a fe­le­ke­zet­kö­zi kom­pi­lá­ció. In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. Reciti konferenciakötetek (8). reciti, Budapest, pp. 75-85. ISBN 978-615-5478-97-0

Maczák, Ibolya (2020) Régi magyarországi prédikációk az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis (58). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 187-198. ISBN 978-963-306-727-7

Madas, Edit (2013) Der heilige Gerhard, Bischof von Tschanad. In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Akademie Verlag, Berlin, pp. 544-553. ISBN 978-3-05-005658-6

Magyar, László András (2010) Szegedi Kiss István: Loci communes.(1585). TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 4-18. ISSN 2060-7148

Magyar, Arnold (1971) A németujvári KÁLVINISTA KÁTÉ a XVI. századból. Magyar Történelmi Szemle, 2 (1). pp. 117-139.

Magyar, Marietta Mirjam (2015) A szerzetesi élet formái a történelemben. VIGILIA, 80 (8). pp. 562-569. ISSN 0042-6024

Magyar, Zsolt (2009) How and to what extent were the imperial cult and emperor worship thought to preserve stability in the Roman world? ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 60 (2). pp. 385-395. ISSN 0001-5210

Maróth, Miklós (2018) Hogyan lehet megőrizni Európa keresztény identitását? = How to Preserve Europe’s Christian Identity. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 15-27. ISSN 1786-6553

McKinley, Allan Scott (2016) Tours-i Szent Márton tiszteletének első kétszáz éve. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 119-145. ISSN 0083-6265

Menyhárt, Krisztina (2018) A protestánsok és a pravoszláv keresztények kapcsolatai az Oszmán Birodalom korában. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 81-103. ISBN 978-963-489-061-4

Mester, Béla (2018) The Role of Aesthetics in the Works of a Professor at a Calvinist College : A Case Study on József Rozgonyi (1756–1823). In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 = Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Wehrhahn Verlag, Hannover, pp. 197-210. ISBN 9783865256614

Mester, Béla (2018) A város és vidéke mint vallási és politikai közösség és mint a nyomtatott prédikációk közönsége. In: A reformáció öröksége. Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány, Nyíregyháza, pp. 51-61. ISBN 978-615-00-1576-7

Mezei, Balázs (2011) The Crisis of Religion and the Notion of Revelation in 19th century German Thought. Kierkegaardiana, 5. pp. 188-203.

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Az 1674. évi gályarabper előzményei és a bécsi udvar. In: Mártírium és emlékezet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 111-120. ISBN 978-963-3184-65-3

Mihalik, Béla Vilmos (2013) Egyházi adatok a Jászságról Heinrich von Kageneck német lovagrendi komtur 1703. évi vizitációs jelentésében. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 629-644. ISBN 978-963-87475-3-2

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Thuránszky Tamás Antal, egy magyarországi konvertita a római Ospizio dei Convertendiben. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. pp. 83-95. ISSN 0865-0632

Mikó, Gábor (2020) Andrea Scolari váradi püspök végrendelete és annak hitelesítése : Adatok a hiteleshelyi és közjegyzői intézmények együttműködéséhez. In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 195-226. ISBN 9789730319965

Mikó, Árpád (2017) Fate of the Liturgical Equipment of Late Medieval Cathedrals in Hungary in the Early Modern Age. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 225-238. ISBN 9783879974603

Mikó, Árpád (2018) ZIEGLER ÁGNES: A BRASSÓI FEKETE TEMPLOM. REFORMÁCIÓ ÉS RENOVÁCIÓ. FELEKEZETI, VÁROSI, RENDI CSOPORTIDENTITÁS KIFEJEZŐDÉSE EGY ÚJJÁSZÜLETŐ ÉPÜLETBEN. MARTIN OPITZ KIADÓ, BRASSÓ–BUDAPEST 2018. 319 LAP, 188 KÉP. Művészettörténeti Értesítő, 67 (1). pp. 157-161. ISSN 0027-5247

Miskei, Antal (2020) Az Egri Egyházmegye papságának liturgikus könyve (1768) = A Ritual Book for the Priests of the Archdiocese of Eger (1768). In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 55-64. ISBN 978-963-496-159-8

Mitrovits, Miklós (2007) II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása – a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978─1980). KÚT, 6 (1-2). pp. 145-163. ISSN 1589-1445

Molnár, Antal (2014) A Chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and His Report to the Roman Inquisition about the Situation of the Balkan Catholicism. DUBROVNIK ANNALS, 18. pp. 95-121. ISSN 1331-3878

Molnár, Antal (2014) Il Sant'Uffizio e le missioni balcaniche prima della fondazione della Congregazione de Propaganda Fide (1622). In: Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propaganda. Sette Cittá, Viterbo, pp. 255-278. ISBN 978-88-7853-357-8

Molnár, Attila Károly (2020) Az engedetlenség kötelessége – a modern politika egyik forrásánál. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (4). pp. 127-149. ISSN 0866-6628

Molnár, Attila Károly (2019) Thomas Molnar and the Conservatives in the US. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 451-462. ISSN 1786-6553

Monok, István (2016) Az evangélikus közgyűjtemények szerepe a magyar művelődésben. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 22 (2). pp. 35-46. ISSN 1219-6800

Monok, István (1993) Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649–1773). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (2). pp. 284-286. ISSN 0021-1486

Monok, István (1998) Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums in Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Olvasmánytörténeti dolgozatok. Különszám (2). Scriptum, Szeged, pp. 71-79. ISBN 963 8335 57 2

Monok, István (2020) Molnár Antal: Magyar hódoltság, horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. Budapest, BTK TTI, 2019 (Monumenta Hungariae historica, Dissertationes; Magyar történelmi emlékek, Értekezések) 509 old. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK = ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY, 32 (1-2). pp. 186-189. ISSN 0865-5227

Monok, István (2019) Szerzetesi humanizmus, kegyességi irodalom a XVI. század elején. In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800). Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 43-51. ISBN 9789632778259

Monok, István (1996) A magyar művelődés és a kereszténység. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 8 (3-4). pp. 223-224. ISSN 0865-5227

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Máté-Tóth, András (2019) Katholisches Proprium. Christentum und Politik in Ostmitteleuropa. In: Identitäre Versuchungen. Verlag Mainz, Mainz, pp. 257-264. ISBN 9783958862951

N

Nagy, József (2015) A Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies tevékenységéről. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2015) Commentare Dante oggi. Itadokt.hu.

Nagy, József (2015) Cronaca. Attività della Società Dantesca Ungherese [2015]. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 228-231. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere. In: Dante politikafilozófiájának jogelméleti háttere, 2014.03.07, Budapest. (Unpublished)

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. Quaderni d Italianistica, 34 (2). pp. 169-171. ISSN 0226-8043

Nagy, József (2013) Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica. L’Alighieri, 42. pp. 170-173. ISSN 0516-6551

Nagy, József (2017) Dante és Vico : Dante politikai teológiája : fejezetek a Dante-recepció történetéből. Hungarovox, Budapest. ISBN 978-615-5562-97-6

Nagy, József (2015) «De sono humano in sermone». Lessico e idee musicali nella letteratura medievale italiana. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 215-223. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Due romanzi danteschi. DANTE FÜZETEK, 12. pp. 195-207. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2014) Il canto I dell’Inferno. Bibliotheca Phoenix, 1/33 (81). pp. 13-38.

Nagy, József (2014) L’ideale dell’Impero Universale nella Monarchia e nella Commedia. In: Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, 2012 november 5-7, Madrid.

Nagy, József (2015) «Per le note di questa comedía, lettor, ti giuro...». Il linguaggio autoriflessivo in Dante. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907 (In Press)

Nagy, József (2014) Riflessioni sul motivo del sogno nella Divina Commedia. DANTE FÜZETEK, 11. pp. 161-191. ISSN 1787-6907

Nagy, József (2015) Teológia és politika a francia ellenforradalomban. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. ISSN 0025-0090 (Submitted)

Nagy, József (2018) The tyranny of the majority. History, concepts, and challenges. Fronesis, 28. pp. 150-153. ISSN 1825-3628

Nagy, Kornél (2014) A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia collecta (2). Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, pp. 240-260. ISBN 978-963-12-1056-9

Nagy, Károly Zsolt (2019) The Heritage and the Heirs. In: From Movement to Inheritance. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen.

Nagy, Károly Zsolt (2015) „Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid...” - A református templom mint a felekezeti azonosságtudat reprezentációja. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 293-330. ISSN 1787-9396

Nagy, Károly Zsolt (2018) „Preserve their piety, their biblical preaching – this is our mission.”. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 22 (2). pp. 131-149. ISSN 1416-9878

Nagy, Károly Zsolt (2018) „Visszaemlékezés az Úr Jézus munkájára…”. In: Keskeny úton? Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, BUDAPEST.

Nagy, Ágoston (2021) „Puha” és „kemény” diktatúra – a Kádár-korszak szakaszai és a győri bencés gimnázium diáksága az 1970-es években. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 295-312. ISSN 1786-6553

Nemes, István (2015) Parochia Arcis Szereda: egy katonai lelkészség 1829-ben. Keresztény Szó, XXVI (1). pp. 24-25. ISSN 1220-630X

Nemeshegyi, Péter (2013) Egyházreform a szegénység szeretetéből. VIGILIA, 78 (12). pp. 925-927. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2007) Szent István, a hídépítő. VIGILIA, 72 (8). pp. 562-567. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2006) Vallások közötti párbeszéd. VIGILIA, 71 (11). pp. 802-811. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2004) Yves Congar. VIGILIA, 69 (11). pp. 810-821. ISSN 0042-6024

Nemeshegyi, Péter (2002) A bűn problémája a 21. században. VIGILIA, 67 (3). pp. 162-173. ISSN 0042-6024

Neumann, Tibor (2013) A soproni ferences kolostor a középkor végén. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák (8/1–2). Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 136-152. ISBN 978-963-9961-70-8, 978-963-9961-71-5

Nobilis, Márió (2016) Isten hozott, ökológia? VIGILIA, 81 (5). pp. 343-352. ISSN 0042-6024

Nyirkos, Tamás (2020) Az emberi jogok vallása: viták és értelmezések. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 123-137. ISSN 0866-6628

Nyomárkay, István (2018) A reformáció jelentősége a szellemi életben. Előszó helyett. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-14. ISBN 978-963-489-061-4

O

Oláh P., Róbert (2020) Bényi János győri nagyprépost magánkönyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 248-256. ISSN 0025-0171

Oláh-Gál, Róbert (2018) Antalffy Endre – Erdély elfelejtett nagy orientalistája = Endre Antalffy - Transylvanian forgotten great Orientalist. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 105-121. ISSN 20622597

P

Panchev, Anton (2020) Relations Between Albanian Muslims and Christians at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century According to Bulgarian Sources. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 361-365. ISSN 1786-6553

Papp, Miklós (2007) A Krisztusban megértett emberi természet. VIGILIA, 71 (4). pp. 245-254. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2015) Fordulat a vallásokhoz fűződő viszonyban. VIGILIA, 80 (8). pp. 661-669. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2004) Jézus a testvérünkké lett. VIGILIA, 69 (12). pp. 885-890. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2013) "A szegények - a szegény Jézus teste". VIGILIA, 78 (9). pp. 657-664. ISSN 0042-6024

Patsch, Ferenc (2010) A szenvedés : botrány és kegyelem. VIGILIA, 75 (4). pp. 246-252. ISSN 0042-6024

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Pecsuk, Ottó (2018) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950 után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem és Magyar Bibliatársulat Alapítvány.

Perpék, Éva (2017) „Rakjuk össze!” még egyszer. Református ifjúsági hálózatok a Kárpát‐medencében. In: Hazatalálók és hazát találók. Tanulmányok a külhoni magyar ifjúság helyzetéről. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 366-390.

Petneházi, Gábor (2015) Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, vol. I, 8: Iulius Exclusus, ed. Silvana Seidel Menchi (1–299); De civilitate morum puerilium, ed. Franz Bierlaire (299–343); Conflictus Thaliae et Barbariei, ed. René Hoven † (369–419), Leiden, Boston, Brill, 2013. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 229-232. ISSN 0025-0171

Pottmeyer, Hermann J. and Bagyinszki, Péter Ágoston (2012) Bevezetés a hagyomány fundamentális teológiájába. SAPIENTIANA, 5 (2). pp. 70-81. ISSN 2060-3231

Povedák, István (2015) Mitizált történelem: Szent István dekonstruált - rekonstruált legendáriuma. In: Már a múlt sem régi...: Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 100-121. ISBN 978-963-306-426-9

Povedák, Kinga (2015) Belonging, Integration and Tradition: Mediating Romani Identity Through Pentecostal Praise and Worship Music. In: Congregational Music-Making and Community in a Mediated Age. Congregational Music Studies Series . Ashgate, Farnham, pp. 161-182. ISBN 978-1-4724-5919-0

Pákozdi, István (2011) Dolhai Lajos: A szentségek teológiája. VIGILIA, 76 (5). pp. 398-399. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2000) Kapunyitás. VIGILIA, 65 (3). pp. 168-172. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2014) Nagypéntek "szentje". Neumann Teréz, a XX. század egyik misztikusa. SAPIENTIANA, 7 (2). pp. 103-121. ISSN 2060-3231

Pákozdi, István (2009) Péter húsvéti liturgiája. VIGILIA, 74 (4). pp. 242-244. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2004) Szentek az egyházban. VIGILIA, 69 (6). pp. 411-413. ISSN 0042-6024

Pákozdi, István (2015) A fiatalok szent pápája idején - a fiatalok bíborosa. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 61-66. ISSN 2060-3231

Pásztori-Kupán, István (2012) Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. pp. 99-108. ISSN 2069-0991

Pásztori-Kupán, István (2014) A Growing Need for a Common Moral Vision: A Cry for Humble Co-operation between Theology and Other Disciplines. In Academia for the Church: Eastern and Central European Theological Perspectives. pp. 63-75.

Pásztori-Kupán, István (2013) Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asu-pra lui Teodoret de Cir. Revelatii ale unitatii la Sf Parinti Capadocieni. pp. 173-182.

Pásztori-Kupán, István (2015) Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása II. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont DRHE, Debrecen. ISBN 978-963-8429-84-1

Pásztori-Kupán, István (2015) Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása III. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont DRHE, Debrecen. (Unpublished)

Pásztori-Kupán, István (2012) Pásztori-Kupán István, Review of John Behr: The Case Against Diodore and Theodore. The Journal of Theological Studies. pp. 737-739.

Pásztori-Kupán, István (2015) Restitutio ad institutionem : A milánói rendelet meglepően tanulságos időszerűsége. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. pp. 177-191. ISSN 2069-0991

Pásztori-Kupán, István (2014) Senatores boni viri, senatus autem mala bestia? In: IV. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia, 2014. június 7., Kolozsvár, Románia. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István (2013) St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus. Studia Universitatis Babeș-Bolyai: Theologia Orthodoxa, 58 (1). pp. 125-134.

Pásztori-Kupán, István (2015) A tanítók eszményítése. Diodórosz és Theodórosz alakja az antiochiai szerzők munkáiban. In: Magyar Patrisztikai Társaság Éves Konferenciája, 2015. június 24-28., Pécs, Magyarország. (Submitted)

Pásztori-Kupán, István and Petruccione, John (2015) The Correspondence of Theodoret of Cyr: The Collectio Sirmondiana - Introduction. Library of Early Christianity . The Catholic University of America Press, Washington D.C.. (Submitted)

Pázmány, Péter (2016) Keresztyéni felelet a medücsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segítségül hívásokrul (1607). Pázmány Péter Művei, 8 . Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-57-7

Pázmány, Péter (2020) Posonban lött prédikáció; Pünkösd után X. vasárnap első prédikáció. Pázmány Péter Művei (11). Universitas Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9671-81-2

Péterfi, Bence (2011) Újabb adalékok Árpád-házi Margit középkori csodáinak sorához. In: Micae mediaevales. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 83-105. ISBN 978-963-284-223-3

R

Restás, Attila (2021) Bitskey István: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 22 (1). pp. 179-183. ISSN 1585-7476

Ribi, András (2020) A budai káptalan országos hatáskörének kezdetei = The Beginnings of the National Competence of the Chapter of Buda. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 175-202. ISSN 0040-9634

Richter, Pál (2013) Contra terrae motum — ferences énekek a földindulások ellen. In: Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális–művészeti szerepéről. Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 575-588. ISBN 9789639961715

Rixer, Ádám (2020) A keresztény szabadság jogi és teológiai fogalma. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 139-168. ISSN 0866-6628

S

Sarbak, G. (2008) Der Paulinerorden an der Schwelle der Neuzeit. In: Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität, 2007. március 19-22., Sankt Pölten, Ausztria.

Sarbak, Gábor (2010) Gyöngyösi Gergely, 1472-1531: Correctio correctionis. In: Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. rec.iti, Budapest, pp. 115-122. ISBN 978-963-7341-86-1

Sarbak, Gábor (2009) Könyvkultúra. In: A középkor évszázadai (1009-1543). A Pécsi Egyházmegye története, 1 (1). Fény Kft., Pécs, pp. 573-585. ISBN 978-963-88572-0-0

Sarbak, Gábor (2009) Remeték a Jakab-hegyen. Megjegyzések a pálos rend pécsi kezdeteihez. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 21 (1-4). pp. 131-138. ISSN 0865-5227

Sarbak, Gábor (2012) Szerzetes és főpap. Széchényi Pál érsek és rendje. In: Széchényi Pál érsek emlékezete. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, pp. 35-39. ISBN 9789639819955

Sarbak, Gábor (2011) A pálosok és a könyv. In: Szöveg, emlék, kép. Bibliotheca Scientiae et Artis (2). Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat, Budapest, pp. 105-116. ISBN 9789632005973

Sawyer, Frank and Füsti-Molnár, Szilveszter (2000) Az első princípiumok keresése a filozófiában. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 4 (1). pp. 75-89. ISSN 1416-9878

Sawyer, Frank and Füsti-Molnár, Szilveszter (1999) Új életre feltámadva : Gondolatok Húsvét Kulturális Következményeiről. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 3 (1). pp. 111-136. ISSN 1416-9878

Schanda, Balázs (2020) Állami egyházjog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-10. ISBN 978-963-308-307-9

Schanda, Balázs Tibor (2020) Vallásszabadság, közjó, keresztény kultúra : Szempontok új (régi) alapok kereséséhez. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (3). pp. 169-183. ISSN 0866-6628

Simon, Katalin (2020) Városi tér – egyházi tér. A katolikus egyház városi térhasználata a 18. századi Budán. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 14. pp. 73-90. ISSN 1787-6753

Siptár, Dániel (2005) A domonkos rend visszatérési kísérlete Erdélybe a 18. század elején. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Smid, Bernadett (2017) Devoció popular, lectura i inquisició. Una versió catalana de l'oració de Sant Cebrià impresa el 1557 i el seu context. Estudis de llengua i literatura catalanes, 71. pp. 57-81. ISSN 1131-5121

Smid, Bernadett (2019) "Förtelmes lelki bűnök". Pedro Ciruelo babonaellenes traktátusa a kora újkori Spanyolországban. In: Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, pp. 477-508. (In Press)

Smid, Bernadett (2018) The Magic of Saint Cyprian: Individual Crisis and Historicity in Recent On-Line Prayer Texts. In: Present and Past. Contemporary and Historical Perspectives in the Anthropological Study of Religious Life”, 2017. május 5-7., MTA BTK Néprajztudományi Intézete. (In Press)

Smid, Mária Bernadett (2019) The Magic of Saint Cyprian: Individual Crisis and Historicity in Recent On-line Prayer Texts. In: Present and Past in the Study of Religion and Magic. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 341-361. ISBN 9789634560562

Smrcz, Ádám (2018) A karteziánus (báb)színház – avagy Bernard de Fontenelle a Csodák természetes mivoltáról. ART LIMES. ISSN 1785-3222 (In Press)

Socin, Albert (1897) Die Unzugänglichkeit des Islams für christliche Einflüsse. Die Warte des Tempels : Monatsschrift für offenes Christentum, 52. pp. 389-390.

Somorjai, Ádám (2021) Segnato dalla Corona di Santo Stefano Protore d'Ungheria. METEM books, 95 . Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest. ISBN 9786155826177

Somos, Róbert (2021) A remény Órigenész Zsoltár-homíliáiban. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 41-49. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Steller, Lea-Katharina (2002) Teológiai szakkifejezések szemantikai struktúrája. VILÁGOSSÁG, XLII (4-7). pp. 210-214. ISSN 0505-5849

Sulyok, Ákos Elemér (2002) Olvasni, hinni, követni. VIGILIA, 67 (12). pp. 920-922. ISSN 0042-6024

Sz. Nagy, Gábor (2020) A keresztényüldözés narratívája az 1990 és 2010 közötti magyarországi sajtóban. In: Budapest-jelentés a keresztényüldözésről 2020. Mondat Kft., Budapest, pp. 269-285. ISBN 9786155569159

Szabados, György (2014) Jezsuita "sikertörténet" (1644–1811). In: Clio inter arma. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 206-226. ISBN 978–963–9627–86–4

Szabó, András Péter (2020) Egy elveszett gyűjtemény kincsei : Ondrej Czemanka turóci nemes könyvtára = Treasures of a Lost Collection – The Library of Ondrej Czemanka. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 203-242. ISSN 0025-0171

Szabó, András Péter (2015) Stephan Xylander és a szepességi testvérületi jegyzőkönyvek. In: Od reformácie po založenie cirkvi = A reformációtól egyházalapításig. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 165-175. ISBN 978-80-555-1332-4

Szabó, Dániel (2021) Személy és küldetés Hans Urs von Balthasar teológiai antropológiájában. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 22-40. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Szabó, Ferenc János (2016) Religious Songs on Hungarian Gramophone Records (1900–1920). From Church Hymns to the "Church Scene". In: Contributions to the History of the Record Industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Gesellschaft für Historische Tonträger, Wien, pp. 164-172.

Szabó, Ferenc János (2013) Templomi énekektől a "Templomi kar"-ig : vallásos énekek magyar hanglemezen (1900–1920). MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 43-54. ISSN 1217-7768

Szabó, Sándor Bertalan (2021) A keresztény reménység és reményeink. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 50-69. ISSN 2060-3231

Szalai, Béla (2015) Egy könyvészetileg ismeretlen debreceni református énekeskönyv 1610-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 200-204. ISSN 0025-0171

Szelestei N., László (2020) Séllyei Nagy Ignác püspöksége (Tanulmányok és források). Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok (27). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-950-5

Szelestei Nagy, László (2016) Barokk kori prédikációk és népénekek Szent Márton püspökről. Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti források (5). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-834-8

Szelestei Nagy, László (2015) Szent Anna kultuszának írásos emlékei a kora újkori Magyarországon. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 311-324. ISBN 978-963-308-234-8

Szende, László (2005) Łokietek Erzsébet és a szerzetesrendek. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Szilágyi, Emőke Rita (2021) Jean Vitéz. In: Démystifier l'Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. Passés Composés - Humensis, Paris, pp. 1-3. ISBN 978-2-3793-3015-5

Szoliva, Gábriel (2014) Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban. In: Zenetudományi Dolgozatok 1978—2012. MTA BTK Zenetudományi Intézet., Budapest, pp. 57-75.

Szoliva, Gábriel (2015) „… Viennae excudi fecimus”. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 16-39. ISSN 2060-3231

Szoliva, Gábriel (2013) Újabb liturgikus könyv Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 133-144. ISSN 0025-0171

Szolnoki, Zsolt (2018) Kecskeméti C. János vitája a teljes átlényegülésről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, BUDAPEST, pp. 287-300. ISBN 9789635088980

Szolnoki, Zsolt (2018) A katekézis szerepe Kecskeméti C. János ungvári prédikációiban. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 3. pp. 57-72. ISSN 1416-9878

Szovák, Kornél (2020) Kamonci Balázs esete Urbánfalvi Jánossal. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” : Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 29-37. ISBN 978-615-5675-43-0

Szovák, Kornél (2014) A kamonci oltárosok egyezsége. In: Arcana tabularii. Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Budapest; Debrecen, pp. 291-306. ISBN 978-963-473-746-9

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

Szuromi, Szabolcs (2020) Az egyházjog hatása az európai jogi kultúrára. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-11. ISBN 978-963-308-307-9

Szuromi, Szabolcs (2020) Egyházi anyakönyvek. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-6. ISBN 978-963-308-307-9

Szuromi, Szabolcs (2020) Egyházjog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-12. ISBN 978-963-308-307-9

Szuromi, Szabolcs and Ferenczy, Rita (2020) Kegyes alapítványok. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-7. ISBN 978-963-308-307-9

Szádoczki, Vera (2018) Oltáriszentségi énekek a 18. században. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16-18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (21). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 255-264. ISBN 978-963-508-898-0

Szécsi, József (2018) Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 3. rész = Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Part 3. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 440-449. ISSN 20622597

Szécsi, József (2018) Az abortusz az ókori zsidó-, római-és a korai keresztény forrásokban 2. rész = Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 2. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 256-266. ISSN 20622597

Székely, László (2016) Az információtechnológiai forradalom és a virtualitás Teilhard de Chardin kozmológiájának kontextusában. MAGYAR TUDOMÁNY, 177 (12). ISSN 0025-0325 (In Press)

Szívós, Erika (2012) Bonds Tried by Hard Times: Jews and Christians on Klauzál tér, Budapest, 1938–1945. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 166-199. ISSN 2063-8647

Szűcs, Kata Ágnes (2019) Szent Erzsébet 16. századi portugálnyelvű életrajza. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1. pp. 112-127. ISSN 2630-8479

Sághy, Marianne (2016) Sulpicius Severus Szent Márton-életrajza : Történeti kontextus, szerzetesi püspökmodell, historiográfiai értelmezések. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 3-36. ISSN 0083-6265

Sándor, Klára (2016) A soha meg nem hallott ima : A katolikus egyház szerepe a csángók nyelvcseréjében. FOLKMAGAZIN, 23 (1). pp. 8-13. ISSN 1218-912X

Sárai-Szabó, Kelemen and Fekete, Dávid (2021) A győri bencés gimnázium működése a II. világháború végétől 1949-ig. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 280-294. ISSN 1786-6553

T

Takács, László (2015) Szent Imre himnuszok. Kritikai kiadás / fordította Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram, Pozsony. ISBN 978-615-5603-08-2

Tomka, Ferenc (2016) Az új evangelizáció lelkisége Ferenc pápa tanításában. VIGILIA, 81 (3). pp. 225-230. ISSN 0042-6024

Tomka, Ferenc (2003) A laikusok szerepe az Egyházban – a lelkipásztor szemével. VIGILIA, 68 (2). pp. 112-116. ISSN 0042-6024

Tomka, Ferenc (2016) "A szeretet öröme" szinódus utáni apostoli buzdításról. VIGILIA, 81 (9). pp. 650-660. ISSN 0042-6024

Tóth, Anna Judit (2017) Ünnepek a keresztény és a pogány kor határán. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából (6). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789634560111

Tóth, Ferenc (2018) Miles Christi : Contribution à l’image de saint Martin, comme saint militaire en Europe. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 582-586. ISBN 978-963-7097-87-4

Tóth, Ferenc (2016) A szombathelyi Szent Márton-kultusz a kora újkori és újkori utazók szemével. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 241-262. ISBN 978-963-4160-47-2

Tóth, Ferenc and Uhrin, Dorottya (2015) VIA SANCTI MARTINI – SZENT MÁRTON ÚTJA TÉRBEN ÉS IDŐBEN. VASI SZEMLE, 59 (3). pp. 375-378. ISSN 0505-0332

Tóth, Gergely (2019) Szétváló múltértelmezések. Evangélikus, református és unitárius alternatívák Szent István és a Szent Korona katolikus történeti hagyományára. In: Ige-Idők - A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 448-457.

Tóth, Gergely (2020) A „tiszta hitű” Szent István és a „görög térítés”. Kocsi Csergő János történelemszemlélete = King St. Stephen „The Pure-Faithed” and the „Greek Conversion”. János Kocsi Csergő’s Historical Approach. In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Reformáció Öröksége (3/1). KRE ETKI RÖM – KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 221-232. ISBN 978-615-5961-36-6

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN I. Magyar Könyvszemle, 127 (2). pp. 137-148. ISSN 0025-0171

Tóth, Péter (2011) GÖRÖG EGYHÁZATYÁK A CORVINÁBAN II. Magyar Könyvszemle, 127 (3). pp. 289-312. ISSN 0025-0171

Tóth, Péter (2013) ‘In volumine Longobardo’ New Light on the Date and Origin of the Latin Translation of St Anthony’s Seven Letters. Studia Patristica, 53.

Tóth, Péter (2010) Sirmian Martyrs in Exile: Pannonian Parallels and a Re-evaluation of the St. Demetrius Problem. Byzantinische Zeitschrift, 103. pp. 145-170. ISSN 0007-7704

Tóth, Péter and Falvay, Dávid (2014) New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi. In: In:Devotional Culture in Late Medieval England and Europe: Diverse Imaginations on Chirst's Life. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 17-104.

Tóth, Tamás (2002) "Eher den Tod als Verrat des wahren Glaubens!" : FM sel. Theodor Romža. Korrespondenzblatt Collegium Germanicum et Hungaricum, 111. pp. 48-55.

Tóth, Zsombor (2015) Calvinian Anthropology’ and the Early Modern Hungarian Devotion.The Case of István Nagy Szőnyi, the First Hungarian Martyrologist. In: Anthropological Reformations - Anthropology in the Era of Reformation. Refo500 Academic Studies (28). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 415-428. ISBN 978-3-525-55058-8 (Submitted)

Tóth, Zsombor (2016) Dead Readers Society: Early Modern Theological Debates in Historical Anthropological Perspectives. In: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 179-193. ISBN 978-1-4438-8735-9

Tóth, Zsombor (2015) How to Comfort a Dying Family Member? The Practice of an Early Modern Hungarian Calvinist -A case study-. In: Preparing for Death, Remembering the Dead. Refo500 Academic Studies (22). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 265-280. ISBN 978-3-525-55082-3

Tóth, Zsombor (2015) The Importance of Being (In)Tolerant, the Strange Case of Transylvanian Puritanism. In: Reformed Majorities in Early Modern Europe. REFO500 Academic Studies (23). Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen, pp. 89-108. ISBN 978-3-525-55083-0

Tóth, Árpád (2012) Social Strategies of the Lutheran Burghers of Pressburg, 1750–1850. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 79-103. ISSN 2063-8647

Török, Csaba (2006) Kereszténység és zsidóság a posztmodern Európában. In: Terézvárosi keresztény-zsidó szimpózion, 2006. május 17., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Török, Csaba (2009) Predestináció-változatok: Szt. Pál, Szt. Ágoston, Kálvin. In: Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) konferenciája, "Pál apostol éve és a Kálvin-évforduló", 2009.09.17., Budapest.

Tüskés, Anna (2013) Ave Mária. Marian iconography in the collection of the Bratislava City Gallery: Catalogue of Exhibition. Authors: Jana Luková, Martina Vyskupová. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, 3. 9. 2013 – 3. 11. 2013. Zbornik za umetnostno zgodovino, 49. pp. 263-266. ISSN 1580-3767; ISSN 0351-224X

Tüskés, Anna (2014) The Cult of the Copies of Lucas Cranach’s Mariahilf in the 17th-century Hungary. In: Maria in der Krise: Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa. Böhlau-Verlag GmbH., Köln, Weimar, Wien, pp. 179-196.

Tüskés, Anna (2009) Kálvin János képi ábrázolásai a Kárpát-medencén kívül a 16. század második negyedétől napjainkig. In: Pius efficit ardor. A művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, pp. 171-246.

Tüskés, Anna (2015) Le culte de saint Louis d'Anjou (ou saint Louis de Toulouse) en Hongrie aux XIVe-XVIIIe siecles. In: Espace sacré, mémoire sacrée: Le culte des éveques dans leurs villes (IVe-XXe siecle) Actes du colloque international de Tours 10-12 juin 2010. Hagiologia (10). Brepols, Turnhout, pp. 235-239. ISBN 978-2-503-54531-8

Tüskés, Anna (2015) Le culte de saint Louis d’Anjou (ou saint Louis de Toulouse) en Hongrie aux XIVe-XVIIIe siècles. In: Espace sacré, mémoire sacrée. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 235-239. ISBN 978-2-503-54531-8

Tüskés, Anna (2011) Lucas Cranach Mariahilf-képének kultusza a 17-18. sz.-i Mo.-on. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : minden kor a főszerkesztő Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. rec.iti, Budapest, pp. 126-127. ISBN 978-963-7341-89-2

Tüskés, Anna (2014) Representations of the Mary-Icon of Máriapócs in Engravings. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 18 (1). pp. 153-182. ISSN 1453-9306

Tüskés, Anna (2015) Szent Orsolya tisztelete a 18. századi Magyarországon és az orsolyita rend. In: A nők és a régi magyarországi vallásosság. Szerk. Bajáki Rita, Báthory Orsolya. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 351-361. ISBN 978-963-308-234-8

Tüskés, Anna (2016) Wells in the Medieval Churches of Venice. ARTE CRISTIANA: RIVISTA INTERNAZIONALE DI STORIA DELL'ARTE E DI ARTI LITURGICHE, 104 (897). pp. 451-460. ISSN 0004-3400

Tüskés, Anna (2011) A czestochowai kegykép kultusza a 17-18. sz.-i Mo.-on. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : minden kor a főszerkesztő Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. rec.iti, Budapest, pp. 47-48. ISBN 978-963-7341-89-2

Tüskés, Anna (2010) A pócsi Mária-kegykép kisgrafikai ábrázolásai | Representations of the Mary-icon of Pócs in Engravings. In: Ars perennis : Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. 2nd Conference of Young Art Historians Budapest, 2009. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 267-284. ISBN 978-963-88825-0-9

Tüskés, Anna (2011) A pócsi Mária-kegykép kultusza a 17-18. sz.-i Mo.-on. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : minden kor a főszerkesztő Kőszeghy Péter LX. születésnapjára. rec.iti, Budapest, pp. 230-231. ISBN 978-963-7341-89-2

Tüskés, G. and Knapp, É. (1989) Csíksomlyó. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 113.

Tüskés, G. and Knapp, É. (1989) Dömölk. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 204.

Tüskés, G. and Knapp, É. (1989) Frauenkirchen. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 527.

Tüskés, Gábor (2004) Elfriede Grabner: Mater Gratiarum. Wien, 2002. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 243-245.

Tüskés, Gábor (2021) Jansenismen und Literatur in Mitteleuropa. In: 10th Bonn Humboldt Award Winners' Forum : “Beethoven’s ‘Empire of the Mind’: Artistic ‘Effigies of the Ideal’ and the Cultural Politics of Resistance”, 2021. október 20-23., Bonn, Germany.

Tüskés, Gábor (1988) Katalog gedruckter deutschsprachiger katholischer Predigtsammlungen. Unter Mitwirkung von F. M. Eybl, H. Kabas, R. Pichl und R. Woytek hrsg. von Werner Welzig. Bd. I. (Sitzungsberichte der ÖAV, Phil.-Hist. Klasse, 430. Bd.) Wien, 1984. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 683. Helikon : Világirodalmi Figyelő, 34 (1-2). pp. 263-266. ISSN 0017-999X

Tüskés, Gábor (1982) Kéziratos és nyomtatott mirákulum-szövegek. ARTES POPULARES: A FOLKLORE TANSZÉK ÉVKÖNYVE, 8. pp. 250-251. ISSN 0139-4649

Tüskés, Gábor (1981) Népi vallásosság, társadalomtudományok és teológia. KATOLIKUS SZEMLE, 33 (2). pp. 114-124. ISSN 0022-9431

Tüskés, Gábor (1984) A barokk kori szenttisztelet rétegei. In: Történeti antropológia : Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Antropológiai írások (8-10). MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, pp. 138-151. ISBN 963-7761-81-0

Tüskés, Gábor (1986) A népi vallásosság kutatása Európában : Tudománytörténeti vázlat = Erforschung der volksreligiosität in Europa. Wissenschaftsgeschichtliche skizze. ETHNOGRAPHIA, 97 (1). pp. 75-113. ISSN 0014-1798

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1987) Die Verehrung des Heiligen Blutes in Ungarn : Ein Überblick. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 179-201. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (2001) Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században : Források, formák, közvetítők. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN 9633890462

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1983) Osteuropa. In: Wehrkirchen in Europa : Eine Bild-Dokumentation. Echter Verlag GmbH, Würzburg, pp. 144-155. ISBN 9783429008185

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1993) Titelkupfer Asketischer Werke Eines Ungarischen Jesuiten Autors aus dem 17. Jahrhundert. In: Internationale Konferenz der Komitees für ethnologische Bildforschung in der Société internationale pour Ethnologie et Folklore (SIEF), 1990.10.02-1990.10.06, Innsbruck.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1986) A szent vér tisztelete Magyarországon. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 76-116. ISBN 9632817028

Tőzsér, Endre (2002) A halál – találkozás Krisztussal. VIGILIA, 67 (4). pp. 255-264. ISSN 0042-6024

U

Ujházi, Lóránd (2020) Az irgalmas szeretet és a karitász jelentősége az egyház hármas – kormányzati, megszentelő és tanító – küldetésében = The Significance of Charity in the Activities and Life of the Catholic Church from the Point of View of Canon Law. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (2). pp. 7-30. ISSN 0866-6628

Ujházi, Lóránd (2021) Pápai követek helye és szerepe az egyház békemissziójában az új típusú biztonsági kihívások fényében. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 69 (2). pp. 138-172. ISSN 2062-9494

Ujházi, Lóránd (2019) A nukleáris elrettentés a katolikus egyház megnyilatkozásainak a fényében = Nuclear Deterrence in the Reflections of the Catholic Church. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 339-359. ISSN 2060-0437

Ujváry, Gábor (1989) Egyetemi ifjúság és katolicizmus a "neobarokk társadalomban" : Adatok a Foederatio Emericana történetéhez. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 39 (4). pp. 51-63. ISSN 0457-6047

V

Vaderna, Gábor (2020) Athéneon : Guzmics Izidor bakonybéli apát műveltsége = Athéneon : The Concept of Refinement by Isidorus Guzmics, the Abbot of Bakonybél. In: Vallis Sanctorum : Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből. Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor; Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Bakonybél; Pannonhalma, pp. 313-325.

Varga, Gyöngyi (2019) A Názáreti Jézus emberi kapcsolatai. VIGILIA, 84 (6). pp. 419-428. ISSN 0042-6024

Varga Zs, András (2020) A házasság és a család mint keresztény és európai értékek. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 8 (4). pp. 187-206. ISSN 0866-6628

Varga-Jani, Anna (2016) Historicity and Christian Life-Experience in the Early Philosophy of Martin Heidegger. FORUM PHILOSOPHICUM, 21 (1). pp. 29-43. ISSN 1426-1898

Vargyas, Gábor (2017) „Up” and „down”: „Zomia” and the Bru of the Central Vietnamese Highlands. Part II.: Fleeing the State or Desire for Modernity? Reflections on Scott and Salemink. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 62 (2). pp. 441-463. ISSN 1216-9803

Vargáné Balogh, Judit (2005) Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Egyháztörténeti Szemle, 1. p. 105. ISSN 1585-7476

Versegi, Beáta-Mária (2009) Szent Katalin imádsága elé. VIGILIA, 74 (5). p. 349. ISSN 0042-6024

Veszprémy, László (2015) Ein Heiliger unterwegs in Europa, Tausend Jahre Koloman-Verehrung in Melk (1014–2014), Hrsg. von Meta Niederkorn-Bruck, Wien, Weimar, Köln, Böhlau, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 360-363. ISSN 0025-0171

Vikárius, László (2013) Resurrexi : Szent Ágoston és a húsvéti introitus. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 165-176. ISSN 1217-7768

Várnai, Sándor Jakab (2017) Isten Igéje a katolikus teológiában. VIGILIA, 82 (6). pp. 402-411. ISSN 0042-6024

Várnai, Sándor Jakab (2007) A szó és a szlogenek. VIGILIA, 72 (3). pp. 189-196. ISSN 0042-6024

Várszegi, Asztrik (2012) Bencések Európában, bencések Magyarországon. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 16-25. ISSN 0865-7823

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter (2015) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez: Az 1747. évi javadalom-összeírás. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 6 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-30-4

W

Williams, Rowan (2013) Beszéd a püspöki szinóduson (2012). SAPIENTIANA, 6 (2). pp. 96-104. ISSN 2060-3231

X

Xeravits, Géza (2012) A jamniai zsinat mítosza. VIGILIA, 77 (6). pp. 402-409. ISSN 0042-6024

Z

Zsugyel, János (2006) Emléklapok a miskolci evangélikusság II. világháborút követő éveiből (1945-1964). Miskolci Keresztény Szemle, 2 (7). pp. 25-41.

Zsugyel, János (2009) Ismeretlen arcélek Az ökológia keresztes harcosa: Carl Amery (1922-2005). MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, V (18). pp. 74-77.

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Ernst Friedrich Schumacher. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (16). pp. 65-69.

Zsugyel, János (2004) A miskolci evangélikusság és szolgálata a város fél évezredes történetében. In: Miskolci Keresztény Közéleti Almanach. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoport - Eszmék és Értékek Alapítvány, Miskolc, pp. 145-158.

Zvara, Edina (2009) A ferencesek könyvhasználata a középkorban. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA, 49 (2). pp. 86-91. ISSN 1219-0608

Zvara, Edina Éva (2007) Kéziratos és nyomtatott regulák Magyarországon a közép- és a korai újkorban. In: Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 187-198. ISBN 978 963 7356 68 1

Zátonyi, Maura (2021) Kommunikáló békeértelmezés : Bingeni Szent Hildegárd inspirációi. SAPIENTIANA, 14 (1). pp. 88-97. ISSN 2060-3231 (nyomtatott); 2732-0103 (elektronikus)

Á

Ács, Pál (2013) Holbein's "Dead Christ" in Basel and the Radical Reformation. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (1). pp. 68-84. ISSN 2063-8647

Ács, Pál (2019) Keresztény humanizmus vagy előreformáció? : A magyar erazmista bibliafordítók. In: Ige-Idők - A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 156-164. ISBN 9786155978128

Ádám, Antal (2020) Az egyház és az állam viszonya. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-20. ISBN 978-963-308-307-9

Árvai, Anett (2018) Eva Anne Frantz: Gewalt und Koexistenz: Muslime und Christen im spätosmanischen Kosovo (1870–1913). Földrajzi Közlemények, 142 (1). pp. 84-86. ISSN 0015-5411

Í

Író, Sándor (2019) The Model and Structure of the Slovak Catholic Police Chaplaincy. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (2-3). pp. 89-95. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

This list was generated on Thu Oct 28 15:08:42 2021 CEST.