REAL

Items where Year is 1911

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | G | H | L | M | S | V
Number of items: 61.

E

Eötvös, Loránd and Fröhlich, Izidor (1911) Jelentés a dr. Muraközi Rózsay József-pályázatra beérkezett pályamunkáról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 22 (5). pp. 257-262. ISSN 0200-0326

G

Goldziher, Ignác (1911) Az X az algebrában. Magyar Nyelvőr, 40. pp. 45-46.

Goldziher, Ignác (1911) Исламъ : (Die Religion des Islams). Императорское общество востоковѣдѣнiя, С.-Петербургъ.

Goldziher, Ignác (1911) Duncan Black Macdonald, Aspects of Islam. Revue de l'Histoire des religions, 64. pp. 314-324.

Goldziher, Ignác (1911) Duncan Black Macdonald. — Aspects of Islam. — New-York, The Macmillan Company, 1911, 375 p., in-8°, 1 dollar 50. Revue de l'histoire des religions, 64. pp. 239-249.

Goldziher, Ignác (1911) Dāwūd b. ʽAlī b. Khalaf. In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume IV : Confirmation-Drama. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 405-406.

Goldziher, Ignác (1911) Ethische Deutungen. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 31. p. 73.

Goldziher, Ignác (1911) Franz Frederik Schmidt [Assessor, Dr. phil. et jur. in Hamburg], Die Occupatio im islamischen Recht. [S.-A. aus >>Der Islam<<*.] Strassburg, Karl J. Trübner, 1910. 57 S. 8°. Deutsche Literaturzeitung, 32. pp. 310-311.

Goldziher, Ignác (1911) Georg Graf [Pfarrer in Obergessertshausen, Dr.], Die arabischen Schriften des Theodor Abû Qurra, Bischofs von Harran (ca. 740 — 820) Literaturhistorische Untersuchungen und Übersetzungen. Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte hgb. von A. Ehrhard und J. P. Kirsch. 10. Bd., 3. 4. Heft.] Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1910. VIII u. 336 S. 8°. M. 12. 2. Derselbe, Die Philosophie und Gotteslehre des Jaḥjâ ibn 'Adi und späterer Autoren. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters hgb. von Clemens Baeumker. Bd. VIII, Heft 7.] Münster, Aschendorff, 1910. VIII u. 80 S. 8°. M. 2,75. Deutsche Literaturzeitung, 32. pp. 1565-1568.

Goldziher, Ignác (1911) Henry Stubbe, An Account of the Rise and Progress of Mahometanism with the Life of Mahomet and a Vindication of him and his Religion from the Calumnies of the Christians. From a manuscript copied by Charles Hornby of Pipe Office, in 1705 »with some variations and additions*. Edited with an Introduction and Appendix by Hafiz Mahmud Khan Shairani, London, Luzac & Co., 1911. XXI u. 247 S. 8 ° mit 1 Faks. Geb. Sh. 6 . Deutsche Literaturzeitung, 32. pp. 2851-2854.

Goldziher, Ignác (1911) Kitāb al-Farḳ bejna-l-firaḳ wa-bajān al-firḳa al-nāǵija minhum von Abū Manșūr 'Abdalḳāhir al-Baǵdādī ; herausgegeben von Muḥammad Badr, Kairo, matba‘at al-ma‘ārif, 1328/1910.)30+355 SS.8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 65. pp. 349-363.

Goldziher, Ignác (1911) L. Cheikho S . J. [Prof. f. arab. Philol. an der St. Josephs-Univ. in Beirut], La littérature arabe au XIXe siècle. 2e partie: de 1870 à 1900. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1910. IV u. 204 S* (S. 145 — 152 doppelt). 8°. Deutsche Literaturzeitung, 32. pp. 477-480.

Goldziher, Ignác (1911) Leszynsky, Rudolf: Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds. Berlin, Mayer & Müller 1910. (III, 116 S.) gr. 8°. Theologische Literaturzeitung, 36 (10). pp. 298-299.

Goldziher, Ignác (1911) Mirbā'. Der Islam, 2. pp. 102-104.

Goldziher, Ignác (1911) Mélanges de la Faculté Orientale (Université Saint-Joseph, Beyrouth) IV. Bd. Paris, Honoré Champion (London, Luzac & Co., Leipzig, O. Harrassowitz), 1910. 312, 194 u. LIX S. 8°. M. 19,20. Deutsche Literaturzeitung, 32. pp. 22-26.

Goldziher, Ignác (1911) Nachweis der jüdischen Beziehungen von Pseudo-Balkhis "Kitāb al bad' val-tarikh" (ed. Cl. Huart) betiteltem Werke und deren Quellen, kritische Darstellung der nachgewiesenen Daten. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest über das Schuljahr 1910-1911, Budapest, 34. pp. 7-8.

Goldziher, Ignác (1911) Pseudo-Balkhi Kitāb al-bad' val-ta'rikh (ed. Cl. Huart) c. munkája zsidó vonatkozásainak és ezek forrásainak kimutatása, ugymint a kimutatott adatok kritikai tárgyalása. Az Országos Rabbiképző Intézet Értesítője, 34. pp. 6-7.

Goldziher, Ignác (1911) Traités inédits d’anciens philosophes arabes musulmans et chrétiens. Avec des traductions de traités grecs d’Aristote, de Platon et de Pythagore par Isḥâq Ibn Honein. Publiés dans la Revue Al Machriq par les Pères L. Malouf , C. Eddé et L . Cheik ho S. J. 2* éd. corrigée et augmentée. Beirut, Imprimerie catholique, 1911. 2 Bl. u. 152 S. 8 . Deutsche Literaturzeitung, 32. pp. 2585-2587.

Goldziher, Ignác (1911) Zu XXIV, S. 383 [O. Rescher, Proverbes arabes de l'Algérie par Moḥammed ben Cheneb. 3 vols, Alger, 1904/7, Zeitschrif für Assyriologie 24 (1910) 380-383]. Zeitschrift für Assyriologie, 25. p. 220.

Goldziher, Ignác (1911) Zu ZDMG 65, 285, Anm.: Wohlgeruch des Prophetengrabes [Christian Friedrich Seybold, Lacroziana, ZDMG 65 (1911), 280-286]. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 65 (3). pp. 619-620.

H

Heller, Bernát (1911) Goldziher Ignác. Mult és Jövő. pp. 237-239.

L

Lukinich, Imre (1911) Adatok Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához. SZÁZADOK, 45 (9). pp. 716-718. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Bethlen Péter iskoláztatásához. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (1855-1934), 12 (2). pp. 305-310.

Lukinich, Imre (1911) Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához. SZÁZADOK, 45 (6). pp. 441-446. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Gróf Bethlen Miklós bécsi fogságáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 21 (4). pp. 460-470. ISSN 0021-1486

Lukinich, Imre (1911) Hadadi br. Wesselényi István élete és naplója. Irta Ferenczi Miklós. 1910. SZÁZADOK, 45 (3). pp. 210-212. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Nagyercsei Tholdalagi Mihály élete és történeti szereplése. Irta Arday Pál. Kolozsvár, 1910. SZÁZADOK, 45 (3). pp. 212-213. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Schönherr Gyula emlékezete. A "Schönherr Gyula dr." emléktábla leleplezése alkalmából szerk. Morvay Győző. Budapest, 1910. SZÁZADOK, 45 (3). pp. 214-215. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) A Történelmi tár. SZÁZADOK, 45 (10). pp. 804-805. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Veress István: Bethlen Gábor első hadjárata a 30 éves háborúban és a nikolsburgi béke. Nagyvárad, 1911. SZÁZADOK, 45 (10). pp. 793-795. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1911) Öt erdélyi püspök rangemelése. Levéltári kutatásai alapján írta Temesváry János. Kolozsvár, 1910. SZÁZADOK, 45 (3). pp. 213-214. ISSN 0039-8098

M

Melich, János (1911) Alaktani magyarázatok. MAGYAR NYELV, 7 (6). pp. 241-246. ISSN 0025-0228

Melich, János (1911) Nyüst. MAGYAR NYELV, 7 (1). pp. 1-5. ISSN 0025-0228

Melich, János (1911) Néhány kelta tulajdonnévről. MAGYAR NYELV, 7 (9). pp. 421-424. ISSN 0025-0228

Melich, János (1911) Szegedi Gergely Énekes könyve XVI. századbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai románságra. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 19 (4). pp. 362-364. ISSN 0025-0171

Melich, János (1911) A szófiai Nemzeti Könyvtár kéziratainak és régi szláv nyomtatványainak leíró katalógusa. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 19 (1). pp. 93-95. ISSN 0025-0171

S

Szily, Kálmán (1911) Apáthy István és a természettudományi műnyelv. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 43 (527.). pp. 350-352. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1911) Ballagi Aladár: „Régi Magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár”. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A Bécsi codex-beli kisebb próféták prologusai. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Czóh. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Esztendőnt. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Gyanánt. MAGYAR NYELV, 7. pp. 216-217. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A Halotti Beszéd nyelvjárásáról. MAGYAR NYELV, 7. pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Kornyikál. MAGYAR NYELV, 7. pp. 370-371. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A Königsbergi Töredék fölfödözéséhez. MAGYAR NYELV, 7. pp. 376-377. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Linkábás és az Index vocabulorum. MAGYAR NYELV, 7. pp. 289-291. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Nagyobb. MAGYAR NYELV, 7. pp. 351-353. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Néhány ismeretlen a Nyelvtörténeti Szótárból. MAGYAR NYELV, 7. pp. 30-35. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Régente és - most. MAGYAR NYELV, 7. pp. 464-465. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Szeresi. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Szernély- és helynevekből lett közszók. I. MAGYAR NYELV, 7. pp. 90-93. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Szernély- és helynevekből lett közszók. II. MAGYAR NYELV, 7. pp. 135-138. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Szélent. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Tamás és Bálint: a Biblia első magyar fordítói. MAGYAR NYELV, 7. pp. 441-445. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Tapsifüles. MAGYAR NYELV, 7. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Tar és tor. MAGYAR NYELV, 7. pp. 266-267. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Váradalom és váránkozás. MAGYAR NYELV, 7. pp. 457-458. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) Wien. MAGYAR NYELV, 7. pp. 185-186. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1911) A „vielliebchen” magyar neve a XVII. században. MAGYAR NYELV, 7. p. 269. ISSN 0025-0228

V

Viszota, Gyula (1911) Az utolsó nemesi felkelés. Szer. R. Kiss István. 1. köt. Budapest, 1909. SZÁZADOK, 45 (8). pp. 650-654. ISSN 0039-8098

Viszota, Gyula (1911) Kisfaludy Sándor és Kazinczy Ferencz irodalmi vitája. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 21 (4). pp. 385-422. ISSN 0021-1486

This list was generated on Tue May 21 22:58:35 2024 CEST.