REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HM Sociology / társadalomkutatás > HM2 Social structure / társadalmi szerkezet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items at this level: 125.

A

Abwao, Martin (2014) Youths and agribusiness development in Kenya. Studia Mundi – Economica, 1 (1). pp. 70-78. ISSN 2415-9395

Albert, Fruzsina and Dávid, Beáta (2018) Interpersonal relationships in Hungary – an overview. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 7 (2). pp. 72-93. ISSN 2063-6415

András, Edit (2015) Wer ist der Fremde, wer der Andere in der postsozialistischen, nationalistischen ungarishen (Kunst-)Szene? Springerin (3). pp. 28-35. ISSN 2029-1830

Arruzza, Cinzia and Bhattachary, Tithi and Fraser, Nancy and Kovács, Janka (2022) A 99% feminizmusa. Egy kiáltvány. SIC ITUR AD ASTRA (77). pp. 47-74. ISSN 0238-4779

Artner, Annamária (2012) Globális munkaerő-piaci és profittendenciák. In: A Változó Világgazdaság - útkeresések, tapasztalatok és kilátások I. kötet - Globális kérdések. A Változó Világgazdaság, 1 . MTA KRTK Világgazdasági Intézet : Világgazdasági Kutatásokért Alapítvány, Budapest, pp. 140-156. ISBN 978-963-301-588-9

B

Balogh, Péter and Huzsvai, László and Pocsai, Krisztina (2015) SITUATION AND CHALLENGES OF THE TRADITIONAL MANGALICA CHAIN IN HUNGARY. International Food and Agribusiness Management Review. pp. 1-33. ISSN 1559-2448 (Submitted)

Balázs, Ferenc (2018) Lokális identitáskonstrukciók vizsgálata Sopronban = Local Identity Construction Analysis in Sopron. Studia Mundi – Economica, 5 (3). pp. 3-18. ISSN 2415-9395

Balázs, László (2020) Organisational Culture in Educational Institutions in Central, Northern, and North-Eastern Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 399-412. ISSN 1786-6553

Benedek, Zsófia and Balázs, Bálint (2014) Az élelmiszertermelés relokalizációjának térbeli-társadalmi különbségei Magyarországon. Tér és Társadalom, 28 (4). pp. 63-76. ISSN 2062-9923

Berki, Boglárka and Málovics, György (2020) Városi deszegregáció, társadalmilag heterogén lakóközösségek, társadalmi tőke – egy hazai városi szegregátum felszámolásának tapasztalatai = The Role of Social Capital in Urban Desegregation Processes. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 35-66. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Bertalan, Laura (2019) Szirmai V. (2019): Városok és városlakók (A befogadó és a kirekesztő városok). (Corvina Kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 339 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 204-208. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Berényi, Eszter (2022) Social selection step by step: The case of the Early Selective Grammar Schools in Hungary. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS, 8 (2). pp. 59-79. ISSN 2416-089X

Bognár, Bulcsu (2022) A társadalmi terek újragondolásával város és vidékének egységéért. Erdei Ferenc 1945 utáni koncepciójának alakváltozásairól = Rethinking social space in furthering the integration of the city and its countryside: changes in Ferenc Erdei’s concept after 1945. Tér és Társadalom, 36 (2). pp. 26-48. ISSN 0237-7683

Botos, Katalin (2018) Az elöregedő társadalom problémái = Problems in an Aging Society. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (4-6). pp. 95-104. ISSN 1786-6553

Bánóczi, Eszter and Kabai, Imre and Kovássy, Katalin (2015) A "Körte". JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 4 (3). pp. 121-144. ISSN 0209-584X (nyomtatott); 1588-0761 (elektronikus)

Básthy, Ágnes Jusztina (2021) „Fehérek” és „Feketék” : Kelet-európai diszkurzív stratégiák a gyarmatosítás örökségéről és a rasszról (esettanulmány). REPLIKA (123). pp. 15-32. ISSN 0865-8188

C

Csanádi, Gábor and Csizmady, Adrienne (2008) Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változásai Budapesten = Urban Planning and the Changes of the Socio-Spatial Structure of Budapest. Project Report. OTKA.

Csaplár-Degovics, Krisztián and Demeter, Gábor and Bottlik, Zsolt (2015) Etnic maps as instruments of nation-building on the Balkans (1900-1914). The Austro-Hungarian experirnce. In: БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР. Institut za Nacionalna Istorija, Skopje, pp. 89-108. ISBN 978-9989-159-68-8

Csata, Zsombor (2012) Confiance ou scepticisme: l’evaluation des institutions civiles et politiques en Roumanie. In: Nouvelles democraties et socialisation politique. Etude comparee des cas du Benin, du Bukina Faso et de la Roumanie. L'Harmattan, Paris, pp. 181-203. ISBN 9782296963849

Csata, Zsombor (2017) Helyzetkép a határon túli magyar fiatalok munkaerőpiaci és gazdasági helyzetéről. In: Változó kisebbség : Kárpát-medencei Magyar fiatalok : A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Mathias Corvinus Collegium Tihanyi Alapítvány, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 367-387. ISBN 978-615-80718-3-3

Csizmady, Adrienne and Csurgó, Bernadett and Kovách, Imre and Megyesi, Boldizsár (2017) Területiség és társadalmi integráció. In: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Belvedere Meridionale, MTA TK Szociológiai Intézet, Budapest-Szeged.

Csoba, Judit (2017) A kertkultúra és a háztartásgazdaság szerepe a vidéki szegények társadalmi integrációjában – 25 éves a Szociális Földprogram. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 85-102. ISSN 2062-9923

D

Domschitz, Mátyás (2021) Osztálytalálkozó. REPLIKA (121). pp. 279-285. ISSN 0865-8188

E

East, May (2018) Rising Cities: Continuity, Innovation and Deliberation of Vauban District of Freiburg, Germany. ECOCYCLES, 4 (2). pp. 58-71. ISSN 2416-2140

F

Faragó, László (2016) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek = Sociospatial disparities. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 118-123. ISSN 2062-9923

Farkas, Jenő Zsolt and Lennert, József and Kovács, András Donát and Kanalas, Imre (2017) Impacts and consequences of residential segregation of Roma in urban spaces: Case studies from Hungary = Vplivi in posledice prostorske segregacije Romov na mestnih območjih - madžarske študije primera. URBANI IZZIV, 28 (2). pp. 136-148. ISSN 0353-6483 (print); 1855-8399 (online)

Farkas, Zoltán (2016) A társadalmi struktúra fogalmának értelmezései. II. rész. JEL-KÉP (2). pp. 87-109. ISSN 0229-584

Fedinec, Csilla (2011) The Creation of Hungarian Minority Groups - Czechoslovakia: Transcarpathia. In: Minority Hungarian communities in the twentieth century. East European monographs (774). Atlantic Research and Publications, Boulder, pp. 62-64. ISBN 978-0-88033-677-2

Fehér, Katalin and Németh, Krisztina and Zsibók, Zsuzsanna (2016) Társadalmi egyenlőtlenségek városi terekben. Beszámoló a Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely panelkonferenciájáról = Social differences in urban spaces. A report on the Panel conference of the Socio-spatial inequalities horizontal research network. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 153-160. ISSN 2062-9923

Fülöp, Márta (2011) The Enthusiasism and/or the Fear Concerning the Globalization among the Post-Socialist Youth : The Case of the Hungarian University Students. Citizenship Teaching & Learning, 6 (2). pp. 155-174. ISSN 17511917

G

Garai-Fodor, Mónika (2020) Az önkéntességre motiváló tényezők és az értékrend összefüggése a hazai Z generáció körében = Correlation between Drivers of Volunteering and the Moral Code among Generation Z Hungarians. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (4-6). pp. 298-305. ISSN 1786-6553

Gellén, Márton and Rácz, Anita Mária (2020) Motivation and Professionalisation in Hungarian Civil Service – an Empirical Analysis on Hungarian Regional Civil Service. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 460-472. ISSN 1786-6553

Gittins, Tim and Lang, Richard and Tölgyessy Péterné Sass, Magdolna (2015) The effect of return migration driven social capital on SME internationalisation : a comparative case study of IT sector entrepreneurs in Central and Eastern Europe. REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE, 9 (2). pp. 385-409. ISSN 1863-6683

Grin, François (2019) A kulturális sokféleség áráról. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 27 (3). pp. 5-27. ISSN 0865-557X

Gyöngyössy, Orsolya (2014) Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 48; A vallási kultúrakutatás könyvei 16. . Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, Szeged. ISBN 978-963-306-332-3

H

Hamar, Anna (2014) "Mi lenne nélkülük...?": Külföldi és hazai napszámosok egy Dél-Pest megyei kistérségben. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Hamarics, Eszter and Nagy, Ádám (2020) „Vajon, s mikor leszön jó Budában lakásom?” Hajléktalan fiatalok a fővárosban. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG, 11 (1). pp. 47-57. ISSN 0133-2597

Harangozó, Gábor and Kovács, Zoltán and Kondor, Attila Csaba and Szabó, Balázs (2019) A budapesti várostérség fogyasztási alapú ökológiai lábnyomának változása 2003 és 2013 között = Changes in the household consumption-based ecological footprint of Budapest metropolitan region between 2003 and 2013. TERÜLETI STATISZTIKA, 59 (1). pp. 97-123. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251

Horeczki, Réka (2021) Értékes vidéki térségek a koronavírus-járvány idején. KÁRPÁT-HAZA SZEMLE : A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGKUTATÁS INTERDISZCIPLINÁRIS SZAKMAI FOLYÓIRATA (1-2). pp. 16-22. ISSN 2732-1789

Horn, Dániel and Keller, Tamás (2015) Hungary: The Impact of Gender Culture. In: Gender, Education and Employment An International Comparison of School-to-Work Transitions. Edward Elgar, pp. 280-296. (Submitted)

Horzsa, Gergely (2022) Társadalomstruktúra az Orbán-rendszerben : Kovách Imre és munkatársai integrációs mechanizmusokról szóló köteteinek bemutatása. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 32 (2). pp. 78-90. ISSN 1216-2051

Huszár, Ákos (2022) Létminimum és osztályelemzés. REPLIKA (125). pp. 69-82. ISSN 0865-8188

Huszár, Ákos and Győri, Ágnes and Balogh, Karolina (2022) Resistance to Change: Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE, 1 (1). ISSN 1360-7804

J

Jelinek, Csaba and Pósfai, Zsuzsanna (2020) A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon. Periféria Tanulmányok, 1 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-7740-6

Jánossy, Zsuzsanna (2015) Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában. Studia Mundi – Economica, 2 (1). pp. 38-52. ISSN 2415-9395

Járosi, Katalin (2008) Változó regionális identitás - átalakuló helyi társadalom: helyi lakosok és nyugati migránsok kommunikációs hálózatai két nyugat-magyarországi településen = Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages. Project Report. OTKA.

Jász, Krisztina (2004) A társadalmi kirekesztettség: a perifériára szorult társadalmi csoportok az átmenet időszakában. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 43-56. ISSN 0237-7683

K

Kapitány, Zsuzsa and Molnár, György (2008) Egyenlőtlenség, szegénység, mobilitás és stabilitás Magyarországon, 2003-2005 = Inequality, Poverty, Mobility and Stability in Hungary, 2003-2005. Project Report. OTKA.

Karády, Viktor Győző and Andor, Eszter and Biró, Zsuzsanna and Kovács-Nastasa, Lucian and Lafferton, Emese and Pálffy, Zoltán (2006) Jogi, bölcsész és teológus diplomások Magyarországon (1867-1919). Prozopográfiai alapvetés és tanulmány a honi humánértelmiség rekrutációjáról, képzési viszonyairól, szellemi alkotókészségéről s a társadalmi elitben elfoglalt helyéről a nemzetállam m = Hungarian university graduates in Law, Theology, the Arts and the Sciences (1867-1919). Prosopographic foundations of the study of the intelligentsia with classical education as to its recruitment patterns, academic education, intellectual creativity. Project Report. OTKA.

Kaszás, Beáta and Tiringer, István (2021) A Szelekció–Optimalizáció–Kompenzáció Rövid Kérdőív magyar adaptációja. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 22 (4). pp. 352-375. ISSN 1419-8126

Kiss, Endre (2021) Globális identitás. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA, 10 (1). pp. 113-118. ISSN 0209584X

Kmetty, Zoltán and Tardos, Róbert and Albert, Fruzsina and Dávid, Beáta (2018) Mapping social milieus and cohesion patterns between 1997 and 2014. Exploiting the potential of the occupational position generator. SOCIAL NETWORKS, 55. pp. 116-129. ISSN 0378-8733

Komlósi, Éva (2014) A regionális jövedelmi egyenlőtlenségek alakulása Japánban 1970 és 2005 között = Regional and structural components of taxable income growth in Japan between 1970 and 2005. Tér és Társadalom, 28 (3). pp. 85-109. ISSN 2062-9923

Kopátsy, Sándor (2018) A három születésnapi kívánságom = My Three Birthday Wishes. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 354-360. ISSN 1786-6553

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Kovách, Imre and Szabari, Vera and Kristóf, Luca and Légmán, Anna and Tóth, Ágnes and Vékás, János and Papp Z., Attila and Mészáros, Magdolna and Csurgó, Bernadett and Megyesi, Boldizsár and Fényes Zs., Hajnalka and Bányai, Borbála and Girst, Noémi and Keil, András and Czibere, Ibolya and Lampl, Zsuzsanna and Márton, János (2011) Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Argumentum, MTA Politikatudományi Intézet, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. ISBN 978-963-446-605-5

Kovács, Erno and Bacsi, Zsuzsanna and Bokor, Ibolya and Loke, Zsuzsanna Katalin (2008) Lomizók és lomok az Európai Unió perifériáján - A szegénység fogyasztói társadalma = Junk and Jumble Pickers in the Periphery of the European Union - the Consumer Society of Poverty. Project Report. OTKA.

Kovács, Olivér (2020) The Hungarian Eurolessness - From Eulogy to Neutrality and Beyond. In: The Political Economy of the Eurozone in East Central Europe: Why In, Why Out? Routledge Books, London. (In Press)

Kovács, Ramóna (2021) Pihon yŏsŏng – New Lifestyle and New Choices for Marriage and Unmarried Life in South Korea. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (1). pp. 107-128. ISSN 2060-9655

Koós, Bálint (2015) A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 53-68. ISSN 2062-9923

Kulcsár, László (2013) Helyzetkép a magyar vidéki társadalomról. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (1). pp. 130-132. ISSN 0865-7823

Kürti, Tünde and Csata, Zsombor (2022) Recenzió Veres Valér (szerk.) Erdélyi magyar ifjúság – Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között című könyvéhez. Kárpát-haza Szemle, 2022 (1). pp. 83-88. ISSN 2732-1789

L

Ladányi, János (1991) Leszakadók - A gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái. REPLIKA, 2 (4). pp. 1-39. ISSN 0865-8188

Lajos, Veronika (2015) Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban. In: Patrimónium és társadalom a 20. században: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kriza János Néprajzi Társaság; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, pp. 207-220.

Lannert, Judit and Nagy, Beáta (2019) A nők helyzete a magyar tudományos életben. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 29 (4). pp. 63-82. ISSN 1216-2051

M

Makó, Csaba (2001) A magyar munkaügyi kapcsolatok duális karaktere (A munkavállalói részvét intézménye és az európai perspektíva). Társadalomkutatás, 19 (3-4). pp. 145-169. ISSN 0231-2522

Marien, Anita (2015) A területi identitás magatartási megnyilvánulásai, különös tekintettel a költözési szándékra. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK, XII (1). pp. 4-16. ISSN 1786-1594

Mavlianov, Sanzharbek (2014) Income inequality in low-income countries: reasons and fundamental solutions. Studia Mundi – Economica, 1 (1). pp. 98-102. ISSN 2415-9395

Mihály, Melinda (2019) Újratermelődő „gettók”? A helyi fejlesztés lehetőségei és korlátai egy szélsőségesen marginalizált kistelepülésen = Reproducing “ghettos”? – Development in a village undergoing advanced peripheralisation. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33 (4). pp. 132-156. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Mészáros, Csaba (2014) Marshall Sahlins: What Kinship is – And Is Not. University of Chicago Press. Chicago and London. 2013. 110 p. Ethnographia. pp. 146-147. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2013) Tekintély és bizalom. Kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben. Kultúrák Keresztútján, 20 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-709-5

Mészáros, Csaba (2014) A tinta nem válik vérré – vagy mégis? : Vezetéknevek és rokonsági kapcsolatok Közép-Jakutiában. In: Mwomboko. Köszönötó kötet Sárkány MIhály 70. születésnapjára. MAKAT - ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, pp. 24-41. ISBN 978-615-800003-1-4

N

Nagy, Benedek and Udvari, Beáta and Lengyel, Imre (2019) Újraiparosodás Kelet-Közép-Európában – újraéledő centrum–periféria munkamegosztás? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (2). pp. 163-184. ISSN 0023-4346

Nagy, Erika and Nagy, Gábor (2019) Az állam szerepe a városi terek fogyasztás-központú „újratermelésében” = State agency in the consumption-centred restructuring of urban spaces. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 61-86. ISSN 0237-7683

Nagy, Erika and Virág, Tünde (2015) A tér szerepe az egyenlőtlenségek kutatásában. Jegyzetek az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelyének megalakulásához = The role of space in studying inequalities. Notes on the formation of the new horizontal group on socio-spatial inequalities at the Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 172-177. ISSN 2062-9923

Nagy, Péter Tibor and Biró, Zsuzsanna and Híves, Tamás and Pálnik, László and Sárkány, Eszter and Szabó, Lajos (2008) Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon = The level of education in the regions of mid-war Hungary. Project Report. OTKA.

Nádasi, Eszter (2017) Orvos-beteg viszonyrendszerek az amerikai kórházsorozatokban. REPLIKA (105). pp. 69-82. ISSN 0865-8188

P

Pakot, Levente and Ori, Péter (2015) Socioeconomic and religious differentials in marital fertility during the fertility transition: a micro-level study from Western Hungary, 1850-1939. Demográfia English Edition, 58 (5). pp. 5-37. ISSN 1787-940X

Pap, András László and Kovács Szitkay, Eszter (2023) Science, identity and the law: Intersecting conceptualization and operationalization of race and ethnicity. SOCIÉTÉS PLURIELLES, L'iden (5). pp. 3-60. ISSN 2557-9959

Papp Z., Attila and Csata, Zsombor (2013) Aranymetszés 2013 : Külhoni magyar doktoranduszok a Kárpát-medencében. Gondolat, Budapest. ISBN 9789636934972

Plébán, János Kristóf and Muhoray, Árpád (2017) Mentőszervezeti fejlesztési keretek az európai uniós polgári védelmi szakpolitika tükrében [Development Frameworks of the Rescue Organizations in the Field of the European Union Civil Protection Policy]. BOLYAI SZEMLE, 26 (2). pp. 125-142. ISSN 1416-1443

Póla, Péter and Finta, István (2020) Szociális szövetkezetek periférikus térségekben – a sikeres működés feltételei és akadályai. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 142-169. ISSN 2062-9923

R

Rajkai, Zsombor (2021) The Role of Family in Modern China: A Blended Compressed Transformation of the Private and Public Spheres. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 13 (1). pp. 241-254. ISSN 2060-9655

Ritter, Krisztián (2018) Special features and problems of rural society in Hungary. Studia Mundi – Economica, 5 (1). pp. 98-112. ISSN 2415-9395

Rákó, Erzsébet and Bocsi, Veronika (2020) Roma szakkollégisták Hajdú-Bihar megyében. Különleges Bánásmód, 6 (4). pp. 41-60. ISSN 2498-5368

S

Sasvári, Péter László (2013) Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és boszniai-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében. In: Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején. Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején . International Research Institute s.r.o., Štúrovo, Szlovákia, pp. 69-78. ISBN 978-80-971251-4-1

Sigatu, Kaleab Tadesse (2018) Rural Security - Lesson Learnt From Horn of Africa–Ethiopia: Conflicts Caused by Change in Living Space. University of Public Service, Budapest.

Simon, Katalin (2017) Orvos-beteg viszony Magyarországon a modernizáció előtt (16-19. század). REPLIKA (105). pp. 13-29. ISSN 0865-8188

Szarvas, Zsuzsanna and Danó, Orsolya and Földváryné Kiss, Réka and Fülöp, Hajnalka and Mód, László Balázs and Molnár, Ágnes and Molnár, Mária (2006) Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays. Project Report. OTKA.

Szente-Varga, Mónika (2016) Brazília az olimpia előtt. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE (3). pp. 111-124. ISSN 1789-5286

Szente-Varga, Mónika (2015) Pillanatkép: Ecuador 1920-ban. ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM (45). pp. 51-59. ISSN 1418-7191

Szente-Varga, Mónika (2016) Társadalmi és politikai tendenciák Bolíviában a 21. században. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE (2). pp. 3-16. ISSN 1789-5286

Szijártó, Zsolt (2018) Új kihívások a városi etnikai közösségkutatások előtt: a digitalizáció és a kollaboráció. REPLIKA (108-09). pp. 195-208. ISSN 0865-8188

Szirmai, Viktória (2016) A Kárpát-medence gazdasági és társadalmi szerkezete és kezelési lehetőségei – Egy személyes hangvételű bevezetés = Economic and social structure of the Carpathian basin and the possibilities of their management – A personal introduction. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 106-109. ISSN 2062-9923

Szirmai, Viktória (2014) The social well-being issues of the European urbanisation stages and the possibilities of their management by the creation of spatial configurations. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 6 (2). pp. 64-76. ISSN 1821-2506

Szirmai, Viktória and Schuchmann, Júlia and Halász, Levente (2016) Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében = Post-socialist well-being and spatial inequalities in the Carpathian Basin. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 110-128. ISSN 2062-9923

Szoboszlai, Zsolt (2004) Szegénység, marginalizáció, szegregáció. Adalék a társadalmi egyenlőtlenségek értelmezéséhez. Tér és Társadalom, 18 (3). pp. 25-42. ISSN 0237-7683

Szántó, Zoltán and Janky, Béla and Kovács, Benedek and Takács, Károly (2008) Társadalmi kontroll, kollektív cselekvés és a társadalmi hálózatok stabilitása = Social Control, Collective Action and Stability of Social Networks. Project Report. OTKA.

Szűcs, Antónia and Bujdosó, Zoltán and Szabó, Róbert (2023) Assessing disadvantaged areas from the perspective of its residents. ECOCYCLES, 9 (1). pp. 16-24. ISSN 2416-2140

T

Tardos, Róbert and Angelusz, Róbert (2007) Interszekció-konszolidáció és kulturális tömbök a magyar társadalomban = Intersection-consolidation and cultural blocks in the Hungarian society. Project Report. OTKA.

Teveli-Horváth, Dorottya and Varga, Virág (2023) A magyar kreatív fiatalok lakóhelyválasztási preferenciái és annak változása a COVID-19 fényében = Housing preferences of the Hungarian creative youth and its changes in the light of COVID-19 – results of a longitudinal focus group study. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 37 (1). pp. 71-91. ISSN 0237-7683

Timár, Judit (2019) „Államosított tértermelés” a kiszorítottak perspektívájából egy dzsentrifikálódó városrészben = The “nationalised production of space” from the perspective of displaced people in an urban district undergoing gentrification. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 38-60. ISSN 0237-7683

Trenka, Magdolna (2016) ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK Imparitas Factorok. Esélyegyenlőtlenségi Tényezők, a nők vezetővé válása előtt = Imparity Factors. Inequality Factors, prior to women becoming senior leader. Kaleidoscope history, 7 (13). pp. 349-376. ISSN 20622597

Tóth, Janka and Méreiné Berki, Boglárka and Málovics, György and Juhász, Judit and Boros, Lajos (2017) „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 62-84. ISSN 2062-9923

Tóth, Tamás (2018) Közösségépítés települési dimenziói = Settlements Dimensons of Community Development. Studia Mundi – Economica, 5 (2). pp. 58-73. ISSN 2415-9395

Tóth, Zoltán and Czoch, Gábor and Heilig, Balázs and Pozsgai, Péter (2007) A történeti Abaúj, Torna, Zemplén megye társadalma a 19. század második felében. Mikroszintű regionális történeti-szociológiai vizsgálat = The society of the historical Abaúj, Torna, Zemplén counties in the second half 19th century. Project Report. OTKA.

Tőzsér, Anett (2019) A magyar társadalom mentális egészségi állapotának bemutatása. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 370-382. ISSN 1786-6553

U

Utasi, Ágnes (2013) Kötelékben : Szolidaritás-hálók és közélet. MTA Társadalomkutató Központ; Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978 963 9573 64 2

Utasi, Ágnes and Fekete, Judit and Juhász, Erika and Nagy, Ildikó and Szogyi, Lenke (2008) Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre = Subjective Quality of Life and the Effect of Social Network. Project Report. OTKA.

V

Vastagh, Zoltán (2019) Osztálystruktúra és jövedelemegyenlőtlenség: az erőforrás integrációs modell empirikus összehasonlító tesztje. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 29 (4). pp. 33-62. ISSN 1216-2051

Velkey, Gábor (2019) A térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében = Spatial-social inequalities and their reproduction in the Hungarian primary school system. Tér és Társadalom, 33 (4). pp. 104-131. ISSN 0237-7683

Veres, Valér (2015) NÉPESSÉGSZERKEZET ÉS NEMZETISÉG. AZ ERDÉLYI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI KÉPE A 2002. ÉS 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. ISBN ISBN 978-973-595-800-8

Veres, Valér (2017) Social effects triggered by the expansion of higher education in Romania. Hungarian Educational Research Journal, 7 (1). pp. 36-91. ISSN 2064-2199

Veres, Valér (2017) A romániai magyarok oktatási esélyegyenlőtlenségei és a felsőoktatási expanzió,a népszámlálások alapján. In: Szülőföldön Magyarul. Iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 187-214. ISBN 978 963 318 635 0

Vysotskaya, Volha (2017) Youth transition to the labour market during employment mobility. Employment and inequality of young people in Europe. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 118-130. ISSN 2062-9923

Vysotskaya, Volha (2017) A fiatalok átlépése a munka világába foglalkoztatási mobilitással, esélyhátrányok Európában. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 105-117. ISSN 2062-9923

Váradi, Mónika Mária (2020) Az (im)mobilitás dinamikái vidéki terekben - szakirodalmi kitekintés, empirikus kiegészítésekkel = The dynamics of (im)mobility in rural areas – literature review and some empirical comments. Tér és Társadalom, 34 (3). pp. 114-141. ISSN 2062-9923

Váradi, Mónika Mária (2014) Szegénység és projektvilág. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Váradi, Mónika Mária and Bindorffer, Györgyi and Eiler, Ferenc and Kovács, Katalin (2007) Migráció, helyi társadalom, identitás = Migration, local society, identity. Project Report. OTKA.

Vértesy, László (2021) Demography in the EU and in Hungary - snapshot, opportunities and challenges. Gazdaságelemző Intézet - Institute for Economic Analysis, Budapest. ISBN 978-615-82444-0-4

W

Weninger, Sándor (2019) Városarculati megközelítések a 21. századi magyar városok településmarketingjében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 427-436. ISSN 1786-6553

Wisnovszky, Gábor György (2018) A szuverenitás valódi forrásának feltérképezése a nyugati államfejlődésen és a magyar rendszerváltáson keresztül = Mapping the Genuine Source of Sovereignty Through Western European State Development and the Change of Regime in Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (1-3). pp. 44-56. ISSN 1786-6553

Z

Zachar, Péter Krisztián (2013) A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-Európában a két világháború között. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK, VI. (3.). pp. 194-204. ISSN 1789-6339

Zsigmond, Csilla Dalma (2020) „Közösen élünk” – a nemzethez tartozás és a többes nemzeti kötődés mintázatai kisebbségi helyzetben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 28 (4). pp. 5-43. ISSN 0865-557X

Zsinka, Flóra (2023) A szegénység csapdái - Időperspektíva és térhasználat mélyszegénységben élő nők habitusában = Traps of poverty – time perspective and space use in the habitus of women living in extreme poverty. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 37 (2). pp. 36-61. ISSN 0237-7683

This list was generated on Sun Jul 21 18:01:37 2024 CEST.