REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D0 History (General) / történelem általában > D13-D15 Historiography / történetírás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 188.

A

Albert, Gábor (2023) P. Károlyi Zsigmond és a Dégen-korszak vízügyi történetírása = Zsigmond P. Károlyi and the historiography of the water management in the Dégen-era. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY, 103 (1). pp. 66-72. ISSN 0018-1323

Apatóczky, Ákos Bertalan (2022) A mongol kor ismeretlen történetei. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 14 (2). pp. 207-209. ISSN 2060-9655

Aradi, Gábor (2003) Adatok és tények a Tolna megyei helytörténetírás irodalmából. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 93-112. ISSN 1587-6292

B

B. Kádár, Zsuzsanna (2018) Centrum és periféria a történetírásban, avagy hol helyezkedett el a Párttörténeti Intézet folyóirata. EDUCATIO, 27 (1). pp. 74-83. ISSN 1216-3384

Bagi, Zoltán Péter and Szovák, Márton (2021) Ruggerio Fabbarini leírása Győr 1594. évi ostromáról. GYŐRI TANULMÁNYOK (43). pp. 129-173. ISSN 0209-4215

Bakos, Áron and Vassányi, Miklós (2017) Adamus Bremensis: A hamburgi egyház főpapjainak cselekedetei : 4. könyv (részlet): Forrásközlés történeti-filológiai bevezetéssel. ORPHEUS NOSTER : A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ESZME-, VALLÁS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA, 9 (3). pp. 91-109. ISSN 2061-456X

Balázs, Mihály and Monok, István (1987) Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 249-262. ISBN 963-281-796-6

Baranyi, Tamás Péter (2019) Az enyhülés meghatározása a hidegháború historiográfiájában. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (3). pp. 331-356. ISSN 0083-6265

Barta, Róbert (2019) A Hunyadiak a Magyarországról szóló angol nyelvű történetírásban - Carlile Aylmer Macartney és Brian Cartledge. In: Hunyadi Mátyás és kora. Memoria Hungariae (12). MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, Debrecen, pp. 442-458. ISBN 978-963-508-961-1

Bažant, Vojtěch (2023) Nationalism in the Second Redaction of the Verse Chronicle by the So-Called Dalimil. HISTORICAL STUDIES ON CENTRAL EUROPE, 3 (1). pp. 80-102. ISSN 2786-0930

Benczik, Gyula (2003) Községi monográfiák Vas megyében, 1990-2002. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 113-125. ISSN 1587-6292

Benda, Kálmán (1981) Mária Terézia királynő a magyar történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24. (3.). pp. 485-492. ISSN 0040-9634

Berkes, Tamás (2010) František Palacký, the Father Figure of Czech Historiography and Nation Building. In: History of the Literary Cultures of East-Central Europe. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 193-210. ISBN 9789027234582

Berkes, Tamás (2017) A huszita mozgalom František Palacký értelmezésében. In: Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom; Budapest, pp. 9-19. ISBN 978-963-89709-3-0

Berkhofer, Robert F. (2001) Nézőpont a történetírói gyakorlat nézőpontjairól. In: Narratívák 4. : A történelem poétikája. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 147-167.

Betti, Eloisa and Papastefanaki, Leda and Tolomelli, Marica and Zimmermann, Susan (2022) A női aktivizmus története mint a globális munkástörténet része. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 41-82. ISSN 0864-960X

Bodovics, Éva (2019) Újabb fordulat a láthatáron? Egy környezettudatosabb történetírás felé. In: "Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt" : Tanulmányok Kövér György születésnapjára. RODOSZ Bihar; Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, pp. 35-50. ISBN 978-606-8307-88-6

Borzsák, István (1984) A hellénisztikus történetírás műhelyéből III. A kardiai Hieronymos és Tacitus IV. Antigonos aranyvetése V. "Attila sírjának" historiográfiájához. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 31 (2). pp. 215-235. ISSN 0003-567X

Burke, Peter (2019) Történelem és folklór : Történeti áttekintés. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok (7). reciti, Budapest, pp. 17-24.

Bácsatyai, Dániel (2021) Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI–XIII. század közepe) [The writing and writers of history in Árpád-era Hungary, from the eleventh century to the middle of the thirteenth century]. By László Veszprémy. Budapest: Line Design, 2019. 464 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (1). pp. 155-159. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Bóna, István (1973) Severiana. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 21. pp. 281-338. ISSN 0044-5975

Bősze, Sándor (2003) Somogy megye településtörténeti irodalma, 1990-2002. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 83-91. ISSN 1587-6292

C

Csaplár-Degovics, Krisztián (2018) A műfaj, amelyben a magyar történetírás már felzárkózott a nemzetközi elvárásokhoz (könyvismertető). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 63 (2). pp. 259-271. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Csatáry, György (2014) Történetírásunk mecénása volt — Bay Ilona portréja. KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 19 (1-2). pp. 18-19.

Csikós, Gábor and Kovács, Illés Áron (2020) "Ha ártatlanul húztak fel embereket, mért ne húznának fel engem is?" A pszichiátriai dokumentáció mint lehetséges társadalomtörténeti forrás. KORUNK (KOLOZSVÁR), 31 (7). pp. 89-97. ISSN 1222-8338

Csunderlik, Péter (2021) A "magyar Schorske"? : Hanák Péter és a nyugati történettudomány = The "Hungarian Schorske"? : Péter Hanák and the Western Historical Scholarship. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (4). pp. 711-726. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Csákó, Judit (2022) Az 1196–1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája = A critical study of the Western narrative sources of Hungarian history from 1196 until 1235. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (1). pp. 235-239. ISSN 2063-8647

Csákó, Judit (2021) Az Altaichi Évkönyv és a magyar krónikáshagyomány : Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára = The annals of altaich and the hungarian chronicle tradition Remarks on the Margin of a Historiographical Debate. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 63 (1). pp. 5-23. ISSN 0040-9634

Csíki, Tamás (2022) Az egyháztörténet-írás „új útjai” az 1930-as években = The “New Directions” in Church History Writing in the 1930s. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 5-19. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

D

Darvas, Mátyás (2022) A csallóközcsütörtöki számadáskönyv krónikarészlete. In: Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (43). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 31-46. ISBN 9786156117571

Domokos, György (1999) Gli incunaboli di Marsilio Ficino in Ungheria. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 1 (1). pp. 30-35. ISSN 1585-079X

Dénes, Iván Zoltán (2019) Értelmiségi minták. Kalligram Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-468-112-0

de Ávi­la y Zúñi­ga, Luis (2022) A csá­szár há­bo­rú­ja Né­met­or­szág­ban. reciti, Budapest. ISBN 978-615-6255-34-1

E

Erős, Vilmos (2019) Szellemtörténet versus népiségtörténet : Szekfű Gyula és Szabó István különböző értelmezései a nemzetiségek magyarországi történetéről az 1940-es évek első felében = Intellectual History [Geistesgeschichte] Versus People’s History [Volksgeschichte] : The Divergent Interpretations of Gyula Szekfű and István Szabó in the early 1940s regarding the Non-Hungarian Ethnic Groups in Historical Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 479-498. ISSN 0040-9634

Erős, Vilmos (2022) A szellemtörténet jegyében, avagy adalék a Századok 1930-as évekbeli történetéhez: Ifjabb Révész Imre levelei Mályusz Elemérnek (1930-1939) = In the Spirit of Intellectual History, or a Supplement to the History of the Centuries in the 1930s: Letters from Imre Révész, Jr. to Elemér Mályusz (1930–1939). EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 23 (3). pp. 125-168. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

F

F. Molnár, Mónika (2016) Olasz hadi írók és generálisok Bécs és Isztambul között: L. F. Marsigli és kortársai. reciti, Budapest. ISBN 978-615-5478-26-0

Fedinec, Csilla (2016) Szalagok, hősök, szobrok. KOMMENTÁR (6). pp. 29-47. ISSN 1787-6974

Fehér, Bence (2022) Benedek Illyés, the graffiti vandal who damaged a historic monument (15th century?). In: Our Ancient Writings. Publications of the Institute of Hungarian Research (5). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 25-37. ISBN 9786156117601

Fogarasi, Béla (1951) A társadalmi-történeti tudományok helyzete és feladatai Sztálin elvtárs új munkáinak megvilágításában (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. évi december 10-én tartott előadás rövidített szövege). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 1-11.

Fraknói, Vilmos (1873) Berger Illés magyar királyi historiographus. SZÁZADOK, 7 (6). pp. 373-390. ISSN 0039-8098

Fábián, Máté (2018) Some Historiographical and Methodological Issues of 20th Century Hungarian Biography Writing. Pro&Contra (1). pp. 5-27. ISSN 2630-8916

Földvári, Sándor (2015) Lutskay Mihály „Historia Carpatho-Ruthenorum” című krónikája és helye a magyarországi reformkori értelmiség irodalmában = The Source of Reception of Anonymus and the Origin of his Reputation in the Russian Historiography: Michajlo Luchkaj's Historia Carpato-Ruthenorum. ELEINK - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, 14 (2). pp. 3-16. ISSN 1588-8487

G

Gidó, Attila (2019) Az észak erdélyi holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 1. pp. 134-184. ISSN 0865-557X

Glatz, Ferenc (1971) Historiography, Cultural Policy and the Organisation of Scholarship in Hungary in the 1920s. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 17. pp. 273-293. ISSN 0001-5849

Glatz, Ferenc (1981) Historiográfia és a történettudomány elméleti kérdései. MAGYAR TUDOMÁNY, 88 (7-8). pp. 526-534. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2012) A Három nemzedék története a hetedik nemzedék szemével: Szekfû Gyuláról, hanyatlásról, liberalizmusról, asszimilációról,Trianonról 1989-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 54 (2). pp. 247-277. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2010) Hóman Bálint és Szekfű Gyula párhuzamos életrajzai. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 52 (4). pp. 467-499. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1975) Legújabbkori helytörténetírásunk néhány kérdéséhez. LEVÉLTÁRI SZEMLE, 25 (1). pp. 69-76. ISSN 0457-6047

Glatz, Ferenc (2002) Regionale Geschichtsbetrachtung in Ostmitteleuropa Die Ungarn und ihre Nachbarn in der Zeit der Staatsgründung. In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (15). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-35. ISBN 963-202-773-6

Glatz, Ferenc (1974) Szaktudományos kérdésfeltevés és történetpolitikai koncepció. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 17 (3). pp. 396-420. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1978) Trianon és a magyar történettudomány. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 21 (2). pp. 411-421. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2000) Trianon öröksége. Négy térkép. História, 22 (4). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1976) Történeti kultusz és történetírás : Reflexiók Szekfű Száműzött Rákóczi-jához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 64-102. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1981) Történeti-politikai gondolkodás a felszabadulás után. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (2). pp. 146-158. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (2011) Történetírás Magyarországon, 1949–1990. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 53 (3). pp. 315-334. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1976) Történetíró, jelenkor, interpretáció: történetpolitikai koncepció és "történetfilozófiai irányzat Szekfű Gyula: Der Staat Ungarn című művében. SZÁZADOK, 110 (2). pp. 183-222. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1979) A "bécs" magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 24 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1979) A „bécsi” magyar nacionalizmus a történetírásban. MAGYAR TUDOMÁNY, 86 (1). pp. 34-45. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (1997) A gyermek. Az emberszemléletű történetírásért. HISTÓRIA, 19 (5-6). pp. 3-5. ISSN 0139-2409

Glatz, Ferenc (1970) A kortörténetírás kérdése a magyar polgári történetírásban. SZÁZADOK, 104. pp. 579-583. ISSN 0039-8098

Glatz, Ferenc (1980) A szóbeli források és kritikájuk. SZÁZADOK, 114 (6). pp. 1009-1018. ISSN 0039-8098

Gombocz, Eszter (2017) Az emlékezet mint konstrukció. In: Hit, tapasztalat, hittapasztalat. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, pp. 23-32. ISBN 9786150006475

Gyarmati, Enikő (2015) Alan Kramer: Az első világháború legújabb historiográfiája (Recent Historiography of the First World War). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 81-94. ISSN 1216-2965

Gyáni, Gábor (2022) A történetiség fogalma a történeti tudományokban = Historicity in the Historical Sciences. LITERATURA, 48 (2). pp. 156-167. ISSN 0133-2368 (nyomtatott); 2786-1074 (elektronikus)

Gyáni, Gábor (2015) A történetírás és a történelemtanítás konfliktusa. ISKOLAKULTÚRA, 25 (7-8). pp. 62-67. ISSN 1215-5233

Györffy, György (1966) Egy krónikahely magyarázatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 9 (1). ISSN 0040-9634

György, László (2023) The Ideas of the Ruling Class (Review). RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (1). pp. 225-234. ISSN 2677-0660

Gáll, Erwin (2007) Történetírás a XXI. század elején. Megjegyzések a “A románok története” III. kötetének kora-középkori fejezetében foglaltakhoz. SZÉKELYFÖLD - TERRA SICULORUM, 11/12. pp. 78-110. ISSN 1453-3871

Günsberger, Dóra (2021) Gándhí ábrázolása Pakisztánban. „Hivatalos” történetírás és percepciók. VILÁGTÖRTÉNET, 11(43) (1). pp. 53-76. ISSN 0083-6265

H

Hajdú, Attila (2015) AΠOΛOΓIA AΘHNAIΩN — Nikolaos beszéde Diodórosnál (D. S. XIII, 20,1 – 27,6). Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 1-19. ISSN 0003-567X

Horváth, Géza (2003) Településtörténet és/vagy monográfia? ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 69-81. ISSN 1587-6292

Horváth, József (2003) "Falumonográfiák" Győr-Moson-Sopron megyében, 1989-2002. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 33-67. ISSN 1587-6292

Hunyadkürti, Soma (2023) A németellenesség színe és visszája. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 68 (2). pp. 202-212. ISSN 0864-960X

Hőnich, Henrik and Nagy, Ágoston (2020) A mérsékelt magyar nemzetiségi politika motívuma Szekfű Gyula "Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez" című munkájának narratívájában. In: Trianon 100 : Tanulmányok a békeszerződés centenáriumára. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, pp. 191-214.

I

I. Tóth, Zoltán (2021) Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész = Székelys and Romanians in the Gesta Hungarorum of Master Simon of Kéza Part II. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (3). pp. 525-555. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

Iordachi, Constantin and Trencsényi, Balázs (2000) A megújulás esélyei: a román történetírás tíz éve (1989-1999). REPLIKA (41-42). pp. 165-194. ISSN 0865-8188

J

Jakubovich, Emil (1932) Két új Anonymus-jelölt. MAGYAR NYELV, 28 (7-8). pp. 193-199. ISSN 0025-0228

K

Kerepeszki, Róbert and Schrek, Katalin and Fedeles-Czeferner, Dóra and Bodovics, Éva and Sipos, Nikoletta and Takács, Levente and Szendrei, Ákos and Kázmér, László and Novák, Ádám and Kapi, Péter (2023) Bevezetés a történettudományba és a történelemkutatás módszereibe. Kronosz Könyvkiadó, Pécs. ISBN 978 615 6604 15 6

Kincses, Katalin Mária (2013) Szellemtörténet és hadtörténetírás. A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (2). pp. 377-412. ISSN 0017-6540

Kiss, Endre (2019) A történelem varázsa és varázstalanítása. Jacob Burckhardtról = Enchantentment and Disentchantment in the History. On Jacob Burckhardt. Kaleidoscope History, 10 (19). pp. 122-136. ISSN 20622597

Kiss, Gábor (2003) Településtörténeti monográfiaírás Zala megyében. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 147-159. ISSN 1587-6292

Komlósi, József (2003) Fejér megyei településtörténeti monográfiák, 1990-2002. ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 23-31. ISSN 1587-6292

Konrád, Miklós (2023) A magyarországi zsidó helytörténetírás : Áttekintés és kívánságlista = Local Jewish Historiography in Hungary : Overview and Wish List. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 9-27. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Konrád, Miklós (2023) A magyarországi zsidó helytörténetírás : Áttekintés és kívánságlista. MÚLT ÉS JÖVŐ : ZSIDÓ KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 34 (3). pp. 85-97. ISSN 0864-8646 (nyomtatott); 1588-1393 (elektronikus)

Kosáry, Domokos (1978) A magyar történetírás a "romantika korában". IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 82 (5-6). pp. 540-560. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (2001) Anonymus a 9. századi Kárpát-medence bolgár fejedelmeiről. ACTA HISTORICA (SZEGED), 113. pp. 11-19. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1972) I. István és családja Árpád-kori történetírásunkban. ACTA HISTORICA (SZEGED), 40. pp. 51-74. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1982) Kijev a magyar krónikákban. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 36 (8). pp. 61-64. ISSN 0133-1167

Kristó, Gyula (1969) Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS, 21. pp. 1-27. ISSN 0586-3708

Kristó, Gyula (1999) Mályusz Elemér, a krónikakutató. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 70 (1-2). pp. 174-179. ISSN 0024-1512

Kristó, Gyula (1967) Napkelet felfedezése. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (3). ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (2003) Rokay Péter : Krónikatanulmányok. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 107 (1). pp. 112-114. ISSN 0021-1486

Kristó, Gyula (1979) Szempontok Anonymus gestájának megítéléséhez. ACTA HISTORICA (SZEGED), 66. pp. 45-59. ISSN 0324-6965

Kristó, Gyula (1990) A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához. ACTA HISTORICA (SZEGED), 90. pp. 43-62. ISSN 0324-6965

Kubinyi, András (1971) Budai Kakas János és történeti feljegyzései = Johannes Kakas de Buda und seine historischen Aufzeichnungen. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 18. pp. 59-79. ISSN 0238-5597

Kuffart, Hajnalka (2022) Il diario di Giovanni Maria Parenti sul viaggio verso il Regno d’Ungheria (1486). VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 23 (2). pp. 289-327. ISSN 1585-079X

Kuun, Géza (1898) A székelyek eredete, írta Thúry Jószef. Kolozsvár, 1898. Különlenyomat az Erdélyi Múzeum 1898. XV. kötetéből. SZÁZADOK, 32 (9). pp. 822-830. ISSN 0039-8098

Köpeczi, Béla (1981) Hunyadi János származása a XVIII. század végének - XIX. század elejének magyar és román történeti és szépirodalmában. LITERATURA, 8 (1-2). pp. 78-89. ISSN 0133-2368

Köpeczi, Béla (1994) A modern román és magyar történetírás vitája a Hunyadiak származásáról. MAGYAR TUDOMÁNY, 39 (9). pp. 1077-1083. ISSN 0025-0325

L

Ligeti, Dávid Ádám (2009) Takács Levente: M. Furius Camillus. Egy római hős a római történetírás tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 53 (2). pp. 301-303. ISSN 0003-567X

Ligeti, Dávid Ádám (2006) Titus Livius, az alternatív történetírás atyja. ELSŐ SZÁZAD, 1. pp. 20-34. ISSN 1419-5127

Lukinich, Imre (1917) A szabadságharcz történetírói. SZÁZADOK, 51 (6). pp. 345-355. ISSN 0039-8098

László, Andor (2023) Szekfű Gyula historiográfiai nézeteinek hatása saját korában = The Influence of Gyula Szekfű’s Historiographical Views in His Own Time. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 65 (4). pp. 737-752. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

M

Melich, János (1921) Bolgárok és szlávok : adalék Anonymus Szalán fejedelemről szóló fejezeteinek hitelessége kérdéséhez. MAGYAR NYELV, 17 (4/6). pp. 65-78. ISSN 0025-0228

Melich, János (1921) Bolgárok és szlávok : adalék Anonymus Szalán fejedelemről szóló fejezeteinek hitelessége kérdéséhez : [székfoglaló, felolvastatott a M. Tud. Akadémia I. Osztályának 1920 november 15-én tartott ülésén]. MAGYAR NYELV, 17 (1/3). pp. 1-15. ISSN 0025-0228

Melich, János (1916) Nándorfejérvár. SZÁZADOK, 50 (2-3). pp. 160-166. ISSN 0039-8098

Mersich, Zsuzsanna and Njari, Denis (2018) "OJKONIMI NA PODRUČJU KOROĐANSKOGA VLASTELINSTVA U SREDNJEM VIJEKU". STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 151-161. ISSN 1216-0016

Mester, Béla (2019) Catholic and Protestant Narratives of the Historiography of the Hungarian Philosophy. In: Religion as a Factor of Intercultural Dialogue. LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien, Zürich, pp. 127-134. ISBN 978-3-643-91014-1 (pb); 978-3-643-96014-6 (PDF)

Mester, Béla (2020) A magyar filozófiatörténet-írás múltja és jövője = Past and Future of the Historiography of the Hungarian Philosophy. In: Feltáruló jövőképek - Lezáratlan akták. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, pp. 73-93. ISBN 978-615-6032-11-9

Mikó, Gábor (2013) Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? : Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 55. pp. 1-22. ISSN 0040-9634

Molnár, Dávid (2018) On the innocence of historiography: Johannes Sambucus’ emblem about the difference between grammar, dialectics, rhetoric, and history. Hungarian Studies, 32 (1). pp. 27-36. ISSN 0236-6568

Molnár, Dávid (2016) A történetírás ártatlanságáról Zsámboky János egyik emblémája kapcsán. In: In via eruditionis. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 373-383. ISBN 978-963-318-575-9

Molnár, Erik (1951) A magyar történetírás a felszabadulás óta: eredményei, hiányosságai és legsürgősebb feladatai (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1951. december 11-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3-4). pp. 13-25.

Monok, István (1989) Csongrád megye évszázadai. [Szerk.: Blazovits László]. SZEGEDI KÖNYVTÁRI MŰHELY, 1989 (1-4.). pp. 170-172. ISSN 0237-3742

Márfi, Attila (2003) Gondolatok a baranyai településtörténeti kiadványokról, 1990-2002 : (A baranyai helytörténetírás műhelyeiről). ACTA PAPENSIA, 3 (1-2). pp. 5-21. ISSN 1587-6292

Mészáros, Tamás (2016) Laonikos a magyar nép nevéről. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 284-294. ISSN 0025-0228

Mészáros, Tamás (2015) Megjegyzések Prokopios „perzsa történeteihez” (De bellis I, 2–6). Antik Tanulmányok, 59 (1). pp. 21-36. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1974) A pannon vezérszerep okai és következményei (akadémiai székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1). pp. 67-83. ISSN 0025-0376

N

Nagy, Kornél (2018) Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. században), Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0171

Nagy, Ádám (2020) „Az emlékezet forrásai” : Historiográfiai áttekintés a kollektív emlékezet, emlékezetpolitika, public history jelentőségéről, mint az emlékezetet befolyásoló, alakító és irányát meghatározó tényezőkről. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 181-196. ISBN 978-963-496-172-7

Nagy-Luttenberger, István (2023) Szent László és kora a 19. század elejének magyar nyelvű történeti munkáiban. In: László királytól Szent Lászlóig. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (61). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 271-295. ISBN 9786156117724

Niederhauser, Emil (1984) Fischer, Holger: Politik und Geschichtswissenschaft in Ungarn (könyvismertetés). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 26 (1-2). pp. 306-307. ISSN 0002-1105

Niederhauser, Emil (1984) A dicső múlt - mítosz és realitás. VILÁGTÖRTÉNET, 6 (1). pp. 74-83. ISSN 0083-6265

Niederhauser, Emil (1992) A magyar és délszláv történetírás. VILÁGTÖRTÉNET, 14 (ősz/t). pp. 3-7. ISSN 0083-6265

Niederhauser, Emil (1985) A nemzeti megújulás - az ideológiai átmenet egyik törvényszerűsége Közép- és Délkelet-Európában. VILÁGTÖRTÉNET, 7 (1). pp. 43-52. ISSN 0083-6265

Niederhauser, Emil (1976) A társadalomtörténet az újabb lengyel történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (4). ISSN 0040-9634

Németh, G. Béla (1969) A "közepes ember" fölmagasztalása : A kiegyezés első polgári védirata az esztétikában. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 73 (5). pp. 556-565. ISSN 0021-1486

O

Orosz, László (2007) Die Verbindungen der deutschen Südostforschung zur ungarischen Wissenschaft zwischen 1935 und 1944 : Ein Problemaufriss anhand des Briefwechsels zwischen Fritz Valjavec und Elemér Mályusz. In: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Geschichte . Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 126-167. ISBN 3-515-08428-2

Orosz, László (2001) Fritz Valjavec (1909-1960) és a Délkelet-Európa-kutatás. SZÁZADOK, 135 (3). pp. 635-647. ISSN 0039-8098

Orosz, László (2003) Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütközőpontjában : A két világháború közötti tudománypoltika Fritz Valjavec és Mályusz Elemér kapcsolatában = Völkisch Historiography in the Grip of National Interests. SZÁZADOK, 137 (1). pp. 43-99. ISSN 0039-8098

Orosz, László (2015) Tudomány a politika szolgálatában. A német "völkisch" történetírás magyarországi kapcsolatrendszerének néhány problémája = Science in the Service of Politics. Some Problems Associated with the Hungarian Network of German “Völkisch” Historiography. In: Veritas Évkönyv 2014. VERITAS évkönyvek . VERITAS Történetkutató Intézet; Magyar Napló, Budapest, pp. 195-222.

Orosz, László (2004) A két világháború közötti német "délkelet-kutatás" és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (1. rész) = On the Relation of the German Southeast-Research Between the Two World Wars and the Hungarian Science. The Correspondence of Fritz Valjavec and Elemér Mályusz. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (1). pp. 105-137. ISSN 0024-1512

Orosz, László (2004) A két világháború közötti német "délkelet-kutatás" és a magyar tudomány kapcsolatához: Fritz Valjavec és Mályusz Elemér levelezése (2. rész) = On the Relation of the German Southeast-Research Between the Two World Wars and the Hungarian Science. The Correspondence of Fritz Valjavec and Elemér Mályusz. (Part 2). LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 75 (2). pp. 117-154. ISSN 0024-1512

P

Pach, Zsigmond Pál (1962) Az ellenforradalmi történetszemlélet kialakulása Szekfű Gyula Három nemzedékében (Tanulmányrészlet) = Оформление Контрреволюционной Исторической Концепции в «Трех Поколениях» Дюлы Секфю. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE, 5 (3-4). pp. 387-425. ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1972) A középkori Levante-kereskedelem "sorsa" a XIX-XX. századi történetírásunkban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 15 (3-4). ISSN 0040-9634

Pach, Zsigmond Pál (1981) A történetíró Molnár Erik. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 24 (4). pp. 513-520. ISSN 0040-9634

Papp, Júlia (2024) Dobozi Mihály és felesége a történetírásban, az irodalomban és a képzőművészetben = Dobozi Mihály and His Wife in History, Literature, and Fine Art. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A HUN-REN BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 128 (1). pp. 59-95. ISSN 0021-1486 (nyomtatott); 1588-0834 (elektronikus)

Papp, Júlia (2016) A vitéz szigetvári nő(k) a 16–17. századi hazai irodalomban és történetírásban. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 384-393.

Pintérné Kazán, Beáta (2022) A "korai szlovák történelem" az újabb szlovák szakirodalomban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 64 (1). pp. 41-53. ISSN 0040-9634

Postma, Ferenc (2011) In tantis mundi tumultibus... : De vroegste album-bijdragen van Hongaren uit Franeker: Vijf inscripties in het Album Amicorum van Michaël Corvinus (1624). Studia Doctorum Theologiae Protestantis (2). pp. 343-355. ISSN 2069-0991

Postma, Ferenc (2003) Száműzöttként az Amstel fedélzetén... : Nyolc magyar gályarab prédikátor bejegyzése Johannes Albertus Zaunschlifer albumában. Amszterdam, 1676. október 27. Református Szemle (6). pp. 582-591. ISSN 0254-4458

Pritz, Pál (2021) Bárdossy László és Bajcsy-Zsilinszky Endre. TÖRTÉNELMI SZEMLE : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 63 (3). pp. 557-572. ISSN 0040-9634 (nyomtatott); 2732-2408 (elektronikus)

R

Rada, János (2022) „Védelmi helyzetre szorult az Egyház magában a pápai államban is”: Risorgimento-képek a magyar egyházi historiográfiában. Gesta, XIX. pp. 78-87. ISSN 1417-2569

Restás, Attila (2024) Kemény János erdélyi fejedelemségének historiográfiája : A neoabszolutizmus korától a dualizmusig. In: Doktorandusz hallgatók XI. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (20). EKKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 213-232. ISBN 978-963-496-264-9

Rigó, László (1964) Varga Zoltán: A Széchenyi-ábrázolás fő irányai a magyar történetírásban (1851-1918). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-4). pp. 395-400.

Ritoókné Szalay, Ágnes (2002) Galeotto Marzio és Bonfini történeti művének kiadása. In: "Nympha super ripam Danubii": tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Humanizmus és reformáció (28). Balassi, Budapest, pp. 207-211. ISBN 963-506-432-2

Rychlík, Jan (2019) Csehszlovákia és az utódállamok létrejötte a történetírásban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (2). pp. 289-325. ISSN 0865-557X

Rácz, Emese (2016) Benkő József nagyenyedi hungarika könyvjegyzéke. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 132 (3). pp. 284-297. ISSN 0025-0171

S

Sashalmi, Endre (2023) A goszudarsztvennoszty szó jelentése és jelentősége az orosz politikai eszmetörténetben. JOG - ÁLLAM - POLITIKA : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (1). pp. 21-36. ISSN 2060-4580

Silkin, Alexander (2023) Stjepan Radić and Nikola Pašić as Heralds of Liberal Democracy in Croatia and Serbia: Historiographical Myths and Reality. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (1). pp. 87-117. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Simon, Zoltán Boldizsár (2012) Az aszimmetrikus ellenfogalmak fogalmának történetisége. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat (49). pp. 145-152. ISSN 1586-2410

Simon, Zoltán Boldizsár (2013) Az újra mozgásba lendült történelem. 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP, 25 (9). pp. 64-74. ISSN 0864-800X

Simon, Zoltán Boldizsár (2012) Egy régi-új történetfilozófia: historizmus a nyelvben? KOMMENTÁR (6). pp. 121-127. ISSN 1787-6974

Simon, Zoltán Boldizsár (2015) Interpretáció és történetiség. AETAS, 30 (2). pp. 172-187. ISSN 0237-7934

Simon, Zoltán Boldizsár (2013) Tapasztalat, jelenlét, történelem. AETAS, 28 (1). pp. 160-177. ISSN 0237-7934

Simon, Zoltán Boldizsár (2011) A történetelmélet önigazolása. AETAS, 26 (4). pp. 174-184. ISSN 0237-7934

Slachta, Krisztina (2017) Capitalul colaborationist - transformarea capitalurirol. In: După 25 de ani : Evaluări şi reevaluări istoriograflee privind comunismul. Polirom, Bucuresti, pp. 75-99. ISBN 978-973-46-7070-3

Szabados, György (2017) Hagyomány, emlékezet és kritika a korai magyar történetírásban. In: Közvetítő : tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 259-274. ISBN 978-963-8769-67-1

Szegedi, Mónika (2021) An Initiation Rite in Tibetan Historiography. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (1). pp. 187-209. ISSN 2060-9655

Szem, Géza (2019) A hadtörténetírás néhány alapkérdéséről = On Some Fundamental Questions in Writing Military History. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (KSZ). pp. 303-317. ISSN 2060-0437

Szentmártoni Szabó, Géza (2009) Antonio Bonfini cenotáfiuma Óbudán. NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, 11 (7). pp. 98-101. ISSN 1419-4082

Sztyber, Radosław (2019) 400 Years After the Battle of Humenné a Polish Source on the Siege of Vienna and its Aftermath (1619-21). Hungarian Studies, 33 (2). pp. 317-336. ISSN 0236-6568

Szulovszky, János (2015) In memoriam Csiffáry Gergely (1948-2014). NÉPRAJZI HÍREK, 44 (4). pp. 65-67. ISSN 0133-8021

Szulovszky, János (2015) Rómer Flóris emlékezete 2015-ben. NÉPRAJZI HÍREK, 44 (4). pp. 21-25. ISSN 0133-8021

Sághy, Marianne (2016) Sulpicius Severus Szent Márton-életrajza : Történeti kontextus, szerzetesi püspökmodell, historiográfiai értelmezések. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 3-36. ISSN 0083-6265

Sánta, Sára (2019) Az első magyar városmonográfia kiadása Schönvisner István és Szily János levelezésének tükrében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 135 (2). pp. 202-218. ISSN 0025-0171

Sós, Gabriella (2020) A magyarországi németek temetőkultúrája – Historiográfiai áttekintés. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (3). pp. 20-39. ISSN 0865-557X

T

Takács, Ádám (2020) Normativitás és emancipáció Foucault-nál. In: Emancipáció – Tegnap és ma. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-27. ISBN 978-963-496-165-9

Titus, Livius (2018) Róma története a város alapításától I. kötet : I-XX. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-270-6

Titus, Livius (2019) Róma története a város alapításától II. kötet : XXI-XXX. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-271-3

Titus, Livius (2019) Róma története a város alapításától III. kötet : XXXI-XL. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-272-0

Titus, Livius (2019) Róma története a város alapításától IV. kötet : XLI-CXLII. könyv. Károli Könyvek. Műfordítás, forrás . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-273-7

Turbucz, Péter (2023) Marczali Henrik Hogyan készült a nagy háború? című tanulmányának háttere [The background of Henrik Marczali’s How was the Great War prepared? study]. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 139 (3-4). pp. 602-611. ISSN 0025-0171

Turbucz, Péter (2023) Marczali Henrik háborús nézeteinek alakulása 1917–18-ban. Historiográfiai vázlat = The evolution of Henrik Marczali’s views on the war in 1917–1918 Historiographical sketch. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE, 24 (2). pp. 140-148. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

Tóth, Anna Judit (2022) Prokopios és a halottak utazása Britanniába. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 18 (1). pp. 9-31. ISSN 1786-4062

Tóth, Ferenc (2023) La Turquie vue par un jeune européen au milieu du siècle des Lumières: Le Mémoire sur la Turquie du baron de Tott – Publication de texte avec commentaires. ARCHIVUM OTTOMANICUM, 40. pp. 133-175. ISSN 0378-2808

Tóth, Gergely (2019) Ex-jezsuiták : Önkép, önreprezentáció és a rend 1773. évi megszüntetésének emléke Palma Károly Ferenc, Pray György és Katona István történeti munkáiban. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (11). META Egyesület, Pécs, pp. 411-425. ISBN 978-615-81278-5-1

Tóth, Gergely (2022) Révay Péter történetírói örökségéről halála 400. évfordulóján. HONISMERET, 50 (3). pp. 5-12. ISSN 0324-7627

Tóth, Sándor Máté (2022) Nemzeti és/vagy aulikus? In: Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (43). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 149-161. ISBN 9786156117571

Tóth, Sándor Máté (2021) Pray György Historia regum Hungariae stirpis Austriacae című munkája és I. Ferdinánd magyar királlyá koronázása. In: A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2020. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai (38). Magyarságkutató Intézet, Budapest, pp. 561-580.

Tóth, Tamás (2015) A Katolikus Egyház történelmének oktatása Rómában. In: Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. Seria historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (XII). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 67-82. ISBN 978-615-5579-04-2

U

Ujváry, Gábor (2018) Hóman Bálint 1918–1919-ben = Bálint Hóman in 1918-1919. In: Universitas – Historia : Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai (15). Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, pp. 589-601. ISBN 978-615-5622-01-4

V

Vaderna, Gábor (2017) Dessewffyek : A konzervativizmus három útja. SZÁZADOK, 151 (3). pp. 481-498. ISSN 0039-8098

Varga, Éva (2022) Teátrumok és teátristák Epizódok a kaposvári színjátszás történetéből (az 1860-as évektől 1911-ig). A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (8). pp. 233-244. ISSN 2631-0376

W

Wieser, Veronika (2016) Sulpicius Severus Krónikája és a 4. századi világvégevárás. VILÁGTÖRTÉNET, 6(38) (1). pp. 87-118. ISSN 0083-6265

Z

Z. Varga, Zoltán (2019) Önéletírás és fikció között : történelmi történetek : 20. századi történelmi és társadalmi traumák irodalmi és önéletrajzi reprezentációi. L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-323-9 (Submitted)

Zsifkovits, Zoltán (2024) A bambuszpálcák beszélnek. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 16 (1). pp. 189-191. ISSN 2060-9655

Zsoldos, Attila (2023) Anonymus Gesta Hungaroruma mint történeti forrás. MAGYAR NYELV, 119 (3). pp. 271-284. ISSN 0025-0228

This list was generated on Sat Jul 13 17:18:24 2024 CEST.