REAL

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CS Genealogy / genealógia > CS1 Families / családtörténet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 140.

A

Albert, Zoltán Máté (2022) Vezetett utazás az első magyar uralkodócsalád nyomában. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA, 2 (1). pp. 115-118. ISSN 2786-3522

B

B. Halász, Éva and Piti, Ferenc (2019) Az Erdődy család bécsi levéltárának középkori oklevélregesztái 1001-1387. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest - Szeged. ISBN 978-963-7235-53-5

Bagi, Zoltán Péter (2015) Die Karriere Alfonso Montecuccolis im Dienste der Familie Habsburg 1570-1593. PODRAVINA: CASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAZIVANJA, 14 (28). pp. 73-83. ISSN 1333-5286

Barsi, Béla (2015) Új adatok a Rodriguez család történetéhez. Matrikula, 5 (1). pp. 43-44. ISSN 2063-0077

Bauer, Marcell (2020) "Istennek, hazának, tudománynak" : A szentgyörgyvölgyi Zsoldos család pápai ága. ACTA PAPENSIA, 20 (1-2). pp. 103-128. ISSN 1587-6292

Bene, Sándor (2015) Constantinus i Victoria: Prića o prvom braku Nikole Zrinskoga. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 654-665. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2015) Constantinus és Victoria (Zrínyi Miklós első házasságának története). In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. MTA BTK - Horvát Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 618-629. ISBN 978-963-416-019-9

Bene, Sándor (2023) Семейное сходство: Идентичности братьев Зрини = Family Resemblance: The Zrínyi Brothers Identities. TSENTRALNOEVROPEISKIE ISSLEDOVANIYA / CENTRAL-EUROPEAN STUDIES (6). pp. 15-36. ISSN 2619-0877 (print); 2949-3811 (online)

Bogár, Judit (2019) Cultural Transfer between Germany and Upper Hungary in the Early 18th Century : The Case of the Buchholtz Family. In: Kirche und Kulturtransfer : Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit. Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster, pp. 241-255. ISBN 978-3-402-14770-2; 978-3-402-14771-9 (E-book PDF)

Bordás, Beáta (2019) A kolozsvári Bánffy-palota : múlt és jelen. Polis Könyvkiadó - Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. ISBN 9786065420779

Bódai, Dalma (2019) A családtörténet-kutatás új útjain. Stepfamilies in Europe, 1400-1800. Ed. Warner, Lyndan. New York, Routledge, 2018. 288 p. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (3). pp. 485-496. ISSN 0083-6265

Büchler, Sándor (1937) A Goldzieherék családfája. Mult és Jövő. pp. 336-339.

Büchler, Sándor (1938) A Goldzieherék családfájáról. Mult és Jövő. pp. 18-185.

C

C. Tóth, Norbert (2014) Bátori (I.) István országbíró második felesége és az erdélyi Bátori birtokok. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 49 (4). pp. 49-58. ISSN 1216-092X

Csepregi, Zoltán (2012) Thurzovci a počiatky reformácie. In: Thurzovci a ich historický význam. Pro Historia Society and Historical Institute of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, pp. 77-90. ISBN 978-80-89396-19-1

Csiffáry, Gergely (2014) Ruszkai Dobó István életrajza. Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány, Rudabánya. ISBN 978-963-89609-3-1

D

Demmel, József Viktor (2022) Az "oláh-verő Botond" Keleti Svájcban. Réthy László és a dualizmus kori nemzetiségi kérdés különös története. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (1). pp. 21-39. ISSN 0040-9634

Duchoňová, Diana and Martí, Tibor (2021) K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: Pohreb Palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí = On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests. HISTORICKY CASOPIS, 69 (1). pp. 147-184. ISSN 0018-2575 (print); 2585-9099 (online)

Dukkon, Ágnes (2016) Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 60-71. ISSN 0025-0171

Dáné, Veronka (2018) CUBICULARIUS, KÖVET, ÁRULÓ (?) : A marosjárai Bálintffyak a 17. század közepéig. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Erdélyi Tudományos Füzetek (287). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 25-42. ISBN 978-606-739-074-2

Dáné, Veronka (2019) Egy cubicularius klán ismeretlen ága: a kolozsvári Bornemiszák = The Unknown Branch of a Cubicularius Clan: the Bornemiszas of Cluj. ERDÉLYI MÚZEUM, 81. (1). pp. 79-90. ISSN 1453-0961

E

Erdei, Ferenc (1970) A szülőház változásai. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 24 (12). pp. 1130-1133. ISSN 0133-1167

F

Fajt, Anita (2020) Otthon a hitben. Irodalomtörténeti adalékok a 17. század közepén Sopronban élő osztrák nemesi családok életéhez. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 74 (3). pp. 345-368. ISSN 0133-0748

Farkas, Judit Antónia (2018) Üldözöttek : A menekülés stációi a Demeter család élettörténetében. In: Zinner 70. Magyar Napló Kiadó, BUDAPEST, pp. 328-337. ISBN 9786155195532

Fekete, Csaba (2016) A Szákiak. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (1). pp. 47-59. ISSN 0025-0171

Fábián, Borbála (2023) A pesti Képíró utca névadói: a Schöfft festőművész család = The Namesakes of Képíró Street in Pest: The Schöfft Family of Artistic Painters. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (4). pp. 122-124. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Fábián, Zsuzsanna (2018) Spazzacamini Italiani in Ungheria : Storia di un Mestiere, Storia di Famiglie, Storia dei Nomi. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 227-245. ISSN 2064-1346

Fülöp, Tamás (2019) Közösségek, társadalmi töke és családtörténet-kutatás = Communities, Social Capital and Family History Research. GRADUS, 6 (2). pp. 191-197. ISSN 2064-8014

G

Gazda, Klára (2020) Főnemesek a múló időben : A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre = High Aristocracy in the Passing of Time. The Ozun Branch and Relatives of the Family Count Mikes of Zăbala. Dissertationes Ethnographicae Transylvanicae . Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár. ISBN 978-606-9015-19-3

Granasztói, Olga (2018) A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában, Szerk. Gurka Dezső, Budapest, Gondolat Kiadó, 2017. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 243-247. ISSN 0025-0171

H

Hegedűs, Szabina (2023) A szegedi Pollák család a családkutatások tükrében. A közgyűjteményi informatika alkalmazási lehetőségei = The Pollák family of Szeged in the light of genealogical research potential applications of information technology in public collections. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (2). pp. 149-184. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Heinrich, Gusztáv (1894) Walther von der Vogelweide hazája. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (6). pp. 564-567. ISSN 0039-8098

Horváth, Mónika (2020) Házassági stratégiák egy felső-magyarországi köznemesi családban. A Fáyak és rokonaik a 17. században. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 107-133. ISBN 978-963-496-172-7

J

Jánosi, Csongor (2018) "Hontalanul": védekezési technikák a két világháború között Nagy-Romániában : Gróf Mikes Ármin (1868-1944). PRO MINORITATE. pp. 3-32. ISSN 1216-9927

K

Katona, Csaba (2014) A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból (1850–1852, 1856). TURUL (2). pp. 55-62. ISSN 1216-7258

Katona, Csaba and Kovács, Eleonóra (2014) A személyes emlékezet dokumentumai. TURUL (2). pp. 41-47. ISSN 1216-7258

Kincses, Katalin Mária (2018) Mészáros Kálmán – Seres István – Török Péter: A fejedelem szolgálatában. Életrajzi és családtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 131 (4). pp. 971-975. ISSN 0017-6540

Király, Péter (2015) Die Schmidtbau(e)rs : Angaben zu Mitgliedern einer Musikerfamilie des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts. In: Joseph Haydn & die „Neue welt“. Hollitzer Wissenschaftsverlag, Wien, pp. 302-321. ISBN 9783990125724

Kis, Domokos Dániel (2017) A természetszerető Eötvös Loránd: Levéltári és kézirattári kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (116). Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest.

Kiss, Erika (2019) "Ami megvan, az megvan - No de mi lett a hozománnyal?" : Esterházy Pál és Orsolya kincsei. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 50-78. ISBN 9789630997249

Kiss, Lajos (2024) Az Alaghy család felemelkedése a 16. században : Alaghy János stratégiái a Magyar Királyság északkeleti régiójában. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (20). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 79-103. ISBN 978-963-496-264-9

Klacsmann, Borbála (2021) Kétszer kifosztva – A monori Popper Nyomda története. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 137 (2). pp. 257-265. ISSN 0025-0171

Koloh, Gábor (2023) Remarriage and Stepfamilies in East Central Europe, 1600–1900. Edited by Gabriella Erdélyi and András Péter Szabó.(Routledge Research in Early Modern History. New York, NY: Routledge, 2023. 364 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (2). pp. 348-351. ISSN 2063-8647

Kozák, Petr and Rábai, Krisztina (2015) Mezi periferií a centrem jagellonského světa: Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510 = Between the Periphery and the Centre of the Jagiellonian World: The Register of Courtiers of Prince and King Sigismund I Jagiellon from 1493-1510. Slezské zemské muzeum, Opava. ISBN 978-80-87789-28-5

Kristó, Gyula (1972) I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 40. pp. 51-74. ISSN 0324-6965

Kulcsár, Beáta (2022) "Adónyomorítás miatt zárva" : Egy nagyváradi család történetei (1858-1944). 20. század (7). Erdélyi Múzeum-Egyesület; Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-215-9; 978-973-26-1280-4

Kunt, Gergely and Viskolcz, Noémi (2020) Fejezetek az Esterházy hercegi család levéltárának kutatástörténetéből (1847‒1945). TURUL, 93 (2). pp. 66-82. ISSN 1216-7258

Kármán, Gábor (2021) Recenzió: Hanák Béla - Szabó András Péter (szerk.): Keresztvíztől sírkeresztig. Családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában (1526-1700). KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 23 (86). pp. 286-289. ISSN 1586-2410

Kárpáti, Attila István and Simon, Katalin (2023) Semmelweis Ignác és családja 2. : A pesti évek. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2023/1. pp. 1-16. ISSN 2939-6921

Kónya, Péter (2021) A nagymihályi Sztáray grófi család és a Sztáray uradalom felemelkedése a 18. században = The Family of the Sztáray Counts of Nagymihály (Michalovce) and the Rise of the Sztáray Demesne in the 18th Century. In: CERTAMEN VIII : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 111-119.

L

Ligeti, Dávid (2024) Idősebb és ifjabb Andrássy Gyula a magyar történeti emlékezetben = Father and Son Gyula Andrássy Sr. and Jr. in Hungarian Historical Memory. In: XIX–XX. századi magyar történelmi kultuszok. Line Design Kft., Budapest, pp. 200-219. ISBN 978-963-480-045-3

Lukács, Anikó (2019) Karácsony emigrációban. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (2). ISSN 2939-6921

Lukács, Anikó (2020) A tanácsnok halála. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (1). ISSN 2939-6921

M

Martí, Tibor (2022) A Habsburg-ház és a Vasa-dinasztia kapcsolatai a 17. század középső harmadában. VILÁGTÖRTÉNET, 12 /44 (3). pp. 530-533. ISSN 0083-6265

Martí, Tibor (2020) A fraknói koronázási zászlók históriája. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 89. pp. 427-430. ISSN 0024-1512

Menyhárt, Krisztina (2021) A bolgárkertészek családi és nemzetiségi szerkezete a 20. század első felében. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 143-157. ISBN 9789634893875

Mihalik, Béla Vilmos (2015) Az iszlói Iszlay család útja a primori rétegbe. Erdélyi Múzeum, 77 (1). pp. 128-144. ISSN 1453-0961

Monok, István (2019) Esterhazyana, egy új ikersorozat. In: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Esterhazyana (1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 5-6. ISBN 9789630997249

Monok, István (2018) Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627-1629. HISTORICKE STUDIE, 52. pp. 57-64. ISSN 0440-9515

Monok, István (2008) Philippe le Beau (1478 – 1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l’occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 124 (1). pp. 87-89. ISSN 0025-0171

Mészáros, Csaba (2014) A tinta nem válik vérré – vagy mégis? : Vezetéknevek és rokonsági kapcsolatok Közép-Jakutiában. In: Mwomboko. Köszönötó kötet Sárkány MIhály 70. születésnapjára. MAKAT - ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-615-800003-1-4

N

Nagy, Levente and Szilágyi, Emőke Rita (2023) Hollókőtől Esztergomig : Új adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula család genealógiájához = From Hollókő to Esztergom : New Data on the Genealogy of the Oláh, Hunyadi and Dracula Families. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (4). pp. 639-667. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Nemesné Matus, Zsanett (2020) Bodroghy Papp István : Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon. Vitae (2). reciti, Budapest. ISBN 978 615 6255 02 0

Neumann, Tibor (2014) Találkozó Konstanzban. TURUL, 87 (3). pp. 104-108. ISSN 1216-7258

Novák, Ádám (2015) Egy felső-magyarországi bárói család birtoklástörténete 1465-ig. A terebesi Perényiek. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE. pp. 1-49. ISSN 0002-1105

Novák, Ádám (2014) Rezidencia-választás kérdése a Perényi családban: Csorbakő szerepe. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, pp. 282-289. ISBN 978-963-89560-7-1

Novák, Ádám (2015) Rezidenciaalapítás és vallásosság kapcsolata a Perényiek példáján. In: A víz szakralitása. Vallási terek, vallási migráció és a vízkultusz. Ethnica Alapítvány, pp. 45-59. ISBN 978-963-124-897-5

Novák, Ádám (2021) The detailed survey of the three demesnes of the Perényi family until 1465. In: Castrum Bene: Castle and Economy : Proceedings of the 16th International Castellological Conference. Historical Association Moslavina (PUM), Popovača, pp. 246-260. ISBN 9789535755340

Novák, Ádám (2019) A terebesi Perényi család familiárisi hálózata. In: Középkortörténeti tanulmányok. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, pp. 183-208.

Novák, Ádám (2020) A terebesi Perényi család története a 15. század közepéig. Printart-Press Kft., Debrecen. ISBN 978-963-490-206-5

O

Offner, Robert (2018) Handschriftliche Bibel-Einträge von Hans Jordan. Daten zur Familiengeschichte (1520-1545) und über die Klausenburger Stadtratswahlen von 1535. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 41. pp. 42-60. ISSN 0344-3418

Orbán, János (2017) Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáráról és gyűjteményeiről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (4). pp. 427-454. ISSN 0025-0171

Orgona, Angelika (2021) A Kornis-ház. Családfői szerepek, gondoskodás és érzelmek a 17. századi Erdélyben. In: Apák és fiúk, anyák és lányok. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a pre-modern családban (1500–1918). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 29-60.

P

Papp, Júlia (2016) Dokumentumok a Rumy család kettős serlegének történetéhez. I. rész. VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 41 (1). pp. 55-73. ISSN 1219-2783

Papp, Júlia (2016) Dokumentumok a Rumy család kettős serlegének történetéhez. II. rész. VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 41 (2). pp. 49-68. ISSN 1219-2783

Papp, Klára (2020) A Csákyak vallásossága. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku = Egyház és vallás a koraújkori Magyarorsz. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 200-214. ISBN 978-80-555-2660-7

Papp, Klára (2018) Erdélyi és Magyar Királyságbeli nemesi családok kapcsolatai a 17. század második felében = Relations of Transylvanian and Hungarian families in the second half of the 17th century. In: A nyíregyházi Jósa Andás Múzeum évkönyve. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, pp. 307-315.

Papp, Klára (2020) „Mindenkor igaz nemesi szabadságban élt…” : Adalékok a Váradhoz kötődő nemesi famíliák történetéhez Bihar vármegyében, a török kiűzése utáni időszakban. In: „Az Várad dolga legnagyobb…” Váradi és partiumi nemesek, katonák és tisztviselők a kora újkorban. Tanulmányok Biharország történetéről (9). Varadinum Kulturális Alapítvány, Nagyvárad, pp. 181-200. ISBN 978-973-0-34374-8

Papp, Klára (2020) „Most pedig Biharról!” : Raisz György jószágigazgató levelei a 19. század elejéről. Új Nézőpont (3). pp. 40-53. ISSN 2064-7042

Papp, Viktor (2020) Fösvény és tékozló dzsentrik? : Egy Somogy megyei nemesi família története a 19. században = Miserly and Squandering Gentries? The Story of a Noble Family from Somogy County in the 19th Century. AETAS : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 35 (1). pp. 71-92. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (elektronikus)

Pálffy, Géza (2013) A Batthyány család és a dunántúli határvédelem a XVI–XVII. században. In: Batthyány I. Ádám és köre. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 41-66. ISBN 978-963-308-152-5

R

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Csezmiczétől Pannóniáig: Janus Pannonius első látogatása Rómában. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 31-36. ISBN 963-506-432-2

Ritoókné Szalay, Ágnes (2001) III. János pécsi püspök, azaz Janus Pannonius családjáról. In: Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére : a Petrovich Ede emlékkonferencia (Pécs, 1988. szeptember 21.) tanulmányai. Tanulmányok Pécs történetéből (8). Pécs Története Alapítvány, Pécs, pp. 101-105.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) III. János pécsi püspök, azaz Janus Pannonius családjáról. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 23-29. ISBN 963-506-432-2

Rácz, Attila (2022) Három fogás és a desszert. Családfakutatás a levéltár-pedagógiában. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK, 2022/ (12). ISSN 2939-6921

S

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2018) Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású botanikai és zoológiai könyvei. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (4). pp. 381-410. ISSN 0025-0171

Sallai, Ágnes and Szabó, Ádám (2020) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító állományának állattani témájú könyvei. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 105 (1-2). pp. 3-28. ISSN 0002-5658

Saïh, Elisabeth and Tóth, Ferenc (2020) Rodostótól Párizsig : Egy magyar származású család viszontagságai = From Rodosto to Paris : The Vicissitudes of a Family of Hungarian Origins. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (3). pp. 345-370. ISSN 0083-6265

Simon, Katalin (2023) Semmelweis Ignác és családja 1. : Fiatalkor Budán. BUDAPESTI LEVÉLTÁRI MOZAIKOK (14). pp. 1-19. ISSN 2939-6921

Simon, Melinda (2012) Egy erdélyi származású bécsi antikvárius és műkereskedő dinasztia: a Kende család. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2012 (4). pp. 494-496. ISSN 0025-0171

Simonné Pallós, Piroska (2021) A Györgyfalvi Csépán család Somogyban a XIX. században. ACTA PAPENSIA, 21 (3-4). pp. 367-401. ISSN 1587-6292

Sipos, Béla (2021) A Sipos (kézdimárkosfalvi) család története és családfája. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Slíz, Mariann (2015) George Redmonds – Turi King – David Hey, Surnames, DNA, and Family History [Családnév, DNS és családtörténet]. Oxford University Press, Oxford, 2011. 242 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ ELTE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET LEKTORÁLT FOLYÓIRATA, 37. pp. 277-280. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (elektronikus)

Szabó, András Péter (2020) Evangélikus lelkészcsaládok emlékei a tiszolci evangélikus levéltárban (1657-1719). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK. pp. 215-299. ISSN 0865-0632 (print); 2064-003X (online)

Szabó, András Péter (2022) A szepességi Klein lelkészcsalád és naplója. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY, 28 (3). pp. 9-15. ISSN 1219-6800

Szalai, Béla (2021) Az esztergomi építő Feiglerek. Szalai B., Budapest. ISBN 978-615-01-1791-1

Szalai, Béla (2019) Az Árva megyei Hamulyák család. Szalai B., Budapest. ISBN 978-615-00-6121-4

Szalai, Ágnes (2021) Teleki Mihály, "minden későbbi széki Teleki ősatyja". KORUNK (KOLOZSVÁR), 32 (8). pp. 12-20. ISSN 1222-8338

Szentmártoni Szabó, Géza (2000) Adatok a Pozsonyi Szentmártoni, avagy Szabó család történetéből. TURUL, 73 (3-4). pp. 73-92. ISSN 1216-7258

Szentmártoni Szabó, Géza (2006) Balassa Menyhárt, Balassa II. András és Balassa Zsuzsanna lappangó portréi. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2006. pp. 307-315. ISSN 0865-0632

Szentmártoni Szabó, Géza (1996) Balassi Bálint képmása és a Balassa-család ősgalériája. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Historia Litteraria (2). Universitas Könyvkiadó, Budapest, pp. 255-259. ISBN 9638549440

Szentmártoni Szabó, Géza (2008) Balassi János boroszlói (wroclawi) síremléke. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 10 (10). pp. 103-106. ISSN 1419-4082

Szentmártoni Szabó, Géza (1996) Balassi János boroszlói síremléke, 1602. In: Csonka Ferenc 80. születése napjára. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 20-21. ISBN 9635060726

Szentmártoni Szabó, Géza (2003) Gyarmati Balassa Ferenc epitáfiuma (Bázel, 1554 áprilisa). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2003. pp. 15-17. ISSN 0865-0632

Szentmártoni Szabó, Géza (2001) Kik nyugosznak a Petőfi-kriptában? IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT, 12 (1-2). pp. 106-107. ISSN 0865-6886

Szentmártoni Szabó, Géza (2003) Muthnoky Mihály végrendelete (Pozsony, 1552. február 16.). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2003. pp. 9-13. ISSN 0865-0632

Szilágyi, Adrienn (2018) Az uradalom elvesztése : Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. Magyar Történelmi Emlékek: Értekezések - Magyar családtörténetek: Tanulmányok . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-416-120-2

Szilágyi, Emőke Rita and Nagy, Levente (2022) Câteva Date Noi Despre Genealogia Familiilor Olahus, Hunyadi şi Dracula (Vlad Țepeș) = Nouvelles Données sur la Généalogie des Familles Olahus, Hunyadi et Dracula (Vlad Țepeș). STUDII SI MATERIALE DE ISTORIE MEDIE, 40. pp. 125-164. ISSN 1222-4766

Sárközi, Ildikó Gyöngyvér (2023) A Piece of Qing History : The Historical Value of a Sibe Self-taught Historian's Collection of Genealogies. MING QING YANJIU, 27. pp. 54-94. ISSN 1724-8574

T

T. Orgona, Angelika (2023) A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 417-439. ISSN 0040-9634

Teiszler, Éva (2013) A Hathalmi család középkori genealógiája. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, CXXXV. pp. 83-100. ISSN 0324-6965

Tringli, István (2022) Novák Ádám: A terebesi Perényi család története a 15. század közepéig. DE-FIK „Magyarország a középkori Európában” Kutatócsoport, Debrecen 2020. 290 oldal. TURUL, 94. pp. 190-191. ISSN 1216-7258

Tringli, István (2008) A Perényi család levéltára,1222-1526. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. Forráskiadványok (44). Magyar Országos Levéltár; MTA Történettudományi Intézete, Budapest. ISBN 978 963 631 155 1

Tóth, Ferenc (2018) Amitié dans l'exil: nobles hongrois dans l'entourage du roi Stanislas en Lorraine. In: Les dynamiques du changement dans l'Europe des Lumières. Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, Poznan, Paris, pp. 81-100. ISBN 978-83-6330-561-1

Tóth, Gergely (2015) Egy koholmány hosszú árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 357-372. ISBN 978-963-7341-99-1

Tóth, Krisztina (2005) A Palásthy család története a középkorban (vázlat). In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Török, Zsuzsa (2018) Biografikus tárgyak. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 9-12. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Családi és szociális kapcsolatok. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 109-113. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Forradalom és nemzeti szimbólumok. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 73-77. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Férfiak egymás között. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 133-138. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Hétköznapok Aranyéknál. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2018) Nők a családban. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 87-93. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa (2015) A Wohl-nővérek emancipációja. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1. pp. 87-115. ISSN 0237-7934

Török, Zsuzsa (2018) Író, költő, hivatalnok. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 45-51. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa and Zeke, Zsuzsanna (2018) Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5517-37-2

Török, Zsuzsa and Zeke, Zsuzsanna (2018) Előszó. In: Az Arany család tárgyai. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 6-7. ISBN 978-615-5517-37-2

V

V. Molnár, László and Gazda, István (2008) Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. (Főszerk.: V. Molnár László). Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (24). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság., Piliscsaba - Budapest, pp. 317-367. ISBN 978-963-9276-67-3

Vaderna, Gábor (2017) Dessewffyek : A konzervativizmus három útja. SZÁZADOK, 151 (3). pp. 481-498. ISSN 0039-8098

Vekerdi, László (2006) Levél-féle vásárhelyiségemről. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 60 (10). pp. 47-49. ISSN 0133-1167

Vincze, János (2020) A Nobel-díjas nemes Békésy György magyarságtudata = The Hungarian Identity of the Nobel Prize Winner Georg von Békésy. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 230-242. ISSN 1786-6553

Vincze, János and Vincze-Tiszay, Gabriella (2020) nemes Békésy György emlékezete = In memoriam Georg von Békésy. Kaleidoscope history, 10 (21). pp. 264-279. ISSN 20622597

Viskolcz, Noémi (2020) Az Esterházy hercegi levéltár. MÚZEUMCAFÉ - A MÚZEUMOK MAGAZINJA, 14 (80). pp. 235-245. ISSN 1789-3291

Viskolcz, Noémi (2020) Esterházy Pál (1635-1713) egyházi mecenatúrájának néhány példája. In: Cirkev a nábozenstvo v Uhorsku v ranom novobeku – Egyház és vallása koraújkori Magyarországon. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, pp. 223-238. ISBN 9788055526607

Völgyesi, Orsolya (2024) Kazinczy Ferenc és testvérei az 1800-as évek elején. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 128 (2). pp. 199-218. ISSN 0021-1486

W

W. Kovács, András (2005) The History of the Wass de Czege Family. Edmund Siemers-Stiftung, Hamburg. ISBN 3-00-016411-1

W. Kovács, András (2004) A cegei Wass család a középkorban. ERDÉLYI MÚZEUM, 66 (1-2). pp. 1-40. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2004) A cegei Wass család története (16-20. század). ERDÉLYI MÚZEUM, 66 (3-4). pp. 1-56. ISSN 1453-0961

W. Kovács, András (2003) A levéltárrendező és családtörténész Huszti András. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Societatea Muzeului Ardelean; Transilvanian Museum Society, Kolozsvár, pp. 261-274. ISBN 973-8231-32-9

Z

Zsilák, Mária (2016) Poslyšte mile, co chci spívati... produkty jarmočnej tlače - zbierka pútových piesní ako rodinná relikvia = Szeretettel hallgassátok, amit majd éneklek... a cérnakönyv, mint családi relikvia. Opera Slavica Budapestinensia : Litterae Slavicae . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest. ISBN 9789634638889

Zsoldos, Attila (2018) Az ártatlan oligarcha = The Innocent Oligarch. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (4). pp. 1-9. ISSN 0040-9634

This list was generated on Fri Jul 12 19:29:39 2024 CEST.