REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD3 Labor / munkaügy > HD32 Labour economics / munkagazdaságtan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ç | É | Ú | Ü
Number of items at this level: 249.

A

Alabán, Péter (2015) Rural societies with industrial workers in northeast Hungary. Hungarian Studies, 29 (1-2). pp. 135-146. ISSN 0236-6568

Alpek B., Levente and Tésits, Róbert (2017) A foglalkoztathatóság fogalmi kerete és dimenziói Magyarországon. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 9 (2). pp. 99-122. ISSN 0865-7823

Antal, Miklós (2023) A munkaidő-csökkentés mint új vízió? EDUCATIO, 32 (4). pp. 585-598. ISSN 1216-3384

Antal-Pomázi, Krisztina (2016) Vállalati érdek a versenyszabályozásban. In: Verseny és szabályozás, 2016. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 13-32.

Atanazovné Hartung, Katalin (2017) Optimális erőforrás-allokáció a kék gazdaság vállalatainál. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 16 (3). pp. 98-118. ISSN 1588-6883

Augusztinovics, Mária and Köllő, János (2007) Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970-2020. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 54 (6). pp. 529-559. ISSN 0023-4346

B

Bakosné Böröcz, Mária (2016) A KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK KEZELÉSE ÉS A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT RENDSZEREK JELENTŐSÉGE A GYAKORLATBAN. SZAKTANÁCSADÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA, 4 (12). Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. ISBN 978-963-269-532-7

Bakó, Csaba (2022) A COVID-19-járvány rövid és hosszútávú hatásai a nonprofit szektorra és az önkéntességre = Short- and Long-Term Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Nonprofit Sector and Volunteering. ÖNKÉNTES SZEMLE : ELMÉLET, GYAKORLAT, MÓDSZERTAN, 2 (2). pp. 3-24. ISSN 2786-0620

Bakó, Tamás (2016) Munkanélküliek álláskeresési magatartása : keresési módok és keresési intenzitás. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP – 2016/6) . MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5594-78-6

Bakó, Tamás (2015) Skandináv közmunkaprogramok. In: Munkaerőpiaci tükör, 2014. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 63-65.

Barta, Györgyi (2001) A nagyvállalatok szervezeti-tulajdoni-térbeli változásai. Tér és Társadalom, 15 (1). pp. 39-64. ISSN 0237-7683

Barta, Judit (2021) The significance of executives in connection with the agreements restricting economic competition. EUROPEAN INTEGRATION STUDIES, 17 (1). pp. 94-105. ISSN 1588-6735

Bata, Viktória Éva and Farkasné Fekete, Mária and Hegyesné Görgényi, Éva (2021) Fenntartható fejlődés vállalati szinten: vállalati társadalmi felelősségvállalás a vendéglátásban, különös tekintettel a fogyatékkal élők foglalkoztatására. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 2 (3). pp. 69-80. ISSN 2677-1306

Batizi, Dávid (2023) A karrierút és a személyiségjegyek kapcsolata : Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (4). pp. 18-27. ISSN 0133-0179

Bensch, Tino and Jáger, Clemens and Jäger, Tina and Holsiepe, Henrik (2013) Alternative Approaches of Corporate Valuation Methods for Small and Medium Sized Enterprises. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (1). pp. 3-26. ISSN 0865-7823

Bereczk, Ádám (2013) Létszámváltozási tendenciák a magyar feldolgozóiparban. In: Ekonomické štúdie - teória a prax. International Research Institute, Komárno, pp. 237-244. ISBN 978-80-971251-2-7

Berend, T. Iván (1974) A vállalatfejlődés útjai és sajátosságai a 20. századi magyar iparban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 23 (1). pp. 29-47. ISSN 0025-0376

Bertalan, Péter and Boldizsár, Bettina (2019) A humánerőforrási motivációs stratégiák a Dél-Dunántúli Régió vállalkozásaiban : Esettanulmány. ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM : HISTORIA, OECONOMIA, PAEDAGOGIA, PHILOSOPHIA, SOCIOLOGIA (49). pp. 79-87. ISSN 1418-7191

Bihari, Zsuzsanna (1994) Társas vállalkozások Nógrád és Pest megyében. Tér és Társadalom, 8 (3-4). pp. 101-124. ISSN 0237-7683

Bihary, Zsolt and Kerényi, Péter (2020) Haknigazdaság – egy dinamikus megbízó–ügynök modell. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (7-8). pp. 748-761. ISSN 0023-4346

Bisztray, Márta and Bíró, Anikó and Prinz, Dániel (2020) Vállalatjellemzők és egészség. In: Munkaerőpiaci tükör 2019. Centre for Economic and Regional Studies, Budapest, pp. 119-124.

Bobvos, Pál (2022) A termelői csoport individuális jegyeinek jogszabályi alapja. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2(1)). pp. 88-97. ISSN 1788-0386

Bod, Péter Ákos (2021) Az OECD a magyar gazdaságpolitika alakításában: tanácsadó, támogató vagy korlátozó szerep? EDUCATIO, 30 (4). pp. 583-597. ISSN 1216-3384 (print); 1419-8827 (online)

Boda, György and Révész, Tamás and Losonci, Dávid and Fülöp, Zoltán (2019) A növekedési ütem és a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (4). pp. 376-417. ISSN 0023-4346

Borgulya, Istvánné and Konczosné Szombathelyi, Márta (2019) A vállalati kommunikációmenedzsment kutatása – nemzetközi és hazai perspektívából = Corporate Communication Management as a Research Field – From Local and Global Perspectives. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50 (12). pp. 161-172. ISSN 0133-0179

Bruder, Emese and Obádovics, Csilla (2012) Working but poor - countries with different path in European integration. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2.). pp. 88-97. ISSN 0865-7823

Bruder, Emese and Obádovics, Csilla (2012) A dolgozó szegények jellemzői az egyéni jövedelmek alapján. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (4). pp. 85-98. ISSN 0865-7823

Bylok, Felicjan (2016) The Concept of Corporate Social Responsibility in Strategies of SMEs. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 12 (1). pp. 19-26. ISSN 1589-3413

Bálint, Dóra and Horeczki, Réka and Kálmán, Judit and Lux, Gábor (2023) Coworking Places in Hungary During the COVID-19 Pandemic. In: European Narratives on Remote Working and Coworking During the COVID-19 Pandemic. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology . Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 107-114. ISBN 9783031260179; 9783031260186

Bálint, Éva (2018) Munkapiaci kutatások válogatott bibliográfia, 2017. In: Munkaerőpiaci tükör, 2017. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 305-315.

Békés, Gábor and Bisztray, Márta (2017) Do friends follow each other? : FDI network effects in Central Europe = Jönnek majd a baráti vállalatok? : FDI hálózati hatások Közép-Európában. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2017/19) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-06-7

Bíró, Anikó and Branyiczki, Réka (2021) The Long Run Health Consequences of the Economic Transition. In: The Hungarian Labour Market 2020. The Hungarian Labour Market . Centre for Economic and Regional Studies Institute of Economics, Budapest, pp. 154-156.

Bíró, Anikó and Elek, Péter (2020) Job loss, disability insurance and health expenditure. LABOUR ECONOMICS, 65. pp. 1-16. ISSN 0927-5371

C

Csapai, Erzsébet Gyopár and Berke, Szilárd (2020) Analysis of Organizational Excellence Based on Independent Key Indicators among Hungarian SME Leaders. REGIONAL AND BUSINESS STUDIES, 12 (2). pp. 47-63. ISSN 2061-2311

Csata, Zsombor (2017) Helyzetkép a határon túli magyar fiatalok munkaerőpiaci és gazdasági helyzetéről. In: Változó kisebbség : Kárpát-medencei Magyar fiatalok : A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Mathias Corvinus Collegium Tihanyi Alapítvány, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 367-387. ISBN 978-615-80718-3-3

Csehné Papp, Imola (2021) A válság különböző kontextusai. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 2 (1). pp. 24-30. ISSN 2677-1306

Csepeti, Ádám (2011) A Miles és Snow-féle stratégiai alkalmazkodási tipológia teljesítményvonatkozásai = The Performance Implications of the Miles and Snow Strategic Adaptation Typology. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (ksz.). pp. 140-168. ISSN 0865-7823

Cseres-Gergely, Zsombor (2007) Inactivity in Hungary - the persistent effect of the pension system. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP – 2007/1) . Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-9588-95-0

Cseres-Gergely, Zsombor (2010) Munkapiaci áramlások, gereblyézés és a 2008 végén kibontakozó gazdasági válság foglalkoztatási hatásai. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP – 2010/4) . MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék, Budapest. ISBN 978 615 5024 17 7

Cseres-Gergely, Zsombor (2002) Residential mobility, migration and economic incentives - the case of Hungary in 1990-1999. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP. 2002/7) . Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Cseres-Gergely, Zsombor and Scharle, Ágota (2007) Közelkép : Jóléti ellátások és munkakínálat. In: Munkaerőpiaci tükör, 2007. MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, pp. 31-133.

Cseres-Gergely, Zsombor and Simonovits, András (2011) A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 58 (12). pp. 1029-1044. ISSN 0023-4346

Cseres-Gergely, Zsombor and Simonovits, András (2011) A személyi jövedelemadó-reform hatása a tb-nyugdíjakra. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP – 2011/7 ) . MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék, Budapest. ISBN 978 615 5024 73 3

Cseres-Gergely, Zsombor and Varadovics, Kitti (2015) A munkapiaci szakpolitika eszközei (2014. február - 2015. április). In: Munkaerőpiaci tükör, 2014. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 165-189.

Cserháti, Ilona (2020) “Business is unusual” – remote work after COVID-19. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 38-53. ISSN 1788-0696

Cserháti, Ilona (2020) A digitális nomádoktól a „távvállalatokig” = “From digital nomads to remote companies”. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 54-59. ISSN 1788-0696

Csiki, Anita (2004) Az amerikai transznacionális vállalatok térszerveződése az 1990-es években. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 91-110. ISSN 0237-7683

Csillag, Márton and Marczell, Kinga and Márk, Lili (2021) The Incentive Effects of Sickness Absence Compensation. In: The Hungarian Labour Market 2020. The Hungarian Labour Market . Centre for Economic and Regional Studies Institute of Economics, Budapest, pp. 127-131.

Csáfordi, Zsolt and Lőrincz, László and Lengyel, Balázs and Kiss, Károly Miklós (2016) Productivity spillovers through labor flows. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2016/10) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-43-4

Csóka, Imola and Szőke, Tamás (2020) A munkával való elégedettség tényezői a fiatal és az idősebb munkavállalók körében. SZIGMA, 51 (3). pp. 269-285. ISSN 0039-8128

Czeglédi, Csilla and Marosné Kuna, Zsuzsanna and Hajós, László (2014) Advising the ‘persuadable cluster’ of Hungarian companies on talent management. Studia Mundi – Economica, 1 (1). pp. 61-69. ISSN 2415-9395

Czelleng, Ádám (2013) Flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre. E-CONOM, 2 (2). pp. 128-140. ISSN 2063-644X

Czirfusz, Márton (2023) Financialization, Dependence, and State Regulation: The Accumulation Strategies of German Energy Companies in Hungary. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. pp. 1-31. ISSN 0969-7764 (print); 1461-7145 (online) (In Press)

D

Dankó, László and Hajdú, Noémi (2019) Kereskedelmi trendek és vállalati inoovációk. In: Marketingkaleidoszkóp 2019. Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézet, Miskolc, pp. 30-42.

Deák, Csaba (1996) Adalékok a Business Process Reengineering témaköréhez. In: microCAD 1996, N szekció, 1996.02.29, Miskolc.

Deák, Csaba (2000) A szervezeti változás napjaink magyar vállalatainál egy kísérleti felmérés alapján. ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG GAZDASÁG KULTÚRA TUDOMÁNY: TÁRSADALOMPOLITIKAI FOLYÓIRAT (10.). pp. 23-28. ISSN 1585-0544

Deák, Csaba and Ligetvári, Éva (2007) Folyamatinnováció lehetőségeinek vizsgálata egy közepes méretű termelő vállalatnál. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Miskolci Egyetem ImKKK, Miskolc, pp. 42-59. ISBN 978-963-661-799-8

Deák, Csaba and Ligetvári, Éva (2007) Üzleti folyamatok menedzsmentje, folyamatinnováció. In: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 79-113. ISBN 978 963 661 803 2

Deák, Csaba and Tóthné Kiss, Anett (2012) Zavarok a vállalatok/szervezetek kommunikációs folyamatában. In: A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 37-54. ISBN 978-963-358-011-0

Dirrler, Phyllis and Podruzsik, Szilárd (2023) Time Lost on Task-, Relationship and Process Conflict. BUSINESS: THEORY AND PRACTICE / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA, 24 (1). pp. 258-270. ISSN 1648-0627 (print); 1822-4202 (online)

E

Elek, Péter and Krekó, Judit and Munkácsy, Balázs (2021) The Impact of the Economic Crisis and Job Loss on Health. In: The Hungarian Labour Market 2020. The Hungarian Labour Market . Centre for Economic and Regional Studies Institute of Economics, Budapest, pp. 145-151.

Elek, Péter and Köllő, János (2016) Eliciting permanent and transitory undeclared work from matched administrative and survey data = A tartós és átmeneti feketefoglalkoztatás elkülönítése kapcsolt adminisztratív és kérdőíves adatok alapján. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP – 2016/5) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978 615 5594 45 8

Erdős, Tibor (2017) Egy kis növekedéselmélet – másképpen. A munka, a tőke és a technikai fejlődés parciális növekedési hatásáról. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (5). pp. 528-545. ISSN 0023-4346

Ertl, Antal (2022) Méltányos és méltánytalan különbségek az egyéni döntéshozatalban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (10). pp. 1170-1194. ISSN 0023-4346 (nyomtatott); 1588-113X (elektronikus)

Esses, Diána (2024) People Powering Progress: How Human Resource Influences Your Company’s Digitalization and Sustainable Growth. COGNITIVE SUSTAINABILITY, 3 (2). pp. 4-10. ISSN 2939-5240

F

Fazekas, Károly (2015) Közfoglalkoztatás, foglalkoztatáspolitika, gazdasági növekedés. In: A közfoglalkoztatás aktuális kihívásai - javasolt fejlesztési irányok, 2015.11.25, Budapest.

Fehér, János (2015) Value Work and Leadership Practices. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2015 (4). pp. 17-31. ISSN 0865-7823

Fleischer, Tamás (1987) Érdekeltség és vállalati struktúra. SZAKSZERVEZETI SZEMLE, 16 (2). pp. 23-29. ISSN 0133-2813

Főglein, Gyula and Zéman, Zoltán and Pataki, László (2022) Egy nagyvállalat devizaarfolyam-kockázatának fedezésére alkalmas stratégiák összehasonlító vizsgálata. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 9 (3). pp. 166-196. ISSN 2415-8909

Főglein, Gyula and Zéman, Zoltán and Pataki, László (2022) A comparative study of strategies suitable for hedging the foreign exchange rate risk of a big company. ECONOMY AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 9 (3). pp. 158-188. ISSN 2415-9379

G

G. Fekete, Éva (2016) A Postmodern Employment Model on the Peripheries. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 12 (02). pp. 41-54. ISSN 1589-3413

Gadár, László and Abonyi, János (2019) Frequent pattern mining in multidimensional organizational networks. SCIENTIFIC REPORTS, 9 (1). pp. 1-12. ISSN 2045-2322

Gelei, Andrea (2017) Globális értékláncok strukturális kérdései - versenyképességi megfontolások = Developing Structures of Global Value Chains – Competitiveness Considerations. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 61 (9-10). pp. 30-54. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Gelencsér, Martin and Kőműves, Zsolt Sándor and Hollósy-Vadász, Gábor and Szabó-Szentgróti, Gábor (2024) Modelling Employee Retention in Small and Medium-sized Enterprises and Large Enterprises in a Dynamically Changing Business Environment. INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS. pp. 1-33. ISSN 1934-8835

Gerőcs-Tóth, Andrea (2022) Az életpályamodelltől az álláshelygazdálkodásig : A közszolgálati jogviszony tartalmának főbb változásai az államigazgatási szervezetrendszer fejlődése mentén. GLOSSA IURIDICA, 9 (3-4). pp. 125-154. ISSN 2064-6887

Gilyén, Ágnes and Bélyácz, Iván (2015) A magyarországi piac - akadémikus szemmel : Gilyén Ágnes beszélgetése Dr. Bélyácz Ivánnal. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 2 (4). pp. 12-15. ISSN 2064-9584

Gligor-Cimpoieru, Diana Corina (2015) Evaluating the HR Dimension of CSR in a Strategic Approach. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 11 (02). pp. 3-12. ISSN 1589-3413

Golovics, József (2015) Agyelszívás: egyensúly európai szinten? In: II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, pp. 456-460. ISBN 978-615-5192-33-3

Grosz, András (2002) Transz- és multinacionális vállalatok Magyarországon – „áldás vagy átok?”. Tér és Társadalom, 16 (1). pp. 179-183. ISSN 0237-7683

Grosz, András (2005) Vállalati együttműködések a határ mentén magyar szemszögből = Unternehmenskooperationen entlang der Grenze aus ungarischer Perspektive. Tér és Társadalom, 19 (2). pp. 31-45. ISSN 0237-7683

Grünhut, Zoltán and Bodor, Ákos and Komlósi, Éva and Schepp, Zoltán (2024) Létezik egységes vállalkozói gondolkodásmód? - Reflexiók egy komplex értékelméleti megközelítés alapján = Is There a Homogenous Entrepreneurial Mindset? - Reflections based on a Complex Value-Theoretical Approach. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 55 (6). pp. 15-25. ISSN 0133-0179

Gyurkovics, János and Vas, Zsófia Boglárka (2021) Összefüggések a hálózatok jellemzői és a vállalkozások innovációs teljesítménye között. Szakirodalmi áttekintés. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 68 (11). pp. 1171-1190. ISSN 0023-4346

Györkös, Rita (2013) Gyártósor-konfigurációk elemzése gyártósor-kiegyenlítési modellekkel egy alkatrész összeszerelő üzem példáján. E-CONOM, 2 (2). pp. 22-34. ISSN 2063-644X

Győri, Ágnes and Czakó, Ágnes (2019) A kisvállalatok és az innováció körülményei Magyarországon = Small Enterprises and Prospects of Innovations in Hungary. ERDÉLYI TÁRSADALOM: SZOCIOLÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT: A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIOLÓGIA TANSZÉKE MAGYAR TAGOZATÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 153-175. ISSN 1583-6347

Győrváriné Tumpek, Gabriella and Kenderfi, Miklós (2022) Kisgyermekes nők reintegrációjának támogatási lehetőségei = Possibilities of Support for Reintegration of Mothers with Small Children. ACTA CAROLUS ROBERTUS : A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM KÁROLY RÓBERT CAMPUSÁNAK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 12 (1). pp. 23-38. ISSN 2498-9312

H

Hajdu, Tamás and Kertesi, Gábor and Kézdi, Gábor (2017) Parental Job Loss, Secondary School Completion and Home Environment = Szülői állásvesztés, középiskolai lemorzsolódás és a stimuláló otthoni környezet mérséklő hatása. Budapest Munkagazdaságtani Füzetek = Budapest Working Papers on the Labour Market (BWP – 2017/11) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-23-4

Hajdu, Tibor Zoltán (2022) Bizalmi vagyonkezelés : Az alapítók generációkon átívelő öröklési stratégiájának eszköze. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 9 (3). pp. 197-221. ISSN 2415-8909

Hajdu, Tibor Zoltán (2022) Fiduciary asset management : As a means of founders’ transgenerational succession strategy. ECONOMY AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 9 (3). pp. 189-213. ISSN 2415-9379

Hartebrodt, Christoph and Chtioui, Yvonne (2016) Balance Impossible? Between Customizability and Comparability of Employee Satisfaction Surveys. ACTA SILVATICA ET LIGNARIA HUNGARICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL IN FOREST, WOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 12 (1). pp. 89-102. ISSN 1786-691X

Hazafi, Zoltán and Szakács, Gábor (2016) 8. Humán erőforrás és közszolgálati menedzsment. In: Közigazgatási szakvizsga. Dialóg Campus Kiadó, Budapest; Pécs, pp. 99-152. ISBN 978-615-5680-00-7

Hermann, Zoltán (2018) A családi pótlék iskolába járáshoz kötésének hatása az iskolába járásra és az iskolai teljesítményre. MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok (1). MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport, Budapest.

Hornyák, Miklós and Kuráth, Gabriella and Gyarmatiné Bányai, Edit (2024) Bizalom és vezetés a nemzetközi és hazai szakirodalom tükrében – Szövegbányászattal támogatott szisztematikus irodalomkutatás = Trust and Leadership in the International and National Literature - Text-mining Supported Systematic Literature Review. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 55 (6). pp. 41-53. ISSN 0133-0179

Horváth, Áron and Révész, Gábor and Sápi, Zoltán (2016) Irodapiaci ciklusok jellemzése a hozam, a bérleti forgalom, az üresedés, a bérleti díjak és az új átadás alapján. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP ). MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5594-31-1

Husz, Ildikó (2013) “IT’S SO LITTLE MONEY YOU COULD MAKE AS MUCH AT HOME” OPTIONS FOR WORK IN AN IMPOVERISHED RURAL REGION OF HIGH UNEMPLOYMENT. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, 4 (1). pp. 33-54. ISSN 2061-5558

Husz, Ildikó (2012) Munkaválallási ellenösztönzők egy falusi szegény térségben. PRO PUBLICO BONO: ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, Online. pp. 1-15. ISSN 2062-7165

Hámori, Balázs and Szabó, Katalin (2008) Hegymenet Alkalmazkodás a piacgazdasági realitásokhoz a munka világában. In: 60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem. Aula Kiadó, Budapest, pp. 208-222. ISBN 978 963 9698 66 6

Hámori, Szilvia and Köllő, János (2013) Hungary : public sector labour market from crisis to crisis. In: Public sector shock: the impact of policy retrenchment in Europe. Edward Elga, Northampton, pp. 300-339. ISBN 978 1 78195 534 5

Héthy, Lajos and Makó, Csaba (1978) Workers direct participation in Decisions in Hungarian Factories. PERSONNEL REVIEW, 7 (2). pp. 18-24. ISSN 0048-3486

I

Illés, Mária (2016) Enterprise Models in Terms of Sustainability. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 12 (02). pp. 55-67. ISSN 1589-3413

Ilyés, Noémi (2022) A turizmus innovációs ellentmondásai. ACTA PERIODICA, 25. pp. 23-33. ISSN 2063-501X

Ionescu, Astrid and Tóth, Dorina Anikó and Keresztes, Gábor (2022) A home office és a távmunka megítélésének vizsgálata a munkáltatói és munkavállalói attitűdök alapján = The Development of Home Office in the Light of Recent Socio-Economic Events. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 15(33) (3). pp. 5-34. ISSN 0865-7823

J

Jankó, Ferenc and Czirfusz, Márton and Berki, Márton (2024) Migratory Birds: Dehumanization of Migrant Workers in West Hungary. POPULATION SPACE AND PLACE. No.-e2760. ISSN 1544-8444 (print); 1544-8452 (online)

Juhász, István (2021) Pénzügyi területen dolgozó értékesítők személyiségjellemzői a jövedelem nagyságának tükrében. VEZETÉSTUDOMÁNY, 52 (8-9). pp. 94-107. ISSN 0133-0179

Juhász, Krisztina (2016) A német vállalatok terjeszkedésének földrajzi jellemzői – Magyarország mint célterület = The geography of German companies’ international expansion – Hungary as a host country. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 63-79. ISSN 2062-9923

Juhász, Lajos (2012) Az amortizáció gazdálkodástani jelentősége. In: Vállalati erőforrás-gazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 54-73. ISBN 978-963-334-057-8

Juhász, Lajos (2012) Állóeszközök létesítése (beruházás). In: Vállalati erőforrás-gazdálkodás. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, pp. 74-152. ISBN 978-963-334-057-8

Juhász, László (2021) Magyar és külföldi vállalati karbantartás napjainkban = Hungarian and Foreign Industrial Maintenance Nowadays. GRADUS, 8 (2). pp. 1-5. ISSN 2064-8014

K

Kaiser, Tamás (2014) New forms of governance ​in the transnational cooperations. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 53-60. ISSN 2063-9058

Katits, Etelka and Varga, Eszter and Kucséber, László Zoltán and Cziráki, Gábor (2016) Az innováció, az M&A és a portfoliómenedzselés, avagy a vállalati növekedés útjai = The Innovation, M&A and Portfolio Management or Corporate Growth’s ways. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2016 (3.). pp. 111-137. ISSN 0865-7823

Kazainé Ónodi, Annamária and Holló, Sándor (2020) A távmunkában rejlő lehetőségek = The potential of teleworking. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 130-136. ISSN 1788-0696

Keller, Márkus and Kiss, Zsuzsanna (2021) Hivatások autonómiája. REPLIKA (119-20). pp. 7-16. ISSN 0865-8188

Keresztesi, Luca Éva (2016) A növekedési cikluson túl: Revitalizáció egy érett szervezetben = Life After the Growth Cycle: Revizalization of a Mature Organization. E-CONOM, 5 (1). pp. 161-173. ISSN 2063-644X

Kispál, Gabriella and Takács, István (2016) Winery corporations in Europe and in the world = Producenci win w europie i na świecie. ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS, 18 (3). pp. 164-170. ISSN 1508-3535

Kiss, János (2014) Az innováció akadályozó tényezői Magyarországon = Obstacles of Innovation in Hungary. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (3). pp. 53-59. ISSN 0865-7823

Kiss, Tibor and Atanazovné Hartung, Katalin and Hetesi, Zsolt (2019) Termelőüzem ökológiai szempontú tervezése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (7-8). pp. 863-886. ISSN 0023-4346

Kovács, Zoltán and Szabó, Balázs (2015) Az ingázás területi jellemzőinek átalakulása hazánkban a rendszerváltozás után. In: Geográfus körút 60. Virágmandula Kft., Pécs, pp. 161-178. ISBN 978-615-5497-44-5

Koós, Bálint (2010) A gazdasági tevékenységek agglomerálódása egy vállalatdemográfiai modell tükrében. Tér és Társadalom, 24 (1). pp. 51-64. ISSN 0237-7683

Kristóf, Tamás (2018) A case-based reasoning alkalmazása a hazai mikrovállalkozások csődelőrejelzésére. STATISZTIKAI SZEMLE, 96 (11-12). pp. 1109-1128. ISSN 0039-0690

Kurbucz, Marcell Tamás (2013) Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben. E-CONOM, 2 (2). pp. 58-78. ISSN 2063-644X

Kállay, Balázs (2012) A vállalat elmélete = Theory of the firm. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 156-185. ISSN 0865-7823

Kállay, László and Szabó, Krisztofer (2023) A családi gazdasági társaságok azonosítása és fő teljesítménymutatóinak összehasonlító elemzése Magyarországon. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (10). pp. 1108-1130. ISSN 0023-4346 (nyomtatott); 1588-113X (elektronikus)

Kónya, István (2016) Labor flows in Hungary and Europe. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP ). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-27-4

Kónya, István (2016) Munkapiaci áramlások Magyarországon és Európában. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (4). pp. 357-379. ISSN 0023-4346

Kónya, István and Krekó, Judit and Oblath, Gábor (2019) Labor shares in the EU - sectoral effects and the role of relative prices. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2019/2) (2). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Köllő, János (2013) Jobs for the low-educated: evidence from Norway, Italy and Hungary. GRINCOH Working Papers; WP 4.1 P4.4. . Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Kőmüves, Zsolt and Tóth, Arnold and Hollósy-Vadász, Gábor and Poór, József (2023) A munkaerő-hiány és a megtartás vizsgálata a covid-19, valamint az orosz-ukrán háború Árnyékában = Study of labor shortages and retention in the shadow of covid-19 and the Russian-Ukrainian war. In: 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF J. SELYE UNIVERSITY EMPLOYMENT AND LABOR MARKET. J. Selye University, Komárnó, pp. 75-99.

Kőműves, Zsolt Sándor and Poór, József and Tóth, Arnold and Hollósy-Vadász, Gábor (2023) A munkaerőhiányra adott szervezeti válaszok és munkaerő-megtartási stratégiák a tulajdonosi háttér és a szervezeti méret alapján. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 4 (3). pp. 43-58. ISSN 2677-1306

L

Lackó, Mária (2016) Disparities in mortality rates of working-age population in Eastern, Central and Western Europe – a comparative quantitative analysis. DANUBE: LAW AND ECONOMICS REVIEW, 7 (4). pp. 193-213. ISSN 1804-6746

Lengyel, Balázs and Eriksson, Rikard (2015) Co-worker networks, labour mobility, and productivity growth in regions. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP ). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5243-39-4

Lentner, Csaba and Kovács, Róbert (2005) A „magyar multik” pénzügyi stratégiái Kelet-Közép-Európában – különös tekintettel Romániában. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 16 (1). pp. 7-28. ISSN 0865-7823

Lett, Béla and Stark, Magdolna and Horváth, Sándor and Szűcs, Róbert (2017) Amit a számvitel mutat az erdőgazdasági vállalkozások gazdasági helyzetéről és teljesítményéről. Erdővagyon-gazdálkodási közlemények (6). Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. ISBN 978-963-359-070-6

Lovász, Anna and Szabó-Morvai, Ágnes (2019) Childcare availability and maternal labor supply in a setting of high potential impact. EMPIRICAL ECONOMICS, 56 (6). pp. 2127-2165. ISSN 0377-7332 (print); 1435-8921 (online)

Lukovics, Miklós and Nagy, Benedek (2021) A felelősségteljes innováció és a gazdasági racionalitás kapcsolatrendszere vállalati környezetben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 68 (4). pp. 421-436. ISSN 0023-4346

Lukovszki, Lívia and Rideg, András and Sipos, Norbert (2020) A társasági adókulcs 2017. évi változása Magyarországon. Vállalati adatokon végzett vizsgálat az effektív adóráta alapján. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (7-8). pp. 762-786. ISSN 0023-4346

Lukács, Edit (2004) Corporate Planning –Yesterday and Today. In: Nauka i osvita : Zbirnik naukovih prac': do 40- ricca spivpraci Nacional'nogo tehnicnogo universitetu "Harkivs"kij politehnicnij institut"-ta Miskolc'kogo universitety, 2004. március 17-19., Miskolc.

Lukács, Edit (2007) A nonprofit szervezetek magyarországi kialakulásának és jogi szabályozásának jellegzetességei. In: VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 322-329. ISBN 9789636617882

Lukács, Edit (2005) A vállalati tervek tipológiája. In: Ünnepi tanulmányok Czabán János professzor 70. születésnapjára. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 75-85. ISBN 9636616906

Lukács, Edit Éva (2005) A vállalatok modellszerű megközelítése, leírása. In: Nyertesek és vesztesek – az EU-csatlakozás 1,5 éves tapasztalatai. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 1-31. ISBN 9636616949

M

Madari, Zoltán (2020) Távmunka most és a jövőben… felkészültél? = Working remote now, and in the future... are you ready? KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 65-68. ISSN 1788-0696

Madarász, Aladár and Valentiny, Pál (2015) Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet : Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase–változatok „paradigmateremtésre". KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 16 (61). pp. 5-42. ISSN 1586-2410

Makó, Csaba and Csizmadia, Péter (2004) The Trust-Based Regulations of Economic Behaviours among Local Construction Enterprises in Pest County. In: The Formation of Networking Cooperation among Small Enterprises in Central Europe. Voices from the World . The Sasakawa Peace Foundation - Central European Fund, Tokyo, pp. 107-119.

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Csizmadia, Péter (2008) A munkahelyi innovációk és a termelési paradigmaváltás kapcsolata - A távmunka és a mobilmunka példája. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 55 (12). pp. 1075-1093. ISSN 0023-4346

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Pap, József (2020) Munkavégzés a platformalapú gazdaságban. A foglalkoztatás egy lehetséges modellje? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (11). pp. 1112-1129. ISSN 0023-4346

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Számadó, Róza and Szakos, Judit (2020) Workplace Innovation: Concepts, Regulation and Increasing Role of Knowledge Management : Theoretical Considerations and European Experiences = Munkahelyi innováció: koncepciók, szabályozók és a tudásmenedzsment szerepének felértékelődése (Elméleti alapok és európai empirikus tapasztalatok). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (1). pp. 96-123. ISSN 2063-9058

Makó, Csaba and Kuczi, Tibor (2000) A vállalkozók társadalmi erőforrásai és a vállalkozások növekedési képessége. VEZETÉSTUDOMÁNY, 31 (1). pp. 46-54. ISSN 0133-0179

Makó, Csaba and Nemes, Ferenc (2002) Paradigmaváltás a munkafolyamatban: poszt-fordizmus helyett neo-fordizmus. HARVARD BUSINESS MANAGER, 4 (1). pp. 60-70. ISSN 0945-6570

Makó, Csaba and Novoszáth, Péter (1995) A multinacionális vállalatok és a munkaügyi kapcsolatok heterogenitása. VEZETÉSTUDOMÁNY, 26 (4-5). pp. 54-65. ISSN 0133-0179

Makó, Csaba and Novoszáth, Ágnes (2000) A munkavállalók képviseleti részvételének intézménye: az üzemi tanács. MUNKAÜGYI SZEMLE, 44 (2). pp. 15-19. ISSN 0541-3559

Makó, Csaba and Novoszáth, Ágnes (2000) A munkavállalók képviseleti részvételének intézménye: az üzemi tanács. MUNKAÜGYI SZEMLE, 44 (1). pp. 24-29. ISSN 0541-3559

Makó, Csaba and Simonyi, Ágnes (1997) Inheritance, imitation and genuine solutions (institution building in Hungarian labour relations). EUROPE-ASIA STUDIES, 49 (2). pp. 221-243. ISSN 0966-8136

Malatyinszki, Szilárd (2016) Szervezetfejlesztés a Békés megyei vállalkozások nézőpontjából = Organisational Development in the Sight of Békés County Businesses. In: A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában II. kötet. Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, pp. 125-129. ISBN 978-963-269582-2

Malatyinszki, Szilárd (2009) A válság hatása az emberi erőforrásokra = The Impact of Crisis on Human Resources. KÖRÖS TANULMÁNYOK, 12. pp. 65-72. ISSN 1589-908X

Marciniak, Róbert and Koval, Oksana (2016) Student's perceptions about shared service organizations at University of Miskolc. In: Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, pp. 1089-1096. ISBN 978-963-9941-92-2

Mariš, Martin and Marisová, Eleonóra (2015) Labor specialization and its impact on spatial patterns of unemployment. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 7 (1-2). pp. 39-55. ISSN 0865-7823

Megyeri, Gábor (2020) Hogyan segíthetik a távdolgozók a cégek növekedését? = How could remote working help to improve the growth of organizations? KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 73-75. ISSN 1788-0696

Mihályi, Péter (2017) Learning, as a wonder weapon of endogenous growth? = Lehet-e a tanulás egy endogén növekedési modell csodafegyvere? Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2017/27) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5754-17-3

Molnár, Anikó and Müller, Anetta (2021) A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a munkahelyi egészségfejlesztés kapcsolata = Workplace Health Promotion With Regards To Corporate Social Responsibility (CSR). ACTA CAROLUS ROBERTUS, 11 (1). pp. 71-81. ISSN 2062-8269

Molnár, Ernő (2012) Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában. Tér és Társadalom, 26 (1). pp. 123-138. ISSN 0237-7683

Molnár, Gábor Tamás (2019) A vállalkozói szerveződések szerepe a szerződéses kapcsolatok támogatásában : Egy magyar ágazat tanulságai = The Role of Business Associations in the Governance of Contractual Relations Insights from a Hungarian Industry. VEZETÉSTUDOMÁNY : A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HAVI SZAKFOLYÓIRATA, 50 (9). pp. 66-80. ISSN 0133-0179

Muraközy, Balázs and Reizer, Balázs (2017) A magyar vállalati adózás heterogenitása = Heterogeneity of corporate taxation in Hungary. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2017/20) . MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5754-10-4

N

Nagy, Gábor (2002) Nagyvállalati típusok – működési stratégiák. Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 41-52. ISSN 0237-7683

Nagy, Szabolcs (2023) A kis- és középvállalkozások társadalmi innovációs tevékenységének elméleti keretei és jó gyakorlatai. In: Marketingkaleidoszkóp 2023 : Tanulmányok a Marketing és Turizmus Intézet és partnerei kutatási eredményeiből. Miskolci Marketing Műhely . Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet, Miskolc, pp. 42-59.

Noor, Alkhudierat (2019) The Level of Corporate Social Responsibility Implementation in all Social Responsibility Aspects in Jordan’s Zain Telecommunication Company. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 12 (4). pp. 88-113. ISSN 0865-7823

Németh, Anikó (2013) Berendezések karbantartásának mátrixos projekttervezése. E-CONOM, 2 (2). pp. 79-98. ISSN 2063-644X

O

Offe, Claus and Horváth, Vera Csilla (2010) Alapjövedelem és munkaszerződés. FORDULAT : TÁRSADALOMELMÉLETI FOLYÓIRAT (11). pp. 54-84. ISSN 1585-0560

Okreglicka, Małgorzata and Lemanska-Majdzik, Anna (2015) Business Process Management in the Finance Area of Small- and Medium-Sized Enterprises. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2015 (4). pp. 5-16. ISSN 0865-7823

Olajos, István (2010) A termelő jellegű kisüzemek szabályozása a magyar jogban. In: Agrárjog: A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. Novotni Alapitvány, Miskolc, pp. 201-204. ISBN 9789639360532

Olejnik Nizielska, Aleksandra and Larimo, Jorma (2015) Managers' Perceptions of the Impact of Cultural Differences on the Process of Internationalization of Polish Companies. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 11 (02). pp. 37-60. ISSN 1589-3413

Omar Hassan Ali, Nada (2023) Assessing human rights disclosure: An empirical analysis of the oil and gas sector. PROSPERITAS, 10 (2). No.-4. ISSN 2064-759X

P

Palócz, Éva and Tóth, István János (2003) A 2002. évi bérnövekedés okai. Elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében. MKIK-GVI Kutatási Füzetek (1). MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet, Budapest.

Palócz, Éva and Vakhal, Péter (2018) Mi lett velük? : Egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000–2016 között. In: Társadalmi Riport 2018. TÁRKI, Budapest, pp. 203-216.

Perpék, Éva (2017) Önkéntesség közel s távol: hazai és nemzetközi helyzetkép. In: Háztartási munka, fizetetlen munka, láthatatlan munka. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, pp. 108-121. ISBN 978-963-235-518-4

Petró, Csilla (2014) Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 978-615-5491-25-2

Petró, Csilla and Krauss, Gábor (2014) A közszolgálat béren kívüli juttatási rendszerének aktuális kérdései. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 4. pp. 45-58. ISSN 2063-9058

Pirger, Tamás and Keresztes, Gábor (2014) Innovation and organizational culture - change management issues in a financial institution's organizational culture. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (4). pp. 3-18. ISSN 0865-7823

Poreisz, Veronika (2020) A területi és vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján. In: Studia Doctorandorum Alumnae 2. : Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 13-230.

Poór, József and Kőmüves, Zsolt and Pató Gáborné Szűcs, Beáta and Dajnoki, Krisztina and Szabó, Szilvia and Hollósy-Vadász, Gábor and Kálmán, Botond Géza and Tóth, Arnold and Szécsi, Gabriella and Pálmai, László (2022) Magyarország. In: RESEARCH AND ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT STRATEGY OF THE V4 COUNTRIES IN THE LIGHT OF INDIVIDUAL RESPONSES. J. Selye University, Komárno, pp. 188-228.

R

Rab, Henriett (2022) A négynapos munkahét munkajogi anomáliái és HR aspektusai. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 336-344. ISSN 1788-0386

Reisinger, Adrienn (2022) Lehet-e hatása a vállalati önkéntességnek a vállalati versenyképességre? : Gondolatok a témáról elméleti megközelítésben = Is there any relation between corporate volunteering and corporate competitiveness? : A theoretical approach. ÖNKÉNTES SZEMLE, 2 (1). pp. 45-62. ISSN 2786-0620

Reizer, Balázs (2022) Employment and Wage Consequences of Flexible Wage Components. LABOUR ECONOMICS : OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF LABOUR ECONOMICS, 78. ISSN 0927-5371

Repisky, Máté (2023) A categorization of the consequences of entrepreneurial failure = Vállalkozói kudarc következményeinek rendszerezése – Magyarországon validálva. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (5). pp. 2-17. ISSN 0133-0179

Rideg, András and Sipos, Norbert and Lukovszki, Lívia (2022) A kisvállalati termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (7-8). pp. 929-961. ISSN 0023-4346

Rideg, András and Sipos, Norbert and Lukovszki, Lívia and Varga, Anna Róza (2023) A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrás-és képességkonfigurációi. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 70 (12). pp. 1389-1413. ISSN 1588-113X

S

S. Gubik, Andrea (2023) Family Firm Succession Plans of Students in the Visegrad Countries. DANUBE, 14 (4). pp. 287-301. ISSN 1804-6746 (print); 1804-8285 (online)

S. Gubik, Andrea and Bartha, Zoltán (2018) The role of university in influencing the entrepreneurial intention of university students. PRZEDSIEBIORCZOSC MIEDZYNARODOWA / INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, 4 (3). pp. 177-188. ISSN 2543-537X

S. Gubik, Andrea and Farkas, Szilveszter (2023) Egyetemi hallgatók és vállalkozás - Hol állunk és hová tartunk? = University Students and Entrepreneurship - Where are We and Where are We Going? MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK : GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = MULTIDISCIPLINARY CHALLENGES DIVERSE RESPONSES : JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION (2). pp. 170-199. ISSN 2630-886X

Sasvári, Péter László (2016) A felhőalapú számítástechnika ismeretének és alkalmazásának vizsgálata az osztrák és a magyar vállalkozásoknál. GRADUS, 3 (1). pp. 478-484. ISSN 2064-8014

Saáry, Réka and Csiszárik-Kocsir, Ágnes (2021) A biztonsághoz köthető vállalati felelősségvállalás vizsgálata = Examining Corporate Responsibility for Security. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17 (4-6). pp. 182-200. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Schwandt, Michael (2015) Is Your Boss Really Smarter Than You Are? : The Influence of the Length of Employment and the Level of Hierarchy on Employee Knowledge about Risk Management. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 11 (1). pp. 47-53. ISSN 1589-3413

Semjén, András and Tóth, István János (2010) A válság hatására tett vállalati válaszlépések. In: Közelkép : A válság piaci hatásai. MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, pp. 80-84.

Semjén, András and Tóth, István János (2010) A válság lehetséges hatásai a be nem jelentett foglalkoztatásra. In: Közelkép : A válság munkapiaci hatásai. MTA Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, pp. 149-168.

Simonovits, András (2021) Introducing flexible retirement: a dynamic model = A rugalmas korhatár bevezetése : egy dinamikus modell. CERS-IE Working Papers = KRTK-KTI Műhelytanulmányok (CERS-IE WP – 2021/9) . Institute of Economics Centre for Economic and Regional Studies = Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-Tudományi Intézet, Budapest.

Simonovits, András (2015) Socially optimal contribution rate and cap in a proportional (DC) pension system. PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL, 14 (1-3). pp. 45-63. ISSN 1617-982X

Simonovits, András and Tir, Melinda (2018) A Nők40 program dilemmái. In: Munkaerőpiaci tükör, 2017. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 197-201.

Somai, Miklós (2016) Az állam szerepe a francia gazdaságban. VGI Műhelytanulmányok (112). MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-631-2

Soós, Balázs (2013) A vezető magyarországi cégek pénzügyi helyzetének alakulása 2003 és 2012 között = Leading companies’ financial situation in Hungary between 2003 and 2012. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3.). pp. 93-113. ISSN 0865-7823

Stopka, Ondrej and Zitrický, Vladislav and Ľupták, Vladimír and Stopková, Mária (2023) Application of specific tools of the Theory of Constraints – a case study. COGNITIVE SUSTAINABILITY, 2 (1). pp. 16-27. ISSN 2939-5240

Szabó, Balázs (2021) Ármeghatározás és áralakulás dinamikus környezetben, vállalati tanulás esetén. SZIGMA, 52 (4). pp. 353-367. ISSN 0039-8128

Szabó, Dániel Róbert and Borzán, Anita and Szekeres, Bernadett and Szászvári, Karina (2024) Human Resource Assessment and Sustainability - Investigating the Measurability of Human Activity. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK. GAZDASÁG-RÉGIÓ-TÁRSADALOM : TÉRGAZDASÁGTANI ÉS ÜZLETI KUTATÁSOK LEKTORÁLT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 21 (2). pp. 118-127. ISSN 1786-1594 (nyomtatott); 2560-2926 (elektronikus)

Szabó, Katalin (2017) Intézményi vállalkozások: intézményi újítások – létező intézmények kombinációjával. VEZETÉSTUDOMÁNY, 48 (3). pp. 2-14. ISSN 0133-0179

Szabó, Katalin (2008) Tanulás a munkahelyeken és a munkahelyekért. EDUCATIO, 17 (2). pp. 217-231. ISSN 1216-3384

Szabó, Szilvia and Hollósy-Vadász, Gábor (2022) Segítő kormányzati intézkedések. In: A VÁLLALATI-SZERVEZETI STABILITÁST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK GAZDÁLKODÁS, MENEDZSMENT ÉS HR A HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN (IPAR, MEZŐGAZDASÁG, SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB TERÜLETEK). Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő, pp. 62-66.

Szabó, Szilvia and Stréhli-Klotz, Georgina (2014) Közszolgálati életpályák. Emberi Erőforrás Áramlás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 978-615-5491-22-1

Szabó, Ágnes and Juhász, Péter (2020) Teremthet az életmód orvostan tulajdonosi és munkavállalói értéket egyidőben? = Lifestyle medicine – Can you create shareholder and employee value at the same time? KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 180-202. ISSN 1788-0696

Szabó-Geletóczki, Rita and Kozma, Tímea (2022) A készletezés menedzsmentje egy hazai Pharma vállalatnál = The Stockpile Management at a Hungarian Pharmaceutical Company. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 274-296. ISSN 1786-6553

Szabó-Morvai, Ágnes (2018) Háztartási munkamegosztás. In: Munkaerőpiaci tükör, 2017. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 168-171.

Szabó-Morvai, Ágnes and Lovász, Anna (2024) Where Can Childcare Expansion Increase Maternal Labor Supply? A Comparison of Quasi-Experimental Estimates from Seven Countries. EMPIRICAL ECONOMICS : JOURNAL OF THE INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES, VIENNA, AUSTRIA, 66 (6). pp. 2823-2879. ISSN 0377-7332 (print); 1435-8921 (online)

Szalavetz, Andrea (2016) Global crisis and upgrading of MNCs’ manufacturing subsidiaries : a case study of Hungary. Central European Business Review, 5 (1). pp. 37-44. ISSN ISSN: 1805-4854, ESSN: 1805-4862

Szalavetz, Andrea (2016) Post-crisis developments in multinational corporations’ global organizations. COMPETITION AND CHANGE: THE JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND POLITICAL ECONOMY, 20 (4). pp. 221-236. ISSN 1024-5294

Szendi, Nikoletta (2014) Vezető lettem: Hurrá - segítség! = I became leader. Hurrah! - Help! [Könyvismertetés: Helmut Hofbauer, Alois Kauer: Einstieg in die Führungsrolle, Praxisbuch für die ersten 100 Tage. Mit Interviews aus der Praxis. 5. Carl Hander Verlag, München 2014]. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (4). pp. 91-95. ISSN 0865-7823

Szennay, Áron (2018) Nagyvállalatok pénzügyi teljesítményének és társadalmi felelősségvállalásának összefüggései Magyarországon. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 65 (12). pp. 1281-1298. ISSN 0023-4346

Szentesi, Ibolya and Túróczi, Imre and Pónusz, Mónika and Tóth, Róbert (2021) Az utódlás hatása a mezőgazdasági gazdálkodók együttműködési készségére = The Impact of Succession on the Cooperation Skills of Farmers. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 17 (4-6). pp. 149-164. ISSN 1786-6553 (nyomtatott); 1786-8823 (elektronikus)

Szálteleki, Péter and Pupos, Gábor and Bánhegyi, Gabriella and Pupos, Tibor (2022) A versenyképesség vállalati dimenziójának elméleti háttere a mezőgazdaságban = Theoretical Background of the Firm-Level Dimension of Competititveness in the Agricultural Sector. GAZDÁLKODÁS : AGRÁRÖKONÓMIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 66 (5). pp. 414-443. ISSN 0046-5518

Szűcsné Markovics, Klára (2016) Kik készítik elő a beruházási döntéseket a magyar feldolgozóipari vállalatoknál? In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. International Research Institute, Komárno, pp. 3-8. ISBN 978-80-89691-33-3

Szűcsné Markovics, Klára (2012) A beruházás-gazdaságossági számítások gyakorlatban alkalmazott módszerei. VEZETÉSTUDOMÁNY, XLIII (Különs). pp. 97-107. ISSN 0133-0179

Szűcsné Markovics, Klára (2014) A beruházási projektek rangsorolására alkalmazott módszerek a hazai feldolgozóiparban. In: Szervezeti és döntéshozói kihívások a 21. században. Kheops Automobil-Kutató Intézet, Mór, pp. 77-82. ISBN 978-963-89779-3-9

Szűcsné Markovics, Klára (2017) A kockázatok elemzése és kezelése a beruházási döntések előkészítése során. In: Jubileumi tanulmánykötet Illés Mária professzor asszony 70. születésnapjára. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, pp. 139-146. ISBN 978 963 358 122 3

Szűcsné Markovics, Klára (2017) A létesítménygazdálkodás tervezése a magyar feldolgozóipari vállalatoknál. In: Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. International Research Institute, Komárno, pp. 12-19. ISBN 978-80-89691-46-3

Sági, Judit and Szennay, Áron (2022) A COVID-19 pandémia első évének magyar vállalkozásokra gyakorolt hatása, különös tekintettel a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekre = Effects of the First Year of the COVID-19 Pandemic on Hungarian Enterprises, With a Special Regard to Sustainability Issues. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (1-3). pp. 80-97. ISSN 1786-6553

Sárközy, Szabolcs (2013) A német és az osztrák társasági jog alakulása, különös tekintettel a kft. szabályozására. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 75-88. ISSN 2063-9058

T

Takács, István (2015) A mezőgazdasági üzemek termelékenységének változása az Európai Unióban (2004-2012). In: LVII. Georgikon Napok. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, pp. 384-394. ISBN 978-963-9639-82-9

Takács, Tibor (2020) A távmunka társadalmi-gazdasági hatása: lehetőségek, eszközök és képességek – egy szociális vállalkozás szemszögéből = The socio-economic impacts of remote work: opportunities, tools and skills – from the viewpoint of a social enterprise. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 69-72. ISSN 1788-0696

Tardos, Katalin (2017) Életkor és esélyegyenlőség : Az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében. MTD Tanácsadói Közösség; Belvedere Meridionale, Budapest; Szeged. ISBN 978-963-12-7568-1

Tóth, Arnold (2005) Foglalkoztatási formák a vállalatoknál. Munkaügyi Szemle, 49 (7–8). pp. 3-4. ISSN 0541-3559

Tóth, Arnold (2005) A vállalatok és lehetőségei a munka változó világában (A távmunkáról). Munkaügyi Szemle, 49 (5). pp. 18-21. ISSN 0541-3559

Tóth, Arnold and Kálmán, Botond Géza (2021) Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a COVD-19 jövedelmekre kifejtett hatásainak megoldásában. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 2 (4). pp. 2-17. ISSN 2677-1306

Tóth, Arnold and Kálmán, Botond Géza and Poór, József (2022) A covid–19 pandémia hatásai az emberek munkavégzésére és jövedelmére négy európai országban (1. rész). VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 65 (4). pp. 16-32. ISSN 0324-7228

Tóth, Arnold and Kálmán, Botond Géza and Poór, József (2022) A covid−19 pandémia hatásai az emberek munkavégzésére és jövedelmére négy európai országban (2. rész). VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 65 (5). pp. 57-75. ISSN 0324-7228

Tóth, István János and Fazekas, Mihály (2012) A zsebbe fizetés elterjedtsége és a munkanélküliségtől való félelem. In: Közelkép : 1. Adók, transzferek és a munkapiac. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, Budapest, pp. 183-184.

Tóth, István János and Hajdu, Miklós and Makó, Ágnes (2018) Rugalmas foglalkoztatási formák és egyéb családbarát intézkedések a magyar vállalatok körében. In: Munkaerőpiaci tükör, 2017. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 185-189.

Tóth, Tibor (1988) Településhálózat és munkamegosztás. Tér és Társadalom, 2 (1). pp. 67-78. ISSN 0237-7683

Túry, Gábor (2015) A globális vállalati jelenlét strukturális hatásai, a transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulása a Volkswagen példáján. In: „Távol és közel, az elmúlt 25 év területi folyamatai, szerkezetei, intézményei ahogy az új generáció látja”. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, pp. 264-280. ISBN 978-615-5391-41-5

U

Uglyai, György (2005) Személyzeti marketing a hazai vállalatok gyakorlatában. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2005 (2). pp. 49-63. ISSN 0865-7823

Urbanovics, Anna and Sasvári, Péter (2019) Egyetemi dolgozók mérlegen – az egyetemi teljesítményértékelési rendszerek nemzetközi példái. MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE, 9 (4). pp. 333-347. ISSN 2062-9737

Urbánné Mező, Júlia and Udvari, Beáta (2016) Munkapiaci rugalmasság és ifjúsági foglalkoztathatóság. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (4). pp. 431-460. ISSN 0023-4346

V

Vajay, Zsuzsanna (2014) Financial instruments used by the Hungarian SMEs. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2014 (4). pp. 84-90. ISSN 0865-7823

Varga, Júlia (2016) Hova lettek az orvosok? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 63 (1). pp. 1-26. ISSN 0023-4346

Varga, Júlia (2015) Hova lettek az orvosok? : Az orvosok külföldre vándorlása és pályaelhagyása Magyarországon 2003-2011. Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market (BWP 20). MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, Budapest. ISBN 978-615-5594-07-6

Vértesy, László (2021) Wages and income policy - general aspects and the response options for COVID-19. Gazdaságelemző Intézet - Institute of Economic Analysis, Budapest. ISBN 978-615-82444-5-9

Vértesy, László (2018) A kis- és középvállalati szektor Magyarországon. Pénzügyi Műhelytanulmányok (1). Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-421-787-9

Vörös, Máté and Ásványi, Zsófia and Fűrész, Diána Ivett (2022) Evaluating Part-Time and Fixed-Term Employment Schemes by Employees Using the Example of a Financial Insurance Company. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 21 (2). pp. 94-124. ISSN 2415-9271

Vörösmarty, Gyöngyi (2017) Beszerzési csoportok információkezelése. VEZETÉSTUDOMÁNY, 48 (1). pp. 41-47. ISSN 0133-0179

W

Wágner, Tamás Zoltán (2020) A digitális adók kérdése, különös tekintettel a cseh szabályozásra = The Question of Digital Taxes with Special Regard to the Czech Regulation. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (1). pp. 97-125. ISSN 2677-0288

Z

Zsótér, Brigitta Tünde and Molnár, Márk and Gál, József (2015) Economic calculations related to the purchase of packaging machines in a poultry processing plant. ANALELE UNIVERSITÁTII DIN ORADEA FASCICULA PROTECTIA MEDIULUI, 24. pp. 283-286. ISSN 1224-6255

Á

Árva, László (2018) Economic and Technical Factors Behind the Rise and Fall of Economic Globalization and Some Consequences in Hungary. A Historical Perspective. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 275-289. ISSN 1786-6553

Ç

Çörekçioğlu, Selim and Musayeva, Tahmina and Horuz, Deniz and Molnár, Márk (2021) The Effect Syrian War on the Trade and the Role of SME Development Organization. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 105-116. ISSN 2415-9395

É

Ékes, Szeverin Kristóf (2013) A vállalati szektor csődelőrejelzésének „relativitás elmélete”. E-CONOM, 2 (2). pp. 141-155. ISSN 2063-644X

Ú

Úr, Norbert (2013) B2B kapcsolatok az üzleti hálózatban. E-CONOM, 2 (2). pp. 12-21. ISSN 2063-644X

Ü

Ürmösné Simon, Gabriella (2005) A börtönvállalatok helyzete Nyugat-Európában. BÖRTÖNÜGYI SZEMLE, 24 (4). pp. 93-98. ISSN 1417-4758

This list was generated on Thu Jul 18 19:46:27 2024 CEST.