REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD3 Labor / munkaügy > HD35 Working environment / munkakörnyezet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 49.

Article

Baloghová, Éva (2020) Vállalati imázs hatása a munkavállalókra. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (1). pp. 3-10. ISSN 2630-886X

Berényi, László (2006) Szervezeteink kultúrája és menedzsmentje a környezettudatosság tükrében. MAGYAR MINŐSÉG, XV (8-9). pp. 31-35. ISSN 1416-9576

Berényi, László (2013) Számítógép-használat otthon és munkahelyen – digitális kompetencia és a számítógépes munkakörnyezet ergonómiájának empirikus vizsgálata. VEZETÉSTUDOMÁNY, XLIV (4). pp. 51-62. ISSN 0133-0179

Berényi, László (2013) Számítógépes munkahelyek ergonómiája a gyakorlatban. MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 47 (3). pp. 76-86. ISSN 1219-0349

Berényi, László and Szolnoki, Bernadett and Bánhegyesi, Lajos (2015) Office Work: Ergonomic and Medical Aspects. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 11 (2). pp. 21-33. ISSN 1857-7881

Borbély, Zsuzsanna (2019) Egészségmagatartás és mentális egészség - nemi különbségek a munkahelyi stressz megélésében = Health behavior, mental health – responses of police trainees to occupational stress. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 67 (7-8). pp. 37-50. ISSN 2062-9494

Csókási, Krisztina and Bandi, Szabolcs and Nagy, László and Péley, Bernadette and Láng, András (2019) Az alapvető pszichológiai szükségletek mint a munkahelyi jóllétet és a szervezeti azonosulást befolyásoló tényezők. REPLIKA (111). pp. 87-104. ISSN 0865-8188

Daraje, Gutama Namomsa (2021) Challenges and Achievement of Public Sector Reform Using the Kaizen Philosophy: The Case of Ambo University = Wyzwania i Osiągnięcia Reformy Sektora Publicznego z Wykorzystaniem Filozofii Kaizen: Przypadek Uniwersytetu w Ambo. INTERCATHEDRA : SCIENTIFIC QUARTERLY - FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, 48 (3). pp. 123-131. ISSN 1640-3622 (print); 2545-2045 (online)

Elekes, Edit (2014) Szervezetfejlesztés a változás jegyében egy rendvédelmi szervnél = Organization Development in order to Induce Positive Changes at a Law Enforcement Department. GRADUS, 1 (1). pp. 28-33. ISSN 2064-8014

Erdei, Attila (2021) The protection of train crews during their work in the agglomeration of Budapest. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (4). pp. 17-26. ISSN 2415-9395

Erős M., Attila and Szabó, Éva (2020) A kiégés és a munkahelyi értékeltérés összefüggései a versenyszférában. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 20 (3). pp. 7-26. ISSN 1419-872X

Forgács, Tamás (2008) Egy kistérségi távmunka stratégia bemutatása. Tér és Társadalom, 22 (2). pp. 123-143. ISSN 0237-7683

Győri, Ágnes and Perpék, Éva (2021) Szakmai munkakörülmények, kiégés és mobilitás a szociális és fejlesztő szakemberek körében = Professional Working Conditions, Burnout and Mobility Among Social and Developmental Professionals. SOCIO.HU - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 11 (3). pp. 20-38. ISSN 2063-0468

Győri, Ágnes and Perpék, Éva (2021) Work Conditions and Burnout: An Exploratory Study Among Hungarian Workers in Family and Child Welfare, Child Protection and Pedagogical Professional Services = Munkakörülmények és kiégés: egy feltáró vizsgálat eredményei a család- és gyermekjólét, a gyermekvédelem és a pedagógiai szakszolgálat szakemberei körében. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK. pp. 1-15. ISSN 1369-1457 (print); 1468-2664 (online)

Horváth, Lilla (2022) Examination of the Application of Currently Used, New or Additional Firefighting Personal Protective Equipment. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF SECURITY, STRATEGY, DEFENCE STUDIES, MILITARY TECHNOLOGY AND PUBLIC MANAGEMENT, 21 (3). pp. 49-70. ISSN 2498-5392 (print); 2786-0744 (online)

Horváth, Lilla (2022) Tűzoltólaktanya munkavédelmi szemmel = Fire Station Barracks from an Occupational Health and Safety Perspective. HADMÉRNÖK : KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYOK ONLINE FOLYÓIRATA, 17 (3). pp. 59-69. ISSN 1788-1919

Horváth, Zsuzsanna (2022) A munka és környezetének változó világa. EDUCATIO, 31 (4). pp. 698-704. ISSN 1216-3384

Kiss, Danuta (2013) A szellemi tőke szerepe a posztindusztriális társadalomban = The role of intellectual capital in the postindustrial society. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 15-38. ISSN 0865-7823

Kovács, Gábor and Tőzsér, Erzsébet (2017) A vezetői attitűdök, vezetői stílusok és a dolgozói elégedettség összefüggéseinek vizsgálata egy megyei rendőr-főkapitányságon = Researching the Relationship between Leadership Attitudes, Leadership Styles and Employee Satisfaction at one County Police Headquarters. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 138-157. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Kozák, Anita (2020) Kikből lesz “jó katona?” A szervezeti polgár magatartás hazai empirikus vizsgálata. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 1 (2). pp. 54-65. ISSN 2677-1306

Kárpáti, László (2022) Egészségmegőrzés és tudatos életmód a 21. század digitális munkahelyein. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 3 (1). pp. 67-75. ISSN 2677-1306

Makó, Csaba and Keszi, Roland and Polyánszky T., Zoltán (2003) A munkáltatók távmunkával szembeni beállítottságai. VEZETÉSTUDOMÁNY, 34 (12). pp. 12-17. ISSN 0133-0179

Makó, Csaba and Novoszáth, Ágnes (2000) A munkavállalók képviseleti részvételének intézménye: az üzemi tanács. MUNKAÜGYI SZEMLE, 44 (2). pp. 15-19. ISSN 0541-3559

Makó, Csaba and Novoszáth, Ágnes (2000) A munkavállalók képviseleti részvételének intézménye: az üzemi tanács. MUNKAÜGYI SZEMLE, 44 (1). pp. 24-29. ISSN 0541-3559

Moreno Mencia, Patricia and Cantarero Prieto, David (2020) Job Status and Depressive Symptoms in Older Employees : An Empirical Analysis with SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Data. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 15 (2). pp. 168-177. ISSN 1788-7119

Nistor, Katalin and Tóth, Gergely and Szócska, Miklós (2023) Bizonyítékalapú pszichoszociális kockázatértékelés a munkahelyen: a depressziós tünetegyüttes prediktorainak vizsgálta. IME, 22 (4). pp. 5-15. ISSN 1588-6387

Nistor, Katalin and Tóth, Gergely and Szócska, Miklós (2021) Munkahelyi pszichoszociális tényezők specifikumai a humán-egészségügyi és szociális ellátás ágazatban dolgozók körében. Komparatív vizsgálat. IME: INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY / INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 20 (3). pp. 3-10. ISSN 1588-6387

Pap, András László (2015) Intézményes diszkrimináció és zaklatás. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 63 (12). pp. 80-105. ISSN 2062-9494

Ritzlné Kazimir, Ildikó (2020) Végtelen álmok- egy játék, amely megváltoztatta az innovációt azáltal, hogy forradalmian új megoldásokat, új üzleti és gazdasági modelleket és egy teljesen új munkamódszert hozott létre. KÖZ-GAZDASÁG, 15 (2). pp. 76-79. ISSN 1788-0696

Simó, Ferenc Zoltán (2022) Working Conditions: An Embedded Historical Prospective = Munkakörülmények: Egy történelembe ágyazott nézőpont. LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 4 (2). pp. 51-60. ISSN 2676-9964

Slocinska, Anna and Depta, Adam (2015) Knowledge Sharing Behaviour and Development of Small and Medium-sized Enterprises. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 11 (02). pp. 69-78. ISSN 1589-3413

Szabó, Ágnes and Kajos, Attila (2023) A munkahelyi mozgásprogramok szervezeti és egyéni oldala : Előnyök, értékteremtő tényezők, motivációk. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (4). pp. 54-68. ISSN 0133-0179

Szilas, Roland Ferenc and Dankó, Dóra (2023) Evaluating dominant “healthy workplace models” from the perspective of positive psychology principles = Meghatározó “egészséges munkahelymodellek” értékelése a pozitív pszichológiai alapelvek szempontjából. VEZETÉSTUDOMÁNY, 54 (11). pp. 61-75. ISSN 0133-0179

Szolnoki, Bernadett and Berényi, László (2016) A munkahelyi egészségfejlesztés szükségessége és lehetőségei. GRADUS, 3 (1). pp. 495-500. ISSN 2064-8014

Vakhal, Péter (2023) A magyar kkv-szektor térbeli szerkezetének vizsgálata irányított statisztikai eszközök segítségével = Analysis of the Hungarian SME Structure by Circular Statistics Tools. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 67 (7-8). pp. 3-36. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Varga, Ágnes (2019) A vállalkozások térbeli koncentrációjának változása Borsod-Abaúj-Zemplén megye periferikus járásaiban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 16 (3). pp. 52-61. ISSN 1786-1594

Zellei, Gábor (2020) Veszélyes üzemek humán kockázatai : összefüggések, hazai helyzet, és a közeljövő feladatai. POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, 13 (ksz.). pp. 225-237. ISSN 1788-2168

Book Section

Busch, Irén and Cseres-Gergely, Zsombor and Neumann, László (2012) A munkapiac intézményi környezetének alakulása 2011 szeptembere és 2012 augusztusa között. In: Munkaerőpiaci tükör, 2012. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, Budapest, pp. 275-323.

Deák, Csaba (2006) A csoportfejlődés szakaszai. In: A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Z-Press Kiadó, Miskolc, pp. 385-403. ISBN 963 9493 33 3

Győri, Ágnes (2020) Érzelmi, fizikai és mentális megterhelés a szociális és fejlesztő szakemberek körében. In: Szakmai együttműködés, iskolai hátránykompenzáció, szakmai jóllét. Abaliget, Magyarország Kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával, Pécs, pp. 147-164. ISBN 978-615-81677-0-3

Győri, Ágnes (2020) A szociális és fejlesztő szakemberek vélekedése a szakmai munka körülményeiről. In: Szakmai együttműködés, iskolai hátránykompenzáció, szakmai jóllét. Abaliget, Magyarország Kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával, Pécs, pp. 129-146. ISBN 978-615-81677-0-3

Halasi, Nóra (2021) Feltáró kutatás a hivatástudat és motiváció jelentőségének vizsgálatára, a Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság személyi állományának összefüggésében. In: „Tehetség, szorgalom, hivatás” : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 251-265. ISBN 978-615-81879-0-9

Kálmán, Judit (2021) Közösségi munkahelyek Budapesten és a válság hatása. In: Munkaerőpiaci tükör, 2020. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, ELKH, Budapest, pp. 176-180.

Köllő, János (2021) Accident Risk and Wages – Theoretical Considerations. In: The Hungarian Labour Market 2020. The Hungarian Labour Market . Centre for Economic and Regional Studies Institute of Economics, Budapest, pp. 123-124.

Köllő, János and Sinka-Grósz, Zsuzsanna (2021) Accidents at Work. In: The Hungarian Labour Market 2020. The Hungarian Labour Market . Centre for Economic and Regional Studies Institute of Economics, Budapest, pp. 119-122.

Monograph

Kárpáti, József and Németh, Edit and Szivos, László (2021) Hogyan menedzselik a magyar cégek dolgozóik irodai munkakörnyezetét? Documentation. UNSPECIFIED.

Conference or Workshop Item

Juhász, Tímea and Kálmán, Botond and Tóth, Arnold (2018) Family-Friendly Employment Concepts in Organisations of Different Sizes in Hungary in 2018. In: Reprodukce lidského kapitálu 2018, 2018.11.08-2018.11.09, Prága.

Book

Bagó, József and Munkácsy, Ferenc, eds. (2022) Munkatudományi üzenetek a karanténból. Válogatás az MKT Munkaügyi Szakosztálya szervezésében, illetve közreműködésével megvalósuló szakmai konferenciák összefoglalóiból (2020-2021). Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest. ISBN 978-963-8451-29-3

Bakosné Böröcz, Mária (2016) A KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK KEZELÉSE ÉS A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT RENDSZEREK JELENTŐSÉGE A GYAKORLATBAN. SZAKTANÁCSADÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA, 4 (12). Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. ISBN 978-963-269-532-7

This list was generated on Sat Feb 24 08:04:55 2024 CET.