REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DD Germany / Németország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | S | T | U | V | Š
Number of items at this level: 79.

A

Ament-Kovács, Bence (2018) „So viele Menschen werden bleiben, die unter einem Baum Platz haben...”: Die historische, ethopraphische, komparative und motivische Untersuchung eines deutschsprachigen Sibyllen-Buches in der ungraischen und ungrandeutschen Folklore. In: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. ELTE Germanisztikai Intézet; Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, pp. 81-138.

Artner, Ramona (2014) A bajor csendőrség a XX. század húszas éveiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (39-42). pp. 23-30. ISSN 1216-6774

B

Bartha, Eszter (2022) Az NDK mint elbukott „munkásállam”? A német múltfeldolgozás néhány tanulsága. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 4-40. ISSN 0864-960X

Bartha, Eszter (2017) Egy kollektivista "munkásállam": Az NDK az 1970-es években. In: Tar Sándor: Tájékoztató. Déri Múzeum, Debrecen, pp. 203-238. ISBN 978 963 7218 71 2

Brenner, János (2022) A német koalíciós egyezmény térbeli következményei = Spatial Consequences of the German Coalition Agreement. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (1). pp. 143-148. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (elektronikus)

Bánffy, Eszter and Hofmann, Kerstin P. and Gramsch, Alexander (2022) Vorwort – Zum 100. Band der GERMANIA. GERMANIA, 100. pp. 7-9. ISSN 0016-8874

C

Csepregi, Zoltán (2007) „...ich will kain fleis nit sparen”: Königin Maria von Ungarn und das Haus Brandenburg. In: Maria von Ungarn (1505-1558): Eine Renaissancefürstin. Geschichte in der Epoche Karls V. (8). Aschendorff Verlag, Münster, pp. 59-72. ISBN 978-3-402-06577-8

D

Dudás, Éva (2021) A Bundeswehr vezetési filozófiája. Honvédségi Szemle, 149 (2). pp. 64-84. ISSN 2060-1506

Dévényi, Anna (2020) Nemzetnevelés-parafrázisok : A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig. Kronosz Kiadó, Pécs. ISBN 9786156048592

de Ávi­la y Zúñi­ga, Luis (2022) A csá­szár há­bo­rú­ja Né­met­or­szág­ban. reciti, Budapest. ISBN 978-615-6255-34-1

E

Elek, László (2017) Rendészet a diktatúrákban: a keletnémet titkosrendőrség működése. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 65 (10). pp. 17-25. ISSN 2062-9494

Endrődi, Gábor (2023) "Damit siegt Hrabanus mühelos über Apelles". Johannes Reuchlins Interesse an den Figurengedichten von Hrabanus Maurus. DAPHNIS. ISSN 0300-693X (print); 1879-6583 (online) (In Press)

Endrődi, Gábor (2020) Die Tugenddarstellungen im Chor der Stiftskirche Jung St. Peter in Straßburg. In: La peinture murale en Alsace au cœur du Rhin supérieur (du Moyen Âge à nos jours). Groupe de Recherches sur la Peinture Murale. (In Press)

F

Fodor, Péter (2018) Die Erinnerung an die 'Goldene Mannschaft' in Literatur und Film. In: Der Osten ist eine Kugel: Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europa. Verlag Die Werkstatt, Göttingen, pp. 332-349. ISBN 978-3-7307-0388-5

Forgó, András (2014) Egy ismeretlen ismerős - A Német-római Birodalom [Bevezető]. VILÁGTÖRTÉNET, 4 (2). pp. 189-190. ISSN 0083-6265

Forgó, András (2014) A katolikus felvilágosodás a német nyelvű történetírásban. VILÁGTÖRTÉNET, 4 (2). pp. 239-265. ISSN 0083-6265

Fórizs, Sándor (2013) A rendvédelmi elvárások tükröződése négy ország rendőrtiszt képzésében. Rendvédelem-történeti Füzetek, 23 (27-30). pp. 65-76. ISSN 1216-6774

G

G. Etényi, Nóra (2015) John Roger Paas, The German Political Broadsheet 1600–1700, Volume 12, (1686–1700), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2014. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (3). pp. 367-372. ISSN 0025-0171

Gazda, István (1982) Wissenschaftliche Kuriosa in den jahrhundertealten Beziehungen zwischen Ungarn und Hamburg. Hungexpo, Budapest. ISBN 963 7252 06 1

Glatz, Ferenc (1997) A Fordulat. Német egység egy közép-európai értelmiségi szemével. In: Agrármozgalmak Délkelet-Európában. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (5). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 95-108.

Gyarmati, Enikő (2015) Johann Caspar Bluntschli és Báró Eötvös József a német egységről. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30. (2. szá). pp. 75-102. ISSN 0237-7934

H

Haid, Elisabeth (2018) Die „polnische Frage“ im Umbruch? Innenpolitische Debatten im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn in den Jahren 1917/18. Nordost-Archiv, 27. pp. 1-22. ISSN 0029-1595

I

Ittzés, Gábor (2014) Reformáció és kultúra: Luther, Melanchthon és Arisztotelész a wittenbergi egyetemen a XVI. század elején I. Keresztyén Igazság, 102.sz (2014/2). pp. 21-30. ISSN 0865-2163

Ittzés, Gábor (2013) Sua fata: A Bibliotheca Palatina hat évszázada. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 19. (1.). pp. 26-39. ISSN 1219-6800

K

Kelemen, Roland (2021) A kivételes hatalom kontinentális modelljének eredeti rendszerei : A német és az osztrák kivételes hatalmi struktúra kialakulása és fejlődése az első világháborúig. HONVÉDSÉGI SZEMLE, 149 (3). pp. 126-134. ISSN 2060-1506 (nyomtatott); 2732-3226 (elektronikus)

Kincses, Katalin Mária (2013) 1813 - csatatér Lipcsénél. Kiállítás a berlini Német Történeti Múzeumban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (4). pp. 1215-1219. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) Brunhilde Wehinger: Friedrich der Große als Leser. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 265-268. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Hadtörténeti kiállítás - képzőművészeti eszközökkel: "Európa Bécsben. A bécsi kongresszus, 1814/1815". HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1207-1211. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) Steffen Poser:Die Völkerschlacht bei Leipzig. "In Schutt Graus begraben". HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (4). pp. 1190-1192. ISSN 0017-6540

Knoll-Csete, Edit (2023) A német egység és a regionális felzárkóztatás társadalmi gazdasági jellegzetességei. HUMÁN INNOVÁCIÓS SZEMLE, 14 (1). pp. 90-107. ISSN 2062-0292

Kántás, Balázs (2023) Hermann Erhardt korvettkapitány : Egy német irreguláris katonai vezető vázlatos pályaképe és magyar kapcsolatai. Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 9786156250704

Kántás, Balázs (2022) The dream of the white Internationale: secret Hungarian-German-Austrian Negotiations and Attempts of Military Cooperation, 1919-1923. AkiNik Publications, New Delhi. ISBN 9789355700056

Kármán, Gábor (2015) Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. ISSN 0237-7934 (Submitted)

Kármán, Gábor (2015) Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 30 (3). pp. 9-36. ISSN 0237-7934

Kármán, Gábor (2013) Külföldi diplomaták Bethlen Gábor szolgálatában. In: Bethlen Gábor és Európa. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, Budapest, pp. 145-182. ISBN 978-963-284-416-9

Kármán, Gábor (2015) A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe: The Life of Jakab Harsányi Nagy. The History of Oriental Studies, 2 . Brill, Leiden - Boston. ISBN 978-90-04-29427-1

Kőrösi, István (2014) Kettős kötődés. KÜLÜGYI SZEMLE: A TELEKI LÁSZLÓ INTÉZET KÜLPOLITIKAI TANULMÁNYOK KÖZPONTJA FOLYÓIRATA, 13 (1). pp. 35-68. ISSN 1587-9089

Kőrösi, István (2014) Lesz-e pénz fejlesztésre? In: Fejlesztési stratégiák – finanszírozási alternatívák. Heller Farkas Könyvek (1). Pázmány Press, Budapest, pp. 131-150. ISBN 978-963-308-194-5

Kőrösi, István (2014) Wächst Mitteleuropa zusammen? Das wiedervereinigte Deutschland und Ostmitteleuropa als Wirtschaftspartner. KRITISCHE ZEITEN : ZEITSCHRIFT FŰR HUMANWISSENSCHAFTEN, 5 (1-2). pp. 62-74. ISSN 2219-3162

M

Marchut, Réka (2021) Román konkordátum Bukarest, Róma, Budapest és Berlin diplomáciai erőterében. In: Szabad nemzet, szabad hazában. Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. L'Harmattan 2021, Budapest. ISBN 978-963-414-804-3

Mérei, Gyula (1975) Nyugatnémet történészek az ún. keleti szerződések ellen. MAGYAR TUDOMÁNY, 20(82) (7). pp. 408-419. ISSN 0025-0325

Mérei, Gyula (1973) Nyugatnémet történészek az ún. keleti szerződések mellett. MAGYAR TUDOMÁNY, 18(80) (2). pp. 74-83. ISSN 0025-0325

N

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nótári, Tamás (2017) Physicians, patients and treatments in early medieval German (especially Bavarian) legislation. FUNDAMINA - A JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 23 (1). pp. 61-88. ISSN 1021-545X

O

Orosz, László (2019) "Egy vak és egy béna, ha összefognak..." : A weimari Németország és Magyarország együttműködésének kérdéséhez = „The Blind and the Lame, if They Join Hands…” : On the Cooperation between Weimar Germany and Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 451-477. ISSN 0040-9634

Orosz, László (2009) Tudomány és politika : Egy habilitációs eljárás háttere (Németország, 1938) = Academy and Politics. The Background of a Habilitation Process (Germany, 1938). AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 24 (2). pp. 5-22. ISSN 0237-7934 (nyomtatott); 1587-1258 (elektronikus)

Orosz, László (2023) „…a német nép hivatása keleti szomszédjai civilizálásában rejlik.” : A német „völkisch” tudományosság Köztes-Európa képe – különös tekintettel a müncheni Südost-Institut korai időszakára. VERITAS évkönyv 2022, 2022. pp. 238-262. ISSN 2416-0687

Orosz, Tímea (2019) A német civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények a német nyelvterületen. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 340-360. ISSN 1786-6553

P

Péterfi, Bence (2015) A Magyar Királyság és a bajor Hercegség diplomáciai-politikai kapcsolatai a 15-16. században. VILÁGTÖRTÉNET, 5 (37) (1). pp. 113-143. ISSN 0083-6265

Péterfi, Bence (2014) A bajorok császára. VILÁGTÖRTÉNET, 36 (4). pp. 691-696. ISSN 0083-6265

Pósán, László (2015) A Német Lovagrend Poroszországban. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő. ISBN 9786155257933

Pósán, László (2014) Ritterkultur im Spätmittelalterlicen Literaturen. In: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai (18). Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, pp. 51-58. ISBN 978-963-473-767-4

S

Scharf, Claus (1980) Németország felosztásának története. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 29 (3). pp. 301-312. ISSN 0025-0376

Schmidt-Schweizer, Andreas (2019) A Hidegháború és a németkérdés ütközőzónájában : A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949–1989) = In the Buffer Zone of the Cold War and the German Question : Cultural Relations Between the Peoples’s Republic of Hungary and the Two German States (1949–1989). TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (4). pp. 703-729. ISSN 0040-9634

Schmidt-Schweizer, Andreas (2019) Magyar-nyugatnémet kapcsolatok 1989/1990-ben : A német egyesítés mint kihívás Magyarország számára = Hungarian – West-German Relations in 1989/1990 : The Unification of Germany as a Challenge for Hungary. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (2). pp. 311-327. ISSN 0040-9634

Schmidt-Schweizer, Andreas and Dömötörfi, Tibor (2009) "Kijelentette: nem érdekük, hogy az NDK-ból tömegesen meneküljenek az NSZK-ba." Két dokumentum a Magyarországra menekült keletnémet állampolgárok és a nyugatnémet-magyar kapcsolatok történetéhez 1989. augusztus elején. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 51 (2). pp. 295-310. ISSN 0040-9634

Schmidt-Schweizer, Andreas and Dömötörfi, Tibor (2015) A magyar-nyugatnémet kapcsolatok dinamikus időszaka. KÜLÜGYI SZEMLE, 48/201 (4). pp. 19-43. ISSN 1587-9089

Slachta, Krisztina (2018) A Fal két oldalán: 1989 Kelet- és Nyugat-Berlinben : A Berlini Fal: Németország és Európa megosztottságának szimbóluma. In: Globális vetületek. PTE BTK Történettudományi Intézet, Pécs; Budapest, pp. 253-261. ISBN 9786155848032

Slachta, Krisztina (2017) Zur historiographischen Aufarbeitung kommunistischer Geheimdienst-Kooperationen : Die DDR-Staatssicherheit in Ungarn, 1964–1990. In: Ungarn Deutschland Europa. Studia Hungarica (53). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, pp. 57-73. ISBN 9783791728612

Slachta, Krisztina (2016) A múlt jövője : A berlini Stasi-iratokat őrző levéltár, a BStU jövőjére vonatkozó tervek, elképzelések, viták1. In: Sed intelligere : Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére. Kronosz Kiadó, Pécs, pp. 385-395. ISBN 978-615-5497-92-6

Slachta, Krisztina and Tóth, Imre (2022) DDR-Bürger als Flüchtlinge in Ungarn, 1961-1989 : Eingeschränkte Reisemöglichkeiten, kontrollierter Tourismus. Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat, 49. pp. 60-89. ISSN 0948-9878

Som, Krisztián (2012) Rendvédelem-történet a numizmatikában. Rendvédelem-történeti Füzetek (25). pp. 111-115. ISSN 1216-6774

Som, Krisztián (2013) A német gyarmatok rendvédelmi erői. Rendvédelem-történeti Füzetek, 23 (27-30). pp. 161-168. ISSN 1216-6774

Szabó, Ferenc János (2023) Operetta Adaptations in Hungary in the First Half of the 1940s. In: Translation, Adaptation, and Intertextuality in Hungarian Popular Music. Jazz under State Socialism (8). Peter Lang, pp. 37-59.

Söhner, Jasmin and Zombory, Máté (2022) Accusing Hans Globke, 1960-1963 : Agency and the Iron Curtain. In: Seeking Accountability for Nazi and War Crimes in East and Central Europe : A People’s Justice? University of Rochester Press, Rochester (NY), pp. 351-386.

T

Tatai, Zoltán (1994) Területfejlesztés Németországban. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 91-99. ISSN 0237-7683

Tóth, Tamás (2018) A megújulás szolgálatában. Germanikusok a 17. századi Magyar Királyságból. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület, META-Egyesület, Pécs, pp. 93-120. ISBN 978-615-00-3262-7

Tóth, Ágnes (2019) Diplomatische Anstrengungen zur Freilassung internierter deutschstämmiger Kriegsgefangener (1951-1955). UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE (35). pp. 151-170. ISSN 0082-755X

Tóth, Ágnes (2018) A német-magyar államközi kapcsolatok és a Német Szövetség (1950-1970). In: Globális vetületek. PTE BTK Történettudományi Intézet, Budapest, Pécs, pp. 315-324. ISBN 978-615-5848-03-2

Tóth, Ákos (2012) A fiskális- és kulturális föderalizmus szerepe Németország kultúrafinanszírozásában. E-CONOM, 1 (2). pp. 58-74. ISSN 2063-644X

Tüskés, Gábor (2018) Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Internationale Tagung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Humboldt-Collegs vom 11. bis 15. Oktober 2017 in Budapest. Zeitschrift für Internationale Freimaurer-Forschung, 20 (40). pp. 124-129.

U

Ugry, Bálint (2016) Andreas Schlüter und das barocke Berlin. Herausgegeben von Hans-Ulrich Kessler. Hirmer Verlag, Berlin, 2014. 540 oldal. Művészettörténeti Értesítő, 65 (1). pp. 197-200. ISSN 0027-5247

Ujváry, Gábor (2013) Kulturális hídfőállások : A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében. I. kötet: Az I. világháború előtti időszak és a berlini mintaintézetek. Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai (6). Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5047-51-0

Ujváry, Gábor (2023) Német–magyar sorsközösség? Vázlat a kulturális-tudományos kapcsolatok nemzetiszocialista hatalomátvétel utáni történetéről. In: „Emlékezzetek róla, ha újra csatára keltek!” Tanulmányok Hermann Róbert 60. születésnapja tiszteletére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum -- Zrínyi Kiadó, Budapest; Pécs, pp. 381-388. ISBN 978-963-519-017-1; 978-963-327-922-9

V

Varga, Szabolcs (2019) Die katholische Kirche im Königreich Ungarn zur Zeit des Konzils von Trient. In: Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. REFORMATIONSGESCHICHTLICHE STUDIEN UND TEXTE BAND (171). Münster Aschendorff Verlag, pp. 63-77. ISBN 978-3-402-11603-6

Vargha, Domokosné and Gazda, István (2003) Zách János Ferenc (1754–1832) csillagász. "…bennem még mindig ’igaz magyar’ szív dobog". Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (42). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-33-2

Vitári, Zsolt (2014) Pángermán, náci vagy csak német? A magyarországi németség ifjúságának politizálódása a Volksbundban és a Német Ifjúságban. [s.n.], Pécs. (Unpublished)

Vértesy, László (2018) German Wages: The Case of the Eastern and Western Länder. Economic working papers . Institute of Economic Analysis, Budapest.

Š

Štemberk, Jan and Jakubec, Ivan (2021) The Czechoslovak Capital of West Germany: The Story of Peute Reederei. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (3). pp. 529-555. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

This list was generated on Tue Jul 16 03:35:46 2024 CEST.