REAL

Items where Year is 1953

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 172.

UNSPECIFIED (1953) Határozat Bakos József "Mátyusföldi gyermekjátékok" c. könyvével kapcsolatban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 275-277.

UNSPECIFIED (1953) Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa című könyvének megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 219-257.

Acsádi, György and Csizmadia, Andor and Lipták, Pál and Nemeskéri, János and Tarnóczy, Tamás (1953) Az ivádi embertani kutatások I. Előzetes közlemény. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2-3). pp. 137-243.

Aczél, János and Béda, Gyula and Gáti, József and Török, Sándor (1953) Nomogrammok az általános háromszög megoldásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 383-394.

Arató, Mátyás (1953) Beszámoló az uzsai kőbányában végzett kőtörési és energiamérési kísérletekről. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 223-228. ISSN 0541-9433

Avrorin, V. A. and Budagov, R. A. and Gyeserijev, Ju. D. and Szerebrennyikov, B. A. and Ubrjatova, Je. I. and Svedova, N. Ju. (1953) A leíró nyelvtanok készítésének problémái. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (3). pp. 357-380.

BALÁZS, OTTÓ (1953) Fagyasztás hatása élõ szervezetekre. I. A fagyasztás biológiai reverzibilitásának kérdése. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 353-368.

BICZÓK, FERENC (1953) Elõtanulmányok a búza rhizoszférájának protozoonjairól. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 45-64.

Bartha, Dénes (1953) Arany János népdalgyűjteménye. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 422-429.

Baróti, Dezső and Tarnai, Andor (1953) Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum köteteiben. Irodalomtörténeti Közlemények, 57. pp. 213-216. ISSN 0021-1486

Beke, Ödön (1953) Válasz mari szövegeim I. kötetének bírálatára. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 308-320.

Benda, Kálmán (1953) Hajnóczy József széljegyzetei egy nevelésügyi törvénytervezetre. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 57. (1-4.). pp. 272-285. ISSN 0021-1486

Benda, Kálmán (1953) A Rákóczi-nóta és a Rákóczi-induló reformkori életéről. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 57. (1-4.). pp. 77-80. ISSN 0021-1486

Bognár, Rezső and Farkas, István and Békési, István (1953) Fenilkarbamid- és szimmetrikus difenilkarbamid-származékok átalakításai. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 59 (10). pp. 289-295. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál (1953) Nitrogén-glükozidok I. p-Aminobenzolszulfonsavamid-glükozidok. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 59 (6). pp. 178-184. ISSN 0025-0155

Bognár, Rezső and Nánási, Pál and Nánási, Pálné (1953) Nitrogén-glükozidok II. p-Aminoszalicilsav-glükozidok. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 59 (6). pp. 185-191. ISSN 0025-0155

Borzsák, István and Szilágyi, János György and Kozocsa, Sándor and Gyóni, Mátyás and Gerézdi, Rabán and Trencsényi-Waldapfel, Imre and Harmatta, János (1953) A magyarországi klasszika-filológia történetéből : vita Borzsák István bibliográfiájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 295-302.

Bulahovszkij, L. A. (1953) Az összehasonlító-történeti módszer és a szláv nyelvek kutatása. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (2). pp. 248-274.

Böszörményi, Anikó (1953) Összefüggések a termés és a mag méret és számosság mutatói között az egyéves, lágy szárú lián süntöknél (Echinocystis lobata). BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK, 110 (2). pp. 155-166. ISSN 0006-8144

Csikobava, A. Sz. (1953) I. V. Sztálin tanítása a nyelvről mint társadalmi jelenségről. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (2). pp. 275-309.

Csáki, Frigyes (1953) Szinkron gépek állandói hirtelen üzemállapot változásakor. ELEKTROTECHNIKA, 46 (7). pp. 194-198. ISSN 0367-0708

DVORACSEK, MIKLÓS (1953) Hidrométeres súlymérés alkalmazása és egy gépesített megoldás a nedves szitálásos talajszerkezetvizsgálati módszerhez. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 425-436.

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR and B. FEJÉR, SÁRA (1953) A kötöttség befolyása a talajmorzsák vízállóságára. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 17-26.

DWORAK, LAJOS (1953) Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 313-319.

DWORÁK, LAJOS (1953) A trágya-táplálóanyagok helyes országos eloszlásának megoldása és hatása a mezõgazdaságra. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 369-388.

EGERSZEGI, SÁNDOR (1953) Homokterületek termõképességének megjavítása "aljtrágyázás"-sal. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 97-108.

EIFERT, JÓZSEF (1953) A szõlõoltványok barnafoltosságáról és az azt elõidézõ oxidáló enzimrendszerek szerepérõl. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 209-222.

Egerváry, J. (1953) Mátrixok djadikus előállításán alapuló módszer bilineáris alakok transzformációjára és lineáris egyenletrendszerek megoldására. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 11-32.

Elekes, Lajos and Ember, Győző and I. Tóth, Zoltán and Kosáry, Domokos and Arató, Endre and Lukács, Lajos and Mickun, N. I. and Bónis, György and Benda, Kálmán and Réti, László and Makkai, László and Zsigmond, László and Nemes, Dezső (1953) A magyar történettudomány helyzetének és feladatainak kérdéséhez a kongresszus tanulságai nyomán. SZÁZADOK, 87 (4). pp. 621-671. ISSN 0039-8098

FARKAS, GÁBOR (1953) Cukrok mérgezõ hatása a növények gyökereire. Cukorantagonizmusok. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 341-352.

FARKAS, GÁBOR (1953) N. M. Sziszakjan: A protoplazma szerkezetének fermentmûködése. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 454-455.

FARKAS, GÁBOR (1953) A növényélettani kutatások legújabb eredményei a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 325-332.

FERENCZ, VILMOS and VERES, LILLA (1953) A kumarin fluorometrikus meghatározása Lange-rendszerû fényelektromos koloriméterrel és a módszer alkalmazása a somkóró kumarintartalmának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 65-72.

FINÁLY, ISTVÁN (1953) Szerves és szervetlen kötésû foszforfrakciók a talajban. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 81-96.

Fazekas, Ferenc (1953) Egy magyar automatikus másolóberendezés másolási pontosságának matematikai vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 415-446.

Fenyő, István (1953) Megjegyzés a Hankel-transzformáció elméletéhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 335-343.

Fenyő, István (1953) A hengerfüggvények addíciós tételének néhány következményéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 345-360.

Fogarasi, Béla (1953) Marx - A tudományos kommunizmus megalapozója. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 1-9.

Fogarasi, Béla (1953) A tudomány törvényei Sztálin "A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban" című művének megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 285-321.

Fontányi, Ágota and Sarkadi, Károly and Vas, Györgyné (1953) A rendezett minták elméletének alkalmazása a statisztikai minőségellenőrzésben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 307-334.

Frei, Tamás (1953) Integrálgörbék momentumainak felhasználása differenciálegyenletek numerikus megoldásánál. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 395-414.

Freud, Géza (1953) Körkeresztmetszetű vezetőben fellépő áramkiszorításról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 467-478.

Freud, Géza and Szilvay, Gézáné (1953) Párhuzamos elektromos vezetők mágneses terének számításáról 2. rész. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 479-488.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) Az ATP reverzibilis megváltozása vizes oldatban napfény hatására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 255-272.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) További sugárzáskémiai vizsgálatok ATP-vel vizes oldatban. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 231-254.

GARAY, KÁROLY and G. FEHÉR, IBOLYA (1953) A fényenergia megkötése ATP-be fotokatalizátorokkal. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 273-282.

GUBA, FERENC and BIRÓ, ENDRE (1953) Néhány elektronmikroszkópos megfigyelés a haráncsíkolt izomfibrillumokon. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 41-44.

GYÕRFFY, BÉLA and SZABOLCS, ISTVÁN (1953) Megjegyzések az új talajtani tankönyvrõl. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 458-460.

Gerevich, László and Seitl, Kornél and Holl, Imre (1953) Megjegyzések a budai vár XIII. századi építéstörténetéhez. Művészettörténeti Értesítő (1-2). pp. 210-218.

Glück, Vera (1953) Diffúzióállandó meghatározása több rétegű diffúziós rendszer anyageloszlásának ismeretében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 361-366.

Gyires, Béla (1953) Egy másodrendű differenciálegyenlet megoldásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 125-133.

Györffy, György (1953) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 69-104.

Győrffy, Barna (1953) A növények anyagcseretípus-változásainak biokémiai vonatkozásairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (4). pp. 361-391.

GÉCZY, GÁBOR (1953) OMMI talajtani tanulmányút Borsod és Heves megyék területén. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 455-457.

H. Halász, Márta (1953) A középdunamedencei thermák mikrovegetációjának összetétele, kialakulási és őstörténeti problémái. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2-3). pp. 256-289.

HORVÁTH, JÁNOS and OROSZLÁN, ISTVÁN (1953) Adatok a sztreptomiceszek festékképzéséhez szintétikus táptalajon egy antibiotikus Streptomyces fajjal végzett kísérletek alapján. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 283-292.

Hajdú, Péter (1953) Beke Ödön mari szövegkiadványainak I. kötetéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 302-308.

Hajdú, Péter (1953) Reguly Antal. MAGYAR NYELVŐR, 77 (5-6). pp. 327-330. ISSN 0025-0236

Hajdú, Péter (1953) A másodlagos szókezdő nazálisok a szamojédban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 55. pp. 60-97. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1953) A paleoszibériai népek és nyelvek. MAGYAR NYELVŐR, 77. pp. 71-78. ISSN 0025-0236

Haraszty, Árpád (1953) Petőfibánya barnaszeneinek mikroszkópos vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2-3). pp. 245-254.

Harmatta, János (1953) Iráni nyelvi adatok a kenyér történetéhez. ETHNOGRAPHIA, 64 (1-4). pp. 167-196. ISSN 0014-1798

Harmatta, János (1953) A Recently Discovered Old Persian Inscription. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (1-2). pp. 1-16. ISSN 0044-5975

Heller, Ágnes (1953) N. G. Csernisevszkij Válogatott filozófiai művei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 267-274.

Hevesi, Gyula (1953) A tudomány és a termelés szocialista kapcsolatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 395-436.

Horn, Artúr and Kertész, Ferenc and Csire, Lajos (1953) Novüj metod dija vnutrihozjajsztvennogo iszszledovanija szposzobnoszti k otkormu szvinej mangalica. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 3 (3). pp. 303-316. ISSN 0001-513X

Imre, Samu (1953) A Nyelvtudományi Bizottság vitája Bárczi Géza: A tihanyi apátság alapító levele, mint nyelvi emlék című könyvéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 436-439.

Jefimov, A. I. (1953) A XIX. századi és XX. század eleji orosz irodalmi nyelv fejlődésének kérdéséhez. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 451-474.

Juvancz, Iréneusz and Lipták, Tamás (1953) Kiegészítés Juvancz Iréneusz Dr. és Lipták Tamás: »A matematikai statisztika orvosi-biológiai alkalmazásának néhány problémájáról« c. dolgozathoz. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 239-242.

JÁMBOR, BÉLA (1953) A polarográfia és agrokémiai alkalmazása. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 199-206.

KERESZTÉNY, BÉLA (1953) A talaj foszfortartalmának változásai anaerob körülmények között. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 185-190.

KROLL, LÁSZLÓ (1953) Biokémiai módszer a talaj biológiai aktivitásának meghatározására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 301-306.

Kardos, Lajos and B. Barkóci, Ilona (1953) "Aequiterminális" viselkedésrészletek jelentősége az állati tanulásban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 95-114.

Kardos, Tibor (1953) Huszita-típusú kantilénáink. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 57 (1-4). pp. 81-95. ISSN 0021-1486

Kardos, Tibor (1953) Kálmány Lajos népköltési hagyatéka. IRODALOMTÖRTÉNET, 41 (3-4). pp. 493-495. ISSN 0324-4970

Kardos, Tibor (1953) A magyar humanizmus kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 149-231.

Koch, Ferenc (1953) K. K. Markov A geomorfológia alapvető kérdései c. munkájának megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 193-218.

Kodály, Zoltán (1953) Arany János dallamgyűjteménye : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. okt. 27-én — Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából — tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 215-219.

Kodály, Zoltán (1953) Kodály Zoltán kétszeres Kossuth-díjas nyilatkozata a pécsi kórusok munkájáról. DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 10 (12). ISSN 0133-2007

Komlós, Aladár (1953) József Attila összes művei I.-II. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 415-422.

Kuznyecov, P. Sz. (1953) Bevezetés az alaktanba. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (3). pp. 381-394.

L. Ziermann, Margit (1953) A raktárkészlet pótlásáról II. : A készletpótló rendelés. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 203-216.

Lakó, György (1953) Tanulmányutam a Szovjetunióban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 125-147.

Lengyel, Sándor and Kempelen, Márta (1953) Ionok hidratációs munkájának elméleti meghatározása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 489-498.

Ligeti, Lajos (1953) Afganisztán mongol és török nyelvei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 231-248.

Ligeti, Lajos (1953) Az uráli és altáji nyelvek viszonyának a kérdése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 333-376.

Lovass-Nagy, Viktor (1953) Két végén szabadon felfüggesztett gerenda oldalirányú kihajlással szembeni stabilitásának vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 33-49.

Lovass-Nagy, Viktor (1953) Párhuzamos vezetékekből álló rendszer elektromos tulajdonságainak leírására szolgáló parciális differenciálegyenlet rendszer megoldása a mátrix-számítás segítségével. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 457-466.

Lovass-Nagy, Viktor and Pál, Sándor and Pásztor, János (1953) Indukciósán hevített körhenger-alakú fémtestek melegedésével kapcsolatos egyes kérdések vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 499-511.

LÓZSA, ALBERT (1953) Hazai rizsek fehérje-frakcióinak vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 147-160.

MATTYASOVSZKY, JENÕ (1953) Talajok vízvezetõképességének vizsgálata és az eredmények alkalmazása a talajvédelemben. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 161-172.

MATTYASOVSZKY, JENÕ (1953) Északdunántúli talajok eróziós viszonyai. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 333-340.

Marx, György (1953) Az elektromágneses tér mozgó anizotróp közegben. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 1. pp. 155-171. ISSN 0025-0104

Marx, György (1953) Relativitáselmélet és alkalmazásai. FIZIKAI SZEMLE, 3 (3). pp. 58-61. ISSN 0015-3257

Marx, György (1953) A béta-bomlás és a neutrinó. FIZIKAI SZEMLE, 3 (1). pp. 6-14. ISSN 0015-3257

Marx, György (1953) A centrifugális erőről. FIZIKAI SZEMLE, 3 (1). pp. 20-21. ISSN 0015-3257

Marót, Károly (1953) Praehomerikus katalógusok : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952 dec. 15-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 377-407.

Maucha, Rezső (1953) A vizek produkciós-biológiája és a halászat. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (4). pp. 393-432.

Medgyessy, Pál (1953) Kiegészítés »A Galton-féle deszkával kapcsolatos néhány problémáról« című dolgozathoz. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 233-237.

Medgyessy, Pál (1953) Valószínüség-eloszlásfüggvények keverékének felbontása összetevőire. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 165-177.

Medgyessy, Pál (1953) Új készülék Fourier-szintézis és analízis, valamint hasonló sorfejtési feladatok elvégzésére. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 179-185.

Mihályi, Ferenc and Soós, Árpád and Sztankay, Szilárdné and Zoltai, Nándor (1953) A balatonmenti községek szúnyoghelyzete és a gyakorlati védekezés módjai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 34-94.

Molnár, Erik (1953) Voluntarizmus és fatalizmus : A társadalmi törvényszerűség kérdése Sztálin »A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban« című művének megvilágításában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 323-356.

NYERGESNÉ ROGRÜN, EDIT (1953) A szõlõn elõforduló penészgombafajok és periodikus megjelenésük. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 191-198.

Nagy, Imre (1953) A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet néhány közgazdasági problémája a népi demokratikus országokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3-4). pp. 357-394.

Nádor, György (1953) A tudománytörténeti munka legközelebbi feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 187-191.

Németh, G. Béla (1953) Egy dunántúli falu keresztnévanyaga 1790 óta. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 1953 (2). pp. 120-133. ISSN 0541-9298

Németh, Gyula (1953) A szovjet turkológia. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 105-123.

Ozsegov, Sz. I. (1953) Az orosz szókincs szovjet-korszakbeli változásainak kérdéséhez. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 475-487.

PATAKI, BÉLA and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1953) Mészszegény és átmeneti szikes talaj szerkezetváltozása talajjavítás hatására. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 389-408.

PATAKI, BÉLA and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1953) A talajok szikességének gyors meghatározására szolgáló eljárásokról. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 409-424.

PRETTENHOFFER, IMRE (1953) Átmeneti szikesek javítása kombinált eljárással. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 27-40.

Pais, Dezső (1953) A magyar irodalmi nyelv. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 425-486.

Pais, Dezső (1953) A magyar nyelvtudomány időszerű kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 17-302.

Palásti, Ilona and Rényi, Alfréd and Szentmártony, Tibor and Takács, Lajos (1953) A raktárkészlet pótlásáról I. : A törzskészlet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 187-201.

Petrányi, Gyula and Leövey, András (1953) A lupus erythematosus belgyógyászati jelentősége és gyógyítása atebrinnel. ORVOSI HETILAP, 94 (38). pp. 1045-1048. ISSN 0030-6002

Prékopa, András (1953) Hosszú láncmolekulák bomlási folyamatának valószínűségszámítási tárgyalása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 103-123.

Pál, Sándor and Tóth, Károly (1953) Példák szimmetrikus függvénykapcsolatoknak pontmezős nomogrammokkal való ábrázolására. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 367-381.

Párducz, Mihály (1953) Hallstatt-kori temető Szentes-Vekerzugon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 21-67.

Pécsi, Márton (1953) Morfológiai megfigyelések a Duna völgyében Dunabogdány-Szentendre és Nógrádverőce-Dunakeszi között. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 4 (2). pp. 149-175. ISSN 0015-5403

Rényi, Alfréd (1953) Kémiai reakciók tárgyalása a sztochasztikus folyamatok elmélete segítségével. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 83-101.

Rényi, Alfréd (1953) Újabb kritériumok két minta összehasonlítására. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 243-265.

Rózsa, Pál (1953) Elasztikusan kapcsolt korpuszkuláris rendszerek kis rezgéseinek vizsgálata mátrixszámítás alkalmazásával. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 51-82.

SARKADI, JÁNOS (1953) Hozzászólás Dworak Lajos "Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése" c. közleményéhez. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 437-438.

SARKADI, JÁNOS (1953) M. M. Kononova: A talajhumusz problémája és kutatásának jelen feladatai. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 322-324.

SIK, KÁROLY and KOCH, LEHELNÉ (1953) A kovasav zavaró hatásának egyszerû kiküszöbölése talajkivonatok kolorimetrikus foszforsav meghatározásánál. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 307-312.

SZABOLCS, ISTVÁN (1953) Talajvizsgálati módszerkönyv. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 207-208.

SZABÓ, ISTVÁN (1953) A talajmikróbák antagonizmusa kérdésének mai állása. Agrokémia és talajtan, 2 (4). pp. 439-454.

SZENDE, KÁLMÁN (1953) Növekedés és anyagcsere összefüggése Ustilago maydis-nál. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 223-230.

SZILVA, VILMOS (1953) Adatok a hansági láptalajok ismeretéhez. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 179-184.

SZÉKELY, ÁKOS and PÁNTOS, GYÖRGY (1953) Szikes talajok javítási lehetõségei szénsalakkal és pernyével. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 109-118.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1953) Magnézium meghatározása talajkivonatokban. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 119-124.

Sao, Zsung-Fen (1953) Az egységes nemzeti nyelv kialakulásának folyamata. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 4 (4-5). pp. 488-492.

Sarkadi, Károly (1953) Osztályközök megválasztása minták elemeinek osztálybasorolásánál. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 299-306.

Sarkadi, Károly (1953) A selejtarány Bayes-féle valószínűségi határaira vonatkozó dualitási elvről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 275-286.

Sarkadi, Károly (1953) A selejtarány a priori béta-eloszlásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 287-297.

Sors, László (1953) Gépipari üzemek elektromos energiaszükségletének meghatározása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 229-232.

Soó, Rezső (1953) Időszerű kérdések és feladatok a magyar biológiai kutatásban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (4). pp. 318-339.

Soó, Rezső (1953) A törzsfejlődéstan korszerű elvei a virágos növények új rendszerében. (Székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 34-94.

Sulán, Béla (1953) Egyetemi nyelvészeti oktatásunk helyzetéről és feladatairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 377-424.

Sz. Kispál, Magdolna (1953) Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény III. kötet: Medveénekek. Második rész: Az obi-ugor medvetisztelet - tárgyi és nyelvi magyarázatok - szómutató. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 429-436.

Szabolcsi, Bence (1953) Népi és egyéni műalkotás a zenetörténetben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 273-299.

Szabolcsi, Bence (1953) Új kínai népdalgyűjtemények : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. IX. 22-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 251-263.

Szabó, Imre (1953) Fogarasi Béla: Filozófiai előadások és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, 1952. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 259-265.

Szabó, Árpád (1953) Zur Geschichte der Dialektik des Denkens. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 2 (1-2). pp. 17-62. ISSN 0044-5975

Szladits, Károly (1953) Az új családjogi törvény bemutatása és méltatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 11-20.

Székely, Gábor (1953) Egy minőségellenőrzéssel kapcsolatos sztochasztikus folyamatról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 217-222.

Sándor, István (1953) Világos és Arad a magyar néphagyományban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 105-186.

Sőtér, István (1953) Eötvös József. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 233-272.

Sőtér, István (1953) Két esztendő irodalomtörténeti munkássága a Petőfitől Adyig korszak területén. IRODALOMTÖRTÉNET, 41 (3-4). pp. 260-286. ISSN 0324-4970

Takács, Lajos (1953) Egy új módszer rekurrens sztochasztikus folyamatok tárgyalásánál. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 135-151.

Takács, Lajos (1953) Részecskeszámlálóknál fellépő koincidencia-problémákról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 153-163.

Tamás, Gyula and Tarján, Imre (1953) Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 3 (1). pp. 22-25. ISSN 0015-3257

Tamás, Gyula and Tarján, Imre (1953) Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 3 (2). pp. 43-48. ISSN 0015-3257

Tamás, Lajos (1953) Albániai tanulmányutam. Az albán nemzeti és irodalmi nyelv kérdése : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953. 1. 19-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 265-293.

Tarján, Imre (1953) Színcentrumok alkalihalogenid kristályokban. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 1 (1). pp. 39-54. ISSN 0025-0104

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf (1953) Néhány kísérlet a Rayleigh-féle szórással kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 3 (6). pp. 157-159. ISSN 0015-3257

Tarján, Imre and Voszka, Rudolf (1953) Váltófeszültség vizsgálata porfigurákkal. FIZIKAI SZEMLE, 3 (5). pp. 122-124. ISSN 0015-3257

Tompa, József (1953) Anyanyelvünk leíró nyelvtana. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (1-2). pp. 33-104.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1953) Nyelv- és irodalomtudományunk feladatai a Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. kongresszusa után : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1953 március 23-án tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (4). pp. 321-375.

Török, Vilmos (1953) »Hidrofix« másolóeszterga szabályozástechnikai vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 447-455.

VAS, KÁROLY (1953) A mikróbaölõ hatás mechanizmusáról. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 1-16.

VAS, KÁROLY (1953) A pektolízis vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 125-146.

Vincze, István (1953) Mérési eredmények pontatlanságának hatása hisztogramm felvételénél. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 2. pp. 267-273.

Voinovich, Géza (1953) Arany János mint akadémiai főtitkár : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. okt. 27-én — Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából — tartott felolvasó ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 221-228.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1953) Hozzászólás Dworak Lajos "Az agrokémia legégetõbb elsõ lépése" címû közleményhez. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 319-321.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KERESZTÉNY, BÉLA (1953) Északdunántúli talajvizsgálati adatok kiértékelése. Agrokémia és talajtan, 2 (2). pp. 173-178.

WALGER, JÁNOS (1953) A levéltrágyázás. Agrokémia és talajtan, 2 (1). pp. 73-80.

WALGER, JÁNOS and VERECZKEY, PÁLMA (1953) Bórsavpermetezés hatása a salátalevél vízháztartására. Agrokémia és talajtan, 2 (3). pp. 293-300.

Zsirai, Miklós (1953) A Szovjetunióban élő finnugor és szamojéd nyelvrokonaink népnevének használata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (3). pp. 249-250.

Zsirai, Miklós (1953) A magyar nyelvtudomány haladó hagyományai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 4 (3-4). pp. 307-331.

Ábrahám, A. (1953) Blood Pressure and Peripheral Nervous System = Blutdruck und peripherisches Nervensystem. ACTA BIOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 4 (3-4). pp. 307-365. ISSN 0001-5288

This list was generated on Sat Jun 22 01:09:24 2024 CEST.