REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CB History of civilization / művelődéstörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú | Č | Ž | Б
Number of items at this level: 1518.

A

Abonyi, Iván (2009) Alapkutatások a fizika magyarországi története körében = Fundamental researches in the field of the history of Hungarian physics. Project Report. OTKA.

Abonyi, Iván (2008) Fejezetek a fizika 17–19. századi történetéből. In: Kiemelkedő fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (72). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba - Budapest, pp. 1-70. ISBN 978-963-9276-75-8

Ajkay, Alinka (2017) „A’ Magyar Nyelvnek polgári nyelvvé emelése felől” : Kazinczy pályaművének kiadás-, kutatás- és recepciótörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 213-236. ISSN 0025-0171

Alapi, Gyula (2000) Alapi Gyula (1872–1936) révkomáromi művelődéstörténész, régész, genealógus, levéltáros, múzeum- és könyvtárigazgató írásaiból. Castrum könyvek, 7 . Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, Tatabánya. ISBN 963-7190-57-0

Almási, Gábor (2016) Egy különleges életút a 16. század első feléből: Martin Brenner, erdélyi szász humanista. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 14-30. ISSN 0025-0171

Almási, Gábor (2018) Martin Seidel, Origo et fundamenta religionis christianae. Un tratado clandestino del siglo XVII. Ed., trad. Francisco Socas, Pablo Toribio Pérez, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 230-235. ISSN 0025-0171

Almási, Gábor and Kiss Farkas, Gábor (2015) Johannes Sambucus. Europa Humanistica : Humanistes du bassin des Carpates (2). Brepols Publishers, Turnhout. ISBN 978-2-503-53162-5

Antal, Alexandra (2017) A bécsi magyar tudós társaság kapcsolatrendszerének működése a nemzetépítés szolgálatában. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Magyar történelmi emlékek. Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (5). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 48-57. ISBN 9789634160823

B

B. Gál, Edit (2016) Egy gyöngyösi polihisztor feljegyzései - Bugát Pál "naplója" = The notes of a polyhistor from Gyöngyös - The 'diary' of Pál Bugát. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 108. pp. 91-106. ISSN 0521-4726

Badik-Szabó, Terézia (2019) Vestigia II, Magyar források Itáliából, szerk. Domokos György, Kuffat Hajnalka, Szovák Márton, Piliscsaba, Vestigia Kutatócsoport, 2018. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 405-407. ISSN 0025-0171

Bakonyi, Zsuzsanna (2016) Imprinting Identities, Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen’s Kingdom (1488–1700), By Karolina Anna Mroziewicz, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2015, 314 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 237-240. ISSN 0025-0171

Baliga, Violetta Lilla (2018) Révész Emese: Kép, sajtó, történelem – Illusztrált sajtó Magyarországon 1850–1870 között, Budapest, Argumentum Kiadó, OSZK, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 93-97. ISSN 0025-0171

Bality, Szilveszter (2016) Nakladnička djelatnost Hrvata u Mađarskoj – pristup korpusu, izazovi, interpretacijske mogućnosti. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 30-37. ISSN 1216-0016

Balić, Silvestar (2013) Hrvatski časopisi u mađarskoj od 1989. do 2009. Bibliografija. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 80-85. ISSN 1216-0016

Balog, Iván (2019) A könyv, amit nem lehet elfelejteni : Borsi-Kálmán Béla: Pszeudo-fociesszék. Széljegyzetek a futball, a politika és az irodalom határvidékéről. L'Harmattan, Budapest, 2018. 226 oldal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 34 (3). pp. 184-186. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (online)

Balogh, Margit (2000) Murga. Murga Község Önkormányzata, Murga. ISBN 963-00-4164-2

Balázs, Eszter (2017) Paris or Weimar? Hungarian Writers’ and intellectuals’ early dilemmas in the construction of their war culture during WWI. Revue des études slaves, 88 (4). pp. 757-781. ISSN 0080-2557

Balázs, Eszter (2017) Szellemi remobilizáció Magyarországon az 1916-os erdélyi román támadást követően. In: 1916 - A fordulat éve? Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 109-155. ISBN 978 963 338 4183

Balázs, Imre József (2019) “Le Surréalisme en 1947”: export and exchange of ideas in postwar international Surrealism. Dacoromania Litteraria, 6. pp. 1-14. ISSN 2360-5189

Balázs, Imre József (2019) Şase etape metaavangardiste. Revista Vatra (3-4). pp. 56-59. ISSN 1220-6334

Balázs, Mihály (2018) Ulrich Andres, Wien, Siebenbürgen – Pionierregion der Religionsfreihet. Luther, Honterus und Wirkungen der Reformation, Bonn–Hermannstadt, Schiller Verlag, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 373-378. ISSN 0025-0171

Balázs, Mihály and Monok, István (1987) Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-262. ISBN 963-281-796-6

Balázs, Mihály and Monok, István and Varga, András (1990) Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2 (11). pp. 37-100. ISSN 0865-0632

Baranyay, József (1998) Baranyay József (1876–1952) révkomáromi művelődéstörténész, sajtótörténész, a Komáromi Lapok szerkesztője írásaiból. Castrum könyvek, 6 . Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat - Kernstok Károly Művészeti Alapítvány, Tatabánya. ISBN 963-9190-51-1

Barbarics, Zsuzsa (2019) A Müteferrika-kutatás útjai = Ways of exploring Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 55-77. ISSN 0133-4778

Barna, Emília and Ignácz, Ádám (2018) Musical and Social Structures: Marxist Interpretations of Popular Music in the 1960s and early 1970s in Hungary and the UK. Journal of the International Association for the Study of Popular Music, 8 (2). pp. 2-17. ISSN 2079-3871

Barna, Gábor (2015) Előszó Demeter István önéletírásához. In: Éveim. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, pp. 13-18. ISBN 978-963-12-1055-2

Barna, Gábor (2015) Pilgrimages in Hungary. In: International Perspectives on Pilgrimage Studies. Routledge, New York; London, pp. 95-113. ISBN 978-1-138-84035-5

Barta, Róbert (2017) C.A. Macartney (1895-1978) történetírói munkássága és írásai a Kiegyezésről = C. A. Macartney (1895–1978) as a historian and his writings on the Compromise of 1867. In: Történeti Tanulmányok XXV. DE BTK, Debrecen, pp. 169-183. ISBN ISSN 1217-4602

Barta, Róbert (2018) Történész a Foreign Office szolgálatában: C.A. Macartney (1895-1978) tevékenysége és írásai Magyarországról = A Historian in the Service of the Foreign Office: C. A. Macartney (1895–1978) and his writings on Hungary. In: Acta Nederlandistica. DE BTK, Debrecen, pp. 35-50. (In Press)

Bartha, Eszter (2016) „…magyar menyecskét szeretnék én otthon látni”: Család, házasság és politika a dualizmus korában Magyarországon Szécsi Noémi-Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete (1860-1914) Európa Kiadó, 2015. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 2016 (4). BE_socio.

Bartha, Katalin Ágnes (2020) Színészkonstrukció és szerepkör: a szalonszínésznőség szubjektivitásai. Certamen VII. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. Kolozsvár 2020, ISSN 2393-4328. 149-170. In: Magyar Tudomány Napja (2018), 23-24 Nov 2018, Kolozsvár. (In Press)

Bartha, Ákos (2017) A Nemzeti Radikális Párt (1930–1936) és sajtója. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 315-340. ISSN 0025-0171

Bartholomaeides, Ladislaus and Rimócziné Hamar, Márta and Békés, Enikő and Kecskeméti, Gábor (2013) A természet jóvoltából hajózható Sajó folyóról. Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc, Magyarország. ISBN 9789639988569

Bartók, István (2018) „Atyám tyúkja”. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (4). pp. 471-489. ISSN 0021-1486

Baráth, Béla Levente and Bognár, Szabina and Csörsz Rumen, István and Deák, Ágnes and Gábori Kovács, József and Gulyás, Judit and Homoki-Nagy, Mária and Hoppál, Mihály and Imrényi, András and Keczán, Mariann and Nagy, Janka Teodóra and Rajnai, Edit and Sárai Szabó, Katalin and Takáts, József and Tari, Lujza and Völgyesi, Orsolya (2017) „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”: Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. MTA BTK; OSZK; Universitas, Budapest. ISBN 978-963-9671-60-7

Baska, Gabriella (2018) "Néptanítónak lenni nem comicum" : A Borsszem Jankó tanítóképe. In: A Borsszem Jankótól Bolognáig : Neveléstudományi tanulmányok. Metszéspontok . ELTE PPK; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 13-32. ISBN 978-963-414-472-4

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Batári, Zsuzsanna (2017) Nyári konyhák Heves megyében sajtódokumentumok tükrében : „És most, kedves Olvasó, lapozd tovább az újságot – tanulj, szórakozz, nevess.”. AGRIA: ANNALES MUSEI AGRIENSIS: AZ EGRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE = JAHRBUCH DES DOBÓ ISTVÁN BURGMUSEUMS, 53. pp. 137-150. ISSN 0236-9168

Baán, Kálmán and Kóczy T., László and Gazda, István (1984) Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963-02-2985-5

Belényesy, Márta (2011) Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből. I. Documentatio Ethnographica, 26 . L'Harmattan - MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest.

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (1996) Tiszán innen… Egy ungi magyar falu, Tiszasalamon élete és története. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 104-128. ISBN 963-8352-80-9

Berkes, Tamás (2017) A huszita mozgalom František Palacký értelmezésében. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 9-19. ISBN 978-963-89709-3-0

Berki, Imre (2020) A magyar tűzoltóság 150 éves története = 150-year history of the Hungarian firefighters. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (8). pp. 11-29. ISSN 2062-9494

Besenyő, János (2016) A többnemzetiségű és vallásilag megosztott Közép-afrikai Köztársaság = A Multi-Ethnic and Religiously Shared Central African Republic. ETHNOLOGIA : MULTIDISZCIPLINÁRIS SZAKTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1 (1-4). pp. 515-528. ISSN 2559-8376

Biró, Annamária (2017) Honismeret vs. Landeskunde. Tudományszervezés a 19. századi Erdélyben. ERDÉLYI MÚZEUM, 79 (3). pp. 128-131. ISSN 1453-0961

Boda, Mihály (2020) Erasmus and István Magyari on the justification of war. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE, 19 (1-2). ISSN 1588-8789

Bogdándi, Zsolt (2014) A két váradi hiteleshely a 16. század első felében. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen ; Budapest, pp. 31-42. ISBN 978-963-473-760-5

Bognár, Bulcsu (2015) A könyvnyomtatás és a nyilvánosság szerepe a modern társadalom kialakulásában. REPLIKA (95). pp. 13-30. ISSN 0865-8188

Bogár, Judit (2019) Cultural Transfer between Germany and Upper Hungary in the Early 18th Century : The Case of the Buchholtz Family. In: Kirche und Kulturtransfer : Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit. Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster, pp. 241-255. ISBN 978-3-402-14770-2; 978-3-402-14771-9 (E-book PDF)

Bolgár, Dániel (2018) Szegedi Péter: Az első aranykor. A magyar foci 1945-ig. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat, 19 (73). pp. 219-223. ISSN 1586-2410

Bolgár, Dániel (2018) Zsidók a szeren : A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon. In: Test-történetek. ELTE BTK Történeti Kollégium, Budapest, pp. 121-129. ISBN 978-963-489-003-4

Bolonyai, Gábor (2020) A három ősi vátesz a Corvina-könyvtárban – Naldo Naldi De laudibus augustae bibliothecae carmina című művének értelmezéséhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 23-41. ISSN 0025-0171

Bolvári-Takács, Gábor (2015) Comenius néhány szellemi örökösének hatása Sárospatakon kívül. In: Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana (XVIII). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, pp. 107-113.

Bolvári-Takács, Gábor (2015) Könyvek bűvöletében. Zempléni Múzsa, Sárospatak. ISBN 9789631219647

Bolvári-Takács, Gábor (2015) Követek és követők. Zempléni Múzsa, Sárospatak. ISBN 978-963-12-3094-9

Bolvári-Takács, Gábor (2015) Múzsák hullámhosszán. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, XV (1). pp. 85-87. ISSN 1585-7182

Bolvári-Takács, Gábor (2014) Pataki szellem - Sárospatakon kívül. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 18 (3). pp. 43-47. ISSN 1416-9878

Bolvári-Takács, Gábor (2015) "Szilenciumomat hatályon kívül helyezni szíveskedjék". KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP, 45 (9-10). pp. 14-16. ISSN 0324-7775

Bolvári-Takács, Gábor (2015) "Szilenciumomat hatályon kívül helyezni szíveskedjék". In: Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 - A 20. századi (színész)nő választásai. Raszter Kiadó Kft., Budapest, pp. 171-179. ISBN 978-963-8013-79-8

Bolvári-Takács, Gábor (2015) A Sárospataki Református Kollégium és a Magyar Tudományos Akadémia szellemi kapcsolatai. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 15 (2). pp. 21-33. ISSN 1585-7182

Bolvári-Takács, Gábor (2014) A nyilvános táncoktatás szabályozásának kialakulása (1896-1925). ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, XIV (4). pp. 40-50. ISSN 1585-7182

Boreczky, A and Németh, A (2009) Apollonius és Berwelpus: egy későantik regény az Ottó-korban (Az OSzK Cod. Lat. 4-es töredéke). In: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (2). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 25-49. ISBN 9789634465492

Borsodi, Csaba and Tüskés, Anna (2010) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben 1635–2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest. ISBN 978-963-284-169-4

Bozsoki, Petra (2019) "A magyar feminizmus uttörője"? : Kánya Emília a kulturális emlékezetben. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 45 (1). pp. 33-51. ISSN 0133-2368

Bozó, Péter (2019) Der Fall Wagner: Hans Richter and the Composer’s Reception in the Hungarian Satirical Magazine Borsszem Jankó. Czech and Slovak Journal of Humanities. Musicologica (2). pp. 31-44. ISSN 1805-3742 (In Press)

Bozó, Péter (2019) "A Wagnernek megtiltani nem lehet..." : A zeneszerző fogadtatásának komolytalan aspektusai a Borsszem Jankóban = ‘For Wagner, it cannot be Forbidden…’: The Unserious Aspects of the Composer’s Reception in the Hungarian Satirical Magazine Borsszem Jankó. Magyar Zene, 57 (1). pp. 31-45. ISSN 0025-0384

Božić Bogović, Dubravka (2016) Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 78-84. ISSN 1216-0016

Breuer, Dieter and Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2019) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston. ISBN 978-3-11-063764-9

Bubryák, Orsolya (2019) Ingók és érzelmek. Az értéktárgyak átörökítése kora újkori magyar főnemesi végrendeletekben. In: Érzelmek és mostohák. Mozaikcsaládok a régi Magyarországon, 1500-1850. Magyar Történeti Emlékek, Értekezések. Magyar Családtörténetek: Tanulmányok (4). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 27-56. ISBN 978-963-416-172-1

Bubryák, Orsolya (2016) Nyáry Krisztina hozománya. Források az Esterházy-kincstár kialakulásához. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2016. pp. 163-189. ISSN 0865-0632

Buda, Attila (2015) Szinnyei és követői, id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv, szerk. Szőnyi Éva, Budapest, OSZK, Gondolat, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 376-378. ISSN 0025-0171

Buda, Attila and Tüskés, Anna (2017) HORATIUS, OVIDIUS ÉS VERGILIUS MŰVEI FŐÚRI KÖNYVGYŰJTEMÉNYEKBEN : A FÓTI KÁROLYI-KASTÉLY EGYKORI ÉS A KESZTHELYI FESTETICS-KASTÉLY HELIKON KÖNYVTÁRA. In: Római költők a 18-19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 324-355. ISBN 978-615-5478-40-6

Bujtás, László Zsigmond (2004) Bethlen Miklós és a sárospatak–gyulafehérvári kollégium leideni stipendiuma (1703–1709). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 93-122. ISSN 0865-0632

Buzási, Enikő and Pálffy, Géza (2014) A magyar korona eddig ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről. A Szent Korona a Habsburg Ehrenspiegelben. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 217-264. ISSN 0027-5247

Buzási, Enikő and Pálffy, Géza (2014) A magyar korona eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről. Művészettörténeti Értesítő, 63 (2). pp. 217-264. ISSN 0027-5247

Bálint, Zs. and Katona, G. (2014) A lepkész Schmidt Antal (1880–1966): a muzeológus és az igazgató öröksége a Magyar Természettudományi Múzeumban = The lepidopterist Dr. Antal Schmidt (1880–1966): his legacy as curator and director in the Hungarian Natural History Museum. ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI - A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 106. pp. 23-51. ISSN 0521-4726

Bánkuti, Gábor (2019) A focigomb, a palló, a robot és a Liberator : A pécsi repülőtér a szovjet megszállás időszakában. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT. pp. 1-7. ISSN 0447-6425

Bányai, Viktória and Komoróczy, Szonja Ráhel (2020) Synagogue Objects Related to Charity on Shabbat: Shnoder-Signs and Shnoder-Books in the Hungarian Lands. ARTS, 9 (2). No.-63. ISSN 2076-0752

Bárdi, Nándor (2015) Sajtóterjesztés és társadalomszervezés. In: Népszolgálat. Regio könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 137-187. ISBN 978-80-8101-891-6

Bárány, Zsófia (2013) Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–1932. In Medias Res, 2 (2). pp. 397-400. ISSN 2063-6253

Báthory, Orsolya (2017) Batthyány József esztergomi érsek bíborosi kinevezése alkalmából tartott ünnepségek. In: Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Pázmány Irodalmi Műhely- Lelkiségtörténeti tanulmányok, 17 . MTA-PPKE Barokk irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 76-80. ISBN 978-963-508-856-0

Báthory, Orsolya (2010) György Pray’s Unpublished Memoir. In: Pietas non sola Romana : Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, Budapest, pp. 515-520. ISBN 958-963-9548-24-3

Báti, Anikó (2012) Cserépfalu és a táplálkozáskultúra-kutatás közelmúltja. ETHNOGRAPHIA, 122 (3). pp. 209-219. ISSN 0014-1798

Bátori, Anna (2016) Balogh Piroska: Teória és medialitás. A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 2016 (2). pp. 82-89. ISSN 0865-6886

Bátori, Anna (2015) Diszciplínákon innen és túl [Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18–19. századi tudóssztereotípiák. Szerk.: Gurka Dezső. Budapest, Gondolat, 2012. 300.]. Sic Itur ad Astra : fiatal történészek folyóirata, 29 (64). pp. 213-218. ISSN 0238-4779

Bátoriné Halász, Éva (2014) Archontologija Velikog Kalnika u srednjem vijeku. ZBORNIK ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUSTVENE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 32. pp. 27-38. ISSN 1330-7134

Bíró, Csilla (2016) Corvina Augusta – hatalmi reprezentációra ítélve. MAGYAR TUDOMÁNY. ISSN 0025-0325 (In Press)

Bíró, Csilla (2015) Elements of Late Stoic Philosophy in György Rajcsányi's Spiritual Work Laurus Tuta. In: Zrod a cesty knihy, 2015. május 9., Martin (Szlovákia).

Bíró, Csilla (2016) Esterházy Pál nádor hatalmi reprezentációja két régi nyomtatvány tükrében. In: A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok, 2015. november 25-26., Budapest, Országos Széchényi Könyvtár.

Bíró, Csilla (2016) Seneca Christianus a nagyszombati Sarlós Boldogasszony Társulat kiadványai között. In: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport IX. Lelkiségtörténeti Konferenciája (Barokk vallásos közösségek), 2016. április 1-2., Budapest. (Submitted)

Bíró Hendre, Doina (2016) Le décor de la bibliothèque et de l’observatoire astronomique fondés par le comte Ignác Batthyány, évêque de Transylvanie, à la fin du XVIIIe siècle. In: Bibliothèques décors (XVIIe-XIXe siècle) = Bibliotheken, Dekor (17.-19. Jahrhundert) = Biblioteche decorazioni (XVII-XIX secolo). Bibliothèque de l’Académie hongroise des sciences - Bibliothèque nationale centrale de Rome - Éditions des Cendres, Budapest - Rome - Paris, pp. 155-177. ISBN 978-2-86742-254-6

Bódi, Emese (2016) Klasszikus idézetek Bornemissza Péter műveiben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 78-90. ISBN 9786158045902

C

C. Tóth, Norbert (2017) Ajándékok az ifjú párnak. ACTA HISTORICA (SZEGED), 142. pp. 78-90. ISSN 0324-6965

C. Tóth, Norbert (2016) Garázda Péter – Egy javadalomhalmozó egyházi mint politikai áldozat? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 1-13. ISSN 0025-0171

Ceccarelli, Maurizio (2004) 'Az Érdekes Újsag' (Il Giornale Interessante) : Analisi del materiale conservato nella Biblioteca Nazionale Ungherese di Budapest. In: La Catastrofe sul Danubio. Piero Lacaita Editore, Bari, pp. 81-120. ISBN 8888546308

Ceccarelli, Maurizio (2018) A Charles de Tolnay Fond új része. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2017. november 30. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 33-40. ISBN 9789633581643

Ceccarelli, Maurizio (2017) Egy levelezés töredéke : Charles De Tolnay tevékenysége az American Council of Learned Societies Protection of Cultural Treasures in War Areas bizottságában. In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2016. november 17.: Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság, Miskolc, pp. 23-29. ISBN 978-963-358-125-4

Cieger, András (2015) Jellemképeink : Élclapok a nemzetépítés szolgálatában. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30 (2). pp. 188-195. ISSN 0237-7934

Cieger, András (2014) Lipták Dorottya (szerk.): Vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811–1878). KORALL - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (55). pp. 191-195. ISSN 1586-2410

Csepregi, Zoltán (2011) Bebek Imre prépost budai menyegzője (1533). ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 30. pp. 95-103. ISSN 0586-3708

Csepregi, Zoltán (2010) Brüderlich verfeindet? Luthertum und Reformiertentum in der neu besiedelten Tolnau. In: Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum (1). LIT Verlag, Münster, pp. 99-113. ISBN 978-3-643-10045-0

Csepregi, Zoltán (2012) A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562) új kiadásának tanulságai. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 169-181. ISBN 978-963-506-871-5

Csepregi, Zoltán (2010) Der Pietismus in Ungarn und das Luthertum in der Tolnau. In: Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (40). Oldenbourg Verlag, München, pp. 173-194. ISBN 978-3-486-59750-9

Csepregi, Zoltán (2011) Die Anfänge der Reformation im Königreich Ungarn bis 1548. In: Die Reformation in Mitteleuropa. Srednjeevropska znanstvena knjižnica = Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek (4). Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wien, pp. 127-147. ISBN 978-961-254-289-4

Csepregi, Zoltán (2009) Die Confessio Pentapolitana: Fragen nach Autorschaft und Datierung. In: „Nezameniteľné je dedičstvo otcov...“. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis (10). University of Prešov, Presov, pp. 73-85. ISBN 978-80-8068-992-6

Csepregi, Zoltán (2011) A Dévai-kód. In: Hol van a te testvéred? Eszmecsere (6.). Luther Kiadó, Budapest, pp. 65-100. ISBN 978 963 9979 35 2

Csepregi, Zoltán (2009) Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században. In: Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (3). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 171-184. ISBN 978-963-446-550-8

Csepregi, Zoltán (2009) Hoffnung besserer Zeiten in und für Ungarn. In: Alter Adam und Neue Kreatur – Pietismus und Anthropologie. Hallesche Forschungen (28). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 179-186. ISBN 978-3-11-023009-3

Csepregi, Zoltán (2008) A Luther-szobortól a Luther-filmig: A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983-2008). In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára. Eszme-csere (4). Luther Kiadó, Budapest, pp. 157-174. ISBN 978-963-9571-79-2

Csepregi, Zoltán (2014) Reformáció és istentiszteleti kultúra. HISTORIA ECCLESIASTICA, 5 (1). pp. 3-15. ISSN 1338-4341

Csepregi, Zoltán (2017) Sprachliche und ethnische Verhältnisse in Ungarns Luthertum an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 31 (1). pp. 73-93. ISSN 0236-6568

Csepregi, Zoltán (2008) Von der Lutherstatue bis zum Lutherfilm. LUTHERJAHRBUCH, 75. pp. 169-202. ISSN 0342-0914

Csepregi, Zoltán (2011) A bártfai reformáció Stöckel fellépése előtt. In: Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis (11). Vydavatel’stvo Prešovskej Univerzity, Presov, pp. 169-186. ISBN 978-80-555-0315-8

Csepregi, Zoltán (2016) A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai viszonyai a 16-17. század fordulóján. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 91-106. ISBN 9786158045902

Csernicskó, István (1997) A kárpátaljai magyarság hazaképe (Három szociológiai felmérés és egy interjúkötet tükrében). PANSIP, V (3). pp. 4-9.

Csernicskó, István (1996) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 76-84. ISBN 963-8352-80-9

Csernicskó, István (2002) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Magyarok és nyelvtörvények. A Magyarságtudomány könyvtára 26. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-86291-3-4

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csiszár, Gábor and Takács, Judit (2019) Nemiszerepáthágás- és homoszexualitásreprezentációk Az Est 1933-as évfolyamában. In: Az érzelmek története. Hajnal Istvan Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 423-434. ISBN 978-963-89463-7-9

Csizmady, Adrienne and Olt, Gergely (2014) Kreatív miliő egy átalakuló negyedben - a romkocsmák belső-erzsébetvárosi világa. Kultúra és Közösség, 5 (2). pp. 27-42. ISSN 0133-2597

Csomasz Tóth, Kálmán (2017) A XVI. század magyar dallamai II. Régi magyar dallamok tára (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9886-6

Csorba, Dávid (2017) Kálvinista üstökösök – Kisztei Péter Üstökös Csillagának világa. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 190-212. ISBN 978-963-475-020-8

Császtvay, Tünde (2003) Laczikonyha, kothurnus, tülök. Nemzet- és lélekmentő műpártolás - próbálkozások a XIX. századvégi Magyarországon. In: Mednyánszky. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14-2004. február 8. Magyar Nemzeti Galéria; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 89-100. ISBN 963-743-287-6

Csépe, Valéria (2016) Zene, agy és egészség. In: Zene és egészség. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 26-42. ISBN 978-963-09-8630-4

Csízi, István and Kovács, Zsuzsa and Utasi, Csilla (2020) Magyar-horvát diákcímerek a bolognai Archiginnasióban. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ - Biblioteca comunale dell’Archiginnasio a Bologna - Kossuth Kiadó, Budapest - Bologna. ISBN 978-963-09-9931-1

Csörsz, Rumen István and Hegedüs, Béla and Kiss, Margit and Lengyel, Réka and Tüskés, Gábor (2017) Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5478-36-9

Csörsz Rumen, István (2017) From the Turkish Pipes to the Hungarian töröksíp. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker (24). Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 301-324. ISBN 978-3-87997-460-3

Czinege, Szilvia (2018) Gróf Apponyi György a kortársak szemével = Count György Apponyi Through the Eyes of his Contemporaries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-14. ISSN 0040-9634

D

Dalloul, Zaynab (2016) Breviarium secundum usum almae Ecclesiae Strigoniensis. Anno 1524. Venetiis in edibus. Petris Liechtenstein: Michael Prischuiz Librarius Budensis excudi mandavit. In: Katalógustételek: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus, a Budapest Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása. Budapesti Történati Múzeum Vármúzeum, 2016-március 18-július 24. Budapest, 2016. Budapest Történeti Múzeum, Muzeum Historyzne Miasta Krakowa, Budapest - Krakkó, p. 192. ISBN 978-615-5341-25-0

Dalloul, Zaynab (2016) Missale Fratrum Heremitarum Ordinis Divi Pauli primi heremitae [Basel]: [Johann Amerbach], [ca. 1490.]. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapest Történeti Múzeum, Muzeum Historyzne Miasta Krakowa, Budapest - Krakkó, pp. 186-187. ISBN 978-615-5341-25-0

Demeter, Gábor (2018) Az utazó és az ügynök. In: FUT - Földrajz - Utazás Történelem. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 131-143. ISBN 9789639987289

Deák, József (2018) A Belügyi Szemle és az ideológiai háború Helsinkitől a rendszerváltásig 1975-1990 = The Belügyi Szemle [Interiror Review] and the ideological war, from Helsinki to the change of regime 1975-1990. In: Ünnepi parergák Boda József 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (4). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 23-40. ISBN 978-615-80-3097-7

Deák, Viktória Hedvig (2003) A laikusok szerepe a középkori egyházban. VIGILIA, 68 (2). pp. 92-101. ISSN 0042-6024

Deák, Éva (2014) Ruhaanyagok és reprezentáció Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin udvarában. In: A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében (5). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 101-110. ISBN 978-963-8257-08-6

Dimény, Attila (2019) Kegyelet emlékéül állították : A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége = The Cultural Heritage of the Protestant Cemetery in Kézdivásárhely. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-08-7

Doležalová, Lucie and Kiss Farkas, Gábor (2014) Le pouvoir des mots dans l’art de la mémoire à la fin du Moyen Âge. In: Le pouvoir des mots au Moyen Âge. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 127-153. ISBN 978-2-503-55141-8

Domokos, György (2019) A jámbor Herkules : Estei Hippolit bíboros egri kormányzója, Ercole Pio beszámolói Magyarországról 1508–1510. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-040-1

Doncsecz, Etelka (2016) A pesti Lesegesellschaft szabályzata és tagjai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 337-353. ISSN 0025-0171

Dr. Kaánné Finy, Heidi Marietta (2018) "Nemzeti öltönyünk": A magyarországi középkori falképek kutatásának kezdetei. In: Életmódtörténeti pillanatképek. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, pp. 47-56. ISBN 978-963-3083-37-6

Draskóczy, István (2018) Bányaváros és egyetemjárás a késő középkori Erdélyben. In: Urbs, civitas, universitas.Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, pp. 74-81. ISBN 978-963-306-643-0

Draskóczy, István (2017) Magyarországi hallgatók a bécsi és a krakkói egyetemen a Jagelló-korban (1491-1525). GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 7-22. ISSN 2061-5132

Durovics, Alex (2017) Utak és lehetőségek, Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 220-238. ISSN 2061-5132

Dévényi, Anna (2020) Kornis Gyula: Napló : Forrásközlés = Gyula Kornis: Diary : Source Publication. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 62 (3). pp. 301-326. ISSN 0040-9634

Dóbék, Ágnes (2020) Ecclesiastici, artisti e viaggiatori italiani nell’Ungheria del XVIII secolo. In: Migrazioni letterarie nel Settecento italiano: dal movimento alla stabilità. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp. 151-160.

Dóbék, Ágnes (2019) Nagy az Isten állatkertje...: Állat(ság)ok a magyar irodalom- és művelődéstörténetben, szerk. Mercs István; Állatszimbólumtár, szerk. Vígh Éva. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (4). pp. 121-126. ISSN 0865-6886

Dóbék, Ágnes (2019) Olvasók, könyvek, könyvgyűjtők Győr városában (1770–1820). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 190-201. ISSN 0025-0171

Dóka, Krisztina (2014) 19. századi társastáncok a magyar paraszti tánckultúrában. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 6 (2). pp. 49-66. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2015) A 20. század elejének társastáncai a magyar paraszti tánckultúrában. Tánctudományi Közlemények, 7 (2). pp. 69-80. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2016) Közelkép a 19. század végének népi tánckultúrájából. Tánctudományi Közlemények, 8 (2). pp. 59-79. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2017) Társasági táncok, "magyar tánc" és népi tánckultúra a dualizmus kori magyar nyelvű tánckönyvekben. Tánctudományi Közlemények, 9 (2). pp. 52-67. ISSN 2060-7148

Dóka, Krisztina (2018) A székely kalákától a csűrdöngölőig: A székely tánchagyomány bemutatása a 19. században. In: Székely népzene és néptánc. Hagyományok Háza, Pécsi Tudományegyetem, Pro Énlaka Alapítvány, Budapest, Pécs, Énlaka, pp. 141-158. ISBN 9789637363986

E

Egyed, Emese (2018) Asszonyok hálójában : Id. Teleki Ádám írósága. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium Kiadó, Kolozsvár, pp. 117-132. ISBN 978-615-5478-53-6, 978-606-8156-98-9

Egyed, Emese (2017) „Levéllé válva” : Ujfalvi Krisztina verselő köre (1795-1797). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-094-0

Ekler, Péter (2015) Augustinus Moravus Olomucensis: Catalogus episcoporum Olomucensium. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon, 2013.11.07-2013.11.09, Szeged.

Ekler, Péter (2018) „…liberis tuis, discipulis nostris…”, Megjegyzések Giorgio Valla laki Túz Jánosnak ajánlott Iuvenalis-kommentárjához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 337-339. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter and Kiss, Farkas Gábor and Monok, István (2017) Humanistes du bassin des Carpates, III: Humanistes du Royaume de Hongrie. Europa Humanistica (19). Brepols, Turnhout. ISBN 978-2-503-57571-1

Ekler, Péter and Kiss Farkas, Gábor (2015) Poems by Augustinus Moravus Olomucensis. In: Augustinus Moravus Olomucensis. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 157-168. ISBN 978-963-200-636-9

Ekler, Péter and Kiss Farkas, Gábor (2015) Valentin Eck’s Panegyricus in Honour of Augustinus Moravus Olomucensis. In: Augustinus Moravus Olomucensis. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 167-181. ISBN 978-963-200-636-9

Emődi, András (2014) A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (19/4). Szegedi Tudományegyetem, Szeged. ISBN 978-963-306-215-9

Erdélyi-Molnár, Klára (2018) Rákoskeresztúr népdalkincse. In: Rákoskeresztúri kincsesláda. Klenotnica Kerestúra. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 177-282. ISBN 978-615-80634-3-2

F

Fabó, Edit and Petroccia, Sara (2018) A metakonvergens geofúzió és a kialakuló hiperpolgárság. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 18 (3-4). pp. 160-167. ISSN 1587-8694

Farkas, Gábor (2016) The Apponyi family in the history of book culture, ed. Agáta Klimenková, Martin, Slovak National Library, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 241-248. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor F. and Zsoldos, Endre (2011) Copernicus in the Carpathian Basin. Beitrage zur Astronomiegeschichte, 11. pp. 9-24.

Farkas, Gábor Farkas (2020) Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából, összeáll. és tervezte Horányi Károly, szerk. Krähling Edit, Budapest, MTA KIK, Kossuth, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 76-78. ISSN 0025-0171

Farkas, Gábor Farkas and Mikó, Árpád (2013) Régi kövek, régi könyvek. A Budai Krónika Jankovich-példánya és az Egyetemi Könyvtár régi kőgyűjteménye. Művészettörténeti Értesítő, 62 (1). pp. 2-16. ISSN 0027-5247

Farkas, Judit Antónia (2020) Szalonkönyvből műtárgy : Az illusztrált díszkiadások népszerűsítése a 19. század végi Magyarországon. TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY, 12 (1). pp. 84-96. ISSN 1789-9265

Farkas, Judit Antónia (2016) Szana Tamás és a modern magyar bibliofília. In: Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Kártoli Könyvek - Tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 260-271. ISBN 9789634141983

Farkas, Zsuzsa and Pádár, Zoltán (2014) A XIX. század városfásításának jellemzői. GRADUS, 1 (1). pp. 322-328. ISSN 2064-8014

Fasseur, Valèrie (2019) Berthe aux pieds hongrois révérences littéraires et forgerie de l'histoire au XIIIe siècle. In: De la pensée de l’Histoire au jeu littéraire = Études médiévales en l’honneur de Dominique Boutet. Honoré Champion, Paris, pp. 775-788.

Federmayer, Éva (1999) Polgári lakáskultúra és ezredfordulós nőiesség : El­mél­ke­dés a magyar la­kás­kul­tú­ra-be­széd­mód­ról. REPLIKA (35). pp. 105-115. ISSN 0865-8188

Fedinec, Csilla (2010) Культура угорців Закарпаття між двома світовими війнами. In: Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура. Lira, Uzhgorod, pp. 141-159. ISBN 978-966-2195-98-9

Fedinec, Csilla (2018) „Felszabadítás” vagy „kiűzés”. In: Ünnep és felejtés. Kalligram Kiadó, Budapest, pp. 65-83. ISBN 9789634680895

Fedinec, Csilla (2017) Hány óra van Kárpátalján? NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA, 26 (1-4). pp. 224-235. ISSN 1215-8097

Feichtinger, Sándor (2005) Feichtinger Sándor doktor önéletírása. Élményei és működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti,valamint társadalmi és politikai téren. Papírra vetette 1884-ben. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 47 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-51-0

Fekete, Csaba (2017) Komáromi Jánosok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 81-88. ISSN 0025-0171

Fekete, Csaba (2016) A Szákiak. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 47-59. ISSN 0025-0171

Ferwagner, Péter Ákos (2020) Balázs Orbán’s itinerary in Egypt in the mid-19th century. In: Intercultural relations between East and West 11th-12th Centuries. JATEPress, Szeged, pp. 85-102.

Ferwagner, Péter Ákos (2019) Orbán Balázs útleírása Libanonról és Palesztináról. In: "Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság": Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, pp. 139-157. ISBN 978-963-315-409-0

Filep, Tamás Gusztáv (2017) "Jobb méltatlanul szenvedni, mint méltán" : Adalék a múlt századi református köztörténethez. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 19 (9). pp. 42-64. ISSN 1419-4082

Filep, Tamás Gusztáv (2019) Kacsó Sándor: Válogatott írások. Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda. ISBN 9786068951164

Filep, Tamás Gusztáv (2019) Ligeti Ernő. MMA Kiadó Nonprofit Kft., Budapest. ISBN 9786155869136

Filep, Tamás Gusztáv (2014) „Mindegy, hogy a szikla kaukázusi-e, erdélyi vagy tibeti”. In: A Magyar Művészeti Akadémia konferencia.

Fodor, Pál (2018) Pécs (Peçuy) Kökenli Bir Osmanlı Tarih Yazarı: İbrahim Peçevî. In: Tarihin Pesinde Bir Ömür. Kronik Kitap, Istanbul, pp. 203-2037. ISBN 978-9752430648

Frauhammer, Krisztina (2016) Andachtsgrafik im System einer sakralen Kommunikation in Ungarn. In: 35. Tagung des "Internationalen Arbeitskreises Bild Druck Papier", 2015. május 14-17. , Graz.

Frauhammer, Krisztina (2014) An Unexplored Source Group of the Religious Life: the Prayerbooks. In: Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (1). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-30.

Frauhammer, Krisztina (2012) Írásba foglalt vágyak és imák : Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár = Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis (32). Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-182-4

Frecska, Ede and Kovács, Attila and Jeges, Balázs and Gajdos, Ágoston and Szatmári, Botond and Bognár, Szilvia and Voigt, Vilmos and Mezei, Balázs and Kovács, Ábrahám and Arató, György and Magyar, Zoltán and Birtalan, Ágnes and Dallos, Edina and Sipos, János and Tasnádi, Edit and Balázs, Géza and Lengyel, Ágnes and Limbacher, Gábor and Szulovszky, János and Szabados, György and Sárközi, Ildikó Gyöngyvér and Veres, Péter and Bolvári-Takács, Gábor and Beke, László and Fodor, István and Nádorfi, Lajos (2017) Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-87696-7-1

Frenyó, Zoltán (2017) Prohászka Ottokár eszmevilága a Nagy Háború idején : Római lelkület, keresztényszocializmus, magyar valóság. In: Prohászka-tanulmányok 2015-2017. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 374-384. ISBN 978-963-88071-7-5

Frenyó, Zoltán (2017) Spirito romano, social-cristianesimo, realta ungherese : Il pensiero di Ottokár Prohászka durante la Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest, pp. 207-220. ISBN 978-963-416-075-5

Földes, Györgyi (2020) Marionett- és Übermarionett-elképzelések Magyarországon az 1910-es, 1920-as években : Avantgárd és gender-vetület. In: Szenvedélyek, formák, vallomások / Passions, formes, confessions : In honorem Szávai János – Írások Szávai János 80. születésnapjára / Hommage à János Szávai – Écrits pour les 80 ans de János Szávai. Kalligram, Budapest, pp. 86-92.

Földesiné Szabó, Gyöngyi and Gáldiné Gál, Andrea and Dóczi, Tamás (2016) Két tudományág mostohagyereke: a magyar sportszociológia fél évszázados útkeresése. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (3). pp. 78-98. ISSN 1216-2051

Földvári, Sándor (2018) Сльози Божої Матері як жертви: політична теологія Богородиці у Візантії і східнослов’янських «Русях» в домонгольській епосі (у Київській і Суздальській Русі). NAUKOVI ZAPYSKY BOGOSLOVSKO-ISTORYCHNOGO NAUKOVO-DOSLIDNOGO CENTRU IMENI ARCHIMANDRITA VASILIJA (PRONIJA), 5. pp. 362-374. ISSN 2617-1317

Földvári, Sándor (2016) О влиянии церковной унии в Бресте 1596 и Ужгороде 1646 на книгопечатание и книго-торговлю. In: «Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі» : Knižnaja kuľtura Belarusi: Pogljad praz stagoddzi. Матэрыялы Міжнарод¬ных кнігазнаўчых чытанняў = Materyjaly Mižnarodnych knigazaŭčych čytanjaŭ (12). Nacyjanalnaja bіblіjateka Belarusі, Minsk, pp. 105-113. ISBN 9789857039913

Földvári, Sándor (2009) Albánia és Média Atropaténé - Egy ügyes ókori uralkodó a civilizációk metszéspontján. In: "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde." III. nemzetközi tudományos konferencia : előadások, cikkek és rezümék, 2008.09.18-2008.09.20, Budapest.

Földvári, Sándor (2009) Az Egri Ciszterci Gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a 18. században. In: A Ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786–8785 (5). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest, pp. 344-354. ISBN 978-963-9206-75-5

Földvári, Sándor (1993) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirill és glagolita nyomtatványainak helytörténeti kérdései. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: STATYI PO SZLAVJANSZKOJ FILOLOGIJI, 21. pp. 63-74. ISSN 1216-8165

Földvári, Sándor (1998) Bukvar jazüka ruszkago: sz procsim rukovogyijem nacsinajiscsih ucsitiszja. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 114 (4). pp. 455-457. ISSN 0025-0171

Földvári, Sándor (2007) A Bécsi Sancta Barbara liturgikus könyvjegyzékeinek magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 42 (2). pp. 193-202. ISSN 1216-092X

Földvári, Sándor (2001) Cirill liturgikus könyvek provenienciális kérdései. Hodinka koncepciója az újabb kutatások tükrében. KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR, 22-23. pp. 193-209. ISSN 0139-1305

Földvári, Sándor (2014) Cross-cultural Contacts between the Serbs Lived in the Former Hungarian Kingdom and West-Ukrainian Territories - As Reflected in the Import of the Liturgical Books. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc : The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium. Acta Universitatis Szegediensis Opuscula Byzantina (11). Szegedi Tudományegyetem Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport, Szeged, pp. 43-59. ISBN 978-963-306-298-2

Földvári, Sándor (2012) “Dicsőségbe öltözött” – A görög katolikus identifikáció tükröződése a máriapócsi (nemzeti) kegyhely irodalmi ábrázolásaiban. In: Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében. Arianna könyvek (5). ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, pp. 31-42. ISBN 978-963-284-292-9

Földvári, Sándor (1997) Eger szerepe a ruszin papképzésben. In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia köréből. Naukovi doslidžennja v haluzi ukrajinśkoji ta rusynśkoji filologiji. Studia Ucrainica et Rusinica Nyíregyháziensia (5). Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza, pp. 203-212. ISBN 963 7170 33 2

Földvári, Sándor (1997) Kuľturnye pamjatniki zakarpatskyh grekokatoličeśkih rusinov v g. Eger. In: Užgorodśkyj Unii – 350 rokiv: Materialy mižnarodnych naukovych konferencij. Užhorod, kviteń1996 r. [‚Az Ungvári Unió 350. évfordulója: Nemzetközi tudományos konferenciák anyagai, Ungvár, 1996. április.‘ Ukránul.]. Munkácsi Görög Katolikus Püspökség, Uzsgorod, pp. 78-84.

Földvári, Sándor (2011) A Magyar Királyság szláv etnikumú ortodox parókiáinak liturgikus-könyv importja. In: Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai. Bolgár Kulturális Fórum, Budapest, pp. 192-207. ISBN 978-963-08-2970-0

Földvári, Sándor (1997) Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA, 4-5. pp. 71-76. ISSN 9013-8104

Földvári, Sándor (2014) Nyugati Polgárosodás - keleti romantika. ELEINK, 13 (2). pp. 38-53. ISSN 1588-8487

Földvári, Sándor (2013) Serbian National Awakening and Enlightenment as Inspired by the West Ukrainian Cultural Centres. In: National question in Central Europe. Institute for Cultural Relations Policy (ICRP), Budapest, pp. 166-179. ISBN 978-615-5432-00-2

Földvári, Sándor (1996) Starodruky kyryličnoho šriftu v rimo-katolyćkych bibliotekach Uhorščyny. In: Tretij Mižnarodnyj Konhres Ukrajinistiv, 26 29 serpnja, 1996 roku. Національна Академія Наук України; Міжнародна Асоціація Україністів, Harkìv, pp. 188-192. ISBN 966 526 016 2

Földvári, Sándor (1995) Staropečatnye knigi kirillovskogo i glagoličeskogo šriftov Egerskoj arhiepiskopskoj biblioteki. SLAVICA, 27. pp. 83-94. ISSN 0583-5356

Földvári, Sándor (2007) A cirill betűs könyvek magyar tudósa : Ojtozi Eszter (1936-2006). SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 42 (1). pp. 105-109. ISSN 1216-092X

Földvári, Sándor (2014) A kora újkori szerb orthodoxia és a nyugat-ukrán kultúrközpontok kapcsolatai a liturgikuskönyv-kereskedelem tükrében. BELVEDERE MERIDIONALE, 26 (1). pp. 23-47. ISSN 1419-0222

Förköli, Gábor (2016) A Kalauz helye a magyar vallásos antropológia történetében. In: Útmutató. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (14). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-287-4

G

G. Etényi, Nóra (2015) John Roger Paas, The German Political Broadsheet 1600–1700, Volume 12, (1686–1700), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 367-372. ISSN 0025-0171

Galla, Ferenc (2015) Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században = The pauline order's missions in Hungary in the 17-18th centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (11). Gondolat Kiadó, Budapest - Róma. ISBN 978-963-508-801-0

Gara, Márk (2014) Anda Margit hagyatéka. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1). pp. 15-20. ISSN 2060-7148

Gara, Márk and Hézső, István (2011) Akiket elfeledtek: A Brada család. Parallel (22). pp. 21-29.

Gazda, István (2006) 1911-ben Edison itt járt Budapesten. In: Edison in Hungary. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 1-14. ISBN 963-200-514-7

Gazda, István (2013) Egyetemes tudománytörténeti kronológia Thalésztől Einsteinig. A felsőoktatási intézmények számára. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (1979) Einstein relativitáselméletének első hazai interpretátorai. MAGYAR TUDOMANY, 24 (6). pp. 476-483. ISSN 0025-0325

Gazda, István (2003) Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-8076-4

Gazda, István (2014) Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében. Íródott halálának centenáriumán. In: Szinnyei és követői. Id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv. Szerk.: Szőnyi Éva. Nemzeti TÉKA (30). OSZK - Gondolat Kiadó - MKE, Budapest, pp. 15-30. ISBN 978-963-200-635-2

Gazda, István (2018) Gyűjtemény Benedek Elek elsősorban álnéven vagy szignóval megjelent írásaiból. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (125). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Gazda, István (1992) Ilustres Científicos, Descubridores e Inventores Húngaros. Hungexpo, Budapest.

Gazda, István (2014) A Magyar Tudományos Akadémia 1831 és 1848 között megjelent kiadványainak nyomtatástörténeti megjegyzésekkel és teljes szövegű online hozzáférést lehetővé tevő linkekkel ellátott bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 14 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (2018) A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok 1831-1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 129 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet; Magyar Orvostörténelmi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5365-32-4

Gazda, István (2011) Múltunk öt jeles magyar tudománytörténésze: Id. Szily Kálmán, Heller Ágoston, Batta István, Jelitai József, Szathmáry László. In: Cito pede labitur aetas. Tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára. Semmelweis Kiadó, Budapest, pp. 99-117. ISBN 978-963-331-188-2

Gazda, István (2001) Néhány 19. századi antikváriumunkról. Sennowitz Adolf 1888-as gyűjtéséből. Antikvárium. Könyvkereskedők és Gyűjtők Lapja, 2 (1). pp. 7-8. ISSN 1586-8621

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (1991) Széchenyi István felmenői, testvérei, iskolai évei, utazásai, gyermekei. In: Széchenyi és kora. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (21). Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 963 555 810 4

Gazda, István (2015) Tudománytörténet a magyar művelődéstörténetet összegző nagyobb munkákban. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 81-96. ISBN 978-963-09-8335-8

Gazda, István (1982) Wissenschaftliche Kuriosa in den jahrhundertealten Beziehungen zwischen Ungarn und Hamburg. Hungexpo, Budapest. ISBN 963 7252 06 1

Gazda, István (1977) Über die ungarischen Mitglieder der europäischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 21 (3-4). pp. 303-307. ISSN 0324-6051

Gazda, István (2017) "A fizika kultúrtörténete" forrásaihoz. Magyar fizikatörténészek hozzájárulása a fizika egyetemes történetének irodalmához. In: III. Simonyi Károly tudományos ülés, 2006. október 11. , MTA. (Unpublished)

Gazda, István (1988) A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 293-298. ISSN 0025-0171

Gazda, István (2014) A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (44). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István (1984) A magyarországi honismereti irodalom 1944-ben. HONISMERET, 12 (6). pp. 1-5. ISSN 0324-7627

Gazda, István (1988) A pesti könyvkereskedők ezernyolcszázharmincnyolca. In: "Jégszakadás és Duna kiáradása". Pest-Buda 1838. Kiállítási katalógus. Szerk.: Kaján Imre. Vízgazdálkodási Intézet ; Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 28-31. ISBN 963-602-458-8

Gazda, István (2001) Értékőrző tudomány. Jeles kiadványok a Magyar Természettudományi Társulat első száz évében. VALÓSÁG : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 44 (5). pp. 42-55. ISSN 0324-7228

Gazda, István (1993) A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748-1798). Technikatörténeti Szemle, 20. pp. 159-172. ISSN 0497-056X

Gazda, István and Balog Stemler, Ilona and Danku, György and Grabarits, István and Karasszon, Dénes and Keszthelyi, Sándor and Sragner, Márta and Stemler, Ágnes and Szabó, Péter Gábor and Szabó T., Attila and Szállási, Árpád and Végh, Ferenc and Wirth, Lajos (2005) A korai magyar nyelvű nyomtatott reáltudományi és műszaki könyveink, 16–19. század. In: Pannóniai Féniksz, avagy Hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink, 16–19. század. OSZK- MTA, Budapest. ISBN 963-200-494-9

Gazda, István and Hegedűs, Lajos and Perjámosi, Sándor (2008) Ernyey József (1869–1945) : gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a Magyar Természettudományi Múzeum első főigazgatója, a történelem segédtudományai elismert művelőjének rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 11. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár, Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Budapest, pp. 1-46. ISBN 978-963-9276-67-3 (Unpublished)

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Magyar, László András (2010) Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (86). Johan Béla Alapítvány - Magyar Orvostörténelmi Társaság - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-85-7

Gazda, István and Marx, György and Béládi, Miklós and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Németh László és a természettudomány. (Csak egy kultúránk van III.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (3). pp. 104-109. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Perjámosi, Sándor (2015) Magyary-Kossa Gyula (1865–1944) orvos, farmakológus, a méregtan magántanára, orvostörténész, akadémikus, az állatorvosi akadémia professzora életmű-bibliográfiája. Bevezető tanulmányokkal. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (104). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 978-615-5365-08-9

Gazda, István and Pók, Andrea (2017) Vámos Éva (1950–2015) muzeológus, történész, technikatörténész, kandidátus életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 86 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Unpublished)

Gazda, István and Szegedy-Maszák, Mihály and Czeizel, Endre and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Madách és a tudományok. (Csak egy kultúránk van II.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (2). pp. 63-67. ISSN 0015-3257

Gazda, István and Szilágyi, Ferenc and Szállási, Árpád and Erdei Grünwald, Mihály (1981) Csokonai és a természettudományok. (Csak egy kultúránk van I.). FIZIKAI SZEMLE, 31 (1). pp. 15-18. ISSN 0015-3257

Gazda, István and V. Molnár, László (2003) Lengyel szerzők művei alapján készült magyar nyelvű kalendáriumok az 1560 és 1657 közötti korszakban. In: A magyar-lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. XV–XIX. század. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (27). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 93-120. ISBN 963-9276-30-8

Gellérfi, Gergő (2020) Nubit amicus: Same-sex weddings in Imperial Rome. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 25 (1). pp. 89-100. ISSN 1803-7402

Gerencsér, Péter (2018) A kisvárosi nyilvánosság korlátai a Hany Istók élclap példáján = Les limites de la sphère publique, illustrées à travers l’exemple du journal satirique Hany Istók. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 65-77. ISSN 0025-0171

Gilányi, Gabriella and Papahagi, Adrian (2019) Membra disiecta from a Transylvanian Antiphonal in Budapest and Cluj. Fragmentology. A Journal for the Study of Medieval Manuscript Fragments. ISSN 2624-9340 (Submitted)

Glatz, Ferenc (1970) Az Akadémia két világháború közötti történetéhez. MAGYAR TUDOMÁNY, 77 (12). pp. 873-880. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2014) Das Europa Institut Budapest im Dienste der Europa-Idee, 1990–2010. In: 20 Jahre Europa Institut Budapest, 1990–2010). Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (31). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 11-28.

Glatz, Ferenc (1971) A Gömbös-kormány vidéki sajtópolitikájáról. In: Sajtótudományi Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 81-100.

Glatz, Ferenc (1998) Hungary at the Turn of the Millennium. In: Die k.u.k. Armee. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (6). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-30. ISBN 963 03 5216 8

Glatz, Ferenc (2001) Information Society. In: Jahrtausendwende 2000. Begegnungen (12). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 149-162. ISBN 963-00-7314-5

Glatz, Ferenc (2006) Klebelsberg Kuno, a kultúrpolitikus (1922-1932). Az elitkultúrától a tömegkultúráig. Jel : Spirituális és kulturális folyóirat, 18 (6). pp. 171-175. ISSN 0865-0616

Glatz, Ferenc (1969) Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány. SZÁZADOK, 102 (5-6). pp. 1176-1200. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1967) A Magyar Történelmi Társulat megalakulásának története. SZÁZADOK, 101. pp. 233-267. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (2014) Naród i państwo w Europie Wschodniej, czyli o powszechnej użyteczności historiografii = Nation and State in Eastern Europe: Historiography as a Common Wealth. In: Cywilizacja europejska róznorodnosc i podzialy. Universitas, Kraków, pp. 43-63.

Glatz, Ferenc (1997) Scientific and Technological Revolution and the Small Nations. In: Die kleinen Nationen in Europa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (4). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 11-24.

Glatz, Ferenc (1967) Szerkesztőségi munka az induló Századoknál. SZÁZADOK, 101 (3-4). pp. 665-687. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1973) Vitás kérdések a dualizmuskorabeli magyar nacionalizmus történetében. THEOLOGIAI SZEMLE, 16 (9-10). pp. 269-276. ISSN 0133-7599

Glatz, Ferenc (1984) Zene, politikai közgondolkodás, nemzeti eszmények. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 27 (1-4). pp. 165-171. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2002) A honismeret újraértelmezése. HISTÓRIA, 24 (8). pp. 29-31. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1978) Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet. SZÁZADOK, 112 (1). pp. 134-153. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (2000) Űrkutatás, közgondolkodás, történettudomány. História, 22 (7). pp. 23-24. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2002) A természettörténet. Javaslat egy új kutatási irány önmeghatározására. HISTÓRIA, 24 (5/6). pp. 3-4. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (2010) A világnézeti forrongás kora. Válság és megújulás. HISTÓRIA, 32 (9-10). pp. 15-19. ISSN 0139-2409

Glavanić, Kristina (2016) Kult Weidingera u Hrvatskom Židanu. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 146-154. ISSN 1216-0016

Glässer, Norbert (2015) "Miként Ábrahám, a Te kedvelted". SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA, 27 (6). pp. 26-29. ISSN 0239-1384

Guitman, Barnabás (2017) Hit, hatalom,humanizmus. Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 978 963 277 698 9

Gulyás, Borbála (2017) Die Turniere am Hof der ungarischen Könige im 16. Jahrhundert. In: Turnier. 1000 Jahre Ritterspiele. Kunsthistorisches Museum - Hirmer Verlag, Wien - München, pp. 130-153. ISBN 978-3-99020-140-4, 978-3-7774-2879-6

Gulyás, Borbála (2017) Ünnepségek és lovagi tornák a 16. századi koronázásokon. RUBICON, 28 (302-3.). pp. 38-43. ISSN 0865-6347

Gulyás, Judit (2016) A múlt újraalkotása: hamisítás a 19. századi Európában. (Bak, M. János – Geary, Patrick J. – Klaniczay, Gábor (szerk.): Manufacturing a past for the present: forgery and authenticity in medievalist texts and objects in nineteenth century Europe.). ETHNOGRAPHIA, 127 (4). pp. 658-665. ISSN 0014-1798

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Névtani Értesítő, 37. pp. 137-156. ISSN 0139-2190

Gyáni, Gábor (2015) Művelődés-, kultúraés mentalitástörténet : A paradigmaváltás dilemmái. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 129-142. ISBN 978-963-09-8335-8

Gyáni, Gábor and Hutchinson, John (2017) Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában: Szöveggyűjtemény. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 6 . MTA BTK, Budapest. ISBN 9789634160861

Gyöngyössy, Orsolya (2018) A „két nemes ember” : Mátyus János plébános Csépán (1792–1802). ETHNOGRAPHIA, 129 (2). pp. 641-655. ISSN 0014-1798

Gángó, Gábor (2014) Báró Eötvös József Eperjesen, 1837–1838. SZÁZADOK, 148. pp. 715-726. ISSN 0039-8098

Gángó, Gábor (2014) Kemény Zsigmond és az „eszmék történészete". In: A sors kísértései. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 85-93. ISBN 978-615-5047-61-9

Gömöri, György (2017) Ifjabb Enyedi István külföldi tanulása és levele Sir Isaac Newtonhoz. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 418-426. ISSN 0025-0171

H

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Hajszan, Robert (2016) Stazama sv. Martina u Francuskoj. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 163-167. ISSN 1216-0016

Halmágyi, Miklós (2014) Mi és ők : Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-25-4

Haraszti Szabó, Péter (2018) A prágai egyetem magyarországi diákjainak könyvkultúrája a középkorban = La culture livresque des étudiants de l’université de Prague originaires de Hongrie. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0171

Hargittai, István and Hargittai, Magdolna (2017) New York-i séták a tudomány körül. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 9789634540717

Hargittai, Magdolna (2015) Nők a tudományban határok nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9641-1

Hausner, Gábor and Klaniczay, Tibor and Kovács, Sándor Iván and Monok, István and Orlovszky, Géza (1991) A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Zrínyi Könyvtár (4). Zrínyi Kiadó, Budapest. ISBN 963-327-002-2

Hegedűs, Rita Mária (2018) Tradíció és modernség az Ungarische Jahrbücher nyelvészeti írásaiban. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 77-86. ISSN 0025-0228

Hegyi, Ádám (2018) Tárgykultúra vagy könyvkultúra? Református könyves műveltség a Magyar Királyság délkeleti területén a 18. század második felében. In: A reformáció öröksége : Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek (24). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 544-560. ISBN 9786069349885

Hegyi, Ádám (2018) Wie beeinflusste ein ländlicher reformierter Prediger und sein Lesepublikum am Ende des 18. Jahrhunderts im Königreich Ungarn? : Der Erfolg der Bibelkommentare von William Burkitt und Friedrch Eberhard Rambach an der Peripherie des westlichen Christenums. In: Sunt libri mei... : Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, pp. 98-112. ISBN 978-80-7051-262-3

Hegyi, Ádám Alex (2014) Előszó. In: Szemian Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és másik hét egyetemen, úti emlékkönyve alapján. Művelődéstörténeti könyvtár lelőhely sorozat . Primaware, Szeged, pp. 4-5. ISBN 978 963 306 174 9

Hegyi, Ádám Alex (2020) Esperesek műveltsége és életmódja a Békési Református Egyházmegyében (1686)1712 és 1774 között. In: Hagyomány, Identitás, Történelem 2019 I. kötet. Reformáció öröksége, 1 (3/1). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 103-118. ISBN 978-615-5961-36-6

Hegyi, Ádám Alex (2020) Frühneuzeitliche Disputationen. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 11 (1-2). pp. 206-210. ISSN 2061-5132

Hegyi, Ádám Alex (2016) Fábián János békési református tanító veszedelmes könyvei. In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 260-267. ISBN 978-963-09-8702-8

Hegyi, Ádám Alex (2015) Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 246-247. ISSN 0025-0171

Hegyi, Ádám Alex (2015) A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. ISBN 978-963-12-1038-5

Hegyi, Ádám Alex (2015) Környei István és Literáti József zürichi könyvvásárlásai. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 16 (2). pp. 109-111. ISSN 1585-7476

Hegyi, Ádám Alex (2020) Közigazgatási, földesúri és egyházi iratok a hazai 18. századi református egyháztörténet-írás szolgálatában. In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 227-257. ISBN 9786155961380

Hegyi, Ádám Alex (2015) Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak szerepe a hazai orvostársadalom ismereteinek alakításában a 18. században. GERUNDIUM : Egyetemtörténeti Közlemények, 6 (3-4). pp. 29-40. ISSN 2061-5132

Hegyi, Ádám Alex (2019) Milyen szerepet játszottak az inventáriumok a kulturális emlékezet alakításában az írásbeliség alacsony fokán álló reformátusok között a Magyar Királyság délkeleti részében a 18. században? In: HIT 2018. Hagyomány, Identitás, Történelem. Reformáció Öröksége Könyvek, I. (1). Károli Gáspár Református Egyetem és L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 117-133. ISBN 9789634145707

Hegyi, Ádám Alex (2013) "Mit mondasz mindezekre te vallást csúfoló?". Egyháztörténeti Szemle, XIV (3). pp. 22-35. ISSN 1585-7476

Hegyi, Ádám Alex (2020) Moloch bálvány Vadászon. In: KRE 100. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad, pp. 376-397. ISBN 9789730318135

Hegyi, Ádám Alex (2020) Spuren der Rezeption von Basler Dissertationen ungarländischer Medizinstudenten im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 120. pp. 269-275. ISSN 0067-4540

Hegyi, Ádám Alex (2018) A bánsági református egyházközségek történetének kutatása. BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 82 (1). pp. 59-62. ISSN 1450-6831

Hegyi, Ádám Alex (2014) "...hogy a maga munkája helyett a másét mondotta el...". FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK, 21 (4). pp. 431-459. ISSN 1217-8020

Heltai, János (2017) A Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) tudománytörténeti helyzete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 106-114. ISSN 0025-0171

Hende, Fanni and Korondi, Ágnes (2016) Gyógyító szavak és füvek. In: Alexander multifrons. A MAGYAR KÖNYVSZEMLE ÉS A MOKKA–R EGYESÜLET FÜZETEI (8). Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 103-108. ISBN 978-963-446-781-6

Hites, Sándor (2015) „Pedig én is ott voltam!” Széchenyi István és a jövő előrejelzése. In: Az idő paradoxonai. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 13-22.

Holl, Béla (2000) Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest. ISBN 963-8472-46-4

Holl, Béla (2000) A váci egyházmegye alsópapságának könyvei. In: Laus librorum. METEM-könyvek (26). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 181-273. ISBN 963 8472 46 4

Horn, Ildikó (2015) Történetírás és a kora újkori magyar művelődéstörténet. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 119-128. ISBN 978-963-09-8335-8

Horváth, Attila (2013) A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején. Médiatudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-530-203-9

Horváth, Csaba Sándor (2017) A testkultúra fejlődéstörténete, gazdasági és társadalmi hatásai. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18 (67). pp. 154-160. ISSN 1586-2410

Horváth, Dániel Ágoston (2019) Vallási és kulturális cserefolyamatok az ókori Közel-Keleten. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). pp. 37-48. ISSN 0083-6265

Horváth, Mária (2020) Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának négy újabb, Esztergomban fellelt kötete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 42-45. ISSN 0025-0171

Hosszú, Gábor László and Zelliger, Erzsébet (2019) A Kiskundorozsmai íjmarkolatlemezek feliratának elemzése. In: Rovás kerekasztal-konferencia, 2018. január 25., MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Hubert, Ildikó (1991) Gvadányi József levele Nedeczky Elekhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 95 (4). pp. 457-459. ISSN 0021-1486

Hubert, Ildikó (2001) Kánya Athanáz ének-másolatai teológiai jegyzetében (1743). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 105 (5-6). pp. 707-711. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Hubert, Ildikó (2000) "Régi nagy Patrónánk": Kánya Athanáz ének-másolatai teológiai jegyzetében (1743). ÚJ HEVESI NAPLÓ, 10 (8). pp. 47-49. ISSN 1417-7080

Hárs, Endre (2004) Térképműveletek. Képzeletbeli földrajz és nemzeti paradigma Eötvös Károly útimonográfiáiban. In: Serta Pacifica : Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Pompeji Alapítvány, Szeged, pp. 295-303. ISBN 963-482-688-1

Hársvölgyi, Virág (2019) Magyar utazók japán fotográfiái mint gyermekkortörténeti dokumentumok : Adalékok a japán gyermekkortörténethez. PEDAGÓGIATÖRTÉNETI SZEMLE, 5 (1-2). pp. 45-56. ISSN 2415-9093

Hörcher, Ferenc (2014) Önképzés és közösségépítés - a Bildung-eszmény eszmetörténeti és esztétikai jelentései. MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA, 2 (3-4). pp. 3-9. ISSN 2064-3799

Húbert, Ildikó (1986) Adalék az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 102 (1). pp. 88-91. ISSN 0025-0171

Húbert, Ildikó (1985) Az Útitárs című imakönyv első kiadása (1639). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 101 (1). pp. 58-62. ISSN 0025-0171

Húbert, Ildikó (1983) Erdélyi humanisták bejegyzései Brunfels Herbariumába. Irodalomtörténeti Közlemények, 87 (6). pp. 660-664. ISSN 0021-1486

I

Iancu, Laura (2015) Ki lehet a Religio és Nevelés-ben megjelent (1844–45) moldvai vonatkozású cikkek szerzője? MOLDVAI MAGYARSÁG, XXV. (1). pp. 1-5. ISSN 1222-3794 (Unpublished)

Ispán, Ágota Lídia (2017) Cultured Way of Life Depicted in the Hungarian-Language Press. In: The Multi-Mediatized Other. Éditions L'Harmattan, Budapest, pp. 326-355.

id. Szinnyei, József (1997) Id. Szinnyei József (1830–1913) akadémikus, könyvtártudós komáromi históriái. Castrum könyvek (5). Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya. ISBN 963-7190-46-5

J

Jakab, Albert Zsolt (2008) 1848–1849 emlékezetének kialakítása és szervezése Kolozsváron. In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat - kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, pp. 289-305. ISBN 978-86-86469-11-3

Jakab, Albert Zsolt (2019) Az első világháború emlékezete Kolozsváron. Keretek, helyek, alakzatok = The Memory of the World War I in Cluj. Frames, Realms and Figures. In: Aranymadár : Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 437-453. ISBN 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9

Jakab, Albert Zsolt (2015) Az ezredik év. In: Aranykapu. Kriza János Néprajzi Társaság; Székely Nemzeti Múzeum; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Kolozsvár, pp. 865-890. ISBN 9789738439801; 9789637376627

Jakab, Albert Zsolt (2018) Homo Memor. In: Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. Intervention Press; Kriza János Ethnographic Society, Aarhus, Cluj Napoca, pp. 79-111. ISBN 978-973-8439-95-5; 978-87-92724-12-0

Jakab, Albert Zsolt (2017) Homo memor. In: Aranyhíd. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, pp. 401-418. ISBN 978-973-8439-92-4; 978-606-739-075-9

Jakab, Albert Zsolt (2017) Lokális történelmek. ETHNOGRAPHIA, 128 (4). pp. 756-758. ISSN 0014-1798

Jakab, Albert Zsolt (2014) The Social Functions of Memory in Cluj between 1440 and 2012. In: A qui appartient la tradition?: Actes du colloque [Who owns the tradition?: the acts of the symposium]. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Cluj-Napoca, pp. 117-135. ISBN 9786068178691

Jakab, Albert Zsolt and Keszeg, Vilmos and Szabó, Árpád Töhötöm (2008) Kultúrakutatások és értelmezések. Kriza János Néprajzi Társaság; BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN 9789738439412

Jakó, Klára (2013) Újabb adatok Rozsnyai Dávid munkásságához. In: Az oszmán–magyar kényszerű együttélés és hozadéka. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, pp. 352-365.

Jancsó, Katalin (2019) Fehér, vörös, sárga és fekete : Bánó Jenő és a soketnikumú Amerika. Faji sokszínűség a XIX. századi Latin-Amerikában. In: KET. Kultúrák és etnikumok találkozása. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 45-54. ISBN 978-963-9987-42-5

Jancsó, Katalin (2018) La isla del azúcar y el tabaco. Cuba por Árpád Pásztor a Principios del Siglo XX. In: Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX : Dos Siglos de Relaciones. Ibero-Americana Pragensia Supplementum (48). Universidad Carolina Editorial Karolinum, Praga, pp. 131-138.

Jankovics, József (2016) A Royal Society érdeklődése Magyarország és Erdély iránt a 17. század hatvanas éveiben. In: Művészet és mesterség. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 373-386. ISBN 978-963-236-497-1; 978-963-414-133-4

Jankovics, József and Monok, István (2000) A hungarológiáról és magyarországi intézményeiről. HUNGAROLÓGIA (1-2). pp. 43-52. ISSN 1217-4343

Jeličić, Ivan (2020) Is there Space for Remembering Habsburg World War One in Rijeka? : Considerations on the Monument to the Heroic Sailor in Sušak. SPIEGELUNGEN: ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS, 15 (1). pp. 111-121. ISSN 1862-4995

Juhász, Réka Ibolya (2017) A Győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719-1852. Felsőoktatástörténeti kiadványok (13). MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-284-874-7

K

K. Németh, András (2014) A Balaton, a Sió és a Kapos közének települései egy 17. század végi kéziratos térképen. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2014). ISSN 2064-390X (Submitted)

K. Németh, András (2013) Regenkes vel Koppankes. A Koppány folyónév keltezéséhez. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 9. pp. 31-41. ISSN 1789-0128

K. Németh, András (2013) Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében : I. Vízimalmok. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 35. ISSN 0865-5464 (Submitted)

K. Németh, András (2013) Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. I. Vízimalmok. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 35. pp. 121-151. ISSN 0865-5464

K. Németh, András (2014) Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. II. Halászat. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 36. pp. 223-251. ISSN 0865-5464

K. Németh, András (2015) Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. III. Folyó- és állóvizek, szigetek, kutak, források. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve. ISSN 0865-5464 (Submitted)

K. Németh, András and Máté, Gábor (2015) Az elenyészett Enyőd. Vázlat egy elpusztult középkori falu régészeti és tájtörténeti kutatásáról. Dél-Dunántúli Dolgozatok. ISSN 1218-196X (Submitted)

K. Németh, András and Máté, Gábor (2014) Szempontok és példák a középkori eredetű malmok és malomhelyek folytonosságának vizsgálatához (Kapos és a Völgységi-patak vízgyűjtője). In: Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában, 2013. június 7., Budapest.

K. Németh András, Máté Gábor (2013) Szempontok és példák a középkori eredetű malmok és malomhelyek folytonosságának vizsgálatához : Kapos és a Völgységi-patak vízgyűjtője. In: Középkori elemek a magyar anyagi kultúrában, napjainkban, 2013. június 7., Magyar Mezőgazdasági Múzeum. (Submitted)

Kalla, Gábor (2015) Ókori szent helyek pusztulása. A palmyrai templomok lerombolása. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 11 (3-4). pp. 133-147. ISSN 1786-4062

Kalla, Zsuzsa (1997) Búcsúsorok - sírszalagok. In: Kegyelet és irodalom. A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei (7.). Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, pp. 112-122. ISBN 963741269 7

Kalla, Zsuzsa (2014) Társasélet Fáy András közegében. SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE, 24. pp. 335-342. ISSN 0237-6237

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2015) Média, szellemi termelés, késő kapitalizmus. In: Határtalan médiakultúra. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 1-33. ISBN 9789632954967

Kappanyos, András (2017) Az ellenkultúra domesztikálása. In: Populáris zene és államhatalom. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, pp. 64-81. ISBN 9786155062346

Kapronczay, Károly and Petneki, Áron and Gazda, István (2013) A magyar–lengyel és lengyel–magyar orvosi–közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (96). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-98-7

Kasza, Péter (2020) Brevissima responsio avagy Nagyon rövid viszontválasz Botlik Richárdnak. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 60-62. ISSN 0025-0171

Katona, Csaba (2015) Први светски рат у сећању мађарских учесника Првог светског рата. Прилог вредновању ратних дневника и мемоара. Војноисторијски гласник, 66 (1). pp. 224-237. ISSN 0042-8442

Katona, Csaba (2014) Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. KOR/RIDOR : SZLOVÁK-MAGYAR TÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 1 (4). pp. 81-89. ISSN 2064-6410

Katona, Csaba (2014) Naplók és emlékiratok az első világháborúból. TEMPEVÖLGY, 6 (4). pp. 69-75. ISSN 1789-9265

Katona, Csaba (2015) Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története. Villasor a Balaton fölött [recenzió]. SiópArt, 1 (1). pp. 102-104. ISSN 2416-3031

Katona, Csaba (2014) A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból (1850–1852, 1856). TURUL (2). pp. 55-62. ISSN 1216-7258

Katona, Csaba and Kovács, Eleonóra (2014) A személyes emlékezet dokumentumai. TURUL (2). pp. 41-47. ISSN 1216-7258

Katona, Tünde and Szebelédi, Zsolt and Kovács, Eszter and Farkas, Gábor Farkas (2017) Válogatás az 1680. évi üstökösre vonatkozó rövidebb forrásokból. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 385-389. ISBN 978-963-475-020-8

Kecskeméti, Gábor (2019) A rámizmus Magyarországon és Erdélyben. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3-4). pp. 65-83. ISSN 2061-5132

Kelényi, Borbála (2017) Akademia Krakowska i jej węgierscy studenci. In: Na wspólnej drozde. Budapesti Történeti Múzeum, Kraków, pp. 147-151. ISBN 978-83-7577-262-3

Kelényi, Borbála (2011) Az öltöztetős Madonna : Két késő középkori forrás alapján, kitekintéssel a néprajzi párhuzamokra. In: Micae mediaevales. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 45-61. ISBN 978-963-284-223-3

Kelényi, Borbála (2014) Hungarian Aristocratic Women's Last Wills from the Late Middle Ages (1440-1526). In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, pp. 133-154. ISBN 978-963-473-767-4

Kelényi, Borbála (2012) Három Várdai-feleség végrendelete a késő középkorból. In: MICAE MEDIAEVALES II. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, pp. 159-175. ISBN 978-963-284-300-1

Kelényi, Borbála (2012) Kanizsai Dorottya végrendelete és társadalmi kapcsolatai. In: Tiszteletkör. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 451-458. ISBN 978 963 312 095 8

Kelényi, Borbála (2013) Magyar kifejezések késő középkori női nemesi végrendeletekben. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 181-217. ISBN 978-963-284-365-0

Kelényi, Borbála (2016) A krakkói egyetem és magyar hallgatói. In: Közös úton. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 137-142. ISBN 978-615-5341-25-0

Kerekes, Ibolya (2019) Elhaladt az idő : Életek, történetek a Tisza-Maros szögéből. A Vallási Kultúrakutatás Könyvei (47). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. ISBN 978-963-306-715-4

Kerny, Terézia (2015) Aquila János … keze által … / … by his hands. Műcsarnok, Budapest. ISBN 978-963-9506-81-7

Kerny, Terézia (2014) Az esztergomi Keresztény Múzeum Árpád-házi Szent Margit fametszete. I. ARS HUNGARICA, 40 (2). pp. 126-150. ISSN 0133-1531

Kerny, Terézia (2014) Árpád-házi Szent Margit alakja egy 15. századi fametszeten. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 65-71.

Keveházi, Katalin and Monok, István (1990) A Csongrád megyei Levéltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (10). József Attila Tudományegyetem, Szeged, pp. 65-82. ISBN 963-481-831-5

Keveházi, Katalin and Monok, István (1988) Egy Sleidanus-kötet története. Adalék Lőcse művelődéstörténetéhez és a tizenötéves háború eseményeihez. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 25. pp. 151-163. ISSN 0586-3708

Keveházi, Katalin and Monok, István (1986) Régi könyveink és kézirataink katalógusai : XVI. századi könyvek. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae (1). JATE, Szeged. ISBN 963-481-757-2

Kinczler, Zsuzsanna (2016) Reformáció és anyanyelvű éneklés. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 143-154. ISBN 9786158045902

Király, Péter (2015) Die Schmidtbau(e)rs : Angaben zu Mitgliedern einer Musikerfamilie des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts. In: Joseph Haydn & die „Neue welt“. Hollitzer Wissenschaftsverlag, Wien, pp. 302-321. ISBN 9783990125724

Király, Péter (2015) Mathias Pollerman, Esterházy Pál udvari és hadi trombitása. Adalékok a 17. századi főúri mecenatúrához. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. reciti, Budapest, pp. 495-512.

Kis, Domokos Dániel (2017) A természetszerető Eötvös Loránd: Levéltári és kézirattári kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (116). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Kisdi, Klára (2014) Egy figyelemreméltó Ars notoria ­töredék a Capreolus-kötet egykori kötéséből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2014 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0171

Kisdi, Klára (2003) Virgilius Maro Grammaticus: Opera omnia. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 43 (3-4). pp. 497-500. ISSN 0044-5975

Kisdi, Klára and Lauf, Judit (2016) Gyógyír a püspöknek : Az orvosi receptek titkai Filipec János pontifikáléjában. In: Alexander multifrons : Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület füzetei (8). Argumentum Kiadó; OSZK, Budapest, pp. 109-116. ISBN 978-963-446-781-6

Kiss, Erika (2019) "Ami megvan, az megvan - No de mi lett a hozománnyal?" : Esterházy Pál és Orsolya kincsei. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 50-78. ISBN 9789630997249

Kiss, Farkas Gábor (2017) Irodalmi útkeresések a katolikus értelmiségben 1530 és 1580 között: négy pályafutás és tanulságai. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (17). Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 331-371. ISBN 978 615 5579 15 8

Kiss, Farkas Gábor (2017) A katolikus peregrináció lehetőségei és következményei a 16. század közepén (1530-1580). GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 51-70. ISSN 2061-5132

Kiss, László (2017) Égnek legszebb ajándéka. Barangolás a himlő elleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (119). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5365-22-5

Kiss, Margit (2014) Mit tészen ez a szó? In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (239). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 48-56. ISBN 978-615-5061-05-9

Kiss Farkas, Gábor (2014) Alchemy and the Jesuits: communication patterns between Hungary and Rome in the seventeenth century. In: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699. A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations (1). Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 157-182. ISBN 978-1443866866

Kiss Farkas, Gábor (2015) Augustinus Moravus and the Transmission of Ancient Wisdom in the Context of Poetry. In: Augustinus Moravus Olomucensis. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 77-92. ISBN 978-963-200-636-9

Kiss Farkas, Gábor (2013) Beszélő könyvek. Dialogikus olvasás, paratextusok és reklám 1500 körül. In: Az olvasás labirintusában. Ráció Kiadó, Budapest, pp. 15-35. ISBN 978-615-5047-50-3

Kiss Farkas, Gábor (2016) Boëthius Besztercén: egy ismeretlen latin költemény a 15. század második feléből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 354-365. ISSN 0025-0171

Kiss Farkas, Gábor (2009) A Békaegérharc Bécsben a 16. század kezdetén: jegyzetek a copia oktatásáról. In: Magistrae discipuli. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei (2). Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 154-161. ISBN 978-963-446-549-2

Kiss Farkas, Gábor (2012) Des livres qui parlent: paratexte et publicité au début du 16e siècle. ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE SERIES C - HISTORIA LITTERARUM, 57 (3). pp. 61-68. ISSN 0036-5351

Kiss Farkas, Gábor (2016) Introduction: the late medieval art of memory in East Central Europe. In: The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland). L'Harmattan Kiadó, Budapest; Paris, pp. 9-26. ISBN 978-2-343-08252-3

Kiss Farkas, Gábor (2014) Johannes Jacobus de Castelbarco: Regimen contra pestem. Életvezetési és orvosi tanácsok Vitéz János számára. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 10. pp. 7-22. ISSN 0865-0632

Kiss Farkas, Gábor (2014) Konstanztól Budáig: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus. In: "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris". Printart-Press, Debrecen, pp. 369-382. ISBN 978-963-89963-3-6

Kiss Farkas, Gábor (2016) Latin és népnyelv a késő-középkori magyarországi domonkos kolostorokban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (2). pp. 225-247. ISSN 0021-1486

Kiss Farkas, Gábor (2015) 'Mindent el kell hinnünk és meg kell tartanunk, ami a Bibliában van?' Gosztonyi János győri püspök kérdései és Iodocus Clichtoveus párizsi teológus válaszai. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 17-44. ISSN 0865-0632

Kiss Farkas, Gábor (2012) “O Pragensis achademia!” Ms. Prague, Metropolitan Chapter 832 and its relevance to the efforts of church unification between Hungary, Paris and Prague in 1518. ARCHA VERBI. YEARBOOK FOR THE STUDY OF MEDIEVAL THEOLOGY, 9. pp. 161-184. ISSN 1865-2964

Kiss Farkas, Gábor (2012) Performing from Memory and Experiencing the Senses in Late Medieval Meditative Practice: The Treatises “Memoria fecunda”, “Nota hanc figuram” and “Alphabetum Trinitatis”. DAPHNIS-ZEITSCHRIFT FÜR MITTLERE DEUTSCHE LITERATUR, 41 (2). pp. 419-452. ISSN 0300-693X

Kiss Farkas, Gábor (2010) Rab és szolga. In: Ghesaurus. rec.iti, Budapest, pp. 309-315. ISBN 978-963-7341-86-1

Kiss Farkas, Gábor (2015) Un nouveau témoin illustré du Libellus de imaginibus deorum (Eger, Bibl. arch., Ms. B. X. 44.). HUMANISTICA LOVANIENSIA, 64. pp. 23-41. ISSN 0774-2908

Kiss Farkas, Gábor (2008) Valentinus de Monteviridi (Grünberg) and and the art of memory of Conrad Celtis. In: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Prace Biblioteki Uniwersyteckiej (30). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznan, pp. 105-118. ISBN 9788360961001

Kiss Farkas, Gábor (2015) „Venus domina anni”: 1526, Vénusz éve. In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, p. 22. ISBN 978-963-12-3172-4

Kiss Farkas, Gábor (2011) Zrínyi, a filológus és a reneszánsz olvasáskultúra. In: "Ritrar parlando il bel". L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 325-345. ISBN 978-963-236-475-9

Kiss Farkas, Gábor (2016) The art of memory in Hungary at the turn of the fifteenth and sixteenth centuries. In: The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland). L'Harmattan Kiadó, Budapest; Paris, pp. 109-164. ISBN 978-2-343-08252-3

Kiss Farkas, Gábor (2012) A magyarországi humanizmus kezdeteiről (Pierpaolo Vergerio, Vitéz János és Johannes Tröster). In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 119-131. ISBN 978-963-318-211-6

Kiss Farkas, Gábor and Dolezalová, Lucie and Wójcik, Rafał (2016) The art of memory in late medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland). L'Harmattan Kiadó, Budapest; Paris. ISBN 978-2-343-08252-3

Kiss Farkas, Gábor and Dolezalová, Lucie and Wójcik, Rafał and Poleg, Eyal (2013) Old Light on New Media: Medieval Practices in the Digital Age. DIGITAL PHILOLOGY: A JOURNAL OF MEDIEVAL CULTURES, 2. pp. 16-34. ISSN 2162-9544

Kiss Szemán, Róbert (2018) Tájrombolás és tájépítés Kollár Észak-itáliai útirajz-ában – Keszthely, Zalavár, Zalaapáti. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 151-162. ISBN 978-963-489-061-4

Klaniczay, Gábor (2018) 1968 és az ellenkultúra. EDUCATIO, 27 (3). pp. 382-390. ISSN 1216-3384

Klement, Judit (2014) Az őrlési forgalom jelentősége a fővárosi malomvállalatok nézőpontjából. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Rendi társadalom - polgári társadalom (26). Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 211-220. ISBN 978-963-89463-2-4

Klestenitz, Tibor (2019) 1918 az észak-magyarországi régió egyházi sajtójának tükrében. In: 1918: Vég és kezdet. Líceum Kiadó, Eger, pp. 117-130. ISBN 9789634961079

Klestenitz, Tibor (2019) Az egyházpolitika mint propaganda - Az iszlám vallás elismertté nyilvánításának tükrében. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 8 (1). pp. 57-71. ISSN 2063-6253

Klestenitz, Tibor (2015) Az újrakezdés reménye. In: Megmenekültem az oroszlán torkából. Szent István Társulat; Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Budapest; Kolozsvár, pp. 177-216.

Klestenitz, Tibor (2017) Bangha Béla jelentése a budapesti nunciusnak a Központi Sajtóvállalat helyzetéről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 67-80. ISSN 0025-0171

Klestenitz, Tibor (2015) "Hódító katolicizmus". VIGILIA, 80 (5). pp. 340-349. ISSN 0042-6024

Klestenitz, Tibor (2019) Katolikus és protestáns sajtótörekvések Magyarországon: hasonlóságok és különbségek, 1890-1918. In: Laborator Assiduus : A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest, pp. 263-270. ISBN 978-963-416-165-3

Klestenitz, Tibor (2015) A Központi Sajtóvállalat Gömbös Gyula miniszerelnöksége (1932-1936) idején. In: Médiatörténeti tanulmányok. Médiatudományi Könyvek . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 1-42. ISBN 978-963-416-018-2

Klestenitz, Tibor (2015) Mindszenty József, a katolikus sajtó harcosa. VASI SZEMLE, 69 (5). pp. 287-297. ISSN 0505-0332

Klestenitz, Tibor (2015) A nagy háború propagandája és a magyar sajtó. IN MEDIAS RES, 4 (2). pp. 392-410. ISSN 2063-6253

Klestenitz, Tibor István (2018) Az Esztergom, egy regionális néppárti lap első évei. In: Médiatörténeti tanulmányok 2018. MTA BTK, Budapest, pp. 35-50.

Klestenitz, Tibor István (2018) Hiperlojalitástól a királysértésekig. Ferenc József ábrázolása a dualizmus korának magyar sajtójában. In: VERITAS Évkönyv 2017. Magyar Napló; Veritas Történetkutató Intézet, Budapest, pp. 41-56.

Klestenitz, Tibor István (2015) Mellékszerepben. Prohászka Ottokár fellépése a katolikus nagygyűlések szakosztályi és egyesületi ülésein. In: Prohászka-tanulmányok 2012-2015. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 121-139. ISBN 978-963-88071-6-8

Klestenitz, Tibor István (2016) A Nagy Háború propagandjának megítélése a magyar sajtóban. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 287-302. ISBN 978-963-200-660-4

Klestenitz, Tibor István (2016) Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989. IN MEDIAS RES, 5 (1). pp. 171-174. ISSN 2063-6253

Klestenitz, Tibor István (2015) Prohászka Ottokár az 1921-es német katolikus nagygyűlésen. In: Prohászka-tanulmányok 2012-2015. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, pp. 144-165. ISBN 978-963-88071-6-8

Klestenitz, Tibor István (2020) A protestáns sajtó fejlesztésének kérdései és lehetőségei a Református Figyelő tükrében, 1928–1933. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 316-330. ISSN 0025-0171

Knapp, Ilona Éva (2018) Ferencesek Mesztegnyőn a 18. században. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 46 (3). pp. 51-63. ISSN 0133-0144

Knapp, Ilona Éva (2017) "Luther-nyomtatványok" - "Martin Luther in Prints" : A lutheri reformáció emlékei az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban a XVI-XVII. századból. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest. ISBN 9789632849225

Knapp, Ilona Éva (2018) Palingenius Zodiacus vitae-je a magyarországi Album Amicorumokban. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ, 1 (2). pp. 115-136. ISSN 2560-2659

Knapp, Ilona Éva (2015) A történeti könyvállományok bővülési lehetősége – ismeretlen nyomtatványok azonosítása 1800 előttről. In: Hagyományok és kihívások, 2014.03.05, Budapest.

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (1998) "Abgetrocknete Thränen". Elemente in der Wiener Verehrung des marianischen Gnadenbildes von Pötsch im Jahre 1698. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE 1998. Institut für Volkskunde, München, pp. 93-104.

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (1998) Emblematische Viten von Jesuitenheiligen im 17./18. Jahrhundert. ARCHIV FUR KULTURGESCHICHTE, 80. pp. 105-142. ISSN 0003-9233

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (2004) Mariazell magyarországi filiációi a 18. században. In: Mariazell és Magyarország: egy zarándokhely emlékezete: kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2004. május 28 - szeptember 12. BTM, Budapest, pp. 240-250. ISBN 9639340340

Knapp, Ilona Éva and Tüskés, Gábor (2004) Mariazell és a magyarországi zarándoklatok a 17-18. században. In: Mariazell és Magyarország: egy zarándokhely emlékezete: kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2004. május 28 - szeptember 12. BTM, Budapest, pp. 84-92. ISBN 9639340340

Knapp, Éva (1996) "Abgetrocknete Thränen": A pócsi Mária ikon bécsi kultuszának elemei 1698-ban. In: Ivancsó István (szerk.) Máriapócs 1696 - Nyíregyháza 1996: Történelmi konferencia a Máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. 1996. november 4-6. Konferencia helye, ideje: Máriapócs, Magyarország, 1996.11.04-1996.11.06. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 61-77. ISBN 963 04 7631 2

Knapp, Éva (2000) Az emblematika oktatásának forrásai a magyarországi jezsuita kollégiumokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 116. pp. 1-26. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1993) A Codex Germanicus / Der Codex Germanicus. Helikon, Budapest. ISBN 963-208-205-2

Knapp, Éva (1997) Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története I. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 149-166. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1997) Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 113. pp. 282-298. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1994) Egy tévesen feltételezett XVIII. századi nyomda: Máriavölgy (1730-1736). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110. pp. 412-417. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1998) Egyetemi Könyvtár - Universitätsbibliothek. In: Handbuch. Deutscher Historischer Buchbestände in Europa: Eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Olms-Weidmann, Hildesheim, Zürich, New York, pp. 69-79. ISBN 3-487-10358-3

Knapp, Éva (2000) Emblematikus eszközök a XVII-XVIII. századi magyarországi prédikációirodalomban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 104. pp. 1-23. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (2003) Emblémaelméletek Európában. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 233-254.

Knapp, Éva (2007) Et tu Hungaria cum paulinis crescis - És te Magyarország a pálosokkal virulsz. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok. Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2 (4/1). Szent István Társulat, Budapest, pp. 709-720. ISBN 9789637359

Knapp, Éva (2003) Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtári Hálózata - Kézirat- és Ritkaságtár. In: Egyetemi Könyvtárak Magyarországon. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Budapest, pp. 37-39. ISBN 963-212-517-7

Knapp, Éva (1993) Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. Závodszky Géza. Budapest 1992. ELTE Tanárképző Főiskola. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109. p. 248.

Knapp, Éva (1993) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 109 (1). pp. 3-36.

Knapp, Éva (1992) Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. In: Egyházak a változó világban: a Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata - József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, pp. 427-430. ISBN 963-7631-45-3

Knapp, Éva (2015) Ismeretlen 18. századi magyarországi nyomtatványok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 337-348. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2003) The Library Network of the Eötvös Loránd University - The Collection of Manuscripts and Rarities. In: University Libraries in Hungary. The Board of University Library Directors, Budapest, pp. 36-39. ISBN 963 216 302 8

Knapp, Éva (1982) Magyar egyházi gyűjtemények kincsei. VIGILIA, 47. pp. 790-791. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (2017) Matthaeus Tympius retorikai vonatkozású művei Magyarországon. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 32-54. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2007) Mirákulumoskönyv. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 424-426. ISBN 978-963-506-735-0

Knapp, Éva (1994) Pálos gazdálkodás a középkori Baranya megyében. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok: válogatás a Budapesten 1991. október 4-5-én rendezett II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából. Varia Paulina (1). Árva Vince OSP kiadása, Csorna, pp. 62-103.

Knapp, Éva (1983) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. SZÁZADOK, 117. pp. 511-557. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Knapp, Éva (2001) Retorikai koncepció és ikonográfiai program a győri jezsuita kollégium díszlépcsőjének freskóciklusán. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 50. pp. 199-220. ISSN 0027-5247

Knapp, Éva (1995) Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Összeáll., szerk. H. Takács Marianna. Budapest 1994. MTA Könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 111. pp. 111-113. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a XVII-XVIII. században. SZÁZADOK, 129. pp. 791-814. ISSN 0039-8098

Knapp, Éva (1997) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 123-160.

Knapp, Éva (1999) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. II. In: Szögi László (szerk.) Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 93-129.

Knapp, Éva (2001) A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői. III. In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Budapesti Egyetemi Könyvtár, Budapest, pp. 207-233.

Knapp, Éva (2016) Ágoston Péter Mennyei követek (1681) fordításának kiadástörténeti utóéletéhez, 1845–1911. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 133-145. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (1995) A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 99. pp. 599-615. ISSN 0021-1486

Knapp, Éva (1992) A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. I.: Rekonstrukciós kísérlet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (3). pp. 193-216.

Knapp, Éva (1992) A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. II.: Rekonstrukciós kísérlet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (4). pp. 311-328. ISSN 0025-0171

Knapp, Éva (2000) A nagyszebeni jezsuita iskolai színjátszás első szöveges emléke: Szent Alexius (1709). In: Demeter Júlia (szerk.): A magyar színház születése I. A régi magyar színház . Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 221-230. ISBN 963 661 407 5

Knapp, Éva (1989) Értékes történeti térképek a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: University Library, Budapest : IX 1989. Magyar Bibliofil Társaság, Budapest, pp. 6-29. ISBN 963-01-9773-1

Knapp, Éva (2004) A "rézmetsző poéta". Grafikák Berei Farkas András életművében. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 53. pp. 81-107. ISSN 0027-5247

Knapp, Éva (2003) A soproni jezsuita díszlettervgyűjtemény. In: A magyar színjáték honi és európai gyökerei. A régi magyar színház, 2 . Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 176-196. ISBN 963 661 567 5

Knapp, Éva (2001) A "törökországi" kódexek a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. In: Csok Jasa - A török küldöttség látogatásának emlékkönyve. Akadémiai Kiadó - Magyar-Török Baráti Társaság, Budapest, pp. 119-132.

Knapp, Éva and Farkas Wellmann, Endre (2004) "Írt ő a halálnak egy hívó levelet" - még egyszer Radák Polyxénáról. A DUNÁNÁL, 3 (1). pp. 63-69. ISSN 1588-1768

Knipl, István (2015) Császártöltés határának természeti jellemzői. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 9-16. ISBN 978-963-12-3646-0

Knipl, István (2016) Kényszermunka, azaz a Málenkij robot. In: Császártöltés 2. : Császártöltés története 1918 és 1948 között. Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 142-149. ISBN 978-963-12-6821-8

Knipl, István (2018) A tájhasználat változásai térben és időben (a hajósi és a császártöltési határ terepbejárásának eredményei) = Changes in the Usage of Landscape in Space and Time. In: Cumania 28. Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét, pp. 47-58.

Knipl, István and Sümegi, Pál (2011) Két rendszer határán – Az ember és környezet kapcsolata a sárközi dunai allúvium és a Duna–Tisza köze peremén. In: Környezeti változások és az Alföld. A Nagyalföldi Alapítvány Kötetei (7). Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba, pp. 45-54. ISBN 978-963-85437-8-3

Knipl, István and Sümegi, Pál (2012) Life at the interface of two distinct landscapes–relationship of humans and environment in the periphery of the Danube-Tisza Interfluve between Hajós and Császártöltés. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 4 (3). pp. 439-447. ISSN 2081-9900 (print); 1896-1517 (online)

Kocsis, Lajos (2018) Györgyjakab Márton csíkszeredai nyomdász könyvkiadói tevékenysége (1884–1899) = L’activité éditoriale de Márton Györgyjakab (1884–1899), imprimeur á Csíkszereda. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 56-64. ISSN 0025-0171

Koltai, András (2002) Batthyány Ádám és könyvtára. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (4). OSZK, Budapest; Szeged. ISBN 963-200-446-9, 963-9411-15-9

Korondi, Ágnes (2016) Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. Monográfiák (3). Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-85-3

Kovács, Andrea (2015) Pozsonyi-e az „I” kódex? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 305-311. ISSN 0025-0171

Kovács, Eszter (2017) Szlovák vagy cseh? A Tractatus Cometographicus nyelvi kérdései. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 515-525. ISBN 978-963-475-020-8

Kovács, István and Mitrovits, Miklós (2019) Węgierskie pamiątki w Polsce. Antall József Knowledge Centre, Budapest. ISBN 978-615-5559-52-5

Kovács, Nándor Erik (2019) Eszkatológia mint propagandaeszköz az Oszmán Birodalomban a 18. század hajnalán. Adalékok Ibrahim Müteferrika polemikus értekezésének értelmezéséhez = Eschatology as an instrument of propaganda in the early 18th-century Ottoman Empire. Some remarks on the polemical treatise of İbrahim Müteferrika. KELETKUTATÁS (ősz). pp. 79-96. ISSN 0133-4778

Kovács, Teofil (2016) „Le rajzoltam a magam tékámat…” : Szilágyi Sámuel könyvszekrényleírása 1740-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 368-371. ISSN 0025-0171

Kovács, Ágnes Zsófia (2017) Edith Wharton’s Vision of Continuity in Wartime France. NEOHELICON, 44 (3). pp. 541-562. ISSN 0324-4652 (print);1588-2810

Kovács, Ágnes Zsófia (2018) The sentimental tourist in rural France : Henry James’ pictures of history in A Little Tour in France (1884, 1900). In: Henry James’ Travel : Fiction and Non-Fiction. Routledge Focus, London, pp. 29-45. ISBN 9781138350526 (print); 9780429435805 (online)

Koósz, István (2019) Amikor gésának öltöznek a bálokon a lányok : A japán–magyar kapcsolatok történetéhez. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (3). pp. 488-490. ISSN 0083-6265

Kriskó, Edina (2017) Az állam rendvédelmi feladatai és a média = Law Enforcement Tasks of the State and the Media. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 216-237. ISSN 2063-9058

Kruppa, Tamás (2020) Isten (kényszer)zubbonyban. Vincenzo Lavenia, Dio in uniforme, Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna, Bologna, Il Mulino, 2017 könyve kapcsán. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 360-368. ISSN 0025-0171

Krász, Lilla (2015) A medicina reprezentációi a magyar művelődéstörténet-írásban. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 97-118. ISBN 978-963-09-8335-8

Kunt, Gergely and Viskolcz, Noémi (2019) Az Esterházyak szolgálatában : Licskay Sándor, a fraknói vár várnagya. GESTA: FIATAL MISKOLCI TÖRTÉNÉSZEK FOLYÓIRATA, 18. pp. 3-11. ISSN 1417-2569

Kusz, Veronika (2016) Dohnányi Hárfa-concertójának kérdései. In: Dohnányi-tanulmányok 2015. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 67-87.

Kállai, Ernő (2015) A cigány kulturális örökség néhány eleme. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978-615-5509-38-4

Kántás, Balázs (2010) Ungvári Tamás Labirintusok című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 3. pp. 102-103. ISSN 1585-3829

Kármán, Gábor (2014) Recenzió Kiss Réka "Egyház és közösség a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye 17-18. századi iratainak tükrében" című könyvéről. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 15 (57). pp. 209-212. ISSN 1586-2410

Kármán, Gábor (2014) Translation at the Seventeenth-Century Transylvanian Embassy in Constantinople. In: Osmanische Orient und Ostmitteleuropa: Perzepzionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 253-277.

Kégli, Ferenc (2015) Magyar könyvtártörténeti kronológia, 4. kötet, 2008–2010, Pótlások, javítások, 996–2007, Összeállította: Gerő Gyula, A szerkesztésben közreműködött Rácz Ágnes, Budapest, OSZK, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 357-360. ISSN 0025-0171

Kéri, Katalin (2020) Andrés, María del Mar del Pozo (comisaria gen., 2019): Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la Escuela Publica. Ensayos en torno a una exposición. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 151-154. ISSN 0237-7683

Kósa, László (2015) Az újabb magyar művelődéstörténeti kutatások sokrétűsége. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 7-16. ISBN 978-963-09-8335-8

Kökény, Andrea (2019) Egy francia felfedező a vadnyugaton: Benjamin Bonneville. In: "Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság" : Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, pp. 119-127. ISBN 978-963-315-409-0

Kökény, Andrea (2019) Kultúrák és etnikumok találkozása : Mary Austin Holley írásai Texasról. In: KET. Kultúrák és etnikumok találkozása. Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 67-76. ISBN 978-963-9987-42-5

Körmendy, Kinga (2016) „Jól esik köztetek lenni…” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében, szerk. Kiss Gábor, Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 373-376. ISSN 0025-0171

Kőszeghy, Péter (2015) A Magyar művelődéstörténeti lexikon – középkor és kora újkor (röviden MAMŰL) múltja és jövője. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 143-152. ISBN 978-963-09-8335-8

L

Laczházi, Gyula (2018) Aranka György "ember esmérete" a felvilágosodás antropológiájának kontextusában. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 19-33.

Laczházi, Gyula (2018) Heroikus énformálás és aszketikus életeszmény Apáczai Csere János műveiben. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Reciti - Partium Kiadó, Budapest -- Nagyvárad, pp. 65-78.

Landgraf, Ildikó (2018) A becses ráma. A Vasárnapi Ujság és Mikszáth Kálmán. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 7 (1). pp. 106-123. ISSN 2063-6253

Langó, Péter (2013) The Study of the Archaeological Finds of the Tenth Century Carpathian Basin as National Archaeology: Early Nineteenth Century Views. In: Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe. Brill, Leiden-Boston, pp. 397-418. ISBN 978-90-04-24486-3

Lauf, Judit (2017) Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 73-89. ISBN 978-963-89709-3-0

Lauf, Judit and Kovács, Eszter (2012) Maďarské rukopisy a české tlače ako čitanie Judit Ujfalusi. In: Studia Bibliographica Posoniensia. Univerzitná knižnica (Bratislava), Bratislava, pp. 97-112. ISBN 978−80−89303−35−9

Lengyel, Réka (2018) Anyanyelv vagy „konyhadeákság”? : A latin nyelv szerepéről a XVIII–XIX. századi erdélyi és magyarországi művelődésben. MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA. pp. 52-56. ISSN 2064-3799

Lengyel, Réka (2018) La ricezione e l’influsso delle Decades nella storiografia e letteratura europea nel Settecento. In: Antonio Bonfini (1427-1502) Umanista e storico dell'Ungheria e i Bonfini da Patrignone: Atti del Convegno transnazionale di studi storici Italia-Ungheria, Montalto delle Marche, 20-10 e 27-28 giugno 2015. Palumbi.

Lengyel, Réka (2019) The Newspaper as a Medium for Developing National Language, Literature, and Science: Mátyás Rát and the Magyar Hírmondó between 1780 and 1782. In: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. Reciti, Budapest, pp. 87-100. ISBN 978-615-5478-70-3

Lengyel, Réka (2016) Rediscovered Treasures: The Library of Farkas Széll (Knihovna Kubelíkova-Széllova) Available on Google Books = Poklady znovu objevné: Farkas Széllova Knihovna (Knihovna Kubelíkova-Széllova) k dispozici na Google Books. In: Libraries V4 in the Decoy of Digital Age – Knihovny zemí V4 nástráhách digitalního věku. Moravská zemská knihovna, Brno, pp. 143-155.

Lengyel, Réka (2019) What Has Survived of the Masonic Source Documents of the Festetics Archives of Dég? Contents of the MNL OL P 1134, “Unclassified documents”, Series A, Item No. 1, File Nr. 18. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston, pp. 362-377. ISBN 978-3-11-063764-9

Lipták, Dorottya (2016) Szeletek az "erdélyi" könyves- és sajtóvilág 19. századi történetéből. In: MONOKgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 491-504. ISBN 978-963-09-8702-8

Lipóczi-Csabai, Sarolta (2020) A bécsi Magyar Híradó (1957-1980) történelmi szerepe = The Historical Role of the Hungarian News in Vienna (1957-1980). GRADUS, 7 (2). pp. 336-342. ISSN 2064-8014

Lovas, Borbála (2010) Az utolsó könyv : Egy újrafelfedezett kincs a magyar reneszánszból. RENESZÁNSZ: A RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT MAGAZINJA, Tél (1). pp. 30-35. ISSN 1789-4573

Lovas, Borbála (2016) Enyedi György szerkesztett prédikációskötete új megvilágításban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (1). pp. 47-54. ISSN 0021-1486

Lovas, Borbála (2015) Ex bello pax, ex pace ubertas. G. C. mester egyik metszetének lehetséges forrásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 322-325. ISSN 0025-0171

Lovas, Borbála (2019) Itáliai unitárius peregrinusok levelei és kiadásai a 16. századi Heidelbergben és Padovában: Kornis György és Bogáthy Miklós. In: „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni”. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest, pp. 59-72.

Lovas, Borbála (2014) Másolási stratégiák Enyedi György prédikációinak hagyományozódásában. Studia Litteraria, 2013 (3-4). pp. 79-94. ISSN 0562-2867

Lovas, Borbála (2019) On the margins of the Reformation. The “Local” and the “International” in György Enyedi’s Manuscript Sermons and Printed Works. In: Protestant majorities and minorities in early modern Europe. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 231-247.

Lovas, Borbála (2017) Unitáriusok egyetemárása a 16. és 17. században. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 136-146. ISSN 2061-5132

Lukács, László (2005) Szolgálat és párbeszéd. VIGILIA, 70 (2). pp. 81-92. ISSN 0042-6024

Lázár, Katalin (2016) Karácsonyi szokások változásai az utóbbi fél évszázadban. In: Nemzedék, szerep, érték. ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 297-305. ISBN 9789632847566

Lőkös, Péter (2018) Das Ungarnbild der Österreichischen Presse zwischen 1919 und 1921. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Germanistische Studien, 11. pp. 111-128. ISSN 2630-9513

Lővei, Pál (2017) Death and Bernard of Clairvaux in Selmecbánya (Banská Štiavnica, Slovakia) at the Beginning of the Sixteenth Century. Studia Universitas Cibiniensis = Medieval Epigraphy and Iconography in Central and South-Eastern Europe / Mittelalterliche Epigraphik und Ikonographie in Mittel- und Südosteuropa. Editor: Ioan Albu, 14. pp. 161-197. ISSN 1584-3165

Lővei, Pál (2019) Die Grabplatte des Oberschatzmeisters Nikolaus Kanizsai und Angaben zur mittelalterlichen Grabmalkunst am Westrand des Königreichs Ungarn. In: Die Kanizsai und ihre Zeit : Tagungsband der 38. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (163). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 95-124. ISBN 978-3-85405-235-7

Lővei, Pál (2019) Tóth Sándor 15. századi főpapi síremlékcsoportjának és a Stibor-síremlékek mestere műhelyének lehetséges összefüggéseiről. In: Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére. Thesaurus Mediaevalis (1). Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp. 109-131. ISBN 978-963-9987-43-2

Lővei, Pál (2019) A győri káptalan középkori vendégfogadója : Legendák és valóság. Ars Hungarica, 45 (2). pp. 193-196. ISSN 0133-1531

Lővei, Pál and Nagy, Judit (2013) A győri Liszt Ferenc utca háztulajdonosai a 17. század végétől a kiegyezésig. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Vince Kiadó, Budapest, pp. 307-325. ISBN 978 963 303 044 8

M

M. Horváth, Mária (2018) Oláh Miklós könyvei Esztergomban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 78-79. ISSN 0025-0171

M. Horváth, Mária (2018) Ráday Eszter és Ráday Pál könyvei Esztergomban és Szegeden. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 80-82. ISSN 0025-0171

M. Zemplén, Jolán (2016) A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (8). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Madas, Edit and Monok, István (1998) A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 176 5

Magyar, László András (2010) Szegedi Kiss István: Loci communes.(1585). TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 4-18. ISSN 2060-7148

Magyar, Zoltán (2018) Arany Szent Lászlójának néprajzi és művelődéstörténeti háttere = The Ethnographic and Cultural History of Arany’s Saint Ladislaus. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 227-250. ISSN 1787-9396

Magyar, Zoltán (2016) Szent László a magyar művelődéstörténetben. KORUNK (KOLOZSVÁR), 27 (8). pp. 30-37. ISSN 1222-8338

Manhercz, Orsolya (2016) Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utáni bécsi sajtópolitika egyik kulcsembere : Eduard Lackenbacher tevékenysége az 1850-es évek elején, különös tekintettel frankfurti kiküldetésére. In Medias Res, 5 (2). pp. 224-245. ISSN 2063-6253

Manhercz, Orsolya (2015) Bécsi sajtópolitika a forradalom után (1849-1852). In Medias Res, 4 (1). pp. 103-127. ISSN 2063-6253

Manhercz, Orsolya (2017) A sajtóirányítási bizottság (Pressleitungskomitee) felállítása 1852-ben. In Medias Res, 6 (2). pp. 270-291. ISSN 2063-6253

Markó, Anita (2016) Farkas Gábor Farkas, Régi könyvek, új kalandok, 12 történet a könyvtárak mélyéről, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2015, 360. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 250-253. ISSN 0025-0171

Martí, Tibor (2015) Adatok Koháry István és a füleki ferencesek kapcsolatához. In: Koháry István emlékkönyv. Piarista Rend Magyar Tartománya, Budapest; Kecskemét, pp. 191-204. ISBN 978-963-89610-6-8

Martí, Tibor (2015) Az aranygyapjas lovag Esterházy Pál. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 49-66. ISBN 978-963-7341-99-1

Martí, Tibor (2014) Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén. KORALL : TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 57. pp. 171-179. ISSN 1586-2410

Martí, Tibor (2007) Magyar nyelvű kéziratos hamvazószerdai prédikáció a 17. század első feléből. In: Summa. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 210-214. ISBN 978-963-9206-42-7

Martí, Tibor (2012) Élet a kismartoni várban a 17. század közepén egy 1653. évi inventárium alapján. In: "Fényes palotákban, ékes kőfalokban". WZ Könyvek, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-963-87877-5-0

Martí, Tibor (2014) A téli hadjárat kimagasló elismerése: az Aranygyapjas Rend. IRODALMI MAGAZIN, 2 (4). pp. 17-18. ISSN 2063-8019

Maróthy, Szilvia (2016) Esterházy Pál, 2 - Maróthy Szilvia recenziója. RECITI.HU.

Marótzy, Katalin (2017) Hudecz László építészetének magyar kapcsolatai. In: Sanghay : Shanghai : Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között. Szépművészeti Múzeum, Budapest, pp. 106-121. ISBN 9789638958556

Mayer, Gyula (2003) A matematika elemeinek oktatása a XVII--XVIII. századi Magyarországon. In: A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban. Szenzár Kiadó, Budapest, pp. 80-92. ISBN 963-86369-2-0

Mecsi, Beatrix (2018) A Chan és a múmia: Gondolatok egy buddha-múmia budapesti kalandja nyomán = Chan buddhism and mummies. Thoughts inspired by the adventures of a buddha mummy in Budapest. KELETKUTATÁS, 2018 (tavasz). pp. 91-98. ISSN 0133-4778

Mester, Béla (2014) Az ember és állat közötti fal döntögetése. In: Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek (1). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 299-310. ISBN 978-615-5097-82-9

Mester, Béla (2018) Cities as Centres of Creativity in the East-Central European Nation Building. CREATIVITY STUDIES, 11 (1). pp. 129-141. ISSN 2345-0479

Mester, Béla (2018) Eposz, kulturális emlékezet és nemzeti kultúra a reformkorban. In: Corollarium : Köszöntőkötet a 90 éves Dávid Gyula tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár, pp. 23-30. ISBN 9786067391053

Mester, Béla (2018) Literati’s Health and Illness as Metaphors of the Reflections to the Modernity in the 19th- century Hungarian Intellectual History. ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES, 8. pp. 245-253. ISSN 2360-3445

Mester, Béla (2015) A "nemzeti filozófia" virágkora és bukása a 19. századi magyar kultúrában. In: Identitások és médiák I. ergo . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 93-116. ISBN 978 963 693 611 2

Mezey, Barna and Bódiné dr. Beliznay, Kinga and Horváth, Attila and Képes, György and Máthé, Gábor and Pandula, Attila and Révész, Tamás Mihály and Tóth, Béla and Völgyesi, Levente (2007) A jogi műveltség a 18-19. században = Legal culture and literature in the 18th-19th centuries. Project Report. OTKA.

Mezey, Mónika (2018) Egy mohácsi patika “leltárkönyve” a reformkorból = Inventory of a pharmacy of Mohács from the Hungarian Reform Era. KALEIDOSCOPE MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 9 (16). pp. 267-271. ISSN 2062-2597

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Paráznák, boszorkányok, házasságtörők a 17. század végi Felső-Magyarországon. In: Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai (3). Fiatal Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 51-58. ISBN 978-615-80162-0-9

Mikos, Éva (2015) Tény és fikció, nemzet és régió, elit és populáris konfliktusa a rege műfaja körül. In: Tény és fikció. Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 101-129. ISBN 978-963-9627-98-7

Mikos, Éva and Csörsz, Rumen István (2019) Cheap Print in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungary. In: Cheap Print and the People: European Perspectives on Popular Literature. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 274-306. ISBN 1-5275-3514-2; 978-1-5275-3514-5

Mikó, Gábor (2019) Oláh Miklós formuláskönyve : Bevezető tanulmány egy készülő kiadáshoz = The Formulary of Miklós Oláh : Introductory Study to a Critical Edition in Preparation. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 617-632. ISSN 0040-9634

Mikó, Árpád (2014) Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének (Cod. Ital. 1.) eredeti kötéséről. Művészettörténeti Értesítő, 63. pp. 397-400. ISSN 0027-5247

Mikó, Árpád (2013) A Corvinusok Budán. Római nevek a művészet játékterében. In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince, Budapest, pp. 565-574.

Mikó, Árpád (2014) Il Corvinus a Buda: NOMI ROMANI NELLO SPAZIO DI GIOCO DELL’ARTE. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 55. pp. 15-21. ISSN 0001-5830

Mikó, Árpád (2017) Le legature in cuoio dorato e la Biblioteca Corviniana a Buda. In: A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Budapest, pp. 113-134. ISBN 978-963-200-675-8

Mikó, Árpád (2020) Rozsondai Marianne magyarországi könyvkötéstörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 63-69. ISSN 0025-0171

Mikó, Árpád (2014) Über den Miniator der Wolfenbütteler Tolhopff-Corvine. In: Corvina Augusta. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 223-255. ISBN 978-963-200-625-3

Mikó, Árpád (2015) A művészettörténet a művelődéstörténeti alapművekben. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 17-26. ISBN 978-963-09-8335-8

Miszlivetz, Ferenc (2016) Az aranykor káprázata és a 20. század árnyai: perspektívák tágulása és szűkülése az Osztrák-Magyar Monarchiában. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg. ISBN 978-615-80529-4-8

Mitropulos, Anna Diána (2016) Esterházy Pál nádor udvari személyzete - A fraknói és a kismartoni apparátus összehasonlítása. In: Bécstől Brassóig : a II. KoraújkorÁSZ konferencia tanulmányai. KoraújkorÁSZ tanulmánykötetek (2). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 43-64. ISBN 978-963-8288-30-1

Molnár, Antal (2014) Il Sant'Uffizio e le missioni balcaniche prima della fondazione della Congregazione de Propaganda Fide (1622). In: Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propaganda. Sette Cittá, Viterbo, pp. 255-278. ISBN 978-88-7853-357-8

Molnár, Dávid (2010) Agnolo Firenzuola, a szépség anatómusa. In: A női szépségről. Attraktor Kiadó, Gödöllő; Máriabesnyő, pp. 97-115. ISBN 9789639857391

Molnár, Dávid (2008) Az anya és a szajha : Leone Ebreo materia prima fogalmáról. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 7 (4). pp. 15-19. ISSN 1589-2700

Molnár, Dávid (2015) Báthory Miklós váci püspök filozófiai műveltségének lehetséges nyomai egy Ficino fordításában megjelent 1497-es Iamblikhosz-kiadásban. In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 41-55. ISBN 978-615-5478-16-1

Molnár, Dávid (2016) Fodor István szerémi püspök elveszett könyvtárának egyik kötete: Nicolaus de Mirabilibus De providentiájának prágai kézirata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 366-367. ISSN 0025-0171

Molnár, Dávid (2017) Ioannes Pannonius levele: egy irodalmi vagy irodalomtörténeti fikció nyomában. ORPHEUS NOSTER, 2. pp. 181-196. ISSN 2061-456X

Molnár, Dávid (2018) Unitárius könyvnyomtatás a gubernium idején. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 124 (1). pp. 100-127. ISSN 1222-8370

Molnár, Dávid (2018) Unitárius könyvnyomtatás református fejedelmek alatt. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 124 (1). pp. 3-20. ISSN 1222-8370

Molnár, Dávid (2020) Valentinus Radecius agendája. In: Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 199-204.

Molnár, Dávid (2017) A korai szombatos gyűjtemények másolóinak identitása. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 33. pp. 45-54. ISSN 0586-3708

Molnár, Dávid (2017) Álom és emésztés. In: Scientiarum miscellanea. Convivia Neolatina Hungarica (2). Lazi Könyvkiadó, Szeged, pp. 9-15. ISBN 978-963-267-324-0

Molnár, Dávid (2016) A szerelmi költészet fiziológiájáról és patológiájáról Antonio Gazio orvosi könyve alapján = On the Physiology and Pathology of Love Poetry Based on Antonio Gazio’s medical book. KALEIDOSCOPE : MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 13. pp. 78-86. ISSN 2062-2597

Monok, István (2003) A 16. századi erdélyi nyomdászok szöveghagyományozó tevékenysége. In: Fata libelli. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 107-116. ISBN 963-200-467-1

Monok, István (1999) A 16. századi köznemesség műveltségéről. In: Nádasdy Tamás (1498–1562). Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai (3). Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, pp. 105-115. ISBN 963 7206 76 0

Monok, István (2016) Adalékok a kora újkori magyar-svájci kapcsolattörténethez (Jan Andrea Bernhard: Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit (1500-1700). Göttingen, 2015, Vandenhoeck und Ruprecht (Refo 500 Academic Studies, Band 19.). ERDÉLYI MÚZEUM, 78 (1). pp. 125-130. ISSN 1453-0961

Monok, István (2011) Adalékok az Esterházy-könyvtár kialakulásának történetéhez. In: Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, 1-2. köt. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 504-507. ISBN 978 963318 106 5

Monok, István (1989) Adalékok iktári Bethlen Péter peregrinációja történetéhez I. RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE, 6. pp. 193-205. ISSN 0237-0921

Monok, István (2003) Aktuelle Forschungen und historische Quellen zu den kulturellen Beziehungen zwischen Halle und Ungarn. In: Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien (7). Niemeyer Verlag, Halle; Tübingen, IX-XIII. ISBN 3-484-84107-9

Monok, István (2010) Alain Bosson: L’atelier typographique de Fribourg (Suisse). Bibliographie raisonnée des imprimés 1585–1816. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126 (1). pp. 135-137. ISSN 0025-0171

Monok, István (2014) Alain Bosson: L’atelier typographique de Fribourg (Suisse). Bibliographie raisonnée des imprimés 1585–1816. Préface de Frédéric Barbier. Fribourg, 2009, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 474-478. ISSN 1661-4577

Monok, István (2015) Album amicorum, Pieminas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Akademiskaja bibliotéka, Rokrakstu katalogs, - Die Stammbilcher der Akademischen Bibliothek der Universitat Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusammengestellt von Aija Taimina, Riga, LU Akademiskais apgads, 2013, XC, 365 p. Magyar Könyvszemle, 131 (2). pp. 237-239. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Album amicorum, Pieminas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Akademiskaja biblioteka, Rokrakstu katalogs, = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusammengestellt von Aija Taimina, Riga, 2013, LU Akademiskaisapgads. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 335-338. ISSN 1661-4577

Monok, István (2018) Ami hagyományos és ami új a könyvtárak működésében. In: Erdélyi évszázadok: a kolozsvári Magyar Történeti Intézet évkönyve. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 11-25.

Monok, István (2003) Apafi-könyvtárak. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 539 6

Monok, István (2006) Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France 1470–1870. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2. pp. 379-381. ISSN 1661-4577

Monok, István (2005) Aristokraten und Buchkultur zwischen den Machtbereichen. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt, pp. 11-15. ISBN 3-9501891-3-0

Monok, István (2005) Aristokrati a knižná kultúra na hraniciach dvoch ríš. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 11-15. ISBN 80-89023-27-4

Monok, István (2005) Aristokrati i knižna kultura 16.-17. stoljeća na granici dvaju carstava. In: Plava krv, crna tinta. Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb, pp. 11-15. ISBN 953-500-043-8

Monok, István (2005) Arisztokraták és könyvkultúra a XVI–XVII. században két birodalom határán. In: Kék vér, fekete tinta. OSZK, Budapest, pp. 11-16.

Monok, István (2010) Athanase Kircher, le dernier des humanistes. Exposition présentée á la bibliothèque Abbé-Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 février 2010. Textes rédigés par Bruno Guignard, Thierry Leclair. Blois, 2010, Amis de la Bibliothèque de Blois. 32 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126. é (3). pp. 425-427. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileumi kiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126 (1). pp. 123-125. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Az Oppenheimi Biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 209-210.

Monok, István (2005) Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása. In: Hollandiai Mikes Kelemen Kör 45. Tanulmányi napok. 2004. Kulturák térhódítása. Új világrendezőségek. Magyar életmezők, 2004.09.09-2004.09.12, Elspeet, Hollandia.

Monok, István (2007) Az alsópapság szerepe az európai szellemi áramlatok befogadásában a kora újkori Magyarországon. In: Historicus Societatis Jesu: Szilas László-emlékkönyv. METEM-könyvek (62). METEM - Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 89-103. ISBN 978-963-9662-18-6

Monok, István (2006) Az anderlechti Erasmus-ház újabb sorozata, a Nugae humanisticae sub signo Erasmi, 2000–2004. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0171

Monok, István (2000) Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek olvasmánytörténeti forrásértékéről. In: Folklorisztika 2000-ben. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 661-670. ISBN 963-463-361-7

Monok, István (2017) Az emlékezet közgyűjteményi megőrzése Lukács György hagyatéka kapcsán. MAGYAR TUDOMÁNY, 178. pp. 910-913. ISSN 0025-0325

Monok, István (2006) Az erdélyi könyvtörténetírás történetének vázlata. In: Az erdélyi magyar tudomány történetéből: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2005. évi fórumán elhangzott előadások. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 28-41. ISBN 10 973 8231 63 9, 978-973-8231-63-4

Monok, István (2016) Az evangélikus közgyűjtemények szerepe a magyar művelődésben. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 22 (2). pp. 35-46. ISSN 1219-6800

Monok, István (2005) Az olvasott örökség – hagyomány és megújulás. In: Kulturális örökség – társadalmi képzelet. OSZK - Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 83-92. ISBN 963-200-495-7

Monok, István (1995) Azonosságok és különbségek három nyugat-magyarországi város XVI–XVII. századi olvasmányaiban. HUNGAROLÓGIA, 1995 (6). pp. 231-244. ISSN 1217-4343

Monok, István (2007) Barbier, Frédéric: L’Europe de Gutenberg. Le livre et l’invention de la modernité occidentale. (XIIIe – XVIe siècle). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (2). pp. 254-257. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Barbier, Frédéric: L’Europe de Gutenberg. Le livre et l’invention de la modernité occidentale. (XIIIe – XVIe siècle). WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE, 32 (2). pp. 147-151. ISSN 0341-2253

Monok, István (2006) Batthyány Boldizsár, a franciás. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 29. pp. 185-198. ISSN 0586-3708

Monok, István (2005) A Batthyány-család németújvári udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, fekete tinta. OSZK, Budapest, pp. 87-104.

Monok, István (2003) Batthyány-könyvtár(ak). In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 539 6

Monok, István (1994) Benda Kálmán. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 6 (1-2). pp. 251-252. ISSN 0865-5227

Monok, István (2011) Benkő Ferenc: Enyedi ritkaságok. Kolozsvár, 1800. Kiss Erika és Viskolcz Noémi tanulmányaival. Szeged, 2010, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (A Tudástár Füzetei 1.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (3). pp. 416-417. ISSN 0025-0171

Monok, István (1994) Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: De la umanism – la luminism. Mica Doris, Târgu-Mureş, pp. 29-42. ISBN 973-95029-6-2

Monok, István (1980) Bethlen Gábor krónikásai. Szerk.: Makkai László. SZEGEDI EGYETEM, 18 (13). p. 8. ISSN 0230-791X

Monok, István (2003) Bethlen-könyvtár(ak). In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 539 6

Monok, István (2005) Bevezetés. In: Kék vér, fekete tinta. OSZK, Budapest, p. 5.

Monok, István (1994) Bevezetés a XVI–XVIII. századi magyarországi olvasmánytörténeti források tipológiájához. In: Klaniczay-Emlékkönyv. MTA Irodalomtudományi Intézet; Balassi Kiadó, Budapest, pp. 410-417. ISBN 9637873589

Monok, István (2003) Bezerédi Zsigmond. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 539 6

Monok, István (2006) Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2. pp. 375-376. ISSN 1661-4577

Monok, István (2007) Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 401-403. ISSN 1661-4577

Monok, István (2004) Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 120 (4). pp. 425-427. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 430-432. ISSN 1661-4577

Monok, István (2003) Bibliothèque Nationale Széchényi, Budapest. NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN, 2003 (112). pp. 3-4. ISSN 0335-752X

Monok, István (2002) Bitskey, István: Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn. Beiträge zur mitteleuropäischen vergleichenden Kulturgeschichte. ACTA COMENIANA, 2002 (15-16). pp. 422-424. ISSN 0231-5955

Monok, István (2011) Bitskey, István: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis. Trnava, 2010, Trnavská univerzita v Trnave. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (2). p. 284. ISSN 0025-0171

Monok, István (2011) Boldizsár (Balthasar) Batthyány, un homme de culture française. In: Travaux de symposium international Le Livre. La Roumaine. Bibliothèque de Bucarest, Bucarest, pp. 348-366.

Monok, István (2011) Boros István: A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai. – Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Diocesis Vaciensis asservantur. Vác, 2010, Váci Egyházmegye. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (3). pp. 410-411. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A–Biber. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 4. pp. 342-345. ISSN 1661-4577

Monok, István (2007) Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A–Biber. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (1). pp. 141-143. ISSN 0025-0171

Monok, István (2003) Brukenthal Gyűjtemény. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 453. ISBN 963 506 539 6

Monok, István (1999) Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Reformation und Gegenreformation im Pannonischen Raum. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (102). Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 193-202. ISBN 3-85405-139-5

Monok, István (2005) A Bánffy-család alsólindvai udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, fekete tinta. OSZK, Budapest, pp. 61-68.

Monok, István (2013) Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae descriptio historico-geographica ... Comitatuum ineditorum Tomus primus (-secundus). Ed.: Gergely Tóth. Budapest: MTA TTI-MOL, 2011-2012. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (1). pp. 123-124. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Bücher für die Schulverwendung in der Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing von 1569 bis 1634. In: Ecclesia semper reformanda : Die Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation. Wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Burgenland (WAB), 1 (159). Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, pp. 213-223.

Monok, István (2004) Cara patria ac publica utilitas. SZÁZADOK, 138 (3). pp. 739-748. ISSN 0039-8098

Monok, István (2006) Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. Vol. XVII. Haute-Normandie par Valérie Neveu. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (1). pp. 114-115. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. Vol. XVII. Haute-Normandie par Valérie Neveu. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 395-396. ISSN 1661-4577

Monok, István (2019) Christine Absmeier / Matthias Asche / Márta Fata / Annemarie Röder / Anton Schindling (Hg.), Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B. Bd. 219). Stuttgart: Kohlhammer 2018, XIV, 334 S., geb. EUR 34,– ISBN 978-3-17-034385-6. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 167. pp. 504-507.

Monok, István (1986) Collection des inventaires des livres des XVIe-XVIIe siècle à l'Université Attila József de Szeged. NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN, 1986 (45). p. 6. ISSN 0335-752X

Monok, István (1983) Csanaki Máté könyvjegyzéke. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 99 (3). pp. 256-262. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) Csapodi Csaba–Tóth András–Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). p. 337. ISSN 0209-4800

Monok, István (2004) Cseffei László. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 125. ISBN 963 506 582 5

Monok, István (1988) Cseffei László (1592–1662). SZÁZADOK, 122 (4). pp. 622-647. ISSN 0039-8098

Monok, István (2019) The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom. Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, 3 . Praesens Verlag, Wien. ISBN 9783706910248

Monok, István (2012) The Cultural Policy Aspects of Digitalisation of Written Cultural Heritage in Europe and in Hungary. In: ICI 2012 International Conference on Information. Open University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 129-134. ISBN 978-967-429-013-9

Monok, István (2017) Cultural ideals: Changes in patterns of knowledge (from the point of view of reading history). Hungarian Studies, 31 (2). pp. 251-270. ISSN 0236-6568

Monok, István (2011) Czobor család könyvei. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor. rec.iti, Budapest, pp. 48-50. ISBN 978-963-7341-89-2

Monok, István (2016) De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre - leur usage dans l'histoire de la réception. REVISTA TRANSILVANIA, 44 (4-5). pp. 172-176. ISSN 0255-0539

Monok, István (2011) Der Basler Buchdruck und die Gelehrtenbibliotheken in Ungarn im 16. Jahrhundert. In: Orbis Helveticorum. Prešovska univ. Filozofická fakulta; Historický ústav SAV, Bratislava, pp. 33-39. ISBN 978-80-970648-2-2

Monok, István (1996) Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében, 1660–1740. In: A kartezianizmus négyszáz éve. Ész, élet, egzisztencia (5). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, pp. 297-305. ISBN 963-04-8220-7

Monok, István (2019) Descrizioni di viaggiatori ungheresi sulle biblioteche dell’Italia nei secoli XVI-XVII. In: Patrimonio culturale condiviso: viaggiatori prima e dopo il Grand Tour. Viaggiatori Circolazioni Scambi ed Esilio . Associazione culturale Viaggiatori; Dipartimento di Beni Culturali, Napoli; Bologna, pp. 94-104. ISBN 9788894361230

Monok, István (2015) Detlef Haberland, in Verbindung mit Weronika Karlak, Bernhard Kwoka: Kommentierte Bibliographie zum Buch- und Bibliothekswesen in Schlesien bis 1800. München, 2010, Oldenbourg Verlag (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 39.). HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 350-352. ISSN 1661-4577

Monok, István (2012) Deutsche Buchhändler in Ofen und Pest in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Presse und Geschichte – Neue Beiträge; Bd. 63. . Edition Lumiere, Bremen, pp. 153-158. ISBN 978-3-934686-96-0

Monok, István (2017) Deutsche Verfasser deutschsprachiger Bücher im Lesestoff von Aristokraten aus Nord-Kroatien in der frühen Neuzeit. In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien : Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Lumière, Bremen, pp. 59-92.

Monok, István (2004) Deux siècles de culture de la lecture dans le Bassin des Carpathes (1526-1730). Revue française d'histoire du livre, 2004. pp. 297-316. ISSN 0037-9212

Monok, István (2003) [Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii „A. D. Xenopol” Arad. Catalog secolele XV–XVIII. – Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque „A. D. Xenopol” d’Arad. Catalogue XVe–XVIIIe siècles. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (3). pp. 407-409. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) [Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii „A. D. Xenopol” Arad. Catalog secolele XV–XVIII. – Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque „A. D. Xenopol” d’Arad. Catalogue XVe–XVIIIe siècles. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 372-374. ISSN 1661-4577

Monok, István (2006) Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und ihr Gebrauch. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (2). pp. 291-294. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und ihr Gebrauch. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 382-385. ISSN 1661-4577

Monok, István (2003) Die Bibliothek des Johann Jacob Knaus. JAHRBUCH DES UNGARISCHEN KULTURINSTITUTES IN STUTTGART, 2003. pp. 138-146. ISSN 1611-5600

Monok, István (2014) Die Pfarreien im Karpatenraum und ihr Buchbesitz in der Frühen Neuzeit. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum. Acta Germanica (14). Grimm, Szeged, pp. 301-330. ISBN 978-963-9954-81-6

Monok, István (2017) Die Pfarreien und ihre Bücher im Karpatenbecken in der Frühen Neuzeit. In: Pfarreien in der Vormoderne. Identität und Kultur im Niederkirchenwesen Europas. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 245-267.

Monok, István (2017) Die Rolle der Fachbibliotheken im Kampf um die Meinungsfreiheit der wissenschaftlichen Forschungen. In: University and Universality. Place and role of the University of Pécs in Europe from the middle ages to present day. University Library of Pécs and Centre for Learning, Pécs, pp. 217-227. ISBN 978-963-429-191-6

Monok, István (2007) Die Rolle der bayerischen Buchdruckerkunst in der Rekatolisierung Ungarns. UNGARN-JAHRBUCH-ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE, 28. pp. 369-375. ISSN 0082-755X

Monok, István (2004) Die kulturvermittelnde Rolle des Batthyány-Hofes an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn / Burgenland. Presse und Geschichte -- Neue Beitraege (11.). Edition Lumiere, Bremen, pp. 75-90. ISBN 3 934686 17 6

Monok, István (2005) The Distribution of Works by Erasmus in the Carpathian Basin during the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Republic of letters, humanism, humanities. Workshop series (15). Collegium Budapest / Institute for Advanced Study, Budapest, pp. 35-43. ISBN 963 9293 08 3

Monok, István (2005) Donjolendavski dvor obitelji Bánffy/Banić i njihova knjižna naobrazba. In: Plava krv, crna tinta. Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb, pp. 61-68.

Monok, István (2004) Dudith-könyvtár. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 256. ISBN 963 506 582 5

Monok, István (2005) Dvor rodiny Baťanovcov v Güssingu a knižná kultúra. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 87-104. ISBN 80-89023-27-4

Monok, István (2005) Dvor rodiny Bánfiovcov v Dolnej Lindave a knižná kultúra. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 61-68. ISBN 80-89023-27-4

Monok, István (2005) Dvor rodiny Nádašdyovcov v Sárvári a Pottendorffe a knižná kultúra. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 69-86. ISBN 80-89023-27-4

Monok, István (1989) Dümmerth Dezső: Írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 350-351. ISSN 0209-4800

Monok, István (2001) Ecsedy, Judit, V.: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten, 1539-1900: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539–1800. MAGYAR TUDOMÁNY, 48(108 (6). pp. 761-763. ISSN 0025-0325

Monok, István (2003) Eesti vanimad raamatud Talinnas. – Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (3). pp. 409-410. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Eesti vanimad raamatud Talinnas. – Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 320-323. ISSN 1661-4577

Monok, István (2016) Egy 17. századi könyvtárkatalógusról (Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Budapest-Eger, 2015, MTA KIK, EKF (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.). ERDÉLYI MÚZEUM, 78. pp. 136-139. ISSN 1453-0961

Monok, István (2005) Einleitung. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt, p. 6. ISBN 3-9501891-3-0

Monok, István (2013) Einleitung. In: Digitale Quellensammlungen. Beiträge zur Editionsphilologie (4). Weidler Verlag, Berlin, pp. 11-13. ISBN 978-3-8969-360-0-4

Monok, István (2010) Elena-Maria Schatz–Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2010. pp. 403-406. ISSN 1661-4577

Monok, István (2007) Előszó. In: Translatio librorum. OSZK, Budapest, pp. 15-16.

Monok, István (2011) Előszó. In: Klimo György püspök és kora. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai (9). Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, Pécs, pp. 7-8. ISBN 978-963-642-426-8

Monok, István (2010) Erdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a korai újkorban. ERDÉLYI MÚZEUM, 72 (1/2). pp. 1-9. ISSN 1453-0961

Monok, István (2019) Esterhazyana, egy új ikersorozat. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. ISBN 9789630997249

Monok, István (2005) Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Kastélykonferenciák; 3. . Helikon Kastélymúzeum, Keszthely, pp. 91-101. ISBN 963-219-759-3

Monok, István (1997) Esterházy Pál: Az egész világon lévő csudálatos boldogságos szűz képeinek rövideden föltett eredeti. (Nagyszombat, 1690). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 101 (5-6). pp. 682-684. ISSN 0021-1486

Monok, István (2004) Esterházy-könyvtár(ak). In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 427. ISBN 963 506 582 5

Monok, István (2019) Európai kultúra, nemzeti örökség. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 65 (1). pp. 81-86. ISSN 0023-3773

Monok, István (2019) Európai kultúra, nemzeti örökség. In: Magyar könyvtárosok VIII. világtalálkozója. Könyvtári intézet, Budapest, pp. 69-78. ISBN 9789632016467

Monok, István (2009) „Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum”. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, pp. 266-276. ISBN 978 963 506 800 5

Monok, István (2017) Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790 : Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 333-336.

Monok, István (2016) Female Book Owners and Female Readers in Sixteenth- and Seventeenth-Century Hungary. SHARP TRANSLATIONS, 2016. pp. 1-13.

Monok, István (1999) Ferenc Postma–Jakob Van Sluis: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585–1843. ACTA COMENIANA, 1999 (13). pp. 309-312. ISSN 0231-5955

Monok, István (2005) Festetics-könyvtár. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 121-122. ISBN 9635066056

Monok, István (2019) Fiammetta Sabba, Viaggi tra i libri, Le bibliothece italiane nella letteratura del Grand Tour, Pisa–Roma, Fabrizio Serra, 2018 (Quaderni di „Bibliologia”, 4.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 538-539. ISSN 0025-0171

Monok, István (1994) Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban 1526–1671. CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁROS, 26 (1-4). pp. 49-60. ISSN 0133-705X

Monok, István (2017) Frédéric Barbier, Közép-Európa könyvtörténésze 65 éves. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 251-254. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Frédéric Barbier, un historien du livre qui sait ou se trouve l'Europe centrale. In: Ex oriente amicitia. L’Europe en réseaux. Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918 (7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, pp. 9-15. ISBN 978-963-7451-31-7

Monok, István (2013) Fáy Zoltán, A Gyöngyösi Ferences Könyvtár, Gyöngyös, Ferences Plébánia és Rendház, 2012. Magyar Könyvszemle, 129(2013) 398–401. p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (3). pp. 398-401. ISSN 0025-0171

Monok, István (1986) Fülszövegen igen, monográfiában nem – 'Könyvkiadás és olvasás'. [Hozzászólás a Szeged története 2. köt. 1686–1848]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1986 (1-2.). pp. 112-113. ISSN 0237-3742

Monok, István (2008) Gens du livre en Hongrie, 1473-1948. In: La prosopographie des hommes du livre Actes du colloque organisé à l'ENSSIB, Villeurbanne. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), Lyon, pp. 93-100.

Monok, István (2017) Giambattista Bodoni könyveinek ismerete Magyarországon és Erdélyben a 18. század végén és a 19. század elején. In: A Telekiek és a kultúra. Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 129-138. ISBN 978-973-0-25539-3

Monok, István (2006) Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2. pp. 377-379. ISSN 1661-4577

Monok, István (2006) Greffe, Florence – Lothe, José: La Vie, les livres et les lectures de Pierre de L’Estoile. Nouvelles recherches. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2. pp. 386-388. ISSN 1661-4577

Monok, István (1990) Gustav Gündisch: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. ÚJ ERDÉLYI MÚZEUM, 1 (1-2). pp. 238-240. ISSN 0866-0263

Monok, István (2017) Gutenberg et Érasme: De la lettre à l'esprit. In: Europa, notre histoire: L’Héritage européen depuis Homère. Les Arenes, Paris, pp. 907-910. ISBN 978-2-35204-603-5

Monok, István (2011) Gyurgyák János: Huszonöt év a magyar könyvkiadásban. Századvég Kiadó 1985–1994. Osiris Kiadó 1995–2010. Bibliográfia. Bp., 2010, Osiris Kiadó. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (1.). pp. 132-133. ISSN 0025-0171

Monok, István (2014) Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium. Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa – fejezet a historia litteraria magyarországi történetéből, Debrecen, TREGy, 2014. ISKOLAKULTÚRA, 2014 (10). pp. 128-130. ISSN 1215-5233

Monok, István (2005) Güssinški dvor obitelji Batthyány i njihova knjižna naobrazba. In: Plava krv, crna tinta. Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb, pp. 87-104.

Monok, István (2005) Halicius, Michael. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 7-8. ISBN 963 506 630 9

Monok, István (2004) Halle és Magyarország kulturális kapcsolatainak forrásairól. IRODALOMISMERET, 15 (3). pp. 142-146. ISSN 0865-6886

Monok, István (2005) Haller Gábor. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 8. ISBN 963 506 630 9

Monok, István (2016) Hatalom és könyvtárak a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 363-369. ISBN 978-963-318-575-9

Monok, István (2005) Hertel, Johann. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 117. ISBN 963 506 630 9

Monok, István (2010) Historie du livre et histoire des idées: à propos d’une collection universitaire (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 6. pp. 331-340. ISSN 1661-4577

Monok, István (2008) History of the Hungarian National Library. ALEXANDRIA, 20 (3). pp. 143-149. ISSN 0955-7490

Monok, István (2002) History of the National Library. In: Treasures of the Hungarian National Library. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 5-10. ISBN 963-547-665-5

Monok, István (2005) Hof und Buchkultur der Familie Batthyány in Güssing. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt, pp. 90-109. ISBN 3-9501891-3-0

Monok, István (2005) Hof und Buchkultur der Familie Bánffy in Unterlimbach. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt, pp. 62-71. ISBN 3-9501891-3-0

Monok, István (2005) Hof und Buchkultur der Familie Nádasdy in Sárvár und Pottendorf. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Esterházy Privatstiftung, Eisenstadt, pp. 72-89. ISBN 3-9501891-3-0

Monok, István (2010) Hol van Európa? Barbier, Frédéric: A modern Európa születése. Gutenberg Európája. Budapest, 2010, Kossuth Kiadó, OSZK. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 16 (3-4). pp. 141-143. ISSN 1219-6800

Monok, István (1993) Hopp Lajos–Jan Slaski: A magyar–lengyel múltszemlélet előzményei. Politikai és kulturális hagyományok Báthory Istvánig. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 39 (4). pp. 565-566. ISSN 0017-999X

Monok, István (2020) Humanisme monacal et littérature de piété au début du XVIe siècle. Revue d'histoire du protestantisme, 5 (1). pp. 45-55. ISSN 2297-6167

Monok, István (1995) Hungarológia Magyarországon. HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE, 4. pp. 67-71. ISSN 1237-0223

Monok, István (2014) Hungary and Transylvania and the European Publishing Centres in the Sixteenth Century. In: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699. A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1 (1). Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 229-252. ISBN 978-1-4438-6686-6

Monok, István (2005) Háportoni Forró Pál. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 31-32. ISBN 963 506 630 9

Monok, István (2002) I progetti della digitalizzazione della Biblioteca nazionale Széchényi. In: Problematiche e prospettive della ricerca sul materiale librario ungherese presente in Italia e sul materiale librario italiano presente in Ungheria: Secondo incontro italo - ungherese di bibliotecari : Roma, 29-30 ottobre 2001. OSZK, Budapest, pp. 20-29. ISBN 963-200-454-X

Monok, István (2013) Identité culturelle, identité nationale. In: Un’istituzione dei Lumi: la biblioteca. Caratteri (8). Museo Bodoniano, Parma, pp. 209-228. ISBN 78 88 908347 0 7

Monok, István (2009) Időkapszula, vagy szolgáltató üzem. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 18. év (6). pp. 3-11. ISSN 1216-6804

Monok, István (2014) "Igj czinalj fiut s leanith". IRODALMI MAGAZIN, 2 (3). pp. 32-34. ISSN 2063-8019

Monok, István (2005) Illésházy-könyvtár(ak). In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 274-276. ISBN 963 506 630 9

Monok, István (2018) Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae Laus: Gondolatok Európáról, az értelmiség szerepéről. In: Zinner 70: Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Magyar Napló, Budapest, pp. 95-98. ISBN 978-615-5195-53-2

Monok, István (2005) Influences françaises dans les lectures hongroises, 1660–1760. In: Est-Ouest. L'Europe en réseaux: Contributions à l'histoire de la culture écrite 1650-1918 (2). Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 235-245. ISBN 3-86583-043-9

Monok, István (2017) Introduction : Les spécificités de l’humanisme dans le royaume de Hongrie et en Transylvanie. In: Humanistes du bassin des Carpates, III: Humanistes du Royaume de Hongrie. Europa Humanistica (19). Brepols, Turnhout, VII-XL. ISBN 978-2-503-57571-1

Monok, István (1989) Irodalom és ideológia a 16–17. században. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 93 (1-2). pp. 159-163. ISSN 0021-1486

Monok, István (2017) Iskolai használatú könyvek a németújvári protestáns iskola könyvtárában, 1569–1634. In: „…nem egyetlen történelem létezik.”. Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio Philosophica (XXXI/2). Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 236-246.

Monok, István (2002) István Bitskey: Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn. Beiträge zur mitteleuropäische vergleichenden Kulturgeschichte. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 106 (5-6). pp. 694-696. ISSN 0021-1486

Monok, István (2008) Izucsenije vozvrasennüh v Sarospatak biblij szemji Rakoci. In: Šarošpatakskaâ kollekciâ i istoriâ ee vozvraŝeniâ v Vengriû. Rosszpen, Moszkva, pp. 53-71. ISBN 978-5-8243-0994-2

Monok, István (2020) Jacobus de Hungaria, az arab tudomány megismerésének szószólója Elzászban a 15. században. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 350-353. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) Janó János: Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 560-561. ISSN 0209-4800

Monok, István (2013) „Je lègue ma bibliothèque à …” Dons et legs dans les bibliothèques publiques, Actes de la journée d’études annuelle „Droit et patrimoine” organisée le 4 juin 2007 à l’École normale supérieure Lettre sciences humaines, Lyon, par l’École nationale supérieure des science de l’information et des bibliothèques et le Centre de conservation du livre, sous la direction de Raphaële Mouren, Arles, 2010, Atelier Perrousseaux (Kitab Tabulae). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 249-252. ISSN 0025-0171

Monok, István (2014) „Je lègue ma bibliothèque à …” Dons et legs dans les bibliothèques publiques, Actes de la journée d’études annuelle „Droit et patrimoine” organisée le 4 juin 2007 à l’École normale supérieure Lettre sciences humaines, Lyon, par l’École nationale supérieure des science de l’information et des bibliothèques et le Centre de conservation du livre, sous la direction de Raphaële Mouren, Arles, 2010, Atelier Perrousseaux (Kitab Tabulae). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 9. pp. 331-335. ISSN 1661-4577

Monok, István (2008) Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570–1700. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (3). pp. 367-369. ISSN 0025-0171

Monok, István (1988) Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezéskiadásban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (4). pp. 317-327. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) Johannes Polyander magyar kapcsolataihoz. In: Tudóslevelek. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 23. . JATE, Szeged, pp. 89-114. ISBN 963-481-830-7

Monok, István (2006) Kassai Zsigmond Dávid. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 145-146. ISBN 963 506 659 7

Monok, István (2007) Katalog kniga XVI. st. u Metropolitanskoj Knjižnici u Zagrebu. – Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Metropolitana Zagrabiensi asservantur. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (2). pp. 257-258. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (3). pp. 388-389. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Kecskeméti K. Gergely. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 262. ISBN 963 506 659 7

Monok, István (2006) Kecskés János. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 263. ISBN 963 506 659 7

Monok, István (2007) Kit nevezhetünk könyvtárosnak a XVI–XVIII. századbeli Magyarországon? In: Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 156-164. ISBN 978-963-7356-68-1

Monok, István (2014) Klára Komorová: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 467-469. ISSN 1661-4577

Monok, István (2009) Knyigi iz csasztnovo szobranyija grafa Fridricha Vernera fon der Sulenburga v Moszkovszkih bibliotekah. – Bücher aus der Privatsammlung des Grafen Friedrich Werner von der Schulenburg in Moskauer Bibliotheken. Katalog. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (4). pp. 546-548. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah = Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (2). pp. 221-223. ISSN 0025-0171

Monok, István (2011) Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (2). pp. 280-282. ISSN 0025-0171

Monok, István (1985) Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. (Zsámbéki füzetek 3.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 89 (3). pp. 376-378. ISSN 0021-1486

Monok, István (2015) Kulturális örökségek. Eszterházy Károly Főiskola Roma Szakkollégiuma, Eger. ISBN 978-615-529759-5

Monok, István (2014) "Kurua az annia". In: Kozmács Értelmező Szótár. SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, pp. 126-128. ISBN 978-963-306-331-6

Monok, István (1997) A Kárpát-medence könyves műveltsége. ISKOLAKULTÚRA, 1997 (5). pp. 3-4. ISSN 1215-5233

Monok, István (2010) A Kárpát-medence magyar levéltári, kézirat- és könyvgyűjteményeinek kutatása. In: Programtervezetek. Melléklet a „Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 31-35.

Monok, István (1987) Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 151-172.

Monok, István (2005) Két biblia szemléje. In: A három magyar Biblia népszerűsítése: tanulmányok, visszhangok, dokumentumok. Nemzetközi theologiai könyv (69). Doktorok Collegiuma Irodalmi Szekciója, Debrecen, pp. 203-207.

Monok, István (2011) Könyv, Románia, Európa. Konferencia sorozat a bukaresti Fővárosi Könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127. é (2.). pp. 248-252. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) Könyvkultúra és írásbeliség. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 177-209. ISBN 963 506 684 8

Monok, István (1997) Könyvtárak és könyvolvasás, 1526–1750. ISKOLAKULTÚRA, 1997 (5). pp. 17-22. ISSN 1215-5233

Monok, István (2015) L'Académie de Johann Sturm et l'Europe centrale. In: Bibliothèques Strasbourg. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Paris; Strasbourg, pp. 113-114. ISBN 9782859230609

Monok, István (2017) L'Europe de Melchior Junius. La Revue de la BNU (16). pp. 57-59.

Monok, István (2017) L'unique editio princeps transylvanie du xvie siècles. In: Strasbourg, ville de l'imprimerie :L’édition princeps aux xv e et xvi e siècles. Bibliologia, 44. . Brepols Publishers, Turnhout, pp. 119-128. ISBN 978-2-503-57047-1

Monok, István (2015) La BNU et la Hongrie. In: Bibliothèques Strasbourg. Éditions des Cendres; Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Paris; Strasbourg, pp. 239-241. ISBN 9782859230609

Monok, István (2009) La Bibliotheca Corviniana et les imprimés. In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’état moderne. Supplementum Corvinianum, II. . OSZK, Budapest, pp. 161-175.

Monok, István (2015) La Hongrie et l'édition alsacienne, 1482-1621. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 53-74. ISSN 1661-4577

Monok, István (2002) La bibliophilie en Hongrie au XVIIIe siècle. ART ET METIERS DU LIVRE, 2002 (230). pp. 20-25. ISSN 0758-413X

Monok, István (2005) La bibliotheca Corviniana Digitalis come sistema esperto. In: Annuario : Studi e documenti italo-ungheresi : Numero speciale : Tra magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni. Accademia d'Ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói" Universita degli Studi di Szeged Dipartimento di Italianistica, Roma, Szeged, pp. 258-262.

Monok, István (2015) La bibliothéconomie et l’ordre des savoirs selon Michael Denis (1777). In: De l’argile au nuage: une archéologie des catalogues. Institut de France, Paris, pp. 344-347. ISBN 979-10-90853-05-8

Monok, István (2011) La culture française dans les lectures hongroises à l’époque moderne. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 7. pp. 251-260. ISSN 1661-4577

Monok, István (1995) La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise entre 1526 et 1671. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 7. pp. 38-50. ISSN 1149-6525

Monok, István (2008) La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (XVIème–XVIIIème siècles). CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 14 (2). pp. 297-305. ISSN 1149-6525

Monok, István (2004) La ricerca del materiale ungherese nelle biblioteche statali d’Italia. In: Annuario 2004. Studi e documenti italo ungheresi . Accademia d'Ungheria in Roma istituto storico "Fraknói"; Università degli studi di Szeged dipartimento di italianistica, Roma; Szeged, pp. 11-14.

Monok, István (2009) Le Supplementum Corvinianum et le programme „Corvina” de la Bibliothèque nationale Széchényi. In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’état moderne. Supplementum Corvinianum, II. . OSZK, Budapest, pp. 7-10.

Monok, István (2018) Le château de Villebon en 1642 : Inventaire après le décès de Maximilien de Béthune, duc de Sully. Édité par Bernard Barbiche, Paris, 2017, Comité des travaux historiques et scientifiques (Collection de documents inédits sur l’histoire de France, série in-8., vol. 75.), 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 97-98. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Le contrôle et la circulation des livres protestants en Hongrie après l’expulsion des Turcs. In: Libri prohibiti. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918. Bd. I. . Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 105-115. ISBN 3-86583-037-4

Monok, István (2020) Le livre français dans les bibliothèques des aristocrates hongrois au XVIIIe siècle. REVUE FRANCAISE D HISTOIRE DU LIVRE, 141. pp. 31-39. ISSN 0037-9212

Monok, István (2012) Le livre parisien en Hongrie et en Europe centrale (XVe-XVIIe siècles). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 8. pp. 251-267. ISSN 1661-4577

Monok, István (2018) Le pape est-il le successeur légitime de Pierre? In: Maudits livres. La réception de Luther et les origines de la Réforme en France. Bibliothèque Mazarine - Éditions des Cendres, pp. 97-100. ISBN 979-10-90853-12-6 / 978-2-86742-280-5

Monok, István (2005) Le projet de Ferenc Széchényi et la fondation de la Bibliothèque nationale hongroise. In: Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. = Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918 (3). Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 87-100. ISBN 3-86583-050-1

Monok, István (2017) Le sanctuaire de la pensée. In: Europa, notre histoire: L’Héritage européen depuis Homère. Les Arenes, Paris, pp. 901-905. ISBN 978-2-35204-603-5

Monok, István (2005) Lecteurs et lectures en Hongrie. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 1. pp. 267-274. ISSN 1661-4577

Monok, István (2003) Les bibliothèques aristocratiques en Hongrie au XVIIIe siècle et la fondation de la Bibliothèque Nationale. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : "Čtenář a jeho knihovna" = Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken : "Der Leser und seine Bibliothek" = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et convent. Opera Romanica; 4. . Universitatis Bohemiae Meridionalis, Ceske Budejovice, pp. 377-392. ISBN 80-7040-661-5

Monok, István (2011) Les bibliothèques et la lecture dans le Bassin des Carpates 1526-1750. Bibliothèque d'études de l'Europe centrale, 4 . Champion, Paris. ISBN 978-2-7453-2151-0

Monok, István (2012) Les humanistes du bassin de Carpates. In: 4th international conference Europa humanistica. Sborník Národního Muzea v Praze., Řada C, Literární Historie (58(20)). Národní Muzeum Praha, Praha, pp. 9-10.

Monok, István (2008) Les langues de la lecture dans la Hongrie moderne (1526–milieu XVIIIe siècle). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 4. pp. 137-148. ISSN 1661-4577

Monok, István (2010) Les sentiment "Hungarus" et la Bibliotheca Corviniana. HUNGARIAN STUDIES, 24 (1). pp. 3-20. ISSN 0236-6568

Monok, István (2002) Les trois revolutions du livre. Catalogue d el’exposition de Conservatoire Nationale des arts et métiers, Paris, de 8 octobre 2002. à 5 janvier 2003. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 118 (4). pp. 473-475. ISSN 0025-0171

Monok, István (2014) Lesestoffe deutscher Bürger in Kaschau in der Frühen Neuzeit. ZEITSCHRIFT FUR MITTELEUROPAISCHE GERMANISTIK, 4 (2). pp. 127-144. ISSN 2192-3043

Monok, István (2007) Lesestoffe in Leutschau im Vergleich. XVI–XVII. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Presse und Geschichte – Neue Beiträge (24). Edition Lumiere, Bremen, pp. 157-169. ISBN 978-3-934686-42-7

Monok, István (2006) Lesestoffe ungarischer Studierender während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Studiosorum et librorum peregrinatio. Universiteit van Amsterdam - OSZK, Amsterdam; Budapest, pp. 43-54. ISBN 963 200 507 4

Monok, István (2019) Libraries and Renaissance Humanism, the De bibliothecis of Justus Lipsius, by Thomas Hendrickson, Leiden–Boston, Brill, 2017 (Brill’s studies in intellectual history, 265. – Brill’s texts and sources in intellectual history, 20.) XIV, 336 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 403-405. ISSN 0025-0171

Monok, István (2001) Libri ecclesiae pastorumque. In: Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. Olvasmánytörténeti Dolgozatok: Különszám (3). Scriptum, Szeged, pp. 43-54. ISBN 963-9411-14-0

Monok, István (2004) Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas. – 400 Jahre litauische Bibel. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 120 (3). pp. 313-314. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas. – 400 Jahre litauische Bibel. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 388-389. ISSN 1661-4577

Monok, István (1993) Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649–1773). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (2). pp. 284-286. ISSN 0021-1486

Monok, István (2016) Luther és Melanchthon műveinek előfordulási gyakorisága a kora újkori könyvjegyzékeken. In: Művészet és mesterség. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 115-132. ISBN 978-963-236-497-1

Monok, István (2017) Luthers und Melanchthons Werke in ungarländischen Bibliotheken des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte (167). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 201-221. ISBN 978 3 402 11599 2

Monok, István (2009) Lőcse város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: Könyvek által a világ ... Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, pp. 199-211.

Monok, István (2012) L‘uso pubblico dei libri nell‘Ungheria del Cinque e Seicento. LA BIBLIOFILÍA: RIVISTA DI STORIA DEL LIBRO E DI BIBLIOGRAFIA, 114 (2). pp. 215-229. ISSN 0006-0941

Monok, István (2017) L’Europe de Frédéric Barbier. In: Promenade Marcel Proust. Nef des Fous, Épinal.

Monok, István (2008) L’histoire du livre dans les bassin des Carpates et l’historiographie des trente dernière années. In: L’Europa Centro Orientale a la storiografia post 1989. Sette Cittá, Viterbo, pp. 233-259. ISBN 88-7853-112-3

Monok, István (2014) L’édition vénitienne et l’Europe centrale, XVe-XVIe siècles. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2014. pp. 311-317. ISSN 1661-4577

Monok, István (2001) A Magyar Könyvszemle meg nem jelenhetett évfolyama 1947-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 117 (4). pp. 489-494. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) Magyar diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a 17–18. század fordulóján. In: „Nem sűlyed az emberiség!”…. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 1025-1034. ISBN 9789637341823

Monok, István (2013) Magyar, művelődéstörténeti és lexikon. TÖRTÉNELMI SZEMLE, LV. év (4.). pp. 657-666. ISSN 0040-9634

Monok, István (2015) Magyarország és a magyarok az elszászi könyvkiadásban, 1482-1621. In: Fehér Lovag. Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged, pp. 212-230. ISBN 978 963 267 270 0

Monok, István (2020) Magyarországi utazók leírásai az európai könyvtárakról a 16-17. században. In: Peregrináció és erudíció. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 307-324. ISBN 9786067391442

Monok, István (2007) Majthényi György. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 252. ISBN 978-963-506-735-0

Monok, István (2003) Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (2). pp. 270-271. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 376-378. ISSN 1661-4577

Monok, István (2007) Meyer, Véronique: L’illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du 17e siècle. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 406-408. ISSN 1661-4577

Monok, István (2006) Meyer, Véronique: L’illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVIIe siècle. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0171

Monok, István (2019) Michael Denis’ Vorwort zum Katalog der Ödenburger Bibliothek des Ferenc Szechenyi. In: Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich. Praesens Verlag, Wien, pp. 98-102. ISBN 9783706910330

Monok, István (2007) Mikulich Sándor. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 417. ISBN 978-963-506-735-0

Monok, István (1998) Mit kezdjünk múltunkkal? (Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról). ISKOLAKULTÚRA, 8 (3). pp. 107-108. ISSN 1215-5233

Monok, István (2010) Mitől modern egy kora újkori könyvtár Magyarországon és Erdélyben? In: Hagyomány, egység és korszerűség. Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, pp. 16-29. ISBN 978-963-9976-02-3

Monok, István (1997) A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 3 (43) (3). pp. 485-498. ISSN 0023-3773

Monok, István (1998) A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpátmedencében. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 41 (5). pp. 95-104. ISSN 0324-7228

Monok, István (2003) Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon, I. (1572–1647). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 107 (2-3). pp. 337-340. ISSN 0021-1486

Monok, István (1989) Mária királynő könyvtárai. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. JATE Központi Könyvtára - BTK Magyar Történeti Intézet, Szeged, pp. 99-104. ISBN 963-481-818-8

Monok, István (2007) Mátyás király könyvtára. In: Mátyás-graduale. Kossuth Kiadó; Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, pp. 17-19. ISBN 978-963-09-5585-0

Monok, István (2008) Mátyás és az európai kortárs gyűjtemények. HONISMERET, 36 (6). pp. 3-11. ISSN 0324-7627

Monok, István (2018) Még mindig a németek kíváncsiak ránk. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (6). pp. 928-932. ISSN 0025-0325

Monok, István (2017) Művelődési eszmények: A tudás mintázatainak változásai (olvasmánytörténeti nézőpontból). In: Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 41-57. ISBN 978-963-312-275-4

Monok, István (2008) Nadányi Mihály. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 62-63. ISBN 978-963-506-712-1

Monok, István (2007) National Libraries in Changing Times. In: The National and University Library in Zagreb, 1607-2007. NSK, Zagreb, pp. 48-55. ISBN 978-953-500-058-7

Monok, István (1998) Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung (17). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 137-149. ISBN 3-447-04064-5

Monok, István (1996) Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI–XVII. századi Magyarországon. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 393-401. ISBN 973-96946-7-5

Monok, István (2016) A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság változó szerepei. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Veritas - Magyar Napló, Budapest, pp. 301-306.

Monok, István (2013) Nyelvi és tartalmi változások a 18. századi arisztokrata könyvtárakban Magyarországon. In: Szín-Játék-Költészet. Partium; Protea Kulturális Egyesület; Reciti, Budapest; Nagyvárad, pp. 65-72. ISBN 978–963-7341–95-3

Monok, István (2004) Nyitott kérdések a Bibliotheca Corviniana kora újkori történetében. In: A holló jegyében. Corvina - OSZK, Budapest, pp. 45-63.

Monok, István (2003) Nyugat-magyarországi olvasmányok a XVI–XVII. században. MURATÁJ (LENDAVA), 2002. pp. 51-66. ISSN 0353-5584

Monok, István (2005) The Nádasdy Courts in Sárvár and Pottendorff and their Book Culture. In: Blue Blood, Black Ink. OSZK, Budapest, pp. 69-86.

Monok, István (2005) A Nádasdy-család sárvári és pottendorfi udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, fekete tinta. OSZK, Budapest, pp. 69-86.

Monok, István (2008) Nádasdy-könyvtár(ak). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 76-78. ISBN 978-963-506-712-1

Monok, István (2003) Néhány horvát könyv- és művelődéstörténeti kiadványról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (4). pp. 500-507. ISSN 0025-0171

Monok, István (2016) Néhány új könyvtörténeti kiadvány Közép-Európából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 89-105. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) Német könyvkereskedők Budán és Pesten a 18. század első felében. In: „... mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc ...”. OSZK : Balassi, Budapest, pp. 252-256. ISBN 978-963-506-851-7

Monok, István (1988) Olvasmánytörténeti forrásaink – értelmiségtörténet. In: Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, pp. 169-181.

Monok, István (1997) Olvasó vagy gyűjtő? A könyvgyűjtési és olvasási szokások változása a XVII-XVIII. század fordulóján. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (35). JATE Régi Magyar Irodalmi Tanszéke, Szeged, pp. 401-414. ISBN 963 482 179 0

Monok, István (2018) Opisy európskych knižnic od uhorských cestovatel'ov zo 16. -17 . storočia. In: Historik na cestách. Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA); Historický ústav SAV, BRATISLAVA, pp. 217-230.

Monok, István (1998) Ortodoxia és humanitás. ISKOLAKULTÚRA, 6 (9). pp. 28-33. ISSN 1215-5233

Monok, István (2019) Os Manuscritos de Georg Lukács : A Coleção Pública como Local de Memória. LIVRO: REVISTA DO NUCLEO DE ESTUDOS DO LIVRO E DA EDICAO (7-8). pp. 395-399. ISSN 2179-801X

Monok, István (2017) A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai, Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK-INC), Összeállította/composuit W. Salgó Ágnes, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017 (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae, II). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 503-504. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Paracelsus, és a tokaji bor : Néprajzzá váló filológiai tévedés. In: Agria L. Annales Musei Agriensis . UNSPECIFIED, Eger, pp. 77-80.

Monok, István (2008) Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (4). pp. 478-479. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Patrimoine en lecture – Tradition et renouvellement dans l’histoire de la réception des idées européennes en Hongrie et en Transylvanie. In: Contribution á l’histoire intellectuelle de l’Europe. L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite, 1650–1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650–1918. Bd. IV. . OSZK - Leipziger Universitätsverlag, Budapest; Leipzig, pp. 109-121.

Monok, István (2018) Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627-1629. HISTORICKE STUDIE, 52. pp. 57-64. ISSN 0440-9515

Monok, István (1981) Peregrinuslevelek 1711–1750: Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk.: Hoffmann Gizella. SZEGEDI EGYETEM, 19 (15). p. 8. ISSN 0230-791X

Monok, István (2003) Philipp Melanchthon bejegyzése az Országos Széchényi Könyvtár egyik Lucianus-kötetében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (3). pp. 325-327. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) Philippe le Beau (1478 – 1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (1). pp. 87-89. ISSN 0025-0171

Monok, István (2012) Politique culturelle princière ou transmission humaniste de textes? ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE SERIES C - HISTORIA LITTERARUM, 57 (3). pp. 55-60. ISSN 0036-5351

Monok, István (2009) Pongrácz Imre. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-789-3

Monok, István (2018) Postface: Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae Laus : Postface à un best-seller consacré à un best-seller. In: Histoire d’un livre: la Nef des fous, de Sébastien Brant. Éditions des Cendres, Paris, pp. 173-176. ISBN 9782867422812

Monok, István (1998) Postma, Ferenc – Van Sluis, Jakob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585–1843. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 114 (3). pp. 319-322. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) Potkowski, Edward: Le livre manuscrit – la société – la culture dans la Pologne du bas Moyen Âge (XIVe–XVe siècle). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 108-109. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Preface. In: Blue Blood, Black Ink. OSZK, Budapest, p. 5.

Monok, István (2014) Primus Truber 1508–1586. Der slowenische Reformator und Württemberg. Hrsg. von Sönke Lorenz, Anton Schindling, Wilfried Setzler. Suttgart, 2011, W. Kohlhammer Verlag. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 9. pp. 323-328. ISSN 1661-4577

Monok, István (1997) Private Bibliotheken in Ungarn im 16 Jahrhundert. In: Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance. Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung (16). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 31-53. ISBN 3-447-03977-9

Monok, István (2018) Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában. In: A reformáció öröksége : egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi református egyháztörténeti füzetek (24). Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, pp. 411-426.

Monok, István (2009) Pálffy-könyvtár(ak). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-789-3

Monok, István (2009) Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 55. év (4.). I-XVI. ISSN 0023-3773

Monok, István (2009) Quelle distance entre la Transylvanie et l’Angleterre? : Les ambassadeurs de Gàbor Bethlen dans les cours européennes apres la paix de Presbourg. In: Relazioni internazionali e diplomazia nell'Europa Centro-Orientale, tra età moderna e contemporanea. Sette Cittá, Viterbo, pp. 53-66.

Monok, István (2005) Quelques publications croates sur l'histoire du livre et de la civilisation. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 352-362. ISSN 1661-4577

Monok, István (2003) Qui peut-on appeler bibliothécaire du XVIe au XVIIIe siècle en Hongrie? In: Histoire des bibliothécaires. Colloque international à l'ENSSIB, Lyon, du 27 au 29 novembre 2003. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), Lyon, pp. 23-32.

Monok, István (2007) Qu’est-ce qu’un bibliothécaire en Hongrie à l’époque moderne (XVIe–XVIIIe siècle)? HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 319-328. ISSN 1661-4577

Monok, István (2015) The Readings of Hungarian Students during their Studies in the Netherlands in the Early Modern Period. In: Peregrinus sum. Magánkiadás, Budapest; Amsterdam, pp. 93-120. ISBN 978-90-823852-0-5

Monok, István (2009) Református könyvgyűjtők, református gyűjtemények a kora újkori Magyarországon. In: Kálvin hagyománya. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 42-46. ISBN 978-963-87443-6-4

Monok, István (2019) Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, hrsg. von Christine Absmeier, Matthias Asche, Márta Fata, Annemarie Röder, Anton Schindling, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 2018 (Veröffentlichungen der Kommisson für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 219.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 414-417. ISSN 0025-0171

Monok, István (2019) Retter der Antike, Marquard Gude (1635–1689) auf der Suche nach dem Klassikern, Hrsg. von Patrizia Carmassi, Wiesdaben, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Forschungen, 147). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 244-247. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) Reviczky-könyvtárak. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-827-2

Monok, István (2015) Roderick Cave-Sara Ayad: The History of The Book in 100 Books. The Complete Story. From Egypt to e-book. New York, 2014, Firefly Books Ltd. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 342-346. ISSN 1661-4577

Monok, István (2009) Ráday-könyvtár(ak). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-789-3

Monok, István (2015) Rákóczi György a könyvgyűjtő. In: I. Rákóczi György a könyvgyűjtő bibliaolvasó. Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, Debrecen, pp. 2-9.

Monok, István (2011) Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (2). pp. 282-284. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 359-361. ISSN 1661-4577

Monok, István (2007) Scheibe, Michaela: Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek. Der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 428-429. ISSN 1661-4577

Monok, István (2006) Scheibe, Michaela: Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek. Der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in der Bibliothek der Frankeschen Stiftungen. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (1). pp. 117-118. ISSN 0025-0171

Monok, István (2014) Schwarzfuchs, Lyse: L’hébreu dans le livre à Genève au XVIe siècle. Préface de Max Engammare. Genève, 2011, Droz (Cahiers d’Humanisme et Renaissance, Vol. 96.). Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 9. pp. 329-331. ISSN 1661-4577

Monok, István (2016) Similarities and differences in the book history of Central Europe in the early modern period. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 30. pp. 137-153. ISSN 0236-6568

Monok, István (2016) Similarities and differences in the book history of Central Europe in the early modern period: Aspects and examples. Hungarian Studies, 30 (2). pp. 137-153. ISSN 0236-6568

Monok, István (2014) Sobre a história da Biblioteca Nacional da Hungria. LIVRO: REVISTA DO NUCLEO DE ESTUDOS DO LIVRO E DA EDICAO, 2014 (4). pp. 225-233. ISSN 2179-801X

Monok, István (2015) Stephanus Käfer, Esther Kovács: Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis. Bubapestini, Strigonii, Tyrnaviae, 2013, Esztergom Hittudományi Főiskola, OSZK, Nagyszombati Egyetem, Szent Adalbert Alapítvány. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 11. pp. 352-355. ISSN 1661-4577

Monok, István (2011) "Sum ex libris...". In: Klió és a médiagalaxis. Corvina; Eszterházy Károly Főiskola, Budapest; Eger, pp. 212-226. ISBN 978-963-13-6019-6

Monok, István (2003) Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (1). pp. 143-144. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 1. pp. 378-380. ISSN 1661-4577

Monok, István (1985) Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543–1686). SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1985. pp. 173-174. ISSN 0237-3742

Monok, István (2002) Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, 1802–2002. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, pp. 360-379. ISBN 973-599-045-8

Monok, István (2004) Szent Biblia, azaz Istennec Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Igazgatta, megjobbította és kisded formában kiadta Szenci Molnár Albert, 1612. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 120 (3). pp. 307-308. ISSN 0025-0171

Monok, István (2007) A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. – Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantu. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (2). pp. 245-247. ISSN 0025-0171

Monok, István (2012) A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. – Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantur. Összeáll./composuit Rétfalvi Gábor. Szombathely, 2006, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. 374 p. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 8. pp. 379-381. ISSN 1661-4577

Monok, István (2018) Szubjektív gondolatok Bod Péter életműve kapcsán. In: Bod Péter (1712-1769), a történetíró. Erdélyi egyháztörténeti könyvek (3). Tortoma Könyvkiadó, Barót, pp. 7-10. ISBN 9789738995628

Monok, István (2011) Szubjektív gondolatok az Alföldi Nyomda évfordulójára. In: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Alföldi Nyomda Rt. Méliusz Műhelye, Debrecen, pp. 5-7. ISBN 978-963-8216-45-8

Monok, István (1981) Szántó Imre új könyvéről. SZEGEDI EGYETEM, 19 (3). p. 5. ISSN 0230-791X

Monok, István (2015) Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.) LXXIV, 147 p. Budapest–Eger, 2015, MTA KIK, EKF. DEBRECENI SZEMLE, 2015 (2). pp. 184-187. ISSN 1218-022X

Monok, István (1989) A Századok repertóriuma, 1867–1975. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). p. 464. ISSN 0209-4800

Monok, István (2003) Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. In: Aere perennius – Ércnél maradandóbb. OSZK, Budapest, pp. 9-15.

Monok, István (2003) Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár alapítása. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Kastélykonferenciák (2). Helikon Kastélymúzeum, Keszthely, pp. 41-51. ISBN 963-214-225-X

Monok, István (2011) Széchényi-könyvtár. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789635068609

Monok, István (2007) A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás. In: Translatio librorum. OSZK, Budapest, pp. 91-110.

Monok, István (2010) A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: „Elveszett és megtaláltatott…”. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Sárospatak, pp. 13-24. ISBN 978-963-88090-8-7

Monok, István (2005) Sárvárski i pottendorffski dvor obitelji Nádasdy i njihova knjižna naobrazba. In: Plava krv, crna tinta. Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb, pp. 69-86.

Monok, István (2011) Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705–1849. Komárom, 2010, KT Könyv- és Lapkiadó. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 127 (3). pp. 413-414. ISSN 0025-0171

Monok, István (2011) Teleki-könyvtár(ak). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789635068609

Monok, István (2017) Tendances actuelles de la recherche en histoire du livre en Europe centrale : un panorama des publications des quinze dernières années. In: Contrefaçons dans le livre et l'estampe, XVe-XXIe siècle. Histoire et civilisation du livre : revue internationale (13). Librairie Droz S.A., Genève, pp. 385-426.

Monok, István (2014) A Thurzó család semptei és augsburgi könyvtárai. In: Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. Presovská Univerzita, Presov, pp. 49-57.

Monok, István (2011) Thurzó-könyvtár(ak). In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 45. ISBN 978-963-506-869-2

Monok, István (2007) Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 3. pp. 427-428. ISSN 1661-4577

Monok, István (2004) Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. Premessa di Maria Gioia Tavoni. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 120 (3). pp. 312-313. ISSN 0025-0171

Monok, István (2011) Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-869-2

Monok, István (2012) Towns and Book Culture in Hungary at the end of the Fifteenth Century and during the Sixteenth Century. In: Print culture and peripheries in early modern Europe. Library of the written word; The handpress world . Brill, Leiden; Boston, pp. 171-200. ISBN 9789004235748

Monok, István (2007) Traditionelle und nonkonformistische Lektüren in Westungarn zwischen 1550 und 1650. In: Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Frühen Neuzeit. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (34). Oldenbourg Verlagsgruppe, München, pp. 197-214. ISBN 978-3-486-58541-4

Monok, István (2012) Transformations de l’ordre des bibliothèques aristocratiques dans la Hongrie des 17e–18e siècles. HUNGARIAN STUDIES, 26 (2). pp. 241-250. ISSN 0236-6568

Monok, István (2012) Transformations linguistiques et thématiques dans les bibliothèques aristocratiques de la Hongrie du 18 e siècle. In: ACTES DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE. LA ROUMANIE. L’EUROPE. Biblioteca Bucureştilor, Bukarest, pp. 108-122.

Monok, István (1989) Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (3-4). pp. 476-477. ISSN 0209-4800

Monok, István (1989) Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 104-105. ISSN 0025-0171

Monok, István (2015) Tüskés Gábor: Hagyomány és kritika, Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez. Budapest, MTA BTK, 2013, 279 l. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 61 (1). pp. 119-120. ISSN 0017-999X

Monok, István (2010) Udvartartási minták, korszerű ismeretanyag a 16-17. század fordulójának főúri könyvtáraiban Magyarországon. In: Színlelés és rejtőzködés. L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., Budapest, pp. 67-76. ISBN 978-963-236-252-6

Monok, István (2014) Un nouveau regard sur le patrimoine culturel. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 2014. pp. 129-137. ISSN 1661-4577

Monok, István (2014) Un succès de librairie européen l’Imitatio Christi 1470–1850. Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine en collaboration avec la Bibliothèque Sant-Geneviève et la Bibliothèque nationala de France … 4 avril – 6 juillet 2012. Comissariat et catalogue de Martine Delaveau, Yann Sordet. Paris: Bibliothèque Mazarine–Édition des Cendres, 2012. 197 p. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 10. pp. 470-474. ISSN 1661-4577

Monok, István (2012) Un succès de librairie européen l’Imitatio Christi 1470–1850. Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine en collaboration avec la Bibliothèque Sant-Geneviève et la Bibliothèque nationale de France … 4 avril – 6 juillet 2012. Commissariat et catalogue de Martine Delaveau, Yann Sordet. Paris: Bibliothèque Mazarine–Édition des Cendres, 2012. 197 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128. é (4. szá). pp. 529-531. ISSN 0025-0171

Monok, István (2005) Ungarische Bibliotheken im Ausland in der frühen Neuzeit. In: Bibliotheca Nationis Hungariae. Georg Olms Verlag, Hildesheim; Zürich; New York, pp. 17-19. ISBN 3-487-13002-5

Monok, István (2007) The Union Catalogue of Rare Book Collections in the Carpatian Basin. CERL PAPERS, 7. pp. 7-14.

Monok, István (2002) V. Ecsedy Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten, 1561–1800 -- Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539–1800. ACTA COMENIANA, 15-16. pp. 425-427. ISSN 0231-5955

Monok, István (2020) Veränderungen in der thematischen Zusammenstellung ungarländischer Schulbibliotheken im ersten Jahrhundert der protestantischen Reformatio. In: Reformation und Bücher: Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Wolfenbütteler Schriften für Geschichte des Buchwesens (51). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 105-121. ISBN 9783447112710

Monok, István (2011) Veszprémi Érseki Könyvtár. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-869-2

Monok, István (2000) Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le Bassin des Carpathes. In: K vyzkumu zámeckych mešťánskych a cirkevnich knihoven. Opera romanica (1). Universitatis Bohemiae Meridionalis, Ceske Budejovice, pp. 53-85. ISBN 80-7040-473-6

Monok, István (2011) Város és könyvkultúra Magyarországon a 16–17. század fordulóján. In: Crescit eundo. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 163-170.

Monok, István (2013) Város és könyvkultúra Magyarországon a XV. század végén és a XVI. században. In: Pro Nonagesimo. Semmelweis Kiadó, Budapest, pp. 145-158. ISBN 978-963-331-275-9

Monok, István (1993) Vörösmarti Mihály kálvinista predikátor megtérése históriája / Sajtó alá rendezte: Jankovics József, Nyerges Judit. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 97 (3). pp. 443-445. ISSN 0021-1486

Monok, István (1990) Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 12 (3-4). pp. 165-166. ISSN 0209-4800

Monok, István (2015) What Makes a Library in Hungary or Transylvania Modern in the Early Modern Age? Some Aspects of Assessment. In: Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Zentraleuropaische Studien für Andrea Seidler. Praesens Verlag, Wien, pp. 131-140. ISBN 978-3-7069-0840-5

Monok, István (2018) Wie fromm waren die Humanisten?, hrsg. von Berndt Hamm – Thomas Kaufmann, Wiesbaden: Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 33) 359 S. ISBN 3447104902. ACTA COMENIANA, 32(56). pp. 136-142. ISSN 0231-5955

Monok, István (2003) Württenbergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 119 (2). pp. 205-211. ISSN 0025-0171

Monok, István (2012) XVI - XVII a. lituanika Lietuvos mokslu̜ akademijos bibliotekoje. Katalogas. Sudarė Daiva Narbutienė, Violeta Radvilienė, Dalia Rauckytė-Bikauskienė. Vilnius, 2007. Histoire et civilisation du livre: Revue internationale, 8. pp. 383-385. ISSN 1661-4577

Monok, István (1988) XVI–XVII. századi olvasmánykultúránk. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 104 (1). pp. 78-82. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) Xystus Paulus Schier (1727–1772), egy kevéssé ismert magyar művelődéstörténész. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 260-266. ISSN 0025-0171

Monok, István (2020) A Zaragozai Egyetem (Universidad de Zaragoza) újabb könyvtörténeti kiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 70-75. ISSN 0025-0171

Monok, István (1987) Zrínyi Miklós könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény a 17. században. In: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez. Országos Széchényi Könyvtár kiadványai (2). OSZK, Budapest, pp. 55-63. ISBN 963 200 032 3

Monok, István (2017) Zrínyi Miklós könyvtára és olvasmányai kortárs könyvtári tükörben. In: Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 27-35. ISBN 978-963-416-071-7

Monok, István (1988) Zrínyi Miklós, a könyvgyűjtő. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 91-92 (1-2). pp. 175-179. ISSN 0021-1486

Monok, István (2012) Zrínyi-könyvtár(ak). In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 230-235. ISBN 978-963-506-881-4

Monok, István (1991) Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16–17. Jahrhundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 1990 (5). pp. 81-88. ISSN 0238-2156

Monok, István (2007) A bajor nyomdászat szerepe Magyarország rekatolizálásában. In: Európai szemmel. Universitas, Budapest, pp. 33-38. ISBN 978-963-9671-13-3

Monok, István (2015) A barlangfestményektől az e-könyvig. ISKOLAKULTÚRA, 25 (3). pp. 132-135. ISSN 1215-5233

Monok, István (2003) bencés könyvtárak. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963 506 539 6

Monok, István (2008) Über die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Institutionelle und private Bibliotheken im Hinblick auf die Lesegeschichte. MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FUR BUCHFORSCHUNG IN OSTERREICH, 2008 (1). pp. 7-31. ISSN 1999-5660

Monok, István (2002) Über die Geschichte der Nationalbibliothek. In: Schätze der Ungarischen Nationalbibliothek. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 5-10. ISBN 963-547-664-7

Monok, István (2018) Über die Leseerfahrung der Gelehrten im ersten Jahrhundert der protestantischen Reform im Königreich Ungarn und in Siebenbürgen. In: Reformácia v strednej Európe = Reformáció Közép-Európában = Reformation in Mittel Europa II. Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, Presov, pp. 696-707. ISBN 8798055522661

Monok, István (2002) Über die höfischen Bibliotheken des 16–17. Jahrhunderts im Karpatenbecken. ACTA COMENIANA, 2002 (15-16). pp. 127-140. ISSN 0231-5955

Monok, István (2006) A brémai sajtó- (és média-) történeti műhely kiadványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122 (1). pp. 94-99. ISSN 0025-0171

Monok, István (2008) A bázeli könyvkiadók és a 16. századi magyarországi tudós könyvtárak. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Krónika Nova Kiadó, Budapest, pp. 219-225. ISBN 978-963-9423-88-6

Monok, István (2004) ciszterci könyvtárak. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, p. 55. ISBN 963 506 582 5

Monok, István (2020) Ács Pál, Reformations in Hungary in the Age of the Ottoman Conquest, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2019 (Refo500 Academic Studies, 52). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 172-174. ISSN 0025-0171

Monok, István (2012) Édition et diffusion de l'Imitation de Jésus-Christ (1470-1800). Études et catalogue collectif des fonds conservés à la bibliotheque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque nationale de France, à la bibliothèque Mazarine, et à la bibliotheque de la Sorbonne. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE, 2012. pp. 394-399. ISSN 1661-4577

Monok, István (2004) egri Fõegyházmegyei Könyvtár. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 279-280. ISBN 963 506 582 5

Monok, István (2001) A ferences könyvkultúráról és könyvtárakról. In: Szent Ferenc fiai a Veszprémi Egyházmegyében a 17-18. században. Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Pápa; Zalaegerszeg, pp. 886-895. ISBN 963-7267-23-9

Monok, István (2002) A francia könyv jelenléte a magyarországi olvasmányanyagban a 16–18. században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek (2). MTA TKI, Budapest, pp. 279-290. ISBN 9635083726

Monok, István (1986) A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói. A Ráday Gyűjtemény Füzetei (1). Ráday Gyűjtemény, Budapest. ISBN 963-01-7650-5

Monok, István (2003) A hatalom és a közgyűjtemények. In: A könyvtárak és a hatalom. Nemzeti Téka . OSZK - Gondolat, Budapest, pp. 7-14.

Monok, István (2015) A humanizmus jellegzetességei a Magyar Királyságban és Erdélyben. In: Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. reciti, Budapest, pp. 87-104. ISBN 978-615-5478-16-1

Monok, István (2020) A humanizmus és a protestantizmus áttűnései a Magyar Királyság és Erdély olvasmányműveltségében. Kulturális örökség . Kossuth Kiadó, Eszterházy Károly Egyetem, Budapest, Eger. ISBN 978-963-544-206-5

Monok, István (2010) Új magyar bibliofil hasonmás sorozat születése (Schöck Gyula kiadványai). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126 (2). pp. 271-274. ISSN 0025-0171

Monok, István (1989) Újabb adatok id. Bethlen István patrónusi tevékenységéhez. RÁDAY GYŰJTEMÉNY ÉVKÖNYVE, 6. pp. 208-209. ISSN 0237-0921

Monok, István (2016) Újabb régikönyv katalógusok Erdélyből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 490-492. ISSN 0025-0171

Monok, István (2017) Újjáépítés - előszó az egri Líceumi Nyomda kiadványainak katalógusához. In: A könyvkiadó egri Líceum: Történet és kiadványjegyzék I. 1755–1852. Kulturális örökség (7/1). Kossuth Kiadó, Eszterházy Károly Egyetem, Budapest - Eger, pp. 7-8. ISBN 978-963-09-9131-5

Monok, István (2012) Újrakezdés - Református iskolák könyvtárai az egykori török hódoltság idején. In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Kulturális örökség . Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 7-12. ISBN 978-963-09-7101-0

Monok, István (2006) kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 51-52. ISBN 963 506 659 7

Monok, István (2017) A kalászatról. In: Művelődéstörténeti kalászatok. A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok (3). Líceum Kiadó, Eger, pp. 7-8. ISBN 978-615-5621-42-0

Monok, István (2017) A katalógusok és könyvjegyzékek recepciótörténeti forrásértékéről. In: Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Acta Academie Agriensis (64). Líceum Kiadó, Eger, pp. 231-237.

Monok, István (2017) A kora újkori Kassa német polgárságának olvasmányai. In: Művelődéstörténeti kalászatok. A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok (3). Líceum Kiadó, Eger, pp. 21-35. ISBN 978-615-5621-42-0

Monok, István (2008) A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 23-43. ISBN 978 963 7356 77 3

Monok, István (2005) A kulturális örökség közvagyon? In: Kulturális örökség – társadalmi képzelet. OSZK - Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 9-11. ISBN 963-200-495-7

Monok, István (2013) A kulturális örökség számbavétele, kapcsolattörténet és a 16. századi könyves műveltség. In: Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban / Institutions, Tendencies and Research in the International Hungarian Studies. Spectrum Hungarologicum (7). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies, Jyvaskyla, pp. 115-122. ISBN 978-951-39-5581-6

Monok, István (1996) A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 42 (1). pp. 23-29. ISSN 0023-3773

Monok, István (2015) A könyves kultúra a művelődéstörténeti alapművekben. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 41-52. ISBN 978-963-09-8335-8

Monok, István (2018) A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? In: Universitas – Historia. Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (15). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 567-576. ISBN 978-615-5622-01-4

Monok, István (2018) A könyvtár, Európa emlékezete. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet. Egri Lokálpatrióta Egylet, Eger, pp. 151-155. ISBN 978-615-00-2257-4

Monok, István (2011) A könyvtörténész Berlász Jenő. Századok, 145 (4). pp. 812-815. ISSN 0039-8098

Monok, István (2005) A közgyűjteményi tudományos napok. In: Közgyűjteményi tudományos napok I., Sopron. Nemzeti Téka . OSZK - Gondolat, Budapest, pp. 7-13. ISBN 963 200 496 5

Monok, István (2015) A központi gyűjtemények kialakulása és a nemzeti identitás épülése. LÍCEUMI PALETTA, 2015 (Pályáz). pp. 4-9. ISSN 1589-0147

Monok, István (2005) A lőcsei polgárok olvasmányairól a XVI–XVII. században. WIENER ELEKTRONISCHE BEITRÄGE DES INSTITUTS FÜR FINNO-UGRISTIK. pp. 1-8. ISSN 1609-882X

Monok, István (1996) A magyar művelődés és a kereszténység. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 8 (3-4). pp. 223-224. ISSN 0865-5227

Monok, István (1998) A magyarországi könyvtártörténeti kutatásokról. ISKOLAKULTÚRA, 1998 (1). pp. 114-116. ISSN 1215-5233

Monok, István (2013) A magyarországi és erdélyi arisztokrácia és a „mindenkinek szóló könyv” a 17–18. században. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (4). pp. 448-455. ISSN 0025-0171

Monok, István (2010) A magánkönyvtárak és az olvasás a kora újkorban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 126. é (2.). pp. 141-157. ISSN 0025-0171

Monok, István (2006) A művelődéstörténeti kutatásokról. MAGYAR TUDOMÁNY, 167 (7). pp. 818-830. ISSN 0025-0325

Monok, István (2002) A nemzeti könyvtár történetéről. In: Kincsek a nemzet könyvtárából. Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 5-10.

Monok, István (2002) A nemzeti könyvtár évfordulójára. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS, 11 (7). pp. 3-6. ISSN 1216-6804

Monok, István (2020) Önismeret idegen tükörben. In: "A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá" Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció, Budapest, pp. 661-665. ISBN 978-615-5675-43-0

Monok, István (2014) A németalföldi kiadványok aránya a 18. századi református értelmiség olvasmányaiban. In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Printart-Press Kft., Debrecen, pp. 280-295. ISBN 978-963-8996-30-5

Monok, István (2014) A női könyvtulajdonos, a női olvasó a 16-17. században. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 79-93. ISBN 978 963 9401 98 3

Monok, István (2009) pálos könyvtárak. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-789-3

Monok, István (2014) A párizsi könyv elterjedése Közép-Európában. In: Oktatás – könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes 60. Születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Pécs, pp. 361-381.

Monok, István (2009) pécsi Püspöki Könyvtár. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-789-3

Monok, István (2016) A rózsa látható nevén túl. Credo - evangélikus folyóirat, 22 (1). pp. 69-71. ISSN 1219-6800

Monok, István (2009) A szegedi Somogyi-könyvtár kiállításai, 2001–2008. [A katalógusok ismertetése]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 125 (1). pp. 114-116. ISSN 0025-0171

Monok, István (1984) A szegedi alsóvárosi ferences rendház történetéhez, 1533-1644. SOMOGYI-KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1984. pp. 183-186. ISSN 0133-7106

Monok, István (2013) A szerkesztő előszava. In: In Agriam adveni. A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok (1). Líceum Kiadó, Eger, pp. 11-12. ISBN 978-615-5250-26-2

Monok, István (2011) szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789635068609

Monok, István (2017) A tudás változásai, egy olvasmánytörténész szemével = Changes in the Pattern of Knowledge (as a Historian of Reading Sees It). MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (11). pp. 1369-1375. ISSN 0025-0325

Monok, István (1986) A táguló világ magyarországi hírmondói. XV–XVII. század. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 90 (4). pp. 473-475. ISSN 0021-1486

Monok, István (2010) A velencei könyvkiadás és Közép-Európa a 15–16. században. In: "Ez világ, mint egy kert...". MTA Művészettörténeti Kutatóintézet; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 347-354. ISBN 978-963-7381-99-7

Monok, István (2005) Úvod. In: Plava krv, crna tinta. Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb, p. 5.

Monok, István (2005) Úvod. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Slovenská národná knižnica, Martin, pp. 6-5. ISBN 80-89023-27-4

Monok, István and Allaire, Francoise and Seidler, Andrea and Fischer, Holger and Völgyes, Gyöngyvér and Seilenthal, Tönu (2008) La situation des études hongroises en Europe. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES, 14 (2). pp. 547-562. ISSN 1149-6525

Monok, István and Herner, János (1983) A magyar könyvkultúra múltjából. Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (11). JATE Központi Könyvtár, Szeged. ISBN 963-481-236-8

Monok, István and Karácsonyi, Béla and Ötvös, Péter (1989) Sylvester János saját kezű számlája 1544-ből. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 105 (1). pp. 71-72. ISSN 0025-0171

Monok, István and Viskolcz, Noémi (1992) Isaac Basire könyvei a nagyenyedi református kollégium könyvtárában (1679–1680). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 108 (3). pp. 256-264. ISSN 0025-0171

Monok, István and Zvara, Edina (2007) Humanistes du bassin des Carpates, I: Traducteurs et éditeurs de la Bible. Europa Humanistica (5). Brepols, Turnhout. ISBN 978-2-503-52446-7

Monok, István and Zvara, Edina (2018) Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai = The library and readings of Miklós Oláh. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 17-25. ISSN 0025-0171

Monok, István and Ötvös, Péter (2011) Nem mindent mondtunk el Beythe István kolligátumáról. In: Balázs Mihály köszöntése. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Tomus ). Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 371-374.

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Márkus, Beáta and Tóth, Ágnes (2018) A németek elhurcolásának és kitelepítésének magyarországi emlékhelyei (1952-2015). In: Ünnep és felejtés : Emlékezet, felejtés, politika. Pesti Kalligram, Budapest, pp. 142-171. ISBN 978-963-468-089-5

Márton, Mátyás and Gercsák, Gábor (2009) Virtual Globes Museum. In: Proceedings of the XXIV International Cartographic Conference. International Cartographic Association, Santiago, pp. 1-9. ISBN 978-1-907075-02-5

Mátyás, Dénes (2012) “Il mondo è così, solo che alla gente non piace vedere che il mondo è così.” Conversazione con Balázs Matolcsi, traduttore ungherese di Niccolò Ammaniti. QUADERNI VERGERIANI, 8. pp. 63-76. ISSN 1827-2126

Mátyás, Dénes (2010) Pier Vittorio Tondelli: "Altri libertini" – un libro "scandaloso” degli anni Ottanta. In: Dal testo alla rete. Università degli Studi Eötvös Loránd, Budapest, pp. 172-183. ISBN 978-963-284-157-1

Mátyás, Dénes (2008) Prigionieri italiani nella fortezza di Szeged tra il 1833 e il 1848. QUADERNI VERGERIANI, 4. pp. 13-30. ISSN 1827-2126

Mátyás, Dénes (2012) Sul "Fango" (1996) di Niccolò Ammaniti – un libro italiano all’americana? In: Contacts and Contrasts. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 103-116. ISBN 978-963-315-083-2

Mátyás-Rausch, Petra (2015) A belényesi uradalom és a helyi ércbányászat helyzete a fejedelemség gazdasági kormányzatában (1571-1613). In: "Várad, Erdély kapuja..." Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Tanulmányok Biharország történetéről (2). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 51-79. ISBN 9789730190847

Mázi, Béla Imre and Tóth, Gábor (2010) A Letter by István Széchenyi to William Tierney Clark. HUNGARIAN QUARTERLY, 51 (200). pp. 20-32. ISSN 1217-2545

Mârza Selecká, Eva (1997) A Középkori Lőcsei Könyvtár. Olvasmánytörténeti Dolgozatok (7). Scriptum, Szeged. ISBN 963 8335 38 6

Mészáros, Gábor (2020) Pálóczi Horváth Ádám szerzői hagyománya. TANULMÁNYOK (NOVI SAD), 2020 (2). pp. 17-26. ISSN 0354-9690

Mészáros, Zsolt (2017) Női hálózatok és a 19. századi divatlapok : A Magyar Bazár és olvasóközönsége. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 297-313. ISSN 0025-0171

Módos, Péter and Ujváry, Gábor (2006) Végeredmény vagy kiindulópont? EURÓPAI UTAS, 16 (2-3). pp. 130-141. ISSN 0866-272X

Móré, Tünde (2019) Mestersége: kíváncsi főnemes : Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon (Mikrotörténelem 7.) L’Harmattan, Budapest, 2018. 321 oldal. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (78). pp. 134-138. ISSN 1586-2410

N

Nagy, Andor (2016) A Trausch-gyűjtemény alkalmi nyomtatványai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 271-283. ISSN 0025-0171

Nagy, Andor (2016) Verók Attila, Martin Schmeizel, (1679–1747), Eger, Líceum Kiadó, 2015, 350 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 248-250. ISSN 0025-0171

Nagy, Eszter (2020) A Visiones Georgii kéziratai az altzellai apátság könyvtárában, avagy Krizsafán fia György látomásainak recepciója a cisztercieknél. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (1). pp. 1-22. ISSN 0025-0171

Nagy, Kornél (2018) Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. században), Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0171

Nagy, Levente (2017) Michael Halicius és Ioan Zoba: régi kérdések, új válaszok. In: A reformáció és a románok, 2016. nov. 3-4., Kolozsvár. (Submitted)

Nagy, Péter (2010) Barbara Sparti: Az antikvitás mint a tánc újjászületésének ihletője: az antik kapcsolat és a 15. századi olasz tánc. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 66-81. ISSN 2060-7148

Nagy, Péter (2010) James M. Clark: A haláltánc a középkorban és a reneszánszban. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 33-63. ISSN 2060-7148

Nagy, Péter (2013) Részegség és tánc. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 69-89. ISSN 2060-7148

Nagy, Péter (2014) Tomcsányi Lajos: A tánc. In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Táncművészet és tudomány (VIII). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 77-90. ISBN 9789638984210

Nagy, Péter (2010) Valentin Wagner: Imagines mortis (1557). TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 4-17. ISSN 2060-7148

Nagy, Veronika (2014) Szellemi Kulturális Örökség = fenntarthatóság? A mohai tikverőzés megőrzése a 21. században. Ethnica, 16 (3). pp. 36-40. ISSN 1419-8177

Nagy L., István (2014) A badeni dandár naplója az 1809. évi magyarországi hadjáratról. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 203-229. ISSN 0865-0632

Nagyné Frauhammer, Krisztina (2015) EXAMPLES, PATTERNS, MODELS : THE PRAYER BOOK AS A SOURCE OF FEMALE IDENTIFICATION MODELS. In: Religion, Culture, Society 2. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture (2). MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Szeged, pp. 9-24.

Nagyné Molnár, Melinda (2014) Dobosyné Antal Anna, Kovács Dezső (szerk.): Hollókő öröksége. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 28 (1). pp. 179-182. ISSN 0237-7683

Nemerkényi, Előd (2008) A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon = The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary. Project Report. OTKA.

Nemes, Gábor (2009) Salánki Ágoston : a királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 80 (1). pp. 3-29. ISSN 0024-1512

Nemes, Gábor (2010) Zaccaria Delfino bíboros győri adminisztrátorsága és kapcsolata Sopron várossal. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 64 (4). pp. 397-416. ISSN 0133-0748

Nemes, Gábor (2011) „… a mikor az korcsmának ideie lett uolna” : A győri káptalan újvárosi borkimérése a XVII. században. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 49 (2). pp. 33-48. ISSN 0571-1304

Nemes, István (2004) Az 1841.évi vármegyei vegyes házassági tiltakozási mozgalom erdélyi dokumentumai. Egyháztörténeti Szemle, 15 (1). pp. 24-40. ISSN 1585-7476

Nicklas, Thomas (1995) Um Macht und Einheit des Reiches : Konzeption und Wirklichkeit der Politik bei Lazarus von Schwendi (1522-1583). Matthiesen, Husum. ISBN 3-7868-1442-2

Németh S., Katalin (2016) Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század, 2. kötet, Kelet- magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa, Bp., Balassi Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2014, Tanulmányok és katalógus, Illusztrációk, 1215 p. (Hungaria Typographica, II.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 230-232. ISSN 0025-0171

Németh S., Katalin (2018) Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények, MMXVII, vol. VIII, nr. 1. Reformáció – Különszám Szerk. Bozzay Réka, Debrecen, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 104-106. ISSN 0025-0171

Németh S., Katalin (2019) Miskolczi Csulyak István peregrinációs albuma, Kísérőtanulmányok Jakó Zsigmond, Oláh Róbert, Sárospatak–Debrecen, Hernád Kiadó, TTRE Nagykönyvtára, 2018 (Facsimile kiadás). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 432-435. ISSN 0025-0171

Németh S., Katalin (2015) Történetek a mélyföldről, Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, Szerkesztette Bozzay Réka, Debrecen, Printart-Press, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 242-245. ISSN 0025-0171

Nótári, Tamás (2017) Jogtörténeti és filológiai adalékok az orvoslás kérdésköréhez a Lex Baiuvariorumban. In: Középkortörténeti tanulmányok 9. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 157-172. ISBN 978-963-315-347-5

Nótári, Tamás (2017) Válogatott tanulmányok a jogi kultúrtörténet köréből I. Lectum Kiadó, Szeged. ISBN 978-963-9640-63-4

O

Oláh, Róbert (2019) Alvinczi Péter postillái I. Rákóczi György tábori könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 230-234. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2019) Borsa Gedeon, Újabb könyvtörténeti írások, Csobán Endre Attila közreműködésével, szerk. Szvorényi Róbert, P. Vásárhelyi Judit, Budapest, OSZK, MTA BTK ITI, 2018 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 10). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 539-541. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2016) Ortodoxia és okkultizmus? Nonkonformista művek Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 31-46. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2018) Samuel Rochotius könyvei a Rákóczi család gyűjteményében = The Volumes of Samuel Rochotius at the Collection of the Rákóczi Family. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 26-42. ISSN 0025-0171

Oláh, Róbert (2015) Ősz Sándor Előd, Bibliotheca Calviniana Transylvanica, Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben, Kolozsvár, EME, Erdélyi Református Egyházkerület, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 363-367. ISSN 0025-0171

Orbán, János (2017) Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáráról és gyűjteményeiről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 427-454. ISSN 0025-0171

Orbán, Áron (2013) Astrology in Janus Pannonius’s Poems of Praise. ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU (19). pp. 112-128. ISSN 1219-0616

Orbán, Áron (2019) Bobory Dóra, Batthyány Boldizsár titkos tudománya, Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon, Budapest, L’Harmattan, 2018 (Mikrotörténelem ,7). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (3). pp. 412-414. ISSN 0025-0171

Orbán, Áron (2014) Individual Astrology as a Means of Character-building in the Poetry of Conrad Celtis. In: Investigatio Fontium : griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungen : Beiträge der Tagung Klassisches Altertum - Byzanz - Humanismus der XI. Ungarischen Konferenz für Altertumswissenschaft. Antiquitas, Byzantium, renascentia (10). Eötvös-József-Collegium, Budapest, pp. 181-230. ISBN 978-615-5371-33-2

Orbán, Áron (2013) Judiciális asztrológia Mátyás király udvarában. In: Mikro&Makro – Fiatal kutatók konferenciája 4. PTE, Budapest, pp. 191-204.

Ormos, István (2009) Herz Miksa pasa "Kairói utcája" az 1893-as chicagói világkiállításon = Max Herz Pasha's "Cairo Street" in the Chicago World Fair of 1893. Project Report. OTKA.

P

P. Vásárhelyi, Judit (2018) Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Hrsg. v. Brigitte Klosterberg und István Monok, Alte Drucke 1495–1800, Bd. I. A–O, Bd. II. P–Z, bearbeitet von Attila Verók, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez = Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in Ungarn, 40/1–2). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 237-240. ISSN 0025-0171

P. Vásárhelyi, Judit (2015) Németh S. Katalin, Magyar dolgokról, Magyar–német kapcsolattörténeti tanulmányok. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 497-499. ISSN 0025-0171

P. Vásárhelyi, Judit (2015) Pesti Brigitta, Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében, Budapest–Eger, Kossuth Kiadó–EKF, 2013. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 354-357. ISSN 0025-0171

P. Vásárhelyi, Judit (2017) A régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feldolgozása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 102-105. ISSN 0025-0171

Paládi-Kovács, Attila (2014) Elnöki zárszó - Művelődéstörténet szekció. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 251-254. ISBN 978-963-9627-87-1

Paládi-Kovács, Attila (2013) Emlékezés Kálmán Bélára születésének centenáriuma alkalmából. NÉPRAJZI HÍREK, XLII. (4). pp. 28-31. ISSN 0133-8021

Paládi-Kovács, Attila (2014) Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118 (4). pp. 461-467. ISSN 0567-6223

Paládi-Kovács, Attila (2013) Gondolatok a magyar népdal és népi műveltség új stílusáról. NÉPRAJZI HÍREK, XLII (4). pp. 58-60. ISSN 0133-8021

Paládi-Kovács, Attila (2014) Sztereotípia, közösség, anyanyelv. In: Alabán Péter (szerk.): Örökség, hagyomány, néprajz. Studia Barkonum II. Ózd: Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, 27-32. (2014). In: Örökség, hagyomány, néprajz. Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 27-32.

Paládi-Kovács, Attila (2014) A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya. In: Örökség, hagyomány, néprajz. Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 33-45.

Papp, Ingrid (2018) A cseh menekültek nyomdájának helye a biblikus cseh nyelvű nyomtatványokat közreadó 17. századi magyarországi nyomdák között. In: Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek. MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, pp. 44-57. ISBN 978-615-00-2151-5

Papp, István (2015) Szemek a láncban. Jaffa Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5492-51-8

Papp, Kinga (2013) „Én penig vagyok igaz társad míg él” Kálnoki Sámuel és Lázár Erzsébet levelezése. In: Certamen I. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 67-80. ISBN 978-606-8178-78-3

Papp, Klára (2018) Arisztokrata hétköznapok Kolozsváron – a családi levelezések tanúsága szerint = Aristocrats' Everyday Life in Cluj - According to Family Correspondence. In: Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700 : Várostörténeti tanulmányok = Studii de Istorie Urbană. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 525-531. ISBN 978-606-739-102-2

Papp, Klára (2017) Arisztokrata nők mecenatúrája szociális és kulturális területeken : Az erdélyi Csáky és a Jósika családok példáján. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 21 (2). pp. 302-312. ISSN 1219-543X

Papp, Klára (2017) Erdélyi arisztokrata hölgyek és a közügyek = The Aristocratic Ladies of Transylvania, and the Public Affairs. Új Nézőpont, 4 (3). pp. 5-19. ISSN 2064-7042

Papp, Klára and Orosz, István and Barta, Róbert and Schrek, Katalin and Kónya, Péter and Szabadi, István and Püski, Levente (2020) Kultúra, művelődés, agrárium.Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Speculum Historiae Debreceniense (29). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 978-963-490-208-9

Papp, Ágnes (2013) Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert. De musica disserenda, 9 (1-2). pp. 99-121. ISSN 1854-3405

Papp, Ágnes (2013) Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban: a 17. századi Medvedics-rituále. Magyar Zene, 51. pp. 384-399. ISSN 0025-0384

Papp, Ágnes (2014) Synodenbeschlüsse und Gemeindegesang. Die Cantus Catholici Gesangbücher in Ungarn im 17. Jahrhundert. In: 450 Jahre Concilium Tridentinum: Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. uns 17. Jahrhundert. PPKE-Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Budapest-Tübingen. (Submitted)

Papp, Ágnes (2013) «Toni chorales»: Rövid tonáriusok Magyarországon a középkor után. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA. pp. 299-313. ISSN 1217-7768

Paraizs, Júlia (2013) N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára. Irodalomtörténet (3). pp. 447-453. ISSN 0324-4970 (Unpublished)

Parádi, József (2008) Elpusztított emlékhelyek. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 17 (29-30.). pp. 96-109. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Parádi, József (2009) Világítótorony a hídon! Egy elfeledett emlékhely? Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 18 (31-32). pp. 233-236. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Pcselkina, Tatjana and Fresli, Mihaly (2016) «Кочевники» в культурной сети – Толерантность как показатель сформированности личности. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 349-353. ISSN 1216-0016

Penke, Olga (2016) „Az olvasás szörnyű veszélyei.” Rejtőző kéziratos Voltaire-másolatok feltárása : Adalékok Galánthai Fekete János pályaképéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 298-318. ISSN 0025-0171

Perger, Imre (2018) A magyar vasút állomásnévadási gyakorlata. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (4). pp. 61-70. ISSN 0023-4362

Perger, Péter (2017) Régi magyarországi csillagászati nyomtatványok. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 390-405. ISBN 978-963-475-020-8

Perjámosi, Sándor and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2014) Pataki Jenő (1857–1944) orvos, Erdély orvostörténésze rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 12 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Pifkó, Dániel (2019) Botanikai élet a dualizmus kori Magyarországon (1867–1918) II.: Kulturális és tudományos intézmények. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 106 (1). pp. 1-40. ISSN 0006-8144

Pogány, György (2018) Magyarország bibliographiája 1712–1860. IX. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 című művéhez. 1701–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. A kötetet összeállította és szerkesztette Kovács Eszter, V. Ecsedy Judit, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 98-101. ISSN 0025-0171

Postma, Ferenc (2018) Das Testament des verstorbenen ungarischen Studenten Johannes/ János N. Szepsi (Franeker, den 28. April 1658) und die erfreuliche Entdeckung von etlichen Büchern aus seinem Nachlass. IT BEAKEN, 80 (1-2). pp. 22-58. ISSN 0005-738X

Postma, Ferenc (2010) De Hongaren en het onderwijs aan de Universiteit te Franeker. IT BEAKEN, 72 (1-2). pp. 19-54. ISSN 0005-738X

Postma, Ferenc (1998) 'Frjentsjer, dêr't de ferneamde Akademy fan 'e wiere kristenen stiet' = Franeckera, az igaz keresztyéneknek híres akadémiájuk benne. IT BEAKEN, 60 (2). pp. 129-141. ISSN 0005-738X

Postma, Ferenc (1997) Frustula Academica Franekerana : Eine erste Ergänzung zum Auditorium Academiae Franekerensis. IT BEAKEN, 59 (3). pp. 158-173. ISSN 0005-738X

Postma, Ferenc (2019) Latinország. Különleges kiállítás az egykori franekeri egyetemről. Református szemle, 112 (3). pp. 330-335. ISSN 0254-4458

Postma, Ferenc (2016) Warum Johannes Gele Debreceni bei Nacht und Nebel aus Franeker verschwunden is : Die Franeker Inventarliste seiner dort hinterlassenen Bücher und Güter. In: MONOKgraphia : Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 574-585. ISBN 978-963-09-8702-8

Postma, Ferenc (2014) Warum der ungarische Student Thomas Gyarmati im Februar 1669 aus der Provinz Friesland verbannt wurde, oder: Das recht peinliche Ende seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker. IT BEAKEN, 76 (1). pp. 54-78. ISSN 0005-738X

Postma, Ferenc and P. Vásárhelyi, Judit (2011) István Geleji Katona der Jüngere und seine drei ungarisch­sprachigen Gedichte aus dem Jahre 1654. In: Bibliotheca et Universitas : Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, pp. 273-284. ISBN 978-963-661-972-5

Postma, Ferenc and Verheij, Arian (2009) In Signum Benevoli Affectus I. Seven Album Inscripti­ons by Menasseh ben Israel. In: Zutot. B Perspectives on Jewish Culture. Brill, Leiden - Boston, pp. 35-47.

Pálffy, Géza (2015) Rukopisnyj traktat „O koronah” načala XVIII v.: pamâtnik russko-vengerskih kulturnih svâzej / „A koronákról”: egy XVIII. századi eleji kézirat, az orosz–magyar kulturális kapcsolatok dokumentuma. SZÁZADOK, 147 (5). pp. 1298-1301. ISSN 0039-8098

Pápai Páriz, Ferenc and Rácz, Emese and Imregh, Monika (2016) A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia. ISBN 978-606-739-068-1

Péter, Zoltán (1962) A jubiláló Ráday-Könyvtár. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 78 (4). pp. 303-316. ISSN 0025-0171

Péter H., Mária (2019) Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872–1919 között. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-122-0

Póka, Ágnes (2018) Ein Humanist in der Finanzverwaltung : Die Beamtenlaufbahn Georg Wernhers (1497?-1556). UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE (33). pp. 7-24. ISSN 0082-755X

R

R. Nagy, József (2015) Adalékok Krasznokvajda ezredforduló utáni életmódjához. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 158-174.

Rada, János (2016) Egyházkritikai röp- és vitairatok Magyarországon 1867-től 1895-ig: Interpretációk, frazeológia és eszmetörténeti háttér. Egyháztörténeti Szemle, 17 (1). pp. 3-23. ISSN 1585-7476

Restás, Attila (2017) Csanaki Máté Martini- ellenes vitairata Keckermann védelmében (1625). In: Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Convivia Neolatina Hungarica (2). Lazi, Szeged, pp. 191-197. ISBN 978-963-267-324-0

Roediger, Lajos and Szőcsné Gazda, Enikő (2012) Kászonszék és Háromszék néprajzos szemmel. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. ISBN 978-973-0-13990-7

Rozsondai, Marianne (2018) Koncz Pál, Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században, Szerk. Jakab Réka, Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 112-116. ISSN 0025-0171

Rozsondai, Marianne (2015) Ľubomír Jankovič, Inkunábuly. Umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice, Martín, Slovenská národná knižnica, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0171

Rustoiu, Aurel and Berecki, Sándor (2018) Symbols of status and power in the everyday life of Late Iron Age Transylvania. Shaping the landscape. In: Representations, signs and symbols : Proceedings of the symposium on life and daily life. Mega Publishing House, Cluj-Napoca, pp. 65-78. ISBN 978-606-020-023-9

Rákóczi, Attila (2013) Egyedi tájértékeink védelme a kölcsönös megfeleltetés rendszerében. PERSPECTIVE : REVISTA DE STIINTA SI CULTURA, 17 (19). pp. 127-133. ISSN 1454-9921

Rákóczi, Attila (2012) Egyedi tájértékeink, a gémeskutak hazai helyzete az Európai Uniós szabályozások tükrében. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 10 (1). pp. 125-137. ISSN 1589-4673

Révész T., Mihály (2017) A sajtószabadság „örömünnepe” 1867 Magyarországán. In Medias Res, 6 (1). pp. 92-104. ISSN 2063-6253

Róna, Judit Ágnes (2012) A Schwartzer-Intézettől az Országos Onkológiai Intézet területén álló Irgalmas Jézus Kápolnáig. Budapesti Katolikus Kórházlelkészség, Budapest. (Unpublished)

Róth, Márton (2016) Egy műfaj születése – itáliai utópiák a reformáció és a katolikus restauráció korában: Roseo, Doni, Patrizi – Agostini, Bonifacio, Zuccolo. In: Lát(szó)tér. Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szeged, pp. 189-199. ISBN 978-963-306-509-9

Rózsa, Erzsébet (2008) „Glaube im Gefühl“. In: Viele Religionen, eine Vernunft? Böhlau Verlag - Akademie Verlag, Bécs; Berlin, pp. 135-154. ISBN 9783050045269

Rózsa, Mária (2018) A 170 éves magyar forradalom és szabadságharc az egykorú hazai német nyelvű sajtóban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (3). pp. 344-347. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2016) Brigitte von Schönfels, „Das Erlebte ist immer das Selbsterlebte”, Das Reisefeuilleton in deutschen Zeitungen zwischen der Revolution von 1848 und der Reichseinigung. Bremen, Edition Lumière, 2005. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 513-515. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2020) Media and Literature in Multilingual Hungary 1770‒1820, ed. by Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros, Gábor Vaderna, Budapest, reciti, 2019 (Reciti Conference Books, 3). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 167-171. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2013) Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években. Irodalomtörténeti füzetek, 173 . Argumentum, Budapest. ISBN 978-963-446-698-7

Rózsa, Mária (2015) Ruth Kestenberg-Gladstein, Heraus aus der „Gasse”. Böhmens Juden im 19. Jahrhundert. Neuere Geschichte der Juden in den Böhmischen Ländern, Zweiter Teil, 1830–1890, Hrsg. v. Dorothea Kuhrau-Neumärker. Münster–Hamburg–London, LIT Verlag, 2002. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 351-354. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2018) Thomas Keiderling, Aufstieg und Niedergang der Buchstadt Leipzig, Beucha-Markkleeberg, Sax Verlag, 2012. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 90-93. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2018) A kiegyezés témája bécsi lapokban = Medialisierung des österreichisch-ungarischen Ausgleichs in Wiener Blättern. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 43-55. ISSN 0025-0171

Rózsa, Mária (2017) A prágai Ost und West magyar vonatkozású közleményei, 1837–1848. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (3). pp. 283-296. ISSN 0025-0171

S

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2018) Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású botanikai és zoológiai könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 381-410. ISSN 0025-0171

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2020) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 105 (1-2). pp. 3-28. ISSN 0002-5658

Sarbak, Gábor (2016) Buda és Krakkó pálos kapcsolatai a középkorban. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 133-135. ISBN 978-615-5341-25-0

Schier, Xystus (2019) Dissertatio de regiae budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu, et reliquiis = Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól = Discussion of the establishment, decline, ruin, and the remains of Matthias Corvinus’ royal library in Buda. Supplementum Corvinianum (5). Bibliotheca Nationalis Hungariae, Budapest. ISBN 978-963-200-700-7

Schmal, Dániel (2013) Vallás és Filozófia a 17. századi Franciaországban. In: Hit és ész. Amici Sapientiae. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének kiadványai (1). L'Harmattan - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 145-178. ISBN 978-963-236-701-9

Schmidt-Schweizer, Andreas (2019) A Hidegháború és a németkérdés ütközőzónájában : A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949–1989) = In the Buffer Zone of the Cold War and the German Question : Cultural Relations Between the Peoples’s Republic of Hungary and the Two German States (1949–1989). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 703-729. ISSN 0040-9634

Schultheisz, Emil (2009) Tardy Lajos (1914–1990) orvostörténeti kutatásairól (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 3.). In: Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (79). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, pp. 215-222. ISBN 978-963-9276-79-6

Seidler, Andrea and Monok, István (2020) Vorwort. In: Reformation und Bücher: Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens (51). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 7-14. ISBN 9783447112710

Seláf, Levente (2017) Szent Albanus magyar királyfi francia nyelvű legendája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 460-465. ISSN 0025-0171

Simon, Katalin (2020) Fürdő – kórház – fogadó: Buda déli „határnegyede” a 18. században. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT. ISSN 2062-2597 (Submitted)

Simon, Katalin (2020) Tábori sebesültellátás Magyarországon a XVI–XVIII. században [Care for the wounded in the field in Hungary in the sixteenth, seventeenth,and eighteenth centuries]. By Katalin Mária Kincses. Budapest: Gondolat Kiadó, 2019. 180 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 348-350. ISSN 2063-8647 (In Press)

Simon, Melinda (2014) 20. századi magyar tiposzignetek. MAGYAR GRAFIKA, 58 (1). pp. 74-79. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2015) Authenticité ou décorativité?: Marques d'imprimeurs comme ornements architecturaux. Livraisons d'histoire de l'architecture, 30. pp. 131-147. ISSN 1627-4970

Simon, Melinda (2011) Az 1488–1800 közötti magyar kiadói és nyomdászjelvények mottói. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 65 (4). pp. 71-81. ISSN 0133-1167

Simon, Melinda (2013) Az Aufrecht és Goldschmied könyvterjesztő vállalkozás története és jelvényhasználata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 219-231. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2015) CSI – nyomdai helyszínelők. MAGYAR GRAFIKA, 2015 (2). pp. 22-23. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2015) Egy újabb kötet Bethlen Miklós kancellár könyvtárából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 335-336. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2008) Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 159-178. ISBN 978 963 7356 77 3

Simon, Melinda (2018) European printers’ and publishers’ marks in the eighteenth century. The Three C's: Conformity, Continuity and Change. In: Typographorum emblemata. Written media. Perspectives in communication and book studies (4). De Gruyter Verlag, Berlin, pp. 347-359. ISBN 978-3-11-043027-1

Simon, Melinda (2013) Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák krónikája 1867–1949. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 252-254. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2016) Felgyűrt ingujj helyett vasalt köpeny : A nyomda- és nyomdászábrázolások átalakulása a 19–20. század fordulóján. In: Monokgraphia. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 630-636. ISBN 978-963-09-8702-8

Simon, Melinda (2008) Funkciótlan vagy funkcionális? Nyomdászjelvények, mint könyvtárépületek díszítőelemei. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 95-116. ISBN 978 963 7356 77 3

Simon, Melinda (2016) Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-977-4

Simon, Melinda (2016) Tibori Szabó Zoltán – Újvári Mária, A kolozsvári Minerva története és bibliográfiája (1920–1948). Kolozsvár, Minerva Művelődési Egyesület Kiadója, 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 379-380. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2011) Tizenkilencedik századi magyar kiadók beszélő jelvényei. MAGYAR GRAFIKA, 55 (5). pp. 73-75. ISSN 0479-480X

Simon, Melinda (2012) Versben megénekelt nyomdászjelvények. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (1). pp. 146-148. ISSN 0025-0171

Simon, Melinda (2016) A jelvényrajzoló Müller József. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 221-222. ISSN 0025-0171

Sipos, Balázs (2015) Az angol nyelvű médiatörténet-írásról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 1-14. ISSN 0025-0171

Sisa, József (1992) "Bárki mit mond is, az Architectúra törvényi csupa önkényen alapulnak". Széchenyi István építészeti érdeklodése. Művészettörténeti Értesítő, 41. pp. 45-61. ISSN 0027-5247

Sisa, József (2015) The City Park (Városliget) of Budapest. CENTROPA: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN ARCHITECTURE AND RELATED ART, 15 (1). pp. 23-33. ISSN 1532-5563

Sisa, József (1994) Count Ferenc Széchényi's Visit to English Parks and Gardens in 1787. GARDEN HISTORY, 22. pp. 64-71. ISSN 0307-1243

Sisa, József (2014) Remarks on Heinrich Nebbien's Work at Dolná Krupá and in the Banat Region. In: Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum Slovak National Museum – Music Museum Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Mária Henrieta Choteková Rose Association PRÍNOS SVETOVÝCH OSOBNOSTÍ V KONTEXTE HISTORICKÝCH PARKOV A TRADÍCIA PESTOVANIA R UŽÍ, 2013.10.17-2013.10.18, Dolná Krupá.

Sisa, József (2014) A közparkok története Magyarországon 1914-ig – rövid áttekintés. In: Történeti értékű városi közparkjaink című konferencia tanulmánykötete. Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, Budapest, pp. 25-34. ISBN 978-963-503-572-4

Slachta, Krisztina (2018) A turizmus mint a kulturális ellenállás állambiztonsági megfigyelésének transznacionális gyakorlata. In: Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 331-344. ISBN 9789634161356

Som, Krisztián (2018) Magyar magánútlevelek 1948-1955 között. In: Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (5). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 93-114. ISBN 978-615-80-3096-0

Somorjai, Szabolcs (2015) Fogolytörzskönyv, sajtóvétség és biztosíték. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 101-108. ISSN 0025-0171

Steller, Lea-Katharina (2002) Platóni hatások a szobornoszty-tanban. In: A szeretet, 2002.05.16-2002.05.17, Szeged.

Steller, Lea-Katharina (2008) A Salzmann-Gyűjtemény: avagy a náci diktatúra által kiirtásra ítélt német irodalmi kultúra kézzelfoghatóvá tétele | Sammlung Salzmann: die Bibliothek von Autoren, deren Werke der nationalsozialistischen Bücherverbrennung zum Opfer fielen. In: Workshop V.: a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény éves közgyűlése, 2008.03.02, Szentendre. (Unpublished)

Stipta, István (2017) Balogh Jenő, az igazságügy református minisztere. JOGTÖRTÉNETI SZEMLE, 2017 (4.). pp. 40-45. ISSN 0237-7284

Sz. Kristóf, Ildikó (2017) (Multi-)mediatized Indians in Socialist Hungary: Winnetou, Tokei-ihto, and Other Popular Heroes of the 1970s in East-Central Europe. In: The Multi-Mediatized Other. Éditions L'Harmattan, Budapest, pp. 128-155. ISBN 978-2343118635

Sz. Kristóf, Ildikó (2017) "Visitors Beyond This Point": Rules of Conduct for Tourists in Native American Reservations and Their Cultural-Political Contexts in the USA. In: Confluences: Essays Mapping the Manitoba-Szeged Partnership. Papers in English and American Studies (24). JATE Press Kiadó, Szeged, pp. 123-137. ISBN 978-963-315-338-3

Sz. Nagy, Gábor (2015) Az Új Ember megszüntetésére tett lépések 1945 végén. In: Médiatörténeti tanulmányok. Médiatudományi könyvek . MTA BTK, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-4160-18-2

Sz. Nagy, Gábor (2015) Könyvbegyűjtés 1945-ben. Levéltári Közlemények, 86. pp. 235-246. ISSN 0024-1512

Sz. Nagy, Gábor (2015) Nem volt elég Mindszenty úr?": Mindszenty és a sajtó 1946 elején. VASI SZEMLE, 69 (5). pp. 287-294. ISSN 0505-0332

Szabados, György (2015) Mítoszok és történetek Álmosról és Árpádról. In: Már a múlt sem régi... A vallási kultúrakutatás könyvei (18). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 84-96. ISBN 978-963-306-426-9

Szabó, András Péter (2008) Beszterce város fejedelemség kori kormányzata és politikai elitje : egy archontológia forrásai és hasznosítási lehetőségei. URBS: MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV, 3 (1). pp. 145-159. ISSN 1787-6753

Szabó, András Péter (2014) Betrothal and Wedding, Church Weddings and Nuptials. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW, 3 (1). pp. 3-31. ISSN 2063-8647

Szabó, András Péter (2014) David Genersich lőcsei krónikája (1643-1658). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 11. pp. 45-71. ISSN 0865-0632

Szabó, András Péter (2010) Menyegzőtől mennyegzőig. SZÁZADOK, 144. pp. 1027-1083. ISSN 0039-8098

Szabó, Ferenc János (2015) A háború magyar hangjai. Magyar Zene, 53 (3). pp. 277-304. ISSN 0025-0384

Szabó, Ferenc János (2013) The recording of the politician Lajos Kossuth (1802–1894). In: Contributions to the history of the record industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. The Lindström Project. Gesellschaft für Historische Tonträger, Wien, pp. 7-10. ISBN 978-3-9500502-3-3

Szabó, Péter (2016) The Effects on the University of Prague to the Hungarian royal court in the Fourteenth century. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 55 (1). pp. 107-122. ISSN 0323-0562

Szabó, Péter (2014) Iulia Caproș: Students from Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town [Kassai diákok külföldi egyetemeken a reformáció előtt és alatt]. Solivagus Verlag, Kiel, 2013. 426 oldal. KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56. pp. 194-199. ISSN 1586-2410

Szabó, Péter (2016) A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar király udvarában. In: Micae Mediaevales V. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (9). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 69-89. ISBN 978-963-284-712-2

Szabó, Péter and Kelényi, Borbála (2019) Magyarországi diákok francia, angol, itáliai és német egyetemeken a középkorban, 1100-1526 = Students from Hungary at the Universities of France, England, Italy and Germany in the Middle Ages 1100 -1526. Magyarországi diákok a középkori egyetemeken (3). ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár; MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-489-098-0

Szabó, Péter and Kelényi, Borbála (2016) Tanult orvosok a középkori Magyar Királyságban. GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1-2). pp. 39-78. ISSN 2061-5132

Szabó, Árpád (1985) A tudománytörténet-írásról és a leghosszabb nap kérdésköréről. Tudománytörténet – Technikatörténet. A Tudománytani Szemelvények új folyama (3). pp. 1-17.

Szakmány, György and Vanicsek, Katalin and Bendő, Zsolt and Kreiter, Attila and Pető, Ákos and Lisztes-Szabó, Zsuzsa and Horváth, Ferenc (2019) Petrological Analysis of Late Neolithic Ceramics from the Tell Settlement of Gorzsa (South-East Hungary). In: Tracing Pottery-Making Recipes in the Prehistoric Balkans 6th–4th Millennia BC. Archaeopress Publishing Ltd, Oxford, UK, pp. 156-171. ISBN 978-1-78969-208-2

Szalai, Béla (2018) Iconographia locorum Transsylvaniae, Banatus, Partiumque Regni Hungariae, regionum hodiernae Romaniae. Iskola Alapítvány - Székely Nemzeti Múzeum - ARTprinter Könyvkiadó, Kolozsvár - Sepsiszentgyörgy. ISBN 78-606-8678-12-2

Szalai, Béla (2020) Matthias Greischer : Egy rézmetsző Esterházy Pál nádor udvarában = Matthias Greischer : An Engraver to the Court of Palatine Pál Esterházy. Esterhazyana . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kossuth Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-544-015-3

Szelestei Nagy, László (2016) Horányi Elek levelezése. Pázmány Irodalmi Művek, Források, 8 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-816-4

Szelestei Nagy, László (2016) Séllyei Nagy Ignác székesfehérvári püspök két imakönyvéről (1780, 1789). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 319-336. ISSN 0025-0171

Szente-Varga, Mónika (2017) Apariencias y realidad. ¿Impostores o científicos? Dos personajes centro-europeos en las Américas. In: Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos. Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, Prága, pp. 41-50. ISBN 978-80-246-3553-8

Szente-Varga, Mónika (2015) El Mago, el Bombero y los demás entrenadores húngaros de futbol en América Latina. In: Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989. Ibero-Americana Pragensia Supplementum 40 . Universidad Carolina de Praga, Editorial Karolinum, Prága, pp. 157-171. ISBN 978-80-246-3089-2

Szente-Varga, Mónika (2016) Horváth Emőke (szerk.): Tanulmányok a Karib térségről, Budapest, KRE – L’Harmattan, 2016. ORPHEUS NOSTER, 8 (4). pp. 123-128. ISSN 2061-456X

Szente-Varga, Mónika (2011) Magyarságkép a 20. századi Mexikóban. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 65 (1). pp. 80-88. ISSN 0133-1167

Szente-Varga, Mónika (2010) Participación húngara en la construcción del Teatro Nacional de México, hoy Palacio de Bellas Artes. BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, 3. pp. 147-157. ISSN 0188-4638

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár (Kiadványok) négy kötete. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 470-478. ISSN 0025-0228

Szentpéteri, József (2013) Castrum Tetel: Egy induló kutatási program kérdésfeltevései. Castrum Tetel: Research Design of a New Archaeological Project. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről . Martin Opitz, Szeged, pp. 357-371. ISBN 978-963-306-241-8

Szentpéteri, József (2013) Városi legendák a Tételhegyről. Solti Aranykulcsos Füzetek, 2013 (1). pp. 1-16. ISSN 2064-3349

Szilágyi, Emőke Rita (2018) The Art of Memory in Late Medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 7 (1). pp. 152-154. ISSN 2063-8647

Szilágyi, Emőke Rita (2017) TEUCRI SIVE TURCI : HISTORY OF AN IDEOLOGICALLY LADEN DESIGNATION IN FIFTEENTH-CENTURY LATIN WORKS. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker (24). Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp. 327-346. ISBN 978-3-87997-460-3

Szilágyi, Zsófia (2016) A dilettáns író alakja: Kosztolányi Dezső kortársi környezetében és egyes műveiben. In: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium–Reciti, Nagyvárad–Budapest, pp. 191-203. ISBN 978-615-5478-29-1

Szinnyei, József, id. (2002) Hírlapirodalmunk és folyóirat-irodalmunk 1721–1853. In: Id. Szinnyei József emlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (26). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 47-267. ISBN 963-9276-24-3

Szirtes, Zsófia (2017) Simon Baußner nagyszebeni követ 1707. évi bécsi útjának költségjegyzéke. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2017. pp. 265-283. ISSN 0865-0632

Szirtes, Zsófia (2018) Tanúvallatási jelentés az 1689. évi brassói tűzvészről. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 16. pp. 323-347. ISSN 0865-0632

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből II. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (2). pp. 121-156. ISSN 1217-7768

Szoliva, Gábriel (2013) Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből I. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 20 (1). pp. 55-66. ISSN 1217-7768

Szoliva, Gábriel (2015) „… Viennae excudi fecimus”. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 16-39. ISSN 2060-3231

Szoliva, Gábriel (2013) Újabb liturgikus könyv Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárából. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 129 (2). pp. 133-144. ISSN 0025-0171

Szovák, Kornél (2016) Diversa mundi climata perlustrare: magyarok a középkori nagyvilágban. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. METEM Könyvek (85). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest, pp. 183-192. ISBN 978-963-9662-91-9

Szovák, Kornél (2017) Tradiţia culturii scrise la Oradea. In: Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu. Studii despre istoria Ţării Bihorului (1). Asociaţia Tanoda; Asociaţia Culturală Varadinum, Oradea, pp. 159-180. ISBN 978-973-0-23508-1

Szovák, Kornél (2016) A Váradi Regisztrum kiadásai és a filológia. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton 1215-2015. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, pp. 44-60. ISBN 978-963-12-6168-4

Szovák, Kornél (2017) A domonkos írásbeliség első korszaka. In: Az első 300 év Magyarországon és Európában. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, pp. 33-43. ISBN 978-963-88117-7-6

Szovák, Kornél (2014) A kamonci oltárosok egyezsége. In: Arcana tabularii. Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Budapest; Debrecen, pp. 291-306. ISBN 978-963-473-746-9

Szovák, Kornél (2016) A kódex szövegének helye az István-legendák hagyományozódás-történetében. In: Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). Országos Széchényi Könyvtár; Pannonhalmi Főapátság, Budapest; Pannonhalma, pp. 89-99. ISBN 978-963-200-653-6

Szovák, Márton (2020) Jean Gerson Buzdítása – Pontosítás a CIH 1422 leírásához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (2). pp. 138-141. ISSN 0025-0171

Szulovszky, János (2017) Arany János és Ipolyi Arnold. Kapcsolatuk eddig ismeretlen leveleik tükrében. HONISMERET, 45 (2). pp. 38-49. ISSN 0324-7627

Szulovszky, János (2018) Az összehasonlító vallástudomány egyik alapelvének korrekciója. Valóság, 41 (9). pp. 70-77. ISSN 0324-7228

Szulovszky, János (2017) Búcsú a népművészettől. In: Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 239-256. ISBN 978-963-87696-7-1

Szulovszky, János (2014) Das Rauchfangkehrergewerbe als Indikator der Urbanisierung Ungarns. In: Zünftiges Handwerk. Tagungsband der 22. Schlaininger Gespräche 2002 (30. September – 3. Oktober 2002). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (117). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 134-151. ISBN 978-3-85405-160-2

Szulovszky, János (2017) „Divine and demonic possession”? Farewell to a failed concept. In: Shamanhood and Mythology. Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. In Honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Hungarian Society for Religious Studies, pp. 429-449. ISBN 978-963-87696-8-8

Szulovszky, János (2014) Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125 (2). pp. 161-183. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2014) MesterségTár No. 1. In: A szikvizes. MesterségTár (1). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 7-8. ISBN 978-963-8257-07-9

Szulovszky, János (2015) Régi problémák, új adatok, újragondolt magyar őstörténet. ETHNOGRAPHIA, 126 (4). pp. 652-669. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2015) Rómer Flóris emlékezete 2015-ben. NÉPRAJZI HÍREK, 44 (4). pp. 21-25. ISSN 0133-8021

Szulovszky, János (2017) Szempontok és adatok a szellemi világ néprajzának keresztény értelmezéséhez. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében : Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 20-23. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 375-407. ISBN 978-963-9938-22-9

Szulovszky, János (2018) Vallás – világkép – tudomány. A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága. Vallástudományi Könyvtár, 16 . Magyar Vallástudományi Társaság - L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-467-0

Szulovszky, János (2014) Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125 (2). pp. 213-215. ISSN 0014-1798

Szulovszky, János (2013) A magyarországi pálinkafőzés 19. századi történetéhez. In: Közelítések a pálinkakultúrához. Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., Budapest, pp. 11-22. ISBN 978-963-89240-6-3

Szvorényi, Róbert (2020) Veits Marchtallers Beschreibung Ungarischer Sachen von A(nno) 1588. – Veit Marchthaler magyar dolgainak leírása az 1588. évtől, Fordította, sajtó alá rendezte és bevezette Németh S. Katalin. Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2020. 208 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (3). pp. 277-282. ISSN 0025-0171

Szállási, Árpád (2007) Alapkutatások az orvostudomány és gyógyszerészet magyarországi története köréből. Project Report. OTKA.

Szállási, Árpád (2018) Orvostörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok I-II. A Magyar Tudománytörténeti Intézet Tudományos Közleményei, 124 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet; Magyar Orvostörténelmi Társaság, Budapest.

Szállási, Árpád and Gazda, István and Bodorné Sipos, Ágnes (2008) II. Rákóczi Ferenc és Ecsed. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (74). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Nagyecsed Város Önkormányzata, Budapest - Nagyecsed. ISBN 978-963-9276-72-7

Szántó, Iván (2017) Béla Rakovszky and the Import of Islamic Arts in Bosnia and Herzegovina. In: Islamic Art in Bosnia and Herzegovina. Bosniak Institute, Sarajevo. (In Press)

Szántó, Iván (2015) The Damascus Room, Lechner, and the Domestication of Oriental Space. In: Ödön Lechner in Context Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner’s death. Museum of Applied Arts, Budapest, pp. 143-154. ISBN 978-615-5217-21-0

Szántó, Iván (2015) Munazzar-i jahani: Tajziya wa tahlil-i sahna-hayi pazirayi-yi saltanati-yi hindu-irani. In: Sahab 80 years’ Cartography. Essays in honour of the late eminent scholar ABBAS SAHAB (1921- 2000). Sahab Geographic and Drafting Institute, Tehran. (In Press)

Száraz, Orsolya (2015) Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/3). MTA Könyvtár és Információs Központ; Eszterházy Károly Főiskola, Budapest; Eger. ISBN 978-963-7451-24-9

Széchenyi, Ágnes (2017) Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (12). pp. 1658-1661. ISSN 0025-0325

Széchenyi, Ágnes (2009) Lélegzetvétel : Válasz 1946–1949. Argumentum Kiadó, Budapest. ISBN 9789634465430

Széchenyi, Ágnes (2015) Pályaképek : Művelődéstörténeti metszetek a 20. századból. Corvina; Eszterházy Károly Főiskola, Budapest; Eger. ISBN 978 963 136346 3

Széchenyi, Ágnes (2019) A kisváros és a modern város : Az átalakuló Magyarország Schöpflin Aladár észleletének alapján. HÍD, 83 (7). pp. 85-101. ISSN 0350-9079

Széchenyi, Ágnes (2015) A par excellence modern kritikus kiformálódása egy hivatását túlélt hetilapban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 76-100. ISSN 0025-0171

Szécsényi, András (2019) Bergen-Belsenben felszabadult magyar deportáltak Svédországban (1945–1946). Napi Történelmi Forrás. pp. 1-12. (Submitted)

Szécsényi, András (2020) Hungarian Refugees in Sweden. The Liberated Hungarian Deportees of Bergen-Belsen in Sweden (1945–1946). Other. UNSPECIFIED, Wien. (Submitted)

Szécsényi, András (2019) Magyar deportáltak útvonalai Bergen-Belsenbe (1944-1945) a tanúságtételek tükrében. In: A Magyar Zsidó Történeti Intézet Évkönyve. Milton Friedman Egyetem, Budapest, pp. 1-21. (Submitted)

Székely, Miklós (2013) National Endeavour or Local Identity? : Art Nouveau Town Halls in Hungary : Strand 1: Art Nouveau Cities: between cosmopolitanism and local tradition. In: Coup de Fouet International Congress, 2013. 06. 26-28., Barcelona.

Szívós, Mihály (2015) A jeltörténet jeltudományi és művelődéstörténeti szempontból. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 27-40. ISBN 978-963-09-8335-8

Szögi, László and Knapp, Éva and Farkas, Gábor Farkas and Kálóczi, Katalin (2003) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózata. In: Egyetemi Könyvtárak Magyarországon. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Budapest, pp. 33-45. ISBN 963-212-517-7

Szögi, László and Knapp, Éva and Farkas, Gábor Farkas and Kálóczi, Katalin (2008) Library network of the Eötvös Loránd University (ELTE). In: University Libraries in Hungary. The Board of University Library Directors, Budapest, pp. 35-47. ISBN 978 963 06 6346 5

Szörényi, László (2016) A Szabadság matraca. In: Natio et semper reformanda. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 69-78.

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) 1880-1945 közti adatok az egyházak, nőszövetségek székelyföldi népművészetirányító tevékenységéhez. Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve, 22. (Submitted)

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) Egy népművészeti felmérés tanulságai. Az 1930-60 közti csíkmenasági kutatóutak. Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 9. pp. 399-420. ISSN 1841-0197

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) Erdélyi csipkék. Kiállítási katalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. ISBN 978-973-0-15780-2

Szőcsné Gazda, Enikő (2014) Hitgyakorlat és felekezeti identitás a sepsiszéki Árkos felekezetileg vegyes családjaiban. In: Kulturális értékeink a Kárpát-medencében. Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén, 2014. február 21-22., Kishegyes. (Submitted)

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) Kultúrnövények tündöklése és bukása. A szemerjai dohány. In: Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform - Magyar Bortörténeti Társaság, Budapest, pp. 433-435. ISBN 978-963-08-5828-1

Szőcsné Gazda, Enikő (2014) Közkutak Csíkszentmártonban. Tanulmányok Bárth János 70 éves születésnapjára. (Submitted)

Szőcsné Gazda, Enikő (2014) Székelyföld népművészeti kutatásának története és eredményei (1736-1945). Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. (Unpublished)

Szőcsné Gazda, Enikő (2011) A Zathureczky család székelyföldi ága a 19. században. Gazdaság- és mentalitástörténeti vázlat. Acta Siculica, 2011. pp. 283-296. ISSN 1843-8385

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) A kutatástól a tömegmozgalomig: az 1930-as évekbeli háromszéki szőttesmozgalom története. In: A kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás története: intézmények, mozgalmak, életpályák, 2013. október 18., Kolozsvár. (Submitted)

Szőcsné Gazda, Enikő and Mihály, Ferenc (2013) A barátosi református templom kazettás mennyezete. Acta Siculica. pp. 625-644. ISSN 1843-8385

Szűcs, Kata Ágnes (2016) Adalékok Árpád-házi és Portugáliai Szent Erzsébet kora újkori ikonográfiájához: Johannes Molanus. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 385-403. ISSN 0025-0171

Sándor, Klára (1993) A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok. In: Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon [3 kötet]. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság; Scriptum, Budapest; Szeged, pp. 322-331. ISBN 963-8335-00-9

Sándor, Klára (2011) Nyelvrokonság és hunhagyomány: rénszarvas vagy csodaszarvas?: nyelvtörténet és művelődéstörténet. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-573-7

Sándor, Klára (2019) Őshazakutató ferencesek és a bolognai székely naptár. A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE XIII-XIV.. pp. 219-227. ISSN 1841-0197

Sándor, Klára (2017) A székely írás kutatása és a nemzeti gondolat. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Magyar történelmi emlékek. Értekezések: Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből (5.). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 27-47. ISBN 9789634160823

Sándor, Klára and Kontra, Miklós and Pintzuk, Susan and Borbély, Anna (1995) The Effect of the Typewriter on the Hungarian Reading Style. Working papers in Hungarian sociolinguistics . MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 963-9074-11-X

Sófalvi, András (2020) Weapon Finds from King's Rock Castle. DACIA : REVUE D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE ANCIENNE, 62. pp. 1-27. ISSN 0072-251X (In Press)

Sófalvi, András and Feld, István (2020) Die Burgenbautätigkeit des Deutschen Ordens im Burzenland. Burgen und Schlösser : Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege. pp. 1-7. ISSN 0007-6201 (print); 2567-3041 (online) (Submitted)

T

T. Szabó, Levente (2008) Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén: a Magyar Írói Segélyegylet esete. IRODALOMTÖRTÉNET (2). pp. 347-377. ISSN 0324-4970

Takács, Béla (2014) Református temetőink fejfáinak esztétikája. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, XIV (4). pp. 17-35. ISSN 1585-7182

Takáts, Sándor (2015) Takáts Sándor (1860–1932) akadémikus tizenkét írása Révkomárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (55). Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Tallián, Tibor (2016) Oper als Statussymbol. Das königlich-ungarische Opernhaus 1884-1920. In: Musiktheater in Raum und Zeit = Hudobné divadlo v priestore a čase. NM Code, Bratislava, pp. 43-57. ISBN 9788089484058

Tallián, Tibor (2015) Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-957-6

Tamás, Ildikó (2018) Nyelvrokonság, műfordítás, népköltészet az Arany János által szerkesztett Szépirodalmi Figyelő és Koszorú hasábjain = Linguistic Affinity, Literary Translation, and Folk Poetry in the Columns of Szépirodalmi Figyelő (Literary Monitor) and Koszorú (Wreath) edited by János Arany. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 43-83. ISSN 1787-9396

Tamás, Iringó (2019) Rece-táblás abroszok a Küküllői Református Egyházmegyében. In: Pietas et Scientia : Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Studia Folkloristica et Ethnographica (76). Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék Tiszántúli Református Egyházkerület MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, pp. 293-316. ISBN 978-963-490-157-0

Tamás, Iringó (2020) Teleki Jánosné Vay Borbála és lányainak adományai a küküllői egyházmegyében. In: Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, pp. 261-284. (Submitted)

Tamás, Máté (2020) "Moses Lackenbacher & Compagnie": Business and Kinship in the Early 19th-Century Habsburg Monarchy. PARDES: ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FUR JUDISCHE STUDIEN, 26. pp. 75-88. ISSN 1614-6492 (print); 1862-7684 (online)

Tamás, Ágnes (2018) Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872). IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (4). pp. 73-91. ISSN 0865-6886

Tamás, Ágnes (2019) Kossuth Lajos megjelenítése karikatúrákon a kiegyezést követő években (1867–1875). DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 6 (1). pp. 105-126. ISSN 2416-223X

Tamás, Ágnes (2020) MOCKING NATION BUILDING AND IDENTITY. AN ANALYSIS OF CARICATURES IN HUNGARIAN, ROMANIAN, SERBIAN, AND SLOVAK SATIRICAL PERIODICALS IN THE MID TO LATE NINETEENTH CENTURY. ISTRAZIVANJA/JOURNAL OF HISTORICAL REASERCHES, 31. pp. 150-182. ISSN 0350-2112

Tamás, Ágnes (2015) Politikai állatsereglet a Borsszem Jankó hasábjain. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 43-57. ISSN 0025-0171

Tamáska, Máté (2016) Komárom Duna-partjának várostörténete a kezdetektől 1945-ig. Építés - Építészettudomány, 44 (1-2). pp. 107-128. ISSN 0013-9661

Tardy, Lajos and Schultheisz, Emil and Váradi-Sternberg, János (2009) Magyar orvosok a cári Oroszországban. In: Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (79). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, pp. 1-94. ISBN 978-963-9276-79-6

Tatai, Erzsébet (2014) Dózsa '72. Dózsa György vizuális reprezentációja a Kádárkorszak idusán. In: Revolt, Violence and Memory: Peasant Uprisings in Late Medieval and Early Modern Europe, 2014. május 22-23., MTA BTK TTI.

Teleki, Krisztina (2018) Hungarian Travellers in Inner Asia and in the Area of the Mongols. Mongolica Pragensia (1). pp. 61-75. ISSN 1802-7989 (print); 1803-5647 (online)

Telenkó, Bazil Mihály (2014) Gondolatok a görögkatolikus ruszinság kultúrtörténete kapcsán. Ruszin identitáselemek a vallási hagyomány és nemzeti kultúra tükrében. In: Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 276-286.

Terbe, Erika (1998) A Batthyány család jogi irataiból. MAGYAR NYELV, XCIV (3). pp. 380-383. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (1997) Gyulainé Lamberg Kunigunda magyar nyelvű levelei. MAGYAR NYELV, XCIII (4). pp. 508-512. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2011) Kertészkedő nagyasszonyok. In: Klárisok. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék, Budapest, pp. 346-351. ISBN 978-963-284-195-3

Tusor, Péter (2019) Esterházy Pál nádor levelezése a római Szentszékkel. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 125-137. ISSN 0025-0171

Tóth, Anna Judit (2017) Ünnepek a keresztény és a pogány kor határán. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából (6). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789634560111

Tóth, Ferenc (2018) Amitié dans l'exil: nobles hongrois dans l'entourage du roi Stanislas en Lorraine. In: Les dynamiques du changement dans l'Europe des Lumières. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, Poznan, Paris, pp. 81-100. ISBN 978-83-6330-561-1

Tóth, Ferenc (2019) Az egzotikustól a realistábbig : A francia útleírások Magyarország-képének változása, 1818–1910. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (2). pp. 317-319. ISSN 0083-6265

Tóth, Ferenc (2015) Egy magyar származású francia diplomata életpályája. Magyar történelmi emlékek Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-95-6

Tóth, Ferenc (2019) Eric Suire, Les Vies de Jésus avant Renan, Éditions, réécritures, circulations entre la France et l’Europe (fin XVe–début XIXe siècle), Genève, Droz, 2017 (Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 144.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (4). pp. 544-546. ISSN 0025-0171

Tóth, Ferenc (2015) L' influence de la diplomatie française dans une région périphérique en Europe. In: Gouverner par les lettres, de l'Antiquité à l'époque moderne. Centre de Recherche Universitaire Lorraine de l'Histoire, Metz, pp. 73-94. ISBN 2-85730-061-1

Tóth, Ferenc (2015) Le culte de Saint Martin et la ville de Szombathely. ANNALES / ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES - CENTRE SCIENTIFIQUE A PARIS, 17. pp. 38-58. ISSN 1641-8697

Tóth, Ferenc (2017) Les pays arabo-musulmans de l’Empire ottoman vus par un écrivain voyageur contemporain de Rousseau. In: Rousseau, les Lumières et le monde arabo-musulman. Le dix-huitième siècle (18). Classiques Garnier, Paris, pp. 67-84. ISBN 978-2-406-05757-4

Tóth, Ferenc (2015) Maurice-Auguste de Benyovszky et ses Mémoires et voyages. In: Les mémorialistes d'ancien régime à la découverte de l'étranger (XVIe-XIXe siècles). Éditions Cécile Défaut, Nantes, pp. 123-135. ISBN 9-782350-183688

Tóth, Ferenc (2013) Notitia Hungariae novae historico geographica Tome II. Matthias Bel. ORIENTS BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DES LANGUES ORIENTALES, 2013 (6). pp. 152-154. ISSN 0752-8477

Tóth, Ferenc (2016) A szombathelyi Szent Márton-kultusz a kora újkori és újkori utazók szemével. In: Via Sancti Martini. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 241-262. ISBN 978-963-4160-47-2

Tóth, Ferenc and Laurencin, Michel (2018) LA REPRÉSENTATION DE LA CHARITÉ DE SAINT MARTIN DANS UN BRÉVIAIRE DE 1635 DU CHAPITRE DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN DE TOURS. Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, 30. pp. 223-231. ISSN 1153-1118

Tóth, Gergely (2019) „Matthias Augusto similis” : Mátyás király a kora újkori protestáns múltszemléletben. In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Convivia Neolatina Hungarica (3). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 45-56. ISBN 978-615-5478-69-7

Tóth, Gábor and Mázi, Béla Imre (2008) 19th-Century Hungary in the Western Eye. HUNGARIAN HERITAGE, 9 (1-2). pp. 1-109. ISSN 1585-9924

Tóth, Klára (1997) Vivien Law: Wisdom, Authority and Grammar in the seventh Century. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 214-215. ISSN 0003-567X

Tóth, Krisztina (2018) Esztergom megyei diákok egyetemjárása a késő középkorban. In: Universitas - Historia : Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (15). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 143-151. ISBN 978-615-5622-01-4

Tóth, Zsombor (2019) Greenblatt's self-fashioning revisited: the problem(s) of representing a self in the Reformation era. In: Arts, Portraits and Representation in the Reformation Era. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 365-383. ISBN 9783525552490

Tóth, Zsombor (2020) Hosszú reformáció, konfesszionális pluralitás és felekezet(köz)iség. In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. Reciti konferenciakötetek (8). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 11-50. ISBN 978 615 5478 97 0

Tóth, Zsombor (2017) Persecutio decennalis (1671--1681). The Lutheran Contribution to the Emergence of a Protestant Martyrology in Early Modern Hungarian Culture. In: Luther in Calvinism. REFO500 Academic Studies, 42 . Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 335-353. ISBN 978-3-525-55262-9

Tóth, Zsombor (2020) Understanding Long Reformation in Eastern Europe: The Case of Hungarian Puritanism Revisited. JOURNAL OF EARLY MODERN CHRISTIANITY, 7 (2). pp. 319-341. ISSN 2196-6648

Tóth, Zsombor (2020) Vértelen ellenreformáció: persecutio incruenta? : Egy lehetséges értelmezés a hosszú reformáció kontextusában. In: Vértelen ellenreformáció. Reformáció öröksége (2). Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, pp. 21-34. ISBN 9786155961380

Tóth G., Péter (2002) Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában = Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur zeit des Dualismus. Veszprémi Múzeumi Konferenciák . Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. ISBN 963 7208 77 1

Tóvay Nagy, Péter (2013) Gyulai Mihály: Tánc jutalma (1681). In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. Táncművészet és tudomány. A Magyar Táncművészeti Főiskola kiadványsorozata (VI.). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 6-39. ISBN 9789638514486

Tóvay Nagy, Péter (2014) ".akihez mint orakulumhoz jártak az előkelőek." Tomcsányi Lajos S.J. (1846-1926). In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Táncművészet és tudomány (VIII). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 9-76. ISBN 9789638984210

Tóvári, Judit (1983) Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája. Építészeti archívum (2). Herman Ottó Múzeum, Miskolc. ISBN 963 01 5433 1

Tömpe, Péter (2014) Alkímia és középkori orvoslás. A Kalocsai Érseki Könyvtár ritkasága. Természet Világa, 145 (10). pp. 434-437. ISSN 0040-3717

Török, Zsuzsa (2018) ‘Notorious Beyond Any Other European Woman of Her Generation’: The Case of Count(ess) Sarolta/Sándor Vay. SLAVONICA, 23 (1). pp. 53-68. ISSN 1361-7427

Török, Zsuzsa (2020) Pesti élet, avagy a város és a nők : Wohl Stefánia és a női tudósítói szerepkör. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT (1-2). pp. 44-64. ISSN 0865-6886 (print); 2063-0719 (online)

Török, Zsuzsa (2019) A női írás kutatásának módszertana a digitális fordulat után : Wohl Stefánia esete a The Scotsmannel. In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Reciti Konferenciakötetek (4). Reciti Kiadó; MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, pp. 205-220. ISBN 978-615-5478-75-8 (print); 978-615-5478-76-5 (online)

Tüskés, Anna (2014) Bernáth Aurél Illyés Gyula Puszták népe című művéhez készített borítója. ORPHEUS NOSTER, 6 (4). pp. 38-50. ISSN 2061-456X

Tüskés, Anna (2016) „Citrom, narancs s gránátalmával / Jóvoltodból szép kertem bő” Luxus a 18. századi főúri kertekben. Orpheus Noster, 8 (3). pp. 138-148. ISSN 2061-456X

Tüskés, Anna (2018) « Citron, orange et grenade / grâce à toi, mon beau jardin est plein de beautés », Luxe dans les jardins seigneuriaux au XVIIIe siècle. In: Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières. Polish Academy of Sciences; Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, Paris, Poznan, pp. 197-206.

Tüskés, Anna (2016) The Cult of St Ursula in Hungary: Legend, Altars and Reliquaries. In: The Cult of St Ursula and the 11,000 Virgins. University of Wales Press, Cardiff, pp. 187-204. ISBN 978-1-78316-867-5

Tüskés, Anna (2014) The Cult of the Copies of Lucas Cranach’s Mariahilf in the 17th-century Hungary. In: Maria in der Krise: Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa. Böhlau-Verlag GmbH., Köln, Weimar, Wien, pp. 179-196.

Tüskés, Anna (2018) „Gyermekei a könyvei voltak” : Rab Gusztáv élete és munkásságának második korszaka (1950–1963). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 122 (3). pp. 288-316. ISSN 0021-1486

Tüskés, Anna (2015) „Illyésre mint a kultúra, az irodalom egyik védelmezőjére gondolok” Beszélgetés Vitézy Lászlóval. MAGYAR NAPLÓ, 27 (5). pp. 27-29. ISSN 0865-2910

Tüskés, Anna (2015) Le culte de saint Louis d’Anjou (ou saint Louis de Toulouse) en Hongrie aux XIVe-XVIIIe siècles. In: Espace sacré, mémoire sacrée. Brepols Publishers, Turnhout, pp. 235-239. ISBN 978-2-503-54531-8

Tüskés, Anna (2008) Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365–1526. Students from Hungary at the University of Vienna 1365–1526. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltár, Budapest. ISBN 978-963-463-974-9

Tüskés, Anna (2013) Pilgrimage Art in Eighteenth Century Transylvania: Icons, Woodcuts and Engravings. In: Economy and Society in Central and Eastern Europe: Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013. Eds. Daniel Dumitran, Valer Moga. Lit Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, pp. 203-219. ISBN 978-3-643-90445-4

Tüskés, Anna (2014) Szent Orsolya tisztelete a középkori Magyarországon: legendák, ereklyék, oltárok. In: Opus Mixtum III. A CentrArt Egyesület évkönyve 2014. CentrArt Egyesület, Budapest, pp. 34-49.

Tüskés, Anna (2010) Venice in England and America: Well-Heads as Collectibles and the Grand Tour. In: Gateways to English. Current Hungarian Doctoral Research. Eötvös University Press, Budapest, pp. 127-146.

Tüskés, Gábor (2017) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. HUMBOLDT-NACHRICHTEN, 34. pp. 4-13. ISSN 1416-9363

Tüskés, Gábor (1997) Az andocsi zarándoklatok a XVIII. században. SOMOGY : IRODALOM MŰVÉSZET KULTÚRA, 25 (6). pp. 629-633. ISSN 0139-4983

Tüskés, Gábor (1995) Bulworks of Christendom. BUKSZ, 5. pp. 38-40. ISSN 0865-4247

Tüskés, Gábor (2004) Elfriede Grabner: Mater Gratiarum. Wien, 2002. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 243-245.

Tüskés, Gábor (1994) Gabriele Dorothea Rödter: Via piae animae. Grundlagenuntersuchung zur emblematischen Verknüpfung von Bild und Wort in dem "Pia Desideria" (1624) des Herman Hugo SJ (1588–1629). Frankfurt usw., 1992, P. Lang, 322 + 43. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 294-295.

Tüskés, Gábor (1994) Hopp Lajos: Az „antemurale" és „conformitas" humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban. Budapest, Balassi Kiadó, 1992. 208 p. (Humanizmus és reformáció 19.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 110 (3). pp. 348-350. ISSN 0025-0171

Tüskés, Gábor (1997) Jaritz G (szerk.): Pictura quasi fictura. Die Rolle es Bildes in der Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Internationales Round-Table-Gespraech, Krems an der Donau, 3. Oktober 1994, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997. SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE, 93. pp. 255-258. ISSN 0036-794X

Tüskés, Gábor (1982) La recherche sur la religiosité populaire en Hongrie. DOCUMENTATION SUR L'EUROPE CENTRALE, 20 (3). pp. 119-137. ISSN 0419-537X

Tüskés, Gábor (1996) Leopold Kretzenbacher:Nachtridentinisch untergegangene Bildthemen und Sonderkulte der "Volksfrömmigkeit" in der Südost-Alpenlaendern. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, pp. 240-241.

Tüskés, Gábor (1994) Les méditations d'un prince chrétien. XVIIE SIECLE / DIX-SEPTIEME SIECLE, 46. pp. 555-580. ISSN 0012-4273

Tüskés, Gábor (1981) Religiöse Volkskunde in Ungarn : Literaturbericht und Problemaufriß. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. pp. 207-224. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor (2000) The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs. Preface by Marcello Faggiolo. Studies by Éva Knapp and István Kilián. Iconography by Terézia Bardi. Ed. by József Jankovics. Budapest, Enciklopédia, 1999, 291. TÁVLATOK: A MAGYAR JEZSUITÁK FOLYÓIRATA, 48 (2). pp. 328-332. ISSN 1215-282X

Tüskés, Gábor (2019) Vorwort. In: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. De Gruyter, Berlin, Boston, IX-XIV.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Bruderschaften in Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. Institut für Volkskunde, München, pp. 1-25.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1995) Der ungarische Atlas Marianus. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 35-56.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Ein ungarischer Bischof zwischen Gegenreformation und Aufklärung: Márton Padányi Bíró. In: Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Verlag dr. Dieter Winkler, Bécs, pp. 39-54. ISBN 3853698581

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Europäische Verbindungen der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Ungarn. ANALECTA BOLLANDIANA, 110. pp. 31-60. ISSN 0003-2468

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1994) Frömmigkeit zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung. Eine personengeschichtliche Untersuchung. In: Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. WuV Universitätsverlag, Wien, pp. 56-73. ISBN 9783851141634

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Győr. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 65.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Hevenesi Gábor. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 181.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Kolozsvár. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 601-602.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1991) Kopcsányi Márton. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 640-641.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Literaturangebot und Bildungsprogramm in den barockzeitlichen Bruderschaftspublikationen in Ungarn. INTERNATIONALES ARCHIV FUR SOZIALGESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR, 17. pp. 1-42. ISSN 0340-4528

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (2002) Magyarország - Mária országa. Egy történelmi toposz a 16-18. századi egyházi irodalomban. VIGILIA, 67. pp. 17-25. ISSN 0042-6024

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (2002) Marianische Landespatrone in Europa unter besonderer Berücksichtigung Ungarns. JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE, 25. pp. 77-102. ISSN 0171-9904

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Marienthal. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 316-317.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Mirakelliteratur als sozialgeschichtliche Quelle: barockzeitliches Wallfahrtswesen in Ungarn. SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE, 84. pp. 79-103. ISSN 0036-794X

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriabesnyő. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 298.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriagyüd. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 299-300.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriapócs. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 306-307.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Máriaradna. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 307-308.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Mátraverebély. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 355-356.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1992) Nádasi János. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 578-579.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1989) Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus. VESZPRÉMI TÖRTÉNELMI TÁR, 2. pp. 139-145. ISSN 0864-7887

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1993) Pelbárt von Temesvár. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 143-144.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (2001) Pelbárt von Temesvár. In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 695-700.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1994) Szeged. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, p. 349.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1994) Sümeg. In: Marienlexikon. EOS Verlag, St. Ottilien, pp. 330-331.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1988) Utószó (Jordánszky Elek: Magyar országban, s ahoz tartozó nagy részekben lévő [...] Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836.). In: Magyar országban, s ahoz tartozó nagy részekben lévő [...] Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-48.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Österreichisch-ungarische interethnische Verbindungen im Spiegel des barockzeitlichen Wallfahrtswesens. In: BAYERISCHES JAHRBUCH FÜR VOLKSKUNDE. Institut für Volkskunde, München, pp. 1-43.

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (1991) Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a barokk kori zarándoklatok tükrében = Relations interethniques autrichiennes-hongroises dans le miroir des pèlerinages de l'époque baroque. SZÁZADOK, 125 (1-2). pp. 517-566. ISSN 0039-8098

U

Ugry, Bálint (2019) Between Modernity and Tradition: The Central Library of the Budapest University of Technology (formerly Royal Joseph University) and the Mural of its Reading-room. In: Bibliothèques décors : Années 1780 - années 2000: Nationalités, historicisme, transferts. Bibliothèque de l’Académie Hongroise des Sciences; Bibliothèque du Parlement de Hongrie; Bibliothèque Nationale Centrale de Rome, Budapest, pp. 1-10. ISBN 978-963-7451-49-2

Ujhelyi, Mária and Mihali, Mária and Kun, András István and Kiss, Attila (2016) A szervezeti kultúra és a szubkultúrák vizsgálata összeolvadás után egy gazdaságtudományi karon. Iskolakultúra, 26 (9). pp. 23-50. ISSN 1215-5233

Ujváry, Gábor (2000) Baráti háromszög (Carl Heinrich Becker, Klebelsberg Kuno, Gragger Róbert és a hungarológia megszületése). HUNGAROLÓGIA, 2 (3). pp. 99-120. ISSN 1217-4343

Ujváry, Gábor (1998) Das Institut für Ungarische Geschichtsforschung und das Collegium Hungaricum in Wien. Historia est magistra vitae? - Lernen wir nie aus der Geschichte? HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE, 11. pp. 261-286. ISSN 1237-02230

Ujváry, Gábor (1995) „Iskola” a határon túl : A Római Magyar Intézet története 1912—1945. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 45 (4). pp. 3-37. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (1998) „Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel” : A berlini Collegium Hungaricum története (1924-1944). LEVÉLTÁRI SZEMLE, 48 (2). pp. 3-28. ISSN 0457-6047

Ujváry, Gábor (2001) „Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel” : A berlini Magyar Intézet és a Collegium Hungaricum története (1924-1944). In: Újrakezdések krónikája 1867-2001. Corvina, Budapest, pp. 79-102. ISBN 9631351459

Ujváry, Hedvig (2015) Több mint interdiszciplina? MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 15-23. ISSN 0025-0171

Ujváry, Hedvig (2015) Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, 22. évf., 3/2012. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (1). pp. 136-137. ISSN 0025-0171

Urbán, Erzsébet and Vukoszávlyev, Zorán (2016) Árkay Bertalan templomépítészete a második világháború után. ARCHITECTURA HUNGARIAE, 15 (1). pp. 7-42. ISSN 1588-0109

V

V. Ecsedy, Judit (2017) A 18. századi nemzeti bibliográfia helyzete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0171

V. Ecsedy, Judit (2018) Mizera Tamás - Nagy Andor - Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum : Történet és kiadványjegyzék I. 1755–1852, II. 1853–1949, Budapest, Eger, Kossuth Kiadó, EKE (Kulturális örökség), 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 101-104. ISSN 0025-0171

V. Ecsedy, Judit (2017) Zsolna: egy különleges nyomdahely. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 487-510. ISBN 978-963-475-020-8

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

V. Molnár, László and Gazda, István (2014) Apáczai Csere János műveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig : Online hivatkozásokkal. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 27 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

V. Molnár, László and Gazda, István (2004) Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája. In: V. Molnár László: Életutak találkozása 1703-1848. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (43). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 121-236. ISBN 963-9276-34-0

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti publicisztikáiból. In: V. Molnár László: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (70). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 67-236. ISBN 978-963-9276-68-0

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti-történeti publicista rövid életrajza és főbb műveinek bemutatása, kritikája. In: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (70). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, pp. 9-65. ISBN 978-963-9276-68-0

Vaderna, Gábor (2019) Language, Media and Politics in the Hungarian Kingdom between 1770 and 1820. In: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. Reciti Conference Books (3). Reciti Kiadó, Budapest, pp. 9-18. ISBN 9786155478703

Vaderna, Gábor (2020) Szathmári Pap Zsigmond patrónust keres. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 18. pp. 533-539. ISSN 0865-0632

Varga, András (1991) A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Olvasmánytörténeti dolgozatok (2). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-10-6

Varga, Bernadett (2018) „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”, Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, Szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények Kiadványai), 2015. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 116-122. ISSN 0025-0171

Varga, Ferenc (2020) A budapesti hivatásos tűzoltóság története 1870–2020 = History of the professional fire brigade of Budapest 1870–2020. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (8). pp. 31-50. ISSN 2062-9494

Varga, Mónika (2019) Tudományos asszonyok, kanboszorkányok és módszertani szempontok a boszorkányperek pragmatikai vizsgálatában. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 326-358. ISSN 0025-0236

Varga, Péter András (2019) Alexander Bernát és tanítványi köre mint filozófiatörténet-írási probléma. In: Magyar-zsidó identitásminták (szerk. Dénes Iván Zoltán). Ráció, Budapest. (In Press)

Varga, Sándor (2011) Az erdélyi Mezőség a középkortól napjainkig : Történeti áttekintés Visáról és környékéről. BELVEDERE MERIDIONALE, 18 (1). pp. 10-31. ISSN 1419-0222

Vargha, Katalin (2013) Folklór a magyar művelődéstörténetben. Egy interdiszciplináris konferenciasorozat és a magyar folklorisztika útkeresése a 21. században. Ethnographia, 124 (1). pp. 80-108. ISSN 0014-1798

Vargha, Katalin (2018) Találósok az Arany család kéziratos gyűjteményében és más 19. századi forrásokban = Riddles in the Arany Family’s Manuscript Collection and Other 19th-Century Sources. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 35. pp. 375-404. ISSN 1787-9396

Vargyas, Gábor (2014) Megnyitóbeszéd a „Hagyomány és átváltozás. Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs alkotásai” c. kiállításon. (Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2013. november 21.). NÉPRAJZI HÍREK, 43 (2). pp. 32-38. ISSN 0133-8021

Vargyas, Gábor (2014) Nature-related spirits of the Bru (Central Vietnamese Highlands). In: Conference of Belief Narrative Network of ISFNR. Nature Spirits: Continuity and Change, 2014.10.01-2014.10.04, Tbilisi.

Vass, Johanna (2016) „A hírlap él, megkötni nem engedi magát, sorsa éppoly változatos, mint az emberé”. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 225-227. ISSN 0025-0171

Vedó, Attila (2018) Közúti balesetek helyszínelése a Magyar Királyi Csendőrség „közlekedési szolgálatánál”. In: Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Salutem (5). Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, pp. 161-192. ISBN 978-615-80-3096-0

Vekerdi, László (2016) "Az ember - gondolkodó nádszál". A magyar művelődéstörténet országútján. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 83 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Submitted)

Vekerdi, László and Gazda, István (2009) A XVIII. századi magyarországi és erdélyi pestisjárványokhoz kapcsolódó főbb szakirodalmi források, 1700–1944. In: Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században. Járványtörténeti bibliográfiai függelékkel. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (81). Magyar Orvostörténelmi Társaság - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, pp. 1-38. ISBN 978-963-9276-82-6

Verók, Attila (2016) Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Teil 2A–2B, Handschriften, Herausgegeben von Brigitte Klosterberg und István Monok, Bearbeitet von Zoltán Csepregi, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2015 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez = Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in Ungarn, 39/1–2), XXIV, 1158, [1] p. HU ISSN 0230-8495, ISBN 978-963-7451-25-6. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (2). pp. 234-237. ISSN 0025-0171

Verók, Attila (2016) Offner, Robert – Roth, Harald – Şindilariu, Thomas – Wien, Ulrich Andreas (szerk.): Johannes Honterus: Rudimenta Cosmographica. Grundzüge der Weltbeschreibung (Corona/Kronstadt 1542). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 118-124. ISSN 0025-0171

Verók, Attila (2016) Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc (1623–1671) nyomdái. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 125-128. ISSN 0025-0171

Verók, Attila and Ötvös, Péter (2004) Erdélyi könyvesházak IV/1-2. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (16/4). OSZK, Budapest. ISBN 963-200-482-5

Veszprémy, László (2015) Ein Heiliger unterwegs in Europa, Tausend Jahre Koloman-Verehrung in Melk (1014–2014), Hrsg. von Meta Niederkorn-Bruck, Wien, Weimar, Köln, Böhlau, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 360-363. ISSN 0025-0171

Virágh, András (2015) Kittlertől, Kittlerről - Kittler után. PALÓCFÖLD, 61 (4). pp. 47-53. ISSN 0555-8867

Viskolcz, Noémi (2003) Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) bibliográfia. A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai (VI). OSZK, Budapest; Szeged. ISBN 963 200 460 4

Viskolcz, Noémi (2018) Thököly István és Imre levelei Esterházy Pálnak. In: Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek. MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, pp. 78-97. ISBN 9786150021515

Viskolcz, Noémi (2016) Zsámboky János könyvtárának sorsa. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (4). pp. 404-444. ISSN 0025-0171

Viskolcz, Noémi (2019) A herceg történésze : Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930. Esterhazyana . Kossuth Kiadó; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 9789630999335

Viskolcz, Noémi (2015) A tudományköziség elve és gyakorlata művelődéstörténeti kézikönyveinkben. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 53-64. ISBN 978-963-09-8335-8

Vizkeletyné Ecsedy, Judit (2019) A Trattnerek Magyarországon. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 173-189. ISSN 0025-0171

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Redefining the Sacred Center: Two case studies on recomposing liturgical spaces in ancient architectural enterior. In: Patrimonio architettonico religioso - Nouve funzioni e processi di trasformazione. Gangemi Editore, Rome, pp. 325-336. ISBN 978-88-492-3453-4

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Rekonstruált műemlékvédelem: A simontornyai vár 1964-75. évi helyreállítása = Reconstructing monument-protection : Reconstruction works on Simontornya fortress in 1964-75. Műemlékvédelem, 61 (6). pp. 310-323. ISSN 0541-2439

Véghseo, Tamás and Ivancsó, Lilla Anna and Nyirán, János and Terdik, Szilveszter (2012) A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése = Research and care of Greek-Catholic cultural heritage of Carpathian Euroregion: research of formation and development of Byzantine rite Catholic community of historical bishopric of Munkacs (1646-1818) and mapping their material relics in Hungary. Project Report. OTKA.

Véghseo, Tamás and Nyirán, János and Terdik, Szilveszter (2011) A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése = Research and care of Greek-Catholic cultural heritage of Carpathian Euroregion: research of formation and development of Byzantine rite Catholic community of historical bishopric of Munkacs (1646-1818) and mapping their material relics in Hungary. Project Report. OTKA.

Vér, Eszter Virág (2010) Egy elfeledett kultuszhely: Az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum = A Forgotten Place of Cult: The Queen Elisabeth Memorial Museum. FOLIA HISTORICA, 26 (2). pp. 5-35. ISSN 0133-6622

Vér, Eszter Virág (2006) Erzsébet : Mítosz és valóság a magyarok királynéképében. In: A múlt feltárása – előítéletek nélkül. ELTE BTK, Budapest, pp. 121-138. ISBN 9634638929; 9789634638926

Vér, Eszter Virág (2018) "Ha sírja Bécsben van szobra legyen Budapesten…" : Adalékok a budapesti Erzsébet-emlékmű (felállítás) történetéhez = „Wenn ihr Grabmal in Wien ist, Soll sie Ein Standbild in Budapest Haben...” : Zur Geschichte (der Errichtung) des budapester Denkmales von Kaiserin Elisabeth. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. A vallási kultúrakutatás könyvei (35). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 472-486. ISBN 978-963-306-601-0

Vér, Eszter Virág (2016) "Kíméletlen fiatal, dacos királynak új hitvese jó szelleme is..." : Erzsébet magyarországi kultuszának kialakulása = “The merciless, young and defiant king’s new spouse is his good spirit”. The development of the cult of Elisabeth in Hungary. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 87 (1-2). pp. 93-104. ISSN 0024-1512

Vér, Eszter Virág (2009) Udvari reprezentáció a Budai Királyi Palotában (1867-1916). Az udvari bálok és fogadások. In: Fejezetek a tegnap világából : Tanulmányok a 19-20. század történelméből. ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest, pp. 92-114. ISBN 978-963-284-058-1

Vér, Eszter Virág (2016) "...derék nő volt, férjének koronája..." : Adalékok az Erzsébet-kultusz magyarországi ünnepléstörténetéhez az izraelita közösségek megemlékezéseinek tükrében = A Woman of Valor is a Crown to Her Husband : Additions to the History of Celebrating Elisabeth of Austria-Hungary's Cult in the Light of the Commemorations within the Israelite Communities. In: "A királyhűség jól bevált útján…” : Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár - Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport : A vallási kultúrakutatás könyvei (54; 25). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 307-320. ISBN 978-963-306-491-7

Vér, Eszter Virág (2016) „…elvárják, hogy mindig szépen és kifogástalanul nézzek ki…” : Adalékok Erzsébet császárné öltözködési és vásárlási szokásainak magyar vonatkozásaihoz. In: Divat, egyén, társadalom : A divattörténeti tudományos konferencia tanulmánykötete. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 71-90. ISBN 9789632848136

Vér, Eszter Virág (2012) Újraértelmezett szerepvállalások : Avagy Erzsébet császárné alak-változásai 1866-ban = Roles reinterpreted or Empress Elisabeth’s metamorphosis in 1866. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 27 (1). pp. 83-104. ISSN 0237-7934 (print); 1587-1258 (online)

Vörös, Boldizsár (2018) Eszmék, eszközök, hatások. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-133-2

Vörös, Boldizsár (2015) "Néhányan kifogásolták fürdőruhám fazonját" : Vélemények a meztelenség felhasználásáról a magyarországi reklámokban az 1970–1980-as évek fordulóján. In: A test a társadalomban. Rendi társadalom – polgári társadalom (27). Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 254-263. ISBN 978-963-89463-3-1

Vörös, Boldizsár (2014) Történelemhamisítás, propaganda, sajtó. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (4). pp. 472-485. ISSN 0025-0171

Vörös, Boldizsár (2018) A pöröly lecsapott. In: Universitas – Historia. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 603-614. ISBN 9786155622014

W

Weisz, Boglárka (2015) Vásáros helyek a középkori Bács és Bodrog megyékben. BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE, 73. pp. 4-7. ISSN 1450-6831

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) Császártöltés, a fiatal település. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 106-110. ISBN 978-963-12-3646-0

Wicker, Erika and Knipl, István (2005) Császártöltési legendák és valóságalapjuk. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón 10. (1999–2005). Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, pp. 37-45. ISBN 963-7216-89-8

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) Határnevek üzenete I. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési határban: Csalaegyház és Morcs. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 49-61. ISBN 978-963-12-3646-0

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) Határnevek üzenete II. Egykor volt középkori falvak a mai császártöltési határ közvetlen környékén: Csákányfő, Polgárdi, Kéles és Illancs, Hajós- és Orbágyszentgyörgy, Zádor. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 62-74. ISBN 978-963-12-3646-0

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) A falu neve. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 90-99. ISBN 978-963-12-3646-0

Wieser, Veronika (2016) Sulpicius Severus Krónikája és a 4. századi világvégevárás. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 87-118. ISSN 0083-6265

Wirth, Lajos (1991) Boyle, a kétkedő kémikus. Természet Világa, 122 (11). pp. 518-520. ISSN 0040-3717

Wirágh, András (2019) Az utolsó tánc. A Budapesti Ujságirók Egyesületének 1908-as Almanachja. In: A Magyar Bohémvilág. Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 17-25.

Z

Z. Karvalics, László (2019) A fordítás kultúrhistóriája információtörténeti nézőpontból. Primaware, Szeged. ISBN 978-615-00-6558-8

Zahuczky, László (2016) Hogyan alapítottak a reformátusok könyvtárakat? Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Zelliger, Erzsébet (2019) Módszertani kérdések a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratai kapcsán. In: Rovás kerekasztal-konferencia, 2018. január 25., MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Zoltán, András (1980) Hungaro-Slavica 1978. Hrsg. von L. Hadrovics, A. Hollós. Budapest 1978. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 2. pp. 180-181. ISSN 0209-4800

Zoltán, András (1984) Megjegyzések az orosz Drakula-történet keletkezéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 30. pp. 149-164. ISSN 0015-1785

Zoltán, András (1997) Udvari István, Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 43. pp. 61-63. ISSN 0015-1785

Zsilák, Mária and Szuda, Krisztina Eszter and Demmel, József (2017) Konfesia a národ. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba. ISBN 978-615-5615-70-2

Zsoldos, Endre (2017) Friedrich Madeweis észlelései és véleménye az üstökösről. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 526-534. ISBN 978-963-475-020-8

Zsoldos, Endre (2017) Jacob Schnitzler és az üstökösök. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 406-417. ISBN 978-963-475-020-8

Zsoldos, Endre (2017) Üstökösök az ókortól a kora újkorig. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 213-221. ISBN 978-963-475-020-8

Zsávolya, Zoltán (2005) "Höchster Geist" und "schönste Seele". TRANS: INTERNET-ZEITSCHRIFT FUR KULTURWISSENSCHAFTEN, 2005. ISSN 1560-182X

Zvara, Edina (2011) Beythe Imre. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor. rec.iti, Budapest, pp. 38-39. ISBN 978-963-7341-89-2

Zvara, Edina (2006) A Biblia magyar nyelven a XV–XVII. században. In: Ércnél maradandóbb. Magtár Művészeti Alapítvány, Budapest, pp. 5-21. ISBN 978-963-06-1597-6

Zvara, Edina (1999) Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak: Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Eger: Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 1997. 152 p. ÚJ HEVESI NAPLÓ, 1999 (4). pp. 71-72. ISSN 1417-7080

Zvara, Edina (2012) Bárány Péter, debreceni. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 335-337. ISBN 978-963-506-881-4

Zvara, Edina (2011) Ceglédi Szabó Pál. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor. rec.iti, Budapest, pp. 46-47. ISBN 978-963-7341-89-2

Zvara, Edina (2014) Esterházy Miklós (1765-1833) herceg, a magyar művelődés támogatója. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 130 (3). pp. 374-381. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2015) Komorová, Klára – Saktorová, Helená, Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach – Opera impressa saeculi XVI quae in bibliothecis Ordinis Franciscanorum asservantur, Martin, Slovenská národná knižnica, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 374-376. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina (2014) „Recipe földi bozza magott”. KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, Vol. 5 (No. 9.). ISSN 2062-2597

Zvara, Edina (2010) Révay Ferenc. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. Balassi Kiadó, Budapest, p. 94. ISBN 978-963-506-827-2

Zvara, Edina (2017) Scholarly translators and committed disputants: The first century of the Hungarian Bible. Hungarian Studies, 31 (2). pp. 271-282. ISSN 0236-6568

Zvara, Edina (2012) Zberatelia kníh a ich knihy zo 16. storočia v knižnici Esterházyana. In: 16 storočie v zrkadle knižnej kultúry: zborník príspevkov. Statna Vedecka Kniznica, Banská Bystrica, pp. 191-202. ISBN 978-80-89388-48-6

Zvara, Edina (2009) A ferencesek könyvhasználata a középkorban. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA, 49 (2). pp. 86-91. ISSN 1219-0608

Zvara, Edina (2012) A hódmezővásárhelyi iskola könyvtára a 18. században. In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Kulturális örökség . Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 13-101. ISBN 978-963-09-7101-0

Zvara, Edina Éva (2005) 16–17. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban. In: A ferences lelkiség hatása az újkori közép-Európa történetére és kultúrájára. Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, 1-2 (1). Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK - METEM, Piliscsaba; Budapest, pp. 539-560. ISBN 963-9206-01-6

Zvara, Edina Éva (2017) Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Szerk.: Perger Péter. Bp.: OSZK–Argumentum, 2016. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 8.) 213 p. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 258-259. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina Éva (2016) Egy tudós hazafi Bécsben : Görög Demeter és könyvtára. Nemzeti Téka . OSZK; Gondolat, Budapest. ISBN 978-963-200-657-4

Zvara, Edina Éva (2005) Egyháztörténeti könyvek 2003, 2004, 2005. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 17 (1-2). pp. 205-223. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2006) Egyháztörténeti könyvek 2005, 2006. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 18 (3-4). pp. 189-215. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2008) Egyháztörténeti könyvek 2006/2007. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 20 (1-2). pp. 205-225. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2010) Egyháztörténeti könyvek, 2008, 2009. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK, 22 (1-2). pp. 191-203. ISSN 0865-5227

Zvara, Edina Éva (2018) Esterházy Pál protestáns könyvei. In: Folyamatosság és változás, 2017.08.30-2017.08.31, Veszprém.

Zvara, Edina Éva (2008) A Listi-család könyvei. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 45-70. ISBN 978 963 7356 77 3

Zvara, Edina Éva (2015) Nikolaus II. Fürst Esterházy (1765-1833), Förderer der ungarischen Kultur. BURGENLANDISCHE HEIMATBLATTER, 77 (3-4). pp. 191-199. ISSN 1018-6107

Zvara, Edina Éva (2010) Náprágyi Demeter három könyve az Esterházy-könyvtárban. In: „... mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc ...”. OSZK : Balassi, Budapest, pp. 262-268. ISBN 978-963-506-851-7

Zvara, Edina Éva (2007) P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás. Bp. 2006. Universitas, 245 l. (Historia litteraria 21.). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 123 (1). pp. 138-141. ISSN 0025-0171

Zvara, Edina Éva (2020) Protestant Books of a Hungarian Catholic Aristocrat. In: Reformation und Bücher. Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens (51.). Harrassowitz Publisher, Wiesbaden, pp. 159-171. ISBN 978-3-447-11271-0

Á

Ács, Pál (2016) Alvise Gritti és Nádasdy Tamás - egy elhidegült barátság történeti háttere. In: Művészet és mesterség. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 133-147. ISBN 978-963-414-133-4

Ács, Pál (2017) Az Ige fogságában. In: Viszály és együttélés. Universitas, Budapest, pp. 65-88. ISBN 978-963-9671-63-8

Ács, Pál (2018) Boccaccio Baranyában : Egy kivételes értelmiségi pálya a 16. század első felében: Istvánffy Pál. In: "A magyar történet folytatója" : Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Magyar Történelmi Emlékek - Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 37-58. ISBN 978-963-416-112-7

Ács, Pál (2018) Exportgut Reformation, Ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa, Hrsg. Ulrich A. Wien - Mihai D. Grigore (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 113.) Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 106-110. ISSN 0025-0171

Ács, Pál (2019) Keresztény humanizmus vagy előreformáció? : A magyar erazmista bibliafordítók. In: Ige-Idők - A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 156-164. ISBN 9786155978128

Ács, Pál (2019) Reformations in Hungary in the Age of the Ottoman Conquest. Refo500 Academic Studies, 52 . Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen. ISBN 978-3-525-57084-5

Ács, Pál (1981) "A látható nyelv". KORTÁRS, 24 (11). pp. 1801-1808. ISSN 0023-415X

Ács, Pál (2015) A „második természet”. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Kossuth : EKF, Budapest; Eger, pp. 65-80. ISBN 978-963-09-8335-8

Ú

Újlaki-Nagy, Réka Tímea (2020) Szombatos kéziratok vitája Christian Franckennel. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 136 (4). pp. 287-302. ISSN 0025-0171

Č

Čičaj, Viliam (1993) Bányavárosi könyvkultúra a XVI–XVIII. században. Olvasmánytörténeti Dolgozatok (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-06-8

Ž

Žibritová, Gabriela (2017) Tractatus Cometographicus – a szlovák olvasóknak szóló értekezés. In: "Üstököst látni" Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Lichniae . MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Budapest, pp. 511-514. ISBN 978-963-475-020-8

Б

Баканова, Елена Владимировна (2013) Библия как источник формирования русской концептосферы: концепт «семья» в Синодальном переводе. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 61-73. ISSN 1216-0016

This list was generated on Fri Feb 26 12:52:44 2021 CET.