REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DN Middle Europe / Közép-Európa > DN1 Hungary / Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items at this level: 3058.

Sasvári, Péter László (2012) The study of using information and communication technology in Hungary and in the 27 countries of the EU. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING, 2 (8). pp. 14-20. ISSN 2277-128X

A

Ablonczy, Balázs (2016) Breviárium kételkedőknek. KOMMENTÁR, 2016 (3.). pp. 109-116. ISSN 1787-6974

Ablonczy, Balázs (2012) Instead of America. Immigration and Governmental Infl uence in the Hungarian Émigré Community of France between the Two World Wars. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1. (3-4.). pp. 315-336. ISSN 2063-8647

Ablonczy, Balázs (2020) "It Is an Unpatriotic Act to Flee?": The Refugee Experience after the Treaty of Trianon. Between State Practices and Neglect. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (1). pp. 69-89. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Ablonczy, Balázs (2019) Száz év után. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-Trianon 100 Kutatócsoportjának kutatásairól. Új Nézőpont, 6 (2). pp. 63-70. ISSN 2064-7042

Ablonczy, Balázs (2016) A magyar református közösség kezdetei Párizsban. In: Felelet a Mondolatra. Acta Theologica Papensia 16; Károli Könyvek tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; Pápai Református Teológiai Akadémia; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 387-393. ISBN 978-963-414-245-4

Acsády, Judit (2019) Women’s Industrial Labor in Hungary: An Overview of Main Tendencies and Turning Points from the End of the Nineteenth Century. East Central Europe, 46 (1). pp. 9-28. ISSN 0094-3037 (print); 1876-3308 (online)

Adobati, Mario (2018) The Hungarian post-communist black series (1956–2012) a preparatory sketch about the historical times’ structure. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 131-144. ISSN 0236-6568

Ajkay, Alinka (2018) „Calvinus megvallja” Pázmány Kálvin-hivatkozásairól. In: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 267-275. ISBN 978-963-318-751-7

Alapi, Gyula (2000) Alapi Gyula (1872–1936) révkomáromi művelődéstörténész, régész, genealógus, levéltáros, múzeum- és könyvtárigazgató írásaiból. Castrum könyvek, 7 . Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, Tatabánya. ISBN 963-7190-57-0

Alt, Kurt W. and Knipper, C. and Peters, D. and Mende, Balázs Gusztáv and Vida, Tivadar (2014) Lombards on the move – An integrative study of the Migration Period cemetery of Szólád, Hungary. PLOS ONE, 2014. 0110793. ISSN 1932-6203

Altwicker-Hámori, Szilvia and Lovász, Anna (2013) A köz- és a magánszféra kereseti különbségei Magyarországon, 2002-2008. KÖGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (5). pp. 500-522. ISSN 0023-4346

Ambrus, László and Rakita, Eszter (2021) A „világ város mulatós zajába Egyházközséget alapítani” – Perényi László Heves megyei pap New Yorkban töltött évei. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 9-23. ISBN 978-963-496-187-1

Ament-Kovács, Bence (2017) Családtörténet néprajzi megközelítésből: Egy magyarországi német kovács kisiparoscsalád státusátörökítésének öt fejezete. AKuFF Hírmondó (35). pp. 34-60.

Ament-Kovács, Bence (2017) Eine Familiengeschichte aus volkskundlicher Sicht: Statusvererbung einer ungarndeutschen Schmied-Kleinhandwerkerfamilie in fünf Kapiteln. AKuFF Bote, 13 (35). pp. 34-63.

Ament-Kovács, Bence (2019) Háziipari és népi iparművészeti szövetkezetek a második világháború utáni Magyarországon. Honismeret, 47 (3). pp. 17-23. ISSN 0324-7627 (nyomtatott); 1588-0672 (online)

Ament-Kovács, Bence (2018) Lágerjárat: Utazó vagonkiállítás a szovjet kényszermunkatáborokba. HONISMERET, 46 (2). pp. 20-21. ISSN 0324-7627

Ament-Kovács, Bence (2018) „So viele Menschen werden bleiben, die unter einem Baum Platz haben...”: Die historische, ethopraphische, komparative und motivische Untersuchung eines deutschsprachigen Sibyllen-Buches in der ungraischen und ungrandeutschen Folklore. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. ELTE Germanisztikai Intézet; Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 81-138.

Andaházi Szeghy, Viktor (2020) A magyar haderő útja Padovától Trianonig 1918-1920. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 30 (4). pp. 107-124. ISSN 1215-4121

Androvicz, Gábor (2019) A hivatás áldozatai. A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 15-26. ISSN 1216-6774

Angelovics, Helga (2019) Vay Miklós Zemplén megyei követi működése az 1830. évi országgyűlésen = Miklós Vay as MP for Zemplén County at the Diet of 1830. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 433-450. ISSN 0040-9634

Antal, Ildikó (2014) A magyar villamosenergia-ipar 1896–1914. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 101 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-05-8

Antal, Ildikó (2013) A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878–1895. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 94 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - MMKM Elektrotechnikai Múzeuma, Budapest. ISBN 978-963-9276-99-4

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – I. rész: Hadiállapot, forradalmak, konszolidáció = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part I: War, Revolution, Consolidation. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 144-175. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Antal, Tamás (2020) A Magyar Kir. Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – II. rész: A közjogi provizórium első évtizede = From the Secret Documents of the Ministry of Justice of the Kingdom of Hungary Part II: The First Decade of the Public Law Interregnum. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 176-207. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Antall, József (2019) Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (134). Magyar Orvostörténelmi Társaság; Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-80535-4-9

Apor, Péter (2013) Autentikus közösség és autonóm személyiség. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 28 (4). pp. 22-40. ISSN 0237-7934

Apor, Péter (2013) The Lost Deportations and the Lost People of Kunmadaras. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (3). pp. 566-604. ISSN 2063-8647

Artner, Annamária (2014) Youth unemployment and NEETs : Reasons and Treatment in Europe with Special Regard to Hungary. In: Labour market trends in Bulgaria and the CEE region. Economic Policy Institute; Hanns Seidel Foundation, Sofia, pp. 119-159. ISBN 978-954-9359-53-4

Artner, Annamária (2015) The labour market and social situation in Hungary in the last decade. In: Prospects of the Visegrad cooperation. Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 303-328. ISBN 978-963-301-622-0

Artner, Edgár and Szovák, Kornél and Török, József and Tusor, Péter (2004) "Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája" : a Vatikáni Levértárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak : cca 1214-1606 = "Hungary as propugnaculum of Western Christianity" : documents from the Vatican Secret Archives : ca 1214-1606. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (1). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9296-88-0

Artner, Ramona (2012) A Magyar Királyi Államvasutakat a Magyar Királyi Csendőrséget és a Magyar Királyi Rendőrséget érintő hatásköri szabályozás. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 182-187. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Artner, Ramona and Parádi, József and Zeidler, Sándor (2013) Kistollforgós Bocskay (tábori)- sapka és ékítményei. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (39-42). pp. 238-258. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

B

B. Halász, Éva (2015) A körösi várjobbágyok útja a nemességbe. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 61-67. ISBN 978-963-315-242-3

B. Stenge, Csaba (2010) Benkő Lajos: egy veszprémi vadászpilóta a második világháborúban. VESZPRÉMI SZEMLE, 12 (18). pp. 13-31. ISSN 1217-5358

B. Stenge, Csaba (2012) Garán Nándor: Az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a második világháborúban. JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE, XVII. pp. 205-212. ISSN 0230-3515

B. Stenge, Csaba (2013) In memoriam Csóka István. MAGYAR REPÜLÉSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG KONFERENCIA KÖZLEMÉNYEI, 38. pp. 11-13. ISSN 1416-5287

B. Stenge, Csaba (2012) Soproni honvédek tűzkeresztsége. KATONAÚJSÁG, III (2). pp. 50-53. ISSN 2061-9529

B. Stenge, Csaba (2011) Veszprém végnapjai 1945 márciusában Benkő Lajos naplója alapján. VESZPRÉMI SZEMLE, 13 (21). pp. 84-90. ISSN 1217-5358

B. Stenge, Csaba (2011) A tiszaborkúti incidens : Hetven éve sodródott a világháborúba Magyarország. INDÓHÁZ - VASÚTI MAGAZIN, 7 (6). pp. 12-14. ISSN 1786-7487

B. Szabó, János (2019) Két díván Budán : I Rákóczi György erdélyi fejedelem és a magyarországi oszmán hódoltság elitje (1630-1636) = Two Divans in Buda : György Rákóczi I. and Elite of Ottoman Hungary (1630–1636). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 247-265. ISSN 0040-9634

B. Szabó, János and C. Tóth, Norbert (2018) „Árnyékboksz az árnyéksereggel” – avagy már megint mindenért Szapolyai a hibás : A magyar elit 1526. évi katonai szerepvállalásáról Botlik Richárd új könyve kapcsán. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 131 (2). pp. 287-320. ISSN 0017-6540

B. Szabó, János and Sudár, Balázs (2015) A hatalom csúcsain. Magyarországi származású renegátok az oszmán birodalom poltikai elitjében. KORUNK (KOLOZSVÁR), 25 (11). pp. 24-30. ISSN 1222-8338

BENCSIK, Péter (2015) Rendőrség, politikai rendőrség Hódmezővásárhelyen 1944 után. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (47-50). pp. 15-20. ISSN 1216-6774

Bagdi, Róbert (2017) Társadalom és migráció az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján egy zempléni mezővárosban, Sztropkón = Society and Migration in Sztropkó from Zemplén County based on the Results of Census of 1869. GRADUS, 4 (1). pp. 223-228. ISSN 2064-8014

Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2015) Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (3). pp. 381-410. ISSN 0040-9634

Bagi, Dániel (2007) Magyar-lengyel közjogi és magánjogi kapcsolatok a 14-15. században = Hungarian-Polish connections on field of public and private law in the 14th and 15th century. Project Report. OTKA.

Bagi, Zoltán (2012) Irem kertje. Pécs története a hódoltság korában 1526–1686 [Garden of Irem. History of Pécs in the Ottoman era 1526–1686]. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 231-269. ISSN 2063-8647

Bagi, Zoltán Péter (2017) Adolf von Schwarzenberg a hadvezér. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 0017-6540 (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2016) Adolf von Schwarzenberg „villámhadjárata” 1598 júliusának végén és augusztusának elején. ACTA PAPENSIA. pp. 1-12. ISSN 1587-6292 (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2019) Analysis of Two Muster Registers from Krupina (Korpona). ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 22 (2). pp. 186-209. ISSN 1336-9148

Bagi, Zoltán Péter (2017) Az 1566. év elfeledett háborúja : Palota sikeres védelme, valamint Veszprém és Tata visszafoglalása. In: Mozgó frontvonalak : háború és diplomácia a várháborúk időszakában 1552‒1568. Studia Agriensia (35). Egri Vármúzeum, pp. 67-89. ISBN 978-963-7223-51-8

Bagi, Zoltán Péter (2016) Az 1594. évi regensburgi birodalmi gyűlés : A török segély kérdésének tárgyalása. SZÁZADOK, 150 (4). pp. 871-890. ISSN 0039-8098

Bagi, Zoltán Péter (2017) Az 1712. évi pozsonyi királykoronázás a Wienerisches Diariumban. In: Snem roku 1715 a Uhorská spoločnosť v 18. storočí = Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Prešovskej Univerzity, pp. 152-160. ISBN 978-80-555-1744-5

Bagi, Zoltán Péter (2016) „Azmikor az vaspléhből csinált torony tetejére helyheztetett kakas megszólalna” Győr visszafoglalása 1598. március 28-29. Győri tanulmányok. pp. 1-19. ISSN 0209-4215 (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2016) Baba Novák. Egy rác hadfi Vitéz Mihály havasalföldi vajda seregében. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Tanulmányok Csongrád megye történetéből (42). Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, pp. 59-69. ISBN 978-963-88444-7-7

Bagi, Zoltán Péter (2017) Bocskai hajdúi ellen a Dunántúlon. Alessandro Ridolfi és olasz katonainak harca a Rábán túl. Documentation. Kassai Polgári Kör. (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2017) Csak zsoldosvezér? Giorgio Basta a hadtudós és politikus. Mediterrán Világ, 41-42. pp. 158-171. ISSN 1787-7350

Bagi, Zoltán Péter (2017) Der kaiserlich-königliche militärische Einrichtungsplan bezüglich des ungarischen Königreichs. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN. pp. 61-75. ISSN 2219-3162

Bagi, Zoltán Péter (2017) Egy friuli nemes a Habsburg Monarchia szolgálatában Germanico Strassoldo életpályája 1597-ben és 1598-ban. In: Egyéni érdek és közérdek. Egri Esterházy Károly Egyetem. (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2019) Együttműködésre kényszerítve, együttműködésre kényszerülve. In: "...ugy irhassak, mint volt..." Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Szeged, pp. 120-138. ISBN 978-963-306-701-7

Bagi, Zoltán Péter (2019) Elveszve a fogalmak tengerében. Győri tanulmányok, 40. pp. 39-68. ISSN 0209-4215

Bagi, Zoltán Péter (2020) Előzmények. A hadseregellátás problémája a tizenöt éves háborúban. TÖRTÉNELMI SZEMLE. ISSN 0040-9634 (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2017) Female roles in the History of the Long Turkish War. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN. pp. 76-87. ISSN 2219-3162

Bagi, Zoltán Péter (2016) François de Bassompierre a magyarországi hadszíntéren 1603-ban. In: Koszta László emlékkötet. Szegedi Tudományegyetem, pp. 1-13. (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2017) Gilbert de Santhilier katonai szolgálata a tizenöt éves háborúban. AETAS. pp. 1-16. ISSN 0237-7934 (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2019) Giorgio Basta: A Short Summary of a Career. In: "These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi" : Episodes in Albanian-Hungarian Historical Contacts. Acta Balcano-Hungarica (1). Hungarian Academy of Sciences Research Centre for the Humanities, Budapest, pp. 35-65. ISBN 978-963-416-184-4

Bagi, Zoltán Péter (2020) A Habsburg Birodalom első dragonyos kompániáinak felállítása, felszerelése és finanszírozása a tizenöt éves háborúban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (3). pp. 14-33. ISSN 0237-7934 (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2017) Jean T’Serclaus de Tilly részvétele az 1605. évi nyugat-dunántúli harcokban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT. ISSN 0133-0748 (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2016) Jean de Pouilly, Hugne ura és a pápai francia zsoldos lázadás. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK. pp. 1-16. ISSN 1217-8020 (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2017) Jean-Louis Raduit de Souches hadjárata 1664-ben Alsó-Magyarországon. In: Várostromok és Közép-Európa : Zrínyi Miklós (1620-1664). Studia Agriensia (34). Egri Vármúzeum, pp. 75-91. ISBN 978-963-7223-52-5

Bagi, Zoltán Péter (2020) Jean-Louis Raduit de Souches toruńi hadjárata. In: Háborúk, alkotások, életutak: Tanulmányok a 17. század közepének európai történelméről. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 7-19. ISBN 978-615-5626-42-5

Bagi, Zoltán Péter (2016) Kanizsay Orsolya terhessége és Nádasdy Ferenc születése. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 7 (13). pp. 218-231. ISSN 2062-2597

Bagi, Zoltán Péter (2017) Katonai karrierek a tizenöt éves háború időszakában. Documentation. UNSPECIFIED. (Submitted)

Bagi, Zoltán Péter (2015) Komárom 1594. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 65 (3). pp. 64-75. ISSN 0457-6047

Bagi, Zoltán Péter (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS Kanizsay Orsolya terhessége és Nádasdy Ferenc születése = Orsolya Kanizsay’s pregnancy and the birth of her son Ferenc Nádasdy. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 218-231. ISSN 20622597

Bagi, Zoltán Péter (2022) Magyar Bálint élete és a fonyódi vár története a 16. században. Fonyód Város Önkormányzata. (Unpublished)

Bagi, Zoltán Péter (2020) A Magyar Királyság hadügyei a 16. században. In: Magyarország hadtörténete II. : Az oszmán hódítás kora 1526-1718. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 108-166. ISBN 978-963-327-562-7

Bagi, Zoltán Péter (2017) "Mert Kerecsényi László várkapitány csak a maga javát kereste". In: "A kereszténység védőbástyája". Gyula Város Önkormányzata, pp. 51-62.

Bagi, Zoltán Péter (2020) Michael Schilling fő mezei seborvos Bestallungja = The ’Bestallung’ contract of Michael Schilling a military field surgeon. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 20. pp. 214-218. ISSN 2062-2597

Bagi, Zoltán Péter (2020) Mohácstól Zsitvatorokig (1526-1606). In: Magyarország hadtörténete II. : Az oszmán hódítás kora 1526-1718. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 15-106. ISBN 978-963-327-562-7

Bagi, Zoltán Péter (2016) The Organisation of the Imperial Army in the Fifteen Years War. Chronica. pp. 168-180. ISSN 1588 2039

Bagi, Zoltán Péter (2020) Pedro de Illanes, un hombre que quiso salvar a los soldados. REVISTA DE HISTORIA MILITAR, 127 (1). pp. 13-40. ISSN 0482-5748

Bagi, Zoltán Péter (2015) Pietro Bonhomo fogságba esése, fogsága és kiszabadulása. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 22 (4). pp. 411-428. ISSN 1217-8020

Bagi, Zoltán Péter (2015) Pozadie angažovanosti bavorského kurfirstva vo vojenskom t’ažení v roku 1685. ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES, 15 (2). pp. 7-20. ISSN 1336-7528

Bagi, Zoltán Péter (2017) Várad 1598. évi ostroma - más nézőpontokból. In: "Őrizzük Váradot..." : Nagyvárad és Bihar vármegye története a kora újkorban. Tanulmányok Biharország történetéből (4). Varadinum Kulturális Alapítvány, pp. 13-32. ISBN 978-973-0-24338-3

Bagi, Zoltán Péter (2017) Westeuropäische Reitertruppen auf ungarischen Kriegsschauplätzen. Truppengattungen, Organisation und Rekrutierung in der Zeit des langen Türkenkriegs. MILITAR UND GESELLSCHAFT IN DER FRUEHEN NEUZEIT. pp. 49-70. ISSN 1617-9722

Bagi, Zoltán Péter (2017) A bécsi zsidó közösség és Mordechai (Marx) Meisl pénzügyi szerepvállalása a tizenöt éves háborúban (1591–1606). In: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Universitas Kiadó. (In Press)

Bagi, Zoltán Péter (2016) A sváb kerületi segélycsapatok kiállításának nehézségei és részvételük az 1685. évi hadjáratban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (1). pp. 193-210. ISSN 0017-6540

Bagi, Zoltán Péter and Kocsis, Zsuzsanna (2016) A dél-dunántúli végvidék hétköznapjai : 1526-1568 Missilisek. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 66 (1). pp. 64-80. ISSN 0457-6047

Bagi, Zoltán Péter and Szovák, Márton and Farkas, Mónika Kitti (2019) Egy olasz nyelvű jelentés és rajz Győrből 1598-ból. Győri tanulmányok. ISSN 0209-4215

Bajcsi, Ildikó (2013) Maps of Remembrance. Space, Belonging and Politics of Memory in Eastern Europe. By Máté Zombory. Budapest: L’Harmattan, 2012. 311 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 662-666. ISSN 2063-8647

Bak, János (2009) Decreta Regni Mediaevalis hungariae - The Laws of Medieval Hungary IV. és VI. kötet = Decreta Regni Mediaevalis hungariae - The Laws of Medieval Hungary Vols. IV. és VI. Project Report. OTKA.

Bakonyi, Zsuzsanna (2016) Imprinting Identities, Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen’s Kingdom (1488–1700), By Karolina Anna Mroziewicz, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2015, 314 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 237-240. ISSN 0025-0171

Balassa, Bence and Bezsenyi, Tamás (2018) The Organisation of Accelerating Economic Offenses During the Change of Regime. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 320-336. ISSN 1786-6553

Bali, Lóránt (2021) A magyar nemzetiségpolitika és az urbanizáció összefüggései az államszocialista időszak második felében, az enyhülés időszakában = The Relationships Between Hungarian National Policy and Urbanization in the Second Half of the State Socialist Period, the Period of Reduction. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 1789-6339 (Submitted)

Balla, Tibor (2019) A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia parancsnokai a Nagy Háború idején = Commanders of the Royal Hungarian Honvéd Ludovika Military Academy at the Time of the Great War. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 17-26. ISSN 2060-0437

Balla, Tibor (2020) A trianoni békediktátum és az önálló magyar haderő. HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 148 (3). pp. 109-122. ISSN 2060-1506

Ballabás, Dániel (2020) A család szerepe a főrendiházi cenzus összegének előteremtésében. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 25-37. ISSN 2560-2144

Ballabás, Dániel and Pap, József (2021) A parlamentarizmustörténeti kutatóműhely létrejötte és működése az Eszterházy Károly Egyetemen. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 25-41. ISBN 978-963-496-187-1

Balláné Szentpáli, Edit (2020) A költségvetési csalás a statisztikai adatok tükrében a rendszerváltozástól napjainkig. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (1). pp. 67-82. ISSN 2062-9494

Balogh, István and Bányai, Viktória (2020) A magyarországi zsidó temetők kutatása és védelme. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 24-38. ISSN 0865-557X

Balogh, Judit (2008) Báthory Gábor székelypolitikája. In: A Báthoriak kora: A Báthoriak és Európa. A Báthori István Múzeum Füzetei (3). Báthori Múzeum, Nyíregyháza, Szerencs, pp. 187-198. ISBN 9637220291

Balogh, Judit (2020) Béldi Pál politikai küzdelmei az Apafi kori elitben. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 39-80. ISSN 2560-2144

Balogh, Judit (2008) Karriermöglichkeiten der Szekler Adligen in der Zeit von István Bocskai. In: "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 103-112. ISBN 978-963-06-4147-0

Balogh, Judit (1996) Miskolczi Csujak István és a magyar puritanizmus. Új Holnap, 2. ISSN 1219-3259

Balogh, Judit (2007) "Náj modi" és Erdély: a tárgyak világa a 17. századi Erdély főúri udvaraiban. In: A fogyasztás társadalomtörténete: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti konferenciája. Rendi társadalom - polgári társadalom (18). Hajnali István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Pápai Református Gyűjtemények, Budapest; Pápa, pp. 91-96. ISBN 978-963-06-4053-4

Balogh, Judit (1999) A Rákóczi-család. In: A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében. Acta Patakina, ISSN 1585-549X (14). Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, pp. 279-299. ISBN 963-212-338-7

Balogh, Judit (2006) Székely nemesi karrierlehetőségek Bocskai István korában. In: "Frigy és békesség legyen": A bécsi és a zsitvatoroki béke. Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója (8). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, Debrecen, pp. 119-130. ISBN 963-7218-56-4

Balogh, Judit (2021) Uzoni Béldi Pál háromszéki főkirálybíró, erdélyi generális felemelkedése. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 43-58. ISBN 978-963-496-187-1

Balogh, Judit (2004) A székely nemesség helyzete Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a Liber Regius oklevelei alapján. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Studia Miskolcinensia (5). Miskolci Egyetem BTT, Miskolc, pp. 247-267. ISBN 963 661 633 7

Balogh, Judit (2005) A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK, 254 . Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 973-8231-48-5

Balogh, Judit and Dienes, Dénes and Szabadi, István (2017) Reformátorok nyomában : Fejezetek a magyarországi reformáció századából. Hernád Kiadó, Sárospatak. ISBN 978-615-5787-02-7 (In Press)

Balogh, Judit and Horn, Ildikó (2008) A Hatalomépítés útjai: a homoródszentpáli Kornis család története. Századok, 142 (4). pp. 849-896. ISSN 0039-8098

Balogh, Magdolna (2013) Hungarians and Jews. COLLOQUIA HUMANISTICA, 2. pp. 257-262. ISSN 2081-6774

Balogh, Margit (2014) Az 1971. szeptember 9-ei magyar–szentszéki megállapodás. SZÁZADOK, 147 (4). pp. 875-930. ISSN 0039-8098

Balogh, Margit (2013) "...I beg Your Excellency, that you take steps". PRAGUE PAPERS ON THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS, 18 (1). pp. 170-179. ISSN 1803-7356

Balogh, Margit (2014) József Kardinal Mindszenty und der Schutz der Menschenrechte am Ende des Zweiten Weltkrieges. UNGARN-JAHRBUCH-ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 31. pp. 363-412. ISSN 0082-755X

Balogh, Margit (2017) Küldetés : Mindszenty József történelmi szerepe. RUBICON, 28 (305). pp. 5-13. ISSN 0865-6347

Balogh, Margit (2013) Lojalitás vagy szembenállás? KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (10). pp. 53-63. ISSN 1222-8338

Balogh, Margit (2010) Mindszenty József prímás-érsek és az államforma kérdése 1945-1946-ban. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (3-4). pp. 111-126. ISSN 0865-5227

Balogh, Margit (2012) A Mindszenty-per. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (7). pp. 3-17. ISSN 1222-8338

Balogh, Margit (2016) "Nem meggyőződésből, hanem kénytelenségből..." : Vázlat a katolikus egyház és az állam 1950. évi megállapodásának értelmezéséhez. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 485-509. ISBN 978-963-9662-91-9

Balogh, Margit (2013) Pehm József és a felekezeti viszályok. ZALAI MÚZEUM: KÖZLEMÉNYEK, 21. pp. 59-66. ISSN 0238-5139

Balogh, Margit (2012) Szentszéki–magyar kapcsolatok a koalíció (1945–1949) éveiben. In: Magyarország és a római Szentszék : Források és távlatok: Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére [Hungary and the Holy See of Rome : sources and perspectives : studies in honour of cardinal Erdő]. Bibliotheca historiae ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae. Series 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. (8). MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport; Gondolat, Budapest; Róma, pp. 367-426. ISBN 978-963-308-063-4

Balogh, Margit (2013) Two Visits — Two Eras : The Canadian Tours of Cardinal Joseph Mindszenty, 1947 and 1973. HUNGARIAN STUDIES REVIEW, XL (2). pp. 123-146. ISSN 0713-8083

Balogh, Margit (2013) Vojnoví zajatci, internovaní, vysídlení. HISTORICKY CASOPIS, 61 (1). pp. 45-84. ISSN 0018-2575

Balogh, Margit (2016) A "faügy", avagy a Veszprémi Püspökség gazdálkodásának problémái Czapik Gyula püspöksége után. In: "Nehéz időkben dönteni kell.". A veszprémi egyházmegye múltjából (29). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 31-43. ISBN 978-963-12-6132-5

Balogh, Margit (2017) A harc embere : Mindszenty József bíboros-érsek humanitárius küzdelmei. RUBICON, 28 (305). pp. 19-26. ISSN 0865-6347

Balogh, Margit (2014) A magyar prímási méltóság közjogi szerepének történeti előzményei. In: Remény a reménytelenségben. METEM, Budapest, pp. 83-113. ISBN 978-963-9662-75-9

Balogh, Margit (2017) A visszatérés : 1956 mint fordulópont Mindszenthy József életében. EMLÉKEZTETŐ, 2 (3–4.). pp. 32-42. ISSN 2498-6577

Balogh, Margit (2006) Állam és egyházpolitika 1945 és 1956 között = State and church policy between 1945 and 1956. Project Report. OTKA.

Balogh, Piroska (2015) Teória és medialitás: A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül. Irodalomtörténeti füzetek (175). Argumentum, Budapest. ISBN 978-963-446-732-8

Balogh, Péter (2021) The concept of the Carpathian Basin: its evolution, counternarratives, and geopolitical implications. JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY. ISSN 0305-7488

Balázs, Eszter (2014) „Actions du corps dans la guerre de 14-18: trois cas des intellectuels hongrois.”. In: Intellectuals and the Great War. International Conference, 2014. dec. 17-19., Ghent University, Ghent. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Antimilitarizmus és avantgárd: A Tett (1915. november-1916. október). LITERATURA, 41 (4). pp. 339-366. ISSN 0133-2368

Balázs, Eszter (2015) Antimilitarizmus és művészeti avantgárd az első világháborúban: Kassák-lapok (1915-1918) http://www.kassakmuzeum.hu/en/index.php?p=avantgardfolyoirat. In: Az avantgárd és folyóiratai : kontextusok, kapcsolatok, megközelítések, 2015. márc. 26., Kassák Múzeum - PIM, Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) „Artist and Public Intellectual - Artist or Public Intellectual? Polemics of the Hungarian Avant-garde on New Art during WWI.”. In: Local Contexts /International networks - Avant-Garde magazines in Central Europe (1910-1935), 2015. szeptember 17-19., Kasák Múzeum, Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Háborús gyűlölet andante és allegro: a hivatalos irodalom, a katolikus egyházhoz közeli irodalmi lapok és a háború Magyarországon (1914-1916). In: Sorsok, frontok, eszmék, 2014. 08. 08-09., Budapest, Magyarország.

Balázs, Eszter (2018) « Illusion d’optique » Les révolutions russes selon les écrivains et les intellectuels hongrois en 1917. Slavica Occitania. ISSN 1245-2491 (Submitted)

Balázs, Eszter (2015) The Intellectual’s Body in War : Hungarian Writers in WWI. In: Intellectuals and the Great War, 2014. dec. 17-19., International Conference. Ghent University, Ghent (Belgium). (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) Káprázat és illúzióvesztés: a Nagy Háború első éve. A hátországi értelmiség áldozathozatalának morális diskurzusa egy kritikai és egy tudományos irodalmi lapban a háború első évében (a Magyar Figyelő és az Irodalomtörténet példái). Discussion Paper. -. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2017) Szellemi remobilizáció Magyarországon az 1916-os erdélyi román támadást követően. In: 1916 - A fordulat éve? Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 109-155. ISBN 978 963 338 4183

Balázs, Eszter (2018) "Szinte csodás krízis" : A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben = “An Almost Miraculous Crisis”. The Reception of the February Russian Revolution in Hungary in 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 443-457. ISSN 0040-9634

Balázs, Eszter (2018) „Szinte csodás krízis”. A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE. ISSN 0040-9634 (Submitted)

Balázs, Eszter (2015) Test, szenvedés, hősiesség: magyar írók testábrázolása az első világháborúban. Discussion Paper. -. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2015) A háború és az értelmiség. In: OSZK ’Válság és újítás: Azok a tízes évek’ c. irodalmi és kultúrtörténeti programsorozat, 2015. április 23., OSZK. (Unpublished)

Balázs, Eszter (2016) Értelmiségellenesség az első világháború első felében: „kávéházi stratégák” és „lógós” írók Budapesten. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad, Budapest, pp. 153-179. ISBN 978-615-5478-29-1

Balázs, István (2015) Local self-government in Hungary. Observatory on Local Autonomy (OLA), Lille.

Balázs, István and Nagy, Marianna and Rozsnyai, Krisztina (2015) La reconnaissance des actes administratifs étrangers en Hongrie. In: Recognition of Foreign Administrative Acts. Springer International Publishing, Cham, pp. 193-217. ISBN 9783319189734

Balázs, Mihály (2013) Tolerant Country – Misunderstood Laws. Interpreting Sixteenth-Century Transylvanian Legislation Concerning Religion. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (1). pp. 85-108. ISSN 2063-8647

Balázs, Mihály and Font, Zsuzsanna and Káldos, János and Katona, Tünde and Keserű, Gizella and Kovács, Sándor and Molnár, Lehel and Schaffer, Andrea (2009) Felekezetiség és múltteremtés. = Denominations and the Creation of their Past. Unknown and/or Unpublished Texts from the Prehistory of Transylvanian historia litteraria. Project Report. OTKA.

Balázs, Péter (2016) Egészségügyi szabályozás a XVIII. század végén. Magyar Királyság és Erdély I-II. Rendeletek és tervezetek: 1770-1793. Magyar Tudománytörténeti Szemle Kiskönyvtára (112). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-15-7 Ö, 978-615-5365-16-4 (I. kötet), 978-615-5365-17-1 (II. kötet)

Balázs, Péter (2020) Hogyan készült a Habsburg-birodalom 1770-ik évi Egészségügyi Főszabályzatának magyar változata? = How the Hungarian version of the General Public Health Law 1770 of the Habsburg Empire was prepared and enacted? Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 109-121. ISSN 20622597

Balázs, Péter (2020) A Karlócai béke (1699), és hatása a járványvédelemre a Habsburg birodalmi határok mentén = The Peace Treaty of Carlowitz (1699) and its impact on epidemics along the Habsburg-Ottoman continental borders. Kaleidoscope history, 10 (20). pp. 175-189. ISSN 20622597

Balázs, Péter (2007) Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete 1-2. köt. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 57 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest - Piliscsaba. ISBN 978-963-9276-60-4

Balázs, Zoltán (2011) Menczer Béla pályája = The life and thought of Bela Menczer. Project Report. OTKA.

Banfi, Florio (2005) Magyar emlékek Itáliában. Magyar - olasz tanulmányok = Studi e documenti italo-ungheresi . Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszék, Szeged. ISBN 963 482 762 4

Bank, Barbara and Gyarmati, György and Palasik, Mária (2012) "Állami titok" Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945-1953. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-588-6

Bara, Júlia (2012) “Regnavit Alexander et mortuus est.” The Funeral Ceremony of Sándor Károlyi in 1744 and its Art Historical Aspects. In: Hungary in Context: Studies on Art and Architecture. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 79-100.

Barabás, Gábor (2019) A pápai Kúria klerikusai és a Magyar Királyság a 14. században = Clerics of the Papal Curia and Kingdom of Hungary in the 14th Century. In: Évszázadok forgatagában : Keresztényüldözés – Krisztianizáció – Egyház. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (9). Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpont, Pécs, pp. 31-53.

Baranyay, József (1998) Baranyay József (1876–1952) révkomáromi művelődéstörténész, sajtótörténész, a Komáromi Lapok szerkesztője írásaiból. Castrum könyvek, 6 . Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, Tatabánya. ISBN 963-9190-51-1

Barna, Attila (2017) Rendes és rendkívüli bíróságok a hűtlenségi perek perjogi szabályozásában és ítélkezésében a középkori Magyar Királyság felosztásáig. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2017 (1-2). pp. 51-57. ISSN 0237-7284

Barna, Gábor (2015) Előszó Demeter István önéletírásához. In: Éveim. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, pp. 13-18. ISBN 978-963-12-1055-2

Barna, Gábor (2015) Pilgrimages in Hungary. In: International Perspectives on Pilgrimage Studies. Routledge, New York; London, pp. 95-113. ISBN 978-1-138-84035-5

Barna, Gábor (2016) The central celebration for the canonisation of Margaret of Hungary in January 1944. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 53-75.

Barta, János (2018) 2. Einnahmen der reformierten Pfarrer im Komitat Zemplén um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Reformácia v Srednej Európe. Eds. Annamária Kónyová – Peter Kónya. Vydavateľstvo Prešovskej university. Prešov, 2018. In: Reformáció Közép-Európában. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, pp. 180-194. ISBN 978-80-555-2266-1

Barta, János (2019) Birodalom az alpesi tejgazdaságok és a transzhumáló állattartások között : A mezőgazdasági termelés szintjei az Osztrák-Magyar Monarchiában a 19. század második felében és a 20. század elején. In: Volt egyszer egy Monarchia : Város és vidék. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete; Hajdúnánás Város Önkormányzata, Hajdúnánás, pp. 9-35. ISBN 978-963-89351-6-8

Barta, János (2020) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...” III. Adattár II. Zemplén megye 1800. évi összeírása. „Ha Zemplin Vármegyét az útas visgálja...” 3. ; Adattár Zemplén Megye 18. századvégi történetéhez 2. ; Speculum Historiae Debreceniense (32). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 978-963-490-225-6

Barta, János (2015) "Ha Zemplén vármegyét az útas visgálja ..." II. Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiae Debreceniense 20., II. . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 978-963-473-835-0

Barta, János (2017) Plébánosok, prédikátorok, parókusok Zemplén megyében egy 1800. évi összeírás tükrében. In: „…nem egyetlen történelem létezik”. Ünnepi Tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica Tomus XXI – Fasciculus 2., Miskolc, pp. 78-89.

Barta, János (2020) Újjáépítés és modernizáció 1699–1795 : Új remények a kétfejű sas árnyékában. Magyar História . Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-09-9699-0

Barta, Róbert (2021) Angolbarát arisztokraták a Horthy-korszakban. Márffy-Mantuano Judit kapcsolatrendszere = Anglophile Aristocrats in the Horthy-Regime. The Connection Network of Judit Márffy-Mantuano. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 219-236.

Barta, Róbert (2019) A Historian in the Service of the Foreign Office: C. A. Macartney (1895–1978) and his writings on Hungary. In: Schrijvende diplomaten, diplomatenschrijvers. Loci Memoriae Hungaricae; Acta Neerlandica (5; 14). UD Faculteit der Letteren Vakgroep Nederlands, Debrecen, pp. 1-18. (Submitted)

Barta, Róbert (2019) A Hunyadiak a Magyarországról szóló angol nyelvű történetírásban - Carlile Aylmer Macartney és Brian Cartledge. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 442-458. ISBN 978-963-508-961-1

Barta, Róbert (2019) Márffy-Mantuano Judit (Judith Listowel) angliai tevékenysége és kapcsolatrendszere. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 377-392. ISBN 978-963-490-115-0

Barta, Róbert (2020) Trianon brit bírálója. Carlile Aylmer. Macartney (1895–1978) és Magyarország. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 277-293. ISBN 978-963-490-208-9

Barta, Róbert (2021) A magyarság vonzásában. Válogatás Carlile Aylmer Macartney írásaiból és előadásaiból. Speculum Historiae Debreceniense, 31 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 1-211. ISBN 978-963-490-270-2 (In Press)

Bartha, Eszter (2016) Munkásság, államszocializmus, önigazgatás: volt-e alternatíva? In: A forradalom végtelensége. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 138-158. ISBN 978-963-414-244-7

Bartha, Eszter (2017) A munkások és a hatalom 1956 után. In: Munkások '56 : Az 1956-os Intézet 2016-2017-es évkönyve. 1956-os Intézet, Budapest, pp. 157-179. ISBN 977-121-6785-46-3

Bartha, Eszter and Tóth, András (2017) Munkásfiatalok az újkapitalizmusban. EDUCATIO, 26 (1). pp. 75-86. ISSN 1216-3384

Bartha, Tibor (2019) Szemelvények a Zrínyi-Újvárnál talált leletek anyagvizsgálatainak eredményeiből = Excerpts from Results of Materials Testing of Finds from Site of Zrínyi-Újvár. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 27-49. ISSN 2060-0437

Bartha, Ákos (2017) A Nemzeti Radikális Párt (1930–1936) és sajtója. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 315-340. ISSN 0025-0171

Bartók, Béla (2020) Borsodfalva és Miskolcfalva. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 81-99. ISSN 2560-2144

Bartók, Béla (2020) Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben = The Commemoration of Bishop Károly Eszterházy in Eger in 1925. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 229-243. ISBN 978-963-496-159-8

Bartók, Béla (2021) Ráboly – 1919/2019. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 59-75. ISBN 978-963-496-187-1

Baráth, Magdolna (2007) Magyar-szovjet kapcsolatok 1944-1956. = The Hungarian-Soviet relationships from 1944 to 1956. Project Report. OTKA.

Baráth, Norbert and Bartha, Sándor and Házi, Judit and Wichmann, Barnabás and Penksza, Károly (2013) A dolomitsziklagyepek degradációjának és a muflon (Ovis musimon) jelenlétének összefüggései a Budai-hegységben | The context of dolomite grassland degradation and the rate of moufflon (Ovis musimon) population in the Budai-mountains. VADBIOLÓGIA, 15. pp. 72-85. ISSN 0237-5710

Bathó, Gábor (2020) Hatásköri összeütközések és kihágások a Minisztertanács előtt = Conflicts of Competence and Petty Offences before the Council of Ministers. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 20-37. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Bathó, Gábor (2019) A főrendiház közjogi pozíciója a köztársaság kikiáltása után Wlassics Gyula és Rudnyánszky József álláspontján keresztül, 1918–1920. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (3). pp. 3-17. ISSN 0002-564X

Baán, István (2017) Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi püspök (1689-1706) levelei – Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary, and Bishop of Munkács (1689-1706),. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 13 . Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-54-0

Baán, Kálmán and Kóczy T., László and Gazda, István (1984) Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963-02-2985-5

Bebesi, Zoltán (2013) A balatoni vízi csendőrség. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (39-42). pp. 193-197. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Becker, Rotraud and Tusor, Péter (2019) Negozio del S.r Card. Pasman”. Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublished Vatican Documents) = Pázmány Péter 1632-es császári követsége Rómában (Kiadatlan vatikáni forrásokkal). Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (7). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-360-4

Bednárik, János (2016) Der Tumult von Budakeszi. Analyse eines lokalen Konflikts aus dem 19. Jahrhundert. In: Populare religiöse Kultur, Konflikte und Selbstvergewisserung in multiethnischen und multikonfessionellen Einwanderungsgebieten. Ausgewählte neuere Forschungen und Dokumentationen mit einem Schwerpunkt auf dem Mittleren Donauraum. Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (17). Waxmann Verlag Gmbh, Freiburg, pp. 73-116.

Bednárik, János (2016) Mint jó pásztor nyája mellett... Egyház és papság a front idején a Buda környéki falvakban (1944-1945). In: Szabadegyetemi előadások a Heimatmuseumban 2015/2016. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Budaörs, pp. 9-23. ISBN 978-615-80542-0-1

Bednárik, János (2013) A budakeszi tumultus : Egy 19. századi helyi konfliktus elemzése. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 223-255.

Bednárik, János (2017) A nyáj mellett virrasztó pásztor : A Buda környéki falvak 1944–1945-ös történelmének egyházi és pasztorációs vonatkozásai. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1). MTA BTK; NEB, Budapest, pp. 495-530. ISBN 9789634160533

Beke, Margit (2015) A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945 – 1948 között. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak Egyháztörténeti Források, 1. . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-94-9

Beluszky, Pál (1990) A polgárosodás törékeny váza – Városhálózatunk a századfordulón I. (Városhierarchia – vázlat, tényképekkel). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 13-56. ISSN 0237-7683

Beluszky, Pál and Erdosi, Ferenc and Győri, Róbert and Hajdú, Zoltán and Rácz, Lajos (2011) Magyarország modern kori integrációs folyamatainak történeti földrajzi elemzése = Historical Geography Analysis of Integration Processes of Hungary During the Modern Times. Project Report. OTKA.

Belényesy, Márta (2012) Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből II. Documentatio Ethnographica (29). L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-236-069-0

Bene, Krisztián (2016) The Battles of the French NSKK unit in Hungary. In: Rencontres et conflits. Nouvelles tendances en études romanes. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, I. (I.). PTE BTK Francia Tanszék, Pécs, pp. 149-158. ISBN 978-963-429-071-1

Bene, Krisztián (2016) Les combats de l'unité française du NSKK en Hongrie. In: Rencontres et conflits. Nouvelles tendances en études romanes. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, I. (I.). PTE BTK Francia Tanszék, Pécs, pp. 21-30. ISBN 978-963-429-071-1

Bene, Krisztián (2016) A Szabad Francia Erők 13. idegenlégiós könnyűdandárjában szolgáló magyar önkéntesek. In: Magyarország Európában, Európa a világban. Dialóg Campus, Budapest, pp. 79-88. ISBN 978-615-5680-08-3

Bene, Sándor (2015) Constantinus i Victoria: Prića o prvom braku Nikole Zrinskoga. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 654-665. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria (Zrínyi Miklós első házasságának története). In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 618-629. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2012) Illíria vagy amit akartok: A karlócai békét követő viták az egykori hódoltság déli határvidékének politikai berendezkedéséről. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 440-463. ISBN 978-963-506-871-5

Bene, Sándor (2014) Ratio temporum : Dániel próféta és a magyar történetírás. In: Clio inter arma: Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 87-116. ISBN 978–963–9627–86–4

Bene, Sándor (2020) Szinkretisták és szamaritánusok: Címszavak a kora újkori magyar politikai szótárból. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 327-379. ISBN 9786155478826

Bene, Sándor (2017) Szirének a térképen: Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter és az irodalomtörténet földrajza. In: Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 37-78. ISBN 978-963-416-071-7

Bene, Sándor (2016) Valóság és költészet a Szigeti veszedelemben. In: Emlékpajzs Szigetvárnak 1566-2016. Válogatás a 2016-os emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból. Magyar Napló, Budapest, pp. 182-184. ISBN 978-615-5465-99-4

Bene, Sándor (2016) Zrínyi Miklós élete = The Life of Miklós Zrínyi. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 28-57. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2016) A Zrínyi-próza = Zrínyi's Prose Works. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 250-277. ISBN 978-963-327-6648

Bene, Sándor (2016) A költő Zrínyi Miklós = Miklós Zrínyi, the Poet. In: Zrínyi-album / Zrínyi Album. Hadtörténeti Múzeum; Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, pp. 174-249. ISBN 978-963-327-6648

Benedek, István (2015) Semmelweis betegségéről és a semmelweisi tanok időszerűségéről. Készült a szerző születésének 100. és Semmelweis halálának 150. évfordulója tiszteletére. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (110). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-13-3

Benkő, Elek (2014) Reginam occidere. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 495-512. ISBN 978-963-473-759-9

Benkő, Péter (2009) Regionális hagyományok a magyar történelemben. Tér és Társadalom, 23 (2). pp. 87-96. ISSN 0237-7683

Berecz, Anita (2020) The Relationship between grape and fruit production in Eger and its surroundings. Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, ksz. pp. 5-9. ISSN 2062-8269 (nyomtatott) ; 2498-9312 (online)

Berecz, Anita (2021) A polgárkönyvből a választói névjegyzékbe. Egy várostörténeti kutatás és annak eredményei. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 77-86. ISBN 978-963-496-187-1

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (1996) Tiszán innen… Egy ungi magyar falu, Tiszasalamon élete és története. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 104-128. ISBN 963-8352-80-9

Berkes, Tamás (2016) A szláv összetartozás eszméje az 1848 előtti cseh kultúrában. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (2). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 263-283. ISBN 9789634160328

Berki, Imre (2015) „Ecce ego christianus sum” (Én magam is keresztény vagyok). Szent Flórián vértanú, a védőszent. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 24-25 (47-50). pp. 281-286. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Berki, Imre (2016) A Határőrség Közvetlen Híradó Zászlóalja az 1956-os forradalom és szabadságharc sodrásában. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 15-24. ISSN 1216-6774

Berki, Imre (2014) A magyar Katasztrófavédelem Központi Múzeumának története és kiállításai. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 25-34. ISSN 1216-6774

Berki, Imre (2014) A magyar polgári védelem történeti áttekintése. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 15-24. ISSN 1216-6774

Berki, Imre (2019) A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 27-38. ISSN 1216-6774

Bezerédi, Imre (2021) A rendszerváltást követő rendőrség az alkotmány és a törvények tükrében. In: I-II. Konferenciakötet. University of Pecs, Faculty of Law, Doctoral School of Law, Pécs, pp. 77-86. ISBN 978-963-429-643-0

Biró, Annamária (2019) Der Einfluss der Freimaurerei auf siebenbürgische gelehrte Gesellschaften. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Frühe Neuzeit, 229 (229). de Gruyter, Berlin/Boston, pp. 332-347. ISBN 978-3-11-063375-7

Biró, Annamária (2018) Erdélyi jelenlét a nyugat-magyarországi sajtótermékekben. Johann Seivert és Benkő József tudósítói tevékenysége. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ISSN 0586-3708 (Submitted)

Biró, Annamária (2018) Siebenbürgische Präsenz in der Presse Westungarns. Die Korrespondenten Johann Seivert und József Benkő. In: Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon. (Submitted)

Bitskey, István (2020) Eszterházy Károly korának katolikus megújulási törekvései = Katholische Erneuerungsbewegungen in der Zeit des Bischofs Károly Eszterházy. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 15-23. ISBN 978-963-496-159-8

Blagojević, Una (2020) Dissidents in Communist Central Europe: Human Rights and the Emergence of New Transnational Actors. By Kacper Szulecki. London–New York:Palgrave MacMillan, 2019. 257 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 377-379. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Boda, József (2019) Az afganisztáni mérleg. Salutem / Emlékkönyv Keserű István születésének 90. évfordulója tiszteletére., 7. pp. 19-56. ISSN 2416-2078

Boda, József (2018) Különleges rendeltetésű erők az erőszakolt haderőfejlesztés időszakában, 1948-1955. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 19-36. ISBN 978-615-80-3095-3

Boda, József (2018) A nemzetbiztonsági képzés helyzete Magyarországon. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 66 (2). pp. 5-21. ISSN 2062-9494

Bodoki, Gábor Bálint (2011) A Magyar Királyi Vámőrség. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (35-36). pp. 145-154. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Bodovics, Éva (2020) Weather Anomalies and Their Economic Consequencies: Penury in Northeastern Hungary in the Late 1870s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 179-212. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bodzási, Balázs (2014) Alzálogjog a régi és a mai magyar magánjogban. CSŐD FELSZÁMOLÁS VÁLSÁG, 4 (3-4.). pp. 39-47. ISSN 2062-7432

Bodzási, Balázs (2016) Nem-járulékos jelzálogjogi alakzat a régi magyar magánjogban: a telekadósság. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (1). pp. 3-19. ISSN 2060-4580

Bodzási, Balázs (2013) Zálogjog a feudális magyar jogban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 143-158. ISSN 2060-4580

Bogdándi, Zsolt (2012) Az erdélyi ítélőmesterek hiteleshelyi jellegű tevékenysége a 16. század végén. In: "...éltünk mi sokáig 'két hazában'...". Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 135-146. ISBN 978-963-318-259-8

Bogdándi, Zsolt (2014) Fráter György bírói működésének emlékei Bácsi János formuláskönyvében. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (4). pp. 621-638. ISSN 0040-9634

Bogdándi, Zsolt (2018) A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I. 1326-1590. Erdélyi Történelmi Adatok . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-098-8

Bogdándi, Zsolt (2014) A két váradi hiteleshely a 16. század első felében. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen ; Budapest, pp. 31-42. ISBN 978-963-473-760-5

Bognár, György (2020) Paskó Kristóf diplomáciai pályafutása. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-35. ISBN 978-963-496-172-7

Bognár, Szabina (2017) Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. ETHNOGRAPHIA, 128 (4). pp. 775-777. ISSN 0014-1798

Bognár, Szabina and Péterfi, András (2014) „Nem menthetetlen az a nép, amely így tud nevetni saját problémáin” Nathaniel P. Davis budapesti naplója (1949–1951). MODERN MAGYARORSZÁG: AZ ELTE BTK ÚJ- ÉS JELENKORI MAGYAR TÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAMJÁNAK FOLYÓIRATA, 3 (1). pp. 270-302.

Bohus, Kata (2015) Not a Jewish Question? : The Holocaust in Hungary in the Press and Propaganda of the Kádár Regime during the Trial of Adolf Eichmann. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 4 (3). pp. 737-772. ISSN 2063-8647

Bolgár, Dániel (2017) Az első aranykor: A magyar foci 1945-ig [The first Golden Age: Hungarian football up to 1945]. By Péter Szegedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016. 504 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 6 (3). pp. 709-713. ISSN 2063-8647

Bolgár, Dániel (2008) B. gazda és H. doktor: Kisvárosi önéletírások felekezeti mintázatai. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 23 (3). pp. 155-170. ISSN 0237-7934

Bolgár, Dániel (2008) Gazdasági mesék a Nyugatban. HOLMI, 20 (1). pp. 128-147. ISSN 0865-2864

Bolgár, Dániel (2006) Kik vagytok Ti?: A magyarországi társadalomtörténetrõl egy pályakezdõ szemével. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 48 (3-4). pp. 275-286. ISSN 0040-9634

Bolgár, Dániel (2008) Melyik a rendszerváltó nemzedék? HOLMI, 20 (6). pp. 789-803. ISSN 0865-2864

Bolgár, Dániel (2010) Orbán Balázs orientalizmusa. KORUNK (KOLOZSVÁR), 21 (8). pp. 91-100. ISSN 1222-8338

Bolgár, Dániel (2009) Terjeszti vagy gátolja? In: "Szigorúan ellenőrzött vonatok". Mediawave konferenciák (2.). Győr Megyei Jogú Város Levéltára; Magyar Országos Levéltár; Mediawawe Alapítvány, Budapest; Győr, pp. 65-74. ISBN 9789638853301

Bolgár, Dániel (2008) A helytörténet helye: Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Dissertationes Soproniensis 1. Győr - Moson - Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2005. 239 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 227-231. ISSN 0237-7934

Bolgár, Dániel (2017) Újabb mítoszok a zsidó jólétről. ESZMÉLET. ISSN 0865-2139

Bolgár, Dániel (2011) A kuláküldözés fogalomtörténeti vetülete. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (2). pp. 51-61. ISSN 0864-960X

Bolgár, Dániel (2012) A múlttal végképp szembenézni? In: Esemény - trauma - nyilvánosság. Ráció-tudomány (16). Ráció, Budapest, pp. 134-148. ISBN 978-615-5047-37-4

Bolvári-Takács, Gábor (2015) Comenius néhány szellemi örökösének hatása Sárospatakon kívül. In: Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana (XVIII). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, pp. 107-113.

Bolvári-Takács, Gábor (2014) Pataki szellem - Sárospatakon kívül. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 18 (3). pp. 43-47. ISSN 1416-9878

Bolvári-Takács, Gábor (2014) A nyilvános táncoktatás szabályozásának kialakulása (1896-1925). ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, XIV (4). pp. 40-50. ISSN 1585-7182

Borbély, Zoltán (2020) Homonnai Drugeth Bálint. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 101-120. ISSN 2560-2144

Borbély, Zoltán (2021) Szempontok a „konfesszionális rendiség” kialakulásához. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 87-103. ISBN 978-963-496-187-1

Borbély, Zoltán (2020) The role of fruit production in everyday life in Bükkalja in the 19-20th century. Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, ksz. pp. 25-30. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Borgos, Anna (2021) “Put a Stop to the Excessive Influx”: The Rhetoric of Restriction Regarding Female and Jewish Students at Budapest University, 1900–1930. HUNGARIAN STUDIES REVIEW, 48 (1). pp. 48-78. ISSN 0713-8083 (print); 1705-8422 (online)

Borsodi, Csaba (2014) A kiegyezéstől a fordulatig. In: Historia critica. Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae (1). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 267-279. ISBN 978-963-284-542-5

Boruzsné Bűdi, Katinka and Ferkó, Enikő and Losoncziné Munkácsi, Edit and Mucsi, László and Óváry, Zoltán and Rébay, Magdolna and Támba, Renátó (2017) "…szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”: Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX–XX. században. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-74-2

Both, Noémi Zsuzsanna (2021) A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István élete munkássága. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 9786067391794

Botlik, Richárd (2020) A mohácsi csata (1526) értelmezése Brodarics István kancellár leghitelesebb történetének új fordítása kapcsán A mohácsi csata (1526) értelmezése Brodarics István kancellár leghitelesebb történetének új fordítása kapcsán – Válasz Kasza Péter kritikai észrevételeire. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 46-59. ISSN 0025-0171

Botos, Balázs (2019) Recenzió az Értékőrzés az ’50-es években. Gyurka – Rozgonyi György – ifjúsági közösségének a története című könyvről. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 424-430. ISSN 1786-6553

Botos, Balázs (2019) Review of the Book Entitled the Preservation of Values in the 1950’s. The Story of Gyurka (György Rozgonyi) and His Youth Movement. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 426-432. ISSN 1786-6553

Botos, János (2018) GERŐ Ernőtől BISZKU Béláig. A belső ügyek minisztériumából „rendőr-minisztérium”, 1953-1957. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 37-54. ISBN 978-615-80-3095-3

Bottoni, Stefano (2015) "Kölcsönösen előnyös" üzlet. Magyar-olasz gazdasági pártkapcsolatok a hidegháború korszakában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), Budapest. ISBN 978-615-8019-16-3

Bottoni, Stefano (2015) „Mozart” és „Fekete”. Egy hírszerzési dosszié különös története II. rész. BETEKINTŐ (1). pp. 1-11. ISSN 1788-7569

Bottoni, Stefano (2014) „Mozart”, Węgry i Watykan 1962-1964. Akta wywiadu jako źródło historyczne. 2014, no. 23: 53-83. p. Pamiec i Sprawiedliwosc, 23. pp. 53-83. ISSN 1427-7476

Bottoni, Stefano (2014) Per l'Ungheria il passato stenta a passare. Limes. Rivista italiana di geopolitica (5). pp. 95-102. ISSN 1124-9048

Breuer, Dieter and Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2019) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston. ISBN 978-3-11-063764-9

Bruckner, Éva (2019) Az első magyar orvosnők nyomában = In the Footsteps of the First Hungarian Female Doctors. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 381-398. ISSN 1786-6553

Bruckner, Éva (2020) A halál lovasának látogatásai járványok alakjában Magyarországon = Epidemics as ’Visits by Horseman of Death’ in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 67-87. ISSN 1786-6553

Bubryák, Orsolya (2016) Athleta Christi. Political Propaganda in the Art Patronage of Tamás Erdődy, Ban of Croatia and Slavonia. Acta Historiae Artium, 57. pp. 131-166. ISSN 0001-5830

Bubryák, Orsolya (2016) Az érsektől a szabadkőművesig. Az Erdődyek mint nagybirtokos család a Dél-Dunántúlon, 1500–1800 között. In: A Pejacsevich család művészeti öröksége = Likovna baština obitelji Pejačević. Matica Hrvatska ; Sopron Egyesület, pp. 40-55. ISBN 978-963-12-6920-8

Bubryák, Orsolya (2014) Kaiserkreuz für Kaisersberg. Ein Pfandleihgeschäft zwischen Kardinal Thomas Bakócz und dem Hause Habsburg. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Wien, pp. 41-50. ISBN 978-615-5389-21-4

Bubryák, Orsolya (2020) The „Legacy” of the Szapolyais. In: A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. Mohács 1526-2026. Reconstruction and Remembrance . Research Centre of the Humanities, Budapest, pp. 285-309. ISBN 9789634162360

Bubryák, Orsolya (2015) Nachbildung, Reproduktion, Kopie: Zum Phänomen der "Wiederholung" in der Porträtkunst des ungarischen Barock. In: Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Aisthesis Verlag, Bielefeld, pp. 213-251. ISBN 978-3-8498-1082-5

Bubryák, Orsolya (2020) A Szapolyaiak „hagyatéka”. In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. Mohács 1526-2026. Rekonstrukció és emlékezet . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 311-334. ISBN 9789634162209

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2009) Das Abendmahlsbekenntnis zu Marosvásárhely (Neumarkt), 1559. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 97-115. ISBN 978-3-7887-2304-0

Bucsay, Mihály and Csepregi, Zoltán (2006) Thesen des Pfarrkonvents in Nagyvárad (Großwardein), 1544. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 429-438. ISBN 978-3-7887-2197-8

Buda, Attila (2016) Dani Erzsébet, Székelyföldi intézményi sors, két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében, [Budapest], Argumentum, [2015], 339. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 232-234. ISSN 0025-0171

Buda, Attila (2015) Szinnyei és követői, id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv, szerk. Szőnyi Éva, Budapest, OSZK, Gondolat, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 376-378. ISSN 0025-0171

Buzási, Enikő (2014) Porträts, Maler, Mäzene. Zur Geschichte des Porträts im 16.–17. Jahrhundert im Königreich Ungarn. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 55 (1). pp. 23-104. ISSN 0001-5830

Buzási, Enikő and Pálffy, Géza (2014) A magyar korona eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 217-264. ISSN 0027-5247

Bácsatyai, Dániel (2021) Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI–XIII. század közepe) [The writing and writers of history in Árpád-era Hungary, from the eleventh century to the middle of the thirteenth century]. By László Veszprémy. Budapest: Line Design, 2019. 464 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 155-159. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bácskai, Vera and Czoch, Gábor and Keszei, András and Sasfi, Csaba and Tóth, Árpád (2006) A középfokú oktatás diákságának társadalmi összetétele a 19. század első felében: a pozsonyi és kassai tankerület diákjai. (Az iskolázottság-kultúra-műveltség szerepe a városfejlődésben a 19. század első felében) = The social composition of students of secondary education in the first half of the 19-th. century. Project Report. OTKA.

Bálint, Ádám and Kiss, István and Bányai, Krisztián and Biksi, Imre and Szentpáli-Gavallér, Katalin and Magyar, Tibor and Takács, Mária and Dán, Ádám (2013) Emergence and characterisation of pandemic H1N1 influenza viruses in Hungarian swine herds. ACTA VETERINARIA HUNGARICA, 61. pp. 125-134. ISSN 0236-6290

Bán, Elizeus (2018) Szerzetesrend a vádlottak padján : Ciszterciek a szocializmusban = A Religious Order on Trial Cistercians in Socialism. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 138-154. ISSN 1786-6553

Bánffy, Eszter and Jakucs, János and Köhler, Kitti and Marton, Tibor and Oross, Krisztián and Osztás, Anett (2017) Buried in mud, buried in clay: specially arranged settlement burials from in and around the Danubian Sárköz, Neolithic southern Hungary. In: The Neolithic of Europe. Oxbow Books, Oxford, pp. 47-61. ISBN 978-1-78570-654-7

Bányai, Viktória (2007) Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez - 18. század: források feltárása és tudományos kiadása = Hebrew sources relating to the history of Hungary and the Hungarian Jewry - 18th century. Project Report. OTKA.

Bányai, Viktória (2020) Két forrás a Munk-Munkácsi család történetéhez. MAGYAR ZSIDÓ LEVÉLTÁRI FÜZETEK, 10. pp. 5-29. ISSN 1417-6777

Bárdi, Nándor and Zahorán, Csaba (2014) A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Magyar javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940). Források a romániai magyarság történetéhez . Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, pp. 7-62. ISBN 978-606-556-074-1

Bárány, Attila (2015) Adalékok az 1521-es magyar-török viszonyhoz a nyugati követjelentések tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai. Szerk. Tóber Márta – Maléth Ágnes. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, JATEPress, Szeged, pp. 21-38. ISBN 9789633152423

Bárány, Attila and Novák, Ádám and Györkös, Attila (2015) The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations – Die Jagiellonen in Europa: Dynastische und Diplomatische Beziehungen. MTA - Debreceni Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-508-803-4

Bárány, Attila Pál (2015) Adalékok az 1521-es magyar-török viszonyhoz a nyugati követjelentések tükrében. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 21-38. ISBN 978-963-315-242-3

Bárány, Attila Pál (2014) English chivalric insignia in Hungary. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 73-96. ISBN 978-963-473-767-4

Bárány, Attila Pál (2015) Ferenc Zay. In: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 7. Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 207-212. ISBN 9789004297203

Bárány, Attila Pál (2015) King Sigismund of Luxemburg and the preparations for the Hungarian crusading host of Nicopolis (1391-96). In: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique sous la direction de Daniel Baloup et Manuel Sánchez Martínez. Série Croisades Tardives (4). Presses universitaires du Midi, Collection „Meridiennes”, Toulouse, pp. 153-178. ISBN 9782810703845

Bárány, Attila Pál (2014) Követjelentés Magyarország állapotairól 1521-ből. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 483-494. ISBN 978-963-473-760-5ö

Bárány, Attila Pál (2014) La Hongrie et la guerre de Bretagne (1488-1493). TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, XXII. pp. 38-64. ISSN 1217-4602

Bárány, Attila Pál (2008) Magyarország és Európa: Magyarország nyugati külpolitikája, különös tekintettel Angliára (1235-1437) = Hungary and Europe: the Foreign Policy of Hungary, with a special attention to Anglo-Hungarian Relations in the Middle Ages, 1235-1437. Project Report. OTKA.

Bárány, Attila Pál (2016) Magyarország és a külső segítség 1526-ban. In: "Nekünk mégis Mohács kell..." II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései” (Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása). OSZK, Budapest, pp. 35-54. ISBN 978-963-200-654-3

Bárány, Attila Pál (2016) A horvát végek és a török adriai partraszállásának kérdése (1480-1526). In: Elfeledett háborúk. Középkori csaták és várostromok (6–16. század). Zrínyi, Budapest, 331-362.. ISBN 978 963 327 696 9.

Bárány, Attila Pál (2014) A szulejmáni ajánlat. Magyarország a Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524). Attraktor, Máriabesnyő. ISBN 978-615-5257-64-3

Báthory, Orsolya (2019) Pázmány Vindiciae-je és Balásfi Refutatiója : Két röpirat a besztercebányai országgyűlés végzései ellen. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. reciti, Budapest, pp. 197-222. ISBN 978-615-5478-82-6

Báti, Anikó (2020) Menzareformok és szabályozások lehetőségei ma Magyarországon. SIC ITUR AD ASTRA : FIATAL TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA, 72. pp. 25-47. ISSN 0238-4779 (print); 2732-009X (online)

Bátori, Anna (2016) Balogh Piroska: Teória és medialitás. A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (2). pp. 82-89. ISSN 0865-6886

Bátoriné Halász, Éva (2016) 14. századi hercegek és hercegnők oklevelei. In: Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Közlemények Székesfehérvár történetéből . Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, pp. 129-225. ISBN 9789638406132

Bátoriné Halász, Éva (2016) Anjou István herceg (1332-1354). In: Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon. Közlemények Székesfehérvár történetéből . Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, pp. 81-93. ISBN 9789638406132

Bátoriné Halász, Éva (2016) Iobagio castri - nobilis castri - nobilis castri - nobilis regni. Castle warriors - castle nobles - noblemen. The development of a social stratum in county of Krževci. BANATICA (RESITA), 26 (2). pp. 119-134. ISSN 1222-0612

Bátoriné Halász, Éva (2018) "Prothonotarius et vicesgerens domini ... bani" : Az Anjou-kori ítélőmesterek mint báni helyettesek és okleveleik. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 11-17. ISBN 978-963-7097-87-4

Bátoriné Halász, Éva (2017) Zágráb vagy Körös? Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 142. pp. 61-75. ISSN 0324-6965

Bátoriné Halász, Éva (2015) The chancellery and the diplomatics of the Hungarian dukes in the 14th century. INITIAL: A REVIEW OF MEDIEVAL STUDIES, 3. pp. 71-94. ISSN 2334-8003

Bátoriné Halász, Éva (2012) A kőrösi várjobbágyok a 13-15. században. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 313-323. ISBN 978-963-306-160-2

Békés, Enikő (2017) From King Matthias to Lorenzo de’ Medici: Galeotto Marzio’s Astrological Works and his Dedicatees. Micrologus, 85 (85). SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze. ISBN 978-88-8450-808-9

Bél, Mátyás (2018) Notitia Hungariae novae historico geographica ... Comitatuum ineditorum tomus quintus, in quo continentur... Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghiensis. MTA BTK TTI, Budapest. ISBN 978-963-416-131-8

Bél, Mátyás (2016) Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis [Kritikai kiadás]. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-023-6

Bél, Mátyás (2017) Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quartus, in quo continentur ... Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis. MTA BTK TTI, Budapest. ISBN 978-963-416-087-8

Bél, Mátyás (2012) Notitia Hungariae novae historico-geographica... Comitatuum ineditorum Tomus II. in quo continentur ... Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et Veszprimiensis. Magyar Országos Levéltár, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-631-217-6

Bél, Mátyás and Tóth, Gergely and Benei, Bernadett and Gőzsy, Zoltán and Jarmalov, Rezső and Tóth, Péter (2020) Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus sextus, in quo continentur... Comitatus Abaujváriensis, Gömöriensis, Thornensis et Borsodiensis. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-221-6

Bíró, László (2014) Dejan Mikavica: A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1860–1918. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 23 (1). pp. 24-34. ISSN 1216-2965

Bócz, Endre (2016) A „koncepciós per” és az önkény. Belügyi Szemle, 64 (5). pp. 66-87. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Bódi, Ferenc (2014) Sajóbábony az átmenetben. In: Sajóbábony az őskortól napjainkig. Dominium Könyvkiadó, Miskolc, pp. 275-285. ISBN 978-615-5185-11-3

Bódiné Beliznai, Kinga (2018) „Hogy a minimumra legyen szállítva a bíróhoz való hozzáférhetés esélye” – a bírói fizetésrendezés és a bírók anyagi függetlensége 1869–1920. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 59 (2). pp. 3-35. ISSN 0002-564X

Bódiné Beliznai, Kinga (2018) „Többet ésszel mint kézzel.” O’sváth Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 15-30. ISSN 1216-6774

Bódy, Zsombor (2012) Gazdasági növekedés, fogyasztás, életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig [Economic Growth, Consumption, and Quality of Life: Hungary in an International Comparative Context, from the First World War to the Present Day]. By Béla Tomka. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. 306 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 231-269. ISSN 2063-8647

Bóna, István (1968) Magyarország településtörténeti vázlata az V.-VII. században és a dunaújvárosi avar telep. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SER 3, 1 (9). pp. 21-32. ISSN 2064-4574

Bóné, Dalma and Rébay, Magdolna (2016) Az Esterházy és a Festetics család néhány tagjának neveltetése a dualizmus korában. In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, pp. 17-29. ISBN 978-963-473-929-6

C

C. Tóth, Norbert (2019) Adatok Cegléd középkori történetéhez. Kossuth Múzeum, Cegléd. ISBN 9789638317209

C. Tóth, Norbert (2017) Ajándékok az ifjú párnak. ACTA HISTORICA (SZEGED), 142. pp. 78-90. ISSN 0324-6965

C. Tóth, Norbert (2020) The Anti-Ottoman Struggles of Voivode John Szapolyai of Transylvania (1510–1526). In: A Forgotten Hungarian Royal Dynasty. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 111-125. ISBN 9789634162360

C. Tóth, Norbert (2015) Az 1514. márciusi országgyűlés. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 31-79. ISBN 978-963-416-012-0

C. Tóth, Norbert (2014) Az esztergom-szentistváni prépostság második vizitációja. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 15 (1). pp. 3-23. ISSN 1585-7476

C. Tóth, Norbert (2019) Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája 1100–1543. Subsidia ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (9). MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-913-0

C. Tóth, Norbert (2015) Az esztergomi székeskáptalan a 15. században I. rész. Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam (7). MTA TKI, Budapest. ISBN 978 963 508 804 1

C. Tóth, Norbert (2018) Bakóc Tamás kölcsönei a királynak. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 81-91. ISBN 978-963-7097-87-4

C. Tóth, Norbert (2015) Dorogházi László ítélőmester pályaképe. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ACTA HISTORICA, 138. pp. 95-108. ISSN 0324-6523

C. Tóth, Norbert (2017) Egy főúri udvar a késő középkori Magyarországon: az ecsedi Bátoriak. A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 59. pp. 113-134. ISSN 0547-0196

C. Tóth, Norbert (2013) Ellenpápák helyett pápa. MAGYAR TUDOMÁNY, 174 (5). pp. 522-527. ISSN 0025-0325

C. Tóth, Norbert (2017) Előszó = Summary. In: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (27). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 7-16. ISBN 978 615 5035 15 9

C. Tóth, Norbert (2018) Erdődi Bakóc Tamás érsek rokonsága. (Rekonstrukciós kísérlet). TURUL, 91 (1). pp. 8-30. ISSN 1216-7258

C. Tóth, Norbert (2013) Források a pozsonyi várkút építésének történetéhez. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 62. pp. 115-120. ISSN 0027-5247

C. Tóth, Norbert (2010) Hereditary Countship in the Age of Sigismund of Luxemburg. TRANSYLVANIAN REVIEW, 19 (Suppl.). pp. 1081-1092. ISSN 1221-1249

C. Tóth, Norbert (2019) Hol lakott Szilágyi Erzsébet, amikor Budán élt? SZÁZADOK, 153 (5). pp. 965-996. ISSN 0039-8098

C. Tóth, Norbert (2016) A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése. In: Pénz, posztó, piac : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 83-148.

C. Tóth, Norbert (2020) A Magyar Királyság nádora. A nádori és helytartói intézmény története (1342–1562). Magyar Történelmi Társulat; Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-237-7

C. Tóth, Norbert (2018) Mária királyné és udvara. In: Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban : Tanulmányok Biharország történetéről 5. Tanulmányok Biharország történetéről (5). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 183-258. ISBN 978-973-0-26933-8

C. Tóth, Norbert (2019) Mátyás király első felesége. In: Királynék a középkori Magyarországon és Európában. Közlemények Székesfehérvár történetéből . Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, pp. 115-131. ISBN 978-963-8406-22-4

C. Tóth, Norbert (2012) Problematika vzťahu medzi župami a hodnovernými miestami v Uhorsku v 14. a 15. storočí. Kultúrne dejiny, 3 (1). pp. 36-51. ISSN 1338-2209

C. Tóth, Norbert (2019) Préposti méltóság: pásztorbot a „zsebben”? : Kikből lettek egyháznagyok a Zsigmond-korban? In: Szent Márton és Benedek nyomában : Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged - Debrecen, pp. 113-128. ISBN 978-963-306-709-3

C. Tóth, Norbert (2019) Regina Maria şi curtea ei. In: Oradea şi Bihorul în vremea dinastiei de Anjou. Studii despre istoria Ţării Bihorului (5). Fundația Culturală Varadinum, Oradea, pp. 209-290. ISBN 978-973-0-29834-5

C. Tóth, Norbert (2019) Szilágyi Erzsébet debreceni uradalmának ispánjai és leveleik. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12.). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 120-135. ISBN 9789635089161

C. Tóth, Norbert (2012) Szász vajda utódainak felemelkedése és bukása. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. sz.). Erdélyi Tudományos Füzetek (277). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 135-166. ISBN 978-606-8178-64-6

C. Tóth, Norbert (2015) Súdna právomoc bratislavského prepošta v 14. – 15. storočí. In: Pramene k dejinám cirkevnej správy. Studia Historica Tyrnaviensia (XVII). Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, pp. 148-160.

C. Tóth, Norbert (2019) Tolvajok és rablók 1393-ban Szabolcs megyében. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (1). pp. 149-164. ISSN 0040-9634

C. Tóth, Norbert (2015) Vita a keresztes hadárat kihirdetéséről. ERDÉLYI MÚZEUM, 77 (1). pp. 14-26. ISSN 1453-0961

C. Tóth, Norbert (2014) Zsigmond magyar és II. Ulászló király lengyel király személyes találkozói a lublói béke után (1412-1424). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (3). pp. 339-356. ISSN 0040-9634

C. Tóth, Norbert (2015) Účasť cirkvi na obrane Uhorska : Realizácia zákonného článku 63/1397 na príklade Bratislavskej kapituly. Kultúrne dejiny, 6 (1). pp. 6-27. ISSN 1338-2209

C. Tóth, Norbert (2012) A főpapi székek betöltésének gyakorlata Zsigmond király uralkodása alatt. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 102-118. ISSN 0865-7823

C. Tóth, Norbert (2016) A győri püspöki szék üresedése 1415-1417 között. In: Primus inter omnes. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 52-63. ISBN 978 615 5035 13 5

C. Tóth, Norbert (2019) A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalanjainak középkori archontológiája. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Kiadványai; Subsidia ad Historiam Medii Aevi Hungariae Inquirendam (15;11). Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL), Kalocsa. ISBN 978-615-5940-01-9

C. Tóth, Norbert (2015) A keresztesek útja Budától Nagylakig. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 50 (1). pp. 60-74. ISSN 1216-092X

C. Tóth, Norbert (2020) A „korai rendiség” és a „rendi állam” között – országgyűlések 1301–1440 között. Vázlat. In: Rendi országgyűlés – polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Magyar Nemzeti Levéltár; Eszterházy Károly Egyetem, Budapest; Eger, pp. 9-23. ISBN 978-963-631-283-1

C. Tóth, Norbert (2014) Începuturile carierei politice a lui Ştefan Bátori al III-lea (1503–1511). BANATICA (RESITA), 24. pp. 309-325. ISSN 1222-0612

C. Tóth, Norbert (2020) A pozsonyi társaskáptalan archontológiája / Archontológia Prešpurskej kolegiátnej kapituly 1204–1462. Kódex Könyvgyártó Kft., Budapest. ISBN 9786150099261

C. Tóth, Norbert (2013) A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387–1437. / Die Archontologie der Pröpste der Kathedral- und Stiftskapitel in der Zeit des Königs Sigismund in Ungarn (1387-1437). Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 4 . Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-08-7392-5

C. Tóth, Norbert (2016) A váci székeskáptalan archontológiája 1378-1526. STUDIA COMITATENSIA: TANULMÁNYOK PEST MEGYE MÚZEUMAIBÓL, 2. pp. 7-33. ISSN 0133-3046

C. Tóth, Norbert (2020) A váradi eskü : Mikor és miért éppen ott? In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 55-84. ISBN 9789730319965

C. Tóth, Norbert and Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2020) Zsigmondkori oklevéltár XIV. (1427). Publicationes Archivi Hungariae Nationalis = A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai; Fontes = Forráskiadványok (2; 59). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-294-7

C. Tóth, Norbert and Mikó, Gábor and Lakatos, Bálint (2017) Zsigmondkori Oklevéltár XIII. (1426). A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok (55). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 243 5

Cieger, András (2017) Deák Ferenc írásban és képben: Miként ábrázolható a kiegyezés? SZÁZADOK, 151 (6). pp. 1247-1268. ISSN 0039-8098

Cieger, András (2012) Hungary’s Long Nineteenth Century. Constitutional and Democratic Traditions in a European Perspective. Collected Studies. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 231-269. ISSN 2063-8647

Cieger, András (2015) Jellemképeink : Élclapok a nemzetépítés szolgálatában. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30 (2). pp. 188-195. ISSN 0237-7934

Cieger, András (2009) „Királyi demokrácia” : Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után = “Royal Democracy”. Civil Liberties in the Reform Plans of the Hungarian Liberals After 1867. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 24 (3). pp. 55-82. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Cieger, András (2016) Országgyűlési viták a képviselői illetményekről és hiányzásokról a dualizmus korában. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 140-177. ISSN 0864-960X

Cieger, András (2011) Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán 1867-1918. Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-338-033-8

Cieger, András (2018) A kormányzati politika rejtett működése : A miniszterelnök bizalmas kiadásai 1872-ben = The Hidden Working of Government Policy: The Confidential Expenses of the Prime Minister, 1872. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-20. ISSN 0040-9634

Cieger, András (2015) Állam és állampolgár viszonya a dualizmus kori Magyarországon. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (3). pp. 30-34. ISSN 1789-6991

Cieger, András (2018) "A nemzetiségi elv az európai államalakulásban elvesztette fontosságát.": Andrássy Gyula és Concha Győző beszélgetése a nemzetépítésről és a birodalmi érdekekről. In: Modernizáció és nemzetállam-építés : Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 307-318.

Cora, Zoltán (2013) A Beveridge-terv fogadtatása Magyarországon a második világháború idején. In: Sipos 65. JATE Press, Szeged, pp. 99-120. ISBN 978-963-315-120-4

Cora, Zoltán (2013) A Beveridge-terv recepciója a magyarországi szociálpolitikában a második világháború idején. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 25 (2). pp. 106-126. ISSN 0864-960X

Cora, Zoltán (2014) Kovrig Béla és a produktív szociálpolitika: korszakváltás vagy korforduló? In: Falak és választóvonalak a történelemben. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 193-207. ISBN 978-615-5097-82-9

Cora, Zoltán (2014) A kötelező mezőgazdasági társadalombiztosítás Magyarországon a második világháború idején (1939-1944): a paternalizmustól a népbiztosításig. In: Úr és szolga a történettudomány egységében. Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, Miskolc, pp. 185-194. ISBN 978-963-358-053-0

Cora, Zoltán (2011) Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán. In: A város és társadalma. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 529-537. ISBN 978-963-89463-0-0

Cora, Zoltán (2006) Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán. BELVEDERE MERIDIONALE, 18 (5-6). pp. 20-24. ISSN 1419-0222

Csaba, Sára and Belinszky, Anna and Lukács, Zsófia Anna and Lantos, Nóra Anna and Kende, Anna (2017) Menekültek Magyarországon: A politikai attitűdök és a morális felelősségvállalás szerepe a kollektív cselekvésben. Alkalmazott pszichológia, 17 (2). pp. 29-49. ISSN 1419-872X

Csaplár-Degovics, Krisztián (2018) A műfaj, amelyben a magyar történetírás már felzárkózott a nemzetközi elvárásokhoz. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (2). pp. 259-271. ISSN 0864-960X

Csapody, Miklós and Szabó, Róbert (2013) Két levél Mindszenty Józsefhez 1948-ból. Múltunk, 58 (2). pp. 224-244. ISSN 0864-960X

Csapody, Tamás (2019) A cservenkai túlélő : A bori munkaszolgálat = The Survivor of Cservenka : Forced Labor at Bor. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 499-507. ISSN 0040-9634

Csapody, Tamás (2016) A kisegyházakat betiltó rendelettől a rögtönítélő bíróság működéséig – egy konkrét eset tükrében. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 8 (3). pp. 3-38. ISSN 2060-4580

Csapó, Csaba and Manhercz, Orsolya Ágnes (2011) Ferenc József Magyarországon. Politika és reprezentáció. = Franz Joseph in Hungary. Policy and entertainment. Project Report. OTKA.

Csapó, János and Törzsök, András Imre and Galambos, István (2019) The major characteristics of the general development, of the tourism industry in Hungary between the two world wars – The challenges of reorganising and repositioning tourism. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 385-405. ISSN 0236-6568

Cseh, Balázs (2019) The History of Public Business Organisations in Hungary – Reflections Taking Further the Logic of the Book East of Europe, West of Asia. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 416-425. ISSN 1786-6553

Cseh, Fruzsina (2014) A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon. Életmód és Tradíció (13). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-9627-78-9

Csepregi, Zoltán (2013) Az 1548-as augsburgi birodalmi gyűlés hatása az 1548-as pozsonyi országgyűlés vallási rendelkezéseire. In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 22-32. ISBN 978-80-555-1050-7

Csepregi, Zoltán (2004) Az első magyarországi vend nyelvű kiadvány. Magyar Könyvszemle, 120. pp. 171-174. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2011) Bebek Imre prépost budai menyegzője (1533). ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 30. pp. 95-103. ISSN 0586-3708

Csepregi, Zoltán (2016) Békés vármegyei evangélikus lelkészek a Türelmi Rendelet (1781) előtt. In: Archívum. Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Gyula, pp. 311-328. ISBN 978-963-7239-73-1

Csepregi, Zoltán (2003) Confessional professions and attempts at religious integration in the Kingdom of Hungary under the governance of Ferdinand I. | Konfessionsbildung und Einheitsbestrebungen im Königreich Ungarn zur Regierungszeit Ferdinands I. Archiv für Reformationsgeschichte, 94. pp. 243-275. ISSN 0003-9381

Csepregi, Zoltán (2005) Court Priests in the Entourage of Queen Mary of Hungary. In: Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521 - 1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 49-61. ISBN 963 9340 50 2

Csepregi, Zoltán (2006) Das Bekenntnis der Synode zu Erdőd von 1545. In: Reformierte Bekenntnisschriften. Neukirchener Verlag, Neukirchen; Vluyn, pp. 439-448. ISBN 978-3-7887-2197-8

Csepregi, Zoltán (2009) Das königliche Ungarn im Jahrhundert vor der Toleranz (1681-1781). In: Geheimprotestantismus und evangelische Kirchen in der Habsburgermonarchie und im Erzstift Salzburg (17./18. Jahrhundert). Böhlau Verlag, Wien; München, pp. 299-330. ISBN 978-3-205-78301-5

Csepregi, Zoltán (2004) Die Auffassung der Reformation bei Honterus und seinen Zeitgenossen. In: Humanistische Beziehungen in Ungarn und Siebenbürgen: Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Wien, pp. 1-17. ISBN 3-412-10504-X

Csepregi, Zoltán (2018) Dunántúli prédikátorok a reformáció századában. Az Evangélikus Lelkészi Adattár első kötete (1522-1610) alapján. In: Folyamatosság és változás : Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém, Magyarország.

Csepregi, Zoltán (2006) „Es laufft auch der Lutter in alle sachen uberall mitt…”: Brandenburgi György őrgróf (1484-1543) szerepe Boroszló város reformációjában. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 54-62. ISBN 978-963-9634-39-8

Csepregi, Zoltán (1994) György Bárány von Szenicze (1682-1757) und sein Bibelwerk. Lutherische Kirche in der Welt: Jahrbuch des Martin Luther Bundes (41). pp. 129-135. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2014) Közösségi kultúra a magyarországi reformációban. In: Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-22. ISBN 978-963-380-037-9

Csepregi, Zoltán (2011) Négynyelvű reformáció a Kárpát-medencében. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 92 (4). pp. 9-19. ISSN 0865-2163

Csepregi, Zoltán (2004) Pietismus in Ungarn 1700-1758. In: Der Pietismus und seine Nachwirkungen im östlichen Europa. Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (6). Verein für Ostdeutsche Kirchengeschichte ; Ostkirchen-Institut, Münster, pp. 25-38. ISBN 9783980853811

Csepregi, Zoltán (2005) Udvari papok Mária királyné környezetében. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye: a királyné és udvara, 1521–1531. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 44-55. ISBN 963-9340-50-2

Csepregi, Zoltán (2019) A XVI. századi magyarországi protestantizmus a hálózatkutatás tükrében : Módszertani buktatók és esélyek. In: Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800). Szent István Társulat, Budapest, pp. 53-65. ISBN 9789632778259

Csepregi, Zoltán (1999) A dunántúli pietisták "jenai" mûhelye: Nyomdatitkok és szerzőségi kérdések. Magyar Könyvszemle, 115. pp. 74-81. ISSN 0025-0171

Csepregi, Zoltán (2013) The evolution of the language of the Reformation in Hungary (1522–1526). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (1). pp. 3-34. ISSN 2063-8647

Csepregi, Zoltán (2007) „...ich will kain fleis nit sparen”: Königin Maria von Ungarn und das Haus Brandenburg. In: Maria von Ungarn (1505-1558): Eine Renaissancefürstin. Geschichte in der Epoche Karls V. (8). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 59-72. ISBN 978-3-402-06577-8

Csepregi, Zoltán (2016) A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai viszonyai a 16-17. század fordulóján. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 91-106. ISBN 9786158045902

Csepregi, Zoltán (2017) A reformáció kezdetei II. Lajos Magyar Királyságában. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 88 (1). pp. 9-27. ISSN 0024-1512

Csepregi, Zoltán (2007) A reformáció mint nyelvi esemény a Mohács előtti Magyarországon. In: Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 391-406. ISBN 978 963 962 712 3

Csepregi, Zoltán (2009) A váradi vita 1544-ben. In: Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-186. ISBN 978 963 693 090 5

Csermelyi, József (2017) Hans von Weispriach és a nyugat-magyarországi reformáció. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE. ISSN 1585-7476 (Submitted)

Csermelyi, József (2018) Határon innen, mégis azon túl : Záloguradalmak Nyugat-Magyarországon - Terminológiai kérdések és válaszok. In: Micae mediaevales VII. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (12). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 13-30. ISBN 978-963-284-973-7

Csermelyi, József (2017) A kaboldi uradalom és a kaboldi báróság 15-16. századi története. TURUL, 90 (3). pp. 111-122. ISSN 1216-7258

Csermelyi, József (2017) A kaboldi uradalom és a kaboldi báróság 15–16. századi története. TURUL. ISSN 1216-7258 (Submitted)

Csernicskó, István (1996) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 76-84. ISBN 963-8352-80-9

Csernus-Lukács, Szilveszter (2017) Felírási javaslat a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, 1862. SZÁZADOK, 1. pp. 189-200. ISSN 0039-8098

Csibi, Norbert and Forgó, András and Gőzsy, Zoltán (2021) Előszó. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (13). META Egyesület, Pécs, pp. 7-10. ISBN 978-615-6223-03-6

Csiha, Gábor (2013) A honvéd ügyészség létrejötte és átalakulása 1946-1953. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (39-42). pp. 206-212. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Csiky, János and Baráth, Kornél and Csikyné Radnai, Éva and Deme, Judit and Wirth, Tamás (2018) Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 238-261. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Csikós, Veronika (2013) The Bishop and His Chapel: The Hédervári Chapel in Győr and the Episcopal Chapels of Central Europe around 1400. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 363-386. ISSN 2063-8647

Csizmadia, Zoltán (2001) Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Tér és Társadalom, 15 (3-4). pp. 267-268. ISSN 0237-7683

Csoma, Mózes (2021) “Mao Ce-tung elvtárs igen behatóan érdeklődött a magyarországi helyzet iránt” [Comrade Mao Zedong Took a Very Close Interest in the Situation in Hungary] (Péter Vámos: Magyar-kínai kapcsolatok 1949-1989). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 413-416. ISSN 2063-8647

Csonki, Árpád (2019) Etédi Sós Márton műve Mohácsról (1792). In: Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 259-277.

Csorba, Dávid (2016) Metaphern des Gedächtnisses: die Etikettierung der ungarischen calvinistischen Galeerensklaven. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 20 (2). pp. 75-83. ISSN 1416-9878 (In Press)

Csorba, Dávid (2015) A Mohács-szindróma, avagy II. Lajos halála (1526) historiográfiai nézőpontból. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 425-442. ISSN 0025-0171

Csorba, Dávid (2015) Szathmárnémethi Mihály (1638–1689) kolozsvári esperes fennmaradt könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 165-183. ISSN 0025-0171

Csorba, Dávid and Mikó, Gyula (2017) A református egyház oszlopai Csernátoni Pál leírásában. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017. ISSN 0865-0632 (In Press)

Csukovits, Enikő (2012) Az Anjouk Magyarországon : I. rész. I. Károly és uralkodása (1301-1342). Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789639627536

Csukovits, Enikő (2018) Az „idegen” Anjou-ház = The „Foreign” Angevin Dynasty. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-10. ISSN 0040-9634

Csukovits, Enikő (2014) Magyarország helye Kelet-Európában. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, p. 71.

Csukovits, Enikő (2013) Magyarország helye Kelet-Európában. A Descriptio Europae Orientalis országleírásai. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 71-82. ISBN 978-963-87475-3-2

Csukovits, Enikő (2015) Magyarországról és a magyarokról. Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban. Magyar történelmi emlékek. Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160144

Csukovits, Enikő and Jakó, Zsigmond Pál and Kovács, András and Lupescu, Mária Magdolna (2007) Erdélyi okmánytár III. (1340-1359) = Charters illustrating the History of Transylvania III. (1340-1359). Project Report. OTKA.

Csákó, Judit (2020) Az elit és a diplomácia – Nagy Lajos diplomatái. In: Az Anjou-kor hatalmi elitje. Monumenta Hungariae Historica : Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek : Értekezések . Magyar Történelmi Társulat; Bölcsészetudományi Kutatóközpont Történetudományi Intézet, Budapest, pp. 275-290. ISBN 978-963-416-212-4

Csákó, Judit (2018) Kegyes királyné vagy rosszakarat mérgével teli vipera? SZÁZADOK, 152 (3). pp. 543-590. ISSN 0039-8098

Csákó, Judit (2012) Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium krónikájának magyar adataihoz. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 515-526. ISBN 978 963 312 095 8

Csákó, Judit (2017) Szent László uralkodása a nyugati elbeszélő hagyományban. In: Európa és Magyarország Szent László korában. MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Debrecen, pp. 71-117. ISBN 9789635088652

Csákó, Judit (2019) A rómaiak pannóniai legelője. Megjegyzések egy hagyomány keletkezéséhez (I. rész). FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 26 (2). pp. 147-192. ISSN 1217-8020

Császtvay, Tünde (2003) Laczikonyha, kothurnus, tülök. Nemzet- és lélekmentő műpártolás - próbálkozások a XIX. századvégi Magyarországon. In: Mednyánszky. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14-2004. február 8. Magyar Nemzeti Galéria; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 89-100. ISBN 963-743-287-6

Csíki, Tamás (2013) Cultural and Social Associations in Kosice in the Second Half of the 19th Century. In: Kosice in the Coordinates of European History. he city of Košice--the Košice City Archives, Kosice, pp. 329-342. ISBN 9788097156688

Csíki, Tamás (2014) Nép, nemzet és gyomornedvek. (Gasztronómiai hagyományaink néhány 19. századi szakácskönyv alapján.). In: Fejezetek a hazai gasztronómia történetéből. [s.n.]. (Submitted)

Csíki, Tamás (2013) A kormányzó Gödöllőn - kultusz és mindennapok. In: Gödöllő története II. 1867-1945. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, pp. 251-268.

Csíki, Tamás (2014) A paraszti gazdálkodás - az egyéni emlékezetekben. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, XVIII (1). pp. 37-56. ISSN 1219-543X

Csíki, Tamás (2014) "Úr és szolga" a paraszti emlékezetben. In: Úr és szolga a történettudomány egységében. Társadalomtörténeti tanulmányok. Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, Miskolc, pp. 149-156.

Csízy, Katalin (2015) Az európai hagyomány és az ideális vezető politikus. L'Harmattan, Budapest, Eötvös Collegium. (Unpublished)

Csízy, Katalin (2012) Die möglichen Quellen der Mahnungen. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52 (3). pp. 235-247. ISSN 0044-5975

Csörsz, Rumen István (2013) Mehrsprachigkeit in der populären Dichtung Ungarns im 18. Jahrhundert. GERMANISTISCHE STUDIEN, 9. pp. 33-51. ISSN 1732-680X

Csörsz, Rumen István (2013) „Nincs becsületi a katonának”. Egy kuruc vonatkozású szövegcsalád a XVIII–XIX. századból. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 229-247. ISBN 978-963-87917-7-1

Csörsz, Rumen István and Hegedüs, Béla and Kiss, Margit and Lengyel, Réka and Tüskés, Gábor (2017) Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5478-36-9

Csörsz, Rumen István and Küllős, Imola (2013) Közköltészet 3/A. Történelem és társadalom. Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, 14 . Universitas–EditioPrinceps, Budapest. ISBN 978-963-9671-43-0

Csörsz Rumen, István (2017) From the Turkish Pipes to the Hungarian töröksíp. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker (24). Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 301-324. ISBN 978-3-87997-460-3

Csősz, László and Gidó, Attila and Fiamova, Martina and Kunt, Gergely and Laszák, Ildikó and Paulovicova, Nina and Pejin, Attila and Vajda, Júlia (2015) Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (2). pp. 72-145. ISSN 0864-960X

Czagány, Zsuzsa (2012) Töredék, kódex, rítus, hagyomány. A Zalka Antifonále győri és modori töredékeinek tanúsága. ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2011. pp. 123-141. ISSN 0139-0732

Czeglédi, László and Zvara, Edina (2010) Magyarországi magánkönyvtárak. Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (13/5). OSZK, Budapest. ISBN 978 963 200 586 7

Czigány, István and Bánkúti, Imre and Mészáros, Kálmán (2006) A Rákóczi szabadságharc kiadatlan levéltári forrásainak feltárása = Researches on the unpublished sources of the Rákóczi-War of Independence. Project Report. OTKA.

Czinege, Szilvia (2018) Gróf Apponyi György a kortársak szemével = Count György Apponyi Through the Eyes of his Contemporaries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-14. ISSN 0040-9634

Czoch, Gábor (2012) The Transformation of Urban Space in the First Half of the Nineteenth Century in Hungary and in the City of Kassa. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 104-133. ISSN 2063-8647

Czövek, Judit (2013) Kratkaja istoriografija i novye rezultaty o problemah vengerskoj finnougristiki | Краткая историография и новые резултаты о проблемах венгерской финноугристики. In: Istoriko-kulturnoe nasledie i duhovnye cennosti Rossii. Finno-ugorskij sbornik. Trudy Karelskogo Nauzcsnogo Centra RAN, Petrozavodsk, pp. 239-258. ISBN 978-59274-0424-7

D

Dalos, Anna (2020) Ajtón lakattal : Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (1956-1989). Musica scientia . Rózsavölgyi és Társa, Budapest. ISBN 978-615-81314-1-4

Dancs, György (2019) Az első kolerajárvány elleni védekezés kezdeti sikerei 1831 elején Északkelet-Magyarországon. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 27. pp. 74-94. ISSN 1217-4602; 0418-4556

Debrődi, Gábor and Kapronczay, Károly and Molnár, László and Gazda, István and Varga, Benedek (2006) A szabadság vére. Forradalmárok – életmentők – megtorlók. A főváros egészségügye az ’56-os forradalom és a megtorlások idején. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 65 . Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem - Kresz Géza Mentőmúzeum - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-58-1

Demeter, Gábor (2015) Колебание, нерешителност или проницателност? Външната политика на Австро-Унгария през 1912-1913, отразена в дневника на Лайош Талоци. In: 100 години от Балканските войни. Извори и документи /100th Anniversary of the Balkan Wars. Sources and Documents. Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 106-120.

Demeter, Gábor (2016) Apple of Discord: The “Hungarian Factor” in Austro–Serbian Relations, 1867–1881. By Ian D. Armour. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 5 (2). pp. 430-433. ISSN 2063-8647

Demeter, Gábor (2021) Gondolatok a Bach-korszak adóterheinek regionális különbségeiről = Additional remarks on the increasing tax burdens during the neoabsolutistic regime in Hungary (1850-1867). TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 9 (1-2). pp. 133-148. ISSN 2064-390X

Demeter, Gábor (2015) Hesitation, indecision or astuteness? The foreignpolicy of Austria-Hungary in 1912-1913 based on the diary of Lajos Thalloczy. In: 100 години от Балканските войни. Извори и документи /100th Anniversary of the Balkan Wars. Sources and Documents. Institute of History, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 438-451.

Demeter, Gábor (2020) Trends in regional inequalities between 1910 and 1930 in Hungary and the successor states. Wschodnioznawstwo, 14 (1). pp. 95-115. ISSN 2082-7695

Demeter, Gábor (2018) A modernizációtól a kolonizációs törekvésekig. SZÁZADOK, 152 (2). pp. 284-350. ISSN 0039-8098

Demeter, Gábor and Jakobi, Ákos and Pénzes, János and Szilágyi, Zsolt and Radics, Zsolt (2018) Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. MTA BTK, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-416-132-5

Demeter, Gábor and Szabó, Szilárd (2008) Quantification of relationships between geomorphic and geologic parameters representing rock resistivity (erodibility) in N-Hungary using statistical surface analysis. ACTA GEOGRAPHICA SILESIANA, 3. pp. 5-12. ISSN 1897-5100

Demeter, Gábor and Szulovszky, János and Szilágyi, Zsolt and Pénzes, János (2021) A területi egyenlőtlenségek történeti gyökerei. A dualizmus kori Magyarország – trianoni Magyarország, 1910–1930. In: Ibolyától krizantémig. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 105-115. ISBN 9786155639333

Demeter, László (2018) A Calamagrostis stricta (Timm) Koeler elterjedése a Dél-Nyírségben. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 188-196. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Demmel, József (2017) „Egy jó főispánnak csibukozni kell és nem avatkozni semmibe”. Közigazgatás és nemzetiségi kérdés Liptó, Turóc és Zólyom vármegyékben (1860 – 1875). Regionális identitásvilágok, nemzetépítő törekvések a 19. századi Magyarországon. (Submitted)

Demmel, József (2015) Kirándulás a magyar nemzeti múltba? SZÁZADOK (3). pp. 535-556. ISSN 0039-8098

Demmel, József (2016) Magyar haza, szlovák nemzet. Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860-1872). Kor/ridor Könyvek, 5 . Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 978-615-5615-08-5

Demmel, József (2016) „aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelezése (1838 – 1891)/Listy Ludovíta Haana (1838 – 1891). Kor/ridor Könyvek, 9 . Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, MTA BTK TTI, Békéscsaba. (Submitted)

Demmel, József (2015) „A saját fészkébe piszkító madár”? : Kossuth Lajos szlovák származásáról. Kommentár : közéleti és kulturális folyóirat ... (1-2). pp. 86-96. ISSN 1787-6974

Demmel, József and Deák, Ágnes and Kertész, Botond and Katona, Csaba and Kowalská, Eva and Matus, László (2016) Neznámy Ľudovít Štúr. Maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi. Kor/ridor Könyvek, 7 . Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 978-615-5615-23-8

Demmel, József and Deák, Ágnes and Kertész, Botond and Matus, László and Katona, Csaba and Kowalská, Eva (2016) Az ismeretlen Ľudovít Štúr. Magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról. Kor/ridor Könyvek, 6 . Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 978-615-5615-22-1

Deák, József (2019) Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 39-48. ISSN 1216-6774

Deák, Ágnes (2021) Ismeretlen konzervatív kiegyezéstervezet - 1864. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 241-258. ISSN 0040-9634

Deák, Ágnes (2019) Kísérlet a hivatali nyelvhasználat szabályozására Magyarországon 1865-ben = An Attempt to Regulate Official Language Use in Hungary in 1865. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 681-701. ISSN 0040-9634

Deák, Éva (2014) Ruhaanyagok és reprezentáció Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin udvarában. In: A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében (5). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 101-110. ISBN 978-963-8257-08-6

Dinnyés, Patrik (2021) Az Orosz Birodalom születésének (1721) magyar nyelvű historiográfiája I. – Összefoglaló Oroszország-történetek. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 105-120. ISBN 978-963-496-187-1

Ditz, Heinrich (1993) A magyar mezőgazdaság : népgazdasági tudosítás a kir. bajor Közmunka és Kereskedelmi Államminisztérium részére 1867[magyar]. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963-04-3004-5

Dobos, András (2020) The Liturgical Tradition of the Historic Eparchy of Mukacheve (Munkács). In: The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, Debrecen, pp. 54-60. ISBN 978-615-5964-11-4

Dobos, Balázs (2020) Magyarországi nemzetiségek a kommunista rendszer kiépülésétől a rendszerváltásig. In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon : Tanulmányok. Magyarországi kisebbségek: nemzeti, nemzetiségi és vallási közösségek . Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 289-308. ISBN 978-963-631-291-6

Dobos, Balázs (2014) Roma etnikai pártok és választói támogatottság Magyarországon. In: A kisebbségek geopolitikája. PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs, pp. 155-162. ISBN 978-963-642-596-8

Dobrovits, Dorottya (1990) Books and Library Halls in 18th Century Hungary. In: Late Baroque Art in the 18th Century in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary. (Niedzica Seminars IV. Polish-Czech-Slovak-Hungarian Artistic Connections.). National Museum in Cracow, Cracow, pp. 75-84.

Dobszay, Tamás (2021) The Influence of the Estate System and Power Relations in the Late Feudal Parliament Seating Plan. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 129-154. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Dobás, Kata (2016) Bánfi Szilvia, V. Ecsedy Judit, A magyarországi nyomdászat képes krónikája, 1473–1700, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Balassi Kiadó, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 228-230. ISSN 0025-0171

Dominkovits, Péter (2013) Szolgabírák és járásaik Sopron vármegyében, a 16/17. század fordulóján. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 541-565. ISBN 978-963-87475-3-2

Dominkovits, Péter and Pálffy, Géza (2010) Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században (1. rész). SZÁZADOK, 144 (4). pp. 769-792. ISSN 0039-8098

Dominkovits, Péter and Pálffy, Géza (2010) Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században (2. rész). SZÁZADOK, 144 (5). pp. 1085-1120. ISSN 0039-8098

Domonkos, Endre (2021) A világgazdasági válság (1929-1933) Magyarország gazdaságára gyakorolt hatásai = The impacts of the great depression 1929-33 on Hungary’s economy. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK, 1. pp. 3-23. ISSN 2630-886X

Draskóczy, István (2014) Die Familie Szapolyai und der Handel in Oberungarn am Anfang des 16. Jahrhunderts (Krakau und Ofen). In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 107-116. ISBN 978-963-473-767-4

Draskóczy, István (2017) Magyarországi hallgatók a bécsi és a krakkói egyetemen a Jagelló-korban (1491-1525). GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 7-22. ISSN 2061-5132

Draskóczy, István and Gecsényi, Lajos (2008) Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században = Hungary in the European Economy of the 15-17th Century. Project Report. OTKA.

Drimba, Péter and Balogh, Péter and Ertsey, Imre and Farkas, István and Fenyves, Veronika and Kovács, Sándor and Supp, György (2008) A francia és a magyar mezőgazdaság összehasonlító elemzése többváltozós statisztikai módszerek segítségével = Comparison of the agriculture in Hungary and in France - multidimensional statistical methods. Project Report. OTKA.

Dudlák, Tamás (2015) Thököly Imre döntéshelyzetben : A törökösség kérdése. In: Eötvözet IV. SZTE Eötvös L. Kollégium, Szeged, pp. 7-50. ISBN 978-963-306-391-0

Dukkon, Ágnes (2016) Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 60-71. ISSN 0025-0171

Dupcsik, Csaba (2011) A magyarországi cigánykutatások, 1890-2007 = Researches on Hungarian Gipsy, 1890-2007. Project Report. OTKA.

Dáné, Veronka (2018) CUBICULARIUS, KÖVET, ÁRULÓ (?) : A marosjárai Bálintffyak a 17. század közepéig. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Erdélyi Tudományos Füzetek (287). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-42. ISBN 978-606-739-074-2

Dáné, Veronka (2019) Hivatalviselő nemesség a Rákócziak korában. UNSPECIFIED, Debrecen. (Unpublished)

Dáné, Veronka (2018) Liber baronatus a fejedelemségkori Erdélyben (1541–1658). In: ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. Certamen (4). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 287-296.

Dáné, Veronka (2019) A kancellár másik élete. Kovacsóczy István pályájának első szakasza. In: CERTAMEN V. ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. Erdélyi Múzueum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 161-172.

Dávid, Beáta and Barna, Ildikó and Bóné, Veronika and Hegedűs, Réka and Izsák, Éva (2016) A rendszerváltás családtörténetei – Huszonöt év Budapest árnyékában. L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-414-116-7

Dávid, Géza and Fodor, Pál (2009) A mühimme-defterek magyar vonatkozású parancsai III. = Orders in the mühimme-defteris concerning Hungary. Project Report. OTKA.

Déri, Balázs and Földváry, Miklós István (2008) Ritualia Hungarica - Középkori magyarországi latin liturgikus források szövegének kiadása = Ritualia Hungarica - Edition of text of medieval Latin liturgical sources from Hungary. Project Report. OTKA.

Dévényi, Anna (2020) Nemzetnevelés-parafrázisok : A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig. Kronosz Kiadó, Pécs. ISBN 9786156048592

Dévényi, Anna (2020) A középfokú oktatás társadalompolitikai vetületei a Horthy-korszakban. SZÁZADOK (1). pp. 81-106. ISSN 0039-8098

Dévényi, Anna (2020) A parlament és elnökei a Horthy-korszakban (1920-1945). In: A magyar Országgyűlés képviselőházi elnökeinek arcképcsarnoka / Portrait gallery of the speakers of the Hungarian Parliament. Országház Könyvkiadó, Budapest, 149.-200.. ISBN 9786155948381

Döbör, András (2014) A délvidéki törökellenes háború interpretációja a bécsi Magyar Kurír 1789-es évfolyamában. DÉLVIDÉKI SZEMLE, 2014/2. pp. 5-17.

de Cevins, Marie-Madeleine (2016) Les origines medievales de la doctrine de la Sainte couronne. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 175-190. ISSN 0236-6568

E

E. Kovács, Péter (2014) E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában. Bp., Corvina, 2014. Corvina, Budapest. ISBN 978 963 1362 46 6

E. Kovács, Péter (2014) Magyar zsoldosok Sienában. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 521-542. ISBN 978-963-473-760-5ö

E. Kovács, Péter (2013) Zsigmond király itáliai itineráriuma (1412–1414 és 1431–1433). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 359-389. ISBN 978-963-87475-3-2

ERNYES, Mihály (2015) Nyomozás, vizsgálat, vizsgálóbíró. Rendvédelem-történeti Füzetek (47-50). pp. 21-44. ISSN 1216-6774

Egry, Gábor (2015) Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944. Napvilág, Budapest. ISBN 9789633383858

Egry, Gábor (2019) Konvergáló új nacionalizmusok? : A magyar és az olasz nacionalizmusról = Converging New Nationalisms? : On Hungarian and Italian Nationalism. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 627-638. ISSN 0083-6265

Egry, Gábor (2020) Zárványok, hagyományok, szakemberek : A magyar közigazgatás és Nagy-Románia működése. In: Trianon és a magyar közigazgatás. Magyar Kormánytisztviselői Kar; Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 131-150. ISBN 978-963-631-296-1

Egry, Gábor and Takács, Róbert (2015) Az I. világháború közép- és kelet-európai emlékezetének mozaikdarabkáiról. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 59 (1). pp. 165-174. ISSN 1586-2410

Egyed, Emese (2014) Apák és fiúk a széki gróf Teleki családban, 1700-1841. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó : reciti, Nagyvárad ; Budapest, pp. 79-96. ISBN 978-615-5478-04-8

Egyed, Emese (2019) Fekete János gróf határátlépései. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 211-222. ISBN 978-963-490-115-0

Egyed, Ákos (2019) Gróf Mikó Imre ‒ az Erdélyi Gazdasági Egyesület újjászervezője. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 235-248. ISBN 978-963-490-115-0

Eisen, George and Stark, Tamás (2014) Az 1941-es galíciai deportálás és a kamenyec-podolskiji tömegmészárlás: a magyar holokauszt első fejezete. Valóság, 2014 (9). ISSN 0324-7228

Eisen, George and Stark, Tamás (2014) A magyar holokauszt első fejezete. (Az 1941-es galíciai deportálás és a Kamenyec-Podolszkij-i tömegmészárlás). Szombat, 2014 (9). pp. 7-11. ISSN 0865-3844

Ekler, Péter (2012) Augustinus Moravus Olomucensis levele Laki Thuz Jánosnak. Magyar könyvszemle, 128 (4). pp. 478-480. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter (2011) "Margarita poetica". A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Nemzeti Téka . Gondolat - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978 963 693 315 9

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség javadalmazása, anyagi alapjának eredete. In: Múlt nélkül nincs jövő, 2012. november 15-16., Debreceni Egyetem.

Endrédi, Csaba (2013) A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek célkeresztjében. A hegyen épült város . Károly Gáspár Református Egyetem, Budapest. (Submitted)

Entz, Géza (2015) Antall József a rendszerváltoztatás specialistája. Magyar Szemle, 2015. pp. 45-56. ISSN 1216-6235

Erdei, Attila (2019) A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS SZEREPE BUDAPEST KELETI AGGLOMERÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSÉBEN = THE ROLE OF TRACK-BASED TRANSPORTATION BY THE DEVELOPMENT OF EASTERN AGGLOMERATION OF BUDAPEST. Studia Mundi – Economica, 6 (4). pp. 17-27. ISSN 2415-9395

Erdős, Ákos (2018) Kábítószer-élvezet és függőség Magyarországon a 19. század végétől a második világháború kirobbanásáig. MAGYAR RENDÉSZET, 18 (3). pp. 75-92. ISSN 1586-2895

Erdős, Ákos (2017) A Vám- és Pénzügyőrség kábítószer-ellenes tevékenysége a rendszerváltást követő első évtizedben. Rendvédelem-történeti Füzetek, 27 (54). pp. 15-24. ISSN 1216-6774

Ernyes, Mihály (2020) Akik a Magyar Királyi Rendőrség vidéki főkapitányai voltak, 1932-1944. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 15-90. ISSN 1216-6774

Ernyes, Mihály (2021) Baranya megye, Pécs szerb megszállása és a rendőrség államosítása Trianon után. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (1). pp. 141-154. ISSN 1586-2895

Ernyes, Mihály (2019) A MROE, a MROSE és a MOR történetéből. Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 29-64. ISSN 1216-6774

Ernyes, Mihály (2018) Magyarországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 15-52. ISSN 1216-6774

Ernyes, Mihály (2015) Rendvédelem - rendvédelem-történet. (Fogalmi és tartalmi megközelítés.). Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 15-38. ISSN 1216-6774

Ernyes, Mihály (2019) Szilánkok a rendőrkutyaképzés történetéből. Salutem / Emlékkönyv Keserű István születésének 90. évfordulója tiszteletére, 7. pp. 57-84. ISSN 2416-2078

Ernyes, Mihály (2018) THURZÓ (TISZA) Miksa életútja. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 55-72. ISBN 978-615-80-3095-3

Ernyes, Mihály (2019) A rendőrség államosítása elleni véleményekből. Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 15-28. ISSN 1216-6774

Erőss, Ágnes and Galambos, István and Michalkó, Gábor (2017) Emlékhely-transzformáció: a pátosz és a mindennapiság ciklikus dichotómiája a Corvin közben. In: Turizmus és transzformáció. Turizmus Akadémia (8). Kodolányi János Főiskola; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet; Magyar Földrajzi Társaság, Orosháza; Budapest, pp. 150-163. ISBN 978-615-5075-38-4

Estók, József (2017) A polgári magyar állam büntetés-végrehajtásának egyenruházata és rangrendszere 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (53). pp. 15-32. ISSN 1216-6774

F

F. Molnár, Mónika (2017) Ottoman Buildings of Buda in a Turkish Drawing of 1684 from the Marsili-Collection of Bologna. Bologna Marsili Koleksiyonundan 1684 Tarihli Bir Türk Çiziminde Budin’deki Osmanlı Binaları. GUNEYDOGU AVRUPA ARASTIRMALARI DERGISI / JOURNAL FOR SOUTH -EASTERN EUROPEAN STUDIES, 25 (1). pp. 35-54. ISSN 0378-3863

F. Molnár, Mónika (2013) Regionalizmus a 17. század második felének olasz kortárs Magyarország-elemzéseiben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban : a VII. Memzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 471-483. ISBN 978-606-8145-45-7

F. Romhányi, Beatrix (2021) Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 161-191. ISSN 0040-9634

F. Romhányi, Beatrix (2019) A középkori magyar plébániák és a 14. századi pápai tizedjegyzék = The Medieval Hungarian Parishes and the Fourteenth-Century Papal Tithe Register. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 339-360. ISSN 0040-9634

F. Tóth, Tibor (2020) A Rákóczi-emigráció Rodostóban = Tekirdağ’da Rákóczi Mültecileri. Acta Publica Kiadó, Budaörs. ISBN 9786155205001

Falusi, Norbert (2020) Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925). 20. század, 1 (2). Kriterion -- Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 9786067391459

Farkas, Gábor (2016) The Apponyi family in the history of book culture, ed. Agáta Klimenková, Martin, Slovak National Library, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 241-248. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor (2015) Illik Péter: A Mohács kód, A csatavesztés a magyar köztudatban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 504-507. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor Farkas (2015) Új kérdések II. Lajos rejtélyes halálával és temetésével kapcsolatban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 381-396. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor Farkas (2019) A mohácsi csata egy új képe – az MTA BTK Történettudományi Intézet egy új tanulmánykötete kapcsán. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 498-504. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor Farkas and Mikó, Árpád (2013) Régi kövek, régi könyvek. A Budai Krónika Jankovich-példánya és az Egyetemi Könyvtár régi kőgyűjteménye. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 2-16. ISSN 0027-5247

Farkas, Ildikó (1993) A turánizmus. MAGYAR TUDOMÁNY, 154 (7). pp. 860-868. ISSN 0025-0325

Farkas, Ildikó Mária (2007) A Magyar-Nippon Társaság. In: Japanológiai körkép = an overview of Japanese studies in Hungary. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 87-110. ISBN 978-963-463-907-7

Farkas, Judit Antónia (2019) „Elmondták cikkeikben, amit elmondhattak, a többit elhallgatták” : Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc a Budapestről tudósító olasz kommunista újságírók szemével. III. In: VERITAS Évkönyv 2018. VERITAS Évkönyv . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 277-291.

Farkas, Judit Antónia (2018) "Elmondták cikkeikben, amit elmondhattak,a többit elhallgatták". In: VERITAS Évkönyv 2017. Veritas Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 367-381.

Farkas, Judit Antónia (2020) The Pictures that Travelled and Divided the World : Life Magazine’s Photos Shot During the 1956 Revolution in Hungary. Part I. HUNGARIAN REVIEW, 11 (6). pp. 67-83. ISSN 2062-2031 (print); 2062-5901 (online)

Farkas, Judit Antónia (2021) The Pictures that Travelled and Divided the World : Life Magazine’s Photos Shot During the 1956 Revolution in Hungary. Part II. HUNGARIAN REVIEW, 12 (1). pp. 96-109. ISSN 2062-2031 (print); 2062-5901 (online)

Farkas, Judit Antónia (2019) Ronald Searle és Kaye Webb illusztrált riportázsának magyar menekültjei (1959). BETEKINTŐ, 13 (2). pp. 24-50. ISSN 1788-7569

Farkas, Judit Antónia (2016) A budapesti belga követség menedékében : B. Farkas Ferenc és Maléter Pálné menedékkérelme 1956 novemberében. In: VERITAS Évkönyv 2015. Magyar Napló; Veritas Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 227-246.

Fasseur, Valèrie (2019) Berthe aux pieds hongrois révérences littéraires et forgerie de l'histoire au XIIIe siècle. In: De la pensée de l’Histoire au jeu littéraire = Études médiévales en l’honneur de Dominique Boutet. Honoré Champion, Paris, pp. 775-788.

Fatsar, Kristóf and Gecséné Tar, Imola and Győr, Attila (2007) Terepkutatások történeti kertekben elpusztult emlékek után = Field research in historic gardens in quest of vanished relics. Project Report. OTKA.

Fazakas, Gergely Tamás (2016) Bethlen Kata és az utolsó kenet: felekezeti küzdelem a haldoklóért a Carolina resolutio utáni évtizedekben. In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18–19. században: A Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények Kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 75-97. ISBN 978-615-80158-4-4

Fazakas, Gergely Tamás (2016) Mártírium, vallási persecutio, az utolsó kenet és Bethlen Kata. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 446-462. ISBN 978-963-318-575-9

Fazakas, Gergely Tamás (2015) A magyar protestáns gályarabok emlékezete a 19. század második felében. In: In memoriam Görömbei András. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 121-134. ISBN 9789633184646

Fazekas, Csaba (2016) Egy egyházpolitikai röpirat utóélete 1848-ban. Egyháztörténeti Szemle, 17 (3). pp. 85-90. ISSN 1585-7476

Fazekas, Csaba (2001) Enlightenment and Neo-Protestant Movements in Eighteenth Century Hungary. In: Théories et Débats Esthétiques au Dix-huitieme Siecle. Éléments d'une enquěte. – Debates on Aesthetics in the Eighteenthe Century. Questions of Theory and Practice. Series published for the International Society of Eighteenth-Century Studies (4). Honoré Champion, Paris, pp. 317-340.

Fazekas, Csaba (2017) Protestantizmus és közélet a 19. századi Bihar vármegyében: Szilágyi Lajos életútja. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Fazekas, István (2013) Homonnai Drugeth III. György (1583 –1620) familiárisainak jegyzéke 1622-ból. Adalék Tállyai Pál pályájához. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 277-292. ISBN 978-963-87475-3-2

Fedeles, Tamás (2018) Ad limina beatorum Petri et Pauli apostolorum: Magyar prelátusok szentszéki látogatásai a középkorban. In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 117-132. ISBN 978-963-7097-87-4

Fedeles, Tamás (2018) „Ad omnes sacros ordines promoveri”. Győri egyházmegyések római szentelési ügyei a késő középkorban. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 53–56. pp. 77-144. ISSN 0571-1304

Fedeles, Tamás (2016) The Apostolic Camera and the Hungarian Church Beneficies during the Conciliarist Era. In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Memoria Hungariae (1). “Lendület” Forschungsgruppe “Ungarn im mittelalterlichen Europa”, Debrecen, pp. 213-235. ISBN 978-963-508-833-1

Fedeles, Tamás (2018) Az uralkodó, a Szentszék és a magyar főpapok Luxemburgi Zsigmond korában. In: Mesterek és Tanítványok 2. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa, Pécs, pp. 81-146.

Fedeles, Tamás (2018) Ecclesiastical Career of the Apostolic Collector Petrus de Monasterio. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. I. La Chiesa nella storia, Religione, cultura, costume. Collectanea Archivi Vaticani, 1 (106). Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, pp. 575-588.

Fedeles, Tamás (2018) Fegyverek, seregek, háborúk. Kézikönyv a középkori magyar hadtörténetről. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (1). pp. 153-163. ISSN 0040-9634

Fedeles, Tamás (2018) Firenze–Várad–Róma. Conradus Cardini de Florentia pályájának kontúrjai. In: A pécsi ruszisztika szolgálatában. Bebesi György 60 éves. PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, pp. 110-146. ISBN 978-963-429-262-3

Fedeles, Tamás (2017) La fondazione e la breve storia della prima univeristà ungherese. Rivista di Studi Ungheresi (Nuova Serie), 16. pp. 155-165. ISSN 1125-520X

Fedeles, Tamás (2017) A Magyar Királyság diplomáciai képviselete a Szentszéknél Mátyás király korában. In: Mátyás király és az Egyház. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (10). PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont, Pécs, pp. 35-54.

Fedeles, Tamás (2017) Magyar klerikusszentelések Rómában a hitújítás kezdetén (1516-1523). In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueeccleiensis (17). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 51-104. ISBN 978-615-5579-15-8

Fedeles, Tamás (2019) Magyarok Rómában Mátyás király korában. In: Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia. PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, pp. 187-224.

Fedeles, Tamás (2017) Miklós király és Lőrinc herceg. Az utolsó két Újlaki vázlatos pályaképe. In: Személyiség és történelem. A történelmi személyiség. A történelmi életrajz módszertani kérdései. Magyar Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Pécs, Budapest, pp. 135-168. ISBN 978 963 467 006 3

Fedeles, Tamás (2018) Mátyás seregéből az Úr szolgálatába. Esettanulmány az Apostoli Penitenciária klerikusszentelésekben játszott szerepéhez Mátyás király korában. Pontes, 1. pp. 95-114. ISSN 2631-0015

Fedeles, Tamás (2017) Oktatási központ a Mecsek lábánál. Az első magyar egyetem történetének súlypontjai. PER ASPERA AD ASTRA: A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVELŐDÉS- ÉS EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 14-40. ISSN 2064-6038

Fedeles, Tamás (2017) „Petrus Stephani collector apostolicus”. In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Collectanea Vaticana Hungariae (I/15). Gondolat, Budapest, Róma, pp. 31-87.

Fedeles, Tamás (2018) „in Studio Quinqueecclesiensi in actu legentibus”. Adalékok a középkori pécsi egyetemi tanárok fizetésének kérdéséhez. In: Globális vetületek. Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára. PTE BTK Történettudományi Intézet - Fakultás Kiadó, Pécs - Budapest, pp. 295-306. ISBN 978 615 5848 03 2

Fedeles, Tamás (2017) „in dicta civitate Quinque Ecclesiensi de cetero sit studium generale”. Short History of the Medieval University of Pécs. In: University of Pécs 650th Jubilee in Education – University and Universality – the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. (International University History Conference – 12–13 October 2017. Pécs: Conference V. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai (16). PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, pp. 75-106.

Fedeles, Tamás (2019) A magyar medievisztika egy kevéssé ismert forrása. A Libri formatarum és bejegyzései. In: Laborator Assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 149-166.

Fedeles, Tamás (2017) „a tűzvész tombolása következtében minden összeomlott”. A középkori Pécs pusztulásai. In: Vészterhes idők a Mecsekalján. Háborúk, ostromok, járványok Pécsett az ókortól a második világháborúig. Pécsi Mozaik (8). Kronosz, Pécs, pp. 87-103.

Federmayer, Frederik (2018) A jezsuita iskolákban végzett diákok és karrierlehetőségeik a Magyar Királyság 17. századi fővárosában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (2). pp. 215-236. ISSN 0040-9634

Fedinec, Csilla (2010) Угорськомовна освіта та інтернаціоналізм. In: Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура. Lira, Uzhgorod, pp. 349-358. ISBN 978-966-2195-98-9

Fedinec, Csilla (2015) "Az Isten végzetével nem szállunk perbe" Ungvár 1918-1920. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, V (3). pp. 6-8. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2015) Az ismeretlen eminenciás - Pataky Tibor élete. II. rész (1921–1953). KOMMENTÁR (3-4). pp. 1-20. ISSN 1787-6974

Fedinec, Csilla (2015) Az ismeretlen eminenciás - Pataky Tibor élete: korai évek, 1888-1921. I. rész. KOMMENTÁR (1-2). pp. 97-109. ISSN 1787-6974

Fedinec, Csilla (1998) Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az északkeleti Felvidéken. In: A magyar művelődés és a kereszténység : IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, Budapest ; Szeged, pp. 1813-1819. ISBN 963-8335-53-X

Fedinec, Csilla (2018) Kárpátalja is visszatér 1938-1939. Rubicon, 29 (11-12). pp. 82-89. ISSN 0865-6347

Fedinec, Csilla (2002) Kárpátaljai autonómia, határváltozások 1918-1944. In: "... ahol a határ elválaszt". Nagy Iván Történeti Kör; Nógrád Megyei Levéltár; Szindbád Kht, Salgótarján, Balassagyarmat, Várpalota, pp. 415-436. ISBN 9637243453

Fedinec, Csilla (2010) Magyar kultúra a két világháború közötti időszakban. In: Kárpátalja 1919 - 2009 : történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 119-135. ISBN 978-963-446-596-6

Fedinec, Csilla (2010) Magyar oktatásügy és internacionalizmus. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 303-313. ISBN 978-963-446-596-6

Fedinec, Csilla (2016) Maďarské alternatívy na Podkarpatskej Rusi. DEJINY, - (1). pp. 42-61. ISSN 1337-0707

Fedinec, Csilla (2015) Otázka Podkarpatskej Rusi v rétorike mad'arskej politiky v rokoch 1938-1939. In: Kapotoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. Prešovská Univerzita v Prešove, Presov, pp. 330-340. ISBN 978-80-555-1541-0

Fedinec, Csilla (2008) Ruszinok és magyarok Kárpátalján 1918-1921. HISTÓRIA: A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA (6-7). pp. 22-25. ISSN 0139-2409

Fedinec, Csilla (2015) Ungvár. Kárpátalja fordulatos huszadik százada. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, V (3). pp. 2-5. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2015) "A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja" 1938-1944. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5492-90-7

Fedinec, Csilla and Bárdi, Nándor and Papp Z., Attila (2008) A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 390-397. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2015) Poznámky na margo jedného úradného vestníka: Kárpátaljai Közlöny - Подкарпатский Вђстникъ (1939 – 1944). DEJINY (1). pp. 80-96. ISSN 1337-0707

Fehér, Katalin and Arapovics, Mária and Galgóczy, Anna and Kereszty, Orsolya (2012) Közművelődési törekvések Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban = Adult Education in Hungary in the Enlightenment and in the Reformed Age. Project Report. OTKA.

Fehér, M. István (2014) Forradalom és rendszerváltás : Kemény Zsigmond két politikai röpirata mai szemmel. In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 63-84. ISBN 9786155047619

Fehér, M. István (2015) Graf Gyula Andrássy und die Verständigung der Völker – im Kontext der philosophischen Hermeneutik. Andrássy Abhandlungen (26). pp. 1-40. ISSN 1785-3907

Feichtinger, Sándor (2005) Feichtinger Sándor doktor önéletírása. Élményei és működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti,valamint társadalmi és politikai téren. Papírra vetette 1884-ben. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 47 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-51-0

Feischmidt, Margit (2014) Populáris emlékezetpolitikák és az újnacionalizmus: a Trianon-kultusz társadalmi alapjai. In: Nemzet a mindennapokban. L'Harmattan, Budapest, pp. 51-81. ISBN 978-963-236-786-6

Fejér, Tamás (2014) Az erdélyi fejedelmi kancellária regisztrumvezetési gyakorlata a 16. században. Levéltári Közlemények, 85. pp. 3-32. ISSN 0024-1512

Fejér, Tamás (2015) Kancelláriai formuláskönyv a 16. század végéről. ERDELYI MUZEUM, 77 (1). pp. 84-112. ISSN 1453-0961

Fejér, Tamás (2015) Kancelláriai jegyzetek az erdélyi fejedelmi kancellária okleveles gyakorlatában a Báthoriak korában (1571–1602). TURUL, 88 (3). pp. 81-96. ISSN 1216-7258

Fejér, Tamás (2016) A procancellariusi tisztség a Báthoryak korában (1571–1602). ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (1). pp. 36-46. ISSN 1453-0961

Fejérdy, András (2017) Introduzione. In: La rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, pp. 5-8. ISBN 978-88-498-5206-6

Fejérdy, András (2019) Rákosi Mátyás, az olasz baloldali pártok és a fasiszta hatalomátvétel = Mátyás Rákosi, the Italian Left and the Fascist Takeover. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 615-625. ISSN 0083-6265

Fekete, Balázs and Gajduschek, György (2015) Changes in the Knowledge about Law in Hungary in the Past Half Century. SOCIOLOGIJA, 58 (4). pp. 620-636. ISSN 0038-0318

Fekete, Balázs and H. Szilágyi, István (2017) KOL Researches in the Socialist Hungary. MTA LAW WORKING PAPERS, 4 (5). pp. 1-30. ISSN 2064-4515

Ferkov, Okszána (2014) Витоки вищої школи на Закарпатті. In: Тисячоліття – Millennia: Науковий щорічник. Grazhda, Uzhgorod, pp. 104-116. ISBN 978-966-176-116-1

Fertő, Imre and Szerb, András Bence (2018) The duration of the Hungarian maize exports. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 24 (3). pp. 352-359. ISSN 1310-0351

Filep, Tamás Gusztáv (2014) Agorák kora. Pro Minoritate Könyvek . Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány; Osiris; BIP, Budapest. ISBN 978-80-8160-034-0

Filep, Tamás Gusztáv (2014) Sok zaj egy tojáslepényért. In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 17-31. ISBN 978-615-5047-61-9

Filep, Tamás Gusztáv and Gidó, Attila (2015) „1918 után a sokat hivatkozott magyar–zsidó asszimilációs szerződés Erdélyben magyar–zsidó lojalitásszerződéssé alakul át” – Gidó Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget. PRO MINORITATE, 25 (1). pp. 141-161. ISSN 1216-9927

Fleischer, Tamás (2010) A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakításában napjainkban. In: A világváros Budapest két századfordulón. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 208-226. ISBN 978 963 96 9772 0

Flóra, Ágnes (2012) Symbols, Virtues, Representation. The Early Modern Town Hall of Kolozsvár as a Medium of Display for Municipal Government. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 3-21. ISSN 2063-8647

Fodor, Gábor (2014) La Question Arménienne en France et en Hongrie au XXe siècle. In: Entre coopération et antagonismes. Éditions Codex; Université de Pécs, Talmont St. Hilaire, pp. 51-57. ISBN 978-2-918783-07-7

Fodor, Pál (2014) Beköszöntő. In: A honfoglalók viselete. MAGYAR ŐSTÖRTÉNET (1). Helikon Kiadó, Budapest, pp. 7-8. ISBN 978-963-227-625-0

Fodor, Pál (2013) Hungary between East and West : The Ottoman Turkish Legacy. In: More Modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident: Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. Argumentum Kiadó; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 399-419. ISBN 978-963-44-6875-1

Fodor, Pál (2016) La Hongrie face aux Turcs. LA NOUVELLE REVUE D'HISTOIRE, 87. pp. 36-38. ISSN 1764-2019

Fodor, Pál (2013) Magyarország Kelet és Nyugat között : a török hagyaték. In: Az oszmán–magyar kényszerű együttélés és hozadéka. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 19-36.

Fodor, Pál (2013) Mit kerestek itt a törökök 1552-ben? MÚLT-KOR: NEGYEDÉVES TÖRTÉNELMI MAGAZIN, 14 (2). pp. 31-35.

Fodor, Pál (2014) Werbőczy, az államépítő és a politikus. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede, Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, pp. 187-199. ISBN 978-615-5344-57-2

Fodor, Pál (2013) A török hagyaték : Magyarország Kelet és Nyugat között. Rubicon, 24 (9-10). pp. 96-109. ISSN 0865-6347

Fodor, Pál and Császtvay, Tünde Marianna (2013) Geyza Gárdonyi ve Eseri. In: Eğri Yıldızları (Egri csillagok). Pan Yayıncılık, Istanbul, pp. 12-18. ISBN 978-605-85980-0-3

Fodor, Pál and Pók, Attila (2020) The Hungarians in Europe: A Thousand Years in the Frontier. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (1). pp. 113-139. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Fodor, Pál and Pók, Attila (2018) A magyarság Európában: Ezer év a határon = The Hungarians in Europe: A Thousand Years on the Borders. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 509-529. ISSN 0040-9634

Fodor, Péter (2017) Erasing, Rewriting, and Propaganda in the Hungarian Sport Films of the 1950s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 6 (2). pp. 328-354. ISSN 2063-8647

Fogarassy, Csaba and Neubauer, Éva (2014) Water value and water resource evaluation in Hungary. In: The Evaluation of Natural Resources. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, pp. 103-130. ISBN 978-963-502-971-6

Fogarassy, Csaba and Tóth, László and Zsarnóczai J., Sándor (2014) Capacity problems and structural Paradoxes of the installed wind power plants in Hungary. JOURNAL OF COMPUTING TECHNOLOGIES, 3 (9). pp. 1-7. ISSN 2278 – 3814

Font, Márta (2007) Magyar középkori és koraújkori kormányzattörténeti vizsgálat = Research on the history of government in medieval and early modern Hungary. Project Report. OTKA.

Forgó, András (2016) Религиозная терпимость в Венгрии в эпоху йозефинизма (1780–1790) = Vallási türelem Magyarországon a jozefinizmus korában (1780–1790). In: Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517–1918. Nestor-Istoria, Moszkva; Szentpétervár, pp. 212-228. ISBN 9-785-4469-0832-5

Forgó, András (2014) Adalékok Bacsinszky András püspöki tevékenységének eszmei hátteréhez. In: Bacsinszky András munkácsi püspök. Collectanea Athanasiana (I/6). Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 97-116. ISBN 978-615-5073-13-7

Forgó, András (2014) Az egyházi középréteg politikai szerepvállalása a török kiűzése után. In: Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete. MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, pp. 25-38. ISBN 978-963-7229-36-7

Forgó, András (2013) Az egyházi rend a szatmári megegyezés utáni országos politikában. In: Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével. Pannonhalmi Főapátsági Levéltár - MNL Veszprém Megyei Levéltára, Pannonhalma - Veszprém, pp. 7-63. ISBN 978-963-7229-32-9

Forgó, András (2013) Az osztrák bencések és a magyarországi nagypolitika. A bécsi skót apátság adminisztrátorának jelentései az 1764–1765. évi pozsonyi országgyűlésről. Collectanea Sancti Martini, 1. pp. 80-92. ISSN 2064-4205

Forgó, András (2013) Batthyány József esztergomi érsek szerepe a görögkatolikus egyháziak országgyűlési részvételében. Athanasiana, 36. pp. 69-81. ISSN 1219-9915

Forgó, András (2018) Bruderschaften in Ungarn. Eine Forschungsbilanz. In: Bruderschaften als multifunktionale Dienstleister der Frühen Neuzeit in Zentraleuropa. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (70). Böhlau Verlag, Wien, pp. 87-103. ISBN 978-3-205-20001-7

Forgó, András (2013) Der ungarische Klerus des 18. Jahrhunderts zwischen konfessionellem und konstitutionellem Ständewesen. In: Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof - Konfessionalisierung - Siebenbürgen. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Wien, pp. 273-288. ISBN 978 615 5389 04 7

Forgó, András (2018) Die Vorbereitung der josephinischen Religionspolitik: Über die Pläne und Zielsetzungen Josephs II. während seiner Mitregentschaft. In: „Die habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus”. Beiträge zur Mitregentschaft Josephs II., 1765–1780. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Wien, pp. 227-243. ISBN 978-963-631-272-5

Forgó, András (2019) Die kirchlichen Unionsbestrebungen im Königreich Ungarn zwischen Staatskirchentum und Trienter Reform. In: Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. Aschendorff, Münster, pp. 95-119. ISBN 9783402116036

Forgó, András (2019) Kardinal Christian August von Sachsen-Zeitz und der Herrschaftsantritt Karls VI.: Zur Rolle Ausländischer Geistlicher bei der Gestaltung der politischen Kultur Ungarns. In: Kirche und Kulturtransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der frühen Neuzeit. Schriftenreihe zur Neueren Geschichte (40). Aschendorff, Münster, pp. 69-85. ISBN 978-3-402-14770-2

Forgó, András (2019) Korszakváltás – elitváltás? A püspöki kar a török kiűzése utáni évtizedekben. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Kronosz Kiadó, pp. 73-92. ISBN 978-615-81278-5-1

Forgó, András (2013) „Vajon az igaz katolikusnak szabad-é a hamis vallásban lévőket megszenvedni?” Katolikus tolerancia a jozefinizmus korában. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 154-177. ISBN 978-963-284-324-7

Forgó, András (2014) Zu den Möglichkeiten und Grenzen ständisch-politischer Handlungsfähigkeit: Das Beispiel des Herrschaftsantritts Karls VI.im Königreich Ungarn. In: Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Wien, pp. 263-270. ISBN 978-615-5389-21-4

Forgó, András (2014) A katolikus felvilágosodás a német nyelvű történetírásban. VILÁGTÖRTÉNET, 4 (2). pp. 239-265. ISSN 0083-6265

Forgó, András (2015) A kései konfesszionalizáció magyarországi jellegzetességeiről. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 57. pp. 92-109. ISSN 1586-2410

Forgó, András (2015) A zirci apátság politikai küzdelmei a 18. században. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai. A veszprémi egyházmegye múltjából (26). Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 147-160. ISBN 978-615-5471-04-9

Forgó, András and Gőzsy, Zoltán (2018) A katolikus egyház viszonya a jozefinista reformokhoz. Kihívások és válaszok. Pontes (1). pp. 115-132. ISSN 2631-0015

Forró, János (2014) A magyar csendőrség Kelet-Dunántúl román megszállásakor. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 31-42. ISSN 1216-6774

Frank, Tibor (2012) Approaches to Interwar Hungarian Migrations, 1919–1945. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 337-352. ISSN 2063-8647

Frisnyák, Zsuzsa (2008) Az alföldi települések kereskedelmi erőtere. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei (11). Arany János Múzeum, Nagykőrös, pp. 79-88. ISBN 978-963-7134-37-1

Frisnyák, Zsuzsa (2013) Az utak forgalma Borsodban a 19. század végén : Road traffic in Borsod County at the end of the 19th century. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2013 (1-2). pp. 48-55. ISSN 2064-390X

Frisnyák, Zsuzsa (2005) Közlekedési folyosók és városi térszerkezet Budapesten. In: Bécs - Budapest. Muszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Institut Österreichisches Biograph. Lexikon und Biograph. Dokumentation, Budapest; Wien, pp. 119-124.

Frisnyák, Zsuzsa (2005) Magyarország Európa közlekedési térszerkezetében a 19. század végén. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1. pp. 170-195. ISSN 0133-4646

Frisnyák, Zsuzsa (2016) Magyarország települései és a vasúthálózat közötti térkapcsolatok (1901). In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Rendi Társadalom - Polgári Társadalom (28). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 254-265. ISBN 978-963-89463-4-8

Frisnyák, Zsuzsa (2016) Utazás vonattal : a személyforgalom jellemzői a 19. század végén. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 170-178. ISSN 2064-390X

Frisnyák, Zsuzsa (1988) A kerékpározás kulturájának kialakulása Magyarországon. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 1. pp. 321-336. ISSN 0133-4646

Frisnyák, Zsuzsa (2013) A kisforgalmú vasútvonalak bezárása a Kádár-korszakban. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 2. pp. 95-109. ISSN 2063-630X

Frisnyák, Zsuzsa (2003) A közútijármű-számlálások forráselemezési kérdései. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Közlekedési Múzeum, Budapest, pp. 61-68. ISBN 963-7099-11-5

Frisnyák, Zsuzsa (2003) A magyarországi vasútállomások áruforgalmi jellemzői a 19. század végén. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 13. pp. 305-320. ISSN 0133-4646

Frisnyák, Zsuzsa (2010) A telefon nélküli élet. Telefonhasználat a Kádár-korszakban. In: Urbs. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, pp. 291-310.

Frisnyák, Zsuzsa (2007) A telefon térbeli terjedése Budapesten (1881-1912). URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 2 (1). pp. 13-38. ISSN 1787-6753

Frisnyák, Zsuzsa (2005) A távközlés Budapest életében. In: Bécs - Budapest. Muszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Institut Österreichisches Biograph. Lexikon und Biograph. Dokumentation, Budapest; Wien, pp. 205-216.

Frisnyák, Zsuzsa (2013) A vasút hatása a magyarországi városokra. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (52). pp. 5-20. ISSN 1586-2410

Frisnyák, Zsuzsa (2005) A városi közlekedés eszközei Budapesten. In: Bécs - Budapest. Muszaki haladás és városfejlődés a 19. században. Institut Österreichisches Biograph. Lexikon und Biograph. Dokumentation, Budapest; Wien, pp. 125-129.

Frojimovics, Kinga and Kovács, Éva (2015) Jews in a ‘Judenrein’ City: Hungarian Jewish Slave Laborers in Vienna (1944–1945). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 4 (3). pp. 705-736. ISSN 2063-8647

Fábián, Ernő (2020) Válogatott írások. Székely könyvtár, 1 (88). Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda. ISBN 9786068951324

Fábián, Laura (2017) L'image du roi sage en Occident au XIVe siècle et un exemple concernant la Hongrie à l'époque angevine: le Secretum secretorum de Louis le Grand de Hongrie. In: “M’en anei en Ongria”. Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. Memoria Hungariae (4). MTA, Debrecen, pp. 83-103. ISBN 9789635088461

Fábián, Máté (2021) Bethlen István és Gömbös Gyula viszonyának alakulása a húszas években mikrotörténeti perspektívában. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 121-134. ISBN 978-963-496-187-1

Fórizs, Sándor (2019) Halottak és hősi halottak a magyar határőrségeknél 1945-2007. Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 65-76. ISSN 1216-6774

Fórizs, Sándor (2021) A határőrizet megszervezése a Csonka-Magyarország határai mentén. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (1). pp. 155-168. ISSN 1586-2895

Fórizs, Sándor (2019) A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 49-58. ISSN 1216-6774

Földesi, Ferenc (2020) Fejezetek a területi katonai igazgatási rendszer történetéből : A közvetlen katonai ellenőrzéstől az új honvédelmi törvényig (1922–1939). HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 148 (1). pp. 114-135. ISSN 2060-1506

Földvári, Sándor (2001) Bécs szerepe a ruszin nemzeti értelmiség kialakulásában a felvilágosodás korában. In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón. Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba, pp. 393-400. ISBN 963-212-072-8

Földvári, Sándor (1997) Eger szerepe a ruszin papképzésben. In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia köréből. Naukovi doslidžennja v haluzi ukrajinśkoji ta rusynśkoji filologiji. Studia Ucrainica et Rusinica Nyíregyháziensia (5). Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza, pp. 203-212. ISBN 963 7170 33 2

Földvári, Sándor (2006) Harmatta János (1917-2004) mint urálista. ELEINK, 5 (1). pp. 86-91. ISSN 1588-8487

Földvári, Sándor (2011) A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja. In: Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Bolgár Kulturális Fórum, Budapest, pp. 192-207. ISBN 978-963-08-2970-0

Förköli, Gábor (2014) Magyar vonatkozású levelek a párizsi Bibliothèque Nationale Boulliau-Niccolò Siri anyagában (1659–1664). Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2. pp. 117-159. ISSN 0865-0632

Fülöp, Mihály (2015) La Hongrie et les guerres balkaniques. In: Le Mission Centenaire 1914-1918, 2015.02.19, Párizs.

Fülöp, Mihály (2015) La Hongrie et les guerres balkaniques. REVUE DEFENSE NATIONALE: LA REVUE DU DEBAT STRATEGIQUE. pp. 49-64. ISSN 2105-7508

Fülöp, Mihály (1992) The Military Clauses of the Paris Peace Treaties with Rumania, Bulgaria and Hungary. In: From Versailles to Baghdad: Post-War Armement Control of Defeated States,. United Nations University Press, New York (NY), pp. 39-54. ISBN 92-9045-070-3

Fülöp, Tamás (2021) The Effects of Administrative Reforms on the Development of a Settlement in the Great Plains During the Era of Dualism. GRADUS, 8 (1). pp. 139-146. ISSN 2064-8014

Füsti-Molnár, Szilveszter (2011) Donatista tényezők a Magyarországi Református Egyház ekkléziológiai útkeresésében 1989-90 után. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis : A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványsorozata (2). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 409-425. ISBN 978-963-8429667

Füsti-Molnár, Szilveszter (2008) Ecclesia sine macula et ruga : Donatist Factors among the Ecclesiological Challenges for the Reformed Church of Hungary especially after 1989/90. Sárospatak Reformed Theological Academy, Sárospatak. ISBN 978-963-88090-0-1

Füsti-Molnár, Szilveszter (2019) The Influence of the Changes of 1989/90 on the Reformed Church of Hungary and Its Relationship to the State. In: Church and State : Theological Reflections in the Hungarian Reformed Churches and in the Korean Protestant Churches. Studies in Hungarian and Korean Protestant Theology (1). Debrecen Reformed Theological University; Honam Theological University and Seminary, Debrecen, Gwangju, pp. 17-31. ISBN 978-615-5853-18-0 (Debrecen); 979-11-958594-2-9 [93230] (Gwangju)

G

G. Etényi, Nóra (2015) John Roger Paas, The German Political Broadsheet 1600–1700, Volume 12, (1686–1700), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 367-372. ISSN 0025-0171

Gajduschek, György (2018) Empirikus jogtudat-kutatás Magyarországon 1990 után. In: Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967-2017. Pázmány Press, Budapest, pp. 63-94. ISBN 9789633083260

Gajduschek, György and Fekete, Balázs (2015) A magyar lakosság jogismerete az elmúlt fél évszázadban és ma. PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA, 5 (1). pp. 11-28. ISSN 2063-1987

Galla, Ferenc (2010) Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások Erdély, a Magyar Királyság és a Hódoltság területére (1550-1711) = Pontifical provisions, faculties and commissions in Transylvania, Habsburg and Ottoman Hungary (1550-1711). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 2 (3). Gondolat Publishers, Budapest. ISBN 9789639206793

Galla, Ferenc and Fazekas, István (2005) Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században = Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17th and 18th Centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (2). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 9639296899

Ganczer, Mónika (2020) Hungarian Territorial Changes and Nationality Issues Following World War I. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW, 8 (1). pp. 120-135. ISSN 2666-2701

Gara, Márk (2014) Adatok Pallay Anna balettiskolájának működéséhez. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. ISSN 2060-7148 (Submitted)

Gara, Márk (2014) Anda Margit hagyatéka. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1). pp. 15-20. ISSN 2060-7148

Gara, Márk (2014) Egy elfeledett táncjáték - Id. Harangozó Gyula "Talán holnap!" című táncművéről. Parallel (30). pp. 30-35.

Gara, Márk (2014) Harangozó, Lőrinc, Seregi. In: Az Operaház története a kezdetektől napjainkig. Helikon Kiadó, Budapest, pp. 106-119. ISBN 9789632276472

Gara, Márk (2013) Szemelvények a Brada-hagyatékból. In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 70-102. ISBN 9789638514486

Gara, Márk (2013) A magyar balett kezdetei és az első 60 év. In: Az Operaház története a kezdetektől napjainkig. Helikon Kiadó, Budapest, pp. 68-81. ISBN 9789632276472

Gara, Márk (2014) Örökség, amelyet őriznünk kell - Negyven éve hunyt el Harangozó Gyula. Opera (12). ISSN 1789-4093

Gara, Márk and Hézső, István (2011) Akiket elfeledtek: A Brada család. Parallel (22). pp. 21-29.

Gausz, Ildikó (2018) Jacques Bongars et ses Rerum Hungaricarum scriptores varii (1600), premier recueil de sources de l’Histoire de Hongrie. Chronica : Annual of the Institute of History, University of Szeged, 18. pp. 93-113. ISSN 1588-2039

Gazda, István (2006) 1911-ben Edison itt járt Budapesten. In: Edison in Hungary. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 1-14. ISBN 963-200-514-7

Gazda, István (1988) Az 1889. január 30-án elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf trónörökös haláláról megjelent egykorú magyarországi újságcikkekből. In: John T. Salvendy: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. Tudomány-könyvtár . Computerworld Informatikai Kft. - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Minerva, Budapest, pp. 296-307. ISBN 963-223-359-x

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gazda, István (2017) Einstein és a magyarok. Tudományos és közéleti munkásságának visszhangja, valamint kapcsolata a magyar tudósokkal. Bibliográfia, 1906–1945. In: Einstein és a magyarok. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (38). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-47. ISBN 963-05-8016-0 (Submitted)

Gazda, István (2003) Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8076-4

Gazda, István (1992) Ilustres Científicos, Descubridores e Inventores Húngaros. Hungexpo, Budapest.

Gazda, István (2017) Magyar közegészségügyi kronológia 1867–1896. Készült a kiegyezés 150. évfordulójára. In: A modern hazai közegészségügy kialakulása 1867–1896. Tanulmányok és dokumentumok a 150 éve megindult egészségügyi reformról (DVD). MATI - MOT, Budapest, pp. 1-50. ISBN 978-615-5365-20-1 (Unpublished)

Gazda, István (2013) Magyar tudománytörténet. A reáltudományok területén magyar kutatók által 1945 előtt elért kiemelkedő eredményekből. Történeti összefoglalók, bibliográfiák. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 118 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest.

Gazda, István (2017) Magyar tudósok a kiegyezés korában. A reáltudományok képviselői. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 72 (6). pp. 187-192. ISSN 0025-0163

Gazda, István (1990) Mikor jelentek meg a Magyar Tudós Társaság első kiadványai? MAGYAR TUDOMÁNY, 35 (6). pp. 740-742. ISSN 0025-0325

Gazda, István (2011) Múltunk öt jeles magyar tudománytörténésze: Id. Szily Kálmán, Heller Ágoston, Batta István, Jelitai József, Szathmáry László. In: Cito pede labitur aetas. Tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára. Semmelweis Kiadó, Budapest, pp. 99-117. ISBN 978-963-331-188-2

Gazda, István (2015) Semmelweis Ignác nyomtatásban megjelent önálló művei. In: Semmelweis. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (109). MTA Orvostörténeti Munkabizottsága - Magyar Tudománytörténeti Intézet - Kőbánya Önkormányzata, Budapest, pp. 61-70. ISBN 978-615-5365-11-9

Gazda, István (1991) Széchenyi István felmenői, testvérei, iskolai évei, utazásai, gyermekei. In: Széchenyi és kora. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (21). Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 963 555 810 4

Gazda, István (2015) Tudománytörténet a magyar művelődéstörténetet összegző nagyobb munkákban. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 81-96. ISBN 978-963-09-8335-8

Gazda, István (2012) Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon. Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet, csillagászattörténet. In: Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, pp. 37-47. ISBN 978-963-89260-1-2

Gazda, István (1990) Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai. In: Werbőczy István: Tripartitum. Tudománytár . Téka Könyvkiadó, Budapest, XIV-XXXII. ISBN 963-7392-64-5

Gazda, István (1982) Wissenschaftliche Kuriosa in den jahrhundertealten Beziehungen zwischen Ungarn und Hamburg. Hungexpo, Budapest. ISBN 963 7252 06 1

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Gazda, István (2017) A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Orvosi Karának tanszékvezetői: 1872–1919, 1940–1944. In: Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. I–II. Összeáll.: Gazda István (Bp., 1997). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-11.

Gazda, István (2020) A legrégibb hazai orvosi és orvosbotanikai nyomtatványok és kéziratos munkák = The earliest medical and Phytomedicinal publications and manuscripts in Hungary. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 179-189. ISSN 20622597

Gazda, István (1984) A magyarországi honismereti irodalom 1944-ben. HONISMERET, 12 (6). pp. 1-5. ISSN 0324-7627

Gazda, István (1988) A pesti könyvkereskedők ezernyolcszázharmincnyolca. In: "Jégszakadás és Duna kiáradása". Pest-Buda 1838. Kiállítási katalógus. Szerk.: Kaján Imre. Vízgazdálkodási Intézet ; Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 28-31. ISBN 963-602-458-8

Gazda, István (1993) A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748-1798). Technikatörténeti Szemle, 20. pp. 159-172. ISSN 0497-056X

Gazda, István and Kapronczay, Károly (2017) A modern hazai közegészségügy kialakulása 1867-1896. Tanulmányok és dokumentumok a 150 éve megindult egészségügyi reformról. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 115 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet - Magyar Orvostörténelmi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5365-20-1

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Gazda, István and Szilágyi, Ferenc and Szállási, Árpád and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Csokonai és a természettudományok. (Csak egy kultúránk van I.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (1). pp. 15-18. ISSN 0015-3257

Gazda, István and V. Molnár, László (2003) Lengyel szerzők művei alapján készült magyar nyelvű kalendáriumok az 1560 és 1657 közötti korszakban. In: A magyar-lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. XV–XIX. század. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (27). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 93-120. ISBN 963-9276-30-8

Gazdag, Ferenc (2019) Liberális látlelet a magyar külpolitikáról 2018: Szent-Iványi István: Quo vadis Hungaria? Merre tartasz Magyarország? Külpolitikai dilemmák és stratégiai vízió című könyv bemutatása. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (4). pp. 85-89. ISSN 1416-6151

Gecser, Ottó (2017) Ladislas I. (King of Hungary). In: Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Walter de Gruyter, Berlin, pp. 601-602. ISBN 978-3-11-031332-1

Gecsényi, Lajos and Goda, Károly and Kovács, Ferenc and Kulcsár, Krisztina and Szakály, Orsolya (2008) Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bibliográfia - Időrendi kötetek ( II/1. A Duna-medence múltja. Őstörténet, honfoglalás; A Jagellók kora, 1490-1526) = Introduction to the Sources of and Secondary Literature on Hungarian History. Bibliography - Chronological part. Project Report. OTKA.

Gerevich, László and Seitl, Kornél and Holl, Imre (1953) Megjegyzések a budai vár XIII. századi építéstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő (1-2). pp. 210-218.

Gerevich, Tibor and Gerevich, László and Gerevich-Kopteff, Éva and Markója, Csilla (2018) Gerevich Tibor olvasókönyv 2. Meridián, Budapest.

Gergely, Jenő and Gergely, András and Izsák, Lajos and Kardos, József and Pajkossy, Gábor and Pölöskei, Ferenc and Vida, István (2006) Autonómiák Magyarországon 1848-1998 = Local and Ecclesiastical Autonomies in Hungary 1848-1998. Project Report. OTKA.

Germuska, Pál (2014) A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-735-9

Gianone, András (2016) Az Actio Catholica a veszprémi egyházmegyében Czapik Gyula püspöksége idején. In: "Nehéz időkben dönteni kell.": A veszprémi püspökség a második világháború idején. A Veszprémi egyházmegye múltjából . Veszprémi Főegyházmegye, Veszprém, pp. 69-83. ISBN 978-963-12-6132-5

Gianone, András (2016) Az Actio Catholica az egri főegyházmegyei körlevelek tükrében. In: Fejezetek az 1000 éves Egri egyházmegye történetéből. Az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én rendezett konferencia előadásai. Egri Főegyházmegyei Levéltár. (Submitted)

Gianone, András (2010) Az Actio Catholica története Magyarországon 1932-1948. Monográfiák, 1 . ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest. ISBN 978-963-284-156-4

Gianone, András (2014) Hagyomány és megújulás a XXIV. Országos Katolikus Nagygyűlésen. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (X). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, Pécs, pp. 431-448. ISBN 978-963-89536-6-7

Gianone, András (2014) Közi Horváth József és az Actio Catholica. In: Közi Horváth József Emlékkonferencia, születésének 110. évfordulóján, 2013. szeptember 29., Agyagosszergény.

Gianone, András (2018) L’Association de défense de l’enseignement catholique en Hongrie entre 1945 et 1948. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 101-111. ISSN 0236-6568

Gianone, András (2015) Nyisztor Zoltán és az utolsó katolikus nagygyűlések. In: Litterarum radices amare, fructus dulces sunt. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 155-172. ISBN 978-963-9627-92-5

Gianone, András (2015) Nyisztor Zoltán és az utolsó katolikus nagygyűlések. In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 155-171. ISBN 978-963-9627-92-5

Gianone, András (2015) A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–1948 között. Válogatta, bevezette, sajtó alá rendezte Beke Margit. Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források I. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2015. 605 o. Századok. ISSN 0039-8098

Gianone, András (2014) A nyilvánosság és az Actio Catholica a katolikus nagygyűlések tükrében. In: Médiatudományi Könyvek – A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 83-96.

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon. MTA BTK. (Submitted)

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2017) Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Monumenta Hungariae historica, Dissertationes = Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160595

Gianone, András and Klestenitz, Tibor (2015) Szerény összejövetelből impozáns tömegrendezvény. Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Élet és Tudomány, 2015 (38). pp. 1206-1208. ISSN 0013-6077

Gianone, András and Klestenitz, Tibor István (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1920-1932. Magyar Történelmi Emlékek . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634160410

Gidó, Attila (2015) The Hungarian Bureaucracy and the Administrative Costs of the Holocaust in Northern Transylvania. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE (3). pp. 641-672. ISSN 2063-8647

Gidó, Attila (2016) Magyarországi zsidó narratívák és erdélyi párhuzamok (Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 300 oldal.). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (65). pp. 201-206. ISSN 1586-2410

Gidó, Attila (2015) Marton Ernő beszámolója az Észak-erdélyi zsidóság helyzetéről 1944 novemberében. PRO MINORITATE, 25 (2). pp. 24-44. ISSN 1216-9927

Gidó, Attila (2016) Research of the Holocaust of the Jews of Hungary in Europe – European Scholarly Research: Schools and Researched Topics Romania. In: Trauma and Rehabilitation: Jews and Jewish Life in Hungary After the Holocaust (1945-1957). Yad Vashem, Jerusalem, pp. 1-35. (Submitted)

Gidó, Attila (2015) Zsidók Erdélyben. Szócikk. Romániai Magyar Lexikon.

Gidó, Attila (2016) A magyar bürokrácia és a holokauszt adminisztratív költségei Észak-Erdélyben. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest. (In Press)

Glatz, Ferenc (2000) Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. HISTÓRIA, 22 (3). pp. 8-14. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1970) Az Akadémia két világháború közötti történetéhez. MAGYAR TUDOMÁNY, 77 (12). pp. 873-880. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1994) Az Osztrák-Magyar Monarchia mai szemmel. HISTÓRIA, 16 (5-6). pp. 55-58. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1989) Az európai és a magyarországi újkorkutatás kialakulása. In: Gazdaság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok (6). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 197-209. ISBN 963-8311-67-3

Glatz, Ferenc (2000) Az ezeréves magyar állam. HISTÓRIA, 22 (5-6). pp. 3-16. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2006) A Balkán-kutatás reneszánsza, 2005. EZREDFORDULÓ (1). pp. 3-7. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (1975) Bürgerliche Entwicklung, Assimilation und Nationalismus in Ungarn im 19. Jahrhundert. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21 (1-2). pp. 153-169. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc (2006) Die Zukunft des ländlichen Ungarns. Diskussionsmaterial. In: Der Österreichische Staatsvertrag 1955. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (26). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 89-122.

Glatz, Ferenc (2006) Die österreichische Neutralität, Ungarn und das internationale Kräftefeld. Moralische, militärische und wirtschaftliche Faktoren in der Geschichte. In: Der Österreichische Staatsvertrag 1955. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (26). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-11.

Glatz, Ferenc (2008) Európai magyarságpolitika. EZREDFORDULÓ, 12 (2). pp. 3-7. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (1996) Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra. A százesztendõs Eötvös Kollégium. História, 18 (7). pp. 17-22. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1995) "Forradalom után". História, 17 (9-10). pp. 64-66. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2006) Gyengülő államhatalom, erősödő népmozgalom. História, 28 (8-9). pp. 3-9. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1971) A Gömbös-kormány vidéki sajtópolitikájáról. In: Sajtótudományi Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 81-100.

Glatz, Ferenc (2003) Halotti beszéd Antall Józsefről. Elmélet és miniszterelnöki gyakorlat. HISTÓRIA, 25 (10). pp. 10-16. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1971) Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről. SZÁZADOK, 105 (5). pp. 1100-1109. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1971) Historiography, Cultural Policy and the Organisation of Scholarship in Hungary in the 1920s. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 273-293. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc (1998) Hungary at the Turn of the Millennium. In: Die k.u.k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (6). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-30. ISBN 963 03 5216 8

Glatz, Ferenc (2012) A Három nemzedék története a hetedik nemzedék szemével: Szekfû Gyuláról, hanyatlásról, liberalizmusról, asszimilációról,Trianonról 1989-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (2). pp. 247-277. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1970) Hóman Bálint és a nemzetiszocialisták összeütközése 1944-ben. In: Fejér megyei Történeti Évkönyv 1945-1970. MSZMP Fejér Megyei Bizottság, Székesfehérvár, pp. 181-212.

Glatz, Ferenc (2009) Húsz év után: újra kell gombolni a mellényt. HISTÓRIA, 31 (2). 2,31-34. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2006) Kiűzés, deportálás, kitelepítés. História, 28 (4). 3-5,26. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1969) Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány. SZÁZADOK, 102 (5-6). pp. 1176-1200. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (2007) Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás. A magyarok Európába érkezése. História, 29 (5-6). pp. 30-33. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2010) Lajos Thallóczy – Historiker der Habsburgermonachie. In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegowina, Ungarische Akademie der Wissenschaften Institut für Geschichte, Sarajevo – Budapest, pp. 19-29. ISBN 978-963-9627-37-6

Glatz, Ferenc (1975) Legújabbkori helytörténetírásunk néhány kérdéséhez. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0457-6047

Glatz, Ferenc (2009) Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945-1990. Források, adattárak Magyarország és a magyarság második világháború utáni történetéhez (Egy könyvsorozat elé). HISTÓRIA, 31 (8 Mell). pp. 1-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2010) Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban, 1945–1990 : Források, adattárak Magyarország és a magyarság II. világháború utáni történetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 52 (1). pp. 1-11. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2006) Magyarország betagolása a szovjet zónába. Háború, demokrácia, új világtényezők, 1945–1948. História, 28 (6-7). pp. 3-7. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2003) Nemzeti történelem kronológiában elbeszélve. HISTÓRIA, 25 (10 Mel). pp. 1-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1974) Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (1-2). pp. 248-260. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1994) Politikai konszolidáció és szovjet rendszer : A Kádár-korszak kutatásának eredményei. MAGYAR TUDOMÁNY, 38 (11). pp. 1396-1401. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1995) Reform und Systemwechsel in Ungarn 1989 bis 1993. In: Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989 : Schwerpunkt Ungarn. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts (23). Verlag für Geschichte und Politik : Oldenbourg, Wien ; München, pp. 159-173. ISBN 3-7028-0336-X 020 ; 3-486-56118-9

Glatz, Ferenc (2009) Református örökség a modern kori Magyarországon. Felekezet és társadalom, 1867-1988. HISTÓRIA, 31 (9-10). pp. 56-59. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2002) Regionale Geschichtsbetrachtung in Ostmitteleuropa Die Ungarn und ihre Nachbarn in der Zeit der Staatsgründung. In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (15). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-35. ISBN 963-202-773-6

Glatz, Ferenc (2001) Regionális történetszemlélet Közép-Kelet-Európában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 43 (1-2). pp. 87-105. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2001) "Rendszerváltás", "átalakulás" Magyarországon. Munkahipotézis. HISTÓRIA, 23 (9-10). pp. 3-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2012) Rendszerváltásból rendszerváltásba? História, 34 (9-10). pp. 2-3. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2002) Rendszerváltásról, konszolidációról, állami-nemzeti szimbólumainkról. HISTÓRIA, 24 (9/10). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2003) A Rákóczi-felkelésről. Egyetemesség, lokalitás, alternatívakutatás. IRODALMI SZEMLE (6). pp. 88-93. ISSN 1336-5088

Glatz, Ferenc (2010) Szerb-magyar történelmi repertórium. HISTÓRIA, 32 (1-2). 2,58-61. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2008) Tisztázás a múltról, megbékélés a jövőért. (Román-magyar történészfórum, 2008. május 23-24.). HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 2-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1997) Trianon - Past and Present. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (4). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 57-76.

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2011) Történetírás Magyarországon, 1949–1990. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 53 (3). pp. 315-334. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1996) Ungarn, die EU und die Nationalitötenfrage. In: Europa und Ungarn. Begegnugen. Schriftreihe des Europa Institutes Budapest (3). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 65-73. ISBN 963-04-6836-0

Glatz, Ferenc (2001) Vissza Európába. Tények, emlékek. HISTÓRIA, 23 (4). pp. 18-23. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1973) Vitás kérdések a dualizmuskorabeli magyar nacionalizmus történetében. THEOLOGIAI SZEMLE, 16 (9-10). pp. 269-276. ISSN 0133-7599

Glatz, Ferenc (1997) A balsors nemzete? HISTÓRIA, 19 (1). 3-4, 11. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2006) A desztalinizáció első hulláma Magyarországon. Nagy Imre kontra Rákosi Mátyás, 1953-1956. História, 28 (6-7). pp. 50-59. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2006) A desztalinizáció második hulláma. Magyarország a XX. kongresszus után. História, 28 (6-7). pp. 77-83. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1997) Új reformkor. HISTÓRIA, 19 (5-6). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2003) Állami és nemzeti zászló. Tudomásul venni az állami és etnikai határ szétválását. HISTÓRIA, 25 (5-6). pp. 30-33. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2012) A magyar közgondolkodás osztrák-képe az újkorban. In: A történettudomány szolgálatában. Magyar Országos Levéltár, Budapest; Győr, pp. 13-20. ISBN 978-963-7228-34-6

Glatz, Ferenc (2006) A proletárdiktatúra kiépítése Magyarországon, 1947–1953. História, 28 (6-7). pp. 8-12. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2007) A víz a Kárpát-medencében. Vízgazdálkodás Magyarországon. EZREDFORDULÓ, 11 (1). pp. 18-21. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc and Balogh, Margit and Bíró, László and Frisnyák, Zsuzsa and Pók, Attila and Pótó, János and Stark, Tamás and Szabó, Róbert and Szász, Zoltán and Vörös, Boldizsár (2008) Magyarország közéleti archontológiája a szovjet rendszerben, 1945-1990-ig = An archontology of Hungary's public life during the soviet regime. Project Report. OTKA.

Glatz, Ferenc and Stier, Miklós (1971) Megyei küzdelmek a gömbösi reformprogram körül. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 14 (1-2). pp. 157-187. ISSN 0040-9634

Glässer, Norbert (2014) Az integráció politikai liturgiái. In: Zsidók Szeged társadalmában. Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, pp. 92-111. ISBN 978-963-87693-7-4

Glässer, Norbert (2014) Jüdische Kriegerdenkmale und Zivilreligion in Ungarn (1914–1944). ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 59 (2). pp. 407-416. ISSN 1216-9803

Glässer, Norbert (2021) Trónváltás mint krízisrítus egy modern háborúban : A neológ izraelita sajtóértelmezések margójára = Change of Throne as Rite of Crisis in a Modern War : To the Margin of Neolog Israelite Press Interpretations. In: "Fogadd a koronát..." : Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (46). Solymossy Sándor Egyesület; Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 147-159. ISBN 978-963-306-797-0

Glässer, Norbert (2013) Vértesi Károly beszédeinek margójára : Polgári szellemiség és szimbolikus politika lehorgonyzottságai egy zombori beszédgyűjteményben. HÍD, 77 (10). pp. 151-164. ISSN 0350-9079

Glässer, Norbert (2017) "Égből szállott mireánk ez a korona, Isten küldte azt neked miáltalunk” : IV. Károly koronázásának neológ izraelita diskurzustradíciói. ETHNOGRAPHIA, 128 (2). pp. 223-238. ISSN 0014-1798

Glässer, Norbert (2019) A "királyi szövetséges" izraelita tapasztalata? : Főhatalmi rítusok és izraelita felekezeti sajtóhíreik a modernizálódó Magyarországon 1918-ig. In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 77-94. ISBN 978-963-9559-61-5

Glässer, Norbert and Zima, András (2013) Az aranykor-mítosz dualista alapjai. HÍRLEVÉL MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET, 24 (8). pp. 8-9. ISSN 1219-7904

Glässer, Norbert and Zima, András (2013) Híd a jelen sivárságából a múlt verőfényéhez. HÍRLEVÉL MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET, 24 (7). pp. 8-9. ISSN 1219-7904

Glässer, Norbert and Zima, András (2013) Híd a jelen sivárságából a múlt verőfényéhez (befejező rész). HÍRLEVÉL MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET, 24 (10). pp. 10-11. ISSN 1219-7904

Glässer, Norbert and Zima, András (2013) A múlt "verőfénye". HÍRLEVÉL MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET, 24 (9). pp. 6-7. ISSN 1219-7904

Glück, László (2015) A hajdúrend az öt máramarosi városban (1624-től a 18. század elejéig). In: Certamen II. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Glück, László (2014) A lakótelek-tulajdon topográfiája Máramarosszigeten (az 1770-es évekig). Topográfia és társadalomtörténet. In: „Örökségünk a tér és az idő”. Tanítványi tisztelgés Filep Antalnak. PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék.

Glück, László (2013) A nemesi státus változásai az öt máramarosi városban a 16. század végétől. In: Kor – szak – határ. A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900–1800). Pécsi Tudományegyetem. ISBN 978-963-642-518-0

Glück, László (2017) A szigeti Bartos család: társadalmi felemelkedés a fejedelmi hivatalnokság alsó rétegében a 16-17. század fordulóján. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Erdélyi tudományos füzetek (287). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Goldziher, Ignác (1894) Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima, scripsit Comes Géza Kuun. Vol. I. (Kolozsvár, "Közmüvelődés" irodalmi és műnyomdai részvénytársaság 1892). Westöstliche Rundschau, 1. pp. 77-79.

Golob, Andreas (2015) Die Grazer Bauernzeitung – eine ‚vergessene‘ „ungarsche Provinzialzeitung“? : ein Mosaikstein zur Zeitungsgeschichte Ungarns am Ende des 18. Jahrhunderts. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 24-42. ISSN 0025-0171

Granasztói, György and A. Gergely, András and Albert, Réka and Czoch, Gábor and Erdosi, Péter and Gelléri, Gábor and Heltai, Gyöngyi and Klement, Judit and Kovács, Ákos András and Lajtai, László and Lukács, Anikó and Nádasdy, Miklós and Pakot, Levente and Sohajda, Ferenc and Sonkoly, Gábor and Vári, András (2011) A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján = Rethinking Nineteenth-century Nation-building in Hungary: New Perceptions, New Sources. Project Report. OTKA.

Gróf Bethlen, István (2018) „A bethleni konszolidáció” gazdasági teljesítménye. Sikerek és máig ható tanulságok. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 138-159. ISSN 1786-6553

Guitman, Barnabás and Korpás, Zoltán and Tóth, Ferenc and B. Szabó, János (2019) A magyarországi török várháborúk nemzetközi háttere, 1547–1556 = The International Background of the Ottoman War in Hungary, 1547–1556. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (2). pp. 253-293. ISSN 0083-6265

Gulyás, Borbála (2017) The Fight against the Ottomans in Hungary and the Court Festivals of the Habsburgs in the Sixteenth Century. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker (24). Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 277-300. ISBN 978-3-87997-460-3

Gulyás, László Szabolcs (2018) Lex és consuetudo: A magyarországi jobbágyköltözés középkori szabályrendszere = Lex and Consuetudo: the Rules Regulating the Movement of Peasant Tenants in Medieval Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 373-396. ISSN 0040-9634

Gulyás, László Szabolcs (2012) Mezővárosi fejlődés a középkori Magyarország északkeleti részén = The development of the market-towns in the medieval North-east Hungary. Project Report. OTKA.

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Névtani Értesítő, 37. pp. 137-156. ISSN 0139-2190

Gyarmati, György (1989) Három koncepció és ami utána következik... Közigazgatási reformtörekvések és kudarcaik sorozata Magyarországon 1945–1948. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 3-42. ISSN 0237-7683

Gyimesi, Emese (2020) The Stepfamily from Children's Perspectives in Pest-Buda in the 1860s. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 693-724. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Gyulai, Gábor and Tóth, Zoltán and Szabó, Zoltán and Gyulai, Ferenc and Lágler, Richárd and Heszky, László and Kocsis, László (2009) Domestication events of grape (Vitis vinifera) from antiquity and the middle ages in Hungary from Growers’ Viewpoint. HUNGARIAN AGRICULTURAL RESEARCH, 18 (3-4). pp. 8-12. ISSN 1216-4526

Gyulai, Éva (2006) Az erdélyi fejedelmek címeradományainak motívumvizsgálata = Research on emblems of the Transylvanian Dukes' Grants of Arms. Project Report. OTKA.

Gyáni, Gábor (2012) Migration as a Cultural Phenomenon. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 275-293. ISSN 2063-8647

Gyáni, Gábor (2015) Művelődés-, kultúraés mentalitástörténet : A paradigmaváltás dilemmái. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 129-142. ISBN 978-963-09-8335-8

Gyáni, Gábor (2012) Nagyváros, modernség és kreativitás - a budapesti példa. In: Határon innen, határon túl: Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Vas Megyei Levéltár, Szombathely, pp. 159-166. ISBN 978-963-7227-30-1

Gyöngyössy, Orsolya (2016) Election of Cantors in Csongrád in 1907 and 1908. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 25-52.

Györkös, Attila (2014) „Aventurier sans scrupule ou héros national? La carrière de Christophe Frangepan, aristocrate de la Renaissance”. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 111-131. ISBN 978-963-473-767-4

Györkös, Attila (2015) „Non debent predicare fabulas” Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata. Debreceni Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-473-821-3

Györkös, Attila (2014) Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 543-550. ISBN 978-963-473-760-5ö

Györkös, Attila (2014) Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. NK, Budapest-Debrecen, pp. 543-550. ISBN ISBN 978-963-473-760-5ö

Győri, L. János (2015) Csorba Dávid, Apafi Mihály fejedelem temetése. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 494-497. ISSN 0025-0171

Győri, Róbert (2017) Horváth G. K. (2013): Bécs vonzásában – Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. (Balassi Kiadó, Budapest, 2013, 696 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 31 (3). pp. 182-185. ISSN 0237-7683

Gál, Edina Tünde (2020) Impoverished by Cholera: Widows, Widowers, and Orphans after the 1873 Cholera Epidemic in Kolozsvár. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 667-692. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Gál, Judit (2015) Az Árpád-házi királyok és hercegek ünnepélyes bevonulásai a dalmáciai városokba. In: Micae Mediaevales IV. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (8). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 59-77. ISBN 978-963-284-597-5

Gál, Máté (2018) A history of artificial change in the function of sacred spaces in the early 1960s : Case study of nationalization of two Eger chapels. Pro&Contra, 2 (2). pp. 25-47. ISSN 2630-8916

Gálfi, Emőke (2016) Az egyházi javak szekularizációja és az erdélyi fejedelmek székvárosának születése. Erdélyi Múzeum, 77 (1). pp. 26-35. ISSN 1453-0961

Gálfi, Emőke (2015) A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői (1556-1690). Erdélyi Tudományos Füzetek, 283 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-016-2

Gáll, Erwin (2016) A 12. SZÁZADI MAGYAR KIRÁLYSÁG ÉS A CSÍKI-MEDENCE. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 20 (4). pp. 126-134. ISSN 1453-3871

Gáll, Erwin (2016) A 12. századi Magyar Királyság és a Csíki-medence (II. rész). Válaszféle Botár István barátomnak. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 20 (11). pp. 73-94. ISSN 1453-3871

Gáll, Erwin (2016) Doboka a „történelemben” Geloutól Istvánig, dhloboku-tól Dobukáig : Az Árpád-kori várkomplexum a XIX–XXI. századi értelmezések béklyójában. In: Beatus homo qui invenit sapientiam – Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. Lekri Group Kft, Győr, pp. 209-226. ISBN 978-963-12-5188-3

Gángó, Gábor (2016) Communists and Social Democrats in the Hungarian Soviet Republic. In: Cover image Title Social transformations and revolutions : reflections and analyses. Annual of European and Global Studies . Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 121-147. ISBN 978-1-474-41534-7

Gángó, Gábor (2014) György Lukács’s History and Class Consciousness in the Context of the 1919 Hungarian Proletarian Dictatorship. VERINOTIO – REVISTA ON-LINE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS, 8 (16). pp. 111-116.

Gángó, Gábor (2020) Towards the 1868/69 Jewish congress in Hungary: Minister Eötvös’s project of confessional autonomy and the Emancipation Act in 1867. Jewish Culture and History. pp. 1-14. ISSN 1462-169X (print); 2167-9428 (onlline)

Gángó, Gábor (2014) A mese mint felvilágosodás, kultúra és erőszak. In: A művészettől a tömegkultúráig. L'Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, Budapest, pp. 127-134.

Gárdos Orosz, Fruzsina and Temesi, István (2016) The Principle of Effective Legal Protection in Hungarian Administrative Law. In: The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law: A European Perspective. Routledge, London, p. 158. ISBN 978-1472475657

Géra, Eleonóra (2013) Don Thomaso Raspassani, a vízivárosi „magyar” vikárius leleplezése. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 645-672. ISBN 978-963-87475-3-2

Gózonné Etényi, Nóra (2009) Hatalmi egyensúly és nemzetközi nyilvánosság. Magyarországkép a 17. századi német pamfletekben = Balance of powers and the international publicity. Hungary in the German broasdsheet in the 17th century. Project Report. OTKA.

Gömöri, György (2021) Téves adatok 17. századi síremlékeken : Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 43-48. ISSN 0040-9634

Görbe, Márk (2014) Tűzvész és bányalég. Sorstragédiák megjelenítése FESZTY Árpád művészetében. Rendvédelem-történeti Füzetek (35-38). pp. 35-42. ISSN 1216-6774

Gündischné Gajzágó, Mária and Szenkovits, Ferenc (2013) Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 98 . Magyar Tudománytörténeti Intézet – Teleki–Bolyai Könyvtár, Budapest – Marosvásárhely. ISBN 978-615-5365-01-0

Güner, A. and Gyulai, Gábor and Tóth, Zoltán and Başli, G. A. and Szabó, Zoltán and Gyulai, Ferenc and Bittsánszky, András and Heszky, László (2009) Grape (Vitis vinifera) seeds from Antiquity and the Middle Ages Excavated in Hungary - LM and SEM analysis. ANADOLU ÜNIVERSITESI BILIM VE TEKNOLOJI DERGISI - ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 10. pp. 205-213. ISSN 1302-3160

Gőzsy, Zoltán (2014) Az 1714. évi pécsi zsinat. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (XI). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Budapest-Pécs, pp. 167-181.

Gőzsy, Zoltán (2013) Riedel, Julia Anna: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Egyháztörténeti Szemle, 14 (4). pp. 127-131. ISSN 1585-7476

Gőzsy, Zoltán (2013) Szempontok az 1733-as Cassa Parochorum összeírások vizsgálatához Baranya és Tolna megye példáján. Levéltári Közlemények, 84 (2). pp. 113-145. ISSN 0024-1512

Gőzsy, Zoltán (2013) A püspökök helyzete Magyarországon a 18. században. Állam és egyház viszonya. In: Kölcsönhatások és konfliktusok a többfelekezetű és többnemzetiségű Közép- és Kelet-Európában, 1517–1918. A szláv írásbeliség 1150. évfordulójára. Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézet, Moszkva. (Submitted)

H

H. Gyürky, Katalin (1986) "Hedvig-poharak". Egy XII. századi üveg ereklyetartó pohár a középkori budai királyi kápolna kincstárából. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Gondolat, pp. 234-253. ISBN 963 281 702 8

H. Gyürky, Katalin (1994) A domonkos rend középkori kolostorai Budán. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Művészettörténet - műemlékvédelem (VII). Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest. ISBN 963 7143 37 8

H. Gyürky, Katalin (1989) A magyarországi üvegművesség fellendülése a XV. század közepén. Communicationes Archaeologicae Hungariae. pp. 209-220. ISSN 0231-133X

H. Németh, István (2020) Egy korszakváltás városi követei, 1681–1741. In: Rendi országgyűlés – polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Magyar Nemzeti Levéltár; Eszterházy Károly Egyetem, Budapest; Eger, pp. 81-95. ISBN 978-963-631-283-1

H. Németh, István (2021) Representatives in a Changing World: Characteristics of Urban Advocacy at the Turn of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 3-34. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Haberland, Detlef (2020) The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom. Their Libraries and Erudition in the 16th and 17th Centuries. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (2). pp. 344-345. ISSN 0236-6568

Hadnagy, Imre József (2014) A magyar tűzoltó szervezetek története. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 43-50. ISSN 1216-6774

Hajdu, Gábor and Kristóf, Luca (2015) Társadalmi tükör. Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015. Az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-418-002-9

Hajdu, Tibor (2018) A magyar parlamenti pártok vezetői az 1917. februári orosz forradalomról = The Leaders of the Hungarian Parliamentary Parties about the Russian Revolution of February 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 417-422. ISSN 0040-9634

Hajdu, Tibor and Konok, Péter and Litván, György (2009) A Károlyi Mihály-levelezés kutatása és publikálásának befejezése = The Research for the Publication of Mihály Károlyi's Correspondence. Project Report. OTKA.

Hajdú, Mihály (2007) Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtemények közzététele = The publication of Szabó T. Attila's Transylvanian historical place names. Project Report. OTKA.

Hajdú, Zoltán (1989) Az 1956-os közigazgatási területbeosztási reformterv földrajzi kérdései. Tér és Társadalom, 3 (4). pp. 43-61. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán (1989) Az első „szocialista” településhálózat-fejlesztési koncepció formálódása Magyarországon (1949–1951). Tér és Társadalom, 3 (1). pp. 86-96. ISSN 0237-7683

Hajdú, Zoltán and Pálné Kovács, Ilona (2018) A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 142 (4). pp. 373-386. ISSN 0015-5411

Halink, Simon (2013) The Politics of “National Character”: A Study in Interwar East European Thought. (Routledge Studies in Comparative Political Thought). By Balázs Trencsényi. London–New York: Routledge, 2012. 227 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 639-691. ISSN 2063-8647

Halász, Iván and Schweitzer, Gábor (2020) Nemzeti jelképek. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 1-38.

Halász, Éva (2019) A decima et nona az Anjou- és a Zsigmond korban = The Decima et Nona in the Era of Anjou and Sigismund. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 571-591. ISSN 0040-9634

Hankiss, Ágnes (2013) Terroristák Budapesten. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Budapest. ISBN 9786155364013

Haraszti Szabó, Péter (2013) A 14. század eleji megye kereskedelemirányító feladatai és a honor rendszer. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 53 (1). pp. 133-159. ISSN 1586-2410

Haraszti Szabó, Péter (2017) Books and their creators from the medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague. STUDIA HISTORICA NITRIENSIA, 21 (1). pp. 17-31. ISSN 1338-7219

Haraszti Szabó, Péter (2016) Intellectuals in the Hungarian Royal Chanceries under the Reign of King Sigismund. In: Crossing Borders: Insights Into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Argonaut, Clamart, pp. 74-97. ISBN 978-973-109-691-9

Haraszti Szabó, Péter (2015) A prágai egyetem 14. századi hallgatói és a királyi udvar kapcsolatrendszere. In: Micae Mediaevales IV. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (8). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 77-93. ISBN 978-963-284-597-5

Haraszti Szabó, Péter and Kelényi, Borbála and Szögi, László (2016) Magyarországi diákok a Prágai és Krakkói Egyetemeken 1348–1525. Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, I (2). MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-284-772-6

Harka, Ödön (2021) Combat Support Armament of the Rapid Forces in the Hungarian Royal Defence Forces = A Magyar Királyi Honvédség gyorsan mozgó csapatainak harctámogató fegyverei. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 5-16. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Haszonits, Győző and Schmidt, Dávid (2018) A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése Magyarországon. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 179-187. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Hatos, Pál (2020) Egy lehetetlen történet : Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság = An Impossible Story : The Soviet Republic of Hungary in 1919. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (2). pp. 1-22. ISSN 0040-9634

Hausner, Gábor (2019) A Zrínyi-életmű modern katonai-szakmai interpretációja: Perjés Géza Zrínyi-képe = The Modern Military-Professional Interpretation of Zrínyi's Oeuvre: Géza Perjés's Zrínyi-picture. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 111-125. ISSN 2060-0437

Havasi, Krisztina (2017) Havasi Krisztina: "Cuius corpus requiescit in ecclesia Agriensi...". Archaeologiai Értesítő, 142. pp. 129-166. ISSN 0003-8032

Havasréti, József (2015) Takács Róbert, Politikai újságírás a Kádár-korban, Budapest, Napvilág–Politikatörténeti Intézet, 2012, 376 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 134-136. ISSN 0025-0171

Hegedűs, Ernő (2016) Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 15-52. ISSN 1216-6774

Hegedűs, Ernő and Fröhlich, Dávid (2014) Forgópisztolyok a honvéd lovasságnál és a Magyar Királyi Csendőrség lovas szervezeti elemeinél. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 43-50. ISSN 1216-6774

Hegedűs, Judit and Baska, Gabriella (2016) Bambini e tutela dei minori nell’Ungheria del secondo dopoguerra. ESPACIO, TIEMPO Y EDUCACION. (Submitted)

Hegyi, Ádám Alex (2019) Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts. ZWINGLIANA, 46. pp. 197-221. ISSN 0254-4407

Hegyi, Ádám Alex (2019) Milyen szerepet játszottak az inventáriumok a kulturális emlékezet alakításában az írásbeliség alacsony fokán álló reformátusok között a Magyar Királyság délkeleti részében a 18. században? In: HIT 2018. Hagyomány, Identitás, Történelem. Reformáció Öröksége Könyvek, I. (1). Károli Gáspár Református Egyetem és L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 117-133. ISBN 9789634145707

Hegyi, Ádám Alex (2017) Moloch bálvány a templomban. A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban. Egyháztörténeti Szemle. ISSN 1585-7476 (Unpublished)

Hegyi, Ádám Alex (2015) The Spread of Deism in the Reformed Church in the South Eastern Region of the Kingdom of Hungary at the Turn of the 18th-19th Century. PHILOSOPHY STUDY, 5 (4). pp. 213-222. ISSN 2159-5313

Hegyi, Ádám Alex (2018) Szőnyi Pál (1750–1792) Szőnyi Benjámin imposztor fia. In: Szőnyi 300. Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhely, pp. 35-46. ISBN 9786150037493

Hegyi, Ádám Alex (2015) Vom Karpatenbecken zum Rheinknie. Zwingliana, 42. pp. 225-247. ISSN 0254-4407

Hegyi, Ádám Alex (2018) „...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos...” Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében a 18–19. század fordulóján. Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei. (In Press)

Hegyi, Ádám Alex (2014) „…a bé küldött informationak vélünk való nem közlése…”. ÚJ JEL-KÉP: TELEVÍZIÓ RÁDIÓ SAJTÓ, 34 (3). ISSN 0209-584X

Heller, Bernát (1927) Goldziher Ignác. In: Emlékkönyv a Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára 1877-1927. II. kötet: Az intézet elnökei, tanárai és tanítványai. Blau Lajos, Hevesi Simon, Friedman Dénes, Budapest, pp. 45-58.

Heltai, Gyöngyi (2013) „A báb nem kér enni”. Sic Itur ad Astra, 63.

Heltai, Gyöngyi (2013) A "nevelő szórakoztatás" válsága 1954-ben. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (51). pp. 131-160. ISSN 1586-2410

Heltai, Gyöngyi (2013) A „nevelő szórakoztatás” válsága 1954-ben : A bányász-operett és a Fővárosi Víg Színház bukása. Tanulmány az ELTE BTK Atelier honlapján (2013). (Unpublished)

Hende, Fanni (2013) "Ad dignitatem regiam sublevetis" A 18. századi magyar királykoronázások történetéhez. In: Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével. Fontes ex Archivo Sancti Martini editi I. / A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 32. . Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, pp. 65-109. ISBN 978 963 7229 32 9

Hende, Fanni (2016) Királykoronázás eszméje a XVIII. századi magyar rendi gondolkodásban. In: Eszmetörténeti tanulmányok. Doktoriskolai Konferenciák (1). PPKE BTK, Budapest; Piliscsaba, pp. 185-199.

Hende, Fanni (2021) Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-297-8

Hende, Fanni (2015) A magyar király fogadásának ceremóniája mint politikai szimbólumrendszer (III. Károly 1712. májusi pozsonyi bevonulásának példáján). In: Társadalom térben és időben. Írott Szó Alapítvány; Magyar Napló Kiadó, Budapest; Piliscsaba, pp. 102-117. ISBN 978-615-5195-27-3

Hermanik, Klaus-Jürgen (2013) Arts and Artists as Intermediaries in Identity Management and Ethnomanagement: Examples from the German Minority in Hungary and the Hungarian and German Minorities in Transylvania. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 512-537. ISSN 2063-8647

Hermann, Róbert (2019) A népfelkelés 1848-ban = The General Levy in 1848. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 127-135. ISSN 2060-0437

Hites, Sándor (2018) How to begin and how to end national narratives? : Histories of Literature and Economic Thought in 19th-century Hungary. In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock. ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 163-170. ISBN 9789632849447

Hites, Sándor (2012) Variations on Mother Tongue. Language and Identity in Twentieth-Century Hungarian Literary Exile. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 454-474. ISSN 2063-8647

Hoffmann, István and Győrffy, Erzsébet and Póczos, Rita and Rácz, Anita and Tóth, Valéria (2010) Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból = Onomastic Research of the Old Hungarian Period. Project Report. OTKA.

Holl, Béla (2000) A váci egyházmegye alsópapságának könyvei. In: Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 181-273. ISBN 963 8472 46 4

Holl, Imre (2015) Leletek Mátyás király gyűjteményéből = Finds From the Collection of King Mathias I of Hungary. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén". MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 547-560. ISBN 97861552540301

Holl, Imre (2013) A középkori Sopron: piacterek és városházák. Soproni Szemle, 2013 (1). pp. 73-79. ISSN 0133-0748

Hollósi, Gábor (2015) Országgyűlési választási rendszer és választójog a Horthy-kori Magyarországon​​​​​​​. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (1). pp. 115-133. ISSN 2063-9058

Horváth, Attila (2007) Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és a Kádár-kormány legitimitásának kérdése. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 3 (1). pp. 21-30. ISSN 1787-3223

Horváth, Attila (2015) Az egyesületalapító Széchenyi. SZÉCHENYI FÓRUM, 1. pp. 1-9.

Horváth, Attila (2004) Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 6 (4). pp. 7-15. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2017) The Educational Policy of the Soviet Dictatorship in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 335-356. ISSN 1786-6553

Horváth, Attila (1987) Hexen in Ungarn : (Hexenprozesse in Ungarn 1529-1768 / veröffentlicht durch Ferenc Schram. -Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970 (B. I-II.), 1982 (B. III.)). JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2 (2). pp. 134-135. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2008) Koncepciós per az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke ellen. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 10 (1). pp. 12-21. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2015) Koncepciós perek Magyarországon. BONUM PUBLICUM, 2015 (11). pp. 53-55. ISSN 2064-5015

Horváth, Attila (2003) Széchenyi István részvénytársaság-alapításai. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, [5 (2). pp. 19-40. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2013) A cenzúra működési mechanizmusa Magyarországon a szovjet típusú diktatúra időszakában. In: Magyar sajtószabadság és - szabályozás 1914-1989. Médiatudományi Intézet, Budapest, pp. 80-98. ISBN 978 615 530 202 2

Horváth, Attila (2007) A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 9 (1). pp. 4-15. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2007) A hatalom ünnepe - az ünnep hatalma. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 9 (Klsz). pp. 42-49. ISSN 0237-7284

Horváth, Attila (2013) A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején. Médiatudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-530-203-9

Horváth, Attila (2011) A vallásszabadság és az egyházjog története Magyarországon az államalapítástól a II. világháborúig. HÉT HÁRS, 10 (3-4). pp. 12-20.

Horváth, Csaba Sándor (2012) Alternatív periodizáció a magyar vasúttörténetben. In: XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2011. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 29-42. ISBN 9789633340776

Horváth, Csaba Sándor (2010) A Cuha-völgyi vasút mint kulturális örökség. In: XIII. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2009. Kreativitás és innováció – Álmodj, alkoss, újíts! Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 287-296. ISBN 9789637287244

Horváth, Csaba Sándor (2018) Sopron környékén zakatoló vicinálisok a kezdetektől 1920-ig. Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr. ISBN 9786155904028

Horváth, Csaba Sándor (2013) A sopron-pozsonyi HÉV építéstörténete. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (52). pp. 43-68. ISSN 1586-2410

Horváth, Csaba Sándor and Pongrácz, Attila (2018) Fleeing from the Eastern Bloc to the West – by train from the town and the neighbourhoods of Sopron between the years of 1945 and 1960. In: Yevropa, Rossiya, Aziya. Rjazanskij gosudarstvennyj agrotehnologicheskij universitet, Ryazan, pp. 272-281. ISBN 9785604035382

Horváth, Gergely Krisztián (2020) Az uradalom elvesztése: Nemesi családok a 19. századi Békés megyében [The loss of the estate: Noble families in Békés County in the nineteenth century]. By Adrienn Szilágyi. Budapest: Hungarian Academy of Sciences Research Center for the Humanities, Institute of History, 2018. 380 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 358-361. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Horváth, Gergely Krisztián (2013) Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-909-5

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Egy falusi plébános az államszocializmusban. Dr. Kőgl Lénárd (1916-2004) pályája. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. (A veszprémi egyházmegye múltjából 27.) Szerk. Varga Tibor László. Veszprémi Érseki és Főkápta1ani Levéltár, Veszprém 2015.634.o. SZáZADOK, 151 (1). pp. 227-229. ISSN 0039-8098

Horváth, Gergely Krisztián (2017) "Laendlicher Raum" in einer Agrargesellschaft? Überlegungen zur Sozialgeschichte in Ungarn. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 65 (1). pp. 107-121. ISSN 0044–2194

Horváth, Gergely Krisztián (2016) "Megváltva" - Birtokok a veszprémi egyházmegyében az 1945. évi földosztást követően. In: "Nehéz időkben dönteni kell" A veszprémi püspökség a második világháború idején. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, pp. 85-104. ISBN 978-963-12-6132-5

Horváth, Gergely Krisztián (2014) „Mindenkinek mindene lenni!” Vázlat Kögl Szeverin OSB pályájához. Jánossomorjai Füzetek, 9 (1). pp. 3-22. ISSN 1788-4578

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Plébániai földek "reformja" a veszprémi egyházmegyében 1945-ben. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. MTA BTK - NEB. (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2017) Plébániai földek reformja a Veszprémi Egyházmegyében 1945-ben. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Magyar vidék a 20. században (1.). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, pp. 531-574. ISBN 978-963-416-053-3

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Varga Tibor László (szerk.): Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I. (A veszprémi egyházmegye múltjából 27.) Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém, 2015. SZÁZADOK. pp. 1-3. ISSN 0039-8098 (Submitted)

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Örökségünk és adósságaink. A rurális társadalomtörténet lehetőségei Magyarországon. ETHNOGRAPHIA, 126. (3.). pp. 417-433. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Örökségünk és adósságaink. A rurális társadalomtörténet lehetőségei Magyarországon. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 417-433. ISSN 0014-1798

Horváth, Gergely Krisztián (2017) A "torlódott szerkezettől" a "zsilipelésig": történelemszemlélet és fogalomhasználat Tóth Zoltán életművében. In: Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 13-34.

Horváth, Gergely Krisztián (2016) A „torlódott szerkezettől” a „zsilipelésig”. Történelemszemlélet és fogalomhasználat Tóth Zoltán életművében. In: Tóth Zoltán emlékkönyv. Miskolci Egyetem. (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián and Gárdonyi, Máté (2017) Megtorlástól a kollektivizálásig. A "klerikális reakció elleni harc" a veszprémi egyházmegyében 1957 és 1962 között. In: „Rendületlenül a romok között” A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között. Veszprémi Főegyházmegye, Veszpérm, pp. 133-195. ISBN 978-963-12-9250-3

Horváth, Miklós and Kiss, Balázs (2009) A Varsói Szerződés keretében megvalósuló katonai és hadiipari együttműködés története 1955-1991 = Military and armaments industry co-operation in Warsaw Pact 1955-1991. Project Report. OTKA.

Horváth, Miklós and Pahirya, Olekszandr (2012) Kényszerkirándulás a Szovjetunióba : Magyar deportáltak a KGB fogságában – 1956. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-648-2

Horváth, Richárd (2013) The Castle of Jajce in the Organization of the Hungarian Border Defence System under Matthias Corvinus’s1. In: Stjepan Tomašević (1461.-1463) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Zagreb, pp. 7-98.

Horváth, Richárd (2015) Das Rätsel der Holzburg oder: Wie alt könnte die Güssinger (Újvárer) Burg sein? FUNDBERICHTE AUS ÖSTERREICH, 53. pp. 94-110. ISSN 0429-8926

Horváth, Richárd (2013) I castelli e i loro signori nell'Ungheria dell'epoca degli Angió. In: L’Ungheria angioina. Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma Studia (3). Viella, Roma, pp. 179-204. ISBN 978-88-6728-177-0

Horváth, Richárd (2016) Ismeretlen középkori erődítés Győr megyéből: Börcs. In: Primus inter omnes. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 727-747. ISBN 978 615 5035 13 5

Horváth, Richárd (2015) Legendás várak nyomában. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 235-270. ISBN 978-963-416-012-0

Horváth, Richárd (2012) (Lehet, hogy) meggyilkolták a királyt! TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (3). pp. 503-526. ISSN 0040-9634

Horváth, Richárd (2012) Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy István várépítési kísérlete 1507-ben. VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK, 8 (2). pp. 8-11. ISSN 1786-7150

Horváth, Richárd (2014) Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458-1526). SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (1). pp. 74-87. ISSN 0133-0748

Horváth, Richárd (2010) Vas megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526). VASI SZEMLE, 64 (6). pp. 722-737. ISSN 0505-0332

Horváth, Richárd (2014) Voievodul transilvănean Ştefan Bátori şi frontul turcesc între 1479 şi pacea din anul 1483. In: Banatica 24. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 289-307.

Horváth, Richárd (2012) Vár volt-e a tari vár? CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE, 1-2 (15). pp. 43-48.

Horváth, Richárd (2011) Várépítés engedélyezése a középkori Magyarországon. VÁRAK KASTÉLYOK TEMPLOMOK, 7 (5). pp. 4-8. ISSN 1786-7150

Horváth, Richárd (2012) A bélteki Drágfiak és a királyi udvar kapcsolata a Hunyadiak korában. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. sz.). Erdélyi Tudományos Füzetek, ISSN 2068-309X (277). Erdélyi Múzeum Egyesület; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár, pp. 167-212. ISBN 978-606-8178-64-6

Horváth, Richárd (2015) A favár rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára? CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE, 18. pp. 5-24. ISSN 1787-1093

Horváth, Richárd and C. Tóth, Norbert and Pálosfalvi, Tamás and Neumann, Tibor (2014) Németi Pál budai kanonok, majd bozóki prépost levelesládája. Magyar vonatkozású középkori oklevelek feltárása Morvaországban. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 85-116.

Horváth, Richárd and Nemes, Gábor and Vajk, Ádám (2019) Győr város polgárai a középkorban 13. sz.–1526. GYŐRI TANULMÁNYOK, 40. pp. 153-196. ISSN 0209-4215

Horváth, Richárd and Nemes, Gábor and Vajk, Ádám (2019) Győr város polgárai a középkorban 13. sz.–1526. Adattár. GYŐRI TANULMÁNYOK, 40. pp. 153-195. ISSN 0209-4215

Horváth, Sándor and Majtényi, György and Tóth, Eszter Zsófia (2009) Új társadalmi identitások és életforma Magyarországon 1945-1989 = New social identities and lifestyle in Hungary 1945-1989. Project Report. OTKA.

Horváth, Zsolt K. (2019) The Production of Creativity. The Politics of Ferenc Mérei's Psychological and Educational Approach. In: Creativity Exercises. Emancipatory Pedagogies in Art and Beyond. Sternberg Press – Galerie für Zeitgenössische Kunst – Tranzit, Berlin – Leipzig – Budapest, pp. 343-353. (In Press)

Horváthné Kökény, Annamária and Horváth, Marianna (2014) Cost management in practice of households and companies during the crisis in Hungary. International Journal of Business Management and Research, 41 (1). pp. 1124-1128. ISSN 2051- 4281

Hubai, László (2019) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa összetételének néhány jellemzője 1971–1975 = Some characteristics of the composition of the Presidential Council of the Hungarian People’s Republic, 1971–1975. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2019 (4). pp. 148-159. ISSN 2063-9058

Hunya, Gábor and Tölgyessy Péterné Sass, Magdolna (2013) Menekülés Keletre? : Termelési tevékenységek relokációja Magyarországra és Magyarországról a válság idején. KÜLGAZDASÁG, 57 (9-10). pp. 3-37. ISSN 0324-4202

Huszti, Ernő (2019) Lentner Csaba: A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (3). pp. 462-474. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Háda, Béla (2020) Kitörés a múlt homályából : Gondolatok Kemény János és Nagy Tamás Magyar katonák Dél-Vietnámban 1973–1975 című monográfiájáról. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (4). pp. 132-137. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (elektronikus)

Hőnich, Henrik (2021) Estates and Constitution: The Parliament in Eighteenth-Century Hungary. By István M. Szijártó. Translated by David Robert Evans. New York–Oxford: Berghahn, 2020. 350 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 166-170. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

I

I. Tóth, Zoltán (2021) Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. 1. rész. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 289-314. ISSN 0040-9634

Ignácz, Károly (2006) Az 1945. évi választások Budapesten. In: Tiltott történelmünk, 1945–1947. Századvég Kiadó, Budapest, pp. 44-55. ISBN 963-734-022-X

Ignácz, Károly (2007) Fővárosi választások és a törvényhatósági bizottság közgyűlése Budapesten 1920-1945. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 2 (1). pp. 201-226. ISSN 1787-6753

Ignácz, Károly (2010) Keresztény párti hatalomátvétel a Városházán – 1920. In: Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 56-69. ISBN 978-963-9697-79-9

Ignácz, Károly (2016) Korlátozás és ellenőrzés – választási kampányok a Horthy-korban. In: Parlamenti választási kampányok Magyarországon. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 57-76. ISBN 9789633383919

Ignácz, Károly (2018) Multi-party Parliament in an Anti-Democratic Regime – Election System and Practice in Interwar Hungary. Střed / Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries (2). ISSN 1803-9243 (In Press)

Ignácz, Károly (2016) Politikai és választói magatartás 1939-ben és 1945-ben – a nyilas–kommunista folytonosság mítosza. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (1). pp. 19-44. ISSN 0864-960X

Ignácz, Károly (2018) Választói magatartás 1926-ban. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63. (1). pp. 87-134. ISSN 0864-960X

Ignácz, Károly (2010) A fővárosi kormánypárt leváltása – 1935. In: Önkormányzati választások Budapesten, 1867-2010. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 111-129. ISBN 978-963-9697-79-9

Ignácz, Károly (2015) A katasztrófa és az újrakezdés időszaka – Budapest 1945-ben. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 86. pp. 33-52. ISSN 0024-1512

Ignácz, Károly (2017) A korrektívumok és jelöltajánlás kérdése a Horthy-korszak választási rendszerében. SZÁZADOK, 151 (2). pp. 443-450. ISSN 0039-8098

Ignácz, Károly (2018) A választói magatartás vizsgálatának kérdései, 1945–1947. In: Régi és új világ határán -1945 történetei. Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 190-204.

Ignácz, Károly (2016) A választójog korlátozása az 1939-es zsidótörvényben és annak budapesti végrehajtása. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. Balassi, Budapest, pp. 49-58.

Illés, Gábor István and Körösényi, András (2017) Ortodoxia, heterodoxia és cselekvés : Bajnai Gordon és Orbán Viktor válságkezelése, 2009–2014. In: Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. MTA TK PTI, Budapest, pp. 139-166. ISBN 978-963-418-014-2

Ispán, Ágota Lídia (2019) Letters of complaint and reports of public interest written to the People's Control Committee. In: Listy do władzy 1945–1989 : Studia przypadków. Oficyna Wydawnicza ASPRA; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, pp. 207-237. ISBN 978-83-7545-933-3; 978-83-65880-51-2

Istvánovits, Eszter and Szőcs, Péter Levente (2017) Határ-helyzet-kép. Múzeumi kutatások régészeti, történeti és műemléki vonatkozásai Szabolcsban és Szatmárban. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 59 (1). pp. 419-429. ISSN 0547-0196

Istvánovits, Eszter and Szőcs, Péter Levente (2017) Határon átnyúló topográfiai kutatások a Felső-Tisza-vidéken. In: MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA MÚLT, JELEN, JÖVŐ. MTA, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet, Budapest, pp. 207-212. ISBN 978-963-9911-98-7

Izsák, Lajos and Gecsényi, Lajos and Németh, Péterné and Rozs, András and Szabó, Róbert and Vida, István (2007) Magyarország második világháború utáni történetének forrásai és feldolgozása (1944-1989) = Sources and writing up history of Hungary (1944-1989). Project Report. OTKA.

id. Szinnyei, József (1997) Id. Szinnyei József (1830–1913) akadémikus, könyvtártudós komáromi históriái. Castrum könyvek (5). Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya. ISBN 963-7190-46-5

J

J. Nagy, László (2016) A villámháború és Magyarország. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 26 (12). pp. 58-64. ISSN 1215-5233

J. Újváry, Zsuzsanna (2018) HÉTKÖZNAPOK AZ OSZMÁN URALOM IDEJÉN. EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG VISZONYA. KELETKUTATÁS, 2018 (ősz). pp. 137-145. ISSN 0133-4778

Jakab, Albert Zsolt (2021) A trónörököspár és az utolsó koronázás emlékezete Kolozsváron : Az események narratív konstrukciói = The Memory of the Heir to the Austro-Hungarian Throne and His Wife and of the Last Coronation at Cluj (Narrative Construction of Events). In: "Fogadd a koronát..." : Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (46). Solymossy Sándor Egyesület; Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 199-217. ISBN 978-963-306-797-0

Jakab, Albert Zsolt and Peti, Lehel (2010) Minorităţi în zonele de contact interetnic. Kriterion; ISPMN, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-92512-2-5; 978-973-26-1011-4

Jakucs, János and Bánffy, Eszter and Oross, Krisztián and Voicsek, Vanda and Ramsey, Christopher Bronk (2016) Between the Vinča and Linearbandkeramik Worlds: The Diversity of Practices and Identities in the 54th–53rd Centuries cal BC in Southwest Hungary and Beyond. JOURNAL OF WORLD PREHISTORY, 29 (3). pp. 267-336. ISSN 0892-7537

Jakó, Zsigmond (2016) Jakó Zsigmond műhelyéből: A határokon túli magyar történetírás szerepéről. Magyar történetkutatás Romániában. Történelmi Szemle, 58 (3). pp. 483-492. ISSN 0040-9634

Jancsák, Csaba (2016) Az 1956-os forradalom indítószikrája - A szegedi MEFESZ. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága Szociológia Munkabizottságának Kötetei . Belvedere Meridionale, Szeged, pp. 1-9. ISBN 978-615-5372-64-3

Janek, István (2017) Czechoslovakia and the Hungarian Revolution in 1956. WEST BOHEMIAN HISTORICAL REVIEW, 2017 (1). pp. 181-213. ISSN 1804-5480

Janek, István (2013) Hungarian Attempts at the Annexation of Slovakia in 1938. Part I. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 1 (1). pp. 27-40. ISSN 2336-3312

Janek, István (2013) Hungarian Attempts at the Annexation of Slovakia in 1938. Part II. CENTRAL EUROPEAN PAPERS, 1 (2). pp. 51-63. ISSN 2336-3312

Janka, György (2014) A zsinati magyar görögkatolikus liturgia titkos háttere. Athanasiana, 37. pp. 155-163. ISSN 1219-9915

Jankovics, József (2013) Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából. Irodalomtörténeti Közlemények, 117 (1). pp. 109-119. ISSN 0021-1486

Jankovics, József (2013) Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 87-196. ISBN 978-963-87917-7-1

Jankovics, József (2013) Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében. In: Kuruc(kodó) irodalom. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 87-196. ISBN 9789638791771

Jankovics, József (2013) Fragmentumok Ányos Pál életéből. ISKOLAKULTÚRA, 34 (1). pp. 18-41. ISSN 1215-5233

Jedlik, Ányos and Korányi, Frigyes (2000) Jedlik Ányos bölcsészkari dékán és Korányi Frigyes medikus naplófeljegyzései az 1848/49-es eseményekről. In: Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (14). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest - Piliscsaba, pp. 1-37. ISBN 963-9276-06-5

Jenei, György (2020) Magyar etnikai identitás és magyar állami szuverenitás. Történeti adalékok az eredetről, a történeti trendekről és a külső megítélésről = Hungarian Ethnic Identity and the Sovereign Hungarian State. Historical Contribution to the Origin of, Historical Trends and the External Assessments on Hungarian Ethnicity and State Sovereignty. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 159-185. ISSN 1786-6553

Jenei, György (2020) State Sovereignty and National Identity in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 171-193. ISSN 1786-6553

Jeney-Tóth, Annamária (2017) „… FELETTE SOK MEGBÁNTÓDOTT EMBEREK VADNAK …” I. RÁKÓCZI GYÖRGY ÉS KOLOZSVÁRI KERESKEDŐI. In: CERTAMEN IV. ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. Certamen, IV. (IV.). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 297-316. ISBN ISSN 2393-4328

Jeney-Tóth, Annamária (2018) Kolozsvár és a Rákócziak. Fejedelmi kíséret és a város ünnep- és hétköznapjai a két Rákóczi György fejedelemsége idején. In: Cluj-Kolozsvár-Clausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbana. Erdélyi Múzueum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 501-509. ISBN 978-606-739-102-2

Jeney-Tóth, Annamária (2019) Kolozsvár és a Rákócziak. Fejedelmi kíséret és a város ünnep és hétköznapjai a két Rákóczi György fejedelemsége idején. In: Cluj-KolozsvárClausenburg 700. Várostürténeti tanulmányok. Studii de istorie urbana. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 501-509. ISBN 978-606-739-102-2

Jeney-Tóth, Annamária (2019) Néhány gondolat az udvari papokról és szerepükről a Rákócziak korában (1630–1655). Új Nézőpont, 2018 (1). pp. 17-32. ISSN 2064-7042

Jeney-Tóth, Annamária (2019) Néhány karrier a Rákócziak fejedelmi udvaraiból (1630-1660). UNSPECIFIED, Debrecen. (Unpublished)

Jeney-Tóth, Annamária (2014) Udvari elit Bethlen Gábor udvarában (A kolozsvári számadáskönyvek tükrében). In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene : a Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulójára rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 202-213. ISBN 978-606-739-008-7

Jeney-Tóth, Annamária (2019) Vázlat az udvari karrierekről a Rákócziak udvarából: konyhamester és a konyhai személyzet. In: CERTAMEN V. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzueum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 173-193.

Jeney-Tóth, Annamária (2017) Începuturile curţii de la Oradea a lui Gheorghe Rákóczy cel tânăr (1638-1640-1642). In: „Oradea, poarta Ardealului...” Rolul istoric al Oradiei în epoca principatului. Tanulmányok Biharország történetéről = Studii despre istoria Ţării Bihorului (2). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad = Oradea, pp. 91-116. ISBN 978-973-0-23469-5 (Submitted)

Jeney-Tóth, Annamária and Dáné, Veronka (2019) ZÁRÓJELENTÉS az Udvari társadalom és hivatalviselő nemesség a Rákóczi-kori Erdélyben című K 112291 azonosítójú OTKA pályázatához. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Jobst, Ágnes (2019) Jelentések a befogadó táborokról. A keletnémet menekültellátás megszervezése 1989 nyarán = Reports about the reception camps. The organization of East German refugees' care in Summer 1989. BETEKINTŐ, 13 (3). pp. 67-89. ISSN 1788-7569

Joó, András (2017) Egy emigráns diplomata észrevételei a Foreign Office számára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 523-538. ISSN 0865-0632

Joó, András (2017) A magyar sajtófőnök "tudtával és segítségével": Háborús portévázlat kérdőjelekkel. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 65-82. ISSN 1789-6339

Joó, András (2016) Árnyak a Teleki-ködben. In: VERITAS Évkönyv 2016. Magyar Napló Kiadó; VERITAS Történetkutató Intézet, Budapest.

Juhász, Balázs (2019) A fasizmus katonapolitikája és a magyarországi katonai kölcsönök = The Military Policy of Fascism and the Military Loans to Hungary. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 571-584. ISSN 0083-6265

Juhász, E. and Kiss, K. and Patziger, Miklós and Kovács, K. (2015) History of Budapest Sanitation and Wastewater Treatment. In: 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 2015.09.06-2015.09.09., Prága, Csehország.

Juhász, István Ábel (2010) Egy pénzügyőr karriere a dualista korban. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 19 (33-34). pp. 119-122. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Juhász, Katalin (2019) 6 октября — День памяти арадских мучеников в зеркале истории: практики коммеморации, местные и фольклорные традиции [6 oktâbrâ — Den' pamâti aradskih mučenikov v zerkale istorii: praktiki kommemoracii, mestnye i fol'klornye tradicii] = October 6 — Memory day of the Martyrs of Arad in historical perspective: commemoration practices, local and folklore traditions. In: День в календаре. Праздники и памятные даты как инструмент национальной консолидации в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XIX–ХХI вв. Институт славяноведения РАН, Szentpétervár. (In Press)

Juhász, Péter (2019) Anonymus: Fikció és realitás. Az Álmos-ág honfoglalása. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-97-1

Juhász, Péter (2017) Egy legenda nyomában: Priwina és Kocel. Hol kereshetjük Mosaburgot? In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 [tanulmánykötet] 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 444-454. ISBN 978-615-5586-18-7

Juhász, Péter (2020) Egy példa a népességcserére. A délvidék pusztulása a török háborúkban. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) (1). pp. 7-30. ISSN 0350-4158

Juhász, Péter (2018) Magyar–szláv együttélés a kora Árpád-korban. Helynevek, írott források, régészet. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 14. pp. 7-50. ISSN 1789-0128

Juhász, Péter (2019) A steppe országútján a Kárpát-medencébe. Hódítók és meghódítottak. In: "A tudomány ekként rajzolja világát" : Irodalom, történelem és nevelés metszetei. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály; Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat; Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, Eger, Budapest, pp. 96-146. ISBN 9786155586415

Jánosi, Csongor (2017) A magyar-román belügyi és állambiztonsági kapcsolatok 1955-1965 között. PRO MINORITATE (2017 N). pp. 86-125. ISSN 1216-9927

K

K. Németh, András (2015) Tamási és határa a 17. században. In: Tanulmányok Tamási történetéből. Őskor, római kor, középkor, törökkor. Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; Tamási Helytörténeti Alapítvány, Tamási, pp. 213-238. ISBN ISBN 978 963 88748 5 6

K. Németh, András (2015) Tamási és határa a középkorban. In: Tanulmányok Tamási történetéből. Őskor, római kor, középkor, törökkor. Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; Tamási Helytörténeti Alapítvány, Tamási, pp. 97-184. ISBN ISBN 978 963 88748 5 6

K. Németh, András and Máté, Gábor (2017) Vázlat a pusztafalvak tájtörténeti kutatásához a Kapos ment Enyőd példáján. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2017. pp. 44-58. ISSN 2064-390X

Kaba, Eszter (2018) "Az 1917-1918-as tél Oroszországban hadifoglyaink legnehezebb időszaka lesz" : Hadifogolysorsok és az oroszországi forradalom = “The Winter of 1917–1918 in Russia will be the Toughest Period for Our Prisoners of War.” Prisoners of War and the Russian Revolution. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 469-478. ISSN 0040-9634

Kalla, Zsuzsa (2010) Bártfay László naplói. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-11-4

Kalla, Zsuzsa (2010) „Szabálytalan” női életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 197-226.

Kalmár, János (2021) Braudel és a magyar történetírás. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 149-159. ISBN 978-963-496-187-1

Kalmár, János (2013) A horvát végvidékre vonatkozó tervezet az 1670-es évekből. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 329-343. ISBN 978-963-87475-3-2

Kalnoky, Nathalie (2016) Le droit coutumier de la Noble Nation Sicule de Transylvanie et la doctrine de la sainte Couronne. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 191-201. ISSN 0236-6568

Kanyó, Ferenc and Pihurik, Judit (2006) Katonanaplók a harctéri hétköznapokról. A Magyar Királyi Honvédség a szovjet fronton = The diaries of soldiers about weekdays on the front. The Hungarian Royal Army on the Soviet front. Project Report. OTKA.

Kappanyos, András (2019) 34 Hungary : The cultural context. In: Handbook of International Futurism. De Gruyter, Berlin, pp. 538-554. ISBN 978-3-11027-347-2

Kapronczay, Károly (2019) Lengyelek és magyarok : Fejezetek az 1939 és 1944 közötti időszak történetéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (134). Magyar Orvostörténelmi Társaság; Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-80535-4-9

Kapronczay, Károly and Kapronczay, Katalin (2009) Alapkutatások a magyar közegészségügy történetéből = Basic research in the history of public health. Project Report. OTKA.

Karlinszky, Balázs (2011) Királyi vár - magán vár : A tihanyi vár a XVI. században. In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 26. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, pp. 25-36.

Karlinszky, Balázs (2014) Középkori határjárások a Cserháton. VESZPRÉMI SZEMLE, 32. pp. 3-18. ISSN 1217-5358

Karlinszky, Balázs (2013) A veszprémi székeskáptalan Nagyberény környéki birtokainak szervezete a középkorban. BARANYAI TÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK: A BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE, 5. pp. 11-34. ISSN 1787-9752

Karsai, László and Csősz, László and Kádár, Gábor Attila and Molnár, Judit and Vági, Zoltán (2007) Zsidók és cigányok a holokauszt idején Magyarországon = Jews and Gypsies during the Holocaust in Hungary. Project Report. OTKA.

Karády, Viktor (2015) A magyar nemzetiségi statisztika a "zsidó térfoglalásig" és az "őrségváltásig". SOCIO.HU, 2015 (2). pp. 6-16.

Kasza, Péter (2015) Holttest a patakban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 397-412. ISSN 0025-0171

Kasza, Péter (2013) „…hogy az lengyel király általa lenne köztek valami békissíg" Az 1530. évi poznańi tárgyalások anatómiája. TÖRTÉNELMI SZEMLE (LV). pp. 271-289. ISSN 0040-9634

Kasza, Péter and Petneházi, Gábor (2020) “Sic fata volunt.” The Narrative Memory of the Tragedy of Queen Isabella and the Peril of Buda. In: Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 103-130.

Katona, Csaba (2014) Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (4). pp. 81-89. ISSN 2064-6410

Katona, Csaba (2014) Naplók és emlékiratok az első világháborúból. TEMPEVÖLGY, 6 (4). pp. 69-75. ISSN 1789-9265

Katona, Csaba (2014) Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerk. Erdődy Gábor. Szerk. Feitl István–Sipos Balázs–Varga Zsuzsanna. [recenzió]. SZÁZADOK, 148 (3). pp. 833-834. ISSN 0039-8098

Kecskeméti, Tibor (2016) Tűzvész a múzeumban (1956). Egy tanú visszaemlékezései = Conflagration of the museum (1956). Recollections of a witness. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 127-149. ISSN 0521-4726

Kecskés, D. Gusztáv (2013) Magyar−francia kapcsolatok, 1945−1990. Források. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-60-4

Kecskés, Gusztáv (2016) Az 1956-os magyar menekültek svájci befogadása. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 1. pp. 85-114. ISSN 0040-9634

Kecskés, Gusztáv (2007) Az ENSZ Levéltára és a magyar vonatkozású '56-os 'ENSZ iratok. Levéltári Szemle, 57 (1). pp. 17-21. ISSN 0457-6047

Kecskés, Gusztáv (2017) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Kádár-kormány közti kapcsolat az 1956-os magyar menekültválság idején. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 59 (3). pp. 463-490. ISSN 0040-9634

Kecskés, Gusztáv (2006) Az ENSZ Titkárság belső feljegyzései az 1956 őszi magyar válságról. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 48 (1-2). pp. 171-191. ISSN 0040-9634

Kecskés, Gusztáv (1999) De l’autre côté du ”rideau de fer”…La révolution hongroise de 1956 et la politique étrangère française à la lumière de quelques entretiens avec d’anciens diplomates. SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTO HISTORICO UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS DE IANO PANNONIO NOMINATAE, 15. pp. 155-171. ISSN 0238-4078

Kecskés, Gusztáv (2017) Die Aufnahme der 1956er Flüchtlinge aus Ungarn in der Schweiz in internationaler Perspektive. ITINERA, 42. pp. 69-96. ISSN 2039-9251

Kecskés, Gusztáv (2016) Egy globális humanitárius szervezet munkás kezdetei. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az 1956-os magyar menekültek. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 10 (4). pp. 128-142. ISSN 1789-5286

Kecskés, Gusztáv (2017) Eine Geschichte, die die Welt betrifft. Die Aufnahme der ungarischen Flüchtlinge des Jahres 1956. In: Jahrbuch für Mitteleuropäische Studien 2015/2016. New Academic Press, Wien, pp. 45-56. ISBN 978-3-7003-2054-8

Kecskés, Gusztáv (2000) Franciaország politikája az ENSZ-ben a „magyar ügy” kapcsán: 1956-1963. SZÁZADOK, 132 (5). pp. 1171-1194. ISSN 0039-8098

Kecskés, Gusztáv (2006) Franciaország: tartózkodó szolidaritás. História, 28 (10). pp. 26-28. ISSN 0139-2409

Kecskés, Gusztáv (2007) Les caractéristiques de la politique étrangère de la Hongrie de 1945 a 1990. In: Culture et politique étrangère des démocraties populaires. Institut d'études slaves, Paris, pp. 147-168.

Kecskés, Gusztáv (2015) Menekültdráma és szolidaritás. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának helyettese az 1956-os magyar menekültválság első heteiről. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 60 (4). pp. 190-204. ISSN 0864-960X

Kecskés, Gusztáv (2018) Menekültszállítás és hidegháború. Az Európai Migráció Kormányközi Bizottsága (ICEM) és az 1956-os magyar menekültek. SZÁZADOK, 152 (1). pp. 145-170. ISSN 0039-8098

Kecskés, Gusztáv (2007) A NATO és az ENSZ levéltári forrásai az 1956-os magyar forradalomról. In: ÁVH-Politika-1956. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, pp. 145-154.

Kecskés, Gusztáv (2002) The North Atlantic Treaty Organization and the Hungarian Revolution of 1956. In: The Ideas of the Hungarian Revolution, Suppressed and Victorious 1956-1999. Social Science Monographs - Atlantic Research and Publications, Inc., Boulder, pp. 112-141. ISBN 0-88033-517-3

Kecskés, Gusztáv (2012) Pénzgyűjtés és propaganda. SZÁZADOK, 146 (1). pp. 109-145. ISSN 0039-8098

Kecskés, Gusztáv (2001) The Suez Crisis and the 1956 Hungarian Revolution. EAST EUROPEAN QUARTERLY, 35 (1). pp. 47-58. ISSN 0012-8449

Kecskés, Gusztáv (2002) A francia diplomácia és az 1956-os magyar forradalom. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 44 (1-2). pp. 99-114. ISSN 0040-9634

Kecskés, Gusztáv (2006) A francia közvélemény reakciója (1956. október-december). KOMMENTÁR, 1 (5). pp. 16-23. ISSN 1787-6974

Kecskés, Gusztáv (2006) A francia politikai pártok állásfoglalásai az 1956-os magyar forradalom kapcsán: a magyar kérdés a francia nemzetgyűlésben. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 21 (1). pp. 5-18. ISSN 0237-7934

Kecskés D., Gusztáv (2017) Az ikerválság: Szuez és Budapest – 1956. In: A szuezi válság és Magyarország - 1956. Veritas Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 35-47. ISBN 978-615-572-109-0

Kecskés D., Gusztáv (2010) Egy humanitárius csoda anatómiája – az 1956-os magyar menekültek nyugati befogadása. KÜLÜGYI SZEMLE, 9 (4). pp. 158-168. ISSN 1587-9089

Kecskés D., Gusztáv (2011) Franciaország, Közép-Kelet-Európa és Magyarország Georges Pompidou elnöksége idején, 1969–1974. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 129-136. ISSN 0864-960X

Kecskés D., Gusztáv (2019) François/Ferenc Fejtő comme émigrant ‘interculturel’. REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES. pp. 76-86. ISSN 1416-6399

Kecskés D., Gusztáv (2016) French Foreign policy and the 1956 Hungarian revolution. CORVINUS JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (COJOURN), 1 (3). pp. 98-110. ISSN 2498-5570

Kecskés D., Gusztáv (2020) Humanitárius akció globális méretekben. A Nemzetközi Vöröskereszt és az 1956-os magyar menekültek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, [Budapest]. ISBN 978-963-416-228-5

Kecskés D., Gusztáv (2018) Humanitárius segítségnyújtás globális méretekben : A Vöröskereszt Társaságok Ligája és az 1956-os magyar menekültek. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (4). pp. 74-119. ISSN 0864-960X

Kecskés D., Gusztáv (2005) La politique étrangère française face à la révolution hongroise de 1956. RELATIONS INTERNATIONALES, 122. pp. 87-103. ISSN 0335-2013

Kecskés D., Gusztáv (2010) Les démocraties occidentales face à la révolution hongroise (1956 à partir des documents d’archives de l’OTAN). In: La Société historique et littéraire polonaise/Les Éditions Noir sur Blanc,. Noir sur Blanc, Lausanne, pp. 281-308. ISBN 978-2-88250-242-1

Kecskés D., Gusztáv (2012) Magyarország és az ENSZ, 1945-1990 = Hungary and the UN, 1945-1990. Project Report. OTKA.

Kecskés D., Gusztáv (2016) A NATO és az 1956-os magyar menekültek. VILÁGTÖRTÉNET, 38 (3). pp. 357-372. ISSN 0083-6265

Kecskés D., Gusztáv (2018) Nóvé Béla Pátria Nostra. ’56-os menekült kamaszok a francia idegenlégióban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 1 (131). pp. 173-176. ISSN 0017-6540

Kecskés D., Gusztáv (2015) A frankofon Európa és Magyarország a hidegháború kezdetén. VILÁGTÖRTÉNET, 5(37) (4). pp. 675-680. ISSN 0083-6265

Kecskés D., Gusztáv (2010) Újságíró és értelmiségi: Fejtő Ferenc szerepe az 1956-os magyar forradalom franciaországi fogadtatásában. In: Hommage à François Fejtő. Univ. Eötvös Loránd Dép. d'Études Françaises Centre Interuniversitaire d'Études Françaises, Paris, pp. 113-116. ISBN 978-2-296-13134-7

Kecskés D., Gusztáv (2013) A kelet-közép-európai rendszerváltás és a francia külpolitika. In: Megroppan a világrend, 1989−1991. Célok, szereplők, következmények. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 73-100. ISBN 978-963-446-685-7

Kecskés D., Gusztáv (2016) A "példa nélküli lehetőség" : Bizalmas CIA-cikk az 1956-os magyar menekültek titkosszolgálati felhasználásáról. BETEKINTŐ (2). pp. 1-10. ISSN 1788-7569

Kelemen, Miklós (2015) Peres Zsuzsanna: A családi hitbizományok megjelenése Magyarországon. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 107-114. ISSN 0002-564X

Kelényi, Borbála (2014) Hungarian aristocratic women’s last wills from the Late Middle Ages (1440–1526). Additional data to their piety and social relationships. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 133-154. ISBN 978-963-473-767-4

Kelényi, Borbála (2012) Kanizsai Dorottya végrendelete és a bajcsi pálosoknak tett adományai. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 19 (4). pp. 495-529. ISSN 1217-8020

Kelényi, Borbála (2017) Krakkótól Wittenbergig. Magyarországi hallgatók a krakkói, bécsi és wittenbergi egyetemeken a 16. században. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 23-50. ISSN 2061-5132

Kelényi, Borbála (2016) Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities. In: Crossing Borders. Argonaut, Clamart, pp. 39-73. ISBN 978-973-109-691-9

Kenyeres, István (2013) A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig. Történelmi Szemle, 2013 (4). pp. 541-568. ISSN 0040-9634

Kenyeres, István (2016) A Magyar és a Szepesi Kamara bevételei és kiadásai a 17. században. Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), 23 (3). ISSN ISSN 1217-8020 (Submitted)

Kenyeres, István (2016) „Megtetszik innét, mely igaz mondás amaz: Pecunia nervus belli”. Hadi költségek Európában a 17. század első felében, különös tekintettel a Habsburg-birodalomra. In: Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában. Dobó István Vármúzeum, Eger. (Submitted)

Kenyeres, István (2014) „Nekem pénzem nincsen, valami volt, Isten tudja mind hadra költöttem”. Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában. In Dáné Veronka et al. szerk.: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Kolozsvár, 2014, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 473–486. p. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, Románia, pp. 473-486. ISBN 978-606-739-008-7

Kenyeres, István (2015) A „fiscal-military state” és a Habsburg Monarchia a 16-17. században. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv [munkacím]. ELTE. (Submitted)

Kenyeres, István (2013) A félharmincad 1635–1638-ban. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, Magyarország, pp. 567-592. ISBN 978-963-87475-3-2

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Igények és várakozások : A szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 89-100. ISBN 9 789633 062579

Kerekes, Ibolya Ilona (2014) Szemlélődő domonkos apácák Szegeden. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában : Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 42.; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - A vallási kultúrakutatás könyvei (10). SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 190-198. ISBN 978-963-306-260-9

Kerekes, Sándor and Csutora, Mária and Kocsis, Tamás and Marjainé Dr. Szerényi, Zsuzsanna and Zsóka, Ágnes (2012) Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. = Sustainable consumption? Trends and potentials in Hungary. Project Report. OTKA.

Kerepeszki, Róbert (2019) „Fekete bárányok”. Arisztokraták és a magyar „alvilág” a két háború között. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 359-375. ISBN 978-963-490-115-0

Kerepeszki, Róbert (2021) Kerepeszki Róbert: Habsburg -arisztokraták és a két világháború közötti magyar királykérdés = Habsburg Aristocrats and the “Royal Question” in the Interwar Hungary. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-204.

Kerepeszki, Róbert (2017) Kövess László báró halála. Egy Horthy-kori arisztokrata és a kábítószerek világa. KOMMENTÁR (4). pp. 71-92. ISSN 1787-6974

Kerepeszki, Róbert (2020) „Túl sok jelölt egy összeomlott trónra…” A két háború közötti királykérdés megoldásának alternatívái. In: Történeti emlékezet és rendszerváltások. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 9-50. ISBN 978-963-490-248-5

Kerny, Terézia (2014) Szent István király élete. In: Énekek Szent István király tiszteletére – Canticones de Santo Sephano Rege. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 31-41. ISBN 978-615-5465-07-9

Kertész, Balázs (2016) A 14. századi magyarországi krónikaszerkesztmények utóélete a késő középkorban. Századok, 150. pp. 473-499. ISSN 0039-8098

Kertész, Balázs (2017) The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicariate. Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, 15. pp. 173-186. ISSN 1588-2039 (In Press)

Kertész, Balázs (2015) The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicary. In: A ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában: L' osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale, 2014. december 4-6., Szeged. (Submitted)

Kertész, Balázs (2016) The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicary. In: A ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában: L' osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale, 2014. december 4-6., Szeged. (Submitted)

Kertész, Balázs (2018) Afterlife of the Fourteenth-Century Chronicle-Compositions. In: Studies to the Illuminated Chronicle. Central European University Press, Budapest-New York. (In Press)

Kertész, Balázs (2014) Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite, Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest), Mit einem Anhang, Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum, Hrsg. von Beatrix F. Romhányi, Gábor Sarbak, Budapest, Szent István Társulat, 2013 (Művelődéstörténeti Műhely - Rendtörténeti konferenciák, Tagungen zur Ordensgeschichte 4/3.) XXVII+160 p. Magyar Könyvszemle, 130 (3). pp. 397-401.

Kertész, Balázs (2014) A Gyulaiak és a ferencesek. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. MTA, DE, ELTE BTK, PPKE, Budapest, Debrecen, pp. 235-248.

Kertész, Balázs (2015) A budai ferences kolostor története 1444-ig. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében, 2014. augusztus 27-28., Veszprém, Magyarország.

Kertész, Balázs (2017) A koldulórendek megtelepedése az "ország közepén". In: Az első 300 év Magyarországon és Európában, 2016. november 2-3., Székesfehérvár.

Kertész, Balázs (2016) A magyarországi obszerváns ferences vikária 1499. évi konstitúciói. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 257-270. ISSN 0025-0171 (Submitted)

Kertész, Balázs (2016) A magyarországi obszerváns ferencesek 1499. és 1518. évi konstitúcióinak prológusa. Történelmi Szemle, 58. pp. 643-656. ISSN 0040-9634

Keveházi, Katalin and Monok, István (1990) A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 65-82. ISBN 963-481-831-5

Keveházi, Katalin and Monok, István (1988) Egy Sleidanus-kötet története. Adalék Lőcse művelődéstörténetéhez és a tizenötéves háború eseményeihez. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 151-163. ISSN 0586-3708

Keveházi, Katalin and Monok, István (1986) Régi könyveink és kézirataink katalógusai : XVI. századi könyvek. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae (1). JATE, Szeged. ISBN 963-481-757-2

Kevey, Balázs (2015) Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez X. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 102 (1-2). pp. 39-60. ISSN 0006-8144

Kevey, Balázs (2018) Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 218-237. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Khavanova, Olga and Forgó, András (2016) Die Rezeption der Werke von Fritz Valjavec und Eduard Winter in den ungarischen Geisteswissenschaften. In: Josephinismus zwischen den Regimen: Eduard Winter, Fritz Valjavec und die zentraleuropäischen Historiographien im 20. Jahrhundert. Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, pp. 240-258. ISBN 978-3-205-79569-8

Kincses, Katalin (1993) Gyógyítás Poppel Éva udvarában. KORUNK (KOLOZSVÁR) (8). pp. 105-111. ISSN 1222-8338

Kincses, Katalin (1997) A soproni fürdők a kora újkorban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (1). pp. 17-48. ISSN 0237-7934

Kincses, Katalin Mária (2017) A 82. gyalogezred kötelékében: erdélyi hadszíntér, 1916. október - 1917. január. Részlet Házi Jenő első világháborús naplóiból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 601-640. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) „ATYÁM MEGKÍVÁNTA A PONTOSSÁGOT”. Ember és idő viszonya a történelemben. SZÁZADOK, 151 (1). pp. 201-204. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2017) Báni tisztség és katonai szerepvállalás, 1646-1648. In: Határok fölött. Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 207-223. ISBN 978-963-416-071-7

Kincses, Katalin Mária (2011) Bánkúti Imre - Mészáros Kálmán: Bene Regi - A király javára. Ebergényi László császári altábornagy szerepe a szatmári békekötésben. Ebergényi László válogatott levelei és Bivolínyi István töredék naplója 1710–1711). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 124 (1). pp. 267-270. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2019) Die Problematik der Feldmedizin Ungarns der frühen Neuzeit. Vojenská História. Casopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo, 23 (3). pp. 7-43. ISSN 1335-3314

Kincses, Katalin Mária (2009) Dominkovits Péter: "Egy nemzetek lévén..." A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 122 (1). pp. 219-222. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2000) Egy nyugat-magyarországi párhuzam: Batthyány Ferencné Lobkowitz Poppel Éva udvartartása. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna II. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára. A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 2 (42). Sárospataki Rákóczi Múzeum, Sárospatak, Hungary, pp. 171-181.

Kincses, Katalin Mária (2014) Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában. A nagyenyedi és magyarigeni ,,Bod Péter háromszáz éve" konferencia (2012. május 2-3.) tanulmánykötete. SZÁZADOK, 148 (3). pp. 795-800. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2019) Fejezetek a XVI-XVIII. századi magyarországi gyógyítás történetéből / Auslese aus der Geschichte der ungarischen Heiltaetigkeit in dem 16-18. Jahrhundert. Rerum Fides (3). Line Design, Budapest. ISBN 978-963-480-012-5

Kincses, Katalin Mária (2015) Ferenc Tóth (éd.: La correspondance consulaire crimee du Baron De Tott (1767-1770)). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (1). pp. 266-268. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) Ferencz Tóth: Correspondance diplomatique rélatíve a la guerre d' indépendance du prince Francois II Rákóczi (1703-1711). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 262-264. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) Gregorius Tóth: Notitia Hungariae novae historico geographica… Elaboravit Matthias Bel. Comit atuum inedit orum tomus secundus… parti s secundae Trans-Danubi anae, hoc est Comitatus Soproniensis, Castiferrei, Szaladiensis et Vesprimiensis. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (4). pp. 1187-1189. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2010) Hadik András könyvtára I. HADTÉRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 123 (4). pp. 909-943. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2011) Hadik András könyvtára II. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 124 (1). pp. 239-258. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2011) Hadik András műveltsége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 124 (4). pp. 1051-1099. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2000) A Hadtörténeti Múzeum kiállításai 1991-2000. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 3. pp. 221-247. ISSN 0238-4442

Kincses, Katalin Mária (2017) Háborús hétköznapok. Tanulmánykötet. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 668-672. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2019) Házi Jenő első világháborús naplói. MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron. ISBN 978-963-8327-46-8

Kincses, Katalin Mária (2019) II. Rákóczi Ferenc újratemetése. RUBICON, 29 (11-12). pp. 106-111. ISSN 0865-6347

Kincses, Katalin Mária (1993) "Im küttem én orvosságot". Lobkowitz Poppel Éva levelezése 1622-1644. Régi Magyar Történelmi Források, 3 . ELTE BTK, Budapest. ISBN 963 462 7845

Kincses, Katalin Mária (2011) Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa Cornides Dániel hagyatékában. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 65 (4). pp. 411-446. ISSN 0133-0748

Kincses, Katalin Mária (2015) Kiril A. Kocsegarov - Olga V. Havanova - Attila Seres: Oszvobogyityelnaja vajna 1703-1711 gg. v Vengrii i diplomacija Petra I. = Az 1703–1711. évi Rákóczi-szabadságharc és I. Péter orosz cár külpolitikája. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (1). pp. 258-262. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) Kurucz György: Keszthely grófja Festetics György. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (3). pp. 914-919. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2009) Két forráskiadvány Lackner Kristófról. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 122 (1). pp. 222-225. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) LEVÉLTÁR ÉS LEVÉLTÁROS SZÜLETIK. MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSE A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR MEGALAKULÁSÁRA ÉS LEVÉLTÁROSI PÁLYÁJÁRA. Levéltári Közlemények, 84. pp. 187-200. ISSN 0024-1512

Kincses, Katalin Mária (2015) La Correspondance consulaire de Crimée du Baron De Tott (1767-1770), éd. Ferenc Tóth,Centre d’Histoire Diplomatique Ottomane/Center for Ottoman Diplomatic History, Istanbul, Les Éditions Isis, 2014, 266 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 47 (1). pp. 649-651. ISSN 0070-6760

Kincses, Katalin Mária (1995) „Magas, szálas erdőség” (A Sopron környéki erdők védelméről). SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 49 (4). pp. 48-51. ISSN 0133-0748

Kincses, Katalin Mária (2017) Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. SZÁZADOK, 151 (4). pp. 932-935. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2013) Magyarország történetének histográfiai kérdései. Műhelykonferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, 2012. november 13. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 287-292. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2016) Magyarországi Céhes Adatbázis és alkalmazásának első eredményei a közép- és kora újkori történeti kutatásokban. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz + Könyvek, Budapest, pp. 129-136. ISBN 978-963-8257-10-9

Kincses, Katalin Mária (2016) Markó Árpád hadtörténész visszaemlékezése Rátz Jenő honvédelmi miniszterre. In: Histora lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. VERITAS Történetkutató Intézet-Magyar Napló, Budapest, pp. 253-263. ISBN 878-615-5465-93-2

Kincses, Katalin Mária (2003) „Minden különös ceremonia nélkül" A Rákóczi-kultusz és a fejedelem hamvainak hazahozatala. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 116 (1). pp. 46-76. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Mémoires de l'historien militaire hongrois Árpád Maró relatifs á la Premiére Guerre mondialie. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE (2). pp. 121-130. ISSN 0035-2365

Kincses, Katalin Mária (2018) Mészáros Kálmán – Seres István – Török Péter: A fejedelem szolgálatában. Életrajzi és családtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 131 (4). pp. 971-975. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2018) Nagy József (szerk.): A határvédelem évszázadai Székelyföldön. Csíkszék és a Gyimesek vidéke. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 1304. pp. 957-963. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Peter Kónya (ed.): Doba kuruckỳch bojov / Kuruc küzdelmek kora (Vydavetel'stvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2014. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (3). pp. 918-921. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2010) Peter Kónya (ed.): Grof Imrich Thököly a jeho povstanie = Thököly Imre gróf és felkelése. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 123 (1-2). pp. 369-373. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) Propaganda az I. világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. október 16. - 2016. április 9. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (1). pp. 217-222. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2017) Propaganda — politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. SZÁZADOK, 151 (6). pp. 1407-1410. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2018) Pászti László (főszerk.): Térképtörténeti közlemények, I. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 131 (2). pp. 502-505. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2020) Rudimenta Militiae. Írások a művelődés és mentalitás hadtörténeti vonatkozásainak témaköréből. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára . HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-519-003-4

Kincses, Katalin Mária (2002) "Rákóczi hamvait végre hazahozzuk...". A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 5. pp. 45-84. ISSN 0238-4442

Kincses, Katalin Mária (2020) A Rákóczi-hagyományápolás kulcsmomentumai a XVIII–XIX. század fordulóján. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XXII (3). pp. 44-55. ISSN 1419-4082

Kincses, Katalin Mária (2020) A Rákóczi-kultusz. In: Rákóczi Emlékkönyv. V4 Együttműködés Kulturális és Közéleti Egyesület, Budaörs, pp. 229-244. ISBN 978-615-00-8407-7

Kincses, Katalin Mária (2013) Szellemtörténet és hadtörténetírás. A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (2). pp. 377-412. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2000) Természeti környezet, ökológiai háttér és gyógyítás Sopronban a kora újkorban. Debreceni Szemle, 8 (4). pp. 521-543. ISSN 1218-022X

Kincses, Katalin Mária (2013) Theatrum Europaeum. A Rákóczi-szabadságharc eseményei az európai kulturális színtéren. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 3-22. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései I. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-66-9

Kincses, Katalin Mária (2019) Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI-XVIII. században. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 693 925 0

Kincses, Katalin Mária (2017) Veritas Évkönyv 2015 (szerk. Ujváry Gábor). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (1). pp. 281-286. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2014) Ács Pál - Székely Júlia: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127 (1). pp. 237-244. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2001) "Így ragyogjon Sopron is régiségeivel..." Hatalmi jelképek, a város reprezentációja a XVII. századi soproni országgyűléseken. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 4. ISSN 0238-4442

Kincses, Katalin Mária (2005) A hadi sebesültellátás kérdései Magyarországon (XVI. század - XVIII. század eleje). In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum, Budapest, pp. 359-386. ISBN 963 446 329 0

Kincses, Katalin Mária (2016) A kolozsvári borbély-sebész céh a kora újkorban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. L'Harmattan, pp. 535-558. ISBN 978-963-236-497-1

Kincses, Katalin Mária (2017) Ökológiai háttér, vízrajzi adottságok és városi higiénia összefüggései Sopronban a 15-15. században. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 10-11. pp. 209-233. ISSN 1787-6753

Kincses, Katalin Mária (2017) A nagy háború öröksége. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (2). pp. 673-677. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2012) A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. SZÁZADOK, 146 (3). pp. 743-749. ISSN 0039-8098

Kincses, Katalin Mária (2003) A tolerancia realitása. A Rákóczi-szabadságharc öröksége Bél Mátyás írásaiban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 116 (3-4). pp. 833-846. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária and Mészáros, Kálmán (2014) Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései II. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-70-6

Kincses, Katalin Mária and Rába, Endre and Tuza, Csilla (2014) Magyarországi Céhes Adatbázis. MAGYAR TUDOMÁNY, 175 (7). pp. 860-870. ISSN 0025-0325

Kincses, Katalin Mária and Tuza, Csilla (2020) Az etnikai arányok megváltozása a kora újkorban. In: Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 41-57. ISBN 978-963-631-291-6

Kincses, Katalin Mária and Tuza, Csilla (2014) Céhtörténeti kutatások és számítógépes adatbázis. Levéltári Közlemények, 85. pp. 263-287. ISSN 0024-1512

Kincses, Katalin Mária and Tuza, Csilla (2015) A céhtörténeti kutatások újabb lehetőségei hazai és külföldi gyűjteményekről készített adatbázis alapján. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 65 (1). pp. 57-70. ISSN 0457-6047

Király, Péter (2015) Mathias Pollerman, Esterházy Pál udvari és hadi trombitása. Adalékok a 17. századi főúri mecenatúrához. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. reciti, Budapest, pp. 495-512.

Kis, Domokos Dániel (2017) A természetszerető Eötvös Loránd: Levéltári és kézirattári kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (116). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Kisantal, Tamás (2016) "Nyiszlingtől" az "atomfasizmusig" - Nyiszli Miklós memoárjának olvastai. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. ISSN 0447-6425 (Submitted)

Kisantal, Tamás (2014) Tanúskodás és értelmezés (Fóthy János szövege elé) Fóthy János: Horthy-liget. JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57 (11). pp. 1160-1172. ISSN 0447-6425

Kisdi, Klára (2010) Részvétel A Magyarországi Középkori Latinság Szótára 6. kötetének szerkesztésében = Participation in the Editing of the Lexicon of Mediaeval Latin of Hungary. Project Report. OTKA.

Kiss, András (2014) Csepel gépjárművek a tűzoltóság szolgálatában. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 51-66. ISSN 1216-6774

Kiss, Balázs (2015) Elfogultság és közöny : A politikai vezérek integrációs és dezintegrációs teljesítménye Magyarországon. SOCIO.HU, 2015 (4). pp. 89-107.

Kiss, Balázs (2016) Előszó. A "Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015" című kutatás bemutatása. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 25 (1). pp. 7-9. ISSN 1216-1438

Kiss, Balázs (2016) Orbán, Vona, Gyurcsány. Politikai vezetők integrációs tevékenysége a migrációs válság idején. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE, 25 (3). pp. 10-32. ISSN 1216-1438

Kiss, Balázs (2016) Rövid vázlat a kiindulópontokról és a módszerről. In: Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 9-20. ISBN 978-963-418-007-4

Kiss, Balázs (2016) A jobbközép politikai közösség, 1990-1997. In: Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-1997. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 117-180. ISBN 978-963-418-007-4

Kiss, Edit Éva (2001) Post-socialist industrial transformation in the major Hungarian cities. EKISTICS: PROBLEMS AND SCIENCE OF HUMAN SETTLEMENTS, 67-68 (400-08). pp. 4-12. ISSN 0013-2942

Kiss, Elemér and Oláh-Gál, Róbert (2011) Újabb fejezetek Bolyai János életművéből. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 67 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Jedlik Ányos Társaság - Pannon Egyetem, Budapest - Veszprém. ISBN 978-963-9276-46-8

Kiss, Gergely (2014) Az esztergomi érsek néhány késő középkori kiváltságlevelének hátteréről. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. I-II. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Budapest - Debrecen, pp. 249-261. ISBN 978-963-473-760-5ö

Kiss, János (2006) Bouguer anomaly map of Hungary. GEOFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK - GEOPHYSICAL TRANSACTIONS, 45 (2). pp. 99-104. ISSN 0016-7177

Kiss, József (1990) A nagy átalakulás Budapest környékén a 19–20. században. Egy empirikus társadalomtörténeti kutatás tapasztalatai. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 67-78. ISSN 0237-7683

Kiss, Krisztián and Szeniczey, Tamás and Marcsik, Antónia and Szvák, Enikő and Karlinger, Kinga and Mészáros Kis, Zsuzsanna and Szabó, Lénárd and Sklánitz, Antal and Buczkó, Krisztina and Szőke, Béla Miklós and Hajdu, Tamás (2019) Kehida-Fövenyes 8–9. századi népességének történeti embertani vizsgálata. ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 60. pp. 3-25. ISSN 0003-5440

Kiss, László (2021) Csaplovics János 1822-es „Ethnographiai Értekezés”-e mai szemmel III. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 169-186. ISBN 978-963-496-187-1

Kiss, László (2020) Csaplovics János 1822-es „ethnographiai értekezés”-e mai szemmel II. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 155-165. ISSN 2560-2144

Kiss, László (2017) Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlő elleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (119). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-22-5

Kiss, Réka (2013) Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 100-124. ISBN 978-963-284-324-7

Kiss, Éva (2017) A tartomány ipara. In: Burgenland. A Kárpát-medence régiói (14). Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 284-299. ISBN 978-963-359-075-1

Kiss Farkas, Gábor (2014) Alchemy and the Jesuits: communication patterns between Hungary and Rome in the seventeenth century. In: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699. A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations (1). Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 157-182. ISBN 978-1443866866

Kiss Farkas, Gábor (2007) Az ars memoriae a XV.-XVI. századi Magyarországon. In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Egyetemi füzetek (3). Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, pp. 13-41. ISBN 978 973 87783 8 2

Kiss Farkas, Gábor (2014) Johannes Jacobus de Castelbarco: Regimen contra pestem. Életvezetési és orvosi tanácsok Vitéz János számára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 10. pp. 7-22. ISSN 0865-0632

Kiss Farkas, Gábor (2014) Konstanztól Budáig: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus. In: "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris". Printart-Press, Debrecen, pp. 369-382. ISBN 978-963-89963-3-6

Kiss Farkas, Gábor (2014) Poltical Rhetorics in the Anti-Ottoman Literature. In: Ein Raum im Wandel: Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 141-157. ISBN 978-3-515-10428-9

Kiss Farkas, Gábor (2015) „Venus domina anni”: 1526, Vénusz éve. In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, p. 22. ISBN 978-963-12-3172-4

Kiss Farkas, Gábor (2012) A magyarországi humanizmus kezdeteiről (Pierpaolo Vergerio, Vitéz János és Johannes Tröster). In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 119-131. ISBN 978-963-318-211-6

Klacsmann, Borbála (2021) Genealogies of Memory 2020 – The Holocaust between Global and Local Perspectives. Conference report. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 178-180. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Klaniczay, Gábor (2013) Efforts at the Canonization of Margaret of Hungary in the Angevin Period. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 313-340. ISSN 2063-8647

Klaniczay, Tibor (1987) Korszerű politikai gondolkodás és nemzetközi látókör Zrínyi műveiben. In: Irodalom és ideológia a 16-17. században. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 337-400.

Klement, Judit (2013) Levelező vállalkozások. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55 (4). pp. 639-655. ISSN 0040-9634

Klement, Judit (2012) Vállalatok hálózatban. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 13 (50). pp. 82-106. ISSN 1586-2410

Klenner, Zoltán (2020) Menekültek Magyarországon a második világháborút követő és a menekültek helyzetére vonatkozó genfi konvenció ratifikálását megelőző időszakban. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (9). pp. 63-79. ISSN 2062-9494

Klestenitz, Tibor (2019) 1918 az észak-magyarországi régió egyházi sajtójának tükrében. In: 1918: Vég és kezdet. Líceum Kiadó, Eger, pp. 117-130. ISBN 9789634961079

Klestenitz, Tibor (2014) Az első alföldi katolikus nagygyűlések - egy új rendezvénytípus megszületése. Modern Magyarország. ISSN 2063-8949

Klestenitz, Tibor (2016) Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900-1913. Monumenta Hungariae Historica : Diplomataria - Fontes Historiae Ecclesiasticae (7). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-051-9

Klestenitz, Tibor (2015) Dicshimnuszok és karikatúrák. In: Törvény, jog, igazság. Mathias Corvinus Collegium, Budapest, pp. 347-367. ISBN 978-963-12-3450-3

Klestenitz, Tibor (2013) Die Adaptation der Katholikentage in Ungarn. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN (3-4). pp. 49-69. ISSN 2219-3162

Klestenitz, Tibor (2012) Diözesansynoden in den 1920er Jahren in Ungarn. Annuarium Historiae Conciliorum, 44 (1). pp. 343-358. ISSN 0003-5157

Klestenitz, Tibor (2015) „Ekkora botrányt kánikulai hőség még nem termelt”. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 58-75. ISSN 0025-0171

Klestenitz, Tibor (2019) Katolikus és protestáns sajtótörekvések Magyarországon: hasonlóságok és különbségek, 1890-1918. In: Laborator Assiduus : A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest, pp. 263-270. ISBN 978-963-416-165-3

Klestenitz, Tibor (2015) A Központi Sajtóvállalat Gömbös Gyula miniszerelnöksége (1932-1936) idején. In: Médiatörténeti tanulmányok. Médiatudományi Könyvek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 1-42. ISBN 978-963-416-018-2

Klestenitz, Tibor (2014) Szalongyűlések vagy őszi hadgyakorlatok? A katolikus nagygyűlések meghonosítása Magyarországon. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 463-486.

Klestenitz, Tibor (2014) A katolikus nagygyűlések a dualizmus korában. VIGILIA, 79 (2). p. 110. ISSN 0042-6024

Klestenitz, Tibor (2014) A katolikus sajtó mint az új vallási kultúra közvetítője a XX.század elején. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 69-80.

Klestenitz, Tibor (2015) A nagy háború propagandája és a magyar sajtó. IN MEDIAS RES, 4 (2). pp. 392-410. ISSN 2063-6253

Klestenitz, Tibor (2014) "A rendes mederben javul a miniszterelnök állapota". A KSV-lapok, az Esti Újság és Gömbös Gyula utódlásának kérdése. Médiakutató. ISSN 1586-8389

Klestenitz, Tibor István (2020) Az egyházi sajtó és a Tanácsköztársaság. In: A tanácsköztársaság és az egyházak. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, pp. 86-101. ISBN 9789632778952

Klestenitz, Tibor István (2016) Az első regionális katolikus nagygyűlés Magyarországon: Sopron, 1893. In: Primus inter omnes. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások (25). Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, pp. 225-242. ISBN 978 615 5035 13 5

Klestenitz, Tibor István (2016) Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon. Főbb konfliktusalakzatok és modus vivendik. VIGILIA, 81 (6). pp. 477-478. ISSN 0042-6024

Klestenitz, Tibor István (2016) Die Presse als Mittel des politischen Katholizismus in Ungarn. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN, 7 (1-2). pp. 71-88. ISSN 2219-3162

Klestenitz, Tibor István (2020) Fejezetek az egyházi sajtó történetéből. Médiatudományi Könyvtár (39). Médiatudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786155302367

Klestenitz, Tibor István (2016) A Nagy Háború propagandjának megítélése a magyar sajtóban. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 287-302. ISBN 978-963-200-660-4

Klestenitz, Tibor István (2016) Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989. IN MEDIAS RES, 5 (1). pp. 171-174. ISSN 2063-6253

Klestenitz, Tibor István (2016) Tisza István alakja a karikatúrák tükrében. In: Tisza István, két korszak határán. Országgyűlés Hivatala, Budapest, pp. 175-200.

Klestenitz, Tibor István (2017) Vallásosság és hitélet Magyarországon - a katolikus nagygyűlések tükrében. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 48-63. ISBN 978-963-9938-22-9

Klestenitz, Tibor István (2016) Zum Verhältnis von Kirche und Staat in Ungarn im Spiegel der ungarischen Diözesansynoden in der Zwischenkriegszeit. Annuarium Historiae Conciliorum, 46. pp. 339-354. ISSN 0003-5157

Klestenitz, Tibor István (2016) A katolikus nagygyűlések előzményei Magyarországon. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 281-292. ISBN 978-963-9662-91-9

Klestenitz, Tibor István (2015) A katolikus nagygyűlések mint médiaesemények az 1920-as években. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 27 (1-2). pp. 57-76. ISSN 0865-5227

Klestenitz, Tibor István (2018) A protestáns napilap kérdése Magyarországon, 1890-1918. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 19. (4). ISSN 1585-7476

Knapp, Ilona Éva (2018) A mesztegnyői ferencesek kolduló kerülete II. József-kori feloszlatásukig (1788). In: „Tanár Úrnak tisztelettel...” Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok. Marcali Múzeum Múzeum Alapítvány, Marcali, pp. 291-302.

Knapp, Éva (2011) A 450 éves Egyetemi Könyvtár könyvtárosai a jezsuita korszakban (1561–1773). In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 111-142.

Knapp, Éva (1980) Adatok Patacs és Ürög középkori birtokviszonyaihoz és gazdálkodásához. In: "Quibus expedit universis...": Diákköri dolgozatok 1977-1979. Ladányi Erzsébet (szerk.), 1980, Budapest: ELTE.

Knapp, Éva (1979) Adatok Patacs és Ürög társadalom- és településtörténetéhez. In: XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalomtudományi Szekció, Tartalmi összefoglalások. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, pp. 195-197.

Knapp, Éva (2006) Berei Farkas András vándorköltő (1770-1832) és a tokaji bor. BACCHUS FÖLDJE, 2. pp. 85-96. ISSN 1787-4386

Knapp, Éva (2006) Deményi László retorikai segédletei (1734-1754). In: Historia litteraria a XVIII. században. Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok . Universitas, Budapest, pp. 250-278. ISBN 9639671010

Knapp, Éva (2014) Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: Mesztegnyő. MŰEMLÉKVÉDELEM, 58 (1). pp. 15-30. ISSN 0541-2439

Knapp, Éva (2013) Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: Mesztegnyő. SOMOGYI HONISMERET (2). pp. 12-41.

Knapp, Éva (1999) Elfriede Grabner: Verborgene Volksfrömmigkeit. Frühe- und Volksbarocke Christus-apokryphen in Wort- und Bildzeugnissen. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag. 1997. SZÁZADOK, 133. pp. 431-433. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (2003) Emblémaelméletek Európában. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 233-254.

Knapp, Éva (1992) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. In: Egyházak a változó világban: a Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 427-430. ISBN 963-7631-45-3

Knapp, Éva (2015) Ismeretlen 18. századi magyarországi nyomtatványok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 337-348. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1994) Pálos gazdálkodás a középkori Baranya megyében. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok: válogatás a Budapesten 1991. október 4-5-én rendezett II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából. Varia Paulina (1). Árva Vince OSP kiadása, Csorna, pp. 62-103.

Knapp, Éva (1983) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. SZÁZADOK, 117. pp. 511-557. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Knapp, Éva (2007) Vallásos társulatok Kassán a XVII-XVIII. században - Náboženské spoločenstvá v Košiciach v 17.-18. storoči. In: 350. výročie Košickej Univerzity. Jubilejný zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 27. februára 2007. Vyd. Michala Vašk, Kosice, pp. 25-38. ISBN 978-80-7165-640-1

Knapp, Éva (1995) Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a XVII-XVIII. században. SZÁZADOK, 129. pp. 791-814. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (2007) A Zrínyiek és Európa. Kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, 2007. október 11 - november 16. - Die Zrínyis und Europa Ausstellung in der Bibiliothek der Loránd Eötvös Universität Budapest 11. Oktober - 16. November. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest.

Knapp, Éva (2010) A magyar történelem azonos eseményei a német és a magyar jezsuita színpadon: Szent István. In: Színház, dráma, irodalom. Pannónia könyvek . Pro Pannonia Kiadó, Pécs, pp. 106-121. ISBN 978 963 9893 37 5

Knipl, István (2016) Adalékok a tűzoltóság történetéhez. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 262-266. ISBN 978-963-12-6821-8

Knipl, István (2016) Kollektív bűnösség és büntetés. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 163-175. ISBN 978-963-12-6821-8

Knipl, István (2016) Kényszermunka, azaz a Málenkij robot. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 142-149. ISBN 978-963-12-6821-8

Knipl, István (2004) A Volksbundtól a Waffen-SS-ig (A Volksbund helyi szervezetei és Waffen SS katonák Császártöltés, Hajós és Nemesnádudvar községekben). In: Bács-Kiskun megye múltjából XIX. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, pp. 465-494.

Knipl, István and Tánczos-Szabó, Ágota (2007) Volksbund szervezetek a Duna-Tisza közén - A zászlóbontástól a megtorlásig = Volksbund-Organisationen im Donau-Theiss-Zwischenstromland - Vom Fahnenweihe bis zur Vergeltung. In: Cumania 23. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, pp. 321-362.

Kocsis, Károly (2017) Etnikai folyamatok az Őrvidék (Burgenland) területén (1918-2001). In: Burgenland. A Kárpát-medence régiói (14). Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 214-218. ISBN 978-963-359-075-1

Kocsis, Lajos (2016) A kézdivásárhelyi Székely Közlöny „változatos pályafutása” (1879–1881). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 215-220. ISSN 0025-0171

Kolláth, Ágnes (2013) 16-19. századi kerámiatípusok Pápán. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2010/2. pp. 151-181. ISSN 0231-133X

Koloh, Gábor (2020) Érzelmek és mostohák: Mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500–1850) [Emotions and stepparents: Mosaic families in old Hungary, 1500–1850]. Edited by Gabriella Erdélyi. Budapest: Research Centre for the Humanities, 2019. 307 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 728-733. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Koltai, András (2015) Koháry István és a kecskeméti piarista rendház alapítása. In: Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Magyarország piarista múltjából (8). Piarista Rend Magyar Tartománya; Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Budapest, Kecskemét, pp. 115-137. ISBN 978-963-89610-6-8

Konrád, Miklós (2014) Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az elso˝ világháborúig. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978–963–9627–85–7

Koppány, Tibor (2014) Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-948-4

Korda, Márton and Kergyik, Éva and Tóth, Anna and Csiszár, Ágnes (2018) Újabb adat a hazai adventív flóra ismeretéhez: a Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 1831 Magyarországon. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 170-178. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Korinek, László (2021) Krahulcsán Zsolt: Pártállambiztonság – Arcképek Kádár állambiztonságából (NEB Könyvtár, Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatal, 2020). MAGYAR RENDÉSZET, 21 (3). pp. 191-200. ISSN 1586-2895

Korpás, Zoltán (2020) Mexikói aranypesók a magyarországi oszmán terjeszkedés ellen? = Mexican Gold Pesos Against the Ottoman Expansion in Hungary? VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 467-479. ISSN 0083-6265

Korpás, Zoltán and Martí, Tibor and Monostori, Tibor (2021) Rebellisek vagy szövetségesek? A spanyol Habsburgok magyarságképe. RUBICON, 21 (1-2). pp. 72-79. ISSN 0865-6347

Korsós, Zoltán (2019) 150 éve alakultak meg a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi tárai = The natural history departments of the Hungarian National Museum have been established 150 years ago. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 111. pp. 5-38. ISSN 0521-4726

Kotsis, Lajos (2018) A Szegedi Sebészeti Klinika legendás évei = The memory of famous decade of Surgical Clinic of Szeged University. Kaleidoscope history, 9 (16). pp. 68-72. ISSN 20622597

Kovai, Melinda and Neumann, Eszter (2017) Informalitás, politikai hatalom és kulturális elit az államszocialista Magyarországon - esettanulmány Leveleki Eszter magánnyaraltatásáról. EX SYMPOSION: IRODALOM MŰVÉSZET FILOZÓFIA REFLEXIÓ (97). pp. 82-87. ISSN 1215-7546

Kovách, Imre and Csite, András and Csurgó, Bernadett and Kristóf, Luca and Laki, László (2007) A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés = The knowledge society and rural development in Hungary. Project Report. OTKA.

Kovács, András (2013) Gábor Bethlen and the Construction of the New Seat of the Transylvanian Princedom. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (4). pp. 880-900. ISSN 2063-8647

Kovács, Dezső and Dombi, Péter (1991) A rendszerváltás választása. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 105-127. ISSN 0237-7683

Kovács, Eszter (2017) The power of second-generation diaspora: Hungarian ethnic lobbying in the United States in the 1970–1980s. Diaspora Studies, - (-). pp. 1-18. ISSN 0973-9572

Kovács, Gyöngyi and Hatházi, Gábor (2016) Újabb kutatások a csókakői várban. Az alsóvár régészeti kutatása (2014–2015). CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESŰLET HÍRLEVELE (19). pp. 111-130. ISSN 1787-1093

Kovács, Gábor (2018) Az írástudó és a hatalom: értelmiségi szerep-víziók Németh Lászlónál és Bibó Istvánnál. LIGET: IRODALMI ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 31 (5). pp. 66-103. ISSN 0238-7565

Kovács, Gábor (2019) Burghers, Intellectuals, and Gentries. The Utopia of Alternative Modernization in the Interwar Hungarian Populist Movement: László Németh, Ferenc Erdei, and István Bibó. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE SOCIAL ANALYSIS, 9. pp. 71-84. ISSN 2069-7449 (print); 2248 0854 (online)

Kovács, Gábor and Mester, Béla (2019) Mohács szerepe a modern magyar politikai eszmetörténetben. In: Több mint egy csata: Mohács : Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 279-335. ISBN 978-963-416-183-7

Kovács, József (2014) Ellenzéki párttöredékek közeledése a publicisztika útján 1845-ben. In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-615-5047-61-9

Kovács, József (2016) Eötvös és Szemere vitája a börtönügyben. In: Műhelyszeminárium. Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 25-35. ISBN 978-615-5536-27-4

Kovács, József (2016) A centralista Pesti Hirlap politikai stratégiái 1844-1847. Irodalomtörténeti Füzetek (176). Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-446-769-4

Kovács, Máté Gergő (2017) Adalékok Ercsi palánkvár helyének azonosításához. KELETKUTATÁS, 2017 (ősz). pp. 73-91. ISSN 0133-4778

Kovács, Éva (2014) Reprezentacija „madžarske usode” – neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi. PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, 54 (2). pp. 212-224. ISSN 0353-0329

Kovács, Éva (2019) Talkin’ ’bout a revolution : On the social memory of 1989 in Hungary. In: From Revolution to Uncertainty : The Year 1990 in Central and Eastern Europe. Routledge Histories of Central and Eastern Europe . Routledge (Taylor & Francis Group), London, pp. 103-116. ISBN 9780815351788

Kovács, Éva (2015) Trianon, avagy a „traumatikus fordulat” a magyar történetírásban. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (59). pp. 82-107. ISSN 1586-2410

Kovács, Éva Judit (2016) Overcoming History through Trauma. EUROPEAN REVIEW, 24 (4). pp. 523-534. ISSN 1062-7987

Kovács, Éva Judit (2016) Ungarn und die Erinnerung an 1956: eine Nation ohne Revolution. In: 1956 - Eine (etwas) andere Perspektive. PISM (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych / The Polish Institute Of International Affairs), Warszawa, pp. 193-206. ISBN 978-837-543-404-0

Kovács, Éva Judit and Lénárt, András and Szász, Anna Lujza (2014) Oral History Collections on the Holocaust in Hungary. SHOAH: INTERVENTION METHODS DOCUMENTATION (SIMON), 1 (1). pp. 1-19.

Kovács, Éva Judit and Szász, Anna Lujza and Lénárt, András (2012) A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 23 (4). pp. 336-351. ISSN 0865-4247

Kowalská, Eva and Kantek, Karol (2016) Magyarországi rapszódia avagy Hajnóczy József tragikus története. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 978-615-5615-14-6

Krajnc, Zoltán and Berkovics, Gábor (2010) AIR DEFENCE ARTILLERY IN THE HUNGARIAN ARMY AFTER THE WORLD WAR I. HADMÉRNÖK, 5 (3). pp. 5-10. ISSN 1788-1919

Krajnc, Zoltán and Forray, László János (2009) CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA. HADMÉRNÖK, IV. év (3). pp. 408-419. ISSN 1788-1919

Krisch, András and Tóthné Szlavkovszky, Mariann (2017) A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai. Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményei, Sopron. ISBN 978-963-12-8347-1

Kristóf, Ildikó, Sz. (2018) A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Ezeknél szebb óráim soha sem vóltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján = „I Never Have Had More Beautiful Moments„: Memory and Canon Formation in the Historical Sources Relating to Cultural Anthropology in Hungary, At the Turn of the 18th and 19th Centuries. Kaleidoscope history, 9 (17). pp. 234-248. ISSN 20622597

Kristóf, Ilona (2021) Utazás Itáliába 1501 nyarán. Egy számadáskönyv tanulságai. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 187-209. ISBN 978-963-496-187-1

Krizmanics, Réka (2020) Addressing the Trianon Peace Treaty in Late Socialist Hungary: Societal Interest and Available Narratives. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (1). pp. 90-112. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kruppa, Tamás (2020) Pápai csapatok Magyarországon (1595–1597, 1601). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 1 (17). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Gondolat, Budapest, Roma. ISBN 978-963-508-932-1

Kulcsár, Krisztina (2013) Landgraf Ádám gondolatai a magyarországi utak javításáról. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 165-188.

Kulcsár, Krisztina (2021) With or without Estates? Governorship in Hungary in the Eighteenth Century. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 96-128. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Kurucz, Ádám (2019) Szálasi Ferenc szárnysegéde. Gömbös Ernő pályaképe = Gömbös Ernő, Szálasi Ferenc’s adjutant. BETEKINTŐ, 13 (3). pp. 91-119. ISSN 1788-7569

Kádas, István (2021) Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaik [A forgotten Hungarian royal dynasty: The Szapolyais]. Edited by Pál Fodor and Szabolcs Varga. Budapest : Research Centre for the Humanities, 2020. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 382-385. ISSN 2063-8647

Kádas, István (2016) Sárosi "reform" Miklós fia Miklós ispánsága idején (1374-1380)? In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-284-712-2

Kádas, István and Skorka, Renáta and Weisz, Boglárka (2019) Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 329-337. ISSN 0040-9634

Kádár, Zsófia (2013) Dallos Miklós győri püspök életútja és végrendelete (1630). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, pp. 293-328. ISBN 978-963-87475-3-2

Kállai, Ernő (2018) Iskolaigazgatók véleménye Nógrád megyébõl. BELVEDERE MERIDIONALE, 3. pp. 141-150. ISSN 1419-0222

Kállai, Ernő (2018) A roma polgárjogi mozgalom személyes történet. BELVEDERE MERIDIONALE, 3. pp. 156-160. ISSN 1419-0222

Kálmán, Péter Peregrin (2010) A (budapesti) papság (egyház)politikai koncepciója az 1956-os forradalom idején. VIGILIA, 75 (11). pp. 862-866. ISSN 0042-6024

Kálmán, Péter Peregrin (2007) Úrnapi Körmenet Teherautón, vagy a szent gettó. VIGILIA, 72 (11). pp. 869-872. ISSN 0042-6024

Kálmán, Zsolt (2010) A fegyverhasználat szabályozása régen és ma. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 19 (33-34). pp. 123-129. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Kántás, Balázs (2021) Antibolsevizmus, irredentizmus, antiszemitizmus, terrorizmus : A Kovács testvérek irredenta indíttatású bűncselekményei és ellentmondásos kapcsolatuk a magyar állami szervekkel, 1923–1925. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság; OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 978-615-6250-27-8

Kántás, Balázs (2016) Az 1956-os forradalom és szabadságharc a mindennapok szemszögéből. APOKRIF ONLINE, 12. ISSN 2060-3223

Kántás, Balázs (2021) Betyárvilág a Nagykörúton : A Britannia Szállóban működő irreguláris katonai alakulat bűntettei, 1919–1920. Horthy-korszak Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-20-9

Kántás, Balázs (2021) The Bomb Attack in Csongrád. A Case Study of Radical Right-Wing Paramilitarism and Political Terrorism in Hungary in the 1920s. ANGLISTICUM. JOURNAL OF THE ASSOCIATION-INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE AND AMERICAN STUDIES, 10 (7). pp. 31-39. ISSN 1857-8179 (print); 1857-8187 (online)

Kántás, Balázs (2021) The Bomb Outrage in Erzsébetváros : An Action of Political Terrorism in Hungary, 1922. ANGLISTICUM. JOURNAL OF THE ASSOCIATION-INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE AND AMERICAN STUDIES, 10 (6). pp. 71-79. ISSN 1857-8179 (print); 1857-8187 (online)

Kántás, Balázs (2021) Consolidation with Grenades, that is, the Assasination Attempt in Jászkarajenő, 1922. ANGLISTICUM. JOURNAL OF THE ASSOCIATION-INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE AND AMERICAN STUDIES, 10 (8). pp. 26-31. ISSN 1857-8179 (print); 1857-8187 (online)

Kántás, Balázs (2020) A Csocsó bácsi-féle összeesküvés : Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy és társai hatalomátvételi terve, 1923. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-04-9

Kántás, Balázs (2020) Diverzió, revízió, Fehér Internacionálé? :Tanulmány és dokumentumok a Horthy-korszak első éveinek revizionista külpolitikai együttműködési terveiről, 1919-1923. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság; OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 9786158159869

Kántás, Balázs (2020) Documenta Paramilitaria Hungarica. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-625-002-5

Kántás, Balázs (2021) The Double Cross Blood Union : Outline of the History of a Secret Military Organisation of Hungary in the 1920s. ANGLISTICUM. JOURNAL OF THE ASSOCIATION-INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE AND AMERICAN STUDIES, 10 (6). pp. 52-70. ISSN 1857-8179 (print); 1857-8187 (online)

Kántás, Balázs (2020) A Duna–Tisza közi dosszié : három alapvető forrás a Duna-Tisza-közi paramilitáris erőszak történetéhez, 1919-1924. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság; OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 9786150083919

Kántás, Balázs (2020) Egy lehetséges „magyar sörpuccs” gondolata? : Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselőnek és társainak a német szélsőjobboldal segítségével elképzelt államcsínyterve. Archivnet : XX. századi történeti források, 20 (1). pp. 1-54.

Kántás, Balázs (2021) Hamis pénzzel a hazáért? : Irredenta indíttatású pénzhamisítás az 1920-as évek Magyarországán = Counterfeit Money for Patriotic Goals? Irredentist Counterfeiting in Hungary in the 1920s. Horthy-korszak Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-19-3

Kántás, Balázs (2021) The Hungarian Beer Hall Putsch : The Szemere–Bobula–Ulain Coup Plan, 1923. ANGLISTICUM. JOURNAL OF THE ASSOCIATION-INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE AND AMERICAN STUDIES, 10 (6). pp. 32-45. ISSN 1857-8179 (print); 1857-8187 (online)

Kántás, Balázs (2020) Héjjas Iván paramilitáris vezető és különítménye szerepe a Duna-Tisza közi fehérterrorban, valamint az ellenük lefolytatott ügyészi vizsgálat, 1920–1922. Horthy-korszak Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786158159845

Kántás, Balázs (2021) Militiamen, Putschists, Terrorists an Outline of the History of the Activities of Radical Right-Wing Secret Organisations and Paramilitary Formations Connected to Them in the First Years of the Horthy Era in Hungary, 1919–1925. IPRPD International Journal of Arts, Humanities & Social Science, 1 (9). pp. 158-170. ISSN 2693-2547

Kántás, Balázs (2021) ,,Szép napok" a Britannia Szállóban. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság; OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 978-615-6250-15-5

Kántás, Balázs (2020) Terroristák a bíróság előtt : Márffy József és társai bombapere. Horthy-korszak. Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-81598-0-7

Kántás, Balázs (2020) A Trebitsch-ügyirat. Hungarovox Kiadó, Budapest. ISBN 9789635340194

Kántás, Balázs (2020) Váry Albert koronaügyész-helyettes összefoglaló jelentése a fehérterror Duna–Tisza közén zajlott eseményeiről, 1922. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-00-1

Kántás, Balázs (2020) A bombavetők nyomában. Hungarovox Kiadó, Budapest. ISBN 9789635340200

Kántás, Balázs (2021) The crimes of the irregular military detachment commanded by First Lieutenant Iván Héjjas in the Danube-Tisza Interfluve during the wave of paramilitary violence in Hungary called the White Terror in 1919-1921, and extracts from the afterlife of a radical paramilitary commander. INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 3 (2). pp. 90-95. ISSN 2706-9109

Kántás, Balázs (2021) The crimes of the irregular military formation settled in Hotel Britannia, Budapest during the wave of paramilitary violence in Hungary after the First World War, 1919–1920. INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 3 (2). pp. 96-106. ISSN 2706-9109

Kántás, Balázs (2020) A fekete hadsereg. OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest.

Kántás, Balázs (2020) A haza önkéntes (titkos)szolgálatában? : A Kettőskereszt Vérszövetség, egy furcsa titkos katonai alakulat az ellenforradalmi rendszer első éveiben. Horthy-korszak Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786158159821

Kántás, Balázs (2020) A különítményesek nyomában : Tanulmány és források Héjjas Iván paramilitáris vezető és különítménye tevékenységéről, 1919–1923. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-81598-8-3

Kántás, Balázs (2020) A magyar sörpuccs? Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő és társai államcsínykísérlete, 1923 : tanulmány és források. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság; OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest. ISBN 9786150083926

Kántás, Balázs (2020) A másik államhatalom? : Fegyveres radikális jobboldali titkos szervezetek az ellenforradalom és a konszolidáció első éveiben. Horthy-korszak Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-81598-5-2

Kántás, Balázs (2020) Árnyékhadsereg? Hungarovox Kiadó, Budapest. ISBN 9789635340217

Kántás, Balázs (2020) Árnyékkatonák és árnyékpolitikusok. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-01-8

Kántás, Balázs and Szabó, Piroska (2019) A szabadkőműves dosszié : A Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938. Nagy Lajos Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5792-02-1

Kántás, Balázs and Sáfrány, Péter (2021) A csongrádi kézigránátos terrortámadás : Források a Horthy-korszak egyik legsúlyosabb antiszemita terrorcselekményének kontextusához. Horthy-korszak Kutatásáért Társaság; Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest; Csongrád. ISBN 978-615-6250-24-7

Kántás, Balázs and Zsávolya, Zoltán (2021) Adatok az Etelközi Szövetség, a Horthy-korszak befolyásos politizáló titkos társaságának töredékes történetéhez. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250148

Kántás, Balázs and Zsávolya, Zoltán (2020) Soltra József rendőrjárőr meggyilkolása, 1920. november 10. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-09-4

Kántás, Balázs and Zsávolya, Zoltán (2017) A meg nem történt államcsíny : Radikális jobboldali puccsterv, 1923. Horthy-korszak. Műhelytanulmányok . Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-81598-1-4

Kármán, Gábor (2014) Bajor követ Bethlen Gábor esküvőjén. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 93-105. ISBN 978-606-739-008-7

Kármán, Gábor (2021) Das Verhältnis der ungarischen Stände zum böhmischen Aufstand 1618–1620. In: Der Böhmische Ständeaufstand 1618-1620 : Akteure, Gegner und Verbündete. Aschendorff Verlag, Münster, pp. 1-25. ISBN 978-3-402-24761-7 (In Press)

Kármán, Gábor (2015) Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30 (3). pp. 9-36. ISSN 0237-7934

Kármán, Gábor (2015) Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. ISSN 0237-7934 (Submitted)

Kármán, Gábor (2014) Egy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–1658. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 27-48. ISSN 1586-2410

Kármán, Gábor (2016) Ein Handkuss für den Pascha? Siebenbürgische Gesandte in Ofen. In: Interkulturelle Ritualpraxis in der Vormoderne: Diplomatische Interaktion an den östlichen Grenzen der Fürstengesellschaft. Zeitschrift für historische Forschung: Beihefte (52). Duncker & Humblot, Berlin, pp. 145-180.

Kármán, Gábor (2018) Grand Dragoman Zülfikar Aga. ARCHIVUM OTTOMANICUM. ISSN 0378-2808

Kármán, Gábor (2013) György Rákóczi II’s Attempt to Establish a Local Power Base among the Tributaries of the Ottoman Empire 1653–1657. In: Power and Influence in South-Eastern Europe, 16-19th century. LIT Verlag, Berlin, pp. 229-244. ISBN 978-3-643-90331-0

Kármán, Gábor (2013) Gábor Bethlen's Diplomats at the Protestant Courts of Europe. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2. pp. 790-823. ISSN 2063-8647

Kármán, Gábor (2017) I. Rákóczi György korai kapcsolatai a Radziwiłł családdal. In: Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Acta Academiae Agriensis: Sectio Historiae, Nova Series (44). EKE Líceum, Eger, pp. 61-74.

Kármán, Gábor (2018) II. Gusztáv Adolf és Erdély fejedelmei. SZÁZADOK, 152 (4). pp. 717-769. ISSN 0039-8098

Kármán, Gábor (2014) Kézcsók a pasának? Erdélyi követek Budán. Történelmi Szemle, 56 (4). pp. 639-662. ISSN 0040-9634

Kármán, Gábor (2013) Kísérletek svéd szövetség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126. pp. 116-131. ISSN 0017-6540

Kármán, Gábor (2013) Külföldi diplomaták Bethlen Gábor szolgálatában. In: Bethlen Gábor és Európa. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest, pp. 145-182. ISBN 978-963-284-416-9

Kármán, Gábor (2012) Mihnea támogatói: egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban, 1654–1657. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (50). pp. 7-29. ISSN 1586-2410

Kármán, Gábor (2021) Not the Ruler, but the Land: Estates in the Ceremonial Order at the Diet of Besztercebánya, 1620. In: Power and Ceremony in European History : Rituals, Practices and Representative Bodies since the Late Middle Ages. Cultures of Early Modern Europe . Bloomsbury Publishing, London, pp. 1-19. ISBN 9781350152182 (In Press)

Kármán, Gábor (2016) Pax és pacificatio: Kísérlet egy fogalmi tisztázásra a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség viszonyának megértése érdekében. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (2). pp. 341-353. ISSN 0040-9634

Kármán, Gábor (2014) The Price of Succession: Diplomatic Negotiations Around the Acknowledgment of György Rákóczi II as a Prince of Transylvania. In: New Trends in Ottoman Studies: Papers Presented at the 20th CIÉPO Symposium Rethymno, 27 June – 1 July 2012. University of Crete – Department of History and Archaeology – Foundation for Research and Technology-Hellas – Institute for Mediterranean Studies, Rethymno, pp. 594-608.

Kármán, Gábor (2015) A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe: The Life of Jakab Harsányi Nagy. The History of Oriental Studies, 2 . Brill, Leiden - Boston. ISBN 978-90-04-29427-1

Kármán, Gábor (2019) Thököly Imre elfogása: A felső-magyarországi oszmán vazallus állam bukása és az erdélyi diplomácia = Capturing Imre Thököly: The Fall of the Ottoman Tributary State of Upper Hungary and the Diplomacy of Transylvania. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 411-431. ISSN 0040-9634

Kármán, Gábor (2015) ’Verdammtes Konstantinopel’: Das Türkenbild der siebenbürgischen Gesandtschaft bei der Hohen Pforte im 17. Jahrhundert. UNGARN-JAHRBUCH-ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 32. pp. 93-114. ISSN 0082-755X

Kármán, Gábor (2016) Zülfikár aga portai főtolmács. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 31 (3). pp. 54-76. ISSN 0237-7934

Kármán, Gábor (2020) A harmincéves háború Magyarországon mint vallásháború. In: Vallásháborúk és felekezeti konfliktusok Európában és a közeli térségekben az ókortól napjainkig. Zrínyi, Budapest, pp. 295-323.

Kármán, Gábor (2013) A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: Egy paradigma margójára. In: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség: A Hajnal István Kör 2011. évi győri konferenciájának kötete. Hajnal István Kör, Budapest, 27–40.

Kásler, Miklós (2017) Ethnic and Demographic Changes in Hungary’s (More Than) 1100 Years Long History. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (Spec.). pp. 295-325. ISSN 1786-6553

Kégli, Ferenc (2015) Magyar könyvtártörténeti kronológia, 4. kötet, 2008–2010, Pótlások, javítások, 996–2007, Összeállította: Gerő Gyula, A szerkesztésben közreműködött Rácz Ágnes, Budapest, OSZK, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 357-360. ISSN 0025-0171

Kérchy, Anna (2015) “Hebrencs kisleányból kötelességtudó honleány. Nőképváltozások a Magyar Lányok hetilap első világháború alatti lapszámaiban.” Médiakutató. 2015 Summer. XVI.2: 81-95. Médiakutató. ISSN 1586-8389

Kókai, Sándor and Bottlik, Zsolt (2008) A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000) = The Place and the Role of the Region Banat in the Geographical Division of Labour in the Carpathian-Basin. Project Report. OTKA.

Kónya, Péter (2020) Adalékok a felső-zempléni mezővárosok társadalmához a 18. században. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 121-134. ISBN 978-963-490-208-9

Kónya, Péter (2019) Megjegyzések az arisztokrácia szerepéhez a Rákóczi szabadságharcban. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 143-154. ISBN 978-963-490-115-0

Költő, László and Varga, Máté (2019) Kaposvár és környéke az avar korban és a kora Árpád-korban = Kaposvár (Hungary) and Its Surroundings in the Avar-Age and in the Early Árpádian-Period. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 177-200. ISSN 2060-0437

Körösényi, András (2016) The Hungarian parliamentary elections, 1990. In: Post-Communist Transition: Emerging Pluralism in Hungary. Bloomsbury Publishing, London; New York, pp. 72-87. ISBN 978-1-4742-8780-7

Körösényi, András (2016) The decay of communist rule in Hungary. In: Post-Communist Transition: Emerging Pluralism in Hungary. Bloomsbury Publishing, London; New York, pp. 1-12. ISBN 978-1-4742-8780-7

Körösényi, András and Hajdú, András and Ondré, Péter (2015) Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény. In: A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 35-58. ISBN 978-963-418-004-3

Körösényi, András and Ondré, Péter and Hajdú, András (2017) A „Meteoric” Career in Hungarian Politics. In: The Leadership Capital Index. Oxford University Press, Oxford, pp. 82-100. ISBN 9780198783848

Köves-Kárai, Petra (2020) Eszterházy Károly püspök mecénási együttműködése Johann Lucas Kracker festővel = Bishop Karoly Eszterházy as a Patron: A Collaboration with the Painter Johann Lucas Kracker. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 201-214. ISBN 978-963-496-159-8

Kürti, László (2017) Tánctörténeti mítoszok :a hajadutánc forráskritikai megközelítése. In: Aranyhíd. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 1029-1041. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Kürti, László and Papp, Klára (2016) "Egy csöpp kultúra nincs az egész háborúban" :Kecskés József naplója 1915-ből. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, LXXXVI (1). pp. 45-94. ISSN 0418-4513

Kőszeghy, Péter (2013) Krucsai János, a halál leánya és a „Rettenetes utolsó szempillantás”. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 56-86. ISBN 978-963-87917-7-1

Kővágó, Sarolta and Agárdi, Péter and Horváth, Julianna and Vámos, György and Zalai, Katalin (2007) Források a magyar rádiózás történeti kutatásához 1945-1994 = Sources for the research of the History of Broadcasting in Hungary. Project Report. OTKA.

L

Laczó, Ferenc (2020) Tiltott kapcsolat: A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989 [A forbidden relationship: Oppositional cooperation between Hungarians and Poles, 1976–1989]. By Miklós Mitrovits. Budapest: Jaffa, 2020. 304 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 373-376. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Ladányi, János (2008) Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában = Migration in Hungary during Market transition. Project Report. OTKA.

Lajtai, Mátyás (2014) „ha jó, közelebb van Istenhez…”. Szépirodalmi Figyelő, 2014 (5). pp. 81-86. ISSN 1585-3829

Lakatos, Artur (2017) Az MSZMP KB állásfoglalása Ceaușescu Romániájáról 1971. január 26. KORUNK (KOLOZSVÁR), 28 (4). pp. 94-102. ISSN 1222-8338

Lakatos, Artur and Betea, Lavinia (2016) „Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceaușescu” /Step Brothers in the Socialist Bloc. Perceptions of Communist Hungarian Leaders Concerning First Years of Ceaușescu’s Regime. Transilvania, 8 (7). pp. 58-68. ISSN 02550539

Lakatos, Bence and Vass, Gyula and Teknős, László (2020) Official Analysis of the Great Debrecen Fires of 1802 and 1811. Belügyi Szemle, 68 (3 SPEC). pp. 51-66. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Lakatos, Bálint (2013) Bak Borbála munkásságának bibliográfiája (1961–2013). In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 707-723. ISBN 978-963-87475-3-2

Lakatos, Bálint (2016) Dózsa György, Jean Hannart és a „ceglédi kiáltvány” : Három újabb forrás az 1514. évi parasztháború eseménytörténetéhez. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (2). pp. 277-302. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint (2015) Hírek Magyarországról. Külföldi értesülések 1514-ben a parasztháború eseményeiről. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 155-217. ISBN 978-963-416-012-0

Lakatos, Bálint (2013) Ingatlanforgalmi ügyek a késő középkori magyarországi mezővárosokban és falvakban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 139-164. ISSN 0324-6965

Lakatos, Bálint (2017) Kismarton város két oklevele (1461, 1502). SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 71 (3). pp. 286-306. ISSN 0133-0748

Lakatos, Bálint (2013) Lázár deák Tabula Hungariae-jának (1528) helyrajza és a késő középkori úthálózat. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 103-128. ISBN 978-963-87475-3-2

Lakatos, Bálint (2018) Regesta Supplicationum 1522–1523: A VI. Adorján pápa uralkodása alatt elfogadott kérvények. The Supplications Relating to the Kigdom of Hungary Approved under Pope Hadrian VI. Collectanea Vaticana Hungariae, I. 16. . MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest–Róma. ISBN 978-963-508-875-1

Lakatos, Bálint (2015) VI. Adorján (Hadrianus) pápa (1522–1523) magyar vonatkozású bullái. ACTA HISTORICA (SZEGED), 138. pp. 109-144. ISSN 0324-6965

Lakatos, Bálint (2020) A király diplomatái : Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526) II. rész. Adattár = The Diplomats of the Hungarian–Bohemian King : Royal Envoys and Missions in the Jagiellonian Period (1490–1526) Part II. Database. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (2). pp. 1-82. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint (2019) A király diplomatái. Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526) : I. rész. Kutatási vázlat = The Diplomats of the Hungarian–Bohemian King. Royal Envoys and Missions in the Jagiellonian period, 1490–1526 : Part I. Preliminary Research Report. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 593-616. ISSN 0040-9634

Lakatos, Bálint (2017) Áttekintő jegyzék Andrea dal Burgo, Johann Schneidpeck, és Sigmund von Herberstein követek jelentéseiről a magyar–cseh királyi udvarból (1521–1525). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 142. pp. 91-140. ISSN 0324-6965

Lakatos, Bálint and Mikó, Gábor (2016) Über die mittelalterliche Kirchengerichtsbarkeit des Königreichs Ungarn. ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE. KANONISTISCHE ABTEILUNG, 102. pp. 242-282. ISSN 0323-4142

Lakatos, Gyula (2000) Az amortizáció és az értékcsökkenési leírás problémái a magyar gazdaságban 1950-1974 között. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2000 (3-4). pp. 84-111. ISSN 0865-7823

Laki, Mihály (2018) Borvendég Zsuzsanna: Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (5-6). pp. 83-89. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Laki, Mihály (2013) Klement Judit : Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (7-8). pp. 920-924. ISSN 0023-4346

Landgraf, Ildikó (2017) Nemzeti érzés és királyhűség (1848–1849 hőseinek és az uralkodócsalád tagjainak megjelenése a Vasárnapi Ujság lapjain szövegfolklorista szemmel). In: A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Médiatudományi Könyvek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 39-57. ISBN 978-963-416-083-0

Langó, Péter (2017) Turulok és Árpádok. Typotex. ISBN 978-963-2799-35-3

Langó, Péter and Petkes, Zsolt and Soós, Rita (2015) Beszámoló a Solt-Kismajor lelőhelyen folytatott kutatásról. In: …in nostra lingua Hringe nominant. Kecskeméti Katona József Múzeum ; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest; Kecskemét, pp. 201-219. ISBN 978-963-416-001-4

Lapis, József (2015) Galíciától az Isonzóig. STUDIA LITTERARIA, 54 (3-4). pp. 142-156. ISSN 0562-2867

Laszlovszky, József and Buzás, Gergely and Fülöppné Romhányi, Beatrix and Kálnoki Gyöngyössy, Márton and Nagy, Balázs and Szende, Katalin (2009) Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében = Medieval Hungarian Economic History in the Light of Archaeology and Material Culture. Project Report. OTKA.

Laszlovszky, József and F. Romhányi, Beatrix and Ferenczi, László and Pow, Stephen and Pinke, Zsolt László (2018) Contextualizing the Mongol Invasion of Hungary in 1241–42: Short- and Long-Term Perspectives. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (3). pp. 419-450. ISSN 2063-8647

Lauf, Judit (2017) Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 73-89. ISBN 978-963-89709-3-0

Lengyel, Réka (2018) La ricezione e l’influsso delle Decades nella storiografia e letteratura europea nel Settecento. In: Antonio Bonfini (1427-1502) Umanista e storico dell'Ungheria e i Bonfini da Patrignone: Atti del Convegno transnazionale di studi storici Italia-Ungheria, Montalto delle Marche, 20-10 e 27-28 giugno 2015. Palumbi.

Lengyel, Réka (2016) Mi maradt meg a dégi Festetics-levéltár szabadkőműves forrásanyagából? Az MNL OL P 1134, Vegyes iratok, 1. tétel, 18. szám alatti iratanyag tartalma. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. pp. 625-639. ISSN 0017-999X

Lennert, József (2016) Bódi, F., Fábián, G., Fónai, M., Kurkinen, J., Lawson, T. R., Pietiläinen, H. (eds.): Access to services in rural areas: A comparison of Finland and Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 141-146. ISSN 0237-7683

Lentner, Csaba (2021) 75 éves a forint : Főszerkesztői beköszöntő. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 7-10. ISSN 1786-6553 (print); 1786-8823 (online)

Lentner, Csaba (2019) Dimensions in Hungarian State Companies – in an Historical and International Perspective. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 146-166. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2021) The Hungarian Currency is 75 Years Old : Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 17 (1-3). pp. 11-14. ISSN 1786-6553 (print); 1786-8823 (online)

Lentner, Csaba (2018) Pages in History: Welcome by the Editor-in-Chief. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6.). pp. 11-14. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2018) A polgári értékek szolgálatában. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 351-353. ISSN 1786-6553

Lentner, Csaba (2018) A történelem lapjai: Főszerkesztői beköszöntő. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 7-10. ISSN 1786-6553

Ligeti, Dávid (2019) Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeomlás és forradalom története, Budapest, Jaffa Kiadó, 2018. p. 486. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 12 (4). pp. 255-264. ISSN 1789-6339 (print); 2676-878X (online)

Ligeti, Dávid Ádám (2016) "Fény nevére, áldás emlékére!" Gróf Andrássy Gyula lovasszobrának 1906. évi felavatása. VERITAS ÉVKÖNYV, 2. pp. 61-78. ISSN 2416-0687

Ligeti, Dávid Ádám (2015) An Ignomious Defeat? The Role of the Hungarian Cavalry During the First Months of WWI. In: Léta do pole okovaná. Ministerstvo obrany Ceské republiky, Praha, pp. 262-266. ISBN 9788072786633

Ligeti, Dávid Ádám (2015) A Monarchia szeptember tizenegyedikéje. A Nagy Háború első hetei a keleti fronton. In: VERITAS Évkönyv 2014. Magyar Napló Kiadó; VERITAS Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 81-98.

Ligeti, Dávid Ádám (2018) Nánay Mihály: Habsburg József főherceg. A katona és főherceg, 1914-1924. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, 2018 (4). pp. 289-294. ISSN 1789-6339

Ligeti, Dávid Ádám (2017) Orosz László: Tudomány és politika. Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban. SZÁZADOK, 151 (1). pp. 216-219. ISSN 0039-8098

Ligeti, Dávid Ádám (2017) "Párisba járt a Károlyi Misi" : Gróf Károlyi Mihály nyugati útjai a világháború előestéjén. TRIANONI SZEMLE, 2 (3-4). pp. 49-56. ISSN 2060-2502

Ligeti, Dávid Ádám (2017) Szilágyi Dezső, igazságszolgáltatásunk reformátora. In: Protestáns hősök. Press-Pannonica-Media; AmfipressZ, Budapest, pp. 197-205. ISBN 978-963-823-022-5

Ligeti, Dávid Ádám (2018) Trianon az Eucharisztia budapesti világünnepének fényében 1938-ban. TRIANONI SZEMLE, 2018 (3-4). pp. 223-229. ISSN 2060-2502

Ligeti, Dávid Ádám (2016) Törvény, jog, igazság - Széll Kálmán, az ország vezérigazgatója. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 8. pp. 108-111. ISSN 0324-7228

Ligeti, Dávid Ádám (2016) A visegrádi remete utolsó útja : Görgei Artúr halálának társadalmi visszhangja 1916-ban. In: Natio est semper reformanda. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 407-414. ISBN 9789634141983

Liktor, Zoltán Attila (2018) Az Első Habsburg-Magyarorszag (1437-1457) II : Politikai földrengés – közjogi stabilitás1. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 14. pp. 239-262. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2018) Az első Habsburg-Magyarország (1437-1457) III. Konszolidációs kísérlet - Habsburg (V.) László kormányzása (1453-1457). IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 14 (2). pp. 301-315. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2017) Az első Habsburg-Magyarország (1437–1457) I. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 13 (4). pp. 219-244. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2018) Választás vagy öröklés? A magyarországi trónbetöltés kérdése a 16-17. században. JOG ÉS ÁLLAM, 23. pp. 121-127. ISSN 1787-0607

Liktor, Zoltán Attila (2017) Werbőczy jogforrástana, rendi magyar jogfelfogás, a magyar rendi jogfejlődés sajátosságai, különös tekintettel a Jagelló-korra. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 13 (2). pp. 253-259. ISSN 1787-3223

Liktor, Zoltán Attila (2018) A farkashidai egyezség (1490) - stratégiai mélység a közjog tükrében : Adalékok a Jagelló-Európa történetéhez. JOG ÉS ÁLLAM, 22. pp. 196-217. ISSN 1787-0607

Liktor, Zoltán Attila (2017) „Ülj törvényt, Werbőczi” : A Tripartitum a jogalkotás és jogalkalmazás tükrében. 500 éves a magyar nemesség „bibliája” – Gondolatok Werbőczy István szellemi hagyatékához. FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM, 7. pp. 143-161. ISSN 2063-5540

Liktor, Zoltán Attila (2016) A nemesi vármegye felépítése és a végrehajtásban játszott szerepe, különös tekintettel a Jagelló-korra. In: ‘De lege ferenda’. Pázmány Press, Budapest, pp. 331-345. ISBN 9789633082775

Liktor, Zoltán Attila (2020) A trónbetöltés rendje a Magyar Királyságban a XVI-XVII. században az Oñate-egyezség (1617) tükrében. IUSTUM AEQUUM SALUTARE, 1. pp. 163-192. ISSN 1787-3223

Lipták, Dorottya (2014) "Kép és írás" Képírás az európai és a magyar illusztrált sajtóban. Néhány bevezető gondolat egy elfeledett történet tanulmányozásához. In: "Képes világ" Tanulmányok Budapest Múltjából. Budapesti Történeti Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 9-16. ISBN ISSN: 0238-5597

Lipták, Dorottya (2009) Mecenatúra és mecénások Budapesten a kiegyezéstől az I. világháborúig. (Motívumok, értékváltás, mint a polgáriasság kifejezői) = Cultural Patronage and Patrons in Budapest 1867-1914. Project Report. OTKA.

Lovas, Borbála (2019) On the margins of the Reformation. The “Local” and the “International” in György Enyedi’s Manuscript Sermons and Printed Works. In: Protestant majorities and minorities in early modern Europe. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 231-247.

Lovas, Borbála (2019) Panicus terror. A mezőkeresztesi csata korabeli forrásokban. In: Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban. ELTE Bölcsészettudományi Kar; MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest.

Lucherini, Vinni (2013) The Journey of Charles I, King of Hungary, from Visegrád to Naples (1333): Its Political Implications and Artistic Consequences. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 341-362. ISSN 2063-8647

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – a kezdeti lépések. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – az egyházi, felekezeti oktatási intézményhálózat bővülése. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – az újraindulás problémái. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lugosi-Szabó, Gergely (2015) A katolikus oktatás elmúlt huszonöt éve – előzmények rövid áttekintése. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Lupescu, Radu (2016) A kolozsvári domonkos kolostor alapítása és korai története. In: Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 251-267.

Lupescu, Radu (2015) A kolozsvári ferences, egykori domonkos kolostor a középkorban. VÁRAK, KASTÉLYOK TEMPLOMOK. ISSN 1786-7150

Lurcza, Zsuzsanna (2016) Az eldologiasodás és az elidegenedés hauntológiája. In: Az értelem anyanyelvén. Komp-Press; Korunk, Kolozsvár, pp. 163-177. ISBN 978-606-773-015-9

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább – Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, pp. 1-17. (In Press)

Lux, Gábor (2016) Az államszocialista iparpolitika területi következményei. In: Tanítványaimban élek tovább: Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 89-105. ISBN 978-963-429-100-8

Lászlófi, Viola (2021) Doctors into Agents: The Technologies of Medical Knowledge and Social Control in State Socialist Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 328-356. ISSN 2063-8647

Lászlófi, Viola (2020) Polio Across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with an Epidemic. By Dóra Vargha. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 254 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 756-761. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Lénárt, András (2012) Emigration from Hungary in 1956 and the Emigrants as Tourists to Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 368-396. ISSN 2063-8647

Löffler, Erzsébet (2020) Eszterházy Károly püspök és székhelye, Eger városa = Bischof Károly Eszterházy und seine Residenzstadt Eger. In: Tanulmányok Eszterházy Károly egri püspök szellemi és épített örökségéről. Eszterházy Károly egri püspök és kora (1). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 177-199. ISBN 978-963-496-159-8

Lőkös, Péter (2019) Reaktionen der ungarischen Presse auf die Bücherverbrennungen in Deutschland 1933. Hungarian Studies, 33 (2). pp. 235-250. ISSN 0236-6568

Lőrincz, József (2018) Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháborúig. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Lőrincz, József (2018) A Csemegi-kódex és a javítóintézetek. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 53-60. ISSN 1216-6774

Lőrinczi, Dénes (2018) Az Ojtozi szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 31-38. ISSN 1216-6774

Lőrinczi, Dénes (2016) A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 53-60. ISSN 1216-6774

Lővei, Pál (2015) Das Baumkircherrelief in der Burg Schlaining. Die Geschichte und Herausbildung eines Darstellungstyps. In: Andreas Baumkircher und das ausgehende Mittelalter. Tagungsband der 32. Schlaininger Gespräche 16. bis 20. September 2012. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (152). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7 – Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-208. ISBN 978-3-85405-191-6

Lővei, Pál (2020) Győr és környéke bélyeges tégláiról. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 58. pp. 149-172. ISSN 0571-1304

Lővei, Pál (2019) Hol a határ? : Salzburg–Passau–Bécs és Esztergom–Buda vörös márvány-piackörzeteinek találkozása a középkori Magyar Királyság nyugati határsávjában. In: Márvány, tárház, adomány : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 303-351. ISBN 978-963-416-179-0

Lővei, Pál (2015) Temetők. Szempontok a topográfiai leírás rendszeréhez. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához (3). Enigma 2001 Kiadó, Székesfehérvár. ISBN 978-963-89942-4-2

Lővei, Pál (2009) „…jelen levelünket …szokott pecsétjeinkkel meg is erősítettük …” - Sokpecsétes oklevelek megpecsételési folyamata. In: „A feledés árja alól új földeket hódítok vissza”. Írások Tímár Árpád tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; MissionArt Galéria, Budapest, pp. 109-117. ISBN 978-963-7381-95-9

Lővei, Pál and Nagy, Judit (2013) A győri Liszt Ferenc utca háztulajdonosai a 17. század végétől a kiegyezésig. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Vince Kiadó, Budapest, pp. 307-325. ISBN 978 963 303 044 8

Lővei, Pál and Takács, Imre (2014) Egy 1358. évi dubrovniki sokpecsétes oklevél pecsétjei. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Magyar Tudományos Akadémia; Debreceni Egyetem; Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest-Debrecen, pp. 131-145. ISBN 978-963-473-760-5ö / 978-963-473-746-9

M

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Macher, Péter (2014) A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vállalat újjászervezésében 1945-1947. In: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve 2014. József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 151-164.

Maczák, Ibolya (2017) András Illyés’s St. Martin sermons. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA. ISSN 1585-079X

Maczák, Ibolya (2018) Die Gestalt von Joseph II. in der alten ungarischen Predigtliteratur. In: Die Habsburgische variante des aufgeklärten absolutismus“ : Beiträge zur mitregentschaft Josephs II., 1765–1780. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (16). Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Ungarisches Nationalarchiv; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 259-266. ISBN 978-963-631-272-5

Maczák, Ibolya (2020) Egy országgyűlés – két hitszónok. Hunyadi Szabó Ferenc és Tormási János tevékenysége az 1790–91. évi diétán. In: Rendi országgyűlés - polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Magyar Nemzeti Levéltár; Eszterházy Károly Egyetem, Budapest; Eger, pp. 255-272. ISBN 978-963-631-283-1

Maczák, Ibolya (2015) Koháry István és a régi magyarországi prédikációk. In: Koháry István emlékkönyv: a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára. Piarista Rend Magyar Tartománya, pp. 1-10. (Unpublished)

Maczák, Ibolya (2013) Köntösök, csaták, beszédek: Oszmán–magyar együttélés Georg Scherer prédikációiban. In: Az Oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka”. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, pp. 105-110.

Maczák, Ibolya (2016) A méhkirálynő édes uralma: Esterházy Krisztina Jozefa felett mondott temetési beszéd a Klimo Könyvtárban. In: Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo könyvtárban: "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal: Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.": A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. ISBN 978-963-429-063-6

Madas, Edit (2013) Der heilige Gerhard, Bischof von Tschanad. In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Akademie Verlag, Berlin, pp. 544-553. ISBN 978-3-05-005658-6

Madas, Edit (2017) À la recherche des sources liturgiques et hagiographiques du culte des saints rois hongrois en Europe centrale. In: Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge (XIe-début du XVIe siècle). Hagiologia (13). Brepols Publishers, Turnhout, pp. 281-290. ISBN 978-2-503-57548-3

Magasvári, Adrienn (2015) Vám- és adószedők a magyar pénzügyi igazgatásban az államalapítástól a kiegyezésig. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 39-46. ISSN 1216-6774

Magina, Adrian (2011) De la excludere la coabitare. Biserici tradițiomale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) = From exclusion to cohabitation. Traditional Churches, the Reformation and Islam in the Banat (1500-1700). Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca/Kolozsvár. ISBN 978-973-7784-58-2

Magyar, Zoltán (2016) Szent László a magyar művelődéstörténetben. KORUNK (KOLOZSVÁR), 27 (8). pp. 30-37. ISSN 1222-8338

Magyar, Zsolt (2012) Késő császárkori sírépületek Pannoniában : Late Roman mausolea in Pannonia. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 137. pp. 125-144. ISSN 0003-8032

Magyar, Zsolt (2013) Késő kelta és római kori bennszülött telep a Bátaszék-Körtvélyes-dűlőben. ÓKOR : FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 12 (4). pp. 61-68. ISSN 1589-2700

Magyar, Zsolt (2007) Sopianae. BULETINUL CERCURILOR STIINTIFICE STUDENTESTI: ARHEOLOGIE-ISTORIE-MUZEOLOGIE, 13. pp. 41-58. ISSN 1454-8097

Magyar, Zsolt (2007) Trilobitenperlen from Dunaszekcső (Hungary). JANUS PANNONIUS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 50/52 (2). pp. 100-104. ISSN 0553-4429

Majorossy, Judit (2012) Városi tér és társadalom a 15-16. századi Pozsonyban = Urban Space and Society in Fifteenth-Sixteenth-Century Pressburg / Bratislava. Project Report. OTKA.

Majtényi, György (2021) „Kádár elvtárs nem király” Hétköznapi emberek levelei és a hivatalok működése a Kádár-korban. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 211-221. ISBN 978-963-496-187-1

Makai, János (2021) Az egri főiskola Történelem Tanszékének oktatói kara (1949–1964). In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 223-234. ISBN 978-963-496-187-1

Makkai, Béla (2019) Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon. Causes, Events and Consequences. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Spec). pp. 204-225. ISSN 1786-6553

Makkai, Béla (2018) Kétarcú birodalom. A dualista Monarchia mint a „keleti Svájc”, avagy a „népek börtöne” = Double-Faced Empire The Dual Monarchy as “Eastern Switzerland” or “the Prison of Folks”. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 185-196. ISSN 1786-6553

Makkai, Béla (2019) Trianon – „hol nemzet süllyed el…” = Trianon – “Where the Nation is Lowering”. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 344-364. ISSN 1786-6553

Marchut, Réka (2014) Töréspontok. BARÁTSÁG (BUDAPEST), 2014 (5). pp. 8003-8006. ISSN 1218-0149

Marchut, Réka (2014) Töréspontok : A Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei (1920–1948). MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-08-8451-8

Marchut, Réka (2015) A földreform végrehajtása 1945-ben a Budapest környéki német falvakban. ÖRÖKSÉGÜNK: A NAGY IMRE TÁRSASÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA, 1-2. pp. 15-21.

Marchut, Réka (2014) "helyzetünk reális külső és belső szemléletére nevelve". MODERN MAGYARORSZÁG: AZ ELTE BTK ÚJ- ÉS JELENKORI MAGYAR TÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAMJÁNAK FOLYÓIRATA, 2014 (1). pp. 125-153.

Marchut, Réka (2019) A magyar–román viszony és a német külügyminisztérium az 1920-as években. SZÁZADOK, 153 (4). pp. 769-802. ISSN 0039-8098

Marinka, Melinda (2020) Kulturerbe oder Kriegsspuren? : Ein Fallbeispiel vom Vergessen bis zur Erinnerung und ’Patrimonisierung’ = Cultural Heritage or Traces of the War? : A Case Study From Oblivion to Memory and ’Heritagisation’. ETHNOGRAPHICA ET FOLKLORISTICA CARPATHICA (22). pp. 139-154. ISSN 0139-0600

Markó, Anita (2016) Farkas Gábor Farkas, Régi könyvek, új kalandok, 12 történet a könyvtárak mélyéről, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2015, 360. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 250-253. ISSN 0025-0171

Markója, Csilla (2009) Gerevich Tibor görbe tükrökben. Enigma, 16 (60). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2018) Gerevich Tibor és sokrétű hagyatéka – Aba-Novák Vilmos, Jeges Ernő és a kultúrpolitika a Horthy-érában. Enigma, 25 (95). pp. 35-50. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2020) Megelőlegezett gyász. Szavak pandémiáról, Farkas Istvánról, Kertész Imréről, Pedro Costáról, Agambenről és Lav Diazról. Enigma (101). ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2019) Szemben a katasztrófával. Farkas István, az École de Paris festője és mestere, Mednyánszky László. In: Farkas István. Magyar Nemzeti Galéria, pp. 14-57.

Markója, Csilla (2014) A Turul szárnyai alatt. Hekler Antal és Zádor Anna kapcsolatáról. Enigma, 21 (80). pp. 18-31. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla (2018) "Vörös posztó" : Városinstalláció 1919. Május 1-én a források tükrében. Enigma, 25 (94). pp. 147-215. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2018) "Jogtalanságnak tartom úgy a proletárok mint a reakció diktatúráját." Herman Lipót festőművész 1920-ban írt naplója 1. Enigma, 25 (95). pp. 5-34. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) "Kegyetlenebb, mint bármelyik országban". Wilde Margit és Ferenc Wilde Jánosnak írt párhuzamos levélnaplói 1944-ből. Enigma, 23 (86). pp. 17-140. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2017) "Sajnos nem tudok hinni egészen a dolgok sikerülésében": Herman Lipót naplójegyzetei a Tanácsköztársaság idejéből (1919. január-július). Enigma, 24 (93). pp. 25-108. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2015) Schuster Gyula levelei Wilde Jánosnak. Enigma, 21 (84). pp. 27-29. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2016) Wilde és a Bécsi Iskola 4. Meridián, Budapest.

Markója, Csilla and Bardoly, István (2018) "Én a szabadság pártján állok." Herman Lipót 1920-ban írt naplói, 2. Enigma, 25 (96). pp. 115-132. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Bardoly, István (2018) "Érdekes, de szörnyen drága kísérlet." Herman Lipót naplójegyzetei (1919. augusztus-december). Enigma, 25 (94). pp. 7-79. ISSN 1218-8069

Markója, Csilla and Benova, Katarina and Haris, Andrea and Somorjay, Sélysette and Gábor, Eszter and Nagy, Ildikó (2015) Mednyánszky-olvasókönyv 3. Meridián-2000 KOM Bt., Budapest. ISBN 978-615-80188-1-4

Marosi, Ernő and Gerevich, Tibor and Horváth, Henrik and Genthon, István (2018) Gerevich Tibor olvasókönyv 3. Meridián, Budapest.

Martí, Tibor (2015) «Antemurale Christianitatis» en Europa Central: la frontera húngara y croata de la monarquía de los Habsburgo en la época moderna. In: Antemurales de la fe. Conflictividad confesional en la Monarquía de los Habsburgo, 1516-1714. UAM Ediciones; Ministerio de Defensa, Madrid, pp. 181-196. ISBN 978-84-9091-087-0

Martí, Tibor (2020) Az 1625. évi soproni országgyűlés a Habsburg dinasztia spanyol ágának szemével: Ossona gróf bécsi spanyol követ jelentései. In: Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés = Der ungarische Krönungsreichstag in Ödenburg 1625 = The Hungarian Diet and Coronation at Sopron in 1625. Annales Archivi Soproniensis (2). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Sopron-Budapest, pp. 1-96. (Submitted)

Martí, Tibor (2012) Az Esterházyak vitézi ethosza a 17. században. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 398-409. ISBN 978-963-506-871-5

Martí, Tibor (2009) Datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana y los estados húngaros en la época de la Guerra de los Treinta Años. In: Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan. Editorial Polifemo, Madrid, pp. 473-526. ISBN 978-84-96813-30-4

Martí, Tibor (2014) Familienwappen und Lebensdaten von Palatin Paul Esterházy im Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies. In: Wiener Archivforschungen. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (10). Magyar Nemzeti Levéltár, Bécs, pp. 223-232. ISBN 978-615-5389-21-4

Martí, Tibor (2014) "Jezsuita maradt-e Pázmány?" – Juan de Lugo bíboros állásfoglalása 1645-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (2). pp. 287-294. ISSN 0040-9634

Martí, Tibor (2015) Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén [Ádám Batthyány. A Hungarian Aristocrat and his Court in the Middle of the Seventeenth Century]. By András Koltai. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 14) Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2012. 636 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 4 (2). pp. 532-536. ISSN 2063-8647

Martí, Tibor (2011) Két magyar főúr, Esterházy László és Batthyány I. Ádám levelezése (1646–1652). In: Összekötnek az évezredek. Pázmány Történelmi Műhely Történelmi Tanulmányok (3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest; Piliscsaba, pp. 162-180. ISBN 978 963 277 301 8

Martí, Tibor (2020) Las relaciones de los diplomáticos de la rama española de la Casa de Austria sobre la política de Gábor Bethlen, príncipe de Transilvania (1613-1629) = The Relations of Diplomats of the Spanish Branch of the House of Austria on the Politics of Gábor Bethlen, Prince of Transylvania (1613-1629). MEMORIA Y CIVILIZACION, 23. pp. 561-581. ISSN 1139-0107 (print); 2254-6367 (online)

Martí, Tibor (2017) Oklevelek Aragóniai Beatrix hagyatékából. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 59 (3). pp. 491-523. ISSN 0040-9634

Martí, Tibor (2014) Oñate gróf bécsi spanyol követ jelentései az 1622. évi soproni országgyűlésről. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 233-257. ISBN 978-963-8327-38-3

Martí, Tibor (2016) Paul Esterházy, Ritter vom Goldenen Vlies. UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 32 (2014-2). pp. 139-156. ISSN 0082-755X

Martí, Tibor (2013) Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: Három kiadatlan Pázmány-levél. In: Pázmány nyomában. MondAt Kiadó, Vác, pp. 315-322. ISBN 978-963-87596-6-5

Martí, Tibor (2009) Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627- 1629). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 7. pp. 15-23. ISSN 0865-0632

Martí, Tibor (2010) Pázmány diplomáciai hatása. In: Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, pp. 202-211. ISBN 978-963-308-014-6

Martí, Tibor (2012) A füleki ferences rendház régi állománya. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (7). Eszterházy Károly Főiskola, Eger.

Martí, Tibor (2012) Élet a kismartoni várban a 17. század közepén egy 1653. évi inventárium alapján. In: "Fényes palotákban, ékes kőfalokban". WZ Könyvek, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-963-87877-5-0

Martí, Tibor (2020) A spanyol Habsburgok bécsi diplomatáinak információi Bethlen Gábor erdélyi fejedelem politikájáról (1613–1629). In: "A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát" : Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. Pázmányos oktatói éve előtt. Szent István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 197-216. ISBN 978-963-277-888-4

Martí, Tibor and Monostori, Tibor (2016) A Spanyol Monarchia értesülései a Magyar Királyságról. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 12. pp. 123-139. ISSN 0865-0632

Masek, Zsófia and Veres, Zsuzsanna and Kocsis, Kinga and Szeniczey, Tamás and Marcsik, Antónia and Hajdu, Tamás (2021) Ritual violence or acts of warfare in the late Roman and Hun period from the Hungarian Plain. In: Crimes in the Past: Archaeological and Anthropological Evidence. Archaeopress Publishing Ltd., Oxford, pp. 136-161. ISBN 978-1-78969-778-0 (print); 978-1-78969-779-7 (e-PDF)

Matolcsi, Réka (2020) Deszkafalak és potyavacsorák: Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban [Plank walls and freebee dinners: Voter behavior in Pest in the era of Kálmán Tisza]. By Péter Gerhard. Budapest: Korall, 2019. 371 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 362-365. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Medgyesi, Konstantin (2019) Tizenhét perc, ami megtörte Grósz Károly karrierjét = Seventeen minutes that broke Károly Grósz's career. BETEKINTŐ, 13 (3). pp. 5-29. ISSN 1788-7569

Melegh, Attila (2012) Net Migration and Historical Development in Southeastern Europe since 1950. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 415-453. ISSN 2063-8647

Merkovity, Norbert (2014) Hungarian MPs' Response Propensity to Emails. In: Political Campaigning in the Information Age. IGI Global, Information Science Reference, Hershey, pp. 305-317.

Mester, Béla (2014) Suicide as a Topic of the Ethical Theories in Hungarian Intellectual History under Conditions of the Post-War Moral Crisis after the WWI. In: Understanding Genocide and Suicide. LIT Verlag Münster, Münster, pp. 69-75. ISBN 978-3-643-90527-7

Mester, Béla (2018) Utilitarian political discourse and the background of the Kantian ethics in the 19th-century history of the Hungarian political ideas. What can be sacrificed? In: Sacrifice. LIT Verlag, Wien; Zürich, pp. 165-172. ISBN 978-3-643-90917-6

Mester, Béla (2014) Vita a magyarok őstörténetéről Világos után. In: Tudomány és hagyományőrzés. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 351-363. ISBN 978-963-9627-87-1

Meszerics, Tamás (2020) "A bensőséges barát bizalmas hangján" : A Magyarországra irányuló angol és amerikai titkos propagandaműveletek a második világháborúban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (2). pp. 267-279. ISSN 0040-9634

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Az 1674. évi gályarabper előzményei és a bécsi udvar. In: Mártírium és emlékezet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 111-120. ISBN 978-963-3184-65-3

Mihalik, Béla Vilmos (2012) Sacred Urban Spaces in Seventeenth-Century Upper Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 22-48. ISSN 2063-8647

Mihalik, Béla Vilmos (2016) A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (3). pp. 383-407. ISSN 0040-9634

Miklós, Dániel (2020) Megfigyelések egy tűrtté vált sportágról : Carlo Passalacqua és a rögbi meghonosítása Magyarországon a belügyi iratok tükrében. BETEKINTŐ, 14 (1). ISSN 1788-7569

Miklósity Szőke, Mihály (2006) Késo római mázas kerámia Brigetio legiotáborából. Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Közleményei, 12. pp. 159-196. ISSN 1215-7457

Miklósity Szőke, Mihály (2001) Két szarvasagancs amulett Brigetio polgárvárosából. Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Közleményei, 8. pp. 105-123. ISSN 1215-7457

Mikos, Éva (2014) Gulyás Judit: „Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2010. /Néprajzi Tanulmányok/. ETHNOGRAPHIA, 125 (1). pp. 153-154. ISSN 0014-1798

Mikó, Gábor (2010) 16. századi dekrétumpéldányok a keszthelyi Festetics-könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126 (3). pp. 350-365. ISSN 0025-0171

Mikó, Gábor (2020) Andrea Scolari váradi püspök végrendelete és annak hitelesítése : Adatok a hiteleshelyi és közjegyzői intézmények együttműködéséhez. In: Nagyvárad és Bihar a Zsigmond-korban. Tanulmányok Biharország történetéről (8). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 195-226. ISBN 9789730319965

Mikó, Gábor (2011) Az 1267. évi bécsi zsinat úgynevezett „magyar határozatai”. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (1). pp. 1-29. ISSN 0025-0171

Mikó, Gábor (2015) Az 1514. évi Lukács-napi országgyűlés törvénykönyvének megszületése. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 271-318. ISBN 978-963-416-012-0

Mikó, Gábor (2011) A Corpus Juris Hungarici és 16. századi törvényhozásunk okleveles emlékei. In: Micae mediaevales : Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 63-81. ISBN 978-963-284-223-3

Mikó, Gábor (2013) I. András király sírkövének legkorábbi említése. TURUL, 86 (4). pp. 150-152. ISSN 1216-7258

Mikó, Gábor (2015) Kora újkori másolatgyűjtemények szerepe középkori törvényeink kiadásakor. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 50 (1). pp. 99-108. ISSN 1216-092X

Mikó, Gábor (2019) Krónikaírás és törvényalkotás Mátyás király korában : Egy dekronologikus vizsgálat tanulságai. In: I. Mátyás és az igazságszolgáltatás. Az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája. Országos Bírósági Hivatal, Budapest, pp. 17-31. ISBN 9786158046999

Mikó, Gábor (2012) Mátyás király „krónikás könyve” egy 16. századi törvénygyűjtemény margóján : Meg jegy zé sek a Thuróczy-kódex történetéhez. In: Tiszteletkör : Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 573-586. ISBN 978 963 312 095 8

Mikó, Gábor (2020) Oszmánellenes hadjáratok lehetőségei a 16. század elején : Kísérlet Szrebernik, Szokol és Tessány várak visszahódítására 1513-ban = The Opportunities of the Anti-Ottoman Offensive in the Early Sixteenth Century : The Attempt to Reconquer the Castles of Srebrenik, Sokol, and Tešanj in 1513. SZÁZADOK, 154 (3). pp. 577-620. ISSN 0039-8098

Mikó, Gábor (2007) Szent István törvényei és a pszeudo-izidori hamisítványok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (2). pp. 153-168. ISSN 0025-0171

Mikó, Gábor (2011) Szent István törvényeinek XVI. századi kézirata Lőcse város levéltárában. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 18 (2). pp. 111-145. ISSN 1217-8020

Mikó, Gábor (2012) Zsigmond király 1411. évi rendelete a kamarahaszna és a tized behajtásáról. SZÁZADOK, 146 (2). pp. 319-367. ISSN 0039-8098

Mikó, Gábor (2021) A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici. Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634162414

Mikó, Gábor (2013) A középkori magyar királyok ismeretlen lajstroma Monoszlóy András könyvtárából. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 125-137. ISSN 0324-6965

Mikó, Gábor (2013) Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? : Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55. pp. 1-22. ISSN 0040-9634

Mikó, Gábor (2015) A magyar törvények első nyomtatott kiadása és Mossóczy Zakariás. ACTA HISTORICA (SZEGED), 138. pp. 145-162. ISSN 0324-6965

Mikó, Gábor (2015) A parasztság költözési jogának szabályozása II. Ulászló király 1514. évi törvénykönyvében. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 319-332. ISBN 978-963-416-012-0

Mikó, Árpád (2013) A Corvinusok Budán. Római nevek a művészet játékterében. In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince, Budapest, pp. 565-574.

Mikó, Árpád (2017) Fate of the Liturgical Equipment of Late Medieval Cathedrals in Hungary in the Early Modern Age. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 225-238. ISBN 9783879974603

Mikó, Árpád (2014) Il Corvinus a Buda: NOMI ROMANI NELLO SPAZIO DI GIOCO DELL’ARTE. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 55. pp. 15-21. ISSN 0001-5830

Mikó, Árpád (2017) Le legature in cuoio dorato e la Biblioteca Corviniana a Buda. In: A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 113-134. ISBN 978-963-200-675-8

Mikó, Árpád (2013) Pietro Ferabosco számadása a Miksa magyar királlyá koronázására épített pozsonyi diadalkapukról (1563). Művészettörténeti Értesítő, 62 (2). pp. 323-328. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2018) A Renaissance Dream: Arts in the Court of King Matthias. In: The Art of Medieval Hungary. Viella, Roma, pp. 319-331. ISBN 978-886-728-661-4

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2016) SUDÁR BALÁZS: DZSÁMIK ÉS MECSETEK A HÓDOLT MAGYARORSZÁGON. MTA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT, TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET, BUDAPEST, 2014. 653 LAP, 225 KÉP. Művészettörténeti Értesítő, 65 (2). pp. 395-399. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2014) Templomok ékességei. Új Művészet, 24 (12). pp. 7-9. ISSN 0866-2185

Mikó, Árpád (2013) Valkai András (1540–1586) Báthory-genealógiája. Báthory István király mint az Árpádok leszármazottja. Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 583-599. ISSN 0021-1486

Mikó, Árpád (2014) [Válasz az opponensi véleményekre] Mikó Árpád "A reneszánsz művészet története Magyarországon" című akadémiai doktori értekezésének vitájá[n]. Művészettörténeti Értesítő, 63 (1). pp. 195-200. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2014) Über den Miniator der Wolfenbütteler Tolhopff-Corvine. In: Corvina Augusta. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 223-255. ISBN 978-963-200-625-3

Mitrovits, Miklós (2020) Background to the Molotov–Ribbentrop Pact. Central European Horizons online magazine, 1 (1). ISSN 2732-0456

Mitrovits, Miklós (2014) Dušan Segeš – Maroš Hertel – Valerián Bystrický (eds.): Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (2). pp. 62-66. ISSN 2064-6410

Mitrovits, Miklós (2011) Egy barátság nehéz évtizede. A lengyel–magyar viszony szakítópróbái (1956–1968). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 136-163. ISSN 0864-960X

Mitrovits, Miklós (2012) Kádár és Dubček 1968-ban. In: Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Politikatörténeti Füzetek (33). Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 125-146. ISBN 978-963-338-093-2

Mitrovits, Miklós (2012) Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez és vitás kérdéseihez. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, LVII (2). pp. 215-224. ISSN 0864-960X

Mitrovits, Miklós (2015) A Rajk-per lengyel szemmel. BETEKINTŐ, 2015 (2). pp. 1-15. ISSN 1788-7569

Mitrovits, Miklós (2013) Rozdelenie Československa a maďarská politika (1989 – 1993). In: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA), Pozsony, pp. 290-305. ISBN 978-80-224-1313-8

Mitrovits, Miklós (2014) Segeš, Dušan – Hertel, Maroš – Bystrický, Valerián (ed.): Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938–1939. [Szlovákia és a szlovák kérdés a lengyel és a magyar diplomáciai dokumentumokban 1938–1939-ben]. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 71-75. ISSN 2064-6410

Mitrovits, Miklós (2013) Z perspektywy Budapesztu. In: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym. Część 1. Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, pp. 509-521. ISBN 978-83-7545-481-9

Mitrovits, Miklós (2008) A játék hatalma. Futball-pénz-politika. Kelet-európai tanulmányok (2.). L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest. ISBN 78 963 236 106 2

Mitrovits, Miklós (2020) A politikai, kulturális és társadalmi ellenállás lehetőségei : A lengyel és a magyar példa. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (1). pp. 1-19. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2012) A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a lengyel és a magyar gyakorlatban (1989-2012). ESZMÉLET, 24 (94). pp. 98-119. ISSN 0865-2139

Molnár, Antal (2014) Carlo Caraffa bécsi nuncius az 1622. évi soproni országgyűlésen. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 125-231. ISBN 978-963-8327-38-3

Molnár, Antal (2014) A Forgotten Bridgehead between Roma, Venice, and the Ottoman Empire:Cattaro and the Balkan Missions in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 3 (3). pp. 494-528. ISSN 2063-8647

Molnár, Antal (2014) Formulari francescani della provincia Ungherese dei frati Minori Osservanti del primo Cinquecento. In: Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento: Italia e Ungheria a confronto. Viella, Roma, pp. 73-86. ISBN 978-88-6728-295-1

Molnár, Dávid (2019) Egy ezüstcsempész kanonok? Várdai István itáliai peregrinációs költségei (1448–1449). In: „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni”. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest, pp. 77-100.

Molnár, Dávid (2019) “Many laughed at the thought of this illustrious young man reading books:” About Miklós Báthory’s Library and His Cicero-Codex. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (3). pp. 573-593. ISSN 2063-8647

Molnár, Zoltán (2021) A járványos megbetegedések elleni harc Magyarországon a Nagy Háború időszakában, 1914-1918 = The Fight against Epidemic Diseases during the Great War, 1914–1918. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (1). pp. 125-138. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Molnár, Zoltán (2020) A nők szerepe a háborús hátországban Magyarországon, 1914–1918. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (2). pp. 143-154. ISSN 2060-0437

Molnár, Ágnes (2019) Alkalmazkodó polgárosodás : Család és gazdaság Kiskanizsán a 20. században = Adapting Embourgeoisement. Family and Economy in Kiskanizsa, A District of a Hungarian Town, in the 20th Century. Néprajzi Értekezések (8). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-7-0

Monok, István (2003) Aktuelle Forschungen und historische Quellen zu den kulturellen Beziehungen zwischen Halle und Ungarn. In: Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien (7). Niemeyer Verlag, Halle; Tübingen, IX-XIII. ISBN 3-484-84107-9

Monok, István (1990) Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). p. 9. ISSN 0209-4800

Monok, István (2005) Aristocrats and Book Culture at the Border of Two Empires in the 16th and 17th Centuries. In: Blue Blood, Black Ink. OSZK, Budapest, pp. 11-16. ISBN 963-200-498-1

Monok, István (2012) Az intézményi könyvtárak szerepe a nemzeti kulturális identitás kialakulásában Magyarországon a 18. században. In: Médiumok, történetek, használatok. Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék, Szeged, pp. 75-92. ISBN 978-963-306-177-0

Monok, István (1995) Azonosságok és különbségek három nyugat-magyarországi város XVI–XVII. századi olvasmányaiban. HUNGAROLÓGIA, 1995 (6). pp. 231-244. ISSN 1217-4343

Monok, István (1994) Benda Kálmán. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 6 (1-2). pp. 251-252. ISSN 0865-5227

Monok, István (1994) Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: De la umanism – la luminism. Mica Doris, Târgu-Mureş, pp. 29-42. ISBN 973-95029-6-2

Monok, István (2005) The Bánffy Family’s Court in Alsólindva and its Book Culture. In: Blue Blood, Black Ink. OSZK, Budapest, pp. 61-68. ISBN 963-200-498-1

Monok, István (1989) Csapodi Csaba–Tóth András–Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). p. 337. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Csongrád megye évszázadai. [Szerk.: Blazovits László]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1989 (1-4.). pp. 170-172. ISSN 0237-3742

Monok, István (2019) The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom. Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, 3 . Praesens Verlag, Wien. ISBN 9783706910248

Monok, István (2012) The Cultural Policy Aspects of Digitalisation of Written Cultural Heritage in Europe and in Hungary. In: ICI 2012 International Conference on Information. Open University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 129-134. ISBN 978-967-429-013-9

Monok, István (2012) Deutsche Buchhändler in Ofen und Pest in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Presse und Geschichte – Neue Beiträge; Bd. 63. . Edition Lumiere, Bremen, pp. 153-158. ISBN 978-3-934686-96-0

Monok, István (2004) Deux siècles de culture de la lecture dans le Bassin des Carpathes (1526-1730). Revue française d'histoire du livre, 2004. pp. 297-316. ISSN 0037-9212

Monok, István (1989) Dümmerth Dezső: Írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 350-351. ISSN 0209-4800

Monok, István (2014) Egy erdélyi fejedelem, aki "választott magyar király". ISKOLAKULTÚRA, XXIV. (3.). pp. 122-125. ISSN 1215-5233

Monok, István (2019) Esterhazyana, egy új ikersorozat. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. ISBN 9789630997249

Monok, István (2009) „Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum”. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 266-276. ISBN 978 963 506 800 5

Monok, István (2004) Exulanten aus Bayern, Oberpfalz und Pfalz am Batthyány-Hof an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts. UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, Bd. 27. pp. 331-340. ISSN 0082-755X

Monok, István (2017) Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790 : Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 333-336.

Monok, István (2010) Fata Márta-Schilling, Anton (Hrsg.): Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. ISKOLAKULTÚRA, 7-8 (20. év). pp. 159-162. ISSN 1215-5233

Monok, István (1994) Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban 1526–1671. CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS, 26 (1-4). pp. 49-60. ISSN 0133-705X

Monok, István (1986) Fráter Jánosné: Az akadémiai könyvtár iratai 1831–1949. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 8 (3-4). p. 63. ISSN 0209-4800

Monok, István (2015) Gálfi Emőke, A gyulafehérvári hiteleshely requisitorai (1556–1690). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 507-510. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Hagyományos és nonkonformista olvasmányok Nyugat-Magyarországon (1550–1650). In: Mindennapi választások. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 465-483. ISBN 978 963 962 712 3

Monok, István (2014) Hungary and Transylvania and the European Publishing Centres in the Sixteenth Century. In: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699. A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1 (1). Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 229-252. ISBN 978-1-4438-6686-6

Monok, István (1989) Irodalom és ideológia a 16–17. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 93 (1-2). pp. 159-163. ISSN 0021-1486

Monok, István (1997) Könyvtárak és könyvolvasás, 1526–1720. In: Pannon enciklopédia. Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 259-261. ISBN 963 829 770 0

Monok, István (2015) La BNU et la Hongrie. In: Bibliothèques Strasbourg. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Paris; Strasbourg, pp. 239-241. ISBN 9782859230609

Monok, István (2015) La Hongrie et l'édition alsacienne, 1482-1621. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 53-74. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Le contrôle et la circulation des livres protestants en Hongrie après l’expulsion des Turcs. In: Libri prohibiti. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918. Bd. I. . Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 105-115. ISBN 3-86583-037-4

Monok, István (2014) Lesestoffe deutscher Bürger in Kaschau in der Frühen Neuzeit. ZEITSCHRIFT FUR MITTELEUROPAISCHE GERMANISTIK, 4 (2). pp. 127-144. ISSN 2192-3043

Monok, István (2006) Lesestoffe ungarischer Studierender während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Studiosorum et librorum peregrinatio. Universiteit van Amsterdam - OSZK, Amsterdam; Budapest, pp. 43-54. ISBN 963 200 507 4

Monok, István (1983) Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 98-100. ISSN 0209-4800

Monok, István (1995) Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99 (3-4). pp. 427-429. ISSN 0021-1486

Monok, István (1998) Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums in Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Olvasmánytörténeti dolgozatok. Különszám (2). Scriptum, Szeged, pp. 71-79. ISBN 963 8335 57 2

Monok, István (2012) L‘uso pubblico dei libri nell‘Ungheria del Cinque e Seicento. LA BIBLIOFILÍA: RIVISTA DI STORIA DEL LIBRO E DI BIBLIOGRAFIA, 114 (2). pp. 215-229. ISSN 0006-0941

Monok, István (1996) Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI–XVII. századi Magyarországon. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 393-401. ISBN 973-96946-7-5

Monok, István (2016) A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság változó szerepei. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Veritas - Magyar Napló, Budapest, pp. 301-306.

Monok, István (2005) The Nádasdy Courts in Sárvár and Pottendorff and their Book Culture. In: Blue Blood, Black Ink. OSZK, Budapest, pp. 69-86.

Monok, István (2017) A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai, Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK-INC), Összeállította/composuit W. Salgó Ágnes, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017 (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae, II). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 503-504. ISSN 0025-0171

Monok, István (2018) Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627-1629. HISTORICKE STUDIE, 52. pp. 57-64. ISSN 0440-9515

Monok, István (1989) Potkowski, Edward: Le livre manuscrit – la société – la culture dans la Pologne du bas Moyen Âge (XIVe–XVe siècle). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 108-109. ISSN 0025-0171

Monok, István (2003) Qui peut-on appeler bibliothécaire du XVIe au XVIIIe siècle en Hongrie? In: Histoire des bibliothécaires. Colloque international à l'ENSSIB, Lyon, du 27 au 29 novembre 2003. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), Lyon, pp. 23-32.

Monok, István (1985) Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543–1686). SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1985. pp. 173-174. ISSN 0237-3742

Monok, István (2002) Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802–2002. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, pp. 360-379. ISBN 973-599-045-8

Monok, István (2011) Szubjektív gondolatok az Alföldi Nyomda évfordulójára. In: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Alföldi Nyomda Rt. Méliusz Műhelye, Debrecen, pp. 5-7. ISBN 978-963-8216-45-8

Monok, István (1989) A Századok repertóriuma, 1867–1975. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). p. 464. ISSN 0209-4800

Monok, István (2003) Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. In: Aere perennius – Ércnél maradandóbb. OSZK, Budapest, pp. 9-15.

Monok, István (2012) Towns and Book Culture in Hungary at the end of the Fifteenth Century and during the Sixteenth Century. In: Print culture and peripheries in early modern Europe. Library of the written word; The handpress world . Brill, Leiden; Boston, pp. 171-200. ISBN 9789004235748

Monok, István (2011) Város és könyvkultúra Magyarországon a 16–17. század fordulóján. In: Crescit eundo. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 163-170.

Monok, István (1990) Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 165-166. ISSN 0209-4800

Monok, István (2015) What Makes a Library in Hungary or Transylvania Modern in the Early Modern Age? Some Aspects of Assessment. In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Zentraleuropaische Studien für Andrea Seidler. Praesens Verlag, Wien, pp. 131-140. ISBN 978-3-7069-0840-5

Monok, István (1988) XVI–XVII. századi olvasmánykultúránk. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0171

Monok, István (1991) Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16–17. Jahrhundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 1990 (5). pp. 81-88. ISSN 0238-2156

Monok, István (2008) Über die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Institutionelle und private Bibliotheken im Hinblick auf die Lesegeschichte. MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FUR BUCHFORSCHUNG IN OSTERREICH, 2008 (1). pp. 7-31. ISSN 1999-5660

Monok, István (2015) A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi áramlatok történetének alakulására a 16. században a kortárs könyvtárak vizsgálata tükrében. In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem". Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 150-167. ISBN 978-963-12-1037-8

Monok, István (2010) A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely. Kiállítási katalógus. ISKOLAKULTÚRA, 3 (20. év). pp. 130-131. ISSN 1215-5233

Monok, István (2021) A formação das bibliotecas científicas na Hungria dos primórdios da era moderna. LIVRO: REVISTA DO NUCLEO DE ESTUDOS DO LIVRO E DA EDICAO, 9 (10). pp. 75-83. ISSN 2179-801X

Monok, István (2010) Új magyar bibliofil hasonmás sorozat születése (Schöck Gyula kiadványai). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126 (2). pp. 271-274. ISSN 0025-0171

Monok, István (1986) A táguló világ magyarországi hírmondói. XV–XVII. század. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (4). pp. 473-475. ISSN 0021-1486

Monok, István and Karácsonyi, Béla and Ötvös, Péter (1989) Sylvester János saját kezű számlája 1544-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 71-72. ISSN 0025-0171

Monok, István and Zvara, Edina Éva (2019) Die Bibliothek von Nicolaus Olahus. In: Nicolaus Olahus 450. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Wien, pp. 85-96. ISBN 9789636312800

Mujzer, Péter (2016) Magyar páncélosok alkalmazása a II. világháborúban I. rész. HADITECHNIKA, 50 (6). pp. 2-5. ISSN 0230-6891

Mák, Ferenc (2015) A fehértemplomi magyar sajtó a századfordulón. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 215-222. ISSN 0025-0171

Márton, Ildikó and Beck, Zoltán and D. Tóth, Ferenc and Dezso, Balázs and Fekésházy, Attila and Kiss, Csongor and Redl, Pál and Sikula, Judit and Simon, Ágnes and Szarka, Krisztina Zsuzsanna (2008) Rosszindulatú szájüregi daganatos megbetegedések epidemiológiai vizsgálata, korszerű kivizsgálása és kezelése Északkelet-Magyarországon = Epidemiology, contemporary diagnostic and treatment of oral cavity cancer in North-East Hungary. Project Report. OTKA.

Mátay, Mónika (2012) “A városok szíverek.” Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról [“Cities are Arteries.” Studies on Kassa and Other Towns in the Age of Reforms]. By Gábor Czoch. Pozsony: Kalligram, 2009. 209 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 240-244. ISSN 2063-8647

Mátyás, Botond Hunor (2021) Hadtörténelmi tanulságok egy új csapatnem megszervezéséről – Rohamtüzérség, avagy önjáró tüzérség = Military Historical Experiences of Organising a New Type of Military Branch – Assault Artillery or Self-propelled Artillery. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 14 (2). pp. 45-54. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Mátyás-Rausch, Petra (2011) Bányaigazgatás a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség területén. In: Törésvonalak. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet, Pécs, pp. 27-42. ISBN 978-963-642-388-9

Mátyás-Rausch, Petra (2013) A "befogadó Erdély" : Erdélyi és külföldi szakemberek a Fejedelemség ércbányászatában Bethlen Gábor idejében (1613-1629). In: Bethlen Gábor képmása, 02-03. Máj. 2012, Miskolc.

Mátyás-Rausch, Petra (2015) A belényesi uradalom és a helyi ércbányászat helyzete a fejedelemség gazdasági kormányzatában (1571-1613). In: "Várad, Erdély kapuja..." Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Tanulmányok Biharország történetéről (2). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 51-79. ISBN 9789730190847

Mátyás-Rausch, Petra (2013) A nagybányai politikai elit és a helyi bányászatban betöltött szerepe a kamarai kezelés évei alatt (1569-1579). URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 8. pp. 61-95. ISSN 1787-6753

Mátyás-Rausch, Petra (2017) Ércbányászat a Báthoryak korában. Magyar Történelmi Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-057-1

Mátyás-Rausch, Petra (2015) A szatmári arany- és ezüstbányászat helyzete a Hans Feigel-féle kamarai jelentés alapján (1573). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 171-194. ISSN 0865-0632

Mátyás-Rausch, Petra (2015) A városvezetői és gazdasági elit összetétele Nagybányán 1569 és 1581 között. ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (1). pp. 51-64. ISSN 1453-0961

Mátyás-Rausch, Petra (2013) A szatmári nemesércbányászat igazgatása Báthory Gábor fejedelemsége idején (1608-1613). TÖRTÉNELMI SZEMLE (3). 491 -517. ISSN 0040-9634

Máté, Gábor (2017) 17-18. századi tanúvallomások településtörténeti tanulságai a középkori Tolna nyugati és déli felén. In: Magyarország régészeti topográfiája : Múlt, jelen, jövő. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 301-311.

Máté, Gábor (2018) Tanúvallatás a Dél-Dunántúl 1683-85-ös elpusztításáról (Forrásközlés). Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXXIX. 2017.. pp. 401-441.

Máté, Gábor (2018) A dél-dunántúli rácok történeti néprajzi kérdései a 17-18. században. ETHNOGRAPHIA. ISSN 0014-1798

Mázi, Béla Imre and Tóth, Gábor (2010) A Letter by István Széchenyi to William Tierney Clark. HUNGARIAN QUARTERLY, 51 (200). pp. 20-32. ISSN 1217-2545

Mészáros, Balázs (2017) A Magyar Királyi Pénzügyőrség egyenruházata és felszerelése 1919-1944. Rendvédelem-történeti Füzetek (54). pp. 25-44. ISSN 1216-6774

Mészáros, Orsolya (2020) A középkori Szigliget vár és uradalma (12-16. század). In: Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése. UNSPECIFIED. (Submitted)

Mészáros, Orsolya Anna (2020) Az elit és az udvar. In: Az Anjou-kor hatalmi elitje. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 189-209. ISBN 9789634162124

Mészáros, Orsolya Anna (2015) Városi élet a visegrádi királyi városban = Life in the Royal Town of Visegrád. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" = Archaeological, art historical and historical researches 'in the Middle of the Kingdom'. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, Budapest, pp. 629-645. ISBN 9786155254031

Mészáros, Zsolt (2017) Női hálózatok és a 19. századi divatlapok : A Magyar Bazár és olvasóközönsége. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 297-313. ISSN 0025-0171

Mód, László Balázs (2012) Adalékok az alföldi homoki szőlő- és borgazdálkodás modernizálásához: egy csongrádi szőlőbirtokos látogatása és tapasztalatai a kecskeméti Miklóstelepen. In: Érték és sors. Magyarságtudományi kutatások II. . Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, pp. 247-256. ISBN 978-963-88222-7-7

Mód, László Balázs (2011) Egy csongrádi szőlőbirtokos, Ludrovai Tóth István gazdálkodása naplófeljegyzései tükrében. OPPIDUM CSONGRÁD, 2011. pp. 49-52. ISSN 1218-8212

Mód, László Balázs (2013) A Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesületének megalakulása. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 14. pp. 5-19. ISSN 1219-6665

Mód, László Balázs (2013) "Kocsma volt ez, a jó bort kedvelők helye...". In: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform; Magyar Bortörténeti Társaság, Budapest, pp. 337-343. ISBN 978-963-08-5828-1

N

NYITRAI, Endre (2015) A szervezett bűnözés története. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 47-62. ISSN 1216-6774

Nagy, Andor (2016) Verók Attila, Martin Schmeizel, (1679–1747), Eger, Líceum Kiadó, 2015, 350 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 248-250. ISSN 0025-0171

Nagy, Andor (2021) A brassói szász patríciusság a kora újkorban. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 235-252. ISBN 978-963-496-187-1

Nagy, Andor (2020) A brassói szász tisztviselők hivatalba lépéseinek átlagos időpontjai (1650–1750). Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 167-177. ISSN 2560-2144

Nagy, Gábor (2010) Fasisztának minősített könyvek kivonása a Magyar Országos Levéltár könyvtárából (1945-1947). Levéltári Szemle, 60 (3). pp. 47-58. ISSN 0457-6047

Nagy, István (2003) A pápai ütközet 1809. június 12-én. ACTA MUSEI PAPENSIS / PÁPAI MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ, 8. pp. 113-150. ISSN 0238-7913

Nagy, József and Papp, Beáta (2018) A Grimmia plagiopodia Hedw. természetvédelmi helyzete Magyarországon. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 133-140. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Nagy, Kornél (2006) Vardan Hunanean łwówi örmény uniált érsek levele 1686-ból a lengyelországi és erdélyi örményekről. SZÁZADOK, 140 (4). pp. 1007-1019. ISSN 0039-8098

Nagy, Kornél (2014) A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia collecta (2). Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, pp. 240-260. ISBN 978-963-12-1056-9

Nagy, Pongrác (2005) Kétezernégy december ötödike. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2005 (1). pp. 131-135. ISSN 0865-7823

Nagy, Pál (2019) Beás cigányok a Kárpát-medencében (Historikus metszetek a 18-19. századból). Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok (43). PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék, Pécs. ISBN 978-963-429-493-1

Nagy, Pál (2020) Cigányok és más csoportok együttélésének történeti feltételrendszere a Kárpát-medencében. In: Nemzetiségek Napja 2020, 2020. december 18., online. (Unpublished)

Nagy, Pál (2020) Parasztok, cigányok, proletárok. Az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez (19-20. század). Aetas, 35 (1). pp. 166-184. ISSN 0237-7934

Nagy, Pál (2020) A cigány etnicitás és identitás történeti problémái Temesvár példáján. Erdélyi Krónika.

Nagy, Szabolcs and Piskóti, István (2007) Values and Environmentally Conscious Behaviour (ECB) in Hungary. In: 6th International Congress on Public and Non-Profit Marketing, 2007.06.14-2007.06.15, Braga.

Nagy, Ágnes (2012) In the Web of Political Language. Verbal Warfare and the 1945 Change of Regime in a Residential Building in Budapest. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 200-230. ISSN 2063-8647

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2016) Sexuality and Spirituality in 19th - 20th century hungarian catholic prayer books. In: Religion, Culture, Society. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 9-24.

Nemerkényi, Előd (2008) A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon = The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary. Project Report. OTKA.

Nemes, Gusztáv and High, Christopher (2013) Old institutions, new challenges: the agricultural knowledge system in Hungary. STUDIES IN AGRICULTURAL ECONOMICS, 115 (2). pp. 76-84. ISSN 1418-2106

Nemes, Gábor (2015) Brevia Clementina. VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526). Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1, Collectanea Vaticana Hungariae, 1 (12). MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport; Győri Egyházmegyei Levéltár, Budapest; Győr; Róma. ISBN 978-963-508-806-5

Nemes, Gábor (2019) Cardinal Pietro Isvalies, the Bishop of Veszprém. ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE, 53. pp. 69-110. ISSN 0066-6785

Nemes, Gábor (2009) Salánki Ágoston : a királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 80 (1). pp. 3-29. ISSN 0024-1512

Nemes, Gábor (2019) Szerzetesek a késő középkori Győrben. In: "Az Istent szeretőknek minden a javukra válik" (Róm 8,28). Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr, pp. 54-65. ISBN 9789638835994

Nemes, Gábor (2010) Zaccaria Delfino bíboros győri adminisztrátorsága és kapcsolata Sopron várossal. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 64 (4). pp. 397-416. ISSN 0133-0748

Neumann, Tibor (2015) Bulgária-Erdély-Temesvár. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 103-154. ISBN 978-963-416-012-0

Neumann, Tibor (2019) Dienstleister der Dynastie. Die neue Aristokratie von König Wladislaw II. und der Wiener Fürstentag. In: Das Wiener Fürstentreffen von 1515. 21st-Century Studies in Humanities . MTA BTK, Budapest, pp. 161-188. ISBN 978-963-416-158-5

Neumann, Tibor (2014) Dózsa legyőzője. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 18 (11). pp. 93-107. ISSN 1453-3871

Neumann, Tibor (2014) II. Ulászló király délvidéki utazásai (1494–1496). BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 68. pp. 49-56. ISSN 1450-6831

Neumann, Tibor (2014) Királyi hatalom és országgyűlés a Jagelló-kor elején. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 46-54. ISBN 978-963-446-709-0

Neumann, Tibor (2014) Răscoala secuilor şi reforma guvernamentală pentru apărarea graniţelor de sud (1492–1493). In: Banatica 24. Editura Mega, Cluj-Napoca, pp. 129-149.

Neumann, Tibor (2015) Szapolyai János és a Dózsa-féle parasztháború. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 50 (1). pp. 75-83. ISSN 1216-092X

Neumann, Tibor (2013) A Szapolyaiak címerhasználatáról. TURUL, 86 (2). pp. 71-73. ISSN 1216-7258

Neumann, Tibor (2014) Találkozó Konstanzban. TURUL, 87 (3). pp. 104-108. ISSN 1216-7258

Neumann, Tibor (2017) Várat vennék, de miből? A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 59. (I). pp. 91-112. ISSN 0547-0196

Neumann, Tibor (2014) Werbőczy István származása és pályakezdése. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede, Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, pp. 31-57. ISBN 978-615-5344-57-2

Neumann, Tibor (2014) A gróf és a herceg magánháborúja. SZÁZADOK, 148 (2). pp. 387-426. ISSN 0039-8098

Neumann, Tibor (2013) A vajdai adományozás kezdetei. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55 (2). pp. 261-269. ISSN 0040-9634

Neumann, Tibor and C. Tóth, Norbert and Pálosfalvi, Tamás (2019) Két évszázad a sztereotípiák fogságában. In: Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 11-73.

Niederhauser, Emil and Janek, István (2007) Szlovák-magyar kapcsolatok a diplomáciai iratok tükrében 1939-1944 között = Slovakian-hungarian relation in diplomatic documents between 1939-44. Project Report. OTKA.

Novák, Attila (2019) Perről perre : Cionista mozgalom Budapesten az 1950-es években = From Lawsuit to Lawsuit : Zionist Movement at Budapest in the 1950s. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 285-309. ISSN 0040-9634

Novák, Attila (2019) Vázsonyi Vilmos és kora – a recepciós törvények idején. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (1-3.). pp. 365-380. ISSN 1786-6553

Novák, Attila (2019) Vázsonyi Vilmos és kora – recepciós küzdelmek. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 241-257. ISSN 1786-6553

Novák, Ádám (2014) Izabella (Erzsébet) királyné pecsétjeiről. TURUL, 87 (3). pp. 109-111. ISSN 1216-7258

Novák, Ádám (2014) The Seal Usage of Hungarian Aristocrats in the 15th century. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, pp. 59-72. ISBN 978-963-473-767-4

Novák, Ádám (2021) The detailed survey of the three demesnes of the Perényi family until 1465. In: Castrum Bene: Castle and Economy : Proceedings of the 16th International Castellological Conference. Historical Association Moslavina (PUM), Popovača, pp. 246-260. ISBN 9789535755340

Nyomárkay, István (2019) Mađarski jezični utjecaji u hrvatskom prijevodu Verbecijeva Tripartituma. In: Nomadi Margine : Međunarodni znanstveni skup Budimpešta, 24. ožujak 2010. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 309-317. ISBN 978-963-489-082-9

Nyárádi, Zsolt and Gáll, Erwin (2017) Észrevételek az Erdélyi-medence kora középkori „nyugatiasodása” kapcsán. CERTAMEN, IV. pp. 211-232. ISSN 2393-4328

Nándori, Nikoletta Petra (2020) Egy városi rendőrkapitányság a dualizmus korában = The History of A City Police Station in the Era of the Dualism. Belügyi Szemle, 68 (6). pp. 105-121. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Nánási, László (2017) B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban 1919. Belügyi Szemle, 65 (2). pp. 130-135. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Négyesi, Lajos (2019) Esztergom 1595. évi ostroma idején épített sáncok a Vaskapu-hegyen = The Traces of the Rampart which was Built During the Siege of Esztergom in Year of 1595. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 201-208. ISSN 2060-0437

Németh, Györgyi (2006) A borsodi vaskohászat a 18-20. században. Történeti adatbázis = The historical database of iron metallurgy in the Borsod Industrial Region between the 18th and the 20th century. Project Report. OTKA.

Németh, István (2008) Die finanziellen Auswirkungen der osmanischen Expansion auf die Städteentwicklung in Ungarn. Die Steuerlasten der ungarischen königlichen reistädte im 16. und 17. Jahrhundert. In: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII–XVIII – Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Century. Firenze University Press, Firenze, pp. 771-780.

Németh, István (2009) Európska doktrína alebo uhorská špecialita? : Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku v priebehu 17. storočia. HISTORICKY CASOPIS, 57 (4). pp. 641-658. ISSN 0018-2575

Németh, István (2010) Hol laktak a város vezetői, avagy mire jó a soproni háztulajdonosok listája. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 64 (1). pp. 88-96. ISSN 0133-0748

Németh, István (2008) Kassai kvártélyozási listák, 1708-1709. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 9 (33). pp. 81-119. ISSN 1586-2410

Németh, István (1997) Kassai polgárok és katonák a 16. században : a hadsereg beköltözésével járó társadalmi és közigazgatási jelenségek a felsőmagyarországi városok életében a Mohácsot követő évtizedek során. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 68 (1-2). pp. 143-197. ISSN 0024-1512

Németh, István (2013) Košice a drift in the European municipal politics. In: Košice in the Coordinates of European History. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Košice, pp. 222-246. ISBN 978-80-971566-8-8

Németh, István (2013) Neue Wege in der frühneuzeitlichen ungarischen Stadtgeschichtsschreibung an der Wende zum 21. Jahrhundert. In: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Documenta Pragensia . Scriptorium, Praha, pp. 471-492.

Németh, István (2009) Pre-Modern State Urban Policy at a Turning Point in the Kingdom of Hungary: The Elections to the Town Council. In: Urban Elections and Decision Making in Early Modern Europe, 1500-1800. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 276-299. ISBN 1-4438-1327-3

Németh, István (2011) Régi-új szabad királyi városok: várospolitika az újszerzeményi területeken a 17-18. század fordulóján. In: Várospolitika és közigazgatás. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, pp. 11-28. ISBN 9637234231

Németh, István (2011) Städtepolitik und Wirtschaftspolitik in Ungarn in der Frühen Neuzeit. In: Geteilt Vereinigt. Edition ungarische Geschichte (1.). Osteuropazentrum Berlin-Verlag, Berlin, pp. 329-355. ISBN 978-3-940452-32-0

Németh, István (2020) Szapolyai János várospolitikája. In: Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 183-199. ISBN 9789634162209

Németh, István (2014) Unterdrückung oder Reform? Die Rekatholisierung in den ungarischen königlichen Freistädten. In: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. Documenta Pragensia (33.). Archiv Hlavního Města Prahy, Praha, pp. 435-450. ISBN 978-80-86852-67-6

Németh, István (2012) Venerable Senators or Municipal Bureaucrats? The Beginnings of the Transformation of the Estate of Burghers at the Turn of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1. (1-2.). pp. 49-78. ISSN 2063-8647

Németh, István (2008) Vplyv osmanskej vojny na vývoj miest v Uhorsku a daňové zaťaženie slobodných kráľovských miest v Uhorsku v 16. a 17. storočí. HISTORICKY CASOPIS, 56. pp. 29-42. ISSN 0018-2575

Németh, István (2007) Városi tisztújítások a királyi Magyarországon a 16–17. században. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 45 (2). pp. 57-96. ISSN 0571-1304

Németh, István (2012) Városok a csőd szélén. A magyarországi szabad királyi városok eladósodásának hátteréhez. In: A történettudomány szolgálatában. Magyar Országos Levéltár, Budapest; Győr, pp. 167-185. ISBN 978-963-7228-34-6

Németh, István (2014) Városok, várospolitika a 17. század eleji Magyarországon. Tendenciák és következményeik. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 95-122. ISBN 978-963-8327-38-3

Németh, István (2012) Várospolitika új utakon: az abszolutista jellegű várospolitika jellemzői a Magyar Királyságban a 17-18. század fordulóján. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 7.. pp. 283-308. ISSN 1787-6753

Németh, István (2000) Végvárak, városok, hadseregszállítók : A felső-magyarországi városszövetség és a védelmi rendszer 1526-1593. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 42 (3-4). pp. 203-243. ISSN 0040-9634

Németh, István (2011) A bezárkózó polgároktól a feljelentőkig. Állami várospolitika - széthulló rendi város? LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 82.. pp. 124-145. ISSN 0024-1512

Németh, István (2014) A kassai rekatolizáció városi polgárságot érintő kérdései. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia collecta (2). Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, pp. 76-109. ISBN 978-963-12-1056-9

Németh, István (2016) A rendi kategóriák olvasztótégelye. In: Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció. Líceum Kiadó, Eger, pp. 111-130. ISBN 978-615-5621-33-8

Németh, János István (2018) 1956 in the Oral Tradition in Sokorópátka. A Review of Adél Vehrer’s Book. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 466-469. ISSN 1786-6553

Németh, József Lajos (2014) Evolution of Hungarian security policy thinking in 1989–1999, with a special view on the Hungarian Defence Forces. AARMS (Academic and applied research in public management science), 13 (3). pp. 403-411. ISSN 2064-0021

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Borsits Lászlóval az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 7 (2). pp. 246-256. ISSN 2060-0437

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Botz Lászlóval az MTA Bolyai Kutatói Ösztöndíj Támogatásával (munkaváltozat). Documentation. [s.n.]. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2013) Irányított interjú Deák Péterrel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 6 (1). pp. 127-137. ISSN 2060-0437

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Dr. Makk László vezérőrnaggyal az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Dr. Szenes Zoltán ny.vezérezredessel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornokkal az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Dr. habil. Deák János ny. vezérezredessel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Gyarmati István nagykövettel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Gáspár Tibor mk. vezérőrnaggyal az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Keleti György honvédelmi miniszterrel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszterrel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Lőrincz Kálmán ny. vezérezredessel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Nógrádi Györggyel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Prof. Dr. Gazdag Ferenccel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Prof. Dr. Szternák György ny.ezredessel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Szabó M. Miklós akadémikussal az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) Irányított interjú Végh Ferenc ny. vezérezredessel az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával. Documentation. meghatározatlan. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) KELETRŐL NYUGATRA, NYUGATRÓL KELETRE: A MAGYAR BIZTONSÁGPOLITIKAI GONDOLKODÁS NÉHÁNY JELLEMZŐ VONÁSA A RENDSZERVÁLTOZÁS IDŐSZAKÁBAN IRÁNYÍTOTT INTERJÚK ALAPJÁN. In: Molnár Tamás Kutatóközpont Évkönyv 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Molnár Tamás Kutatóközpont. (Submitted)

Németh, József Lajos (2014) A biztonságpolitikai gondolkodás evolúciója a 90'es években. HADTUDOMÁNY (ONLINE). pp. 130-132. ISSN 1588-0605, ESSN: 1215-4121

Németh, József Lajos (2014) A biztonságpolitikai gondolkodás politikai és szakmai jellemzői Magyarországon, különös tekintettel a Magyar Honvédség átalakítását célzó erőfeszítésekre 1989-1999. Documentation. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. (Submitted)

Németh, József Lajos (2011) A magyar biztonságpolitikai gondolkodás jellemzői a Balkánon lezajlott háborúk időszakában (1991-1995). Documentation. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2014) A magyar biztonságpolitikai gondolkodás jellemzői 1989-1990 között : (egyetemi jegyzet, munkaváltozat). Documentation. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. (Unpublished)

Németh, József Lajos (2011) A magyar biztonságpolitikai gondolkodás jellemzői a rendszerváltoz(tat)ás időszakában (1989-1991). Documentation. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. (Submitted)

Nógrády, Árpád (2014) Sáros megye egyházas települései a 14. század elején. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 415-428. ISBN 978-963-473-760-5ö

Nótári, Tamás (2014) The Early Period of Lawmaking in Medieval Hungary. WEST BOHEMIAN HISTORICAL REVIEW, 3 (1). pp. 13-28. ISSN 1804-5480

Nótári, Tamás (2014) Remarks on Early Hungarian Copyright Regulation. In: Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive. Lectiones Iuridicae (10). Pólay Elemér Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 91-108. ISBN 978-615-5300-19-6

Nótári, Tamás and Fazekas, Judit (2014) A magánjog fejlődése és kodifikálása Magyarországon. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I. kötet. OPTEN Informatikai Kft., Budapest, pp. 15-79. ISBN 978-615-5122-14-9

O

OLASZ, Lajos (2015) Légi szuverenitás és légi ellenőrző szolgálat a Horthy-korszakban. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 63-76. ISSN 1216-6774

Oblath, Gábor (2014) Gazdasági átalakulás, nekilendülés és elakadás. Magyarország makrogazdasági konvergenciája az Európai Unió fejlett térségéhez az 1990-es évek elejétől 2013-ig. In: Társadalmi riport, 2014. TÁRKI, Budapest, pp. 21-50.

Oborni, Teréz (2014) Az unió kérdése az 1614. évi medgyesi rendi gyűlése. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 249-258. ISBN 978-606-739-008-7

Oborni, Teréz (2013) Gábor Bethlen and the Treaty of Nagyszombat (1615). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (4). pp. 761-789. ISSN 2063-8647

Oborni, Teréz (2014) „…Én felőlem jól emlékezni meg ne szűnjetek” (Bevezető). In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 8-10. ISBN 978-606-739-008-7

Olajos, Terézia and Balogh, László and Ivanics, Mária and Kovács, Szilvia and Pintér-Nagy, Katalin and Polgár, Szabolcs and Zimonyi, István (2012) Középkori steppetörténet - magyar őstörténet = Medieval history of the Steppe - Hungarian early history. Project Report. OTKA.

Olasz, Lajos (2018) Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 39-56. ISSN 1216-6774

Olasz, Lajos (2019) A Magyar Királyi Csendőrség részvétele a szovjet ejtőernyős partizánok elleni harcban (1944 szeptember–1944 november). Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 77-128. ISSN 1216-6774

Olasz, Lajos (2020) A csendőrség szerepe a polgári repülésben a két a világháború között. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 115-140. ISSN 1216-6774

Olasz, Lajos (2014) A magyar légoltalom megszervezése az 1930-as években. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 75-84. ISSN 1216-6774

Olasz, Lajos (2020) A polgári (passzív) légvédelem megalapozása Magyarországon (1927–1932). Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 91-114. ISSN 1216-6774

Olasz, Lajos (2018) A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen 1943. VIII. – 1944. VIII. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 71-96. ISSN 1216-6774

Oláh, Róbert (2015) Ősz Sándor Előd, Bibliotheca Calviniana Transylvanica, Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben, Kolozsvár, EME, Erdélyi Református Egyházkerület, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 363-367. ISSN 0025-0171

Oláh, Tamás (2020) Tokajtól Szatmárig. A Rákóczi-szabadságharc hadműveletei a Tiszántúlon és térségében 1704-ben. LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV (ÚJ FOLYAM) (2). pp. 28-88. ISSN 2677-0555

Orbán, János (2017) Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáráról és gyűjteményeiről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 427-454. ISSN 0025-0171

Orbán, László (2020) A kibontakozás egyik útja – A ruszin és a magyar nemzeti sajtó szerepe Északkelet-Magyarországon és Ugocsában a 19. századi nemzeti mozgalmakban. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 197-213. ISBN 978-963-496-172-7

Orbán, Áron (2015) Astrology at the Court of Matthias Corvinus. Terminus, 17 (1). pp. 113-146. ISSN 2082-0984 (print); 2084-3844 (online)

Orbán, Áron (2019) Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon [Boldizsár Batthyány’s secret science. Alchemy, botany and book collecting in sixteenth-century Hungary]. L'Harmattan, 2018. Mikrotörténelem 7 [No. 7 of the series Microhistory]. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 8 (1). pp. 219-223. ISSN 2063-8647

Orgona, Angelika (2021) A Kornis-ház. Családfői szerepek, gondoskodás és érzelmek a 17. századi Erdélyben. In: Apák és fiúk, anyák és lányok. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a pre-modern családban (1500–1918). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 29-60.

Ori, Péter and Pakot, Levente and Varga Szabolcsné Gödri, Irén (2012) Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli differenciái a 18-20. századi Magyarországon = Regional differences in the demographic processes and demographic behaviour in 18-20th century Hungary. Project Report. OTKA.

Oross, András (2013) A magyarországi kamarák területi illetékessége a 17–18. század fordulóján. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadván (13.). A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai, Budapest, pp. 611-628. ISBN 978-963-87475-3-2

Oross, András and Martí, Tibor (2015) La administración pública en la Monarquía de los Austrias y en el Reino de Hungría en los siglos XVI-XVII. CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO, 22. pp. 187-213. ISSN 1133-7613

Orosz, István (2019) Debrecen nagybirtokosai a 19. század utolsó és a 20. század első harmadában. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 249-262. ISBN 978-963-490-115-0

Orosz, István (2020) Orosz István: Tanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról. Speculum Historiae Debreceniense 30. Debrecen, 2020. Speculum Historiae Debreceniense (30). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 978-963-490-209-6

Orosz, István (2020) Szirmay Antal egy zempléni mezővárosról. In: Kultúra, művelődés, agrárium. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 201-210. ISBN 978-963-490-208-9

Orosz, István and Bársony, István and Barta, János and Egyed, Ákos and Gorun-Kovács, György and Jeney-Tóth, Annamária and Lévai, Csaba and Papp, Klára and Papp, Imre (2011) Szőlőművelés és borkereskedelem a 16-19. században = Viticulture and wine-trade in 16th-19th centuries. Project Report. OTKA.

Orosz, László (2018) Antiszemita megnyilvánulások a hazai német mozgalom sajtójának korai időszakában. In: Zinner 70 : Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Írott Szó Alapítvány; Magyar Napló, Budapest, pp. 180-195. ISBN 978-615-5195-53-2

Orosz, László (2019) "Egy vak és egy béna, ha összefognak..." : A weimari Németország és Magyarország együttműködésének kérdéséhez = „The Blind and the Lame, if They Join Hands…” : On the Cooperation between Weimar Germany and Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 451-477. ISSN 0040-9634

Orosz, László (2019) "Tudni fogjuk a jövőben is, mit vár tőlünk a haza [...]" A soproni egyetemi ifjúság és a nyugat-magyarországi területi kérdés. In: Trianon és a magyar felsőoktatás II. : A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai. Veritas Könyvek (16). VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 53-71. ISBN 978-963-541-002-6

Orosz, László (2020) „[…] aki rám adja szavazatát, a magyar haza mellett való megmaradásra szavaz.” : Klebelsberg Kunó soproni mandátuma, 1920–1922 = “[…] Whoever Votes for Me Also Votes for the Survival of the Hungarian Homeland.” Kunó Klebelsberg as the Parliamentary Representative of Sopron (1920–1922). In: VERITAS Évkönyv 2019. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár; Magyar Napló, Budapest, pp. 159-173.

P

P. Vásárhelyi, Judit (2015) Pesti Brigitta, Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében, Budapest–Eger, Kossuth Kiadó–EKF, 2013. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 354-357. ISSN 0025-0171

PAP, Ildikó and Blaskó, Bernadett and Donoghue, Helen and Forrai, Gábor and Guba, Zsuzsanna and Józsa, László and Kustár, Ágnes and Laki, Judit and Nagy, Károly and Pálfi, György and Pamzsav, Horolma and Prohászka, Zoltán and Schrettné dr. Major, Ágnes and Spigelman, Mark and Susa, Éva and Szikossy, Ildikó and Tóth, Miklós (2012) Újkori múmiák interdiszciplináris vizsgálata II. - Néhány betegségre hajlamosító gén vizsgálata egy, a drogterápia előtt élt, XVIII-XIX. századi népességnél = Interdisciplinary mummy project II. - Study on some disease susceptibility genes in an 18-19th centuries population lived before the drogtherapy era. Project Report. OTKA.

PARÁDI, József (2016) A Magyar Királyi Csendőrség a dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében 1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 25-42. ISSN 1216-6774

Pach, János (2016) Körösényi A. (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után (Osiris Kiadó, Budapest, 2015. 428 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (3). pp. 125-140. ISSN 0237-7683

Paczolay, Gyula and Gazda, István and Ilosvay, Lajos and Pataki, Jenő and Spielmann, József and Soós, Pál and Szőkefalvi-Nagy, Zoltán (2007) Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen. Öt tanulmány az első magyar nyelvű analitikai kémiai munka szerzőjéről, Erdély főorvosáról, Nyulas Ferencről (1758–1808). In: Magyarország és Erdély gyógyvíztörténelméből. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (46). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest - Piliscsaba, pp. 65-175. ISBN 978-963-9276-62-8

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Paksa, Rudolf (2016) A számontartott kisebbség : Antiszemita érvrendszerek intézményesülése a Horthy-korban. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. II. kötet. Veritas Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 153-164. ISBN 978-615-5465-93-2

Paksa, Rudolf (2013) A születő szélsőjobboldaliság mint nemzedéki életérzés: [Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Eszmetörténetri tanulmány. Osiris, Budapest, 2012. 272 o.]. Történelmi Szemle, 55 (1). pp. 165-174. ISSN 0040-9634

Pakó, László (2018) Zur Rechtspflege und Vermögensverwaltung im Siebenbürgen des 16.-17. Jahrhunderts : Fiskaldirektoren im frühneuzeitlichen Klausenburg (1584–1660). UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 34. pp. 69-90. ISSN 0082-755X

Pakó, László (2019) A kora újkori Erdély bíráskodása "alulnézetből" : Pistaki Lukács prókátor levelezéséről (1567–1595) = The Judicial Activity of Early Modern Transylvania from a Different Perspective. The Correspondence of the Procurator Lucas Pistaki (1567–1595). ERDÉLYI MÚZEUM, 81 (1). pp. 34-48. ISSN 1453-0961

Pallo, József (2020) The Effects of the Trianon Peace Treaty on the Development of Corrections in Hungary. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (3 SPEC). pp. 111-127. ISSN 2062-9494

Pallo, József (2021) The Evolution of the Hungarian Csemegi Code from the Aspect of Early Criminal Policy (1908–1948). JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 12 (1). pp. 113-120. ISSN 2042-6402

Palló, József (2019) Könyvismertető : Mezey Barna: A börtönügy a 17–19. században. Magyar Rendészet, 19 (1). pp. 181-183. ISSN 1586-2895

Pap, József (2016) Eger választópolgárai a 19. század közepén. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (1). pp. 149-164. ISSN 0040-9634

Pap, József (2020) Religion and politics in the era of dualism: Denominations and popular representation in the Austro-Hungarian Monarchy. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 179-200. ISSN 2560-2144

Pap, Milán (2018) Láncszemek az össznépi államban : A tanácsrendszer eszméje a korai Kádár-korszakban = Cogs in the Machine of the All-People’s State The Idea of the Local Council System in Hungary’s Early Kádár Era. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 197-212. ISSN 1786-6553

Pap, Norbert and Kitanics, Máté and Gyenizse, Péter and Szalai, Gábor and Polgàr, Balàzs (2019) Sátorhely vagy Majs? : Földvár környezeti jellemzői - a mohácsi csata centrumtérségének lokalizálása = Sátorhely or Majs? : The Environmental Features of Földvár - Localizing the Central Area of the Battle of Mohács. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 209-246. ISSN 0040-9634

Pap, Péter István (2019) Egy tüntetés anatómiája - az ellenzéki március tizenötödike 1989-ben = The oppositions fifteenth of March in 1989. Anatomy of a demonstration. BETEKINTŐ, 13 (3). pp. 30-49. ISSN 1788-7569

Papp, Gábor (2016) A Természettudományi Múzeum és 1956. A Nemzeti Múzeumban pusztító tűzvész előzményei, körülményei és következményei = The Hungarian Natural History Museum and the Hungarian Revolutiion of 1956. Fire in the building of the National Museum. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 151-220. ISSN 0521-4726

Papp, Gábor György (2018) Medievalism in Nineteenth-Century Hungarian Architecture. In: The Art of Medieval Hungary. Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma. Studia (7). Viella Libreria Editrice, Roma, pp. 333-344. ISBN 9788867286614

Papp, Ingrid (2015) Cseh menekültek Felső-Magyarországon a fehérhegyi csata után. In: Hely, identitás, emlékezet. L'Harmattan (Budapest), Budapest, pp. 301-313. ISBN 978-963-414-007-8

Papp, István (2017) Fehér Lajos. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; Kronosz Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-467-014-8

Papp, István (2015) Szemek a láncban. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5492-51-8

Papp, István (2012) A magyar népi mozgalom története 1920-1990. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5235-11-5

Papp, Júlia (2019) Az 1526. évi mohácsi csata 16 – 17. századi képzőművészeti recepciója. In: Több mint egy csata. Mohács: Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 149.-193..

Papp, Klára (2019) Az erdélyi fejedelmek egyházpolitikája a harmincéves háború idején. In: Tridsaťročna vojna a naboženská otázka v Srednej Európe. A harmincéves háború és a vallási kérdés Közép-Európában. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2019, Prešov, pp. 118-129. ISBN 978-80-555-2596-9

Papp, Klára (2015) Csáky Imre püspök szerepe a katolikus egyház debreceni térnyerésében, megerősödésében. In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Speculum Historiae Debreceniense 23., 23 (23). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 107-125. ISBN 978-963-473-886-2

Papp, Klára (2020) A Csákyak vallásossága. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a koraújkori Magyarorsz. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 200-214. ISBN 978-80-555-2660-7

Papp, Klára (2014) A Csáky–Jósika házaspár kapcsolatai levelezésük tükrében. In: Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltár Évkönyve. Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltár, Nyíregyháza, pp. 151-182.

Papp, Klára (2018) Erdélyi és Magyar Királyságbeli nemesi családok kapcsolatai a 17. század második felében = Relations of Transylvanian and Hungarian families in the second half of the 17th century. In: A nyíregyházi Jósa Andás Múzeum évkönyve. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, pp. 307-315.

Papp, Klára (2021) Gazdálkodó arisztokraták és segítőik. Birtokos és tisztikar kapcsolata a 18. században = Agriculturist Aristocrats and Their Adherents. Relations Between Landowners and Their Manorial Officials in the 18th Century. In: CERTAMEN VIII. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 121-137.

Papp, Klára (2020) Kapcsolatok fogságában. Csáky Mihályné Klobusiczky Éva birtokai az emigrációból való hazatérés után (1723–1729). TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (28). pp. 166-185. ISSN 1217-4602; 0418-4556

Papp, Klára (2019) Konfessionelle Gegensätze im 18. Jahrhundert in der Stadt Debrecen. In: Reformácia v strednej Európe, Reformáció Közép-Európában, Reformation in Mittel-Európa. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, pp. 451-467. ISBN 978-80-555-2266-1

Papp, Klára (2020) „Mindenkor igaz nemesi szabadságban élt…” : Adalékok a Váradhoz kötődő nemesi famíliák történetéhez Bihar vármegyében, a török kiűzése utáni időszakban. In: „Az Várad dolga legnagyobb…” Váradi és partiumi nemesek, katonák és tisztviselők a kora újkorban. Tanulmányok Biharország történetéről (9). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 181-200. ISBN 978-973-0-34374-8

Papp, Klára (2020) „Most pedig Biharról!” : Raisz György jószágigazgató levelei a 19. század elejéről. Új Nézőpont (3). pp. 40-53. ISSN 2064-7042

Papp, Klára (2019) Sajátosságok az erdélyi arisztokrata nők társadalmi-közéleti kapcsolataiban a 18–19. században. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 169-191. ISBN 978-963-490-115-0

Papp, Klára (2018) Thököly Imre politikai pályája és felkelése. In: A Bocskai István Múzeum Évkönyve IV. Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló, pp. 155-178.

Papp, Klára (2020) „Túl sokat fáradoztam, … és mindent jól és rendesen elindítottam…” Raisz György tevékenysége Zichy Jozefa szolgálatában. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 179-200. ISBN 978-963-490-208-9

Papp, Klára (2019) „csak az nagy Correspondentia foly köztünk…” Csáky Kata levelek a Bánffy levéltárból. Új Nézőpont, 6 (3). pp. 64-83. ISSN 2064-7042 (Submitted)

Papp, Klára and Tóth, Orsolya (2015) Jósika Antal kolozsi főispán tevékenysége és írásai. Speculum Historiae Debreceniense, 19 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete. ISBN 978-963-473-826-8

Papp, Zsófia (2016) Challenges of matching candidate data in Hungary. In: Towards electoral control in Central and Eastern Europe. IFiS PAN, Varsó, pp. 115-130.

Papp, Zsófia (2018) Do Personalised Campaigns Hint at Legislator Activities? The (Lacking) Relationship Between Campaigns and Legislator Behaviour in Hungary. PARLIAMENTARY AFFAIRS, 71 (4). pp. 908-929. ISSN 0031-2290

Papp, Zsófia and Zorigt, Burtejin (2016) Party-directed personalisation: the role of candidate selection in campaign personalisation in Hungary. EAST EUROPEAN POLITICS, 32 (4). pp. 466-486. ISSN 2159-9165

Papp, Ágnes (2013) Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert. De musica disserenda, 9 (1-2). pp. 99-121. ISSN 1854-3405

Papp, Ágnes (2012) Ki volt az 1674-es kassai Cantus Catholici szerkesztője? In: Tükröződések : ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan-Könyvpont, Budapest, pp. 515-533. ISBN 978-963-236-629-6

Papp, Ágnes (2013) Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban: a 17. századi Medvedics-rituále. Magyar Zene, 51. pp. 384-399. ISSN 0025-0384

Papp, Ágnes (2014) Synodenbeschlüsse und Gemeindegesang. Die Cantus Catholici Gesangbücher in Ungarn im 17. Jahrhundert. In: 450 Jahre Concilium Tridentinum: Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. uns 17. Jahrhundert. PPKE-Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Budapest-Tübingen. (Submitted)

Papp, Ágnes (2013) «Toni chorales»: Rövid tonáriusok Magyarországon a középkor után. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA. pp. 299-313. ISSN 1217-7768

Parádi, József (2016) 110 éve hozták létre a polgári magyar állam első határőrizeti szakszervét a Magyar Királyi Határrendőrséget. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 26 (51-52). pp. 219-247. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2016) Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 71-82. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2016) Az igazolványos altisztek. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 26 (51-52). pp. 191-197. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2020) A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség személyi állományának csoportjai és a rendőri őrség, illetve a detektívtestület tagjainak feladatkörei államosítástól államosításig. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 141-156. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2017) Csendőrség a történelmi Magyarország határőrizetében. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 27 (53-54). pp. 197-224. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2014) A Császári Királyi Csendőrség Magyarországon. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2008) Elpusztított emlékhelyek. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 17 (29-30.). pp. 96-109. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2016) Határrendőrség a történelmi Magyarországon 1906-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 43-56. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2014) Határőrizet, rendőrség és humán viszonyok a polgári magyar állam két világháború közötti időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 99-118. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2017) Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Füzetek (53). pp. 53-84. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2016) Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 83-94. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2018) A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti szolgálati ágának és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének együttműködése 1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 97-130. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2014) A Magyar Királyi Vámőrség, a polgári magyar állam rendvédelmi testülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 81-98. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2017) Pénzügy a dualizmuskori magyar bekéhatárőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (54). pp. 93-106. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2012) Rendvédelem = rendészet? Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 258-262. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2014) Tűz elleni védekezés a polgári magyar államban 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek, 24 (35-38). pp. 85-110. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2009) Világítótorony a hídon! Egy elfeledett emlékhely? Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 18 (31-32). pp. 233-236. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2018) A dualizmuskori Magyar Királyi Pénzügyőrség határőrizeti szolgálata. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 89-118. ISBN 978-615-80-3095-3

Parádi, József (2014) A dualizmuskori és a két világháború közötti Magyar Királyság határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 71-80. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2015) A katonailag szervezett őrtestület és a polgári őrtestület. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 77-84. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2017) A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (53). pp. 33-52. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2017) A magyar rendvédelem 1919-1941. Rendvédelem-történeti Füzetek (54). pp. 59-92. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2019) A magyar állami rendőrségek képzése 1872-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 129-162. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2018) A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 67-86. ISSN 1216-6774

Parádi, József (2012) A polgári magyar állam közrendvédelem-történetének kutatása a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 200-211. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2019) A polgári magyar állam rendvédelmi modellje 1867-1944. Salutem, 7. pp. 113-196. ISSN 2416-2078

Parádi, József and Zeidler, Sándor (2011) A magyar tábori csendőrség szolgálati jelvényei. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (35-36). pp. 192-201. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, Ákos (2018) Borhy Sándor - Fery Oszkár - Menkina János. In: Ünnepi parergák Boda József 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (4). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 95-116. ISBN 978-615-80-3097-7

Parádi, Ákos (2016) A CSERBA. (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja). Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Parádi, Ákos (2014) Hivatástörténet-gondozás a Magyar Királyi Csendőrségnél. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 55-60. ISSN 1216-6774

Parádi, Ákos (2014) Ludovikai indítvány a magyar csendőrség létrehozására. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 51-54. ISSN 1216-6774

Parádi, Ákos (2019) A Magyar Királyi Folyamőrség. Salutem, 7. pp. 85-112. ISSN 2416-2078

Parádi, Ákos (2017) A Magyar Királyi Pénzügyőrség teendői a katonai határőrizetre való áttérés időszakában. Rendvédelem-történeti Füzetek (54). pp. 45-58. ISSN 1216-6774

Parádi, Ákos (2012) Polgárőrség a polgári magyar állam rendvédelmében. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 194-199. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, Ákos (2018) A magyar vízi csendőrség. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 73-88. ISBN 978-615-80-3095-3

Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.

Pazonyi, Piroska (2014) Archaeological sites of the Süttő Travertine Complex (Hungary) with stratigraphical and paleoecological implications from their faunas. Quaternary International, 326-27. pp. 184-190. ISSN 10406182

Paál, Vince (2018) Információk az oroszországi forradalmakról - A magyar cenzúrán keresztül : A sajtóellenőrzés Magyarországon az első világháború idején = Information About the Russian Revolutions – Through the Hungarian Censorship. Control of the Press in Hungary During World War I. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 407-416. ISSN 0040-9634

Peres, Zsuzsanna and Gardas, Miro and Roskar, Jelena (2013) Nagybirtokok Baranya megyében a 18-19. században. In: Jog - Régiók - Fejlesztés. PTE Állam- és Jogtudományi Kar; Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs; Eszék, pp. 205-226. ISBN 978-953-6072-78-1 (online)

Perjámosi, Sándor (2010) Az első magyar orvostörténeti intézet megalakulása és működése Kolozsváron. ERDÉLYI MÚZEUM, 72 (3-4). pp. 145-162. ISSN 1453-0961

Perjámosi, Sándor (2010) Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940–1944). In: Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (86). Johan Béla Alapítvány – Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 169-187. ISBN 978-963-9276-85-7

Perjámosi, Sándor (2019) A magyar vasutak helyzete Trianon idején = Hungarian Railways at the Time of the Trianon Peace Treaty. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 59-68. ISSN 20622597

Perjámosi, Sándor and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) Pataki Jenő (1857–1944) orvos, Erdély orvostörténésze rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 12 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Perényi, Roland (2012) Urban Places, Criminal Spaces: Police and Crime in Fin de Siècle Budapest. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 134-165. ISSN 2063-8647

Peterecz, Zoltán (2020) Vienna and Budapest in American Secret Diaries in Early 1919. Eger Journal of American Studies, 16. pp. 79-88. ISSN 1786-2337

Pethő, László (2014) Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény. ISBN 978-963-08-9219-3

Pethő, László (2015) Jászberény története a reformkortól a harmincas évekig. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény.

Peti, András (2020) Az erdélyi magyarok geopolitikai-geostratégiai helyzete és jövőképe a 21. században = The 21st-Century Geopolitical and Geostrategic Situation and Future Vision of Hungarians in Transylvania. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 425-434. ISSN 1786-6553

Petkes, Zsolt (2014) Egy hipotézis nyomában : Avagy a szekszárdi vármegyeháza északi épülettömbjében folytatott feltárások eredményei. Archaeologia - Altum Castrum Online.

Petkes, Zsolt (2014) Árpád-kori temető a tételhegyi Templomdombon. Archaeologia Cumanica, 3. pp. 85-110. ISSN 2061-2931

Petkes, Zsolt and Czifra, Szabolcs (2014) Ž. Demo: Ranosrednjovjekovno groblje bijelobrdske kulture : Vukovar–Lijeva bara (X–XI. stoljeće) = An Early Medieval Cemetery of the Bijelo Brdo Culture : Vukovar–Lijeva bara (10th–11th Centuries). Archaeologiai Értesítő, 138. pp. 385-387. ISSN 0003-8032 (Print)

Petneházi, Gábor (2021) Brutus az olvasóhoz. A Rerum Ungaricarum libri trentói kéziratának bevezetése. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Külgazdasági és Külügyminisztérium, ELKH, MNL, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. (Submitted)

Petrasovszky, Anna (2017) Elméleti kísérlet a jogegyenlőség és a szabad tulajdonon alapuló jogrend megalapozására a reformkori Magyarországon. In: Risus cum lacrimis. Debreceni Egyetem Marton Géza Állam és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, pp. 139-146. ISBN 9789634732204

Petrasovszky, Anna (2014) "Polgárisodás a míveltség magasabb fokán" : Eötvös József integrációs gondolata. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 32. pp. 93-102. ISSN 0866-6032

Petykó, Márton (2015) A boszorkányperek periratai mint közösség- és identitásképző diskurzusok. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 147-161. ISSN 0025-0228

Petényi, Salamon János (2000) Petényi Salamon János (1799–1855) zoológus, akadémikus, a hazai madártani és őslénytani kutatások megalapozója írásaiból. Herman Ottó bevezető tanulmányával. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (22). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963-9276-09-X

Peykovska, Penka (2018) Болгария и болгары в венгерской науке (в ХIХ - середине XX в.). In: Studia Historiae Bulgariae et Europae Orientalis. К юбилею Т. В. Волокитиной. Институт славяноведения РАН, Москва, pp. 60-74. ISBN 978-5-7576-0407-7

Peykovska, Penka and Demeter, Gábor (2017) A bevándorlók és munkaerőpiaci beilleszkedésük a két világháború közötti Magyarországon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 59 (2). pp. 261-281. ISSN 0040-9634

Pifkó, Dániel (2019) Botanikai élet a dualizmus kori Magyarországon (1867–1918) II.: Kulturális és tudományos intézmények. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 106 (1). pp. 1-40. ISSN 0006-8144

Piskóti, István and Nagy, Szabolcs (2009) Functional food marketing in Hungary. In: IAPNM09, the 8th International Congress of the International Association on Public and Non-Profit Marketing. Universitat de Valéncia, Valencia, pp. 68-73. ISBN 9788469231791

Piti, Ferenc (2013) Adalékok az Anjou-kori Oklevéltár XXVI. kötetéhez (1342). ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 71-82. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2017) Anjou-kori Oklevéltár XLVI. (1362). Szegedi Középkorász Műhely, Budapest; Szeged. ISBN 978 963 306 552 5

Piti, Ferenc (2020) I. Lajos király lendvai vásáradománya: 1366? ACTA HISTORICA (SZEGED), 145. pp. 69-72. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2015) IV. Béla és IV. László király oklevelei Anjou-kori okiratokban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 138. pp. 33-39. ISSN 0324-6965

Piti, Ferenc (2021) Királyi hadoszlások I. Lajos uralkodása idején 1372-ig = Royal Disbandments During the Rule of Louis I. Until 1372. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK. pp. 155-165. ISSN 0017-6540

Piti, Ferenc (2016) Királyi hadoszlások Károly Róbert uralkodása idején. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 129 (2). pp. 381-392. ISSN 0017-6540

Piti, Ferenc (2018) Árpád-házi uralkodók oklevelei XIII-XIV. századi okiratokban. In: Hadi és más nevezetes történetek. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 400-404. ISBN 978-963-7097-87-4

Pogány, Ágnes (2010) Imrédy Béla, a bankár és miniszter = Béla Imrédy, Banker and Minister. Project Report. OTKA.

Polónyi, István (2018) A gazdaságtudomány az ötvenes évektől a rendszerváltásig : Szubjektív áttekintés a magyar gazdaságtudomány másfél emberöltőjéről. EDUCATIO, 27 (1). pp. 46-63. ISSN 1216-3384

Povedák, István (2015) MYTHICISED HISTORY : THE DECONSTRUCTED – RECONSTRUCTED LEGEND OF SAINT STEPHEN. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 100-116.

Povedák, István (2015) Mitizált történelem: Szent István dekonstruált - rekonstruált legendáriuma. In: Már a múlt sem régi...: Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 100-121. ISBN 978-963-306-426-9

Povedák, Kinga (2014) Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 39 ; A vallási kultúrakutatás könyvei 7. . SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 111-122. ISBN 9 789633 062579

Prajda, Katalin (2013) Andrea di Filippo Scolari váradi püspök és firenzeiek a Zsigmond-kori Erdélyben. In: Táguló horizont. Maros Megyei Múzeum/Muzeul Judetean Mures, Marosvásárhely, pp. 21-32. ISBN 9786068178769

Prajda, Katalin (2012) Egy firenzei követjárás útinaplója (1427). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2011. pp. 7-16. ISSN 0865-0632

Prajda, Katalin (2011) Egy firenzei szomszédság a Zsigmond kori Magyar Királyságban. In: A város és társadalma. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 441-449. ISBN 978-963-89463-0-0

Prajda, Katalin (2011) Egy firenzei sírköve a középkori Budán. In: „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala.”. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 29-35. ISBN 2147483647

Prajda, Katalin (2010) The Florentine Scolari Family at the Court of Sigismund of Luxemburg in Buda. JOURNAL OF MODERN HISTORY, 14. pp. 513-533. ISSN 0022-2801

Prajda, Katalin (2013) Florentine merchant companies established in Buda at the beginning of the 15th century. Mélanges de l'École Française de Rome, 125 (1). pp. 1-16.

Prajda, Katalin (2014) A Magyar Királyság és a Firenzei Köztársaság diplomáciai kapcsolatai a Zsigmond-korban. In: Causa unioni, causa fidei, causa reformationis in capite et membris, Tanulmányok a kosntanzi zsinat 600.évfordulója alkalmából. Printart-Press, Debrecen, p. 161.

Prajda, Katalin (2014) Ozorai Pipó: cittadino fiorentino- baro Regni Hungariae. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2014 (1). pp. 74-83. ISSN 0237-7934

Prajda, Katalin (2012) Unions of Interest. Florentine Marriage Ties and Business Networks in the Kingdom of Hungary during the Reign of Sigismund of Luxemburg. In: Marriage in Premodern Europe. University of Toronto, Centre of Reformation and Renaissance Studies, Toronto, pp. 149-167. ISBN 978-0-7727-2122-8

Pritz, Pál (2019) Személyiség és történelem : Benito Mussolini és Gömbös Gyula némely pályafordulójának példáján = Personality and History : On the Example of Some Career Turns of Benito Mussolini and Gyula Gömbös. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 639-646. ISSN 0083-6265

Pál, Judit (2012) The Liquidation of the Transylvanian Aristocracy as Reflected in Memory. In: State and Minority in Transylvania, 1918−1989. Studies on the History of the Hungarian Community. Social Sciences Monographs . Atlantic Research and Publications, New Jersey, pp. 331-350. ISBN 978 08 80 33 7090

Pálffy, Géza (2016) Век разрывов и компромиссов. SLAVYANOVEDENIE, 2016 (2). pp. 41-50. ISSN 0869-544X

Pálffy, Géza (2013) A Batthyány család és a dunántúli határvédelem a XVI–XVII. században. In: Batthyány I. Ádám és köre. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 41-66. ISBN 978-963-308-152-5

Pálffy, Géza (2013) A Bethlen-kutatás egy alig vizsgált kérdéséről: a magyar királysági rendek és az erdélyi fejedelem (1619–1622). In: Bethlen Gábor képmása. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 139-158. ISBN 978-963-473-622-6

Pálffy, Géza (2013) Crisis in the Habsburg Monarchy and Hungary, 1619–1622. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2 (4). pp. 733-760. ISSN 2063-8647

Pálffy, Géza (2013) Der Adel aus den ungarischen Ländern am Kaiserhof 1526–1612. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (8). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut – Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarhiv, Wien, Wien, pp. 37-76.

Pálffy, Géza (2014) Die Türkenabwehr und die Militärkartographie der Habsburgermonarchie in Ungarn und Kroatien–Slawonien im 16. Jh. HISTORICNI SEMINAR, 11. pp. 37-70.

Pálffy, Géza (2017) Egy elfeledett koronázás a reformkorban. In: Egy elfeledett koronázás a reformkorban. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 7-9. ISBN 978-963-416-092-2

Pálffy, Géza (2014) Egy elfelejtett kiegyezés a 17. századi magyar történelemben. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 17-59. ISBN 978-963-8327-38-3

Pálffy, Géza (2007) Egy horvát-magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határokon átívelő kapcsolatai. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Hősgaléria . Zrínyi Kiadó, Budapest, pp. 39-65. ISBN 978-963-327-435-4

Pálffy, Géza (2011) Ein „altes Reich“ an der Peripherie des Alten Reiches: Das Ungarische Königreich und das Heilige Römische Reich im 16. und 17. Jahrhundert (Eine Skizze). In: Geteilt Vereinigt. Edition ungarische Geschichte (I). Osteuropa-Zentrum Berlin, Berlin, pp. 65-97. ISBN 978-3-940452-32-0

Pálffy, Géza (2001) Gemeinsam gegen die Osmanen: Ausbau und Funktion der Grenzfestungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Österreichisches Staatsarchiv, Budapest; Wien.

Pálffy, Géza (2009) Győztes szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma (1604-1608). Századok füzetek (3). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Pálffy, Géza (2012) The Habsburg Defense System in Hungary Against the Ottomans in Sixteenth Century. In: Warfare in Eastern Europe, 1500–1800. History of Warfare (72). E. J. Brill, Leiden; Boston, pp. 35-61.

Pálffy, Géza (2014) Hatalmi és művészeti reprezentáció: magyar uralkodókoronázások a kora újkori Pozsonyban. In: Coronatus Posonii... Bratislavské korunovačné medaily a žetóny (1563–1830) / Coronatus Posonii... A pozsonyi magyar uralkodókoronázások érmei (1563–1830). Szlovák Nemzeti Múzeum -Történeti Múzeum; Magyar Nemzeti Múzeum, Pozsony; Budapest, pp. 21-31.

Pálffy, Géza (2015) Heraldische Repräsentation der Jagiellonen und der Habsburger. HISTORIE – OTÁZKY – PROBLÉMY, 7 (2). pp. 176-190. ISSN 1804-1132

Pálffy, Géza (2015) Il secolo delle divisioni a dei compromessi. STUDIA HISTORICA ADRIATICA AC DANUBIANA, 8 (1-2). pp. 13-28.

Pálffy, Géza (2014) Izvanredan izvor o zemljopisnim znanjima ugarsko-hrvatske političke elite 16. stoljeća. SCRINIA SLAVONICA, 14. pp. 9-39. ISSN 1332-4853

Pálffy, Géza (2008) Kaiserbegräbnisse in der Habsburgermonarchie - Königskrönungen in Ungarn. Ungarische Herrschaftssymbole in der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger im 16. Jahrhundert. Frühneuzeit-Info, 19 (1). pp. 41-66. ISSN 0940-4007

Pálffy, Géza (1995) Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltár, Győr. ISBN 963-7228-02-0

Pálffy, Géza (2013) Korunovačné zástavy krajín Uhorskej koruny od neskorého stredoveku do začiatku 20. storočia. GALÉRIA : ROCENKA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE, 2011. pp. 7-30.

Pálffy, Géza (2008) Krönungsmähler in Ungarn im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Weiterleben des Tafelzeremoniells des selbständigen ungarischen Königshofes und Machtrepräsentation der ungarischen politischen Elite. Teil 2. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, 116 (1-2). pp. 60-91. ISSN 0073-8484

Pálffy, Géza (2009) Különleges úton a Magyar Királyság arisztokráciájába. A Révay család a 16. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 51 (1). pp. 1-20. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2015) Le siècle des ruptures et compromis. HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE, 34 (3). pp. 78-89. ISSN 0752-5702

Pálffy, Géza (2009) A Magyar Királyság kevéssé kutatott 16–17. századi gazdasági szerepköreiről. In: Pénztörténet, gazdaságtörténet. Mirio Kulturális Bt., Budapest; Miskolc, pp. 249-262. ISBN 978-963-06-8531-3

Pálffy, Géza (2013) A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 20 (1). pp. 3-76. ISSN 1217-8020

Pálffy, Géza (2010) A Magyar Korona országainak koronázási zászlói a 16–17. században. In: "Ez világ, mint egy kert...". MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 17-52. ISBN 978-963-7381-99-7

Pálffy, Géza (2005) Magyar címerek, zászlók és felségjelvények a Habsburgok dinasztikus-hatalmi reprezentációjában a 16. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 47 (3-4). pp. 241-275. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2004) Mellőzött magyarok? Hadikonferenciák ülésrendjei 1660-1662-ből és 1681-ből. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1). pp. 47-63. ISSN 0024-1512

Pálffy, Géza (2007) Militärische Rechtspflege im Königreich Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. HISTORISCHES JAHRBUCH, 127. pp. 33-73. ISSN 0018-2621

Pálffy, Géza (2014) Mocenská a umelecká reprezentácia: Korunovácie uhorských panovníkov v Bratislave v období ranného novoveku. In: Coronatus Posonii... Bratislavské korunovačné medaily a žetóny (1563–1830) / Coronatus Posonii... A pozsonyi magyar uralkodókoronázások érmei (1563–1830). Szlovák Nemzeti Múzeum -Történeti Múzeum; Magyar Nemzeti Múzeum, Pozsony; Budapest, pp. 7-19.

Pálffy, Géza (2016) Mohács – fordulópont Magyarország és Közép-Európa történetében. In: "Nekünk mégis Mohács kell...": II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései (Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 19-34. ISBN 9789632006543

Pálffy, Géza (2009) Nádasdy Tamás nádor a magyar királyok koronázási szertartásáról (1561). In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 305-310. ISBN 978 963 506 800 5

Pálffy, Géza (2012) An ’Old Empire’ on the Periphery of the Old Empire. In: The Holy Roman Empire, 1495–1806. Brill, Leiden; Boston, pp. 259-279. ISBN 978-90-04-20683-0

Pálffy, Géza (2009) Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16-17. század fordulóján (Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család felemelkedése). SZÁZADOK, 143 (4). pp. 853-882. ISSN 0039-8098

Pálffy, Géza (2007) Ransom Slavery along the Ottoman-Hungarian Frontier in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth - Early Seventeenth Centuries). The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy (37). Brill Academic Publishers, Leiden; Boston, pp. 35-83.

Pálffy, Géza (2015) Rukopisnyj traktat „O koronah” načala XVIII v.: pamâtnik russko-vengerskih kulturnih svâzej / „A koronákról”: egy XVIII. századi eleji kézirat, az orosz–magyar kulturális kapcsolatok dokumentuma. SZÁZADOK, 147 (5). pp. 1298-1301. ISSN 0039-8098

Pálffy, Géza (2008) Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma? PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 13 (2). pp. 187-204. ISSN 1219-5448

Pálffy, Géza (2009) Szabadságharc volt-e a Bocskai István mozgalma? MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (2). pp. 185-196. ISSN 0025-0325

Pálffy, Géza (2007) Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: A Magyar Királyság és a Német-római Császárság a 16-17. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 49 (3). pp. 327-349. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2015) A Szent Korona Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokában (1619–1622). In: A történelem mint hivatás. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 75-106. ISBN 978-963-8299-11-6

Pálffy, Géza (2014) A Szent Korona Sopronban: Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Sopron-Budapest. ISBN 978-963-8327-37-6

Pálffy, Géza (2013) A Szent Korona a 17. századi Sopronban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 400-411. ISSN 0133-0748

Pálffy, Géza (2017) A Szent Korona alig ismert kalandja. Hol volt a magyar korona az 1663–1664. évi nagy török háború idején? In: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke / La bataille de Saint Gotthard et la paix de Vasvár. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 305-318. ISBN 978-963-416-093-9

Pálffy, Géza (2011) A Thurzó család a Magyar Királyság arisztokráciájában. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 53 (1). pp. 63-84. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2008) Ungarn in der Habsburgermonarchie. Ungarische Herrschaftszeichen an der Wiener Begräbniszeremonie Ferdinands I. 1565. In: Wien und seine Wienerinnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über Jahrhunderte. Festschrift Karl Vocelka zum 60. Geburtstag. Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar, pp. 29-46.

Pálffy, Géza (2014) Wie kam die ungarische Krone 1663 in die Kaiserstadt Wien? In: Wiener Archivforschungen. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (10). Magyar Nemzeti Levéltár, Bécs, pp. 183-194. ISBN 978-615-5389-21-4

Pálffy, Géza (2006) Zentralisierung und Lokalverwaltung. Die Schwierigkeiten des Absolutismus in Ungarn von 1526 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. In: Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. 24). Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 279-299. ISBN 3-515-08766-4

Pálffy, Géza (2013) Zrínyi Miklós nagy napja. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. ISBN 978-963-9818-27-9

Pálffy, Géza (1999) A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598. A győri vár töröktől való visszafoglalása 400. évfordulójának emlékére. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltár, Győr.

Pálffy, Géza (1999) A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. A győri főkapitányság története a 16–17. században (1). Győr-Moson-Sopron Megye Győri Lvt., Győr.

Pálffy, Géza (2012) A grófi cím a 16–17. századi Magyarországon és Erdélyben. In: „…éltünk mi sokáig ’két hazában’…”. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 177-191.

Pálffy, Géza (2014) A hosszú 17. század új megvilágításban – a kiegyezések és kompromisszumok évszázada? In: Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában. Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, pp. 11-19. ISBN 978-963-89981-1-8

Pálffy, Géza (2012) Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526–1916). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (3). pp. 491-502. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2015) A magyar királynék koronázása a mohácsi csatát követő évszázadokban. VESZPRÉMI SZEMLE, 17 (4). pp. 3-25. ISSN 1217-5358

Pálffy, Géza (2011) A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században = The Hungarian Nobility at the Habsburg Court in Vienna and Prague in the 16th Century. Project Report. OTKA.

Pálffy, Géza (2013) A magyar országgyűlés helyszínei a 16–17. században. In: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 65-87. ISBN 978-963-446-709-0

Pálffy, Géza (1997) A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete 1597–1997. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa.

Pálffy, Géza (2012) Örök vesztesek avagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben. In: A történettudomány szolgálatában. Magyar Országos Levéltár, Budapest; Győr, pp. 283-299. ISBN 978-963-7228-34-6

Pálffy, Géza and Tóth, Ferenc (2017) Les couronnements en Hongrie à l'époque moderne (1526-1792). REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE, 2017 (3). pp. 253-276. ISSN 0035-2365

Pálffy, Géza and Tóth, Gergely (2017) Az „országtáblák”, egy új koronavers és a pozsonyi Koronatorony különleges vasajtaja : Újdonságok a szent korona 17. századi történetéhez. In: „…nem egyetlen történelem létezik.”. Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio Philosophica (2). Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 279-301.

Pálinkó, Éva (2017) A tudománypolitikai indikátorokon innen : A kutatói életpályák alakulását befolyásoló tényezõk. In: A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei / The Situation and Reform Opportunities of the Hungarian Academy of Sciences. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 133-146. ISBN 9789632762920

Pálmai, Adrián (2012) A Magyar Királyi Koronaőrség 1944–1945. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 211-221. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Pálosfalvi, Tamás (2017) Ki volt „Fekete Mihály”, Hunyadi alvezére? KELETKUTATÁS, 2017 (ősz). pp. 93-102. ISSN 0133-4778

Pálosfalvi, Tamás (2013) Szegedtől Újvárig. Az 1458-1459. esztendők krónikájához. SZÁZADOK, 147 (2). pp. 347-380. ISSN 0039-8098

Pánya, István (2015) Őrhalmok a Duna-Tisza közén. In: Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára. Thorma János Múzeum Könyvei, 1 (40). Thorma János Múzeum; Halasi Múzeum Alapítvány, Kiskunhalas, pp. 221-236. ISBN 978 615 5282 09 6

Pánya, István and Rosta, Szabolcs (2015) A Dunapataj és Solt közötti terület késő középkori településhálózatának változása. In: …in nostra lingua Hringe nominant. Kecskeméti Katona József Múzeum; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest; Kecskemét, pp. 243-268. ISBN 978-963-416-001-4

Pázmándi, Ágnes (2017) EGY ELFELEDETT OSTROM EMLÉKEZETE – SZIGETVÁR, 1556. KELETKUTATÁS, 2017 (ősz). pp. 123-127. ISSN 0133-4778

Pázmándi, Ágnes (2018) VARGA SZABOLCS: LEÓNIDASZ A VÉGVIDÉKEN – ZRÍNYI MIKLÓS (1508–1566). KELETKUTATÁS, 2018 (ősz). pp. 131-136. ISSN 0133-4778

Pék, Edina Csilla (2012) A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának képzése. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 222-240. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Pék, Edina Csilla (2012) A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrség tábori csendőrségének fegyverzete és felszerelése. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) (37-38). pp. 241-255. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Pénzes, Dávid (2020) Szemek a hatalom láncában: életek, sorsok, események. HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP, 33 (6). pp. 116-124. ISSN 0238-9908 (nyomtatott); 1588-0680 (online)

Péter, Katalin and Benda, Borbála and Horn, Ildikó and Koltai, András and Várkonyi, Gábor (2008) A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században = The family network of the Hungarian aristocracy in the sixteenth and seventeenth centuries. Project Report. OTKA.

Péterfi, Bence (2012) Az 1491. évi pozsonyi béke kiskapui. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 105-115. ISBN 978 963 312 095 8

Péterfi, Bence (2015) Az 1515. évi belső-ausztriai parasztháború és magyarországi kapcsolatai. In: Keresztesekből lázadók. Magyar történelmi emlékek: Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 333-375. ISBN 978-963-416-012-0

Péterfi, Bence (2019) Debates Concerning the Regulation of Border Rivers in the Late Middle Ages. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 8 (2). pp. 313-335. ISSN 2063-8647

Péterfi, Bence (2013) Korvin János zagorjei öröksége. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 167-179. ISBN 978-963-284-365-0

Péterfi, Bence (2015) A Magyar Királyság és a bajor Hercegség diplomáciai-politikai kapcsolatai a 15-16. században. VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (1). pp. 113-143. ISSN 0083-6265

Péteri, Lóránt (2015) Adalékok Rajeczky Benjamin és az MTA Népzenekutató Csoportja kapcsolatához. Magyar Zene, 53 (3). pp. 305-322. ISSN 0025-0384

Péteri, Lóránt (2012) Adalékok az MTA Népzenekutató Csoportjának 1967 és 1970 közötti történetéhez. In: A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IX. tudományos konferenciája: „In memoriam László Dobszay”, 2012. október 11-13., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2014) Az új zenéről szóló közbeszéd és a zenepolitika összefüggései az 1960-as évek első felének Magyarországán: Mihály András 3. szimfóniájának fogadtatása. Magyar Zene, 52 (2). pp. 159-174. ISSN 0025-0384

Péteri, Lóránt (2015) Bírálat Kerékfy Márton A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére című doktori értekezéséről (LFZE Doktori Iskola, PhD program, 2014). Other. LFZE. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2015) Fejezetek a Kádár-korszak zenepolitikájának történetéből. Rózsavölgyi és Társa. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2013) HUNGARIAN MUSICOLOGY UNDER STATE SOCIALISM: INSTITUTIONS, INFORMAL NETWORKS, SCHOLARLY PROJECTS AND IDEOLOGIES. In: Seventy-ninth Annual Meeting of the American Musicological Society, 2013. november 7–10., Wyndham Grand Downtown Hotel, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2015) The History of Hungarian Music Versus the Music History of Hungary: The 'Question of Nationalism' in Hungarian Musicology During the Post-Stalinist Period. In: Nationalism in Music in the Totalitarian State (1945–1989), 2015. január 24-25., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2013) „A MI NÉPÜNK AZ ÖN NÉPE, DE AZ ENYÉM IS…”: Kodály Zoltán, Kádár János és a paternalista gondolkodásmód. Magyar Zene, 51 (2). pp. 121-141. ISSN 0025-0384

Péteri, Lóránt (2013) Magyar zenészek az 1950-es évek második felében – emigráció és jövedelmi viszonyok. KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 14 (51). pp. 161-185. ISSN 1586-2410

Péteri, Lóránt (2013) Mihály András 3. szimfóniája: diskurzus az új zenéről 1962-ben. In: Évfordulók nyomában: zenetudományi konferencia az MTA „Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport szervezésében, 2013. december 5., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2015) The 'Question of Nationalism' and the Hungarian Musicology during the State Socialist Period. In: Nationality vs Universality: Musical Historiographies in Central and Eastern Europe. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne. (In Press)

Péteri, Lóránt (2016) The “Question of Nationalism” in Hungarian Musicology during the State Socialist Period. In: Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 125-144.

Péteri, Lóránt (2012) "A mi népünk az Ön népe, de az enyém is…" – Kodály Zoltán és Kádár János kapcsolatáról. In: Az MTA BTK Zenetudományi Intézet 20–21. Századi Magyar Zenei Archívuma és Kutatócsoportja, valamint Magyar Zenetörténeti Osztálya zenetudományi ülésszaka a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére, 2012. november 29., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Péteri, Lóránt (2015) Épületes ügy – néhány adalék a Zenetudományi Intézet elhelyezésének történetéhez. In: A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XI. konferenciája: Az intézményes zenetudományi kutatás Magyarországon, 2014. október 2., Budapest, Magyarország. (Unpublished)

Pókecz Kovács, Attila (2020) A magyar Kbtk. a 19. századi európai büntetőjogi kodifikációk fényében = The Hungarian Criminal Code of Infringements in the Light of 19th Century European Criminal Codifications. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 118-129. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Püski, Levente (2019) Károlyi Gyula gróf: egy arisztokrata identitás összetevői. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 313-324. ISBN 978-963-490-115-0

Püski, Levente (2020) Vélemények és adatok: Hitbizományok a két világháború közötti Magyarországon. In: Püski Leven Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 295-308. ISBN 978-963-490-208-9

Püski, Levente (2021) A nagybirtok védelmében. Károlyi Gyula 1935-ös adatgyűjtése = In Defense of Large-Scale Holdings. The Data Collection of Gyula Károlyi in 1935. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 205-217.

R

R. Nagy, József (2016) Rádiókészülék-beszolgáltatások Magyarországon. RMK HÍRÚJSÁG, 19 (5). pp. 18-23.

R. Nagy, József (2020) A munkáskép változásai médiaeseményekben -. In: Munkás–kultúra–örökség : Munkások a rendszerváltás előtt és után Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 355-376.

R. Várkonyi, Ágnes (2015) Rákóczi tanulmányok. L'Harmattan (Budapest), Budapest. ISBN 978-963-414-048-1

R. Várkonyi, Ágnes and Dénesi, Tamás (2007) Személyiség, országegység és kollektív identitás /II. Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című műve és világa 1676-1735/ = Personality, Unity of the Country, and Collective Identity /Ferenc II. Rákóczi`s Confessio peccatoris and his World 1676-1735/. Project Report. OTKA.

RAVASZ, István (2015) A Magyar Királyi Honvédség karhatalmi alkalmazásának szabályozása a Horthy-korban, császári és királyi előzményekkel. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (47-50). pp. 51-68. ISSN 1216-6774

Rainer M., János (2021) A szocializmus „hivatásos” újratervezése az 1960-as években. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 253-266. ISBN 978-963-496-187-1

Rajcsányi, Péter (2019) A Magyar Televízió Intéző Bizottsága 1956–1957 – Elhallgatott tények = The Executive Committee of the Hungarian Television 1956–1957 – Facts held back. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 509-538. ISSN 0040-9634

Reichert, Gábor (2017) Egy korszerűtlen ember. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 60 (10). pp. 1129-1133. ISSN 0447-6425

Reichert, Gábor (2016) Vörös Boldizsár: Történelemhamisítás és politikai propaganda. Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról. IRODALOMTÖRTÉNET, 97 (1). pp. 116-121. ISSN 0324-4970

Ress, Imre and Somogyi, Éva (2009) Magyar tisztviselők a közös minisztériumokban = Hungarian Civil Servanta in the Common Ministries. Project Report. OTKA.

Restás, Attila (2018) A kora újkori Magyarország-toposzok történetéhez Paczoth Ferenc (1617) és Johann Fechner (1650) beszédei. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (4). pp. 490-507. ISSN 0021-1486

Richter, Pál (2013) Contra terrae motum — ferences énekek a földindulások ellen. In: Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális–művészeti szerepéről. Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 575-588. ISBN 9789639961715

Rigó, Balázs (2015) Béli Gábor: Városi szokásjog az Ars Notaria alapján. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 115-122. ISSN 0002-564X

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Aeneas Silvius mint a humanisták megtérésének mintája? In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 65-70. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Az öreg Leó. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 135-136. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) A Corvinus-legenda és a régészeti emlékek. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 103-108. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Csezmiczétől Pannóniáig: Janus Pannonius első látogatása Rómában. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 31-36. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1982) Die Geburt der ungarischen Nationalliterature im Zeichen der Matthias-Tradition. In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541 : Schallaburg, '82. [s. n.], Wien, pp. 120-126.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Egy ismeretlen Janus-elégia? In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 45-54. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Erasmus és a XVI. századi magyarországi értelmiség. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 163-174. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (1983) Galeotto Marzio e l'edizione di Bonfini. In: Galeotto Marzio e l'umanesimo italiano ed europeo : atti del 3 convegno di studio, Narni 8 - 11 nov. 1975. Pubblicazioni del Centro di Studi Storici. Atti dei congressi (1). Centro di Studi Storici, Narni, pp. 165-171.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Humanisták verses levélváltása. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 55-63. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2000) Hunyadi János (†1456) gyulafehérvári síremlékének domborművei. In: Történelem – kép : szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2000. március 17–szeptember 24. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai (2000/3). Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, pp. 297-298.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) III. János pécsi püspök, azaz Janus Pannonius családjáról. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 23-29. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 71-74. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Janus Pannonius és Venantius Fortunatus. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 37-44. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) „Mohácsi veszedelem után való szép emlékezetre való dolog”. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 160-165. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1976) „Mohácsi veszedelem után való szép emlékezetre való dolog”. KORTÁRS, 20 (8). pp. 1279-1280. ISSN 0023-415X

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Nympha super ripam Danubii. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 87-102. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) "Nympha super ripam Danubii" : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2001) Patria és pietas : Vitéz János és Janus Pannonius kapcsolatáról. In: Lux Pannoniae" : Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis : konferencia, 2000. június 15-16-17. Balassa Bálint Múzeum ; Esztergom Város Önkormányzata, Esztergom Város Önkormányzata, pp. 137-146.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Patria és pietas: Vitéz János és Janus Pannonius kapcsolatáról. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 93-100. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (1994) Peregrinazioni erudite nel regno di Mattia Corvino. In: Italia e Ungheria all'epoca dell'umanesimo corviniano. Civilta Veneziana Studi (45). Leo S. Olschki, Firenze, pp. 61-69. ISBN 8822242033

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A humanisták közös Európája. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) A kút. Matteo de’Pasti Guarinóról készített érmérõl. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 16-26. ISBN 978-963-506-888-3

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) A magyar humanizmus-kutatásról Schallaburg után. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 9-21. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) A római föliratok gyűjtői Pannóniában. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 75-86. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2012) Üzenet a kövön. A gyulafehérvári Hunyadi János-síremlék mint politikai manifesztum. In: Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (33). Balassi, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, Budapest, pp. 166-173. ISBN 978-963-506-888-3

Romhányi, Ágnes (2016) Az egészség ára. Gyógyszerárszabások Magyarországon a 18.század végén = The price of health. Pharmaceutical tariffs ín Hungary at the end of the 18th century. Kaleidoscope history, 7 (12). pp. 219-233. ISSN 20622597

Rostás, Péter (2013) DIE RESTAURIERUNG DES SCHLOSSES ESTERHÁZY IN ESZTERHÁZA UND SEINE INTERIEURSREPRODUKTIONEN IN BUDAPEST UND WIEN AM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS. Acta Historiae Artium, 54. pp. 73-93. ISSN 0001-5830

Roy, Philippe and Tóth, Ferenc (2014) La défaite ottomane. Campagnes & Stratégies (111). Economica, Paris. ISBN 978-2717866834

Rozsondai, Marianne (2015) Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára Magyar Örökség Díja, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 349-350. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne (2019) A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-09-9924-3

Rozsondai, Marianne and Borvölgyi, Györgyi and Csenki, Éva (2007) A Ráday Könyvtár 18. századi kötéseinek feldolgozása = Analytical description of the 18. century bindings of the Ráday Library. Project Report. OTKA.

Ruszała, Kamil (2020) The Fortress: The Great Siege of Przemyśl. By Alexander Watson. Allen Lane, 2019. 333 pp.+index. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 369-372. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Ruszoly, József (2016) Folytonosság és újrakezdés – az 1865–1868. évi országgyűlés összehívásáról másfél évszázad múltán. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 57 (1). pp. 4-23. ISSN 0002-564X

Rácz, György (2013) The Congress of Visegrád in 1335: Diplomacy and Representation. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (2). pp. 261-287. ISSN 2063-8647

Rácz, György and Bocs, Zsófia and Borsa, Iván and C. Tóth, Norbert and Horváth, Richárd and Vajk, Ádám (2008) A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere III. = Computer aided data processing of medieval documents in the national archives of Hungary. Project Report. OTKA.

Rácz, Zsófia (2016) Zwischen Hunnen- und Gepidenzeit. Frauengräber aus dem 5. Jahrhundert im Karpatenbecken. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 67 (2). pp. 301-360. ISSN 0001-5210 (In Press)

Rácz, Zsófia and Koncz, István (2015) Germánok. In: Vágó Á.: A Kárpát-medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig. Budapest 2015, 398–431. In: A Kárpát-medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 398-431. ISBN 978-963-09-842-63

Rácz, Zsófia and Szenthe, Gergely (2015) Hun kor. In: A Kárpát-medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 356-396. ISBN 978-963-09-842-63

Ránki, György (1990) Budapesti polgárság. Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 57-65. ISSN 0237-7683

Rébay, Magdolna (2015) Arisztokrata jelenlét a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban a dualizmus korában. In: Nem ismert. Nem ismert. (Unpublished)

Rébay, Magdolna (2016) A Batthyány és a Zichy család egyes tagjainak neveltetése a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (In Press)

Rébay, Magdolna (2016) Gróf Széchényi Dénes (1828–1892) gyermekeinek nevelése a családi levelezés tükrében. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2016) Négy erdélyi arisztokrata család/nemzetség (Jósika, Klebelsberg, Majthényi, Mikes) tagjai a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianumban a dualizmus korában. In: A PEDAGÓGUSKÉPZÉS XXI. SZÁZADI PERSPEKTÍVÁI. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Rébay, Magdolna (2017) A fiúk nevelése és oktatása négy arisztokrata családban (gr./hg. Lónyay, br. Mednyánszky, br. Podmaniczky, br. Splényi) a dualizmus korában. In: A tanulás új útjai: HERA Évkönyvek IV. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, pp. 599-619. ISBN 978-615-5657-01-6

Rébay, Magdolna (2016) A nevelés-oktatás három arisztokrata (Teleki, Vay, Wesselényi) családban a dualizmus korában. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Submitted)

Réfi, Attila (2015) A Meskó-hadosztály az 1813. évi őszi hadjáratban, avagy egy dicső pályafutás balsikerű lezárása. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (2). pp. 445-460. ISSN 0017-6540

Réfi, Attila (2015) A francia háborúk császári-királyi huszársága, avagy a "legmagyarabb csapatnem" és fénykora a historiográfia tükrében. In: A magyar hadtörténetírás története és aktuláis kérdései. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára . Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest), pp. 221-238. ISBN 978-963-7097-72-0

Rényi, András and Marosi, Ernő and Markója, Csilla and Gosztonyi, Ferenc and Tímár, Árpád and Körber, Ágnes and Tóth, Károly and Prokopp, Mária and Tátrai, Vilmos (2014) Vészkorszak. Magyar művészettörténészek, magyar művészettörténet a vészkorszakban. Meridián, Budapest. ISBN 1218-8069

Réti, Rezső (2014) József főherceg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség védnöke. Rendvédelem-történeti Füzetek (35-38). pp. 111-118. ISSN 1216-6774

Révay, Péter and Tóth, Gergely and Benei, Bernadett and Jarmalov, Rezső and Sánta, Sára (2021) De monarchia et sacra corona Regni Hungariae centuriae septem. – A magyar királyság birodalmáról és szent koronájáról szóló hét század. 1-2. kötet. ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 9789634162704

Révész, Béla (2020) Draft for Understanding the Historical Background of Changes in the Ideological Language and Communication of Secret Services in 20th Century’s Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW - REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE, 33. pp. 855-898. ISSN 0952-8059 (print); 1572-8722 (online)

Róbert, Péter (2015) Osztály- és rétegződéskutatási dilemmák a magyar társadalomban. REPLIKA, 92-93 (3-4). pp. 77-93. ISSN 0865-8188

Rózsa, György and Knapp, Éva (2007) Buda visszafoglalása (1686. szeptember 2.) a bécsi Szent Család Társulat röplapján. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123. pp. 214-218. ISSN 0025-0171

Rózsa, Lajos (2009) A pszichokémiai fegyverek kutatási programja a Magyar Népköztársaságban (1962-1972). ADDIKTOLÓGIA - ADDICTOLOGIA HUNGARICA, 8 (1). pp. 63-71. ISSN 1589-0317

Rózsa, Mária (2016) Néhány adalék Ludassy (Gans) Móric bécsi hírlapírói tevékenységéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 210-214. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2017) A prágai Ost und West magyar vonatkozású közleményei, 1837–1848. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 283-296. ISSN 0025-0171

Rózsa, Sándor (2020) Fruit production in the settlements of the Eger wine region from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th century. Acta Carolus Robertus = Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, ksz. pp. 79-89. ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) 2498-9312 (Online)

Rózsa, Sándor (2021) A Közép-Tisza-vidék első jelentős vízrendezési munkálata: a Mirhó-gát építése. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 267-283. ISBN 978-963-496-187-1

S

SIMON F., Nándor (2015) A Belügyminisztérium szolgálati igazolványai 1953-1995. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (47-50). pp. 69-80. ISSN 1216-6774

SZABÓ, Andrea (2015) A magyar pénzügyőr képzés intézményi kereteinek fejlődése 1867-2011. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 117-126. ISSN 1216-6774

SZABÓ, Szilárd (2015) Az Evidenzbureau. Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete 1850-1919. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 127-170. ISSN 1216-6774

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2018) Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású botanikai és zoológiai könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 381-410. ISSN 0025-0171

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2020) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 105 (1-2). pp. 3-28. ISSN 0002-5658

Sarnyai, Csaba Máté (2007) A katolikus autonómia megvalósításának problémái Magyarországon a 19. század közepétől a 20. század fordulójáig = The problems of the establishment of catholic autonomy in Hungary from the second half of the 19th century to the turn of the 20th century. Project Report. OTKA.

Sasfi, Csaba (1998) Tandíj: elitképzés vagy közoktatás. II. József tandíj-rendeletének tanulságai. SZÁZADVÉG, 9 (nyár). pp. 133-157. ISSN 0237-5206

Sasfi, Csaba (2008) A felsőbb iskolázottság térhódítása a magyarországi későrendi társadalomban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 50 (2.). pp. 163-194. ISSN 0040-9634

Sasvári, Péter László (2011) A Comprehensive Survey on the Economic Effects of Information and Communication Technology in Hungary. SOCIALO ZINATNU VESTNESIS, 1 (12). pp. 7-24. ISSN 1691-1881

Sasvári, Péter László (2012) A Conceptual Framework for Definition of the Correlation Between Company Size Categories and the Proliferation of Business Information Systems in Hungary Download article. THEORY METHODOLOGY PRACTICE : CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 8 (2). pp. 51-59. ISSN 1589-3413

Sasvári, Péter László (2011) The Effects of Information And Communication Technology In Hungarian Economic Sectors. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY, 2. (9.). pp. 159-166. ISSN 2229-3345

Sasvári, Péter László (2010) An Empirical Study of the Development of Information and Communication Technology in Hungary. THEORY METHODOLOGY PRACTICE : CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 5 (1). pp. 51-57. ISSN 1589-3413

Sasvári, Péter László (2011) The Impact Of The Development Of ICT In Several Hungarian Economic Sectors. BAHRIA UNIVERSITY JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, 4 (1). pp. 1-8. ISSN 1999-4974

Schmidt, Dávid and Haszonits, Győző and Korda, Márton (2018) Sótűrő budavirágfajok terjedése a Dunántúl útjain. KITAIBELIA, 23 (2). pp. 141-150. ISSN 1219-9672 (print), 2064-4507 (online)

Schmidt-Schweizer, Andreas (2009) „Bár a többpártrendszerű politikai berendezkedés nyilvánvalóan egy sor hátránnyal jár [...]” A rendszerváltás "első" forgatókönyve. História, 31 (1). pp. 28-31. ISSN 0139-2409

Schmidt-Schweizer, Andreas (2019) A Hidegháború és a németkérdés ütközőzónájában : A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949–1989) = In the Buffer Zone of the Cold War and the German Question : Cultural Relations Between the Peoples’s Republic of Hungary and the Two German States (1949–1989). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 703-729. ISSN 0040-9634

Schmidt-Schweizer, Andreas (2019) Magyar-nyugatnémet kapcsolatok 1989/1990-ben : A német egyesítés mint kihívás Magyarország számára = Hungarian – West-German Relations in 1989/1990 : The Unification of Germany as a Challenge for Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 311-327. ISSN 0040-9634

Schmidt-Schweizer, Andreas and Dömötörfi, Tibor (2009) "Kijelentette: nem érdekük, hogy az NDK-ból tömegesen meneküljenek az NSZK-ba." Két dokumentum a Magyarországra menekült keletnémet állampolgárok és a nyugatnémet-magyar kapcsolatok történetéhez 1989. augusztus elején. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 51 (2). pp. 295-310. ISSN 0040-9634

Schmidt-Schweizer, Andreas and Dömötörfi, Tibor (2015) A magyar-nyugatnémet kapcsolatok dinamikus időszaka. KÜLÜGYI SZEMLE, 48/201 (4). pp. 19-43. ISSN 1587-9089

Schrek, Katalin (2020) Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények megkötésének első szakasza és gróf Károlyi Alajos közbenjárása. In: Kultúra, művelődés, agrárium Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 243-253. ISBN 978-963-490-208-9

Schrek, Katalin (2019) Gróf Vay Dániel és a cívis polgárok megmozdulása az 1877–1878-as orosz–török háború idején. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 263-278. ISBN 978-963-490-115-0

Schweitzer, Gábor (2016) Jogegyenlőség versus jogfosztás : A magyarországi alkotmányjog-tudomány és az úgynevezett zsidótörvények kora. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 157-169. ISBN 978-963-506-994-1

Schweitzer, Gábor (2016) Scholarship and Patriotism. Research on the History of Hungarian Jewry and the Rabbinical Seminary of Hungary — the First Decades. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary: The 'Science of Judaism' between East and West. European-Jewish Studies Contributions (14). De Gruyter Oldenbourg, Berlin, pp. 99-107. ISBN 978-3-11-033073-1

Schweitzer, Gábor (2019) Vihar egy közjogi szakvélemény körül, avagy közreműködtek-e a Budapesti Tudományegyetem jogászprofesszorai a köztársaság közjogi megalapozásában 1918 novemberében? ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (3). pp. 59-77. ISSN 0002-564X

Schweitzer, Gábor (2017) A "magyar királyi köztársaságtól" a magyar köztársaságig : Az 1946. évi I. törvénycikk visszhangja a korabeli közjogi irodalomban. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 2017 (1). pp. 27-38. ISSN 0866-6628

Sedlmayr, Krisztina (2018) A modern háztartás születése : Változó stratégiák, változó gyakorlatok az 1930-as években Magyarországon = The Birth of Modern Housekeeping: Changing Strategies and Practices in 1930s Hungary. Néprajzi Értekezések (7). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-80634-4-9

Seitschek, Stefan (2021) Legitimating Power? Inaugural Ceremonies of Charles VI. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 35-72. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Seláf, Levente (2018) Le Modèle absolu de la princesse charitable. La première légende vernaculaire de sainte Élisabeth de Hongrie et sa réception = The absolute model of the charitable princess. The first vernacular legend of St. Elizabeth of Hungary and its reception. MOYEN AGE, 124 (2). pp. 371-396. ISSN 0027-2841

Sherwood, Peter (2020) Kossuth Lajos és az angol solidarity szó története. SZÁZADOK, 154 (2). pp. 379-398. ISSN 0039-8098

Sherwood, Peter (2021) MARGINALIA: ‘You should have heard him in Hungarian’: Aspects of Lajos Kossuth's English Oratory. The Slavonic and East European Review, 99 (2). pp. 317-334. ISSN 0037-6795

Sik, Endre and Tóth, István János (1998) A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok (7). TÁRKI, Budapest.

Simon, Ferenc and Zvara, Edina (1998) A Bethlen Gábor Református Gimnázium 16. századi könyvei. Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-47-5

Simon, Katalin (2019) Alltagsleben der deutschen Bevölkerung in Altofen im 18. Jahrhundert. In: Jahrestagung des IdGL: Migration und Sehnsuchtsräume im Osten (18. und 19. Jahrhundert). Erfahrungswelten „gemeiner“ Leute, 22.-24. November 2018, Tübingen. (Submitted)

Simon, Katalin (2021) Egészségügyi kérdések egy 18. századi mezővárosban: orvosi személyzet és intézmények Óbudán. KALEIDOSCOPE : MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT. ISSN 2062-2597 (Submitted)

Simon, Katalin (2021) Felekezeti, etnikai, társadalmi határok – és azok elmosódása a 18. századi Óbudán. In: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2020. évi, pécsi vándorgyűlése: Határ - Határhelyzet - Határátlépés, 2020. augusztus 27-29., Pécs. (Submitted)

Simon, Katalin (2020) Fürdő – kórház – fogadó: Buda déli „határnegyede” a 18. században = Bath – Hospital – Inn: The southern outskirts of Buda in the 18th Century. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 10 (21). ISSN 2062-2597

Simon, Katalin (2018) Ortodox rác családok a XVIII. századi Tabánban. FONS: FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 28 (2). pp. 155-185. ISSN 1217-8020

Simon, Katalin (2019) Remarriage Patterns and Stepfamily Formation in a German-speaking Market-Town in Eighteenth-Century Hungary. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE. ISSN 2063-8647

Simon, Katalin (2020) Szülői betegség – gyermeki gondoskodás. Idősgondozás a 18. századi Óbudán az eltartási szerződések tükrében. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 21 (82). pp. 79-101. ISSN 1586-2410

Simon, Katalin (2020) Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI–XVIII. században [Care for the wounded in the field in Hungary in the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries]. By Katalin Mária Kincses. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. 180 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 347-349. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Simon, Katalin (2020) Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI–XVIII. században [Care for the wounded in the field in Hungary in the sixteenth, seventeenth,and eighteenth centuries]. By Katalin Mária Kincses. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. 180 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 348-350. ISSN 2063-8647 (In Press)

Simon, Katalin (2021) A hivatali orvoslás struktúrája az 1876. évi közegészségügyi törvény előtt. Orvosok Lapja, 18 (2). pp. 44-46. ISSN 1785-7198

Simon, Katalin (2020) A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848 előtt. Várostörténeti Tanulmányok, 16 . Budapest Főváros Levéltára, Budapest. ISBN 978-615-5635-14-4

Simon, Katalin (2020) A magyarországi orvosi társaságok kapcsolati hálója a reformkorban. A Budapesti Királyi Orvosegyesület példája. In: Hálózatok a tudományágakban. Értékmentés és innováció a tudományban (Magyar Természettudományi Társulat), 2019. november 14., Budapest.

Simon, Melinda (2011) Az 1488–1800 közötti magyar kiadói és nyomdászjelvények mottói. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 65 (4). pp. 71-81. ISSN 0133-1167

Simon, Melinda (2013) Az Aufrecht és Goldschmied könyvterjesztő vállalkozás története és jelvényhasználata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 219-231. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2013) Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák krónikája 1867–1949. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 252-254. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2016) Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-977-4

Simon, Melinda (2011) Tizenkilencedik századi magyar kiadók beszélő jelvényei. MAGYAR GRAFIKA, 55 (5). pp. 73-75. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2012) Versben megénekelt nyomdászjelvények. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (1). pp. 146-148. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2016) A jelvényrajzoló Müller József. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 221-222. ISSN 0025-0171

Simon, Zsolt (2015) Az aranykitermelés kezdetei a középkori Erdélyben. In: Certamen II. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 217-229.

Simon, Zsolt (2020) A késő középkori erdélyi városok oktatásra fordított költségei. In: Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk. Bogdándi Zsolt – Lupescu Makó Mária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 379-400. ISBN 978-606-739-144-2

Simon F., Nándor (2018) Az Iparőrség. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 119-140. ISBN 978-615-80-3095-3

Simon F., Nándor (2019) A magyar katonai rendészet szolgálati igazolványai a megalakulásától az ezredfordulóig. Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 163-180. ISSN 1216-6774

Simontornyai-Scheiber, Mária and Gazda, István (2014) A budai Városmajor utcai Bíró Dániel Kórház története. Communicationes de Historia Artis Medicinae - Orvostörténeti Közlemények, 226-29. pp. 159-182. ISSN 0010-3551

Sisa, József (2001) The Parliament House of Hungary. Magyar Könyvklub, Budapest.

Slachta, Krisztina (2019) Barátból ellenség? A magyar rendszerváltás előzményei az NDK és állambiztonsága szemével = From friends to adversaries? The Hungarian change of regime through the East-German Perspective. BETEKINTŐ, 13 (3). pp. 50-66. ISSN 1788-7569

Slachta, Krisztina (2019) Reisen durch den Eisernen Vorhang. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 2019 (1). pp. 11-20. ISSN 1862-4995

Slachta, Krisztina (2017) „Rokonlátogatók”. A magyarországi német nemzetiség kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése a Kádár-korszakban. In: Epizódok a titkok házából. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára; Kronosz Kiadó, Budapest; Pécs, pp. 253-277. ISBN 9786155497964

Slachta, Krisztina (2019) Társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban (1956-1989). In: Magyarország a 20. században. Árkádia Kiskönyvtár - Történelem (2). Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 90-109.

Slachta, Krisztina (2017) Zur historiographischen Aufarbeitung kommunistischer Geheimdienst-Kooperationen : Die DDR-Staatssicherheit in Ungarn, 1964–1990. In: Ungarn Deutschland Europa. Studia Hungarica (53). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 57-73. ISBN 9783791728612

Slíz, Mariann (2019) Az Árpád-ház szentjei és a magyar keresztnévadás. INTERPRESS MAGAZIN, 39 (1). pp. 26-32. ISSN 0133-1639

Slíz, Mariann (2017) Between East and West. The influence of the cults of saints on personal name-giving in medieval Hungary. In: Name And Naming. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics. Baia Mare, September 5–7, 2017. Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 372-380.

Slíz, Mariann (2017) Jolánta, un prénom d’origine française dans la Hongrie médiévale. In: « M’en anei en Ongria » Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. Memoria Hungariae (4). Magyar Tudományos Akadémia, Debrecen, pp. 143-156.

Slíz, Mariann (2017) Szen Domonkos és Szent Margit a magyarországi személy- és helynévadásban. In: Domonkos szentek és szent helyek. Hereditas Graeco-Latinitatis (V.). Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 128-147. ISBN 978-963-473-968-5

Slíz, Mariann (2018) Szent László kultuszának hatása a magyar személy- és helynévadásra. In: Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza, 2017. november 9–10., Vác. (In Press)

Slíz, Mariann (2018) The influence of dynastic personal name stocks on name giving in 11–14th-century Hungary. In: Byzance et l’Occident IV. Permanence et migration. Collège Eötvös József ELTE, Budapest, pp. 105-113.

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás (2018) CONNECTIONS OF THE SACRED AND PROFANE IN THE HISTORY OF HUNGARIAN GIVEN NAMES. In: Onomastics between Sacred and Profane. Series in Language and Linguistics . Vernon Press, Malaga, Spain, pp. 279-292. ISBN 978-1-62273-401-6

Sohár, Pál (2016) Elveimhez hűen, konokul. Magyar Tudósok, 6 . Lexica Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-80344-1-8

Solymosi, József (2021) Görgei Artúr válogatott írásai : Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848–1915. Vál. és s. a. r. Hermann Róbert Zrínyi, Bp. 2018. 520 oldal. SZÁZADOK, 155 (1). pp. 209-211. ISSN 0039-8098

Solymosi, József (2020) Görgei, a példakép? Görgei Artúr és Kazinczy Lajos 1848–49-ben. In: Görgei Artúr, „a tiprott hős” Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból. Line Design Kiadó.

Solymosi, József (2021) Jaskula Antal visszaemlékezése 1848–1849. évi szolgálatára. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK. pp. 1-18. ISSN 0017-6540 (In Press)

Solymosi, József (2020) Lázár Vilmos a Zemplén–Ung–Bereg megyei dandár élén : 1849. április–május = Vilmos Lázár as Company Officer of the Zemplén–Ung–Bereg County Brigade : 1849 April–May. In: A híd, ami összeköt. 1848–1849 és a magyar–lengyel kapcsolatok története a XIX–XX. században : Ünnepi tanulmányok Kovács István 75. születésnapjára. Magyar Napló Kiadó, Budapest, pp. 137-156. ISBN 9789635410125

Solymosi, László (2014) Conflict treatment in the estates of Bishop Albert Vetési and a lay landlord Miklós Újlaki. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 97-110. ISBN 978-963-473-767-4

Solymosi, László and Dreska, Gábor and Rácz, György and Szovák, Kornél and Zágorhidi Czigány, Balázs (2009) Árpád-kori oklevéltár, 1197-1300. II. = Collection of charters of the age of the Árpáds, 1197-1300. II. Project Report. OTKA.

Som, Krisztián (2015) Az 1937 M magyar útlevél és nemzetközi összehasonlítása. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). pp. 85-108. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2016) Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 95-138. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2014) Rendvédelem-történet a filatéliában. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 23 (43-46). pp. 221-233. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Som, Krisztián (2020) Állami útlevél-hamisítások történelmi példái. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 157-166. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2016) A magyar 1922 M útlevél 1922-1937. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 57-74. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2018) A magyar állami vezetők hivatalos légiútjait megvalósító szervezetek 1950-1989 = Organizations and tasks of the official Hungarian airways departments of the Hungarian state from the mid 1950s to the end of the 1980s. In: Ünnepi parergák Boda József 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (4). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-615-80-3097-7

Somfai Kara, Dávid (2017) Lakóhelyek, települések : A nemezház. In: Hétköznapok a honfoglalás korában. Magyar őstörténet (5). Helikon Kiadó, Budapest, pp. 108-117. ISBN 978-963-227-994-7

Somkuti, Gabriella (2002) Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802–1918. OSZK, Budapest. ISBN 963-200-437-X

Somogyi, László (2020) Az internálás és a rendőri felügyelet jogi háttere Magyarországon az I. világháború alatt. Rendvédelem-történeti Füzetek, 30 (59-60). pp. 167-178. ISSN 1216-6774

Somogyi, László (2020) A Nagy Háború szürke zónája : A váci civil internálótábor működésének története = Insight into the History of the Civilian Internment Camp at Vác. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 203-215. ISSN 0040-9634

Somogyi, Éva and Fiziker, Róbert and Gecsényi, Lajos (2013) Modell vagy kivétel? Magyarország és Ausztria kapcsolatai 1945-1990 = Model or exception? Relations between Hungary and Austria from 1945 to 1990. Project Report. OTKA.

Somorjai, Szabolcs (2014) 1830: Egy hitelválság és a Hitel. In: Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről. Hagyományfrissítés . Reciti, Budapest, pp. 147-164. ISBN 978 615 5478 00 0

Somorjai, Szabolcs (2015) Fogolytörzskönyv, sajtóvétség és biztosíték. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 101-108. ISSN 0025-0171

Somorjai, Szabolcs (2014) Közvetítők a 19. század első felének pesti hitelpiacán. In: Piacok a társadalomban és a történelemben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, 2012, Debrecen.

Spurný, Matěj (2012) Czech and German Memories of Forced Migration. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 353-367. ISSN 2063-8647

Sragner, Márta and Gazda, István (2016) A magyar ipartörténeti irodalom négy évtizede. Az önálló művek bibliográfiája, egyszerűsített címleírásokkal (1945-1985). A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 85 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Unpublished)

Stark, Tamás (2014) Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Hadtörténelmi Közlemények, 2014 (4). pp. 1069-1071. ISSN 0017-6540

Stark, Tamás (2014) A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok. Rubicon, 2014 (4-5). ISSN 0865-6347

Steller, Lea-Katharina (1998) Az a március a kolozsvári akadémián. In: Forradalom és szabadságharc, 1848-1849, 1998.05.05-1998.05.07, Budapest.

Steller, Lea-Katharina (1994) II. Ulászló (1456-1516) magyar király 1507 virágvasárnapján (március 28.), Budán kelt latin nyelvű pergamen oklevele (címereslevél, 366X738 mm.): melyben bélteki Drágffy (Drághffy de Belthewk) Györgynek és Jánosnak bárói címet adományoz. Documentation. Borda Antikvárium, Budapest, Hungary.

Stipta, István (2012) Bruckner Győző (1877-1962). GERUNDIUM: Egyetemtörténeti Közlemények, MMXII (Vol. I). pp. 15-24. ISSN 2061-5132

Stipta, István (2015) Egy különös vád. In: Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 128-137. ISBN 978-615-5216-81-7

Stipta, István (2014) Eötvös József a célszerű központosításról és az önkormányzatok szükségességéről. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (2014/2). pp. 8-19. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2016) Recenzió Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje. A Magyar országgyűlések története I. című könyvéről. PARLAMENTI SZEMLE, I. (1). pp. 151-155. ISSN 2498-597X

Stipta, István (2016) Új irányok a hazai Werbőczy-kutatásban. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE (2014). pp. 119-125. ISSN 0237-7284

Stipta, István (2013) A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között. MISKOLCI JOGI SZEMLE, VIII. (1). pp. 18-34. ISSN 1788-0386

Stipta, István (2013) A tiszaeszlári per és a korabeli büntető eljárásjog. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2012 (IV. sz). pp. 22-35. ISSN 0237-7284

Stohl, Róbert (2018) Festetics László albumai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. ISSN 0865-0632 (In Press)

Stőhr, Lóránt (2020) Visszatérés a tett színhelyére. A holokauszt traumája Kádár-kori magyar dokumentumfilmekben. APERTÚRA, 15 (3). pp. 1-28. ISSN 1787-7245

Suba, János (2019) Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 59-68. ISSN 1216-6774

Suba, János (2018) Dunai hajózás és vízirendészet, 1922-1939. In: Emlékkönyv Őry Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. Salutem (6). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 141-171. ISBN 978-615-80-3095-3

Suba, János (2016) Erdély határvédelme 1940-1944. Rendvédelem-történeti Füzetek (51). pp. 75-86. ISSN 1216-6774

Suba, János (2014) A Magyar Királyi Csendőrség és a területvisszacsatolások. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 119-130. ISSN 1216-6774

Suba, János (2021) Magyarország trianoni határainak kitűzése 1921-1925. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (1). pp. 217-231. ISSN 1586-2895

Suba, János (2019) A magyar államhatára trianoni békediktátum előtt és után 1867-1941. Salutem, 7. pp. 197-234. ISSN 2416-2078

Suba, János (2018) A polgárőrség szervezése 1919-1921. Rendvédelem-történeti Füzetek (56). pp. 131-144. ISSN 1216-6774

Sudár, Balázs (2015) Az erdélyi fejedelmek és az egri pasák 1596–1660. Documentation. MTA BTK Történettudományi Intézete, MTA BTK Történettudományi Intézete. (Unpublished)

Sudár, Balázs (2015) Egy kisiklatott hadjárat. Fázil Ahmed pasa nagyvezír 1664. évi hadműveleteiről. Documentation. MTA BTK Történettudományi Intézete, MTA BTK Történettudományi Intézete. (Unpublished)

Sudár, Balázs (2020) Földvár falu a török korban = The Village of Földvár in the Ottoman Era. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 153-168. ISSN 0040-9634

Sudár, Balázs (2015) Török források Zrínyi-Újvár bevételéről. In: A szentgotthárdi csata. Háború és béke Zrínyi Miklós korában. Szülőföld, Szombathely, pp. 121-140. ISBN 978-615-5214-96-7

Sudár, Balázs (2011) A török hódoltság művelődéstörténetének kutatása = Researches on the Cultural History of the Ottoman Hungary. Project Report. OTKA.

Sudár, Balázs (2015) A váradi török tartomány első évei (1660–1665). In: "Várad, Erdély kapuja..." Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában, 2015. május 7., Nagyvárad, Románia.

Sudár, Balázs (2015) A zsarnócai csata (1664) – török szemmel. Documentation. MTA BTK Történettudományi Intézete. (Unpublished)

Sudár, Balázs and Varga, Szabolcs (2020) A mohácsi kistérség települései a 17. század utolsó negyedében. In: Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Martin Opitz Kiadó – PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Janus Pannonius Múzeum – Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület – Hungari Dzsebedzsi Hagyományőrző Egyesület, Piliscsaba, Pécs, pp. 33-49. ISBN 978-963-9987-73-9

Sz. Kristóf, Ildikó (2020) His Soul Is Weeping inside That He Cannot Bury the Dead as before.” Plague and Rebellion in Debrecen (Hungary), 1739–1742. RELIGIONS, 11 (12). pp. 1-12. ISSN 2077-1444

Sz. Kristóf, Ildikó (2006) Hungary. In: Encyclopedia of Witchcraft. ABC CLIO, Santa Barbara (CA), pp. 515-520. ISBN 9781576072431

Sz. Kristóf, Ildikó (2017) (Multi-)mediatized Indians in Socialist Hungary: Winnetou, Tokei-ihto, and Other Popular Heroes of the 1970s in East-Central Europe. In: The Multi-Mediatized Other. Éditions L'Harmattan, Budapest, pp. 128-155. ISBN 978-2343118635

Sz. Kristóf, Ildikó (1990) "Pestis pestise': Járvány és lázadás Debrecenben 1739-40-ben. RUBICON, 6 (6). pp. 20-23. ISSN 0865-6347

Sz. Kristóf, Ildikó (2014) Soproni boszorkányperek Ödenburger Hexenprozesse 1429-1702. Szerk. Tóth G. Péter – Németh Ildikó. Budapest: 2011. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (1). pp. 111-114. ISSN 0133-0748

Sz. Kristóf, Ildikó (2020) "Sír a Lélek benne, hogy nem temethet úgy, mint régen." Pestis és lázadás Debrecenben, 1739-1742 = „His Soul is Weeping Since He Cannot Bury the Dead as Before.” Plague and Uprising in the City of Debrecen (Hungary), 1739–1742. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 24 (1). pp. 17-29. ISSN 1416-9878

Sz. Nagy, Gábor (2014) Az 1945. júliusi papírbotrány reprezentációja a korabeli politikai sajtóban. Médiakutató, 15 (2). pp. 105-115. ISSN 1586-8389

Sz. Nagy, Gábor (2015) Az Új Ember megszüntetésére tett lépések 1945 végén. In: Médiatörténeti tanulmányok. Médiatudományi könyvek . MTA BTK, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-4160-18-2

Sz. Nagy, Gábor (2014) Dokumentumok a Tájékoztatásügyi Minisztérium működéséhez. Levéltári Közlemények, 85. pp. 143-182. ISSN 0024-1512

Sz. Nagy, Gábor (2015) Könyvbegyűjtés 1945-ben. Levéltári Közlemények, 86. pp. 235-246. ISSN 0024-1512

Sz. Nagy, Gábor (2013) Nagy Ferenc és Rajk László sajtórendészeti vitája 1946-ban. Adalékok Rajk László belügyminiszteri működéséhez. In Medias Res, 2 (2). pp. 247-260. ISSN 2063-6253

Sz. Nagy, Gábor (2015) Nem volt elég Mindszenty úr?": Mindszenty és a sajtó 1946 elején. VASI SZEMLE, 69 (5). pp. 287-294. ISSN 0505-0332

Sz. Nagy, Gábor (2018) A katolikus egyház a baloldali sajtó tükrében 1945 és 1948 között. In: Médiatörténeti tanulmányok 2018. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 185-208.

Sz. Nagy, Gábor (2014) A magyar sajtó politika a koalíciós időszakban (1944-1948) - sajtótörténeti vázlat. SZÁZADOK, 148 (6). pp. 1465-1490. ISSN 0039-8098

Sz. Nagy, Gábor (2017) „A politika nem a mi feladatunk”. A Szív politikai állásfoglalásai a koalíciós időszakban. Egyháztörténeti Szemle, 18 (1). pp. 100-113. ISSN 1585-7476

Sz. Simon, Éva and Hegyi, Klára and Demeter, Gábor and Sudár, Balázs and Fóti, Miklós and Dorogi, Ilona and Nagy, Béla and Záros, Zsolt and Kollányi, László and Kollányi, Péter (2020) Databases of Cadastral Surveys (Tapu Defteris) of Ottoman Hungary and Its Frontier Zones (16–17th C.). ARCHIVUM OTTOMANICUM, 37 (1). pp. 259-272. ISSN 0378-2808

Szabadi, István (2019) Báthory Kristóf erdélyi vajda 1580-as oklevele és a szilágysági reformátusok. In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense (26). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 81-87. ISBN 978-963-490-115-0

Szabadi, István (2019) „E világ ő néki is ellensége, mint nékem volt” Zoványi György töprengései a püspöki hivatásról. In: Hagyomány, identitás, történelem. Reformáció Öröksége (3/1). Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, pp. 189-198. ISBN 978-615-5961-36-6

Szabadi, István (2020) Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665). In: Egyház, iskola, művelődés : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (27). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 122-130. ISBN 978-606-94847-0-8

Szabadi, István (2021) Fejedelmek, nagyasszonyok és vallási sokszínűség, Szilágysomlyón a 17. század első felében = Princes, Ladies and Religious Diversity in Șimleu Silvaniei in the First Half of the 17th Century. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 97-109.

Szabados, György (2015) Avar–magyar találkozó. Helyszín, időpont? In: … in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. MTA-BTK - Katona József Múzeum, Budapest-Kecskemét, pp. 121-141. ISBN 978-963-416-001-4

Szabados, György (2013) Egy steppe-állam Európa közepén: Magyar Nagyfejedelemség. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, 6-7. pp. 119-150. ISSN 1842-5089

Szabados, György (2018) Folytonosság és/vagy találkozás? : „Avar” és „magyar” a 9. századi Kárpát-medencében. In: Sötét idők túlélői – A kontinuitás fogalma, kutatásának módszerei az 5–11. századi Kárpát-medence régészetében (2014-ben Debrencenben rendezett konferencia kiadványa). Déri Múzeum, Debrecen, pp. 227-253. ISBN 978 615 556 015 6

Szabados, György (2017) Hagyomány, emlékezet és kritika a korai magyar történetírásban. In: Közvetítő : tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 259-274. ISBN 978-963-8769-67-1

Szabados, György (2014) Identitásformák és hagyományok. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 289-305. ISBN 978-963-9627-87-1

Szabados, György (2014) Jezsuita "sikertörténet" (1644–1811). In: Clio inter arma. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 206-226. ISBN 978–963–9627–86–4

Szabados, György (2013) Magyar államszervezet a X. században. In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 85-129. ISBN 978-963-306-187-9

Szabados, György (2015) Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: Már a múlt sem régi... A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 84-96. ISBN 978-963-306-426-9

Szabados, György (2017) On the origin-myth of Álmos Great Prince of Hungary. In: Shamanhood and Mythology : Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 433-448. ISBN 978-963-87696-8-8

Szabados, György (2013) Szent István király ellenfeleiről. In: Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica (75). Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, pp. 609-621. ISBN 978-963-306-236-4

Szabados, György (2015) „Termékeny bizonytalanság” – Észrevételek a „kettős honfoglalás” elméletéről. ACTA HISTORICA (SZEGED), 88. pp. 3-15. ISSN 0324-6965

Szabados, György (2016) Vázlat a magyar honfoglalás Kárpát-medencei hátteréről. In: Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), Budapest, pp. 629-648. ISBN 978-615-5209-56-7

Szabados, György (2016) A déli "Megale Moravia" kérdése. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet (4). Helikon; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, p. 55. ISBN 978632277554

Szabados, György (2014) A korai magyar államiság és időszerűsége. SZÁZADVÉG, 73 (3). pp. 127-163. ISSN 0237-5206

Szabados, György (2015) A korai magyar államiságról. In: Magyarok a honfoglalás korában. Helikon ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 159-170. ISBN 978-963-227-592-5

Szabados, György (2014) A legyőzött magyarok mint hódítók? In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc : The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium. Acta Universitatis Szegediensis Opuscula Byzantina (11). Szegedi Tudományegyetem Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport, Szeged, pp. 259-275. ISBN 978-963-306-298-2

Szabados, György (2013) Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 135. pp. 3-24. ISSN 0324-6965

Szabados, György (2019) The origins and the transformation of the early Hungarian state. In: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society. Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, pp. 9-30.

Szabados, György (2015) A régi magyar szállásterületekről. In: Magyarok a honfoglalás korában. Helikon ; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 126-136. ISBN 978-963-227-592-5

Szabari, Veronika (2015) A normák mint integrációs mechanizmusok a mai magyar társadalomban. SOCIO.HU, 2015 (3). pp. 2-16.

Szabó, Andrea (2019) A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (57). pp. 69-84. ISSN 1216-6774

Szabó, Andrea (2017) A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere 1867-1947. Rendvédelem-történeti Füzetek (54). pp. 107-126. ISSN 1216-6774

Szabó, András Péter (2014) Az erdélyi fejedelmi udvar besztercei látogatásai. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 8. pp. 129-165. ISSN 1787-6753

Szabó, András Péter (2014) Betrothal and Wedding, Church Weddings and Nuptials. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 3 (1). pp. 3-31. ISSN 2063-8647

Szabó, András Péter (2015) A Bocskai-felkelés képe a szepességi krónikákban. In: A történelem mint hivatás. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 45-74. ISBN 978-963-8299-11-6

Szabó, András Péter (2007) Budapest középkori történetének nürnbergi forrásairól : rövid kutatási beszámoló. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 2 (1). pp. 409-415. ISSN 1787-6753

Szabó, András Péter (2014) David Genersich lőcsei krónikája (1643-1658). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 11. pp. 45-71. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2012) "De profundis": Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában. SZÁZADOK, 146 (5). pp. 1085-1160. ISSN 0039-8098

Szabó, András Péter (2013) Die Beziehungen der Siebenbürger Familie Haller zu Wien und zu den Mitgliedern der Familie Habsburg in der Frühen Neuzeit. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.–17. Jahrhundert. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (8). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Wien, pp. 469-496. ISBN 978-615-5389-08-5

Szabó, András Péter (2014) Egy felső-magyarországi katolikus főúr pengeélen. Collectanea Sancti Martini, 2. pp. 291-343. ISSN 2064-4205

Szabó, András Péter (2015) Forgách (III.) Zsigmond levelezése Lippay Györggyel (1639-1644). COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE, 3. pp. 247-297. ISSN 2064-4205

Szabó, András Péter (2003) Révész Imre „az idők viharában”(1944–1967). PROTESTÁNS SZEMLE, 45 (2). pp. 66-84. ISSN 1215-8577

Szabó, András Péter (2015) A Szepesség Istvánffyja? In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-16. századi Magyarországon. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 119-129. ISBN 978-615-5478-15-4

Szabó, András Péter (2016) A besztercei levéltár jegyzékei az erdélyi fejedelmi udvarról (1636-1659). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 12. pp. 67-122. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2014) A gyűlölt fejedelem. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 556-570. ISBN 978-606-739-008-7

Szabó, Attila (2020) Zay Anna Herbáriuma és a XVIII. századi magyar gyógyszerészi szaknyelv = Anna Zay's Herbarium and the 18th century Hungarian pharmaceutical jargon. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 1-11. ISSN 20622597

Szabó, Dániel (2006) Pest, Buda, Óbuda 1787-1867 közötti zsidó népessége számítógépes adatbázisának elkészítése és történeti - statisztikai értékelése = The construction of database of the Jewish population of Pest, Buda and Óbuda between 1787-1867 and the historico-statistical analysis of the database. Project Report. OTKA.

Szabó, Ferenc János (2019) Different Sounds of the War. The First World War and the Hungarian Recording History. In: The Lindström project : contributions to the history of the record industry = Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Gesellschaft für Historische Tonträger, Wien, pp. 85-94. ISBN 9783950050288

Szabó, Ferenc János (2014) Egy sokoldalú muzsikus dokumentumai. Faragó György (1913–1944). Parlando, 2014 (4). pp. 1-14. ISSN 2063-1979

Szabó, Ferenc János (2018) A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések (1908–2000). I. rész. Magyar Zene, 56 (4). pp. 452-471. ISSN 0025-0384

Szabó, Ferenc János (2019) A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések (1908–2000). II. rész. Magyar Zene, 57 (1). pp. 56-67. ISSN 0025-0384

Szabó, Ferenc János (2018) A nagy háború = The Great War. In: Egy magyar mester a modernitás és a hagyomány útján. Kodály Zoltán (1882–1967). A Hungarian Master on the Road of Modernity and Tradition. Zoltán Kodály (1882–1967). MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum, Budaoest, pp. 18-20. ISBN 978-615-5167-13-3

Szabó, Ferenc János (2013) The recording of the politician Lajos Kossuth (1802–1894). In: Contributions to the history of the record industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. The Lindström Project. Gesellschaft für Historische Tonträger, Wien, pp. 7-10. ISBN 978-3-9500502-3-3

Szabó, Gábor (2018) Szűkülő terek : Heltai Jenő: Négy fal között. Naplójegyzetek 1944-1945. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 72 (5). pp. 60-66. ISSN 0133-1167

Szabó, Mátyás (2020) Személyes Közellenségek. VESZPRÉMI SZEMLE: VÁROSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 22. pp. 49-74. ISSN 1217-5358

Szabó, Péter (2014) Harmincadbérlők, harmincadispánok, ispánok : A harmincadvám szedése Magyarországon a 14. század első feléig. In: Magister Historiae. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok - Konferenciák (7). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 72-100. ISBN 978-963-284-527-2

Szabó, Péter (2014) Iulia Caproș: Students from Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town [Kassai diákok külföldi egyetemeken a reformáció előtt és alatt]. Solivagus Verlag, Kiel, 2013. 426 oldal. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56. pp. 194-199. ISSN 1586-2410

Szabó, Péter (2015) Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 32. pp. 388-391. ISSN 0082-755X

Szabó, Péter (2016) Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada.Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 66 (4). pp. 222-226. ISSN 1586-2410

Szabó, Péter (2016) A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar király udvarában. In: Micae Mediaevales V. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 69-89. ISBN 978-963-284-712-2

Szabó, Péter and Kelényi, Borbála (2016) Tanult orvosok a középkori Magyar Királyságban. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 39-78. ISSN 2061-5132

Szabó, Róbert (2013) Politikai harcok, nemzetgyűlési választás Kiskunhalason, 1945–1947. In: Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 221-225. ISBN 978-963-284-3

Szabó, Szilárd (2018) Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvédelem-történeti Füzetek (55). pp. 87-94. ISSN 1216-6774

Szabó-Turákné Póka, Ágnes (2021) Adattár. A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 259-287. ISSN 0040-9634

Szabó-Turákné Póka, Ágnes (2014) A Batthyány-birtokkomplexum kereskedelmének társadalomtörténeti szempontú vizsgálata Batthyány I. Ádám irányítása (1633-59) alatt a németújvári uradalomban. In: Tanulmányok Badacsonyból. Fiatal Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 21-44. ISBN 978-963-08-8684-0

Szabó-Turákné Póka, Ágnes (2021) A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (2). pp. 193-206. ISSN 0040-9634

Szakál, Imre (2019) „Bár különös, de ez egyszer, úgy látszik, mégis a magyaroknak van igazuk.” A vízkereszti csata és a magyar diplomácia. Közoktatás, 2019 (1). pp. 29-31. ISSN 1787-6184

Szakál, Imre (2019) Jászi Oszkár és a ruszinok: a ruszin önrendelkezés esélyei 1918–1919-ben. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Gondolat Kiadó, Charta XXI Egyesület, Budapest, pp. 92-116. ISBN 978-963-693-792-8

Szalai, Béla (2021) Így tudták, így hitték, így képzelték : A magyar történelem kortárs metszeteken. 1514 - 1592. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-508-977-2

Szalai, Katalin and Demeter, Gábor and Püspöki, Zoltán and Intosh, R. Mc. and Gönczy, Sándor (2002) The connection between tectonical endowments and valley development on a Palaeo-Mesozoic block and in an area consisting of Tertiary molasse sediments (N-Hungary). GEOLOGICA CARPATHICA, 2002 (53). pp. 1-5. ISSN 1335-0552

Szalavetz, Andrea (2014) Regional innovation policy in Hungary. Hitotsubashi Invited Fellow's Discussion Paper Series (28). Hitotsubashi University, Tokyo.

Szamosi, Barna (2019) Public Health Concerns Regarding Reproduction Structured by Race/ Ethnicity and Class during State Socialism in Hungary. Pro&Contra, 3 (1). pp. 47-66. ISSN 2630-8916

Szarka, László (2017) Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái. Az 1867. évi kiegyezés nemzetiségpolitikai következményeinek történetéhez. KISEBBSÉGKUTATÁS, 20 (3). pp. 7-34. ISSN 1215-2684

Szarka, László (2017) Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek). MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (12). pp. 1564-1577. ISSN 0025-0325

Szarka, László (2016) Esterházy János politikai alternatívái az első bécsi döntés előtt. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 42-62. ISBN 978-80-972053-5-5

Szarka, László (2013) Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 2 (3). pp. 413-448. ISSN 2063-8647

Szarka, László (2017) Jogfeladás vagy éltető kompromisszum. TEMPEVÖLGY, 9 (4). pp. 79-89. ISSN 1789-9265

Szarka, László (2015) Minden Egész eltörött… : A Nagy Háború magyarországi emlékezetének sajátosságai. TEMPEVÖLGY, 6 (2). pp. 82-92. ISSN 1789-9265

Szarka, László (2008) Nemzeti "palimpszeszt". HISTÓRIA, 30 (4-5). pp. 18-20. ISSN 0139-2409

Szarka, László (2014) Nemzetállami és államépítő nacionalizmusok. A magyarországi nemzetiségi kérdés átalakulása az első világháború éveiben. In: Regionális kaleidoszkóp. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, pp. 139-147. ISBN 978-86-86929-05-1

Szarka, László (2016) Politické alternatívy Jánosa Esterházyho pred prvou Viedenskou arbitrážou. In: Esterházy Jánosról a Közép-Európai dialógus jegyében. Lilium Aurum Kiadó, Dunajská Streda, pp. 43-63. ISBN 978-80-972053-5-5

Szarka, László (2016) Szabad szabadság” és modern patriotizmus. SUGÁRÚT: SZATMÁRI MŰHELY, 1 (1). pp. 111-119. ISSN 2458-0414

Szarka, László (2016) Tisza István, a háborús miniszterelnök. In: Tisza István, két korszak határán. Országgyűlés Hivatala, Budapest, pp. 143-163.

Szarka, László (2016) Történeti alternatívák és történeti személyiségek, 1918-1919 : Tisza István, Károlyi Mihály és Kun Béla történeti értékelésének változásai. In: Megújuló tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 123-135. ISBN 978 963 682 992 6

Szarka, László (2016) A háborús paktumtól a keleti Svájc tervezetéig. A nemzetiségi kérdés az első világháború magyar kormányzati politikájában. ERUDITIO - EDUCATIO, 11 (4). pp. 19-32. ISSN 1336-8893

Szarka, László (2014) A kényszertelepítések, jogfosztások emlékezete. ÚJ SZÓ (POZSONY) (08.12.).

Szarka, László (2014) A közös történelem nehéz öröksége. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (1). pp. 156-192. ISSN 0865-557X

Szarka, László (2014) A magyar békejegyzékek érvrendszere. Rubicon, 24 (6). pp. 46-52. ISSN 0865-6347

Szarka, László and Sallai, Gergely and Fedinec, Csilla (2017) Az első bécsi döntés okmánytára : Diplomáciai iratok 1938. augusztus – 1939. június. Magyar Történelmi Emlékek: Okmánytárak . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-077-9

Szarka, László and Sallai, Gergely and Fedinec, Csilla (2017) Revíziós sikerek és csapdák. In: Az első bécsi döntés okmánytára. Magyar Történelmi Emlékek: Okmánytárak . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 15-60. ISBN 978-963-416-077-9

Szaszkó, Elek (2018) The Viceban, the Noble Judges and "the Traitor". The Biographies of the Oszlári and the Porazfalvi Families. BANATICA (RESITA). ISSN 1222-0612 (Submitted)

Szebelédi, Zsolt (2014) Neumann Tibor: A Szapolyai család oklevéltára I. TURUL, 87 (1). pp. 34-35. ISSN 1216-7258

Szebelédi, Zsolt (2015) Rejtélyes holttest a Csele-patak közelében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 413-424. ISSN 0025-0171

Szeghy-Gayer, Veronika (2016) Még egyszer a párizsi békeszerződésről. REGIO, 24 (1). pp. 303-307. ISSN 0865-557X

Szelestei Nagy, László (2016) Horányi Elek levelezése. Pázmány Irodalmi Művek, Források, 8 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-816-4

Szelestei Nagy, László (2016) Komáromi János Péter Vas vármegyei főorvos nyugdíjazási kérelme. In: Alexander multifrons. A MAGYAR KÖNYVSZEMLE ÉS A MOKKA–R EGYESÜLET FÜZETEI (8). Argumentum Kiadó - OSZK, Budapest, pp. 53-58. ISBN 978-963-446-781-6

Szelestei Nagy, László (2016) A pietizmus sajátosságai a Kárpát-medencében. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 41-54. ISBN 978 963 306 477 1

Szende, Katalin (2012) Városkutatás és rezidenciakutatás. Európai helyzetkép és magyar eredmények. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, 7. pp. 11-44. ISSN 1787-6753

Szente-Varga, Mónika (2018) 1956 mexikói szemmel = 1956 from a Mexican perspective. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 22 (2). pp. 143-153. ISSN 1219-5448

Szente-Varga, Mónika (2007) Az 1956-os forradalom a mexikói El Sol de Puebla napilapban. In: A magyar forradalom és a hispán világ, 1956. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 153-161. ISBN 978-963-482-806-8

Szente-Varga, Mónika (2016) El proyecto urbanístico "La Habana". ¿Un trozo de Cuba en Budapest? In: Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeñas de los siglos XIX y XX. Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, Praha, pp. 309-317. ISBN 978-80-246-3267-4

Szente-Varga, Mónika (2007) “Y si hay alguno que vivo queda ¿será posible que contar pueda la historia tal como pasó?” Libros editados en México sobre la revolución húngara de 1956. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 5. PTE Ibero-Amerika Központ, Pécs, pp. 261-278.

Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr (2019) Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 9789634891215

Szenthe, Gergely (2018) Material culture patterning as the source of the Avar power network, 8th century AD. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO UNIVERSITATIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SER 3, 2018. pp. 291-314. ISSN 2064-4574

Szentmártoni Szabó, Géza (2014) Losonczy Anna a források tükrében. In: Tiszaszentmárton. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata, Tiszaszentmárton, pp. 63-82. ISBN 978 963 12 0879 9

Szigeti Molnár, Dávid (2019) A Pécsi Disputa útja nyugatról keletre. Erdélyi–baranyai unitárius érintkezések a 17. században = The West to East Passage of the Disputation of Pécs (Pécsi Disputa). Unitarian Relationships between Transylvania and Baranya in the 17th Century. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (3). pp. 243-253. ISSN 1222-8370

Szigetvári, Oszkár (2019) Fővárosi detektívtestület az államosítások időszakában 1881-1923. Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 181-195. ISSN 1216-6774

Szigetvári, Oszkár (2017) A Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 27 (53-54). pp. 165-178. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Szigetvári, Oszkár (2017) Nyomozó tevékenység a Magyar Királyi Pénzügyőrségnél. Rendvédelem-történeti Füzetek (54). pp. 127-140. ISSN 1216-6774

Szigetvári, Oszkár (2017) A fővárosi rendőrség detektívtestülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (53). pp. 85-96. ISSN 1216-6774

Szijártó, M. István (2016) A közjó fogalma a kora újkori politikai diskurzusokban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 58 (4). pp. 499-503. ISSN 0040-9634

Szilágyi, Adrienn (2018) Az uradalom elvesztése : Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések - Magyar családtörténetek: Tanulmányok . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-120-2

Szilágyi, Csaba (2014) A privilegium fori Szent István király törvényében a római jog és az egykorú kánonjog tükrében. In: Hereditas Litteraria totius Graeco-Latinitatis II. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 305-315. ISBN 978-963-318-421-9

Szilágyi, Emőke Rita (2017) Az önkéntes száműzetés alakzatai és trópusai. In: Börtön, exilium és szenvedés. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 51-60. ISBN 978-615-5478-43-7

Szilágyi, Emőke Rita (2016) Zsigmond király Sienában [King Sigismund in Siena]. By Péter E. Kovács. Budapest: Corvina Kiadó, 2014. 308 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 5 (2). pp. 384-387. ISSN 2063-8647

Szinnyei, József, id. (2002) Hírlapirodalmunk és folyóirat-irodalmunk 1721–1853. In: Id. Szinnyei József emlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (26). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 47-267. ISBN 963-9276-24-3

Szira, Fruzsina and Monostori, István and Galiba, Gábor and Rakszegi, Marianna and Bálint, András Ferenc (2014) Micronutrient contents and nutritional values of commercial wheat flours and flours of field-grown wheat varieties-A survey in Hungary. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 42 (2). pp. 293-302. ISSN 0133-3720

Szirtes, Zsófia (2019) Kirchenunion und Übergang im Gerichtswesen im neu eroberten Siebenbürgen : Der Prozess von Gabriel Nagyszegi und János Sárosi. In: Neuaufbau im Donauraum nach der Türkenzeit. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (19). UNSPECIFIED, Wien, pp. 1-14. (Submitted)

Szirácsik, Éva (2012) A Koháry család Nógrád vármegyei birtokainak gazdálkodása (1647-1731) = Economy of the Koháry family's estates in Nógrád county (1647-1731). Project Report. OTKA.

Szovák, Kornél (2016) Diversa mundi climata perlustrare: magyarok a középkori nagyvilágban. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 183-192. ISBN 978-963-9662-91-9

Szovák, Kornél (2015) Gondolatok a magyar őstörténet latin nyelvű kútfőiről. ANNALES: AZ AVICENNA KÖZEL-KELET KUTATÁSOK INTÉZETE ÉVKÖNYVE, 1. pp. 139-150. ISSN 2416-173X

Szovák, Kornél (2020) Kamonci Balázs esete Urbánfalvi Jánossal. In: „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” : Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 29-37. ISBN 978-615-5675-43-0

Szovák, Kornél (2017) Királytalálkozók Esztergomban. In: Metropolis Hungariae. Strigonium Antiquum (8). Prímási Levéltár, Esztergom, pp. 40-53. ISBN 978 615 80691 0 6

Szovák, Kornél (2016) A Váradi Regisztrum kiadásai és a filológia. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton 1215-2015. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, pp. 44-60. ISBN 978-963-12-6168-4

Szovák, Kornél (2014) A kamonci oltárosok egyezsége. In: Arcana tabularii. Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Budapest; Debrecen, pp. 291-306. ISBN 978-963-473-746-9

Szovák, Kornél (2016) A kun misszió helye és szerepe a magyarországi domonkosok korai történeti hagyományában. In: A szent domonkos rend és a kunok. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (22). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 115-126. ISBN 978-963-306-465-8

Szulovszky, János (2017) Adatok a magyarországi szeszipar történetéhez (1850-1910). TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 5 (2). pp. 136-151. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2017) Arany János és Ipolyi Arnold. Kapcsolatuk eddig ismeretlen leveleik tükrében. HONISMERET, 45 (2). pp. 38-49. ISSN 0324-7627

Szulovszky, János (2016) Az etno-art ölelésében. Velényi Rudolf művészetéről. Szókimondó, 21 (5). pp. 2-4. ISSN 1416-2636

Szulovszky, János (2017) Búcsú a népművészettől. In: Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 239-256. ISBN 978-963-87696-7-1

Szulovszky, János (2015) DOTE Galéria • Áttekintés • 1976-1989. Velényi Rudolf Áttekintés 3. (Velényi Rudolf festőművész kiállítása 2015. 12. 18 – 2016. 01. 10. Kölcsey Központ, Debrecen) Katalógus. Debrecen, 2015. . pp. 32-35.

Szulovszky, János (2014) Das Rauchfangkehrergewerbe als Indikator der Urbanisierung Ungarns. In: Zünftiges Handwerk. Tagungsband der 22. Schlaininger Gespräche 2002 (30. September – 3. Oktober 2002). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (117). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 134-151. ISBN 978-3-85405-160-2

Szulovszky, János (2016) Dóka Klára munkásságának történeti földrajzi vonatkozásai. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 157-169. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2015) Egy kiállítóhely a politikai tűréshatáron. A DOTE Galéria története 1976-1989. Plusz Könyvek, Budapest. ISBN 978-963-8257-09-3

Szulovszky, János (2016) Etno-art: egy fogalom genezise és lehetséges jövőbeni használata. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 113-117. ISBN 978-963-8257-10-9

Szulovszky, János (2019) „Ezekről az esetekről nem nagyon szeretünk beszélni” : Egy nagyhegyesi memoáríró parasztember visszaemlékezései az ötvenes évekre. In: Vakvágány : A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 2. Magyar vidék a 20. században (3). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, pp. 453-500. ISBN 978-963-416-178-3

Szulovszky, János (2017) Iparosok és kereskedők Csongrád megyében 1892-ben. In: Sodrásban. Tanulmányok Dr. Szűcs Judit köszöntésére. Csongrádi Információs Központ – Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, Csongrád, pp. 251-262. ISBN 978-963-12-8020-3

Szulovszky, János (2016) Kókai Sándor (szerk.): A nyíregyházi tanárképzés öt évtizede (1964-2014). HONISMERET, 44 (6). pp. 49-50. ISSN 0324-7627

Szulovszky, János (2015) Rómer Flóris emlékezete 2015-ben. NÉPRAJZI HÍREK, 44 (4). pp. 21-25. ISSN 0133-8021

Szulovszky, János (2016) Zemplén megye ipara a 19. században. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 48-75. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2013) A magyarországi pálinkafőzés 19. századi történetéhez. In: Közelítések a pálinkakultúrához. Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., Budapest, pp. 11-22. ISBN 978-963-89240-6-3

Szulovszky, János (2016) A magyarországi városállomány 1892-ben. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (3-4). pp. 75-86. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2016) A mívesség dicsérete. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, p. 7. ISBN 978-963-8257-10-9

Szulovszky, János (2016) Áttekintés 3. – Velényi Rudolf kiállítása elé. Szókimondó, 21 (4). p. 12. ISSN 1416-2636

Szunomár, Ágnes (2013) Kínai befektetések Magyarországon : Ábránd vagy sikertörténet? GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN, 3 (4). pp. 183-191. ISSN 2062-0942

Szydłowiecki, Krzystof (2004) Krzystof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség : Historia Ecclesiastica Hangarica Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-84-7

Szállási, Árpád and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2008) II. Rákóczi Ferenc és Ecsed. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (74). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nagyecsed Város Önkormányzata, Budapest - Nagyecsed. ISBN 978-963-9276-72-7

Számadó, Emese and Turi, Zsolt and Fritz Beke, Éva and Galo, Vilmos and Körtvélyesi, Piroska and Mészáros, Sándor and Bathó, Béla (2017) "Soli Deo Gloria" A protestáns egyházak története Komáromban, a Duna két partján. Komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, 26 . Komáromi Klapka György Múzeum, Komárom. ISBN 978-615-5588-08-2

Száraz, Orsolya (2015) Jezsuita népmissziók a váradi egyházmegyében a 18. században. In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Speculum historiae Debreceniense (23). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 51-64. ISBN 978-963-473-886-2

Szász, Anikó (2018) Dés városvezetése 1541–1600 között. ERDÉLYI MÚZEUM, 80 (1). pp. 54-70. ISSN 1453-0961

Szász, Anikó (2019) Gesellschaftliche Konflikte im Siebenbürgen des 16. Jahrhunderts. Das Beispiel des Marktfleckens Desch (1541–1600). UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 34. pp. 25-41. ISSN 0082-755X

Szász, Anikó (2020) Mezővárosok vásárai az erdélyi vármegyékben (1541–1600). CERTAMEN VII : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN. pp. 1-7. ISSN 2393-4328 (Submitted)

Szász, Anikó (2020) Nemesek Désen (1541–1600). In: Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-144-2

Szász, Anikó (2019) Torda és Dés természeti erőforrásai (1541–1600). CERTAMEN VI : ELŐADÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJÁN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET I. SZAKOSZTÁLYÁBAN, 6. pp. 147-164. ISSN 2393-4328

Szászdi, István (2019) Spanyol segítség a török elleni harcban : adalékok a spanyol-magyar katonai kapcsolatok 16. századi történetéhez. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (2). pp. 219-233. ISSN 0083-6265

Széchenyi, Ágnes (2019) A kisváros és a modern város : Az átalakuló Magyarország Schöpflin Aladár észleletének alapján. HÍD, 83 (7). pp. 85-101. ISSN 0350-9079

Széchenyi, Ágnes (2015) A par excellence modern kritikus kiformálódása egy hivatását túlélt hetilapban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 76-100. ISSN 0025-0171

Szénási, Zoltán (2016) Reprezentáció és karitász. In: A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909. Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 3-16.

Szívós, Erika (2012) Bonds Tried by Hard Times: Jews and Christians on Klauzál tér, Budapest, 1938–1945. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (1-2). pp. 166-199. ISSN 2063-8647

Szögi, László (2013) Hanyatlás és átalakulás. A magyarországi peregrináció Mohácstól a 16. század végéig. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai . Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 501-520. ISBN 978-963-87475-3-2

Szörényi, László (2017) Zrínyi Miklós és Maffeo Barberini, azaz VIII. Orbán pápa költeményei. In: Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA BTK, Budapest, pp. 449-459. ISBN 9789634160717

Szörényi, László and Jankovics, József (2013) Bethlen Miklós ismeretlen „nyílt levele” Franz Ulrich Kinskyhez (1691). Irodalomtörténeti Közlemények, 117. pp. 692-721. ISSN 0021-1486

Szőcs, Péter Levente (2018) Adatok Nagybánya és vidéke középkori egyházi topográfiájához. In: Genius Loci - Laszlovszky 60. Archaeolingua, Budapest, pp. 103-107. ISBN 978-615-5766-19-0

Szőcs, Péter Levente (2018) Birtokok és birtokosaik Szatmárban a mohácsi vésztől a szatmári békéig. In: A történeti Szatmár vármegye II. Kölcsey Társaság, Nyíregyháza, pp. 38-48. ISBN 978-963-89998-5-6

Szőcs, Péter Levente (2018) Birtokok és birtokosaik Szatmárban a mohácsi vésztől a szatmári békéig (Vázlat). In: A történeti Szatmár vármegye II. Kölcsey Társaság, Nyíregyháza, pp. 38-48. ISBN 978-963-89998-5-6

Szőcs, Péter Levente (2020) Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, 2018 (XXXIV). pp. 179-207. ISSN 2067-6948

Szőcs, Péter Levente (2019) Monasteries under private patronage within the social and economic topography: Centers, residences, estates. Several case studies from medieval Hungary. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 2015. ISSN 1453-9306

Szőcs, Péter Levente (2018) Szatmár és Németi középkori topográfiájáról. In: Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700 : Várostörténeti tanulmányok / Studii de Istorie Urbană. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 213-219. ISBN 978-606-739-102-2

Szőcs, Péter Levente (2020) A kegyelet és a kegyesség emlékei a nagybányai Szent István-templom körüli temető kora újkori sírjaiban. In: PEREGRINÁCIÓ ÉS ERUDÍCIÓ. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 435-452. ISBN 978-606-739-144-2

Szőcs, Péter Levente and Pop, Dan (2020) Cercetări arheologice privind biserica Sf. Ștefan, Baia Mare. Rezultate preliminare. In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania / Középkori egyházi építészet Erdélyben / Medieval ecclesiastical architecture in Transylvania. Editura Muzeului Satmarean, Satu Mare, pp. 227-253. ISBN 978-606-8729-22-0

Szőcs, Tibor (2020) Az Anjou elit kormányzati feladatai. In: Az Anjou-kor hatalmi elitje. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 165-188. ISBN 978-963-416-212-4

Szőcs, Tibor (2020) Az Árpád-kori birtokperek és a földeskü. In: Birtok és birtoklás a középkori Magyarországon : Konferencia Székesfehérváron 2018. október 4. Közlemények Székesfehérvár Történetéből . Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, pp. 37-71. ISBN 978-963-8406-24-8

Szőcs, Tibor (2020) Az Árpád-kori országbírók, udvarbírók és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta iudicum curiae regiae, reginalis et ducalis et vices gerentium eorum tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Kiadványai II. Forráskiadványok = (58). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-631-289-3

Szőcs, Tibor (2015) Egy (nem) tipikus alországbíró a késő Árpád-korból: Devecseri Emych fia Márton. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA HISTORICA, 138. pp. 41-62. ISSN 0324-6523

Szőcs, Tibor (2020) Egy prépostállítás buktatói : A Drugetek és a Sztriteiek konfliktusa a leleszi konvent körül. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (2). pp. 142-154. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Szőcs, Tibor (2017) A III. András-kori alországbírói királyi jelenlét előképe – egy reformkísérlet az 1270-es évek elejéről. Project Report. UNSPECIFIED. (In Press)

Szőcs, Tibor (2019) Kirendelt alországbírók : Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához. In: Szent Márton és Benedek nyomában. Tanulmányok Koszta László emlékére. Fontes et Libri (3). FIKP „Magyarország a középkori Európában”; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged; Debrecen, pp. 480-498. ISBN 978-963-306 709-3

Szőcs, Tibor (2016) Kirendelt alországbírók. Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához. Project Report. UNSPECIFIED. (Submitted)

Szőcs, Tibor (2017) Miből lett az országbíró? Az udvarispáni tisztségek kialakulása. Project Report. UNSPECIFIED. (In Press)

Szőcs, Tibor (2018) Miért „ország”-bíró az országbíró? In: Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, pp. 552-558. ISBN 978-963-7097-87-4

Szőcs, Tibor (2019) Szabolcs megye archontológiájáról (1310-es évek) = On the Archontology of County Szabolcs in the 1310s. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS : ACTA HISTORICA, 144. pp. 51-66. ISSN 0324-6965 (nyomtatott); 2676-9832 (online)

Szőcs, Tibor (2018) A királyi különös jelenlét bíróságának Árpád-kori előzményei. In: Urbs, civitas, universitas : Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Fontes et Libri (1). Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 283-289. ISBN 978-963-306-643-0

Szőcs, Tibor (2013) A nádori generalis congregatio intézményének előképe és kialakulása. ACTA HISTORICA (SZEGED), 135. pp. 45-58. ISSN 0324-6965

Szőke, Dávid Sándor (2020) Holokauszt és múltfeldolgozás az On the Spot dokumentumfilm-sorozat nyolcadik évadában (Az ellenség gyermekei). APERTÚRA, 15 (3). pp. 1-18. ISSN 1787-7245

Szűcs, László and János, István and Molnár, Mónika and Szathmáry, László (2015) Magyarország egy mikrorégiójának (Észak-Hajdúság) népességfejlődése a 10-13. században. Anthropologiai Közlemények, 56. pp. 43-59. ISSN 0003-5440

Ságvári, György and Kincses, Katalin Mária (2009) A magyar uniformistörténet forrásai és irodalma (18-19. század) = Historical Sources and Literature of the Hungarian Uniform; (18th-19th c.). Project Report. OTKA.

Sándor, Klára (2016) A hun–magyar rokonságról. HATÁRTALAN RÉGÉSZET, 1 (1). pp. 20-23. ISSN 2416-3074

Sándor, Klára (2018) A székely írás. In: A honfoglalók műveltsége. Helikon Kiadó; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, BUDAPEST, pp. 39-44. ISBN 9789634790594

Sófalvi, András (2018) A Barcaság határai és 13. század eleji településképe a Német Lovagrend adományleveleiben. In: Genius loci. Laszlovszky 60. Archaeolingua, Budapest, pp. 60-63. ISBN 978-615-5766-19-0

Sófalvi, András (2017) Bodza vára és a havasalföldi Székely megye : adalékok a székelyek határvédelméhez és a havasokon túli tevékenységéhez. Lustra, 4 (1). pp. 55-63.

Sófalvi, András (2019) Párhuzamok Dél- és Kelet-Erdély várépítészetében. Lustra, 6 (1). pp. 4-15. ISSN 2360-672X

Sófalvi, András (2016) Vöröstorony várai. Várak, kastélyok, templomok. ISSN 1786-7150 (Submitted)

Sófalvi, András (2016) Vöröstorony várai. Várak, kastélyok, templomok, 2016. pp. 22-26. ISSN 1786-7150

Süli, Attila (2015) A 11. „VÖRÖSSIPKÁS” HONVÉDZÁSZLÓALJ 5. SZÁZADÁNAK PARANCSKÖNYVE. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 495-508. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2021) 1848. NOVEMBER 16. „LÉSZEN ÁGYÚ!” EGY ÉVFORDULÓ KÉRDÉSÉHEZ. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 20. pp. 267-273. ISSN 0238-442

Süli, Attila (2015) „200 ÉVE SZÜLETETT GÁBOR ÁRON AZ ÖNÁLLÓ SZÉKELY TÜZÉRSÉG MEGTEREMTŐJE” Emlékkonferencia, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2014. május 22. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (1). pp. 291-293. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2015) Az első erdélyi ágyúk születése 1848-ban. Művelődés, 68 (5). pp. 27-29. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2018) Az első március tizenötödike a két testvérhazában. Művelődés (3). pp. 9-11. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2015) Az erdélyi hadsereg tüzérségének megszervezése 1848-49-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 4. pp. 969-998. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2013) Beöthy Ödön erdélyi fõkormánybiztos. (1848. december 19.–1849. január 31.). Századok (3). pp. 547-584. ISSN 0039-8098

Süli, Attila (2014) Beöthy Ödön erdélyi főkormánybiztos (1848. december 19.–1849. január 31.). Tortoma, Barót. ISBN 978-8995-20-8

Süli, Attila (2013) Beöthy Ödön országos teljhatalmú biztos iratai (1848. december 19 – 1849. január 31.). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 230-258. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2010) A Brassó-vidéki kormánybiztosság története 1849-ben. Acta Siculica. pp. 339-353. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2017) Bíró Sámuel visszaemlékezése. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 16. pp. 91-122. ISSN 0238-442

Süli, Attila (2019) Csiszér Gábor Mátyás-huszár visszaemlékezése = The Life, Family and the Memoir of Gábor Csiszér (Abstract). In: Acta Siculica 2016-2017 : A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, pp. 253-270.

Süli, Attila (2013) Csíkszék 1848-1849-es történelmének kiadatlan forrásai. Csíki Székely Múzeum Évkönyve, IX. pp. 209-233. ISSN 1841-0197

Süli, Attila (2020) EGY ISMERETLEN MADERSPACH-LEVÉL A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL. Acta Siculica, 18/19. pp. 177-184. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2011) EGYED ÁKOS: ERDÉLY 1848–1849. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 638-641. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2014) ERDÉLY NEMZETŐRSÉGÉNEK ÚJJÁSZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 1849-BEN = Reorganisation and Operation of the National Guard in Transylvania in 1849. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 395-422. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2011) ERDÉLY ÉS A SZOMSZÉDOS MEGYÉK HADSZÍNTÉRRÉ VÁLÁSA 1848-BAN. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (1). pp. 63-116. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2007) Egy litográfia és háttere. Zalatna, 1848. október 23-24. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 9. pp. 95-116. ISSN 0238-442

Süli, Attila (2015) Egy árulás története: Balázs Manó honvédőrnagy életútja. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2. pp. 56-73. ISSN 0237-7934

Süli, Attila (2014) Erdély hadiipara 1848-49-ben. In: Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. Tortoma Könyvkiadó-Háromszék vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 122-191. ISBN 978-973-8995-13-0

Süli, Attila (2013) Erdély nemzetőrségének szervezése és működése 1848- 49-ben. In: "A néppel tűzzön-vízen át!" Nemzetőrjelvény: Tudományos konferencia a nemzetőrségről. Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, Budapest, pp. 9-17. ISBN 978-963-89929-0-1

Süli, Attila (2014) Erdélyi arisztokrata sors a "csudák évében": A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-74-0

Süli, Attila (2016) FORRÁSOK CSÍKSZÉK ÉS HÁROMSZÉK HADIIPARÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ (1848-49). Csíki Székely Múzeum Évkönyve, XI-XII. pp. 193-213. ISSN 1841-0197

Süli, Attila (2014) Források Gábor Áron életének, működésének és kultuszának történetéhez. In: Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. Tortoma Könyvkiadó-Háromszék vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 340-405. ISBN 978-973-8995-13-0

Süli, Attila (2014) Források Háromszék Hadiiparának történetéhez (1848-1849). In: Ágyúba öntött harangok. Tanulmányok Gábor Áron születésének 200. évfordulójára. Tortoma Könyvkiadó-Háromszék vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 308-339. ISBN 978-973-8995-13-0

Süli, Attila (2016) Gábor Áron első csatája?: A hídvégi ütközet 1848. november 30-án. Művelődés (11). pp. 23-25. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2019) Gábor Áron életútja 1848-ig. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 23 (2). pp. 66-80. ISSN 1219-543X

Süli, Attila (2015) HELLE MÁRIA: ÉLETEMNEK LEGEMLÉKEZETESEBB ÉVE : Alexy Lajos naplója 1848-ban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 601-602. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2016) A HONVÉDSÉG SZERVEZÉSE ERDÉLYBEN 1849-BEN. Acta Siculica. pp. 195-248. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2019) Háromszék önvédelmi harcának kiadatlan forrásai (1848. november-december). In: ACTA SICULICA 2015-2017. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, pp. 271-282. ISBN 1843-8385

Süli, Attila (2003) A Jászkun-kerületek népfelkeléseinek szerepe az 1848-1849-es szabadságharcban. Bács-Kiskun Megye Múltjából , 18. pp. 139-154. ISSN 0133-1299

Süli, Attila (2013) Kossuth Lajos erdővidéki kapitánya : Borbáth László. Híres Emberek, 2 . Tortoma Könyvkiadó, Barót. ISBN 978-973-8995-04-8

Süli, Attila (2009) Kossuth Lajos szabadcsapatának szervezése Erdélyben 1848-ban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 993-1054. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2014) Kovács István: Bem tábornok : Az örök remények hőse. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (4). pp. 1059-1064. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2010) LŐKUPAKOS FEGYVEREK AZ 1848–1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HADSEREGÉBEN. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (4). pp. 967-984. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2019) Mikó Mihály visszaemlékezése a szabadságharc csíkszéki végnapjairól és bujdosásáról. F&F INTERNATIONAL kft. Kiadó és nyomda, Gyergyószentmiklós. ISBN 978-606-981-103-0

Süli, Attila (2016) Máday Ferenc Mátyás-huszár százados visszaemlékezése Háromszék önvédelmi harcáról. KORUNK (KOLOZSVÁR), 12. pp. 100-106. ISSN 1222-8338

Süli, Attila (2017) Móricz Sándor ezredes 1848-49-es tevékenységéről. Művelődés (7). pp. 16-18. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2009) A NEMZETŐRSÉG ÉS A „KOSSUTH-LOVAGOK” SZERVEZÉSE HÁROMSZÉKEN, 1848. Acta Siculica. pp. 441-460. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2014) Németh László kormánybiztosi irataiból. Acta Siculica. pp. 329-344. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2012) A SZABAD- ÉS VADÁSZCSAPATOK SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE ERDÉLYBEN 1849-BEN. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 409-436. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2013) A Székely határőrzés évszázadai : Tudományos konferencia, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2013. szeptember 20. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (4). pp. 1220-1222. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2019) Torda megye 1849 elején (Forrásközlés). In: Tanulmányok Pollmann Ferenc tiszteletére. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Budapest, pp. 251-266. ISBN 978-615-00-4978-6

Süli, Attila (2016) Tuzson János honvédőrnagy cikkei az 1848-49. évi szabadságharcban való működéséről. KORUNK (KOLOZSVÁR) (1). pp. 72-79. ISSN 1222-8338

Süli, Attila (2012) Tóth Ágoston ezredes tevékenysége Erdélyben 1848-49-ben. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 4. pp. 929-958. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2017) Vajasdi Lajos Mátyás-huszár visszaemlékezése. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017. pp. 297-332. ISSN 0865-0632

Süli, Attila (2016) Válogatás Németh László sajtócikkeiből, nyomtatványaiból és kormánybiztosi irataiból II. rész. Acta Siculica. pp. 249-264. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2014) A császári és királyi haderő 1848 alkonyán: A szabadságharc honvédhadserege 1848-ban. In: Udovecz György: A magyar katona: Öltözködési, felszerelési és fegyverzeti segédlet az 1848/49-es hagyományőrzők számára. Tortoma Könyvkiadó, Barót, pp. 11-16. ISBN 978-973-8995-12-3

Süli, Attila (2013) A honvéd vadászezredek szervezése és működése Erdélyben 1849-ben. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (3). pp. 681-717. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2004) A honvédség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén. FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 1. pp. 39-77. ISSN 1217-8020

Süli, Attila (2015) Újabb adatok Gábor Áron életrajzához. Művelődés (11). pp. 20-22. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2016) A „kis Kossuth” és a honvéd tábornok : Berzenczey László és Görgei Artúr a klagenfurti száműzetésben. Művelődés, 69 (5). pp. 15-18. ISSN 1221-8693

Süli, Attila (2000) A nemzetőrség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK (3). pp. 605-630. ISSN 0017-6540

Süli, Attila (2011) A szabadságharc hősi halottja:zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820–1849). Acta Siculica. pp. 267-282. ISSN 1843-8385

Süli, Attila (2005) A székely határvédzászlóaljak története. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 1-2. pp. 121-140. ISSN 0017-6540

Süli, Attila and Demeter, Lajos (2012) Csernátoni Vajda Sámuel visszaemlékezése. ERDÉLYI MÚZEUM (2). pp. 90-113. ISSN 1453-0961

Süli, Attila and Demeter, Lajos (2014) Források Háromszék hadiiparának történetéhez (1848-49). Acta Siculica. pp. 317-328. ISSN 1843-8385

Süli, Attila and Demeter, Lajos (2016) Újabb adatok és szempontok Váradi József 1853-54. évi háromszéki mozgalmának történetéhez. Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 14. pp. 15-49. ISSN 0238-442

T

T. Mérey, Klára (1989) Erdei Aranka: Békés megye társadalma és gazdasága 1928-ban. Tér és Társadalom, 3 (1). p. 112. ISSN 0237-7683

T. Orgona, Angelika (2020) "Csalárd mesterség" : Kornis Gáspár Politiája és Bethlen Miklós Önéletírása. In: Reformer vagy lázadó? : Bethlen Miklós és kora. Humaniórák . L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 215-228. ISBN 978-963-414-676-6

T. Orgona, Angelika (2020) "Illendő böcsülettel" : A fejedelmi tanács reprezentációjáról. In: Reformer vagy lázadó? : Bethlen Miklós és kora. Humaniórák . L'Harmattan, Budapest, pp. 139-161. ISBN 978-963-414-676-6

T. Szabó, Levente (2008) Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén: a Magyar Írói Segélyegylet esete. IRODALOMTÖRTÉNET (2). pp. 347-377. ISSN 0324-4970

Tabajdi, Gábor (2017) Felülírt szavak. A kereszténydemokrácia értelmezései Magyarországon (1945-1989). In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, 2016. november 24., Országos Széchényi Könyvtár. (Submitted)

Tabajdi, Gábor (2017) Keresztény kisközösségek nyomában - cserkészgyűjtemények. In: Vallási közösségek, gyűjtemények és ellenállás a szocializmus idején, 2017. április 7., Budapest Főváros Levéltára. (Submitted)

Tabajdi, Gábor (2017) Kádár János és az egyházak. RUBICON (2017/4). ISSN 0865-6347

Tabajdi, Gábor (2017) Kádár János „szövetségi politikája” és az Állami Egyházügyi Hivatal. In: Az Állami Egyházügyi Hivatal – története, működése és megnyilvánulásai, 2017. április 5., Mátraverebély - Szentkút. (Submitted)

Tabajdi, Gábor (2017) Szintézis az évfordulón. Magyar kereszténydemokraták és 1956. BETEKINTŐ (2). ISSN 1788-7569

Tabajdi, Gábor (2016) A megkerült elemzés. BETEKINTŐ (4). ISSN 1788-7569

Takács, László and Tóth, Ferenc (2021) Faith and science in the autobiographical work of Ferenc Rákóczi. In: Hit, tudomány és társadalom = Faith, Science and Community. Szent István Társulat, Budapest, pp. 483-491. ISBN 978-963-277-928-7

Takács, László and Tóth, Ferenc (2021) Hit és tudomány Rákóczi Ferenc önéletrajzi írásaiban. In: Hit, tudomány és társadalom = Faith, Science and Community. Szent István Társulat, Budapest, pp. 213-221. ISBN 978-963-277-928-7

Takács, Miklós (2014) Die ungarische Staatsgründung als Modellwechsel und/oder möglicher Akkukturationsprozess. In: Akkulturation im Mittelalter. Vorträge und Forschungen (78). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern, pp. 165-205. ISBN 978-3-7995-6878-4

Takács, Miklós (2015) A harctéri idegsokkos katona és az úriasszony különös találkozása. STUDIA LITTERARIA, 54 (3-4). pp. 105-124. ISSN 0562-2867

Takács, Péter (2018) „Most már nincs magánjog, nincs közjog, szüntessék be az előadásokat” : Szladits Károly tanúvallomása a népbiztosok perében (1920). Jogtörténeti Szemle (3-4). pp. 97-104. ISSN 0237-7284

Takács, Péter (2019) On Stateform of Hungary between 1920 and 1944: Applicability of the Term „Monarchy without a King”. JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW, 10 (2). 139 -148. ISSN 2042-6402

Takács, Róbert (2016) In the Pull of the West: Resistance, Concessions and Showing off from the Stalinist Practice in Hungarian culture after 1956. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 5 (4). pp. 814-833. ISSN 2063-8647

Takács, Róbert (2014) Nyitottság és zártság dilemmái – kulturális érintkezések a külfölddel és a Nyugattal. A határok és érintkezések lehetséges megközelítéseiről 1953 után. SZÁZADOK, 148 (6). pp. 1491-1516. ISSN 0039-8098

Takács, Róbert (2015) Szovjet és magyar nyitás a kultúrában Nyugat felé 1953–1964. Múltunk, 60 (3). pp. 30-68. ISSN 0864-960X

Takács, Róbert (2014) Takács Róbert: „Lejönni az injekcióstűről” – A keleti és nyugati televíziózással kapcsolatos eltérő társadalmi és kulturális várakozások Magyarországon és az államszocialista országokban 1953 után. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, 14 (4). pp. 95-112. ISSN 1587-8694

Takács, Róbert (2014) Tehenészgiccs a kultúra bölcsőjébe: Amerika-kép Hollywoodon innen és túl 1945 és 1948 között a koalíciós pártok napilapjainak tükrében. Médiakutató, 15 (3). pp. 65-78. ISSN 1586-8389

Takács, Róbert (2020) A felbomlás szélén. Nyugati film a magyar mozikban az 1980-as években. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 9 (1). pp. 84-106. ISSN 2063-6253

Takács, Róbert (2015) A kultúra reformja – a reform kultúrája. ESZMÉLET (107). pp. 137-153. ISSN 0865-2139

Takács, Róbert (2016) A magyar kultúra nyitottsága az 1970-es években. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 61 (4). pp. 24-56. ISSN 0864-960X

Takács, Róbert (2016) A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (65). pp. 137-163. ISSN 1586-2410

Takács, Róbert (2016) A nyugati film és közönsége Magyarországon Sztálin halálától Helsinkiig (1953–1975). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 17 (65). pp. 137-163. ISSN 1586-2410

Takáts, Sándor (2015) Takáts Sándor (1860–1932) akadémikus tizenkét írása Révkomárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (55). Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Tallián, Tibor (2015) Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-957-6

Tallián, Tibor and Dalos, Anna and Dolinszky, Miklós and Halász, Péter and Károlyiné Berlász, Melinda and Kusz, Veronika and Németh, István Csaba and Pappné Dr. Kiszely, Deborah (2013) Magyar zenekultúra és zeneszerzés a 20. században = Hungarian music culture and composition in the 20th century. Project Report. OTKA.

Tamás, Máté (2021) Családi vállalkozás és vallásváltás: multireligionális rokoni kapcsolatok a 19. század eleji Habsburg Monarchiában. In: Anyák és apák : szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a patriarchális családban (1500-1918). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 133-148. ISBN 9789634162452

Tamás, Ágnes (2020) Egy élclapszerkesztő a vádlottak padján = The Editor of a Satirical Magazine on Trial. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (1). pp. 55-70. ISSN 0237-7934 (print); 1587-1258 (online)

Tamás, Ágnes (2018) Election campaign tools in Hungarian humour magazines in the second half of the 19th century. EUROPEAN JOURNAL OF HUMOUR RESEARCH, 6 (2). pp. 40-59. ISSN 2307-700X

Tamás, Ágnes (2014) Names of Characters of Non-Hungarian National Groups in Hungarian and Austrian Humour Magazines in the second half of the 19th Century. In: Els noms en la vida quotidiana: Actes del del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques = Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística, Barcelona, pp. 1738-1744. ISBN 9788439391623

Tamás, Ágnes (2015) Politikai állatsereglet a Borsszem Jankó hasábjain. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 43-57. ISSN 0025-0171

Tamás, Ágnes (2020) „Talpra magyar, hí az urna!” Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867–1875). Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, Szeged. ISBN 9786156112057

Tamás, Ágnes (2019) Választási kampányeszközök vicclapokban (1867–1872). EMLÉKEZTETŐ, 4 (3-4). pp. 29-52. ISSN 2498-6577

Tamás, Ágnes (2018) Élclapok „ellenségképei” és versengő nemzetépítési törekvések a dualizmus kori Magyarországon és a Monarchia utódállamaiban. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 365-384. ISBN 9789634670315

Tamás, Ágnes (2016) A tiszaeszlári vérvád és a nyíregyházi per az élclapok hasábjain. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 157-184. ISSN 0025-0171

Tamási, Zsolt-József (2020) 1848-as római katolikus erdélyi egyházmegyei tervezetek az 1869-es erdélyi római katolikus papi gyűlésen. Keresztény Szó, 31 (6). pp. 25-32. ISSN 1220-630X

Tamási, Zsolt-József (2019) The Archpriests from the Roman Catholic Diocese of Alba-Iulia Seen through the Lens of Synodal Decrees (1848-1913). In: Connecting Faiths and Nationalities: A Social History of the Clerical Profession in Transylvania (1848-1918). Peter Lang Publishing House. ISBN 978-3-631-80746-0 (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2018) Az 1869-es erdélyi római katolikus papi gyűlés. SZÁZADOK, 152 (4). pp. 885-906. ISSN 0039-8098

Tamási, Zsolt-József (2020) Az erdélyi katolikus egyházmegyés papság társadalmi szerepvállalása és tervei az 1848-as zsinati készületek dokumentumai alapján. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék. (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2020) Az erdélyi római katolikus egyházmegye 1848/49-ben. Vasárnap, 30. pp. 6-7. ISSN 1223-9070

Tamási, Zsolt-József (2019) Az erdélyi római katolikus egyházmegyei papság hatása a forradalmi lelkesítésre. Esettanulmány: a székelyföldi régió katolikus papsága a forradalom és szabadságharc szolgálatában. Keresztény Szó, 30 (8). pp. 27-34. ISSN 1220-630X

Tamási, Zsolt-József (2019) Egy sajátos papi kényszerpálya. Bodnár Lajos zalatnai plébános 1848-1849-es magatartása. In: Önértelmezés, szerep és cselekvőség a 18-20. századi egyházi társadalomban. Posticum. (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2020) Megtorlás az erdélyi római katolikus egyházmegyében. A papi radikális reformok és a politikai számonkérések keresztkötődései. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE. ISSN 1585-7476 (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2019) Szószék és politika. A katolikus papság lehetősége és szerepe 1848-1849-ben, a román-magyar polgárháború keretében. In: Székely századok. Emlékkönyv Pál-Antal Sándor 80. születésnapjára. Mentor, Marosvásárhely, pp. 572-601. ISBN 978-606-8861-39-5

Tamási, Zsolt-József (2018) Uniós jogharmonizációs problémák 1848-ban. Egyházi tized és székelyföldi kepe. Keresztény Szó, 29 (2). ISSN 1220-630X

Tamási, Zsolt-József (2021) Zsinati munkálatok az erdélyi egyházmegyében 1822, 1848 és 1913-ban. Papi szerepvállalások és tematikus átfedések. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE. ISSN 1585-7476 (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2019) A forradalom recepciója az erdélyi katolikus egyházmegyében és a jogharmonizációs problémák. Megoldatlan anyagi problémák. Keresztény Szó, 30 (7). pp. 27-34. ISSN 1220-630X

Tamási, Zsolt-József (2020) A forradalom és a szabadságharc mellett vagy ellen? Erdélyi katolikus rítusok állásfoglalása és a papság hatása a forradalmi eseményekre 1848-ban. Keresztény Szó, 31 (9-10). ISSN 1220-630X (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2020) A marosi római katolikus esperesi kerület papságának 1849. júniusi gyűlése. Radikális egyházi reformtervek és ezek előzményei. In: A Maros megyei magyarság történetéből. Mentor, Marosvásárhely. (In Press)

Tamási, Zsolt-József (2021) Érchegységi kihívások. A katolikus papság lehetősége és szerepe 1848–1849-ben, a román-magyar polgárháború keretében. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE (1). ISSN 1585-7476 (In Press)

Tardy, Lajos and Schultheisz, Emil and Váradi-Sternberg, János (2009) Magyar orvosok a cári Oroszországban. In: Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (79). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, pp. 1-94. ISBN 978-963-9276-79-6

Tarján, Eszter (2021) A Hunyadiak címereslevelei 1447-1489 [The Hunyadi family grants of arms, 1447-1489] Edited by Anton Avar. Budapest : National Archives of Hungary, 2018. 320 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 386-388. ISSN 2063-8647

Tarján, Gábor (2016) Az első lépések. Adalékok a budapesti rendőrség 1945. évi működéséhez. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 64 (5). pp. 20-39. ISSN 2062-9494

Tarnóc, András (2019) “A Hungarian for Hungarians, and Nothing for Mankind?” William Lloyd Garrison's Response to Kossuth's Stance on Slavery. Hungarian Studies, 33 (1). pp. 61-71. ISSN 1588-2772

Teiszler, Éva (2015) Anjou István herceg pecsétjei. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 201-211. ISBN 978-963-315-242-3

Teiszler, Éva (2013) A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 131-144. ISBN 978-963-306-187-9

Teiszler, Éva (2013) A Hathalmi család középkori genealógiája. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, CXXXV. pp. 83-100. ISSN 0324-6965

Teiszler, Éva (2015) I. Lajos király nápolyi trónigénye a diplomácia tükrében. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, CXXXVI. pp. 63-79. ISSN 0324-6965

Telegdy, Álmos (2014) A közszféra és a vállalatok bérei közötti átterjedési hatás Magyarországon. In: Munkaerőpiaci tükör, 2013. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, Budapest, pp. 73-81.

Teszelszky, Kees (2016) The Crown of Hungary before and after the Hungarian crowning: The use of the Holy Crown of Hungary in Hungarian revolts and Habsburg representation between 1604 and 1611. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 167-173. ISSN 0236-6568

Teszelszky, Kees (2010) The Hungarian Roots of a Bohemian Humanist: Johann Jessenius a Jessen and Early Modern National Identity. In: Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Studies in the History of Political Thought (3). Brill, Leiden - Boston, pp. 315-332. ISBN 9789004182622

Teszelszky, Kees (2013) Magyarország és Erdély képe Németalföldön a Bocskai-felkelés és Bethlen Gábor hadjáratai idején 1604-1626. In: Bethlen Gábor és Európa. az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa, Budapest, pp. 203-243. ISBN 978 963 284 416 9

Teszelszky, Kees (2014) Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) : avagy holland-flamand-magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban = True Religion: a lost portrait by Albert Szenci Molnár (1606): or Dutch–Flemish–Hungarian intellectual relations in the early-modern period. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978 963 284 484 8

Teszelszky, Kees (2014) Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der Ungarischen Krone um 1608. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien,István Fazekas. publikationen der ungarischengeschichtsforschung in wien (X). Institut für Ungarische Geschichtsforschung - Balassi Institut – Collegium Hungaricum - Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 21-32. ISBN 978-615-5389-21-4

Teszelszky, Kees (2011) A magyar korona megjelenése a kora újkori képzőművészetben. Művészettörténeti Értesítő, 60 (1). pp. 1-10. ISSN 0027-5247

Teszelszky, Kees and Kármán, Gábor (2013) Bethlen Gábor és Európa. az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa, Budapest. ISBN 978-963-284-416-9

Teszelszky, Kees and Tóth, Gergely (2014) Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke and the Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-284-547-0

Tilkovszky, Loránt and Eiler, Ferenc and Szávai, Ferenc Tibor (2007) A német kisebbségi kérdés és szerepe Magyarország nemzetközi kapcsolataiban a két világháború között = The question and the role of German minority in the international relations of Hungary in the interwar period. Project Report. OTKA.

Tirják, László (2014) A Körös-Maros Nemzeti Park megalapításának története = The History of the Institution of Körös-Maros National Park. CRISICUM: A KÖRÖS - MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA, 2014 (8). pp. 7-15. ISSN 1419-2853

Todev, Ilja (2018) Az állami-politikai dualizmus eszméje a magyaroknál és a bolgároknál a 19. század harmadik negyedében – hasonlóságok és különbségek. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-14. ISSN 0040-9634

Tomisa, Ilona (2015) Patrona Hungariæ ábrázolások a 16–17. századi főúri hadizászlókon. Különös tekintettel a Fraknói Vármúzeum Zászlógyűjteményének zászlóira Esterházy Pál nádor idejéből (1635–1713). ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 32. pp. 181-218. ISSN 1787-9396

Tomka, Béla and Bódy, Zsombor and Szikra, Dorottya (2009) A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében: törvényalkotás és gyakorlati megvalósulás = The development of social rights in Hungary in the first half of the 20th century: legislation and implementation. Project Report. OTKA.

Tomka, Béla and Bódy, Zsombor and Szikra, Dorottya (2013) A szociálpolitika átalakulása Magyarországon 1945 és 1968 között: források, mintakövetés, szakaszok és társadalmi funkciók = Social Policy in Hungary between 1945 and 1968: Sources and Interpretations. Project Report. OTKA.

Tringli, István (2018) Hatalmaskodások a 11. századi magyar törvényekben = Feuding in Eleventh-Century Hungarian Legislation. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-23. ISSN 0040-9634

Tringli, István and C. Tóth, Norbert and Csukovits, Enikő (2008) Anjoukori okmánytár 8-9. kötet = Charters of the Age of the Hungarian Angevins 8-9. Project Report. OTKA.

Tringli, István and Nógrády, Árpád (2012) Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza - Sáros és Somogy megyék = Historical Geography of Hungary in the Age of Árpáds - County Sáros and Somogy. Project Report. OTKA.

Troebst, Stefan (2012) The Discourse on Forced Migration and European Culture of Remembrance. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 395-412. ISSN 2063-8647

Turbucz, Dávid (2013) Antall József miniszterelnök Horthy-képe. In: Búvópatakok - széttekintés. Évkönyv (ISSN1216-7851) (XIX.). Országos Széchényi Könyvtár - 1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, pp. 177-199.

Turbucz, Dávid (2017) Anti-Bolshewismus im Weltbild Miklós Horthys. Vorstellung und Wirklichkeit. In: Die ungarische Räterepublik 1919 in Lebensgeschichten und Literatur = Élet és irodalom a magyar tanácsköztársaság árnyékában. Publikationen der ungarischen geschichtsforschung in Wien (15). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Wien, pp. 215-233. ISBN 978-963-631-245-9

Turbucz, Dávid (2018) Balázs Apor: The Invisible Shining: The Cult of Mátyás Rákosi in Stalinist Hungary, 1945–1956. Budapest–New York: Central European University Press, 2017. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (3). pp. 663-665. ISSN 2063-8647

Turbucz, Dávid (2014) Egy Horthy-kori alternatív (nemzetiszocialista) elit. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 59 (4). pp. 260-268. ISSN 0864-960X

Turbucz, Dávid (2010) Egy megnyert csata az elveszített háború után [Balassagyarmat]. DEBRECENI DISPUTA, 8 (4). pp. 36-38. ISSN 1785-5152

Turbucz, Dávid (2016) "Ferenc Jóska azt üzente". Uralkodói születés- és névnapok az I. világháború alatt. Történelmi Szemle, 58 (4). pp. 603-614. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2009) Horthy Miklós "országlásának" tizedik évfordulója. ELSŐ SZÁZAD. pp. 189-213. ISSN 1419-5127

Turbucz, Dávid (2020) Horthy Miklós a világ körül : Világ körüli út a Saida fedélzetén, 1892–1894. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (1). pp. 19-30. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2020) Horthy Miklós beszédei 1919 és 1923 között = The Speeches of Miklós Horthy Between 1919 and 1923. SZÁZADOK, 154 (1). pp. 183-208. ISSN 0039-8098

Turbucz, Dávid (2020) Horthy Miklós felelőssége. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 65 (3). pp. 204-220. ISSN 0864-960

Turbucz, Dávid (2015) Horthy Miklós vezérkultusza és a háborús propaganda. In: 1944/1945: Társadalom a háborúban. Folytonosság és változás Magyarországon. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 257-270.

Turbucz, Dávid (2021) Horthy Miklós és a fehérterror: az erőszak szerepe Horthy Miklós hatalomra jutásában 1919-1920-ban. In: Történelem és erőszak : A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2019. évi, szegedi konferenciájának tanulmánykötete. Rendi társadalom - polgári társadalom (33). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Szeged, pp. 417-431. ISBN 978-963-89463-9-3

Turbucz, Dávid (2020) Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. In: "...minden édenek neve vad poklokat bűvöl..." A Magyarországi Tanácsköztársaság. Országház Könyvkiadó, Budapest, pp. 305-322. ISBN 9786155948374

Turbucz, Dávid (2021) Horthy Miklós önképe: a vezér és kultusza. In: Lélek és történelem. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, pp. 137-147.

Turbucz, Dávid (2018) Horthy Miklósról egy francia történész szemével. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (2). pp. 290-292. ISSN 0025-0325

Turbucz, Dávid (2016) A Horthy-kultusz 1919-1944 (2. jav. kiad.). Magyar történelmi emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-011-3

Turbucz, Dávid (2015) A Horthy-kultusz 1919-1944. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-011-3

Turbucz, Dávid (2009) A Horthy-kultusz kezdetei. Múltunk, 54 (4). pp. 156-199. ISSN 0864-960X

Turbucz, Dávid (2012) A Horthy-kultusz vallásos jellegéről. In: Kultusz és propaganda. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések (5). Líceum Kiadó, Eger, pp. 27-40. ISBN 978-615-5250-16-3

Turbucz, Dávid (2011) A Horthy-kultusz és a radikális jobboldal (1919-1924). In: Visszatekintés a 19-20. századra. ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 112-126. ISBN 978-963-284-197-7

Turbucz, Dávid (2016) A Horthy-kép a Népszabadság hasábjain (1956-1989). In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Veritas Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 219-227.

Turbucz, Dávid (2014) Horthy-képek a magyar sajtóban 1945 és 1956 között. MÉDIAKUTATÓ : MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, XV (4). pp. 25-33. ISSN 1586-8389

Turbucz, Dávid (2016) Jobbratolódás, Anschluss és egy nem megfelelő miniszterelnök. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, LXI (1). pp. 278-294. ISSN 0864-960X

Turbucz, Dávid (2015) Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1893-1932. Complex, Budapest, 2013. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 27 (3-4). pp. 118-122. ISSN 0865-5227

Turbucz, Dávid (2017) Miklós Horthy sull'Adriatico (maggio 1915) : Valutazioni dei contemporanei e della posterità. In: All'ombra della Grande Guerra : Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 153-166. ISBN 978-963-416-075-5

Turbucz, Dávid (2015) Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus. SZÁZADOK, 149 (1). pp. 243-246. ISSN 0039-8098

Turbucz, Dávid (2013) Tizenöt éve a nemzet élén: 1934. november 16. Horthy Miklós vezérkultusza Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején. In: Doktorandusz hallgatók 1. konferenciája 2012. május 9. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések (7). Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-33. ISBN 978-615-5250-19-4 (Unpublished)

Turbucz, Dávid (2017) Trianon, revízió, Kárpátalja. REGIO, 25 (2). pp. 242-247. ISSN 0865-557X

Turbucz, Dávid (2019) Vezérkultusz és háborús propaganda = Leader Cult and War Propaganda. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (3). pp. 1-26. ISSN 0209-584X

Turbucz, Dávid (2014) A magyar történettudomány Horthy-képe (1945–1989). Történelmi Szemle, 56 (4). pp. 663-688. ISSN 0040-9634

Turbucz, Dávid (2007) A politikai rendszer jellege a Horthy-korszak első tíz évében. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 52 (4). pp. 228-254. ISSN 0864-960X

Turbucz, Dávid (2014) A sajtó szerepe a Horthy-kultusz építésében: A politikai hatalom elvárásai a magyar állampolgárokkal szemben. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867-1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 99-111.

Turbucz, Dávid (2015) A vezér két teste. A test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. In: A test a társadalomban. Rendi társadalom – polgári társadalom (27). Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 295-306. ISBN 978-963-89463-3-1

Turbucz, Dávid (2014) A vezér két teste: a test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. BUKSZ, 26 (1). pp. 46-49. ISSN 0865-4247

Turbucz, Dávid (2014) A vezér két teste: a test szerepe Horthy Miklós vezérkultuszában. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 26 (1). pp. 46-49. ISSN 0865-4247

Turbucz, Dávid and Gellért, Ádám (2012) Egy elmaradt felelősségre vonás margójára : Horthy Miklós Nürnbergben. Betekintő (4). ISSN 1788-7569

Turbuly, Éva and Horváth, Zita (2008) A Muraközi uradalom 17-18. századi gazdaság és társadalomtörténetének forrásai (forráspublikáció) I. = Written sources for the economic and social history of the Muraközi domain (publication of written sources) I. Project Report. OTKA.

Turgonyi, Zoltán (2017) "Lo schiaffo wilsoniano alle leggi naturali". Diritto di autodeterminazione e principio di nazionalitá nel pensiero cattolico alla fine della Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 331-349. ISBN ISBN 978-963-416-075-5

Turi, Zsolt (2017) A komáromi pénzügyőr laktanya és adóhivatal múltja és jelene. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 27 (53-54). pp. 179-188. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Turán, Tamás (2020) Truth and/or peace: the political toolkit of the Hungarian Jewish Congress (1868-69). Jewish Culture and History, 21 (3). pp. 240-261. ISSN 1462-169X

Tusor, Péter (2004) Magyar történeti kutatások a Vatikánban = Hungarian Historical Researches in the Vatican. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (exc. 1). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 963-9296-91-0

Tusor, Péter (2012) The Papal Consistories and Hungary in the 15th–16th centuries = A pápai konzisztóriumok és Magyarország a 15-16. században : a magyar királyi főkegyúri jog történetéhez. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (4). Gondolat; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-064-1

Tusor, Péter and Nemes, Gábor (2011) Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae 1426–1605 = Documents of papal consistories about the Lands of the Holy Crown Hungary, 1426-1605. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (7). MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-028-3

Tóth, Ferenc (2000) Ascension sociale et identité nationale : Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692-1815). Officina Hungarica, 1 (9). Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest. ISBN 963 8425 12 1

Tóth, Ferenc (2016) " ... Aujourdhuy les François ont sauvé l’Empire..." Le témoignage des mémorialistes de la campagne de Hongrie en 1664. In: Vérités de l’histoire et vérité du moi. Honoré Champion, Paris, pp. 359-367. ISBN 978-2-7453-3108-3

Tóth, Ferenc (2016) Az irodalom és a diplomácia vonzásában. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK (2015). pp. 199-234. ISSN 0865-0632

Tóth, Ferenc (2013) Bél Mátyás: Notita Hungariae novae historico geographica, ii. k., (kiad. Tóth Gergely). TURUL, 86 (2). p. 79. ISSN 1216-7258

Tóth, Ferenc (2016) Charles V, Duke de Lorraine and the Battle of Mogersdorf/Saint Gotthard. In: Die Schlacht von Mogersdorf/St. Gotthard und der Friede von Eisenburg/Vasvár 1664. Burgenländische Forschungen Band (108). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Einsenstadt, pp. 215-230. ISBN 978-3-901517-80-8

Tóth, Ferenc (2013) Charles Émeric de Reviczky. In: Expériences de la guerre et pratiques de la paix de l'Antiquité au XXe siècle. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 169-180. ISBN 978-2-7535-2251-0

Tóth, Ferenc (2017) Continuité et discontinuité de l'histoire hongroise à l'époque des grands changements. In: Réécritures de l'Histoire en Europe centrale et orientale après 1989. Presses Universitaires de Nancy, Nancy, pp. 165-178. ISBN 978-2-8143-0323-2

Tóth, Ferenc (2017) EX TURCIA NULLA REDEMPTIO” 1717 – II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM TÖRÖK FÖLDRE LÉP. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (9). pp. 1144-1154. ISSN 0025-0325

Tóth, Ferenc (2018) Egy Szent Márton-zarándoklat emléke : Cyprien Polyodore périgueux-i abbé szombathelyi útleírása 1880-ból. VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK (2). pp. 46-57. ISSN 1219-2783

Tóth, Ferenc (1999) Egy elzászi magyar kolónia a XVIII. században. HUNGAROLÓGIA, 1999 (1-2). pp. 84-95. ISSN 1217-4343

Tóth, Ferenc (2020) Egy emlékév után : A hazai és külhoni Rákóczi-kutatások újabb eredményei = After a Year of Remembrance : Results of Recent Researches on the Rákóczi Era at Home and Abroad. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 305-309. ISSN 0083-6265

Tóth, Ferenc (2020) Egy lehetetlen küldetés iratai : A rodostói magyar emigráció utolsó magyarországi beavatkozási tervei az 1755–1757-es évekből. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 405-448. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Tóth, Ferenc (2015) Egy magyar származású francia diplomata életpályája. Magyar történelmi emlékek Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-95-6

Tóth, Ferenc (2020) Ferenc Rákóczi II, Confessio peccatoris, éd. et trad. Bernard Adams, Budapest, Corvina, 2019, 387 p., et Ferenc Rákóczi II, Memoirs, éd. et trad. Bernard Adams, Budapest, Corvina, 2019, 240 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 52 (1). p. 514. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2013) Identités hongroises dans les correspondances diplomatiques françaises au XVIIIe siècle. In: La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648-1848). Honoré Champion, Paris, pp. 197-209.

Tóth, Ferenc (2009) Justice divine ou droit des gens? : L’idée de justice dans les écrits autobiographiques de François II Rákóczi. In: L’idée de justice et le discours judiciaire dans les mémoires d’ancien régime. Éditions Cécile Défaut, Nantes, pp. 93-106. ISBN 9782350180236

Tóth, Ferenc (2015) Le Journal de Charles V de Lorraine comme source pour l'histoire de la reconquête de la Hongrie sur les Turcs. HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE, 34 (3). pp. 90-103. ISSN 0752-5702

Tóth, Ferenc (2015) Le prince François II Rákóczi et la paix d'Utrecht. In: Els tractats d'Utrecht. Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, pp. 81-89. ISBN 978-8439-392-44-6

Tóth, Ferenc (2011) Le voyage imaginaire du cardinal de Retz au pays des Magyars: La réception des Mémoires du cardinal de Retz en Hongrie. In: Nouveaux regards sur les Mémoires du Cardinal de Retz. Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 203-213. ISBN 9783823366591

Tóth, Ferenc (2015) Les hussards hongrois vus par un Français. CARNET DE LA SABRETACHE (204). pp. 32-36. ISSN 1162-4973

Tóth, Ferenc (2021) Les relations militaires franco-hongroises aux époques moderne et contemporaine. ANNUAIRE DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES, 2021 (152). pp. 352-356. ISSN 1969-6310

Tóth, Ferenc (2017) Lotaringiai V. Károly herceg hadjáratainak naplója. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (3). pp. 745-779. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2016) Magyar huszárok francia földön. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára . Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-78-2

Tóth, Ferenc (2018) Mathias BEL, Notitia Hungariae novae historico geographica, tome IV, éd. Gergely Tóth, Budapest, MTA BTK TTI, 2017, 404 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 50 (-). pp. 669-670. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2021) „Mennyi bizonytalanságnak kiszolgáltatva bolyong az ember a földön…" : A Rákóczi-emigráció és történelmi jelentősége. KORUNK (KOLOZSVÁR) (3). pp. 13-22. ISSN 1222-8338

Tóth, Ferenc (2019) Szent Márton útján a vasút hőskorában : Cyprien Polydore périgueux-i plébános pannonhalmi látogatása 1880-ban. COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE, 6. pp. 11-26. ISSN 2064-4205

Tóth, Ferenc (2014) Szentgotthárd - Vasvár 1664. Háború és béke Zrínyi Miklós korában. VASI SZEMLE, LXVIII (3). pp. 375-376. ISSN 0505-0332

Tóth, Ferenc (1997) Un Hongrois qui a sauvé l'Empire ottoman. ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE – MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, 7. pp. 53-68. ISSN 0238-8308

Tóth, Ferenc (2020) Une source primordiale du second siège de Vienne (1683) et de la guerre de reconquête en Hongrie. Contribution à la genèse du Journal des campagnes de Charles V de Lorraine et ses sources. ANNALES / ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES - CENTRE SCIENTIFIQUE A PARIS, 20 (-). pp. 175-188. ISSN 1641-8697

Tóth, Ferenc (2017) V. Károly Lotaringiai herceg a szentgotthárdi csatában. In: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 205-223. ISBN 978-963-416-093-9

Tóth, Ferenc (2020) Vies parallèles. Deux diplomates bibliophiles hongrois entre Occident et Orient: François de Tott et Charles Émeric de Reviczky. REVUE FRANCAISE D HISTOIRE DU LIVRE (141). pp. 149-163. ISSN 0037-9212

Tóth, Ferenc (2017) Zrínyi és a franciák Magyarországon 1664-ben. In: Határok fölött. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 289-298. ISBN 978-963-416-071-7

Tóth, Ferenc (2020) „A bujdosásban is bujdosnunk kell” : A Rákóczi-emigráció története és jelentősége = “Fugitives Even in Exile” : The History and Importance of Rákóczi’s Emigration. In: Rákóczi emlékkönyv. V4 Együttműködés Kulturális és Közéleti Egyesület, Budaörs, pp. 209-227. ISBN 978-615-00-8407-7

Tóth, Ferenc (2014) „...mutassuk meg, hogy méltóak vagyunk a francia névre...”. VASI SZEMLE, LXVIII (4). pp. 396-410. ISSN 0505-0332

Tóth, Ferenc (2019) A második mohácsi csata mítosza és valósága II. In: Több mint egy csata. Mohács. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 445-462. ISBN 9789634161837

Tóth, Ferenc (2016) A szombathelyi Szent Márton-kultusz a kora újkori és újkori utazók szemével. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 241-262. ISBN 978-963-4160-47-2

Tóth, Ferenc (2014) A szombathelyi várospolitika és a Szent Márton-kultusz. VASI SZEMLE, LXVIII (1). pp. 9-23. ISSN 0505-0332

Tóth, Ferenc and Zágorhidi Czigány, Balázs (2017) A szerkesztők előszava A szentgotthárdi csata és a vasvári béke című könyvhöz. In: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 7-9. ISBN 978-963-416-093-9

Tóth, Gergely (2014) Az 1622. évi soproni címerbővítés. In: Egy új együttműködés kezdete. Annales Archivi Soproniensis (1). Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megyei Soproni Levéltára; MTA BTK, Történettudományi Intézet, Sopron; Budapest, pp. 293-311. ISBN 978-963-8327-38-3

Tóth, Gergely (2015) Bél Mátyás, a történész. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. MTA BTK ITI, Budapest, pp. 157-167.

Tóth, Gergely (2019) Bűnbakképzés és propaganda. Az 1526. évi török hadjárat és a mohácsi csata a kora újkori történetírásban (I. rész: a 16. század történetírása). In: Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. Mohács 1526-2026: Rekonstrukció és emlékezet . MTA BTK, Budapest, pp. 75-148. ISBN 978-963-416-183-7

Tóth, Gergely (2015) Egy koholmány hosszú árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 357-372. ISBN 978-963-7341-99-1

Tóth, Gergely (2018) Evangélikusként a király hűségén : A felekezeti identitás szerepe Lackner Kristóf soproni polgármester életművében. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 72 (3). pp. 240-247. ISSN 0133-0748

Tóth, Gergely (2018) Historia querelarum. Sérelmekből összeálló egyháztörténet Okolicsányi Pál Historia diplomatica című munkájában. In: A reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században, főszerk. Száraz Orsolya, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály. Loci Memoriae Hungaricae (7). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 217-227. ISBN 978-963-318-751-7

Tóth, Gergely (2018) A Historiae ismeretlen tájai : Néhány lépéssel közelebb Istvánffy Miklós életének és munkásságának feltárásához. In: „A magyar történet folytatója”: Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk. Ács Pál, Tóth Gergely. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA BTK TTI, Budapest, pp. 7-33. ISBN 978-963-416–112-7

Tóth, Gergely (2019) „Iure electionis”: Az 1608-as világi elit politikai programjának megfogalmazódása Révay Péter De monarchia... című munkájában. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. reciti, Budapest, pp. 119-154. ISBN 978-615-5478-82-6

Tóth, Gergely (2014) Lutheránus országtörténet újsztoikus keretben: Révay Péter Monarchiája. In: Clio inter arma. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 117-147. ISBN 978–963–9627–86–4

Tóth, Gergely (2013) Meddig terjed Magyarország? In: Archivariorum historicorumque magistra. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 143-163. ISBN 978-963-87475-3-2

Tóth, Gergely (2016) A Pannonhalmi Főapátság a 16–18. századi történeti irodalomban: Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 229-240. ISBN 978-963-416-047-2

Tóth, Gergely (2018) Politika, történelem, múltszemlélet három 17. századi kanonok műveiben: Balásfi Tamás, Ráttkay György és Bársony György munkái. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület–META-Egyesület, Pécs, pp. 297-314. ISBN 978-615-00-3262-7

Tóth, Gergely (2016) Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-042-7

Tóth, Gergely (2019) A humanista episztolák kincsesháza. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2019 (4). pp. 100-103. ISSN 0865-6886

Tóth, Gergely (2019) Állhatatosság és politika: Justus Lipsius munkásságának hatása (és hatástalansága) Révay Péter műveire. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (5). pp. 567-584. ISSN 0021-1486

Tóth, Gergely (2013) A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55 (4). pp. 593-617. ISSN 0040-9634

Tóth, Gergely (2014) Értelmezések fogságában. Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 56 (4). pp. 563-586. ISSN 0040-9634

Tóth, Gergely (2020) Őslakos-vita vagy közös őstörténet? : Perlekedő és megegyezést kereső néperedet-narratívák Magyarországon a 17–18. században. In: Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet : Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára. Reciti konferenciakötetek (7). reciti, Budapest, pp. 93-107. ISBN 978-615-5478-93-2

Tóth, Gergely (2020) A „tiszta hitű” Szent István és a „görög térítés”. Kocsi Csergő János történelemszemlélete = King St. Stephen „The Pure-Faithed” and the „Greek Conversion”. János Kocsi Csergő’s Historical Approach. In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Reformáció Öröksége (3/1). KRE ETKI RÖM – KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 221-232. ISBN 978-615-5961-36-6

Tóth, Hajnalka (2019) Harc a pénzért – Muszlim kereskedők érdekeinek képviselete a Habsburg–magyar–oszmán határvidéken a 18. század elején. In: Hétköznapok az oszmán uralom alatt. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest. (Submitted)

Tóth, Hajnalka (2019) Harminc év Habsburg-szolgálatban. Betekintés Johann Adam Lachowitz török tolmács áldozatos munkájába (1678–1709). FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK. ISSN 1217-8020 (In Press)

Tóth, Hajnalka (2019) Roma çasarıyla şevketlü padişahımuzun sulh [u] salahı olub – The two Ali Pashas of Temeşvar ont he Habsburg, Hungarian and Ottoman Frontier at the Time of the Rákóczi War of Independence. In: Şerefe. Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on his seventieth Birthday. Century Studies in Humanities (21). Recearch Centre for Humanities, Budapest, pp. 459-479. ISBN 978-963-416-182-0

Tóth, Hajnalka (2019) Salih zajm, Musztafa zajm és társaik tragikus kereskedőútja 1711-ben – Adalékok az Oszmán Birodalom kereskedőinek magyarországi tevékenységéhez. In: "...ugy irhassak mint volt..." Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Fontes et Libri (2). Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Győr–Szeged. ISBN 978-963-306-643-0 (In Press)

Tóth, Hajnalka (2018) Török kereskedők nehézségei a kuruc korban – avagy hogyan ne kereskedjünk Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc idején. ACTA HISTORICA (SZEGED). ISSN 0324-6965 (In Press)

Tóth, Hajnalka (2017) Vár, sánc vagy őrház? – Miket építettek az erdélyi– temesközi határvidék Habsburg-oldalán a karlócai békekötés után? KELETKUTATÁS, 2017 (ősz). pp. 33-48. ISSN 0133-4778

Tóth, Heléna (2012) The Historian’s Scales: Families in Exile in the Aftermath of the Revolutions of 1848. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 294-314. ISSN 2063-8647

Tóth, Krisztina (2019) Az Apostoli Szentszék átfogó felmérése a magyarországi egyházi javakról (1925–1927). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 34 (1). pp. 97-120. ISSN 0237-7934 (print); 1587-1258 (online)

Tóth, Krisztina (2017) Erzsébet királyné és Esztergom. Esztergom Évlapjai. (In Press)

Tóth, Krisztina (2018) Fordulópont a nagyváradi káptalan magyarországi tagjainak életében (1929). Adalékok a pápai diplomácia tárgyalásaihoz. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. pp. 575-591. ISSN 0865-0632

Tóth, Krisztina (2013) Tata és környéke településeinek történeti földrajza a 14. században. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (13.). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 83-101. ISBN 978-963-87475-3-2

Tóth, Krisztina (2019) Vatikáni források a nagyváradi és szegedi székeskáptalan 20. századi történetéhez. (Glattfelder Gyula 1923–1924. évi beadványai a Szentszékhez). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. ISSN 0865-0632 (Submitted)

Tóth, Krisztina (2019) Zadravecz István O.F.M. tábori apostoli helynök dotálása (1920–1926). Egyháztörténeti Szemle, 20 (1). pp. 59-98. ISSN 1585-7476

Tóth, Krisztina (2015) A szombathelyi egyházmegye tö